Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος"

Transcript

1 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ User Interface Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Σεπτέμβριος 2010 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για τους χρήστες του ΟΠΣ - ΕΣΠΑ.]

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΝΕΟ USER INTERFACE ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Κεντρικός κατάλογος Επιλογών Στοιχεία Διαδραστικότητας Είδη Πεδίων Λειτουργικά Πλήκτρα Συστήματος Κουμπιά Λειτουργιών Εφαρμογής Καταστάσεις Επεξεργασίας Δεδομένων Τύποι Οθονών Κύριες Διαχειριστικές Οθόνες Δευτερεύουσες Διαχειριστικές Οθόνες Οθόνη Καταλόγου Τιμών Οθόνη Ιστορικού Αλλαγών Οθόνη Δημιουργίας Νέας Έκδοσης

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών οδηγός βασίστηκε σε παραδοτέο της σύμβασης «Προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στις απαιτήσεις της περιόδου » 1. Σκοπός του οδηγού είναι η κατανόηση των λειτουργιών όλων των τύπων οθονών και τα στοιχεία τους που υπάρχουν στις εφαρμογές του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Οι βασικοί κανόνες που τηρούνται κατά την σχεδίαση του User Interface είναι: Simplicity (Απλότητα Σχεδίασης) Cohesion - Affinity (Συνάφεια Συγγένεια) Functionalism (Λειτουργικότητα) Effectiveness ( Αποτελεσματικότητα) 1 Η σύμβαση υλοποιείται από την εταιρεία INTRACOM IT SERVICES με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 3

4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΣΠΑ ΟΠΣ ΧΠ ΕΠ ΛΜ ΛΕ ΛΥ ΔΔΔ ΕΦΔ ΕΔΑ ΔΕ ΣΕ ΤΔΠ ΤΔΥ ΕΤΠΑ ΤΣ ΦΑΠ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Χρηματοδοτικός Πίνακας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Λειτουργική Μονάδα Λειτουργική Ενότητα Λειτουργική Υποενότητα Δελτίο Δήλωσης Δαπανών Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Διαδικασία Εκπαίδευσης Σενάριο Εκπαίδευσης Τεχνικό Δελτίο Πράξης Τεχνικό Δελτίο Υποέργου Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ταμείο Συνοχής Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 4

5 1. ΝΕΟ USER INTERFACE ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 1.1. Βασικές Λειτουργίες Κεντρικός κατάλογος Επιλογών Η διασύνδεση χρήστη με τις λειτουργίες του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ επικεντρώνεται στη νέα δομή του κεντρικού καταλόγου επιλογών, μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη Λειτουργική Μονάδα, Ενότητα ή Υπο-Ενότητα στην οποία θέλει να εργαστεί. O κεντρικός κατάλογος επιλογών (κεντρικό μενού) του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες, στις οποίες έχει πρόσβαση ο κάθε χρήστης, ανάλογα με τα δικαιώματά του και τα επίπεδα πρόσβασης και ασφάλειας, που έχουν οριστεί από τον διαχειριστή του συστήματος. Το νέο σύστημα διεπαφής αποτελείται από τον Κυρίως Κατάλογο Επιλογών ο οποίος είναι δομημένος σε πρώτο επίπεδο στις Λειτουργικές Μονάδες του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ: Προγραμματισμός Επιλογή/Έγκριση Παρακολούθηση Έλεγχοι/Επαληθεύσεις Χρηματορροές Εκτυπώσεις Βοηθητικές Εργασίες (Παράμετροι) 5

6 Η κάθε Λειτουργική Μονάδα αποτελείται από Λειτουργικές Ενότητες (ΛΕ) και ορισμένες ΛΕ συμπεριλαμβάνουν και Λειτουργικές Υπο-ενότητες (ΛΥ). Οι προαναφερόμενες Λειτουργικές Μονάδες συμπεριλαμβάνουν τις εξής Λειτουργικές Ενότητες και Υπο-ενότητες: ΛΜ Προγραμματισμός Η ΛΜ Προγραμματισμός δομείται σε συνολικά τέσσερις Λειτουργικές Ενότητες, τρεις εκ των οποίων συμπεριλαμβάνουν και ΛΥ ως ακολούθως Προγραμματισμός ΛΕ Διαχείριση Δομής που συμπεριλαμβάνει ΛΥ Ορισμός ΕΣΠΑ ΛΥ Διαχείριση Προγραμμάτων ΛΥ Διαχείριση Αξόνων Προτεραιότητας ΛΕ Διαχείριση Χρηματοδοτικών Πινάκων που συμπεριλαμβάνει ΛΥ Διαχείριση ΧΠ ΕΣΠΑ ΛΥ Διαχείριση ΧΠ Επιχειρησιακού Προγράμματος ΛΕ Εκχωρήσεις ΛΕ Αναφορές που συμπεριλαμβάνει δύο ομάδες ΛΥ Προγραμμάτων - ΛΥ Εκχωρήσεις Ε.Π. Προγραμμάτων - ΛΥ Σχέδιο Διαχείρισης Ε.Π. ανά Φορέα Λοιπές - ΛΥ Εκχωρήσεις Φορέα Λοιπές - ΛΥ Εξαγωγή Στοιχείων Εκχωρήσεων ΛΜ Επιλογή/Έγκριση Η ΛΜ Επιλογή/Έγκριση δομείται σε συνολικά πέντε Λειτουργικές Ενότητες, τρεις εκ των οποίων συμπεριλαμβάνουν και ΛΥ ή ομάδες ΛΥ ως ακολούθως: Επιλογή/Έγκριση ΛΕ Προσκλήσεις ΛΕ Κατάλογος Πράξεων ΛΕ Πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων που συμπεριλαμβάνει ΛΥ Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης ΛΥ Τεχνικό Δελτίο Πράξης Πίνακας Κατάταξης ΛΥ Δημιουργία Πίνακας Κατάταξης ΛΥ Εμφάνιση/Οριστικοποίηση ΛΥ Αίτηση Γνωμοδότησης ΛΥ Γνωμοδότηση ΛΥ Απόφαση Ένταξης/Επανένταξης ΛΥ Απόρριψη Πράξεων 6

7 ΛΥ ΤΔ Πράξεων Οριζόντιας Πράξης ΛΕ Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων που συμπεριλαμβάνει ΛΥ Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΛΕ Αναφορές που συμπεριλαμβάνει ΛΥ Καρτέλα Προσκλήσεων ΛΥ Καρτέλα Προτάσεων/ Πράξεων ΛΜ Παρακολούθηση Η ΛΜ Παρακολούθησης δομείται σε συνολικά πέντε Λειτουργικές Ενότητες, τρεις εκ των οποίων συμπεριλαμβάνουν και ΛΥ ως ακολούθως: Παρακολούθηση ΛΕ Πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων που συμπεριλαμβάνει ΛΥ Προεγκρίσεις ΛΥ Τεχνικό Δελτίο Υποέργου ΛΥ Δελτίο Παρακολούθησης-Αξιολόγησης Πράξης ΛΥ Δελτίο Δήλωσης Δαπανών/Διοικητική Επαλήθευση ΛΥ Δελτίο Καταχώρησης Διορθώσεων ΛΕ Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων που συμπεριλαμβάνει ΛΥ Δελτίο Παρακολούθησης-Αξιολόγησης Πράξης ΛΕ Απόφαση Ανάκλησης ΛΕ Ολοκλήρωση Πράξης ΛΕ Αναφορές ΛΥ Προεγκρίσεων/Υποέργων ΛΥ Πληρωμών ΔΔΔ/Συσχετισμών ΛΥ Πληρωμών Έργων/Υποέργων ΛΥ Αναζήτηση Πράξεων ΛΥ Κριτήρια Αναζήτησης Πράξεων ΛΜ Έλεγχοι/Επαληθεύσεις Η ΛΜ Παρακολούθησης δομείται σε συνολικά οχτώ Λειτουργικές Ενότητες, μία εκ των οποίων συμπεριλαμβάνει και ΛΥ ως ακολούθως: Έλεγχοι/Επαληθεύσεις ΛΕ Δειγματοληψία που συμπεριλαμβάνει ΛΥ Δειγματοληψία ΛΥ Δειγματοληψία Αρχής Πληρωμής ΛΕ Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ΛΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΛΕ Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου ΛΕ Αρχή Πιστοποίησης 7

8 ΛΕ Διαχειριστική Αρχή / ΕΦΔ / ΕΔΑ ΛΕ Λοιπές Αρχές ΛΕ Αναφορές ΛΜ Χρηματορροές Η ΛΜ Χρηματορροές δομείται σε συνολικά τέσσερις Λειτουργικές Ενότητες, ως ακολούθως: Χρηματορροές ΛΕ Αίτηση Πληρωμής ΛΕ Εισροές ΛΕ Εξαιρέσεις ΛΕ Έσοδα ΛΜ Εκτυπώσεις Η ΛΜ Εκτυπώσεις δομείται σε συνολικά έξι Λειτουργικές Ενότητες, ως ακολούθως: Εκτυπώσεις ΛΕ Καρτέλα Ελέγχων/Επαληθεύσεων ΛΕ Εκτύπωση Δημόσιας Δαπάνης ανά ΕΠ ΛΕ Εκτύπωση Πληρωμών ανά έτος και μήνα ανά ΕΠ ΛΕ Εκτύπωση Δημόσιας Δαπάνης ανά ΕΦΔ ΛΕ Εκτύπωση Πληρωμών ανά έτος και μήνα ανά ΕΦΔ ΛΕ Έκθεση Εφαρμογής ΛΜ Βοηθητικές Εργασίες Η ΛΜ Βοηθητικές Εργασίες δομείται σε συνολικά είκοσι τρεις Λειτουργικές Ενότητες, έξι εκ των οποίων συμπεριλαμβάνουν και ΛΥ ως ακολούθως: Βοηθητικές Εργασίες ΛΕ Στόχοι ΛΕ Κατηγορίες Πράξης ΛΕ Διαχείριση Αναδόχων που συμπεριλαμβάνει ΛΥ Διαχείριση Αναδόχων ΛΥ Διαχείριση Αναδόχων Ε.Υ. ΟΠΣ ΛΕ Διαχείριση Δεικτών που συμπεριλαμβάνει ΛΥ Κατηγορίες Δεικτών ΛΥ Ορισμός Δεικτών ΛΕ Διαχείριση Στοιχείων Φορέων που συμπεριλαμβάνει ΛΥ Κατηγορίες Φορέων ΛΥ Φορείς 8

9 ΛΥ Φορείς Γνωμοδότησης ΛΥ Φορείς Διαχείρισης ΛΥ Νομικές Μορφές ΛΥ Κατηγορίες Νομικών Προσώπων ΛΥ Υποκατηγορίες Νομικών Προσώπων ΛΕ Διαχείριση Στοιχείων Χρηματοδότησης που συμπεριλαμβάνει ΛΥ Πηγές Χρηματοδότησης ΛΥ Χρηματοδοτικά Μέσα ΛΕ Είδη Υποέργου ΛΕ Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων ΛΕ Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών ΛΕ Στοιχεία Έτους ΛΕ Τομείς ΛΕ Χειριστές ΛΕ Κατηγοριοποίηση ΕΣΠΑ που συμπεριλαμβάνει Θεματική Προτεραιότητα ΛΥ Θεματική Κατηγοριοποίηση Θεματική Προτεραιότητα ΛΥ Τομείς Θεματικής Κατηγοριοποίησης ΛΥ Μορφή Χρηματοδότησης ΛΥ Εδαφικός Τύπος ΛΥ Οικονομική Δραστηριότητα ΛΕ Φάσεις Μεγάλων Έργων ΛΕ Διαχείριση Σκελών ΕΣΠΑ ΛΕ Διαδικασίες Ανάθεσης ΛΕ Ενισχυόμενα Προϊόντα ΛΕ Λίστες Εξέτασης ΛΕ Τύποι Παρέμβασης ΛΕ Κατευθυντήριες Γραμμές ΛΕ Είδη Ελέγχων/Επιτόπιων Επαληθεύσεων ΛΕ Ευρήματα Ελέγχου ΛΕ Κατηγορίες Εγγράφου ΛΕ Υπογραφές Χρηστών Στο κάτω μέρος του κεντρικού μενού εμφανίζεται ολογράφως ο πλήρης τίτλος της Λειτουργικής Μονάδας, Λειτουργικής Ενότητας ή Λειτουργικής Υπο-ενότητας που έχετε επιλέξει. Το κεντρικό μενού του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ απεικονίζεται στην συνέχεια με επιλεγμένη τη ΛΜ Προγραμματισμός: 9

10 Επίσης, στο κάτω μέρος του Κεντρικού μενού υπάρχουν τα παρακάτω κουμπιά: με το οποίο ο χρήστης ανοίγει την οθόνη της Λειτουργικής Ενότητας ή Υποενότητας που έχει επιλέξει, με το οποίο ο χρήστης πραγματοποιεί επέκταση όλων των κλάδων του Κεντρικού Μενού, με το οποίο ο χρήστης πραγματοποιεί σύμπτυξη όλων των κλάδων του Κεντρικού Μενού, με το οποίο ο χρήστης κλείνει την εφαρμογή ΟΠΣ/ΕΣΠΑ. Από το επίπεδο της ΛΕ ή της ΛΥ εφόσον υπάρχει, ενεργοποιείται η κυρίως οθόνη. Η κυρίως οθόνη (όπου είναι κατάλληλο) διαχωρίζεται σε δύο μέρη. Το πάνω μέρος της οθόνης ονομάζεται Τμήμα Γενικών Πληροφοριών (Common Data Section), ενώ το κάτω μέρος της 10

11 οθόνης περιέχει τις Καρτέλες (Tabs) στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μεμονωμένα πληροφοριακά πεδία ή ομαδοποιημένα σε Ομάδες Δεδομένων (Sections). Κάθε καρτέλα έχει ένα συγκεκριμένο τίτλο που απαρτίζει την πληροφορία που παρέχει. Εικόνα 1 Όπως απεικονίζεται στην ανωτέρω εικόνα, από το κεντρικό μενού που απεικονίζεται στα αριστερά της οθόνης, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει και να ενεργοποιήσει την Λειτουργική Μονάδα(ΛΜ) ενδιαφέροντός του και στην συνέχεια την Λειτουργική Ενότητα(ΛΕ) ή Υπο-Ενότητα(ΛΥ) στην οποία πρέπει να εργαστεί. Στην εν λόγω εικόνα απεικονίζονται οι ΛΜ στο κυρίως μενού ενώ η «ΛΜ Προγραμματισμού» έχει ενεργοποιηθεί και απεικονίζεται η «ΛΕ Διαχείριση Δομής» και οι ΛΥ που το απαρτίζουν. Με έντονο χρωματισμό φαίνεται η «ΛΥ Ορισμός ΕΣΠΑ» που έχει ενεργοποιηθεί και η αντίστοιχη οθόνη έχει ανοιχθεί στα δεξιά της εικόνας με τον αντίστοιχο τίτλο. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται το Common Data Section με τα μεμονωμένα πεδία: «Κωδικός ΕΣΠΑ», «Τίτλος», «Τίτλος Αγγλικά», «Κωδικός CCI ΕΣΠΑ», «Απόφαση ΕΕ» και «Αρχή Διαχείρισης». Στο κάτω μέρος της οθόνης είναι διακριτές οι διαφορετικές καρτέλες ομαδοποίησης των πληροφοριακών πεδίων: «Γενικά Στοιχεία», «Τομείς» και «Υποτομείς», «Ταμεία» και «Υπεύθυνοι». Εντός της καρτέλας «Γενικά Στοιχεία» απεικονίζονται δύο ομάδες πεδίων: «Ημερομηνίες» και «Έτη ΕΣΠΑ». Παράλληλα, μέσω ενός οριζόντιου μενού με εικονίδια που απεικονίζονται στο πάνω μέρος της εικόνας, ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει εργασίες όπως π.χ. αποθήκευση, διαγραφή, επαναφορά, αναζήτηση κλπ., εντός της ΛΕ ή ΛΥ στην οποία εργάζεται. Η εν λόγω ενδεικτική προσέγγιση στην δομή του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, παρέχει ταυτόχρονα την δυνατότητα, αφενός της ιεραρχικής αποτύπωσης του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που τα απαρτίζουν, και αφετέρου της ιεραρχικής δομής του συστήματος διαχείρισης μεταξύ των διαφορετικών αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων με την διαχείριση φορέων. 11

12 12

13 1.1.2 Στοιχεία Διαδραστικότητας Σε αυτή την παράγραφο περιγράφεται, σε λεπτομέρεια, η Standard λειτουργικότητα όλων των τύπων των πεδίων και διαδικασιών στις εφαρμογές του ΟΠΣ ΕΣΠΑ Είδη Πεδίων Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα είδη των πεδίων που περιέχονται στις οθόνες της εφαρμογής ΟΠΣ/ΕΣΠΑ με τη λειτουργία και την περιγραφή τους. Σύμβολο Λειτουργία Περιγραφή Υποχρεωτικό Πεδίο Υποχρεωτικό πεδίο που πρέπει να συμπληρωθεί, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση ή ενημέρωση μιας εγγραφής. Πεδίο Αναζήτησης Πεδίο που μπορεί να συμπληρωθεί για την ανεύρεση μιας εγγραφής. Πεδίο κειμένου Προαιρετικό πεδίο, που χρησιμοποιείται για επιπλέον πληροφορίες. Πεδίο εμφάνισης περιεχομένου Πληροφοριακό πεδίο που συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα. Τρέχουσα Εγγραφή Προσδιορίζει την τρέχουσα εγγραφή. Πεδίο Πολλαπλών επιλογών Το «κουμπί ραδιόφωνου» ανήκει σε μια ομάδα επιλογών. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία μόνο τιμή. Πεδίο Ένδειξης Ελέγχου Οι επιλογές είναι μόνο Ναι (επιλεγμένο) και Όχι (μη επιλεγμένο). Πεδίο Λίστας τιμών Από μια λίστα επιλογών ο χρήστης μπορεί να επιλέγει μία εξ αυτών. Εμφανίζεται μόνο μία επιλογή, οι υπόλοιπες εμφανίζονται αν ο χρήστης κάνει κλικ στο βελάκι. 13

14 Σύμβολο Λειτουργία Περιγραφή Πεδίο Ελέγχου Οι επιλογές είναι ΝΑΙ (Ελεγμένη) και ΌΧΙ (Μη ελεγμένη) και αφορούν στον οριστικό έλεγχο των δεδομένων της οθόνης. Μπάρα Ολίσθησης Αν ο πίνακας απαιτεί την εμφάνιση περισσότερων σειρών εγγραφών, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο κουμπί, προκειμένου να δει όλη την πληροφορία. Πίνακας 1 14

15 Λειτουργικά Πλήκτρα Συστήματος Τα πλήκτρα ενεργοποίησης των λειτουργιών του συστήματος παρέχονται στο οριζόντιο μενού στο επάνω μέρος της οθόνης της εφαρμογής και ενεργοποιούνται είτε με την επιλογή τους είτε με συνδυασμό πλήκτρων του πληκτρολογίου. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα λειτουργικά πλήκτρα του συστήματος, ο τίτλος της λειτουργίας τους καθώς και η περιγραφή της λειτουργικότητάς τους. Εικόνα Τίτλος Πληκτρολόγιο Περιγραφή Αποθήκευση F10 Αποθηκεύεται η νέα εγγραφή στη βάση δεδομένων (Οθόνη Καταχώρησης). Αποθηκεύονται οι αλλαγές μιας υπάρχουσας εγγραφής. (Οθόνη Ενημέρωσης). Αποθήκευση- Καθαρισμός Κριτήρια Αναζήτησης Ακύρωση Αναζήτησης Εκτέλεση Αναζήτησης Καθαρισμός Φόρμας Καθαρισμός Εγγραφής F7 Ctrl+Q F8 Shift+F7 Shift+F4 Καθαρίζεται η ανακτημένη εγγραφή από την οθόνη. Το σύστημα ελέγχει για αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και εμφανίζεται παράθυρο μηνύματος που ρωτάει αν ο χρήστης θα συνεχίσει, αποθηκεύοντας ή μη αποθηκεύοντας αυτές τις αλλαγές. Η φόρμα τίθεται σε κατάσταση αναζήτησης, ώστε ο χρήστης να εισάγει τα κριτήρια αναζήτησης. Ακυρώνεται η κατάσταση αναζήτησης κριτηρίων. Εκτελείται η αναζήτηση βάσει των κριτηρίων αναζήτησης που εισήχθηκαν από τον χρήστη. Καθαρίζεται η φόρμα από την υπάρχουσα πληροφορία. Καθαρίζεται η εγγραφή που επιλέγει ο χρήστης. Νέα Εγγραφή F6 Εισάγεται νέα σειρά πεδίων εγγραφής. Διαγραφή Εγγραφής Shift+F6 Διαγράφεται η επιλεγμένη σειρά εγγραφής. Προηγούμενη Εγγραφή Up Arrow Εμφανίζεται η πληροφορία της προηγούμενης εγγραφής. Επομένη Εγγραφή Down Arrow Εμφανίζεται η πληροφορία της επόμενης εγγραφής. Εκτύπωση Ctrl+P Εκτυπώνεται η φόρμα. Λίστα Τιμών F9 Εμφανίζεται το παράθυρο «Λίστα Τιμών», το οποίο περιέχει λίστα με έγκυρες τιμές. Το πλήκτρο ενεργοποιείται μόνο εάν το πεδίο υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία. Κειμενογράφος Ctrl+E Ανοίγει ο κειμενογράφος 15

16 Αντιγραφή Ctrl+C Αντιγράφεται η επιλεγμένη πληροφορία στο πρόχειρο (clipboard). Επικόλληση Ctrl+V Επικολλείται η αντιγραμμένη πληροφορία από το πρόχειρο (clipboard) στο επιλεγμένο πεδίο. Βοήθεια F1 Ανοίγει το παράθυρο βοήθειας της ανοιγμένης φόρμας. Έξοδος Ctrl+Q Κλείνει την ανοιγμένη φόρμα. Επισύναψη αρχείων Ctrl+U Ανοίγει φόρμα μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να επισυνάψει αρχεία Πίνακας 2 16

17 Κουμπιά Λειτουργιών Εφαρμογής Τα κουμπιά ενεργοποίησης λειτουργιών της εφαρμογής είναι τοποθετημένα στο κάτω μέρος της οθόνης/φόρμας που είναι ενεργοποιημένη, εκτός από το κουμπί των Επιπρόσθετων Λειτουργιών που είναι τοποθετημένο στο πάνω μέρος της φόρμας. Σε όλες τις περιπτώσεις στα εν λόγω κουμπιά αναγράφεται ο τίτλος τους και μέσω αυτών ενεργοποιούνται παράθυρα ή εκτελούνται ενέργειες μέσω των οποίων ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει την απαραίτητη εργασία. Σημειώνεται ότι, όταν ένα κουμπί είναι «γκριζαρισμένο» τότε το συγκεκριμένο κουμπί είναι απενεργοποιημένο. Ενεργοποιείται σύμφωνα με συγκεκριμένες συνθήκες καταχώρησης και ελέγχου των δεδομένων στο σύστημα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα σημαντικότερα από τα εν λόγω πλήκτρα με επεξήγηση της λειτουργικότητας τους. Κουμπί Επιπρόσθετες Λειτουργίες Περιγραφή Το πλήκτρο ενεργοποιείται με πάτημα του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού (Right-mouse click). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει επιπρόσθετες λειτουργίες της τρέχουσας φόρμας. Ανοίγει ένα νέο παράθυρο που εμφανίζει το ιστορικό αλλαγών με τα εξής πεδία: Ημ/νία Εισαγωγής, Έχει εισαχθεί από, Ημ/νία Ενημέρωσης, Έχει ενημερωθεί από.. Ενεργοποιεί την διαδικασία εκτύπωσης και παραγωγής καταστάσεων Αντιγράφεται η υπάρχουσα πληροφορία μίας φόρμας και δημιουργείται μία νέα έκδοση σε άλλη κατάσταση (π.χ. από κατάσταση «προτεινόμενος» σε κατάσταση «εγκεκριμένος») ή αντιγράφεται η υπάρχουσα πληροφορία για να γίνει ενημέρωση δεδομένων στην νέα έκδοση (π.χ. αλλαγές στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης). Εξάγει τα αποτελέσματα των αναζητήσεων ή καταστάσεων σε Excel μορφή Εμφανίζει Παράθυρο με οδηγίες συμπλήρωσης στοιχείων για τον χρήστη Εμφανίζει το παράθυρο επισκόπησης αλλαγών των επιμέρους πληροφοριών της τρέχουσας οθόνης Κλείνει το ενεργό παράθυρο και επιστρέφει στη κύρια φόρμα Πίνακας 3 17

18 1.1.3 Καταστάσεις Επεξεργασίας Δεδομένων Οι καταστάσεις επεξεργασίας των δεδομένων ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης είναι οι εξής: o o o o o Εισαγωγή (Insert): Είναι ενεργή όταν ανοίγουμε τη φόρμα, ή πατάμε το κουμπί Καθαρισμός. Στην κατάσταση αυτή ο χρήστης με το κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης μπορεί να καταχωρήσει δεδομένα. Εισαγωγή αναζήτησης (Enter Query): Είναι ενεργή αφού πατήσουμε το κουμπί Εισαγωγή Αναζήτησης. Στην κατάσταση αυτή ο χρήστης με το κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης μπορεί να εισάγει τα πεδία αναζήτησης και να ανακτήσει την εγγραφή με το κουμπί Αναζήτηση. Αναζήτηση (Query): Είναι ενεργή αφού πατήσουμε το κουμπί Εισαγωγή Αναζήτησης και στη συνέχεια το κουμπί Αναζήτηση. Στην κατάσταση αυτή ο χρήστης με το κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης μπορεί να κάνει επισκόπηση των δεδομένων. Ενημέρωση (Update): Είναι ενεργή αφού πατήσουμε το κουμπί Εισαγωγή Αναζήτησης και στη συνέχεια το κουμπί Αναζήτηση. Στην κατάσταση αυτή ο χρήστης με το κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης μπορεί να τροποποιήσει δεδομένα. Διαγραφή (Delete): Είναι ενεργή αφού πατήσουμε το κουμπί Εισαγωγή Αναζήτησης και στη συνέχεια το κουμπί Αναζήτηση. Στην κατάσταση αυτή ο χρήστης με το κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης μπορεί να διαγράψει δεδομένα. 18

19 1.1.4 Τύποι Οθονών Οι Εφαρμογές του ΟΠΣ ΕΣΠΑ είναι χωρισμένες στους παρακάτω τύπους οθονών, βασισμένες στις Standard Λειτουργίες : Κύρια Οθόνη Διαχείρισης (Main Administrative Screen) Οθόνη Καταλόγου τιμών (List of Values Screen) Οθόνη Ιστορικού Αλλαγών Οθόνη δημιουργίας Νέας Έκδοσης Κύριες Διαχειριστικές Οθόνες Κύριες Διαχειριστικές Οθόνες είναι όλες οι οθόνες που ανοίγουν από το Κεντρικό Μενού της εφαρμογής. Η οθόνη αυτού του τύπου υποστηρίζει τις ακόλουθες ενέργειες, σε συνάρτηση με τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις οθόνες μεταγωγής (Επιπρόσθετες Ενέργειες), εφόσον υπάρχουν: Εισαγωγή δεδομένων (Insert data) Ο χρήστης εισάγει (τουλάχιστον) τα υποχρεωτικά πεδία, προκειμένου να καταχωρήσει (πατώντας το κουμπί Αποθήκευση) μια νέα εγγραφή. Το σύστημα ελέγχει τα υποχρεωτικά πεδία, εμφανίζει το μήνυμα ότι οι αλλαγές καταχωρήθηκαν, δημιουργεί αυτομάτως μια νέα εγγραφή και προσθέτει τις πληροφορίες που αφορούν το όνομα του χρήστη (Username), την ομάδα/θέση του χρήστη, καθώς και την ημερομηνία/ώρα της καταχώρησης. Αυτή η ενέργεια ισχύει μόνο για την κατάσταση Εισαγωγής Δεδομένων (insert mode). Αναζήτηση δεδομένων (Search data) Ο χρήστης, προκειμένου να ανακτήσει μια εγγραφή, πρέπει να πατήσει το κουμπί Εισαγωγή Αναζήτησης, μετά να εισάγει το πρωτεύον κλειδί και μετά να πατήσει το Query. Εάν δεν γνωρίζει το πρωτεύον κλειδί, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις οθόνες Καταλόγου Τιμών (List of Values), πατώντας το κουμπί Λίστα Τιμών. Η ενέργεια αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στην κατάσταση Εισαγωγής Αναζήτησης (Enter Query). Ενημέρωση Δεδομένων (Update data) Προκειμένου ο χρήστης να ενημερώσει μια υπάρχουσα εγγραφή, πρέπει πρώτα να την ανακτήσει χρησιμοποιώντας την Αναζήτηση δεδομένων (Search data), μετά να κάνει τις αλλαγές και τέλος, να τις καταχωρήσει πατώντας το κουμπί Αποθήκευση. Το σύστημα ελέγχει τα υποχρεωτικά πεδία της εγγραφής και προσθέτει τις πληροφορίες που αφορούν το όνομα 19

20 του χρήστη (Username), την ομάδα/θέση του χρήστη, καθώς και την ημερομηνία/ώρα της καταχώρησης. Η ενέργεια αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στην κατάσταση Ενημέρωσης. Διαγραφή Δεδομένων (Delete data) Προκειμένου ο χρήστης να διαγράψει μια υπάρχουσα εγγραφή, πρέπει να την ανακτήσει και μετά να τη διαγράψει, πατώντας το κουμπί Διαγραφή. Αν υπάρχουν τυχόν εξαρτήσεις (details), τότε θα πρέπει να διαγραφούν πρώτα αυτές, προκειμένου να διαγραφεί η αρχική εγγραφή (parent record). Η ενέργεια αυτή είναι διαθέσιμη στις καταστάσεις Αναζήτηση (Query) ή Ενημέρωση (Update). Εμφάνιση Ιστορικού Αλλαγών Ο χρήστης προκειμένου να δει τις πληροφορίες για την καταχώρηση και την τελευταία ενημέρωση μιας εγγραφής, πρέπει πρώτα να την ανακτήσει και μετά να πατήσει το κουμπί Ιστορικό Αλλαγών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πρόσβαση στις παραπάνω ενέργειες εξαρτάται από τα δικαιώματα πρόσβασης του χρήστη, που βασίζονται στο προφίλ ασφαλείας του χρήστη. Κύρια Διαχειριστική Οθόνη 20

21 Δευτερεύουσες Διαχειριστικές Οθόνες Δευτερεύουσες Διαχειριστικές Οθόνες είναι όλες οι οθόνες που ανοίγουν από τις Κύριες Διαχειριστικές Οθόνες. Η οθόνη αυτού του τύπου υποστηρίζει τις ενέργειες που περιγράφονται για τις Κύριες Διαχειριστικές Οθόνες. Κύρια Διαχειριστική Οθόνη 21

22 Δευτερεύουσα Διαχειριστική Οθόνη Λειτουργικά Πλήκτρα Στο κάτω μέρος της Δευτερεύουσας Διαχειριστικής Οθόνης υπάρχει το κουμπί «Επιστροφή» με το οποίο κλείνει η Δευτερεύουσα Διαχειριστική Οθόνη και επιστρέφει στην Κύρια. 22

23 Οθόνη Καταλόγου Τιμών Η Οθόνη Καταλόγου Τιμών καλείται όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί Λίστα Τιμών. Κύρια Διαχειριστική Οθόνη 23

24 Οθόνη Καταλόγου Τιμών (List of Values Screen) Λειτουργικά Πλήκτρα OK: Επιστρέφει την επιλεγμένη τιμή στο πεδίο της Κύριας Οθόνης. Cancel: Κλείνει την Οθόνη Καταλόγου Τιμών και επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη. Find: Εκτελείται αναζήτηση τιμών από τη λίστα βάσει των δεδομένων που καταχωρούνται στο πεδίο «Find» που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης. 24

25 Οθόνη Ιστορικού Αλλαγών Η Οθόνη Ιστορικού Αλλαγών καλείται από τις Κύριες και τις Δευτερεύουσες Διαχειριστικές Οθόνες: είτε με το κουμπί «Ιστορικό Αλλαγών» Κύρια Διαχειριστική Οθόνη 25

26 είτε με επιλογή από το κουμπί Επιπρόσθετες Λειτουργίες Κύρια Διαχειριστική Οθόνη 26

27 Οθόνη Ιστορικού Αλλαγών Περιγραφή Πεδίων Ημερομηνία Εισαγωγής: Η ημερομηνία κατά την οποία η εγγραφή καταχωρήθηκε στο σύστημα. Έχει εισαχθεί από: Ο χρήστης (Username) που πραγματοποίησε την αρχική καταχώρηση. Ημερομηνία Ενημέρωσης: Η ημερομηνία κατά την οποία έγινε η τελευταία ενημέρωση της εγγραφής. Χρήστης Ενημέρωσης:Ο χρήστης (Username) που πραγματοποίησε την τελευταία ενημέρωση της εγγραφής. Αριθμός δελτίου Η/Υ: Ο αριθμός δελτίου με το οποίο έγινε η ηλεκτρονική υποβολή των δεδομένων. Έκδοση δελτίου Η/Υ: Η έκδοση του δελτίου με το οποίο έγινε η ηλεκτρονική υποβολή των δεδομένων. Λειτουργικά Πλήκτρα ΟΚ: Κλείνει την Οθόνη Ιστορικού Αλλαγών και επιστρέφει στην Κύρια Οθόνη. 27

28 Οθόνη Δημιουργίας Νέας Έκδοσης Η Οθόνη Δημιουργίας Νέας Έκδοσης καλείται από τις Κύριες Διαχειριστικές Οθόνες: είτε με το πάτημα του κουμπιού Αντιγραφή Κύρια Διαχειριστική Οθόνη 28

29 Οθόνη Δημιουργίας Νέας Έκδοσης Περιγραφή Πεδίων Κατάσταση: Οι δυνατές τιμές είναι: Εργασίας, Προτεινόμενος και Εγκεκριμένος. Λειτουργικά Κουμπιά Εκτέλεση: Δημιουργεί αντίγραφο της συγκεκριμένης εγγραφής με την επιλεγμένη κατάσταση και δίνει νέο α/α Έκδοσης. Έξοδος: Κλείνει την Οθόνη Δημιουργίας Νέας Έκδοσης και επιστρέφει στην Κύρια Διαχειριστική Οθόνη. 29

30 Είτε με επιλογή της Αντιγραφής από το κουμπί Επιπρόσθετες Λειτουργίες Κύρια Διαχειριστική Οθόνη 30

31 Οθόνη Δημιουργίας Νέας Έκδοσης Περιγραφή Πεδίων Ημερομηνία Δικαιούχου: Η Ημερομηνία Πρωτοκόλλου που αποστέλλεται η νέα έκδοση του εντύπου από τον Δικαιούχο. Ημερομηνία Δ.Α.: Η Ημερομηνία Πρωτοκόλλου που παραλαμβάνεται η νέα έκδοση του εντύπου από την Διαχειριστική Αρχή. Λειτουργικά Κουμπιά Εκτέλεση: Δημιουργεί αντίγραφο της συγκεκριμένης εγγραφής και δίνει νέο α/α Έκδοσης. Έξοδος: Κλείνει την Οθόνη Δημιουργίας Νέας Έκδοσης και επιστρέφει στην Κύρια Διαχειριστική Οθόνη. 31

32 1.1.5 Λειτουργία του κουμπιού «ΠΑΡΑΘΥΡΟ» Το νέο περιβάλλον χρήστη (νέο User Interface) δίνει τη δυνατότητα επιλογής μίας οθόνης (Κύριας ή Δευτερεύουσας) από το σύνολο δύο ή περισσοτέρων ενεργοποιημένων οθονών. Η συγκεκριμένη λειτουργία πραγματοποιείται με τη χρήση του κουμπιού στο αριστερό άνω μέρος του παραθύρου της εφαρμογής ΟΠΣ/ΕΣΠΑ. που βρίσκεται Εικόνα 3 Εφόσον ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει περισσότερες από μία οθόνες πατώντας το κουμπί το σύστημα εμφανίζει μία λίστα με τους τίτλους των οθονών που είναι ενεργοποιημένες όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Εικόνα 4 32

33 Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, στον αριθμό 3 αντιστοιχεί η οθόνη του Δελτίου Δήλωσης Δαπανών για Πράξεις Πλην Κρατικών Ενισχύσεων ενώ στον αριθμό 4 και στον αριθμό 5 αντιστοιχούν οι οθόνες του Δελτίου Παρακολούθησης-Αξιολόγησης Πράξης και των Στοιχείων Δαπανών Ενίσχυσης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων, αντίστοιχα. Ο χρήστης επιλέγοντας το radio button που αντιστοιχεί στον κάθε ένα από τους παραπάνω αριθμούς εμφανίζει την αντίστοιχη οθόνη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν μία οθόνη επιλεχθεί από τον χρήστη μέσω του κουμπιού αλλά ενώ έχει εμφανιστεί αυτή παραμένει ανενεργή, τότε ο χρήστης πρέπει να κλικάρει τη μπάρα του τίτλου της οθόνης για να την ενεργοποιήσει, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Εικόνα 5 33

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Φεβρουάριος 2012

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Φεβρουάριος 2012 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2 Φεβρουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ Μεταφορά πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0 Δεκέμβριος 2013 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010 Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Αλλαγές στο ΣΤΑΔΙΟ Α στην αξιολόγηση (εξέταση πληρότητας) I.1. Προσδιορισμός ερωτημάτων λίστας εξέτασης Λ1 στο ΕΠ I.2. Προσδιορισμός της λίστας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΔΑΠΥ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πίνακας Υποβολών & Υπολοίπων ανά Ασφαλιστικό Ταμείο Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σύστημα Business Intelligence (BI) Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Ιανουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Υποβολής

Υποβολή εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Υποβολής Υποβολή εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Υποβολής Σύμφωνα με την αριθμ. 38590/ΟΠΣ 1140/7-9-2011 επιστολή της Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, από 3-10-2011 γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Α. Χαρακτηρισµός πράξης

Α. Χαρακτηρισµός πράξης Σε συνέχεια της υπ αριθµό πρωτ. 51760/20-10-2014 εγκυκλίου της ΓΓ Ε-ΕΣΠΑ, µε θέµα «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το οµαλό κλείσιµο της περιόδου 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Βοηθητικές Εργασίες

2. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Βοηθητικές Εργασίες 2. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Βοηθητικές Εργασίες 2.1 Βοηθητικές Εργασίες ΚΠΣ/ΚΠ 2.1.1 Εισαγωγή στο μενού βοηθητικών εργασιών Ο "Πυρήνας" του ΟΠΣ είναι ένα σύνολο αρχείων με κωδικοποιημένα στοιχεία που μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Web Forms. Το Web Forms βρίσκεται στο µενού Οργάνωση λειτουργίας -> Βοηθητικές εργασίες -> Web Forms.

Web Forms. Το Web Forms βρίσκεται στο µενού Οργάνωση λειτουργίας -> Βοηθητικές εργασίες -> Web Forms. Web Forms Το module Web Forms του Atlantis δίνει την δυνατότητα σχεδιασµού εφαρµογών που µπορούν να λειτουργήσουν µέσω ενός web browser. Η επικοινωνία µε το Atlantis γίνεται µέσω του RWS (Roads Web Service).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 5 του ν.4036/2012 προβλέπεται η καταγραφή της λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1: ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 303349 2: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 053 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Ενίσχυση νέων παράλληλων εκδηλώσεων Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες»

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» (MIS: 439851) Σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού για εμβολιασμό στα Κέντρα Υγείας. Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Ακαδημία Ποδοσφαίρου Περιεχόμενα Έγκατάσταση της εφαρμογής... 5 Έναρξη της εφαρμογής... 9 3. Αθλητές...

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Ακαδημία Ποδοσφαίρου Περιεχόμενα Έγκατάσταση της εφαρμογής... 5 Έναρξη της εφαρμογής... 9 3. Αθλητές... Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Ακαδημία Ποδοσφαίρου Περιεχόμενα 1. Έγκατάσταση της εφαρμογής... 5 1.1 Αρχικό μενού εγκατάστασης της Εφαρμογής... 5 1.2 Εγκατάση της εφαρμογής... 5 2. Έναρξη της εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΦΑ eοrder 1. Κάνουμε αποστολή παραγγελίας όπως έχουμε συνηθίσει από το πρόγραμμα του φαρμακείου μας 2. Αυτόματα ανοίγει το πρόγραμμα eοrder και πατάμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order POS Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order POS θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X Αξιολογημένη από ΔΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30329 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης V 1.02

Οδηγίες Χρήσης V 1.02 e-myf εφαρμογή διαχείρισης Συγκεντρωτικής Τιμολογίων σύμφωνο με τον ΚΦΑΣ Οδηγίες Χρήσης V 1.02 Περιεχόμενα Σελίδα Έναρξη εφαρμογής 2 Παραστατικά Εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εξόδων 6 Συγκεντρωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΣΗ & ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΣΗ & ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΣΗ & ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Έγινε ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός του προγράμματος τιμολόγησης και προσφοράς προγραμμάτων ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS.

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. QEMS TUTORIAL CRM Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.1 + 26/6/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 LOGIN... 3 δικαιωματα ΕΦΑΡΜΟΓΗς... 4 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ... 4 ADMIN / MANAGER... 4 ΥΠΑΛΗΛΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. Εγχειρίδιο Χρήσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Απένταξη Έργων

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. Εγχειρίδιο Χρήσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Απένταξη Έργων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Εγχειρίδιο Χρήσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Απένταξη Έργων Ημερομηνία: 29 Μαΐου 2014 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Έκδοση Ημερομηνία Αιτία Τροποποίησης 0.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 Έκδοση 01 9/1/2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. e-παράβολο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. e-παράβολο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ http://edu19-20.cti.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Πάτρα, Νοέμβριος 2008 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ

Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ 1 Περιεχόμενα Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ.. 3 Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ... 6 Οδηγίες Επιθέματα.. 14 Επιπλέον επιλογές... 22 2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Αθήνα, Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση... 3 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικές οδηγίες που αφορούν την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 από τα φυσικά πρόσωπα... 3 2. Υποβολή Τροποποιητικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OPEN TECHNOLOGY SERVICES 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 1-1 1.1 Τι απαιτείται για τη δημιουργία Νέας Περιόδου... 1-1 1.2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14 ΟΘΟΝΗ 1 Πληκτρολογήστε την διεύθυνση https://www.infotestexams.gr/manager στον Internet Explorer για να εµφανιστεί η παραπάνω οθόνη (Οθόνη 1). ηλαδή, η οθόνη του κεντρικού διαχειριστικού συστήµατος, όπου

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Εκδοση 1.0, 26/08/2009 Η εγκατάσταση του προγράμματος απομακρυσμένης εισαγωγής βαθμολογιών απαιτεί περιβάλλον windows (Windows 2000,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας θα παραλαμβάνουν το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ Έκδοση 1.0, Απρίλιος 2013 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Contents 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 4 1.1 ΣΤΟΧΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ Version 0.1 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 Εισαγωγή και Περίληψη:... 4 Γενικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής:... 4 Εργασίες Λειτουργού:... 4 Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ.... 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ... 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από http://www.minoiki.com.gr/shop/cms.php?id_cms=7 Σελίδα 1 Αναβάθμιση 22-04-2013 Ver 2.0.1.86 1. Αντικατάσταση λειτουργίας πλήκτρου (Num Pad) με «Νέο Πελάτη»

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Manual Συστήματος. MIS & Εντολοδοσίας. Ver.2.0

Manual Συστήματος. MIS & Εντολοδοσίας. Ver.2.0 Manual Συστήματος MIS & Εντολοδοσίας Ver.2.0 Περιεχόμενα Είσοδος στο Σύστημα... 4 Μηχανισμός Ταυτοποίησης Χρηστών... 4 Reports Επενδυτών... 5 Θέση Πελάτη... 5 Χρηματική Καρτέλα... 6 Πινακίδια Πελάτη...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής 2014 Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής Hair & Beauty Salon Management Εγχειρίδιο Χρήσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ: 2810235901 www.nikos.michalo.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1. Εισαγωγή ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ e - University / Unistudent Το εργαλείο Unistudent έχει υλοποιηθεί για να διευκολύνει τους φοιτητές του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

τ@μείο ενιαίων σχολικών επιτροπών & συμβουλίων σχολικών κοινοτήτων 2011, Στράτος 'stratari' κυριαζίδης

τ@μείο ενιαίων σχολικών επιτροπών & συμβουλίων σχολικών κοινοτήτων 2011, Στράτος 'stratari' κυριαζίδης Έκδοση 1.0 b2 τ@μείο ενιαίων σχολικών επιτροπών & συμβουλίων σχολικών κοινοτήτων 2011, Στράτος 'stratari' κυριαζίδης Το τ@μείο είναι μια εφαρμογή διαχείρισης ταμείου τόσο για τις νέες Σχολικές Επιτροπές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Υποψήφιοι 1 Δημιουργία Λογαριασμού και Είσοδος στο Σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Υποψήφιος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Οργάνωσης Μαθήματος στην Ιδρυματική πλατφόρμα του open e class. Σύνταξη: MY-AOC

Οδηγίες Οργάνωσης Μαθήματος στην Ιδρυματική πλατφόρμα του open e class. Σύνταξη: MY-AOC Οδηγίες Οργάνωσης Μαθήματος στην Ιδρυματική πλατφόρμα του open e class Σύνταξη: MY-AOC Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Οργάνωση Μαθήματος 3 Η πλήρης οργάνωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 23/03/2010 Α.Π. : 12785/ΕΥΣΣΑΑΠ 588

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 23/03/2010 Α.Π. : 12785/ΕΥΣΣΑΑΠ 588 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα