Ζητήματα λεξικογραφίας: η «φυσιογνωμία» ενός λήμματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζητήματα λεξικογραφίας: η «φυσιογνωμία» ενός λήμματος"

Transcript

1 Ζητήματα λεξικογραφίας: η «φυσιογνωμία» ενός λήμματος Λεξιλογικές Βάσεις Δεδομένων Ηλεκτρονικοί Γλωσσολογικοί Πόροι, Πρακτικά Ημερίδας, Πάτρα, 2001, σ Άννα Ιορδανίδου αναπληρώτρια καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών Η λεξικογραφική εργασία αποτελεί μία από τις δυσκολότερες αν όχι τη δυσκολότερη συγγραφικές εργασίες, εφόσον απαιτεί πολύχρονη και κοπιαστική μελέτη και έρευνα από πολυπληθή ειδικευμένη επιστημονική ομάδα. Όσον αφορά τα νεοελληνικά λεξικά, μια πρώτη γενική διαπίστωση είναι ότι υπάρχει δυσανάλογα μεγάλη ποσότητα σε σχέση με τη διάδοση της νέας ελληνικής και δυσανάλογα μεγάλη ποσότητα σε σχέση με την ποιότητα. (1) Τα τελευταία χρόνια έγιναν όμως σημαντικές προσπάθειες αναβάθμισης του επιπέδου της νεοελληνικής λεξικογραφίας, με την έκδοση λεξικών όπως του Κριαρά (1995), του Μπαμπινιώτη (1998) και του «Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής» του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1998). Σε διαδικασία τελικής επεξεργασίας βρίσκεται το ερμηνευτικό λεξικό των εκδόσεων Πατάκη, καρπός δεκάχρονης και πλέον εργασίας πολυμελούς ομάδας γλωσσολόγων και φιλολόγων, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία του Διαλεξικού. (2) Με δεδομένο ότι η σημασιολογική πληροφορία είναι ο θεμελιώδης σκοπός ύπαρξης ενός λεξικού, από την ποιότητα της οποίας κρίνεται η ποιότητά του, καθώς και η δυνατότητα υποστήριξης υπολογιστικών εφαρμογών όπως το Σημασιολογικό Δίκτυο WordNet, επιλέξαμε να παρουσιάσουμε το ίδιο λήμμα στα λεξικά Πατάκη, Λ.Κ.Ν. και Μπαμπινιώτη, ώστε να αναδειχθούν οι ποικίλες δυνατότητες επιλογής, οι ποικίλες περιγραφικές μέθοδοι, οι ποικίλοι τρόποι οργάνωσης, κατάταξης και απόδοσης των σημασιών, καθώς και αξιοποίησης των παραδειγμάτων, χαρακτηρισμού των εκφράσεων, συνωνύμων, αντιθέτων κτλ. με τον τρόπο αυτό δεν αναδεικνύονται μόνο βασικά ζητήματα της λεξικογραφικής πρακτικής, αλλά και βασικά στοιχεία της φυσιογνωμίας κάθε λεξικού. (3) Το λήμμα που επιλέξαμε να σχολιάσουμε αφορά το ρήμα θέλω (βλ. αναλυτικό Πίνακα στο Παράρτημα). Οι συντακτικές πληροφορίες (μεταβατικό/αμετάβατο, σύνταξη με αιτ., πρόθεση κτλ.), που συνδέονται άμεσα με τις σημασίες, στο λεξικό Πατάκη (Λ.Π. στο εξής) παρατίθενται στην αρχή του λήμματος όταν ισχύουν για όλες τις σημασίες και δίνονται αναλυτικές συμπληρωματικές για ιδιαίτερες σημασίες. Στο λεξικό του Παν/μίου Θεσσαλονίκης (Λ.Κ.Ν. στο εξής) συνάγονται από τους ορισμούς και τα παραδείγματα. Στο λεξικό Μπαμπινιώτη (Λ.Μπ. στο εξής) παρατίθεται μια γενική πληροφορία μετβ. στην αρχή του λήμματος και τα υπόλοιπα συνάγονται από τους ορισμούς των σημασιών και τα παραδείγματα. Στη διεθνή λεξικογραφική πρακτική είθισται να αναφέρονται αναλυτικά οι συντακτικές ιδιότητες του ρήματος σε κάθε σημασία ξεχωριστά: παραπέμπουμε ενδεικτικά στο Collins COBUILD για την αγγλική γλώσσα και στο Robert για τη γαλλική. Η διάκριση των σημασιών αποτελεί ένα από τα πλέον ακανθώδη ζητήματα. Όπως φαίνεται από το συγκριτικό Πίνακα, το Λ.Π. διακρίνει 11 σημασίες (σε 5 κατηγορίες), το Λ.Κ.Ν. 18 (σε 12 κατηγορίες) και το Λ.Μπ. 16 σημασίες. Οι διαφορές οφείλονται α) στον τρόπο

2 ένταξης ειδικών συντακτικών σχημάτων: στο Λ.Π. εντάσσονται στο συγγενές ερμήνευμα, ενώ στο Λ.Κ.Ν. μπορεί να συνιστούν ξεχωριστό λήμμα, π.χ. ερμήνευμα 12α, 12β, όπως και στο Λ.Μπ., π.χ. ερμήνευμα 15, β) στον τρόπο ένταξης μεταφορικών σημασιών, π.χ. η μοίρα το θέλησε, που καταγράφεται ως ξεχωριστό ερμήνευμα στο Λ.Μπ. (11) ή ελαφρών παραλλαγών σημασίας, π.χ. Λ.Π. 2β Λ.Κ.Ν. 2 Λ.Μπ. 2, 3, όπου η γενική σημασία εκδηλώνω έντονη τάση, επιθυμία για κάτι, προσπαθώ να πετύχω κάτι διαχωρίζεται σε δύο ερμηνεύματα στο Λ.Μπ.: σκοπεύω, επιδιώκω / επιχειρώ δοκιμάζω, γ) στην παρουσία επιπλέον σημασιών σε κάποιο/κάποια λεξικό/λεξικά, π.χ. Λ.Μπ. ερμήνευμα 10: οφείλω χρωστώ, που δεν αναφέρεται στα άλλα δύο λεξικά, και μάλλον συνιστά παρωχημένη χρήση, ή τα ερμηνεύματα 2 και 5 (Λ.Π., 4 και 9 στο Λ.Κ.Ν.) που αγνοούνται από το Λ.Μπ.: επιθυμώ ερωτικά / παρουσιάζω με ορισμένο τρόπο ή θεωρώ ότι έχει κάποιος ή κάτι συγκεκριμένες ιδιότητες, και δ) στη διαφοροποίηση της σημασίας ανάλογα με το αν το αντικείμενο είναι έμψυχο ή άψυχο, όπως στο ερμήνευμα 3α 3β του Λ.Π.: δίνω τη συγκατάθεσή μου, εκφράζω την αποδοχή μου σε σχέση με κάτι / δείχνω ενδιαφέρον, στάση αποδοχής απέναντι σε κάποιον. Ως προς τον ορισμό της σημασίας, είναι γενικά αποδεκτό ότι ο ορισμός πρέπει να είναι περιγραφικός, λειτουργικός, απλός και κατανοητός, με λέξεις κοινής και συχνής χρήσεως, με αποφυγή κυκλικότητας και, κατά το δυνατόν, χωρίς προσφυγή σε συνώνυμα, και να επιβεβαιώνεται πλήρως (τόσο από άποψη σημασίας όσο και συντακτικής λειτουργίας) από τα παραδείγματα. Οι προδιαγραφές αυτές συχνά δεν τηρούνται: για παράδειγμα, το ερμήνευμα 1γ του Λ.Π. προσπαθώ να βρω κάτι ή κάποιον αντιστοιχεί στο 7 του Λ.Κ.Ν., που αποδίδεται με τα συνώνυμα ζητώ, αναζητώ, ψάχνω, και στο 6 του Λ.Μπ., που αποδίδεται με τα συνώνυμα ζητώ, γυρεύω. Η προσφυγή σε συνώνυμα μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα, όπως στο ερμήνευμα 5 του Λ.Μπ.: απαιτώ, αξιώνω. Το απαιτώ μπορεί να έχει και εμψυχο και άψυχο υποκείμενο, αλλά το αξιώνω έχει υποχρεωτικά έμψυχο υποκείμενο (δεν μπορούμε να πούμε οι μεγάλες επιτυχίες αξιώνουν μεγάλη προσπάθεια ). Ως περίπτωση αναντιστοιχίας του ορισμού με παραδείγματα χρήσης αναφέρουμε το ερμήνευμα 1 του Λ.Μπ.: έχω την επιθυμία, τη διάθεση, την πρόθεση (να πω ή να κάνω κάτι), που δεν καλύπτει τα παραδείγματα με σύνταξη με αντικείμενο σε αιτιατική, όπως θέλω ένα ποτήρι παγωμένο νερό. Παρόμοια, το ρήμα υπολείπομαι του ερμηνεύματος 12 του Λ.Μπ., που αναφέρεται ως ξεχωριστή σημασία του θέλω (ενώ ορθά, κατά τη γνώμη μας, εντάσσεται στα άλλα δύο λεξικά στη σημασία έχω ανάγκη, χρειάζομαι), δεν μπορεί να αντικαταστήσει το θέλει στο παράδειγμα θέλει εκατό γραμμάρια, για να γίνει ένα κιλό (απρόσωπη σύνταξη η μόνη αντιστοιχία θα ήταν υπολείπονται εκατό γραμμάρια ). Πολύ σημαντική είναι η παράθεση συνωνύμων-αντιθέτων. Τα συνώνυμα ακολουθούν τον ορισμό (γενικά συνώνυμα, που ισχύουν για όλες τις χρήσεις της λέξης με τη συγκεκριμένη σημασία, χωρίς να επηρεάζονται από τα συμφραζόμενα) ή ακολουθούν αμέσως μετά το παράδειγμα (ειδικά συνώνυμα, που ισχύουν για ορισμένα και μόνο συμφραζόμενα, π.χ. θέλησε να φύγει αλλά δεν τα κατάφερε, ΣΥΝ προσπαθώ, επιχειρώ, στη σημασία 1β στο Λ.Π.). Όπως ήδη αναφέρθηκε, η προσφυγή σε συνώνυμα κατά τον ορισμό της σημασίας περιορίζει την αξιοποίηση αυτής της τόσο σημαντικής λεξικογραφικής πληροφορίας και αυξάνει τον κίνδυνο της κυκλικότητας και της ασάφειας. Οι εκφράσεις καταχωρίζονται στο συναφές ερμήνευμα, σύμφωνα με την επικρατούσα διεθνή πρακτική. Στο Λ.Κ.Ν. διακρίνονται σε εκφράσεις («στερεότυπες ενώσεις που απλώς έχουν τυποποιηθεί, αλλά παραμένουν κοντά στην κυριολεκτική σημασία των λέξεων που τις συναποτελούν») και φράσεις («στερεότυπες ενώσεις που η σημασία τους έχει απομακρυνθεί εντελώς από την κυριολεξία και παύει να έχει οποιαδήποτε κυριολεκτική σχέση με τις λέξεις από τις οποίες αποτελούνται»). Στο Λ.Π. καταχωρίζονται ως ΕΚΦΡ και στο Λ.Μπ. ως ΦΡ (οι παροιμίες δηλώνονται και στα τρία λεξικά ξεχωριστά). Παρατηρούμε σημαντικές διαφορές μεταξύ των λεξικών ως προς τη συνάφεια εκφράσεων και σημασίας. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά την περίπτωση των εκφράσεων του ερμηνεύματος 1 του Λ.Μπ., αρκετές από τις οποίες καταχωρίζονται στα άλλα δύο λεξικά σε άλλες σημασίες, όπως τα θέλει, λίγο ήθελε, με το έτσι θέλω, εδώ σε θέλω.

3 Τα παραδείγματα που συνοδεύουν τους ορισμούς είναι πολύτιμες πηγές πληροφόρησης για τη σχέση σημασίας και συμφραζομένων. Στη σύγχρονη λεξικογραφία θεωρείται απαραίτητο να αντλούνται τα παραδείγματα από συγκροτημένα σώματα (corpus) από διάφορα είδη κειμένων (εφημερίδες, περιοδικά, επιστημονικά, λογοτεχνικά κτλ. έργα) και προφορικό λόγο, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο ο υποκειμενισμός του λεξικογράφου και να καλύπτονται όσο το δυνατόν περισσότερες σημασίες και χρήσεις της κάθε λέξης. (4) Δυστυχώς, για τα ελληνικά δεδομένα η βασισμένη σε σώματα κειμένων λεξικογραφία είναι μακροπρόθεσμος στόχος, μια και δεν υπάρχουν αντιπροσωπευτικά σώματα κειμένων της νέας ελληνικής γλώσσας και η συγκρότησή τους είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και πολυδάπανη. (5) Επομένως, τα νεοελληνικά λεξικά βρίθουν κατασκευασμένων παραδειγμάτων, τα οποία διανθίζονται, πού και πού, με κάποιους στίχους ποιητών (θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία, σημασία 6β στο Λ.Κ.Ν. και 5 στο Λ.Μπ.). Σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί αυθεντικά παραδείγματα από κείμενα, χωρίς όμως να διευκρινίζεται η προέλευση. Στο λεξικό Πατάκη χρησιμοποιήθηκε (σε περιορισμένη έκταση) υλικό από λογοτεχνικά, επιστημονικά, δημοσιογραφικά κ.ά. κείμενα και η πηγή προέλευσης αναφέρεται μετά από το παράδειγμα (εφόσον βέβαια πρόκειται για χαρακτηριστική γλωσσική έκφραση και όχι για κοινότοπη χρήση). Σημειώσεις (1) Για μια συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων νεοελληνικών γενικών λεξικών βλ. Ιορδανίδου «Μικρή ξενάγηση στο αρχιπέλαγος των νεοελληνικών λεξικών» στο περιοδικό Αντί, 588, 13/10/1995 και αφιέρωμα στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» 5/11/2000. Στη μελέτη του Πετρούνια (1985) σχολιάζονται τα λεξικά που εκδόθηκαν μέχρι το Βλ. επίσης Χαραλαμπάκης 1990, 1994, (2) Την επιστημονική ευθύνη και την επιμέλεια της συνολικής εργασίας είχαν αναλάβει οι γλωσσολόγοι Ά. Ιορδανίδου και Κ. Νικηφορίδου, οι οποίες πρότειναν και τις βασικές αρχές συγγραφής των λημμάτων. (3) Για τις γενικές αρχές συγγραφής λεξικογραφικών ορισμών βλ. ενδεικτικά Hartman (1983), Ilson (1986), Landau (1989) και Zgusta (1980). Βλ. επίσης το ενδιαφέρον άρθρο των Atkins Kegl Levin (1988), όπου αναλύεται ο τρόπος συντακτικής και σημασιολογικής περιγραφής του ρήματος bake σε πέντε διαφορετικά αγγλικά λεξικά. Για παράδειγμα αξιοποίησης λεξικογραφικών πληροφοριών σε υπολογιστική επεξεργασία της νεοελληνικής γλώσσας παραπέμπουμε στο Κόντος κ.ά (4) Για τη σημασία του corpus στη λεξικογραφία αρκεί να παραπέμψουμε στο κλασικό έργο του Sinclair (1991). Στην ειδική μελέτη Sinclair 1987 καταγράφεται η μεθοδολογία συγγραφής του λεξικού COBUILD, με βάση corpus λέξεων της αγγλικής γλώσσας. (5) Βλ. Γαβριηλίδου κ.ά. (1993) για ειδικότερη αναφορά στο corpus του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου. Στην Ακαδημία Αθηνών ανήκουν δελτία του Ιστορικού Λεξικού (κοινής νεοελληνικής και διαλέκτων), μη αρχειοθετημένα ηλεκτρονικά, και στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη στεγάζεται το αρχείο Κριαρά για τη μεσαιωνική ελληνική και το αρχείο Γεωργακά, με περισσότερα από δελτία για τη σύγχρονη νεοελληνική (βλ. και Πετρούνια 1985: ).

4 Βιβλιογραφία Atkins B. Kegl J. Levin P. (1988) «Anatomy of a Verb Entry: from Linguistic Theory to Lexicographic Practice», International Journal of Lexicography, vol. 1, n o 2, Oxford University Press, Γαβριηλίδου Μ. Λαμπροπούλου Π. Ρονιώτη Σ. (1993) «Σχεδιασμός και σχολιασμός ενός ελληνικού σώματος κειμένων», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Θεσσαλονίκη, Χαραλαμπάκης Χ. (1990) «Κριτήρια επιλογής σε ένα χρηστικό λεξικό», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, Charalambakis Ch. (1994) A critical evaluation of some Modern Greek dictionaries, Skriften Pa Skaermen, 8, Χαραλαμπάκης Χ. (1997) «Λεξικογραφική πρακτική με βάση σώματα κειμένων», Νεοελληνικός λόγος, Αθήνα, Hartman R. R. K. (1983) (ed.) Lexicography: Principles and Practice, Academic Press, London. Ilson R. (ed.) (1986) Lexicography: An Emerging International Profession, Manchester University Press in Association with the Fulbright Commission, London. Κόντος Ι. Μαλαγαρδή Ι. Πέγκου Μ. (1999) «Επεξεργασία ερμηνευμάτων ρημάτων με υπολογιστή», Ελληνική Γλωσσολογία 97 Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, Landau S. I. (1989) Dictionaries: The Art and Craft of Lexicography, Cambridge University Press. Πετρούνιας Ε. (1985) «Τα λεξικά της νέας ελληνικής, οι ετυμολογίες τους, και οι ετυμολογίες του λεξικού του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Α.Π.Θ., Sinclair J. M. (1987) Looking Up, An account of the COBUILD Project in lexical computing, Collins ELT, London. Sinclair J. M. (1991) Corpus, Concordance, Collocation, Oxford University Press. Zgusta L. (1980) Theory and Method in Lexicography, Columbia, S. C.: Hornbeam Press.

5 ΛΕΞΙΚΟ ΠΑΤΑΚΗ ΛΕΞΙΚΟ Α.Π.Θ. ΛΕΞΙΚΟ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ θέλω, -ησα θέλω, ήθελα, θέλησα, θελήσει, θέλω, ήθελα, θέλησα, ηθελημένος (και β εν. ενεστ. θες) θελημένος δεύτεροι τ. ενεστ. θες (λαϊκότρ.) θέμε, θέτε, θένε θέλεις κ. θες, πληθ. λαϊκότ. θέμε, θέτε, θένε ΜΤΒ αιτ. / πρότ. να 1) α. Έχω, εκδηλώνω διάθεση ή επιθυμία για κάτι (ΣΥΝ επιθυμώ): Ήθελαν να γνωρίσουν τα νησιά του Αιγαίου. Μπορείς να φας ό,τι θες, δεν παχαίνει. Δε θέλω να γίνει σκοπός της ζωής μου η κοινωνική άνοδος. Θα ήθελα πολύ ένα μεγάλο σπίτι. 1. αισθάνομαι, εκδηλώνω μια διάθεση, μια επιθυμία για κτ.: ~ να φάω / να φύγω / να ταξιδέψω. ~ να μιλήσω σε κπ. Δε θέλει να παίξει / να τρέξει / να χορέψει / να πάει για ψάρεμα. Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στην εκδρομή πρέπει να το δηλώσουν έγκαιρα. Λέω / κάνω / τρώω ό,τι ~. Μιλάω / φέρομαι όπως ~. Θέλεις έναν καφέ / ένα ποτό; Ναι, θα ήθελα κάτι να πιω. μετβ. 1. έχω την επιθυμία, τη διάθεση, την πρόθεση (να πω ή να κάνω κάτι): το κανα χωρίς να το ~ // τα θελες και τα παθες // τα θέλει όλα δικά του // εσύ το θέλησες να χωρίσουμε // θα θέλατε να σας προσφέρω ένα αναψυκτικό; // τον κάνω ό,τι ~ // δεν ξέρει τι θέλει // ~ ένα ποτήρι παγωμένο νερό // ~ να βοηθήσω, αλλά δεν μπορώ // θα θελα να μουν πλούσιος ΣΥΝ. επιθυμώ, ποθώ (και ως συμβατική έκφραση ευγενικού αιτήματος) Θα ήθελα να δω το διευθυντή, αν είναι δυνατόν. (ως επιτατικό, για να τονίσει τη σημασία του επόμενου ρήματος) Θέλω να ελπίζω ότι θα τα πάμε καλά οι δυο μας. (στο β εν. ενεστ., σε ερώτηση που εκδηλώνει ανησυχία) Θες αυτή να ναι η συντέλεια του κόσμου; (στο β εν. ενεστ., σε διαζευκτική σύνδεση, ισοδυναμεί με «είτε είτε») Θες το πιστεύεις θες όχι, δεν έχω καμιά ανάμειξη. ο παρατατικός με το θα αντί ενεστώτα σε εκφράσεις ευγένειας: Θα ήθελα ένα δωμάτιο, παρακαλώ. Τι θα θέλατε; Ό,τι θέλει ας κάνει / πει, για πλήρη αδιαφορία ως προς το αποτέλεσμα. 12β. (στο β πρόσ. του ενεστ.) εισάγει ερώτηση που εκφράζει ανησυχία, αμφιβολία: Θες να ήρθε / έφυγε και να μην το πήραμε είδηση; Θες να μας πιάσουν και να μας κλείσουν μέσα; (Δε) θες να μας κουβαληθούν εδώ πέρα τόσα άτομα; 12α. (στο β και σπάνια στο γ πρόσ. της οριστ. ενεστ. και συνήθ. στον εν.) χρησιμοποιείται για τη διαζευκτική σύνδεση προτάσεων ή μελών μιας πρότασης και δηλώνει την αβεβαιότητα, την αμφιβολία ή την αδιαφορία του ομιλητή σε σχέση με το ποιο από τα μέλη της διάζευξης ισχύει ή ή, είτε είτε: Πριν περάσει χρόνος από το θάνατο του άντρα της, πέθανε κι αυτή, θέλεις από καημό, θέλεις από μοναξιά. Θες η κούραση από τη δουλειά, θες τα ξενύχτια κι οι καταχρήσεις, έπεσε βαριά άρρωστος. Έχω ανάγκη να δουλέψω, θέλεις με μισθό, θέλεις με το κομμάτι, φτάνει να βγάζω ένα μεοκάματο. Θες κάτσε, θες φύγε, δε με νοιάζει. 15. (θα + παρατ.) για την έκφραση βαθύτερης επιθυμίας ή για να ζητήσει κανείς (κάτι) ευγενικά: θα ήθελα ένα ποτήρι νερό // θα ήθελα να πάω διακοπές, αλλά δεν γίνεται!

6 (μτφ.) Η μοίρα το θέλησε να ζούνε χώρια. ΕΚΦΡ Θέλοντας και μη / θέλω δε θέλω= αναγκαστικά, χωρίς δυνατότητα επιλογής: Θέλοντας και μη, με βαριά καρδιά, τον ακολούθησε. Πρέπει να συμμορφωθώ, θέλω δε θέλω. Άλλο που δε θέλω= θέλω, επιθυμώ πολύ έντονα: Νομίζουν ότι τον τιμωρούν με τη μετάθεση, αλλά αυτός άλλο που δε θέλει να φύγει από την Αθήνα. Το καλό που σου θέλω (για συμβουλή ή προειδοποίηση): Το καλό που σου θέλω, κοίταξε να τελειώσεις το σχολείο, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να βρεις δουλειά. Τι ήθελα + αιτ. ή «και» με παρελθ. χρόνο (για έκφραση λύπης, μετάνοιας, αλλαγής γνώμης ύστερα από αρνητική έκβαση, αρνητικές συνέπειες κτλ.): Τι το θελε τόσο μεγάλο σπίτι, αφού δεν είχε τα λεφτά να το συντηρήσει; Τι ήθελα και άνοιγα το στόμα μου; Δεν κατάπινα τη γλώσσα μου καλύτερα! (εκφρ.) θέλοντας και μη / ~ δε ~ αναγκαστικά, με το ζόρι: Ήρθα θέλοντας και μη. Τον πήραμε μαζί μας ήθελε δεν ήθελε. το καλό* που σου ~. έτσι* σε ~. ας γίνει* / βγει ό,τι θέλει. ΦΡ ~ / ζητώ και (τα) ρέστα*. ΠΑΡ Όποιος δε θέλει να ζυμώσει* δέκα μέρες κοσκινίζει. Ποιος στραβός / τυφλός δε θέλει το φως* του; Οποιος θέλει τα πολλά* χάνει και τα λίγα. 11. (με πρτ.) εκφράζει μετάνοια για προηγούμενη ενέργεια ή συμπεριφορά: Τι τις ήθελα εγώ τις πολυτέλειες; Τι ήθελα και το λεγα / το παιρνα / το κανα; 11. για κάτι μοιραίο: έτσι το θέλησε ο Θεός / η μοίρα να γίνουν τα πράγματα ΦΡ. Θεού θέλοντος (και καιρού επιτρέποντος) αν θέλει ο Θεός, αν επιτρέψουν οι περιστάσεις, αν έρθουν όλα βολικά, ευνοϊκά ΦΡ. (α) δεν το θελα για κάτι που έγινε ακούσια: Σας πάτησα; Συγγνώμη, ~! (β) θέλοντας και μη εκώνάκων, με το ζόρι: ~ αναγκάστηκε να τους ακολουθήσει (γ) (παροιμ.) όποιος δεν θέλει να ζυμώσει δέκα μέρες κοσκινίζει για κάτι που καθυστερεί, επειδή το κάνει κάποιος δίχως να το επιθυμεί (δ) ποιος στραβός δεν θέλει το φως του; βλ. λ. φως (ε) τα θέλει (για γυναίκα) επιθυμεί ερωτική επαφή, χωρίς όμως να το δείχνει φανερά (στ) λίγο ήθελε (ακόμα) παραλίγο: ~ και θα πέθαινα, αν δεν βρισκόταν κάποιος να με μεταφέρει εγκαίρως στο νοσοκομείο (ζ) με το έτσι θέλω με το ζόρι, με το στανιό: προσπαθούσε ~ να περάσει τις απόψεις του (η) άλλο που δεν θέλω!για να δείξουμε ότι θέλουμε κάτι που μας προτείνουν πάρα πολύ: - Είναι καλή δουλειά, αλλά πρέπει να πηγαίνεις συχνά στην επαρχία. ~! Θα γυρίσω όλη την Ελλάδα τζάμπα! (θ) εδώ σε θέλω (κάβουρα, να περπατάς στα κάρβουνα) σ αυτή τη δύσκολη περίπτωση να μου δείξεις τι αξίζεις, τι μπορείς να καταφέρεις: Είναι πολύ δύσκολο αυτό το πρόβλημα. ~! Τα εύκολα τα λύνει ο καθένας! (ι) το καλό που σου θέλω για συμβουλή ή απειλή: ~ μην του λες προσωπικά σου θέματα // ~ μη με ξαναενοχλήσεις! (ια) τι θελα (να/και ) για να δείξουμε ότι μετανιώσαμε για κάτι που κάναμε, είπαμε κ.λπ., επειδή είχε το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό για το οποίο έγινε: ~ και μίλησα; Τώρα παρεξηγήθηκε! // ~ να πάω σ αυτή τη συναυλία; Πλήρωσα ένα σωρό λεφτά και στρυμώχτηκα σε μια γωνίτσα.

7 β. Εκδηλώνω έντονη τάση, επιθυμία για κάτι, προσπαθώ να πετύχω κάτι: Τι θέλει και με κοιτάζει έτσι; (ΣΥΝ επιδιώκω). Θέλει πάντα να περνάει το δικό του. (ΣΥΝ επιδιώκω, προσπαθώ). Θέλησε να φύγει αλλά δεν τα κατάφερε. (ΣΥΝ προσπαθώ, επιχειρώ). Τι είναι και τι θέλει η ΑΕΚ. Δε θέλει το κακό σου, το καλό σου θέλει. Τι θέλεις να πεις; (= τι εννοείς) Τι θέλει να πει η ταινία ούτε που κατάλαβα (= ποιο είναι το νόημά της). ΕΚΦΡ Τα θέλω (ή Τα θέλει η περδικούλα μου, Τα θέλει ο κώλος μου κτλ.)= πάω γυρεύοντας: Φταίει κι αυτός αλλά τα ήθελα κι εγώ, καλά να πάθω. Τα θελα και τα παθα / ήθελές τα κι έπαθές τα (για περιπτώσεις άξιας τιμωρίας). γ. Προσπαθώ να βρω κάτι ή κάποιον: Δε θέλει και πολλά, λίγη κατανόηση μόνο. (ΣΥΝ ζητάω, ψάχνω). Τι να με ήθελε άραγε ο γιατρός; Σε θέλουν στο τηλέφωνο. (ΣΥΝ ζητάω). ΕΚΦΡ Τι τα θες (τι τα γυρεύεις) (ως έκφραση αδυναμίας να αντιδράσει κανείς, να αντιμετωπίσει κάτι): Τι τα θες τι τα γυρεύεις, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα δε γίνεται τίποτα. δ. (συνήθως με κατηγ. του αντικ.) Εκφράζω προτίμηση, επιθυμία να έχει κάτι ή κάποιος συγκεκριμένη ιδιότητα: Το φόρεμα το θέλεις μακρύ ή κοντό; (ΣΥΝ προτιμάω). Παρακαλώ, το φιλέτο το θέλω ξεροψημένο. Η Δαφνούλα τη θέλει ηρωίδα, μαχητική, πιστή σύζυγο. [Ζέη, 2. εκδηλώνω μια έντονη επιθυμία, επιζητώ, επιδιώκω: Ήταν φανερό πως ήθελε (να δημιουργήσει) φασαρία. Θέλει να προκαλέσει την προσοχή. Το είπα / το έκανα / τον χτύπησα / τον πρόσβαλα χωρίς να (το) ~. Μη θες να σου πω καμιά βαριά κουβέντα. Μην τα θέλεις όλα δικά σου. Θέλει, αλλά δεν μπορεί. // προσπαθώ, επιχειρώ: Θέλησε να διαρρήξει το σπίτι, αλλά δεν τα κατάφερε. Τι θες να πεις; τι εννοείς; Τι θες να πεις μ αυτό; - ~ να πω πως δεν πάμε καθόλου καλά. // Ο ποιητής θέλει να πει, εννοεί. (έκφρ.) τα θελες και τα παθες* ή ήθελές τα και έπαθές τα. άλλο που δε θέλει, αυτό ακριβώς επιδιώκει. ΦΡ τα θέλει ο κώλος* μου / ο πισινός* μου 7. ζητώ, αναζητώ, ψάχνω: Ποιον θέλετε, παρακαλώ; Τι ήθελες τέτοια ώρα στο δρόμο; ~ να βρω ένα διαμέρισμα για νοίκιασμα. Σε ήθελα για μια δουλειά. ΦΡ τι τα θες (τι τα γυρεύεις), ως έκφραση αδιαφορίας για μια υπόθεση που εκ των προτέρων θεωρείται χαμένη: Τι τα θες, έτσι είναι η ζωή, δεν μπορεί να γίνει, να αλλάξει τίποτα. τι θέλει η αλεπού* στο παζάρι; 3. εκφράζω μια προτίμηση, μια επιλογή: Πώς τον θέλετε τον καφέ, με γάλα ή χωρίς; Μήπως θες να ξεκουραστείς πρώτα και ύστερα να ξεκινήσουμε; Τι χρώμα το θες το καπέλο; (ιβ) αν θέλετε μετριαστική φράση χωρίς ιδιαίτερο σημασιολογικό περιεχόμενο (επαφικό στοιχείο), που χρησιμοποιείται παρενθετικά στον λόγο ως ευγενική παραχώρηση και συναίνεση τού ομιλητή σε σχέση προς τον συνομιλητή του: θα μπορούσα, ~, να συμφωνήσω μαζί σας 2. σκοπεύω, επιδιώκω: θέλω να προκόψω / να γίνω γιατρός // ~ να πω (εννοώ) // δεν θέλουμε να σας κάνουμε κακό 3. επιχειρώ, δοκιμάζω: ήθελε να με κοροϊδέψει // ήθελαν να τον σκοτώσουν 6. ζητώ, γυρεύω: σας θέλουν στο τηλέφωνο // θέλω να μου δώσεις μόνο μιαν υπόσχεση / τον λόγο τής τιμής σου 7. περιμένω: Τώρα, τι θέλεις να κάνω; Να σου πω και «μπράβο»;

8 Αρραβ. Αχιλλέα]. Σε θέλω όμορφη το βράδυ. (μτφ.) Δε σε θέλει η τύχη απόψε. (ΣΥΝ ευνοώ). (σε παρενθετική πρόταση, για αναδιατύπωση προηγούμενης έκφρασης): Εγώ πάντως τη θεωρώ όμορφη ή, αν θέλετε, καλοφτιαγμένη. 2) (μόνο με αιτ.) Επιθυμώ κάποιον ερωτικά: Μετά από τόσα χρόνια γάμου και εξακολουθούσε να τη θέλει όπως πρώτα. (ΣΥΝ ποθώ). 3) α. Δίνω τη συγκατάθεσή μου, εκφράζω την αποδοχή μου σε σχέση με κάτι : Αν θελήσει να υπογράψει, τότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. (ΣΥΝ δέχομαι, συγκατατατίθεμαι). ΕΚΦΡ Αν θέλει ο Θεός / Θεού θέλοντος (και καιρού επιτρέποντος): Αν θέλει ο Θεός, θα παντρευτούν την άνοιξη. β. Δείχνω ενδιαφέρον, στάση αποδοχής απέναντι σε κάποιον : Κανείς δεν τον ήθελε στη δουλειά, όλοι τον αντιπαθούσαν. 4) α. Εκφράζω κάποια απαίτηση: Ο δικηγόρος θέλει να είναι όλοι παρόντες για να διαβάσει τη διαθήκη. (ΣΥΝ απαιτώ, αξιώνω). Φταίει για το ατύχημα κι από πάνω θέλει και αποζημίωση. Σας θέλω (= απαιτώ να είστε) πρωί πρωί στο γραφείο για σύσκεψη. ΕΚΦΡ Με το έτσι θέλω = 8. ευνοώ: Τον θέλει η τύχη / το ζάρι. Τον / τη θέλει ο φακός, για φωτογενή άνθρωπο. 10. (σε υποθ. παρενθετική πρότ.) για ειδικότερη διάκριση ή ακριβέστερη έκφραση μάλλον: Τα γεγονότα είναι τραγικά ή, αν θέλετε, κωμικοτραγικά. Τα αίτια του πολέμου ήταν κοινωνικά ή, αν θέλετε, κοινωνικοοικονομικά. 4. αισθάνομαι, εκδηλώνω ερωτική επιθυμία ή συναινώ στην εκφρασμένη επιθυμία κάποιου άλλου: Την ήθελε πολύ, αυτή όμως δεν τον ήθελε καθόλου. Δε με θέλει πια, δε με επιθυμεί ερωτικά. ΦΡ τα θέλει, συναινεί στις ερωτοτροπίες ή και τις επιζητεί. ΠΑΡ Λέγε λέγε το κοπέλι*, κάνει την κυρά και θέλει. 5γ. εκφράζω, εκδηλώνω τη συναίνεση, τη συγκατάθεσή μου, δέχομαι: Αν θέλει ο Θεός, του χρόνου θα χουμε τελειώσει. Θα θελήσει άραγε να μας βοηθήσει; Θέλετε να παίξουμε κρυφτό; Εμείς θα πάμε. Άμα / αν θες, έλα κι εσύ. Αυτό δεν το θέλει ούτε κι ο Θεός, δεν το δέχεται, δεν το επιδοκιμάζει. 5β. (με άρνηση) υποχωρώ στην επιθυμία ή στην προσπάθεια κάποιου (απο) δέχομαι κτ.: Γιατί δε θες να καταλάβεις; Δε θέλει να βάλει μυαλό. Δε ~ να το πιστέψω. (λόγ. έκφρ.) Θεού θέλοντος (και καιρού επιτρέποντος), αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες. 5α. εκφράζω μια αξίωση, μια απαίτηση: Θέλει ό,τι πει να γίνεται αμέσως. Θέλει να στέκονται όλοι σούζα μπροστά του. Υστερα από όσα έκανες, πώς θες να σου χω εμπιστοσύνη; Θέλει σώνει / ντε και καλά, απαιτεί οπωσδήποτε. ΦΡ με το έτσι* ~. 16. ευνοώ: αν δεν σε θέλει η τύχη, δεν γίνεται τίποτα! // τον θέλει το χαρτί και κερδίζει συνέχεια απόψε! 13. (σε αποστροφή του λόγου μας προς κάποιον, ως εκφραστικό στοιχείο με τη μορφή υποθετικής πρότασης) για να δηλωθεί συμπληρωματικό ή και ακριβέστερο στοιχείο: θα προτιμούσαμε μια διατύπωση ουδέτερη ή, αν θέλετε, λιγότερο επιθετική 4. δέχομαι, συγκατατίθεμαι: δεν θέλει να λύσουμε ειρηνικά τη διαφορά μας // της ζήτησα να παντρευτούμε, αλλά δεν ήθελε 5. απαιτώ, αξιώνω: θέλει δύο νοίκια μπροστά // οι μεγάλες επιτυχίες θέλουν μεγάλη προσπάθεια και υπομονή // «θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία» (Α. Κάλβος) ΦΡ. (α) θέλει και τα ρέστα έχει κι απαιτήσεις κι από πάνω!

9 ασκώντας πίεση, εξαναγκάζοντας, χωρίς λογική βάση: Πήρε από το σπίτι ακόμα και πράγματα που δεν του ανήκαν, με το έτσι θέλω. β. Εχω ανάγκη από κάτι ή κάποιον, απαιτώ, χρειάζομαι (περιστασιακά ή από τη φύση μου): Η δουλειά αυτή θέλει προσοχή στη λεπτομέρεια. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή, θέλει νεκροί χιλιάδες να ναι στους τροχούς. [Ελύτη, Άξιον Εστί]. Δε θέλει βιασύνη το πράγμα. Θέλει λάδι η σαλάτα (= της χρειάζεται, της λείπει λάδι). Πόσους εργάτες θέλεις για να τελειώσεις την περίφραξη ; Τη θέλει για υπηρέτρια. Δε θέλει άλλους θαυμαστές, θέλει τώρα να θαυμάσει εκείνη. [Βαμβουνάκη, Παλιές Αγάπες]. Τα ανθοφόρα φυτά θέλουν φυσικό φως για να προκόψουν. Η περιοριστική εισοδηματική πολιτική που θέλει τη μείωση της ζήτησης δεν αποδίδει καρπούς. [Επενδυτής]. (ως απρόσ.) Θέλει λίγο ακόμα για να ολοκληρωθεί η εκτύπωση (= απαιτείται λίγος χρόνος ακόμα). ΕΚΦΡ Εδώ σε θέλω (όταν καλούμε κάποιον να δείξει σε συγκεκριμένη δύσκολη περίσταση την ικανότητά του, την αξία του): Εδώ σε θέλω, να περάσεις με την πρώτη στο Πολυτεχνείο στην Αθήνα. Λίγο ήθελα να= παρά λίγο: Λίγο ήθελε και θα τα κατάφερνε. Δε θέλει και πολύ= είναι στα πρόθυρα: Δε θέλει και πολύ για να τα βροντήξει και να φύγει. γ. Μου αξίζει, μου ταιριάζει κάτι: Ξύλο θέλει, όχι χάδια. Θέλω μούντζες για την γκάφα μου. 5. (συνήθ. με κατηγ. του αντικ.) Παρουσιάζω με ορισμένο τρόπο ή θεωρώ ότι έχει κάποιος ή κάτι συγκεκριμένες ιδιότητες: Το σενάριο τον θέλει κατάσκοπο σε ξένη χώρα και τον βάζει να περνάει μεγάλες περιπέτειες. Η κοσμοθεωρία αυτή θέλει το μαζικό ένστικτο να υποτάσσει το ατομικό πνεύμα. 6α. έχω έλλειψη, ανάγκη από κτ., χρειάζομαι: ~ ακόμα χίλιες δραχμές για να συμπληρώσω το ποσό. Το φαΐ θέλει κι άλλο αλάτι. Το αυτοκίνητο θέλει πλύσιμο. ~ ξύρισμα. Τα μαλλιά σου θέλουν κόψιμο. // χρειάζομαι κπ. ή κτ.: Τον θέλει για βοηθό / κάλυψη / κράχτη / βιτρίνα. Με θες τίποτε άλλο; 6β. απαιτώ απ τη φύση μου, έχω ανάγκη, χρειάζομαι: Τα λαχανικά θέλουν πολύ νερό για να μεγαλώσουν. Η ελευθερία θέλει αγώνες και θυσίες. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. Αυτή η δουλειά θέλει θάρρος / κότσια / προσοχή. (στο γ πρόσ.) Θέλει πολλή δουλειά. Θέλει καιρό / χρόνο. (έκφρ.) θέλει και ρώτημα*; / δε θέλει ρώτημα* ΠΑΡ Χωριό που φαίνεται, κολαούζο* δε θέλει. ΦΡ εδώ σε ~, όταν κάποιος συναντά δυσκολίες. (έκφρ.) λίγο θέλει / ήθελε να, παραλίγο να δε θέλει πολύ* (για) να. 6γ. μου ταιριάζει, μου χρειάζεται, μου αρμόζει: Θέλει βρίσιμο / φτύσιμο / σκότωμα ο παλιάνθρωπος. Θέλεις ξύλο γι αυτό που έκανες / είπες. 9. θεωρώ, νομίζω: Τα χρόνια είναι η ορμητική εποχή του δημοτικισμού, όπως τη θέλει ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης. (β) θέλει σώνει και καλά αξιώνει με το ζόρι: ~ να τον πιστέψουμε 8. έχω ανάγκη, χρειάζομαι, μου είναι απαραίτητο: ~ ξύρισμα // το αυτοκίνητο θέλει πλύσιμο 12. υπολείπομαι: θέλει εκατό γραμμάρια, για να γίνει ένα κιλό ΦΡ. θέλει (και) ρώτημα; βλ. λ. ρώτημα 9. (κυρ. τριτοπρόσ.) αξίζει σε κάποιον κάτι: θέλει ένα γερό ξύλο // θέλουν να πάρουν το μάθημά τους για να στρώσουν 10. οφείλω, χρωστώ: σου ~ τίποτε;

10

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Καραγκιόζης: Καλημέρα Πασά μου. Πασάς: Καλημέρα Καραγκιόζη. Πού πας και είσαι τόσο βιαστικός; Καραγκιόζης: Πάω να βρω δουλειά. Πασάς: Τι δουλεία ξέρεις να κάνεις εσύ; Καραγκιόζης:

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 4 Διάρκεια; 2.30 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ενότητα 2 η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ενότητα 2 η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Είδη προφορικού και γραπτού λόγου Η γλωσσική επικοινωνία διακρίνεται σε προφορική και γραπτή. Ο προφορικός λόγος διαφέρει σε πολλά σημεία από το γραπτό, είναι όμως ισάξιοι

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν µπροστά από τα κύρια ονόµατα υπάρχει τίτλος, τότε το οριστικό άρθρο προηγείται του τίτλου: ο κύριος Μικέογλου ο πρίγκιπας Κάρολος

Όταν µπροστά από τα κύρια ονόµατα υπάρχει τίτλος, τότε το οριστικό άρθρο προηγείται του τίτλου: ο κύριος Μικέογλου ο πρίγκιπας Κάρολος 1. ΘΕΜΑ Το οριστικό άρθρο 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Θα µιλήσει ο Χασάν. Μ αρέσει η µουσική. Αγαπάει τη ζωή. Σπρώξε την πόρτα. Το 2003 τελείωσε το λύκειο. Το Μάη είχαµε ωραίο καιρό. Ήρθε µε το λεωφορείο. Ήρθε το

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματικές προτάσεις. Ερωτηματικές λέγονται οι προτάσεις που στον προφορικό λόγο συνοδεύονται από ανέβασμα της φωνής και στο γραπτό με ερωτηματικό.

Ερωτηματικές προτάσεις. Ερωτηματικές λέγονται οι προτάσεις που στον προφορικό λόγο συνοδεύονται από ανέβασμα της φωνής και στο γραπτό με ερωτηματικό. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Β Ερωτηματικές προτάσεις Ερωτηματικές λέγονται οι προτάσεις που στον προφορικό λόγο συνοδεύονται από ανέβασμα της φωνής και στο γραπτό με ερωτηματικό. Με

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ενότητα: Αθλητισμός (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ Α ΣΚΗΝΗ: (Αυγό+κότα) ΑΥΓΟ: Γεια σας, εγώ είμαι ο Μήτσος. Ζω σ αυτό το κοτέτσι σαν όλα τα αυγά. Βαρέθηκα όμως να μαι συνέχεια εδώ. Θέλω να γνωρίσω όλον τον κόσμο. Γι αυτό σκέφτομαι

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06 No hay traducción disponible. του Χουάν Μαγιόργκα 4 ΠΡΟΣΩΠΑ: 3 Γυναίκες (γιαγιά, μητέρα και εγγονή) και ένας άντρας γύρω στα 30. Το τελευταίο έργο του μεγάλου Ισπανού δραματουργού που ανέβηκε στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5 Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας....5 Page 1Τ Το κυνήγι της φώκιας Λεξιλόγιο Καταλαβαίνεις τις λέξεις; 1. Ολοκληρώνομαι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς. Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου

ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς. Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου 1 ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου ΠΡΟΣΩΠΑ: Εμπενίζερ Σκρουτζ Τζέικομπ Μάρλεη (συνέταιρος του Σκρουτζ) Μπομπ Κράτσιτ (υπάλληλος του Σκρουτζ) Η γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!»

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!» Ημερομηνία 27/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link www.thinkover.gr Ανδριάνα Βούτου http://www.thinkover.gr/2015/04/27/stefanos-livos/ Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Άρτεμις Τσίτσικα Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Παν/μιου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) Β Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του»

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» 6/θ Δημοτικό Σχολείο Πολυδενδρίου Τάξη Γ «Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» Ζνα παραμφθι για το δικαίωμα των παιδιών ςτη φιλία, ςτο παιχνίδι και ςτο ςεβαςμό τησ προςωπικότητάσ τουσ. 6/Θ Δθμοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες

Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις και έχουν ζήσει συναρπαστικές περιπέτειες. Είναι αδύνατον

Διαβάστε περισσότερα

Του Τάκη Γιαννόπουλου

Του Τάκη Γιαννόπουλου Του Τάκη Γιαννόπουλου Δεν πρόλαβε να τελειώσει καλά καλά η σεζόν κι άρχισαν τα σενάρια για την επόμενη! Τελικά εμείς οι γονείς, πρέπει να είμαστε, πολύ άρρωστοι με το ποδοσφαιρικό μέλλον των παιδιών μας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤ3, 2012-2013)

ΘΕΑΤΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤ3, 2012-2013) ΘΕΑΤΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤ3, 2012-2013) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Σίγουρα έχετε ακούσει πολλές ιστορίες: άλλες για δράκους και νεράιδες, άλλες για πριγκίπισσες και πρίγκιπες στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 120 Ο γείτονας επεμβαίνει Θα τύχει κάποια φορά, την ώρα που συζητάμε με τον πελάτη μας, να μπει κάποιος γείτονας από το διπλανό κατάστημα ή κάποιος φίλος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων. ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ)!"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.!"σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Στη διερεύνησή μας μετρήθηκε ο χρόνος που χρειάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Προσαρμογή κειμένου ενημερωτικό φυλλάδιο των εκδόσεων «Ελληνικά Γράμματα»: Γιώργος Ραφαηλίδης υπεύθυνος στο ΓραΣΕΠ Αιγινίου 1 Σύγχρονη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι.

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι. Μελαγχολία Το φυλλάδιο θα σου φανεί χρήσιμο στην περίπτωση που νιώθεις θλίψη ή μελαγχολία. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις αν έχεις συμπτώματα κατάθλιψης και πώς μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου ή κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Τσιτυρίδου, «Οι ξένες γλώσσες για τους μεγάλους»

Ειρήνη Τσιτυρίδου, «Οι ξένες γλώσσες για τους μεγάλους» ΚΟΖΑΝΗ 10/3/2015 8 Ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης Ειρήνη Τσιτυρίδου, «Οι ξένες γλώσσες για τους μεγάλους» Σε ένα σχολείο, ο δάσκαλος προσπαθούσε να μάθει στα παιδιά να μιλούν σωστά ελληνικά. Όμως ο Πέτρος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Μια φορά κι έναν καιρό στην Ισπανία υπήρχε ένας μικρός ταύρος που το όνομά του ήταν Φερδινάνδος. Όλοι οι άλλοι μικροί

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η πριγκίπισσα με τη χαρτοσακούλα

Η πριγκίπισσα με τη χαρτοσακούλα Η πριγκίπισσα με τη χαρτοσακούλα Ρόμπερτ Μανσκ Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Κάποτε υπήρχε μια όμορφη πριγκίπισσα που ονομαζόταν Ελισάβετ Ζούσε σε ένα κάστρο και είχε ακριβά ρούχα πριγκίπισσας Επρόκειτο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια: 2 ώρες Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Θ. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Θ. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ: 386 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Η κα Σταθούλια έχει το λόγο. Θ. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ: Νομίζω ότι ή τοποθέτηση του Μιχάλη είναι σωστή ως προς την αρχή της, ως προς το γενικό πλαίσιο. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Τα σύννεφα έχουν τέτοια ποικιλία σχημάτων, χρωμάτων και μεγεθών, που. κανένας δε βελτίωσε το σύστημα το οποίο επινόησε το 1803 ο Αγγλος φαρμακοποιός

Τα σύννεφα έχουν τέτοια ποικιλία σχημάτων, χρωμάτων και μεγεθών, που. κανένας δε βελτίωσε το σύστημα το οποίο επινόησε το 1803 ο Αγγλος φαρμακοποιός +ΑΡΘΡΟ I ποιος, ποσού 1. Zuvvccpa Η Μαρίνα μιλάει με τον Αλέξη στο τηλέφωνο και του λέει ότι διάβασε ένα κείμενο για τα σύννεφα. Εκείνος τη ρωτάει γι αυτά που διάβασε. Εμείς ακούσαμε μόνο τις απαντήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί; www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος;

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Σύντομη Περιγραφή Διερεύνησης Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Στόχος της διερεύνησης ήταν να διαφανεί το αν κάποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματός μας. Αρχικά, θελήσαμε να διερευνήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί.

Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί. 1 Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί. Η θεραπεία απεξάρτησης μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στο

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η )

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) 1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ JACKSON POLLOCK ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ WILLIAM WRIGHT ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1950. Το καλοκαίρι του 1950 o δημοσιογράφος William Wright πήρε μια πολύ ενδιαφέρουσα ηχογραφημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης.

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Στην αρχή της σεζόν ήσουν μεταξύ ομάδας νέων και πρώτης ομάδας. Τι σκεφτόσουν τότε για την εξέλιξη της χρονιάς; Στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η σύνταξη μιας πρότασης Τα δύο πιο βασικά στοιχεία σε κάθε πρόταση είναι το ρήμα και το ουσιαστικό. Το κομμάτι της πρότασης που αναφέρεται στο ρήμα το λέμε ρηματικό σύνολο (ΡΣ) ή ρηματικό

Διαβάστε περισσότερα