Μθάν^θί. Εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης για συνετή διαχείριση υγροτόπων στην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. Αρχείο Ε.Κ.Β.Υ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μθάν^θί. Εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης για συνετή διαχείριση υγροτόπων στην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. Αρχείο Ε.Κ.Β.Υ."

Transcript

1 Μθάν^θί Αρχείο Ε.Κ.Β.Υ. Α/Α Εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης για συνετή διαχείριση υγροτόπων στην Ελλάδα Μ αρία Αναγνωστοπούλου, Ελένη Χρυσούλα Αθανασίου, Α γγελικ ή Αημητρίου και Α. Αογοθέτης. Στυλ λιανήκ λαδαρά, ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

2 Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) ιδρύθηκε το 1991 ύστερα από πρόταση του Υ.ΙΙΕ.ΧΩ.Δ.Ε προς την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με βάση το συμβόλαιο αριθμός Β91/91/SIN/8192 μεταξύ της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Γεν. Διεύθυνση XI) και του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. The Greek Biotope/Welland Centre was established in 1991, as a result of a proposal to EU by the Greek Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works, under Contract Number B91/91/SIN /8192 signed by the Commission of the European Union (DG XI) and the Goulandris Natural History Museum. The figure on the covcrpagc is copied from the IUCN Newsletter (Wetlands Programme) No 7. Η πλήρης αναφορά στην εργασία αυτή έχει ως εξής: Αναγνωστοπούλου, Μαρϊα, Ελένη Χοντολίδου, Χρυσούλα Αθανασίου, Στυλλιανή Κλαδαρά, Αγγελική Δημητρίου και Α. Αογοθέτης Εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης για συνετή διαχείριση υγροτόπων στην Ελλάδα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (έκδοση MedWet). 40 σελ. This document may be cited is follows: Anagnostopoulou, Maria, Eleni Hondolidou, Hrissula Athanasiou, Stylliani Kladara, Angeliki Dimitriou and A. Logothetis Assessment of the training needs for wise wetland management in Greece. Greek Biotope/Wetland Centre. (MedWet publication). 40 pp. (Gr, En su)

3 Εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης για συνετή διαχείριση υγροτόπων στην Ελλάδα Μ αρία Αναγνωστοπούλου, Ελένη Χ οντολίδου, Χρυσούλα Αθανασίου, Στυλλιανή Κ λαδαρά, Α γγελ ικ ή Αημητρίουκαι Α. Αογοθέτης. ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΚΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

4

5 Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α σελ. Ομάδα συντακτών 1 Περίλημη 2 Summary 4 1. Εισαγωγή 6 2. Μέθοδοι και υλικά 2.1. Επιλογή της προσέγγισης Ανάλυση προβλημάτων σε κάδε μία από τις επιλεγμένες περιοχές Δημιουργία πλαισίου κατάρτισης Περιγραφή προβλημάτων και καταγραφή εμπλεκόμενων φορέων Περιγραφή των γενικών και ειδικών σκοπών κατάρτισης, ενδεικτικοί άξονες περιεχομένου 9 3. Αποτελέσματα 3.1. Αρχικός κατάλογος προβλημάτων Τελικός κατάλογος προβλημάτων Περιγραφή των προβλημάτων, εμπλεκόμενων φορέων, σκοπών κατάρτισης και αξόνων περιεχομένου Ρύπανση Διατάραξη του υδρολογικού καθεστώτος Αλλοίωση της φυσιογνωμίας ή του οικολογικού χαρακτήρα της περιοχής από άλλες δραστηριότητες των κατοίκων Προβλήματα που σχετίζονται με τον σχεδιαομό και την εφαρμογή της διαχείρησης των υγροτόπων Συζήτηση 25 Ευχαριστίες 26 Παράρτημα 1: Θεωρητικό υπόβαθρο της εκτίμησης των αναγκών κατάρτισης 1. Μέθοδοι Γενικά Σχεδιασμός προγράμματος Γενικοί και ειδικοί σκοποί κατάρτισης Περιεχόμενο-και μεθόδευση της διδασκαλίας Αξιολόγηση των συμμετεχόντων Διάδοση του προγράμματος Αξιολόγηση του προγράμματος 29 Ευρετήριο ειδικών όρων 30 Πηγές 32 Παράρτημα 2: Κεντρικές, Περιφερειακές και Νομαρχιακές Υπηρεσίες 34 που κυρίως εμπλέκονται στα προβλήματα των υγροτόπων 34

6 Ο Μ Α Δ Α Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ω Ν Μαρία Αναγνωστοπούλου, βιολόγος, υπεύθυνη για το υποπρόγραμμα κατάρτισης Μεθ^Α/βί για το Ε Κ Β Υ Ελένη Χοντολίδου, λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., εξωτερική σύμβουλος Χρυσούλα Αθανασίου, βιολόγος, συντονίστρια του Προγράμματος Ταχείας Παρέμβασης (ΠΤΠ) του Μ/Μ/Ε- Ελλάς Στυλλιανή Κλαδαρά, πολιτικός μηχανικός, υπεύθυνη του ΠΤΠ για το Δέλτα του Εβρου Αγγελική Δημητρίου, αγροοικονομολόγος, υπεύθυνη του ΠΤΠ για το Δέλτα του Αξιού Αχιλλέας Λογοθέτης, γεωπόνος, υπεύθυνος του ΠΤΠ για τον Αμβρακικό Κόλπο

7 Ε Κ Τ ΙΜ Η Σ Η Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Κ Α Τ Α Ρ Τ ΙΣ Η Σ Γ ΙΑ Σ Υ Ν Ε Τ Η Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η Υ Γ Ρ Ο Τ Ο Π Ω Ν Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α Μαρία Αναγνωστοπούλου, Ελένη Χοντολίδου, Χρυσούλα Αδανασίου, Στυλλιανή Κλαδαρά, Αγγελική Δημητρίου και Α. Λογοθέτης Ελληνικό Κέντρο Βιοτόηων-Υγροτόπων 14οχλμ. Θεασαλονίκης-Μηχανιώνας Θέρμη Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Η Στα πλαίσια του υποπρογράμματος κατάρτισης του προγράμματος Μβά\λ/βί για την προστασία των υγροτόπων της Μεσογείου, στο οποίο το Ε Κ Β Υ συμετέχει μέσω του Υ Π ΕΧΩ Δ Ε, εκπονήθηκε μελέτη με θέμα την εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης για συνετή διαχείριση υγροτόπων στην Ελλάδα. Η μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από το Ε Κ Β Υ σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Ταχείας Παρέμβασης (ΠΤΠ) του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση-Ελλάς και μια εξωτερική σύμβουλο, είχε ως σκοπό να περιγράμει τις ανάγκες κατάρτισης των ανθρώπων που εμπλέκονται στη διαχείριση υγροτόπων στην Ελλάδα, με γνώμονα την ανάγκη για αεκρορική διαχείριση. Με την προσέγγιση της ανάλυσης των προβλημάτων σε τρεις υγροτόπους διεθνούς σημασίας (Δέλτα Εβρου, Δέλτα Αξιού, Αμβρακικό Κόλπο) στους οποίους υπήρχε η σχετική πείρα από το ΠΤΠ, η ομάδα των συντακτών α. κατέληξε σε ένα κατάλογο με τα σπουδαιότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικοί υγρότοποι, 6. ξεχώρισε αυτά στην αντιμετώπιση των οποίων δα μπορούσε, σύμφωνα με τη γνώμη των συντακτών, να συμβάλλει η κατάρτιση, γ. περιέγραμε αυτά τα προβλήματα και κατέγραμε τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, δ. συνέταξε γενικούς και ειδικούς σκοπούς κατάρτισης σχετικούς με κάθε ένα από αυτά, και δ. συνέταξε ενδεικτικούς άξονες του περιεχομένου αντιστοίχων προγραμμάτων κατάρτισης. Τα προβλήματα για τα οποία η ομάδα των συντακτών προέβη στις παραπάνω εργασίες, είναι τα ακόλουθα: ρύπανση από γεωργικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, διατάραξη του υδρολογικού καθεστώτος εξαιτίας φραγμάτων, άντλησης και άλλων εγγειοβελτιωτικών έργων, αλλοίωση της φυσιογνωμίας ή του οικολογικού χαρακτήρα ενός υγροτόπου εξαιτίας μη αειφορικών τρόπων άσκησης αλιείας και Θήρας, καθώς και προβλήματα που σχετίζονται με τον σχεδίασμά και την εφαρμογή της αειφορικής διαχείρισης των υγροτόπων. 2

8 Μια γενική διαπίστωση ήταν ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα κατάρτισης που σκοπεύει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος, θα πρέπει να περιλαμβάνει και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σχετικά με τις λειτουργίες και τις αξίες των υγροτόπων. Επιπλέον, είναι σαφές ότι τα προγράμματα κατάρτισης για τη συνετή διαχείριση των υγροτόπων, πρέπει να υιοθετούν διεπιστημονική προσέγγιση, όσον αφορά, τόσο τους καταρτίζοντες, όσο και τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι στην ιδανική περίπτωση θα πρέπει να επικαλύπτονται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Αυτό θα μεγιστοποιήσει τη διασπορά της υφιστάμενης πείρας και θα συμβάλει στην ανάπτυξη κοινής γλώσσας μεταξύ των διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων. Η διεπιστημονικότητα είναι ακόμη πιο αναγκαία όταν πρόκειται για θέματα που απαιτούν την συνεργασία επιστημόνων πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως είναι π.χ. η Εκτίμηση Περιβαλοντικών Επιπτώσεων ή ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης διαχείρισης. 3

9 A S S E S S M E N T O F T H E T R A IN IN G N E E D S FO R W IS E W E T L A N D M A N A G E M E N T IN G R E E C E Maria Anagnostopoulou1, Eleni Hondolidou2, Hrissula Athanasiou, Stylliani Kladara, Angeliki Dimitriou* & A. Logothetis* S U M M A R Y The need for training of wetland managers is widely accepted, particularly since the principles of sustainable management of natural resources have started to gain ground. Within the training sub-project of the MedWet project for the conservation of Mediterranean wetlands, in which E K B Y participates through the Greek Ministry of Environment, an assessment of the training needs for wise wetland management was performed. The objective of the study, which was prepared by E K B Y in collaboration with the Red Alert System (RAS) of WWF-Greece and an external consultant, was to describe the training needs (with regard to the principles of sustainability) of the people who are involved with the management of the Greek wetlands, thus producing a general framework for future training activities organised by E K B Y or other interested bodies. Through the analysis of the problems in three wetlands of international importance (Evros delta, Axios Delta, Amvrakikos gulf), where the experience of R A S preexisted, the work group: i. concluded to a list with the current major problems of the Greek wetlands, ii. identified those problems that could partly be addressed by training, iii. described those problems and recorded the involved bodies, iv. defined general and specific objectives that should be adopted for training focusing on those problems, and v. proposed an indicative outline content of respective training courses. The problems which were analysed where the following: pollution from crop farming and industrial activities, disturbance of hydrological regime due to the construction of dams, water extraction and other land reclamation projects, alteration of physiognomy or ecological character of a wetland area due to unsustainable exercise 1 Greek Biotope/W etland Centre, 14th km Thessaloniki-Mihaniona, Thermi. 2 Pedagogical Department, School of Philosophy, Aristotle University of Thessaloniki. Red Alert System, WWF-Greece, c/o Greek Biotope/Wetland Centre, 14 th km Thessaloniki-Mihaniona, Thermi. 4

10 of fisheries and hunting, as well as problems arising from the difficulty of planning and implementing wise wetland management. A general remark was any training activity aiming to deal with a certain problem, should also include a public awareness section, focused on wetland functions and values. Moreover, it is imperative that training courses for wise wetland management should adopt an interdisciplinary approach, as regards both trainers and trainees, who, in the best of cases, should overlap to variable degree. In this way, the dispersion of the existing experience will be maximised and a common language will be developed among the different disciplines. The interdisciplinary approach is an absolute prerequisite, in subjects that demand collaboration among numerous fields of expertise, such as the Environmental Impact Assessment or integrated managment planning. 5

11 1. Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η Το πρόγραμμα MedWet είναι μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία υπέρ της διατήρησης και συνετής χρήσης των υγροτόπων στην περιοχή της Μεσογείου. Χρηματοδοτείται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ενωση και από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα MedWet μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων (ΥΠ ΕΧΩ ΔΕ) και συγκεκριμένα του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. To MedWet περιλαμβάνει πέντε υποπρογράμματα, ένα από τα οποία αναφέρεται στην κατάρτιση των εμπλεκομένων στη διαχείριση των υγροτόπων. Το ΕΚ ΒΥ, μέσω του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠ ΕΧΩ Δ Ε, συμμετέχει σε αυτό το υποπρόγραμμα, το οποίο συντονίζεται από τον Βιολογικό Σταθμό Tour du Valat της Γαλλίας. Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συμμετοχής του Ε Κ Β Υ στο υποπρόγραμμα κατάρτισης MedWet, ως πλαίσιο αναφοράς για τις δραστηριότητες του Ε Κ Β Υ /Υ Π ΕΧ Ω Δ Ε στο συγκεκριμένο υποπρόγραμμα κατά τα έτη 1994 και Η δημιουργία ενός τέτοιου πλαισίου θεωρήθηκε αναγκαία, λόγω της πολυπλοκότητας της διαχείρισης υγροτόπων στην Ελλάδα, από την άπομη του αριθμού των εμπλεκομένων υπηρεσιών και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων. Το θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης συντάχθηκε από την κ. Ελένη Χοντολίδου και παρατίθεται στο Παράρτημα 1. Οι σκοποί της μελέτης αυτής ήταν: α. να εκτιμήσει τις ανάγκες κατάρτισης των ανθρώπων που εμπλέκονται στη διαχείριση των υγροτόπων στην Ελλάδα, σε σχέση με την ανάγκη για αειφορική και ολοκληρωμένη διαχείριση. 6. Να λειτουργήσει ως πλαίσιο για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη λήξη του προγράμματος MedWet. 2. Μ ΕΘ Ο Δ Ο Ι Κ Α Ι Υ Λ ΙΚ Α 2.1. Επιλογή της προσέγγισης Εξετάστηκαν δύο τρόποι εκτίμησης των αναγκών κατάρτισης: α. με την ανάλυση των κύριων προβλημάτων του συνόλου των ελληνικών υγροτόπων και 6. με την ανάλυση των κύριων προβλημάτων σε συγκεκριμένους υγροτόπους. Προτιμήθηκε η 6

12 δεύτερη προσέγγιση, έτσι ώστε να διερευνηδούν τα προβλήματα συγκεκριμένων υγροτόπων σε μεγαλύτερο βάθος και να αναγνωριστούν ευκολότερα οι εμπλεκόμενοι φορείς. Κατόπιν συζητήθηκε η σημασία των προβλημάτων που εντοπίστηκαν σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την πείρα και τις γνώσεις των μελών της ομάδας εργασίας. Μελετήθηκαν τα προβλήματα τριών υγροτόπων: Δέλτα Αξιού, Δέλτα Εβρου και Αμβρακικού Κόλπου, διότι: 1. Οι τρεις αυτοί υγρότοποι σήμερα εμφανίζουν σχεδόν όλο το φάσμα των προβλημάτων των ελληνικών υγροτόπων. 2. Είναι και οι τρεις υγρότοποι διεθνούς σημασίας. 3. Σε αυτές τις τρεις περιοχές διεξάγεται από το 1990 το Πρόγραμμα Ταχείας Παρέμβασης (ΠΤΠ) του W WF- Ελλάς. Το πρόγραμμα αυτό, με τρεις ειδικούς επιστήμονες μόνιμα εγκατεστημένους τοπικά και μία συντονίστρια στη Θεσσαλονίκη, προσπαθεί, μέσα από διάφορες δραστηριότητες, να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στις τρεις περιοχές. Η πείρα που αποκτήθηκε στην περίοδο λειτουργίας του βοήθησε την εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης και παράλληλα έδωσε την ευκαιρία στο Ε Κ Β Υ να αξιοποιήσει πληρέστερα το επιστημονικό δυναμικό του ΠΤΠ, με το οποίο υπάρχει στενή συνεργασία από την έναρξη λειτουργίας του ΕΚ ΒΥ. Παράλληλα, συγκεντρώθηκαν τα οργανογράμματα των κυρίως εμπλεκομένων υπουργείων, η νομοθεσία που καθορίζει τις αρμοδιότητες των διαφόρων υπηρεσιών τους, καθώς και άλλη νομοθεσία που σχετίζεται με τη διαχείριση των υγροτόπων. Ενα τμήμα αυτού του υλικού εστάλη στους τοπικούς υπευθύνους του ΠΤΠ πριν από τη σύνταξη της μελέτης. Αυτό συντέλεσε στο να αποκτηθεί καθαρότερη εικόνα για την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών Ανάλυση προβλημάτων σε κάθε μία από τις επιλεγμένες περιοχές Ο κάθε τοπικός συνεργάτης του ΠΤΠ, αξιοποιώντας και την προϋπάρχουσα εμπειρία του στην περιοχή, συμπλήρωσε για κάθε πρόβλημα ένα "δελτίο ανάλυσης προβλήματος" (βλ. Πίνακα). Το δελτίο αυτό συντάχθηκε για τις ανάγκες της μελέτης. Πριν από τη συμπλήρωση αυτών των δελτίων πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης σε κάθε περιοχή από τον αντίστοιχο τοπικό συνεργάτη. Αυτό το στάδιο διάρκεσε από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του Μέσα σε αυτήν την περίοδο και πριν από τη συνάντηση όλων των συντακτών της παρούσας μελέτης, τα συμπληρωμένα δελτία διανέμονταν σε όλους. 7

13 Πίνακας: Δελτίο Ανάλυσης Προβλήματος Πρόβλημα: Περιγραφή του προβλήματος: Εμπλεκόμενοι φορείς: Διαδικασία και τρόπος εκτέλεσης της δραστηριότητας (του έργου) που προκαλεί το πρόβλημα (εδώ πρέπει να περιγράφονται και οι αρμοδιότητες του καδενός από τους φορείς): Παρατηρήσεις (εδώ μπορεί να περιλαμβάνονται κάποιες εξηγήσεις π.χ. γιατί η δραστηριότητα αυτή δημιουργεί πρόβλημα, τι έκταση και σημασία έχει αυτό το πρόβλημα για την περιοχή και άλλες εκτιμήσεις που δα δρουν υποστηρικτικά για τις προτάσεις παρέμβασης που ακολουδούν): Δυνατότητες παρέμβασης μέσω κατάρτισης. Εδώ πρέπει να δίνεται όσο γίνεται πιο πλήρες σκεπτικό. Ερωτήματα που δα πρέπει να αντιμετωπίζονται είναι: 1. τί υπόβαθρο γνώσεων έχουν τα άτομα που εμπλέκονται με τη διαχείριση των υγροτόπων; 2. τί δα έπρεπε να κάνουν οι υπηρεσίες/φορείς/άτομα που εμπλέκονται με τη διαχείριση των υγροτόπων (σύμφωνα με τη νομοθεσία); 3. τί κάνουν στην πραγματικότητα; 4. τί από τη διαφορά ανάμεσα σ' αυτά (2-3) μπορεί να βελτιωθεί με κατάρτιση; 5. σε ποιά θέματα πιστεύουν τα ίδια τα άτομα ότι χρειάζεται να καταρτιστούν; 6. ποιός πρέπει να εκπαιδευτεί; 7. τί μορφή και περιεχόμενο προτείνετε να έχει αυτή η κατάρτιση; 8. έχουν υποπέσει στην αντίλημή σας κάποιοι υφιστάμενοι ή εν δυνάμει τρόποι πραγματοποίησης τέτοιων δραστηριοτήτων; Δυνατότητες παρέμβασης με άλλους τρόπους: Ο κάδε συνεργάτης συμπλήρωσε τα αντίστοιχα δελτία χρησιμοποιώντας την πείρα του, κατόπιν σειράς επαφών με όσο το δυνατόν περισσότερους από τους εμπλεκόμενους φορείς και περισσότερης διερεύνησης των προβλημάτων, όπου αυτό ήταν απαραίτητο Δημιουργία πλαισίου κατάρτισης Στις πραγματοποιήδηκε συνάντηση όλης της ομάδας των συντακτών. Στη διάρκεια αυτής της συνάντησης, συζητήδηκαν και αξιολογήδηκαν όλα τα δεδομένα, με σκοπό να παραχδούν οι άξονες μιας συνολικής εκτίμησης των αναγκών κατάρτισης στην Ελλάδα, όπως περιγράφονται αμέσως παρακάτω. Κατόπιν, οι άξονες αυτοί βελτιώδηκαν και εμπλουτίστηκαν για να παραχδεί το τελικό κείμενο. 8

14 Περιγραφή προβλημάτων και καταγραφή εμπλεκόμενων φορέων Ολα τα προβλήματα που αναφέρθηκαν, καταγράφηκαν σε εναίο κατάλογο και ομαδοποιήθηκαν με τρόπο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής της μελέτης (π.χ. η ρύπανση από γεωργικές δραστηριότητες, βιομηχανία, κ.λπ. ομαδοποιήθηκαν κάτω από την επικεφαλίδα "Ρύπανση"). Σε άλλο κατάλογο καταγράφηκαν οι φορείς που εμπλέκονται σε αυτά τα προβλήματα. Κατόπιν, κατ εκτίμηση των συντακτών, έγινε επιλογή των πιο σημαντικών προβλημάτων με κριτήρια ί. την έκταση και τη σοβαρότητα του προβλήματος σε εθνικό επίπεδο και ϋ. τον αναμενόμενο βαθμό αποτελεσματικότητας της κατάρτισης για την επίλυση του κάθε προβλήματος. Μετά από σύντομη περιγραφή του κάθε προβλήματος και καταγραφή των εμπλεκόμενων φορέων, ακολούθησε διαχωρισμός των εμπλεκόμενων φορέων σε αυτούς που έχουν ανάγκη κατάρτισης και σε αυτούς που είναι δυνατόν να δράσουν ως καταρτίζοντες στο πρόγραμμα αυτό Περιγραφή γενικών και ειδικών σκοπών κατάρτισης, ενδεικτικοί άξονες περιεχομένου Γία κάθε πρόβλημα ή ομάδα προβλημάτων, παρατίθεται ο γενικός σκοπός της κατάρτισης. Αυτός ο γενικός σκοπός είναι η επιδιωκώμενη κατάσταση στην πραγματοποίηση της οποίας αναμένεται να συμβάλει η κατάρτιση. Μετά την περιγραφή του προβλήματος και του γενικού σκοπού, τίθενται οι ειδικοί σκοποί της κατάρτισης, που ακολουθούνται από ένα αδρό περιεχόμενο της κατάρτισης. Το ακριβές περιεχόμενο για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει να σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόμη τους ακριβείς σκοπούς, τις ομάδες-στόχους και τις ικανότητες των καταρτιζόντων. Κάθε πρόβλημα αντιμετωπίστηκε καταρχήν ξεχωριστά, δηλαδή με την παραδοχή ότι υπήρχε η ανάγκη για ένα πρόγραμμα κατάρτισης απευθυνόμενο σε κάθε πρόβλημα. Αυτή η προσέγγιση απλοποίησε τη διαδικασία. Κατά την προετοιμασία αυτής της μελέτης, συζητήθηκε σε μάκρος το θέμα των πιθανών τρόπων αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης κατάρτισης. Η ομάδα εργασίας συμπέρανε ότι είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν οι τρόποι με τους οποίους τέτοιες δράσεις κατάρτισης είναι δυνατόν να αξιολογηθούν, ιδιαιτέρως μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, ακόμη και αν καταστεί δυνατή μια τέτοια αξιολόγηση, σίγουρα δεν θα μπορέσει να καταλήξει σε συμπεράσματα στο άμεσο μέλλον. Για τους λόγους αυτούς, δεν περιελήφθηκαν στη μελέτη προτάσεις για την αξιολόγηση της κατάρτισης. Η μέθοδος αξιολόγησης των καταρτιζομένων και των καταρτιζόντων μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης, είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στον σχεδίασμά του κάδε αυτόνομου προγράμματος. 9

15 3. Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α 3.1. Αρχικός κατάλογος προβλημάτων Ο αρχικός κατάλογος των προβλημάτων, όπως έχουν καταγραφεί και κωδικοποιηθεί για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης είναι ο εξής (όχι κατά σειρά σπουδαιότητας): 1. Ρύπανση προερχόμενη από δραστηριότητες σχετικές με: 1.1. γεωργία 1.2. βιομηχανία 1.3. αστικά λύματα - απορρίμματα 1.4. ενσταβλισμένη κτηνοτροφία 1.5. εντατική υδατοκαλλιέργεια 2. Διατάραξη του υδρολογικού καθεστώτος από: 2.1. φράγματα ταμιευτήρων (υδροηλεκτρικά, αρδευτικά) και φράγματα εκτροπής 2.2. άντληση (για άρδευση, ύδρευση, εντατική υδατοκαλλιέργεια) 2.3. άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα (εκτροπή κοίτης, στράγγιση, αρδευτικά και στραγγιστικά δίκτυα, εγκιβωτισμός κοίτης) 2.4. έργα που αφορούν διαχείριση μονάδων υδατοκαλλιεργειών 3. Αλλοίωση της φυσιογνωμίας ή του οικολογικού χαρακτήρα της περιοχής που σχετίζεται με τις εξής ανθρώπινες δραστηριότητες: Νόμιμες δραστηριότητες, συμβατές με την αειφορία υπό προϋποθέσεις: 3.1. Βόσκηση 3.2. Αλιεία 3.3. Υδατοκαλλιέργειες 3.4. Αμμολημία 3.5. Τουρισμός 3.6. Κυνήγι Παράνομες δραστηριότητες: 3.7. Εκχερσώσεις φυσικής βλάστησης 3.8. Αυθαίρετη δόμηση 4. Προβλήματα που σχετίζονται με τον σχεδίασμά και την εφαρμογή της διαχείρισης των υγροτόπων 4.1. Ανομοιομορφία στη δομή των σχεδίων διαχείρισης 4.2. Αρνητική στάση των τοπικών φορέων και κατοίκων απέναντι σε μέτρα που προτείνονται από τα σχέδια διαχείρισης και επικυρώνονται από την εθνική νομοθεσία 4.3. Δυσκολία στον σχεδίασμά και την εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης υγροτόπων Για κάποια από τα προβλήματα (όπως 3.6., 3.7., 3.8., 4.2.), οι συντάκτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επίλυσή τους θα βοηθούνταν κυρίως από μια γενικότερη 10

16 ευαισθητοποίησα των εμπλεκόμενων φορέων, παρά από ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης Τελικός κατάλογος προβλημάτων Ο συνοπτικότερος κατάλογος προβλημάτων που προέκυμε σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρθηκαν στο είναι ο εξής : 1. Ρύπανση προερχόμενη από δραστηριότητες σχετικές με: 1.1. γεωργία 1.2. βιομηχανία 2. Διατάραξη του υδρολογικού καθεστώτος από: 2.1. φράγματα ταμιευτήριου (υδροηλεκτρικά, αρδευτικά) και φράγματα εκτροπής 2.2. άντληση (για άρδευση, ύδρευση, εντατική υδατοκαλλιέργεια) 2.3. άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα (εκτροπή κοίτης, στράγγιση, αρδευτικά και στραγγιστικά δίκτυα, εγκιβωτισμός κοίτης) (τα 2.1. έως 2.3. αντιμετωπιζόμενα ως ενιαία) 3. Αλλοίωση της φυσιογνωμίας ή του οικολογικού χαρακτήρα της περιοχής που σχετίζεται με τις εξής ανθρώπινες δραστηριότητες: Νόμιμες δραστηριότητες, συμβατές με την αειφορία υπό προϋποθέσεις: 3.2. Αλιεία 3.6. Κυνήγι 4. Προβλήματα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της διαχείρισης των υγροτόπων 4.1. Ανομοιομορφία στη δομή των σχεδίων διαχείρισης 4.2. Αρνητική στάση των τοπικών φορέων και κατοίκων απέναντι σε μέτρα που προτείνονται από τα σχέδια διαχείρισης και επικυρώνονται από την εθνική νομοθεσία 4.3. Δυσκολία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης υγροτόπων 3.3. Περιγραφή των προβλημάτων, εμπλεκόμενων φορέων, σκοπών κατάρτισης και αξόνων περιεχομένου Ρύπανση Γενικόο σκοπός της κατάρτισης Μείωση ή ελαχιστοποίηση της ρύπανσης 11

17 Γεωργία Περινραφή του προβλήυατοο Υπερβολική ή λανδασμένη χρήση λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων μπορεί να έχουν αποτέλεσμα την πρόκληση ή την αύξηση του ευτροφισμού υδάτινων οικοσυστημάτων ή της ρύπανσης σε επιφανεικά ή υπόγεια νερά, τα οποία είναι οι τελικοί αποδέκτες των συστατικών αυτών των ουσιών. Η χειροτέρευση της ποιότητας του νερού δα έχει δυσμενείς συνέπειες στις άλλες αξίες του ίδιου υδάτινου συστήματος, όπως της παραγωγής αλιευμάτων, της δυνατότητας ύδρευσης, της αναμυχής και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ειδικά, η ασύνετη χρήση γεωργικών φαρμάκων μερικές φορές προκαλεί μαζικούς δανάτους μαριών και άλλων υδρόβιων οργανισμών, δανάτους κτηνοτροφικών ζώων, ακόμη και ανδρώπων. Εμπλεκόμενοι φορείο (βλ. επισυναπτόμενο Παράρτημα) Υπουργείο Γεωργίας Σχετικές κεντρικές υπηρεσίες Περιφερειακές υπηρεσίες Νομαρχιακές υπηρεσίες Δ/σεις Γεωργίας Δ/νσεις Εγγείων Βελτιώσεων Ερευνητικά Ινστιτούτα (π.χ. Εδαφολογίας, Σιτηρών, Εδνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Εργων (Υ Π ΕΧ Ω Δ Ε) Σχετικές κεντρικές υπηρεσίες Περιφερειακές υπηρεσίες Νομαρχιακές υπηρεσίες Γραφεία Περιβάλλοντος Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (Υ Β Ε Τ ) Σχετικές Κεντρικές υπηρεσίες Περιφερειακές υπηρεσίες Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης (ΥΜ ΑΘ) Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος Τοπική Αυτοδιοίκηση (λοιπές υπηρεσίες) Πανεπιστημιακά Τμήματα και Εργαστήρια (π.χ. Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ. - Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος) Γεωτεχνικό Επιμελητήριο (ΓΕΩ Τ ΕΕ) Γεωργικοί συνεταιρισμοί Ιδιώτες γεωπόνοι Ιδιώτες γεωργοί Καταοτι όιιενοι πρέπει να είναι: στελέχη του Υπουργείου Γεωργίας (κεντρικό, περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο) γεωργικοί συνεταιρισμοί ιδιώτες γεωπόνοι 12

18 ιδιώτες γεωργοί ΚπτπρτιΤοντεε μπορεί να είναι στελέχη: του Υπουργείου Γεωργίας (κεντρικό, περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο) του ΥΠ ΕΧΩ Δ Ε (κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο) του ΥΜ ΑΘ του Υ Β Ε Τ των Ερευνητικών Ινστιτούτων Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του ΓΕΩ ΤΕΕ του Ε Κ Β Υ Αντιμετώπιση υε κατάρτιση Ειδικοί σκοποί τηο κατάρτισης Να ενημερωθούν τα στελέχη των εμπλεκομένων υπηρεσιών σχετικά με: τις πολλαπλές υγροτοπικές λειτουργίες και αξίες και την ανάγκη για αειφορική και ολοκληρωμένη διαχείριση των υγροτόπων τις τελευταίες σχετικές επιστημονικές εξελίξεις, την εφαρμογή οργανικής γεωργίας, την ορθολογική χρήση αρδευτικού νερού κ.α. την κοινοτική νομοθεσία που ρυθμίζει τα σχετικά θέματα και (οι γεωργοί και τα συλλογικά τους όργανα) τις δυνατότητες επιδότησης και απορρόφησης προϊόντων οργανικής γεωργίας Ενδεικτικό περιεγόιιενο εθνική και κοινοτική νομοθεσία σχετική με την άσκηση της γεωργίας (εκτατικοποίηση, αγρανάπαυση, κ.λπ.) οικονομικές προοπτικές εναλλακτικών μορφών γεωργίας ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη διατήρηση της παραγωγικότητας των εδαφών διαχείριση προβληματικών εδαφών τρόποι χρήσης γεωργικών φαρμάκων επιπτώσεις των γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία ρόλος της υγροτοπικής βλάστησης στην ποιότητα του νερού αλληλεπιδράσεις αγροτικών και υγροτοπικών οικοσυστημάτων λειτουργίες και αξίες των υγροτόπων νομικό πλαίσιο προστασίας υγροτόπων 3.3.Ι.2. Βιομηχανία Πεοινοαφή του ποοβλήυατοε Βιομηχανικά απόβλητα μη επεξεργασμένα ή ελλιπώς επεξεργασμένα καθώς και τοξικά απόβλητα που καταλήγουν άμεσα ή έμμεσα σε υγροτόπους, προκαλούν 13

19 ρύπανση σε αυτούς και οδηγούν στην εμφάνιση φαινομένων δυσοσμίας, ανοξίας, βιοσυσσώρευσης ρύπων στην τροφική αλυσίδα και τοξίκωσης οργανισμών. Με αυτούς τους τρόπους προκαλείται υποβάδμιση του υγροτόπου ως προς πολλές από τις αξίες του, όπως της υδρευτικής, της αρδευτικής, της αλιευτικής, της βιοποικιλότητας, της αναμυχής κ.α. Ευπλεκόυενοι (οοοείο Υ Π ΕΧ Ω Δ Ε Σχετικές κεντρικές υπηρεσίες Περιφερειακές υπηρεσίες Τμήματα Περιβάλλοντος Νομαρχιακές υπηρεσίες Γραφεία ή Τμήματα Περιβάλλοντος Υ Β Ε Τ Σχετικές Κεντρικές υπηρεσίες Περιφερειακές υπηρεσίες Νομαρχιακές υπηρεσίες Δ/σεις Βιομηχανίας Υπουργείο Γεωργίας Σχετικές Κεντρικές υπηρεσίες Νομαρχιακές υπηρεσίες Δ/νσεις Εγγείων Βελτιώσεων Δ/σεις Κτηνιατρικής Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενικό Χημείο Κράτους Νομαρχιακές υπηρεσίες Δ/νσεις Υγιεινής Υ Μ Α Θ Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος Πανεπιστημιακά Τμήματα & Εργαστήρια Τεχνικό Επιμελητήριο (ΤΕΕ) Βιομηχανίες Βιοτεχνίες Εταιρία Ανάπτυξης Αμβρακικού (ΕΤ Α Ν Α Μ ) (Αμβρακικός) Ιδιωτικά μελετητικά γραφεία Καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι : όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ΚαταοτιΥοντεε μπορεί να είναι : όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στελέχη του Ε Κ Β Υ 14

20 Αντιυετο)ηιση υε κατάρτιση Ειδικοί σκοποί τηε κατάρτισης να ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σχετικά με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία που ρυθμίζει τα ζητήματα διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων και ρύπανσης υδάτινων αποδεκτών να ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σχετικά με τις λειτουργίες και αξίες των υγροτόπων, το νομικό πλαίσιο προστασίας τους να ενημερωθούν οι βιομηχανίες και οι μικρές μεταποιητικές μονάδες σχετικά με τις δυνατότητες επιδότησης για την εγκατάσταση Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (M EA) να αποκτήσουν ορισμένοι από τους εμπλεκομένους πρακτικές γνώσεις πάνω στην κατασκευή, λειτουργία και επίβλεμη M EA να αποκτήσουν κάποιοι από τους εμπλεκόμενους γνώσεις μεθόδων εκτίμησης επιπτώσεων (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) Ενδεικτικό πεοιενόυενο σχεδιασμός, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία των M EA τεχνολογία - κόστος επιπτώσεις βιομηχανικών αποβλήτων στο υδάτινο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία κανονισμοί διάθεσης αποβλήτων και ποιοτικές προδιαγραφές αποδεκτών τους διαχείριση τοξικών αποβλήτων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λειτουργίες και αξίες των υγροτόπων νομικό πλαίσιο προστασίας υγροτόπων Διατάραξη του υδρολογικού καθεστώτος (Οι τρεις επιμέρους συνιστώσες του προβλήματος συνεξετάζονται) 2.1. φράγματα ταμιευτήτρων (υδροηλεκτρικά, αρδευτικά) και φράγματα εκτροπής 2.2. άντληση (για άρδευση, ύδρευση, εντατική υδατοκαλλιέργεια) 2.3. άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα (εκτροπές κοίτης, εγκιβωτισμοί, αρδευτικά και στραγγιστικά δίκτυα) Γενικόε σκοπόο Tnc κατάρτισης Διατήρηση του υδρολογικού ισοζυγίου εντός ορίων που διασφαλίζουν την αειφορία των υγροτοπικών συστημάτων Πεοινοαφή του προβλήματος Φράγματα που κατασκευάζονται για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας ή για αποθήκευση αρδευτικού νερού (φράγματα ταμιευτήρων), φράγματα που εξυπηρετούν την υδροδότηση αρδευτικών δικτύων (φράγματα εκτροπής), υπεράντληση νερού για 15

21 κάλυμη αναγκών ύδρευσης, άρδευσης και εντατικής υδατοκαλλιέργειας, εγγειοβελτιωτικά έργα όπως εκτροπές κοίτης ποταμών, εγκιβωτισμοί κοίτης, κατασκευές αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων, καθώς και στραγγίσεις και αποξηράνσεις ολόκληρων υγροτόπων ή τμημάτων τους, μπορούν να επιφέρουν μικρές έως τεράστιες αλλαγές στο υδατικό ισοζύγιο ενός υγροτοπικού συστήματος. Αυτές οι αλλαγές έχουν συνήθως δυσμενείς συνέπειες σε πολλές από τις λειτουργίες και τις αξίες του υγροτόπου, με πιο συνηθισμένη την υποβάδμιση του υγροτόπου λόγω μείωσης των υδάτινων αποθεμάτων του. Το τελευταίο αυτό γεγονός οξύνει τις συγκρούσεις για τις διάφορες χρήσεις του νερού. Ευπλεκόμενοι φορείε Υπουργείο Γεωργίας Σχετικές κεντρικές υπηρεσίες Περιφερειακές υπηρεσίες Νομαρχιακές υπηρεσίες Δ/νσεις Εγγείων Βελτιώσεων Δ/σεις Γεωργίας Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟ ΕΒ) Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Τ Ο ΕΒ) Υ Π ΕΧ Ω Δ Ε Σχετικές κεντρικές υπηρεσίες Περιφερειακές υπηρεσίες Δ/νσεις Υδραυλικών Εργων (τέως ΠΥΔΕ: Περιφερειακές Υπηρεσίες Δημοσίων Εργων) Δ/σε ις Επίβλεμης & Κατασκευών Εργων (Δ ΕΚΕ) Νομαρχιακές υπηρεσίες Γραφεία Περιβάλλοντος Οργανισμός Αθήνας Οργανισμός Θεσσαλονίκης Επιχείριση Υδρευσης & Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥ Δ Α Π ) Οργανισμός Υδρευσης Θεσσαλονίκης (ΟΥΘ) Υ Β Ε Τ Σχετικές κεντρικές υπηρεσίες Περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Υπουργείο Εσωτερικών Νομαρχιακές υπηρεσίες Δ/νσεις Προγραμματισμού Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων (Τ ΥΔ Κ) Τοπική Αυτοδιοίκηση (λοιπές υπηρεσίες) ΤΕΕ, ΓΕΩ Τ Ε Ε Ιδιωτικά μελετητικά γραφεία 16

22 ΚαταρτιΖόυενοι πρέπει να είναι : όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ΚαταρτιΥοντεε μπορεί να είναι : στελέχη του Υπουργείου Γεωργίας (κεντρικό, περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο), ιδίως της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων στελέχη του Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε (κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο) στελέχη του Υ Β Ε Τ ΤΕΕ, ΓΕΩ Τ ΕΕ στελέχη Πανεπιστημιακών Τμημάτων & Εργαστηρίων, Ερευνητικών Ιδρυμάτων και άλλοι ειδικοί στελέχη του Ε Κ Β Υ Αντιυετώπιση υε κατάρτιση Ειδικοί σκοποί τηε κατάρτισηο να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς σχετικά με: -τις πολλαπλές υγροτοπικές λειτουργίες και αξίες και την ανάγκη για αειφορική και ολοκληρωμένη διαχείριση των υγροτόπων, το νομικό πλαίσιο προστασίας τους -τις επιπτώσεις των επεμβάσεών τους στο υδρογεωλογικό καθεστώς της υδρολογικής λεκάνης από την κατασκευή έργων που αναφέρονται στο 2.1., 2.2., 2.3. να αποκτήσουν κάποιοι από τους εμπλεκόμενους γνώσεις μεθόδων αειφορικής χρήσης νερού να αποκτήσουν κάποιοι από τους εμπλεκόμενους γνώσεις μεθόδων εκτίμησης επιπτώσεων (ΜΠΕ) να ευαισθητοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς σε σχέση με τις λοιπές χρήσεις των υγροτόπων και υδατικών πόρων Ενδεικτικό πεοιενόυενο μέθοδοι εκτίμησης των επιπτώσεων σχετικών έργων στο περιβάλλον και στις άλλες χρήσεις και αξίες του υγροτόπου τρόποι αντιμετώπισης των επιπτώσεων συστήματα άρδευσης που εξοικονομούν νερό αειφορική διαχείριση υδάτινων πόρων αποκατάσταση και αναδημιουργία υγροτόπων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λειτουργίες και αξίες των υγροτόπων νομικό πλαίσιο προστασίας υγροτόπων 17

Εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης για συνετή διαχείριση υγροτόπων στην Ελλάδα

Εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης για συνετή διαχείριση υγροτόπων στην Ελλάδα Μ e d W e t Αρχείο Ε.Κ.Β.Υ. Α/Α Εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης για συνετή διαχείριση υγροτόπων στην Ελλάδα Μ αρία Αναγνωστοπούλου, Ελένη Χρυσούλα Αθανασίου, Α γγελικ ή Δημητρίου και Α. Λογοθέτης. ΣτυλιανήΚλαδαρά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Γεωργία σημαντική παράμετρος οικονομικής προόδου. Κρίσιμα σημεία: Σύγχρονα και αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά αρδευτικά έργα Ορθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 03/12/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό 2010 2011 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 1 Ηαποκατάσταση υγροτόπων δεν έχει ένα γενικά αποδεκτό ορισμό: Με την ευρύτερη ερη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών

Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Μάμαη Δίκτυο 3α, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Αθήνα // τηλ.-φαξ: SOS // Μάμαη 210 8228795 3α, Αθήνα // e-mail: // τηλ.-φαξ: schools@medsos.gr 210 8228795

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Κουβέλης. Συντονιστής MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) Σύμβαση Ραμσαρ

Σπύρος Κουβέλης. Συντονιστής MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) Σύμβαση Ραμσαρ Σπύρος Κουβέλης Συντονιστής MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) Σύμβαση Ραμσαρ 1. Ramsar και Νερό 1.1 Γιατί η Σύμβαση Ραμσαρ χρειάζεται να ασχολείται με το Νερό? 1.2 Γιατί οι διαχειριστές Νερού

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece A STAKEHOLDERS LINKING FRAMEWORK FOR FLOOD MANAGEMENT FLINKMAN EUROPEAN COMMISSION DG-HUMANITARIAN AID CIVIL PROTECTION AND PREPAREDNESS

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 6ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Ελληνική πιλοτική δράση στο πλαίσιο του έργου EU.WATER: Εφαρμογή ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA Ελενα Στυλιανοπούλου. Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014

ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA Ελενα Στυλιανοπούλου. Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014 ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA 2000 Ελενα Στυλιανοπούλου Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014 Το Δίκτυο Natura 2000 Είναι Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την υιοθέτηση της Οδηγίας των Οικοτόπων

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Υγρότοποι και η Πρωτοβουλία MedWet για τους Μεσογειακούς Υγρoτόπους

Ελληνικοί Υγρότοποι και η Πρωτοβουλία MedWet για τους Μεσογειακούς Υγρoτόπους Ελληνικοί Υγρότοποι και η Πρωτοβουλία MedWet για τους Ελένη Φυτώκα Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Περίπου 400 υγρότοποι Απογραφή 1996, ΕΚΒΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ υναµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων Αγαπητά μέλη του BITSE, Όλοι μας έχουμε άτυπα προσωπικά δίκτυα στη ζωή μας. Έχουμε ανθρώπους στους οποίους βασιζόμαστε, εμπιστευόμαστε, καθώς και ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης»

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη Ενότητα 03: Περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος MEΡΟΣ Α Δομή Οικοσυστημάτων Βιογεωχημικοί κύκλοι Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος MEΡΟΣ Α Δομή Οικοσυστημάτων Βιογεωχημικοί κύκλοι Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 MEΡΟΣ Α Δομή Οικοσυστημάτων Βιογεωχημικοί κύκλοι Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου Κεφάλαιο 1: Οικοσυστήματα... 17 1.1. Δομή και οργάνωση οικοσυστημάτων... 17 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα WATER AGENDA Κεφάλαιο Ι - Γενικές Διατάξεις Άρθρο 1- Στόχοι Πρωτοκόλλου 1. Η εφαρμογή των δεσμεύσεων για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για το νερό στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών

Ημερίδα για το νερό στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Flashnews.gr - Ημερίδα για το νερό στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπ... http://www.flashnews.gr/page.ashx?pid=3&aid=98597&cid=299 1 of 1 17/7/2013 1:11 μμ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ» ΚΡΗΤΗ» ΧΑΝΙΑ Σάββατο, 03 Νοεμβρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Παρουσίαση της υδρογεωλογικής κατάστασης της λεκάνης Σαριγκιόλ και των

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #8: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 "Μέθοδοι και πλαίσια λήψης αποφάσεων για μια πολιτική με άξονα τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ούτε αυτός ο Ήλιος δεν μπορεί να υπερβεί τους νόμους της φύσης αλλιώς οι Ερινύες, οι βοηθοί της Δικαιοσύνης, θα τον κυνηγήσουν. «Ἣλιος γαρ οὐχ ὑπερβήσεται μέτρα εἰ δε μή, Ἐρινύες

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â.

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-02 þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà»

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής ημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ελληνικής ημοκρατίας,

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής ημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ελληνικής ημοκρατίας, ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης

Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης Δράσεις Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου - Ο ρόλος του Φορέα Διαχείρισης στην ανάδειξη και προβολή της περιοχής Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: Β Δηµοτικό Σχολείο Λατσιών (Κ.Β ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Αριθµός µαθητών/τριών: 127 Αριθµός εκπαιδευτικών: 15 Συνδετικός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία Τι είναι περιβάλλον; Το περιβάλλον προσεγγίζεται... ως «πρόβλημα»... ως φυσικός πόρος... ως φύση... ως ο χώρος της καθημερινής μας ζωής... ως ο χώρος της συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολυνομία, αντιφατικότητα, αποσπασματικότητα 1900-1985: 300 νόμοι, νομοθετικά, βασιλικά, προεδρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Στο παρόν παρατίθενται μερικές χρήσιμες πληροφορίες για τον λαμβάνοντα την συνέντευξη, οι οποίες, όμως δεν είναι επαρκείς από μόνες τους! Αν ο λαμβάνων την συνέντευξη κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης

Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης Ενότητα 8: Προστατευόμενες φυσικές περιοχές, το παράδειγμα του Εθνικού Θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Βασικοί ορισμοί Χαρακτηριστικά έργου Κατηγορίες τεχνικών έργων Παράγοντες των έργων Κριτήρια επιτυχίας Κύκλος ζωής του έργου Επιρροή

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 5ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu "Οικονομικά κίνητρα για την υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού και

Διαβάστε περισσότερα