Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος"

Transcript

1 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ User Interface Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Σεπτέμβριος 2010 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για τους χρήστες του ΟΠΣ - ΕΣΠΑ.]

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΝΕΟ USER INTERFACE ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Κεντρικός κατάλογος Επιλογών Στοιχεία Διαδραστικότητας Είδη Πεδίων Λειτουργικά Πλήκτρα Συστήματος Κουμπιά Λειτουργιών Εφαρμογής Καταστάσεις Επεξεργασίας Δεδομένων Τύποι Οθονών Κύριες Διαχειριστικές Οθόνες Δευτερεύουσες Διαχειριστικές Οθόνες Οθόνη Καταλόγου Τιμών Οθόνη Ιστορικού Αλλαγών Οθόνη Δημιουργίας Νέας Έκδοσης

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών οδηγός βασίστηκε σε παραδοτέο της σύμβασης «Προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στις απαιτήσεις της περιόδου » 1. Σκοπός του οδηγού είναι η κατανόηση των λειτουργιών όλων των τύπων οθονών και τα στοιχεία τους που υπάρχουν στις εφαρμογές του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Οι βασικοί κανόνες που τηρούνται κατά την σχεδίαση του User Interface είναι: Simplicity (Απλότητα Σχεδίασης) Cohesion - Affinity (Συνάφεια Συγγένεια) Functionalism (Λειτουργικότητα) Effectiveness ( Αποτελεσματικότητα) 1 Η σύμβαση υλοποιείται από την εταιρεία INTRACOM IT SERVICES με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 3

4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΣΠΑ ΟΠΣ ΧΠ ΕΠ ΛΜ ΛΕ ΛΥ ΔΔΔ ΕΦΔ ΕΔΑ ΔΕ ΣΕ ΤΔΠ ΤΔΥ ΕΤΠΑ ΤΣ ΦΑΠ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Χρηματοδοτικός Πίνακας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Λειτουργική Μονάδα Λειτουργική Ενότητα Λειτουργική Υποενότητα Δελτίο Δήλωσης Δαπανών Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Διαδικασία Εκπαίδευσης Σενάριο Εκπαίδευσης Τεχνικό Δελτίο Πράξης Τεχνικό Δελτίο Υποέργου Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ταμείο Συνοχής Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 4

5 1. ΝΕΟ USER INTERFACE ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 1.1. Βασικές Λειτουργίες Κεντρικός κατάλογος Επιλογών Η διασύνδεση χρήστη με τις λειτουργίες του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ επικεντρώνεται στη νέα δομή του κεντρικού καταλόγου επιλογών, μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη Λειτουργική Μονάδα, Ενότητα ή Υπο-Ενότητα στην οποία θέλει να εργαστεί. O κεντρικός κατάλογος επιλογών (κεντρικό μενού) του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες, στις οποίες έχει πρόσβαση ο κάθε χρήστης, ανάλογα με τα δικαιώματά του και τα επίπεδα πρόσβασης και ασφάλειας, που έχουν οριστεί από τον διαχειριστή του συστήματος. Το νέο σύστημα διεπαφής αποτελείται από τον Κυρίως Κατάλογο Επιλογών ο οποίος είναι δομημένος σε πρώτο επίπεδο στις Λειτουργικές Μονάδες του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ: Προγραμματισμός Επιλογή/Έγκριση Παρακολούθηση Έλεγχοι/Επαληθεύσεις Χρηματορροές Εκτυπώσεις Βοηθητικές Εργασίες (Παράμετροι) 5

6 Η κάθε Λειτουργική Μονάδα αποτελείται από Λειτουργικές Ενότητες (ΛΕ) και ορισμένες ΛΕ συμπεριλαμβάνουν και Λειτουργικές Υπο-ενότητες (ΛΥ). Οι προαναφερόμενες Λειτουργικές Μονάδες συμπεριλαμβάνουν τις εξής Λειτουργικές Ενότητες και Υπο-ενότητες: ΛΜ Προγραμματισμός Η ΛΜ Προγραμματισμός δομείται σε συνολικά τέσσερις Λειτουργικές Ενότητες, τρεις εκ των οποίων συμπεριλαμβάνουν και ΛΥ ως ακολούθως Προγραμματισμός ΛΕ Διαχείριση Δομής που συμπεριλαμβάνει ΛΥ Ορισμός ΕΣΠΑ ΛΥ Διαχείριση Προγραμμάτων ΛΥ Διαχείριση Αξόνων Προτεραιότητας ΛΕ Διαχείριση Χρηματοδοτικών Πινάκων που συμπεριλαμβάνει ΛΥ Διαχείριση ΧΠ ΕΣΠΑ ΛΥ Διαχείριση ΧΠ Επιχειρησιακού Προγράμματος ΛΕ Εκχωρήσεις ΛΕ Αναφορές που συμπεριλαμβάνει δύο ομάδες ΛΥ Προγραμμάτων - ΛΥ Εκχωρήσεις Ε.Π. Προγραμμάτων - ΛΥ Σχέδιο Διαχείρισης Ε.Π. ανά Φορέα Λοιπές - ΛΥ Εκχωρήσεις Φορέα Λοιπές - ΛΥ Εξαγωγή Στοιχείων Εκχωρήσεων ΛΜ Επιλογή/Έγκριση Η ΛΜ Επιλογή/Έγκριση δομείται σε συνολικά πέντε Λειτουργικές Ενότητες, τρεις εκ των οποίων συμπεριλαμβάνουν και ΛΥ ή ομάδες ΛΥ ως ακολούθως: Επιλογή/Έγκριση ΛΕ Προσκλήσεις ΛΕ Κατάλογος Πράξεων ΛΕ Πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων που συμπεριλαμβάνει ΛΥ Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης ΛΥ Τεχνικό Δελτίο Πράξης Πίνακας Κατάταξης ΛΥ Δημιουργία Πίνακας Κατάταξης ΛΥ Εμφάνιση/Οριστικοποίηση ΛΥ Αίτηση Γνωμοδότησης ΛΥ Γνωμοδότηση ΛΥ Απόφαση Ένταξης/Επανένταξης ΛΥ Απόρριψη Πράξεων 6

7 ΛΥ ΤΔ Πράξεων Οριζόντιας Πράξης ΛΕ Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων που συμπεριλαμβάνει ΛΥ Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΛΕ Αναφορές που συμπεριλαμβάνει ΛΥ Καρτέλα Προσκλήσεων ΛΥ Καρτέλα Προτάσεων/ Πράξεων ΛΜ Παρακολούθηση Η ΛΜ Παρακολούθησης δομείται σε συνολικά πέντε Λειτουργικές Ενότητες, τρεις εκ των οποίων συμπεριλαμβάνουν και ΛΥ ως ακολούθως: Παρακολούθηση ΛΕ Πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων που συμπεριλαμβάνει ΛΥ Προεγκρίσεις ΛΥ Τεχνικό Δελτίο Υποέργου ΛΥ Δελτίο Παρακολούθησης-Αξιολόγησης Πράξης ΛΥ Δελτίο Δήλωσης Δαπανών/Διοικητική Επαλήθευση ΛΥ Δελτίο Καταχώρησης Διορθώσεων ΛΕ Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων που συμπεριλαμβάνει ΛΥ Δελτίο Παρακολούθησης-Αξιολόγησης Πράξης ΛΕ Απόφαση Ανάκλησης ΛΕ Ολοκλήρωση Πράξης ΛΕ Αναφορές ΛΥ Προεγκρίσεων/Υποέργων ΛΥ Πληρωμών ΔΔΔ/Συσχετισμών ΛΥ Πληρωμών Έργων/Υποέργων ΛΥ Αναζήτηση Πράξεων ΛΥ Κριτήρια Αναζήτησης Πράξεων ΛΜ Έλεγχοι/Επαληθεύσεις Η ΛΜ Παρακολούθησης δομείται σε συνολικά οχτώ Λειτουργικές Ενότητες, μία εκ των οποίων συμπεριλαμβάνει και ΛΥ ως ακολούθως: Έλεγχοι/Επαληθεύσεις ΛΕ Δειγματοληψία που συμπεριλαμβάνει ΛΥ Δειγματοληψία ΛΥ Δειγματοληψία Αρχής Πληρωμής ΛΕ Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ΛΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΛΕ Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου ΛΕ Αρχή Πιστοποίησης 7

8 ΛΕ Διαχειριστική Αρχή / ΕΦΔ / ΕΔΑ ΛΕ Λοιπές Αρχές ΛΕ Αναφορές ΛΜ Χρηματορροές Η ΛΜ Χρηματορροές δομείται σε συνολικά τέσσερις Λειτουργικές Ενότητες, ως ακολούθως: Χρηματορροές ΛΕ Αίτηση Πληρωμής ΛΕ Εισροές ΛΕ Εξαιρέσεις ΛΕ Έσοδα ΛΜ Εκτυπώσεις Η ΛΜ Εκτυπώσεις δομείται σε συνολικά έξι Λειτουργικές Ενότητες, ως ακολούθως: Εκτυπώσεις ΛΕ Καρτέλα Ελέγχων/Επαληθεύσεων ΛΕ Εκτύπωση Δημόσιας Δαπάνης ανά ΕΠ ΛΕ Εκτύπωση Πληρωμών ανά έτος και μήνα ανά ΕΠ ΛΕ Εκτύπωση Δημόσιας Δαπάνης ανά ΕΦΔ ΛΕ Εκτύπωση Πληρωμών ανά έτος και μήνα ανά ΕΦΔ ΛΕ Έκθεση Εφαρμογής ΛΜ Βοηθητικές Εργασίες Η ΛΜ Βοηθητικές Εργασίες δομείται σε συνολικά είκοσι τρεις Λειτουργικές Ενότητες, έξι εκ των οποίων συμπεριλαμβάνουν και ΛΥ ως ακολούθως: Βοηθητικές Εργασίες ΛΕ Στόχοι ΛΕ Κατηγορίες Πράξης ΛΕ Διαχείριση Αναδόχων που συμπεριλαμβάνει ΛΥ Διαχείριση Αναδόχων ΛΥ Διαχείριση Αναδόχων Ε.Υ. ΟΠΣ ΛΕ Διαχείριση Δεικτών που συμπεριλαμβάνει ΛΥ Κατηγορίες Δεικτών ΛΥ Ορισμός Δεικτών ΛΕ Διαχείριση Στοιχείων Φορέων που συμπεριλαμβάνει ΛΥ Κατηγορίες Φορέων ΛΥ Φορείς 8

9 ΛΥ Φορείς Γνωμοδότησης ΛΥ Φορείς Διαχείρισης ΛΥ Νομικές Μορφές ΛΥ Κατηγορίες Νομικών Προσώπων ΛΥ Υποκατηγορίες Νομικών Προσώπων ΛΕ Διαχείριση Στοιχείων Χρηματοδότησης που συμπεριλαμβάνει ΛΥ Πηγές Χρηματοδότησης ΛΥ Χρηματοδοτικά Μέσα ΛΕ Είδη Υποέργου ΛΕ Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων ΛΕ Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών ΛΕ Στοιχεία Έτους ΛΕ Τομείς ΛΕ Χειριστές ΛΕ Κατηγοριοποίηση ΕΣΠΑ που συμπεριλαμβάνει Θεματική Προτεραιότητα ΛΥ Θεματική Κατηγοριοποίηση Θεματική Προτεραιότητα ΛΥ Τομείς Θεματικής Κατηγοριοποίησης ΛΥ Μορφή Χρηματοδότησης ΛΥ Εδαφικός Τύπος ΛΥ Οικονομική Δραστηριότητα ΛΕ Φάσεις Μεγάλων Έργων ΛΕ Διαχείριση Σκελών ΕΣΠΑ ΛΕ Διαδικασίες Ανάθεσης ΛΕ Ενισχυόμενα Προϊόντα ΛΕ Λίστες Εξέτασης ΛΕ Τύποι Παρέμβασης ΛΕ Κατευθυντήριες Γραμμές ΛΕ Είδη Ελέγχων/Επιτόπιων Επαληθεύσεων ΛΕ Ευρήματα Ελέγχου ΛΕ Κατηγορίες Εγγράφου ΛΕ Υπογραφές Χρηστών Στο κάτω μέρος του κεντρικού μενού εμφανίζεται ολογράφως ο πλήρης τίτλος της Λειτουργικής Μονάδας, Λειτουργικής Ενότητας ή Λειτουργικής Υπο-ενότητας που έχετε επιλέξει. Το κεντρικό μενού του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ απεικονίζεται στην συνέχεια με επιλεγμένη τη ΛΜ Προγραμματισμός: 9

10 Επίσης, στο κάτω μέρος του Κεντρικού μενού υπάρχουν τα παρακάτω κουμπιά: με το οποίο ο χρήστης ανοίγει την οθόνη της Λειτουργικής Ενότητας ή Υποενότητας που έχει επιλέξει, με το οποίο ο χρήστης πραγματοποιεί επέκταση όλων των κλάδων του Κεντρικού Μενού, με το οποίο ο χρήστης πραγματοποιεί σύμπτυξη όλων των κλάδων του Κεντρικού Μενού, με το οποίο ο χρήστης κλείνει την εφαρμογή ΟΠΣ/ΕΣΠΑ. Από το επίπεδο της ΛΕ ή της ΛΥ εφόσον υπάρχει, ενεργοποιείται η κυρίως οθόνη. Η κυρίως οθόνη (όπου είναι κατάλληλο) διαχωρίζεται σε δύο μέρη. Το πάνω μέρος της οθόνης ονομάζεται Τμήμα Γενικών Πληροφοριών (Common Data Section), ενώ το κάτω μέρος της 10

11 οθόνης περιέχει τις Καρτέλες (Tabs) στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μεμονωμένα πληροφοριακά πεδία ή ομαδοποιημένα σε Ομάδες Δεδομένων (Sections). Κάθε καρτέλα έχει ένα συγκεκριμένο τίτλο που απαρτίζει την πληροφορία που παρέχει. Εικόνα 1 Όπως απεικονίζεται στην ανωτέρω εικόνα, από το κεντρικό μενού που απεικονίζεται στα αριστερά της οθόνης, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει και να ενεργοποιήσει την Λειτουργική Μονάδα(ΛΜ) ενδιαφέροντός του και στην συνέχεια την Λειτουργική Ενότητα(ΛΕ) ή Υπο-Ενότητα(ΛΥ) στην οποία πρέπει να εργαστεί. Στην εν λόγω εικόνα απεικονίζονται οι ΛΜ στο κυρίως μενού ενώ η «ΛΜ Προγραμματισμού» έχει ενεργοποιηθεί και απεικονίζεται η «ΛΕ Διαχείριση Δομής» και οι ΛΥ που το απαρτίζουν. Με έντονο χρωματισμό φαίνεται η «ΛΥ Ορισμός ΕΣΠΑ» που έχει ενεργοποιηθεί και η αντίστοιχη οθόνη έχει ανοιχθεί στα δεξιά της εικόνας με τον αντίστοιχο τίτλο. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται το Common Data Section με τα μεμονωμένα πεδία: «Κωδικός ΕΣΠΑ», «Τίτλος», «Τίτλος Αγγλικά», «Κωδικός CCI ΕΣΠΑ», «Απόφαση ΕΕ» και «Αρχή Διαχείρισης». Στο κάτω μέρος της οθόνης είναι διακριτές οι διαφορετικές καρτέλες ομαδοποίησης των πληροφοριακών πεδίων: «Γενικά Στοιχεία», «Τομείς» και «Υποτομείς», «Ταμεία» και «Υπεύθυνοι». Εντός της καρτέλας «Γενικά Στοιχεία» απεικονίζονται δύο ομάδες πεδίων: «Ημερομηνίες» και «Έτη ΕΣΠΑ». Παράλληλα, μέσω ενός οριζόντιου μενού με εικονίδια που απεικονίζονται στο πάνω μέρος της εικόνας, ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει εργασίες όπως π.χ. αποθήκευση, διαγραφή, επαναφορά, αναζήτηση κλπ., εντός της ΛΕ ή ΛΥ στην οποία εργάζεται. Η εν λόγω ενδεικτική προσέγγιση στην δομή του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, παρέχει ταυτόχρονα την δυνατότητα, αφενός της ιεραρχικής αποτύπωσης του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που τα απαρτίζουν, και αφετέρου της ιεραρχικής δομής του συστήματος διαχείρισης μεταξύ των διαφορετικών αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων με την διαχείριση φορέων. 11

12 12

13 1.1.2 Στοιχεία Διαδραστικότητας Σε αυτή την παράγραφο περιγράφεται, σε λεπτομέρεια, η Standard λειτουργικότητα όλων των τύπων των πεδίων και διαδικασιών στις εφαρμογές του ΟΠΣ ΕΣΠΑ Είδη Πεδίων Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα είδη των πεδίων που περιέχονται στις οθόνες της εφαρμογής ΟΠΣ/ΕΣΠΑ με τη λειτουργία και την περιγραφή τους. Σύμβολο Λειτουργία Περιγραφή Υποχρεωτικό Πεδίο Υποχρεωτικό πεδίο που πρέπει να συμπληρωθεί, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση ή ενημέρωση μιας εγγραφής. Πεδίο Αναζήτησης Πεδίο που μπορεί να συμπληρωθεί για την ανεύρεση μιας εγγραφής. Πεδίο κειμένου Προαιρετικό πεδίο, που χρησιμοποιείται για επιπλέον πληροφορίες. Πεδίο εμφάνισης περιεχομένου Πληροφοριακό πεδίο που συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα. Τρέχουσα Εγγραφή Προσδιορίζει την τρέχουσα εγγραφή. Πεδίο Πολλαπλών επιλογών Το «κουμπί ραδιόφωνου» ανήκει σε μια ομάδα επιλογών. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία μόνο τιμή. Πεδίο Ένδειξης Ελέγχου Οι επιλογές είναι μόνο Ναι (επιλεγμένο) και Όχι (μη επιλεγμένο). Πεδίο Λίστας τιμών Από μια λίστα επιλογών ο χρήστης μπορεί να επιλέγει μία εξ αυτών. Εμφανίζεται μόνο μία επιλογή, οι υπόλοιπες εμφανίζονται αν ο χρήστης κάνει κλικ στο βελάκι. 13

14 Σύμβολο Λειτουργία Περιγραφή Πεδίο Ελέγχου Οι επιλογές είναι ΝΑΙ (Ελεγμένη) και ΌΧΙ (Μη ελεγμένη) και αφορούν στον οριστικό έλεγχο των δεδομένων της οθόνης. Μπάρα Ολίσθησης Αν ο πίνακας απαιτεί την εμφάνιση περισσότερων σειρών εγγραφών, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο κουμπί, προκειμένου να δει όλη την πληροφορία. Πίνακας 1 14

15 Λειτουργικά Πλήκτρα Συστήματος Τα πλήκτρα ενεργοποίησης των λειτουργιών του συστήματος παρέχονται στο οριζόντιο μενού στο επάνω μέρος της οθόνης της εφαρμογής και ενεργοποιούνται είτε με την επιλογή τους είτε με συνδυασμό πλήκτρων του πληκτρολογίου. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα λειτουργικά πλήκτρα του συστήματος, ο τίτλος της λειτουργίας τους καθώς και η περιγραφή της λειτουργικότητάς τους. Εικόνα Τίτλος Πληκτρολόγιο Περιγραφή Αποθήκευση F10 Αποθηκεύεται η νέα εγγραφή στη βάση δεδομένων (Οθόνη Καταχώρησης). Αποθηκεύονται οι αλλαγές μιας υπάρχουσας εγγραφής. (Οθόνη Ενημέρωσης). Αποθήκευση- Καθαρισμός Κριτήρια Αναζήτησης Ακύρωση Αναζήτησης Εκτέλεση Αναζήτησης Καθαρισμός Φόρμας Καθαρισμός Εγγραφής F7 Ctrl+Q F8 Shift+F7 Shift+F4 Καθαρίζεται η ανακτημένη εγγραφή από την οθόνη. Το σύστημα ελέγχει για αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και εμφανίζεται παράθυρο μηνύματος που ρωτάει αν ο χρήστης θα συνεχίσει, αποθηκεύοντας ή μη αποθηκεύοντας αυτές τις αλλαγές. Η φόρμα τίθεται σε κατάσταση αναζήτησης, ώστε ο χρήστης να εισάγει τα κριτήρια αναζήτησης. Ακυρώνεται η κατάσταση αναζήτησης κριτηρίων. Εκτελείται η αναζήτηση βάσει των κριτηρίων αναζήτησης που εισήχθηκαν από τον χρήστη. Καθαρίζεται η φόρμα από την υπάρχουσα πληροφορία. Καθαρίζεται η εγγραφή που επιλέγει ο χρήστης. Νέα Εγγραφή F6 Εισάγεται νέα σειρά πεδίων εγγραφής. Διαγραφή Εγγραφής Shift+F6 Διαγράφεται η επιλεγμένη σειρά εγγραφής. Προηγούμενη Εγγραφή Up Arrow Εμφανίζεται η πληροφορία της προηγούμενης εγγραφής. Επομένη Εγγραφή Down Arrow Εμφανίζεται η πληροφορία της επόμενης εγγραφής. Εκτύπωση Ctrl+P Εκτυπώνεται η φόρμα. Λίστα Τιμών F9 Εμφανίζεται το παράθυρο «Λίστα Τιμών», το οποίο περιέχει λίστα με έγκυρες τιμές. Το πλήκτρο ενεργοποιείται μόνο εάν το πεδίο υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία. Κειμενογράφος Ctrl+E Ανοίγει ο κειμενογράφος 15

16 Αντιγραφή Ctrl+C Αντιγράφεται η επιλεγμένη πληροφορία στο πρόχειρο (clipboard). Επικόλληση Ctrl+V Επικολλείται η αντιγραμμένη πληροφορία από το πρόχειρο (clipboard) στο επιλεγμένο πεδίο. Βοήθεια F1 Ανοίγει το παράθυρο βοήθειας της ανοιγμένης φόρμας. Έξοδος Ctrl+Q Κλείνει την ανοιγμένη φόρμα. Επισύναψη αρχείων Ctrl+U Ανοίγει φόρμα μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να επισυνάψει αρχεία Πίνακας 2 16

17 Κουμπιά Λειτουργιών Εφαρμογής Τα κουμπιά ενεργοποίησης λειτουργιών της εφαρμογής είναι τοποθετημένα στο κάτω μέρος της οθόνης/φόρμας που είναι ενεργοποιημένη, εκτός από το κουμπί των Επιπρόσθετων Λειτουργιών που είναι τοποθετημένο στο πάνω μέρος της φόρμας. Σε όλες τις περιπτώσεις στα εν λόγω κουμπιά αναγράφεται ο τίτλος τους και μέσω αυτών ενεργοποιούνται παράθυρα ή εκτελούνται ενέργειες μέσω των οποίων ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει την απαραίτητη εργασία. Σημειώνεται ότι, όταν ένα κουμπί είναι «γκριζαρισμένο» τότε το συγκεκριμένο κουμπί είναι απενεργοποιημένο. Ενεργοποιείται σύμφωνα με συγκεκριμένες συνθήκες καταχώρησης και ελέγχου των δεδομένων στο σύστημα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα σημαντικότερα από τα εν λόγω πλήκτρα με επεξήγηση της λειτουργικότητας τους. Κουμπί Επιπρόσθετες Λειτουργίες Περιγραφή Το πλήκτρο ενεργοποιείται με πάτημα του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού (Right-mouse click). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει επιπρόσθετες λειτουργίες της τρέχουσας φόρμας. Ανοίγει ένα νέο παράθυρο που εμφανίζει το ιστορικό αλλαγών με τα εξής πεδία: Ημ/νία Εισαγωγής, Έχει εισαχθεί από, Ημ/νία Ενημέρωσης, Έχει ενημερωθεί από.. Ενεργοποιεί την διαδικασία εκτύπωσης και παραγωγής καταστάσεων Αντιγράφεται η υπάρχουσα πληροφορία μίας φόρμας και δημιουργείται μία νέα έκδοση σε άλλη κατάσταση (π.χ. από κατάσταση «προτεινόμενος» σε κατάσταση «εγκεκριμένος») ή αντιγράφεται η υπάρχουσα πληροφορία για να γίνει ενημέρωση δεδομένων στην νέα έκδοση (π.χ. αλλαγές στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης). Εξάγει τα αποτελέσματα των αναζητήσεων ή καταστάσεων σε Excel μορφή Εμφανίζει Παράθυρο με οδηγίες συμπλήρωσης στοιχείων για τον χρήστη Εμφανίζει το παράθυρο επισκόπησης αλλαγών των επιμέρους πληροφοριών της τρέχουσας οθόνης Κλείνει το ενεργό παράθυρο και επιστρέφει στη κύρια φόρμα Πίνακας 3 17

18 1.1.3 Καταστάσεις Επεξεργασίας Δεδομένων Οι καταστάσεις επεξεργασίας των δεδομένων ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης είναι οι εξής: o o o o o Εισαγωγή (Insert): Είναι ενεργή όταν ανοίγουμε τη φόρμα, ή πατάμε το κουμπί Καθαρισμός. Στην κατάσταση αυτή ο χρήστης με το κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης μπορεί να καταχωρήσει δεδομένα. Εισαγωγή αναζήτησης (Enter Query): Είναι ενεργή αφού πατήσουμε το κουμπί Εισαγωγή Αναζήτησης. Στην κατάσταση αυτή ο χρήστης με το κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης μπορεί να εισάγει τα πεδία αναζήτησης και να ανακτήσει την εγγραφή με το κουμπί Αναζήτηση. Αναζήτηση (Query): Είναι ενεργή αφού πατήσουμε το κουμπί Εισαγωγή Αναζήτησης και στη συνέχεια το κουμπί Αναζήτηση. Στην κατάσταση αυτή ο χρήστης με το κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης μπορεί να κάνει επισκόπηση των δεδομένων. Ενημέρωση (Update): Είναι ενεργή αφού πατήσουμε το κουμπί Εισαγωγή Αναζήτησης και στη συνέχεια το κουμπί Αναζήτηση. Στην κατάσταση αυτή ο χρήστης με το κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης μπορεί να τροποποιήσει δεδομένα. Διαγραφή (Delete): Είναι ενεργή αφού πατήσουμε το κουμπί Εισαγωγή Αναζήτησης και στη συνέχεια το κουμπί Αναζήτηση. Στην κατάσταση αυτή ο χρήστης με το κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης μπορεί να διαγράψει δεδομένα. 18

19 1.1.4 Τύποι Οθονών Οι Εφαρμογές του ΟΠΣ ΕΣΠΑ είναι χωρισμένες στους παρακάτω τύπους οθονών, βασισμένες στις Standard Λειτουργίες : Κύρια Οθόνη Διαχείρισης (Main Administrative Screen) Οθόνη Καταλόγου τιμών (List of Values Screen) Οθόνη Ιστορικού Αλλαγών Οθόνη δημιουργίας Νέας Έκδοσης Κύριες Διαχειριστικές Οθόνες Κύριες Διαχειριστικές Οθόνες είναι όλες οι οθόνες που ανοίγουν από το Κεντρικό Μενού της εφαρμογής. Η οθόνη αυτού του τύπου υποστηρίζει τις ακόλουθες ενέργειες, σε συνάρτηση με τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις οθόνες μεταγωγής (Επιπρόσθετες Ενέργειες), εφόσον υπάρχουν: Εισαγωγή δεδομένων (Insert data) Ο χρήστης εισάγει (τουλάχιστον) τα υποχρεωτικά πεδία, προκειμένου να καταχωρήσει (πατώντας το κουμπί Αποθήκευση) μια νέα εγγραφή. Το σύστημα ελέγχει τα υποχρεωτικά πεδία, εμφανίζει το μήνυμα ότι οι αλλαγές καταχωρήθηκαν, δημιουργεί αυτομάτως μια νέα εγγραφή και προσθέτει τις πληροφορίες που αφορούν το όνομα του χρήστη (Username), την ομάδα/θέση του χρήστη, καθώς και την ημερομηνία/ώρα της καταχώρησης. Αυτή η ενέργεια ισχύει μόνο για την κατάσταση Εισαγωγής Δεδομένων (insert mode). Αναζήτηση δεδομένων (Search data) Ο χρήστης, προκειμένου να ανακτήσει μια εγγραφή, πρέπει να πατήσει το κουμπί Εισαγωγή Αναζήτησης, μετά να εισάγει το πρωτεύον κλειδί και μετά να πατήσει το Query. Εάν δεν γνωρίζει το πρωτεύον κλειδί, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις οθόνες Καταλόγου Τιμών (List of Values), πατώντας το κουμπί Λίστα Τιμών. Η ενέργεια αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στην κατάσταση Εισαγωγής Αναζήτησης (Enter Query). Ενημέρωση Δεδομένων (Update data) Προκειμένου ο χρήστης να ενημερώσει μια υπάρχουσα εγγραφή, πρέπει πρώτα να την ανακτήσει χρησιμοποιώντας την Αναζήτηση δεδομένων (Search data), μετά να κάνει τις αλλαγές και τέλος, να τις καταχωρήσει πατώντας το κουμπί Αποθήκευση. Το σύστημα ελέγχει τα υποχρεωτικά πεδία της εγγραφής και προσθέτει τις πληροφορίες που αφορούν το όνομα 19

20 του χρήστη (Username), την ομάδα/θέση του χρήστη, καθώς και την ημερομηνία/ώρα της καταχώρησης. Η ενέργεια αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στην κατάσταση Ενημέρωσης. Διαγραφή Δεδομένων (Delete data) Προκειμένου ο χρήστης να διαγράψει μια υπάρχουσα εγγραφή, πρέπει να την ανακτήσει και μετά να τη διαγράψει, πατώντας το κουμπί Διαγραφή. Αν υπάρχουν τυχόν εξαρτήσεις (details), τότε θα πρέπει να διαγραφούν πρώτα αυτές, προκειμένου να διαγραφεί η αρχική εγγραφή (parent record). Η ενέργεια αυτή είναι διαθέσιμη στις καταστάσεις Αναζήτηση (Query) ή Ενημέρωση (Update). Εμφάνιση Ιστορικού Αλλαγών Ο χρήστης προκειμένου να δει τις πληροφορίες για την καταχώρηση και την τελευταία ενημέρωση μιας εγγραφής, πρέπει πρώτα να την ανακτήσει και μετά να πατήσει το κουμπί Ιστορικό Αλλαγών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πρόσβαση στις παραπάνω ενέργειες εξαρτάται από τα δικαιώματα πρόσβασης του χρήστη, που βασίζονται στο προφίλ ασφαλείας του χρήστη. Κύρια Διαχειριστική Οθόνη 20

21 Δευτερεύουσες Διαχειριστικές Οθόνες Δευτερεύουσες Διαχειριστικές Οθόνες είναι όλες οι οθόνες που ανοίγουν από τις Κύριες Διαχειριστικές Οθόνες. Η οθόνη αυτού του τύπου υποστηρίζει τις ενέργειες που περιγράφονται για τις Κύριες Διαχειριστικές Οθόνες. Κύρια Διαχειριστική Οθόνη 21

22 Δευτερεύουσα Διαχειριστική Οθόνη Λειτουργικά Πλήκτρα Στο κάτω μέρος της Δευτερεύουσας Διαχειριστικής Οθόνης υπάρχει το κουμπί «Επιστροφή» με το οποίο κλείνει η Δευτερεύουσα Διαχειριστική Οθόνη και επιστρέφει στην Κύρια. 22

23 Οθόνη Καταλόγου Τιμών Η Οθόνη Καταλόγου Τιμών καλείται όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί Λίστα Τιμών. Κύρια Διαχειριστική Οθόνη 23

24 Οθόνη Καταλόγου Τιμών (List of Values Screen) Λειτουργικά Πλήκτρα OK: Επιστρέφει την επιλεγμένη τιμή στο πεδίο της Κύριας Οθόνης. Cancel: Κλείνει την Οθόνη Καταλόγου Τιμών και επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη. Find: Εκτελείται αναζήτηση τιμών από τη λίστα βάσει των δεδομένων που καταχωρούνται στο πεδίο «Find» που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης. 24

25 Οθόνη Ιστορικού Αλλαγών Η Οθόνη Ιστορικού Αλλαγών καλείται από τις Κύριες και τις Δευτερεύουσες Διαχειριστικές Οθόνες: είτε με το κουμπί «Ιστορικό Αλλαγών» Κύρια Διαχειριστική Οθόνη 25

26 είτε με επιλογή από το κουμπί Επιπρόσθετες Λειτουργίες Κύρια Διαχειριστική Οθόνη 26

27 Οθόνη Ιστορικού Αλλαγών Περιγραφή Πεδίων Ημερομηνία Εισαγωγής: Η ημερομηνία κατά την οποία η εγγραφή καταχωρήθηκε στο σύστημα. Έχει εισαχθεί από: Ο χρήστης (Username) που πραγματοποίησε την αρχική καταχώρηση. Ημερομηνία Ενημέρωσης: Η ημερομηνία κατά την οποία έγινε η τελευταία ενημέρωση της εγγραφής. Χρήστης Ενημέρωσης:Ο χρήστης (Username) που πραγματοποίησε την τελευταία ενημέρωση της εγγραφής. Αριθμός δελτίου Η/Υ: Ο αριθμός δελτίου με το οποίο έγινε η ηλεκτρονική υποβολή των δεδομένων. Έκδοση δελτίου Η/Υ: Η έκδοση του δελτίου με το οποίο έγινε η ηλεκτρονική υποβολή των δεδομένων. Λειτουργικά Πλήκτρα ΟΚ: Κλείνει την Οθόνη Ιστορικού Αλλαγών και επιστρέφει στην Κύρια Οθόνη. 27

28 Οθόνη Δημιουργίας Νέας Έκδοσης Η Οθόνη Δημιουργίας Νέας Έκδοσης καλείται από τις Κύριες Διαχειριστικές Οθόνες: είτε με το πάτημα του κουμπιού Αντιγραφή Κύρια Διαχειριστική Οθόνη 28

29 Οθόνη Δημιουργίας Νέας Έκδοσης Περιγραφή Πεδίων Κατάσταση: Οι δυνατές τιμές είναι: Εργασίας, Προτεινόμενος και Εγκεκριμένος. Λειτουργικά Κουμπιά Εκτέλεση: Δημιουργεί αντίγραφο της συγκεκριμένης εγγραφής με την επιλεγμένη κατάσταση και δίνει νέο α/α Έκδοσης. Έξοδος: Κλείνει την Οθόνη Δημιουργίας Νέας Έκδοσης και επιστρέφει στην Κύρια Διαχειριστική Οθόνη. 29

30 Είτε με επιλογή της Αντιγραφής από το κουμπί Επιπρόσθετες Λειτουργίες Κύρια Διαχειριστική Οθόνη 30

31 Οθόνη Δημιουργίας Νέας Έκδοσης Περιγραφή Πεδίων Ημερομηνία Δικαιούχου: Η Ημερομηνία Πρωτοκόλλου που αποστέλλεται η νέα έκδοση του εντύπου από τον Δικαιούχο. Ημερομηνία Δ.Α.: Η Ημερομηνία Πρωτοκόλλου που παραλαμβάνεται η νέα έκδοση του εντύπου από την Διαχειριστική Αρχή. Λειτουργικά Κουμπιά Εκτέλεση: Δημιουργεί αντίγραφο της συγκεκριμένης εγγραφής και δίνει νέο α/α Έκδοσης. Έξοδος: Κλείνει την Οθόνη Δημιουργίας Νέας Έκδοσης και επιστρέφει στην Κύρια Διαχειριστική Οθόνη. 31

32 1.1.5 Λειτουργία του κουμπιού «ΠΑΡΑΘΥΡΟ» Το νέο περιβάλλον χρήστη (νέο User Interface) δίνει τη δυνατότητα επιλογής μίας οθόνης (Κύριας ή Δευτερεύουσας) από το σύνολο δύο ή περισσοτέρων ενεργοποιημένων οθονών. Η συγκεκριμένη λειτουργία πραγματοποιείται με τη χρήση του κουμπιού στο αριστερό άνω μέρος του παραθύρου της εφαρμογής ΟΠΣ/ΕΣΠΑ. που βρίσκεται Εικόνα 3 Εφόσον ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει περισσότερες από μία οθόνες πατώντας το κουμπί το σύστημα εμφανίζει μία λίστα με τους τίτλους των οθονών που είναι ενεργοποιημένες όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Εικόνα 4 32

33 Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, στον αριθμό 3 αντιστοιχεί η οθόνη του Δελτίου Δήλωσης Δαπανών για Πράξεις Πλην Κρατικών Ενισχύσεων ενώ στον αριθμό 4 και στον αριθμό 5 αντιστοιχούν οι οθόνες του Δελτίου Παρακολούθησης-Αξιολόγησης Πράξης και των Στοιχείων Δαπανών Ενίσχυσης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων, αντίστοιχα. Ο χρήστης επιλέγοντας το radio button που αντιστοιχεί στον κάθε ένα από τους παραπάνω αριθμούς εμφανίζει την αντίστοιχη οθόνη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν μία οθόνη επιλεχθεί από τον χρήστη μέσω του κουμπιού αλλά ενώ έχει εμφανιστεί αυτή παραμένει ανενεργή, τότε ο χρήστης πρέπει να κλικάρει τη μπάρα του τίτλου της οθόνης για να την ενεργοποιήσει, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Εικόνα 5 33

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στόχος 3. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Νοέμβριος 2011 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ ΣΤΟΧΟΣ 3

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στόχος 3. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Νοέμβριος 2011 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ ΣΤΟΧΟΣ 3 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στόχος 3 Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Νοέμβριος 2011 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009 Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Δειγματοληψία. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Απρίλιος 2011

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Δειγματοληψία. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Απρίλιος 2011 Ειδική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Δειγματοληψία Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Απρίλιος 2011 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για τους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.2 Οκτώβριος 2013 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2010

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΔΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Έλεγχοι Επαληθεύσεις Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

3. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Προγραμματισμός

3. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Προγραμματισμός 3. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Προγραμματισμός 3.1. Διαχείριση Δομής ΚΠΣ 3.1.1 Ορισμός ΚΠΣ Προκειμένου να ορίσουμε ένα ΚΠΣ ακολουθούμε την εξής διαδικασία: Αρχικά από το μενού Προγραμματισμός επιλέγουμε Διαχείριση ΚΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΦΕΔ)» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΈΡΓΩΝ ΔΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Φεβρουάριος 2012

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Φεβρουάριος 2012 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2 Φεβρουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ KAI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Αναφορές. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Μάιος 2012

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Αναφορές. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Μάιος 2012 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Αναφορές Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Μάιος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για τους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος _ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω Έκδοση 1.0 12 Ιανουαρίου 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25978/04.08.2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : Προσαρμογή, Ανάπτυξη, Έλεγχος και Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΦΕΔ, ΕΦ ΔΣ, ΕΦ ΣΧ)» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ TOP-UP»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ TOP-UP» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ TOP-UP» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ TOP-UP...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Εισαγωγή

1. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Εισαγωγή 1. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Εισαγωγή 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Oλοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Παρακολούθηση. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Παρακολούθηση. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009 Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Παρακολούθηση Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΙΣΡΟΕΣ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΙΣΡΟΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΙΣΡΟΕΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΙΡΟΩΝ... 4 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΈΡΓΩΝ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΈΡΓΩΝ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΈΡΓΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσαρτήματος

Οδηγίες Προσαρτήματος Οδηγίες Προσαρτήματος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Προσαρτήματος στην εφαρμογή Γενική Λογιστική Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0.

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0 Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην παραγωγή: 28/3/2011

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην παραγωγή: 28/3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επισύναψη αρχείων 2. Επιστροφή δελτίου 3. Περιβαλλοντικοί Δείκτες ΤΔΠ ΕΤΠΑ. 4. Δημιουργία Δελτίου Παρακολούθησης βάσει πρόσφατου δελτίου στο ΟΠΣ 5. Διαχείριση κωδικών χρηστών 1 1. Επισύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010 Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Αλλαγές στο ΣΤΑΔΙΟ Α στην αξιολόγηση (εξέταση πληρότητας) I.1. Προσδιορισμός ερωτημάτων λίστας εξέτασης Λ1 στο ΕΠ I.2. Προσδιορισμός της λίστας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών. BrainStorm. Διαχείριση Πινάκων. Εισαγωγή, Μεταβολή, Διαγραφή Κατάταξη, Εντοπισμός Εγγραφών

Εγχειρίδιο Οδηγιών. BrainStorm. Διαχείριση Πινάκων. Εισαγωγή, Μεταβολή, Διαγραφή Κατάταξη, Εντοπισμός Εγγραφών Εγχειρίδιο Οδηγιών BrainStorm Διαχείριση Πινάκων Εισαγωγή, Μεταβολή, Διαγραφή Κατάταξη, Εντοπισμός Εγγραφών Στο κείμενο που ακολουθεί δίδονται οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο ο χειριστής δύναται : Να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Έκδοση 1.2 Περιεχόμενα 1. Είσοδος και Έξοδος από το Σύστημα... 3 2. Βοήθεια... 3 3. Αλλαγή Συνθηματικού... 3 4. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ Μεταφορά πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0 Δεκέμβριος 2013 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

6. Μεταφορά Δελτίων στο ΟΠΣ από τη Διαχειριστική Αρχή

6. Μεταφορά Δελτίων στο ΟΠΣ από τη Διαχειριστική Αρχή 6. Μεταφορά Δελτίων στο ΟΠΣ από τη Διαχειριστική Αρχή 6.1. Διαδικασία Μεταφοράς Δελτίων στο ΟΠΣ 6.1.1 Έγκριση / Απόρριψη ενός δελτίου από ΕΥΔ Για να μπορεί να μεταφερθεί ένα Δελτίο σε κατάσταση "Υποβλήθηκε"

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ο Δικαιούχος μπαίνει με τον κωδικό του στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), ως συνήθως. Ανοίγει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΟΠΣ ΕΣΠΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΟΠΣ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Έκδοση 3.0 Μάιος 2017 Μον Β ΥΟΠΣ [Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Ιούλιος 2013

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Ιούλιος 2013 Βελτιώσεις στη συμπλήρωση δελτίων και σε λειτουργικότητες της εφαρμογής που υλοποιήθηκαν: 1. Επιστροφή δελτίων 2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης 3. Τεχνικό Δελτίο Υποέργου 4. Δελτίο Δήλωσης Δαπανών 5. Δελτίο Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ / Ιδιωτικές Επενδύσεις

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ / Ιδιωτικές Επενδύσεις 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ / Ιδιωτικές Επενδύσεις 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ / Ιδιωτικές Επενδύσεις Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Απογραφή Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Απογραφής Ειδών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικής Πύλης Δήμου Κορυδαλλού

Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικής Πύλης Δήμου Κορυδαλλού ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικής Πύλης Δήμου Κορυδαλλού Έκδοση 1.0 2008 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 37013 / 22-7-2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Οδηγός αποδόσεων Κοινοτικής Συνδρομής για πράξεις Στόχου 3 Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Δημοτικών Πυλών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Δημοτικών Πυλών ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Δημοτικών Πυλών Έκδοση 1.1 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 494/27.12.2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 4» Το έργο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εξωτερικών Χρηστών Δημοτικών Πυλών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εξωτερικών Χρηστών Δημοτικών Πυλών ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εξωτερικών Χρηστών Δημοτικών Πυλών Έκδοση 1.1 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 494/27.12.2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Pylon Entry Πελάτες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πελάτη... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 5 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Προμηθευτές. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία-Μεταβολή- Διαγραφή Αναζήτηση ενός προμηθευτή

Pylon Entry. Προμηθευτές. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία-Μεταβολή- Διαγραφή Αναζήτηση ενός προμηθευτή Pylon Entry Προμηθευτές Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία-Μεταβολή- Διαγραφή Αναζήτηση ενός προμηθευτή Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Προμηθευτή... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 5 Καρτέλα Εμπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Έκδοση 2.0 Ιούλιος 2016 Μον Β ΥΟΠΣ [Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Έκδοση: /04/2013

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Έκδοση: /04/2013 Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Έκδοση: 02.10 05/04/2013 ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Δελτία Παρακολούθησης-Αξιολόγησης Πράξης/ Υποέργων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Δεκέμβριος 2010

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Δελτία Παρακολούθησης-Αξιολόγησης Πράξης/ Υποέργων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Δεκέμβριος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΔΑΠΥ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πίνακας Υποβολών & Υπολοίπων ανά Ασφαλιστικό Ταμείο Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Φορολογικής Αναμόρφωσης στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Έλεγχοι

6. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Έλεγχοι 6. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Έλεγχοι 6.1 Εισαγωγή 6.1.1 Γενικά περί Ελέγχων Η διαδικασία ελέγχων έχει ως σκοπό τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας των δαπανών καθώς και της τήρησης των κοινοτικών διατάξεων. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου Οδηγία Έκδοση 2.0 Νοέμβριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας Υλοποίηση: Omega Technology Η Πράξη «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» υλοποιείται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin)

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Εμπορική Διαχείριση > Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Μέσα από τη διαχείριση βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2016 Ver 25052016 Περιεχόμενα 1.ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 2.ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ... 4 2.1.1.Αναζήτηση Αίτησης / Αρχική Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση Browsers Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση 1 Πίνακας περιεχομένων Γενική περιγραφή... 3 Γενικά... 3 Ποιο αναλυτικά τα μέρη ενός browser... 4 Φίλτρα αναζήτησης... 4 Σενάρια αναζήτησης... 4 Όψεις εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΟΠΣ ΕΣΠΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΟΠΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΣΠΑ (ΔΑ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΟΠΣ ΕΣΠΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΟΠΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΣΠΑ (ΔΑ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΟΠΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΔΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ Παρακολούθηση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Νοέμβριος 2013

ΟΠΣ ΕΣΠΑ Παρακολούθηση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Νοέμβριος 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ Παρακολούθηση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Νοέμβριος 2013 [Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U

Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U 1 Βασικές οδηγίες Λήψη Κατηγοριών Μετά την εγκατάσταση του Spot4U το πρώτο βήµα που θα πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι να επιλέξει το Λήψη Κατηγοριών ώστε να ενηµερωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση Αποδείξεων

Καταχώρηση Αποδείξεων Καταχώρηση Αποδείξεων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Καταχώρησης Αποδείξεων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργίας Ενεργειών

Δημιουργίας Ενεργειών Δημιουργίας Ενεργειών Περιεχόμενα Δημιουργία Ενεργειών (Επικοινωνίας, Ραντεβού)... 3 Καταχώρηση Επικοινωνίας και Ραντεβού... 4 Βασικά Στοιχεία... 7 Πεδία Χρήστη... 8 Υπομνήματα... 8 Μεταβολή Ενέργειας...

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE... 2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)... 5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 6 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες που αφορούν τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ σε 2 οθόνες: «Στοιχεία ΠΔΕ» και «Χρηματοδοτικό Σχέδιο».

Συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες που αφορούν τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ σε 2 οθόνες: «Στοιχεία ΠΔΕ» και «Χρηματοδοτικό Σχέδιο». Α. Τεχνικό Δελτίο Πράξης πλην Κρατικών Ενισχύσεων Α. Στοιχεία ΠΔΕ Συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες που αφορούν τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ σε οθόνες: «Στοιχεία ΠΔΕ» και «Χρηματοδοτικό Σχέδιο». Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Pylon Entry Υπηρεσίες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Υπηρεσίας... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση πράξεων πλην Κρατικών Ενισχύσεων

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση πράξεων πλην Κρατικών Ενισχύσεων Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση πράξεων πλην Κρατικών Ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 3 Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Pylon Entry Υπηρεσίες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Υπηρεσίας... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Βήµα 1 Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την δυνατότητα ο χρήστης µέσα από ένα ευέλικτο υποσύστηµα να

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης των νέων εκτυπωτικών φορμών. 1 Δομή Νέας Εκτυπωτικής Φόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα