VISUAL BASIC Σχεδίαση Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VISUAL BASIC Σχεδίαση Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής"

Transcript

1 Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης VISUAL BASIC Σχεδίαση Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Σημειώσεις για το μάθημα του 3ου Εξαμήνου Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών 2/3/2008

2 Κεφάλαιο 1 ο Εισαγωγή στην Visual Basic Προηγούμενες γνώσεις Στην προηγούμενη σειρά μαθημάτων μάθατε πώς να χειρίζεστε το περιβάλλον της γλώσσας, βασικές εντολές για τον καθορισμό των μεταβλητών, συνθηκών, εντολών εκτύπωσης καθώς και κάποια βασικά στοιχεία για την σχεδίαση γραφικών. Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μια ανασκόπηση κάποιων από αυτές τις εντολές με την μορφή παραδείγματος. Προσομοίωση αερίου σε κλειστό χώρο Το παράδειγμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε δεν προσπαθεί να προσομοιάσει αέρια σε κλειστό χώρο χρησιμοποιώντας πλήρως φυσικούς κανόνες αλλά να βάλει τις βάσεις της γλώσσας και του περιβάλλοντος πάνω στις οποίες όποιος ενδιαφέρεται θα στήσει το πραγματικό πρόβλημα. Στο παρακάτω σχήμα βλέπετε το περιβάλλον της γλώσσας. Αριστερά είναι τα εργαλεία διαφόρων αντικειμένων (object tools), στην μέση βλέπετε τα παράθυρα προγραμματισμού καθώς και μορφοποίησης του παραθύρου της εφαρμογής σας ή αλλιώς φόρμας (form), δεξιά επάνω τα διάφορα αρχεία που συνδυαζόμενα συνθέτουν την εφαρμογή σας (Project structure, project files), ενώ κάτω δεξιά μια λίστα ονομάτων που αποτελεί τις ιδιότητες του αντικειμένου που έχετε επιλέξει τελευταίο με το ποντίκι (οι μεταβλητές του). Το περιβάλλον της Visual Basic είναι αντικειμενοστραφές (object oriented) ωστόσο η γλώσσα αυτή καθεαυτή δεν περιέχει όλα τα στοιχεία που περιέχουν καθαρά αντικειμενοστραφείς γλώσσες όπως ή C++. Βέβαια, για το μεγαλύτερο ποσοστό εφαρμογών οι δυνατότητες πους σας δίνονται είναι περισσότερο από αρκετές. Σελίδα 2

3 Τα πρώτα αντικείμενα που θα γνωρίσετε είναι τα διάφορα εργαλεία που σας δίνει η γλώσσα με την μορφή εικονιδίων και μπορείτε να τα βάλετε πάνω σε μια φόρμα πολλές φορές το καθένα αλλά με διαφορετικά ονόματα. Υπάρχει η δυνατότητα βέβαια να δημιουργήσετε ένα ομαδοποιημένο σύνολο αντικειμένων με το ίδιο όνομα αλλά με διαφορετικούς δείκτες (Array of objects). Στο επόμενο σχήμα βλέπετε τα έτοιμα αντικείμενα που είναι στην διάθεσή σας: Στην εφαρμογή μας θα χρησιμοποιήσουμε το αντικείμενο επιφάνειας γραφικών και εικόνων (Picture ), το εργαλείο δημιουργίας κουμπιών (Button, ), το εργαλείο προβολής κειμένου (Label, ), το εργαλείο επεξεργασίας κειμένου (TextBox, ) και τέλος, το εργαλείο του χρονομετρητή (Timer, ). Μεταφέρουμε αυτά τα εργαλεία κάνοντας κλικ στο καθένα από αυτά και μετά με το ποντίκι ανοίγουμε περιοχή στο μέγεθος που θέλουμε πάνω στην φόρμα. Κάποια εργαλεία μπορούν να καταλαμβάνουν οποιαδήποτε επιφάνεια, όπως το Picture, άλλα όμως έχουν προκαθορισμένο μέγεθος, όπως ο Timer. Ακολουθεί μια πρόχειρη σχεδίαση των απαραίτητων εργαλείων για την εργασία που θέλουμε. Η άσπρη μεγάλη περιοχή είναι η επιφάνεια όπου τα μόρια του αερίου θα κινούνται σε πραγματικό χρόνο, θα στγκρούονται με τα τοιχώματα ή μεταξύ τους και θα αλλάζουν διεύθυνση. Η κίτρινη περιοχή θα παρουσιάζει με γραφικό τρόπο τις συγκρούσεις αυτές ανά δευτερόλεπτο. Το γράφημα αυτό θα αλλάζει με τον χρόνο αλλά και με την ταχύτητα κίνησης των μορίων που ορίζουμε εμείς μεταβάλλοντας το. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι απόλυτα ανάλογο με την αύξηση της θερμοκρασίας, είναι σαν να ζεσταίνουμε το αέριο δηλαδή. Δεξιά, μια σειρά από Label objects μας πληροφορούν για την μεταβολή των παραμέτρων που μετράμε, π.χ συγκρούσεις ανά δευτερόλεπτο. Το ρολόι προσθέτει ουσιαστικά την λειτουργία μέτρησης του πραγματικού χρόνου και χρησιμοποιεί την τεχνολογία των events (συμβάντων) που μπορούμε εμείς με την σειρά μας να εκμεταλλευτούμε ώστε να κάνουμε κάποιες διεργασίες ή υπολογισμούς σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματικού χρόνου. Σελίδα 3

4 Το παραπάνω περιβάλλον μπορείτε εσείς σαν άσκηση να το διαμορφώσετε ώστε να είναι πιο εμφανές και λειτουργικό. Εδώ εμείς θα δούμε τώρα την λειτουργία του προγράμματος και τον κώδικα που εκτελείται. Στο επόμενο σχήμα βλέπουμε την άσπρη περιοχή, δηλαδή το κουτί με το αέριο, γεμισμένο με μόρια αερίου ενώ έχουμε παγώσει τον χρόνο οπότε δεν υπάρχει κίνηση. Οι τελείες αντιστοιχούν στα μόρια του αερίου. Πατήσαμε το κουμπί δημιουργηθεί αυτό. Ωστόσο, πρέπει να εξηγήσουμε το πώς έγινε. για να Κάθε μόριο αέρα θεωρούμε ότι περιέχει κάποια πληροφορία που εκφράζεται με κάποιες παραμέτρους. Για παράδειγμα, η θέση του αερίου στον δισδιάστατο εδώ χώρο πρέπει να εκφραστεί μέσα από κάποιες μεταβλητές που να περιέχουν αριθμούς. Η ταχύτητα κίνησης επίσης στις δύο διαστάσεις απαιτεί το ίδιο. Εμείς έχουμε βάλει και μια παράμετρο χρώματος κουκίδων που εάν αργότερα θελήσουμε μπορούμε να την δούμε σαν μόρια Σελίδα 4

5 διαφορετικών αερίων, καθένα με διαφορετικό χρώμα. Τις παραμέτρους αυτές τις εκφράζουμε συνολικά με την δομή Type... End Type όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα. Η μορφή αυτή σύνταξης έχει στοιχεία δομημένου καθορισμού των μεταβλητών αλλά δεν είναι πλήρως αντικειμενοστραφείς. Συνήθως, τους ορισμούς αυτούς τους δίνουμε μέσα σε περιοχές κώδικα που το περιβάλλον της γλώσσας τα ονομάζει modules. Στο επόμενο σχήμα φαίνεται πως δημιουργούμε ένα νέο module. Ακόμη και ένα module είναι αντικείμενο για το περιβάλλον της γλώσσας ενισχύοντας την άποψη ότι το περιβάλλον είναι πλήρως αντικειμενοστραφές. Έπειτα, μέσα στο module αυτό γράφουμε επιπλέον κώδικα που καθορίζει άλλες μεταβλητές του περιβάλλοντός μας (βλέπε επόμενο σχήμα). Για παράδειγμα Σελίδα 5

6 Το επόμενο σχήμα δείχνει την οθόνη του προγράμματος αφού αυτό έχει τρέξει για κάποιο χρόνο και μετά το παγώσαμε. Οι καμπύλες στο κάτω μέρος δείχνουν την συχνότητα κρούσεων με τα τοιχώματα (κόκκινη) καθώς επίσης και τη συχνότητα κρούσεων μεταξύ των αερίων (μπλε). Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση της ταχύτητας των ατόμων που έγινε σταδιακά από τον χρήστη μέσω στο χρονικό διάστημα αυτό. Εκφράζοντας καλύτερα τις εξισώσεις αερίων θα μπορούσαμε να πάρουμε ανάλογες καμπύλες που να δείχνουν την μεταβολή πίεσης που ασκεί το αέριο στα τοιχώματα με αύξηση της θερμοκρασίας (αύξηση δηλαδή της ταχύτητας κίνησης των ατόμων). Ακολουθεί ο κώδικας που απαιτείται για να αρχικοποιήσει τις οθόνες και τις τιμές ακόμη και τις αρχικές θέσεις των ατόμων του αερίου. Από αυτόν τον κώδικα το πρώτο μέρος βάζει σε μεταβλητές το μέγεθος (συντεταγμένες) του χώρου (επιφάνειας εδώ) που μπορούν να κινούνται τα άτομα (σε pixels ή άλλες μονάδες). Έπειτα βεβαίως προσδιορίζει τον μέγιστο αριθμό ατόμων/μορίων που θα περιέχονται μέσα στον χώρο (επιφάνεια), έπειτα καθαρίζει το γραφικό περιβάλλον και ορίζει το μέγεθος της κατώτερης επιφάνειας με την μέθοδο Scale. Σελίδα 6

7 Τελικά ο κώδικας που ακολουθεί βάζει αρχικές συντεταγμένες στα μόρια/άτομα αερίου και τα ζωγραφίζει στην οθόνη. Καθορίζει επίσης και την ταχύτητα, που την παίρνει από ένα TextBox της φόρμας μας ενώ αρχικοποιεί τον χρόνο αλλά και το σύνολο συγκρούσεων με τα τοιχώματα αλλά και μεταξύ τους. Στην προγούμενη εικόνα έχουμε τον κώδικα που τοποθετήσαμε στο κουμπί Move της φόρμας μας. Εδώ ο κώδικας αυτός ελέγχει την κίνηση αλλά και τις συγκρούσεις των μορίων/ατόμων και φυσικά περιλαμβάνει τις κατάλληλες εντολές για να αλλάζει την διεύθυνση κίνησης. Μελετήστε τον κώδικα αυτό προσεκτικά για να καταλάβετε την λειτουργία του. Δακτυλογραφήστε τον μόνοι σας ώστε να θυμώσατε καλύτερα το κάθε μέρος του είναι σημαντικό. Σελίδα 7

8 Ακολουθεί τώρα όλος ο υπόλοιπος κώδικας που περιλαμβάνεται στα άλλα κουμπιά, όπως για παράδειγμα η αλλαγή ταχύτητας των μορίων (αλλαγή θερμοκρασίας). Όπως είπαμε στην αρχή υπάρχει και ένα αντικείμενο Timer και εδώ φαίνεται και ο κώδικας που περιέχει. Κάθε δευτερόλεπτο κάνει μια στατιστική των κινήσεων και της όλης κατάστασης του αερίου και την γράφει σαν διάγραμμα στο κάτω γράφημα της φόρμας. Μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε μετατροπή στον κώδικα αυτό ώστε να παρουσιάζει και επιστημονικό ενδιαφέρον. Εφαρμόστε τις εξισώσεις των αερίων σωστά και θα έχετε μια καλή προσομοίωση αυτών που μπορεί να σας φανεί χρήσιμη στο μέλλον. Παράδειγμα γραφικών: ημιτονοειδείς καμπύλες και συμβολή Στο παράδειγμα που ακολουθεί θα μελετήσουμε το φαινόμενο της συμβολής δύο ημιτονοειδών κυμάτων. όπως φαίνεται και στην φόρμα που ακολουθεί, δημιουργούμαι δύο κύματα, το κόκκινο και το πράσινο με τις παραμέτρους που απαιτούνται, όπως είναι η συχνότητα του κύματος και η ένταση αυτού. Επίσης, έχουμε και ένα πεδίο όπου μπορούμε να αλλάξουμε την διαφορά φάσης του ενός σε σχέση με το άλλο. Έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε κύματα σε φάση και κύματα με διαφορά φάσης. Τέλος με άσπρη γραμμή είναι η καμπύλη του αθροίσματος των δύο κυμάτων, δηλαδή το συνολικό κύμα. Στο επόμενο σχήμα βλέπετε κύματα με διαφορά φάσης αλλά και διαφορετικές συχνότητες και σχετικές εντάσεις. Στο μεθεπόμενο σχήμα βλέπετε δύο κύματα σε αντίθετη φάση και με ίδια ένταση. Το αποτέλεσμα είναι φυσικά ένα κύμα με μηδενική ένταση, δηλαδή ένα κύμα σε κατάσβεση. Εδώ καταλαβαίνετε πλέον τι σημαίνει η κατάσβεση που μαθαίναμε στην ορυκτολογία και πετρολογία αλλά επίσης και τι σημαίνουν τα χρώματα πόλωσης. Σελίδα 8

9 Ο κώδικας για το παραπάνω είναι ιδιαίτερα απλός. Όταν πατάμε το κουμπί Plot εκτελείται ο κώδικας που φαίνεται στο επόμενο σχήμα, δηλαδή ουσιαστικά καλούμε την υπο ρουτίνα plotwaves. Η επ.ομενη υπο ρουτίνα είναι το κουμπί Exit, δηλαδή αυτό που σταματάει την εκτέλεση του προγράμματος, και η τελευταία υπο ρουτίνα είναι ένα γεγονός (event) που συμβαίνει κάθε φορά που μετακινούμε το ποντίκι πάνω από το γράφημα της φόρμας μας. Αυτό αναλαμβάνει να παίρνει τις συντεταγμένες του κέρσορα (Χ, Υ) και να τις δείχνει αριθμητικά στην πάνω αριστερή γωνία του γραφήματος όπου έχουμε τοποθετήσει ένα αντικείμενο Label. Σελίδα 9

10 Ο υπόλοιπος κώδικας που ακολουθεί ουσιαστικά είναι αυτός που εκτελεί τις εξισώσεις και σχηματίζει τις καμπύλες. Μελετήστε και αυτόν τον κώδικα προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι τον καταλάβατε. Picture1 είναι το αντικείμενο του γραφήματος. Η μέθοδός του PSet ζωγραφίζει σημεία με συντεταγμένες που φαίνονται στις παρενθέσεις που ακολουθούν. Η μέθοδος Line σχηματίζει ευθεία μεταξύ ζευγαριών συντεταγμένων. Όταν το πρώτο ζεύγος λείπει, τότε σημαίνει ότι θα πρέπει να ζωγραφίσει από το τελευταίο σημείο που ζωγράφησε την τελευταία φορά. Η εντολή RGB(Red,Blue,Green) σχηματίζει ότι χρώμα θέλουμε αρκεί να μεταβάλλουμε τις αντίστοιχες μεταβλητές Red, Green και Blue μεταξύ των τιμών 0 και 255. Το 0 είναι η ελάχιστη ένταση, δηλαδή καθόλου χρώμα, το 255 είναι η μέγιστη ένταση. Εάν και οι τρείς τιμές είναι 255, τότε το χρώμα είναι το άσπρο. Σαν άσκηση, μελετήστε την κάθε εντολή μέσα από το εγχειρίδιο βοήθειας που δίνει η γλώσσα (Help files). Σελίδα 10

11 Παράδειγμα ωρολογίου με ξυπνητήρι Το παρακάτω παράδειγμα αναφέρεται σε ένα ρολόι που περιέχει έναν ξυπνητήρι ή υπενθυμιστή. Σχεδιάτε την φόρμα όπως αυτή φαίνεται αμέσως μετά. Εδώ απαιτείται και ένα αντικείμενο Timer που στην φόρμα είναι κρυμμένο κάτω από το κουμπί CLOSE ALARMS στα αριστερά του. Απαιτείται και ένα αντικείμενο Frame που θα περιέχει μια σειρά αντικειμένων CheckBox όπου θα σώζονται οι παράμετροι του ξυπνητηριού, όπως η ώρα και η ημερομηνία. Σε μια περιοχή κώδικα τύπου Module καθορίζουμε τις απαραίτητες μεταβλητές που απαιτεί η εφαρμογή μας. Αρχικά έχουμε μια δομημένη μεταβλητή ενώ μετά δίνουμε τις διαστάσεις στις μεταβλητές που θα βλέπει πάντα όλο το πρόγραμμά μας. Σελίδα 11

12 Ο υπόλοιπος κώδικας είναι πάρα πολύ λίγος αλλά κάνει σημαντικά πράγματα. Μελετήστε τον με προσοχή. Η μεταβλητή Index στην υπορουτίνα Check1_Click, δηλαδή το, δημιουργήθηκε από το περιβάλλον της γλώσσας μόνο του γιατί ουσιαστικά εμείς δημιουργήσαμε το array αντικειμένων αυτών με copy paste. Δηλαδή, μεταφέραμε από τα εργαλεία το αντικείμενο μέσα στην φόρμα και εντός της φόρμας το αντιγράψαμε πολλαπλές φορές και δημιουργήσαμε κλώνους αυτού. Ο αριθμός κλώνων είναι έξι και γι αυτό η μεταβλητή Index παίρνει τιμές από το 0 έως το 5. Το αντικείμενο Timer είναι συνδεδεμένο με τον κώδικα που φαίνεται στο τέλος του προηγούμενου σχήματος. Αυτό έχει κάποιες ιδιότητες οι οποίες δίνονται στο επόμενο σχήμα. Σελίδα 12

13 Τα events του αντικειμένου Timer είναι πολύ χρήσιμα για τον απόλυτα περιοδικό, σε πραγματικό χρόνο, έλεγχο διαφόρων συνθηκών. Μπορεί να τρέχει κώδικα κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου αλλά εάν πρόκειται να το συνδέσετε με τόσο γρήγορο μηχάνημα που να απαιτεί τόσο μεγάλη ακρίβεια μην το εμπιστευτείτε. Το λειτουργικό σας αυτό καθεαυτό δεν είναι πραγματικού χρόνου μια και άλλα προγράμματα μπορεί προσωρινά να το καθυστερήσουν. Υπάρχουν ειδικά λειτουργικά, πραγματικού χρόνου, εάν θέλετε εφαρμογές ακριβείας. Αντίστοιχα υπάρχουν ηλεκτρονικά κυκλώματα που θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στον υπολογιστή σας και να κάνουν αυτή την δουλειά, πάλι ελεγχόμενα από τη Visual basic. Σελίδα 13

14 Κεφάλαιο 2 ο Βάσεις δεδομένων Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει οδηγίες για το πώς θα φτιάξετε μια βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας την Visual Basic. Κατά την διάρκεια του μαθήματος, θα χρησιμοποιήσαμε τις εντολές FindFirst και FindNext που συνδυάζονται με πιο ισχυρές εντολές για το ψάξιμο που έχουν την σύνταξη της γλώσσας SQL, αντίθετα με βιβλία που περιορίζονται στις εντολές Seek και Index. Ξεκινάμε με την δημιουργία ενός νέου project, και επιλέγουμε το είδος της εφαρμογής να είναι Standard EXE, το οποίο δημιουργεί πλήρης εφαρμογές σε περιβάλλον Windows που βασίζονται σε φόρμες (παράθυρα). Σας υπενθυμίζουμε τα βασικά μέρη του περιβάλλοντος της Visual Basic. Αυτά είναι η μπάρα με τα εργαλεία όπως φαίνεται αριστερά στο σχήμα που ακολουθεί, η περιοχή με τις ιδιότητες των αντικειμένων (objects) στην μέση του σχήματος και τέλος η περιοχή με τα μέρη και την δομή του προγράμματος (σε απλά προγράμματα με μια φόρμα θα φαίνεται μόνο το όνομα του project και το όνομα της φόρμας. Σελίδα 14

15 Έπειτα γεμίζουμε την φόρμα μας με τα απαραίτητα εργαλεία που είναι συνήθως ετικέτες (labels, ), πεδία (text boxes, ), το εργαλείο σύνδεσης με βάσεις δεδομένων (Data, ) και πιθανότατα κουμπιά ελέγχου (Command buttons, ). Αυτό γνωρίζετε ήδη πώς να το κάνετε από τα μαθήματα προηγούμενου εξαμήνου. Ένωση με την βάση δεδομένων: το αντικείμενο Data Στα παρακάτω όπου λέμε την λέξη mydbobject θα εννοούμε το αντικείμενο Data που συμβολίζεται με το εικονίδιο που το πήρατε από την εργαλειοθήκη αντικειμένων της Visual Basic και το συνδέσαμε με πίνακα ενός συνόλου εγγραφών (RecordSet) μιας βάσης δεδομένων (Database). Όταν το εργαλείο αυτό τοποθετηθεί στην φόρμα, ενώ ήδη του έχουμε δώσει το όνομα που είπαμε παραπάνω, θα έχει την παρακάτω μορφή: Έτσι, η εφαρμογή που κάνουμε κατά την διάρκεια του μαθήματος θα έχει μία φόρμα με τα αντικείμενα όπως φαίνονται στο επόμενοι σχήμα. Πρέπει με την Access να έχετε δημιουργήσει μια βάση δεδομένων που περιέχει έναν πίνακα με πεδία ανάλογα των πεδίων που φαίνονται στο προηγούμενο σχήμα. Ονομάζουμε βεβαίως και τα αντικείμενα στην φόρμα μας με λογικά ονόματα, το καθένα ξεχωριστά αλλάζοντας τις ιδιότητες τους. Για παράδειγμα, το πεδίο που φαίνεται να ονομάζεται Text1 του δίνουμε ένα προφανές όνομα, π.χ. txttitle όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα. Βεβαίως, πρέπει να κάνουμε και την σύνδεσή του με την βάση δεδομένων (c:/mybooksdb) και τον πίνακά της (mybookstable), καθώς και να ορίσουμε από ποιο πεδίο θα παίρνει τιμές, το οποίο μπορεί να το έχουμε ήδη ονομάσει μέσα στην Access σαν Title. Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει πρώτα να συνδέσουμε το αντικείμενο της Σελίδα 15

16 βάσης δεδομένων mydbobject με την βάση δεδομένων αλλάζοντας την παρακάτω ιδιότητα δίνοντάς της το όνομα αρχείου της βάσης που δημιουργήσαμε με την Access. Επίσης αλλάζουμε και την ιδιότητα όπως παρακάτω ώστε να περιέχει το όνομα του πίνακα της βάσης. Επιπλέον κάνουμε και την σύνδεση του πεδίου της φόρμας με το αντικείμενο της βάσης δεδομένων αλλάζοντας τις ιδιότητές του στην φόρμα όπως φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. Αλλάζουμε δηλαδή τις ιδιότητες DataSource στο όνομα του αντικειμένου (δηλαδή στο mydbobject) που κάνει την σύνδεση με το αρχείο της βάσης, και την ιδιότητα DataField στο όνομα του αντίστοιχου πεδίου. Την ίδια εργασία κάνουμε για κάθε πεδίο της φόρμας, αντίστοιχα με το πεδίου που του ανήκει. Η Visual Basic διευκολύνει μια και με pull down μενού μας δίνει τις δυνατές επιλογές, αρκεί βέβαια η αρχική σύνδεση με την βάση δεδομένων να έχει γίνει σωστά. Μπορούμε επιπλέον να αλλάξουμε και άλλες ιδιότητες του αντικειμένου txttitle ώστε να είναι πιο χρήσιμο, π.χ. να μπορούμε να γράψουμε περισσότερες από μία γραμμές με αυτόματη ροή του κειμένου στην επιφάνειά του. Για να γίνει αυτό αλλάζουμε την ιδιότητα MultiLine στην τιμή True ενώ μπορούμε να προσθέσουμε και κάθετη μπάρα ολίσθησης αλλάζοντας την ιδιότητα ScrollBars δίνοντάς της την τιμή 2 Vertical. Με το ίδιο τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε πολλές ιδιότητες ώστε να κάνουμε το πρόγραμμα πιο λειτουργικό αλλά και εμφανίσιμο. Επίσης απαιτείται και η εισαγωγή στην φόρμα ενός κουμπιού που να μας επιτρέπει να προσθέτουμε καινούργιες εγγραφές. Βάλτε λοιπόν ένα κουμπί CommandButton στην φόρμα και μετά αλλάξτε του την ιδιότητα Name σε ένα όνομα που να είναι προφανές, π.χ. cmdaddnewrecord, καθώς και την ιδιότητα Caption σε ένα σύντομο κείμενο που να εξηγεί την δουλεία του κουμπιού αυτού, π.χ. όπως φαίνεται παρακάτω. Προσοχή! Στο Name δεν επιτρέπονται χαρακτήρες του κενού, στο Caption όμως μπορείτε να γράψετε ότι θέλετε. Σελίδα 16

17 Πρόσθεση νέας εγγραφής Πρέπει επιπλέον να προγραμματίσουμε το κουμπί αυτό ώστε να δίνει την εντολή για νέα εγγραφή. Πατήστε με το ποντίκι με διπλό κλικ πάνω στο κουμπί. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο όπως το παρακάτω. Ανάμεσα στις γραμμές Private Sub και End Sub γράφετε τον κώδικα, οτιδήποτε πρέπει δηλαδή να συμβαίνει όταν πατάτε αυτό το κουμπί. Στην περίπτωσή μας αυτό που πρέπει να γίνεται είναι η ενεργοποίηση μια άδειας εγγραφής. Ο κώδικας που το κάνει αυτό είναι ο επόμενος: mydbobject.recordset.addnew Το πρώτο μέρος του ονόματος είναι το αντικείμενο σύνδεσης με την βάση δεδομένων, το δεύτερο μέρος του ονόματος μετά την πρώτη τελεία δείχνει στο σύνολο εγγραφών της βάσης και το τρίτο μέρος σημαίνει ότι πρέπει στο σύνολο εγγραφών να προσθέσει μία νέα εγγραφή. Το AddNew είναι μία «μέθοδος» του Recordset, όπως και το Click είναι μέθοδος του κουμπιού cmdaddnewrecord. Όσα είπαμε φαίνονται στο προηγούμενο σχήμα με επιπλέον μια πληροφορία: το μενού που ανήγει εάν πατήσουμε το βέλος δεξιά του Click περιέχει όλες τις δυνατές μεθόδους του κουμπιού, δηλαδή περιοχές όπου εσείς μπορείτε να γράψετε κώδικα ώστε το πρόγραμμά σας να κάνει διάφορες λειτουργίες. Θα μπορούσατε π.χ. με το πάτημα του κουμπιού να αλλάζει το χρώμα του και όταν το αφήνετε να επανέρχεται στο αρχικό του χρώμα. Αφού τελικά γίνουν όλες οι συνδέσεις των πεδίων και ο προγραμματισμός του κουμπιού μπορούμε πλέον να προσθέσουμε τίτλους βιβλίων αφού τρέξουμε βεβαίως το πρόγραμμα πατώντας το κουμπί που φαίνεται στο μενού του περιβάλλοντος της γλώσσας. Η φόρμα όταν το πρόγραμμα τρέχει φαίνεται στο επόμενο σχήμα. Εδώ έχουμε επιπλέον πατήσει το κουμπί, αυτό άδειασε τα πεδία (έβαλε κενές τιμές) και τα έκανε έτοιμα για να εισάγουμε κείμενο (στην επόμενη φόρμα τον τίτλο και τον συγγραφέα μόνο). Σελίδα 17

18 Επαναλαμβάνοντας την λειτουργία μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον εγγραφές, με άλλα λόγια επιπλέον βιβλία. Για να καταλάβουμε τι εννοούμε δίνουμε το επόμενο σχήμα. Οι κολώνες αυτού περιέχουν τα πεδία της βάσης δεδομένων ενώ οι γραμμές (οριζόντια) τις εγγραφές, ή αλλιώς τα βιβλία, δηλαδή ότι εισάγαμε με την Visual Basic. Είναι προφανές ότι εισάγαμε τρία βιβλία (τρείς εγγραφές). Το παρακάτω σχήμα το πήραμε από την Access, ανοίγοντας την βάση δεδομένων και τον πίνακα που περιέχει. Μετακίνηση μεταξύ εγγραφών Πίσω στην Visual Basic ξανά! Μπορούμε να μετακινούμαστε από εγγραφή σε εγγραφή ώστε να τις δούμε όλες πατώντας τα βέλη και στο αντικείμενο mydbobject της φόρμας μας. Στην πρώτη εγγραφή πάμε πατώντας το βέλος και στη τελευταία με το. Όλα βρίσκονται στην φόρμα μας πάνω στο Αναζητήσεις στην βάση Χρησιμοποιούμε μια βάση δεδομένων όχι απλά να κρατάμε εγγραφές αλλά και να ψάχνουμε γρήγορα μέσα σε αυτές. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε μια σειρά εντολών που μπορούν να κάνουν πολύπλοκες αναζητήσεις. Έτσι, χρησιμοποιούμε τις: mydbobject.recordset.findfirst SQL_String για να βρούμε την πρώτη εγγραφή (Record ή RecordSet) που ικανοποιεί την συνθήκη που περιγράφετε στον αλφαριθμητική μεταβλητή SQL_String. Βάζουμε την εντολή συνήθως εκτός και πριν μιας επανάληψης (Loop), όπως για παράδειγμα While Wend. Σελίδα 18

19 mydbobject.recordset.findnext SQL_String για να βρούμε τις επόμενες εγγραφές (Record ή RecordSet) που ικανοποιούν τις συνθήκες που περιγράφετε στον αλφαριθμητική μεταβλητή SQL_String η οποία θα πρέπει να παραμείνει με το ίδιο περιεχόμενο ώστε η αναζήτηση να είναι σωστή. Βάζουμε την εντολή συνήθως εντός της επανάληψης (Loop), όπως για παράδειγμα του While Wend. Τα παραπάνω φαίνονται πως λειτουργούν εάν προσθέσουμε στην φόρμα μας μερικά ακόμη αντικείμενα, δηλαδή επιπλέον πεδία ΤextBox, μια λίστα και μερικά κουμπιά. Έτσι η φόρμα μας πλέον γίνεται όπως στο σχήμα: Πατώντας το κουμπί θα ψάχνει στους συγγραφείς και πατώντας το θα ψάχνει στους τίτλους βιβλίων. Φυσικά θα ψάχνει για το κείμενο λέξη κλειδί που θα βάζουμε κάθε φορά στα πεδία αριστερά των κουμπιών. Εάν είναι άδεια θα βρίσκει τα πάντα ή τίποτα, ανάλογα την συνθήκη που θα έχουμε στο SQL_String. Λίγα λόγια για τις συνθήκες SQL Η σύνταξη της SQL_String αλφαριθμητικής μεταβλητής είναι συγκεκριμένη και έχει γενικά την παρακάτω σύνταξη: Όπου: <Όνομα_πεδίου> <κενός χαρακτήρας> <Συνθήκη> <κενός χαρακτήρας> <Τιμή που αναζητούμε> <Όνομα_πεδίου>: αντιστοιχεί σε όνομα πεδίου του πίνακα όπως αυτό το έχουμε ορίσει μέσα στην βάση δεδομένων (π.χ. εμείς το κάναμε μέσα από την Access). <Συνθήκη>: αντιστοιχεί σε τελεστές σύγκρισης, όπως = για πλήρη ταύτιση > για να εκφράσουμε ότι η τιμή που αναζητούμε πρέπει να είναι μεγαλύτερη < για να εκφράσουμε ότι η τιμή που αναζητούμε πρέπει να είναι μικρότερη <> για να εκφράσουμε ότι η τιμή που αναζητούμε πρέπει να είναι διαφορετική >= για να εκφράσουμε ότι η τιμή που αναζητούμε πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση <= για να εκφράσουμε ότι η τιμή που αναζητούμε πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση Like για να εκφράσουμε ότι η τιμή που αναζητούμε πρέπει να μοιάζει ή καλύτερα περιέχετε στη βάση <Τιμή που αναζητούμε>: αντιστοιχεί στην τιμή που θέλουμε να βρούμε, δηλαδή: Σελίδα 19

20 Αριθμητική, οπότε την γράφουμε απευθείας Αλφαριθμητική, η οποία όμως πρέπει να μπει μέσα σε απλά εισαγωγικά, δηλαδή κείμενο Παράδειγμα 1 : SQL_String = Author = John mydbobject.recordset.findnext SQL_String Μέσα σε διπλά εισαγωγικά γράφουμε το Author = John, όπου το Author είναι το όνομα πεδίου των εγγραφών του πίνακα που περιέχει τα ονόματα των συγγραφέων (Author) π.χ. των βιβλίων μας. Το = σημαίνει ότι θέλουμε πλήρη ταύτιση του αναζητούμενου ονόματος (ακριβώς ίσο δηλαδή) και το John μέσα σε απλά/μονά εισαγωγικά είναι το τι ζητάμε, δηλαδή εγγραφές που να περιέχουν συγγραφείς με το όνομα John. Παράδειγμα 2 : SQL_String = Year >= 2002 mydbobject.recordset.findnext SQL_String Μέσα σε διπλά εισαγωγικά γράφουμε το Year = 2005, όπου το Year είναι το όνομα πεδίου των εγγραφών του πίνακα που περιέχει τα έτη εκδόσεων των βιβλίων (Year). Το >= σημαίνει ότι θέλουμε να βρούμε τα βιβλία που έχουν ημερομηνία έκδοσης από το 2002 και μετά. Ο αριθμός δεν χρειάζεται να είναι μέσα σε απλά εισαγωγικά. Παράδειγμα 3 : SQL_String = Title Like *Visual Basic* mydbobject.recordset.findnext SQL_String Μέσα σε διπλά εισαγωγικά γράφουμε το Title Like *Visual Basic*, όπου το Title είναι το όνομα πεδίου των εγγραφών του πίνακα που περιέχει τους τίτλους των βιβλίων (Title). Το Like σημαίνει ότι θέλουμε να βρούμε τα βιβλία που έχουν κάπου μέσα στον τίτλου τους το όνομα Visual Basic, δηλαδή βιβλία της Visual Basic. Αυτό πρέπει να είναι μέσα σε απλά εισαγωγικά, δηλαδή *Visual Basic*. Τα αστεράκια σημαίνουν ότι το Visual Basic μπορεί να περιέχεται οπουδήποτε μέσα στον τίτλο. Αν γράφαμε *Visual Basic θα βρίσκαμε τις εγγραφές με το Visual Basic στο τέλος του τίτλου, ενώ αν γράφαμε Visual Basic* θα βρίσκαμε τις εγγραφές με το Visual Basic πάντα στην αρχή του τίτλου. Τελεστές Επίσης μπορούμε να συνδέουμε τις παραπάνω συνθήκες με τελεστές συνθήκης όπως οι AND, OR, XOR κτλ. Παράδειγμα: SQL_String = Title Like *Visual Basic* AND Year >= 2002 mydbobject.recordset.findnext SQL_String Με το παραπάνω βρίσκουμε όλες τις εγγραφές βιβλίων που έχουν οπουδήποτε στον τίτλο το Visual Basic και έχουν ταυτόχρονα εκδοθεί κατά και μετά το έτος Ένα σύνθετο παράδειγμα Κατά την διάρκεια του μαθήματος κάνουμε ένα παράδειγμα που σας βοηθά να φτιάχνετε τέτοιες πολύπλοκες συνθήκες, επιτόπου με επιλογές πάνω στην φόρμα. Αυτό συνήθως απαιτεί την χρήση δομών αποφάσεων όπως η IF THEN ELSE ENDIF και με άλλα αντικείμενα όπως τα OptionButton και CheckBox. Προχωρούμε να δούμε αρχικά μια απλή περίπτωση που βρίσκει μία μόνο εγγραφή. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα φαίνεται στην λίστα της φόρμας, την οποία έχουμε ονομάσει lstresults. Με τον κώδικα που φαίνεται στο επόμενο σχήμα βρίσκουμε μόνο την πρώτη εγγραφή της οποίας τον τίτλο βάζει στην λίστα όπως φαίνεται και στο μεθεπόμενο σχήμα. Σελίδα 20

21 Με την γραμμή εντολής SQL_String = "Authors = '" + frmbooks.txtfindauthor + "'" σχηματίζουμε την εντολή αναζήτησης της SQL. Εάν στο πεδίο αναζήτησης του συγγραφέα βάλουμε το όνομα F. Writer, τότε μετά το πάτημα του κουμπιού για την αναζήτηση η αλφαριθμική μεταβλητή SQL_String θα περιέχει την τιμή: SQL_String = "Authors = ' F. Writer'" Προσοχή στα εισαγωγικά. Τα διπλά εισαγωγικά ( ) ανήκουν στην Visual Basic ενώ τα απλά/μονά εισαγωγικά ( ) στην SQL, όπως είπαμε και προηγουμένως. Έπειτα το πρόγραμμα καθαρίζει την λίστα αποτελεσμάτων από οτιδήποτε μπορεί ήδη να περιέχει, έπειτα εκτελείτε ή εντολή αναζήτησης και το πρώτο βιβλίο (εγγραφή) που βρίσκει με μοναδικό συγγραφέα τον F. Writer το προσθέτει στην λίστα στην τελευταία εντολή σαν τίτλο. Ωστόσο το πρόγραμμα δεν είναι πλήρες μια και εάν ο συγγραφέας δεν υπάρχει θα σας βάλει στην λίστα την πρώτη εγγραφή αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Για να αποφύγουμε αυτό μετατρέπουμε τον κώδικα όπως στο επόμενο σχήμα. Με μία δομή αποφάσεων IF THEN ELSE ENDIF και με την ιδιότητα NoMatch η οποία παίρνει την τιμή FALSE όταν βρει κάποια εγγραφή ή TRUE όταν δεν βρει βγάζει και το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Δηλαδή για συγγραφέα που δεν υπάρχει η δομή απόφασης θα γράψει στην λίστα το κείμενο No book found!. Όταν ο F. Writer όμως έχει γράψει περισσότερα του ενός βιβλία και τα έχουμε στην βάση μας τότε πως θα τα δούμε; Αυτό είναι δυνατόν μετατρέποντας τον κώδικα σύμφωνα με το επόμενο σχήμα. Σελίδα 21

22 Εδώ έχουμε προσθέσει την δομή επανάληψης While Wend και την μέθοδο FindNext που κάνουν το πρόγραμμα να σαρώνει όλη την βάση και να βρίσκει όλες τις περιπτώσεις που ικανοποιούν την συνθήκη SQL. Σε αυτή την περίπτωση εάν δεν βρεθεί κάτι η λίστα παραμένει άδεια οπότε δεν απαιτείται κάτι επιπλέον εκτός εάν οπωσδήποτε θέλουμε να φαίνεται ότι δεν βρέθηκε τίποτα οπότε προσθέτουμε αμέσως μετά το Wend σε νέα γραμμή τον επιπλέον κώδικα που φαίνεται στο επόμενο σχήμα. Εδώ το ListCount μετρά πόσες γραμμές εγγραφών έχουν γίνει στην λίστα. Εάν δεν έχει γίνει καμία σημαίνει ότι δεν βρέθηκε κανένα βιβλίο οπότε μπορεί απλά να ενημερώσει ανάλογα. Για να μην χρειάζεται να βάζουμε ολόκληρο το όνομα ενός συγγραφέα, όπως ακριβώς αυτό είναι γραμμένο στην βάση δεδομένων, αλλά μέρος αυτού και μόνο τότε χρησιμοποιούμε τον τελεστή σύγκρισης της SQL που λέγεται Like. Αυτός σε συνδυασμό με αστεράκια (*) βρίσκει όλες τις εγγραφές που περιέχουν στο πεδίο που γίνεται η αναζήτηση το κείμενο που αναζητούμε. Το πώς αλλάζει η γραμμή εντολής όπου καθορίζουμε την μεταβλητή SQL_String φαίνεται στο επόμενο σχήμα. Όλα τα άλλα παραμένουν ίδια. Εδώ καλύψαμε τα βασικότερα στοιχεία που μας επιτρέπουν να γράψουμε προγράμματα βάσεων δεδομένων στην Visual Basic. Ο συνδυασμός των παραπάνω επιτρέπει την δημιουργία πολύπλοκων προγραμμάτων με απόλυτο έλεγχο πάνω στην βάση δεδομένων. Σαν άσκηση χρησιμοποιήστε όσα ξέρετε από την γλώσσα και όσα μάθαμε εδώ για να κάνετε μια πληρέστερη εφαρμογή βιβλιοθήκης με πολύπλοκες αναζητήσεις. Σημειώσεις: Είναι σημαντική βοήθεια να βάζετε πρώτα την SQL μέσα σε μια αλφαριθμητική μεταβλητή και μετά να εφαρμόζεται τις μεθόδους FindFirst και FindNext σε αυτή την μεταβλητή. Για μετακινήσεις στην βάση δεδομένων είδαμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις εντολές: MoveFirst για μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή MoveLast για μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή MoveNext για μετακίνηση στην επόμενη εγγραφή από αυτή που είμαστε MovePrevious για μετακίνηση στην προηγούμενη εγγραφή από αυτή που είμαστε Να θυμόσαστε την μέθοδο NoMatch γιατί σας είναι πολύ χρήσιμη για να τερματίζετε τις δομές επανάληψης και αποφάσεων, όπως την While Wend, αλλά και να δίνεται τα κατάλληλα μηνύματα στον χρήστη. Όταν προσθέτετε μια νέα εγγραφή με την μέθοδο AddNew, η νέα εγγραφή σώζεται μόνο όταν μετακινηθείτε σε άλλη υπάρχουσα, προηγούμενη εγγραφή. Εάν, για παράδειγμα, για κάποιο λόγο ο Σελίδα 22

23 υπολογιστής σβήσει, ή κλείσετε το πρόγραμμα πριν μετακινηθείτε σε νέα εγγραφή, θα χάσετε την τελευταία εγγραφή. Εάν θέλετε να σβήσετε μια εγγραφή, δημιουργήστε ένα κουμπί διαγραφής και βάλτε για κώδικα σε αυτό (μέθοδο Click) την μέθοδο Delete, π.χ. frmbooks.mydbobject.recordset.delete Σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσετε το HELP της Visual Basic για επιπλέον εντολές και για περισσότερες πληροφορίες στην σύνταξη των εντολών. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Είναι σημαντικό να δοκιμάσετε τα παραπάνω στον υπολογιστή. Είναι ο μόνος τρόπος να τα καταλάβετε και να τα θυμόσαστε. Σελίδα 23

24 Κεφάλαιο 3 ο Χρήση του πρόχειρου για μεταφορά δεδομένων σε διαφορετικές εφαρμογές Εισαγωγή Γνωρίζεται πολύ καλά όλοι σας ότι είναι πολύ εύκολο να μεταφέρουμε μεταξύ προγραμμάτων Windows οποιαδήποτε πληροφορία σε μορφή κειμένου ή εικόνας. Πολλαπλές φορές χρησιμοποιείτε το Copy/Cut & Paste ή το Αντιγραφή/Αποκοπή & Επικόλληση όπως είναι στα Ελληνικά. Εδώ θα μάθετε πόσο απλά γίνεται αυτό ώστε να το χρησιμοποιείτε και εσείς. Το αντικείμενο που θα χρησιμοποιήσουμε το καταλαβαίνει η γλώσσα με το όνομα Clipboard. Αντικείμενο Clipboard Δημιουργήστε μια φόρμα με τα παρακάτω αντικείμενα, ένα κειμένου και ένα εικόνας και περάστε κάποια τυχαία εικόνα σε αυτό. Στο κουμπί Copy Text βάλτε τον κώδικα που ακολουθεί. Η μέθοδος Clear καθαρίζει το περιεχόμενο του προχείρου ώστε να μπορεί να δεχτεί νέα δεδομένα και είναι απαραίτητη κάθε φορά. Η μέθοδος SetText τοποθετεί στο πρόχειρο κείμενο και μόνο, π.χ. το περιεχόμενο του txttext που είναι αντικείμενο της φόρμας που ονομάσαμε frmclipboard. Αντίστοιχα, για την περίπτωση εικόνας χρησιμοποιούμε την εντολή SetData όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα. Σελίδα 24

25 Όταν από άλλη εφαρμογή θέλουμε να μεταφέρουμε κείμενο τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο GetText ή την GetData όταν πρόκειται για εικόνες. Παράδειγμα Όταν θέλουμε στο αντικείμενο της φόρμας μας με όνομα txttext να βάλουμε κείμενο που περιέχεται στο πρόχειρο τότε γράφουμε τον κώδικα: frmclipboard.txttext.text = Clipboard.GetText. Σελίδα 25

26 Κεφάλαιο 4 ο EXCEL σε σύνδεση με πρόγραμμα της Visual Basic Εισαγωγή Τα προγράμματα που γράφουμε σε Visual Basic μπορούν να συνδεθούν με οποιοδήποτε πρόγραμμα Windows και να πάρει δεδομένα ή να μεταφέρει δεδομένα. Μπορεί επίσης να αυτοματοποιήσει πλήρως μια άλλη εφαρμογή, π.χ. ένα λογιστικό φύλλο όπως το EXCEL, και να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητές του. Εδώ θα δούμε πως γίνεται αυτό. Εκτέλεση Δημιουργήστε στο EXCEL το παρακάτω φύλο εργασίας. Δημιουργήστε και μία φόρμα στην Visual Basic με δύο αντικείμενα OLE με την χρήση του εργαλείου. Κατά την δημιουργία θα σας ζητηθεί ένα αντικείμενο από μία λίστα το οποίο θα χαρακτηρίζει το OLE. Η λίστα αυτή περιέχει αντικείμενα που έχουν εγκατασταθεί από διάφορες εφαρμογές στον υπολογιστή σας και ο αριθμός και το είδος τους θα είναι διαφορετικός για διαφορετικούς υπολογιστές. Εσείς πατήστε Cancel ώστε να δημιουργήσετε ένα άδειο αντικείμενο OLE. Δημιουργήστε τέσσερα άδεια αντικείμενα. Πηγαίνετε στο λογιστικό φύλλο και επιλέξτε την περιοχή με τις τιμές. Έπειτα πηγαίνετε στο επάνω αριστερά αντικείμενο OLE, επιλέξτε το και με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού ανοίξτε το μενού όπου επιλέγετε Paste (ή Επικόλληση). Κάντε το ίδιο επιλέγοντας μόνο το γράφημα του λογιστικού φύλλου και βάλτε το στο δεξί επάνω αντικείμενο OLE. Τρέξτε την εφαρμογή σας και δοκιμάστε να αλλάξετε κάποια τιμή στο λογιστικό φύλλο. Να βλέπετε παράλληλα και τα δύο παράθυρα εάν είναι δυνατόν. Παρατηρήσατε κάποια αλλαγή στις τιμές ή στο γράφημα του προγράμματός σας της Visual Basic; Η απάντηση θα πρέπει να είναι όχι μια και αυτά τα δύο OLE κρατάνε μόνο τις τιμές τις στιμής που κάνατε την επικόλληση ή Paste. Εάν επαναλάβετε το ίδιο αλλά χρησιμοποιήσετε την «Ειδική Επικόλληση» ή Paste Special τότε θα δείτε ένα παράθυρο όπως αυτό του σχήματος που ακολουθεί. Σελίδα 26

27 Όταν δείτε αυτό το παράθυρο σιγουρέψατε ότι επιλέξατε το Paste Link, μετά πατήστε το κουμπί OK. Κάντε το ίδιο και για το γράφημα. Τρέξτε το πρόγραμμά σας και θα δείτε το παρακάτω παράθυρο. Αλλάξτε τώρα μία τιμή στο λογιστικό σας φύλλο, θα δείτε ότι και το γράφημα αλλάζει. Παρατηρήστε τις αλλαγές στο πρόγραμμά σας της Visual Basic που τρέχει. Θα παρατηρήσετε ότι τα επάνω αντικείμενο OLE διατηρούν τις αρχικές τιμές που τους δώσατε ενώ τα κάτω έχουν πάρει τις νέες τιμές. Αυτή η διαφορά οφείλεται στο ότι τα κάτω αντικείμενα OLE είναι συνδεδεμένα με την επιλογή Paste Link που πάντα θα αναλαμβάνει και την ενημέρωση αυτών. Όταν το αρχείο του EXCEL είναι ανοικτό ταυτόχρονα με την εφαρμογή σας τότε η νέες τιμές ανανεώνονται αμέσως στην εφαρμογή σας. Εάν η εφαρμογή σας δεν τρέχει και κάποια στιγμή έγινε αλλαγή των τιμών αυτό δεν φαίνεται στην εφαρμογή σας. Ακόμη και εάν τρέξετε την εφαρμογή σας (χωρίς και πάλι το EXCEL να είναι ανοικτό) οι νέες τιμές δεν θα εμφανιστούν. Οπότε, εάν κάθε φορά που τρέχετε την εφαρμογή σας θέλετε να έχει τις τελευταίες τιμές τότε θα πρέπει να εφαρμόσετε την μέθοδο Update. Εάν το αντικείμενο OLE έχει π.χ. το όνομα myole τότε η εντολή που πρέπει να γράψετε φαίνεται στο επόμενο σχήμα. Σελίδα 27

28 Ελέγχοντας εφαρμογές από την Visual Basic Μια επιπλέον λειτουργία είναι ο αυτοματισμός εφαρμογών μέσα από την γλώσσα Visual Basic. Έχετε την δυνατότητα να ανοίγετε εφαρμογές, να τις κλείνετε, να δημιουργείτε νέα φύλλα εργασίας, να παίρνετε τιμές και να αλλάζετε τιμές, ακόμη και να κάνετε υπολογισμούς με λειτουργίες του EXCEL. Το παράδειγμα που θα δώσουμε εδώ αφορά στον έλεγχο του Outlook από την Visual Basic. Αυτό που θα γίνει είναι να δημιουργήσετε μια φόρμα που να περιέχει όλα τα πεδία που απαιτούνται για την αποστολή ενός όπως στο επόμενο σχήμα. Στο κουμπί αποστολής (SEND) θα βάλετε τον παρακάτω κώδικα. Οπότε μπορείτε να γεμίσετε τα πεδία με λογικές τιμές και να στείλετε σε οποιονδήποτε μέσω της εφαρμογής σας. Μια γεμάτη φόρμα μπορεί να είναι η ακόλουθη: Σελίδα 28

29 Οπότε, πατώντας τώρα το κουμπί SEND θα στείλει σε εμένα το μήνυμα με τις πληροφορίες που αναγράφονται σαν Subject και Message. Επίλογος Καταλαβαίνετε πλέον ότι οι δυνατότητες είναι απεριόριστες όταν γνωρίζετε μια τουλάχιστον γλώσσα προγραμματισμού. Με τα παραπάνω αλλά και με την βοήθεια των αρχείων HELP του περιβάλλοντος της γλώσσας μπορείτε να μάθετε περισσότερα και να εξελιχθείτε στον προγραμματισμό. Χρησιμοποιήστε το κουμπί F1 αφού επιλέξετε ένα αντικείμενο πάνω στην φόρμα ή μία εντολή όταν τοποθετήσετε τον κέρσορα πάνω της την ώρα που γράφετε το πρόγραμμα και θα ανοίξει ένα παράθυρο με σχετική βοήθεια. Διαβάζετε με λεπτομέρεια την βοήθεια, είναι ο μόνος τρόπος να καταλάβετε την γλώσσα στις λεπτομέρειές της. Η γνώση αυτή θα μείνει μόνιμα σε εσάς εάν δοκιμάζετε τις ιδέες σας με προγράμματα δικά σας. Οι σημειώσεις αυτές καλύπτουν μεγάλο μέρος του μαθήματος, ωστόσο δεν αναπτύσσουν το θέμα στην λεπτομέρειά του. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο για οποιοδήποτε βιβλίο πόσο μάλλον για αυτό το βοήθημα. Πιστεύω όμως ότι σας δόθηκε ο τρόπος χειρισμού του περιβάλλοντος της Visual Basic και ο τρόπος σκέψης ώστε να επεκταθείτε ευκολότερα χρησιμοποιώντας και τις γνώσεις για την γλώσσα που ήδη έχετε από προηγούμενο εξάμηνο. Σελίδα 29

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού με το Gamemaker (μετάφραση από το http://www.stuffucanuse.com/downloads/gamemaker-introductionlessons/free_game_downloads_gamemaker.htm)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 3.1.1 Name, Caption, Backcolor. 3.2.1 Load, Unload, Activate

ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 3.1.1 Name, Caption, Backcolor. 3.2.1 Load, Unload, Activate Vellum Object Oriented Programming Visual Basic Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού µε την γλώσσα Visual Basic Vellum Global Educational Services Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6 Gmail 8. Υαhoo! Mail 58. Δημιουργία λογαριασμού 58 Αλλαγή κωδικού 68 Επισύναψη αρχείων 69 Φίλτρα 71

Εισαγωγή 6 Gmail 8. Υαhoo! Mail 58. Δημιουργία λογαριασμού 58 Αλλαγή κωδικού 68 Επισύναψη αρχείων 69 Φίλτρα 71 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Gmail 8 Δημιουργία λογαριασμού 8 Δημιουργία επαφών 16 Αποστολή e-mail 24 Aπάντηση και προώθηση 30 Ρυθμίσεις Gmail 32 Ετικέτες 35 Φίλτρα e-mail 47 Πρόσβαση στο Gmail από Outlook 51

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνιδάκια με τη LOGO

Παιχνιδάκια με τη LOGO Όταν σβήνει ο υπολογιστής ξεχνάω τα πάντα. Κάτι πρέπει να γίνει Κάθε φορά που δημιουργώ ένα πρόγραμμα στη Logo αυτό αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή. Αν θέλω να διατηρηθούν τα προγράμματά

Διαβάστε περισσότερα

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-2: Σύνθεση αναφοράς Σύνθεση Αναφοράς http://eep.physics.auth.gr Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Windows 8 2_windows8.indd 39 10/5/2014 2:10:10 μμ 10/5/2014 2:10:10

Windows 8 2_windows8.indd 39 10/5/2014 2:10:10 μμ 10/5/2014 2:10:10 2_windows8.indd 39 10/5/2014 2:10:10 μμ Εισαγωγή στα 1 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Εισαγωγή στα Windows Διαφοροποίηση των.1 από άλλες εκδόσεις Χειρισμός των Windows με ποντίκι και αφή Οθόνη κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Γλώσσα οπτικού

Visual Basic Γλώσσα οπτικού Visual Basi Γλώσσα οπτικού προγραµµατισµού «Η αρχή είναι το ήµισυ του παντός» Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι Μαθήµατος Οι µαθητές να µπορούν: να εξηγούν τι είναι η Visual Basi. ναεξηγούνταστάδιαδηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : Πληροφορική Κατεύθυνσης ΤΑΞΗ : Β Αρ. σελίδων : 11 Ηµεροµηνία : 10/6/2008 Ώρα Έναρξης : 7:45 π.µ ιάρκεια : 2 ώρες Ονοµατεπώνυµο :...Τµήµα : Αριθµός :...Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft OneNote 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Φύλλα εργασίας MicroWorlds Pro Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας 2 «Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ... 6 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ... 9 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ... 6 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ... 9 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ... ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ... 4 Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤ... 5 ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ... 5 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ...

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

7. Επαναλήψεις (Loops) Προγραμματισμός EV3 Ακαδημία Ρομποτικής 58

7. Επαναλήψεις (Loops) Προγραμματισμός EV3 Ακαδημία Ρομποτικής 58 7. Επαναλήψεις (Loops) Προγραμματισμός EV3 Ακαδημία Ρομποτικής 58 Στόχοι Μαθήματος 1. Πώς να επαναλάβετε μια δράση 2. Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Loop Blocks Προγραμματισμός EV3 Ακαδημία Ρομποτικής

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Τα βασικά συστατικά του υπολογιστή 10 Η επιφάνεια εργασίας (desktop) 16 Windows 7 Windows 8 Τα πρώτα βήματα στο Internet 84

περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Τα βασικά συστατικά του υπολογιστή 10 Η επιφάνεια εργασίας (desktop) 16 Windows 7 Windows 8 Τα πρώτα βήματα στο Internet 84 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Τα βασικά συστατικά του υπολογιστή 10 Η επιφάνεια εργασίας (desktop) 16 Windows 7 H πρώτη επαφή με τα Windows 7 21 Απλές αλλαγές και ρυθμίσεις 26 Χειρισμός προγραμμάτων 31 Αναζήτηση,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω.

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω. Τι είναι το debug μαμα? Με απλά λόγια, debug (αποσφαλμάτωση αλλά που να κάθεσαι να το πεις), είναι η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων που υπάρχουν σε κώδικα (ασχέτως γλώσσας προγραμματισμού).

Διαβάστε περισσότερα

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15.

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εγκατάσταση προγράμματος 2 Διάβασμα προκήρυξης.7 Γενικές πληροφορίες.. 9 Προσφορά 10 Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15 Εξαρτήματα 16 Συμμετέχοντες 17 Δικαιολογητικά ανά προμηθευτή. 18 Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματισμός PLC. Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός. Γ. Παπαλάμπρου

Αυτοματισμός PLC. Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός. Γ. Παπαλάμπρου Αυτοματισμός PLC Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός Γ. Παπαλάμπρου Άσκηση 3. Τυπικό διάγραμμα συστήματος συναγερμού με οπτικο-ακουστικό σήμα* Το σύστημα παρουσιάζεται σε κανονική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Η πρώτη οθόνη μετά την εκτέλεση του προγράμματος διαφέρει κάπως από τα προηγούμενα λογισμικά, αν και έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό Περιεχόμενα Βασικές απαιτήσεις... 2 Εγκατάσταση και Εκκίνηση... 2 Παράθυρο Πλοήγησης... 8 Πλήκτρα Ενεργειών του Πίνακα Πλοήγησης... 13 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Ofiice To LibreOffice είναι η ελεύθερη, πολυδύναμη (power-packed), σουΐτα προσωπικής παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχειοθέτηση Εγγράφων

Αρχειοθέτηση Εγγράφων Αρχειοθέτηση Εγγράφων Εισαγωγή στο σύστημα Για την εισαγωγή στο σύστημα τρέχουμε την εφρμογή FirefoxMozillaκαι στην γραμμή διευθύνσεων γράφουμε http://10.160.92.254:8802/papyros Στον υπολογιστή μας εμφανίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Προγραμματίζω με το ΒΥΟΒ 1 Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Από το μάθημα της Φυσικής γνωρίζουμε ότι κίνηση σημαίνει αλλαγή της θέσης ενός αντικειμένου. Οι εντολές κίνησης που μας παρέχει το ΒΥΟΒ χωρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο Χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Οδηγίες εγκατάστασης...

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ 1 «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές: Συγγραφή διδακτικού υλικού Νίκη Κακιά-Βόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Windows 7 Windows Vista

Windows 7 Windows Vista ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών 1. Εγκατάσταση Ψηφιακού Πιστοποιητικού Η εγκατάσταση του ψηφιακού πιστοποιητικού (που αφορά συγκεκριμένο λογαριασμό e-mail σας) πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές

Διαβάστε περισσότερα

Gmail: Η προσέγγιση της Google στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Gmail: Η προσέγγιση της Google στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Gmail: Η προσέγγιση της Google στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Από την ομάδα εργασίας του Gmail) Το Gmail κάνει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εύκολο και αποτελεσματικό.. Οι 10 κυριότεροι λόγοι για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέτη Περιβάλλοντος...2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

utorrent 1.6 Θα πρέπει ο φάκελος να είναι κάπως έτσι:

utorrent 1.6 Θα πρέπει ο φάκελος να είναι κάπως έτσι: utorrent 1.6 Πρώτα απ όλα κατεβάζουμε το utorrent 1.6 από το συγκεκριμένο link: http://download.utorrent.com/1.6/utorrent.exe (μη το τρέξετε ακόμα, απλά κατεβάστε το) Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα καινούργιο

Διαβάστε περισσότερα

4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΟΙΜΙΟ 4 η Ενότητα Στην 4 η Ενότητα ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) έχουμε δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων.

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Ορισμός Ένα αρχείο είναι ένα σύνολο από σχετιζόμενες πληροφορίες οι οποίες έχουν αποθηκευτεί σε κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP Βόλος, Νοέμβριος 2008 Τα Windows είναι ένα Λειτουργικό Σύστημα που χρησιμοποιείται σε εκατομμύρια υπολογιστές στον κόσμο. Μας βοηθούν στο να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Οδηγός για Ρυθμίσεις μικροφώνου και ηχείου WHITEBOARD Διαδραστικός πίνακας VIDEO & ΗΧΟΣ Ενεργοποίηση και ρύθμιση κάμερας, ηχείων, μικροφώνου Ζητάμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 11 η : Αντικείμενα Γραφικής Διασύνδεσης (Μέρος 1 ο ) Ι. Ψαρομήλιγκος Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να εισάγετε λίστες αναπαραγωγής διαφημίσεων

Πως να εισάγετε λίστες αναπαραγωγής διαφημίσεων JAZLER RADIOSTAR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Πως να εισάγετε λίστες αναπαραγωγής διαφημίσεων - Ο οδηγός αυτός απευθύνεται σε έκδοση 2.8.10 ή μεγαλύτερη του Jazler RadioStar - Ο οδηγός αυτός προϋποθέτει βασικές γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Είσοδος στα Windows και οθόνη κλειδώματος 11. Οι πρώτες ρυθμίσεις των Windows 8 29. H επιφάνεια εργασίας 49

Εισαγωγή 6. Είσοδος στα Windows και οθόνη κλειδώματος 11. Οι πρώτες ρυθμίσεις των Windows 8 29. H επιφάνεια εργασίας 49 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Είσοδος στα Windows και οθόνη κλειδώματος 11 Οι πρώτες ρυθμίσεις των Windows 8 29 H επιφάνεια εργασίας 49 Πλοήγηση στο Internet με τον Internet Explorer 65 Επικοινωνία και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order POS Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order POS θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21 Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήσεις του υπολογιστή... 4 Κεφάλαιο 2 Βασικά τμήματα υπολογιστή... 6 Κεφάλαιο 3 - Ασφάλεια... 9 Κεφάλαιο 4 - Ποντίκι... 11 Κεφάλαιο 5 - Πληκτρολόγιο...

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word Βόλος, Νοέμβριος 2008 To Microsoft Word (έκδοση 2003) είναι ένας εξελιγμένος επεξεργαστής κειμένου, με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ $ K Σχολικός Σ-Βιβλιοφύλαξ 3.2 Γενικά Με το Σχολικός Σ-Βιβλιοφύλαξ μπορείτε να δημιουργήσετε Ηλεκτρονικό Κατάλογο βιβλίων, εντύπων κλπ για Σχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Περιγραφή και επεξήγηση της χρήσης του χώρου διαχείρισης της ιστοσελίδας για τους καλλιτέχνες 1 Περιεχόμενα Είσοδος στο χώρο διαχείρισης...3 Επεξεργασία της σελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΜICROSOFT VISUAL STUDIO 2008. Eργ 1: Ανάπτυξη απλής εφαρµογής: Solutions, Projects, GUI, Events, Debugging. Εισαγωγή

ΜICROSOFT VISUAL STUDIO 2008. Eργ 1: Ανάπτυξη απλής εφαρµογής: Solutions, Projects, GUI, Events, Debugging. Εισαγωγή ΜICROSOFT VISUAL STUDIO 2008 Eργ 1: Ανάπτυξη απλής εφαρµογής: Solutions, Projects, GUI, Events, Debugging Εισαγωγή Visual Basic 2008 Eργαλείο ανάπτυξης εντυπωσιακών εφαρµογών στα Windows, στο Web, φορητά

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

SMART Notebook 11.1 Math Tools

SMART Notebook 11.1 Math Tools SMART Ntebk 11.1 Math Tls Λειτουργικά συστήματα Windws Οδηγός χρήστη Δήλωση προϊόντος Αν δηλώσετε το προϊόν SMART, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού. Κάντε τη δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη χρήση του προγράµµατος Outlook Express, που ενσωµατώνεται στις περισσότερες εκδόσεις των MS Windows. Για να εκτελέσουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Καθ. Εφαρμογών: Σ. Βασιλειάδου Εργαστήριο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Εργαστηριακές Ασκήσεις Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1 Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3 Εικόνα 1 Transport panel Προετοιμασία και εκτέλεση ηχογράφησης σε ένα κανάλι MIDI και Quantize 1. Ανοίγουμε το Cubase, πηγαίνουμε στο μενού File και επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργιών Εισαγωγή Το παρόν κείμενο στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Αχαρναί 20.7.09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ. Περιεχόμενα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ Περιεχόμενα 1) Εισαγωγή 2) Οδηγός εγγραφής στο site της PCnews 3) Βρείτε τα καλύτερα του site Γίνετε φίλοι μας στο Facebook 4) Σχετικά με τον τύπο αρχείου PDF - 1 - Εισαγωγή Καλωσορίσατε

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. Windows XP

Computing and Information Systems Service. Windows XP Windows XP Όλοι οι υπολογιστές ανοικτής πρόσβασης στο Frederick χρησιµοποιούν Windows (2000 και XP), ένα λειτουργικό σύστηµα µε Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας (Graphical User Interface), το οποίο χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να προμηθευτείτε την υπηρεσία JustAlert SPOTIT Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, θα έχετε δωρεάν πρόσβαση στην προσωπική σας σελίδα

Διαβάστε περισσότερα