ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ

2 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΕΠ) ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για όλες τις παραγράφους και παραμέτρους που αναφέρονται στις Οδηγίες αυτές, αναμένεται η μελέτη να διαμορφωθεί ανάλογα, αφού γίνει συσχετισμός του έργου με το περιβάλλον και προδιαγραφούν, με αιτιολόγηση, οι επιλογές, οι παράμετροι του έργου, οι πτυχές του περιβάλλοντος και οι παράμετροι των επιπτώσεων που θα αξιολογηθούν. 2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Για τους σκοπούς της ΜΕΕΠ, περιβάλλον πρέπει να θεωρείται ότι σημαίνει το σύνολο των παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλοεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία του πληθυσμού, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες και περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις καταστάσεις που υπάρχουν στη γη, τα νερά και το έδαφος, όλα τα στρώματα της ατμόσφαιρας, όλη την οργανική και ανόργανη ύλη και όλους τους ζώντες οργανισμούς και όλα τα οικοσυστήματα και τα τοπία και τις αλληλοσχετίσεις μεταξύ τους και μεταξύ τους και των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών. 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.1. Αντικείμενο μελέτης είναι ο τεκμηριωμένος εντοπισμός των αναμενόμενων από το έργο θετικών και αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τις ανέσεις, η υποβολή συγκριτικής τεκμηριωμένης διαπίστωσης όσον αφορά τις περιβαλλοντικές διαστάσεις των διαφόρων διαζευκτικών λύσεων (αν υπάρχουν ή, αν όχι, αν προταθούν), η υποβολή εισηγήσεων για την πλέον περιβαλλοντικά αποδεκτή διαζευκτική λύση, περιλαμβανομένης και της επανεξέτασης της μορφής, όδευσης, χωροδιάταξης των σχετικών κατασκευών, των γεωμετρικών και άλλων χαρακτηριστικών του έργου και της διαφοροποίησης στο μέγεθός του, για την αποφυγή, απάμβλυνση, ελαχιστοποίηση ή, όπου είναι δυνατόν, αποκατάσταση ή αναπλήρωση των αρνητικών επιπτώσεων που θα εντοπιστούν και θα είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν και οποιασδήποτε δράσης ή μέτρων για να αποζημιωθεί, φυσικά ή χρηματικά, οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά στο περιβάλλον και ο εντοπισμός, επιμέρους και συναθροιστικά, των επιπτώσεων, και του βαθμού τους, που δεν θα είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν, αποφευχθούν, απαμβλυνθούν, ελαχιστοποιηθούν, αποκατασταθούν, αντιστραφούν ή αναπληρωθούν και που θα παραμείνουν σοβαρές, μόνιμες ή μη αντιστρεπτές και μετά τη λήψη των μέτρων που θα εισηγηθούν οι μελετητές Πρέπει να θεωρείται ότι η επιλογή της μη προώθησης ενός έργου για τεκμηριωμένα σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία αποτελεί πάντα επιλογή η οποία πρέπει να εξετάζεται. Η επιλογή αυτή θα πρέπει να συναρτάται με την ανάγκη για την επίτευξη ψηλών επιπέδων προστασίας και, όταν υπάρχει ή διαφαίνεται απειλή για σημαντική μείωση ή απώλεια στη βιολογική ποικιλομορφία ή για σοβαρές ζημιές στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, η απουσία πλήρους επιστημονικής βεβαιότητας δεν θα πρέπει να αποτρέπει τους μελετητές από το να εισηγηθούν τη λήψη δραστικών μέτρων ή τη μη προώθηση ενός έργου. 4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 4.1. H μελέτη πρέπει να είναι γραμμένη στα ελληνικά. Environment Service Page 2 1/30/2008

3 4.2. Η μελέτη πρέπει να είναι ακριβής και συγκεκριμένη όσον αφορά τα σημαντικά θέματα και να συνοδεύεται, απαραίτητα, ιδιαίτερα όσον αφορά την περιγραφή και αξιολόγηση του περιβάλλοντος και των επιπτώσεων, με τους κατάλληλους σε κλίμακα για κάθε περίπτωση τοπογραφικούς, κτηματικούς ή άλλους απαραίτητους χάρτες, σχέδια και φωτογραφίες, καθώς και με τα απαραίτητα στοιχεία, μετρήσεις, υπολογισμούς, πίνακες, διαγράμματα, κλπ Στην αρχή της μελέτης χρειάζεται να δοθεί περίληψη των διαπιστώσεών της, των κύριων περιβαλλοντικών προβλημάτων που εντοπίστηκαν και των εισηγούμενων μέτρων αντιμετώπισής τους Το κυρίως κείμενο πρέπει να συνοδεύεται από μικρές περιλήψεις του κάθε κεφαλαίου καθώς και με αναφορά στις πηγές των στοιχείων Στο κείμενο χρειάζεται να ενσωματωθεί και μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών και διαπιστώσεων Χρειάζεται αναλυτική παράθεση των υποθέσεων και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των επιπτώσεων καθώς και των δυσκολιών (τεχνικές ελλείψεις ή ελλιπείς γνώσεις) που συναντήθηκαν κατά τη συλλογή και αξιολόγηση των πληροφοριών και των κενών σε γνώση και των αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την ετοιμασία της μελέτης Είναι απαραίτητο να γίνει ονομαστική αναφορά σε αυτούς που ετοίμασαν τη μελέτη, τα προσόντα και τη σχετική πείρα τους Για την αξιολόγηση της μελέτης από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή θα χρειαστούν 20 αντίγραφα. 5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5.1. Σκοποί και περιοχές που το έργο προορίζεται να εξυπηρετήσει, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, πληροφορίες και μελέτες που εκπονήθηκαν για την προώθησή του, συμπεριλαμβανομένης κριτικής αναφοράς στις εναλλακτικές λύσεις και επιλογές που εξετάστηκαν, περιλαμβανομένων εναλλακτικών τοποθεσιών, οδεύσεων, μορφών και περιεχομένου του έργου, των λόγων που οδήγησαν στην επιλογή της συγκεκριμένης λύσης και του συγκεκριμένου μεγέθους και σύνθεσης του έργου και των λόγων αποκλεισμού/ απόρριψης εναλλακτικών επιλογών, παραγωγικών διαδικασιών, τεχνολογιών και μεθόδων κατασκευής και λειτουργίας ή άλλων τρόπων ικανοποίησης των αναγκών τις οποίες το έργο προορίζεται να εξυπηρετήσει Στην περίπτωση που ο προτείνων το έργο δεν εξέτασε εναλλακτικές λύσεις, αναμένεται να εξεταστούν τέτοιες πιθανές λύσεις και να γίνουν κατάλληλες εισηγήσεις. 6. ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 6.1. Πρέπει να ζητηθούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι απόψεις όλων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης οι περιοχές των οποίων θα επηρεαστούν από το έργο, άλλων επηρεαζόμενων ομάδων πληθυσμού και δημοσίων υπηρεσιών και να περιληφθεί ειδικό κεφάλαιο στη μελέτη για τις απόψεις που εκφράστηκαν, μαζί με σχόλια των μελετητών καθώς και με αναφορά τους στο βαθμό που αυτές λήφθηκαν υπόψη Στις περιπτώσεις μελετών για έργα του ευρύ δημόσιου τομέα, αναμένεται να γίνουν παρουσιάσεις των προκαταρκτικών συμπερασμάτων των μελετητών σε δημόσιες συγκεντρώσεις που θα διοργανώσουν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. 7. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ/ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ /ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 3 Environment Service Page 3 1/30/2008

4 7.1. Σε όλες τις περιπτώσεις που γίνονται αναφορές σε εκπομπές, απόβλητα και λύματα, περιλαμβανομένων και επεξεργασμένων, την ποιότητα και την απόρριψή τους, τις οσμές, τις επιπτώσεις στους υδροφορείς, και τα χερσαία, υδάτινα και παράκτια οικοσυστήματα, κυματικές παραμέτρους, πεδία ροής, στερεομεταφορά, τον κυκλοφοριακό φόρτο, το θόρυβο και την εν γένει ποιότητα του περιβάλλοντος, πρέπει να γίνουν διαχρονικοί υπολογισμοί των εκπομπών, συγκεντρώσεων και επιπέδων, τόσο για την υφιστάμενη όσο και για την αναμενόμενη κατάσταση, με το έργο και χωρίς το έργο Οι εκτιμήσεις πρέπει να αναφέρονται στη μορφή, ποσότητα, σύσταση, μέγεθος, συγκεντρώσεις και επίπεδα χαρακτηριστικών παραμέτρων, περιλαμβανομένων και σχεδιαγραμμάτων διασποράς και κατανομής τους Πρέπει να χρησιμοποιηθούν διεθνώς παραδεκτά μοντέλα και μεθοδολογίες και να γίνει σύγκριση των υπολογισμών με την χωρίς το έργο κατάσταση Όσον αφορά τα πρότυπα, πρέπει να χρησιμοποιηθούν Κυπριακά πρότυπα και ποιοτικοί στόχοι ή, ελλείψει αυτών, γενικά αποδεκτά πρότυπα στο χώρο της Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, ελλείψει αυτών, κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή/ και διεθνών οργανισμών, όπου είναι τα αυστηρότερα Πρέπει να γίνουν και να χρησιμοποιηθούν ανάλογα στη μελέτη, κατάλληλες σχετικές παρατηρήσεις και μετρήσεις από παρόμοια ή παρεμφερή έργα σε παρόμοιες ή παρεμφερείς περιοχές, στηριγμένες σε επιστημονικά αποδεκτό αριθμό μετρήσεων και δειγματοληψιών. 8. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Η ορολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εξαγωγή των συμπερασμάτων όσον αφορά το βαθμό των επιπτώσεων πρέπει να είναι δόκιμη και να επεξηγηθούν και αιτιολογηθούν, τόσο τα ποιοτικά όσο και τα ποσοτικά κριτήρια που θα χαρακτηρίζουν κάθε μια από τις ορολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για την κάθε παράμετρο. 9. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Θα πρέπει να ετοιμαστούν πίνακες σύγκρισης μεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων (αν υπάρχουν ή αν θα προταθούν από τους μελετητές) περιλαμβανομένης και της σύγκρισης της κατάστασης με το έργο και χωρίς το έργο για κάθε μια από αυτές, οι οποίοι να παρέχουν τη συγκριτική τους αξιολόγηση με αριθμητικές μονάδες οι οποίες πρέπει να καθοριστούν για την κάθε παράμετρο, με συγκεκριμένη επεξήγηση και αιτιολόγηση του βαθμού βαρύτητας που τους δόθηκε ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Ο όρος έργο πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνει όλες τις διαζευκτικές λύσεις που προτείνονται (αν υπάρχουν), τις διάφορες κατασκευές και διεργασίες, την όλη υποδομή που θα απαιτηθεί, τα μηχανήματα που θα εγκατασταθούν, τις διαδικασίες και τις μεθόδους κατασκευής, παραγωγής, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης, οποιασδήποτε μορφής πρώτη ύλη και απόβλητο, τη χρησιμοποίηση ειδών πανίδας και χλωρίδας, οποιοδήποτε δρόμο, όρυγμα ή άλλο έργο που θα κατασκευαστεί, ανορυχτεί, διευρυνθεί ή άλλως πως διαφοροποιηθεί ουσιωδώς, κυκλοφοριακούς κόμβους, παράκτιους και χερσαίους αγωγούς, αντλιοστάσια, δεξαμενές και άλλες κατασκευές και εργασίες σε οποιοδήποτε σημείο που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη δημιουργία και λειτουργία του έργου ή θα προέλθουν ως απόρροια της απόφασης για την υλοποίησή του. 11. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Environment Service Page 4 1/30/2008

5 5 Η περιοχή μελέτης πρέπει να καθοριστεί, αιτιολογώντας τον καθορισμό, λαμβάνοντας υπόψη τη μορφή και το περιεχόμενο του έργου και τις αναμενόμενες επιπτώσεις από αυτό. Η περιοχή μελέτης μπορεί να είναι διαφορετική για διαφορετικές παραμέτρους, αν αυτό αιτιολογείται και η σχετική αιτιολογία πρέπει να αναφερθεί στη μελέτη. 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Στον τομέα αυτό πρέπει να καλυφθούν οι βασικές αρχές, φιλοσοφία και σκοπός του έργου, περιλαμβανομένης και περιγραφής των κύριων χαρακτηριστικών οποιασδήποτε παραγωγικής διαδικασίας, τόσο κατασκευαστικής όσο και λειτουργικής, με έμφαση στα ακόλουθα: - Είδος, μέγεθος και σκοποί του έργου. - Περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του συνόλου του έργου και απαιτήσεις όσον αφορά τη χρήση γης κατά τα στάδια της κατασκευής και λειτουργίας του. - Περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών των μεθόδων κατασκευής και λειτουργίας του έργου και του είδους, μορφής, ποσότητας και ποιότητας των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και οποιεσδήποτε σχετικές τεχνικές λεπτομέρειες. - Πρόβλεψη του τύπου, μορφής και ποσότητας των καταλοίπων και εκπομπών ρύπων, αποβλήτων και υπολειμμάτων, περιλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζόμενων σε απορρίψεις στα νερά, την ατμόσφαιρα και το έδαφος, θορύβου, δονήσεων, φωτισμού, θερμότητας και ακτινοβολίας, που αναμένεται να προέλθουν ως αποτέλεσμα του έργου, κατά την κατασκευή, λειτουργία και συντήρησή του και, όπου αυτό θα ισχύει, ως αποτέλεσμα της εγκατάλειψης ή του τερματισμού της λειτουργίας του. - Αν το έργο συνεπάγεται την εισαγωγή και χρήση γενετικά διαφοροποιημένων οργανισμών, προϊόντων βιοτεχνολογίας ή μη ενδημικών ή ιθαγενών ειδών πανίδας και χλωρίδας, χρειάζεται λεπτομερής επιστημονική περιγραφή τους, ανάλυση της προέλευσης και των ιδιαίτερων αναγκών τους και αναφορά σε διεθνείς συμβάσεις που ρυθμίζουν τη διακίνηση ή προστασία τους. Πιο αναλυτικά, και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω, αναμένεται να καλυφθούν και τα ακόλουθα: Υπόδειξη σε τοπογραφικούς χάρτες κατάλληλης κλίμακας της ακριβούς τοποθεσίας του έργου καθώς και της περιοχής μελέτης Για κάθε εναλλακτική λύση, υπόδειξη, σε κατάλληλης κλίμακας χάρτες, των προτεινόμενων διαδρομών, επιμέρους κατασκευών, ανισόπεδων κόμβων, γεφυριών, τοίχων αντιστήριξης, πυλώνων, πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων, της χωροδιάταξης των διαφόρων επιμέρους συστατικών μερών του έργου, της ακριβούς θέσης όλων των κτισμάτων, υπόγειων δεξαμενών, πισινών, αποβάθρων, αντλιοστασίων, εγκαταστάσεων κλιματισμού, εξαεριστήρων, χώρων ψυχαγωγίας και θεάματος, κυματοθραυστών, παράκτιων κατασκευών, θαλάσσιων σπορ, προβλητών, ιχθυοκλωβών, παράκτιων και θαλάσσιων επιχωματώσεων και εκβαθύνσεων, εγκαταστάσεων και διευκολύνσεων αναψυχής, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, σημείων εκπομπής αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων, προβλεπομένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων, λεπτομερειών τοπιοτέχνησης, λεπτομερειών κατασκευής και διαχείρισης κλειστών χώρων, αγωγών, λεκανών εμπλουτισμού, αντλητικών συγκροτημάτων, πηγαδιών άντλησης και παρακολούθησης, εργαστηρίων, βοηθητικών υποστατικών απαραίτητων για το έργο, κλπ Επιτρεπόμενη δόμηση, κάλυψη κλπ. και λεπτομέρειες για τυχόν αναγκαίες παρεκκλίσεις από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Environment Service Page 5 1/30/2008

6 Aρχιτεκτονική σύνθεση, μορφή, υλικά κατασκευής, όγκοι, πυκνότητα και ύψος κατασκευών, κατασκευαστικά πρότυπα, πλάτη, κλίσεις, γωνιές, πρανή, χρώματα εγκαταστάσεων και τύποι σημάνσεων, σκιές που θα δημιουργούνται, σε συσχετισμό προς την κλίμακα και το χαρακτήρα της περιοχής και τον εν γένει χαρακτήρα του Κυπριακού περιβάλλοντος Μέγεθος και δυναμικότητα του έργου με επιμέρους αναφορά στους τύπους και τον αριθμό των οχημάτων, σκαφών ή αεροσκαφών που θα το χρησιμοποιούν και τη διαχρονική κατανομή τους, με ιδιαίτερη αναφορά στις περιόδους αιχμής και τις βραδινές ώρες Χρονοδιάγραμμα κατασκευής και λειτουργίας του έργου και τρόποι και ωράρια λειτουργίας των επιμέρους χρήσεων (συνεχής, ασυνεχής, εποχιακή, κλπ) Ανάγκες, περιοχές και πληθυσμός που το έργο προορίζεται να εξυπηρετήσει Ανάγκες σε προσωπικό, περιλαμβανομένου προσωπικού που θα στεγαστεί στο χώρο και αναγκαία καταλύματα, περιοχές προέλευσης και διακίνησης εργαζομένων, αριθμός προμηθευτών και χρηστών, σε συνάρτηση προς τα συγκοινωνιακά μέσα που θα χρησιμοποιούν και τη διαχρονική κατανομή του αριθμού και τύπου των οχημάτων, με ιδιαίτερη αναφορά στις περιόδους αιχμής και τις βραδινές ώρες, την αύξηση στην κυκλοφορία οχημάτων και τη εν γένει κίνηση στην περιοχή μελέτης ως αποτέλεσμα του έργου, περιλαμβανομένης και αυξημένης κίνησης στη θάλασσα Συναφείς χρήσεις και συνεπακόλουθες αναπτύξεις που αναμένεται να προέλθουν ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του έργου και κατασκευές που προβλέπονται ή που εύλογα αναμένεται να απαιτηθούν στο μέλλον λόγω των αναγκών του έργου Πρόβλεψη για αποκατάσταση του τοπίου, εκτάσεις που θα εξωραϊστούν μετά την κατασκευή και ελεύθεροι χώροι και πρόσθετα υδατικά σώματα που θα δημιουργηθούν και δημόσιοι χώροι που θα τοπιοτεχνηθούν Οδικές προσβάσεις στο έργο, χώροι στάθμευσης, ανάγκες για κατασκευή νέων δρόμων, τροποποίηση ή αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού δικτύου και για κατάργηση νόμιμων ή παραδοσιακών προσβάσεων και πρόνοιες για αντικατάστασή τους Απόβλητα, εκπομπές και λύματα κατά είδος, μορφή, ποσότητα, σύσταση, ποιοτικά χαρακτηριστικά, σθένος, που υπολογίζεται να δημιουργηθούν κατά τη λειτουργία και συντήρηση του έργου (στερεά και υγρά απόβλητα, υγειονομικά λύματα, περιττώματα και πλεονάσματα τροφής, νεκρά ζώα ή ψάρια, ιλύς, ατμοί, σωματίδια, καπνός, σκόνη, απορρίμματα, οσμές, αερολύματα, απόβλητα συσκευασιών, νερά εξωτερικών επιφανειών και επιφανειακών απορροών, απόβλητα από τη διατήρηση και χρήση ζώων, επικίνδυνα, υπολείμματα φαρμακομπογιών, μεταχειρισμένα μηχανέλαια, κλπ.) και προγραμματιζόμενες μέθοδοι περιορισμού της δημιουργίας τους/ περισυλλογής/ αποθήκευσης/ επεξεργασίας/ ανακύκλωσης/ απόρριψης/ χρήσης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία και συντήρηση του έργου Σε περίπτωση όπου υπάρχουν λέβητες ή άλλες εστίες καύσης, λεπτομέρειες ως προς τον τύπο του λέβητα ή των εστιών καύσης, τη μέγιστη ικανότητα ατμοπαραγωγής, τη μέγιστη κατανάλωση καυσίμου, τον τύπο του καυσίμου που θα χρησιμοποιείται, την περιεκτικότητα του καύσιμου σε θείο, τις εκπομπές CO 2, NOx και SOx ανά μονάδα καυσίμου, κλπ., σε συνάρτηση προς τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας με βάση διεθνείς συμβάσεις Φωτισμός (εσωτερικός και εξωτερικός) από το έργο και συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν. Environment Service Page 6 1/30/2008

7 Εκπομπές ιονίζουσας ακτινοβολίας και ηλεκτρομαγνητικά πεδία που θα δημιουργούνται Οσμές και θερμότητα κατά τη διάρκεια κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του έργου Συσκευές και συστήματα κλιματισμού και ουσίες που θα χρησιμοποιούν σε συνάρτηση προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας με βάση διεθνείς Συμβάσεις Ανάγκες σε νερό και περιγραφή του τρόπου ύδρευσης, πηγές προέλευσης και σημεία υδροληψίας, απαιτούμενες παροχές, συστήματα ύδρευσης, εφικτές εναλλακτικές λύσεις, στοιχεία χρήσης νερού που θα καταναλώνεται, συστήματα εξοικονόμησης νερού Πηγές και εστίες θορύβου και δονήσεις από οχήματα, μηχανήματα, κατασκευές, λειτουργίες και χρήσεις που αναμένεται να προκαλούν θόρυβο, τη μέρα και τη νύχτα Περιγραφή των παραγωγικών διαδικασιών- περιλαμβανομένων όπου είναι σχετικό συστημάτων διατροφής- και των λειτουργικών χαρακτηριστικών, περιλαμβανομένων του είδους, των ποσοτήτων και της συχνότητας χρήσης ή παραγωγής πρώτων υλών, πρόσθετων υλικών, φαρμάκων, τελικών προϊόντων και παραπροϊόντων, θρεπτικών συστατικών, διαγράμματα ροής όπου θα αναγράφονται το είδος, το μέγεθος και ο εξοπλισμός κάθε ενδιάμεσης μονάδας της παραγωγικής διαδικασίας, το είδος των εισερχόμενων και εξερχόμενων υλών κάθε μονάδας, η παραγωγική ικανότητα για τα τελικά και ενδιάμεσα προϊόντα και το γενικό ισοζύγιο υλικών, τα μέσα μεταφοράς και ο τόπος προμήθειας και διάθεσής τους Χρήση ενέργειας και εφικτές εναλλακτικές λύσεις για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του έργου, καύσιμα (ποσότητα, μεταφορά, αποθήκευση, χρήση, απόρριψη), ανάγκες για αναβάθμιση του δικτύου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβανομένης της κατασκευής οποιουδήποτε υποσταθμού και της διέλευσης γραμμών ρεύματος ψηλής τάσης Επιφανειακές απορροές και διευθετήσεις και μέθοδοι αποχέτευσης των όμβριων νερών Συνολική επιφάνεια που θα τυγχάνει εκμετάλλευσης ή θα καλύπτεται με χορτοτάπητα ή θα ποτίζεται, είδη και συνθήκες συντήρησης γρασιδιού και φυτών, φυτοφάρμακα (είδη, ποσότητες, μέθοδοι και ρυθμοί εφαρμογής, ποσότητες ανά μονάδα επιφανείας, τοξικές ιδιότητες σε συσχετισμό με το βαθμό έκθεσης σε τοξικές δόσεις των ανθρώπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας), λιπάσματα (είδη, ποσότητες και συχνότητα λίπανσης, ποσότητες ανά μονάδα επιφανείας.) 13. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Προπαρασκευαστικές εργασίες και έργα που χρειάζονται, χώροι τοποθέτησης γερανών και εργοταξίου και εγκατάστασης υγειονομικών διευκολύνσεων, προσωρινής απόθεσης μπαζών και υλικών κατασκευής, εκκαθάριση βλάστησης, επιχώσεις βιοτόπων ή σημαντικών γεωμορφωμάτων, αποστραγγίσεις και σοβαρή επέμβαση στο περιβάλλον τόσο εντός όσο και εκτός του γηπέδου του έργου, υλικά εκσκαφής που θα απομακρυνθούν, με αναφορά στην ποσότητα και ποιότητά τους και τους χώρους απόρριψης, μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για εκσκαφές ή τοποθετήσεις αγωγών, περιλαμβανομένης αναφοράς σε τυχόν χρήση εκρηκτικών και χώροι διακίνησης και συντήρησης μηχανημάτων, μέθοδοι περισυλλογής και χώροι απόρριψης στερεών και υγρών αποβλήτων και μπαζών, περιλαμβανομένων μεταχειρισμένων μηχανέλαιων και αχρήστων υλικών, όπως ελαστικά, εξαρτήματα οχημάτων, κλπ Ποσότητες υλικών που θα μεταφερθούν στο χώρο, περιλαμβανομένων άμμου και χώματος για τη δημιουργία γηπέδων, χώροι από όπου θα μεταφερθούν και αποτεθούν τα 7 Environment Service Page 7 1/30/2008

8 υλικά, διαδρομή οχημάτων και μηχανημάτων από το χώρο προέλευσης στο χώρο εργασίαςαν θα επηρεάσουν κατοικημένες περιοχές ή περιοχές ή χώρους που χρησιμοποιούνται από το κοινό ή περιοχές ή χώρους αναψυχής Δονήσεις, θόρυβος, σκόνη και άλλες εστίες ρύπανσης, σε συνάρτηση προς το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, την αναμενόμενη περίοδο εκτέλεσής τους και τις ώρες εργασίας, ιδιαίτερα τις εργασίες εκτός εργάσιμων ωρών, τα Σαββατοκύριακα ή αργίες ή κατά την ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή περίοδο, περίοδοι που θα προκληθούν προβλήματα στη διακίνηση οχημάτων ή την πρόσβαση γεωργών ή άλλων ιδιοκτητών ή χρηστών της περιοχής προς τις ιδιοκτησίες τους ή τη διέλευση από την περιοχή ή την πρόσβαση του κοινού προς περιοχές τις οποίες επισκέπτεται και την παραλία Σε περίπτωση ημι-υπόγειων ή υπόγειων κατασκευών, μέθοδοι και μέτρα διασφάλισης της σταθερότητας υπέργειων κατασκευών Κατεδάφιση υποστατικών που περιέχουν αμίαντο, αφαίρεση υλικών που περιέχουν αμίαντο, μεθοδολογία εργασίας, είδος αμιάντου και όγκος υλικών, μέτρα προστασίας προσωπικού και περιβάλλοντος, τρόποι μεταφοράς και χώροι και τρόποι ασφαλούς απόρριψης άχρηστων υλικών αμιάντου ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Περιγραφή των στοιχείων του περιβάλλοντος στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται προ της διενέργειας οποιασδήποτε επέμβασης για την πραγματοποίηση του έργου και που ενδέχεται να επηρεαστούν με την υλοποίηση και λειτουργία του έργου, με τη χρήση κατάλληλων τοπογραφικών χαρτών (και βαθυμετρικών χαρτών, αν προβλέπονται θαλάσσιες κατασκευές ή επεμβάσεις), σε συνάρτηση με την ακριβή τοποθεσία του έργου και το εύρος της περιοχής μελέτης Πληθυσμός (αριθμοί, πυκνότητα, εγγύτητα,) και κυριότερες ασχολίες των κατοίκων και χρηστών (μόνιμων, εποχιακών ή παροδικών) της περιοχής Έκταση και ιδιοκτησία γης που θα επηρεαστεί Χρήσεις γης, περιλαμβανομένων οικιστικών μονάδων, περιοχών, κέντρων ή συγκροτημάτων, αρχαιοτήτων, μνημείων και άλλων παραδοσιακών κατασκευών ή τοποθεσιών ή μορφωμάτων ή χώρων αρχαιολογικής, ιστορικής ή πολιτιστικής σημασίας, πηγαδιών και λαγουμιών, διατρήσεων ύδρευσης και άρδευσης, λατομείων, μεταλλείων, αερολιμένων, έργων υποδομής, οργανωμένων ή περιστασιακών σκυβαλότοπων, σταθμών επεξεργασίας αποβλήτων, ιχθυοτροφείων, περιοχών ή μονάδων γεωργικής και κτηνοτροφικής χρήσης, άλλων μεμονωμένων οικονομικών μονάδων, προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων ανάπτυξης, χώρων αθλοπαιδιών, νοσοκομείων, σχολείων και άλλων δραστηριοτήτων και χρήσεων ιδιαίτερα ευπαθών στις συνθήκες του περιβάλλοντος ή με ιδιαίτερες ανάγκες για ασφάλεια από ατυχήματα, τουριστικών και επισιτιστικών μονάδων, παραλιακών, θαλάσσιων και υποθαλάσσιων ή υπόγειων κατασκευών ή εγκαταστάσεων, κλπ Ζώνες και περιοχές τουριστικής, παραθεριστικής, οικιστικής, βιομηχανικής, βιοτεχνικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής και λατομικής ανάπτυξης, σχετικές πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο ή Τοπικού Σχεδίου ή Σχεδίου Περιοχής Γραμμή της ζώνης προστασίας της παραλίας και πραγματική θέση και έκταση της ακτής Περιοχές και παραλίες χρησιμοποιούμενες από το κοινό, με αξιολόγηση της συχνότητας χρήσης τους και της εξάρτησης της ελκυστικότητάς τους από το χαρακτήρα και την κλίμακα Environment Service Page 8 1/30/2008

9 του χώρου και καταλληλότητα της περιοχής μελέτης για αναψυχή, κολύμβηση, θαλάσσια σπορ, τουριστική και παραθεριστική ανάπτυξη Ανάγλυφο, κλίσεις εδάφους, μορφολογία του χώρου και της ακτής, αξιόλογα χαρακτηριστικά του τοπίου, ποτάμιοι σχηματισμοί, κοιλάδες, απολιθωματοφόρες περιοχές, πανοραμική θέα και οπτικά πεδία, περιοχές ή σημεία ιδιαίτερης αισθητικής σημασίας, βουνά, λόφοι, λίμνες, βοσκότοποι, έλη, ρυάκια, πηγές, γκρεμοί, σπήλαια, φαράγγια, αναβαθμίδες, ή άλλα ιδιαίτερα γεωμορφώματα Γεωλογικά, γεωτεχνικά και σεισμολογικά χαρακτηριστικά, ορυκτός πλούτος Έδαφος, διαπερατότητα, σταθερότητα, μετακινήσεις και φαινόμενα μετατόπισης εδαφών Ποιότητα της θάλασσας, της ατμόσφαιρας, των νερών, του εδάφους και της κατάστασης όσον αφορά το θόρυβο, σε συνάρτηση προς τις υφιστάμενες πηγές ρύπανσης και θορύβου και προβληματικοί για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία χώροι, χρήσεις ή εγκαταστάσεις Υφιστάμενα και προγραμματιζόμενα έργα δημόσιας και αστικής υποδομής, περιλαμβανομένων αποχετευτικών συστημάτων αστικών λυμάτων και όμβριων υδάτων, σταθμών και δικτύων ηλεκτροπαραγωγής, ηλεκτροπρομήθειας, τηλεπικοινωνιών, υδατοπρομήθειας, -περιλαμβανομένων και υπόγειων και υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων-, σταθμών επεξεργασίας λυμάτων-περιλαμβανομένων και αγωγών απόρριψης στη θάλασσα Αλιευτικά πεδία, περιλαμβανομένων και θαλάσσιων διαδρόμων διακίνησης αλιευτικών σκαφών Διάδρομοι προσγείωσης / απογείωσης αεροσκαφών Βαθυμετρικές παρατηρήσεις, μορφολογία βυθού, θερμοκρασία νερού, αλατότητα, κυματισμοί και κύριες διευθύνσεις και δύναμη των κυμάτων, κυματικό κλίμα, κυματική ενέργεια, πεδία ροής, ρεύματα που δημιουργούνται από τους επιφανειακούς ανέμους ή τα κύματα, απόθεση ιλύς, κινήσεις άμμου, συγκεντρώσεις άμμου, απώλεια άμμου σε διάφορες χρονικές περιόδους (στερεομεταφερόμενες ποσότητες, διευθύνσεις μεταφοράς), στάθμη παλίρροιας, συχνότητα εξαιρετικών περιστατικών, αμμοθίνες, αμμώδεις, χαλικώδεις ή πετρώδεις παραλίες, βαθμός σταθερότητας ή διάβρωσης, εξάρτησή τους από τη μεταφορά ιλύς από τη θάλασσα ή την ενδοχώρα Καταγραφή και περιγραφή των ειδών χλωρίδας και πανίδας, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικολογική ισορροπία και τη βιολογική ποικιλομορφία, με αναφορά στην πυκνότητα, ποιότητα, μοναδικότητα, ιδιαιτερότητα και σπανιότητά τους, θαλάσσιων ειδών, ευαίσθητων χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων και βιοτόπων, όπως φυσικών και τεχνητών υδροβιοτόπων και περιοχών που γειτνιάζουν με αυτές, σπάνιων ή προστατευόμενων ειδών, προστατευόμενων περιοχών, ειδών εμπορικής σημασίας, θαλάσσιων ειδών με σημασία για την αλιεία, ειδών που επηρεάζονται από θόρυβο, το νυκτερινό φωτισμό ή την παρουσία του ανθρώπου, φυτοκοινωνιών, ποσοστών φυτοκάλυψης, ορνιθοπανίδας, θηραμάτων, περιοχών φωλιάσματος αποδημητικών πτηνών, δασωμένων ή δασικών εκτάσεων, δημόσιων πάρκων, χώρων πρασίνου, αξιόλογων μεμονωμένων δένδρων και συστάδων δένδρων, κλπ Μετεωρολογικά δεδομένα, θερμοκρασία και μέση βροχόπτωση, συνθήκες υγρασίας, χιονοπτώσεις και θερμοκρασιακές αναστροφές, κατευθύνσεις, ένταση, συχνότητα και σταθερότητα των ανέμων, περίοδοι και ποσοστό νηνεμίας, συχνότητα φαινομένων όπως ομίχλη και δυνατοί άνεμοι. 9 Environment Service Page 9 1/30/2008

10 Υδρολογία, περιλαμβανομένης της φυσικής αποχέτευσης σε περιόδους ψηλής βροχόπτωσης, πλημμυρικές παροχές, θέσεις συγκέντρωσης και φυσικής απορροής των νερών της βροχής, απορροές διαρρεόντων ρευμάτων, υπόγεια νερά και συνθήκες εμπλουτισμού τους, αποστραγγιστικά και αρδευτικά έργα και δίκτυα. 15. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αξιολόγηση όλων των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την ποιότητα της ζωής και τις συνθήκες εργασίας - σε ποιοτικούς και ποσοτικούς όρους χαρακτηριστικών παραμέτρων-, ως αποτέλεσμα της κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του έργου (άμεσες/ έμμεσες, συναθροιστικές, βραχυπρόθεσμες/ μακροπρόθεσμες, θετικές/ αρνητικές, παροδικές/ περιοδικές/ μόνιμες, ανατρέψιμες/ οριστικές), καλύπτοντας και σενάριο υπό τις δυσμενέστερες των συνθηκών και υπολογισμοί και προβλέψεις των επιπτώσεων, συναξιολογώντας τις με υφιστάμενες πηγές ρύπανσης και με άλλες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις που υφίστανται ή έχουν εγκριθεί ή βρίσκονται υπό εκτέλεση ή που λογικά δυνατόν να αναμένεται να προταθούν από τον αιτητή ή άλλους Συμβατότητα του έργου με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα και τις εισηγήσεις της Μελέτης Παράκτιας Διαχείρισης, με σχετικές Μελέτες για Κεντρικούς Σταθμούς Επεξεργασίας Λυμάτων, Αποχετευτικών Συστημάτων, Ρυθμιστικό Σχέδιο, Σχέδιο Οδικής Ανάπτυξης, Τοπικό Σχέδιο, Σχέδιο Περιοχής, τη Δήλωση Πολιτικής για την Ύπαιθρο ή με σχετική Κυκλοφοριακή Μελέτη. Ενδεικτικά αναμένεται να αξιολογηθούν και οι ακόλουθες επιπτώσεις: Επιπτώσεις από την απορρόφηση εργατικού δυναμικού από άλλες δραστηριότητες Συμβατότητα του έργου με υφιστάμενες ή προγραμματιζόμενες χρήσεις γης ή δραστηριότητες και επιπτώσεις στην υφιστάμενη χρήση γης, επιπτώσεις που αναμένονται από την προσέλκυση παρεμφερών προς το έργο χρήσεων ή χρήσεων που δυνατό να το ακολουθούν ή να δημιουργηθούν εξαιτίας του, εκτοπισμός υφιστάμενων χρήσεων, θετικός ή αρνητικός επηρεασμός των προοπτικών αναπτύξεως και των αναγκών επέκτασης διαφόρων χρήσεων Επιπτώσεις στη δημόσια υποδομή λόγω αναγκών αναβάθμισης ή/ και επανασχεδιασμού ή/ και επέκτασης ή /και διαφοροποίησης ή /και μετακίνησης ή/ και δυσμενούς επηρεασμού του οδικού δικτύου, των δικτύων ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών (περιλαμβανομένων και υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων) και του συστήματος αποκομιδής σκυβάλων, της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Κυκλοφοριακή συμφόρηση, αύξηση στα ατυχήματα, πρόκληση δυσχέρειας στις εν γένει ανέσεις των κατοίκων ή άλλων χρηστών της περιοχής, επιπτώσεις στις συνθήκες καθημερινής ζωής και ασφάλειας και υγείας των κατοίκων και χρηστών της περιοχής και στην ομαλή λειτουργία της κοινωνικό-οικονομικής υποδομής, περιλαμβανομένης της βιωσιμότητας υφιστάμενων οικονομικών δραστηριοτήτων, των επιπτώσεων στις αξίες γης και στη διακοπή, επηρεασμό ή πρόκληση δυσχέρειας στην πρόσβαση άλλων χώρων ή εγκαταστάσεων ή ιδιοκτησιών, στους ανοικτούς δημόσιους χώρους, στο χαρακτήρα και την κλίμακα περιοχών και στην αισθητική ποιότητα και την ελκυστικότητά τους, Eπιπτώσεις και πρόκληση δυσχερειών ή άλλης μορφής δυσμενής επηρεασμός στη χρήση ή αξιοποίηση γεωργικής γης, και τις αξίες της γεωργικής γης, στη βιωσιμότητα αρδευτικών, γεωργικών και κτηνοτροφικών έργων, σε χερσαίες ή /και θαλάσσιες επιφάνειες ή διαδρόμους για χρήση από επαγγελματίες και ερασιτέχνες ψαράδες Απώλεια/ καταστροφή/ υποβάθμιση/ προβολή/ προστασία ή άλλης μορφής θετικός ή αρνητικός επηρεασμός στοιχείων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής ή αρχαιολογικών στοιχείων ή 10 Environment Service Page 10 1/30/2008

11 άλλων ιστορικών ή πολιτιστικών στοιχείων ή χώρων ή περιοχών με ιδιαιτερότητα, ή περιοχών συνδεδεμένων με θρύλους και παραδόσεις και τις τοπικές αξίες Δυσμενής επηρεασμός ανθρώπων, πληθυσμού (αλλαγή στην εγκατάσταση, διασπορά, πυκνότητα, ρυθμός αύξησης), κατοικίας (επηρεασμός υπάρχουσας, ανάγκη για νέες), κτιρίων, άλλων σημαντικών ανθρώπινων κατασκευών, υλικών αγαθών και περιουσίας και, γενικά, στο μη φυσικό περιβάλλον, επηρεασμός της σταθερότητας και ευστάθειας κατασκευών, ιδιαίτερα στην περίπτωση υπόγειων έργων Συμβατότητα της σύνθεσης, μορφής, υλικών κατασκευής, όγκων, πυκνότητας και ύψους των κατασκευών και των χρωμάτων των εγκαταστάσεων και σημάνσεων με την κλίμακα της περιοχής και τον εν γένει χαρακτήρα του Κυπριακού φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, αισθητική ρύπανση, περιλαμβανομένων έντονων αντιθέσεων των νέων κατασκευών με το χαρακτήρα και την κλίμακα της περιοχής, επιπτώσεις από το νυκτερινό φωτισμό, επιπτώσεις στη μορφολογία, αλλοίωση του τοπίου, δυσμενής διαφοροποίηση της αισθητικής ποιότητας και της ελκυστικότητας της ακτογραμμής, διακοπή ή παρεμπόδιση της υφιστάμενης οπτικής και αισθητικής ελκυστικότητας, διακοπή ή παρεμπόδιση οπτικών πεδίων, περιλαμβανομένης της θέας του ορίζοντα και της θάλασσας, επηρεασμός δομών, μεταβολή στην κλίμακα του χώρου, απώλεια σημαντικών χαρακτηριστικών του τοπίου, επιπτώσεις σε χαρακτηριστικούς γεωμορφολογικούς σχηματισμούς, απώλεια κοιλάδων Αύξηση του ρυθμού χρήσης ή αξιοποίησης οποιουδήποτε φυσικού πόρου ή σημαντική εξάντληση οποιουδήποτε μη ανανεώσιμου φυσικού πόρου Ατμοσφαιρική ρύπανση, περιλαμβανομένης της ρύπανσης από την αυξημένη κυκλοφορία, τις οσμές, τα σκάφη και τη σκόνη, ρύπανση από μηχανοστάσια, κλιβάνους ή καυστήρες, εγκαταστάσεις ιππασίας, κλπ Ρύπανση των νερών, περιλαμβανομένης της ρύπανσης από πετρελαιοειδή και μεταχειρισμένα μηχανέλαια, βαρέα μέταλλα, και της μικροβιολογικής και χημικής ρύπανσης, ρύπανση από λιπάσματα και φυτοφάρμακα, διείσδυση χημικών ουσιών στα ιζήματα, μέσω του εδάφους ή με επιφανειακή ροή και ρύπανση υπόγειων και επιφανειακών νερών Επιπτώσεις στο επιφανειακό υδατικό δυναμικό, τις φυσικές απορροές, το γενικότερο υδρολογικό σύστημα, τους υπόγειους υδροφορείς, σε περιοχές εμπλουτισμού, διατρήσεις υδατοπρομήθειας και άρδευσης, στην κοίτη και τα πρανή ποτάμιων σχηματισμών, περιλαμβανομένης και της απόρριψης ή κατολίσθησης υλικών εκσκαφής, διακοπή ή επέμβαση σε δίκτυα αποστράγγισης, μεταφοράς ιλύος Αλλαγές ή μεταβολές στα ρεύματα, ρυάκια, ποταμούς, τις κινήσεις επιφανειακού και υπόγειου νερού, τους ρυθμούς απορρόφησης, αποστράγγισης ή απόπλυσης Επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους, περιλαμβανομένων των πιέσεων για πόσιμο νερό και άρδευση σε συνάρτηση με τη στέρησή τους για άλλες χρήσεις και της αλλαγής του ισοζυγίου υδάτινων αναγκών Εδαφολογικές επιπτώσεις όπως πρόκληση ασταθών καταστάσεων, διασπάσεις, μετατοπίσεις, συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις, υποβάθμιση εδάφους (μεταβολή στα φυσικά και χημικά του χαρακτηριστικά), κατολισθήσεις, καθιζήσεις, πλημμύρες Επιπτώσεις στην αλιεία, την ιχθυοκαλλιέργεια και τη ναυσιπλοΐα Aνάπτυξη εντόμων με ανθεκτικότητα στα φυτοφάρμακα και πιθανόs επηρεασμόs από αυτά άλλων οργανισμών μη-στόχων, εισαγωγή φυτοφαρμάκων στην τροφική αλυσίδα Πηγές και ύψος θορύβου (π.χ. αύξηση υφιστάμενων επιπέδων θορύβου, έκθεση σε ψηλά επίπεδα θορύβου), σκόνης και δονήσεων κατά περίοδο από τις εργασίες κατασκευής 11 Environment Service Page 11 1/30/2008

12 και τη λειτουργία, χρήση ή συντήρηση του έργου, περιλαμβανομένου του θορύβου από συστήματα κλιματισμού και άλλες πηγές Αλλαγή των κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή της θερμοκρασίας ή οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα είτε τοπικά είτε σε μεγαλύτερη έκταση Αλλαγές στην εναπόθεση ή διάβρωση της άμμου των ακτών, στη δημιουργία λάσπης, στην εναπόθεση ή διάβρωση που μπορούν να αλλάξουν την κοίτη ποταμού ή ρυακιού ή τον πυθμένα της θάλασσας ή οποιουδήποτε κόλπου, ορμίσκου ή λίμνης, ελάττωση στη μεταφορά ιλύος και τη στερεομεταφορά Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον - λαμβανομένης υπόψη και της τυχόν αναμενόμενης αύξησης στη διακίνηση σκαφών στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο της Κύπρου, - περιλαμβανομένης της θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή και μεταχειρισμένα μηχανέλαια, αύξηση αλμυρότητας, θολότητα, ανάπτυξη ευτροφισμού, επιπτώσεις στη θαλάσσια οικολογία και τη θνησιμότητα θαλάσσιων οργανισμών, αλλαγή θαλάσσιων οικοσυστημάτων, χημική και μικροβιολογική ρύπανση, αλλαγές στον κυματισμό, τη συγκέντρωση και διαφοροποίηση της ενέργειας των κυμάτων και των ρευμάτων Ειδικά για τη ρύπανση από έργα που επηρεάζουν την παραλιακή ζώνη, ιδιαίτερη έμφαση χρειάζεται να δοθεί στις επιπτώσεις στη θάλασσα και την παραλία από την τοποθέτηση γερανών, τις εκσκαφές και επιχωματώσεις και την απόρριψη μπαζών, τη ρύπανση από πετρελαιοειδή και μεταχειρισμένα μηχανέλαια, τα στερεά και υγρά απόβλητα, την ελλιπή λειτουργία σταθμών επεξεργασίας λυμάτων, τυχαίες απορροές, υπερχειλίσεις, πλεονάσματα από το πιθανό πότισμα κήπων, απόρριψη υλικών καθαρισμού, αποπλύσεις πισινών, κλπ Διακοπή, επηρεασμός, ή πρόκληση δυσχέρειας στην πρόσβαση του κοινού προς την παραλία/ ακτή, περιλαμβανομένου και του επηρεασμού της απόλαυσής της από το κοινό, απώλεια χώρων στάθμευσης οχημάτων και διόδων καθόδου του κοινού προς την παραλία, πιέσεις στον παράλιο χώρο, περιλαμβανομένων παραλιακών εκτάσεων, απώλεια θαλάσσιας επιφάνειας για κολύμβηση και αναψυχή Αύξηση των κινδύνων για ατυχήματα από την προσφορά θαλάσσιων σπορ, τον ελλιμενισμό και τη διακίνηση σκαφών, οχημάτων ή αεροσκαφών Επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα, απώλεια ή υποβάθμιση βιοτόπων και υγροβιότοπων, κίνδυνοι για την άγρια ζωή, επηρεασμός των βιοτόπων αποδημητικών πτηνών, διακοπή οικοτόπων ή διαδρόμων επικοινωνίας πληθυσμών ειδών, δημιουργία συνθηκών εκτοπισμού ειδών, σε δασική ή δασωμένη γη, αύξηση των κινδύνων για πρόκληση πυρκαγιών, δυσμενής επηρεασμός της αποτελεσματικότητας προγραμμάτων πυροπροστασίας, καταστροφή χώρου περάσματος αποδημητικών, καταστροφή υδρόβιας πανίδας, μείωση ή περιορισμός ελεύθερων ανοικτών χώρων, ελάττωση φυτοκάλυψης, απώλεια ανοικτών δημόσιων χώρων ή χώρων πρασίνου, αποκοπή δένδρων ή συστάδων δένδρων Αν το έργο θα περιλαμβάνει το χειρισμό ή αποθήκευση ή δημιουργία τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών ή αποβλήτων ή διαδικασιών ή διεργασιών ή τη χρήση ή απελευθέρωση ή εισαγωγή στο περιβάλλον γενετικά διαφοροποιημένων οργανισμών, προϊόντων βιοτεχνολογίας ή μη ιθαγενών ειδών πανίδας και χλωρίδας, πρέπει να γίνει εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας καθώς και των επιπτώσεων από την τυχαία, εσκεμμένη ή προγραμματισμένη απόρριψη ή απελευθέρωση ή εισαγωγή στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, τα οικοσυστήματα και τα ενδημικά ή ιθαγενή είδη άγριας ζωής και τα καλλιεργημένα φυτά και τα κατοικίδια ζώα. Ιδιαίτερα για την εκτίμηση των επιπτώσεων από την εισαγωγή στο περιβάλλον μη ενδημικών ή ιθαγενών ειδών, πρέπει να αξιολογούνται τα δεδομένα που αφορούν τις συνήθειες 12 Environment Service Page 12 1/30/2008

13 αναπαραγωγής και διατροφής, η παθολογία τους, οι μεταναστευτικές τους συνήθειες, τα είδη με τα οποία διατρέφονται, τα είδη με τα οποία δυνατόν να είναι ανταγωνιστικά, ο βαθμός κινδύνου από την γενετική τους ανάμειξη με ενδημικά ή ιθαγενή είδη, ο βαθμός κινδύνου απελευθέρωσης ή δραπέτευσής τους στο περιβάλλον, η δυνατότητες που θα παρέχονται για αντίδραση σε έκτακτα περιστατικά ή για έλεγχο ή σύλληψη ή καταστροφή τους, οι τυχόν επιπτώσεις σε γεωργικά ή δασικά είδη, κλπ. 16. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ/ ΜΕΤΡΑ/ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Σύγκριση της κατάστασης με το έργο και χωρίς το έργο για κάθε διαζευκτική λύση όσον αφορά τις κύριες θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τις ανέσεις των κατοίκων και των χρηστών της περιοχής μελέτης και υποβολή τεκμηριωμένης διαπίστωσης για το βαθμό και τη σοβαρότητα των επιπτώσεων από το έργο, επιμέρους και συναθροιστικά Τεκμηριωμένη διαπίστωση αν το έργο δεν θα πρέπει να προωθηθεί για σοβαρούς λόγους που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, ή, αν υπάρχει, για την πλέον περιβαλλοντικά αποδεκτή διαζευκτική λύση και, σε τέτοια περίπτωση, ανάλογη ιεράρχηση των υπολοίπων (αν υπάρχουν) Για την περίπτωση που υφίσταται περιβαλλοντικά αποδεκτή λύση, υποβολή τεκμηριωμένων, αιτιολογημένων και εφικτών προτάσεων και εισηγήσεων για μέτρα και προγράμματα εξάλειψης, μετριασμού, πρόληψης, αποφυγής, απάμβλυνσης, ελαχιστοποίησης ή, όπου είναι δυνατόν, αποκατάστασης ή αναπλήρωσης των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, τις ανέσεις και την υγεία των κατοίκων ή χρηστών της περιοχής οι οποίες θα εντοπιστούν και θα είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν περιλαμβανομένων και των ακολούθων: - Διαφοροποίηση του έργου και των στόχων του, υλικά που θα χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές αρχιτεκτονικές, χωροταξικές ή τεχνολογικές επιλογές, τρόπος κατασκευής, λειτουργίας/ χρήσης και συντήρησης, σύνθεση, και δυναμικότητα του έργου, επιλογές διασφάλισης του απαιτούμενου χώρου για το έργο, για την όδευση και τα κατασκευαστικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά και πρότυπα, τους ανισόπεδους κόμβους, τα πρανή και τους τοίχους αντιστήριξης, προστασία της δημόσιας παραλίας, αποκατάσταση του χώρου, συμπληρωματικές διευθετήσεις για προσβάσεις, τοπιοτεχνήσεις, χρήση ηχοδιαφραγμάτων, κυκλοφοριακή διαχείριση και μέτρα ελέγχου οχημάτων, ρυθμίσεις στις πολεοδομικές ζώνες, κ.ά. - Πρόγραμμα και σχέδιο διαχείρισης των μεθόδων εργασίας, των άχρηστων υλικών, ουσιών, αποβλήτων και μπαζών, των χώρων του εργοταξίου, των υλικών κατασκευής και του είδους και των προδιαγραφών οχημάτων και μηχανημάτων κατασκευής, των δονήσεων, των διακινήσεων, του θορύβου, της σκόνης, του νυκτερινού φωτισμού, των καυσαερίων, μετριασμού των διακινήσεων, ελαχιστοποίησης των εκσκαφών, συγκράτησης, περισυλλογής, απομάκρυνσης και απόρριψης μεταχειρισμένων μηχανέλαιων και μπαζών, χώρων στέγασης και υγειονομικών συνθηκών εργατικού προσωπικού, ορθολογικής αποθήκευση υλικών κατασκευής, διακίνησης και λειτουργίας μηχανικού εξοπλισμού, μεθόδων εκβάθυνσης και εκσκαφών, στο χερσαίο, παράκτιο και θαλάσσιο χώρο, κλπ. - Σχετικοί με την κατασκευή και λειτουργία του έργου νόμοι, κανονισμοί και κώδικες πρακτικής οι οποίοι θα ακολουθηθούν και που αφορούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, τον έλεγχο των χρήσεων γης, τη χωροταξία, το κυκλοφοριακό δίκτυο, τη διαχείριση αποβλήτων, τη λειτουργία ξενοδοχείων, κλπ. - Πολιτική για την περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση των εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένων της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης, της μικροσυσκευασίας, κλπ. 13 Environment Service Page 13 1/30/2008

14 - Πρόγραμμα για την παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος σε συνάρτηση με τις επιπτώσεις από το έργο καθώς και εισηγήσεις για την εξέταση των μακροπρόθεσμων περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδράσεων από τις επιπτώσεις που θα περιγραφούν. - Μέτρα ορθολογικής διαχείρισης της λειτουργίας/ χρήσης/ συντήρησης του έργου (π.χ. απομάκρυνση και απόρριψη μεταχειρισμένων μηχανέλαιων, περισυλλογή και επαναχρησιμοποίηση υλικών και περιορισμός της δημιουργίας αποβλήτων και ιδιαίτερα στερεών απορριμμάτων, εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, ορθολογική αποθήκευση και χρήση πετρελαιοειδών, διαχείριση και χρήση υλικών καθαρισμού, λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού και σταθμών περισυλλογής ή διευθετήσεων επεξεργασίας λυμάτων, ποιοτικά πρότυπα επεξεργασμένων αποβλήτων και λυμάτων, ορθολογική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, τρόποι και χώροι διάθεσης νερού πισίνας όταν θα αντικαθίσταται, λειτουργία πλυντηρίων και κλιβάνων, συστήματα περισυλλογής υγρών και στερεών αποβλήτων, διευθετήσεις για προσβάσεις, τοπιοτεχνήσεις, μέτρα ελέγχου σκαφών, περιορισμού της ρύπανσης και του θορύβου). - Μέτρα ασφαλείας και προγράμματα άμεσης αντίδρασης που θα υιοθετηθούν για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, απόρριψης επικίνδυνων ουσιών, απωλειών από παράκτιες/ επίγειες/ υπόγειες κατασκευές και της λειτουργίας αντλιών, φωτιάς, εκρήξεων ή άλλων σοβαρών ατυχημάτων, τυχαίων διαρροών ναυαγίων, μη αποδοτικής λειτουργίας συστήματος περισυλλογής ή επεξεργασίας λυμάτων ή κλιβάνων, υπερχειλίσεων τόσο από το έργο όσο και από δραστηριότητες που μπορούν να επηρεάσουν το έργο, πλημμύρων και σοβαρών ατυχημάτων που προκαλούν την διαρροή ουσιών στο περιβάλλον, αποφυγή της δημιουργίας λιμναζόντων νερών, εστιών μόλυνσης και ευτροφισμού Εντοπισμός, επιμέρους και συναθροιστικά, των αρνητικών επιπτώσεων και του βαθμού τους, που θα διαπιστωθεί ότι δυνατόν να παραμείνουν σοβαρές και μετά τη λήψη των μέτρων που θα εισηγηθούν οι μελετητές για την περιβαλλοντικά αποδεκτή λύση. 14 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ impact.win Environment Service Page 14 1/30/2008

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Ε. Παρ. Ill(l) 3165 Κ.Δ.Π. 420/2008 Αρ. 4315, 21.11.2008 Αριθμός 420 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΕΩΣ 2008 Αρ. 140(Ι)/2005 Διάταγμα δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Εφαρμογή ΜΠΕ 2 Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΑ είναι ο συνδυασμός ενός χώρου ειδικά επιλεγμένου, διαμορφωμένου και εξοπλισμένου και ενός τρόπου λειτουργίας, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Άρθρο 11 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ.104/2003, για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 4 της Β κατηγορίας. 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΜΠΕ 1. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Εφαρμογή ΜΠΕ 1. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Εφαρμογή ΜΠΕ 1 Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΜΠΕ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Αφορά έργο κατασκευής οδού παράκαμψης οικισμού Κατηγορία Α 1. Ονομασία και είδος του έργου Συνοπτική περιγραφή έργου (π.χ. μήκος, πλάτος οδού,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Μάθηµα :... 1 Φράγµατα Ταµιευτήρες Φυσικό φαινόµενο : κατολισθήσεις, εκλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δήμος Λάρνακας Δήμος Λιβαδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Τι είναι ρύπανση: Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην ευζωία, την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης

η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης 1 η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο κύρια χαρακτηριστικά προώθηση αειφόρου ανάπτυξης εγγενής ενοποιημένος χαρακτήρας πολιτικών/ νομοθετημάτων παρακολούθηση/ επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ. (α) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. (9) ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ως φυσικός πόρος, ως οικονομικό αγαθό και

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Μορφολογία Εδάφους/ Πυθµένα Στάθµη Επιφάνειας της Θάλασσας Περιβαλλοντικές Συνθήκες Άνεµος Κύµατα Ρεύµατα Εδαφοτεχνικά χαρακτηριστικά Σεισµολογικά χαρακτηριστικά Χρήση του έργου Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/2016 297 Προσάρτημα Γ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I ΚΩΔΙΚΟΙ CPV ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤHN ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ 1 Ονομ/μο φοιτήτριας: Κουκουλιάντα Στυλιανή Αριθμός μητρώου: 7533 Υπεύθυνος καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Θ. Δ. Ζάγκα Καθηγητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τομέας Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία και Στόχοι Προγράμματος

Φιλοσοφία και Στόχοι Προγράμματος LIFE08 ENV/CY/000460 «WATER-Ενδυνάμωση Επιστημονικής Βάσης Προγραμμάτων Ποιότητας Νερών» Φιλοσοφία και Στόχοι Προγράμματος Λευκωσία 20 Απριλίου 2010 Αθηνά Παπαναστασίου Λειτουργός Περιβάλλοντος Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8 ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Το πρόβλημα Η διάθεση των αποβλήτων, που παράγονται σε στερεά ή υγρή μορφή είναι ένα δύσκολο περιβαλλοντικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ *Φέρουσα χωρητικότητα Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ενός είδους που μπορεί να υποστηρίζεται από ένα δεδομένο οικοσύστημα. Ο προσδιορισμός της για τον άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ``Πηγή `` Ζωής, ΝΕΡΟ Κανένα έμβιο ον δεν επιβιώνει χωρίς αυτό Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες 4/3/2009 Ενημερωτική Ημερίδα «Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές εξυγίανσης της παράκτιας ζώνης και του βυθού στον Κόλπο της Ελευσίνας» Η έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης & Το παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη http://www.circleofblue.org/waternews/2010/world/water-scarcity-prompts-different-plans-to-reckon-with-energy-choke-point-in-the-u-s/ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΓΕΩΔΕΣΙΑ Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Παγοκάλυψη El-Nino

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Αντιπλημμυρική Προστασία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3.9.2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1 Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Παλαιοκλιµατικές µεταβολές 3 1.3 Κλιµατικές µεταβολές κατά την εποχή του Ολοκαίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 03/12/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό 2010 2011 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 1 Ηαποκατάσταση υγροτόπων δεν έχει ένα γενικά αποδεκτό ορισμό: Με την ευρύτερη ερη

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Νερού. Η ρύπανση μπορεί να είναι : χημική με την εισαγωγή επικίνδυνων τοξικών ουσιών ενεργειακή, βιολογική κτλ.

Ρύπανση Νερού. Η ρύπανση μπορεί να είναι : χημική με την εισαγωγή επικίνδυνων τοξικών ουσιών ενεργειακή, βιολογική κτλ. Ρύπανση Νερού Ρύπανση του νερού είναι οποιαδήποτε ανεπιθύμητη αλλαγή στα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του νερού, η οποία είναι ή μπορεί να γίνει,ζημιογόνος για τον άνθρωπο και τους υπόλοιπους

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων

Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΘ ΠΠΒΑ.13 Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων 1 24/02/2016 Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων [ΠΠΒΑ.13] Σκοπός Η δημιουργία του κατάλληλου θεωρητικού

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών

Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ενημέρωση φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών Με βάση μελέτη του ΤΕΕ και τις κατηγορίες πτυχίων μελετητών και πτυχίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη κλιματικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Πένη Ιωαννίδου - Αλαμάνου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Δ/ντρια Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ν.Α. Εύβοιας 6 Συνέδριο Νησιωτικών ΤΕΕ - ΧΑΛΚΙΔΑ, 5-7 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 31.08.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1540/2014 του/της F. P., κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή βιομηχανικού λιμένα στη Λάρνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ρύπανση και Ναυτιλία 6 ο εξάμηνο ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ρύπανση και Ναυτιλία 6 ο εξάμηνο ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ρύπανση και Ναυτιλία 6 ο εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ: Κάθε μορφή (άμεση ή έμμεση) ανθρωπογενούς προέλευσης, εισαγωγή ουσιών ή ενέργειας στο θαλάσσιο χώρο, η

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 9: Υγρά αστικά απόβλητα Διάθεση λυμάτων στο έδαφος (φυσικά συστήματα επεξεργασίας) (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον. Αειφορική Διαχείριση & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον. Αειφορική Διαχείριση & Βιώσιμη Ανάπτυξη Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον Αειφορική Διαχείριση & Βιώσιμη Ανάπτυξη Δημήτρης Μπότσης 1 Περιβάλλον Το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ Εισήγηση για την ειδική εκδήλωση της Μόνιµης Επιτροπής Οικολογίας - Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ε. και των αντίστοιχων Μόνιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών 30-12-2014 EVA PAPASTERGIADOU Ανακύκλωση των Θρεπτικών είναι η χρησιμοποίηση, ο μετασχηματισμός, η διακίνηση & η επαναχρησιμοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στα οικοσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό.

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Tι είναι τα ποτάμια; Τα ποτάμια είναι φυσικά ρεύματα νερού. Δημιουργούνται από το νερό των βροχών και των λιωμένων πάγων, που κατεβαίνει από πιο ψηλές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού 1 H ΑνΑΔ Ημικρατικός Οργανισμός ο οποίος αναφέρεται στην κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο

Ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο Ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο 4 Σεπτεμβρίου 2014, Αθήνα Δρ Θεόδουλος Μεσημέρης Τμήμα Περιβάλλοντος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 6 Το πρόβλημα Οι ανάγκες του ανθρώπου σε νερό διπλασιάζονται κάθε 20 χρόνια. Το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6.

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6. 19.2.1 Τίτλος ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 19.2.1.1 19.2.1.2 19.2.1.3 Τίτλος Άρθρο Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης & απόκτησης δεξιοτήτων 14 M 1.1 Στήριξη για δραστηριότητες επίδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Habitat: κυρίαρχη μορφή, γύρω από την οποία αναπτύσσεται ένας οικότοπος Χλωρίδα (π.χ. φυτό-φύκος) Πανίδα (π.χ. ύφαλος διθύρων) Γεωλογική μορφή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Βασικές Παράμετροι του σχεδιαστικού πλαισίου η ικανοποίηση / εξυπηρέτηση των σημερινών χρηστών του χώρου η διαφύλαξη /ανάδειξη της ιδιαιτερότητας του χώρου η αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Οι οργανισμοί αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους σε πολλά επίπεδα στα πλαίσια ενός οικοσυστήματος Οι φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ιάβρωση στις Παράκτιες Περιοχές

ιάβρωση στις Παράκτιες Περιοχές ΠΠΜ 477 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ιάβρωση στις Παράκτιες Περιοχές Βαρνάβα Σοφία Ευαγόρου Χριστοδούλα Κασπαρίδου Μαρία Σµυρίλλη Στέφανη Στυλιανού ώρα ιάβρωση : φυσική διεργασία από την πρόσκρουση των κυµάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 250.573,75 Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα