Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 37/ Κύπρος Θέσπιση καθεστώτος φορολόγησης χωρητικότητας για τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 37/ Κύπρος Θέσπιση καθεστώτος φορολόγησης χωρητικότητας για τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, E(2010) 1727 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 37/ Κύπρος Θέσπιση καθεστώτος φορολόγησης χωρητικότητας για τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1) Με επιστολή της 27ης Ιανουαρίου , οι κυπριακές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, την πρόθεσή τους να θεσπίσουν καθεστώς φορολόγησης χωρητικότητας («σύστημα φόρου χωρητικότητας») υπέρ των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. (2) Με επιστολές της 24ης Φεβρουαρίου και της 12ης Μαρτίου , οι κυπριακές αρχές υπέβαλαν συμπληρωματικές πληροφορίες. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ (3) Tο κυπριακό μέτρο φόρου χωρητικότητας αποτελεί φορολογικό σύστημα στο πλαίσιο του οποίου τα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε εταιρικό φόρο στην Κύπρο και δραστηριοποιούνται στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές με πλοία ή ασκούν δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα με αυτές, μπορούν να αλλάξουν τη φορολογική βάση των σχετικών με την εκμετάλλευση κερδών. Οι δικαιούχες επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν να φορολογούνται βάσει της καθαρής χωρητικότητας του Καταχωρίστηκε με στοιχεία αναφοράς SANI Καταχωρίστηκε με στοιχεία αναφοράς A/3369. Καταχωρίστηκε με στοιχεία αναφοράς A/4406. Κύριο Μάρκος Κυπρiανού Υπουργό Εξωτερικών Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη Chypre Λευκωσία Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Τηλέφωνο: (0)

2 στόλου που διαθέτουν (φόρος χωρητικότητας) και όχι βάσει των πραγματικών κερδών τους από τις δραστηριότητες θαλάσσιων μεταφορών. (4) Οι κυπριακές αρχές προτίθενται να θεσπίσουν νέο νόμο με τίτλο «Ο περί εμπορικής ναυτιλίας (τέλη και φορολογικές διατάξεις) νόμος του 2010» (εφεξής «το νομοσχέδιο»). Το νομοσχέδιο αυτό καταργεί και αντικαθιστά τους περί εμπορικής ναυτιλίας (τέλη και φορολογικές διατάξεις) νόμους των ετών και τους περί εμπορικής ναυτιλίας (φορολογία υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων) κανονισμούς του (5) Επιπλέον, παράλληλα με τον περί εμπορικής ναυτιλίας νόμο, καταρτίστηκε άλλος νόμος με τίτλο «Ο περί φορολογίας του εισοδήματος (τροποποίηση) (αριθ. 3) νόμος του 2010», ο οποίος θα τροποποιήσει τους βασικούς περί φορολογίας του εισοδήματος νόμους των ετών 2002 έως , καταργώντας τη δυνατότητα που διαθέτουν επί του παρόντος οι διαχειριστές πλοίων να καταβάλλουν για ένα συγκεκριμένο φορολογικό έτος εταιρικό φόρο και όχι φόρο χωρητικότητας με προτιμησιακό συντελεστή επί των καθαρών κερδών τους Στόχοι του μέτρου (6) Στόχοι του νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των πλοιοκτητών και των φορέων εκμετάλλευσης πλοίων (ναυλωτών και διαχειριστών πλοίων) της ΕΕ, η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης και της ναυτικής εμπειρογνωμοσύνης, η υποστήριξη της ανάπτυξης της ναυτιλιακής οικονομίας, η δημιουργία κινήτρων για την απασχόληση ναυτικών από την ΕΕ, η νηολόγηση των πλοίων σε νηολόγια της EE και η συμβολή στη σύνδεση των ναυτιλιακών οικονομιών των κρατών μελών της EE με παράλληλη διατήρηση της συνολικής ανταγωνιστικότητας του τομέα. (7) Ειδικότερα, το κυπριακό καθεστώς φορολόγησης χωρητικότητας θα ενθαρρύνει την εγγραφή ή επανεγγραφή πλοίων σε νηολόγια της EE και θα δώσει ώθηση στον ναυτιλιακό κλάδο, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων, συμβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτόν στη δημιουργία ενός ασφαλούς, αποτελεσματικού, σίγουρου και φιλικού προς το περιβάλλον τομέα θαλάσσιων μεταφορών. (8) Σύμφωνα με τις κυπριακές αρχές, ο κυπριακός τομέας θαλάσσιων μεταφορών αποτελεί το 10ο κατά τάξη μεγέθους νηολόγιο παγκοσμίως, και το 3ο στην EE (ο στόλος υπό κυπριακή σημαία αριθμεί σκάφη, με ολική χωρητικότητα 20 εκατομμυρίων τόνων) και αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης πλοίων τρίτων χωρών την στην EE. Άλλα σημαντικά κέντρα διαχείρισης πλοίων τρίτων χωρών βρίσκονται στην Άπω Ανατολή 7. Στην Κύπρο δραστηριοποιούνται 45 εταιρείες διαχείρισης πλοίων, οι οποίες έχουν έδρα στη Λεμεσό και παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης σε περίπου πλοία, υπό διάφορες σημαίες, με ολική χωρητικότητα 40 εκατομμυρίων τόνων. Σύμφωνα με μια μελέτη, ο στόλος υπό κυπριακή διαχείριση Νόμος 38(Ι)/1992 όπως τροποποιήθηκε. P.I. 395/2000. Νόμος 118(I) 2002 όπως τροποποιήθηκε. Π.χ. στη Νότιο Κορέα, το Χονγκ Κονγκ, τις Φιλιππίνες και τη Σιγκαπούρη 2

3 αντιστοιχεί στο 4,5 % περίπου του παγκόσμιου στόλου ως προς την ολική χωρητικότητα 8. (9) Οι εν λόγω εταιρείες διαχείρισης πλοίων συμβάλλουν στην απασχόληση πολιτών της ΕΕ / του ΕΟΧ στα ναυτιλιακά επαγγέλματα. Στην ξηρά απασχολούν εργαζομένους (κυρίως Κυπρίους και άλλους υπηκόους της EE / του ΕΟΧ), οι οποίοι αντιστοιχούν στο 1,2 % του συνόλου των μισθωτών στην Κύπρο Δικαιούχοι (10) Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι ακόλουθες κατηγορίες χαρακτηρίζονται ως δυνητικοί δικαιούχοι του καθεστώτος φορολόγησης χωρητικότητας: i) οι ιδιοκτήτες πλοίων υπό κυπριακή σημαία (κυπριακών πλοίων), ii) οι ιδιοκτήτες πλοίων της ΕΕ ή πλοίων τρίτων χωρών υπό ξένη σημαία (την οποία αναγνωρίζει η Κύπρος) οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι 9 Κύπρου, iii) οι ναυλωτές πλοίων υπό οιανδήποτε σημαία κράτους της EE ή τρίτης χώρας (την οποία αναγνωρίζει η Κύπρος) οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, iv) οι διαχειριστές πλοίων που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος 10 και/ή τεχνικής διαχείρισης 11 σε πλοία υπό οιαδήποτε σημαία κράτους της EE ή τρίτης Μελέτη για τη διαχείριση των πλοίων στην Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (271 σελίδες), της 31ης Μαΐου 2008, η οποία εκπονήθηκε για την κυπριακή κυβέρνηση από μια κοινοπραξία υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Βιέννης (Vienna University of Economics and Business Administration). «Φορολογικός κάτοικος» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι κάτοικος τη Κύπρου κατά την έννοια του περί φορολογίας του εισοδήματος νόμου. Οι «υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος ορίζονται ως εξής: α) η επιλογή και πρόσληψη του πληρώματος πλοίου, περιλαμβανομένης της διευθέτησης πληρωμών και ασφαλειών του πληρώματος, β) η διασφάλιση ότι οι απαιτήσεις της νομοθεσίας της σημαίας του πλοίου ως επίσης και οποιεσδήποτε επιπρόσθετες απαιτήσεις που επιβάλλονται από τον παρόντα νόμο έχουν ικανοποιηθεί σχετικά με τα επίπεδα επάνδρωσης, βαθμού, προσόντων και πιστοποίησης του πληρώματος και των σχετικών με την απασχόληση κανονισμών, περιλαμβανομένης της φορολογίας πληρώματος, πειθαρχίας και άλλων απαιτήσεων, γ) η διασφάλιση ότι όλα τα μέλη του πληρώματος έχουν υποβληθεί σε ιατρική εξέταση από ειδικευμένο ιατρό ο οποίος πιστοποιεί ότι αυτά είναι κατάλληλα για τα καθήκοντα για τα οποία έχουν προσληφθεί και ότι έχουν στην κατοχή τους έγκυρα ιατρικά πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κράτους της σημαίας, δ) η διευθέτηση της μεταφοράς του πληρώματος, περιλαμβανομένου και του επαναπατρισμού, ε) η εκπαίδευση του πληρώματος και η επίβλεψη της ικανότητάς του, και δύνανται να περιλαμβάνουν στ) οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα που συνήθως εκτελούνται από τον διαχειριστή πλοίου όπως αυτά καθορίζονται από το Πρότυπο της Συμφωνίας Διαχείρισης Πλοίων του Βαλτικού και Διεθνούς Ναυτιλιακού Συμβουλίου (εφεξής «BIMCO»). Οι «υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης» ορίζονται ως εξής: α) η παροχή ικανού προσωπικού για την επίβλεψη της συντήρησης και διατήρησης της γενικής αποδοτικότητας του πλοίου, β) η διευθέτηση και επίβλεψη του δεξαμενισμού, επισκευών, μετατροπών και γενικά της συντήρησης του πλοίου στα επίπεδα που απαιτούνται από τη νομοθεσία του κράτους σημαίας του πλοίου και των περιοχών που θα εμπορεύεται, και με όλες τις απαιτήσεις και υποδείξεις του νηογνώμονα του πλοίου, γ) η διευθέτηση της προμήθειας των απαραίτητων εφοδιασμών, ανταλλακτικών και λιπαντέλαιων, και δύνανται να περιλαμβάνουν δ) οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα που συνήθως εκτελούνται από τον διαχειριστή πλοίου, όπως αυτά καθορίζονται από το Πρότυπο της Συμφωνίας Διαχείρισης Πλοίων του BIMCO. 3

4 χώρας (την οποία αναγνωρίζει η Κύπρος) οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Ναυλωτές (11) Το άρθρο 47 του νομοσχεδίου προβλέπει ότι η συνολική χωρητικότητα των πλοίων που ναυλώνονται 12 και που περιλαμβάνονται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, για περισσότερο από 3 συνεχόμενες φορολογικές περιόδους, το 75% της συνολικής χωρητικότητας όλων των πλοίων που ναυλώνονται ή που τυγχάνουν εκμετάλλευσης 13 από ένα επιλέξιμο ναυλωτή και που περιλαμβάνονται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας. (12) Εναλλακτικώς, η συνολική χωρητικότητα των πλοίων που ναυλώνονται και περιλαμβάνονται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, για περισσότερο από 3 συνεχόμενες φορολογικές περιόδους, το 90% του συνόλου της συνολικής χωρητικότητας όλων των πλοίων που ναυλώνονται ή τυγχάνουν εκμετάλλευσης από ένα επιλέξιμο ναυλωτή και που περιλαμβάνονται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, νοουμένου ότι κάθε πλοίο που ναυλώνεται: α) είναι νηολογημένο σε νηολόγιο κράτους μέλους της EE ή του ΕΟΧ, ή β) η διαχείριση του πληρώματος και η τεχνική διαχείριση αυτού διεξάγονται από την επικράτεια κράτους μέλους της EE ή του ΕΟΧ. Διαχειριστές πλοίων (13) Όλοι οι διαχειριστές επιλέξιμων πλοίων οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος και/ή τεχνικής διαχείρισης, μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν στο σύστημα φόρου χωρητικότητας. Οι διαχειριστές πλοίων που παρέχουν υπηρεσίες εμπορικής διαχείρισης 14, δεν θεωρούνται επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων για αυτές τις υπηρεσίες και είναι υπόχρεοι εταιρικού φόρου. (14) Tόσο οι διαχειριστές πληρώματος όσο και οι τεχνικοί διαχειριστές πλοίων πρέπει να πληρούν ένα σύνολο γενικών όρων, καθώς και ορισμένους ειδικούς όρους αναλόγως του τύπου των παρεχόμενων υπηρεσιών διαχείρισης πλοίου (διαχείριση πληρώματος και/ή τεχνική διαχείριση). Οι γενικοί όροι είναι οι εξής: «Πλοίο που ναυλώνεται» σημαίνει πλοίο που ναυλώνεται με βάση χρονοναύλωση ή ναύλωση για καθορισμένο ταξίδι ή με βάση σύμβαση ναύλωσης (contract of affreightment). Ως «πλοία που τυγχάνουν εκμετάλλευσης» νοούνται τα ιδιόκτητα σκάφη ή εκείνα που παραχωρούνται με ναύλωση γυμνού σκάφους (bareboat). Το άρθρο 2 του νομοσχεδίου προβλέπει ότι «υπηρεσίες εμπορικής διαχείρισης» σημαίνει: (α) την παροχή υπηρεσιών ναύλωσης, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης και χρήσης του πλοίου και της σύναψης συμφωνιών ναύλωσης ή άλλων συμφωνιών που σχετίζονται με τη χρήση του πλοίου, σύμφωνα με τις οδηγίες του πλοιοκτήτη, (β) την πληρωμή στους πλοιοκτήτες όλων των μισθωμάτων και ναύλων και οποιωνδήποτε άλλων ποσών τα οποία δικαιούνται οι πλοιοκτήτες και προέρχονται από τη χρήση του πλοίου, (γ) την παροχή προϋπολογισμών ταξιδιού, λογαριασμών, του υπολογισμού μισθωμάτων, ναύλων και επισταλιών (demurrage) και/ή αμοιβών εξοικονόμησης σταλιών (despatch moneys) που οφείλονται στους ή από τους ναυλωτές του πλοίου, και δύνανται να περιλαμβάνουν (δ) οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα που συνήθως εκτελούνται από τον διαχειριστή του πλοίου όπως αυτά καθορίζονται από το Πρότυπο της Συμφωνίας Διαχείρισης Πλοίων του BIMCO. 4

5 (15) Οι επιλέξιμες εταιρείες διαχείρισης πλοίων πρέπει να διατηρούν πλήρως στελεχωμένο γραφείο στην Κύπρο και να απασχολούν ικανό σε αριθμό και προσόντα προσωπικό όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 του νομοσχεδίου. (16) Τουλάχιστον το 51% του συνολικού αριθμού των προσώπων που απασχολεί η εταιρεία διαχείρισης πλοίων στην ξηρά πρέπει να είναι πολίτες της EE / του ΕΟΧ. (17) Πρέπει να υπάρχει οικονομικός δεσμός μεταξύ των διαχειριζόμενων πλοίων και της ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 33 του νομοσχεδίου, οι διαχειριστές πλοίων δικαιούνται να επωφελούνται από το σύστημα φόρου χωρητικότητας μόνον αναφορικά με επιλέξιμα πλοία η διαχείριση των οποίων πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου (διαχείριση πληρώματος και/ή τεχνική διαχείριση) από την επικράτεια της EE / του ΕΟΧ. Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι πληρούται για κάθε διαχειριστή πλοίου εάν η διαχείριση τουλάχιστον των 2/3 της ολικής χωρητικότητας των επιλέξιμων πλοίων υπό διαχείριση σε συγκεκριμένο φορολογικό έτος διεξάγεται από την EΕ. Η χωρητικότητα που υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 της χωρητικότητας του οποίου η διαχείριση δεν διεξάγεται εξ ολοκλήρου από την ΕΕ, δεν είναι επιλέξιμη για το σύστημα του φόρου χωρητικότητας 15. (18) Οι επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος και/ή τεχνικής διαχείρισης είναι επιλέξιμοι για το σύστημα φόρου χωρητικότητας εάν όλα τα πλοία και τα πληρώματα που διαχειρίζονται συμμορφώνονται με τα σχετικά διεθνή πρότυπα και εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου και ειδικότερα οι διατάξεις που αφορούν την προστασία και την ασφάλεια του πλοίου, την κατάρτιση και πιστοποίηση των ναυτικών, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις συνθήκες εργασίας επί του πλοίου. Οι απαιτήσεις αυτές θεωρείται ότι πληρούνται από έναν επιλέξιμο διαχειριστή πλοίου αναφορικά με την ολότητα των πλοίων της EE / του ΕΟΧ τα οποία διαχειρίζεται. Όσον αφορά τα πλοία τα οποία διαχειρίζεται και τα οποία δεν ανήκουν στην EE / στον ΕΟΧ, οι απαιτήσεις αυτές πληρούνται νοουμένου ότι τέτοια πλοία: α) είναι ταξινομημένα από οργανισμό επιθεώρησης (νηογνώμονα) αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την ισχύουσα συναφή κοινοτική νομοθεσία και β) έχουν δεόντως πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις που αφορούν στη θαλάσσια ασφάλεια, προστασία, προστασία του περιβάλλοντος και επανδρώνονται από ναυτικούς που έχουν δεόντως πιστοποιηθεί βάσει της σύμβασης STCW του , όπως τροποποιήθηκε. (19) Οι διαχειριστές πλοίων οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί με βάση τον κώδικα ISM (πιστοποιητικό συμμόρφωσης) από την αρμόδια αρχή των κρατών σημαίας των πλοίων στα οποία παρέχουν υπηρεσίες Τα μη επιλέξιμα πλοία παύουν να υπόκεινται στο σύστημα του φόρου χωρητικότητας για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος κατά το οποίο προέκυψε η υπέρβαση, και το εισόδημα του επιλέξιμου διαχειριστή πλοίων που προήλθε από τη διαχείριση τέτοιων πλοίων υπόκειται σε φόρο επιχειρήσεων. Σύμβαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών

6 διαχείρισης και πρέπει να αναφέρονται ως εταιρεία διαχείρισης πλοίου στα σχετικά πιστοποιητικά διαχείρισης ασφάλειας των εν λόγω πλοίων. (20) Η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές συνεπάγεται ορισμένες χρηματικές ποινές, και εάν η μη συμμόρφωση συνεχισθεί, ως τελική κύρωση επιβάλλεται η έξοδος του διαχειριστή πλοίου από το σύστημα φόρου χωρητικότητας για τα επόμενα δέκα έτη 17. (21) Tο καθεστώς φορολόγησης χωρητικότητας περιλαμβάνει επίσης τους ακόλουθους ειδικούς όρους για τους διαχειριστές πλοίων οι οποίοι πραγματοποιούν διαχείριση πληρώματος αποκλειστικά ή σε συνδυασμό με την τεχνική διαχείριση: (22) Όλοι οι ναυτικοί που εργάζονται επί των διαχειριζόμενων πλοίων πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί και καταρτιστεί, να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού συμμόρφωσης βάσει της σύμβασης STCW του 1978 και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα προσωπικής ασφάλειας επί πλοίου. Επιπλέον, οι διαχειριστές πληρωμάτων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW του 1978 και της κοινοτικής νομοθεσίας περί εταιρικής ευθύνης. (23) Οι εταιρείες διαχείρισης πλοίων πρέπει να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της σύμβασης ναυτικής εργασίας (MLC) του Η συμμόρφωση αυτή εξασφαλίζεται βάσει κατάλληλων ιδιωτικών συμβατικών διευθετήσεων που συνομολογούνται μεταξύ του διαχειριστή πληρώματος και του πλοιοκτήτη, διευθετήσεις οι οποίες πρέπει να εκφράζονται ρητά στις ατομικές συμβάσεις εργασίας των ναυτικών στο πλαίσιο της διαχείρισης πληρώματος. (24) Κάθε επιλέξιμος διαχειριστής πληρώματος υποβάλλει, κατά την έναρξη έκαστου φορολογικού έτους, γραπτή δήλωση προς τις κυπριακές αρχές, η οποία περιλαμβάνει ρητή αναφορά και ανάληψη υποχρέωσης πως οι ιδιωτικές συμβατικές διευθετήσεις είτε έχουν συνομολογηθεί είτε πρόκειται να συνομολογηθούν για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος αναφορικά με όλα τα πλοία και τα μέλη του πληρώματος στο πλαίσιο της εν λόγω διαχείρισης. Προβλέπονται κυρώσεις για όσους διαχειριστές πλοίων δεν συμμορφώνονται προς την απαίτηση αυτή. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση αυτή, ο μη συμμορφούμενος διαχειριστής πλοίου διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο, σε περίπτωση καταδίκης, με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 2 έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα ευρώ ή με αμφότερες τις ποινές, και αποκλείεται από το σύστημα φόρου χωρητικότητας για τα επόμενα δέκα έτη Επιλέξιμες δραστηριότητες που υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (25) Σύμφωνα με τον ορισμό που προβλέπει το νομοσχέδιο, «επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα» σημαίνει οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση ή δραστηριότητα η οποία συνιστά θαλάσσιες μεταφορές ή διαχείριση πληρώματος ή τεχνική διαχείριση επιλέξιμων πλοίων. Ειδικότερα, ο όρος «θαλάσσιες μεταφορές» ορίζεται ως Άρθρα 34, 54 και 57 του νομοσχεδίου. Η MLC ενσωματώθηκε στην κοινοτική νομοθεσία με την οδηγία 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2009, για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) σχετικά με τη σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 και για τροποποίηση της οδηγίας 1999/63/ΕΚ (ΕΕ L 124 της , σ. 30). 6

7 θαλάσσιες μεταφορές αγαθών ή επιβατών εκτός της αιγιαλίτιδας ζώνης της Κύπρου, μεταξύ λιμένα της Κύπρου και λιμένα του εξωτερικού ή υπεράκτιας εγκατάστασης, ή μεταξύ λιμένων του εξωτερικού ή υπεράκτιων εγκαταστάσεων. (26) Ορισμένες δραστηριότητες, παρεμφερείς με τις θαλάσσιες μεταφορές θεωρούνται επίσης επιλέξιμες για φορολόγηση χωρητικότητας: (i) όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, όλες οι ξενοδοχειακές δραστηριότητες, δραστηριότητες εστίασης, ψυχαγωγίας και λιανικού εμπορίου επάνω σε επιλέξιμο πλοίο, νοουμένου ότι οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται ως παρεπόμενες δραστηριότητες σε σχέση με τις δραστηριότητες των θαλάσσιων μεταφορών επιβατών από το πλοίο αυτό και ότι η κατανάλωση και η χρήση αυτών γίνεται επάνω στο πλοίο αυτό (ii) η φόρτωση και εκφόρτωση φορτίου επιλέξιμου πλοίου το οποίο εκμεταλλεύεται επιλέξιμος πλοιοκτήτης ή επιλέξιμος ναυλωτής, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης εμπορευματοκιβωτίων εντός της περιοχής του λιμένα αμέσως πριν ή αμέσως μετά το ταξίδι (iii) η λειτουργία εγκαταστάσεων για έκδοση εισιτηρίων και τερματικών σταθμών επιβατών (iv) η λειτουργία εγκαταστάσεων γραφείων (v) η πώληση και διανομή των προμηθειών πλοίων. (27) Ωστόσο, οι κυπριακές αρχές ανέλαβαν να τροποποιήσουν το νομοσχέδιό τους διαγράφοντας το σημείο (v) «η πώληση και διανομή προμηθειών πλοίων». Επιπλέον, συμφώνησαν να αναδιατυπώσουν τα σημεία (iii) και (iv) ως ακολούθως: «(iii) η λειτουργία εγκαταστάσεων για έκδοση εισιτηρίων και τερματικών σταθμών επιβατών οι οποίες συνδέονται με ναυτιλιακές δραστηριότητες που υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (iv) η λειτουργία εγκαταστάσεων γραφείων οι οποίες συνδέονται με ναυτιλιακές δραστηριότητες που υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας». (28) Οι εργασίες ρυμούλκησης και οι εργασίες βυθοκόρησης καλύπτονται επίσης από το καθεστώς φορολογίας χωρητικότητας, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε ρυμουλκό σκάφος ή βυθοκόρος δαπανά ετησίως άνω του 50% του χρόνου λειτουργίας του για την πραγματοποίηση θαλάσσιων μεταφορών. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος χωρητικότητας εφαρμόζεται μόνο για εκείνο το τμήμα το οποίο αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές. Τέλος, οι εργασίες τοποθέτησης υποθαλάσσιων καλωδίων θεωρούνται επίσης επιλέξιμες για φορολόγηση χωρητικότητας Συντελεστές φόρου χωρητικότητας (29) Αντί του ονομαστικού συντελεστή κερδών 19, ο οποίος χρησιμοποιείται από την πλειονότητα των κρατών μελών, οι κυπριακές αρχές προτίθενται να χρεώνουν για 19 Ο ονομαστικός συντελεστής κερδών βασίζεται σε κατ αποκοπήν ποσό που καθορίζεται βάσει της καθαρής χωρητικότητας κάθε πλοίου, στο οποίο εν συνεχεία εφαρμόζεται ο εθνικός συντελεστής φόρου επιχειρήσεων. 7

8 κάθε σκάφος κατ αποκοπήν ποσό το οποίο υπολογίζεται βάσει της χωρητικότητάς του. (30) Οι ετήσιοι συντελεστές φόρου χωρητικότητας για τους πλοιοκτήτες και τους ναυλωτές έχουν ως εξής: Πίνακας 1 Καθαρή χωρητικότητα > ,50 ανά 100 NT 31,03 ανά 100 NT 20,08 ανά 100 NT 12,78 ανά 100 NT 7,30 ανά 100 NT (31) Ο ετήσιος συντελεστής φόρου χωρητικότητας για τους διαχειριστές πλοίων ανέρχεται στο 25 % του φόρου που επιβάλλεται στους πλοιοκτήτες και τους ναυλωτές. (32) Σε περίπτωση παροπλισμού ή παύσης λειτουργίας για ελάχιστη περίοδο τριών μηνών λόγω συντηρητικής κατάσχεσης, πειρατείας, ένοπλης ληστείας ή ανωτέρας βίας 20, ο φόρος χωρητικότητας των κυπριακών πλοίων και των πλοίων της EE / του ΕΟΧ μπορεί να μειωθεί κατά 75 % Απουσία «σύνδεσης με τη σημαία» (33) Το κοινοποιηθέν καθεστώς φορολόγησης χωρητικότητας δεν προβλέπει ρητώς σύνδεση με τη σημαία, δηλ. δεν περιλαμβάνει την απαίτηση να είναι επιλέξιμα για φόρο χωρητικότητας μόνο πλοία εγγεγραμμένα σε νηολόγια της EE / του ΕΟΧ. (34) Ως εκ τούτου, το κυπριακό καθεστώς φορολόγησης χωρητικότητας επιτρέπει σε πλοία που δεν φέρουν σημαία κράτους της EE / του ΕΟΧ να είναι επιλέξιμα για φορολόγηση χωρητικότητας, αλλά μόνον εφόσον οι πλοιοκτήτες πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: (α) κατά τον χρόνο επιλογής της υπαγωγής στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, το 60% του στόλου τους φέρει σημαία κράτους της EE / του ΕΟΧ, ή (β) κατά τον χρόνο επιλογής της υπαγωγής στο σύστημα φόρου χωρητικότητας: i) ένα μέρος του στόλου φέρει σημαία κράτους της EE / του ΕΟΧ, και ii) η αναλογία του στόλου που φέρει σημαία της ΕΕ θα παραμείνει αμετάβλητη ή θα αυξηθεί εντός περιόδου τριών ετών από την ημερομηνία της επιλογής της υπαγωγής στο σύστημα φόρου χωρητικότητας. (35) Σε περίπτωση που η πλοιοκτήτρια εταιρεία / όμιλος αθετήσει την υποχρέωση που υπέχει δυνάμει της παραγράφου (β) ii) ανωτέρω, οποιαδήποτε επιπλέον πλοία της εταιρείας τα οποία δεν φέρουν σημαία κράτους της EE / του ΕΟΧ, δεν θεωρούνται επιλέξιμα πλοία, εκτός εάν η αναλογία των πλοίων που φέρουν σημαία κράτους της EE / του ΕΟΧ επί της συνολικής χωρητικότητας όλων των εν λόγω πλοιοκτητών που 20 Άρθρα 11, 12, 14, 22 και 24 του νομοσχεδίου. 8

9 είναι επιλέξιμοι για φορολογία χωρητικότητας στην Κύπρο δεν έχει μειωθεί κατά μέσον όρο εντός της προαναφερόμενης περιόδου αναφοράς, δηλ. εντός τριών ετών από την ημερομηνία της επιλογής της υπαγωγής στο σύστημα φόρου χωρητικότητας. (36) Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, για τις δύο προαναφερόμενες απαιτήσεις (α) και (β), η εμπορική και στρατηγική διαχείριση του στόλου είχε προβλεφθεί αρχικά ότι έπρεπε να πραγματοποιείται από την Κύπρο, τα δε πλοία έπρεπε να συμμορφώνονται προς τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και τα πρότυπα της EE σχετικά με την ασφάλεια, την προστασία, την κατάρτιση και πιστοποίηση των ναυτικών, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις συνθήκες εργασίας επί του σκάφους. Οι κυπριακές αρχές δεσμεύθηκαν ότι θα απαιτούν να πραγματοποιείται η εμπορική και στρατηγική διαχείριση του στόλου από την ΕΕ. (37) Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η εκπλήρωση των απαιτήσεων (α) και (β) θα επαληθεύεται κατά τον χρόνο της επιλογής της υπαγωγής στο σύστημα φόρου χωρητικότητας. Παρόλα αυτά, οι κυπριακές αρχές δεσμεύθηκαν ότι θα αξιολογούν κατά πόσο πληρούνται οι δύο απαιτήσεις (α) και (β) ανά τριετία και όχι κατά τον χρόνο επιλογής της υπαγωγής της εταιρείας στο σύστημα φόρου χωρητικότητας. (38) Αντί να υπολογίζεται η συνολική χωρητικότητα των πλοίων που βρίσκονται υπό κυπριακή σημαία, το καθεστώς προβλέπει ότι η χωρητικότητα του στόλου θα υπολογίζεται χωριστά για καθεμία από τις ακόλουθες δραστηριότητες: πλοιοκτήτες, ναυλωτές και διαχειριστές πλοίων. (39) Μολονότι το κυπριακό καθεστώς φορολόγησης χωρητικότητας επιτρέπει σε πλοία που δεν φέρουν σημαία κράτους της EE να θεωρηθούν επιλέξιμα για υπαγωγή στο σύστημα φόρου χωρητικότητας υπό τους όρους που αναφέρονται ανωτέρω, ο ετήσιος φόρος χωρητικότητας των εν λόγω επιλέξιμων πλοίων αυξάνεται, ωστόσο, κατά 30 % σε περίπτωση που η σημαία του πλοίου περιλαμβάνεται στη γκρίζα λίστα του μνημονίου συμφωνίας των Παρισίων 21 και κατά 60 % εάν η σημαία του πλοίου περιλαμβάνεται στη μαύρη λίστα του ΜΣ των Παρισίων για τον έλεγχο από το κράτος ελλιμενισμού 22. (40) Πέραν της προαναφερόμενης αύξησης του φόρου χωρητικότητας για τα πλοία που δεν φέρουν σημαία κράτους της EE και τα οποία τυγχάνουν εκμετάλλευσης είτε από πλοιοκτήτες, είτε από ναυλωτές ή από διαχειριστές πλοίων, το καθεστώς περιλαμβάνει πρόσθετη διάταξη για τους διαχειριστές πλοίων. Οι διαχειριστές πλοίων οι οποίοι, μολονότι δεν πληρούν σε επίπεδο εταιρείας / ομίλου την απαίτηση σχετικά με το μερίδιο χωρητικότητας των πλοίων υπό σημαία κράτους της EE / του ΕΟΧ, τελικώς τυγχάνουν φορολογικής ελάφρυνσης βάσει του μεριδίου που αντιπροσωπεύουν τα πλοία υπό σημαία κράτους της EE / του ΕΟΧ επί της συνολικής χωρητικότητας όλων των διαχειριστών πλοίων που παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες και οι οποίοι συμμετέχουν στο καθεστώς φορολόγησης χωρητικότητας στην Κύπρο, Μνημόνιο συμφωνίας των Παρισίων για τον έλεγχο από το κράτος ελλιμενισμού (υπεγράφη στο Παρίσι στις 26 Ιανουαρίου 1982). Η απόφαση για το εάν μια σημαία περιλαμβάνεται στην γκρίζα ή στη μαύρη λίστα του ΜΣ των Παρισίων για τον έλεγχο από το κράτος ελλιμενισμού λαμβάνεται βάσει του σχετικού πίνακα του περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεσή του ΜΣ των Παρισίων για το έτος που προηγείται του έτους για το οποίο καθίσταται οφειλόμενος ο φόρος χωρητικότητας. 9

10 υπόκεινται σε αύξηση 10 % επί του συνολικού ποσού του καταβλητέου φόρου χωρητικότητας για τα πλοία του στόλου τους τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε νηολόγια της EE / του ΕΟΧ Μέτρα οριοθέτησης αντικειμένου (ring fencing) (41) Tο καθεστώς προβλέπει ορισμένα μέτρα οριοθέτησης αντικειμένου για την αποφυγή δευτερογενών συνεπειών σε μη επιλέξιμες δραστηριότητες στην Κύπρο ή σε άλλες χώρες. Τα εν λόγω μέτρα οριοθέτησης αντικειμένου σκοπό έχουν να αποτρέψουν την υπαγωγή μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων σε καθεστώς χαμηλής φορολόγησης. (42) Υπενθυμίζεται καταρχάς ότι το καθεστώς φορολόγησης χωρητικότητας πρόκειται να λειτουργήσει εντός του πλαισίου του φορολογικού συστήματος της Κύπρου. Έλεγχος των συναλλαγών εντός ομίλου βάσει της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού (αρχή εμπορικών συναλλαγών, arm s length principle) (43) Για να εξασφαλίζεται ότι τα κέρδη από άλλες δραστηριότητες δεν θα φορολογούνται βάσει του συστήματος φόρου χωρητικότητας, η νομοθεσία εφαρμόζει τις αρχές του πλήρους ανταγωνισμού στις συναλλαγές μεταξύ, αφενός, των εμπορικών δραστηριοτήτων της ναυτιλιακής εταιρείας οι οποίες υπάγονται στον φόρο χωρητικότητας και ενός συνδεδεμένου προσώπου και, αφετέρου, στις πλασματικές συναλλαγές μεταξύ των εμπορικών δραστηριοτήτων της ναυτιλιακής εταιρείας οι οποίες υπάγονται στον φόρο χωρητικότητας και εκείνων των δραστηριοτήτων οι οποίες δεν υπάγονται στον εν λόγω φόρο. (44) Οι διατάξεις του περί φορολογίας του εισοδήματος νόμου του 2002 της Κύπρου εφαρμόζονται επίσης στο νομοσχέδιο και δεν επιτρέπουν τη «μεταβίβαση» εισοδήματος από συνδεδεμένες επιχειρήσεις οι οποίες δεν υπάγονται στον φόρο χωρητικότητας προς επιχειρήσεις οι οποίες υπάγονται σε αυτόν. (45) Οι κυπριακές αρχές δεσμεύθηκαν ότι η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας θα εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού, ιδίως δε στις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις: i) συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων επιλέξιμων για φόρο χωρητικότητας και κυπριακών επιχειρήσεων που δεν είναι επιλέξιμες (εφόσον πρόκειται για συνδεδεμένες επιχειρήσεις), ii) συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων επιλέξιμων για φόρο χωρητικότητας και αλλοδαπών επιχειρήσεων που δεν είναι επιλέξιμες (εφόσον πρόκειται για συνδεδεμένες επιχειρήσεις), iii) συναλλαγές μεταξύ επιλέξιμων για φόρο χωρητικότητας δραστηριοτήτων μιας επιλέξιμης επιχείρησης και μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων της ίδιας επιχείρησης. Χωριστή λογιστική (46) Το άρθρο 44 του νομοσχεδίου ορίζει ότι το εισόδημα πλοιοκτητών, ναυλωτών, και διαχειριστών πλοίων το οποίο προκύπτει από μη επιλέξιμη δραστηριότητα επιβαρύνεται με τον ισχύοντα εταιρικό φόρο. 10

11 (47) Οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τη διάταξη αυτή χάνουν το καθεστώς τους ως επιλέξιμων για φόρο χωρητικότητας οντοτήτων και φορολογούνται βάσει της νομοθεσίας περί φόρου εισοδήματος. Επιπλέον, ζημία η οποία προκύπτει από δραστηριότητα που υπόκειται σε φόρο χωρητικότητας δεν δύναται να μειώσει το φορολογητέο εισόδημα βάσει της περί φορολογίας επιχειρήσεων νομοθεσίας. Κανόνες περί δαπανών (48) Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε φορολογική έκπτωση σε σχέση με της κεφαλαιουχικές δαπάνες που άμεσα ή έμμεσα χρησιμοποιήθηκαν για δραστηριότητες οι οποίες υπόκεινται στον φόρο χωρητικότητας. Η φορολογική έκπτωση για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες σε στοιχεία που χρησιμοποιούνται τόσο σε δραστηριότητες που υπόκεινται στον φόρο χωρητικότητας όσο και σε άλλες δραστηριότητες πρέπει να επιμερίζεται κατ αναλογία του αντίστοιχου ακαθάριστου εισοδήματος από τα δύο είδη δραστηριοτήτων. (49) Μόνο το μέρος των δαπανών για τόκους και των συναλλαγματικών διαφορών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη η οποία άμεσα ή έμμεσα αφορά δραστηριότητες που δεν υπόκεινται στον φόρο χωρητικότητας αφαιρείται από το εισόδημα που υπόκειται σε φόρο δυνάμει των διατάξεων περί φορολογίας επιχειρήσεων. Οι δαπάνες για τόκους, συναλλαγματικές διαφορές και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες οι οποίες άμεσα ή έμμεσα αφορούν τόσο τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας όσο και εκείνες που δεν υπόκεινται πρέπει να επιμερίζονται κατ αναλογίαν του αντίστοιχου ακαθάριστου εισοδήματος από τα δύο είδη δραστηριοτήτων. Η επιλογή «όλα ή τίποτα» (50) Όλες οι επιλέξιμες οντότητες, όταν επιλέγουν να φορολογούνται με βάση το σύστημα φόρου χωρητικότητας, πρέπει να περιλαμβάνουν στο καθεστώς φορολογίας χωρητικότητας όλα τα επιλέξιμα πλοία. (51) Σε περίπτωση που οι επιλέξιμοι πλοιοκτήτες, επιλέξιμοι ναυλωτές ή επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων είναι φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου, και ως μέρος ομίλου εταιρειών οι οποίες είναι φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου, σε τέτοια περίπτωση όλες οι εν λόγω επιλέξιμες εταιρείες πρέπει να εντάσσονται στο σύστημα φορολόγησης χωρητικότητας όταν μια εταιρεία του ομίλου επιλέξει να υπαχθεί στο σύστημα φόρου χωρητικότητας. (52) Όσον αφορά τις απαιτήσεις που διέπουν την επιλογή της υπαγωγής στο καθεστώς φορολόγησης χωρητικότητας, οι πλοιοκτήτες πλοίων υπό κυπριακή σημαία (κυπριακών πλοίων) απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος και υπάγονται αυτομάτως διά νόμου στο καθεστώς του ετήσιου φόρου χωρητικότητας. Αντίθετα από τους λοιπούς δικαιούχους των καθεστώτων, οι πλοιοκτήτες αυτοί δεν δικαιούνται να επιλέξουν να υπαχθούν ούτε στον φόρο χωρητικότητας ούτε στον εταιρικό φόρο. Οι κυπριακές αρχές επεσήμαναν ότι τούτο θα συνιστούσε σημαντική διοικητική επιβάρυνση για τις πλοιοκτήτριες εταιρείες διότι θα έθιγε περί τους εγγεγραμμένους πλοιοκτήτες οι οποίοι λειτουργούν ως εταιρείες με ένα μόνο πλοίο. (53) Παρόλα αυτά, οι κυπριακές αρχές, δεσμεύθηκαν ότι θα απαιτούν τη μόνιμη παραμονή των πλοιοκτητών κυπριακών πλοίων στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, εκτός εάν 11

12 εκποιήσουν, απολέσουν ή παροπλίσουν όλα τα πλοία τους. Οι πλοιοκτήτες αυτοί δύνανται να επανεγγράψουν ένα ή περισσότερα από τα πλοία τους υπό άλλη σημαία, όμως δεν δύνανται να επιλέξουν την υπαγωγή τους στο σύστημα εταιρικού φόρου όσον αφορά τα εν λόγω πλοία επί περίοδο δέκα ετών από την πρώτη υπαγωγή τους στο κυπριακό καθεστώς φορολόγησης χωρητικότητας. (54) Όλοι οι άλλοι επιλέξιμοι δικαιούχοι [πλοιοκτήτες πλοίων υπό σημαία κράτους της EE (εκτός από την κυπριακή) ή τρίτης χώρας, ναυλωτές και διαχειριστές πλοίων], πρέπει να το επιλέξουν ρητώς προκειμένου να υπαχθούν στο σύστημα φόρου χωρητικότητας. Εάν οι δικαιούχοι αυτοί επιλέξουν να υπαχθούν στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, θα πρέπει να παραμείνουν σε αυτό επί τουλάχιστον δέκα έτη. Εάν δεν επιλέξουν να υπαχθούν στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, τα πλοία τους δεν θα θεωρούνται επιλέξιμα. (55) Στο πλαίσιο αυτό, εάν ένας τέτοιος δικαιούχος αποχωρήσει - δηλ. παύσει να υπόκειται στο καθεστώς φορολόγησης χωρητικότητας (για λόγους άλλους από τη διάθεση ή την απώλεια του πλοίου) πριν λήξει η περίοδος των 10 ετών, υπόκειται στην καταβολή της διαφοράς μεταξύ του φόρου που θα έπρεπε να καταβάλει αν είχε εφαρμοστεί το ισχύον καθεστώς φορολογίας επιχειρήσεων, αφενός, και του ποσού που θα έπρεπε να καταβάλει για την περίοδο που παρέμεινε στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, αφετέρου. Δεν επιστρέφεται κανένα ποσό σε περίπτωση που το ποσό του ισχύοντος εταιρικού φόρου είναι μικρότερο από τον αντίστοιχο φόρο χωρητικότητας Απαλλαγή από τον φόρο επί των αποδοχών και άλλων παροχών (56) Το άρθρο 55 του νομοσχεδίου προβλέπει ότι δεν επιβάλλεται, παρακρατείται ή εισπράττεται φόρος επί των αποδοχών και άλλων παροχών που καταβάλλονται στον πλοίαρχο, τους αξιωματικούς και άλλα μέλη του πληρώματος επιλέξιμου κυπριακού πλοίου που απασχολούνται σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα Προϋπολογισμός (57) Tο καθεστώς φορολόγησης χωρητικότητας θα έχει ως αποτέλεσμα απώλεια κρατικών εσόδων. Οι κυπριακές αρχές υπολογίζουν ότι η ετήσια απώλεια φόρου θα ανέλθει σε 1,5 εκατ. EUR Διάρκεια του καθεστώτος (58) Tο καθεστώς έχει διάρκεια 10 ετών, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2010 και τυχόν παράτασή του θα κοινοποιείται εκ νέου στην Επιτροπή πριν από το πέρας της δεκαετούς περιόδου. Ως εκ τούτου, η υπαγωγή στο σύστημα φόρου χωρητικότητας μπορεί να επιτραπεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου Σώρευση (59) Οι κυπριακές αρχές ανέφεραν ότι δεν υφίσταται άλλο καθεστώς υπέρ των κυπρίων πλοιοκτητών. 12

13 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 3.1. Ύπαρξη ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (60) Σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, οι ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη μέλη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ των κρατών μελών συναλλαγές. (61) Μέσω του καθεστώτος φορολόγησης χωρητικότητας, οι κυπριακές αρχές προτίθενται να μειώσουν τον εταιρικό φόρο που θα έπρεπε κανονικά να καταβάλουν οι διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες. Είναι πολύ δύσκολο να συγκριθεί ο συντελεστής του φόρου χωρητικότητας με τον συντελεστή του ισχύοντος εταιρικού φόρου στην Κύπρο (που επί του παρόντος ανέρχεται στο 10 %) διότι βασίζονται σε εντελώς διαφορετικές παραμέτρους Παρόλα αυτά, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι κυπριακές αρχές υπολόγισαν ότι η απώλεια εσόδων ως συνέπεια της εφαρμογής του μέτρου αυτού θα ανέλθει σε 1,5 εκατ. EUR ετησίως, στοιχείο που δείχνει ότι το μέτρο θα παράσχει πλεονέκτημα στους δικαιούχους του καθεστώτος. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι το κοινοποιηθέν καθεστώς παρέχει επιλεκτικό οικονομικό πλεονέκτημα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. (62) Το εν λόγω φορολογικό πλεονέκτημα παρέχεται από κρατικούς πόρους δεδομένου ότι οι κυπριακές αρχές παραιτούνται από την είσπραξη φορολογικών εσόδων. (63) Το υπό εξέταση μέτρο απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό και μπορεί να επηρεάσει τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές, εφόσον οι εν λόγω ναυτιλιακές δραστηριότητες ουσιαστικά πραγματοποιούνται σε μια παγκόσμια αγορά. (64) Ομοίως, η προβλεπόμενη απαλλαγή από τον φόρο επί των αποδοχών ή άλλων παροχών που καταβάλλονται στο πλοίαρχο, τους αξιωματικούς και άλλα μέλη του πληρώματος των πλοίων, παρέχει επίσης επιλεκτικό οικονομικό πλεονέκτημα στις ναυτιλιακές εταιρείες που απασχολούν το εν λόγω προσωπικό δεδομένου ότι μειώνει το συναφές προς την εργασία κόστος τους. Η απαλλαγή παρέχεται μέσω κρατικών πόρων δεδομένου ότι θα μειωθούν τα φορολογικά έσοδα των κυπριακών αρχών. Τέλος, η απαλλαγή από τον φόρο ενδέχεται να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού και θα μπορούσε να επηρεάσει τις μεταξύ των κρατών μελών συναλλαγές δεδομένου οι εργοδότριες πλοιοκτήτριες εταιρείες δραστηριοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα. (65) Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι το κοινοποιηθέν μέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ Αξιολόγηση της συμβατότητας (66) Σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΣΛΕΕ, δύνανται να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την κοινή αγορά οι ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συμφέρον έτσι, το σημείο αυτό παρέχει μια πιθανή βάση για μια απαλλαγή από τη γενική απαγόρευση κρατικών ενισχύσεων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι 13

14 το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση που εφαρμόζεται στο κοινοποιηθέν καθεστώς. (67) Η κατάλληλη νομική βάση για την αξιολόγηση της συμβατότητας είναι το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) ΣΛΕΕ, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών 23 (εφεξής «κατευθυντήριες γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές»), καθώς και με την ανακοίνωση της Επιτροπής περί παροχής οδηγιών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στις εταιρείες διαχείρισης πλοίων 24 (εφεξής «κατευθυντήριες γραμμές για τις εταιρείες διαχείρισης πλοίων»). Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές καθορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπεται να θεσπίζουν ορισμένα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων για την υποστήριξη του τομέα θαλάσσιων μεταφορών τους με σκοπό την επίτευξη γενικών στόχων, όπως: - η βελτίωση της παροχής ασφαλών, αποδοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον θαλασσίων μεταφορών - η ενθάρρυνση της εγγραφής ή επανεγγραφής στα νηολόγια των κρατών μελών - η συμβολή στην εδραίωση του ναυτιλιακού κλάδου, με έδρα στα κράτη μέλη, με παράλληλη διατήρηση ενός συνολικά ανταγωνιστικού στόλου στις παγκόσμιες αγορές - η διατήρηση και η βελτίωση της τεχνογνωσίας στα ναυτιλιακά θέματα, καθώς και η προστασία και η προαγωγή της απασχόλησης των ναυτικών της ΕΕ / του ΕΟΧ και - η συμβολή στην προώθηση νέων υπηρεσιών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων σύµφωνα µε τη Λευκή Βίβλο για την πολιτική µεταφορών της Κοινότητας. (68) Το άρθρο 3 παράγραφος 1 των κατευθυντήριων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές κάνει ρητή αναφορά στα καθεστώτα φόρου χωρητικότητας ως παράδειγμα φορολογικών μέτρων με τα οποία «έχει αποδειχθεί ότι διασφαλίζεται η απασχόληση υψηλού επιπέδου στις δραστηριότητες του ναυτιλιακού κλάδου στην ξηρά», και τα οποία μπορούν, ως εκ τούτου, να θεωρηθούν συμβατά με την εσωτερική αγορά. (69) Ωστόσο, οι κατευθυντήριες γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές θεσπίζουν ορισμένα κριτήρια τα οποία τα εν λόγω καθεστώτα πρέπει να πληρούν προκειμένου να θεωρούνται συμβατά με την εσωτερική αγορά. Πέραν τούτου, το τμήμα 4 των κατευθυντήριων γραμμών για τις εταιρείες διαχείρισης πλοίων επιτρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σε επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν χωριστά ή από κοινού διαχείριση πληρώματος και/ή τεχνική διαχείριση να υπαχθούν στον φόρο χωρητικότητας σύμφωνα με το τμήμα 3.1. των κατευθυντήριων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές. (70) Η Επιτροπή θα αξιολογήσει επομένως στη συνέχεια εάν το υπό εξέταση καθεστώς πληροί τα κριτήρια που θεσπίστηκαν με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές και με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις εταιρείες διαχείρισης πλοίων ΕΕ C 13 της , σ. 3. ΕΕ C 132 της , σ

15 Στόχος του κοινοποιηθέντος καθεστώτος (71) Η Επιτροπή σημειώνει ότι η φορολογία χωρητικότητας αποτελεί φορολογικό καθεστώς το οποίο αποσκοπεί στη διατήρηση και την υποστήριξη του θαλάσσιου στόλου που φέρει σημαία κράτους της EE / του ΕΟΧ, στην προώθηση του ναυτιλιακού κλάδου, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων, στη διατήρηση του υφιστάμενου κυπριακού στόλου και σημαντικού αριθμού θέσεων απασχόλησης επί των πλοίων και στην ξηρά στην Κύπρο, καθώς και στη δημιουργία ενός ασφαλούς, αποτελεσματικού, σίγουρου και φιλικού προς το περιβάλλον τομέα θαλάσσιων μεταφορών. (72) Η Επιτροπή θεωρεί οι στόχοι αυτοί είναι σύμφωνοι με τους γενικούς στόχους που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές και επιβεβαιώνονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση όσον αφορά το πλήρωμα και την τεχνική διαχείριση Επιλέξιμοι δικαιούχοι (73) Η Επιτροπή δεν έχει αντίρρηση όσον αφορά τους όρους που προβλέπονται για τον προσδιορισμό των επιλέξιμων επιχειρήσεων. Πράγματι, το νομοσχέδιο καλύπτει επιχειρήσεις που υπόκεινται σε εταιρικό φόρο στην Κύπρο, κάλυψη η οποία αναφέρεται ρητώς στις κατευθυντήριες γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές 25. (74) Η Επιτροπή επίσης δεν έχει αντίρρηση όσον αφορά τις μορφές των εταιρειών που υπόκεινται σε εταιρικό φόρο στην Κύπρο, οι οποίες προσδιορίζονται ως δικαιούχοι του καθεστώτος φορολόγησης χωρητικότητας. Πράγματι, οι κατευθυντήριες γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές προβλέπουν ρητώς ότι οι πλοιοκτήτες είναι επιλέξιμοι για φορολογία χωρητικότητας 26, ενώ οι κατευθυντήριες γραμμές για τις εταιρείες διαχείρισης πλοίων επεκτείνουν την εφαρμογή του τμήματος 3.1. των κατευθυντήριων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές προκειμένου να καλυφθεί η από κοινού ή χωριστή διαχείριση πληρώματος και η τεχνική διαχείριση πλοίων (τμήμα 4 των κατευθυντήριων γραμμών για τις εταιρείες διαχείρισης πλοίων). (75) Όσον αφορά τα πλοία που ναυλώνονται, η Επιτροπή σημειώνει τους όρους που αναφέρονται ανωτέρω 27, δηλ. ότι το σύνολο της καθαρής χωρητικότητας των πλοίων που ναυλώνονται μπορεί να περιληφθεί στο σύστημα φόρου χωρητικότητας εφόσον δεν υπερβαίνει, για περισσότερο από 3 συνεχόμενες φορολογικές περιόδους, το 75% της συνολικής χωρητικότητας όλων των πλοίων τα οποία τυγχάνουν εκμετάλλευσης από την εταιρεία που υπόκειται στον φόρο χωρητικότητας. Εναλλακτικώς, η χωρητικότητα των πλοίων που ναυλώνονται μπορεί να ανέλθει στο 90 %, εφόσον κάθε πλοίο που ναυλώνεται: α) είτε είναι εγγεγραμμένο σε νηολόγιο της EE ή του ΕΟΧ, είτε Βλ. π.χ. τμήμα 3.1. τέταρτο εδάφιο των κατευθυντήριων γραμμών: «το σύστημα αντικατάστασης της συνήθους φορολογίας των επιχειρήσεων από τον φόρο επί της χωρητικότητας αποτελεί κρατική ενίσχυση» (η υπογράμμιση του συντάκτη του παρόντος). Βλ. τμήμα 3.1. τέταρτο εδάφιο των κατευθυντήριων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές. Βλ. παράγραφο 46 της παρούσας απόφασης. 15

16 β) η διαχείριση του πληρώματός του και η τεχνική διαχείριση πραγματοποιούνται από το έδαφος της EE ή του ΕΟΧ. (76) Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αμφότερες οι αναλογίες μεταξύ των ιδιοκτητών πλοίων των εταιρειών και των πλοίων που ναυλώνονται, είναι σύμφωνες με την πρακτική της Επιτροπής και πληρούν τους όρους που προβλέπονται σε αυτή 28. Εταιρείες διαχείρισης πλοίων (77) Η Επιτροπή σημειώνει το γεγονός ότι οι επιλέξιμες εταιρείες διαχείρισης πλοίων πρέπει να διατηρούν πλήρως στελεχωμένο γραφείο στην Κύπρο και να απασχολούν ικανό σε αριθμό και προσόντα προσωπικό. Επιπλέον, το 51% τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των προσώπων που απασχολούν οι εταιρείες διαχείρισης πλοίων στην ξηρά πρέπει να είναι πολίτες της EE / του ΕΟΧ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι πληρούται ο όρος της συμβολής των εταιρειών διαχείρισης πλοίων στην οικονομία και στην απασχόληση στην EE (τμήμα 5.1. των κατευθυντήριων γραμμών για τις εταιρείες διαχείρισης πλοίων). (78) Πέραν τούτου, το καθεστώς φορολόγησης χωρητικότητας απαιτεί ρητώς την ύπαρξη οικονομικού δεσμού μεταξύ των διαχειριζόμενων πλοίων και της EE / του ΕΟΧ, ενώ η διαχείριση των επιλέξιμων πλοίων πρέπει να διεξάγεται εξ ολοκλήρου από την επικράτεια της EE / του ΕΟΧ. Η απαίτηση αυτή λογίζεται ότι πληρούται εάν η διαχείριση τουλάχιστον των 2/3 της ολικής χωρητικότητας των πλοίων υπό διαχείριση σε συγκεκριμένο φορολογικό έτος διεξάγεται από την επικράτεια της EE / του ΕΟΧ, σύμφωνα με το τμήμα 5.2. των κατευθυντήριων γραμμών για τις εταιρείες διαχείρισης πλοίων. (79) Η Επιτροπή είναι επίσης της γνώμης ότι οι υποχρεώσεις που θεσπίζει το καθεστώς φορολόγησης χωρητικότητας όσον αφορά τη συμμόρφωση των διαχειριστών πλοίων με όλα τα σχετικά διεθνή πρότυπα και τα πρότυπα της EE που αφορούν την προστασία και ασφάλεια του πλοίου, την κατάρτιση και πιστοποίηση των ναυτικών, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις συνθήκες εργασίας επί του πλοίου 29, είναι σύμφωνες με το τμήμα 5.3. των κατευθυντήριων γραμμών για τις εταιρείες διαχείρισης πλοίων. (80) Η Επιτροπή θεωρεί ότι η απαίτηση σύνδεσης με τη σημαία για τους διαχειριστές πλοίων (όπως ακριβώς για τους πλοιοκτήτες και για τους ναυλωτές) είναι σύμφωνη με το τμήμα 5.4. των κατευθυντήριων γραμμών για τις εταιρείες διαχείρισης πλοίων 30. (81) Όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με την κατάρτιση και τις κοινωνικές συνθήκες για τους διαχειριστές πληρώματος που προβλέπει το καθεστώς φορολόγησης Όσον αφορά την αναλογία του 90 %, βλ.: Κρατική ενίσχυση C 2/2008 (πρώην N 572/2007) Ιρλανδία για την τροποποίηση του συστήματος φόρου χωρητικότητας πλοίων, την οποία σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή η Ιρλανδία, εκδόθηκε την , ΕΕ L 228 της , σ. 20. Όσον αφορά την αναλογία του 75 βλ. π.χ.: Κρατική ενίσχυση N 737/02 Γαλλία Καθεστώς φορολόγησης κατ' αποκοπή, βάσει της χωρητικότητας, για εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών, εκδόθηκε την , ΕΕ C 38 της , σ. 5. Βλ. παραγράφους (18) και (19) της παρούσας απόφασης. Βλ. τμήμα κατωτέρω για την αξιολόγηση των γενικών απαιτήσεων σύνδεσης με τη σημαία. 16

17 χωρητικότητας 31, η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτές είναι απολύτως σύμφωνες με το τμήμα 6 των κατευθυντήριων γραμμών για τις εταιρείες διαχείρισης πλοίων. (82) Εξάλλου, η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το καθεστώς προβλέπει αυστηρές κυρώσεις κατά των διαχειριστών πλοίων που δεν συμμορφώνονται (για τους διαχειριστές πληρώματος που δεν συμμορφώνονται προβλέπονται πρόσθετες κυρώσεις), με τελική κύρωση τον αποκλεισμό τους από το καθεστώς φορολόγησης χωρητικότητας. (83) Για τους προαναφερόμενους λόγους, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο καθεστώς φορολόγησης χωρητικότητας σε σχέση με τις εταιρείες διαχείρισης πλοίων είναι σύμφωνες με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις εταιρείες διαχείρισης πλοίων Επιλέξιμες ναυτιλιακές δραστηριότητες (84) Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι ναυτιλιακές δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται επιλέξιμες για τον φόρο χωρητικότητας αντιστοιχούν στους σχετικούς ορισμούς που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές. Συγκεκριμένα, οι «θαλάσσιες μεταφορές», οι οποίες ορίζονται ως «θαλάσσιες μεταφορές αγαθών ή επιβατών εκτός της αιγιαλίτιδας ζώνης της Κύπρου, μεταξύ λιμένα της Κύπρου και αλλοδαπού λιμένα ή υπεράκτιας εγκατάστασης, ή μεταξύ αλλοδαπών λιμένων ή υπεράκτιων εγκαταστάσεων», είναι καθεαυτές επιλέξιμες για φόρο χωρητικότητας δυνάμει του τμήματος 2 τρίτο εδάφιο των κατευθυντήριων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές. (85) Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δραστηριότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 26 σημεία (i) και (ii) της παρούσας απόφασης, δηλ. οι θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, όλες οι ξενοδοχειακές δραστηριότητες, δραστηριότητες εστίασης, ψυχαγωγίας και λιανικού εμπορίου επάνω σε επιλέξιμο πλοίο, καθώς και η φόρτωση και εκφόρτωση φορτίου επιλέξιμου πλοίου που εκμεταλλεύεται επιλέξιμος πλοιοκτήτης ή επιλέξιμος ναυλωτής, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης εμπορευματοκιβωτίων εντός της περιοχής του λιμένα αμέσως πριν ή αμέσως μετά το ταξίδι, πράγματι συνδέονται στενά μεταξύ τους, είναι παρεμφερείς με τις θαλάσσιες μεταφορές και δεν ασκούνται ως κύριες δραστηριότητες από τις ναυτιλιακές εταιρείες. (86) Όσον αφορά τη λειτουργία εγκαταστάσεων για έκδοση εισιτηρίων και τερματικών σταθμών επιβατών, καθώς και τη λειτουργία εγκαταστάσεων γραφείων, η Επιτροπή σημειώνει τη δέσμευση που ανέλαβαν οι κυπριακές αρχές να επιτρέπουν την επιλεξιμότητα αυτών των παρεμφερών με τις θαλάσσιες μεταφορές δραστηριοτήτων μόνον εφόσον αυτές συνδέονται με ναυτιλιακές δραστηριότητες που υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας. (87) Όσον αφορά τις δραστηριότητες πώλησης και διανομής εφοδίων θαλάσσιων μεταφορών, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι αυτές δεν μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες παρεμφερείς δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δέσμευση που ανέλαβαν οι κυπριακές αρχές να αφαιρέσουν τις δραστηριότητες αυτές από το νομοσχέδιο. 31 Βλ. παράγραφο 46 της παρούσας απόφασης. 17

18 (88) Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι υπόλοιπες μορφές παρεμφερών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο πρέπει να είναι επιλέξιμες για φόρο χωρητικότητας. (89) Όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δραστηριοτήτων ρυμούλκησης και βυθοκόρησης, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι δραστηριότητες αυτές θα περιληφθούν ως επιλέξιμες εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές σχετικά με τον χρόνο που διατίθεται σε δραστηριότητες θαλάσσιων μεταφορών. Επιπλέον, θα είναι επιλέξιμες για φόρο χωρητικότητας μόνον όσον αφορά το μέρος του χρόνου που δαπανούν για την πραγματοποίηση θαλάσσιων μεταφορών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο τμήμα 3.1. δέκατο τέταρτο, δέκατο πέμπτο και δέκατο έκτο εδάφιο των κατευθυντήριων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές. (90) Σχετικά με τον χαρακτηρισμό των δραστηριοτήτων πόντισης καλωδίων ως επιλέξιμων για φόρο χωρητικότητας, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο χαρακτηρισμός αυτός είναι σύμφωνος με την πρόσφατη απόφασή της 32, στην οποία οι κρατικές ενισχύσεις σε δραστηριότητες πόντισης καλωδίων κρίθηκαν συμβατές με την εσωτερική αγορά δεδομένου ότι οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να συσχετισθούν κατ' αναλογία με τις θαλάσσιες μεταφορές. Παρά το γεγονός ότι η εν λόγω απόφαση αφορούσε το τμήμα 3.2. των κατευθυντήριων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι και τα άλλα μέτρα κρατικής ενίσχυσης που προβλέπονται στα διάφορα τμήματα των κατευθυντήριων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές (όπως ο φόρος χωρητικότητας) πρέπει να εφαρμόζονται επίσης για τα πλοία πόντισης καλωδίων Υπολογισμός του συντελεστή φόρου χωρητικότητας (91) Η Επιτροπή σημειώνει ότι η μέθοδος υπολογισμού του συντελεστή του κυπριακού φόρου χωρητικότητας διαφέρει από αυτόν που εφαρμόζει η πλειονότητα των κρατών μελών (τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν καθιερώσει το λεγόμενο «ονομαστικό κέρδος» για τις διάφορες κατηγορίες πλοίων βάσει της χωρητικότητάς τους, επί του οποίου εφαρμόζουν στη συνέχεια τον εθνικό εταιρικό φόρο). Παρόλα αυτά, η Επιτροπή σημειώνει ότι το τελικό επίπεδο φορολόγησης των κυπριακών εταιρειών είναι ίσο με τον μέσο συντελεστή που εφαρμόζεται στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ. (92) Οι συντελεστές του φόρου χωρητικότητας που εφαρμόζονται στην Κύπρο σε σχέση με αυτούς που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη μέλη έχουν ως εξής: Πίνακας 2 32 Απόφαση C 22/07 (πρώην N 43/07) της Επιτροπής όσον αφορά την επέκταση σε δραστηριότητες βυθοκόρησης και πόντισης καλωδίων του καθεστώτος απαλλαγής ναυτιλιακών εταιρειών από την καταβολή του φόρου εισοδήματος και των κοινωνικών εισφορών των ναυτικών στη Δανία, εκδόθηκε στις , ΕΕ L 119 της , σ. 23, βλ., ιδίως, παραγράφους της απόφασης. 18

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ CGV ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ Δικηγόροι Νομικοί Σύμβουλοι ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Φόρος Χωρητικότητας Ναυτιλιακές Εταιρείες και Εταιρείες Διαχείρισης Πλοίων Ο Περί Εμπορικής Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4241, 14/5/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4241, 14/5/2010 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΆΡΘΡΩΝ KAI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Υπεκχώρηση εξουσιών και καθηκόντων.

Διαβάστε περισσότερα

στους καταλόγους του Μνηµονίου των Παρισίων. ΜΕΡΟΣ V - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΛΩΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ

στους καταλόγους του Μνηµονίου των Παρισίων. ΜΕΡΟΣ V - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΛΩΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4241, 14.5.2010 Ν. 44(Ι)/2010 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΆΡΘΡΩΝ KAI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εμπορική Ναυτιλία

Κυπριακή Εμπορική Ναυτιλία Κυπριακή Εμπορική Ναυτιλία Φορολογία και Συγκριτικά Πλεονεκτήματα ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ Ο νόμος Περί Εμπορικής Ναυτιλίας, Ν44(Ι)/2010, ο οποίος ψηφίστηκε από τη βουλή των αντιπροσώπων και

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εμπορική Ναυτιλία. Φορολογία και Συγκριτικά Πλεονεκτήματα

Κυπριακή Εμπορική Ναυτιλία. Φορολογία και Συγκριτικά Πλεονεκτήματα Κυπριακή Εμπορική Ναυτιλία Φορολογία και Συγκριτικά Πλεονεκτήματα Συγκριτικά πλεονεκτήματα Κυπριακών Ναυτιλιακών Εταιρειών Ο νόμος Περί Εμπορικής Ναυτιλίας, Ν44(Ι)/2010, ο οποίος ψηφίστηκε από τη βουλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20. Φορολογική Μεταρρύθμιση Κύπρου - Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20. Φορολογική Μεταρρύθμιση Κύπρου - Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20 Φορολογική Μεταρρύθμιση Κύπρου - Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006 Γενικά Η φορολογική μεταρρύθμιση του 2002 είναι η σημαντικότερη και η πιο ουσιαστική που έγινε από την εγκαθίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1992 ΕΩΣ 2003 ------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201 Θέμα: Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Με συστημένη επιστολή της 13ης Μαρτίου 2007, η οποία πρωτοκολλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική ενίσχυση N 652/2006 Κύπρος Φορολογικές απαλλαγές για τη χρήση βιοκαυσίμων για τις μεταφορές

Κρατική ενίσχυση N 652/2006 Κύπρος Φορολογικές απαλλαγές για τη χρήση βιοκαυσίμων για τις μεταφορές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.III.2007 E(2007)1371 Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 652/2006 Κύπρος Φορολογικές απαλλαγές για τη χρήση βιοκαυσίμων για τις μεταφορές Κύριε Υπουργέ, Η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.8.2013 COM(2013) 595 final 2013/0285 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να υπογράψουν και/ή να επικυρώσουν, προς το συμφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.IX.2004 C(2004)3469fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ N 617/2003 Ελλάδα Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard Κύριε Υπουργέ (1) Η Επιτροπή πληροφορεί την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 663 Ν. 29(Ι)/95 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με- (α) τα Αρθρα 1(12), (14), (26), (30) και (31),

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2011/335/ΕΕ που επιτρέπει στη Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4332, 18/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4332, 18/5/2012 Αρ. 4332, 18.5.2012 48(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣΑΣ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, C (2013) 5823 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, C (2013) 5823 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C (2013) 5823 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα Σκοπός των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα είναι η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις πλέον μειονεκτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«'ταχύπλοο σκάφος' σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος μήκους όχι μεγαλύτερου από δεκαπέντε (15) μέτρα που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε

«'ταχύπλοο σκάφος' σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος μήκους όχι μεγαλύτερου από δεκαπέντε (15) μέτρα που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 186 Ν. 63(Ι)/99 Αρ. 3332,11.6.99 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16ης ΜΑΤΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16ης ΜΑΤΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 57/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2142 της 16ης ΜΑΤΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νομός του

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, Ν. 111/90

E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, Ν. 111/90 E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, 29.6.90 1341 Ν. 111/90 Ο περί Εκτάκτου-Εισφοράς (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ 24ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 Αριθµός 1124 ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10 Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δανία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 75 της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0027 (NLE) 6183/18 FISC 63 ECOFIN 108 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 20 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Oδηγίες σχετικά με τη Φορολόγηση των Εσόδων από Ενοικιάσεις Ακινήτων στην Ελλάδα. Φεβρουάριος Εισαγωγή

Γενικές Oδηγίες σχετικά με τη Φορολόγηση των Εσόδων από Ενοικιάσεις Ακινήτων στην Ελλάδα. Φεβρουάριος Εισαγωγή Γενικές Oδηγίες σχετικά με τη Φορολόγηση των Εσόδων από Ενοικιάσεις Ακινήτων στην Ελλάδα Φεβρουάριος 2018 Εισαγωγή 1 Αυτό το φυλλάδιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος από ενοικιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Εσθονίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2015 COM(2015) 195 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 789/2004 για τη μετανηολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4586, (I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2016

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4586, (I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2016 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4586, 23.12.2016 Ν. 135(Ι)/2016 135(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2016 Αριθμός 1 του 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ, ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/25/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/677/ΕΕ που επιτρέπει στο Λουξεμβούργο να εφαρμόσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΟΩΝ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΣΗΜΑΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΟΩΝ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΣΗΜΑΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΟΩΝ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΣΗΜΑΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η άρση της απαγόρευσης εκτέλεσης κυκλικών περιηγητικών ταξιδίων με αφετηρία ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας.

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αλιείας 2009 4.5.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την έκθεση αξιολόγησης για την εφαρµογή του από 7 Μαΐου 1998 Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συµβουλίου για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19-III-2008 E (2008) 1190 Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα Κυρία, 1. Διαδικασία (1) Με επιστολή της 17

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1979 EL 10.02.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1979/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 FISC 149 ECOFIN 572 IA 115 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 26α του ν. 27/1975 (Α 77) όπως τέθηκε για πρώτη φορά με τον νόμο 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94)»

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 26α του ν. 27/1975 (Α 77) όπως τέθηκε για πρώτη φορά με τον νόμο 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94)» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ:7ΠΘΜΗ- Π36 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα:

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, γ) τα µη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου - Κύριες τροποποιήσεις

Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου - Κύριες τροποποιήσεις Συμβουλευτικές Φορολογίας Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου - Κύριες τροποποιήσεις Ν-3-2015, 17 Ιουλίου, 2015 Εν συντομία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.4.2015 COM(2015) 146 final 2015/0071 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2011 σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2011/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 1116/2001, του Siegfried Missalla, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη φορολόγηση από τη φινλανδική κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.3.2012 COM(2012) 134 final 2012/0065 (COD) C7-0083/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις αρμοδιότητες του κράτους σημαίας όσον

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέοι κωδικοί του E1 στη δήλωση του 2015

Οι νέοι κωδικοί του E1 στη δήλωση του 2015 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Αυτοαποδιδόμενα ποσά Τόκοι Καταθέσεων στην Αλλοδαπή Μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης Φόρος Υπεραξίας από τη Μεταβίβαση τίτλων Εισοδήματα από δικαιώματα (royalties) Εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Προς: Ως Πίνακας Διανομής

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΗ, 31 Αυγούστου 2010, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στη Λετονία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ --------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 38(Ι) του 1992 29(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επιτροπή ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor.

Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor. Θέμα : Κρατικές ενισχύσεις αριθ. N 238/2006 - Ελλάδα Επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 11284/17 FISC 162 ECOFIN 650 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2014 COM(2014) 395 final 2014/0200 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στην Ιταλία να εφαρμόζει, σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, μειωμένους

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός Περισσότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν το 2014 οι... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 190 Ν. 51(Ι)/96 Αρ. 3052,

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 190 Ν. 51(Ι)/96 Αρ. 3052, Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 190 Ν. 51(Ι)/96 Αρ. 3052,19.4.96 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορολόγητα αποθεματικά

Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορολόγητα αποθεματικά Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορ 9 Μαΐου 2016 Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορολόγητα αποθεματικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/797/ΕΕ, με την οποία επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 245 final 2017/0098 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα