1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ"

Transcript

1 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται από την ανάγκη ύπαρξης ενός ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος, για την παρακολούθηση της προόδου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, των έργων του Ταμείου Συνοχής, των Δημοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Αποσκοπεί στη διαχείριση της πληροφορίας από το ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο, καθώς και στην κάλυψη όλων των διαστάσεων της διαχείρισης σχετικά με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα, το διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο. Οι εξυπηρετητές του ΟΠΣ διαθέτουν λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows 2000 server και NT4 server. Οι βάσεις δεδομένων είναι Oracle και οι application servers που χρησιμοποιούνται είναι Oracle. Οι υπηρεσίες προσφέρονται σε χρήστες μέσω http/https πρωτοκόλλου. Ορισμένες υπηρεσίες παρέχονται μέσω του δικτύου ευρείας περιοχής του ΥΠΟΙΟ Επιπρόσθετα, σε κάποιες υπηρεσίες παρέχεται πρόσβαση μέσω Internet Τι καλύπτει το ΟΠΣ Το ΟΠΣ καλύπτει τις διαστάσεις αυτές της διαχείρισης σε όλα τα βασικά τους στάδια, που είναι ο προγραμματισμός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση και περιλαμβάνει τα εξής υποσυστήματα: ΚΠΣ και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (όπου και αναφέρεται ο παρών Οδηγός), Ταμείο Συνοχής, ΠΔΕ, Ιδιωτικές Επενδύσεις Σε ποιους απευθύνεται Το ΟΠΣ υποστηρίζει όλες τις εμπλεκόμενες Αρχές, δηλαδή: τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των προγραμμάτων, την Αρχή Πληρωμής, τις Επιτροπές Παρακολούθησης, τις Ελεγκτικές Αρχές. Ειδικότερα, το υποσύστημα ΟΠΣ - ΠΔΕ υποστηρίζει τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΟ.

2 1.1.4 Περιγραφή τμημάτων ΟΠΣ - ΠΔΕ Για να εκκινήσουμε την κανονική βάση του ΟΠΣ χρησιμοποιούμε τον Internet Explorer και δίνουμε την διεύθυνση Αντίστοιχα για να εκκινήσουμε την εκπαιδευτική βάση δίνουμε τη διεύθυνση

3 Υπάρχουν διάφορα επίπεδα εξουσιοδότησης χρηστών τα οποία διαφοροποιούνται ως προς: τα μενού στα οποία έχουν πρόσβαση με βάση, π.χ. την Μονάδα ή την Υπηρεσία στην οποία ανήκουν, και τα δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα (ανάγνωση, καταχώριση, επικύρωση). Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται εισάγεται το όνομα αναγνώρισης του χρήστη και ο κωδικός του. Ο κωδικός χρήστη είναι μοναδικός και προσωπικός και η εγκυρότητά του ελέγχεται από το σύστημα. Όταν πληκτρολογείται το συνθηματικό, οι χαρακτήρες του δεν εμφανίζονται στην οθόνη και στις αντίστοιχες θέσεις εμφανίζεται ο χαρακτήρας "*" (αστέρι). Τα πεδία "ημερομηνία" και "Βάση δεδομένων" εμφανίζονται προσυμπληρωμένα από το σύστημα. Με το πλήκτρο Αλλαγή Συνθηματικού έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε το προκαθορισμένο συνθηματικό μας. Με το πλήκτρο Ακύρωση βγαίνουμε από την εφαρμογή. Με το πλήκτρο Σύνδεση με τη Βάση Δεδομένων συνδεόμαστε με το Σύστημα. Μετά την επιτυχή είσοδο του χρήστη στο σύστημα εμφανίζεται η οθόνη, μέσω της οποίας ο χρήστης επιλέγει το επιθυμητό υποσύστημα.

4 Η οθόνη επιλογής λειτουργιών έχει τη δομή menu επιλογών σε οριζόντια λίστα (bar menu) ή και σε κάθετη λίστα (pulldown menu). Η κάθε μία επιλογή της οριζόντιας λίστας είτε αποτελεί επιλογή κάποιας λειτουργίας είτε αναπτύσσεται σε κάθετη λίστα. Η κάθε επιλογή μιας κάθετης λίστας είτε αποτελεί επιλογή κάποιας λειτουργίας είτε αναπτύσσεται σε κάθετη υπό-λίστα (pulldown sub-menu), ενώ, οι επιμέρους λειτουργίες της κάθε μίας από τις παραπάνω ομάδες εμφανίζονται στην περιοχή κάτω από τον τίτλο της ομάδας τους ως επιλογές κάθετης λίστας. Έτσι έχουμε τις επιλογές σε κάθετες λίστες: Προγραμματισμός Ένταξη και Τροποποίηση Έργων Παρακολούθηση Χρηματορροές Εκτυπώσεις Βοηθητικές Εργασίες Αντληση στοιχείων από ΟΠΣ Για άντληση στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στο ΟΠΣ από τους χρήστες και με στόχο την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων έχουν δοθεί οι παρακάτω δυνατότητες: Εκτυπώσεις που έχει ενσωματωμένες το ΟΠΣ στα διάφορα menu του. Τα σχετικά αρχεία εξάγονται σε pdf μορφή και είναι αναγνώσιμα με τη βοήθεια του Acrobat Reader έκδοσης Σχετική λίστα εκτυπώσεων παρουσιάζεται σε επόμενο κεφάλαιο. Χρήση του εργαλείου Discoverer. Με το εργαλείο αυτό υπάρχει η δυνατότητα χρήσης έτοιμων αναφορών, που είναι κοινές σε όλους τους χρήστες. Κάθε χρήστης αντλεί τα δεδομένα που επιθυμεί, τα εξάγει σε

5 επεξεργάσιμη μορφή και δημιουργεί αναφορές με τον τρόπο που ο ίδιος επιθυμεί. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στον Οδηγό του Discoverer Ανταλλαγή δεδομένων με άλλα πληροφοριακά συστήματα Η βάση δεδομένων ΟΠΣ έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα συστήματα για την ανταλλαγή δεδομένων. Η ανταλλαγή δεδομένων για το ΟΠΣ - ΠΔΕ αφορά αρχεία συγκεκριμένης γραμμογράφησης (flat files) με την Τράπεζα της Ελλάδος που περιέχουν πληροφορίες για τα έργα του ΠΔΕ (πληρωμές, πιστώσεις, κά). Η ανταλλαγή των παραπάνω αρχείων είναι αμφίδρομη. 1.2 Πλοήγηση στο ΟΠΣ Εντοπισμός φόρμας Για να επιλέξουμε μια φόρμα που μας ενδιαφέρει θα πρέπει να κινηθούμε από τα αντίστοιχα μενού και υπομενού στα οποίο αναφέρεται. Ας υποθέσουμε ότι επιθυμούμε να εμφανίσουμε τη φόρμα "Έκδοση Συλλογικών Αποφάσεων". Η φόρμα αυτή αποτελεί βασική φόρμα στην οποία ορίζεται ένα ΠΔΕ. Άρα ανήκει στο μενού του Προγραμματισμού. Επιλέγουμε το μενού "Προγραμματισμός" και στη συνέχεια μέσω του αναδυόμενου μενού "Σύνταξη και Έκδοση Συλλογικών Αποφάσεων" επιλέγουμε τη φόρμα που μας ενδιαφέρει.

6 Αντίστοιχα, με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εμφανίσουμε στην οθόνη μας την εκάστοτε φόρμα που επιθυμούμε να δούμε. Τέλος, προκειμένου να κλείσουμε μια φόρμα απλά πατάμε το πλήκτρο "Έξοδος" Φόρμες και Υποφόρμες ΠΔΕ Στις περισότερες περιπτώσεις κάθε φόρμα αποτελείται από επί μέρους υποφόρμες οι οποίες γίνονται διαθέσιμες μέσω των κατάλληλων κουμπιών. Στην περίπτωση της φόρμας "Αποφάσεις Προέγκρισης Έργων" περιλαμβάνονται οι επιμέρους υποφόρμες: Στοιχεία Έργου, Στοιχεία ΣΑ, Παράρτημα, Διατάξεις, Διανομή. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι θέλουμε να δούμε την καρτέλα "Παράρτημα" που έχουμε καταχωρίσει. Από την οθόνη που βρισκόμαστε επιλέγουμε το πλήκτρο "Παράρτημα" και μεταφερόμαστε στην καρτέλα των παραρτημάτων. Όπως μπορούμε να δούμε οι επιλογές μας έχουν αλλάξει. Στην οθόνη μας έχουν εμφανιστεί τα στοιχεία που αφορούν το παράρτημα.

7 Αν επιλέξουμε Στοιχεία Έργου τότε θα μεταφερθούμε πάλι στην προηγούμενη οθόνη, όπου υπάρχουν τα γενικά στοιχεία του Έργου προέγκρισης. 1.3 Καταχώριση και αποθήκευση Πεδία Θα έχετε ήδη προσέξει ότι οι οθόνες της εφαρμογής ΟΠΣ - ΠΔΕ αποτελούνται από διάφορους τύπους πεδίων. Κάθε τύπος πεδίου έχει διαφορετική μορφή (χρωματισμό) και κατάσταση. Ας εξετάσουμε σαν παράδειγμα την οθόνη "Αποφάσεις Προέγκρισης Έργων". Στη συγκεκριμένη οθόνη μπορούμε να δούμε όλους τους τύπους πεδίων της εφαρμογής.

8 Βλέπουμε ότι υπάρχουν πεδία με 4 διαφορετικούς χρωματισμούς. τα κίτρινα πεδία (πεδία καταχώρησης υποχρεωτικά), τα λευκά πεδία (πεδία καταχώρησης μη υποχρεωτικά), τα γαλάζια πεδία (πεδία τρέχουσας καταχώρησης και επιλογής ), τα γκρίζα πεδία (πεδία ανάγνωσης: στα πεδία αυτά εμφανίζονται πληροφορίες διαθέσιμες μόνο για ανάγνωση από τον χρήστη. Ο χρήστης δεν μπορεί να επέμβει και να τις τροποποιήσει) Καταχώριση τιμών σε πεδία Ας δούμε τώρα πως μπορούμε να καταχωρίσουμε στοιχεία σε ένα πεδίο καταχώρισης. Ας υποθέσουμε ότι πρέπει να καταχωρίσουμε μία Συλλογική Απόφαση για το έτος Επιλέγουμε το πεδίο Οικονομικό Έτος καταχωρούμε την τιμή 2004 και πατάμε το πλήκτρο Enter. Βλέπουμε ότι εμφανίζεται ο Α/Α ΣΑ.

9 Στη συνέχεια στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία πληκτρολογούμε τον κωδικό του Φορέα που μας ενδιαφέρει και που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο , καθώς και στο πεδίο Κατηγορία δίνουμε την τιμή 4. Όπως βλέπουμε αυτόματα εμφανίζονται οι περιγραφές του Φορέα και της Κατηγορίας αντίστοιχα στο γκρίζο πεδίο ανάγνωσης. Στη συνέχεια καταχωρούμε και τα υπόλοιπα στοιχεία όπως βλέπουμε στην οθόνη μας. Στα πεδία ημερομηνιών γίνεται αυτόματη μορφοποίηση της τιμής στη μορφή ηη/μμ/εεεε ανεξάρτητα από τη μορφή που θα εισάγουμε εμείς την ημερομηνία (π.χ. οι καταχωρήσεις ή 7_12_04 θα μετατραπούν αυτόματα σε 07/12/2004).

10 Αντίστοιχα και στα πεδία τιμών αυτόματα το ποσό δέχεται 2 δεκαδικά ψηφία διαχωρισμένα με τελεία ενώ τα ποσά χωρίζονται σε χιλιάδες διαχωρισμένα με κόμμα Ανάκτηση τιμών από λίστες Εκτός από την καταχώριση τιμών στα διάφορα πεδία υπάρχει και η δυνατότητα ανάκτησης από λίστες. Έτσι μπορούμε αντί να πληκτρολογήσουμε τον κωδικό του Φορέα ( ) να επιλέξουμε μέσω της λίστας. Επιλέγοντας τη λίστα μας εμφανίζεται ένα παράθυρο που έχει όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Στη συνέχεια από τη λίστα επιλέγουμε την τιμή που μας ενδιαφέρει και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ. Πλέον εμφανίζεται στην οθόνη μας συμπληρωμένο το 1ο πεδίο.

11 Ένας εύκολος τρόπος για να βρίσκουμε την τιμή που επιθυμούμε σε μια λίστα που περιλαμβάνει πλήθος στοιχείων είναι η χρήση του πεδίου Find. Δίνοντας την τιμή που επιθυμούμε ή μια χαρακτηριστική λέξη ή κωδικό και πατώντας το πλήκτρο Αναζήτηση μεταφερόμαστε στο σημείο της λίστας που βρίσκεται η συγκεκριμένη τιμή. 1.4 Έγκριση Επικύρωση καταχωρημένων στοιχείων Τα στοιχεία καταχωρούνται και αποθηκεύονται σε μια φόρμα. Στη συνέχεια οριστικοποιούνται μέσω της διαδικασίας της έγκρισης. Η επικύρωση γίνεται από τον χρήστη με τον κατάλληλο κωδικό. Η δυνατότητα επικύρωσης στοιχείων σε μια φόρμα δίνεται μέσω του πλαισίου ελέγχου Ένδειξη Έγκρισης. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται οι επιλογές Κατάρτιση, Έγκριση, και σε ορισμένες περιπτώσεις και η επιλογή Εκτύπωση. Οι οθόνες που περιλαμβάνουν αυτή τη δυνατότητα είναι: Έκδοση Συλλογικών Αποφάσεων Χρηματοδότηση ΣΑ Αποφάσεις Προέγκρισης Έργων Α. Έκδοση Συλλογικών Αποφάσεων Όταν επιλέξουμε κατάσταση Έγκρισης από το σχετικό πλαίσιο ελέγχου, η Συλλογική

12 Απόφαση και τα έργα της δεν μπορούν πλέον να τροποποιηθούν. Μετά την έγκριση δεν μπορούμε να επανέλθουμε σε κατάσταση Κατάρτισης. Β. Χρηματοδότηση ΣΑ Όταν επιλέξουμε κατάσταση Έγκρισης από το σχετικό πλαίσιο ελέγχου, η απόφαση Χρηματοδότησης δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Μετά την έγκριση δεν μπορούμε να επανέλθουμε σε κατάσταση Κατάρτισης. Γ. Αποφάσεις Προέγκρισης Έργων Όταν επιλέξουμε κατάσταση Έγκρισης από το σχετικό πλαίσιο ελέγχου, η Απόφαση Προέγκρισης (και η σχετική της πρόταση) δεν μπορούν πλέον να τροποποιηθούν. Μετά την έγκριση δεν μπορούμε να επανέλθουμε σε κατάσταση Κατάρτισης.

13 1.5 Λειτουργικά πλήκτρα Λειτουργικά Πλήκτρα Ακριβώς κάτω από τα μενού επιλογής λειτουργιών στην Τρίτη γραμμή της οθόνης εμφανίζονται τα λειτουργικά πλήκτρα της εφαρμογής. Τα λειτουργικά πλήκτρα ενεργοποιούν τις βασικές λειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήματος.

14 Μόλις σύρουμε το ποντίκι μας πάνω από κάποιο λειτουργικό πλήκτρο εμφανίζεται σύντομη περιγραφή του. Αποθήκευση - F10 Αποθήκευση της εγγραφής στο σύστημα. Επισήμανση: Οποιοδήποτε εγγραφή ή αλλαγή εγγραφής που γίνεται στην Οθόνη Εργασίας δεν γίνεται κατανοητή και δεν καταγράφεται στο σύστημα αν δεν ενεργοποιηθεί η λειτουργία της Αποθήκευσης. Αποθήκευση /Καθαρισμός - Shift+F7 Αποθήκευση της εγγραφής στο σύστημα κατά τα ανωτέρω με ταυτόχρονο καθαρισμό των πεδίων της οθόνης προκειμένου να καταχωρηθεί η επόμενη εγγραφή. Κριτήρια Αναζήτησης - F7 Φέρνει την οθόνη σε κατάσταση αναζήτησης. Σε κατάσταση αναζήτησης ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει στα πεδία που είναι χρωματισμένα έντονα μπλε τα στοιχεία τα οποία θα αποτελέσουν τα κριτήρια με βάση τα οποία θα γίνει η αναζήτηση σχετικών εγγραφών. Ακύρωση Αναζήτησης - Ctrl+Q Ακύρωση της εισαγωγής των κριτηρίων που έχουν εισαχθεί προκειμένου να γίνει η αναζήτηση. Τα πεδία αναζήτησης γίνονται κενά. Εκτέλεση Αναζήτησης - F8 Εκτέλεση της αναζήτησης που έχει ενεργοποιηθεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Καθαρισμός Φόρμας - Shift+F7 Καθαρισμός όλων των πεδίων της φόρμας και επαναφορά της στην κατάσταση εισαγωγής κριτηρίων αναζήτησης. Καθαρισμός Εγγραφής - Shift+F4 Καθαρισμός όλων των πεδίων της φόρμας και επαναφορά της στην κατάσταση ακύρωσης κριτηρίων αναζήτησης. Νέα Εγγραφή - F6 Με την ενεργοποίηση του πλήκτρου εμφανίζονται νέα κενά πεδία για την προσθήκη και νέας εγγραφής στις ήδη υπάρχουσες. Επισήμανση: Πριν την ενεργοποίηση του πλήκτρου ο "κέρσορας" πρέπει να έχει τοποθετηθεί στο κατάλληλο πεδίο που δείχνει τον αύξοντα αριθμό ή τον κωδικό - κλειδι της εγγραφής. Διαγραφή Εγγραφής - Shift+F6 Διαγραφή εγγραφής από τον πίνακα πολλαπλών εγγραφών. Επισήμανση: Πριν την ενεργοποίηση του πλήκτρου ο "κέρσορας" πρέπει να έχει τοποθετηθεί στο κατάλληλο πεδίο που δείχνει τον αύξοντα αριθμό ή τον κωδικό κλειδί της εγγραφής. Προηγούμενη Εγγραφή-Shift+Επάνω Βέλος Μετά την εκτέλεση μιας Αναζήτησης τα πλήκτρα αυτά χρησιμοποιούνται για την

15 Εμφάνιση στην Οθόνη Εργασίας όλων των σχετικών Εγγραφών. Επισήμανση: Για τη λειτουργία των πλήκτρων αυτών ο "κέρσορας" πρέπει να έχει τοποθετηθεί κατά περίπτωση στο πεδίο του κριτηρίου αναζήτησης ή στο πεδίο που δείχνει τον αύξοντα αριθμό της σχετικής εγγραφής. Επόμενη Εγγραφή - Shift + Κάτω Βέλος Μετά την εκτέλεση μιας Αναζήτησης τα πλήκτρα αυτά χρησιμοποιούνται για την Εμφάνιση στην Οθόνη Εργασίας όλων των σχετικών Εγγραφών. Επισήμανση: Για τη λειτουργία των πλήκτρων αυτών ο "κέρσορας" πρέπει να έχει τοποθετηθεί κατά περίπτωση στο πεδίο του κριτηρίου αναζήτησης ή στο πεδίο που δείχνει τον αύξοντα αριθμό της σχετικής εγγραφής. Εκτύπωση - Ctrl+F7 Εκτύπωση των στοιχείων της επιλεγμένης εγγραφής. Λίστα Τιμών - F9 Επιλογή τιμής για πεδίο της οθόνης μέσα από ευρετήριο τιμών. Κλήση Κειμενογράφου-Ctrl+E Κλήση επεξεργαστή κειμένου. Εμφανίζεται το πλήρες κείμενο του πεδίου στο οποίο βρίσκεται ο κέρσορας. Αντιγραφή - Ctrl+C Αντιγραφή ενός κειμένου από ένα πεδίο μιας οθόνης. Επικόλληση - Ctrl+V Επικόλληση του πεδίου σε άλλο πεδίο της ίδιας ή άλλης οθόνης. Βοήθεια - F1 Κουμπί με το οποίο καλείται σελίδα βοήθειας για μία συγκεκριμένη οθόνη. Έξοδος - Ctrl+Q Σε περίπτωση που η οθόνη είναι σε κατάσταση αναζήτησης με το πλήκτρο αυτό επανέρχεται στην κανονική κατάσταση. Σε περίπτωση που η οθόνη είναι στην κανονική κατάσταση με το πλήκτρο αυτό κλείνει, δηλαδή ο χρήστης βγαίνει από την οθόνη αυτή Αποθήκευση φόρμας Αφού ολοκληρώσουμε την εργασία μας σε μια φόρμα μπορούμε να επιλέξουμε να την αποθηκεύσουμε μέσω του πλήκτρου αποθήκευσης. Αν δεν έχουν οριστεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία τότε εμφανίζεται στην οθόνη μας το ακόλουθο μήνυμα. Αφού συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία επιλέγετε Αποθήκευση. Τώρα πλέον η εγγραφή έχει αποθηκευτεί και στην οθόνη σας εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

16 Επιλέγοντας Αποθήκευση /Καθαρισμό αποθηκεύετε την εγγραφή στο σύστημα με ταυτόχρονο καθαρισμό των πεδίων της οθόνης προκειμένου να καταχωρηθεί η επόμενη εγγραφή Λειτουργία αναζήτησης Η εφαρμογή ΟΠΣ - ΠΔΕ παρέχει στο χρήστη δυνατότητα αναζήτησης. Για να μεταβούμε στη λειτουργία αναζήτησης επιλέγουμε το λειτουργικό πλήκτρο Κριτήρια Αναζήτησης. Βλέπουμε ότι τα πεδία της φόρμας στην οθόνη μας αλλάζουν χρώμα και γίνονται μπλε. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εισάγουμε τα κριτήρια της αναζήτησης μας στα διάφορα πεδία της φόρμας. Μόλις μεταβούμε σε κατάσταση αναζήτησης εμφανίζεται σχετικό μήνυμα όπου αναφέρεται "Εισάγεται Κριτήρια Αναζήτησης".

17 Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι επιθυμούμε να εμφανίσουμε στην οθόνη μας τα στοιχεία για τη Συλλογική Απόφαση Μ035 του Οικονομικού Έτους Πληκτρολογούμε το έτος 2004 στο πεδίο του Οικονομικού Έτους και από τη λίστα του πεδίου Συλλογικής Απόφασης επιλέγουμε τη ΣΑ Μ035. Αφού έχουμε εισάγει όλα τα κριτήρια της αναζήτησης μας επιλέγουμε το πλήκτρο "Εκτέλεση Αναζήτησης" και στην οθόνη μας εμφανίζονται τα στοιχεία που αφορούν τη ΣΑ της επιλογής μας. Εναλλακτικά υπάρχει και η δυνατότητα αναζήτησης με τελεστές. Έτσι μπορούμε να δώσουμε σαν κριτήριο την τιμή>2003 στο πεδίο Οικονομικό Έτος και θα εμφανιστεί στην οθόνη μας το έτος Επίσης, άλλος ένας τρόπος αναζήτησης είναι στην περίπτωση που ο χρήστης γνωρίζει τον κωδικό του έργου. Στην προκειμένη περίππτωση ο χρήστης θα κάνει αναζήτηση με το έτος 2004 και τον κωδικό έργου 1989ΣΜ Τέλος, άλλο ένα παράδειγμα που μπορούμε να αναφέρουμε με τη χρήση τελεστών είναι το εξής, στην περίπτωση που ο χρήστης δεν γνωρίζει τον κωδικό του έργου, αλλά ένα τμήμα από τον τίτλο του έργου, τότε μπορεί να κάνει αναζήτηση με το έτος και το τμήμα του τίτλου (π.χ. %ΑΕΡΟΔΡΟΜΙ%). Για να ακυρώσουμε την αναζήτηση επιλέγουμε το λειτουργικό πλήκτρο Ακύρωση Αναζήτησης. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ακυρώσουμε τα κριτήρια που είχαν εισαχθεί προκειμένου να γίνει η αναζήτηση. Τα πεδία αναζήτησης γίνονται κενά.

18 1.5.4 Καθαρισμός φόρμας και καθαρισμός εγγραφής Το πλήκτρο αυτό (Shift+F7) εκτελεί τη λειτουργία καθαρισμός φόρμας. Αντίστοιχα το πλήκτρο (Shift+F4) Καθαρισμός εγγραφής διαγράφει τη συγκεκριμένη εγγραφή, εμφανίζοντας την επόμενη κατά σειρά εγγραφή Νέα εγγραφή Με το πλήκτρο αυτό μπορούμε να προσθέσουμε μια νέα εγγραφή Διαγραφή εγγραφής Με το πλήκτρο αυτό έχουμε τη δυνατότητα να διαγράψουμε μια εγγραφή. Η διαγραφή επιτρέπεται όταν το στοιχείο που διαγράφεται δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε επόμενο στάδιο Προηγούμενη και επόμενη εγγραφή Το πλήκτρο αυτό (Shift + κάτω βέλος) εκτελεί τη λειτουργία επόμενη εγγραφή και εμφανίζει τα στοιχεία της επόμενης εγγραφής. Το πλήκτρο αυτό (Shift + πάνω βέλος) εκτελεί τη λειτουργία προηγούμενη εγγραφή και εμφανίζει τα στοιχεία της προηγούμενης εγγραφής Κειμενογράφος Το πλήκτρο αυτό (Ctrl + E) εκτελεί τη λειτουργία κειμενογράφος και επιτρέπει στο χρήστη να καλέσει τον κειμενογράφο και με τη χρήση του να καταχωρίσει κείμενο. Μια άλλη δυνατότητα που μας δίνει ο κειμενογράφος είναι να εμφανίσουμε το πλήρες κείμενο μιας εγγραφής σε πεδία όπου περιλαμβάνεται μεγάλο κείμενο και δεν χωράει να εμφανιστεί ολόκληρο στο πεδίο της οθόνης Αντιγραφή και επικόλληση Με το πλήκτρο αυτό έχουμε τη δυνατότητα να αντιγράψουμε το περιεχόμενο μιας εγγραφής και στη συνέχεια να το επικολλήσουμε όπου επιθυμούμε.

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 69 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ... 69 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 71 2.1. ΛΗΨΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ... 71 2.2. ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ... 72 2.3. FUNCTION KEYS...

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις

1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις Οδηγός για τον Mozilla Firefox 3.5 για χρήστες Microsoft Windows 1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις 1.1.Λήψη και Εγκατάσταση του Firefox 1.1.1.Εγκατάσταση σε συστήματα Windows Σημείωση: Εάν κάνετε αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1 Περιεχόμενα σελίδες 2 ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1η ενότητα: Χρήση της εφαρμογής 3 6.1.1 Τα πρώτα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης Άνοιγμα και κλείσιμο της εφαρμογής Λογιστικών Φύλλων Άνοιγμα του Calc Επιλέξτε: Έναρξη Προγράμματα OpenOffice.org Calc Με αυτήν την ενέργεια θα φορτωθεί το Calc. Κλείσιμο του Calc Επιλέξτε Αρχείο και στη

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley Module 3 Επεξεργασία κειμένου με τη χρήση του OpenOffice.org Writer για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux David Varley Μετάφραση Βασιλική Οικονόμου Άννα Κρασσά Κατάλογος περιεχομένων Πρώτη ενότητα: Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ Version 0.1 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 Εισαγωγή και Περίληψη:... 4 Γενικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής:... 4 Εργασίες Λειτουργού:... 4 Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σύστημα Business Intelligence (BI) Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Ιανουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Απλές βάσεις δεδομένων. 1 Εξερεύνηση μιας βάσης δεδομένων της Access 2010 35. 2 Δημιουργία βάσεων δεδομένων και απλών πινάκων 77.

Περιεχόμενα. Απλές βάσεις δεδομένων. 1 Εξερεύνηση μιας βάσης δεδομένων της Access 2010 35. 2 Δημιουργία βάσεων δεδομένων και απλών πινάκων 77. Περιεχόμενα Εισαγωγή στη Microsoft Access 2010...11 Αλλαγή της εμφάνισης της Κορδέλας...17 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...23 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...25 Βοήθεια...27 Μέρος 1 Απλές βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03 Εξεταστική Επιτροπή Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέμη Μαρία, Καθηγήτρια. Μέλη: Ευαγγελίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής 2014 Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής Hair & Beauty Salon Management Εγχειρίδιο Χρήσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ: 2810235901 www.nikos.michalo.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2013. «Υποέργο 4»

Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2013. «Υποέργο 4» Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2013 «Υποέργο 4» «Διαχείριση & Παρακολούθηση Στοιχείων Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου για τις ανάγκες αυτεπιστασιών συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Dioscourides ERP Retail System ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Εγχειρίδιο χρήσης. Dioscourides ERP Retail System ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Κεντρικά : Υποκ/μα : Αδριανείου 29, Ν.Ψυχικό 115 25 Τηλ : 210-67.05.000 Fax : 210-67.29.480 Ακταίου 3-5, Θεσσαλονίκη 542 48 Τηλ: 2310 20.60.20 Fax: 2310 20.60.30 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A.

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A. Πρωτόκολλο 1-1 Πρωτόκολλο Περιεχόµενα 0 2 Κεφάλαιο 1 Είσοδος - Λειτουργικότητα Εφαρµογής 1 Επανακαθορισµός... Βάσης εδοµένων 2 2 Γραµµή... Ενηµέρωσης (Κυλιόµενο Μήνυµα) 3 3 Λειτουργικότητα... Φόρµας 4

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Πρόσθετα Πεδία για την υποβολή δήλωσης Ε9 έτους 2013... 4 3. Αρχική οθόνη... 6 4. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

ÅÓÏÄÁ-ÅÎÏÄÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇ ÕËÇ LEVEL II

ÅÓÏÄÁ-ÅÎÏÄÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇ ÕËÇ LEVEL II ÅÓÏÄÁ-ÅÎÏÄÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇ ÕËÇ LEVEL II Εκπαιδευτική Ύλη - Level II Εκπαιδευτική Ύλη Εφαρμογής Academia Financials Έσοδα-Έξοδα Level II 1. Οριζόμενα Πεδία 1 2. Παράμετροι Αναζήτησης 2 3. Εκτυπώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικές οδηγίες που αφορούν την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 από τα φυσικά πρόσωπα... 3 2. Υποβολή Τροποποιητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου Επιφάνεια Εργασίας Ανοίξτε τον υπολογιστή σας πατώντας το κουμπί που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του μέχρι να φορτώσουν τα Windows. Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα: Η εικόνα αυτή μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix Περιεχόμενα Ευχαριστίες... ix 1 Tο βιβλίο... 1 Χωρίς τεχνικούς όρους!...1 Σύντομη παρουσίαση...2 Μερικές συμβάσεις...4 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...5 2 Ξεκίνημα... 7 Το ελληνικό Outlook 2002 με μια

Διαβάστε περισσότερα