Ο «χάρτης» της γλωσσομάθειας στην Ευρώπη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο «χάρτης» της γλωσσομάθειας στην Ευρώπη"

Transcript

1 298 Οκτώβριος 2013 ΘΕΜΑ Υποβολή πινάκων προσωπικού στις Επιθεωρήσεις Εργασίας ηλεκτρονικά σελ. 2-3 ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο «χάρτης» της γλωσσομάθειας στην Ευρώπη Ε νδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν από τις κατά καιρούς έρευνες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις γλώσσες Ρεπορτάζ από τις εκδηλώσεις Συλλόγων PALSO σε Φθιώτιδα και Άρτα σελ. 4-5, 16 στις χώρες της ευρώπης. Απο την ομαδοποίηση αυτών των ερευνών φαίνεται σταθερά οτι η πολυγλωσσία θεωρείται απαραίτητο εφόδιο για τους ανθρώπους και ΠΑΤΡΑ Κοινωνική προσφορά με την στήριξη της PALSO κυρίως τους νέους οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν και να ζήσουν μακριά απο τη χώρα τους. σελ σελ. 19 LA SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO σελ. 13 ΣΤΗΛΕΣ La page du francais σελ Τα γλωσσοψυχοπαιδαγωγικά σελ ΑΡΘΡΑ «Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της γαλλικής γλώσσας για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν ή να εργαστούν στο εξωτερικό;» σελ. 7 The Role of Foreign Language Teachers in Better Preparing Students to Become Global Citizens σελ. 8-9

2 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Θέμα Υποβολή πινάκων προσωπικού στις...χαρακτηρίζεται από το υπουργείο Λήγει στις 15 Νοεμβρίου όπως κάθε χρόνο, η περίοδος υποβολής, των συγκεντρωτικών Πινάκων Προσωπικού, «Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ» η οποία έχει αρχίσει από τις 15 Σεπτεμβρίου. Η μη υποβολή αυτών επιφέρει μεγάλα πρόστιμα. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 τον Ν. 2874/2000, κάθε εργοδότης που υπάγεται στις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου υποχρεούται όπως μια φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας για το σύνολο του προσωπικού που απασχολεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρησή του. Κατόπιν της υπ αριθ. 5072/6/ (ΦΕΚ 449/Β / ) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθ /126/ (ΦΕΚ 2163/ Β / ) όμοια, καθιερώθηκε υποχρεωτικά η ηλεκτρονική υποβολή του πίνακα προσωπικού για κάθε εργοδότη που απασχολεί εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Ε4 ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ. 1 και 6) του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους Παρατάθηκαν για όλους τους υπόχρεους οι προθεσμίες υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος Μέχρι την 18η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1,2,3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ Μέχρι την 21η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4,5,6. Μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7,8,9. Μέχρι την 28η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τα ισοζύγια της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε511 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.Φυσικά και νομικά πρόσωπα που απασχολούν υπαλλήλους και παρακρατούν Φόρο μισθωτών υπηρεσιών (άρθρου 57 ν.2238/1994) και Εισφορά αλληλεγγύης υποβάλλουν μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα από την παρακράτηση του φόρου και η κατάθεση και πληρωμή ολοκληρώνεται σε έντεκα ημέρες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΠΛΕΟΝ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ 20/10/2013 Η σχετική διάταξη όπως άλλαξε: η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: Γράφει ο Ιωάννης Μποτζάκης Λογιστής Α Τάξης (Ηράκλειο Κρήτης) «2. Ειδικώς, όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα, το φόρο και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 που παρακρατήθηκαν και τις οφειλόμενες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Ειδικά, για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, με εξαίρεση τα ασφαλιστικά ταμεία για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται σε απόδοση των ποσών που παρακρατήθηκαν μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του μεθεπόμενου από την παρακράτηση μήνα. Η υποβολή της δήλωσης των περιπτώσεων αυτών πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.» γ. Οι διατάξεις της περίπτωσης β της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται για αποδοχές που καταβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 2. Μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, και Νοεμβρίου για τις αμοιβές του προηγούμενου ημερολογιακού δίμηνου

3 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Θέμα Επιθεωρήσεις Εργασίας ηλεκτρονικά ως απογραφή εργαζομένων από την παρακράτηση του φόρου και η κατάθεση και πληρωμή ολοκληρώνεται σε έντεκα ημέρες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Φόρος 20% στις αμοιβές ελευθέριων επαγγελμάτων. Φόρος 20% από προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές ή κάθε είδους άλλες παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας που καταβάλλεται σε τρίτους οι οποίοι δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών. Φόρος 40% από μισθούς σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, σε Διαχειριστές ΕΠΕ- ΙΚΕ. Φόρος 20% από αμοιβές που αποδίδονται με απόδειξη δαπάνης. Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων νομικών ELTNews_A4_NEW_Layout 1 04/10/2013 1:46 ΜΜ Page 1 προσώπων έτους Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2013, παρατείνεται μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου ΠΡΟΣΟΧΗ! ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΟΛΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.

4 Lawrence Mamas Features S 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Ρεπορτάζ CITY & GUILDS NEW BOOKS 2013 Level A1 Levels B1 B2 Level A2 Levels B2 C1 Level B1 5 Tests Level B2 12 Tests IELTS Tests & Skills books 9 Level B2 Levels A2 B1 Practice Tests for ALL Levels ENDORSED by City & Guilds Level B2 Coursebook TOEIC Books for ALL scores Level C1 5 Tests Levels B2 C1 NEW series of DICTIONARIES Dictionary of Business and Dictionary of Economics Succeed in City & Guilds Achiever Level B1 STUDENT S BOOK GLOBAL ELT 5 Student s Book Andrew Betsis Dictionary of IDIOMS and Dictionary of Phrasal Verbs ANDREW BETSIS ELT tel: , fax: Teacher s Book Level C2 8 Tests TOEFL 6 Tests NEW 2013 book Learner s Dictionary and Picture Dictionary TOEIC Coursebook ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦθιΩτιδας Παιδί για μία μέρα Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013, πάνω από μαθητές των Κέντρων Ξένων Γλωσσών μελών του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Φθιώτιδας, από τη Λαμία, τη Μακρακώμη, το Καρπενήσι, το Μώλο, το Καινούργιο, τα Καμένα Βούρλα, την Ελάτεια και τη Μαλεσίνα συμμετείχαν στην εκδήλωση «Παιδί για Μια Μέρα» που διοργάνωσε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο Σύλλογος. Οι μικροί μαθητές διαγωνίστηκαν στο σκάκι, τις αβγοδρομίες, τις τσουβαλοδρομίες, έφτιαξαν χρηστικές κατασκευές με θέμα το Φθινόπωρο και αντίστοιχες δημιουργίες από πηλό, χόρεψαν με τον Tom Cat της Burlington Books και έκαναν μάθημα zoumba. Ανέδειξαν τα ταλέντα τους, ανακάλυψαν άλλα που δεν γνώριζαν ότι είχαν, απόλαυσαν τη χαρά της δημιουργίας και τη συμμετοχής, συνεργάστηκαν, ψυχαγωγήθηκαν και διοχέτευσαν την ενέργεια και τη ζωντάνια τους σε όλους τους μεγαλύτερους: γονείς- κηδεμόνες συναδέλφους. Ήταν μια μοναδική ημέρα και ο δικός μας ξεχωριστός τρόπος να ευχηθούμε σε μικρούς και μεγάλους καλή σχολική χρονιά με υγεία και πρόοδο. Το Δ.Σ. θα ήθελε να ευχαριστήσει την Express Publishing για τα δώρα (readers) στους νικητές των αγωνισμάτων, την

5 S 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Ρεπορτάζ Michigan ECCE - ECPE 2013 Format Volume 1 & 2 15 ECCE Tests Volume 1 & 2 12 ECCE Tests NEW 2013 Format 15 Complete PracticeTests for the 2013 ECCE (10 in Volume 1 & 5 in Volume 2) Level B2+ NEW 2013 Format Exam Tips & Strategies Step-by-Step Writing Guidance 30 Model Essays & Letters Level B2 NEW 2013 Format 12 Units & 12 ECCE Tests 4-page Units, with extra material for the GVR section 24 ECCE Writing Tests with Tips 36 Speaking Tests with Useful Vocabulary and Points to Include Model Responses for the 1 st of the 2 Writings in each Test 11 New Format Practice Tests Model answers for the Writing section NEW 2013 Format The Justification of the correct and wrong answers Student s Book Exam Tips & Strategies Model Compositions Justification of the correct and wrong Answers for the Reading section Volume 1 Tests New Format Practice Tests (10 in Volume 1 & 5 in Volume 2) Exam Tips & Strategies NEW 2013 Format Model Essays (2 for each test) extra Writing topics with key points that guide students on what to include in their essays PTE - PEARSON TESTS OF ENGLISH Practice Tests Chipita για τη γενναιόδωρη χορηγία των αγαπημένων snack της, το Σκακιστικό Όμιλο Λαμίας για τη βοήθεια και υποστήριξη, το Δήμο Λαμίας για την άδεια χρήσης του Πάρκου, την ΚΙΦΑ Λαμίας για φύλαξη και μεταφορά των ευπαθών προϊόντων, αλλά πάνω από όλα τους συναδέλφους-μέλη του Συλλόγου, που συμμετείχαν ενεργά στη διοργάνωση της εκδήλωσης και συνέβαλαν στην μεγάλη επιτυχία της. MSU 8 CELC & CELP 8 Τests 10 Τests 10 EDI Exam Preparation 9 Practice Tests 6 Practice Tests ANDREW BETSIS ELT tel: , fax:

6 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Αφιέρωμα Δόξα Δάφνη Ο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ: «Μένω ή φεύγω; H κρίσιμη σημασία της γλωσσομάθειας στην λήψη της τελικής απόφασης» Eκλεκτοί καλεσμένοι μας, αγαπητοί σύνεδροι, Έχω την τιμή να σας καλωσορίζω στο 26ο Συνέδριό μας με θέμα Μένω ή φεύγω; H κρίσιμη σημασία της γλωσσομάθειας στην λήψη της τελικής απόφασης. Το θέμα μοιάζει να δηλώνει το αυτονόητο. Το πόσο σημαντική δηλ. είναι η γνώση και μάλιστα η άριστη γνώση των ξένων γλωσσών στην τελική απόφαση. H γλωσσομάθεια λοιπόν είναι η γέφυρα για την αντίπερα όχθη, την άλλη χώρα, τον άλλο πολιτισμό, την οικονομία, τις άλλες συνήθειες. Μ αυτά σαν εισαγωγή, νομίζω πως γίνεται φανερό, πόσο δικαιολογημένα, κατ αρμοδιότητα, φυσικώ τω λόγω θα έλεγα, πώς και γιατί στο παρόν μας Συνέδριο, καταπιανόμαστε με το φαινόμενο της μετανάστευσης των νέων από τη χώρα μας, και πιο συγκεκριμένα των νέων πτυχιούχων. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το φαινόμενο της διαρροής του επιστημονικού δυναμικού της Ελλάδας προς άλλες ανεπτυγμένες χώρες, ή κατ άλλους brain drain και παράλληλα θα διερευνήσουμε τις υπάρχουσες δομές, τους θεσμούς, τις υπηρεσίες, τα προγράμματα και τα εργαλεία που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διευκόλυνση των πολιτών της προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα προσπαθήσουμε επίσης, με τη βοήθεια των εκλεκτών ομιλητών μας να αποτυπώσουμε το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στο χώρο της ξενόγλωσσης παιδείας, με τις νέες απαιτήσεις αλλά και τους νέους χρόνους που επιβάλλουν οι νέες συνθήκες της κινητικότητας των πολιτών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. χωρίς όμως να υποβαθμίσουμε το ρόλο του πολιτισμού στα τεκταινόμενα. Στις σκέψεις μου, που θα προσκαλέσω να μοιραστούμε, βρήκα πολύτιμο οδηγό το διεξοδικό πόνημα του καθηγητή Οικονομικής Γεωγραφίας στο Παν. Μακεδονίας κου Λόη Λαμπριανίδη, που μας τιμά με τη συμμετοχή του. Τίτλος του βιβλίου: Επενδύοντας στη φυγή. Υπότιτλος: Η διαρροή των επιστημόνων από την Ελλάδα την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Ας δούμε από κοντά κάποια από τα ζητήματα. Πρώτα-πρώτα, ένας διαδεδομένος μύθος καταρρίπτεται. Ο μύθος του πληθωρισμού των πτυχιούχων. Ότι δηλ. στην Ελλάδα, όλοι οι νέοι αποφεύγουν τις άλλες δουλειές και στρέφονται στις σπουδές: Γέμισε πτυχιούχους η χώρα... Δεν πιάνουν μια αξίνα είναι μια συχνή επωδός. Ε, λοιπόν, δε συμβαίνει ακριβώς αυτό. Η αναλογία των πτυχιούχων στη χώρα μας, είναι πιο κάτω από το μέσο όρο της Ε.Ε. Μάλιστα δε, η διαρροή των πτυχιούχων μας γίνεται προς χώρες με πιο πολλούς -κατά ποσοστό πληθυσμού- πτυχιούχους όπως Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία. Δεν είναι λοιπόν ο πληθωρισμός των πτυχιούχων, είναι η αναιμική ανάπτυξη της χώρας που δεν είναι σε θέση να τους αξιοποιήσει. Η αναιμική ανάπτυξη της χώρας είναι η αιτία και για μια άλλη ιδιαιτερότητα. Σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. το επίπεδο ανεργίας πέφτει στα ανώτερα επίπεδα της εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα, το ποσοστό ανεργίας των νέων ετών με υψηλό μορφωτικό επίπεδο είναι το ίδιο σχεδόν στα τρία επίπεδα της εκπαίδευσης. «Ισότητα μπροστά στην ανεργία». Πρώτη παρατήρηση: Στην Ελλάδα το ποσοστό ανεργίας των νέων ετών με υψηλό μορφωτικό επίπεδο είναι διπλάσιο από το μέσο όρο της Ε.Ε. Δεύτερη παρατήρηση: Όλα τα παραπάνω με στοιχεία μέχρι το Τα στοιχεία του σήμερα, αποτελούν την εφιαλτική μας καθημερινότητα της Ελλάδας της κρίσης. Γιατί όμως, οι αναπτυγμένες χώρες, ενώ έχουν υψηλά ποσοστά πτυχιούχων γυρεύουν και απορροφούν και νέους μετανάστες επιστήμονες; Γιατί θέλουν να συνεχίσουν την ανάπτυξή τους. Ο καθηγητής Λαμπριανίδης κάνει την τεκμηριωμένη διάκριση ότι δηλ. δεν είναι μόνο η ποσοτική ανάπτυξη που κάνει τις ξένες οικονομίες να ζητούν περισσότερους επιστήμονες. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό των σύγχρονων οικονομιών γράφει, δεν είναι απλώς η εντονότερη χρήση της γνώσης, αλλά κυρίως, το γεγονός ότι η υφιστάμενη γνώση απαξιώνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς Η ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπέδου φαίνεται πως είναι μια αναγκαία συνθήκη για την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό αποδεικνύεται από τους στατιστικούς πίνακες. Η αύξηση των μεταναστών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στις Η.Π.Α. κατά 1% φέρνει αύξηση των καινοτομιών(διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας) κατά 8-10%. Ανάλογα ισχύουν και για την Ε.Ε. Δεν θα μπορούσα όμως να τελειώσω παρακάμπτοντας το ερώτημα: Υπάρχει και με ποιές προϋποθέσεις πιθανότητα επιστροφής; Από τις στατιστικές που διερευνά στο βιβλίο του ο κος Λαμπριανίδης, αλλά και από σχετική έρευνα πεδίου, βγαίνει ένα γενικό συμπέρασμα. Ένα μεγάλο μέρος των εκπατρισμένων επιστημόνων παραμένει στη χώρα υποδοχής ακόμη κι αν στο διάστημα της απουσίας τους, έχουν διαμορφωθεί αναπτυξιακοί όροι που επιτρέπουν θέσεις ανάλογες σε επιστημονική σπουδαιότητα, αμοιβές, ερευνητικό ενδιαφέρον κ.λ.π. Για το υπόλοιπο ποσοστό, περίπου το 1/3,που σκέφτονται να επιστρέψουν, η αμοιβή παίζει δεύτερο ρόλο. Ισοσταθμίζεται με κοινωνικούς, οικογενειακούς, εθιμικούς παράγοντες που τελικά επιτρέπουν καλύτερο επίπεδο ζωής. Η τάση βέβαια αυτή είναι ισχυρή στην πρώτη γενιά εφ όσον διατηρούνται οικογενειακοί δεσμοί, φίλοι κ.λ.π. και ατονεί στη δεύτερη. Μετά από όλα τα παραπάνω,

7 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Αφιέρωμα PALSO B. ΕΛΛΑΔΑΣ 26η Διημερίδα στη Θεσσαλονίκη μπροστά στην αυξανόμενη αιμορραγία του τόπου μας, αντιλαμβανόμαστε, πως δεν υπάρχει ελπίδα να επιστρέψουν οι νέοι μας, εφ όσον η χώρα δεν πάρει το δρόμο της ανάπτυξης. Εφ όσον δεν ξεπεράσει και το παρελθόν της που χαρακτηριζόταν σαν φούσκα της αντιπαραγωγικότητας αλλά και το θλιβερό της παρόν που χαρακτηρίζεται σαν τέλμα του χρέους. Και όλα αυτά σε γρήγορο χρόνο. Δηλ. στο χρονικό περιθώριο του προσδόκιμου ορίου ζωής της οικογένειας, των φίλων, του γνώριμου κοινωνικού περιβάλλοντος. Δηλ. ανάπτυξη και ανάπτυξη σύντομα. Αποφασιστικά και τολμηρά βήματα δηλ. και όχι μοιρολατρική, δειλή στάση, βολική στο μακροχρόνιο βούλιασμα στη μιζέρια. Αλλά, ήδη, πολύ προχωρήσαμε για εισαγωγή. Εδώ μπορούμε να τελειώσουμε τις γενικές αυτές σκέψεις για το θέμα που υπό μορφή ερωτήματος βάζει το Συνέδριό μας: Μένω ή φεύγω; H ανάπτυξη ανήκει στους εκλεκτούς μας καλεσμένους αλλά και στη δική σας συμμετοχή. Ευχαριστώ ΚΡΙΣΤΟΦ ΛΕ ΡΙΓΚΟΛΕΡ «Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της γαλλικής γλώσσας για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν ή να εργαστούν στο εξωτερικό;» *Ομιλία κ. Κριστόφ Λε Ριγκολέρ, Γενικού Προξένου της Γαλλίας, Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα, κατ αρχάς, να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για αυτήν την πρόσκληση. Δε θα απαντήσω στην ερώτηση «Μένω ή φεύγω;», δεν είναι άλλωστε ο ρόλος μου αυτός. Όμως, θα ήθελα να προσπαθήσω να απαντήσω σε μια άλλη ερώτηση: «Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της γαλλικής γλώσσας για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν ή να εργαστούν στο εξωτερικό;» Και θα προσπαθήσω μάλιστα να είμαι συγκεκριμένος στις απαντήσεις που θα σας δώσω. Πρώτα από όλα, η γαλλική γλώσσα ομιλείται παντού ανά τον κόσμο. Η γαλλική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα σε 32 χώρες. Η γαλλική γλώσσα είναι παρούσα σε 5 ηπείρους. Καθημερινά, πάνω από 220 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν τα γαλλικά κι ο αριθμός αυτός ολοένα και αυξάνεται, εν μέρει χάρη στη δημογραφική ανάπτυξη της Αφρικής. Κατά συνέπεια, η γαλλική γλώσσα βρίσκεται στην 6η θέση ανάμεσα στις γλώσσες που ομιλούνται περισσότερο ανά τον κόσμο. Είναι η 3η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο και η 2η γλώσσα που διδάσκεται περισσότερο σε όλον τον κόσμο. Σε λίγες ημέρες, σε λίγες εβδομάδες, όταν θα επιστρέψουν οι μαθητές στα σχολεία, στα γυμνάσια, θα υπάρχουν πάνω από 120 εκατομμύρια άτομα που θα συνεχίσουν να μαθαίνουν τα γαλλικά με τη βοήθεια εκπαιδευτικών. Εξάλλου, το γεγονός ότι η γαλλική γλώσσα ανήκει στη λατινική οικογένεια, αποτελεί ένα παράθυρο ανοιχτό για την εκμάθηση άλλων λατινογενών γλωσσών, όπως η ιταλική και η ισπανική γλώσσα. Η γαλλική γλώσσα αποτελεί επίσης πλεονέκτημα για όσους θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Να αναφέρω απλά ότι η Γαλλία φιλοξενεί κάθε χρόνο πάνω από ξένους φοιτητές κι ο αριθμός αυτός είναι σταθερός από τη μια χρονιά στην άλλη. Ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο οι ξένοι φοιτητές επιλέγουν τη Γαλλία είναι διότι οι σπουδές είναι δωρεάν, πέρα από τα χαμηλά έξοδα εγγραφής, οι Ανώτατες Σχολές και τα Πανεπιστήμια στη Γαλλία καλύπτουν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων και φυσικά διότι οι συνθήκες ζωής στη χώρα μου είναι από τις καλύτερες και πιο προσιτές σε σχέση με άλλες χώρες. Κάτι πολύ σημαντικό το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι το γεγονός ότι στη Γαλλία οι ξένοι φοιτητές έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Γάλλους φοιτητές. Αυτό σημαίνει ότι φυσικά υπόκεινται στις ίδιες διαδικασίες εγγραφής, εξετάσεων, κ.λ.π., αλλά έχουν επίσης τα ίδια δικαιώματα σε ό,τι αφορά τα επιδόματα στέγασης που προσφέρει η Γαλλία. Επίσης να υπενθυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται στη χώρα μου μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ πανεπιστημίων και έρευνας. Τέλος, η γαλλική γλώσσα είναι χρήσιμη στον τομέα της οικονομίας και της καινοτομίας. Είναι η γλώσσα εργασίας των ευρωπαϊκών θεσμών και οργανισμών του Ο.Η.Ε. Η Γαλλία είναι η 5η οικονομική δύναμη παγκοσμίως και η 2η στην Ευρώπη. Πολλές από τις γνωστές πολυεθνικές εταιρείες είναι γαλλικές όπως οι Renault, Thalès, Airbus, Alstom, Danone και 40 από τις γαλλικές επιχειρήσεις συγκαταλέγονται μεταξύ των 500 μεγαλύτερων σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τις επαγγελματικές προοπτικές σε όλο το γαλλόφωνο κόσμο, να αναφέρουμε συγκεκριμένα την οικονομική ανάπτυξη της γαλλόφωνης Αφρικής. Στην Ελλάδα, οι γαλλικές εταιρείες (Lafarge, Air Liquide, Leroy Merlin, Bic, Schneider electric, Newrest ) απασχολούν άτομα και κάθε χρόνο ένα εκατομμύριο γάλλοι τουρίστες επισκέπτονται την Ελλάδα.

8 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Αφιέρωμα The Role of Foreign Language Teachers in Better Preparing Students to Become Global Citizens By Varvara Athanasiou-Ioannou Summary of workshop given at PALSO Thesprotia convention of foreign language teachers held at Sivota Thesprotia, June 2013 Dear Colleagues, I am delighted to participate in this conference especially in my own region Thesprotia where I was born. The kind of issues that you as foreign language teachers are preoccupied with today in Greece we have been exploring over the last 30 years in Australia. I have personally been involved in curriculum design, teaching as well professional development of teachers in my role as a curriculum writer as well as a manager for Languages Other than English in Australia, so I feel I am well qualified to address the topic, The role of the foreign language teachers in better preparing students to become global citizens. This is a vast topic and I cannot do justice in half an hour we can just introduce some of the concepts. ( I had prepared a 2 hour workshop.) I have assumed that you all understand English I believe that Foreign language teachers have played, continue and will continue to play a pivotal role now as the economic crisis worsens Greece is going through a very hard time at present Unemployment among the youth is around 60% Figures released this week by the Australian Department of Immigration confirm a dramatic surge in the number of Greek nationals successfully applying for student visas to study in Australia. In , only 102 Greeks were awarded student visas (64 male and 38 female) but in this figure shot up to 587 (407 male and 180 female); an increase of nearly 500 per cent. The data, published in Australia s Migration Trends report, confirms that young people faced with meagre job opportunities in Greece are increasingly looking to improve their prospects in Australia. Lack of growth Bad attitude Entitlement culture Blaming others for our misfortune Expecting the Government to solve problems Superiority complex Wanting to rest on the laurels of the Ancient Greeks. You can t teach language without teaching about the culture of the foreign language that you are teaching. I am assuming that you have a different PROFILE - Varvara Ioannou Varvara Ioannou is the Director of Varvara Ioannou Consulting (V.I.C.), specializing in Diversity Management and Inclusion, Women s Leadership, Engagement and Wellbeing Strategies and Programs. She is also a Sessional Lecturer in the Australian Graduate School of Entrepreneurship, Swinburne University teaching MBA students the Managing Diversity and Culture Unit. Varvara has 30 years of experience as an Educational, HR and Business Consultant. perspective than other teachers who have not travelled or studied abroad. You as the foreign language teachers have responsibility in exposing people to a different way of thinking. Students in Greece today come from a variety of socioeconomic/educational and increasingly cultural backgrounds given the number of migrants and refugees coming into the Country. Whether you like it or not you are seen as role models. It is in your interests to be seen as value add to these people Importance of VABES Clawson claims that our VABES ( Values, Assumptions, Beliefs and Expectations) influence our view of the world Understanding your VABES will help you to examine and understand other people s VABE s Semiconscious values and beliefs developed over time about how the world should be Recognize your own and other s VABES Unlearn some VABEs put yourself in situations that make you question your beliefs Develop influence skills based on your new insights on why people behave as they do Different people will have different VABES and will see the world differently. If we try and impose our view of the world then we will not be able to live successfully as global ciitizens. You as the language teachers can provide a different perspective of the way things are and encourage students to question their beliefs. You can help them develop on new insights on why people behave as they do We all have VABES which are inherited from family and culture and they are developed from personal experience The same happens with all people What we need to do as teachers create situations and prepare people for accepting the different VABES as legitimate, not better or worse but just different. You agree to disagree and you don t just choose people to work for you that are the same as you, as will miss out on considering all the perspectives. Characteristics of a global citizen According to OXFAM a global citizen is someone who: is aware of the wider world and has a sense of her or his own role as a world citizen respects and values diversity has an understanding of how the world works economically, politically, socially, culturally, technologically, and environmentally is outraged by social injustice participates in and contributes to the community at a range of levels from local to global is willing to act to make the world a more sustainable place takes responsibility for his or her actions. If our language students are truly to become socially responsible world citizens, then global issues must appear explicitly in our teaching curriculum and we as the foreign language teachers play a vital role. What to teach! The four goals of global education must appear explicitly in our teaching curriculum KNOWLEDGE, SKILLS, ATTITUDES & ACTION. We need to provide education that prepares students to live and succeed in the global world as we are unsure of where our students will live in the future We are certain that globalization will continue to exist global issues are very much our issues and affect all of us. Knowledge about world problems is the first goal. If we want students to work for a better world, they must know the nature of world problems, their causes, and viable solutions. Global issues are real: the list is depressingly long. Refugees and asylum seekers, the destruction of the rainforests, the ozone layer, acid rain, nuclear waste, population growth, the spread of AIDS, state violence and genocide in Kurdistan, Tibet and Bosnia, ecological disaster and war in

9 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Αφιέρωμα Ethiopia and Somalia etc. More specifically to prepare students to become successful global citizents the following need to be addressed: Acquiring skills--communication, critical and creative thinking, cooperative problem-solving, non violent conflict resolution Informed decision making, and the ability to see issues from multiple perspectives --necessary to solve world problems Acquiring global attitudes--global awareness, curiosity, an appreciation of other cultures, respect for diversity, a commitment to justice, and empathy with others Action --democratic participation in the local and global community to solve world problems. Importance of intercultural competence Developing one s intercultural competence implies that we cease to believe that our way of being is natural, normal and that we become aware that culture is not universal (Fennes and- Hapgood, 1997: 62), that our values, lifestyles, or patterns of behaviour have been shaped by our culture just like everybody else s in this world. Cultural, intercultural and cross-cultural awareness are terms encountered in the literature given the diversity of disciplines interested E4A_PrE4A_final 28/02/13 11:32 M Page 1 in the concept(cross-cultural psychology, anthropology, socio-linguistics, intercultural communication and education, business studies, cultural studies ). Cultural awareness refers to an awareness of members of another cultural group: their behaviour, their expectations, their perspectives and values and attempt to understand their reasons for their actions and beliefs (Cortazzi and Jin,1999: 217).Culture can then be viewed as a framework of assumptions, ideas, and beliefs that are used to interpret other people s actions, words, and patterns of thinking which is necessarily subjective. Teachers need to also teach the 4 C s Critical knowledge Cross cultural Communication Collaboration Creativity Our students will be successful global citizens when they have developed an increasing awareness of the world s complexity and interdependence, when they appreciate differences, have the ability to communicate across cultures and also understand the difficulties in changing attitudes. NEW ñ Ù Ë ÛÂÈÚ ÔÙÂÏÂ Ù È fi 3 ÛÈÎ È Ï. Ô ÚÒÙÔ È Ï Ô Î Ï ÙÂÈ ÙËÓ ÏË ÙˆÓ Ù ÍÂˆÓ & µ, ÙÔ Â ÙÂÚÔ ÙˆÓ Ù ÍÂˆÓ C & D Î È ÙÔ ÙÚ ÙÔ ÙˆÓ Ù ÍÂˆÓ /µ2. ñ ıâ Ó fi Ù Û ÓÔ Â ÂÙ È fi Activity Book Î È Grammar & Companion. Œ ÂÈ ÁÚ ÊÙ ÁÈ ÙÔ ÛÔ ÛÙ Ô Ô Ó Ë ÁÓÒÛÂÈ ÁÁÏÈÎÒÓ Î È ÂÈı ÌÔ Ó Ó Û Ó ÛÔ Ó Î È Ó Î Ï Ô Ó ÁÚ ÁÔÚ ÙËÓ ÏË Ì ÚÈ ÙÔ µ2 Level. ñ ÛÂÈÚ English for Adults ı ÔËı ÛÂÈ ÙÔ ÛÔ ÛÙ Ó Ó Ù ÍÔ Ó ÙÈ ÈÎ ÓfiÙËÙ ÙÔ Û reading, speaking, listening Î È writing ÛÂ Û ÓÙÔÌÔ ÚÔÓÈÎfi È ÛÙËÌ. ñ ÂÚÈÏ Ì ÓÂÈ Î ÌÂÓ Î È È ÏfiÁÔ Ô ÂÓ È Ê ÚÔ Ó ÙÔ ÂÓ ÏÈÎÔ ÛÔ ÛÙ. ñ Ù Ë Ó ÛÂÈÚ ÁÈ ÂÓ ÏÈΠÔÙÂÏÂ Ù È fi 2 ÛÈÎ È Ï. Ô ÚÒÙÔ Î Ï ÙÂÈ ÙËÓ ÏË ÙˆÓ Ù ÍÂˆÓ & µ Î È ÙÔ Â ÙÂÚÔ ÙˆÓ Ù ÍÂˆÓ C, D/E. ñ  ı ÓÂÙ È Û ÛÔ ÛÙ Ô Ú Ô Ó Ó Ì ı ÓÔ Ó ÙË ÁÏÒÛÛ Û Â fió fi ÙËÓ Ú. ñ ÙÚfiÔ ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ıâì ÙˆÓ Â Ó È Ó ÏÔÁÔ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛÎ Ë ÙÔ ÂÓ ÏÈÎÔ ÛÔ ÛÙ, ÌÂ È È ÙÂÚË ÌÊ ÛË ÛÙË ÁÏÒÛÛ fiˆ ÚËÛÈÌÔÔÈÂ Ù È ÛÙËÓ Î ıëìâúèó ˆ. HEAD OFFICE: 3 Irodotou St P.O.Box 72 Attiki, Greece Tel.: , Fax: ñ

10 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Το Θέμα Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν από τις κατά καιρούς έρευνες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις γλώσσες στις χώρες της Ευρώπης. Απο την ομαδοποίηση αυτών των ερευνών φαίνεται σταθερά οτι η πολυγλωσσία θεωρείται απαραίτητο εφόδιο για τους ανθρώπους και κυρίως τους νέους οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν και να ζήσουν μακριά απο τη χώρα τους. Προκύπτουν όμως και τα εξής πολύτιμα στοιχεία: 7 Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13% καθεμία), η γαλλική (12%) και στη συνέχεια η ισπανική και η πολωνική (8% καθεμία). 7 Για την πλειονότητα των Ευρωπαίων, μητρική γλώσσα είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας στην οποία διαμένουν. 7 Λίγο περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους (54%) είναι σε θέση να συζητήσουν σε μία τουλάχιστον επιπλέον γλώσσα, το ένα τέταρτο (25%) ξέρουν να μιλούν δύο τουλάχιστον επιπλέον γλώσσες και ένας στους δέκα (10%) είναι γνώστης τριών τουλάχιστον γλωσσών. 7 Όλοι σχεδόν οι ερωτηθέντες στο Λουξεμβούργο (98%), τη Λετονία (95%), τις Κάτω Χώρες (94%), τη Μάλτα (93%), τη Σλοβενία και τη Λιθουανία (92% αντιστοίχως και στις δύο) και τη Σουηδία (91%) δηλώνουν ότι ξέρουν να μιλούν τουλάχιστον μία γλώσσα πέρα από τη μητρική τους. 7 Οι χώρες που παρουσιάζουν την πιο αξιοσημείωτη αύξηση στο ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώνουν ότι ξέρουν να μιλούν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα αρκετά καλά ώστε να μπορούν να πάρουν μέρος σε συζήτηση, σε σύγκριση με δεδομένα από την προηγούμενη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, είναι η Αυστρία, η Φινλανδία και η Ιρλανδία. 7 Αντίθετα, το ποσοστό του πληθυσμού που ξέρει να μιλά τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα μειώθηκε ιδίως στη Σλοβακία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Βουλγαρία, την Πολωνία και την Ουγγαρία. Στις χώρες αυτές, σημειώθηκε κάμψη από το 2005 και μετά στα ποσοστά του πληθυσμού που μπορούν να μιλούν ξένες γλώσσες όπως τα ρωσικά και τα γερμανικά. 7 Λίγες χώρες παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αύξηση στο ποσοστό των ερωτηθέντων που ξέρει να μιλά τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες, η δε σημαντικότερη αύξηση σημειώνεται στην Ιταλία και στην Ιρλανδία. Ωστόσο, εννέα κράτη μέλη παρουσιάζουν σημαντική πτώση το Βέλγιο, Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Μάλτα, το Λουξεμβούργο, η Δανία και η Εσθονία. 7 Οι χώρες στις οποίες οι ερωτηθέντες είναι λιγότερο πιθανό να μπορέσουν να μιλήσουν οποιαδήποτε ξένη γλώσσα είναι η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία (60%). 7 Οι πέντε ευρύτερα ομιλούμενες ξένες γλώσσες παραμένουν τα αγγλικά (38%), τα γαλλικά (12%), τα γερμανικά (11%), τα ισπανικά (7%) και τα ρωσικά (5%). 7 Σε εθνικό επίπεδο, τα αγγλικά είναι η ευρύτερα ομιλούμενη ξένη γλώσσα σε 19 από τα 25 κράτη μέλη στα οποία δεν αποτελούν επίσημη γλώσσα (δηλαδή εκτός του ΗΒ και της Ιρλανδίας). 7 Η πλειονότητα των Ευρωπαίων που μιλούν αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά και ρωσικά ως ξένη γλώσσα πιστεύουν ότι η γλωσσική τους δεξιότητα είναι ανώτερη από βασική. Οι εκτιμήσεις του επιπέδου γλωσσικής δεξιότητας είναι σε γενικές γραμμές παρόμοιες με τις εκτιμήσεις της έρευνας του Λίγοι περισσότεροι από τα δύο πέμπτα (44%) των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι είναι σε θέση να κατανοούν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα αρκετά καλά ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν τις ειδήσεις στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση. Τα αγγλικά είναι η ευρύτερα κατανοητή γλώσσα, αφού το ένα τέταρτο (25%) των Ευρωπαίων μπορούν να παρακολουθήσουν ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές ειδήσεις στη γλώσσα αυτή. Τα γαλλικά και τα γερμανικά αναφέρονται από το 7% των ερωτηθέντων η καθεμία, ενώ τα ισπανικά από το 5%, τα ρωσικά από το 3% και τα ιταλικά από το 2%. 7 Οι Ευρωπαίοι παρουσιάζουν ακριβώς την ίδια πιθανότητα όσον αφορά την ικανότητα ανάγνωσης ενός άρθρου εφημερίδας ή περιοδικού σε ξένη γλώσσα, αφού ποσοστό λίγο μεγαλύτερο των δύο πέμπτων (44%) των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι μπορούν. Και πάλι τα αγγλικά είναι η ευρύτερα διαδεδομένη ξένη γλώσσα, αφού παρόμοιο ποσοστό Ευρωπαίων (25%) είναι σε θέση να διαβάζουν άρθρο εφημερίδας ή περιοδικού στη γλώσσα αυτή. Τα γαλλικά αναφέρονται από το 7% και τα γερμανικά από το 6% των Ευρωπαίων. Ακολουθούν τα ισπανικά, με 4% των απαντήσεων, και στη συνέχεια τα ρωσικά και τα ιταλικά (2%). 7 Οι Ευρωπαίοι είναι κάπως λιγότερο πιθανό να δηλώσουν ότι κατανοούν οποιαδήποτε ξένη γλώσσα τόσο καλά ώστε να μπορούν να επικοινωνούν σ αυτήν επιγραμμικά (π.χ. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Twitter, Facebook κ.λπ.), δεδομένου ότι τα δύο πέμπτα (39%) δηλώνουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα κατ αυτό τον τρόπο. Και πάλι η ευρύτερα αναφερόμενη γλώσσα είναι τα αγγλικά, αφού παρόμοιο ποσοστό Ευρωπαίων (26%) μπορούν να επικοινωνούν επιγραμμικά σ αυτή τη γλώσσα. Τα γαλλικά και τα γερμανικά αναφέρονται από το 5% των Ευρωπαίων η καθεμία, ακολουθούνται δε από τα ισπανικά (3%), τα ρωσικά και τα ιταλικά (1%). 7 Η πλειονότητα των Ευρωπαίων (69%) που μιλούν ξένες γλώσσες αρκετά καλά ώστε να μπορούν να πάρουν μέρος σε συζήτηση, τις χρησιμοποιούν περιστασιακά. Τρεις στους δέκα (30%) χρησιμοποιούν ξένες γλώσσες συχνά αλλά όχι καθημερινά και ένα τέταρτο (25%) χρησιμοποιούν ξένες γλώσσες κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα. 7 Οι Ευρωπαίοι δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τακτικά ξένες γλώσσες όταν παρακολουθούν ταινίες/τηλεόραση ή ακούν ραδιόφωνο (37%), όταν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο (36%) και όταν επικοινωνούν με φίλους (35%). Το 27% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν ξένες γλώσσες τακτικά για συζητήσεις στην εργασία και το 50% στις διακοπές τους στο εξωτερικό.

τις ενέργειές τους, καθιστούν την εκκίνηση της νέας σχολικής χρονιάς εξαιρετικά δύσκολη.

τις ενέργειές τους, καθιστούν την εκκίνηση της νέας σχολικής χρονιάς εξαιρετικά δύσκολη. 296 Αύγουστος 2013 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΑΜΕ ΟΤΙ ΜΕ συσπειρωση ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς βρισκόμαστε στην αφετηρία σε μια δύσκολη κούρσα με πολλά εμπόδια,

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί με νέα δυναμική

Μαζί με νέα δυναμική 1 IOYΛΙΟΣ 2013 Χρόνος 25ος / Αρ. Φύλλου 295 / Ιούλιος 2013 / ΕΥΡΩ: 0,02 / Λυκαβηττού 2 / Τ.Κ. 106 71 Αθήνα / ΚΩΔΙΚΟΣ: 011398 Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΑ ΜΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ ΝΙΚΗΤΕΣ... Μαζί με νέα δυναμική κόντρα στον πόλεμο

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος 24ος Αρ. Φύλλου 273 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΥΡΩ: 0,02 Λυκαβηττού 2 Τ.Κ. 106 71 Αθήνα ΚΩ ΙΚΟΣ: 1398

Χρόνος 24ος Αρ. Φύλλου 273 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΥΡΩ: 0,02 Λυκαβηττού 2 Τ.Κ. 106 71 Αθήνα ΚΩ ΙΚΟΣ: 1398 Χρόνος 24ος Αρ. Φύλλου 273 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΥΡΩ: 0,02 Λυκαβηττού 2 Τ.Κ. 106 71 Αθήνα ΚΩ ΙΚΟΣ: 1398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 3 0 Ι Τ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ; 1 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 291 Μάρτιος 2013 ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ PALSO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ; Καταγγέλλουμε την πλήρη αναιτιολόγητη, επικίνδυνη αδιαφορία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών δεν εγκαταλείπουν ποτέ τους μαθητές τους...

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών δεν εγκαταλείπουν ποτέ τους μαθητές τους... Χρόνος 26ος - αρ. φυλ. 315 - Μάρτιος 2015-0,02 - Λυκαβηττού 2 - Τ.Κ. 106 71 Αθήνα - κωδικός: 011398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ευνοϊκές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχίζεται ο αγώνας...

Συνεχίζεται ο αγώνας... 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 290 Φεβρουάριος 2013 ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ Συνεχίζεται ο αγώνας... Εμείς υψώσαμε ενα κάστρο και μάλιστα μέσα σε ελάχιστες μέρες και καταφέραμε να σώσουμε το Κ.Ξ.Γ., το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

La page du français. ΑΡΤΑ. 11η Πανηπειρωτική Έκθεση. Οδηγίες για την ανακοίνωση διδάκτρων Κ.Ξ.Γ. στην Γ.Γ. Εμπορίου σελ. 18

La page du français. ΑΡΤΑ. 11η Πανηπειρωτική Έκθεση. Οδηγίες για την ανακοίνωση διδάκτρων Κ.Ξ.Γ. στην Γ.Γ. Εμπορίου σελ. 18 Χρόνος 25ος - αρ. φυλ. 305 - Μάϊος 2014-0,02 - Λυκαβηττού 2 - Τ.Κ. 106 71 Αθήνα - κωδικός: 011398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 13ο

Διαβάστε περισσότερα

Τριπλό ΑΡΙΣΤΑ στις εξετάσεις

Τριπλό ΑΡΙΣΤΑ στις εξετάσεις Χρόνος 25ος - αρ. φυλ. 306 - Ιούνιος 2014-0,02 - Λυκαβηττού 2 - Τ.Κ. 106 71 Αθήνα - κωδικός: 011398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ PTE - LAAS

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 28-29 Ιουνίου 2013 Βιβλίο Περιλήψεων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και

Διαβάστε περισσότερα

ª π π À π π π π ª π π π ø ƒø ø ø ø. Απόλυτη επιτυχία και α- νοδική πορεία χαρακτηρίζουν

ª π π À π π π π ª π π π ø ƒø ø ø ø. Απόλυτη επιτυχία και α- νοδική πορεία χαρακτηρίζουν Χρόνος 23ος Αρ. Φύλλου 265 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΕΥΡΩ: 0,02 Λυκαβηττού 2 Τ.Κ. 106 71 Αθήνα ΚΩ ΙΚΟΣ: 1398 ª π π À π π π π ª π π π ø ƒø ø ø ø AΠΑΡΕΓΚΛΙΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ, ΥΨΗΛΑ STANDARDS ΣΤΑ ΤΕST, AΠΟ ΟΧΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. σελ. 10. Χρήσιµα: Αγγελίες που ίσως σας ενδιαφέρουν

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. σελ. 10. Χρήσιµα: Αγγελίες που ίσως σας ενδιαφέρουν Χρόνος 23ος Αρ. Φύλλου 267 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΕΥΡΩ: 0,02 Λυκαβηττού 2 Τ.Κ. 106 71 Αθήνα ΚΩ ΙΚΟΣ: 1398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ O «ΧΑΡΤΗΣ» ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ESΒ & UCLan. Πιστοποίηση & Ξένες Γλώσσες. ξεχωρίστε. 28 ο Συνέδριο Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης & Έκθεση Ξενόγλωσσου Βιβλίου

ESΒ & UCLan. Πιστοποίηση & Ξένες Γλώσσες. ξεχωρίστε. 28 ο Συνέδριο Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης & Έκθεση Ξενόγλωσσου Βιβλίου EUROPALSO 28 ο Συνέδριο Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης & Έκθεση Ξενόγλωσσου Βιβλίου ATHENAEUM INTERCONTINENTAL ΤΡΙΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013, 9:00-18:00 Πιστοποίηση & Ξένες Γλώσσες ξεχωρίστε με τις πιστοποιημένες εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση

12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση 12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση μιας καινοτομίας Λέξεις-κλειδιά: Πολιτισμικό υπόβαθρο, πολιτιστική ταυτότητα, ικανότητα αντιμετώπισης διαπολιτισμικών διαφορών, ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανατροπές για τους ασφαλισμένους

Ανατροπές για τους ασφαλισμένους 1 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 LAAS/PALSO - PTE GENERAL Ρεπορτάζ από τις εξετάσεις Μαΐου Με μεγάλη συμμετοχή και χωρίς προβλήματα διεξήχθησαν για ακόμη μια φορά οι εξετάσεις LAAS(PALSO) και PTE Genera, που έγιναν το Σαββατοκύριακο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME FOR STUDENTS A Unique Life Experience erasmus Περιεχόμενα / Contents Εισαγωγή / Introduction... 4 Μαρτυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Τι ισχύει για την επάρκεια

Τι ισχύει για την επάρκεια Χρόνος 26ος - αρ. φυλ. 314 - Φεβρουάριος 2015-0,02 - Λυκαβηττού 2 - Τ.Κ. 106 71 Αθήνα - κωδικός: 011398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Χρόνος 23ος Αρ. Φύλλου 266 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΕΥΡΩ: 0,02 Λυκαβηττού 2 Τ.Κ. 106 71 Αθήνα ΚΩ ΙΚΟΣ: 1398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την Αξιοποίηση Εργατικού Δυναμικού με Πανεπιστημιακή Μόρφωση

Στρατηγικό Σχέδιο για την Αξιοποίηση Εργατικού Δυναμικού με Πανεπιστημιακή Μόρφωση TENTATIVE 2/15/2008 Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures مو سسةأ نا ليند الا ورو- متوسطية للحوار بين الثقافات Fondation Euro-Méditerranéenne Anna Lindh pour le Dialogue

Διαβάστε περισσότερα

Αυστρία Βέλγιο Γαλλία Γερμανία

Αυστρία Βέλγιο Γαλλία Γερμανία Αυστρία Στη Βιέννη:Vienna University of Economics and business Administration-Wirtschafts Universitat (http://www.wuwien.ac.at), για σπουδές στην οικονομία και στις επιχειρήσεις. Εκτός Βιέννης είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη 1236 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη Γεωργιάδη Μ., Υποψ. Διδάκτ. Παν. Κρήτης Κουρκούτας Ηλ., Επίκ. Καθηγητής, Παν. Κρήτης Καλύβα Ευφρ., Lecturer, City Liberal Studies, Thessaloniki,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: ρ Γεώργιος Μπλάνας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Μάνος Περακάκης Καθηγητής Εφαρμογών

Επιβλέπων: Μάνος Περακάκης Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η Σημασία της Διαδικτυακής παρουσίας ενός δήμου για την τουριστική του προβολή. Η περίπτωση της Ιεράπετρας.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές. Κανονισμοί Λειτουργίας

Πολιτικές. Κανονισμοί Λειτουργίας Πολιτικές & Κανονισμοί Λειτουργίας ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 1.1 Φιλοσοφία 1.2 Μητρική Γλώσσα (Γλώσσα Α ) 1.3 Ξένες Γλώσσες (Γλώσσα Β ) 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ AKAΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας Άρθρα και Μελέτες 10/2014 Φεβρουάριος, 2014 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΠΘ Η Συνεδρίαση ξεκίνησε την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014 και ώρα 13.00 στην αίθουσα Α του ΚΗΔ, συνεχίστηκε

Διαβάστε περισσότερα