Εξουσιοδοτική Πράξη. ΚΥΑ Υπουργού ΠΕΚΑ και Μεταφορών & Δικτύων ΚΥΑ Υπουργού ΠΕΚΑ, Τουρισμού και Υφυπουργού Υγείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξουσιοδοτική Πράξη. ΚΥΑ Υπουργού ΠΕΚΑ και Μεταφορών & Δικτύων ΚΥΑ Υπουργού ΠΕΚΑ, Τουρισμού και Υφυπουργού Υγείας"

Transcript

1 & / 1

2 /2011 Άρθρο, παρ Πρόβλεψη Διάταξης Εξουσιοδοτική Πράξη Πρόοδος Ενεργειών Προτεινόμενη Προθεσμία από Τρόικα Σχόλια 1. Άρθρο 1, παρ. 4 Κατάταξη σε ομάδες, κατηγορίες και υποκατηγορίες των δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 2α. Άρθρο 8, παρ 3 Καθορισμός ΠΠΔ για κεραίες κινητής τηλεφωνίας 2β. Άρθρο 8, παρ 3 Καθορισμός ΠΠΔ για ομάδα 6: έργα αστικής ανάπτυξης, τουριστικά, κτιριακά κα. ΥΑ ΚΥΑ Υπουργού ΠΕΚΑ και Μεταφορών & Δικτύων ΚΥΑ Υπουργού ΠΕΚΑ, Τουρισμού και Υφυπουργού Υγείας ΥΑ 1985/12 και τροποποίηση 20741/12 ΦΕΚ 1510/Β/12 ΦΕΚ 3438/Β/12 (ΠΠΔ Τουριστικά) Ιούνιος 2013 DONE DONE 2γ. Άρθρο 8, παρ 3 Καθορισμός ΠΠΔ για ομάδα 10: ΑΠΕ ΥΑ ΦΕΚ 104/Β/13 DONE 2δ. Άρθρο 8, παρ 3 Καθορισμός ΠΠΔ για έργα δραστηριότητες βιομηχανίας ΚΥΑ Υπουργού ΠΕΚΑ και Ανάπτυξης ΦΕΚ 1275/Β/12 DONE 2δ. Άρθρο 8, παρ 3 Καθορισμός ΠΠΔ για έργα και δραστηριότητες υπόλοιπων ομάδων Στάδιο επεξεργασίας. Σταδιακή ολοκλήρωση Ιούνιος / Ιούλιος Άρθρο 10, παρ 2 Καθορισμός προδιαγραφών ΕΟΑ ανάλογα με την κατηγορία ή υποκατηγορία του έργου ή της δραστηριότητας & καθορισμός ΥΑ Ολοκληρώθηκε σχέδιο ΥΑ. Αποστέλλεται στις συναρμόδιες Σεπτέμβριος

3 διαδικασίας δημοσιοποίησης της ΕΟΑ υπηρεσίες για παρατηρήσεις Άρθρο 13, παρ 1 Συγκρότηση Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) ΥΑ ΦΕΚ 224/12 DONE 4 Άρθρο 13, παρ 2 Συγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης Απόφαση ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Έχουν συγκροτηθεί. Σε συνεργασία με ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης για αξιολόγηση της πορείας τους. 5 Άρθρο 11, παρ 3 Περιεχόμενο φακέλου ΠΠΠΑ 6 Άρθρο 11, παρ 4 Περιεχόμενο ΜΠΕ ανά ομάδα έργων & δραστηριοτήτων και ανά υποκατηγορία 7 Άρθρο 11, παρ 5 Περιεχόμενα φακέλου ανανέωσης ΑΕΠΟ 8 Άρθρο 11, παρ 6 Περιεχόμενα φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ 12 ΥΑ Τελική επεξεργασία τεύχους δημοπράτησης του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού Ολοκλήρωση σε 2 φάσεις: α) Ιανουάριος 2014 β) Ιούνιος 2014 Ο Ν λειτουργεί και με βάση τις προηγούμενες προδιαγραφές. 9 Άρθρο 12, παρ 1 & 2 Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών για ενσωμάτωση της έγκρισης επέμβασης σε δάση-δασικές εκτάσεις από ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ Άδεια διάθεσης στερεών αποβλήτων ΥΑ ΦΕΚ 1077/B/12 DONE 10 Άρθρο 2, παρ 7 11 Άρθρο 2, παρ 13 Καθορισμός προδιαγραφών για το περιεχόμενο της ΑΕΠΟ ανάλογα με το είδος ΥΑ ΦΕΚ 2703/Β/12 DONE του έργου ή δραστηριότητας. Εξειδίκευση διαδικασιών και κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Διαδικασίες και κριτήρια για περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων Α1 (ΠΠΠΑ + ΕΠΟ) ΥΑ DONE 3

4 Διαδικασίες και κριτήρια για περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων Α2 (ΠΠΠΑ + ΕΠΟ) Διαδικασίες για ανανέωση ΑΕΠΟ Διαδικασίες για τροποποίηση ΑΕΠΟ Διαδικασίες για αξιολόγηση ΤΕΠΕΜ 12 Άρθρο 14, παρ 5 Σύσταση Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) 13 Άρθρο 16, παρ6 Κατάρτιση Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ 14 Άρθρο 18, παρ 5 ΗΠΜ: Προδιαγραφές, παροχή, διαδικασίεςάδειες πρόσβασης κλπ ΠΔ ΠΔ ΚΥΑ Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & ΠΕΚΑ ΦΕΚ 964/B/13 Προωθείται κατά προτεραιότητα ανεξαρτήτως του νέου οργανογράμματος. Η ενεργοποίησή του θα γίνει μετά τη σύσταση της ΔΙΠΑ 15 Άρθρο 18 ΗΠΜ Έργο Πληροφορικής Διερεύνηση Τεχνικών Προδιαγραφών Οκτώβριος 2013 Φεβρουάριος Άρθρο 19, παρ 9 Εξειδίκευση διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και ενημέρωσης συμμετοχής κοινού κατά τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης ΚΥΑ Υπουργών ΠΕΚΑ & Εσωτερικών Υπάρχει σχέδιο ΚΥΑ Αύγουστος Άρθρο 19α παρ 2 Ίδρυση και λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση των πράξεων ανανέωσης, παράτασης ισχύος ή τροποποίησης ΑΕΠΟ εντός ενός μηνός από την έκδοσή τους. ΦΕΚ 1470/B/12 DONE 19 Άρθρο 19 α Κατασκευή ιστοσελίδας για τις ΑΕΠΟ DONE 4

5 20 Άρθρο 17, παρ 8 Καθορισμός ανταποδοτικών τελών και σχετικών διαδικασιών ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών & ΠΕΚΑ Κατάρτιση Τεχνικών Προδιαγραφών Απρίλιος 2014 Ολοκληρωμένη Δράση Δράση σε εξέλιξη 5

6 2. Πρόβλεψη Διάταξης Δέσμευση Προβλεπόμενο ς χρόνος Προκήρυξης Προβλεπόμενος χρόνος Συμβασιοποίησης Προβλεπόμενος χρόνος Παράδοσης Σχεδίου Προβλεπόμενος χρόνος Ενδοδιοικητικής Διαβούλευσης Προβλεπόμενος χρόνος Εξωτερικής Διαβούλευσης Στάδιο Υπογραφών Προβλεπόμενος χρόνος Έκδοσης Πράξης 1510/ / / / / /12 104/ /13 ( ) &,, & ( )

7 & & 2013,

8 &

9 ( ) : In-house ( ) ( ) ,4,5,6 ( 12 ) : : 2014 /

10 ( ) ( ) ( ) / ( ) ( ) : :,, - ( ),

11

12 4. : ) /2011 «,» ( 209) ) 14, 14, /1999 ( 45) ) / , ( ), : 1, : ,..,, 1,,. 4014/2011.,,,,., -.,,,. 2, ,, 1. 13, -. 12

13 3, (4).. (,, ),,., ( / :, /, / ). (3),.. 4 : -,, -, - -,..,., /. 5 -,..., /.,,. 13

14 ,,,,,,,., ( )..,...,. /. 7 /, / /.,,,,.,,,,. i,, / /.,. 14

15 /2011 ( 209) /1999..,

16 5. 16

17 17

18 6. «, / /2011» 18

19 7.., «, / /2011»,, : /2011 : ) 1:5000, ). 177/ ( /319/ ). ),. ) ( ) ( ), /2011,.,, / : ),. ),. ),, / / ),, 1: : ) ),, /2011, ),, / / ),. 19

20 ) (20)., :..,,. 4002,,..., /2011, /2011 i) ii), «, / /2011» :...,.. 1: & 20

21 8. 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 Επισπεύδ ων ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΚΑ Γενική Γραμματε ία Περιβάλλ ο-ντος 9. Συνοπτική καταγραφή των προτεινόμενων μέτρων I.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ II.ΑΜΕΣΑ III.ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 1) Εφαρμογή πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας μέσω προώ-θησης και επέκτασης δημόσιας συγκοινωνίας και ιδιαίτερα μέσων σταθερής τροχιάς, city logistics, διευκόλυνση της ήπιας κινητικότητας (πεζών & ποδηλάτου), εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης σε κεντρικές περιοχές, ελέγχου της παράνομης/ αντικοινωνικής στάθμευσης, προώθηση κατασκευής κτιρίων στάθμευσης σε περιοχές κατοικίας σε συνδυασμό με πολιτική αναπλάσεων κλπ. 2) Μείωση αέριων ρύπων που προκαλούνται από την κυκλοφορία μέσω απόσυρσης οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας, βελτίωσης θεσμού ΚΕΚ κ.λ.π. 3) Αναβάθμιση & επέκταση του υπάρχοντος δικτύου μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μέσω μεγάλου χρηματοδοτικού προγράμματος ύψους 4,5 με τίτλο «Προσαρμογή του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στις απαιτήσεις της νέας Κοινοτικής Οδηγίας» (ΕΠΠΕΡΑΑ) 4) Διαπίστευση του συστήματος ελέγχου της ποιότητας των μετρητικών δεδομένων, μέσω του 1) Μέτρα Ενημέρωσης πολιτών. Έκδοση ενημερωτικού υλικού/ φυλλαδίου με οδηγίες χρήσης προς τους πολίτες για τις εναλλακτικές τεχνολογίες θέρμανσης και τις περιβαλλοντικές, οικονομικές, ενεργειακές τους παραμέτρους, καθώς και τις συνέπειες χρήσης των διαφόρων ειδών καυσίμων. 2) Θεσμοθέτηση υποχρέωσης ελέγχου δοκιμής των λεβήτων βιομάζας από πιστοποιημένο εργαστήριο, πριν αυτοί τεθούν σε κυκλοφορία στην αγορά, όσον αφορά την συμμόρφωσή τους με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ κλάση 3, ως προς τις εκπομπές καυσαερίων και στη συνέχεια διενέργεια ελέγχων στους κατασκευαστές λεβήτων βιομάζας, για τη συμμόρφωσή τους 3) Διερεύνηση δυνατότητας χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' οίκον" μετασκευής κοινών (ανοικτών) τζακιών σε ενεργειακά και ανάλογων δράσεων μείωσης εκπομπών (ενίσχυση χρήσης φυσικού αερίου και ηλιακής ενέργειας για θέρμανση, αντλιών θερμότητας κ.α.). Δυνατότητα διεύρυνσης των κριτηρίων πρόσβασης στο Πρόγραμμα και απλούστευση των διαδικασιών έγκρισης 4) Συνεργασία του ΥΠΕΚΑ με το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ώστε να καθοριστούν και να θεσμοθετηθούν επίπεδα συγκεντρώσεων Μέτρα μείωσης εκπομπών από όλες τις πηγές που συνεισφέρουν στη δημιουργία υψηλών συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων: Περιορισμοί και απαγορεύσεις κυκλοφορίας πετρελαιοκίνητω ν οχημάτων, ειδικά φορτηγών, απαγόρευση λειτουργίας βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων Αττικής, με καύσιμο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΙΣ Σε συνεργασία με Υπουργεία Ανάπτυξης Υποδομών και Δικτύων και Υγείας όσον αφορά τον καθορισμό επιπέδων ενημέρωσης και λήψης εκτάκτων μέτρων. 28

29 έργου «Εθνικό Εργαστήριο Διακρίβωσης της αξιοπιστίας των μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης» (ΕΠΠΕΡΑΑ, Π/Υ 0,5 Μ ) 5) Υπολογισμός εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, διενέργεια μετρήσεων προσδιορισμού συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων και χημικές αναλύσεις προσδιορισμού μετάλλων και βενζο-α-πυρενίου στον Ελλαδικό χώρο, μέσω του έργου: «Επικαιροποίηση της χαρτογραφικής απεικόνισης της ατμο-σφαιρικής ρύπανσης μέσω της καταγραφής ατμοσφαιρικών εκπομπών των πηγών και ανάπτυξης κατάλληλου υπολογιστι-κού εργαλείου» (ΕΠΠΕΡΑΑ, προϋπολογισμού 1,5 Μ ) 6) Ενθάρρυνση κατασκευής μεγάλων εγκ/σεων καύσης βιομά-ζας ή/και ξηρού λιγνίτη εκτός του αστικού ιστού, με σύγχρονα συστήματα αντιρρύπανσης, σε συνδυασμό με τηλεθέρμανση και υλοποίηση ενταγμένων στο ΕΠΠΕΡΑΑ έργων τηλεθέρμαν-σης πόλεων Φλώρινας, Αμυνταίου, Κοζάνης, Πτολεμαϊδας, κ.α. 7) Προώθηση εξοικονόμησης ενέργειας με βελτιστοποίηση της θερμομόνωσης και τροποποίηση οικοδομικών -κτιριοδομικών κανονισμών, ΚΕΝΑΚ (τζάκια εστίες βιομάζας) 8) Προώθηση βιοκλιματικού σχεδιασμού στα κτίρια και τον πολεοδομικό σχεδιασμό αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10, για την ενημέρωση του πληθυσμού και τη λήψη εκτάκτων μέτρων 5) Τροποποίηση της υφιστάμενης ΚΥΑ 11824/93 λήψης εκτάκτων μέτρων (η οποία ισχύει μόνο για Αττική), ώστε να συμπεριληφθούν οριακές τιμές και μέτρα που θα αφορούν αντιμετώπιση των περιπτώσεων υψηλών συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων 6) Συντονισμό ενεργειών με ΓΧΚ και ΥΠΑΝ για τη θέσπιση προδιαγραφών στερεών βιοκαυσίμων για μη βιομηχανική χρήση 7) Συντονισμό με ερευνητικούς φορείς (ΕΚΕΤΑ) και Πανεπιστήμια για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου (Ινστιτούτου αξιολόγησης πολιτικών) μαζούτ, πετρέλαιο και στερεή βιομάζα, απαγόρευση χρήσης βιομάζας σε τζάκια και σόμπες κ.λ.π.). 29

30 ΥΠΕΚΑ Γενική Γραμματε ία Ενέργειας ΥΠΕΚΑ Ειδική Γραμματε ία Δασών ΔΕΠΑ ΕΜΥ, ΥΠΕΚΑ (ΕΑΡΘ) Επέκταση δικτύων φυσικού αερίου. Εξέταση δυνατότητας μείωσης τιμής φυσικού αερίου σε σύγκριση με το πετρέλαιο. Μετεωρολογικές προγνώσεις, ώστε να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση ενδεχόμενης επιδείνωσης λόγω καιρικών συνθηκών Διερεύνηση δυνατότητας χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' οίκον" μετασκευής κοινών (ανοικτών) τζακιών σε ενεργειακά και ανάλογων δράσεων μείωσης εκπομπών (ενίσχυση χρήσης φυσικού αερίου και ηλιακής ενέργειας για θέρμανση, αντλιών θερμότητας κ.α.). Δυνατότητα διεύρυνσης των κριτηρίων πρόσβασης στο Πρόγραμμα και απλούστευση των διαδικασιών έγκρισης 1) Συντονισμός με ΓΓ Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για ορθολογική και προγραμματισμένη καυσοξύλευση, μέτρα ενημέρωσης και προστασίας από λαθροϋλοτομία. 2) Εντατικοποίηση ελέγχων υλοτομίας και μέτρα ενδυνάμωσής του 3) Ελεγχοι σε μάντρες πώλησης ξυλείας και ανθρακοκαμίνους, ασβεστοκαμίνους (σε συνεργασία με ΣΔΟΕ) 4) Νομοθετικές ρυθμίσεις αυστηροποίησης των ποινών για καταπολέμηση λαθροϋλοτομίας 1) Ενίσχυση επιδότησης σύνδεσης 2) Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών διασύνδεσης των καταναλωτών στα δίκτυα φυσ. αερίου Συνεργασία των Υπηρεσιών σε θέματα έγκαιρης πρόγνωσης ρύπανσης αέρα Αναφορά στην Ειδική Πρόγνωση Καιρού Ελλάδος Διάρκειας 10 ημερών που αποστέλλει το ΕΜΚ στους εμπλεκόμενους φορείς Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, εφόσον ευνοείται τις επόμενες ημέρες η συσσώρευση ρύπων. Διενέργεια ραδιοβολί-σεων από την ΕΜΥ στις 1200 και UTC σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη πριν την έναρξη και μέχρι τη λήξη του επεισοδίου, Σε συνεργασία με ΥΠΑΝ και ΕΥΣΕΔ-ΕΝΚ E (,,,, ) 30

31 ΥΠΑΝ Γενική Γραμματε ία Εμπορίου 1) Καταγραφή των εμπλεκόμενων στη διάθεση των καυσίμων βιομάζας (πχ. μητρώο, σήμανση, σωματείο, εμπορικός σύλλογος), ώστε να είναι καλύτερος ο έλεγχος (το τρέχον έτος παρατηρήθηκε το φαινόμενο να πωλούν καυσόξυλα επαγγελματίες που δεν είχαν σχέση στο παρελθόν με το αντικείμενο, πιθανώς για ευκαιριακό κέρδος) 2) Ενημέρωση των παραγωγών στερεής βιομάζας για τις απαιτήσεις της επερχόμενης νομοθεσίας του ΓΧΚ. 3) Ενημέρωση-εκπαίδευση των εμπλεκομένων στην αγορά των καυσίμων βιομάζας για την ορθολογική και αποδοτική διακίνηση, την αποθήκευση και το εμπόριο των καυσίμων αυτών, κυρίως όμως αυτών που δεν έχουν σταθερές ιδιότητες (καυσόξυλα, πυρηνόξυλο). Αξιοποίηση εκπροσώπησης ΕΚΕΤΑ στο Πάνελ Βιομάζας-Πλατφόρμα Αν. Ψύξης Θέρμανσης (http://www.rhc-platform.org/home). 1) Έκδοση αγορανομικής Διάταξης (ΔΙΕΠΠΥ), για τους κανόνες διακίνησης προϊόντων και μεταξύ αυτών, σχετικά με τις υποχρεωτικές ενδείξεις των συσκευασιών καυσίμων στερεής βιομάζας και λοιπών στερεών καυσίμων (notification - έχει ήδη αποδεσμευτεί από 16/1) 2) Εντατικοποίηση ελέγχων στο πεδίο εμπορίας, διακίνησης και παραγωγής στερεών καυσίμων, καθώς και έλεγχοι στα τελωνεία για την ποιότητα των εισαγόμενων pellets. Οι υπηρεσίες εμπορίου (κεντρικές και περιφερειακές) να διενεργήσουν ελέγχους στα σημεία πώλησης pellets και μπριγκετών για εντοπισμό ποσοτήτων χωρίς καμία σήμανση σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές απαιτήσεις για τις ενδείξεις σε κάθε είδους προϊόντων πλην τροφίμων και ποτών (άρθρο 39, Αγορ. Διάτ. 7/2009 ΦΕΚ 1388/Β/2009) καθώς και για το εάν στους χώρους πώλησης υπάρχουν οι προβλεπόμενες πινακίδες/τιμολόγια. 3) Εντατικοποίηση των ελέγχων στις επιχειρήσεις πώλησης στερεής βιομά-ζας καθώς και λεβήτων καύσης της (πχ θερμάστρες), για τη διαπίστωση συμμόρφωσης ως προς τις απαιτούμενες προδιαγραφές (πχ ύπαρξη ετικέτας στις συσκευασίες βιομάζας ή σήμανση CE στις θερμάστρες και τα τζάκια). Δήλωση προϊόντος για pellets ή για καυσόξυλα, σύμφωνα με υποδείγματα ΕΚΕΤΑ. 3) Εντατικοποίηση ελέγχων για τήρηση της 04/2012 Αγορανομικής. Διάτα-ξης για διακίνηση καυσοξύλων (για τις κατόπιν συνεννόησης με ΕΑΡΘ 31

32 ΥΠΑΝ Γενική Γραμματε ία Βιομηχανί ας 1) Ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς, κατά την παραγωγή/ εισαγωγή, προώθηση και διάθεση στην αγορά στερεής βιομάζας. 2) Να νομοθετηθεί και να στηθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός τόσο για τον εξοπλισμό θέρμανσης με βιομάζα όσο και για καύσιμα στερεής βιομάζας. μονάδες μέτρησης, υγρασία και ξήρανση, χαρακτηριστικά καυσόξυλων, απαγόρευση εμποτισμένης ξυλείας) Διενέργεια αιφνιδιαστικών περιοδικών ελέγχων σε όλες τις επιχειρήσεις που παράγουν στερεή βιομάζα σε μορφή pellets, μπριγκετών και πυρηνό-ξυλου, με τη λήψη δείγματος για ανάλυση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν περιέχει προσμίξεις άλλων υλικών, ξένων προς τη βιομάζα. 4) Απαγόρευση της διάθεσης και χρήσης ελαιοπυρήνα και πυρηνόξυλου ως καυσίμου για μη βιομηχανική χρήση, σε οποιαδήποτε εγκατάσταση θέρμανσης (είτε κεντρική είτε τοπική), εντός του αστικού ιστού των πόλεων (ΚΥΑ υπό έκδοση για χρήση υπό προϋποθέσεις) 5) Ενημέρωση Καταναλωτών για τη Θερμιδική Απόδοση των διαφόρων πηγών ενέργειας, με φορείς τη ΓΓ Καταναλωτή και το ΚΑΠΕ. 6) Προβολή και ευρεία διακίνηση του «Οδηγού για τη διακίνηση καυσόξυλων» (http://gge.gov.gr/wpcontent/uploads/2012/12/final_firewood_handbook_ pdf) 1) Ενίσχυση εποπτείας της αγοράς, κατά την κατασκευή, προώθηση και διάθεση στην αγορά συσκευών θέρμανσης αφού υπάρχει μηχανισμός ήδη (ΓΓΒ). Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι συμμόρφωσης των συσκευών εναλλακτικής θέρμανσης με τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων, που ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο με την υπ αριθ. 6690/ ΚΥΑ. Ειδικότερα: Οι συσκευές θέρμανσης οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των κάτωθι εναρμονισμένων ευρωπαϊκών 32

33 προτύπων: 1) ΕΛΟΤ ΕΝ 12809: Οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες που λειτουργούν με στερεά καύσιμα (ισχύς έως 50 kw) 2) ΕΛΟΤ ΕΝ 13229: Εντιθέμενες συσκευές, περιλαμβανομένων ανοικτών εστιών που καίνε στερεά καύσιμα 3) ΕΛΟΤ ΕΝ 13240: Θερμαντήρες χώρου που λειτουργούν με στερεά καύσιμα 4) ΕΛΟΤ ΕΝ 14785: Θερμαντήρες οικιακών χώρων λειτουργούντων με ξύλινα πλινθία 5) ΕΛΟΤ ΕΝ 15250: Οικιακές συσκευές θέρμανσης με καύση στερεών καυσίμων για χαμηλή απελευθέρωση θερμότητας Για την ελεύθερη κυκλοφορία και διάθεση στην αγορά οι συσκευές θέρμανσης που καλύπτονται από τα ανωτέρω πρότυπα, πρέπει α) να φέρουν σήμανση CE (με επωνυμία, τύπο, ισχύ, αριθμό προτύπου, θέματα ασφαλείας, στοιχεία εκπομπών CO, απόδοσης και θερμοκρασίας καυσαερίων) β) να διαθέτουν Δήλωση Συμμόρφωσης στην ελληνική γλώσσα. 2) Ενημέρωση των κατασκευαστών εξοπλισμού θέρμανσης για τις απαιτή-σεις της νέας νομοθεσίας αλλά και του ΕΝ για τις εστίες βιομάζας κεντρικής θέρμανσης. Αν και δεν έχει νομοθετηθεί η χρήση των προτύπων του ΕΛΟΤ, το που χρησιμοποιείται για τις εστίες κεντρικής θέρμανσης απαιτεί να μην υπάρχουν άλλες ουσίες εκτός βιομάζας ούτε να χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες με κόλλες και χρώματα 3) Αξιοποίηση Ενημερωτικού Οδηγού ΥΠΑΝ για δομικά προϊόντα (Οδηγία 89/106/ΕΟΚ) 4) Σταδιακή προώθηση υιοθέτησης συστημάτων πιστοποίησης 33

34 ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΥΓΕΙΑΣ Υπ.ΟΙΚΟΝ Ο-ΜΙΚΩΝ Γεν. Γραμ Πληροφοριακών Ορθολογική εξισορρόπηση των επιβαλλόμενων φόρων που επιβάλλονται στα διάφορα είδη καυσίμων για θέρμανση, έτσι ώστε οι τελικές τιμές που πληρώνει ο καταναλωτής να είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους, ιδιαίτερα όσον ποιότητας πελλετών ξύλου για τους παραγωγούς, πχ ENplus (http://www.enplus-pellets.eu) και χρηματοδότησή τους αν είναι εφικτό 1) Συγκρότηση Επιχειρησιακής Επιτροπής Εκτίμησης & Λήψης Μέτρων για την αντιμετώπιση συμβάντων Δημόσιας Υγείας εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 2) 24ωρη παρακολούθηση προσελεύσεων & εισαγωγών ασθενών σε Πνευμονολογικά Τμήματα Νοσοκομείων 3) Ευαισθητοποίηση υπευθύνων (Νοσοκομεία Ιατροί) 4) Ενεργοποίηση Επιτροπής Ατμοσφαιρικής ρύπανσης 5) Θεσμοθέτηση οριακών τιμών ενημέρωσης κοινού και συναγερμού, δεδομένου ότι τέτοιες δεν προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. (Συγκεκριμένα να καθορισθούν τα επίπεδα συγκεντρώσεων και η διάρκεια των επεισοδίων για τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα.) Πρόταση (ΕΚΕΤΑ) για θέσπιση περιοχών ελέγχου αιθαλομίχλης (smoke control areas) κατά τα πρότυπα του ΗΒ και θέσπιση δύο ορίων συναγερμού (προειδοποίησης, απαγόρευσης), δηλ. οδηγίες και μέτρα για τις ευπαθείς ομάδες και για το γενικό πληθυσμό ανάλογα με τα επίπεδα της ρύπανσης. Διερεύνηση αναγκαιότητας νομοθετικής ρύθμισης για τα προαναφερόμενα, μέσω τροποποίησης της υφιστάμενης ΚΥΑ για τη λήψη εκτάκτων μέτρων, η οποία ισχύει μόνο για Αττική. 1) Εντατικοποίηση ελέγχων στο πεδίο λαθρεμπορίας και νόθευσης υγρών καυσίμων (ιχνηλάτευση οχημάτων με GPS) θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του μέτρου αυτού άμεσα 2) Διερεύνηση δυνατότητας μείωσης τιμής φυσικού αερίου 3) Εντατικοποίηση των διασυνοριακών ελέγχων για πάταξη 1) Ανακοίνωση σχετικά με μέτρα προστασίας που πρέπει να λάβουν οι πολίτες, ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού 2) Εξασφάλιση ετοιμότητας Νοσοκομείων σε περίπτωση επέκτασης του φαινομένου και μαζικής προσέλευσης ασθενών Βελτίωση επιδοματικής πολιτικής σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης: επέκταση Οι αναφερόμεν ες δράσεις υλοποιούντ αι από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεω ν Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) σε συνεργασία με τη Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και το ΚΕΕΛΠΝΟ 34

35 συστημάτων Υπ.ΟΙΚΟΝ Ο-ΜΙΚΩΝ - Γενικό Χημείο του Κράτους ΦΟΡΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ αφορά τις τελικές τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου και των καυσίμων στερεής βιομάζας της λαθρεμπορίας στερεών και υγρών καυσίμων Εκδοση ΚΥΑ για την καθιέρωση προδιαγραφών και μεθόδων δοκιμών και καθορισμό ελεγκτικού μηχανισμού για τα καύσιμα στερεής βιομάζας που προορίζονται για μη βιομηχανική χρήση. Συμπληρώνεται με α) τους φορείς αρμόδιους για τη δειγματοληψία, β) τα εργαστήρια που θα διενεργούν τις φυσικοχημικές αναλύσεις, γ) τον τρόπο που θα καλύπτονται οι δαπάνες για τις χημικές αναλύσεις σε εργαστήρια εκτός του ΓΧΚ και δ) κυρώσεις. Ανταπόκριση στα μέτρα ελέγχου και συνεργασία με τις αρχές για τον έλεγχο παρανομιών Κατανόηση του ρόλου του καταναλωτή στο πρόβλημα και αποδοχή περιορισμών στις καταναλωτικές συνήθειες όταν δεν υπάρχει άμεσο οικονομικό πρόβλημα (άρα περιορισμό της χρήσης του τζακιού ή της ξυλόσομπας όταν δεν είναι η μόνη λύση για θέρμανση) 1) Λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών ελέγχου εκπομπών ατμοσφαιρικής ρύπανσης από οχήματα και κεντρικές θερμάνσεις 2) Εφαρμογή ενός ενιαίου τρόπου αντιμετώπισης παρόμοιων έκτακτων φαινομένων και από τις περιφέρειες που έχουν την αρμοδιότητα μέτρησης αλλά και λήψης εκτάκτων μέτρων, όταν θα έχει διασφαλισθεί η διοικητική υποδομή και οι αναγκαίοι πόροι για την ομαλή και συνεχή παρακολούθηση δικαιούχων και ποσοστού ενίσχυσης για κάποιο χρονικό διάστημα (2-3 χειμερινούς μήνες) Πρωτοβουλί α του Γενικού Χημείου του Κράτους και συντονισμό με ΥΠΕΚΑ και Υπ. Εμπορίου 35

36 ΠΑΝΕΠΙ- ΣΤΗΜΙΑ των επιπέδων ρύπανσης. Το ΥΠΕΚΑ ετοιμάζεται για την διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων 1) Συμβολή στην παρακολούθηση του φαινομένου και στην ενημέρωση του κοινού σε συνεργασία με την πολιτεία 2) Συνεισφορά στη δημιουργία δημόσιου επιστημονικού φορέα για την ποσοτική αποτίμηση / πρόβλεψη επιπτώσεων επικείμενων μέτρων 36

37 10. & 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 i Για την παράγραφο αυτή έχει διατυπωθεί η εναλλακτική πρόταση ότι τα αποτελέσματα καταγράφονται στο πρακτικό και όχι στην εισήγηση. Πρόκειται για διαφορά τεχνικής φύσεως ήσσονος σημασίας. Η πρόταση να καταγράφεται επί της εισήγησης είναι πιο απλή διότι μπορεί να γίνει αμέσως μετά την συνεδρίαση. Η σχετική διατύπωση θα είναι η εξής : 49

50 Στο πρακτικό καταγράφεται επίσης το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σε σχέση με την πρόταση της εισήγησης, οι τυχόν πρόσθετες παρατηρήσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις, τυχόν γνώμες της μειοψηφίας και τα ονόματα των μειοψηφησάντων. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΚΕΣΠΑ. 50

Έκθεση για την εφαρμογή του νόμου 4014/2011

Έκθεση για την εφαρμογή του νόμου 4014/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έκθεση για την εφαρμογή του νόμου 4014/2011 Με το νόμο 4014 που εκδόθηκε τον Σεπτέμβρη του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2012/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΝ, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου στην Ευρ. Επιτροπή, ankallia@auth.

ΕΤΟΣ 2012/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΝ, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου στην Ευρ. Επιτροπή, ankallia@auth. ΕΤΟΣ 2012/ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΝ, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου στην Ευρ. Επιτροπή, ankallia@auth.gr ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

«Η Εφαρµογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα»

«Η Εφαρµογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ειδικός Στόχος(2.2) Κατηγορία Πράξης (2.2.2) Άξονας Προτεραιότητας(4,5, 6) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η Εφαρµογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Το Πρόγραμμα JESSICA Το JESSICA είναι το ακρωνύμιο της πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Παράρτημα ΙΙΙ1: Πίνακες αυτοαξιολόγησης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων (Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ Ιούνιος 2013 Ιανουάριος 2015 1 ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί βασικό αναπτυξιακό υπουργείο, έχοντας στην αρμοδιότητά του βασικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α 160/15-16.10.1986) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Σκοπός

Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α 160/15-16.10.1986) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α 160/15-16.10.1986) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση θεμελιωδών κανόνων και η καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Πίνακας περιεχομένων

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - Προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας για την Έρευνα και το Διάστημα... 3 Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 για την αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση. Περιβάλλον

Τελική έκθεση. Περιβάλλον Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14/1/2013 Αρ. Πρωτ. Π

Βόλος, 14/1/2013 Αρ. Πρωτ. Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Βόλος, 14/1/2013 Αρ. Πρωτ. Π ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Βιώσιμης Κινητικότητας Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213-56825 email:

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα WWF Ελλάς - Ιούνιος 2008 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή...3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα...5 1. Γενική Περιβαλλοντική Νοµοθεσία...5 1.1. Πρόσβαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ενέργεια

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ενέργεια Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ενέργεια Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014. Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014. Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 9 Ανασκόπηση εθνικών στόχων ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα