Γενικοί Ευρωκώδικες. Ημερίδα ΠΤΑ&ΔΚ/ΤΕΕ 27 Απριλίου Νίκος Ε. Μαλακάτας, Δρ Πολ. Μηχ/κός

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικοί Ευρωκώδικες. Ημερίδα ΠΤΑ&ΔΚ/ΤΕΕ 27 Απριλίου 2009. Νίκος Ε. Μαλακάτας, Δρ Πολ. Μηχ/κός"

Transcript

1 Ημερίδα ΠΤΑ&ΔΚ/ΤΕΕ 27 Απριλίου 2009 Γενικοί Ευρωκώδικες ΕΝ 1990 : Βάσεις Σχεδιασμού Φερουσών Κατασκευών ΕΝ 1991 : Δράσεις στις Φέρουσες Κατασκευές Νίκος Ε. Μαλακάτας, Δρ Πολ. Μηχ/κός Πρόεδρος CEN/TC250/SC1 Γραμματέας Επιτροπής Ευρωκωδίκων ΥΠΕΧΩΔΕ Επιμελητής Ε.Ε.Ε. Θεμάτων Ευρωκωδίκων ΤΕΕ

2 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ EN 1990 EN 1991 Ασφάλεια, λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα στο χρόνο των φορέων/κατασκευών Δράσεις στους φορείς EN 1992 EN 1993 EN 1994 EN 1995 EN 1996 EN 1999 Σχεδιασμός και κατασκευαστικές λεπτομέρειες EN 1997 EN 1998 Γεωτεχνικός και αντισεισμικός σχεδιασμός

3 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Για το σχεδιασμό των κτιρίων και των έργων Πολ. Μηχ/κού κάθε Μέρος (Part) των Ευρωκωδίκων : EN Ευρωκώδικας 1: Δράσεις στους φορείς και Ευρωκώδικες σχεδιασμού EN 1992 έως EN 1999 πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τον Ευρωκώδικα EN 1990 Βάσεις Σχεδιασμού Το EN 1990 παρέχει τις μη-εξαρτώμενες από τα δομικά υλικά πληροφορίες που απαιτούνται για το σχεδιασμό με βάση τους Ευρωκώδικες κτιρίων και έργων Πολ. Μηχ/κού

4 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (NATIONAL ANNEX) Ενα Εθνικό Προσάρτημα μπορεί να περιέχει άμεση ή έμμεση (μέσω παραπομπών σε εθνικές ρυθμίσεις) πληροφόρηση για εκείνες τις παραμέτρους, για τις οποίες επιτρέπεται από το κείμενο των Ευρωκωδίκων εθνική επιλογή. Αυτές ονομάζονται Εθνικά προσδιοριζόμενες παράμετροι (Νationally Determined Parameters NDP) και μπορούν να χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό των κτιριακών και λοιπών έργων πολιτικού μηχανικού στη συγκεκριμένη Χώρα Μέλος

5 ΕΙΔΗ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ Τιμές ή/και κατηγορίες, εφόσον προβλέπονται εναλλακτικές επιλογές στους Ευρωκώδικες Τιμές προς χρήση, όταν στους Ευρωκώδικες δίδεται μόνον ένα σύμβολο Ιδιαίτερα εθνικά δεδομένα (γεωγραφικά, κλιματολογικά κλπ.), λ.χ. χάρτης ζωνών χιονιού Η προς χρήση μέθοδος ή διαδικασία, όταν δίδονται στον Ευρωκώδικα εναλλακτικές επιλογές

6 ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ Αποφάσεις για τη χρήση ή μη των πληροφοριακών παραρτημάτων Παραπομπή σε μη αντικρουόμενες (προς τους Ευρωκώδικες) συμπληρωματικές διατάξεις (Non- Contradictory Complementary Information, NCCI) προς υποβοήθηση του χρήστη των Ευρωκωδίκων Ενα Εθνικό Προσάρτημα μπορεί επίσης να χρειάζεται να αναφέρεται σε (παραμένοντα σε ισχύ) εθνικά πρότυπα, τα οποία αναφέρονται σε τομείς που δεν καλύπτουν οι Ευρωκώδικες

7 ΕΝ 1990 & EN 1991 (Εθνικά προσδιοριζόμενες παράμετροι Nationally Determined Parameters - NDP) Μέρος Ευρωκώδικα Τίτλος NDPs Σελίδες EN 1990 Βάσεις σχεδιασμού 9 87 Βάσεις σχεδιασμού- EN 1990 (Annex 2) Προσάρτημα Α ΑΘΡΟΙΣΜΑ EN Πυκνότητες, ίδια βάρη, φορτία επιβαλλόμενα σε κτήρια EN Δράσεις σε κατασκευές εκτιθέμενες σε πυρκαϊά EN Φορτία χιονιού EN Δράσεις ανέμου EN Θερμικές δράσεις EN Δράσεις κατά την ανέγερση EN Τυχηματικές δράσεις EN Φορτία κυκλοφορίας γεφυρών EN Δράσεις προερχόμενες από γερανούς και μηχανήματα 5 46 EN Δράσεις σε σιλό και δεξαμενές - 98 ΑΘΡΟΙΣΜΑ

8 ΕΝ 1990 : Βάσεις Σχεδιασμού Φερουσών Κατασκευών

9 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά Μέρος 2ο Απαιτήσεις Μέρος 3ο Αρχές σχεδιασμού με βάση τις οριακές καταστάσεις Μέρος 4ο Βασικές μεταβλητές Μέρος 5ο Ανάλυση του φορέα και σχεδιασμός με την βοήθεια δοκιμών Μέρος 6ο Ελεγχοι με την μέθοδο των επιμέρους συντελεστών

10 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Παράρτημα Α.1 (κανονιστικό) - Εφαρμογή σε κτίρια Παράρτημα Β (πληροφοριακό) - Διαχείριση της δομικής αξιοπιστίας στις κατασκευές Παράρτημα Γ (πληροφοριακό) Βάσεις για τον σχεδιασμό με την μέθοδο των επιμέρους συντελεστών και για την ανάλυση της αξιοπιστίας Παράρτημα Δ (πληροφοριακό) Σχεδιασμός με την βοήθεια δοκιμών Παράρτημα Α.2 (κανονιστικό) Εφαρμογή σε γέφυρες

11 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Το EN 1990 βασίζεται στην έννοια των «οριακών καταστάσεων» (limit state concept) σε συνδυασμό με τη μέθοδο των επιμέρους συντελεστών (partial factor method)

12 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αντικείμενο του EN 1990: Βάσεις Σχεδιασμού Το EN 1990 περιγράφει τις αρχές (principles) και τις απαιτήσεις (requirements) για την Ασφάλεια (Safety) Λειτουργικότητα (Serviceability) Ανθεκτικότητα (Durability) των φορέων/κατασκευών

13 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται το EN 1990 συμπεριλαμβάνουν Μελετητές και κατασκευαστές Επιτροπές σύνταξης κανονισμών/προδιαγραφών Δημόσιες Αρχές (λ.χ. για τον καθορισμό κριτηρίων ασφάλειας) Ιδιώτες (πελάτες)

14 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1.3 Παραδοχές (1) Ο σχεδιασμός που κάνει χρήση των αρχών και των κανόνων εφαρμογής θεωρείται ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι παραδοχές που παρατίθενται στα EN 1990 έως EN 1999 (βλ. Μέρος 2). (2) Οι γενικές παραδοχές του EN 1990 είναι : - η επιλογή του δομικού συστήματος και ο σχεδιασμός του φορέα πραγματοποιείται από κατάλληλα καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό - η εκτέλεση πραγματοποιείται από προσωπικό το οποίο διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες και εμπειρία

15 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1.3 Παραδοχές (συν.) - υπάρχει επαρκής επίβλεψη και έλεγχος ποιότητας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, δηλαδή στα γραφεία μελετών, στα εργοστάσια, στις εγκαταστάσεις προκατασκευής/συναρμολόγησης συναρμολόγησης και επί τόπου - τα υλικά και προϊόντα κατασκευής χρησιμοποιούνται, όπως καθορίζεται στο EN 1990 ή στα EN 1991 έως EN 1999 ή στα σχετικά πρότυπα κατασκευής ή στις προδιαγραφές αναφοράς των υλικών και των προϊόντων - η κατασκευή (ο φορέας) θα συντηρείται επαρκώς - η κατασκευή (ο φορέας) θα χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις παραδοχές του σχεδιασμού του

16 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1.4 Διάκριση μεταξύ Αρχών και Κανόνων Εφαρμογής Οι Αρχές (διακριτικό γράμμα P, από το Principles) περιλαμβάνουν: Γενικές διατυπώσεις και ορισμούς για τους οποίους δεν υπάρχει άλλη επιλογή, καθώς επίσης Απαιτήσεις και προσομοιώματα για την ανάλυση, για τα οποία δεν επιτρέπεται διαφορετική επιλογή, εκτός αν αναφέρεται συγκεκριμένα Επιτρέπεται η χρήση εναλλακτικών κανόνων σχεδιασμού διαφορετικών από τους κανόνες εφαρμογής που δίδονται στο EN 1990, υπό την προϋπόθεση να αποδεικνύεται ότι οι εναλλακτικοί κανόνες είναι σε συμφωνία με τις αντίστοιχες αρχές και ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι με τους Ευρωκώδικες, σ ότι αφορά την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την ανθεκτικότητα.

17 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Θεμελιώδεις απαιτήσεις (ασφάλεια, λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα, ευρωστία / στερρότητα : robustness) Διαφοροποίηση αξιοπιστίας Διάρκεια ζωής σχεδιασμού Ανθεκτικότητα στο χρόνο (durability) Διασφάλιση ποιότητας

18 Διαχείριση της δομ(ητ)ικής αξιοπιστίας στους Ευρωκώδικες (EN Παράρτημα B) Το Παράρτημα B επιτρέπει στο μελετητή να επιλέξει διάφορες στάθμες αξιοπιστίας, λ.χ. για τη δομ(ητ)ική ασφάλεια ή τη λειτουργικότητα, λαμβάνοντας υπόψη : την αιτία ή/και τον τρόπο υπέρβασης μιας οριακής κατάστασης τις δυνατές συνέπειες της αστοχίας με όρους απώλειας ζωής, τραυματισμού, δυνητικής οικονομικής απώλειας τον τρόπο που προσλαμβάνει το κοινό την αστοχία τις δαπάνες και τα μέτρα που απαιτούνται για τη μείωση του κινδύνου αστοχίας. Το Παράρτημα B για τη θεώρηση των συνεπειών αστοχίας ή δυσλειτουργίας της κατασκευής ορίζει ποιοτικά 3 κατηγορίες συνεπειών (Consequences Classes, CC). Κατ αντιστοιχία προς αυτές ορίζονται 3 κατηγορίες αξιοπιστίας (Reliability Classes, RC), με βάση την έννοια του δείκτη αξιοπιστίας β.

19 Ορισμός κατηγοριών συνεπειών Κατηγορία συνεπειών CC3 Περιγραφή Υψηλές συνέπειες για απώλειες ζωών ή πολύ μεγάλες οικονομικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές συνέπειες Παραδείγματα κτιριακών και άλλων έργων Πολ. Μηχανικού Γέφυρες, χώροι συναθροίσεων, δημόσια κτίρια, όπου είναι υψηλές οι συνέπειες λόγω αστοχίας (λ.χ. θέατρο) CC2 CC1 Μέσες συνέπειες για απώλειες ζωών ή σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές συνέπειες Μικρές συνέπειες για απώλειες ζωών και μικρές ή αμελητέες οικονομικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές συνέπειες Κτίρια κατοικιών και γραφείων, δημόσια κτίρια με μέσες συνέπειες λόγω αστοχίας (λ.χ. γραφεία) Αγροτικά κτίρια όπου συνήθως δεν μπαίνουν πρόσωπα (λ.χ. αποθήκες, θερμοκήπια)

20 Αποδεκτοί κίνδυνοι θανάτου λόγω δομ(ητ)ικής αστοχίας Η πρόσληψη του κοινού δεν αποδέχεται, κατά τη διάρκεια ζωής σχεδιασμού μιας κατασκευής, απώλειες ζωής ή και τραυματισμούς ακόμη εξαιτίας δομ(ητ)ικής αστοχίας (λ.χ. στο σπίτι, στη δουλειά, κατά τη διάρκεια ψυχαγωγίας ή άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων), σε σύγκριση με απώλειες ζωής κλπ. εξαιτίας άλλων επικίνδυνων καταστάσεων και γεγονότων.

21 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Δράσεις F d = γ f F k Τιμές σχεδιασμού F k E d = γ Sd E(F d ; a d ) F X Γεωμετρικά δεδομένα a d E d = E(γ F F k ; a d ) R d = R(X k /γ M ; a d ) X k R d = (1/γ Rd )R(X d ; a d ) Αντιστάσεις X d = ( (η/γ m ) X k

22 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Απεικόνιση των επιμέρους συντελεστών Αβεβαιότητα για τις αντιπροσωπευτικές τιμές των δράσεων Αβεβαιότητα για το προσομοίωμα των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους Αβεβαιότητα για το υπολογιστικό προσομοίωμα των αντιστάσεων γ f γ Sd γ Rd γ F γ M Αβεβαιότητα για τις ιδιότητες των υλικών γ m

23 Κεντρικός Κεντρικός συντελεστής συντελεστής ασφαλείας ασφαλείας Συντελεστές Συντελεστές μεταβλητότητας μεταβλητότητας E R μ μ γ = E E E R R V R V μ σ μ σ = = ) ( β γ γ γ σ σ μ μ β f V V R E E R E R = + = + = Χαρακτηριστικός Χαρακτηριστικός συντελεστής συντελεστής ασφαλείας ασφαλείας E E R R E E E R R R k k k V k V k k k E R + = + = == 1 1 γ σ μ σ μ γ Ελεγχος Ελεγχος με με επιμέρους επιμέρους συντελεστές συντελεστές k M F M k k F R E γ γ γ γ γ k M F M F k γ γ γ γ γ γ γ β / ), ( Δείκτης Δείκτης αξιοπιστίας αξιοπιστίας

24 E σ E P σημείο υπολογισμού Σύνορο (επιφάνειας) αστοχίας E σ k E = E m + k σ E E σ E E d σ E E m σ E γ F D f D s C d γ M C k β : δείκτης αξιοπιστίας C m R m σ R R d E d = R γ = γ k M F E k R d σ R R σ R Rk σ R = R m k σ R R σ R γ F E k R γ k M

25 Στάθμες αξιοπιστίας στο EN 1990 Στο EN 1990, γίνεται δεκτό ότι οι τιμές του β αντιστοιχούν, για τις Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας (Ο.Κ.Α.).) στη στάθμη ασφαλείας της κατηγορίας αξιοπιστίας 2 (Reliability Class RC2). Ο σχεδιασμός που χρησιμοποιεί τις συνιστώμενες τιμές των επιμέρους συντελεστών του παραρτήματος Α1 1 (εφαρμογή( για κτίρια) και των λοιπών Ευρωκωδίκων θεωρείται γενικώς ότι οδηγεί σε μια κατασκευή (έναν φορέα) με τιμή β > 3,8 για διάρκεια ζωής 50 ετών. (χωρίς τούτο να σημαίνει κατ ανάγκην ότι αντιστοιχεί σε πραγματικές πιθανότητες αστοχίας που εξαρτώνται εκτός των άλλων και από ανθρώπινα σφάλματα)

26 Σχέση μεταξύ του β και της P f (Πιθανότητας Αστοχίας) P f β = - Φ -1 (P f ) ή P f = Φ (-β ) β 1,28 2,32 3,09 3,72 4,27 4,75 5,20

27 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Model-Code CEB 78 : Πιθανότητα αστοχίας σε 50 χρόνια (Ο.Κ.Α.) Average number of Economical consequences endangered people Low Considerable Very great Low (< 0,1) Medium High (> 10)

28 ΜΕΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜ(ΗΤ ΗΤ)ΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Τα κυριότερα μέσα που επιλέγονται στο Παράρτημα Β του EN1990 με στόχο την διαχείριση της αξιοπιστίας είναι: διαφοροποίηση των τιμών του β (με βάση εξειδικευμένες θεωρήσεις) τροποποίηση των επιμέρους συντελεστών διαφοροποίηση της επίβλεψης της μελέτης επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής

29 Διαφοροποίηση των τιμών του β Κατηγορίες αξιoπιστίας και ελάχιστες τιμές του β Κατηγορία Αξιοπιστίας Οριακή Κατάσταση Αστοχίας Ελάχιστες τιμές του (δείκτη αξιοπιστίας) β Κόπωση Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας Περίοδος επαναφοράς 1 έτους Περίοδος επαναφοράς 50 ετών Περίοδος επαναφοράς 1 έτους Περίοδος επαναφοράς 50 ετών Περίοδος επαναφοράς 1 έτους Περίοδος επαναφοράς 50 ετών RC3 5,2 4,3 RC2 4,7 3,8 1,5 to 3,8 2,9 1,5 RC1 4,2 3,3

30 Διαφοροποίηση της αξιοπιστίας μέσω τροποποίησης των επιμέρους συντελεστών Μπορεί να θεωρήσει κάποιος διαφοροποίηση της αξιoπιστίας διακρίνοντας κατά κατηγορίες τους επιμέρους συντελεστές γ F που χρησιμοποιούνται στους βασικούς συνδυασμούς δράσεων για παραμένουσες καταστάσεις σχεδιασμού. Το Παράρτημα Β του EN1990 προτείνει τη χρήση ενός πολλαπλασιαστικού συντελεστή K FI που θα εφαρμόζεται επί των συντελστών γ των δυσμενών δράσεων: ίσο με 1,0 για κατηγορία αξιοπιστίας RC2 (β 3,8), 0,9 για κατηγορία αξιοπιστίας RC1 και 1,1 για κατηγορία αξιοπιστίας RC3.

31 Συντελεστής K FI επί των (δυσμενών) δράσεων Συντελεστής K FI επί των (δυσμενών) δράσεων Κατηγορία αξιοπιστίας RC1 RC2 RC3 K FI 0,9 1,0 1,1

32 Διαφοροποίηση της αξιοπιστίας λόγω επίβλεψης μελέτης / επιθεώρησης κατά την κατασκευή Το Παράρτημα Β του EN1990 επιτρέπει τη διασύνδεση των κατηγοριών αξιοπισίας με τις απαιτήσεις για στάθμες ποιότητας για την επίβλεψη της μελέτης (DSL, design supervision level) και τη διαδικασία κατασκευής (IL, inspection level). Συναφώς προβλέπεται η δυνατότητα κατάταξης των μελετητών/ελεγκτών σε κατηγορίες, ανάλογα με την εμπειρία, την ειδίκευσή τους και τις εσωτερικές σχετικές διαδικασίες του επαγγελματικού τους φορέα, για το συγκεκριμένο είδος έργου.

33 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Καταστάσεις Σχεδιασμού Οι καταστάσεις σχεδιασμού μπορούν να καταταγούν ως εξής: Παραμένουσες (με διάρκεια), που αναφέρονται στις συνθήκες κανονικής χρήσης Τυχηματικές, που αναφέρονται σε εξαιρετικές συνθήκες που προκύπτουν για το φορέα ή στην έκθεσή του λ.χ. σε πυρκαγιά, έκρηξη, πρόσκρουση ή τις συνέπειες τοπικής αστοχίας Σεισμικές, που αναφέρονται σε συνθήκες που προκύπτουν για το φορέα υπό την επίδραση σεισμικών συμβάντων Παροδικές, που αναφέρονται σε παροδικές συνθήκες που προκύτουν για το φορέα, λ.χ. κατά τη φάση ανέγερσης ή επισκευής

34 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Οι δράσεις κατατάσσονται ως εξής: Ανάλογα με τη μεταβολή τους στη διάρκεια του χρόνου : - μόνιμες (G), λ.χ. ίδιο βάρος του φορέα, επικαλύψεις, διαχωριστικά, βοηθητικές κατασκευές και σταθερός εξοπλισμός -- μεταβλητές (Q), λ.χ. πρόσθετα μόνιμα, άνεμος ή χιόνι - τυχηματκές (A), λ.χ. εκρήξεις ή πρόσκρουση από οχήματα

35 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μια δράση είναι : - άμεση, δηλ. δύναμη (φορτίο) που επιβάλλεται στο φορέα ή - έμμεση, δηλ. επιβαλλόμενη ή παρεμποδιζόμενη παραμόρφωση ή επιτάχυνση προκαλούμενη, λ.χ., από θερμοκρασιακές μεταβολές, μεταβολή της υγρομετρίας ή άνισες καθιζήσεις ή σεισμό

36 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μια δράση κατατάσσεται, ανάλογα με τη μεταβολή της στο χώρο ως εξής : - σταθερή ή - ελεύθερη

37 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μια δράση κατατάσσεται, ανάλογα με τη φύση της ή/και την απόκριση του φορέα ως εξής : - στατική ή - δυναμική

38 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μειωτικοί συντελεστές (συντελεστές συνδυασμού)ψ Οι (μειωτικοί) συντελεστές συνδυασμού (ψ) εφαρμόζονται στις χαρακτηριστικές τιμές των φορτίων, εφόσον χρειάζεται να ληφθούν υπόψη Σπάνια Συχνά ή Οιονεί-μόνιμα γεγονότα

39 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Οριακές Καταστάσεις Οριακή κατάσταση αστοχίας Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας

40 EQU STR GEO FAT

41 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Οριακή κατάσταση αστοχίας από εξάντληση της αντοχής

42 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (Παράδειγμα τυχηματικής πρόσκρουσης σε βάθρα γέφυρας) Πολύ σοβαρό ατύχημα

43 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Οριακή κατάσταση αστοχίας από σεισμό

44 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Οριακές Καταστάσεις Η οριακή κατάσταση που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι αρκούντως σοβαρή (δυσμενής) και μεταβαλλόμενη, ώστε να καλύπτει όλες τις καταστάσεις που μπορεί ευλόγως να θεωρηθούν ότι θα επισυμβούν κατά τη διάρκεια κατασκευής και χρήσης του φορέα (της κατασκευής)

45 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ελεγχοι στατικής ισορροπίας και αντίστασης (αντοχής) Εκτελούνται ξεχωριστοί έλεγχοι για τις: Οριακές καταστάσεις (στατικής) ισορροπίας (EQU) : E d,dst E d,stb Οριακές καταστάσεις αντίστασης (STR/GEO) : E d R d

46 > , 0,,,1,1,, " " " " " " j i i k i i Q k Q P j k j G Q Q P G ψ γ γ γ γ Εξίσωση (6.10) του EN 1990 Εξισώσεις (6.10α) και (6.10β) του EN > 1, 0,,,1,1 1,, 1, 0,, 1,, " " " " " " " " " " i i k i i Q k Q P j j k j G j i i k i i Q P j j k j G Q Q P G Q P G ψ γ γ γ γ ξ ψ γ γ γ Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας STR/GEO Θεμελιώδεις συνδυασμοί για μόνιμες και παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού 0,85 ξ 1,00 EN1990 : ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

47 EN1990 : ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τυχηματικές καταστάσεις σχεδιασμού : Εξίσωση 6.11β τουen 1990 Gk, j" + " P" + " Ad " + "( ψ1,1 orψ 2,1) Qk,1" + " j 1 i> 1 ψ Σεισμικές καταστάσεις σχεδιασμού : Εξίσωση 6.12β τουen 1990 Gk, j" + " P" + " AEd" + " j 1 i> 1 ψ Q 2, i k, i 2, i Q k, i

48 EN1990 : ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Οριακές Καταστάσεις Λειτουργικότητας (ΟΚΛ): Συνδυασμοί δράσεων Χαρακτηριστικός συνδυασμός (μη-αναστρέψιμη ΟΚΛ) Συχνός συνδυασμός (αναστρέψιμη ΟΚΛ) Οιονεί-μόνιμος συνδυασμός (αναστρέψιμη ΟΚΛ) Gk, j" + " P" + " Qk,1" + " j 1 i> 1 ψ Gk, j" + " P" + " ψ 1,1Qk,1" + " j 1 i> 1 Gk, j" + " P" + " j 1 i 1 ψ 2, i 0, i ψ Q Q 2, i k, i k, i Q k, i

49 EN1990 : ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Συντελεστές ψ i Δράσεις ψ 0 ψ 1 ψ 2 Επιβ. Φορτ. Κατ.A, B 0,7 0,5 0,3 Επιβ. Φορτ. Κατ.C, D 0,7 0,7 0,6 Επιβ. Φορτ. Κατ. E 1,0 0,9 0,8 Χιόνι 0,5-0,7 0,2-0,5 0,0-0,2 Ανεμος 0,6 0,2 0,0 Θερμοκρασία 0,6 0,5 0,0

50 ΕΝ 1991 : Δράσεις στις Φέρουσες Κατασκευές

51 Μέρη του EN EN : Πυκνότητες, ιδ. βάρη, επιβαλλόμενα φορτία σε κτίρια EN : Δράσεις σε φέρουσες κατασκευές εκτιθέμενες σε πυρκαγιά EN : Φορτία χιονιού EN : Δράσεις ανέμου EN : Θερμικές δράσεις EN : Δράσεις κατά τη φάση της ανέγερσης EN : Τυχηματικές δράσεις EN : Φορτία κυκλοφορίας γεφυρών EN : Δράσεις οφειλόμενες σε γερανούς και μηχανήματα EN : Δράσεις σε σιλό και δεξαμενές

52 Χρήση του EN Περιέχει κατευθυντήριες οδηγίες και δράσεις για το δομοστατικό σχεδιασμό κτιρίων και άλλων έργων ΠΜ, που καλύπτουν τα ακόλουθα : - πυκνότητες δομικών υλικών και αποθηκευόμενων υλικών - ίδια βάρη δομικών υλικών, και - φορτία επιβαλλόμενα σε κτίρια Απευθύνεται σε Μελετητές, Κατασκευαστές, Δημόσιες Αρχές και Ιδιώτες Προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με το EN 1990 (Βάσεις Σχεδιασμού των Φερουσών Κατασκευών), άλλα Μέρη του EN 1991 (Δράσεις) και των EN 1992 έως EN 1999 (Ευρωκώδικες Υλικών) για το σχεδιασμό των φερουσών κατασκευών.

53 EN : Πυκνότητες, ίδ.β., επιβαλ. φορτία σε κτίρια Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά Μέρος 2ο Κατηγοριοποίηση δράσεων Μέρος 3ο Καταστάσεις σχεδιασμού Μέρος 4ο Πυκνότητες υλικών κατασκευής και αποθηκευομένων υλικών Μέρος 5ο Ιδιον βάρος των κατασκευών Μέρος 6ο Επιβαλλόμενα φορτία σε κτίρια Παράρτημα Α (πληροφοριακό) Πίνακες ονομαστικής πυκνότητας δομικών υλικών και γωνίες εσωτ. τριβής Παράρτημα Β (πληροφοριακό) Στηθαία για οχήματα και κιγκλιδώματα για χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

54 Αντικείμενο του EN Κατευθυντήριες οδηγίες και δράσεις για το δομοστατικό σχεδιασμό κτιρίων και άλλων έργων ΠΜ, που καλύπτουν τα ακόλουθα : - πυκνότητες δομικών υλικών, πρόσθετων υλικών για γέφυρες και αποθηκευόμενων υλικών (Κεφ. 4 & Παράρτημα A), - ίδια βάρη δομικών υλικών (Κεφ. 5), και - φορτία επιβαλλόμενα σε δάπεδα και οροφές κτιρίων (Κεφ. 6), ανάλογα με την κατηγορία χρήσης : - χώροι διαμονής, κοινωνικών εκδηλώσεων, εμπορικών καταστημάτων και γραφείων - χώροι στάθμευσης και κυκλοφορίας οχημάτων (για μικτό βάρος οχήματος < 160 kn) - χώροι αποθήκευσης και βιομηχανικών δραστηριοτήτων - στέγες - χώροι προσγείωσης ελικοπτέρων Δράσεις σε σιλό και δεξαμενές προερχόμενες από το νερό ή άλλα υλικά εξετάζονται στο EN Φορτία χιονιού σε στέγες εξετάζονται στο EN

55 Κατάταξη των δράσεων (ΥπενθύμισηαπότοΕΝ1990) Διαφοροποίηση ανάλογα με : Διάρκεια : Μόνιμες, Μεταβλητές ή Τυχηματικές Προέλευση: Αμεσες ή Εμμεσες Χώρο: Σταθερές ή Ελεύθερες Φύση δομη(ητ)ικής απόκρισης: Στατικές ή Δυναμικές

56 Κατάταξη των δράσεων (συν.) Ιδια βάρη στα δομικά έργα: γενικά Μόνιμη Σταθερή δράση, αλλά : Αν είναι Μεταβλητή στο χρόνο τότε την εκφράζουν άνω και κάτω χαρακτηριστικές τιμές, και Αν είναι Ελεύθερη (λ.χ. κινητά διαχωριστικά πετάσματα) τότε αντιμετωπίζεται ως ένα πρόσθετο μόνιμο φορτίο. Ερμα και φορτία γαιών σε στέγες και εξώστες: Μόνιμα, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν μεταβολή ιδιοτήτων (υγρασία, περιεκτικότητα, πάχος) κατά τη διάρκεια της ζωής σχεδιασμού.

57 Κατάταξη των δράσεων (συν.) Επιβαλλόμενα φορτία σε κτίρια : γενικά Μεταβλητές Ελεύθερες δράσεις. Όμως : φορτία πρόσκρουσης σε κτίρια οφειλόμενα σε οχήματα ή τυχηματικές δράσεις καθορίζονται στο EN , ενώ επιβαλλόμενα φορτία σε γέφυρες δίνονται στο EN Επίσης : Τα επιβαλλόμενα φορτία γενικά θεωρούνται ως Οινεί-στατικές δράσεις, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος συντονισμού. Δράσεις που προκαλούν σημαντικές επιταχύνσεις σε δομικά μέλη κατατάσσονται στις Δυναμικές και χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη μέσω δυναμικής ανάλυσης Μολαταύτα, για ανυψωτικά μηχανήματα και ελικόπτερα τα πρόσθετα αδρανειακά φορτία λόγω ανύψωσης και απογείωσης/προσγείωσης, αντίστοιχα, λαμβαννται υπόψη μέσω ενός συντελεστή δυναμικής επαύξησης φ που εφαρμόζεται στις κατάλληλες στατικές τιμές των φορτίων

58 Καταστάσεις σχεδιασμού Μόνιμα φορτία Όταν εξετάζονται οι συνδυασμοί δράσεων το σύνολο του ιδίου βάρους των δομικών και μη-δομικών μελώ λαμβάνεται υπόψη ως μία και μοναδκή (μεμονωνμένη) δράση Εφόσον υπάρχει πρόθεση μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής να προστεθούν ή να αφαιρεθούν δομικά ή μη-δομικά μέλη, πρέπει να καθοριστούν και εξετασθούν κατάλληλες κρίσιμες περιπτώσεις φορτίσεων. Τόσο η στάθμη υδάτων, όσο και το ποσοστό υγρασίας αποθηκευόμενων υλικών, θα λαβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό αντίστοιχων καταστάσεων σχεδιασμού.

59 Καταστάσεις σχεδιασμού Επιβαλλόμενα φορτία Σε περιπτώσεις όπου μια επιφάνεια πρόκειται να υποβληθεί σε διαφορετικές κατηγορίες φόρτισης πρέπει να προσδιοριστεί και να ληφθεί υπόψη η κρίσιμη περίπτωση φόρτισης Οταν επιβαλλόμενα φορτία δρούνταυτόχροναμε άλλες μεταβλητές δράσεις (λ.χ. άνεμο, χιόνι, γερανούς ή μηχανήματα) είναι δυνατόν το σύνολο των επιβαλλόμενων φορτίων να θεωρηθεί ως (ενιία) μεμονωμένη δράση. Πάντως για τις στέγες των κτιρίων δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ταυτόχρονη δράση των επιβαλλόμενων φορτίων και του χιονίου ή του ανέμου.

60 Πιθανοτικές θεωρήσεις Το ίδιο βάρος μπορεί συνήθως να προσδιορισθεί ως γινόμενο του όγκου και της πυκνότητας, τα οποία αμφότερα είναι τυχαίες μεταβλητές που μπορούν να περιγραφούν από κανονικές κατανομές, με μια μέση τιμή πολύ κοντά στην ονομαστική τους τιμή. Τα επιβαλλόμενα φορτία περιγράφονται συνήθως από κατανομές Gumbel, μολονότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν επίσης κατανομές Γάμμα γιατα παραμένοντα (μακροχρόνιας διάρκειας) φορτία και εκθετικές κατανομές για τα διαλειπόμενα (βραχυχρόνιας διάρκειας) φορτία.

61 Πυκνότητες δομικών και αποθηκευόμενων υλικών Γενικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι χαρακτηριστικές τιμές τωνδομικώνκαιτωναποθηκευόμενωνυλικών. (Αν υπάρχει σημαντική διασπορά - λ.χ. οφειλόμενη στην πηγή προέλευσής τους, την περιεχόμενη υγρασία κλπ. θα πρέπει να χρησιμοποιούνται άνω και κάτω τιμές). Οπου διατίθενται μόνο μέσες τιμές, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό ως χαρακτηριστικές τιμές. Μέσες τιμές για μεγάλο αριθμό διαφορετικών υλικών δίδονται στο Παράρτημα Α του EN Για υλικά που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α: - η χαρακτηριστική τιμή της πυκνότητας χρειάζεται να καθορίζεται στο Εθνικό Προσάρτημα ή - θα διενεργείται μια αξιόπιστη άμεση αποτίμησή της (ενδεχομένως σύμφωνα με το Παράρτημα Δ του EN 1990).

62 Ιδια βάρη δομικών υλικών Γενικά τα αντιπροσωπεύει μια μοναδική χαρακτηριστική τιμή που υπολογίζεται από τις ονομαστικές διαστάσεις, τις χαρακτηριστικές τιμές πυκνοτήτων, συμπεριλαμβανομένων όπου χρειάζεται βοηθητικών στοιχείων, λ.χ. μη-δομικά στοιχεία και δίκτυα, βάρη γαιών και έρμα. Τα μη-δομικά στοιχεία συμπεριλαμβάνουν : - επικαλύψεις δώματος - επιστρώσεις και επαλείψεις δαπέδων - διαχωριστικά πετάσματα και επικαλύψεις - κιγκλιδώματα, στηθαία και προστατευτικές διατάξεις - τοιχοποιία και επιχρίσματα - ψευδοροφές - θερμομόνωση - δίκτυα (Η/Μ εγκαταστάσεις)

63 Ιδια βάρη δομικών υλικών (συν.) Τα (σταθερά) δίκτυα (Η/Μ εγκαταστάσεις) περιλαμβάνουν : - εξοπλισμό θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού - ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - υδραυλικές εγκαταστάσεις (αγωγούς χωρίς το περιεχόμενό τους) - εγκαταστάσεις ενδοεπικοινωνία; - εξοπλισμό για ανελκυστήρες και κινητές κλίμακες Φορτία προερχόμενα από κινητά διαχωριστικά πετάσματα θεωρούνται επιβαλλόμενα φορτία, αλλά μπορεί να εξομοιώνονται με ένα ισοδύναμο ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο.

64 Φορτία επιβαλλόμενα σε κτίρια Χαρακτηριστικές τιμές επιβαλλόμενων φορτίων σε δάπεδα και στέγες για τις ακόλουθες χρήσεις: - χώροι διαμονής, κοινωνικών εκδηλώσεων, εμπορικών καταστημάτων και γραφείων - χώροι στάθμευσης και κυκλοφορίας οχημάτων - χώροι αποθήκευσης και βιομηχανικών δραστηριοτήτων - στέγες - χώροι προσγείωσης ελικοπτέρων - στηθαία και τοιχία με λειτουργία στηθαίων.

65 Αναπαράσταση των δράσεων Τα επιβαλλόμενα σε κτίρια φορτία είναι αυτά που προκύπτουν από τη χρήση των χώρων και οι τιμές τους περιλαμβάνουν : - την κανονική χρήση από πρόσωπα - την επίπλωση και τα κινητά αντικείμενα - οχήματα - σπάνια γεγονότα, όπως οι συγκεντρώσεις προ σωπων και επίπλων ή η μετακίνηση και η συσσώρευση αντικειμένων κατά τη διάρκεια αναδιοργάνωσης ή ανακαινίσεων Οι επιφάνειες δαπέδων και στεγών των κτιρίων υποδιαιρούνται σε 11 κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση. Τα οριζόμενα φορτία αναπαρίστανται από ομοιόμορφα κατανεμημένα φορτία (ΟΚΦ), συγκεντρωμένα φορτία, γραμμικά φορτία ή συνδυασμούς αυτών. Βαρύς εξοπλισμός (λ.χ. κοινοτικών μαγειρείων, ακτινιλογικών εργαστηρίων, καυστήρων κ.ά.) δεν συμπεριλαμβάνονται στο EN (Προς συμφωνία με τον πελάτη ή την Αρμόδια Αρχή).

66 Κατηγορίες χρήσης Κύριες κατηγορίες χρήσης : Χώροι διαμονής, κοινωνικών εκδηλώσεων, εμπορικών καταστημάτων και γραφείων -4 κατηγορίες (A, B, C και D) Χώροι αποθήκευσης και βιομηχανικών χρήσεων -2 κατηγορίες (E1 και E2) Χώροι στάθμευσης και κυκλοφορίας οχημάτων (εκτός από γέφυρες) -2 κατηγορίες (F και G) Στέγες -3 κατηγορίες (H, I και K)

67 Χώροι διαμονής, κοινωνικών εκδηλώσεων, εμπορικών καταστημάτων και γραφείων Κατηγορία Συγκεκριμένη Χρήση Παράδειγμα Α Χώροι διαμονής Δωμάτια σε κτήρια κατοικιών και σπίτια. Θάλαμοι και πτέρυγες σε νοσοκομεία. Υπνοδωμάτια σε ξενοδοχεία και ξενώνες, κουζίνες και τουαλέτες. Β Χώροι γραφείων C Χώροι στους οποίους οι άνθρωποι μπορεί να συναθροισθούν (με εξαίρεση τους χώρους που κατατάσσονται στις κατηγορίες Α,Β, και D 1) ) C1: Χώροι με τραπέζια κλπ. Π.χ. σχολικοί χώροι, νηπιαγωγεία, καφενεία, εστιατόρια, αίθουσες φαγητού, αναγνωστήρια, χώροι υποδοχής. C2: Χώροι με σταθερά καθίσματα, Π.χ. χώροι σε εκκλησίες, θέατρα ή κινηματογράφους, αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες ομιλίας, αίθουσες συγκεντρώσεων, χώροι αναμονής, χώροι αναμονής σε σιδηροδρομικούς σταθμούς. C3: Χώροι χωρίς εμπόδια στη διακίνηση του κοινού, π.χ. χώροι σε μουσεία, εκθεσιακoί χώροι, κλπ. και χώροι πρόσβασης σε δημόσια και διοικητικά κτήρια, ξενοδοχεία και νοσοκομεία. Προαύλια σιδηροδρομικών σταθμών.

68 Χώροι διαμονής, κοινωνικών εκδηλώσεων, εμπορικών καταστημάτων και γραφείων (συν.) Κατηγορία Συγκεκριμένη Χρήση Παράδειγμα C Χώροι στους οποίους οι άνθρωποι μπορεί να συναθροισθούν (με εξαίρεση τους χώρους που κατατάσσονται στις κατηγορίες Α,Β, και D 1) ) C4: Χώροι για πιθανές σωματικές δραστηριότητες, π.χ. αίθουσες χορού, αίθουσες γυμναστικής και θεατρικές σκηνές C5: Χώροι επιρρεπείς σε μεγάλα πλήθη, π.χ. για δημόσιες εκδηλώσεις όπως αίθουσες συναυλιών, κλειστά γήπεδα, εξέδρες γηπέδων, εξώστες και χώροι πρόσβασης, πλατφόρμες σιδηροδρόμων. D Χώροι με εμπορικά καταστήματα D1: Χώροι σε καταστήματα λιανικής πώλησης, γενικά. D2: Χώροι σε πολυκαταστήματα 1) Εφιστάται η προσοχή στο (2), και συγκεκριμένα για το C4 και C5. Βλέπε ΕΝ 1990 στην περίπτωση που πρέπει να εξετασθούν οι δυναμικές επιδράσεις. Για την Κατηγορία Ε, βλέπε πίνακα 6.3 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Βλέπε για αποθήκευση ή βιομηχανικές δραστηριότητες.

69 Φορτία επιβαλλόμενα σε δάπεδα, εξώστες και κλίμακες κτιρίων Κατηγορίες φορτιζόμενων επιφανειών q k [kn/m 2 ] Q k [kn] Κατηγορία Α και Κατηγορία Β -Δάπεδα -Σκάλες -Μπαλκόνια Κατηγορία C -C1 -C2 -C3 -C4 -C5 Κατηγορία D -D1 -D2 2,0 3,5 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 7,5 5,0 5,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0

70 Πρόσθετη φόρτιση από κινητά διαχωριστικά πετάσματα Εφόσον σε έναν όροφο/δάπεδο υπάρχει η δυνατότητα αναδιάταξης των φορτίων, το ίδιο βάρος των κινητών διαχωριστικών πετασμάτων μπορεί να λαμβάνεται υπόψη μέσω ενός ομοιόμορφα κατανεμημένου φορτίου q k, το οποίο πρέπει να επαλληλίζεται με τα επιβαλλόμενα στο δάπεδο φορτία που υπολογίζονται σύμφωνα με τον Πίνακα 6.2 (Κατηγ. A έως D). Το φορτίο αυτό συναρτάται προς το ίδιο βάρος των κινητών διαχωριστικών πετασμάτων ως ακολούθως : - ι.β. διαχωρ. < 1 kn/m, q k = 0,5 kn/m 2-1 kn/m < ι.β. διαχωρ. < 2 kn/m, q k = 0,8 kn/m 2-2 kn/m < ι.β. διαχωρ. < 3 kn/m, q k = 1,2 kn/m 2

71 Διατάξεις φορτίων Δάπεδα, δοκοί και στέγες Mid span bending moment of a floor structure Πεσσοειδής διάταξη Απλοποίηση στο EN

72 Διατάξεις φορτίων (συν.) Για το σχεδιασμό ενός δαπέδου σε όροφο ή σε στέγη το επιβαλλόμενο φορτίο θα εφαρμόζεται ως ελεύθερη δράση στο δυσμενέστερο τμήμα της επιφάνειας επιρροής. Ηεπιρροήδράσεωνπουδενείναιδυνατόννασυνυπάρξουνδεν θα λαμβάνονται υπόψη ταυτόχρονα (EN 1990). Για τον υπολογισμό ενός υποστυλώματος που φορτίζεται από κάποιους ορόφους το φορτίο (ορόφων) θεωρείται ότι είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο. Για τοπικούς ελέγχους θα λαμβάνεται υπόψη το συγκεντρωμένο φορτίο Q k με αυτοτελή δράση. Μπορούν να εφαρμόζονται οι μειωτικοί συντελεστές α A (για δάπεδα, δοκούς και στέγες) και α n (για υποστυλώματα και τοιχία), αλλά οι συντελεστές ψ και α n δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ταυτόχρονα.

73 Μειωτικοί συντελεστές α n και α A α n = 2 + ( n n 2) ψ 0, α A = 5 7 ψ 0 + A 0 A n) ( n) 2n ( ) n) n1) ( n) α 1 n 0,9 0,8 0,7 0,6 0, CEN, DE FR (C, D) ČR (C, D) UK FR (A, B) ČR (A, B) n A) N( A) N1( A) ) A) A) α A 0,9 0,8 0,7 1( A) 2( A) 0,6 0, FI ČR (C, D) ČR (A, B) CEN DE (A, B) A FR UK DE (C, D) A [m 2 ]

74 Συντελεστές ψ i στο Εθνικό Προσάρτημα του ΕΝ 1990 Δράσεις ψ 0 ψ 1 ψ 2 Επιβαλλόμενα φορτία σε κτήρια, κατηγορία (βλέπε ΕΝ ) Κατηγορία Α: κατοικίες, συνήθη κτήρια κατοικιών Κατηγορία Β: χώροι γραφείων Κατηγορία C: χώροι συνάθροισης Κατηγορία D: χώροι καταστημάτων Κατηγορία Ε: χώροι αποθήκευσης Κατηγορία F: χώροι κυκλοφορίας οχημάτων βάρος οχημάτων < 30kN Κατηγορία G: χώροι κυκλοφορίας οχημάτων 30kN < βάρος οχημάτων < 160kN Κατηγορία Η: στέγες Φορτία χιονιού επάνω σε κτήρια (βλέπε ΕΝ )* Φιλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία Υπόλοιπα Κράτη Μέλη του CEN για τοποθεσίες που βρίσκονται σε υψόμετρο Η > 1000 m Υπόλοιπα Κράτη Μέλη του CEN για τοποθεσίες που βρίσκονται σε υψόμετρο Η? 1000 m Φορτία ανέμου σε κτήρια (βλέπε ΕΝ ) 0,6 0,2 0 Θερμοκρασία (μη-πυρκαϊάς) σε κτήρια (βλέπε ΕΝ 0,6 0, ) 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 0,7 0 0,70 0,70 0,50 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9 0,7 0,5 0 0,50 0,50 0,20 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8 0,6 0,3 0 0,20 0,20 0

75 Μειωτικός συντελεστής α A για δάπεδα A (m 2 ) α A (EN α A (EN με ψ o = 0,7) με ψ o = 1,0) 40 0,75 0, ,63 0, ,59 0, ,56 0, ,54 0,76

76 Μειωτικός συντελεστής α n για υποστυλώματα n α A (EN με ψ o = 0,7) 1 1,00 2 1,00 3 0,90 4 0,85 5 0,82 6 0,80 7 0,79 8 0,78 9 0, ,76

77 Παράρτημα Α (Πληροφοριακό) : Ονομαστικές πυκνότητες και γωνίες εσωτερικής τριβής Πίνακας A.1 Δομικά υλικά σκυρόδεμα και κονιάματα Πίνακας A.2 Δομικά υλικά τοιχοποιίες Πίνακας A.3 Δομικά υλικά ξυλεία Πίνακας A.4 Δομικά υλικά μέταλλα Πίνακας A.5 Δομικά υλικά άλλα υλικά Πίνακας A.6 Υλικά γεφυρών Πίνακας A.7 Αποθηκευόμενα υλικά δομικά Πίνακας A.8 Αποθηκευόμενα προϊόντα αγροτικά Πίνακας A.9 Αποθηκευόμενα προϊόντα τρόφιμα Πίνακας A.10 Αποθηκευόμενα προϊόντα υγρά Πίνακας A.11 Αποθηκευόμενα προϊόντα στερεά καύσιμα Πίνακας A.12 Αποθηκευόμενα προϊόντα βιομηχανικά και γενικά

78 Παράρτημα Β (Πληροφοριακό) : Στηθαία για οχήματα και κιγκλιδώματα χώρων στάθμευσης Ηασκούμενησε1,5 m στηθαίου δύναμη (σεkn) : F = 0,5 m v 2 / (δ c + δ b ) [kn] δ c δ b m v η παραμόρφωση (μετατ.) του οχήματος (mm) η παραμόρφωση (μετατ.) του στηθαίου (mm) η μικτή μάζα του οχήματος (kg) η ταχύτητα του οχήματος (m/s) 200 F [kn] δ c =100 mm δ c =200 mm δ c =50 mm δ c. For vehicles < 2500 kg: m = 1500 kg, v = 4,5 m/s, δ c = 100 mm

79 EN : Δράσεις σε φέρουσες κατασκευές εκτιθέμενες σε πυρκαγιά Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά Μέρος 2ο Διαδικασία δομικού σχεδιασμού έναντι πυρκαγιάς Μέρος 3ο Θερμικές δράσεις για την ανάλυση θερμοκρασίας Μέρος 4ο Μηχανικές δράσεις για την δομική ανάλυση Παράρτημα Α (πληροφοριακό) Παραμετρικές καμπύλες θερμοκρασίας - χρόνου Παράρτημα Β (πληροφοριακό) Θερμοκρασιακές δράσεις για εξωτερικά μέλη απλοποιημένη μέθοδος υπολογισμού

80 EN : Δράσεις σε φέρουσες κατασκευές εκτιθέμενες σε πυρκαγιά (συν.) Παράρτημα Γ (πληροφοριακό) Τοπικές πυρκαγιές Παράρτημα Δ (πληροφοριακό) Προωθημένα προσομοιώματα πυρκαγιάς Παράρτημα Ε (πληροφοριακό) Πυκνότητες φορτίου πυρκαγιάς Παράρτημα ΣΤ (πληροφοριακό) Ισοδύναμος χρόνος έκθεσης σε πυρκαγιά Παράρτημα Ζ (πληροφοριακό) Συντελεστής μορφής

81 Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά EN : Φορτία χιονιού Μέρος 2ο Κατηγοριοποίηση δράσεων Μέρος 3ο Καταστάσεις σχεδιασμού Μέρος 4ο Χιόνι επί του εδάφους Μέρος 5ο Χιόνι επί της στέγης Μέρος 6ο Τοπική επιρροή Παράρτημα Α (κανονιστικό) Καταστάσεις σχεδιασμού και διατάξεις φορτίων προς χρήση σε διάφορες τοποθεσίες

82 EN : Φορτία χιονιού (συν.) Παράρτημα Β (κανονιστικό) Συντελεστές σχήματος για περιπτώσεις εξαιρετικής συσσώρευσης (χιονιού) Παράρτημα Γ (πληροφοριακό) Ευρωπαϊκός χάρτης φορτίου χιονιού επί του εδάφους Παράρτημα Δ (πληροφοριακό) Προσαρμογή του φορτίου χιονιού επί του εδάφους ανάλογα με την περίοδο επαναφοράς Παράρτημα Ε (πληροφοριακό) Χύδην πυκνότητα του χιονιού

83 EN : Φορτία χιονιού Πεδίο εφαρμογής Υψόμετρο κτιρίων <1500 m Δεν καλύπτονται: Πρόσκρουση (λόγω πτώσης χιονιού από στέγη που βρίσκεται ψηλότερα) Αλληλεπίδραση με άνεμο (επιρροή του ανέμου στην κατανομή του χιονιού) Παγετός Ωθήσεις (επί ενός τοίχου) Επιρροή της βροχής

84 EN : Φορτία χιονιού Χαρακτηριστικές τιμές φορτίων χιονιού στο έδαφος Εξαιρετικές (ασυνήθιστα μεγάλες) χιονοπτώσεις s k Συνήθεις περιπτώσεις, με ετήσια πιθανότητα υπέρβασης 0.02 (T=50 ans) s k Χειμώνες χωρίς χιόνι (μετάθεση της καμπύλης) 50 T

85 EN : Φορτία χιονιού (χαρακτηριστικές τιμές) Το χαρακτηριστικό φορτίο χιονιού στο έδαφος σε μια τοποθεσία εξαρτάται από την ζώνη στην οποία ανήκει η τοποθεσία (βλ παρ. 1.1.(3)) καθώς και από το υψόμετρο της τοποθεσίας πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Για κάθε ζώνη, το χαρακτηριστικό φορτίο χιονιού στο έδαφος, s k,a, δίνεται από την παρακάτω σχέση: 2 A sk, A = sk,0 1+ όπου: 917 s k,0 είναι το χαρακτηριστικό φορτίου χιονιού σε έδαφος που βρίσκεται στην στάθμη της θάλασσας (Α=0). Η τιμή του δίνεται στον Πίνακα 1 συναρτήσει της ζώνης (βλ. παρ. 1.1(3) για τον καθορισμό των ζωνών) Α είναι το υψόμετρο της τοποθεσίας πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας (σε m). Το υψόμετρο Α μετριέται με ακρίβεια 100m. Το υψόμετρο στρογγυλεύεται στην αμέσως μεγαλύτερη εκατοντάδα. s k,0 (kn/m2) = 0,4 (Ζώνη Α) - 0,8 (Ζώνη Β) - 1,7 (Ζώνη Γ)

86 EN : Φορτία χιονιού

87 EN : Φορτία χιονιού - Προσδιορισμός φορτίου χιονιού στη στέγη Τα φορτία χιονιού στις στέγες για παραμένουσες ή παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού δίδονται από τον τύπο: s = μ i C e C t s k όπου: μ i s k C e C t συντελεστής σχήματος (μορφής) χαρακτηριστική τιμή του φορτίου χιονιού στο έδαφος συντελεστής έκθεσης θερμικός συντελεστής

88 EN : Φορτία χιονιού - Προσδιορισμός φορτίου χιονιού στη στέγη Τα φορτία χιονιού στις στέγες για τυχηματικές καταστάσεις σχεδιασμού, στις οποίες το χιόνι θεωρείται ως τυχηματική δράση, δίδονται από τον τύπο: s = μ i C e C t s Ad όπου: μ i s Ad C e C t συντελεστής σχήματος (μορφής) χαρακτηριστική τιμή του φορτίου εξαιρετικής χιονόπτωσης στο έδαφος συντελεστής έκθεσης θερμικός συντελεστής

89 EN : Φορτία χιονιού - Προσδιορισμός φορτίου χιονιού στη στέγη Τα φορτία χιονιού στις στέγες για τυχηματικές καταστάσεις σχεδιασμού, στις οποίες το χιόνι θεωρείται ως τυχηματική δράση, λόγω εξαιρετικής συσσώρευσης/παράσυρσης (βλ. Παράρτημα Β) δίδονται από τον τύπο: s = μ i s k όπου: μ i s k συντελεστής σχήματος (μορφής) χαρακτηριστική τιμή του φορτίου εξαιρετικής χιονόπτωσης στο έδαφος, λόγω εξαιρετικής συσσώρευσης / παράσυρσης

90 EN : Φορτία χιονιού - Προσδιορισμός φορτίου χιονιού στη στέγη Συντελεστής έκθεσης Ο συντελεστής έκθεσης C e καθορίζει την μείωση ή την αύξηση του φορτίου χιονιού σε μια στέγη ενός (μη θερμαινόμενου) κτιρίου σε σχέση με τη χαρακτηριστική τιμή του φορτίου χιονιού στο έδαφος (πρέπει δε να λαμβάνει κατά το δυνατόν υπόψη τη μελλοντική μεταβολή συνθηκών στα πέριξ) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά για συγκεκριμένες τοπογραφικές συνθήκες, ο C e θα λαμβάνεται ίσος με 1,0 Οι τιμές του καθορίζονται στο Εθνικό Προσάρτημα : Περιοχή εκτεθειμένη (C e = 0,8 ) Περιοχή πραστατευμένη (C e = 1,2 ) Κανονικές συνθήκες (C e = 1,0 )

91 EN : Φορτία χιονιού - Προσδιορισμός φορτίου χιονιού στη στέγη Θερμικός συντελεστής Ο θερμικός συντελεστής C t καθορίζει τη μείωση του φορτίου χιονιού σε μια στέγη, ως συνάρτηση της ροής θερμότητας δια της στέγης, η οποία προκαλεί τήξη του χιονιού. Χρησιμοποιείται προκειμένου να ληφθεί υπόψη η μείωση των φορτίων χιονιού σε περιπτώσεις στεγών με μεγάλη θερμική αγωγιμότητα (> 1 W/m 2 K), ιδιαίτερα για ορισμένες γυάλινες στέγες, όπου προκαλείται τήξη χιονιού λόγω θερμικώναπωλειών (του κτιρίου) Για τις λοιπές περιπτώσεις : C t = 1,0

92 Συντελεστές σχήματος (μορφής) 2.0 µ µ 2 α µ µ α

93 Συντελεστές σχήματος (μορφής) Case (i) µ 1 (α1) µ 1 (α2) 2.0 µ Case (ii) 0,5µ 1 (α1) µ 1 (α2) 1.6 µ 2 Case (iii) µ 1 (α1) 0,5µ 1 (α2) α 1 α µ α

94 Συντελεστές σχήματος (μορφής) Case (i) µ1(α1) µ1(α2) µ1(α1) µ1(α2) µ 2.0 Case (ii) µ1(α1) µ2(α) α = (α 1 + α 2 )/2 µ1(α2) µ 2 α 1 α 2 α 1 α 2 µ α

95 Συντελεστές σχήματος (μορφής) Case (i) µ1 μ w = (b 1 +b 2 )/2h < γ h /s/ k Case (ii) µs γ = 2kN/m 3 µ2 µw µ1 0.8 < μ w < 4 α ls l s = 2h h 5m < l s < 15m b 1 b 2

96 Συντελεστές σχήματος (μορφής) µ1 µ2 μ 2 = γ h /s/ k γ = 2kN/m 3 ls ls h 0.8 < μ 2 < 2 l s = 2h 5m < l s < 15m

97 Συντελεστές σχήματος (μορφής) d s e S e =k s 2 / γ γ = 3 k = 3 /d < d γ

98 Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά EN : Δράσεις ανέμου Μέρος 2ο Καταστάσεις σχεδιασμού Μέρος 3ο Προσομοίωση δράσεων ανέμου Μέρος 4ο Ταχύτητα και πίεση ανέμου Μέρος 5ο Δράσεις ανέμου Μέρος 6ο Δομικός συντελεστής c s c d Μέρος 7ο Συντελεστές πίεσης και δύναμης Μέρος 8ο Δράσεις ανέμου σε γέφυρες

99 EN : Δράσεις ανέμου Παράρτημα Α (πληροφορικό) Επίδραση του εδάφους Παράρτημα Β (πληροφορικό) 1η διαδικασία για τον προσδιορισμό του δομικού συντελεστή c s c d Παράρτημα Γ (πληροφορικό) 2η διαδικασία για τον προσδιορισμό του δομικού συντελεστή c s c d Παράρτημα Δ (πληροφορικό) Τιμές του c s c d για διάφορους τύπους κατασκευών Παράρτημα Ε (πληροφορικό) Διαχωρισμός τύρβης και αεροελαστικές αστάθειες Παράρτημα ΣΤ (πληροφορικό) Δυναμικά χαρακτηριστικά των κατασκευών

100 EN : Δράσεις ανέμου (συν.) Απότημέσηταχύτηταv m (z) στην πίεση αιχμής q p (z) Εθνικές τιμές Παράγοντες : υψόμετρο προσανατολισμός ανέμου εποχή Βασική ταχύτητα Επιλογή κατηγορίας τραχύτητας v m (z) q p (z) Επιρροές : αναγλύφου περιβάλλοντος χώρου γειτονικών κτιρίων

101 Μέση ταχύτητα αναφοράς (10m) v b EN : Δράσεις ανέμου (συν.) Απότημέσηταχύτηταv m (z) στην πίεση αιχμής q p (z) Συντελεστής έκθεσης q Πίεση επαφής σε ύψος z 1 z) = ce( z) ρv 2 2 p( b c e ( z ) = c 2 r ( z ) k r c ( z ) r Μέση ταχύτητα σε ύψος z v ( z) = c ( z) v m r b Παράμετρος τραχύτητας z 0 Συντελεστής τραχύτητας cr ( z) = krln z z min z max z z 0 k r z = 0,19 z 0 0, II 0,07

102 EN : Δράσεις ανέμου (συν.) Κατηγορίες τραχύτητας Κατηγορία 0 : Θάλασσα ή ανοιχτές παραθαλάσσιες περιοχές Κατηγορία I : Λίμνες, επίπεδες οριζόντιες επιφάνειες με αμελητέα βλάστηση και χωρίς εμπόδια Κατηγορία III : Περιοχές με κανονική κάλυψη από βλάστηση ή κτίρια ή μεμονωμένα εμπόδια σε μεταξύ τους απόσταση το πολύ 20πλάσια του ύψους Κατηγορία II : Περιοχές με χαμηλή βλάστηση και μεμονωμένα εμπόδια (δέντρα, κτίρια) σε μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 20πλάσια του ύψους Κατηγορία IV : Περιοχές με κατασκευές σε τουλάχιστον 15% τηςεπιφανείαςτους με κτίρια μέσου ύψους 15 μέτρων τουλάχιστον

103 EN : Δράσεις ανέμου (συν.) 100 Κατηγορίες τοπογραφικού αναγλύφου IV III II I z σε μέτρα πάνω από την επιφάνεια του εδάφους C e (z) συντελεστής έκθεσης (χωρίς επιρροή της τοπογραφίας)

104 EN : Δράσεις ανέμου (συν.) Δομικός συντελεστής (επιρροή διαστάσεων και δυναμικής απόκρισης) c s c d 1+ = 2k p I v ( z 1+ 7I ref v ) ( z ref B ) 2 + R 2 z ref k p I v υψόμετρο αναφοράς συντελεστής ριπής B 2 συντελεστής σχετιζόμενος με τις πιέσεις (Παράρτημα Β) R 2 συντελεστής συντονισμού (τύρβη και ιδιοταλάντωση) ένταση τύρβης 1 I v( z) = Ln z z 0

105 EN : Δράσεις ανέμου (συν.) Δομικός συντελεστής (κτίριααπό Ο.Σ.)

106 EN : Δράσεις ανέμου (συν.) Δομικός συντελεστής (κτίρια μεταλλικά)

107 EN : Δράσεις ανέμου (συν.) Από την πίεση αιχμής στη συνολική δύναμη επί του κτιρίου Μέθοδος υπολογισμού ή πίνακες Δομικός συντελεστής c s c d Τύπος και αναλογίες του κτιρίου Συντελεστές εξωτερικής πίεσης F w = c s c d Σ (c pe -c pi )q p (z e )A ref Ανοικτά ή κλειστά κτίρια Συντελεστές εσωτερικής πίεσης

108 EN : Δράσεις ανέμου (συν.)

109 Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά EN : Θερμικές δράσεις Μέρος 2ο Κατηγοριοποίηση δράσεων Μέρος 3ο Καταστάσεις σχεδιασμού Μέρος 4ο Αναπαράσταση των δράσεων Μέρος 5ο Μεταβολές θερμοκρασίας σε κτήρια Μέρος 6ο Μεταβολές θερμοκρασίας σε γέφυρες Μέρος 7ο Μεταβολές θερμοκρασίας σε βιομηχανικές καμινάδες, αγωγούς, δεξαμενές και πύργους ψύξης

110 EN : Θερμικές δράσεις (συν.) Παράρτημα Α (πληροφοριακό) Ισόθερμες (καμπύλες) εθνικών ελάχιστων και μέγιστων θερμοκρασιών αέρα υπό σκιά Παράρτημα Β (κανονιστικό) Διαφορές θερμοκρασίας για διάφορα πάχη οδοστρωσίας Παράρτημα Γ (πληροφοριακό) Συντελεστές γραμμικής διαστολής Παράρτημα Δ (πληροφοριακό) Διαγράμματα μεταβολών θερμοκρασίας σε κτήρια και άλλες κατασκευές

111 Πρόλογος EN : Δράσεις κατά την ανέγερση Μέρος 1ο Γενικά Μέρος 2ο Κατηγοριοποίηση δράσεων Μέρος 3ο Καταστάσεις σχεδιασμού και οριακές καταστάσεις Παράρτημα Α1 (κανονιστικό) Συμπληρωματικοί κανόνες για κτήρια Παράρτημα Α2 (κανονιστικό) Συμπληρωματικοί κανόνες για γέφυρες Παράρτημα Β (πληροφοριακό) Δράσεις στις κατασκευές κατά την διάρκεια αλλαγής χρήσης, ανακατασκευής ή καθαίρεσης

112 EN : Τυχηματικές δράσεις Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά Μέρος 2ο Κατηγοριοποίηση δράσεων Μέρος 3ο Καταστάσεις σχεδιασμού Μέρος 4ο Πρόσκρουση Μέρος 5ο Εσωτερικές εκρήξεις Παράρτημα Α (πληροφοριακό) «Στερρότητα/Ευρωστία» (διατήρηση ακεραιότητας κατά την υπέρβαση της στάθμης σχεδιασμού) κτηρίων Σχεδιασμός έναντι των συνεπειών τοπικής αστοχίας από μη αναμενόμενο αίτιο Παράρτημα Β (πληροφοριακό) Οδηγός για ανάλυση επικινδυνότητας Παράρτημα Γ (πληροφοριακό) Προωθήμενος σχεδιασμός έναντι πρόσκρουσης Παράρτημα Δ (πληροφοριακό) Εσωτερικές εκρήξεις

113 EN : Φορτία κυκλοφορίας σε γέφυρες Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά Μέρος 2ο Κατηγοριοποίηση δράσεων Μέρος 3ο Καταστάσεις σχεδιασμού Μέρος 4ο Δράσεις από οδική κυκλοφορία και άλλες δράσεις ειδικά για οδογέφυρες Μέρος 5ο Δράσεις σε πεζοδρόμια, ποδηλατοδρόμους και πεζογέφυρες Μέρος 6ο Δράσεις από σιδηροδρομική κυκλοφορία και άλλες δράσεις ειδικά για σιδηροδρομικές γέφυρες Παράρτημα Α (πληροφοριακό) Προσομοιώματα ειδικών οχημάτων για οδογέφυρες Παράρτημα Β (πληροφοριακό) Εκτίμηση της διάρκειας ζωής έναντι κόπωσης για οδογέφυρες

114 EN : Φορτία κυκλοφορίας σε γέφυρες (συν.) Μέθοδος εκτίμησης βασισμένη σε καταγραφές κυκλοφορίας Παράρτημα Χ (πληροφοριακό) Δυναμικά προσομοιώματα φορτίων πεζών Παράρτημα Γ (κανονιστικό) Δυναμικοί συντελεστές 1+φγια πραγματικά τραίνα Παράρτημα Δ (κανονιστικό) Βάση για την εκτίμηση της κόπωσης των σιδηροδρομικών έργων Παράρτημα Ε (πληροφοριακό) Κριτήρια προς ικανοποίηση όταν δεν χρειάζεται δυναμική ανάλυση Παράρτημα ΣΤ (πληροφοριακό) Μέθοδος προσδιορισμού της συνδυασμένης απόκρισης μιας κατασκευής και της γραμμής σε μεταβλητές δράσεις Παράρτημα Η (πληροφοριακό) Προσομοιώματα φορτίσεων για σιδηροδρομικά φορτία σε παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού

115 ΕΝ : Δράσεις προερχόμενες από γερανούς και μηχανήματα Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά Μέρος 2ο Δράσεις προερχόμενες από ανυψωτικές διατάξεις και γερανούς σε γερανοδοκούς Μέρος 3ο Δράσεις προερχόμενες από μηχανήματα Παράρτημα Α (κανονιστικό) Βάσεις σχεδιασμού Συμπληρωματικές διατάξεις στο EN 1990 για γερανοδοκούς φορτιζόμενες από γερανούς Παράρτημα Β (πληροφοριακό) Καθοδήγηση για την κατάταξη των γερανών αναφορικά με την κόπωση

116 Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά EN : Δράσεις σε σιλό και δεξαμενές Μέρος 2ο Αναπαράσταση και κατηγοριοποίηση δράσεων Μέρος 3ο Καταστάσεις σχεδιασμού Μέρος 4ο Ιδιότητες των κοκκωδών στερεών Μέρος 5ο Φορτία στα κατακόρυφα τοιχώματα των σιλό Μέρος 6ο Φορτία στις χοάνες και στην βάση των σιλό Μέρος 7ο Φορτία στις δεξαμενές από ρευστά Παράρτημα Α (κανονιστικό) Δράσεις και συνδυασμοί δράσεων στα σιλό Παράρτημα Β (κανονιστικό) Δράσεις, επιμέρους συντελεστές και συνδυασμοί δράσεων στις δεξαμενές

117 EN : Δράσεις σε σιλό και δεξαμενές (συν.) Παράρτημα Γ (πληροφοριακό) Μέτρηση των ιδιοτήτων των στερεών για τον υπολογισμό των φορτίων των σιλό Παράρτημα Δ (πληροφοριακό) Εκτίμηση των ιδιοτήτων των στερεών για τον υπολογισμό των φορτίων των σιλό Παράρτημα Ε (πληροφοριακό) Τιμές ιδιοτήτων κοκκωδών στερεών Παράρτημα ΣΤ (πληροφοριακό) Προσδιορισμός της μορφής της ροής εκκένωσης Παράρτημα Ζ (πληροφοριακό) Σεισμικές δράσεις Παράρτημα Η (πληροφοριακό) Εναλλακτικός κανόνας για την πίεση στις χοάνες Παράρτημα Θ (πληροφοριακό) Βάσεις σχεδιασμού Συμπληρωματικοί κανόνες στο EN 1990 για σιλό και δεξαμενές Παράρτημα Ι (πληροφοριακό) Δράσεις οφειλόμενες στην έκρηξη σκόνης

118 EN : Δράσεις σε σιλό και δεξαμενές

119 Ιστοσελίδα για τους Ευρωκώδικες από το Διευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο JRC στην Ispra της Ιταλίας

120 Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 3. Δράσεις Σχεδιασμού Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 3. Δράσεις Σχεδιασμού Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των βασικών δράσεων σχεδιασμού γεφυρών. Έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Σχεδιασμού σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 0 και 2 (EN1990 EN1992)

Βάσεις Σχεδιασμού σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 0 και 2 (EN1990 EN1992) Βάσεις Σχεδιασμού σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 0 και 2 (EN1990 EN1992) Ιωάννης Β. Κωνσταντόπουλος, ScD (MIT) Ioannis.Constantopoulos@ulb.ac.be Σχ. 1 Τί είναι; Ο Ευρωκώδικας 0 υλοποιεί σύγχρονη φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος νέας έκδοσης...13 Πρόλογος Κεφάλαιο 1: EN 1990 : Βασικές αρχές σχεδιασμού (Απρίλιος 2002)... 17

Πρόλογος νέας έκδοσης...13 Πρόλογος Κεφάλαιο 1: EN 1990 : Βασικές αρχές σχεδιασμού (Απρίλιος 2002)... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος νέας έκδοσης...13 Πρόλογος...15 Κεφάλαιο 1: EN 1990 : Βασικές αρχές σχεδιασμού (Απρίλιος 2002)... 17 1 Γενικά...17 2 Οριακές καταστάσεις Δράσεις...18 3 Συνδυασμοί δράσεων...19 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ. Ημερίδα

ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ. Ημερίδα ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ Ημερίδα Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8 ΕΝ 1990 : Βάσεις (Δομητικού) Σχεδιασμού ΕΝ 1991 : Δράσεις στις Φέρουσες Κατασκευές Κώστας Τρέζος, Δρ Π.Μ., Επίκ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ. Ημερίδα. ΔρΠ.Μ., Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ

ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ. Ημερίδα. ΔρΠ.Μ., Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ Ημερίδα Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8 ΕΝ 1990 : Βάσεις (Δομητικού)) Σχεδιασμού ΕΝ 1991 : Δράσεις στις Φέρουσες Φρ Κατασκευές Κώστας Τρέζος, ΔρΠ.Μ., Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

σχεδιασμό των φερουσών κατασκευών

σχεδιασμό των φερουσών κατασκευών Ημερίδες Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ για το Ετος Τυποποίησης 2008 Οι Ευρωκώδικες Νέα πρότυπα για το σχεδιασμό των φερουσών κατασκευών Νίκος Ε. Μαλακάτας, Δρ Πολ. Μηχ/κός Πρόεδρος της CEN/TC250/SC1 Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

σχεδιασμό των φερουσών κατασκευών

σχεδιασμό των φερουσών κατασκευών Συμπόσιο ΤΕΕ για την Τυποποίηση Αθήνα, 27-28 Νοεμβρίου 2008 Οι Ευρωκώδικες Νέα πρότυπα για το σχεδιασμό των φερουσών κατασκευών Νίκος Ε. Μαλακάτας, Δρ Πολ. Μηχ/κός Πρόεδρος Επιτροπής CEN/TC250/SC1 Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Ευστ. Μπούσιας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Γενικά Οι Ευρωκώδικες αποτελούν μαζί με τα Πρότυπα Υλικών, τα Πρότυπα Προϊόντων, τα Πρότυπα για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΕΝ 1990 : Βάσεις Σχεδιασμού των Φερουσών Κατασκευών ΕΝ 1991: Δράσεις επί των κατασκευών Συντακτική Ομάδα Νίκος Μαλακάτας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΕΜΩΝ KAI ΦΟΡΤΙΑ XIONIOY

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΕΜΩΝ KAI ΦΟΡΤΙΑ XIONIOY Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Εκδ. 5.xx ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΕΜΩΝ KAI ΦΟΡΤΙΑ XIONIOY Ευρωκώδικες 0, 1.3 και 1.4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Σεπτέμβριος 2016 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9 ΟΧΕΤΟΣ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και υδραυλικού υπολογισμού ενός κιβωτιοειδούς φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 4-Φορείς και Φορτία. Φ. Καραντώνη, Δρ. Πολ. Μηχανικός Επίκουρος καθηγήτρια

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 4-Φορείς και Φορτία. Φ. Καραντώνη, Δρ. Πολ. Μηχανικός Επίκουρος καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 4-Φορείς και Φορτία Φ. Καραντώνη, Δρ. Πολ. Μηχανικός Επίκουρος καθηγήτρια Φ. Καραντώνη Τεχνική Μηχανική 1 φορείς Κάθε κατασκευή που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ www.ets.tee.gr Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Κομοτηνή 10 Οκτωβρίου 2009 Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙ ΗΡΟΠΑΓΟΥΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί. Θεσμικό πλαίσιο μελέτης και εκτέλεσης έργων

Κανονισμοί. Θεσμικό πλαίσιο μελέτης και εκτέλεσης έργων Κανονισμοί Θεσμικό πλαίσιο μελέτης και εκτέλεσης έργων Ευρωκώδικες Ευρωκώδικας 1 : Βασικές αρχές σχεδιασμού και δράσεις στις κατασκευές Ευρωκώδικας 2 : Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα Ευρωκώδικας 3

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ. (α) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. (9) ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού ενός φορέα 3 ανοιγμάτων με συνεχές προεντεταμένο κατάστρωμα (συνήθως αφορά οδικές άνω

Διαβάστε περισσότερα

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα Κέρκυρα, 20 Απριλίου 2013 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι «στατικές μελέτες» ή καλύτερα «οι μελέτες φέροντος οργανισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Βασίλης Μπαρδάκης, πολιτικός μηχανικός, Δρ πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος περίπτωση σχολικού συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΠΛΑΙΣΙΟ ver. Πρόκειται ια ένα υπολοιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού υπολοισμού ενός πλαισιωτού αμφίπακτου φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων). Η στατική

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 6. Σεισμική Μόνωση Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 6. Σεισμική Μόνωση Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή της σεισμικής μόνωσης γεφυρών. Αρχικά θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Βόλος 29-3/9 & 1/1 211 ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Δάφνη Παντούσα, Msc, Υπ. Διδάκτωρ Ευριπίδης Μυστακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Αναδρομή στο κανονιστικό πλαίσιο σχεδιασμού τεχνικών έργων στην Ελλάδα Flashback

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Επικ. Καθ. Δ. ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/2016 297 Προσάρτημα Γ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I ΚΩΔΙΚΟΙ CPV ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤHN ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ www.ets.tee.gr Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Τρίπολη 12 Δεκεμβρίου 2009 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0 Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0 19 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Ταχύτητα έναρξης λειτουργίας: Παραγόμενη ισχύς = 0 Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014 ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα 2014 Το πρόγραμμα τυποποίησης που παρουσιάζεται αφορά αμιγώς εθνικές τυποποιητικές δραστηριότητες και ειδικότερα: α) εκπόνηση εθνικών τυποποιητικών εγγράφων, β) αναθεώρηση εθνικών τυποποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων 2 1. Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 3 1.1 Εισαγωγή Για να γίνει ο υπολογισμός μιας κατασκευής, θα πρέπει ο μελετητής μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ταχύτητα ανέμου Παράγοντες που την καθορίζουν Μεταβολή ταχύτητας ανέμου με το ύψος από το έδαφος Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

(Μαθιουλάκης.) Q=V*I (1)

(Μαθιουλάκης.) Q=V*I (1) (Μαθιουλάκης.) Φυσικός Αερισµός Κτιρίων Φυσικό αερισµό κτιρίων ονοµάζουµε την είσοδο του ατµοσφαιρικού αέρα σε αυτά µέσω κατάλληλων ανοιγµάτων, χωρίς τη χρήση φυσητήρων, µε σκοπό τον έλεγχο της θερµοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Eίδος έργου και χρήση αυτού: Ο τίτλος του έργου είναι: «Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών στις όψεις της οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση 3MURI με στοιχεία του ευρωκώδικα 6 για τον έλεγχο νέων κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία

Νέα έκδοση 3MURI με στοιχεία του ευρωκώδικα 6 για τον έλεγχο νέων κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία Νέα έκδοση 3MURI με στοιχεία του ευρωκώδικα 6 για τον έλεγχο νέων κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία Το 3Muri αποτελεί καινοτόμο λογισμικό για μηχανικούς και είναι προϊόν έρευνας του Πανεπιστημίου της Γένοβα

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free 67 Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη θερμομόνωση αποθηκών φρούτων και λαχανικών καθώς και των εγκαταστάσεων εκτροφής ζώων με χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

8.1.7 Σχεδιασμός και μη-γραμμική ανάλυση

8.1.7 Σχεδιασμός και μη-γραμμική ανάλυση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, Q ( W h ) ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Μεταφορά ενέργειας με: Θερμική αγωγή ή Θερμική μεταβίβαση ή με συναγωγιμότητα (μεταφορά θερμότητας στην επιφάνεια επαφής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο

Χειμερινό εξάμηνο Εξαναγκασμένη Συναγωγή Ροή Πάνω από μία Επίπεδη Επιφάνεια Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 Εξαναγκασμένη συναγωγή: Στρωτή ροή σε επίπεδες πλάκες (orced convection

Διαβάστε περισσότερα

κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις

κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ Τμήμα : γ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής»

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» του Θεμιστοκλή Τσαλκατίδη, Δρ. Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ ΤΕΕ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος. Ιανουάριος 2011

Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος. Ιανουάριος 2011 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΔ Α Φ Ο Μ Α Ν Ι Κ Η Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος Ι Ελέγξτε τις γνώσεις σας με τις παρακάτω ερωτήσεις οι οποίες συνοψίζουν τα βασικά σημεία του κάθε κεφαλαίου. Γ. Μπουκοβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GREENBUILDING Ξενοδοχείο Holiday Inn, 31 Μαΐου 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Επαναληπτική εξέταση 10/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση E9: Εκτίµηση παροχών εξόδου κόµβων, υπολογισµός ελάχιστης κατώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των Ευρωκωδίκων

Το σύστημα των Ευρωκωδίκων ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ/ΤΚM: ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0, 1, 2, 8 Ευρωκώδικας 8 Γενικά (Κεφ. 1) Απαιτήσεις Συμπεριφοράς (Κεφ. 2) Σεισμικές δράσεις (Κεφ. 3) Καθηγητής Α. Ι. Κάππος Τμήμα Πολιτ. Μηχανικών ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Τεχνικές Προγραμματισμού και χρήσης λογισμικού Η/Υ στις κατασκευές

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Τεχνικές Προγραμματισμού και χρήσης λογισμικού Η/Υ στις κατασκευές Τεχνικές Προγραμματισμού και χρήσης λογισμικού Η/Υ στις κατασκευές Θέματα Εξετάσεων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Α.Ε.Μ. Εξάμηνο : 9 ο 23 Ιανουαρίου 2013 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιτρέπεται κάθε βοήθημα σε αναλογική ή

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Γεώργιος Ν. Παπαδάκος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σύμβουλος Μετρολογίας Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2692 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσωρινές Συστάσεις για το σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα