ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ"

Transcript

1 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 2011

2 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου στο σύνολό του ή τμημάτων του με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η μετάφραση ή διασκευή του ή εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγής έργου λόγου ή τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 και της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης - Παρισιού, που κυρώθηκε με το ν. 100/1975. Επίσης, απαγορεύεται η αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας, σελιδοποίησης, εξωφύλλου και γενικότερα της όλης αισθητικής εμφάνισης του βιβλίου, με φωτοτυπικές, ηλεκτρονικές ή οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2121/1993. Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται ιδιοχείρως από το συγγραφέα ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Publish ity Κίτρους Επισκόπου 7 Θεσσαλονίκη Τηλ.: C ISBN : Copyright : ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΔΟΣ ΣΙΟΥΓΓΑΡΗ, ΑΡΙΘ. 11 Α ΝΑΟΥΣΑ, Τ.Κ , ΤΗΛ. (23320)

3 Στη γυναίκα μου

4

5 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ανά χείρας έκδοση που φέρει τον τίτλο «ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» ολοκληρώνω τη γλωσσική τριλογία η οποία αφορά στο γλωσσικό ιδίωμα της Νάουσας, το οποίο, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, έπαυσε πλέον να ομιλείται από τους κατοίκους αυτής της πόλης. Οι προηγηθείσες άλλες δύο εκδόσεις της γλωσσικής τριλογίας έχουν ως ακολούθως: Α) «ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» (Φωνητική-Μορφολογία) Νάουσα Η εν λόγω έκδοση απέσπασε το β πανελλήνιο βραβείο της Γλωσσικής εν Αθήναις Εταιρείας, η οποία λειτουργεί ως παράρτημα της Ακαδημίας Αθηνών. Β) «ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» (με στοιχεία Φωνητικής και Μορφολογίας), Νάουσα Το λεξικό αυτό περιλαμβάνει και πλέον λήμματα. Πρέπει να κάνω μνεία ότι η συλλογή, επεξεργασία, κατάταξη κατά ενότητες και έκδοση του υλικού της γλωσσικής τριλογίας πραγματοποιήθηκε προοδευτικά μέσα σε έξι περίπου δεκαετίες και, βεβαίως, δεν ήταν έργο ευχερές, γιατί ο «πανδαμάτωρ χρόνος» και η παρεχόμενη από την Πολιτεία ενιαία παιδεία σε όλο τον ελλαδικό χώρο, συνέτειναν αποτελεσματικά στην εξαφάνιση του γλωσσικού ιδιώματος της Νάουσας. Όπως προανέφερα, οι ελάχιστοι Ναουσαίοι οι οποίοι συνεχίζουν να συνδιαλέγονται στο παλιό γλωσσικό ιδίωμα, είναι παρωχημένης ηλικίας και, κυρίως, είναι αυτοί οι οποίοι, για διαφόρους λόγους, δεν βρήκαν τη δυνατότητα μέσω κάποιας παιδείας ή άλλου τρόπου να γίνουν κοινωνοί της κοινής νεοελληνικής γλώσσας. Έκρινα απαραίτητη τη συγγραφή και έκδοση του παρόντος βιβλίου, γιατί το γλωσσικό ιδίωμα της Νάουσας εμφανίζει συντακτικές και λοιπές ιδιαιτερότητες οι οποίες δεν υπάρχουν στην κοινή νεοελληνική γλώσσα. Είναι, επομένως, μέλημα των ειδημόνων να μελετήσουν την «Γλωσσική τριλογία» και να αποφανθούν με ακρίβεια με ποιο ή με ποια γλωσσικά ιδιώματα του λοιπού ελλαδικού χώρου εμφανίζει συγγένεια. Επίσης, η εν 1

6 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ λόγω τριλογία συμβάλλει και στο έργο της ιστορικής έρευνας, γιατί, εφόσον δοθεί απάντηση στο ερώτημα αυτό, ίσως απαντηθεί και το ερώτημα της αρχικής γεωγραφικής κοιτίδας των Ναουσαίων από την οποία ξεκίνησαν και αποίκισαν την σημερινή πόλη τους. Πάντως, με κάποιες αμυδρές ενδείξεις και όχι αποδεικτικά στοιχεία, τείνω προς την άποψη ότι η αρχική κοιτίδα κοιτίδα των Ναουσαίων ήταν η Ήπειρος. Στον πρόλογο των προηγηθεισών δύο έκδόσεων της γλωσσικής τριλογίας δεν παρέλειψα να τονίσω ότι αισθάνθηκα ιδιαίτερη ικανοποίηση από την έκδοσή τους, γιατί κάλυψα το μεγαλύτερο μέρος από ένα ουσιώδες κενό που αφορούσε στη μελέτη του γλωσσικού ιδιώματος της Νάουσας. Ήδη, με την έκδοση του παρόντος βιβλίου, έπαυσε οριστικά να υπάρχει το κενό αυτό και χωρίς να επαίρομαι, θα τονίσω ότι η τριλογία αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στη μελέτη του γλωσσικού ιδιώματος της Νάουσας, με την έγκαιρη διάσωση και συστηματική ανάδειξη του γλωσσικού πλούτου του. Σημειώνω ότι, όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις του γλωσσικού ιδιώματος της Νάουσας, έτσι σ αυτήν, για λόγους φωνητικής δεοντολογίας κατά την παράθεση των ιδιωματικών λέξεων ακολούθησα την μέθοδο της ηχητικής ορθογραφίας, δηλαδή, οι λέξεις αναγράφονται όπως ακούονται και όχι όπως προβλέπει η ορθογραφία τους. Επίσης, δεν θεώρησα σκόπιμο να παραθέσω πίνακα ιδιωματικών λέξεων (γλωσσάρι), γιατί για κάθε τέτοια λέξη που αναφέρεται στο κείμενο ακολουθεί αμέσως η απόδοσή της στην νεοελληνική γλώσσα. 2

7 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Η ΥΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Η συνολική ύλη του συντακτικού του γλωσσικού ιδιώματος της Νάουσας έχει ως ακολούθως: ΠΡΟΤΑΣΗ Πρόταση καλείται μία σειρά λέξεων η οποία εκφράζει ένα ολοκληρωμένο νόημα. Βασικά συστατικά στοιχεία μιας πρότασης, τα οποία καλούνται και όροι της πρότασης, είναι το ρήμα, το υποκείμενο, το αντικείμενο και το κατηγορούμενο. Η συμμετοχή ενός εκάστου όρου στην πρόταση εξαρτάται από το είδος της. Ειδικότερα: α) Το ρήμα Το ρήμα είναι το κλιτό μέρος του λόγου το οποίο αποτελεί το κύριο συστατικό του κατηγορήματος και δηλώνει ότι το υποκείμενο ενεργεί, παθαίνει ή βρίσκεται σε μία κατάσταση. β) Το υποκείμενο Το υποκείμενο είναι ο κύριος όρος της πρότασης που δηλώνει αυτό για το οποίο γίνεται λόγος, δηλαδή, πρόσωπο ζώο ή πράγμα. Στα ενεργητικά ρήματα είναι αυτό που ενεργεί, στα παθητικά αυτό που παθαίνει και στα ουδέτερα αυτό που βρίσκεται σε μία κατάσταση. Το υποκείμενο μπορεί να είναι ένα όνομα ουσιαστικό, αντωνυμία, οποιοδήποτε άλλο μέρος του λόγου ή και ολόκληρη πρόταση, για το οποίο γίνεται λόγος μέσα στην πρόταση. γ) Το αντικείμενο Το αντικείμενο αποτελεί τον συντακτικό όρο της πρότασης στον οποίο μεταβαίνει η ενέργεια του υποκειμένου του ρήματος. δ) Το κατηγορούμενο Το κατηγορούμενο είναι ο όρος της πρότασης που φανερώνει την ιδιότητα ή το χαρακτηριστικό που αποδίδεται στο υποκείμενο ή το αντικείμενο. Το κατηγορούμενο μπορεί να είναι ένα όνομα επίθετο ή ουσιαστικό. ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥΣ Διακρίνονται σε απλές, σύνθετες, ελλειπτικές και αναπτυγμένες προτάσεις. α) Απλή πρόταση Η απλή πρόταση είναι ένας λόγος πολύ σύντομος και με πολύ απλό περιεχόμενο, δηλαδή, αυτή η οποία έχει μόνο τους βασικούς συντακτικούς όρους. = η γίδα ματσκαλνιέτι = η κατσίκα μυρικάζει. = η αχιλώνα τρουκουλνιέτι = η χελώνα κατρακυλάει. 3

8 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ = ου νόνης απόστασιν = ο παππούς κουράστηκε. = οι λύκοι ουρλιούντι = οι λύκοι ουρλιάζουν. = τα δρόκινα έφτασαν = τα ροδάκινα ωρίμασαν. = τα σκουφούνια τρύπησαν = οι κάλτσες τρύπησαν. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, από τους κύριους όρους της πρότασης υπάρχουν μόνο το υποκείμενο και το ρήμα. Το υποκείμενο είναι στο πρώτο ενικό ή πληθυντικό πρόσωπο και το ρήμα στο τρίτο ενικό ή πληθυντικό πρόσωπο. Παρατηρήσεις α) Είναι δυνατόν σε μια απλή πρόταση να συμφωνεί το υποκείμενο με το ρήμα στο πρόσωπο και στον αριθμό: = ιγώ απόστασα να πιρπατώ = εγώ κουράστηκα να περπατώ. = αυτοινοί ή αυτοί αχίρησαν να μι ζουρίζουν=αυτοί άρχισαν να με ζορίζουν (πιέζουν). β) Στην περίπτωση κατά την οποία το υποκείμενο είναι όνομα με περιληπτικό χαρακτήρα, το ρήμα απαντά στον πληθυντικό αριθμό, ενώ το υποκείμενο στον ενικό: = ου κόζμους ζουρίζουντι = ο κόσμος (οι άνθρωποι) δυσκολεύονται. γ) Όταν το κατηγορούμενο είναι ουσιαστικό, συμφωνεί υποχρεωτικά μόνο στην πτώση με το υποκείμενο και σε μερικές περιπτώσεις στον αριθμό και στο γένος: = οι ουλίγις οι παράδις είνι φτώχεια = τα λίγα χρήματα είναι φτώχεια. = του σκάψιμου μι του δικέλι είνι δύσκουλου = το σκάψιμο με το δικέλι (είδος σκαπτικού εργαλείου) είναι δύσκολο. = η Ντούρλια είνι κουρφή = η Ντούρλια (ένα από τα υψηλά σημεία του Βερμίου) είναι κορυφή. δ) Στον πληθυντικό ευγενείας το κατηγορούμενο εκφέρεται στον ενικό αριθμό και το ρήμα στον πληθυντικό: = ισείς είστι διαφυντής; = εσείς είστε διευθυντής; = κυρ Γιάννη, τι φκιάνιτι; = κύριε Γιάννη, τι κάνετε; ε) Όταν το κατηγορούμενο είναι επίθετο, συμφωνεί με το υποκείμενο στην πτώση, στο γένος και στον αριθμό: = του αβγό είνι παπίτικου = το αβγό είναι από πάπια. = ου μπάτσιους είνι σαργκιουλίτικους = ο μπάτσιος (είδος ειδικού τυριού) είναι σαν αυτόν του Σαρή Γκιολ (περιοχή της Μακεδονίας). στ) Στο γλωσσικό ιδίωμα της Νάουσας η γενική (πτώση) εκφέρεται περιφραστικά και όχι μονολεκτικά. Αυτό συμβαίνει και στις περιπτώσεις που ένα ουσιαστικό ως κατηγορούμενο βρίσκεται σε πτώση γενική και δηλώνει κτήση. Π.χ. (τίνους (τίνος) είνι αυτό; = τίνος (από ποιον) είναι αυτό;): = απού πχοιον είνι του χτήμα αυτό; = τίνος είναι αυτό το κτήμα; 4

9 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ = απου πχοιαν είνι αυτή η τραχηλιά; = τίνος (ποιανής) είναι αυτή τραχηλιά; (γυναικείο κεντητό για το στόλισμα του λαιμού). ζ) Το αυτό συμβαίνει όταν το ουσιαστικό ως κατηγορούμενο στην απλή πρόταση δηλώνει χρόνο, ιδιότητα, μέτρο αξία κτλ.: = αυτό του μουσκάρι είνι μούγκι πέντι μηνών = αυτό το μοσχάρι είναι μόνο πέντε μηνών. = αυτό του γκριβάδι ζυγιάζειι μούγκι ντγυο ουκάδις = αυτό το γριβάδι (είδος ψαριού της λίμνης) ζυγίζει μόνο δύο οκάδες. β) Σύνθετη πρόταση Στη σύνθετη πρόταση μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από ένα ρήματα, υποκείμενα, αντικείμενα ή κατηγορούμενα: = ου πούρτσιους ρίχνιτι κι ζμπουρνάει = ο (επιβήτορας) τράγος επιτίθεται και χτυπάει με τα κέρατα. = ου Τζιότζης κι ου Ντώνης σκάφτουν = ο Γιώργος και ο Αντώνης σκάβουν. = ου Ρήστους έχει άλουγου κι γουμάρι = ο Χρήστος έχει άλογο και γάιδαρο. = η Μαρίγια είνι πατέλου κι πρικνιάρου = (η Μαρία είναι στραβοπόδα και με πρόσωπο γεμάτο φακίδες. Παρατηρήσεις α) Σε μια σύνθετη πρόταση όταν προηγείται το ρήμα, αυτό βρίσκεται στον ενικό αριθμό, ανεξάρτητα από τον αριθμό των υποκειμένων που υπάρχουν στην πρόταση, ενώ όταν έπεται αυτών, βρίσκεται στον πληθυντικό αριθμό: = φεύγα ισύ κι ου φίλους σου = φύγε εσύ και ο φίλος σου. = ιγώ κι ου αδαρφός μου ψαρεύουμι στην Αράπιτσα = εγώ και ο αδελφός μου ψαρεύουμε στην Αράπιτσα (ποτάμι που διέρχεται από τη Νάουσα). β) Όταν το υποκείμενο της σύνθετης πρότασης δεν είναι του ιδίου προσώπου με το ρήμα, τότε το ρήμα εκφέρεται στο επικρατέστερο πρόσωπο. Το πρώτο πρόσωπο είναι επικρατέστερο από το δεύτερο και το τρίτο και το δεύτερο από το τρίτο: = ου Μήτσιους κι ιγώ πήγαμι στου παζάρι για σιργιάνι = ο Μήτσος και εγώ πήγαμε στην αγορά για σεργιάνι (βόλτα, σουλάτσο). = ισί κι ιγώ καθουμέστι κι λέμι τα δικά μας = εσύ και εγώ καθόμαστε και λέμε τα δικά μας. γ) Σε σχέση με το υποκείμενο, το κατηγορούμενο σε μια σύνθετη πρόταση, είτε είναι επίθετο είτε ουσιαστικό, βρίσκεται στον πληθυντικό αριθμό: = ου Κώτσιους κι ου Βασίλης είνι ντιρμπιντέρηδι (ή ντιλμπιντέρηδι) = ο Κώστας και ο Βασίλης είναι αλήτες (αλάνια). = ου ντέντζιρης κι του γκιούμι είνι ξιγανουμένα = η χύτρα (κατσαρόλα) και το γκιούμι (στενόμακρο μεταλλικό δοχείο για υγρά) είναι αγάνωτα. 5

10 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ δ) Το κατηγορούμενο εκφέρεται σε ουδέτερο γένος, όταν τα υποκείμενα της σύνθετης πρότασης φανερώνουν άυλες ή άψυχες έννοιες: = η ιξυπνάδα κ η καπατσουσύνη είνι βαλιμένα στου μνυαλό = η εξυπνάδα και η ικανότητα είναι βαλμένα (έμφυτα) στο μυαλό. ε) Όταν τα υποκείμενα φανερώνουν έμψυχα όντα και είναι του ιδίου γένους, το κατηγορούμενο εκφέρεται στο κοινό τους γένος: = η μάνα μου κι η αδαρφή μου είνι καλόψυχις = η μάνα μου και η αδελφή μου είναι καλόψυχες. στ) Όταν τα υποκείμενα είναι διαφορετικού γένους, τότε το κατηγορούμενο εκφέρεται στο επικρατέστερο γένος, που είναι το αρσενικό: = ου νόνης μου κι η νάνα μου είνι γέροι = ο παππούς μου κι η γιαγιά μου είναι γέροι. γ) Ελλειπτική πρόταση Στην ελλειπτική πρόταση μπορεί να λείπουν ένας ή και περισσότεροι όροι, όμως αυτοί εννοούνται από τα συμφραζόμενα: = έμασα τσάκνα = μάζεψα φρύγανα. Ποιος; = ιγώ (εγώ). = πουλύ πηλάλησις = πολύ έτρεξες. Ποιος; = ισύ (εσύ). = ντιπ δεν ουμίλησιν = καθόλου δεν μίλησε. Ποιος; = αυτός, αυτή, αυτό (αυτός, αυτή, αυτό). = αναψάμι καρτσιούνου = ανάψαμε καρτσιούνο (χριστουγεννιάτικη φωτιά) Ποιοι; = ιμείς (εμείς). = μας τουρλουσέτι στουν τοίχου = μας σπρώξατε δυνατά προς τον τοίχο. Ποιοι; = ισείς (εσείς). = τους τσάκουσαν να κλέφτουν ( κλέβουν)= τους έπιασαν να κλέβουν. Ποιοι; = αυτοινοί και αυτοί, αυτοινές και αυτές, αυτά (αυτοί, αυτές, αυτά). Παρατηρήσεις α) Στις ελλειπτικές προτάσεις τα ρήματα τα οποία αναφέρονται σε φυσικά φαινόμενα, εκφέρονται στο τρίτο ενικό πρόσωπο, χωρίς υποκείμενο: = αστράφτει κι βρουντάει = αστράφτει και βροντάει. = βρέχει = βρέχει. = ξημιρώνει αγλήγουρας = ξημερώνει γρήγορα. β) Σε παροιμίες, αποφθέγματα, γνωμικά κτλ. σύνηθες φαινόμενο είναι να παραλείπεται το ρήμα: = ανιμουμαζώματα ντγιαβουλουσκουρπίζματα = ανεμόμαζώματα (λείπει το ρήμα γίνονται) διαβολοσκορπίσματα. = καρντγιά πέτρα = η καρδιά (λείπει το ρήμα γίνεται) πέτρα. δ) Ανεπτυγμένη πρόταση Αναπτυγμένη λέγεται η πρόταση στην οποία, εκτός από τους κύριους όρους ενυπάρχουν και άλλοι προσδιορισμοί: 6

11 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ = έχου ένα τρανό χτήμα στου Μπαλτανέτου ίσια μι είκουσι στρέμματα, απου έχει δρουκινές φουρτουμένις μι δρόκινα κι για να μη σπάζουν τα κλαντγιά τους έβαλα φούρκις τρουγυούρου γυούρου κι έχει κι μνια καλύβα σι μνιαν άκρα για να ξιαπουσταίνου τα μισημέργια = έχω έναν μεγάλο κτήμα στον Μπαλτανέτο (αγροτική περιοχή της Νάουσας) είκοσι περίπου στρέμματα, το οποίο έχει ροδακινιές κατάφορτες με ροδάκινα, στα κλαδιά των οποίων, για να μη σπάζουν, τοποθέτησα φούρκες (είδος ξύλινων λεπτών διχαλωτών πασσάλων) και υπάρχει και μια καλύβα σε κάποια άκρη για να αναπαύομαι τις μεσημεριάτικες ώρες. ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥΣ Διακρίνονται σε προτάσεις που εκφράζουν κρίση (γνώμη, άποψη, απόφαση και ο,τιδήποτε άλλο παραμφερές με αυτήν), επιθυμία (και οποιοδήποτε άλλο παρεμφερές με αυτήν συναισθηματικό στοιχείο), αμφιβολία (απορία, έκπληξη, αγανάκτηση, αμφισβήτηση και ο,τιδήποτε άλλο παρεμφερές με αυτήν), ερωτηματική πρόταση (ευθεία, άμεση και συγκεκριμένη ερώτηση) και επιφωνηματική πρόταση (έκφραση συναισθημάτων έκπληξης, απορίας, χαράς, λύπης, θυμού και λοιπών παρεμφερών εννοιών). α) Προτάσεις κρίσης = θαρρώ αχίρησιν να λουλαίνιτι = νομίζω (πως) άρχισε να τρελαίνεται. = μπαϊά τράνιψιν του κουρίτσι μας. Παλαγίζει γαμπρόν τώρα = αρκετά μεγάλωσε το κορίτσι μας. Ψάχνει γαμπρό τώρα. = άμα παλαγίσουμι όλοινοι την αγιλάδα που χάθηκιν στου βουνό αμπουρεί να τη βρούμι = αν ψάξουμε όλοι την αγελάδα που χάθηκε στο βουνό μπορεί να τη βρούμε. β) Προτάσεις επιθυμίας = θέλου να πχιω αρμνιά ( ή κατ άλλον τρόπο) μι πίνιτι αρμνιά = θέλω να πιω ζωμό ξινισμένου λάχανου. = θέλου να φάγου γκαϊγκανάν (ή κατ άλλον τρόπο) μι τρώγιτι γκαϊγκανάς = θέλω να φάω γκαϊγκανά (είδος τοπικού φαγητού με αυγά, αλεύρι κτλ.) = δα ήθιλα να βριθούμι ζμούργια = θα επιθυμούσα να συναντηθούμε κατά το σούρουπο. = θέλου να ουμιλήσουμι οι ντγυο μας = θέλω να μιλήσουμε οι δυο μας. = θέλου να φύγου απού τη Βέργοια κι να έρθου στη Νιάουστα=θέλω να φύγω από τη Βέροια και να έλθω στη Νάουσα. = θέλου να μι πείς τι γένιτι στου μαχαλά σας = θέλω να μου πεις τι συμβαίνει (γίνεται) στη γειτονιά σας. γ) Προτάσεις απορίας ή έκπληξης = πού τουν βρήκιν τόσουν παράν; = πού το βρήκε τόσο χρήμα; = όι!. Πότι ήρθις ιδώια, αρά; Σι παλαγιζάμι όλη τη μέρα = μπα! Πότε ήλθες εδώ, ρε. Σε ψάχναμε όλη την ημέρα. 7

12 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ δ) Προτάσεις αγανάκτησης = σταμάτα να ουμιλάς, δεν αντέχου άλλου. Μπαϊά μι μπαΐλντησις = πάψε να μιλάς, δεν αντέχω άλλο. Αρκετά με ζάλισες. = κάτσι καλά γιατί δα στη φέρου = κάθισε καλά γιατί θα σου τη φέρω. ε) προτάσεις αμφιβολίας = δεν ξέρου. Αμπουρεί να μην είνι αυτός απού παλαγίζουμι = δεν γνωρίζω. Μπορεί να μην είναι αυτός που ψάχνουμε. = δα τουν βρώ λες στου παζάρι; = θα τον βρω (συναντήσω) λες στην αγορά; στ) Ερωτηματικές προτάσεις = δα μι πληρώσ(εις)* του μιργιάτικου; = θα μου πληρώσεις το μεροκάματο; = δα έρθεις μι τ ιμένα; = θα έλθεις με εμένα; (μαζί μου;) = δα μι κουσίσ(εις)* τουν βίκου; = θα μου θερίσεις (με κόσα) τον βίκο; (κτηνοτροφικό φυτό). = δα φκιάσ(εις)* του σαμάρι απού του γουμάρι; = θα κάνεις (επισκευάσεις) το σαμάρι του γαϊδάρου; * Αναφορικά με αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να σημειώσω ότι στο γλωσσικό ιδίωμα της Νάουσας, όταν γίνεται χρήση του δεύτερου ενικού προσώπου του Μέλλοντα (δα πληρώσεις, δα κουσίσεις, δα φκιάσεις) παραλείπεται η κατάληξη του ρήματος, δηλαδή, λέμε δα πληρώσ, δα κουσίσ, δα φκιάσ. Παραθέτω και μερικές άλλες περιπτώσεις: = δα δουλέψ; = θα δουλέψεις; = δα τρεξ; = θα τρέξεις; = δα γράψ; = θα γράψεις; = δα μασ; = θα μάσεις; (δηλαδή, θα μαζέψεις;). = δα φουνάξ; = θα φωνάξεις; κ.ά. ζ) Επιφωνηματικές προτάσεις = οραντέ! Τι χαλάζι ήταν αυτό; = πω, πω! Τι χαλάζι ήταν αυτό; = Έι, φιβγάστι απου ιδώ = Έ, φύγετε από εδώ. = αμά χαρά απού εκαμάμι που τουν είδαμι ζουντανό! = τι χαρά ήταν αυτή που αισθανθήκαμε που τον είδαμε ζωντανό! = ομπώ, πόσου τουν αλυπχιούμι τουν καημένου! = πω, πω, πόσο τον λυπούμαι τον καημένο! = οραντέντε! Τι νισιάνι ήταν αυτό; = πω, πω! Τι θαύμα ήταν αυτό; ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ Διακρίνονται σε κύριες ή ανεξάρτητες και δευτερεύουσες ή εξαρτημένες: α) Κύρια ή ανεξάρτητη πρόταση Η κύρια ή ανεξάρτητη πρόταση είναι αυτοτελής, το νόημα που εκφράζει είναι ολοκληρωμένο και μπορεί να σταθεί αυτόνομα στο λόγο, σε αντίθεση με τις δευτερεύουσες η εξαρτημένες προτάσεις, οι οποίες εξαρτώνται από 8

13 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ τις κύριες. Κάθε κύρια ή ανεξάρτητη πρόταση εκφέρεται είτε μόνη της είτε συνδεδεμένη παρατακτικά με άλλη ή άλλες κύριες προτάσεις: = τώρα βαργιούμι = τώρα βαριέμαι. = η πλατσίντα είνι νόστιμη = η πλατσίντα (τοπική πίτα) είναι νόστιμη. = η αλουπού σέβηκιν στου κουμάσι κι έφαγι μνια ουρνίθα = η αλεπού μπήκε στο κοτέτσι και έφαγε μια κότα. = κάθι προυί παγαίνου στουν μπαξέ (ή μπαχτσέ) κι κάθι βράδυ αντύνουμι κι βγαίνου όξου = κάθε πρωί πηγαίνω στο κήπο (κτήμα) και κάθε βράδυ ντύνομαι και βγαίνω έξω. β) Δευτερεύουσα ή εξαρτημένη πρόταση Η δευτερεύουσα ή εξαρτημένη πρόταση δεν υπάρχει αυτόνομα στο λόγο και δεν εκφράζει ολοκληρωμένο νόημα, γιατί εξαρτάται από την κύρια. Κυρίως, έχει άμεση εξάρτηση από το ρήμα: = ότι πήγι στα Γκιφυρούντγια για ξύλα =.. ότι πήγε στα Γεφυρούδια (ορεινή τοποθεσία στο Βέρμιο) για ξύλα (καυσόξυλα). Στην περίπτωση αυτή λείπει το ρήμα έμαθα, άκουσα, είπαν κτλ., για να δοθεί στην πρόταση πλήρες νόημα, δηλαδή, έμαθα, άκουσα, είπαν ότι πήγi στα Γεφυρούδια. ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ α) Καταφατική πρόταση Καταφατική πρόταση καλείται οποιαδήποτε πρόταση η οποία δεν περιέχει άρνηση ή ερώτηση: = ου Πέτρους ντγιαβάζει = ο Πέτρος διαβάζει. = η Δουξούλου πλέγει* = η Ευδοξία πλέκει. = η Ιφτυμία χτινίζιτι = η Ευθυμία χτενίζεται. = η γάτα αγλείφιτι = η γάτα γλείφεται. * Το ρήμα πλέγου, εκτός του ότι σημαίνει πλέκω κάποιο πλεκτό με βελόνες, έχει και την έννοια του κολυμπώ. β) Αρνητική ή αποφατική πρόταση Αρνητική ή αποφατική πρόταση καλείται οποιαδήποτε πρόταση η οποία περιέχει ή δηλώνει άρνηση: = δε δα έρθου μι τ ισένα = δεν θα έλθω μ εσένα (μαζί σου). = δε δα σι ουμιλήσου αξανάς (ή αξανά) = δεν θα σου μιλήσω ξανά (άλλη φορά) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Διακρίνονται σε υποκατηγορίες γένους, αριθμού και προσώπου: α) Υποκατηγορία γένους Γενικά είναι υποκατηγορία του ονόματος, δηλαδή, των ουσιαστικών, των επιθέτων, των άρθρων, των μετοχών και των αντωνυμιών. Λέγεται και γραμματικό γένος, κατ αντιδιαστολή με το φυσικό γένος* και διακρίνεται σε αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο. Αφορά, γενικά στα άψυχα ονόματα, 9

14 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ είναι προκαθορισμένο και ενυπάρχει συμβατικά σ αυτά: Ο ρόλος του είναι να διευκολύνει τη συμφωνία των συντακτικών όρων μέσα στην πρόταση: = ου αχαμνός γκρέμουρας = ο κακός (απότομος) γκρεμός (γκρέμουρας = αρσενικό γένος) = η κουντή τζιρτζιλινιά = η κοντή βερικοκιά (τζιρτζιλινιά = θηλυκό γένος). = του ζγκούργιαβου μαχαίρι = το σκουριασμένο μαχαίρι (μαχαίρι = ουδέτερο γένος). * Το φυσικό γένος αφορά στη διάκριση φύλου το οποίο υπάρχει μόνο στα έμψυχα ονόματα (επί ανθρώπων) και διακρίνεται σε αρσενικό και θηλυκό: = ιργάτης = (εργάτης (αρσενικό γένος), ιργάτρια = εργάτρια (θηλυκό γένος). = μιμούρης = αργόσχολος (αρσενικό γένος), μιμούρου= αργόσχολη (θηλυκό γένος). Σημειώνω ότι στο γλωσσικό ιδίωμα της Νάουσας το αρσενικό άρθρο (ο) και το ουδέτερο (το) εκφέρονται ως ου και του, αντιστοίχως. β) Υποκατηγορία αριθμού Η υποκατηγορία αριθμού είναι γραμματική υποκατηγορία των ονομάτων και των ρημάτων που δηλώνει το πλήθος (ενός ή περισσοτέρων του ενός) προσώπων, πραγμάτων, αφηρημένων εννοιών ή ενεργειών, καταστάσεων, που δηλώνονται από τους ονοματικούς ή ρηματικούς τύπους. Διακρίνεται σε δύο σκέλη, στον ενικό αριθμό, που δηλώνει ένα μόνο πρόσωπο, πράγμα κτλ. και στον πληθυντικό αριθμό, που δηλώνει περισσότερα του ενός πρόσωπα, πράγματα κτλ.: = μπόντους μπόντοι = αιχμή, ακίδα αιχμές, ακίδες, ένθα, μπόντους = ενικός αριθμός, μπόντοι = πληθυντικός αριθμός. = φούρλα φούρλις = σβούρα σβούρες, ένθα, φούρλα = ενικός αριθμός, φούρλις = πληθυντικός αριθμός. = κλουδί κλουντγιά = κλουβί κλουβιά, ένθα, κλουδί = ενικός αριθμός, κλουντγιά = πληθυντικός αριθμός. = ιγώ, ισύ, αυτός, αυτή, αυτό = εγώ, εσύ, αυτός, αυτή, αυτό (ενικός αριθμός) ιμείς, ισείς, αυτοινοί (αυτοί), αυτοινές (αυτές), αυτά = εμείς, εσείς, αυτοί, αυτές, αυτά (πληθυντικός αριθμός) = γλέπου γλέπουμι = βλέπω βλέπουμε), ένθα, γλέπου= ενικός αριθμός αριθμός και γλέπουμι = πληθυντικός αριθμός. Υπάρχουν περιπτώσεις που ένα ουσιαστικό χρησιμοποιείται στον ενικό αριθμό αντί του πληθυντικού και δηλώνει σύνολο ορισμένων προσώπων ή πραγμάτων στον πληθυντικό: = δε φκιάνει έτσι ου κόζμους = δεν κάνει έτσι ο κόσμος, ένθα, ως κόζμους (ουσιαστικό) νοούνται οι άνθρωποι. 10

15 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ = δεν αμπουρεί να σηκώσει κιφάλι ου φουκαράς = δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι ο φτωχός, ένθα ως φουκαράς(ουσιαστικό) νοούνται οι φτωχοί. Αντίθετα, πληθυντικός αριθμός, αντί του ενικού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις: = γλέπου σι τι παλάτχια κάθισι = (βλέπω σε τι παλάτια μένεις, ένθα, παλάτχια (ουσιαστικό) νοείται το πολυτελές σπίτι. = τα κιλάργια τα έχει γιουμάτα = τα κελάρια (μικρή αποθήκη τροφίμων) τα έχει γεμάτα), ένθα, ως κιλάργια (ουσιαστικό) νοείται το κελάρι. = θέλου μάσις κι ξιάπλις = θέλω μάσες και ξάπλες, ένθα, ως μάσις, ξιάπλις (ουσιαστικά), νοούνται αντιστοίχως το φαγητό και η ξάπλα. γ) Υποκατηγορία προσώπου Στην μεταξύ τους γλωσσική επικοινωνία οι άνθρωποι κάνουν αναφορά σε διάφορα πρόσωπα. Αυτή η αναφορά είναι άμεση και συνεχής ανάγκη. Ως α πρόσωπο θεωρείται ο ομιλητής, ως β πρόσωπο ο ακροατής ή ο αναγνώστης και ως γ πρόσωπο το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται ο ομιλητής και ο ακροατής ή αναγνώστης. Τα πρόσωπα έχουν αριθμό (ενικό και πληθυντικό). α πρόσωπο (ομιλητής) = Ενικός αριθμός: ονομαστική (ιγώ), γενική (ιμένα μι*), αιτιατική (ιμένα μι*). Πληθυντικός αριθμός: ονομαστική (ιμείς), γενική (ιμάς μας*), αιτιατική (ιμάς- μας*) β πρόσωπο (ακροατής ή αναγνώστης) = Ενικός αριθμός: ονομαστική (ισύ), γενική (ισένα σι*), αιτιατική (ισένα σί*), κλητική (έι, ισύ). Πληθυντικός αριθμός: ονομαστική (ισείς), γενική (ισάς σας*), αιτιατική (ισάς σας*), κλητική (έι, ισείς). γ πρόσωπο Το γ πρόσωπο έχει τρία γένη (αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο), υπέχει δε και θέση δεικτικής αντωνυμίας: = Αρσενικό γένος, ενικός αριθμός: ονομαστική (αυτός- τους*), γενική (αυτόν τουν*), αιτιατική (αυτόν τουν*). Πληθυντικός αριθμός: ονομαστική (αυτοινοί αυτοί τοι*), γενική (αυτοινούς αυτούς τους*), αιτιατική (αυτοινούς αυτούς τους*). = Θηλυκό γένος, ενικός αριθμός: ονομαστική (αυτή τη*), γενική (αυτήν την*), αιτιατική (αυτήν την*). Πληθυντικός αριθμός: ονομαστική (αυτές τις* και αυτοινές), γενική (αυτές τις*), αιτιατική (αυτές τις*) = Ουδέτερο γένος, ενικός αριθμός: ονομαστική (αυτό του*), γενική (αυτό του*), αιτιατική (αυτό του*). Πληθυντικός αριθμός: ονομαστική (αυτά τα*), γενική (αυτά τα*), αιτιατική (αυτά τα*) * Οι λέξεις που σημειώνονται με αστερίσκο αποτελούν τον αδύνατο τύπο της αντωνυμίας. 11

16 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Παρατηρήσεις Πολλές φορές στο λόγο χρησιμοποιούνται άλλα πρόσωπα ή και αριθμοί, αντί των επιβαλλόμενων: = τι δα πάρει ου κύριους; = τι θα πάρει ο κύριος; Εδώ, στη θέση του β προσώπου (τι θα πάρεις εσύ κύριε) χρησιμοποιείται το γ πρόσωπο (τί θα πάρει ο κύριος;). = τουν βαρισάμι τουν λύκου. Ά, Μήτσιου; = χτυπήσαμε (σκοτώσαμε) τον λύκο. Έ, Μήτσο; Εδώ, η κανονική πρόταση θα ήταν: βάρισις του λύκου. Ά, Μήτσιου; = σκότωσες τον λύκο. Έ, Μήτσο; Θα είχαμε, δηλαδή, β ενικό πρόσωπο (ισύ), αντί του πρώτου πληθυντικού προσώπου (ιμείς), που μας υποχρεώνει να χρησιμοποιήσουμε το ρήμα βαρισάμι. = πε τουν Νικόλα ότι δεν πιρνούν αυτά στουν Χρήστου = πές του Νικόλα ότι δεν περνούν αυτά στον Χρήστο, αντί του ορθού: (πε τουν Νικόλα ότι δεν πιρνούν αυτά σ ιμένα τουν Χρήστου. Εδώ, στη θέση του α προσώπου χρησιμοποιείται το γ πρόσωπο. κ.ά. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι προσδιορισμοί είναι όροι της πρότασης, οι οποίοι προσδιορίζουν άλλους όρους της. Διακρίνονται σε, ονοματικούς, επιρρηματικούς, ομοιόπτωτους, ετερόπτωτους και άλλους προσδιορισμούς: α) Ονοματικοί προσδιορισμοί Ονοματικός προσδιορισμός καλείται αυτός που σχετίζεται με το όνομα ή έχει τα χαρακτηριστικά ονόματος. Ειδικότερα, είναι το ουσιαστικό ή το επίθετο το οποίο προσδιορίζει το υποκείμενο ή το κατηγορούμενο: = του αχαμνό σκυλί χύνιτι = ο κακός (άγριος) σκύλος ορμάει. = η παλιά ουρνίθα έχει του ζουμί = η γριά κότα έχει το ζουμί. = η κάντζια είνι ατσαλένια = η κάντζια (είδος γάντζου για τον καθαρισμό φύλλων σε υπονόμους και αυλάκια) είναι ατσαλένια. = ου Θανάσης είνι μπούτσκας = ο Θανάσης είναι ακμαίος, σφριγηλός. β) Επιρρηματικοί προσδιορισμοί Επιρρηματικός προσδιορισμός καλείται αυτός ο οποίος σχετίζεται με το επίρρημα, ειδικότερα, το επίρρημα το οποίο προσδιορίζει το ρήμα ή το κατηγορούμενο μιας πρότασης: = πηλαλάει αγλήγουρας = τρέχει γρήγορα. = βαργιέτι ενακιένα = βαριέται αμέσως. = πιρπατάει βιρέβικα = περπατάει στραβά. = είνι πουλύ ζουριζμένους = είναι πολύ ζορισμένος (πιεσμένος). = είνι μπαϊά μπαρλαβγιαζμένους = είναι αρκετά (κάμποσο) ζαλισμένος. = σκουτώθηκιν μπαμπέζικα = σκοτώθηκε μπαμπέσικα (με μπαμπεσιά). = ήταν καμνιά πινηνταρeά* = ήταν περίπου (κατά προσέγγιση) πενήντα. 12

17 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ * Στο γλωσσικό ιδίωμα της Νάουσας απαντούν αλλοιωμένα φωνήεντα η εκφορά των οποίων δεν είναι δυνατή με τη χρήση αυτών που υπάρχουν στο νεοελληνικό αλφάβητο. Μεταξύ αυτών, είναι και το αλλοιωμένο φωνήεν α, το οποίο εδώ παρίσταται ως eά. Είναι συνδυασμός των φωνηέντων (ι-ε), τα οποία, ταχέως εκφερόμενα, αποκλίνουν ηχητικά προς ένα είδος τονισμένου αλλοιωμένου α. γ) Ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί Ομοιόπτωτος προσδιορισμός ονομάζεται ο όρος της πρότασης ο οποίος τίθεται στην ίδια πτώση με άλλον. Ειδικότερα, πρόκειται για την περίπτωση κατά την οποία τα ουσιαστικά τα οποία προσδιορίζουν άλλα ουσιαστικά, βρίσκονται στην ίδια πτώση: = φώναξα τουν Σταύρη, τουν αδαρφό μου= φώναξα τον Σταύρο, τον αδελφό μου). = ου Θουμάς ου τσιλιμπής = ο Θωμάς ο ευπρεπής, ο ευγενής (σημαίνει και αυτός που έχει καλό ντύσιμο). = ουμίλησα μι την τχειά μου την Μαριγούλου = μίλησα με τη θεία μου την Μαριγούλα. = είδα στου δρόμου τουν γιατρό τουν Τσίτσκου* = είδα στο δρόμο τον γιατρό Τσίτσκο. *Υπήρξε παλιά στη Νάουσα γιατρός με τέτοιο επώνυμο. δ) Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί Ετερόπτωτος προσδιορισμός καλείται ο όρος της πρότασης ο οποίος τίθεται σε διαφορετική πτώση από την πτώση της λέξης την οποία προσδιορίζει. Ειδικότερα, πρόκειται για το ουσιαστικό που προσδιορίζει άλλο ουσιαστικό στην πρόταση σε διαφορετική πτώση: = ου μπόντους απού του* σουγκλί = η μύτη του σουβλιού. = η μπιμπίλα απού την* αδαρφή μου = η μπιμπίλα (κεντητή δαντέλα) της αδελφής μου. = του τσιατί απού του* σπίτι = η σκεπή του σπιτιού. = του τσιάρκι** απού τουν* τσουκαλά = το τσάρκι (είδος εργαλείου) του αγγειοπλάστη) τσουκαλά. * Αναφέρθηκε και σε άλλο σημείο ότι στο γλωσσικό ιδίωμα της Νάουσας το άρθρο στη γενική πτώση σχηματίζεται περιφραστικά και σπάνια μονολεκτικά. Π.χ. στον ενικό αριθμό, στο αρσενικό γένος, αντί του, λέγεται απού τουν, στο θηλυκό γένος, αντί της, λέγεται απού την και στο ουδέτερο γένος, αντί του, λέγεται απού του. Αντιστοίχως, στον πληθυντικό αριθμό, στο αρσενικό γένος αντί των λέγεται απού τους, στο θηλυκό αντί των λέγεται απού τις και στο ουδέτερο αντί των λέγεται απού τα. ** Η λέξη τσιάρκι σημαίνει και (α) είδος παλιού εμπροσθογεμούς όπλου. (β) ο άξονας της φτερωτής του υδρόμυλου. (γ) ο άξονας του κουζινέτου. 13

18 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ε) Παράθεση Παράθεση καλείται ο προσδιορισμός που ορίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το προσδιοριζόμενο, με την προσθήκη ενός ιδιαίτερου γνωστού γνωρίσματος: = ου Φιλώτας ου Κόκκινους, ου δήμαρχους απού την Νιάουστα = ο Φιλώτας Κόκκινος, ο δήμαρχος της Νάουσας, ένθα, ου Φιλώτας ου Κόκκινους είναι το προσδιοριζόμενο και ου δήμαρχους απού την Νιάουστα είναι το ιδιαίτερο γνώρισμα. Στην παράθεση, το ιδιαίτερο γνώρισμα, εκτός από ουσιαστικό, μπορεί να είναι και επίθετο ή και ολόκληρη πρόταση: = ου Φόρης ου ντίντσικους = ο Νικηφόρος ο ακμαίος (ευσταλής), ένθα, ου Φόρης είναι το προσδιοριζόμενο και ου ντίντσικους (επίθετο) το ιδιαίτερο γνώρισμα. = η δουλειά η πουλλή τουν πιθαίνει τουν άνθρουπου = η πολλή δουλειά τον πεθαίνει τον άνθρωπο. Χρησιμοποιούμε πληθυντικό αριθμό για το ιδιαίτερο γνώρισμα, όταν αυτά τα οποία προσδιορίζονται είναι δύο ή περισσότερα: = Η Ιλένη κι η Πουλυξένη είνι ντγυο κουρίτσκια = η Ελένη και η Πολυξένη είναι δυο κοπέλες. = ου λύκους κι του τσιακάλι είνι αγρίμια = ο λύκος και το τσακάλι είναι αγρίμια. στ) Επεξήγηση Επεξήγηση καλείται ο προσδιορισμός ο οποίος διασαφηνίζει την έννοια του προσδιοριζόμενου, όταν αυτή είναι γενική και αόριστη, προκειμένου να την κάνει πιο συγκεγκριμένη: = η ουμουρφκιά απού την Νιάουστα (ή της Νιάουστας), είνι ου Αγια-Νικόλας = η ομορφιά της Νάουσας είναι ο Άγιος Νικόλαος, ένθα, η ουμουρφκιά απού την Νιάουστα (ή της Νιάουστας) είναι το προσδιοριζόμενο γενικά και αόριστα και ου Αγια-Νικόλας η διασαφήνιση. Σε πολλές περιπτώσεις, σαν επεξήγηση ενός ουσιαστικού ακολουθεί πολλές φορές ολόκληρη πρόταση: = ου γιατρός τουν είπιν την αλήτχεια (ουσιαστικό), ότι δεν παγαίνει καλά η υγειά του = ο γιατρός του είπε την αλήθεια, ότι η υγεία του δεν πάει καλά. Σαν επεξήγηση ενός ουσιαστικού μπορεί να μπει το ίδιο το ουσιαστικό, το οποίο συνοδεύεται από ένα επίθετο: = έψησιν κάτι μπριζιόλις, αμά τι νόστιμις μπριζιόλις! = έψησε κάτι μπριζόλες, τι νόστιμες μπριζόλες!). Εδώ, το ίδιο το ουσιαστικό το οποίο συνοδεύεται από επίθετο είναι μπριζιόλις και το επίθετο νόστιμις. Η επεξήγηση απαντά και σε αντωνυμίες προσωπικές (κυρίως), αόριστες και δεικτικές: 14

19 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ = αυτός απού κατηγουράς είμι ιγώ, ου Αλέκους = αυτός που κατηγορείς είμαι εγώ, (προσωπική αντωνυμία) ο Αλέκος. = ένας (αόριστη αντωνυμία) μούγκι άνθρουπους τα εφκιασιν όλα αυτά = ένας μόνο άνθρωπος τα δημιούργησε όλα αυτά. = τέτχοιους (δεικτική αντωνυμία) είσι, ένας κλέφτης = τέτοιος είσαι, ένας κλέφτης. ζ) Εμπρόθετοι προσδιορισμοί Εμπρόθετος προσδιορισμός καλείται αυτός που εκφέρεται με πρόθεση: = πήγιν στου (πρόθεση σ(ε)+άρθρο του = εις το) Μπαχούτσι = πήγε στο Μπαχούτσι (αγροτική περιοχή της Νάουσας). = ήρθιν απου (πρόθεση από) τα Βουδινά = ήλθε από την Έδεσσα. = άνθρουπους μι (πρόθεση με) μνυαλό ου Ντότσης = άνθρωπος με μυαλό ο Θεοδόσης. = τουν έβαλαν σι (πρόθεση σε) τρανό πόστου = τον τοποθέτησαν σε μεγάλη (καίρια) θέση. η) Επιθετικοί προσδιορισμοί Επιθετικός προσδιορισμός καλείται αυτός που σχετίζεται με το επίθετο, ειδικότερα, το επίθετο το οποίο προσδιορίζει ένα ουσιαστικό: = ου μακρύς ου κλούτσους = ο μακρύς κλούτσος (είδος επιμήκους γάντζου ο οποίος διευκολύνει τη συλλογή των καρπών από τα δέντρα). = η βατχειά η ζουβάνα = η βαθειά ζουβάνα (είδος κανάτας). = του χώμα του μπρούχαβου = το μαλακό (όχι συνεκτικό) χώμα. Είναι δυνατόν σε έναν επιθετικό προσδιορισμό να υπάρχουν περισσότερα του ενός επίθετα: = αυτή η ρουντγιά φκιάνει χουντρά κι κόκκινα (2 επίθετα) ρόντγια = αυτή η ροδιά κάνει χοντρά και κόκκινα ρόδια. Στους επιθετικούς προσδιορισμούς, εκτός από τη χρήση επιθέτων, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και προσηγορικά ουσιαστικά, τα οποία φανερώνουν εθνικότητα, επάγγελμα, ηλικία κτλ.: = οι Βούργαροι (εθνικότητα) κουμιτατζήδι κρύβουνταν στου βάλτου = οι Βούλγαροι κομιτατζήδες κρύβονταν στο βάλτο (των Γιαννιτσών). = δεν αντρέπισι, δάσκαλους (επάγγελμα) ισύ να ουμιλάς έτσι; = δεν ντρέπεσαι, δάσκαλος εσύ να μιλάς έτσι;. = βρέφου (ηλικία) είνι κι δεν καταλαβνίσκει τίπουτα(ς) = βρέφος είναι και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιρρήματα και προθέσεις: = του κάτου (επίρρημα: κάτω) μέρους απού του σπίτι = το κάτω μέρος του σπιτιού. = άνθρουπους μι (πρόθεση: με ) ιχτιμπάρι = άνθρωπος με υπόληψη. 15

20 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ = χουρίς (πρόθεση: χωρίς) αυτόν δε γένιτι δουλειά = χωρίς αυτόν δεν γίνεται δουλειά. = σύκα γλυκά απού (πρόθεση: από) του Κουκούλι = γλυκά σύκα από το Κουκούλι (αγροτική ημιορεινή τοποθεσία της Νάουσας). = κουρίτσι για (πρόθεση: για ) πάντριμα = κορίτσι για παντρειά. θ) Κατηγορηματικοί προσδιορισμοί Ο κατηγορηματικός προσδιορισμός, είναι ο προσδιορισμός εκείνος ο οποίος αποδίδει σε ουσιαστικό ιδιότητα ή χαρακτηριστικό με εμφατικό τρόπο. Πιο αναλυτικά, είναι επίθετο χωρίς άρθρο το οποίο προσδιορίζει ένα ουσιαστικό με άρθρο: = ου Τάσκας μουναχός του έσκαβιν τουν μπαξε = ο Τάσος μόνος του έσκαβε τον κήπο (αγρό), ένθα, ου Τάσκας = το έναρθρο ουσιαστικό και μουναχός = το άναρθρο επίθετο. = μπαρλαβγιαζμένους ου Τόλης δεν ήξιριν τι ίλιγιν = ζαλισμένος ο Απόστολος δεν ήξερε τι έλεγε, ένθα, μπαρλαβγιαζμένους = το άναρθρο επίθετο (εδώ είναι μετοχή) και ου Τόλης = το έναρθρο ουσιαστικό. = έρμους κι άραχνους απόμεινιν ου Τέλης στη ζουή του = έρημος και κακόμοιρος έμεινε (κατάντησε) ο Αριστοτέλης στη ζωή του, ένθα, ου Τέλης = το έναρθρο ουσιαστικό και έρμους, άραχνους = τα άναρθρα επίθετα. Σαν κατηγορηματικοί προσδιορισμοί μπορεί να χρησιμοποιηθούν και τα επίθετα όλους, ουλόκληρους, μισός, διπλός: = τουν έβγαλιν όλουν τουν τράφου = τον έσκαψε όλον τον τράφο (χωμάτινη καλλιεργητική γραμμή), ένθα, όλουν = το άναρθρο επίθετο και τουν τράφου = το έναρθρο ουσιαστικό. = τράνιψιν ου Νώντας, ουλόκληρους άντρας γίνηκιν = μεγάλωσε ο Νώντας, ολόκληρος άντρας έγινε, ένθα, ου Νώντας = το έναρθρο ουσιαστικό και ουλόκληρους = το άναρθρο επίθετο. = μισός απόμεινιν ου Πασκάλης απού τότι που αρρώστησιν = μισός έμεινε ο Πασχάλης από τότε που αρρώστησε, ένθα, μισός = το άναρθρο επίθετο και ου Πασκάλης = το έναρθρο ουσιαστικό. = διπλός γίνικιν απού του πουλύ φαγί ου Κόπης = διπλός έγινε από το πολύ φαΐ ο Προκόπης, ένθα, διπλός = το άναρθρο επίθετο και ου Κόπης = το έναρθρο ουσιαστικό. Υπάρχει και το επιρρηματικό κατηγορούμενο το οποίο συνδέεται με το ρήμα. Ενίοτε, αυτό μπορεί να είναι και ουσιαστικό: = τα σάλια τουν έτριχαν ντάϊμα = τα σάλια του έτρεχαν συχνά (πυκνά), ένθα, τα σάλια = το έναρθρο ουσιαστικό και ντάϊμα = το επίρρημα. = του νιρό έτριχιν βίρα = το νερό έτρεχε αδιάκοπα, ένθα, του νιρό = το έναρθρο ουσιαστικό και βίρα = το επίρρημα. 16

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ TOY A. Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ _Τα είδη του λόγου, τα συντακτικά σύνολα και η τεχνική σύνταξης της ελληνικής γλώσσας. & Τα ψεύδη που λέγονται για τη σύνταξη της ελληνικής γλώσσας _Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 ΤΑ ΑΡΘΡΑ Στην Ελληνική γλώσσα έχουμε 2 είδη άρθρων, το οριστικό και το αόριστο. α. Το αόριστο άρθρο συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ 1 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΤΑΣΗ...σελ. 9 2. ΤΑ ΕΙ Η ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...σελ. 10 2 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΩΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΑΚΗ 2 3 Η αλφαβήτα μας Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω 4 Το ελληνικό αλφάβητο έχει 24 γράμματα: Α α άλφα Ι ι γιώτα Ρ ρ ρο Β β

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος 0 Ενότητα 1 Ένα ακόμα σκαλί Ο Σεπτέμβρης Αλφαβητική σειρά Στα λεξικά, στις εγκυκλοπαίδειες, στις ατζέντες, στους καταλόγους κ.α. οι λέξεις δε γράφονται τυχαία αλλά κατ αλφαβητική σειρά. Πρώτα γράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί. Γ ηµοτικού

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί. Γ ηµοτικού Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ ηµοτικού 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη διασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος Βλαχάκης Σελιδοποίηση, εκτύπωση : On Demand A.E. Λ. Κορωπίου -

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. Μ. Τζεβελέκου Β. Κάντζου Σ. Σταμούλη

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. Μ. Τζεβελέκου Β. Κάντζου Σ. Σταμούλη ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Μ. Τζεβελέκου Β. Κάντζου Σ. Σταμούλη ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος Βλαχάκης Σελιδοποίηση, εκτύπωση : On Demand A.E. Λ. Κορωπίου -

Διαβάστε περισσότερα

Λεξιλόγιο. Τσάρκα: περίπατος, βόλτα (λαϊκά). Π.χ.: Πάµε µια τσάρκα στην παραλία; Ο καιρός είναι υπέροχος!

Λεξιλόγιο. Τσάρκα: περίπατος, βόλτα (λαϊκά). Π.χ.: Πάµε µια τσάρκα στην παραλία; Ο καιρός είναι υπέροχος! ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - «για την Θεσσαλονίκη» Τραγούδι 1 Θεσσαλονικιά Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά. Ξαφνικά στο πλάι να µε προσπερνάει, είδα µια ωραία Σαλονικιά. Στίχοι: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α2)

Κρατούμενοι Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α2) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα Ζωάκου Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Πάλι μαζί! ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ

Γ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Πάλι μαζί! ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ Γ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Πάλι μαζί! 2 Α Τ ε ύ χ ο ς Γ λ ώ σ σ α ς ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Πρόταση είναι μια ομάδα από λέξεις που μας δίνουν ένα ολοκληρωμένο νόημα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μια πρόταση αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε όλους όσους μοιράστηκαν μαζί μας την ανάγκη έκδοσης του συγκεκριμένου βιβλίου και βοήθησαν με κάθε τρόπο.

Ευχαριστούμε όλους όσους μοιράστηκαν μαζί μας την ανάγκη έκδοσης του συγκεκριμένου βιβλίου και βοήθησαν με κάθε τρόπο. στην Ούζμα... Το βιβλίο αυτό τυπώθηκε σε 500 αντίτυπα το Μάιο του 2012. Διακινείται έξω από τον εμπορευματικό κόσμο και μακριά από κάθε χαρακτηριστικό του. Ανεκτίμητο, χωρίς κανένα αντίτιμο και εχθρικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα σηµεία στίξης. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί το νόηµα της πρότασης συνεχίζουµε µε µικρό. π.χ. Ποιος έσπασε το τζάµι; ρώτησε η Μαρία.

Τα σηµεία στίξης. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί το νόηµα της πρότασης συνεχίζουµε µε µικρό. π.χ. Ποιος έσπασε το τζάµι; ρώτησε η Μαρία. για την Γ τάξη Επιστροφή στα θρανία!! Τα σηµεία στίξης Όταν γράφουµε, στο τέλος των λέξεων ή των προτάσεων βάζουµε κάποια σηµάδια για να µας βοηθούν να διαβάσουµε το κείµενο και να καταλάβουµε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ Τα γράμματα της γλώσσας μας κάνουν το αλφάβητο και είναι 24: α, Α = άλφα ν, Ν = νι β, Β = βήτα ξ, Ξ = ξι γ, Γ = γάμα ο, Ο = όμικρον δ, Δ = δέλτα π, Π = πι ε, Ε = έψιλον

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1)

Κρατούμενοι Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα Ζωάκου Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 η ενότητα ΤΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 η ενότητα ΤΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 η ενότητα ΤΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 1. Στις λέξεις που ακολουθούν να βάλετε σε κύκλο τα φωνήεντα (α, ε, η, ι, ο, υ, ω), τα δίψηφα

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματικές ιδιομορφίες & όροι

Γραμματικές ιδιομορφίες & όροι Γραμματικές ιδιομορφίες & όροι Όρος Εξήγηση Παράδειγμα Αιτιατική Η Αιτιατική είναι η πτώση του άμεσου αντικειμένου. Συνήθως συμβαίνει κάτι σε έμβια όντα ή αντικείμενα. Η Αιτιατική μπορεί επίσης να χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνω την ορθογραφία μου

Βελτιώνω την ορθογραφία μου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Βελτιώνω την ορθογραφία μου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Τζαμαλή Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς

πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Π Ι Π Ε Δ Ο Β 2 Νιόβη Αντωνοπούλου Σμαράγδα Βογιατζίδου Συνεργάστηκαν: Aγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Kλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής 希 腊 语 语 法 概 要

Kλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής 希 腊 语 语 法 概 要 Kλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής 希 腊 语 语 法 概 要 Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυμνο 2011 Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγές μαγειρικής. Οι εγκλίσεις του ρήματος

Συνταγές μαγειρικής. Οι εγκλίσεις του ρήματος Συνταγές μαγειρικής 6 È ÂÁÎÏ ÛÂÈ ÙÔ Ú Ì ÙÔ appleôùâïâûì ÙÈÎ Û ÌappleÂÚ - ÛÌ ÙÈÎ appleúôù ÛÂÈ Οι εγκλίσεις του ρήματος Οι διάφορες μορφές που παίρνει το ρήμα για να φανερώσει την ψυχική διάθεση εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα Άρθρο «Το ρηματικό σύστημα της νέας ελληνικής: ζητήματα ορολογίας και περιγραφής» Αναστάσιος Τσαγγαλίδης (συγγραφέας) Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

Για τους µαθητές της Γ και τάξης Γραµµατικήηηηηηηηη

Για τους µαθητές της Γ και τάξης Γραµµατικήηηηηηηηη Για τους µαθητές της Γ και τάξης Γραµµατικήηηηηηηηη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα ΤΑ ΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΟΙ ΠΤΩΣΕΙΣ 3 ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 Τα οριστικά άρθρα 3 Το τελικό (ν) στην αιτιατική των άρθρων: το(ν) ή τη(ν) 4 Τα αόριστα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά με την παρέα μου

Ελληνικά με την παρέα μου Ελληνικά με την παρέα μου 2. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυμνο 2004 Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) Πανεπιστημιούπολη 74 100 Ρέθυμνο Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 Δράση: Γραμματική και Διδασκαλία Εργο: Γλωσσικές Ασκήσεις Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Επιστημονικός υπεύθυνος - επιμέλεια: Σ. Α. Μοσχονάς Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

Αν σου μιλώ με παραμύθια είναι γιατί τα ακούς γλυκύτερα

Αν σου μιλώ με παραμύθια είναι γιατί τα ακούς γλυκύτερα Αν σου μιλώ με παραμύθια είναι γιατί τα ακούς γλυκύτερα Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου 4ο Γενικό Λύκειο Αλίμου Οκτώβριος 2013 Μάιος 2014 Περιεχόμενα Ομάδες Ερευνητικής Εργασίας...4 Χαρακτηριστικά του παραμυθιού...5

Διαβάστε περισσότερα