ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΣΟΥΛΗΣ, Λέκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΣΟΥΛΗΣ, Λέκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών"

Transcript

1 ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΣΟΥΛΗΣ, Λέκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών «Η δημιουργική διαλεκτική ως μέσο αντιμετώπισης και διευθέτησης του συγκρουσιακού φαινομένου στο σχολικό περιβάλλον» Η έννοια της «διαλεκτικής» σχετίζεται με τη λογική της αμφισβήτησης και την αναζήτηση της αλήθειας μέσα από ερευνητική ψηλάφηση επιχειρημάτων (Gould & Kolb, 1972: ). Συνεπώς διαλεκτική είναι η πορεία του λογισμού, η οποία δραστηριοποιεί τη νόηση και οδηγεί στην αποσαφήνιση των ιδεών και στην επισήμανση και βαθύτερη κατανόηση των φαινομένων. Ένα από αυτά, αποτελεί και το συγκρουσιακό φαινόμενο, που είναι ίδιο χαρακτηριστικό του ανθρώπου, της βιομηχανικής πλουραλιστικής κοινωνίας, της οργανωσιακής ζωής και αναμφίβολα της σχολικής ζωής και του περιβάλλοντός της. Αναφορικά με την αναγνώριση αυτού καθεαυτού του φαινομένου της σύγκρουσης επικρατεί ανάμεσα στους επιστήμονες σχετική ομοφωνία, ανεξάρτητα από την επιστημονική κατεύθυνσή της και την κοσμοαντίληψή τους. Διατυπώνονται, όμως διαφορετικές απόψεις σχετικά με τα αίτια δημιουργίας συγκρούσεων, τις λειτουργίες που επιτελούν αυτές και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Ωστόσο, στην έννοια της σύγκρουσης συμπεριλαμβάνονται όλες οι δυνατές ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές εντάσεις, οι προβληματικές καταστάσεις και οι αντιπαραθέσεις, όπως οι αντιτιθέμενες και ασυμφιλίωτες τάσεις, ορμές και επιθυμίες με ίση ισχύ σε ένα άτομο ή η ύπαρξη αντικρουόμενων και ασυμβίβαστων απόψεων, κινήτρων, σκοπών και στόχων ανάμεσα σε άτομα ή σε ομάδες (Μπρούζος, 1999: 135, 138). Σε κάθε εκπαιδευτικό οργανισμό ζουν και συναναστρέφονται άτομα διαφορετικών πολιτισμικών και κοινωνικών στρωμάτων, διαφορετικού φύλου, διαφορετικής ηλικίας και με διαφορετικά ενδιαφέροντα, όπως μαθητές, εκπαιδευτικοί, διευθυντικά στελέχη, γονείς, παράγοντες τοπικής κοινωνίας κ.α. Συχνά η εξαναγκαστική αυτή συνύπαρξη οδηγεί στη δημιουργία διάφορων διαπροσωπικών συγκρούσεων ή αντιθέσεων που εκδηλώνονται με τη μορφή διαφωνίας, επιθετικότητας, παθητικής αντίστασης κ.λ.π. (Martin, 1981a: 143). Η σύγκρουση στη σχολική κοινότητα είτε ως έννοια της ειλικρινούς διάστασης απόψεων, η οποία πηγάζει από την παρουσία εναλλακτικών τρόπων δράσης, είτε ως γνήσια σύγκρουση συμφερόντων ή προσωπικοτήτων δεν είναι απλώς αναπόδραστη, αλλά και πολύτιμο κομμάτι της σχολικής ζωής (Everard, Morris, 1999: 119). Η διαλεκτική όμως ως μέθοδος αναζήτησης της αλήθειας, δηλαδή προσέγγισης της πραγματικότητας, κατευθύνει και παρέχει δυνατότητες νέου τρόπου δράσης που τυχόν δεν τους είχαμε σκεφτεί, γιατί μέσα ή και χάρη στη σύγκρουση δοκιμάζονται λογικά και συναισθηματικά στοιχεία και η ικανότητα χειρισμού τους αποτελεί μια βασική δεξιότητα, που πηγάζει από τη διαλεκτική σκέψη και αποτελεί κλειδί επιτυχίας στη διευθέτηση του συγκρουσιακού φυσικού φαινομένου. Στο σχολικό περιβάλλον αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη μάθηση και στην κοινωνικοποίηση, σημαντικά ζητήματα όμως, όπως η επίλυση των συγκρούσεων και η συνεργατικότητα, ως στάση ζωής, πολλές φορές μένουν στο περιθώριο. Παρατηρούμε όμως ότι και τα δύο, δηλαδή ISSN:

2 σύγκρουση και συνεργατικότητα έχουν ως στοιχείο αναφοράς τη μάθηση και την κοινωνικοποίηση με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους τις ανάγκες, τις προσδοκίες, τον αυτοέλεγχο, τη γνώση, τις πεποιθήσεις και τις ικανότητες των ατόμων του σχολικού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται ούτως ή άλλως από κοινωνικές νόρμες, ιστορικό σχέσεων, δομές καθηκόντων και ανταμοιβών, κουλτούρα κ.λ.π. (στον ίδιο). Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι αν και η εμπλοκή των ατόμων σε συγκρούσεις προκαλεί άγχος, εντούτοις ο επιτυχημένος χειρισμός τους αποτελεί θετική εμπειρία, αφού προσφέρει την ευκαιρία στους εμπλεκόμενους να μάθουν κάτι για τον εαυτό τους και τους άλλους, να κάνουν αλλαγές στο κατεστημένο, να αμφισβητήσουν απαρχαιωμένους τρόπους σκέψης και να καλλιεργήσουν νέους τρόπους συσχετισμού και συνεργασίας. Τα θετικά ή οι εποικοδομητικές δράσεις του φαινομένου είναι αποτέλεσμα του διαλεκτικού τρόπου αντιμετώπισης των διαφωνιών και των συγκρούσεων. Εξετάζοντας το σχολικό περιβάλλον παρατηρούμε ότι ο ανταγωνισμός και η συνεργασία ανάμεσα στα άτομα και τις ομάδες έχουν βαθύτερα, διαφορετικά αποτελέσματα. Το σχολείο είναι δομημένο ώστε οι μαθητές να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την «προσοχή» του δασκάλου, τους βαθμούς, το κύρος, την επιτυχία στα πανεπιστήμια. Ο ανταγωνισμός αυτός ενθαρρύνει τις προσπάθειες επαύξησης των διαφορών δύναμης μαθητών, επιτείνει την ελλειμματική επικοινωνία, εκτείνει την ευαισθησία σε αντίθετα συμφέροντα και μειώνει την προσοχή στις ομοιότητες. Αντίθετα, η συνεργασία επιφέρει μια ομοιότητα στις πεποιθήσεις και τις στάσεις συμπεριφοράς, αυξάνει την ετοιμότητα για προσφορά, βοηθάει την ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των ατόμων, δημιουργεί στάσεις φιλίας και εμπιστοσύνης, αναπτύσσει ευαισθησίες με έμφαση στα κοινά συμφέροντα της σχολικής μονάδας και αυξάνει τον προσανατολισμό στους κοινούς εκπαιδευτικούς στόχους (Deutsch, 1976). Μια εποικοδομητική διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον είναι παρόμοια με μια αποτελεσματική, συνεργατική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων (Μουχαγιερ, 1985: 217). Αν αντιληφθούμε τη δυνητική σύγκρουση ως ένα αμφοτεροβαρές πρόβλημα προς επίλυση, αυτό αυξάνει την πιθανότητα προσέγγισης στη συνεργατική διαδικασία που καλλιεργεί το σχολείο και έτσι προκύπτουν ικανοποιητικά και θετικά αποτελέσματα για τις συγκρουόμενες πλευρές. Διότι μια προσέγγιση του τύπου «κερδίζω-χάνω» συνήθως επιτείνει τη σύγκρουση και απομακρύνει τη συνεργασία. Αντίθετα, η με διαλεκτικό τρόπο προσέγγιση του τύπου «κερδίζω-χάνω» ενθαρρύνει την εξερεύνηση των βαθύτερων αιτίων της σύγκρουσης και οδηγεί σε εποικοδομητικές λύσεις, δημιουργώντας θετικές προσδοκίες για μελλοντικές αλληλεπιδράσεις. Ο Μ. Deutsche προτείνει ένα συστημικό μοντέλο αλλαγής στην κουλτούρα του σχολείου που τη διακρίνει σε τέσσερα επίπεδα: το μαθητικό σύστημα επίλυσης συγκρούσεων, το εκπαιδευτικό, το παιδαγωγικό και την κουλτούρα της σχολικής κοινότητας. Βασικό στοιχείο και των τεσσάρων αυτών τύπων είναι ο διαλεκτικός τρόπος σκέψης και επίλυσης των συγκρούσεων μέσα από τα πρόσωπα του θεσμού και τη συνεργατική των προγραμμάτων. Το μαθητικό σύστημα επίλυσης συγκρούσεων αναφέρεται στις δύσκολες συγκρούσεις τις οποίες δεν μπορούν να λύσουν μόνοι τους οι ISSN:

3 εμπλεκόμενοι και κρίνεται χρήσιμη η ύπαρξη ενός εκπαιδευμένου σώματος διαμεσολάβησης συμμαθητών που θα ακούσουν και θα συνδιαλλαγούν με τις αντιμαχόμενες ή συγκρουόμενες πλευρές και θα προτείνουν λύσεις. Αυτό συνήθως γίνεται αυθόρμητα, συχνά σε συνεργασία με τους δασκάλους. Ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η επίσημη ύπαρξη του θεσμού έχει θετικά αποτελέσματα για τους διαμεσολαβητές, γιατί αυξάνει ή τονώνει την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση, δημιουργεί θετική στάση απέναντι στο σχολείο που μεταφράζεται σε μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς, των αποβολών και των τιμωριών. Το εκπαιδευτικό σύστημα σχετίζεται με την εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού και των μαθητών με οργανωμένο τρόπο στην κατανόηση του φαινομένου και τις ιδέες επίλυσης των συγκρούσεων. Επικοινωνία, χειρισμός θυμού, συνεργασία, θετική στάση, επίγνωση στερεοτύπων προκαταλήψεων, πολιτισμική διαφορετικότητα, επίλυση συγκρούσεων και ειρηνευτικές διαδικασίες θίγονται αλλά δε διδάσκονται στο σχολείο οργανωμένα και με συστηματικό τρόπο. Άρα οι εκπαιδευτικού τύπου συζητήσεις για τα παραπάνω ζητήματα μπορούν να οργανωθούν και να δομηθούν στα υπάρχοντα μαθήματα ή να γίνουν μέρος της βιωματικής του σχολείου. Στο παιδαγωγικό επίπεδο και μέσα από τη συνεργατική μάθηση οι μαθητές μοιράζονται κοινούς στόχους, πληροφορίες και υλικά, επιμερίζουν την εργασία και ανταμείβονται όλοι μαζί. Η εποικοδομητική «ακαδημαϊκή διαμάχη» εισάγεται σε οποιοδήποτε μάθημα για να προαγάγει τη μάθηση και την επίλυση των συγκρούσεων. (Heaney,2001:199). Τα αποτελέσματα της διαλεκτικής λογικής μέσα από τη ψηλάφηση επιχειρημάτων και πρακτικών μπορεί να οδηγήσει στην αποσαφήνιση ιδεών και κατανόηση ζητημάτων. Ο ορισμός μαθητικών ομάδων και η συζήτηση θεμάτων με την ανάδειξη διαφορετικών θέσεων με στόχο η κάθε ομάδα να παρουσιάζει τις απόψεις και να επιζητεί συναινετική λύση, οδηγεί τις ομάδες να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη, ώστε όχι μόνο να αρθρώσουν αμφισβητήσεις και επιχειρήματα αλλά να συγκλίνουν προς αυτά μέσω της διαλεκτικής σκέψης και συνεργασίας. Τέλος, η καλλιέργεια κουλτούρας ως προς τη μετάβαση και την εξάσκηση της συνεργασίας και της επίλυσης των συγκρούσεων μέσα στο σχολείο, στην κοινότητα και στην υπόλοιπη ζωή του παιδιού είναι σημαντική. Το σχολικό πρόγραμμα μπορεί να γίνει μάθημα ζωής και να διαμορφώσει κοινωνική συνείδηση και στάση απέναντι στα διαπροσωπικά και διαπολιτιστικά ζητήματα (Dean, 1993,1995). Βασικό στοιχείο ενός προγράμματος επίλυσης συγκρούσεων μέσα στο σχολείο αποτελεί η επιλογή του διαλεκτικού τρόπου διαχείρισης του φαινομένου. Η γνώση του τύπου της σύγκρουσης: η καθαρά ανταγωνιστική (αν κερδίσεις χάνω, αν κερδίζω χάνεις) η ανάμεικτη (και οι δύο μπορούμε να κερδίσουμε ή να χάσουμε, ή ένας να κερδίσει, ένας να χάσει) και η πλήρως συνεργατική (είτε κερδίζουμε και οι δύο είτε χάνουμε και οι δύο) ανάλογα με το είδος (Σαΐτης, 2002:220), χρειάζονται διαφορετικού είδους διαλεκτική αντιμετώπιση. Απαιτείται δηλαδή διαλεκτική νόηση με αποσαφήνιση των αιτίων, των αποτελεσμάτων και των εναλλακτικών μορφών της διαφωνίας ή της σύγκρουσης. Οι εκπαιδευτικοί και μαθητές πρέπει να μάθουν τί προκαλεί θυμό, τους σωστούς και λανθασμένους τρόπους έκφρασης θυμού αλλά και ψηλαφισμένα ISSN:

4 επιχειρήματα που οδηγούν στην ήρεμη επίλυση της σύγκρουσης (Gray, 1980). Τα τελευταία δηλαδή τα επιχειρήματα πρέπει να στηρίζονται σε λογικές αρχές, που συνδέονται άμεσα με την έννοια της διαλεκτικής, δηλαδή «την αναζήτηση της αλήθειας μέσα από την ερευνητική ψηλάφηση επιχειρημάτων». Βασιζόμενοι σε αυτές τις λογικές αρχές διαπιστώνουμε ότι: Η απαιτούμενη έκφραση σεβασμού προς εμάς και τα συμφέροντά μας είναι στενά συνδεδεμένη με το σεβασμό και τα συμφέροντα του συνανθρώπου μας. Αυτός ο σεβασμός στο σχολικό περιβάλλον μεταφράζεται και σε αποδοχή των πολιτισμικών διαφορών, οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως ευκαιρίες μάθησης και όχι απομόνωσης. Η ενεργή επικοινωνία με την έκθεση απόψεων αφενός στη λογική της αμφισβήτησης (ειδοποιό στοιχείο του σχολείου και της σχολικής ζωής) και αφετέρου η αναζήτηση της αλήθειας μέσα από διαλεκτικά νοητικά επιχειρήματα, οδηγούν στην αποφυγή παρεξηγήσεων, προκαταλήψεων, εθνοκεντρικών στερεοτύπων. Η μη «λεκτική διαλεκτική» που εκφράζεται με στάση σταθερότητας, δηλαδή αποφυγή αμυντικής ή επιθετικής στάσης, δικαιοσύνη και φιλικότητα οδηγεί τη σχολική κοινότητα στην αντιμετώπιση και διευθέτηση του συγκρουσιακού φαινομένου. Επίσης, στην «οργανωσιακή ζωή» της σχολικής μονάδας εντάσσονται όλες οι διαπραγματεύσεις που αναπτύσσει ο διευθυντής με παράγοντες που βρίσκονται μέσα και έξω από το σχολείο. Η διαλεκτική ως μέσο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων για τα πρότυπα εργασίας του εκπαιδευτικού, το προσωπικό της καθαριότητας, των σχολικών εγκαταστάσεων, με τους γονείς, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης ή τους παράγοντες της τοπικής κοινωνίας, ενισχύει το κλίμα ισότητας, το οποίο με τη σειρά του προωθεί την άμβλυνση των διαφορών με στόχο την αμοιβαία ικανοποίηση και τη συνεννόηση (Verdenber, 1998), για τον καλό και αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας του σχολείου. Σήμερα που το συγκρουσιακό φαινόμενο μεταφράζεται σε βία, η οποία λαμβάνει δραματικές διαστάσεις, υιοθετήθηκε στον ευρωπαϊκό χώρο ύστερα από συζήτηση, μέσω ενός ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος, ο Ευρωπαϊκός χάρτης για δημοκρατικά σχολεία χωρίς βία. Πρόκειται για ένα κείμενο 7 σημείων που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα ανοικτό στην τοπική κοινωνία σχολείο, με υπεύθυνους μαθητές, δασκάλους και γονείς, αποφασισμένους να οργανώσουν δημοκρατικούς θεσμούς επίλυσης των διαφορών και αντιμετώπισης των βίαιων συμπεριφορών. Βασική αρχή της προσέγγισης αυτής είναι η με διαλεκτικό τρόπο και σε βάθος έρευνα και παρακολούθηση όλων των περιστατικών βίας και η ανάπτυξη θεσμών διαμεσολάβησης. Το πλήρες κείμενο του καταστατικού χάρτη έχει ως εξής: - Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας έχουν το δικαίωμα ενός ασφαλούς και ειρηνικού σχολείου. Όλοι έχουν ην ευθύνη να συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τη μάθηση και προσωπική ανάπτυξη. - Όλοι έχουν το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης και σεβασμού ασχέτως οποιασδήποτε προσωπικής διαφοράς. Όλοι απολαμβάνουν την ελευθερία του λόγου χωρίς διακρίσεις και καταπιέσεις. - Η σχολική κοινότητα φροντίζει όπως όλοι γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους. ISSN:

5 - Κάθε δημοκρατικό σχολείο έχει ένα δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα που παίρνει αποφάσεις και αποτελείται από αντιπροσώπους μαθητών, καθηγητών, γονέων και άλλων μελών της σχολικής κοινότητας, ανάλογα με την περίπτωση. Όλα τα μέλη του σώματος έχουν το δικαίωμα ψήφου. - Σ ένα δημοκρατικό σχολείο, οι διαφωνίες επιλύονται με ειρηνικό και εποικοδομητικό τρόπο. Το προσωπικό και οι μαθητές κάθε σχολείου εκπαιδεύονται για την πρόληψη και επίλυση των διαφορών μέσω συμβουλευτικής και διαμεσολάβησης. - Κάθε περίπτωση βίας ερευνάται όσο το δυνατόν πιο νωρίς και παρακολουθείται, ασχέτως αν μαθητές ή άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας είναι αναμεμιγμένα. - Το σχολείο είναι μέρος της τοπικής κοινότητας. Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών με τοπικούς συνεργάτες είναι ουσιαστικές για πρόληψη και επίλυση προβλημάτων. Ο Χάρτης αυτός διακηρύσσει κατ αρχάς, το δικαίωμα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας ενός ασφαλούς και ειρηνικού σχολείου, καθώς και ίσης μεταχείρισης και σεβασμού. Κάθε ευρωπαϊκό σχολείο πρέπει να έχει ένα δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα (μαθητών,καθηγητών, γονέων, κ.ά.), το οποίο θα πρέπει να επιλύει τις όποιες διαφωνίες παρουσιάζονται, με διαλεκτικό τρόπο. Προβλέπεται επίσης εκπαίδευση όλων των παραγόντων του σχολείου σε διαδικασίες διαμεσολάβησης και ενδελεχής παρακολούθηση όλων των υποθέσεων βίας μέσα από την αποσαφήνιση των ιδεών, την επισήμανση και βαθύτερη κατανόηση των αιτιών βίας. Άρα κυρίαρχο στοιχείο της όλης μεθοδολογίας για την επιτυχή αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας είναι ο διαλεκτικός τρόπος σκέψης και λειτουργίας όλων των παραγόντων. Ενδεικτική Ελληνόγλωσση και Ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Dean, J., (1995), Managing the primary school, Routledge, London and New York. Dean, J., (1993), Managing the secondary school, second edition, Routledge, London. Deutsch, M., (1976), Konfliktregelung. Konstruktive und destructive Prozesse. München und Basel: Reinhardt. Everard, K.- Morris, G., (1999), Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση (μετάφραση), Εκδοση: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα. Gray, H.L., (1980), Management in education, Nafferton Books. Guld and Kold, W., (1972), Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών, εκδ. Τεγόπουλος, Αθήνα. Heaney, L.F., (2001), A question of management:conflict, pressure and time, The International Journal of Educational Management, vol.15, No 4. Martin, L.R., (1991), Beratung als Pädagogische Disziplin. In : Pädagogische Rundschau, 45/1991. Μουχαγιερ, Χ.Ε., (1985), Συγκρούσεις ρόλων στο έργο του εκπαιδευτικού, Θεσσαλονίκη. ISSN:

6 Μπρούζος, Α., (1999), Ο εκπαιδευτικός ως λειτουργός συμβουλευτικής και προσανατολισμού- Μια ανθρώπινη θεώρηση της εκπαίδευσης, Αθήνα. Σαΐτης, Χρ., (2002), Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Αθήνα. Verderber, R. F., (1998) Η τέχνη της επικοινωνίας, εκδόσεις Έλλην, 8η έκδοση, Αθήνα. ISSN:

Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 3ο, 136-147, 2014

Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 3ο, 136-147, 2014 Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 3ο, 136-147, 2014 Θεμελιώδεις στρατηγικές αποτελεσματικής διαχείρισης των συγκρούσεων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, με έμφαση στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου

Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου Φωτεινή Π. Κιρκιγιάννη, εκπαιδευτικός 1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.1 Η έννοια του αποτελεσματικού διευθυντή Ο διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σκοπός. Προσδοκώμενα αποτελέσματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σκοπός. Προσδοκώμενα αποτελέσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΟ, ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η πρόληψη και η αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ Η σχολική διαμεσολάβηση ως μέθοδος και πρακτική ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων και διαφορών εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ιπλωµατική Εργασία ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA EXECUTIVE ιπλωµατική Εργασία ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ του ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΙΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Προγράμματα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης Με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΙΙ IES055

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ο Οδηγός του Επιμορφωτή αποτελεί μια προσπάθεια που στοχεύει όχι στον περιορισμό της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των επιμορφωτών αλλά στην αποσαφήνιση, στο μέτρο του δυνατού,

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. (σσ. 213-230) Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου

Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. (σσ. 213-230) Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο (γυμνάσιο), Δ. Κ. Μαυροσκούφης (Επιμ.), Οδηγός Επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή. Θεσσαλονίκη, 2008. Ο ρόλος της κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας συνεργασίας:

κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας συνεργασίας: κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας συνεργασίας: καλές πρακτικές ανάπτυξης και βελτίωσης στο σύγχρονο σχολείο Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ, YΠΠ 4 ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΟΕΛΜΕΚ-ΟΛΤΕΚ-ΠΟΕΔ Λευκωσίας 3 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σοφία Χρ.Ιωαννίδου Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πειραιά Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ Ονόματα: Νάταλυ Χατζηπέτρου Α.Τ. :974428 Ερασμία Κυριάκου Α.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία Σχολική ένταξη και εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές ορίζουσες ενός μετανεωτερικού και διαπολιτισμικού πλαισίου για την ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών

Οι βασικές ορίζουσες ενός μετανεωτερικού και διαπολιτισμικού πλαισίου για την ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 163-174, 2014 Οι βασικές ορίζουσες ενός μετανεωτερικού και διαπολιτισμικού πλαισίου για την ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σεμινάριο παιδαγωγικών εφαρμογών «Διαδίκτυο και εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη Μελέτη περίπτωσης: Δημιουργία ιστοεξερεύνησης (webquest ) για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Πρόγραμμα για την καλλιέργεια, την αγωγή και τη φροντίδα παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Είναι γνωστό ότι, ο χώρος της εκπαίδευσης, σε κάθε επίπεδο της, καθημερινά,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Χαράλαμπος Σακονίδης Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ένταξη σε σχολείο και η μετάβαση σε χώρο εργασίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Η κοινωνική ένταξη σε σχολείο και η μετάβαση σε χώρο εργασίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις Η κοινωνική ένταξη σε σχολείο και η μετάβαση σε χώρο εργασίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΜΑ Δ.Γούναρη 62-68, 54635, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ευστάθιος Ζωγόπουλος, Εκπαιδευτικός - Δρ Μηχανικός Ε.Μ.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 12 Εισαγωγή Το σχολείο αποτελεί έναν κοινωνικοποιητικό θεσμό στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα