LEXICAL CHOICES OF GENDER IDENTITY IN GREEK GENRES: THE VIEW FROM CORPORA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LEXICAL CHOICES OF GENDER IDENTITY IN GREEK GENRES: THE VIEW FROM CORPORA"

Transcript

1 Pragmatics 19: (2009) International Pragmatics Association LEXICAL CHOICES OF GENDER IDENTITY IN GREEK GENRES: THE VIEW FROM CORPORA Dionysis Goutsos and Georgia Fragaki Abstract This paper examines the role of the lexical pairs άνδρας/άντρας man vs. γυναίκα woman and αγόρι boy vs. κορίτσι girl in the construction of gender identity. We use corpus methodology to study the frequency, meanings and collocations of the noun pairs in five different genres of Greek, namely news and opinion articles from newspapers, and general interest, male and female magazines (2,4 million words in total). Our findings point to a fundamental asymmetry in the treatment of the two genders. Furthermore, genre and audience design are found to be prominent in gender construction: In general, male identity is viewed in similar ways in all genres, whereas female identity is constructed in a less uniform way, since texts addressed to women significantly diverge from other genres. Thus, lexical choices are affected by the positioning of the text producer as a member of an in-group, especially in genres in which gender is foregrounded. Keywords: Audience design; Corpus linguistics; Gender; Genre; Identity; Noun; Vocabulary pairs. 1. Gender and language 1 The issue of gender and language has been one of the most prolific areas of research in linguistics and neighbouring disciplines, approached from a multiplicity of theoretical perspectives and with a variety of methodological tools. Apart from the obvious intrinsic interest of the subject, it seems that the material unearthed in linguistic research is so rich and varied that it can sustain extended preoccupation with the means by which gender is inscribed, signalled or constructed in linguistic interaction. This is at least the case with our study of gender lexis in Greek, which has progressively developed into a large-scale project of gender and discourse in Greek corpora. The present paper reports our findings from the analysis of the two basic noun word pairs relating to gender (άνδρας/άντρας 2 man vs. γυναίκα /jin'eka/ woman and αγόρι /aγ'ori/ boy vs. κορίτσι /kor'itsi/ girl ), while in a separate paper (Fragaki & Goutsos, forthcoming) we study central adjectival choices, in a preliminary treatment of this multifaceted issue. Our study is placed within an emergent trend in gender research, which focuses on the functions of denotative words used for male and female referents. This line of research brings together sociolinguistic and textlinguistic or discourse analytic concerns 1 We would like to thank the two anonymous reviewers of Pragmatics for their invaluable comments, which have helped us unfold our analysis. 2 The lemma for man has two phonologically and orthographically different forms, the more formal /'anδras/ άνδρας and the informal /'andras/ άντρας. In the discussion below we comment on their different distribution.

2 318 Dionysis Goutsos and Georgia Fragaki through the use of corpus methodology. A basic assumption of this approach, which we share with researchers like Holmes (2000: 141), is that social identity is constructed, among else, through semantic distinctions codified in the vocabulary and the grammar of a language. We are thus specifically interested in how gender identity and related ideological positions are conveyed and/or constructed by the way language is used in specific lexico-grammatical patterns. In our view, this is a particularly promising avenue for research, since it attempts to bridge the gap between earlier formal studies of gender and recent emphasis on gender as socially constructed in interaction. Although it would be especially difficult, if not hazardous, to draw an outline of related studies, there seems to be a growing realization in the literature (see e.g. Cameron 2003; Kendall & Tannen 2003) of the tension between documenting gender-related patterns of language use and viewing language as a symbolic resource for gender construction. It is mainly earlier research that has given emphasis on individual linguistic forms as characteristic of women s and men s speech (e.g. in the frame of variational sociolinguistics), while more recent approaches have focused on gender differences as communicative strategies in a variety of genres and contexts of interaction. The issue of gender and language as topic of research has emerged only recently in the study of Greek. (For a review of related studies in Greek, see Charalambakis 2001: ; Archakis & Kondyli 2002: ; Pavlidou 2002; Kakridi-Ferrari 2005: 78-83). So far, scholars interest has focused on the grammar and lexicon of Greek. On the one hand, attention has been devoted to morphosyntactic phenomena such as endings, especially in professional or generic nouns (e.g. Pavlidou 1985; Fragoudaki 1988, 1989; Makri-Tsilipakou 1989, 2003), and to gender as a grammatical category, which has been exhaustively treated in the recent Anastasiadi-Symeonidi & Chila-Markopoulou (2003; see also Ralli 2002). On the other hand, scholars have also investigated semantic gaps and lexical asymmetries in Greek. A number of studies using material from a variety of sources such as dictionaries and thesauri find that the abundance of positive terms for the masculine goes hand in hand with a mass of derogatory terms for the feminine (Makri-Tsilipakou 1996; Tsokalidou 1996; Pavlidou et al. 2004; Goutsos & Katsoyannou 2006). Finally, there have only been a restricted number of studies which focus on how gender is constructed in interaction in Greek (Tannen 1982, 1983; Makri-Tsilipakou 1991; Georgakopoulou 1995; contributions in Pavlidou 2002), while there is evidently still much scope for research on the subject. In sum, it can be said that the treatment of gender and language in Greek is mainly restricted in language descriptions of the grammatical system and the vocabulary of Greek rather than actual use. It is a telling feature of this kind of research that intuition or anecdotal evidence are also often employed as sources of data. Our study focuses, instead, on the use of lexical items referring to gender in attested data from Greek corpora. Electronic corpora provide access to a vast amount of authentic linguistic material, which can be thoroughly analysed in terms of frequency and patterns of use. In addition, the employment of corpora facilitates the description and comparison of specific genres, thus allowing us to more closely specify claims about general language. Finally, and most importantly, by studying particular genres, we relate individual lexical choices to contextual parameters and can attempt a synthesis of approaches that have so far diverged in their interests. The employment of corpus methodology in the study of gender and language has already been developed to a certain extent in English. In particular, there have been

3 Lexical choices of gender identity in Greek genres:the view from corpora 319 quite a few specialized studies on male vs. female vocabulary pairs (Leech & Fallon 2004 [1992]; Holmes 2000, 2001; Stubbs 2001: ; Holmes & Sigley 2002; Sigley & Holmes 2002; Gesuato 2003), while research has also focused on markers and semantic fields preferred by men and women in specific corpora (Schmid 2003). Some of the contextual parameters which these studies take into account are geographical variation, mode (spoken versus written), speaker gender and diachronic development. One of the few corpus studies of how vocabulary contributes to gender construction specifically in women s magazines is del-teso-craviotto (2006). These studies offer a useful ground for comparison between English and Greek, as we will see in our analysis below. At the same time, they have not sufficiently focused on genre variation and audience design. As Gesuato (2003) points out, there is a need for gender terms to be examined in additional corpora, relevant to specific genres. Our project precisely aims at fulfilling this gap by comparing the use of individual lexical choices in five genres of Greek, namely news articles and opinion articles drawn from newspapers, as well as magazine articles coming from general interest, male and female magazines. Our data, therefore, includes gender-oriented genres (e.g. magazines addressing a male or female audience), along with texts which are not committed to a particular audience in terms of gender. The choice of genres addressing different target groups gives us the opportunity to test Lakoff s (1975: 27) early claim that women are treated as inferior human beings both by men and women. That is, rather than analysing the role played in these genres by the text producer s gender, we focus on the construction of the male and female position in the discourse through the producer s allegiance with their assumed audience. In other words, we assume that the writer s positioning as a member of the in-group which they address is discursively constructed and maintained in female and male magazines. By contrast, in general magazines or newspapers, which address a genderneutral audience, gender is not equally foregrounded. In addition, by analyzing newspapers apart from magazines, we are in a position to contrast more formal vs. less formal texts and examine how spelling conventions and writing style relate to gender construction. By using the notion of audience design as defined above we can more closely specify how gender construction is achieved in different genres. Our focus is on the lexical means by which gender is constructed in our data and in particular on the basic noun vocabulary referring to the male and the female gender. More specifically, the purpose of our paper is to study the frequency, meanings and collocations of the two noun pairs: άνδρας/άντρας vs. γυναίκα and αγόρι vs. κορίτσι, the basic terms in Greek for referring to the male and female human being, respectively. 2. Data and methodology Our data comes from five sub-corpora of the Corpus of Greek Texts (CGT). CGT is the result of the co-operation between the University of Athens and the University of Cyprus, which have set out to constitute a new corpus of Greek as a basis for linguistic research and a resource for teaching applications. It is extensive (30 million words) and is made up of texts produced after 1990, thus reflecting current linguistic practice (see Goutsos 2003 for details).

4 320 Dionysis Goutsos and Georgia Fragaki In this study we have selected to draw data from two main sources, newspapers and magazines. Newspaper data consists of news articles and opinion articles drawn from daily and Sunday newspapers published in Greece. Magazine data comes from three types of sources: a) General interest magazines (mainly with a social and/or political focus), b) Male magazines and c) Female magazines 3. (As mentioned above, the terms general, male and female are to be taken as a kind of shorthand for the type of audience these magazines are meant to address rather than the sex or gender of the authors writing in them). Overall, the corpus consists of 2,400,000 words, as can be seen in Table 1. NEWSPAPERS MAGAZINES Genre News Opinion General Male Female articles articles Words 600, , , , ,000 Table 1: Number of words per genre in the data Let us note here that we have chosen the same number of data (600,000 words) from news articles, opinion articles, general magazines and gender-oriented (male and female) magazines in order to allow for easy comparison in raw numbers rather than percentages. Our method of analysis is based on the use of frequency lists to determine the relative importance of the items studied and the analysis of concordances to identify specific patterns of use. This has come to be a standard procedure in working with corpora (cf. Stubbs 1996; Baker 2006; del-teso-craviotto 2006), which aims at analyzing each word in its immediate context in order to gather information about its meanings and collocates as an indication of its use in language. In the following sections we first discuss our findings concerning the frequency of the items under consideration and then proceed with the qualitative analysis of the meanings and collocates for the two pairs in turn. In particular, for the distinction of meanings we have employed formal criteria such as the use of definite, indefinite or zero article, singular vs. plural number, the occurrence of possessive pronouns etc., combined with semantic criteria (collocates and wider context). Meaning distinctions were also checked against the related dictionary entries, which corroborated our analysis (Triandaphyllidis 1998; Babiniotis 2002). In the analysis of collocates we have looked at concordances with a 6-word span to the left and right of the search item. We have identified as collocates both words (from the grammatical categories of noun, adjective and verb) and phrases occurring in this span. This wider approach to the notion of collocate has allowed us to look into repeated lexical patterns and thus establish collocational groupings that reveal dominant and contesting discourses of gender (cf. Baker 2006: ). We have not taken into account any frequency-based techniques of calculating collocates, but we have chosen to study all collocates that fall into semantic groupings. 3 The newspapers from which we have drawn our data are: Ελευθεροτυπία, H Καθημερινή, Ριζοσπάστης, Το Βήμα, Πατρίς. The general interest magazines are: Αναπηρία Τώρα, Δικαιωματικά, Ερευνητής, Σαμιζντάτ, Focus. The male magazines are: Κλικ and Men Magazine, while the female magazines are: Είναι, Business Woman, Cosmopolitan, Fashion Club, Lipstick, Vita.

5 Lexical choices of gender identity in Greek genres:the view from corpora Frequency The frequency of the noun pairs under investigation is presented in Table 2. In the Table, separate figures are given for the two morphological variants for man as well as for the combined occurrence of both (άνδρας/άντρας). 4 NEWS OPINION GENERAL MALE FEMALE TOTAL ARTICLES ARTICLES MAGAZINES MAGAZINES MAGAZINES άνδρας άντρας άνδρας/άντρας man γυναίκα ,468 woman αγόρι boy κορίτσι girl Table 2: Absolute frequency of pairs in sub-corpora What is immediately apparent in the figures given in Table 2 is that there is a clear quantitative preference to the female member of both pairs in all genres, with the exception of αγόρι, which outnumbers κορίτσι in the general magazines. In some cases, the female member of the pair occurs almost twice or even more than twice than the male member of the pair (e.g. αγόρι vs. κορίτσι in the opinion articles, γυναίκα vs. άνδρας/άντρας in the news articles and female magazines). It is also interesting that, overall, γυναίκα outnumbers άνδρας/άντρας in all genres by two to one and κορίτσι outnumbers αγόρι in all genres by one and a half to one. This is a very surprising finding in terms of what has been found for English (e.g. Leech & Fallon 2004 [1992]; Sigley & Holmes 2002). Although we should be wary of hasty generalizations on the basis of numerical findings, we would like to suggest that this difference is not due to an attempt to redress the lack of equal treatment between men and women but may indicate, for instance, that the female member of the pairs is treated as marked in our genres. Thus, it may be that writers stress the gender of the referent in our data mainly when it is female. This may be noted, among else, in professional or, more generally, occupational names, in which γυναίκα is added in order to specify the gender of the person referred to. As we will see below, these uses are prominent with the female rather than the male member of the pair, suggesting that the former is associated with the marked, non-typical use. A second finding in terms of frequency is that all members of both pairs in our data are more frequent in the male and female magazines than the other genres. This would indicate that the issue of gender is more foregrounded in the magazines addressed to either male or female audience, as well as that the female and male 4 Here, as well as in the rest of the paper, we use the lemma form of the nouns to subsume all different morphological variants for case and number, unless we explicitly comment on a particular form.

6 322 Dionysis Goutsos and Georgia Fragaki magazines are both concerned with the representation of both their in-group and their out-group. If we look more closely at numbers, gender terms seem to be particularly prominent in the female magazines, which refer more to both genders but especially to women. Thus, the female magazines appear to be more concerned with their in-group, since there are almost three times as many references to women than to men. In total, evidence from the frequency of the items under discussion suggests that women are more talked about, especially by women, and also that magazines foreground gender and its construction in comparison with newspapers in our data. In addition, the occurrence of άνδρας/άντρας and γυναίκα is much more frequent than the pair αγόρι and κορίτσι. The frequency of γυναίκα is more than seven times greater than that of κορίτσι, while instances of άνδρας/άντρας are five times as frequent as those of αγόρι. Obviously, the intended audience of newspapers and magazines can account for this large difference in frequency, since adult topics, at least in the data chosen, are not likely to include reference to boys and girls. However, this difference may also be related to the narrower meaning range of the words αγόρι and κορίτσι, as we will see below. A final remark can be made about the morphological variants άνδρας and άντρας. As we can see in Table 2, the newspapers seem to have standardized use in favour of άνδρας, while in the general and female magazines there is free variation with a slight tendency also in favour of the standardized άνδρας. In the male magazines, on the other hand, there is a distinct preference for the form άντρας. As we will see below, these morphological variants are also distinguished in terms of their associated meanings and connotations. 4. άνδρας/άντρας man vs. γυναίκα woman 4.1. Meanings Our close study of the data has revealed several meaning categories in which different uses of the two members of the pair can be classified, according to the criteria mentioned above. These categories are the following, illustrated with examples from our data for both genders. a) male or female GENDER, usually with the definite article: - και στον άντρα το κόμπλεξ μου τη σπάει (WLMG ) 5 a complex in a man [lit. the man] gets on my nerves - το Κοράνι σέβεται τη γυναίκα (WRPG ) the Koran respects woman [lit. the woman] b) a particular male or female PERSON, almost always with the indefinite article: - ένας ρακένδυτος άνδρας μαζεύει τα απομεινάρια από τα πιάτα (WRPG ) a man in rags collects leftovers from plates - συνάντησα μια γυναίκα σε αξιοθρήνητη κατάσταση (WLMG ) I met a woman in a lamentable state 5 The first part of the code used refers to the genre from which the example is drawn, namely WRPG16 to news articles, WOPG16 to opinion articles, WLMG16 to general interest magazines, WLMG24 to male magazines and WLMG23 to female magazines, while the second part indicates the source text.

7 Lexical choices of gender identity in Greek genres:the view from corpora 323 c) member of PERSONNEL (mainly police, guard or armed forces), mostly in the plural: - με πόσους άνδρες και γυναίκες θα ενισχύσετε το αυτόνομο αστυνομικό τμήμα; (WLMG ) with how many men and women will you equip the autonomous police department? d) SPOUSE, always with possessive pronouns: - ο άνδρας της Ισμέτ Φινταντσί αγόρασε τη δεκατριάχρονη (WRPG ) her husband [lit. man], Ismet Findanci, bought the thirteen year-old [girl] - μπήκαμε σε μεγάλο δίλημμα με τη γυναίκα μου (WLMG ) me and my wife [lit. woman] were in a big dilemma e) combined with an OCCUPATIONAL name in noun groups: - να δουλέψουν πιο σκληρά από τους άνδρες συναδέλφους τους για να αναγνωριστεί (WLMG ) to work harder than their male [lit. men] colleagues in order to recognize... - το Λουξεμβούργο δεν έχει καμία γυναίκα ευρωβουλευτή (WRPG ) Luxemburg has no woman Euro-MP f) ADULT as opposed to child: - τα «παιδιά» σας γίνανε άνδρες (WLMG ) your children have become men - είναι γυναίκα, δεν είναι κοριτσάκι πλέον η Δήμητρα (WLMG ) Dimitra is a woman, no longer a little girl g) PRESTIGIOUS or powerful person, often in the plural: - η συνάντηση των δύο ανδρών έγινε σε ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα (WRPG ) the meeting of the two men took place in a quite tensed environment h) a STEREOTYPICAL role, usually with no article: - κατάλαβε ότι έχει να κάνει με άντρα και όχι με ρόμπα (WLM ) he understood that he had to deal with a man [lit. man] and not with a puppet i) a FAMILY member: - Οι άντρες της οικογένειας το έχτισαν με τα χέρια τους (WOPG ) the family men built it with their own hands j) an ILLEGAL person, mainly a prostitute: - η παράνομη διακίνηση γυναικών μέσω Βουλγαρίας (WRPG ) the illegal trafficking of women through Bulgaria k) SERVANT: - τις δουλειές του σπιτιού σε κάποιαν άλλη γυναίκα (WLMG ) the house chores to some other woman l) special uses for ironic CHARACTERIZATION of the person referred to. This applies only to certain nouns (ο άνθρωπος the human being, το παιδί the kid, ο/η χριστιανός/χριστιανή the Christian (man/woman) ), which specify the subject or object in order to add an evaluative overtone: - για να έχει την ησυχία της η γυναίκα, όχι να λέει ο καθένας ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει (WOPG ) so that she, the woman, should be relieved and not have anyone speak about who comes in and who comes out. Table 3 presents the frequency of meaning distinctions for άνδρας/άντρας and Table 4 that for γυναίκα.

8 324 Dionysis Goutsos and Georgia Fragaki άνδρας/άντρας NEWS OPINION GENERAL MALE FEMALE TOTAL man ARTICLES ARTICLES MAGAZINES MAGAZINES MAGAZINES GENDER 25 (22%) 45 (48%) 106 (69%) 46 (37%) 165 (71%) 387 (54%) PERSON 13 (12%) 6 (6%) 30 (19%) 27 (21%) 28 (12%) 104 (15%) PERSONNEL 50 (45%) 11 (12%) 2 (1%) 24 (19%) - 87 (12%) SPOUSE 4 (4%) 7 (7%) 5 (4%) 18 (14%) 16 (7%) 50 (7%) OCCUPATIONAL 1 (1%) 2 (2%) 3 (2%) - 13 (6%) 19 (3%) ADULT (1%) 1 (1%) - 3 (0.4%) PRESTIGIOUS 16 (14%) 20 (21%) 4 (3%) 4 (3%) - 44 (6%) STEREOTYPICAL - 2 (2%) 2 (1%) 6 (5%) 8 (3%) 18 (3%) FAMILY - 2 (2%) (0.3%) vague 2 (2%) (0.3%) Total Table 3: Frequency of meaning distinctions for άνδρας/άντρας γυναίκα NEWS OPINION GENERAL MALE FEMALE TOTAL woman ARTICLES ARTICLES MAGAZINES MAGAZINES MAGAZINES GENDER 114 (52%) 130 (75%) 176 (80%) 127 (68%) 595 (88%) 1,142 (78%) PERSON 43 (20%) 19 (11%) 24 (11%) 23 (12%) 6 (1%) 115 (8%) PERSONNEL (0.5%) (0.07%) SPOUSE 13 (6%) 9 (5%) 11 (5%) 32 (17%) 11 (2%) 76 (5%) OCCUPATIONAL 15 (6%) 13 (8%) 9 (4%) 3 (2%) 60 (9%) 100 (7%) ADULT (1%) - 1 (0.07%) ILLEGAL 27 (13%) 1 (0.5%) (2%) SERVANT (0.1%) 1 (0.07%) CHARACTERIZA- TION - 1 (0.5%) (0.07%) vague 3 (1%) (0.2%) Total ,468 Table 4: Frequency of meaning distinctions for γυναίκα

9 Lexical choices of gender identity in Greek genres:the view from corpora 325 Tables 3 and 4 indicate, first of all, that in our data we find six common meanings for the two members of the pair (GENDER, PERSON, PERSONNEL, SPOUSE, OCCUPATIONAL, ADULT). However, we can notice an asymmetry in the frequency of occurrences for each meaning. For instance, the meaning PERSONNEL is marginal in the case of women: There is one occurrence only, the one given in the example above, in which, moreover, γυναίκες women is accompanied by άντρες men. By contrast, this is an important meaning in the case of men, since it covers 12% of all instances. Similarly, there are more instances of γυναίκα combined with OCCUPATIONAL nouns in all genres than of άνδρας/άντρας. It is also interesting that both overall and in each genre, the ratio of GENDER meanings to female PERSON is larger than that of GENDER to male PERSON: Thus out of all instances of γυναίκα 78% belong to the GENDER category and 8% to the PERSON one, while the corresponding figures for άνδρας/άντρας are 54% and 15%. This suggests that more than two thirds of all uses of the word woman denote the female gender, while only half of all uses of man denote the male gender. Taken together with our previous observation about the use of woman with occupational nouns, this supports our view that γυναίκα in our data is more frequent because it is the preferred term for marking gender. In other words, the issue of gender seems to be associated with women rather than men. At the same time, we can suggest that whenever there is discussion of women in our data, this seems to concern women as representatives of their gender rather than as individual persons.secondly, our figures show that each member of the pair has three meanings of its own. In particular, άνδρας/άντρας has the meanings: PRESTIGIOUS, STEREOTYPICAL, FAMILY, which, importantly, are either neutral or positive, signifying power and prestige. It is also significant that in one of the instances of the STEREOTYPICAL meaning, the noun is gradable (οι αρσενικοί βοηθοί είναι πολύ ΑΝΤΡΕΣ male helpers are very MEN, WLMG ), suggesting an evaluative rather than a simple classificatory use of the item. 6 On the other hand, γυναίκα exclusively has the meanings: ILLEGAL, SERVANT, CHARACTERIZATION, which all have negative connotations and correlate with the notions of powerlessness and deprecation. Thus, it can be argued that the semantic distinctions that are only found in one member of the pair are related to perceived social roles and attitudes towards the two genders, which are asymmetrical to the detriment of women. In addition, a clear relation between genre and meanings is found in our data, in the sense that some meanings are preferred in specific genres, while others are scant or absent. For example, the OCCUPATIONAL meaning of άνδρας/άντρας and γυναίκα is prominent in the female magazines, while the male magazines show a preference for the meaning SPOUSE, suggesting different views of gender roles in texts addressed to men and women. Furthermore, in the case of άνδρας/άντρας, the male magazines show a preference for certain meanings such as PERSON, STEREOTYPICAL and SPOUSE. (These meanings also happen to be related with the morphological variant άντρας, as we will discuss below). The female magazines, on the other hand, do not have any occurrences of the meanings PRESTIGIOUS and PERSONNEL in relation to men. In the case of γυναίκα the female magazines seem to opt for a neutralized meaning (GENDER), along with its combination with OCCUPATIONAL nouns. The male magazines, instead, show a preference for the meaning SPOUSE. The evidence thus suggests a discrepancy in the way the two genders are constructed in the genres in question, since the magazines 6 Our investigation of adjectival pairs in Fragaki & Goutsos (forthcoming) suggests that evaluative uses of adjectives are prominent means by which sexist stereotypes appear in our data.

10 326 Dionysis Goutsos and Georgia Fragaki addressed to men view men and women in their stereotypical roles, whereas the magazines addressed to women emphasize less stereotypical views for both. Finally, in terms of the morphological variation between άνδρας and άντρας, we can note that the form άντρας is preferred with the meanings SPOUSE, STEREOTYPICAL, PERSON, while άνδρας with the meanings PERSONNEL, PRESTIGIOUS, OCCUPATIONAL. There seems to be an implicit evaluation here in the relation of forms with meanings, since the more formal type άνδρας is preferred with more prestigious meanings, and the converse. 7 The same correlation between form and meaning is also found with plural forms, which mainly occur with the meanings PERSONNEL for men and ILLEGAL for women (cf. Gesuato 2003) Collocates The asymmetry observed in meaning distinctions is also found in the collocational groupings identified for the pair άνδρας/άντρας vs. γυναίκα, as explained in the methodology section above. Tables 5 and 6 in the Appendix present a detailed overview of collocational groupings and their members for the items in question. To simplify a complicated picture, we can note that man and woman share seven groupings of collocates, belonging to the semantic areas of appearance, sexuality, equality, positive properties, negative properties, relationships and power. However, there are telling differences in the content of these common areas. For example, as regards appearance there is much more emphasis on clothes and accessories in the case of γυναίκα. In addition, in the area of sexuality the collocates for woman suggest passivity, while the opposite is true for men. The collocates indicating positive properties mostly refer to intelligence and character in the case of men and (mostly public) behaviour in the case of women. The negative properties attributed to men are not particularly serious, whereas those for women range from weakness to maliciousness. In the field of relationships women are shown in relation to marriage. Lastly, the collocates relating to power present it as something achieved in the case of men, but as something still to be pursued for women. It is also interesting that power for men is associated with a limited number of words repeated in all genres (ισχυρός powerful, μεγάλος great, σπουδαίος important ), while for women there is more variation. Turning now to the different sets of collocates for each member of the pair, there are two semantic areas associated only with men and seven exclusive to women. Those for men refer to their appearance as public persons and their involvement in conflict, suggesting positive and prestigious or stereotypical and active views of men. Those for women show greater variation including the semantic areas of obstacles, abuse, prostitution, work/business, participation in society and activities; woman also occurs among items in a row, mainly referring to groups of people. As we can see, these semantic areas are either negative, presenting women as victims, or emphasize women s effort in the social sphere. It is interesting to note that women in the semantic field of prostitution are presented as passive. The special mention of εργασία labour and εργάζομαι to work in the area of work/business suggests that labour is not self-evident for the female gender. This is confirmed by the presence of the two semantic areas of 7 Meaning differences may also be associated with phonological variants such as ['anδras], ['andras], ['a n dras], ['adras], but our data do not allow us to explore this hypothesis.

11 Lexical choices of gender identity in Greek genres:the view from corpora 327 participation in society and work/business, which are not found for men. It is also worth commenting on the category of items in a row comprising women, which mostly include minorities, weak people or people of a low social status. Furthermore, the collocates for men and women are not distributed in the five genres in the same way. In the case of the collocates of άνδρας/άντρας there are remarkable differences between the male and the female magazines. For instance, in the area of sexuality, the former adopt everyday and obscene vocabulary (e.g. γαμούν fuck, την πέφτουν make a pass at her ), whereas the latter take a more scientific and formal perspective (γονιμότητα fertility, δυσλειτουργίες malfunctions ). It is also noteworthy that the female magazines do not have any collocates of men belonging to the groupings of public person and power. The only exception is the phrase ισχυρό φύλο strong sex, appearing in quotes, something which suggests that the term is in doubt. In the collocates of γυναίκα, the general and male magazines seem to consistently contrast with the female magazines. Thus, in the area of sexuality, the general and male magazines present women as passive objects (έτοιμη για αναπαραγωγή ready for reproduction ) and use slang and obscene vocabulary, respectively, whereas the female magazines are mainly interested in the issue of pregnancy and use technical terms typical of a scientific style (αναπαραγωγική ηλικία reproduction age ). As regards positive properties of women, the male and, mainly, general magazines promote an obsolete, passive model of behaviour (άγια saint, απονήρευτη guileless ), while the female magazines highlight an ideal picture of the modern woman (κοινωνική sociable, τολμηρές daring ). This contrasting view is also prominent in the grouping of activities, where the male magazines portray women as having nothing to do, whereas the female magazines view women as extremely busy. Finally, the issue of equality is only found in the newspapers and female magazines. The former mainly treat this in terms of comparison between men and women, emphasizing a politically correct view of equality, whereas the latter seem to consider equality as something not achieved yet, and this explains the use of negative words such as μειοψηφία ( minority ) and ανισότητα ( inequality ). 5. αγόρι boy vs. κορίτσι girl The pair αγόρι κορίτσι ( boy girl ) is more frequent in the male and, especially the female magazines than in the other genres. Also, the female member of the pair is more frequent than the male one, except in the general magazines. Finally, as has been found with English data (Sigley & Holmes 2002), the two terms often co-occur in the same sentence in the Greek data. Only a few meaning distinctions can be identified for girl and boy. Apart from the meaning of male CHILD, αγόρι is also found with the meaning of BOYFRIEND, while κορίτσι, apart from the meanings female CHILD and GIRLFRIEND, occurs with the meaning of YOUNG WOMAN, either in the sense of MOTHER or PROFESSIONAL or in instances of ironic characterization. However, the restricted frequency of this noun pair does not allow us to trace fully satisfactory semantic profiles, and thus we have to resort to our findings from collocation. Αγόρι and κορίτσι have several common collocates. In the newspapers, these collocates are related to their representation as victims (e.g. απαγωγές kidnappings,

12 328 Dionysis Goutsos and Georgia Fragaki αναζητούνται are under search, εξαφάνιση disappearance, εκμετάλλευση abuse, ακρωτηριασμό mutilation, βιασμοί rapes ), as in the following examples: - είχε οργανώσει την απαγωγή δύο άλλων κοριτσιών, τα οποία η βέλγικη αστυνομία αναζητεί (WRPG ) he had organized the kidnapping of two other girls, whom the Belgian police is searching for - τον παιδεραστή που άρπαζε ανήλικα αγόρια για να ικανοποιήσει τις ορέξεις του. (WOPG ) the pedophile who snatched underage boys in order to satisfy his desires In all genres but especially in the general magazines, common collocates of the two words refer to age (e.g. νέα young, νεαρά youthful, μικρά small, ανήλικα underage, 8χρονο 8 year-old, 5-7 ετών 5-7 years of age ). It is particularly interesting that κορίτσι in all genres, except opinion articles, may be used to refer to older age e.g. δεκαεννιάχρονο 19 year-old, σε ηλικία γάμου at an age to be married, δεκαοχτάχρονο 18 year-old, της παντρειάς to be married. This tendency is also confirmed in instances where we can guess the age of the person talked about from the immediate context, as in the following examples from the male magazines: - κάθε καινούργιο κορίτσι που εμφανίζεται στο πεζοδρόμιο (WLMG ) every new girl who appears on the pavement - και νυν κυρία Καραμανλή. Και όμορφο κορίτσι είναι (WLMG ) and now Mrs. Karamanli. She is both a pretty girl In the first example, the context makes it clear that the girl referred to is a prostitute, while the second example has an unambiguous patronizing tone, which is intensified by the co-occurrence of κυρία Mrs/lady with κορίτσι. Similarly, the girl referred to in the following example from an opinion article is also, in fact, an adult: - τι μήνα του μέλιτος να κάνει το κορίτσι με τον Πάγκαλο; (WOPG ) what kind of honeymoon would she, the girl, have spent with Pangalos? This is an instance of the ironic characterization which we found above as a separate meaning of γυναίκα (CHARACTERIZATION). It is, of course, interesting that such uses have not and arguably cannot be found with the male members of the two pairs. Finally, reference to girls of an advanced age is also found in the female magazines in cases of workgroups (τα κορίτσια του διαφημιστικού μας the girls of our advertising department, WLMG ) 8 or mothers (πολλά μεγαλύτερα κορίτσια, νεαρές μητέρες many older girls, young mothers, WLMG ) (cf. Bolinger 1980: 100; Sigley & Holmes 2002). This evidence suggests that women can be referred to as if they were not adults, whereas it is not socially acceptable to treat men as boys, that is as less than men. Cases in which collocates of the two members of the pair diverge include, first of all, instances of patronizing or ironic uses of characterization for κορίτσι, found mainly in opinion articles, as in the following examples: 8 Sigley & Holmes (2002) find a similar use in their data also with boys.

13 Lexical choices of gender identity in Greek genres:the view from corpora Τι του βρήκες κορίτσι μου, το γερακίσιο προγούλι; (WOPG ) what have you find in him, my girl, the hawk-like jawbone? - και τι φταίει π.χ. το κορίτσι αν σε νεαρή ηλικία τη φλέρταρε ο Ζάχος! (WOPG ) and why is the girl to blame if e.g. in a young age was flirted by Zachos! The emphasis here seems to lie in the age difference between younger girls and older men (cf. Sigley & Holmes 2002), as is also the case in the example from the male magazines: τα κορίτσια εκδικούνται τους άντρες girls take their revenge on men (WLMG ), where κορίτσι is contrasted with άντρας rather than αγόρι. A different emphasis is given to the two members of the pair in the male and female magazines. In the former, boys are presented in multiple roles: As victims (να αποπλανήσει ένα ανήλικο αγόρι to seduce an underage boy, WLMG ), in relation to sexuality (δίνουν ονόματα στον ανδρισμό τους they give names to their manhood, WLMG ), aggression (κρατάει το καλάζνικοφ και σκοτώνει he kills with a Kalashnikov, WLMG ), misbehaviour (έπινε μαύρο he used to have a joint, WLMG ) and prestige (θα γινόταν πρόεδρος he was to become president, WLMG ). On the other hand, girls are portrayed in relation to their appearance (όμορφα/απίστευτου κάλλους beautiful/of an incredible beauty ), prostitution and sexuality (κορίτσια που ψωνίζονται στις γωνιές της/κάνει γυμνές σκηνές girls who solicit customers in corners, WLMG /she plays in nude scenes, WLMG ) and innocence (τα αθώα κορίτσια από την επαρχία the innocent girls from the countryside, WLMG ). In the female magazines boys are presented in comparison to females (τα κορίτσια ωριμάζουν πιο γρήγορα από τα αγόρια girls mature faster than boys, WLMG ) or in their relation to females as boyfriends (το αγόρι της her boyfriend [lit. boy] ). The collocates for girls, on the other hand, have to do with work (εργαζόμενο κορίτσι/συνάδελφος working girl/colleague ), their relations (το κορίτσι μας είχε μια σχέση our girl had an affair, WLMG ), their peer-group (κορίτσια του Cosmopolitan/κορίτσια του site Cosmopolitan/site girls ) or they are positively evaluated (αξιόλογο/ατρόμητο/χαρούμενο και κοινωνικό/τολμηρά/ανεξάρτητα worthy/ /fearless/cheerful and sociable/daring/independent ) with an emphasis on their dynamism, independence and worth. In sum, there is a common emphasis in all genres in the portrayal of both boys and girls as victims. The different representation of the two members of the pair depends on the genre and is especially evident in the male and female magazines. The male magazines represent a view of boys and girls that does not diverge from stereotypical patterns of behaviour. Aggression is seen as a positive characteristic for boys because of its value as a sign of peer-group identity, while girls are seen as innocent or seductive. It is also significant that the reference to the role of victim, which appears equally in boys and girls, is totally absent in the collocates of men, in the same way that reference to innocence fades away in the collocates of women. On the other hand, in the female magazines, girls are seen as members of a positively evaluated peergroup in the workplace, while boys are seen in their relations to girls. Without doubt, this diverging emphasis is related to the identity construction of the two kinds of magazines.

14 330 Dionysis Goutsos and Georgia Fragaki It is evident that there is much scope for research here, especially in the comparison of the male and female members of the two pairs, i.e. άνδρας/άντρας vs. γυναίκα and αγόρι vs. κορίτσι. In the case of αγόρι and άνδρας/άντρας, collocates relating to aggression and misbehaviour seem to develop into socially accepted conflict as age progresses. In the case of κορίτσι and γυναίκα, age does not seem to be the only criterion for distinguishing between the two terms, since, first of all, age boundaries are vague for females in our data, as has also been found in English data (Sigley & Holmes 2002). Although in theory the difference between them is only a matter of age, our data indicates that there is an additional dimension involved. The association of age with properties like innocence, powerlessness, need for assistance and naiveté ends up in assigning these meanings to κορίτσι, almost irrespective of age. As a result, κορίτσι functions as a characterization or label in addition to being a marker of age. This suggests that the symmetry of pairs is not to be taken for granted as usually assumed but depends on actual use in specific data. 6. Discussion and conclusions Our findings from the examination of the two basic pairs of nouns, man vs. woman and boy vs. girl, in five different genres of Greek point to a fundamental asymmetry in the treatment of the two genders. Evidence of this asymmetry is found in the frequency and types of common and different meanings, as well as of common and different collocates for the members of the two pairs. First, meaning distinctions which are only found with women are derogatory, whereas those found with men are positive. Similarly, collocates which appear only with women are either negative or give emphasis on their effort to participate in the public sphere, whereas for men non-shared collocates deal with their achievement in public life and their involvement in conflict. Furthermore, one of the most interesting findings of our study concerns the long age span associated with girls in contrast to boys, something which implies a view of women as immature and dependent. Secondly, there is unevenness in the treatment of the two genders even in common meanings and collocates. Different frequencies of meanings give emphasis on stereotypical views of work for men and women, by linking men with the armed forces or by drawing attention to the exceptional character of some occupations for women (e.g. γυναίκα ευρωβουλευτής woman Euro-MP ). Likewise, the collocates belonging to common semantic areas draw an oppositional picture, in which men are associated with aspects presented as positive and the reverse for women (e.g. active vs. passive behaviour). Thirdly, gender was found to signify more than simply the sex of the referent, since a host of additional meanings is present in many instances along with the denotative sense. Thus, it is only γυναίκα and κορίτσι that occur in instances of ironic or patronizing evaluation, whereas some occurrences of man with the meaning of stereotypical role have a gradable quality, linked with positive evaluation. It is interesting here to compare these observations with our findings concerning gender adjective pairs (Fragaki & Goutsos, forthcoming), for which we have noted a tendency to develop gradable, evaluative meanings, which co-exist with classifying functions. These evaluative meanings are related to the stereotypical roles of the two genders, by being based on cultural preconceptions and schemas. In other words, what it means to

15 Lexical choices of gender identity in Greek genres:the view from corpora 331 evaluate something as ανδρικός vs. γυναικείος ( male vs. female ) or αρσενικός vs. θηλυκός ( masculine vs. feminine ) depends on what we are expected to already know about the typical characteristics of the two genders. This also seems to be the case with nouns like man, where our understanding of what πολύ άντρας ( very man ) means depends on stereotypical, cultural and linguistic knowledge. Our study has further pointed out that genre and audience design are prominent factors in the process of gender construction. The newspapers, which stand on the one end of the formality/conventionality scale, present a more equivocal view: While they give emphasis on issues of equality, they also touch upon less politically correct issues like prestige, prostitution etc. The magazines, on the other hand, adopt a more familiar style, which corresponds to less conventional content. For this reason they offer more appropriate discursive space for raising issues of gender and reproducing dominant cultural schemas. An important distinction in the construction of gender is that between the general interest and gender-oriented genres. The general interest magazines include diverse representations of men and women with a bias towards adopting a male perspective. In this respect, the general magazines are especially important for circulating established views on gender under the guise of an impartial outlook. In contrast, the male and female magazines explicitly foreground their particular stance on gender. Gender construction in male and female magazines can be largely accounted for in terms of van Dijk s (1998: 33) ideological square, an abstract ideological pattern involving emphasis on the positive characteristics of the in-group, emphasis on negative characteristics of the out-group, downgrading negative characteristics of the in-group and downgrading positive characteristics of the out-group. Thus, in broad terms, the male magazines present men as successful, prestigious etc. and suppress women s effort towards participation in society, work and equality. They also present negative characteristics of men as positive attributes and do not give emphasis to what women regard as important for themselves. Similarly, the female magazines portray women (and girls) as dynamic, active, busy etc. and undervalue male emphasis on prestige and power. At the same time, they do not seem to emphasise negative male characteristics and to that extent they diverge from the pattern predicted by the ideological square but draw a less glorified picture of men (and boys) than the male magazines do. In addition, the female magazines are concerned to a large extent with a female self-image, possibly expressing a feeling of social insecurity. This pattern suggests that heterogeneous representations of women/girls and men/boys are offered in the texts examined. Male identity is viewed in similar ways in the gender-oriented genres, whereas female identity is constructed in a less uniform way, since the female-oriented texts significantly diverge from other genres. As a result, although our findings support the well-known asymmetry between the two genders found in the literature, our study also points to a more complicated picture, in which men are linguistically represented in more fixed or determined ways (e.g. as strong, powerful etc.), whereas women are viewed in a wider range of associations (e.g. oppressed, striving for equality, powerful etc.). This multifaceted representation of women is certainly related to the drastic changes occurring in their social status and thus social change seems to both affect and be reflected in language use. It is clear that much more research is needed before we are able to generalize with any certainty about gender identity construction in Greek on the grounds of specific lexical choices. What we have been outlining above are rather emerging

16 332 Dionysis Goutsos and Georgia Fragaki tendencies pointing to broader discursive choices. Our forthcoming work intends to explore different aspects of lexis, analyse a more varied range of texts and involve a more fine-grained taxonomy of genres. More detailed and in-depth studies of social contexts of interaction will definitely add to our investigation. However, it is our belief that the study of corpora offers a privileged method for exploring the interaction between lexical choices and contextual parameters and thus bringing together the microand the macro-level of analysis. The view from corpora can open up a much-needed and original perspective on the vexing issue of language and identity. References Anastasiadi-Symeonidi, and Chila-Markopoulou/ Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. & Δ. Χειλά- Μαρκοπούλου (επιμ.) (2003) Το γένος. Αθήνα: Πατάκης. Archakis and Kondyli/ Αρχάκης, Α. & M. Κονδύλη (2002) Εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία. Αθήνα: Νήσος. Babiniotis/ Μπαμπινιώτης Γ. (2002) Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. 2 η έκδοση. Baker, P. (2006) Using Corpora in Discourse Analysis. London and New York: Continuum. Bolinger, D. (1980) Language, the Loaded Weapon. London: Longman. Cameron, D. (2003) Gender issues in language change. Annual Review of Applied Linguistics 23: Charalambakis/ Χαραλαμπάκης, Χ. (2001) Νεοελληνικός λόγος. 3 η έκδοση. Αθήνα. del-teso-craviotto, M. (2006) Words that matter: Lexical choice and gender ideologies in women s magazines. Journal of Pragmatics 38: Dijk, T.A. van (1998) Opinions and ideologies in the press. In A. Bell, and P. Garrett (eds.), Approaches to Media Discourse. Oxford: Blackwell, pp Fragaki, G., and D. Goutsos (forthcoming) Gender adjectives and identity construction in Greek corpora. Proceedings of the 7 th International Conference on Greek Linguistics, 8-10 September 2005, University of York. Fragoudaki/ Φραγκουδάκη, Α. (1988) Γλώσσα λανθάνουσα-2. Δίνη 3: Fragoudaki/ Φραγκουδάκη, Α. (1989) Γλώσσα λανθάνουσα-3 ή γιατί δεν υπάρχουν βουλεύτριες παρά μόνο χορεύτριες. Δίνη 4: Georgakopoulou, A. (1995) Women, men and conversational narrative performances: Aspects of gender in Greek storytelling. Anthropological Linguistics 37: Gesuato, S. (2003) The company women and men keep: What collocations can reveal about culture. In D. Archer, P. Rayson, A. Wilson, and T. McEnery (eds.), Proceedings of the Corpus Linguistics 2003 conference. UCREL, Lancaster University, pp Goutsos/ Γούτσος, Δ. (2003) Σώμα Ελληνικών Κειμένων: Σχεδιασμός και υλοποίηση. Πρακτικά του 6 ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σεπτεμβρίου CD-ROM publication.

17 Lexical choices of gender identity in Greek genres:the view from corpora 333 Goutsos, D., and M. Katsoyannou (2006) Gender construction and the Word Thesaurus for Greek. In E.- M. Thüne, S. Leonardi, and C. Bazzanella (eds.), Gender, Language and New Literacy: A Multilingual Analysis. London and New York: Continuum, pp Holmes, J. (2000) Ladies and gentlemen: Corpus analysis and linguistic sexism. In C. Mair, and M. Hundt (eds.), Corpus Linguistics and Linguistic Theory. Papers from the 20 th International Conference on English Language Research on Computerized Corpora (ICAME 20). Amsterdam: Rodopi, pp Holmes, J. (2001) A corpus-based view of gender in New Zealand English. In M. Hellinger, and H. Bussman (eds.), Gender across Languages. The Linguistic Representation of Women and Men. Vol.1. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, pp Holmes, J., and R. Sigley (2002) What s a word like girl doing in a place like this? Occupational labels, sexist usages and corpus research. In P. Peters, P. Collins, and A. Smith (eds.), New Frontiers of Corpus Linguistics. Papers from the 21 st International Conference on English Language Research on Computerized Corpora. Sydney Amsterdam: Rodopi, pp Kakridi-Ferrari/ Κακριδή-Φερράρι, Μ. (2005) Γλώσσα και κοινωνικό περιβάλλον: Ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας. Α Μέρος. Αθήνα: Παρουσία αρ. 64. Kendall, S., and D. Tannen (2003) Discourse and gender. In D. Schiffrin, D. Tannen, and H.E. Hamilton (eds.), The Handbook of Discourse Analysis. Oxford: Blackwell, pp Lakoff, R. (1975) Language and Woman s Place. New York: Harper Colophon. Leech, G., and R. Fallon (2004) [1992] Computer corpora - what do they tell us about culture? In G. Sampson, and D. McCarthy (eds.), (2004) Corpus Linguistics. Readings in a Widening Discipline. London: Continuum, pp Makri-Tsilipakou, M. (1989) The gender of anthropos: An exercise in false generics. Proceedings of the 3 rd Symposium on the Description and/or Comparison of English and Greek, School of English, Department of Theoretical and Applied Linguistics, Faculty of Philosophy, Aristotle University of Thessaloniki. Thessaloniki, pp Makri-Tsilipakou, M. (1991) Agreement/disagreement: Affiliative vs. disaffiliative display in cross-sex conversations. Unpublished Ph.D. dissertation, Department of English Language and Literature, Aristotle University of Thessaloniki. Makri-Tsilipakou/ Μακρή-Τσιλιπάκου, Μ. (1996) Τι άλλαξε λοιπόν; Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 16 ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, pp Makri-Tsilipakou, M. (2003) Greek diminutive use problematized: Gender, culture and common sense. Discourse & Society 14.6: Pavlidou/ Παυλίδου, Θ. (1985) Παρατηρήσεις στα θηλυκά επαγγελματικά. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Πρακτικά της 5 ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α. Π. Θ. εσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, pp Pavlidou: Παυλίδου, Θ.-Σ. (επιμ.) (2002) Γλώσσα Γένος Φύλο. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Pavlidou et al/ Παυλίδου, Θ.-Σ., Αλβανούδη, Α. & Καραφώτη, Ε. (2004) Γραμματικό γένος και σημασιακό περιεχόμενο: Προκαταρκτικές παρατηρήσεις για τη λεξιλογική αναπαράσταση των φύλων. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 24 ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, pp

18 334 Dionysis Goutsos and Georgia Fragaki Ralli, A. (2002) The role of morphology in gender determination: Evidence from Modern Greek. Linguistics 40: Schmid, H.-J. (2003) Do women and men really live in different cultures? Evidence from the BNC. In A. Wilson, P. Rayson, and T. McEnery (eds.), Corpora by the Lune: A festschrift for Geoffrey Leech. Frankfurt: Peter Lang, pp Sigley, R., and J. Holmes (2002) Looking at girls in corpora of English. Journal of English Linguistics 30.2: Stubbs, M. (1996) Text and Corpus Analysis. Computer-assisted Studies of Language and Culture. Oxford: Blackwell. Stubbs, M. (2001) Words and Phrases.Corpus Studies of Lexical Semantics. Oxford: Blackwell. Tannen, D. (1982) Ethnic style in male-female conversation. In J. Gumperz (ed.), Language and Social Identity. Cambridge: Cambridge University Press, pp Tannen, D. (1983) I take out the rock dok! : How Greek women tell about being molested (and create involvement). Anthropological Linguistics 25: Triandaphyllidis/ Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη (1998) Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ., Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Tsokalidou/ Τσοκαλίδου, Ρ. (1996) Το φύλο της γλώσσας. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων. Appendix: Collocates of the basic pair άνδρας/άντρας-γυναίκα appearance sexuality NEWS ARTICLES νέο young, όμορφο handsome, κομψό elegant, αθλητικό sporty του πιο σέξυ άντρα στον πλανήτη of the sexiest man on the planet OPINION ARTICLES ημίγυμνος halfnaked, ολόγυμνος stark naked GENERAL MAGAZINES δυνατός strong, ψηλός tall, μελαψός swarthy, ψωμωμένος beefy, στομαχάκι tummy στύση erection, ομοφυλοφιλία homosexuality ζευγάρωναν mated, επιθυμία desire, γυμνό naked, βιάγκρα Viagra, αναγνωρίζει το ερωτικό κάλεσμα MALE MAGAZINES ωραίος handsome, καλοντυμένους well-dressed, δυνατός strong, θεός god την πέφτουν they make a pass at her, την τριγύριζαν they hanged around her, ερωμένων lovers, προσόντα equipment, ζήλια envy, FEMALE MAGAZINES καλογυμνασμένος well built, γλύκα sweetie, υπέροχος wonderful, γοητευτικός charming, σαγηνεύει seduces, ωραίοι handsome, ηλιοκαμένοι sunburnt σεξουαλική απόδοση sexual performance, γονιμοποιήσουν to fertilize, ερωτικά ικανούς erotically potent, διαταραχές disorders, δυσλειτουργίες

19 Lexical choices of gender identity in Greek genres:the view from corpora 335 positive properties negative properties relationships power public person conflict εντιμότητα honesty κραταιός mighty, ισχυρός powerful, μεγάλος great κοινοβουλευτικοί parliamentary χάσμα gulf, αναμέτρηση confrontation ξεσπάσει outbreak υπευθυνότητα responsibility, δεν «μασάει» is tough αναξιοπιστία unreliability σπουδαίος important, ισχυρός powerful, μεγάλοι great πολιτικός politician, δημόσιος public, ακαδημαϊκός academic, επώνυμος renowned recognizes the erotic call τραυλίζουν they stammer φιλία friendship, αγάπη love, σχέση relationship, άρρηκτος δεσμός indissoluble bond μεγάλος great, σπουδαιότερους more important σημάδι κοινωνικής καταξίωσης a sign of social achievement σκληροί tough, αμείλικτοι ruthless, ανταγωνιστικό πνεύμα spirit of competition μέγεθος του πέους penis size, πορνό porn, προτιμούν τις ξανθές they prefer blondes, γαμούν they fuck, σέξι sexy ντομπροσύνη outspokenness, σωστός fair, ευφυής intelligent, αυθόρμητος spontaneous, ήρωας hero, έχει τη λύση has the solution ~του πεπρωμένου της/μου of her/my destiny κραταιός mighty, μεγάλοι greater, ισχυρότερους more powerful διάσημου famous παλεύουν they fight, προδιαθέσεις βίας predisposition to violence Table 5: Collocates of άνδρας/άντρας in the five CGT genres malfunctions, δραστήριοι active, γονιμότητα fertility προσωπικότητα personality, ώριμος mature, πνευματώδης witty, δεν κλαίνε do not cry, διακινδυνεύουν take a risk μαμάκηδες mommy s boys υπέροχος γάμος wonderful marriage, ζεις με you live with, ερωτευτείς έναν to fall in love with «ισχυρό φύλο» the strong sex ακραίες συμπεριφορές extreme behaviour NEWS ARTICLES OPINION ARTICLES GENERAL MAGAZINES MALE MAGAZINES FEMALE MAGAZINES

20 appearance 336 Dionysis Goutsos and Georgia Fragaki νεαρή young, λαμπερές glowing, με πλούσιο στήθος with a big bosom καταπληκτική amazing πανέμορφη beautiful, ψηλή tall, μυώδης muscular, όμορφη pretty, χάρη elegance, εμφάνιση appearance, νέα young, με ευπρεπή ενδυμασία with decent attire, ωραίες beautiful sexuality γυμνή naked χαρέμι harem, έχει κάνει σεξ με γυναίκες has sex with women, πλάγιαζε/κοιμάται με γυναίκα sleeps with a woman, έρωτα προς/ ένωση με/ επιθυμία προς τη γυναίκα love for/union with/desire for a woman, γίνεται ελκυστική becomes attractive, προκλητική provocative ζευγαρώνω με γυναίκα mate with a woman, έτοιμη για αναπαραγωγή ready for reproduction έλξη attraction, προκλητικότητα μιας γυναίκας the provocative ξωτικό fairy, όμορφη beautiful, σούπερ super, καλλονές beauties, ωραιότερες more beautiful, λευκές white, παχουλές plump, ομορφιά beauty, κοσμήματα jewels στο κρεβάτι in bed, πηδάει humps, τσίτσιδη stark naked, είχε πάει με άλλη he had been with another woman, μαζοχιστικές διαθέσεις masochistic tendencies, ασωτία wantonness επιθυμητή desirable, σύμβολο του σεξ sex symbol, φιλήδονη lustful, ερωτική συνεύρεση erotic intercourse, επιτυχία στις γυναίκες success with women, παρθένα virgin, λεσβίες lesbians, σεξοδιαστροφική έλξη sexual perversion, γαμιούνται are εντυπωσιακές impressive, υπέροχη wonderful, νέα young, κομψή elegant, τέλεια perfect, υπέροχες wonderful, ωραίες beautiful, λατρεύουν να φορούν they adore to wear clothes, φοράνε ρούχα they wear clothes μείνει έγκυος becomes pregnant, δεν έκανε σεξ had no sex, περίμενε παιδί expected a child, αναπαραγωγική ηλικία reproductive age, ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη unwanted pregnancy, έγκυος pregnant, έκτρωση abortion, λίμπιντο libido, σεξουαλική διάθεση/ ενδιαφέρον sexual mood/interest, σεξουαλική ζωή sex life

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

LEXICAL CHOICES OF GENDER IDENTITY IN GREEK GENRES: THE VIEW FROM CORPORA

LEXICAL CHOICES OF GENDER IDENTITY IN GREEK GENRES: THE VIEW FROM CORPORA Pragmatics 19:3.317-340 (2009) International Pragmatics Association DOI: 10.1075/prag.19.3.02gou LEXICAL CHOICES OF GENDER IDENTITY IN GREEK GENRES: THE VIEW FROM CORPORA Dionysis Goutsos and Georgia Fragaki

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS 1. Developing a grammar fragment...1 2. A formalism that is too strong and too weak at the same time...3 3. References...4 1. Developing a grammar fragment The

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΤΟ ΚΑΠΜΝΙΣΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Κατσαρής Γιάγκος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και γλωσσική διδασκαλία: Διεθνείς αναζητήσεις και διαφαινόμενες προοπτικές για την ελληνική γλώσσα

Ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και γλωσσική διδασκαλία: Διεθνείς αναζητήσεις και διαφαινόμενες προοπτικές για την ελληνική γλώσσα 818 Ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και γλωσσική διδασκαλία: Διεθνείς αναζητήσεις και διαφαινόμενες προοπτικές για την ελληνική γλώσσα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα Abstract Corpus linguistics

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 8: Analysis of Consumerism and Consumers Rights. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 8: Analysis of Consumerism and Consumers Rights. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ενότητα 8: Analysis of Consumerism and Consumers Rights Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Το φωνηεντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram?

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram? HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? The point on the horizontal axis such that of the area under the histogram lies to the left of that point (and to the right) What

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 04γ: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 04γ: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 04γ: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2013 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Αποτίμηση αφηγηματικών ικανοτήτων παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ Θεόδωρος Μαρκόπουλος University of Uppsala thodorismark@yahoo.gr Abstract This paper discusses methodological

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Το Άσεµνο Λεξιλόγιο της Νέας Ελληνικής: Μια µελέτη των Μορφολογικών, Σηµασιολογικών και Πραγµατολογικών χαρακτηριστικών του.

Το Άσεµνο Λεξιλόγιο της Νέας Ελληνικής: Μια µελέτη των Μορφολογικών, Σηµασιολογικών και Πραγµατολογικών χαρακτηριστικών του. Πανεϖιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωϖιστικών και Κοινωνικών Εϖιστηµών Τµήµα Φιλολογίας: Τοµέας Γλωσσολογίας Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Σϖουδών Γλωσσολογική ανάλυση κι Εφαρµογές Το Άσεµνο Λεξιλόγιο της Νέας Ελληνικής:

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΣΙΓΚΟΥ Α. 1, και ΝΟΥΤΣΟΥ Α. 1 1 9 ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων e-mail: atsig@tee.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 Παρακίνηση εργαζοµένων: Ο ρόλος του ηγέτη στην παρακίνηση των εργαζοµένων. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 7: More about gerunds Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω 0 1 2 3 4 5 6 ω ω + 1 ω + 2 ω + 3 ω + 4 ω2 ω2 + 1 ω2 + 2 ω2 + 3 ω3 ω3 + 1 ω3 + 2 ω4 ω4 + 1 ω5 ω 2 ω 2 + 1 ω 2 + 2 ω 2 + ω ω 2 + ω + 1 ω 2 + ω2 ω 2 2 ω 2 2 + 1 ω 2 2 + ω ω 2 3 ω 3 ω 3 + 1 ω 3 + ω ω 3 +

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Εισηγήτρια: Ελένη Παού. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαγδαληνή-Βιολέττα Ζέρβα

ΘΕΜΑ. Εισηγήτρια: Ελένη Παού. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαγδαληνή-Βιολέττα Ζέρβα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Κειµενογραφία ιαφήµισης: Η σηµασία των λέξεων και του διαφηµιστικού κειµένου, σλόγκαν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διατήρηση της γεωργικής χρήσης της γης σε περιαστικές περιοχές»

Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διατήρηση της γεωργικής χρήσης της γης σε περιαστικές περιοχές» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας &Ανάπτυξης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet 2/2015 ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΘΙΣΜΟ Γιώργος Τσουβέλας Ψυχολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΚΠΑ Πολυξένη Παρασκευοπούλου Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠΑ Ευαγγελία Κατέρη Έλενα Βιταλάκη Ορέστης

Διαβάστε περισσότερα