TOSHIBA. lllllll lllllllllll INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Indoor unit RAS-10G2KVP Series RAS-13G2KVP Series RAS-16G2KVP Series

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TOSHIBA. lllllll lllllllllll INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Indoor unit RAS-10G2KVP Series RAS-13G2KVP Series RAS-16G2KVP Series"

Transcript

1 TOSHIBA INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Indoor unit RAS-10G2KVP Series RAS-13G2KVP Series RAS-16G2KVP Series Outdoor unit RAS-10G2AVP Series RAS-13G2AVP Series RAS-16G2AVP Series ΕΛΛΗΝΙΚΑ lllllll lllllllllll

2 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 1 ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉΣ ΜΟΝΆΔΑΣ...3 Προαιρετικά Εξαρτήματα Εγκατάστασης... 3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΜΟΝΆΔΑ... 4 Σημείο Eγκατάστασης... 4 Κόψιμο Τρύπας και Τοποθέτηση Πλάτης Εγκατάστασης... 4 Εγκατάσταση Σωλήνωσης και Εύκαμπτου Σωλήνα Αποστράγγισης... 5 Στερέωση Εσωτερικής Μονάδας... 6 Στην περίπτωση που η εσωτερική μονάδα είναι στερεωμένη σε πλάτη εγκατάστασης με βίδες... 6 Αποστράγγιση...6 ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΜΟΝΆΔΑ...6 Σημείο Εγκατάστασης...6 Σύνδεση Ψυκτικών Σωληνώσεων... 6 Εκκένωση...7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...8 Σύνδεση Καλωδίωσης...8 Σύνδεση Παροχής Ρεύματος και Καλωδίου Σύνδεσης...9 Διάγραμμα Καλωδίωσης εισόδου παροχής ρεύματος ΛΟΙΠΑ...11 Έλεγχος Διαρροής Αερίου Επιλογή Α-Β του τηλεχειριστηρίου Δοκιμή Λειτουργίας...11 Auto Restart Ρύθμιση...11

3 ΠΡΟΦ ΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ r ~ O κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκύψουν λόγω τη ς μη τήρησης των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου. Βεβαιωθείτε να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν την εγκατάσταση. Συνιστάται τακτική συντήρηση κατόπιν χρήσης για μεγάλη διάρκεια. Ακολουθήστε τις προφυλάξεις που παρέχονται εδώ για την αποφυγή κινδύνων ασφαλείας. Τα σύμβολα και οι σημασίες το υ ς π αρατίθενται παρακάτω. ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων ή κακή χρήση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς (*1) ή θάνατο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Δηλώνει ότι η εσφαλμένη χρήση της μονάδας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. : Δηλώ νει ότι η εσφαλμένη χρήση τη ς μονάδας μπορεί να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό (*2) ή ζημιά σε περιουσία (*3). *1 : Οι σοβαροί τραυματισμοί είναι: η τύφλωση, οι τραυματισμοί, τα εγκαύματα (από ζεστό ή κρύο), η ηλεκτροπληξία, τα κατάγματα οστών, ή δηλητηρίαση με επακόλουθα συμπτώματα που απαιτούν νοσηλεία ή νοσοκομειακή περίθαλψη. *2 : Προσωπικός τραυματισμός σημαίνει ένα μικρό ατύχημα, έγκαυμα ή ηλεκτροπληξία που δεν απ αιτεί τη ν εισαγωγή ή επανειλημμένη θεραπεία σε νοσοκομείο. *3 : Ζημιά σε περιουσία σημαίνει μεγαλύτερη ζημιά που επηρεάζει τα περιουσιακά στοιχεία ή τους πόρους. Για γενική κοινή χρήση Το καλώδιο ρεύματος για την τροφοδοσία των μερών της συσκευής πρέπει να είναι τουλάχιστον εύκαμπτο καλώδιο με περίβλημα πολυχλωροπρενίου (σχέδιο H07RN-F) ή καλώδιο με χαρακτηρισμό IEC66 (1,5 mm2 ή περισσότερο). (Η τοποθέτηση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ν εθνικό κανονισμό που αφορά τις καλωδιώσεις.) V Εγκατάσταση Κλιματιστικού μηχανήματος νέου ψυκτικού μέσου ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ HFC (R410A) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ. Το ψυκτικό μέσο R410A επ ηρεάζεται πολύ εύκολα από ξένα σώματα όπως νερό, μεμβράνη οξείδω σης και λιπαντικά επειδή η πίεση του ψ υκτικού R410A είνα ι περίπου 1,6 φ ορές αυτής του ψυκτικού R22. Ταυτόχρονα με την υιοθέτηση του νέου ψ υκτικού μέσου, αλλάχτηκε επίσης το λιπαντικό τη ς ψ υκτικής μηχανής. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης, εξασφαλίστε ό τι στο ψ υκτικό κύκλωμα του κλιματιστικού μηχανήματος νέου ψυκτικού μέσου δε θα εισχωρήσουν νερό, σκόνη, προηγούμενο ψυκτικό μέσο, ή λιπαντικό ψ υκτικής μηχανής. Για να αποτραπεί η ανάμιξη ψυκτικού ή λιπαντικού, οι διαστάσεις των τμημάτω ν σύνδεσης των υποδοχών πλήρωσης τη ς κύριας μονάδας ή των εργαλείω ν εγκατάστασης είνα ι δ ια φ ορετικά από αυτά των μηχανημάτων συμβατικού ψυκτικού μέσου. Για τη σύνδεση των σωληνώσεων, χρησιμοποιήστε νέα και καθαρά υλικά σωληνώσεων ανθεκτικά σε υψηλές πιέσεις και στεγανά, τα οποία να είνα ι προορισμένα μόνο για το R410A, έτσ ι ώστε να μην εισχωρούν το νερό ή η σκόνη. Επιπλέον, μη χρησιμοποιήσετε τυχόν υπάρχουσα εγκατάσταση σωλήνωσης επειδή θα υπάρξουν προβλήματα σχετικά με την αντοχή σε πίεση τη στεγανότητα και βρωμιές σε αυτό. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. Η ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 mm, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΛΩΔΙΟ. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΕΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ. ΕΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ. ΕΑΝ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ. ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΕΝΟ Η ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Η ΑΤΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΑΥΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΕ ΑΡΚΕΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 Μ) ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΟΠΩΣ Π.Χ. ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ, ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ, ΣΟΜΠΕΣ Κ.Λ.Π. ΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΗΜΕΙΟ, ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΟΛΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ (R410A) ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΕΡΙΟ ΜΕΣΟ. ΕΑΝ ΑΝΑΜΙΧΘΕΙ ΑΕΡΑΣ Η ΑΛΛΟ ΑΕΡΙΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, Η ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΡΡΕΥΣΕΙ ΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΦΡΕΣΚΟ ΑΕΡΑ ΤΟ ΧΩΡΟ. ΕΑΝ ΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΘΕΙ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ Η ΑΠΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ, ΠΑΡΑΓΕΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ ΑΕΡΙΑ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΕΡΑ Η ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΚΤΗ R410A. Η ΑΝΑΜΙΞΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Η ΑΛΛΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΨΗΞΗΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ. 1

4 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΝ. Ζητήστε η εργασία εγκατάστασης να γίνει από την αντιπροσωπεία πώλησης. Αν εγκαταστήσετε τη μονάδα μόνοι σας μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία, ή πυρκαγιά ως αποτέλεσμα εσφαλμένης εγκατάστασης. Απαιτούνται ειδικά εργαλεία και εξαρτήματα σωλήνα για το μοντέλο R410A και η εργασία εγκατάστασης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο. Το ψυκτικό τύπου HFC R410A έχει 1,6 φορές μεγαλύτερη πίεση από αυτήν του τυπικού ψυκτικού (R22). Χρησιμοποιήστε τα καθορισμένα εξαρτήματα σωλήνα και βεβαιωθείτε για τη σωστή εγκατάσταση, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη ή/και τραυματισμός. Επίσης, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τη μονάδα σε σημείο που αντέχει το βάρος της. Αν η φέρουσα ικανότητα της μονάδας δεν επαρκεί, ή αν η εγκατάσταση της μονάδας δεν είναι κατάλληλη, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό. Οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται από ειδικευμένη αντιπροσωπεία πώλησης σύμφωνα με τον κώδικα που διέπει αυτές τις εργασίες εγκατάστασης, τους κανονισμούς εσωτερικής καλωδίωσης και το εγχειρίδιο. Πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικό κύκλωμα και ονομαστική τάση. Η μη επαρκής τροφοδοσία ή η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Χρησιμοποιήστε ένα λαστιχένιο καλώδιο για να συνδέσετε τα καλώδια στις εσωτερικές/εξω τερικές μονάδες. Δ εν επιτρέπονται ενδιάμεσες συνδέσεις, πολύκλωνα καλώδια και συνδέσεις μονού καλωδίου. Η εσφαλμένη σύνδεση ή στερέωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Η καλωδίωση μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας πρέπει να είναι σωστά σχηματισμένη ώστε το κάλυμμα να μπορεί να τοποθετηθεί σωστά. Η ακατάλληλη εγκατάσταση του καλύμματος μπορεί να προκαλέσει θερμότητα, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία στην περιοχή των ακροδεκτών. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα ανταλλακτικά ή τα καθορισμένα εξαρτήματα. Σε περίπτωση που δεν το πράξετε, η μονάδα μπορεί να πέσει ή να προκληθεί διαρροή νερού, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μετά από την εργασία εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή του ψυκτικού αερίου. Αν υπάρξει διαρροή του αερίου ψύξης από το σωλήνα στο δωμάτιο και θερμανθεί από φωτιά ή κάτι άλλο όπως μια θερμάστρα, εστία ή κουζίνα υγραερίου, προκαλεί τη δημιουργία δηλητηριώδους αερίου. Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός είναι κατάλληλα γειωμένος. Μην συνδέσετε το καλώδιο γείωσης με σωλήνα αερίου, σωλήνα νερού, ακίδα αλεξικέραυνου ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. Η ακατάλληλη γείωση μπορεί να αποτελέσει την αιτία ηλεκτροπληξίας. Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα όπου μπορεί να υπάρξει διαρροή εύφλεκτου αερίου. Αν υπάρξει διαρροή αερίου ή συσσώρευση γύρω από τη μονάδα, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Μην επιλέξετε για την εγκατάσταση μια τοποθεσία όπου μπορεί να υπάρχει υπερβολικό νερό ή υγρασία, όπως το λουτρό. Η φθορά της μόνωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Η εργασία εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιείται ακολουθώντας τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης. Η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία πριν από τη λειτουργία της μονάδας. - Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση των σωληνώσεων είναι σωστά τοποθετημένη και δεν υπάρχουν διαρροές. - Ελέγξτε ότι η βαλβίδα υπηρεσίας είναι ανοικτή. Αν η βαλβίδα υπηρεσίας είναι κλειστή, μπορεί να προκαλέσει υπερπίεση και να προκαλέσει ζημιά στο συμπιεστή. Δώστε μεγάλη προσοχή διότι εάν υπάρχει διαρροή στο τμήμα σύνδεσης, η αναρρόφηση του αέρα μπορεί να αυξήσει επικίνδυνα την υπερπίεση και να προκαλέσει έκρηξη ή τραυματισμούς. Κατά των εργασιών συμπίεσης, σιγουρευτείτε να ακολουθείτε τις ακόλουθες διαδικασίες: - Προσέχετε να μην μπει στον κύκλο ψύξης αέρα. - Βεβαιωθείτε να κλείνετε τις δυο βαλβίδες για να τερματίσετε τη λειτουργία του συμπιεστή πριν την αφαίρεση της σωλήνωσης του ψυκτικού. Η αφαίρεση του σωλήνα ψυκτικού μέσου κατά την λειτουργία του συμπιεστή αυξάνει την πίεση μέσα στον κύκλο ψύξης και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή τραυματισμούς. Μην τροποποιήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, μη συνδέσετε το καλώδιο στη μέση και μη χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο επέκτασης με πολλαπλές πρίζες. Μπορεί να προκληθεί σφάλμα επαφής, σφάλμα μόνωσης ή υπερένταση ρεύματος με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο το καθορισμένο ψυκτικό για συμπλήρωση ή αντικατάσταση. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί αφύσικα υψηλή πίεση στον κύκλο ψύξης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία ή έκρηξη του προϊόντος ή στον σωματικό τραυματισμό του χρήστη. Όταν συνδέετε τα καλώδια μεταξύ την εξωτερική και εσωτερική μονάδα, βεβαιωθείτε ότι τηρούνται όλοι οι τοπικοί κανονισμοί. (Μέγεθος καλωδίων και μέθοδοι καλωδίωσης, κλπ) Αποφεύγετε μέρη που περιέχουν ίχνη σιδήρου ή μεταλλικής σκόνης. Η συλλογή σιδήρου ή σκόνης στο εσωτερικό του κλιματιστικού μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Αν εντοπίσετε οποιαδήποτε βλάβη, μην εγκαταστήσετε τη μονάδα. Επικοινωνήστε αμέσως με τον αντιπρόσωπο πώλησης. Μην τροποποιείτε την μονάδα αφαιρώντας κάποιο από τα προστατευτικά περιβλήματα. Μην εγκα τα σ τήσ ετε σε σημείο που δεν α ν τέχ ει το βάρος τη ς μονάδας. Εάν η μονάδα πέσει, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ανθρώπου και καταστροφή ιδιοκτησίας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο εγκατάστασης πριν εγκα τα σ τήσ ετε τη μονάδα. Π εριέχει επιπρόσθετες σημαντικές οδηγίες για τη σωστή εγκατάσταση. Η έκθεση τη ς μονάδας στο νερό ή στην υγρασία πριν από την εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Μην απ οθηκεύετε σε υγρά υπόγεια και μην εκθέτετε σε βροχή ή νερό. Αφού αποσυσκευάσετε τη μονάδα, εξετάστε την προσεκτικά για πιθανές ζημιές. Μην εγκαταστήσετε σε σημείο που μπορεί να αυξήσει τους κραδασμούς τη ς μονάδας. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημείο όπου ενδέχεται να ενισχυθεί η ένταση του θορύβου της μονάδας ή όπου ο θόρυβος και ο εξερχόμενος αέρας μπορούν να ενοχλήσουν τους γείτονες. Η συσκευή αυτή πρέπει να σ υνδεθεί με τη ν κύρια παροχή τροφοδοσίας μέσω διακόπτη κυκλώματος ανάλογα με το σημείο όπου είναι εγκατεστημένη η μονάδα. Σε περίπτωση που δεν το πράξετε, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης για την τοποθέτηση του σωλήνα αποστράγγισης για τη σωστή αποστράγγιση από τη μονάδα. Βεβαιω θείτε ό τι το νερό αποστραγγίζεται. Η εσφαλμένη αποστράγγιση μπορεί να έχ ε ι ως αποτέλεσμα διαρροή νερού, προκαλώντας ζημιά σε έπιπλα. Σ φ ίξτε το παξιμάδι στομίου με ένα κλειδί ροπής χρησιμοποιώντας τη ν ενδεδ ειγμένη μέθοδο. Μην ασκήσετε υπερβολική ροπή. Διαφ ορετικά, το παξιμάδι μπορεί να ραγίσει μετά από μεγάλη χρονική περίοδο χρήσης και μπορεί να προκαλέσει διαρροή του ψυκτικού. Να φοράτε γάντια (γερά γάντια όπως βαμβακερά γάντια) για την εργασία εγκατάστασης. Σε περίπτωση που δεν το πράξετε, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός κατά το χειρισμό μερών με αιχμηρές γωνίες. Μην ακουμπάτε το τμήμα εισαγωγής αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου της εξωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Μην εγκα τα σ τήσ ετε την εξω τερική μονάδα σε σημείο όπου μπορεί να γ ίν ει φωλιά για μικρά ζώα. Τα μικρά ζώα μπορεί να μπουν και να έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά μέρη, προκαλώντας βλάβη ή πυρκαγιά. Ζητήστε από το χρήστη να διατηρεί το χώρο γύρω από τη μονάδα τακτοποιημένο και καθαρό. Δ ιεξά γετε μια δοκιμαστική λειτουργία μετά από την εργασία εγκατάστασης και εξηγήστε το ν τρόπο χρήσης και συντήρησης τη ς μονάδας στο πελάτη σύμφωνα με το εγχειρίδιο. Ζητήστε από τον πελάτη να φυλάξει το εγχειρίδιο λειτουργίας μαζί με το εγχειρίδιο εγκατάστασης. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Θα πρέπει οπωσδήποτε να φ ροντίσ ετε να ανα φ έρετε τη ν εγκατάσταση τη ς συσκευής αυτής στην τοπική επιχείρηση ηλεκτρισμού. Στην περίπτωση που αντιμετω π ίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή η επιχείρηση δεν εγκρ ίνει τη ν εγκατάσταση, η υπηρεσία σέρβις θα προβεί στα κατάλληλα αντίμετρα. 2

5 ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉΣ ΜΟΝΆΔΑΣ Για εγκατάσταση με πίσω αριστερή ή σωλήνωση αριστερή Τοιχος Εισαγάγετε το προστατευτικό ανάμεσα στην εσωτερική μονάδα και τον τοίχο και γείρετε την εσωτερική μονάδα για να επιτύχετε καλύτερη λειτουργία. Μην αφήσετε το σωλήνα αποστράγγισης να χαλαρώσει. Κόψτε ελαφρώς λοξά τη τρύπα της σωλήνωσης. Εξασφαλίστε ελαφριά καθοδική κλίση στο σωλήνα αποστράγγισης. Η πρόσθετη σωλήνωση μπρεί να συνδεθεί στα αριστερά, πίσω αριστερά, πίσω δειά, δειά, κάτω δειά ή κάτω αρίστερά. Δεξιά Ca(j Πίσω δεξιά ϋ ώ - τ τ Κάτω δεξιά Πίσω I αριστερά κάτω αριστερά GR Οι ψυκτικοί σωλήνες πρέπει να μονώνονται ο καθένας χωριστά και όχι όλοι μαζί. Λ Παρατήρηση: Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες των εξαρτημάτων εξοπλισμού και εγκατάστασης στη σελίδα εξαρτημάτων. Ορισμένες εικόνες μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά εξαρτήματα. Θερμομονωτικό αφρώδες πολυαιθυλένιο πάχους 6 mm Προαιρετικά Εξαρτήματα Εγκατάστασης Διάταξη κοχλιών στερέωσης εξωτερικής μονάδας Κωδικός εξαρτήματος A Όνομα εξαρτήματος Σωλήνωση ψυκτικού Γραμμή υγρού : 06,35 mm Γραμμή αερίου : 09,52 mm (RAS-10, 13G2KVP Series) : 012,7 mm (RAS-16G2KVP Series) Υλικό μόνωσης σωλήνων (αφρώδες πολυαιθυλένιο πάχους 6 mm) Στόκος, ταινίες PVC Ποσότητα Ένα το καθένα 1 Ένα το καθένα Ασφαλίστε την εξωτερική μονάδα με τους κοχλίες και τα παξιμάδια στερέωσης εάν υπάρχει πιθανότητα να εκτεθεί η μονάδα σε ισχυρό άνεμο. Χρησιμοποιήστε κοχλίες και παξιμάδια των 08 mm. ή 010 mm. Εάν απαιτείται αποστράγγιση του νερού απόψυξης, συνδέστε το μαστό αποστράγγισης 7 και το υδατοστεγές καπάκι στην κάτω πλάκα της εξωτερικής μονάδας πριν από την εγκατάστασή της. 3

6 ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΜΟΝΆΔΑ, Σημείο Εγκατάστασης Ένα σημείο που δημιουργεί τα κενά γύρω από την εσωτερική μονάδα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Ένα σημείο όπου δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην εισαγωγή και την έξοδο του αέρα. Ένα σημείο που επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση της σωλήνωσης προς την εξωτερική μονάδα. Ένα σημείο που επιτρέπει το άνοιγμα του μπροστινού καλύμματος. Η εσωτερική μονάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το πάνω μέρος της να βρίσκεται σε ύψος τουλάχιστον 2 m. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση αντικειμένων επάνω στην εσωτερική μονάδα. Να αποφεύγεται η έκθεση του δέκτη του τηλεχειριστηρίου της εσωτερικής μονάδας σε άμεσο ηλιακό φως. Ο μικροεπεξεργαστής της εσωτερικής μονάδας δεν πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά σε πηγές θορύβου ραδιοσυχνότητας (RF). (Για λεπτομέρειες βλέπε το εγχειρίδιο χρήσης.) Τηλεχειριστήριο Ένα σημείο όπου δεν παρεμβάλλονται εμπόδια όπως μια κουρτίνα που μπορεί να παρεμποδίζουν τη λήψη του σήματος από την εσωτερική μονάδα. Μην εγκαταστήσετε το τηλεχειριστήριο σε σημείο εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγή θερμότητας, όπως ηλεκτρικός φούρνος. Κρατήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από την πλησιέστερη τηλεόραση ή στερεοφωνικό συγκρότημα. (Είναι απαραίτητο για να μην προκαλούνται διαταραχές στην εικόνα ή παράσιτα στον ήχο.) Η τοποθεσία του τηλεχειριστηρίου πρέπει να καθοριστεί όπως φαίνεται ακολούθως. Τοποθέτηση της πλάτης εγκατάστασης Οπές μπουλονιών αγκίστρωσης Αναρτήστε / t l \ ΑναΡ " ΐ^ ^ Πλάτη Οπή σωλήνα, \ \ Οπή σωλήνα εγκατάστασης Σπείρωμα \ V Εσωτερική μονάδα Βάρος 5 >Βίδες Β εγκατάστασης Ο Ό ταν η πλάτη εγκατάστασης τοποθετείται απευθείας στον τοίχο 1. Τοποθετείστε σταθερά την πλάτη εγκατάστασης βιδώνοντας τη στα πάνω και κάτω τμήματα της για να αναρτήσετε την εσωτερική μονάδα. 2. Για να τοποθετήσετε την πλάτη της εγκατάστασης πάνω σε τοίχο από σκυρόδεμα με κοχλίες αγκύρωσης, χρησιμοποιήστε τις οπές των κοχλίων αγκύρωσης, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα. 3. Τοποθετήστε σε οριζόντια θέση την πλάτη στον τοίχο. Όταν τοποθετείτε την πλάτη εγκατάστασης με απλές βίδες, μη χρησιμοποιείτε τις τρύπες των στριφονιών. Διαφορετικά, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμούς και ζημιές. α (Πλαϊνή όψη) (Κάτοψη) Εσωτερική μονάδα '>* ^ C - «. Εύρος λήψης Τηλεχειριστήρι Τηλεχειριστήριο Πλάτη εγκατάστασης (Διατηρήστε σε οριζόντια θέση.) χ ο χ Τρύπα διαμέτρου 5 mm Προέκταση 15 mm ή λιγότερο Κόψιμο Τρύπας και Τοποθέτηση Π λάτης Εγκατάστασης Κόψιμο τρύπας Όταν εγκαθιστάτε τους ψυκτικούς σωλήνες από την πίσω πλευρά Ούπατ (τοπικά εξαρτήματα) 5 Βίδες εγκατάστασης 04 x 25 R Η όχι σταθερή εγκατάσταση της μονάδας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και ζημιές σε περίπτωση που πέσει η μονάδα. Στην περίπτωση τοιχοποιίας με τούβλα ή σκυρόδεμα ή παρόμοιους τοίχους κάντε στον τοίχο τρύπες διαμέτρου 5 mm. Τοποθετήστε ούπατ για τις κατάλληλες βίδες 5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στερεώστε τις τέσσερις γωνίες και τα χαμηλά σημεία της πλάκας τοποθέτησης με 4 έως 6 βίδες για την τοποθέτηση. Το κέντρο της οπής του σωλήνα είναι πάνω απ. το βέλος. 1. Αφού καθορίσετε τη θέση της οπής του σωλήνα στην πλάκα στήριξης (Φ ): ανοίξτε με τρυπάνι την οπή του σωλήνα (065 mm) με ελαφρή κλίση προς τα κάτω, προς την εξωτερική πλευρά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν τρυπάτε τοίχο που περιέχει μεταλλικό πλέγμα, πλέγμα καλωδίου ή μεταλλική πλάκα εξασφαλίστε τη χρήση του ειδικού δαχτυλιδιού που απαιτείται και το οποίο πωλείται χωριστά. 4

7 Εγκατάσταση Σωλήνωσης και Εύκαμπτου Σωλήνα Αποστράγγισης Διαμόρφωση σωλήνωσης και εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης Ο σχηματισμός υγρασίας προκαλεί προβλήματα στο μηχάνημα και, για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να μονώσετε και τους δύο σωλήνες ύνδεσης. (Χρησιμοποιήστε αφρώδες πολυαιθυλένιο σα μονωτικό υλικό.) Πίσω δεξιά Πίσω αριστερά Κάτω αριστερά Κάτω δεξιά i^co. Ο D Σε περίπτωση σύνδεσης κάτω δεξιά ή κάτω αριστερά Ανοίξτε σχισμές στην πρόσοψη με ένα μαχαίρι ή ένα κοπίδι και, κατόπιν, κόψτε τις με πένσα ή ανάλογο εργαλείο. Κόψτε το Αριστερή σύνδεση σωλήνωσης Λυγίστε το σωλήνα σύνδεσης έτσι ώστε να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 43 mm από την επιφάνεια του τοίχου. Εάν ο σωλήνας σύνδεσης τοποθετηθεί σε απόσταση μεγαλύτερη από 43 mm από την επιφάνεια του τοίχου, η εσωτερική μονάδα μπορεί να μη στέκεται σταθερά στον τοίχο. Χρησιμοποιήστε ειδικό εργαλείο κάμψης σωλήνων ώστε να μη σπάσετε το σωλήνα. Λυγίστε το σωλήνα σύνδεσης με ακτίνα καμπύλης μικρότερη των 30 mm. Για να συνδέσετε το σωλήνα μετά την εγκατάσταση της μονάδας (εικόνα) (Προς τα εμπρός της διαστολής) Αριστερά Δεξιά 1. Σχισμή περιβλήματος, κοπή σε καλούπι Γ ια κάτω αριστερά ή κάτω δεξιά Με μια πένσα, αποκόψτε τη σχισμή που βρίσκεται στην κάτω αριστερή ή δεξιά πλευρά του περιβλήματος για την κάτω αριστερή ή δεξιά σύνδεση. Γ ια αριστερά ή δεξιά Αφαιρέστε το καπάκι και με μια πένσα, αποκόψτε τη σχισμή που βρίσκεται στην αριστερή ή δεξιά πλευρά του περιβλήματος για την αριστερή ή δεξιά σύνδεση. 2. Αλλαγή σωλήνα αποστράγγισης Για σύνδεση αριστερά, αριστερά και κάτω ή αριστερά και πίσω, θα πρέπει να αλλάξετε τον εύκαμπτο σωλήνα και το καπάκι αποστράγγισης. Πώς να αφαιρέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης Ο σωλήνας αποστράγγισης μπορεί να αφαιρεθεί με θερμική μόνωση την αφαίρεση της βίδας που στερεώνει το σωλήνα αποστράγγισης και στη συνέχεια τραβώντας το σωλήνα προς τα έξω. Όταν αφαιρείτε το σωλήνα αποστράγγισης, προσέξτε τις αιχμηρές άκρες της πλάκας χάλυβα. Οι άκρες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Για να εγκαταστήσετε το σωλήνα αποστράγγισης, εισάγετε το σωλήνα αποστράγγισης σταθερά μέχρι το τμήμα σύνδεσης να έρθει σε επαφή με τη θερμική Σωλήνας αποστράγγισης μόνωση, και στερεώστε το με την αρχική βίδα. Πώς να αφαιρέσετε το κάλυμμα της αποστράγγισης Αποκόψτε το καπάκι αποστράγγισης με μια μυτερή πένσα και τραβήξτε το προς τα έξω Στερέωση του καπακιού αποστράγγισης 1) Εισαγάγετε ένα εξαγωνικό κλειδί (4 mm) σε μία κεντρική κεφαλή. 4 2) Εισαγάγετε σταθερά το καπάκι αποστράγγισης. Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικό λάδι (λάδι μηχανής ψυκτικού) κατά την εισαγωγή του πώματος αποστράγγισης. Εάν κάνετε κάτι τέτοιο, θα προκληθεί φθορά και διαρροή υγρού αποστράγγισης s Εισαγάγετε ένα από το πώμα. εξαγωνικό κλειδί (4 mm) Εισαγάγετε σταθερά τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης και το καπάκι αποστράγγισης. Διαφορετικά ενδέχεται να προκύψει διαρροή νερού. Ο Σε περίπτωση σύνδεσης της σωλήνωσης δεξιά ή αριστερά Αφαιρέστε το καπάκι με το χέρι και αποκόψτε τη σχισμή. Ανοίξτε σχισμές στο περίβλημα με ένα μαχαίρι ή ένα κοπίδι και, κατόπιν, κόψτε ΣΗΜΕΙΩΣΗ (ξ-τ=^-/ ^_ί Προς τα έξω από την εσω τερική μονάδα ί R 30 mm (Χρησιμοποιήστε p ^ism ] - (πυρήνα πολυαιθυλενίου) ή παρόμοιο 1 για την κάμψη του σωλήνα.) Εάν ο σωλήνας δε λυγιστεί σωστά, η εσωτερική μονάδα ενδέχεται να μην τοποθετηθεί σταθερά στον τοίχο. Αφού περάσετε το σωλήνα σύνδεσης από την τρύπα του σωλήνα, συνδέστε το σωλήνα σύνδεσης στους πρόσθετους σωλήνες και τυλίξτε την ταινία επένδυσης (μονωτική ταινία) γύρω από τους σωλήνες. Ενώστε σφικτά με ταινία επένδυσης τους (δύο) πρόσθετους σωλήνες και το σωλήνα σύνδεσης. Στην περίπτωση αριστερής και πίσω αριστερής σύνδεσης σωλήνωσης, ενώστε με ταινία επένδυσης μόνο τους (δύο) πρόσθετους σωλήνες. Πρόσθετοι σωλήνες Πλάτη εγκατάστασης Εσωτερική μονάδα Καλώδιο σύνδεσης Τοποθετείστε με προσοχή τους σωλήνες ώστε να μην εξέχει κανένας σωλήνας από το πίσω κάλυμμα της εσωτερικής μονάδας. Συνδέστε με προσοχή τους πρόσθετους σωλήνες με τους σωλήνες σύνδεσης και κόψτε τη μονωτική ταινία που είναι τυλιγμένη στο σωλήνα σύνδεσης για να αποφύγετε διπλό τύλιγμα στο σημείο ένωσης. Επιπλέον σφραγίστε το σημείο ένωσης με ταινία βινυλίου κλπ. Σιγουρευτείτε ότι έχετε μονώσει και τους δύο σωλήνες σύνδεσης, καθώς η συμπύκνωση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα. (Χρησιμοποιήστε αφρώδες πολυαιθυλένιο σα μονωτικό υλικό.) Λυγίστε με προσοχή τους σωλήνες για να μην τους τσακίσετε. GR 5

8 Στερέω ση Εσω τερικής Μ ονάδας 1. Περάστε το σωλήνα από την τρύπα στον τοίχο και αναρτήστε τη μονάδα στην πλάτη εγκατάστασης στα πάνω άγκιστρα. 2. Περιστρέψτε αριστερά και δεξιά τη μονάδα για να επιβεβαιώσετε ότι έχει αναρτηθεί σταθερά στην πλάτη εγκατάστασης. 3. Ενώ πιέζετε την εσωτερική μονάδα προς τον τοίχο, στερεώστε τη και στο κάτω τμήμα της πλάτης εγκατάστασης. Τραβήξτε προς το μέρος σας την εσωτερική μονάδα για να επιβεβαιώσετε ότι έχει αναρτηθεί σταθερά στην πλάτη της εγκατάστασης. Αναρτήστε Αναρτήστε εδώ 1 ΠΙλάτη εγκατάστασης Για να αποσπάσετε την εσωτερική μονάδα από την πλάτη εγκατάστασης, τραβήξτε προς το μέρος σας ενώ ταυτόχρονα πιέζετε τη βάση της στα καθορισμένα σημεία. ΠΙλάτη εγκατάστασης -_ I Αναρτήστε I b Πιέστε b Πιέστε Στην περίπτωση που η εσωτερική μονάδα είναι στερεωμένη σε πλάτη εγκατάστασης με βίδες 1. Αφαιρέστε τα 2 καπάκια βιδών με ένα ίσιο κατσαβίδι. 2. Στερεώστε τα με 2 βίδες 04x1O~14L που παρέχονται επιτόπου. 3. Τοποθετήστε τα καπάκια των βιδών σύμφωνα με την προηγούμενη διαδικασία. <Τρόπος αφαίρεσης> <Τρόπος στερέωσης> ) j Αποστράγγιση 1. Τοποθετήστε το σωλήνα αποστράγγισης με καθοδική κλίση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η τρύπα στην εξωτερική πλευρά πρέπει να ανοιχτεί με ελαφρώς καθοδική κλίση. Μην ανυψώνετε Μη δώσετε στο σωλήνα το σωλήνα αποστράγγισης αποστράγγισης. κυματοειδή μορφή. 50 mm ή περισσότερο m X Μην τοποθετήσετε την άκρη του σωλήνα αποστράγγισης μέσα σε νερό. Μην τοποθετήσετε την άκρη του σωλήνα αποστράγγισης μέσα σε φρεάτιο αποχέτευσης. Βάλτε νερό στη λεκάνη αποστράγγισης και σιγουρευτείτε ότι το νερό αποστραγγίζεται σε εξωτερικό χώρο. Όταν συνδέετε προέκταση στο σωλήνα αποστράγγισης, μονώστε το τμήμα σύνδεσης της προέκτασης με σωλήνα προστασίας. t Σωλήνας αποστράγγισης Σωλήνας προστασίας ^ Εσωτερικού χώρου Προέκταση σωλήνα αποστράγγισης Τοποθετήστε το σωλήνα αποστράγγισης έτσι ώστε να εκρέει σωστά το νερό από τη μονάδα. Λανθασμένη αποστράγγιση μπορεί να προκαλέσει εμφάνιση υγρασίας στο εσωτερικό. Καπάκι βίδας Το κλιματιστικό αυτό μηχάνημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποστραγγίζει το νερό που συλλέγεται από την υγρασία που συμπυκνώνεται στο πίσω τμήμα της εσωτερικής μονάδας, εντός της λεκάνης αποστράγγισης. Συνεπώς, μην αποθηκεύετε το καλώδιο ισχύος και άλλα εξαρτήματα σε ύψος πάνω από τον οδηγό αποστράγγισης. Χώρος για σωλήνες Ψ- Τοιχος Οδηγός αποστράγγισης ί... ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΜΟΝΆΔΑ Σημείο Εγκατάστασης Ένα σημείο που δημιουργεί τα κενά γύρω από την εξωτερική μονάδα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Ένα σημείο που να αντέχει το βάρος της εξωτερικής μονάδας και που να μην προκαλεί αύξηση του επίπεδου θορύβου και των κραδασμών. Ένα σημείο όπου ο θόρυβος λειτουργίας και ο αέρας απόρριψης δεν ενοχλούν τους γείτονες. Ένα σημείο που δεν είναι εκτεθειμένο σε ισχυρούς ανέμους. Ένα σημείο όπου δεν παρατηρούνται διαρροές εύφλεκτων αερίων. Ένα σημείο όπου δεν παρεμποδίζετε η διέλευση. Όταν η εξωτερική μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί σε υπερυψωμένη θέση, σιγουρευτείτε ότι έχετε στερεώσει τη βάση της. Το επιτρεπτό μήκος του αγωγού σύνδεσης είναι έως 25 m. Το επιτρεπτό ύψος είναι έως 10 m. Ένα σημείο όπου η αποστράγγιση του νερού δεν προκαλεί προβλήματα. Εγκαταστήστε την εξωτερική μονάδα έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η απόρριψη του αέρα. Όταν η εξωτερική μονάδα τοποθετηθεί σε σημείο συνεχώς εκτεθειμένο σε ισχυρούς ανέμους όπως στην ακτή ή σε υψηλό όροφο, εξασφαλίστε την κανονική λειτουργία του ανεμιστήρα χρησιμοποιώντας έναν αγωγό ή έναν ανεμοφράκτη. Σε περιοχές με ισχυρούς ανέμους, εγκαταστήστε τη μονάδα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η είσοδος του ανέμου. Η εγκατάσταση στα ακόλουθα σημεία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε τέτοια σημεία. Ένα σημείο με λάδια μηχανής. Ένα σημείο με αλμύρα όπως μια ακτή. Ένα σημείο με θειούχα αέρια. Ένα σημείο όπου είναι πιθανό να παράγονται κύματα υψηλής συχνότητας όπως από ηχητικό εξοπλισμό, από μηχανήματα ηλεκτροσυγκόλλησης και από ιατρικό εξοπλισμό. Σύνδεση Ψυκτικών Σωληνώσεων Διεύρυνση 1. Κόψτε το σωλήνα με έναν κόφτη σωλήνων. a.; Ο χ 9 ' 2. Εισάγετε ένα εκτονούμενο περικόχλιο μέσα στο σωλήνα και διογκώστε το σωλήνα. Περιθώρια προέκτασης κατά την εκτόνωση : A (Μονάδα : mm) Ακαμπτο (τύπου σφιγκτήρα) Εξωτερικό διάγραμμα σωλήνωσης χαλκού Μήτρα Χρησιμοποιούμενα εργαλεία με το R410A X X Συμβατικά χρησιμοποιούμενα εργαλεία 06,35 0 σε 0,5 1,0 σε 1,5 09,52 0 σε 0,5 1,0 σε 1,5 012,70 0 σε 0,5 1,0 σε 1,5 I A " Τ Σωλήνας Αυτοκρατορικό (τύπος παξιμαδιού-πεταλούδας) Εξωτερικό διάγραμμα σωλήνωσης χαλκού R410A 06,35 1,5 σε 2,0 09,52 1,5 σε 2,0 012,70 2,0 σε 2,5 j 6

9 Σύσφιξη σύνδεσης Ευθυγραμμίστε τα κέντρα των σωλήνων που θα συνδεθούν και σφίξτε το εκτονούμενο περικόχλιο όσο μπορείτε με τα χέρια σας. Στη συνέχεια σφίξτε το περικόχλιο με ένα γαλλικό κλειδί και ένα ροπόκλειδο όπως φαίνεται στην εικόνα. Ημισύνδεσμος Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί για να ασφαλίσετε. Εκτονούμενο περικόχλιο Χρησιμοποιήστε ένα ροπόκλειδο για να σφίξετε. Σύνθετος μετρητής πίεσης -101 kpa (-76 cmhg) Διακόπτης χαμηλής Σωλήνας πλήρωσης (Στη R410A μόνο) Σωλήνας σύνδεσης Μετρητής πίεσης > Πολλαπλή βαλβίδα Διακόπτης υψηλής (Σιατηρήστε τελείως κλειστό) Σωλήνας πλήρωσης (Στη R410A μόνο) Διάταξη προσαρμογής σε αντλία κενού για αποτροπή αντίστροφής ροής (Στη R410A μόνο) Μην εφ αρμόσετε υπερβολική ροπή. Δ ιαφ ορετικά, το περικόχλιο μπορεί να σπάσει ανάλογα με τιςσυνθήκες. Εξωτερικό διάγραμμα σωλήνωσης χαλκού Ροπή σύσφιξης (Μονάδα : N-m) 06,35 mm 14 σε 18 (1,4 σε 1,8 kgf-m) 09,52 mm 33 σε 42 (3,3 σε 4,2 kgf-m) 012,70 mm 50 σε 62 (5,0 σε 6,2 kgf-m) >Ροπή σύσφιξης συνδέσεων σωλήνων με εκτονούμενα περικόχλιο Η πίεση του R410A γίνεται υψηλότερη από αυτήν του R22 (περίπου 1,6 φορές). Συνεπώς, χρησιμοποιώντας ένα ροπόκλειδο, σφίξτε σταθερά τα τμήματα που ενώνονται με εκτονούμενα περικόχλια και τα οποία συνδέουν τις εσωτερικές με τις εξωτερικές μονάδες μέχρι την καθορισμένη ροπή σύσφιξης. Λανθασμένες συνδέσεις μπορεί να προκαλέσουν όχι μόνο διαρροή αερίου αλλά και προβλήματα στο ψυκτικό κύκλο. Διαμόρφωση των σωλήνων 1. Τρόπος διαμόρφωσης των σωλήνων Διαμορφώστε τους σωλήνες κατά μήκος της χαραγμένης γραμμής στην εξωτερική μονάδα. 2. Τρόπος εφαρμογής της θέσης των σωλήνων Τοποθετήστε τα άκρα των σωλήνων στη θέση τους με απόσταση 85 mm από τη χαραγμένη γραμμή. Εκκένωση Εκτόνωση στην πλευρά της εσωτερικής μονάδας Εκτόνωση στην πλευρά της εξωτερικής μονάδας Χαραγμένη γραμμή Μετά τη σύνδεση των σωληνώσεων με την εσωτερική μονάδα, μπορείτε να κάνετε ταυτόχρονα την εξαέρωση και στις δύο γραμμές. ΕΞΑΕΡΩΣΗ Εκκενώστε τον αέρα από τους σωλήνες σύνδεσης και από την εσωτερική μονάδα με τη χρήση αντλίας κενού. Μη χρησιμοποιήσετε το ψυκτικό στην εξωτερική μονάδα. Για λεπτομέρειες, δείτε το εγχειρίδιο της αντλίας κενού. Χρησιμοποιήστε μια αντλία κενού Εξασφαλίστε τη χρήση αντλίας κενού με βαλβίδα αντεπιστροφής ώστε το λάδι της αντλίας να μην εισρρεύσει αντίστροφα εντός των σωλήνων του κλιματιστικού όταν σταματήσει η αντλία. (Εάν εισρρεύσει λάδι αντλίας κενού σε κλιματιστικό που χρησιμοποιεί R410A, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο ψυκτικό κύκλο.) 1. Συνδέστε τον (εύκαμπτο) σωλήνα πλήρωσης από τη πολλαπλή βαλβίδα στην υποδοχή πλήρωσης της βαλβίδας της γραμμής αερίου. 2. Συνδέστε το σωλήνα πλήρωσης στην υποδοχή της αντλίας κενού. 3. Ανοίξτε τελείως το διακόπτη χαμηλής πίεσης της πολλαπλής βαλβίδας μετρητή. 4. Λειτουργείστε την αντλία κενού για να αρχίσει η εκκένωση. Εκκενώστε για 15 λεπτά περίπου εφόσον το μήκος των σωληνώσεων είναι 25 μέτρα. (15 λεπτά για 25 μέτρα) (θεωρώντας την απόδοση της αντλίας στα 27 λίτρα ανά λεπτό) Στη συνέχεια επιβεβαιώστε ότι ο μετρητής πίεσης δείχνει -101 kpa (-76 cmhg). 5. Κλείστε το διακόπτη χαμηλής πίεσης της πολλαπλής βαλβίδας μετρητή. 6. Ανοίξτε τελείως τις βαλβίδες (και στη γραμμή Αερίου και στη γραμμή Υγρού). 7. Αφαιρέστε το σωλήνα πλήρωσης από την υποδοχή πλήρωσης. 8. Σφίξτε σταθερά τα καπάκια των βαλβίδων. Βαλβίδα γραμμής αερίου Υποδοχή πλήρωσης (Εσωτερικό τμήμα βαλβίδας (Πείρος ρύθμισης)) Βαλβίδα γραμμής υγρού 5 ΣΗΜ ΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜ ΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ. (1) Απομακρύνετε τη σκόνη και την υγρασία (από το εσωτερικό των σωλήνων σύνδεσης). (2) Σφικτές συνδέσεις (μεταξύ σωλήνων και μονάδας). (3) Εκκενώστε τον αέρα στις σωλήνες σύνδεσης χρησιμοποιώντας ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ (4) Ελέγξτε για διαρροές αερίου (σημεία σύνδεσης). (5) Σιγουρευτείτε ότι ανοίγετε τελείως τις συσκευασμένες βαλβίδες πριν τη λειτουργία. Προφυλάξεις στον χειρισμό των βαλβίδων Ανοίξτε το στέλεχος της βαλβίδας μέχρι τέρμα, αλλά μην επιχειρήσετε να το ανοίξετε πέρα από το στόπερ. Μέγεθος σωλήνα της συσκευασμένης βαλβίδας Μέγεθος εξαγωνικού κλειδιού 12,70 mm και μικρότεροι A = 4 mm mm A = 5 mm Σφίξτε γερά το καπάκι της βαλβίδας με ροπή σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Καπάκι Καπάκι Ράβδου Βαλβίδας Καπάκι Βοηθητικής Θύρας Μέγεθος Καπακιού (H) H17 - H19 H22 - H30 H14 H17 Ροπή N-m (1,4 έως 1,8 kgf-m) N-m (3,3 έως 4,2 kgf-m) 8-12 N-m (0,8 έως 1,2 kgf-m) N-m (1,4 έως 1,8 kgf-m) Q GR 7

10 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μπορείτε να επιλέξετε αν η παροχή ρεύματος θα συνδεθεί στην εσωτερική μονάδα ή την εξωτερική μονάδα. Επιλέξτε τον κατάλληλο τρόπο και συνδέστε την παροχή ρεύματος και το καλώδιο σύνδεσης ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. Μoντέλo Τροφδοσία ρεύματος Μέγιστη ένταση ρεύματος Ονομαστική τιμή ασφαλειοδιακόπτη Τύπος καλωδίου : Καλώδιο ρεύματος Καλώδιο σύνδεσης RAS-10, 13, 16G2KVP Series 50Hz, V Μίας φάσης 60Hz, V Μίας φάσης 11Α 15Α Καλύτερο από H07RN-F ή IEC66 (1,5 mm2ή περισσότερο) Καλύτερο από H07RN-F ή IEC66 (1,5 mm2ή περισσότερο) Σύνδεσ η Καλωδίωσης Εσωτερική μoνάδα Η καλωδίωση του καλωδίου μπορεί να γίνει χωρίς να αφαιρεθεί το κύριο κάλυμμα. 1. Αφαιρέστε την πρόσοψη. Τραβήξτε και ανασηκώστε την πρόσοψη έως ότου σταματήσει, μετακινήστε τους βραχίονες στην αριστερή και δεξιά πλευρά προς τα έξω και έπειτα τραβήξτε προς το μέρος σας για να αφαιρέσετε την πρόσοψη. w Προσέξτε να μην πέσει η πρόσοψη και προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο εξάρτημα. Βραχίονας 2. Αφαιρέστε το κάλυμμα ακροδεκτών και το σφικτήρα του καλωδίου. 3. Εισάγετε το καλώδιο (σύμφωνα με τα καλώδια της υπάρχουσας εγκατάστασης) στην τρύπα του σωλήνα στον τοίχο. 4. Περάστε το καλώδιο ώστε να προεξέχει από το μπροστινό μέρος κατά 20 cm. 5. Εισάγετε καλά το καλώδιο στη βάση ακροδεκτών και στερεώστε το βιδώνοντάς το σφικτά. 6. Ροπή σύσφιξης : 1,2 N-m (0,12 kgf-m) 7. Ασφαλίστε το καλώδιο με το σφιγκτήρα του καλωδίου. 8. Στερεώστε το καπάκι ακροδεκτών και συνδέστε την πρόσοψη στην εσωτερική μονάδα. Βάση ακροδεκτών Σιγουρευτείτε ότι έχετε συμβουλευτεί το διάγραμμα της καλωδίωσης του συστήματος στην πινακίδα στο εσωτερικό του κύριου καλύμματος. Ελέγξτε τα ηλεκτρικά καλώδια της υπάρχουσας εγκατάστασης καθώς και τυχόν ειδικούς κανονισμούς ή περιορισμούς σχετικά με την καλωδίωση. Εξωτερική μoνάδα Καπάκι ακροδεκτών 1. Αφαιρέστε το καπάκι της βαλβίδας από την εξωτερική μονάδα. 2. Συνδέστε το καλώδιο στον ακροδέκτη με βάση τους αντίστοιχους αριθμούς στη βάση των ακροδεκτών της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. 3. Όταν συνδέετε το καλώδιο στον ακροδέκτη της εξωτερικής μονάδας, κάντε ένα βρόγχο όπως φαίνεται στο διάγραμμα της εγκατάστασης της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, για να αποτρέψετε την εισροή νερού στην εξωτερική μονάδα. 4. Μονώστε τα αχρησιμοποίητα καλώδια (αγωγούς) έτσι ώστε να αποτραπεί η επαφή με το νερό που ενδέχεται να εισέλθει στην εξωτερική μονάδα. Περάστε τα έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή με οποιαδήποτε ηλεκτρικά ή μεταλλικά μέρη. Πώς να συνδέσετε την πρόσοψη Εκτελέστε τη σύνδεση ακολουθώντας τα βήματα της αφαίρεσης με την αντίστροφη σειρά. Κρατήστε την πρόσοψη σε οριζόντια θέση και τοποθετήστε και τους δύο βραχίονες στους οδηγούς. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο βραχίονες έχουν εισαχθεί πλήρως. Αν το κενό μεταξύ του κύριου καλύμματος και της πρόσοψης δεν είναι ίσιο, αφαιρέστε την και συνδέστε την πάλι. 8

11 Σύνδεση Παροχής Ρεύματος και Καλω δίου Σύνδεσ ης Είσοδος Παροχής Ρεύματος στη Βάση Ακροδεκτών της Εσωτερικής Μονάδας (Συνιστάται) ( Εσωτερική μονάδα ] [ Εξωτερική μονάδα ] Μήκος απογύμνωσης καλωδίου ρεύματος Σύνδεση καλωδίου σύνδεσης στη βάση ακροδεκτών (1, 2, 3, Γραμμή γείωσης 10 Θ -Ε N L 90 mm ΚΑΛΏΔΙΟ σύνδεσης Βάση ακροδεκτών παροχής ρεύματος (L, N, GR Μήκος απογύμνωσης καλωδίου σύνδεσης Γραμμή γείωσης 50 mm Γραμμή γείωσης 45 mm u? 0 0 Είσοδος Παροχής Ρεύματος στη Βάση Ακροδεκτών της Εξωτεριι(ής Μονάδας (Προαιρετικά) ΚΑΛΏΔΙΟ σύνδεσης Σύνδεση καλωδίου σύνδεσης στη > βάση ακροδεκτών (L, N) ( Εσωτερική μονάδα ] ( Εξωτερική μονάδα Σύνδεση καλωδίου Βάση ακροδεκτών σύνδεσης στη βάση παροχής ρεύματος ακροδεκτών (1, 2, 3, (L, N, Σύνδεση καλωδίου σύνδεσης στη βάση ακροδεκτών (3, Βάση, ακροδεκτών / I I Τ Τ Καλώδιο Καλώδιο σύνδεσης ρεύματος Μήκος απογύμνωσης καλωδίου σύνδεσης = 1 1 mm 90 mm Γραμμή γείωσης 50 mm / 4 10 mm45 mm ^ ( Καλώδιο σύνδεσης 9

12 Διάγραμμα Καλωδίωσης εισόδου παροχής ρεύματος Είσοδος Παροχής Ρεύματος στη Βάση Ακροδεκτών της Εσωτερικής Μονάδας (Συνιστάται) Είσοδος Παροχής Ρεύματος στη Βάση Ακροδεκτών της Εξωτερικής Μονάδας (Προαιρετικά) Βάση ακροδεκτών εσωτερικής μονάδας lt n γ ' j - y Βάση ακροδεκτών εξωτερικής μονάδας I I I L Ν GND Είσοδος παροχής ρεύματος 1. Η παροχή ρεύματος πρέπει να είναι αυτή που αναγράφεται στο κλιματιστικό. 2. Προετοιμάστε την παροχή για αποκλειστική χρήση με το κλιματιστικό. 3. Πρέπει να χρησιμοποιείται ασφαλειοδιακόπτης για τη γραμμή παροχής ρεύματος αυτού του κλιματιστικού. 4. Φροντίστε η παροχή ρεύματος και το καλώδιο σύνδεσης να είναι κατάλληλα ως προς το μέγεθος και τη μέθοδο καλωδίωσης. 5. Όλα τα καλώδια πρέπει να είναι συνδεδεμένα σταθερά. 6. Υπολογίστε με αρκετή ανοχή τις διατομές των καλωδίων. 7. Η λανθασμένη σύνδεση καλωδίων μπορεί να προκαλέσει το κάψιμο ορισμένων ηλεκτρικών μερών. 8. Εάν γίνει εσφαλμένη ή ημιτελής καλωδίωση, θα προκληθεί ανάφλεξη ή καπνός. 9. Αυτό το προϊόν μπορεί να συνδεθεί στην κεντρική παροχή ρεύματος. Σύνδεση σε σταθερή καλωδίωση: Στη σταθερή καλωδίωση θα πρέπει να ενσωματωθεί ένας διακόπτης ο οποίος αποσυνδέει όλους τους πόλους και διαθέτει διαχωρισμό επαφών τουλάχιστον 3mm. 10

13 ΛΟΙΠΑ Έ λεγχος Δ ιαρροής Αερίου Ελέγξτε τις θέσεις για την εσωτερική μονάδα Δoκιμή Λειτoυργiας Για να επιλέξετε τη λειτουργία TEST RUN (COOL), πατήστε τον Πρoσωρινό διακόπτη για 10 δευτερόλεπτα. (Από τη μονάδα ακούγεται ένας σύντομος χαρακτηριστικός ήχος (πι).) Ελέγντε τις θέσεις για την εξωτερική μονάδα Ελέγξτε τις συνδέσεις των ρακόρ για τυχόν διαρροή αερίου χρησιμοποιώντας ανιχνευτή διαρροής αερίου ή νερό με σαπούνι. Επιλογή Α-Β του τηλεχειρ ισ τηρ ίου Όταν δύο εσωτερικές μονάδες είναι εγκατεστημένες στο ίδιο δωμάτιο ή σε δύο διπλανά δωμάτια, εάν στείλετε εντολή προς μία μονάδα οι δύο μονάδες ενδέχεται να λάβουν ταυτόχρονα το σήμα το τηλεχειριστηρίου και να εκτελούν την εντολή. Σε αυτή την περίπτωση, η λειτουργία μπορεί να διατηρηθεί ρυθμίζοντας ένα από τα δυο τηλεχειριστήρια στη ρύθμιση Β (Και οι δύο έχουν τη ρύθμιση Α κατά την αποστολή από το εργοστάσιο.) Το σήμα του τηλεχειριστηρίου δεν λαμβάνεται όταν οι ρυθμίσεις της εσωτερικής μονάδας και του τηλεχειριστηρίου είναι διαφορετικές. Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της ρύθμισης Α/της ρύθμισης Β και του δωματίου Α/του δωματίου Β κατά τη σύνδεση της σωλήνωσης και των καλωδίων. Για τη ξέχωρη χρήση του τηλεχειριστηρίου για κάθε εσωτερική μονάδα σε περίπτωση που δύο (2) κλιματιστικά έχουν εγκατασταθεί κοντά. Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου B. 1. Πατήστε το πλήκτρο RESET πάνω στη εσωτερική μονάδα για να ανάψετε το κλιματιστικό. 2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο ώστε να δείχνει στην εσωτερική μονάδα. 3. Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο cub* πάνω στο τηλεχειριστήριο με τη μύτη ενός μολυβιού. Η ένδειξη 00 θα εμφανιστεί πάνω στην οθόνη. 4. Πατήστε μορε ενώ πατάτε c«ck. Η ένδειξη B θα εμφανιστεί πάνω στην οθόνη και η ένδειξη 00 θα σβήσει ενώ το κλιματιστικό θα σβήσει. Το τηλεχειριστήριο αποθηκεύεται στη μνήμη. Σημείωση : 1. Επαναλάβατε το παραπάνω βήμα για να επαναφέρετε το τηλεχειριστήριο στο A. 2. Το τηλεχειριστήριο Α δεν έχει οθόνη A. 3. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου από το εργοστάσιο είναι η Α. Α ϋίο R estart Ρύθμιση Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί ώστε, μετά από μια διακοπή ρεύματος, να μπορεί να επανεκκινεί αυτομάτως στον ίδια τρόπος λειτουργίας όπως και πριν από τη διακοπή του ρεύματος. Πληροφορία Το προϊόν αυτό βγήκε από το εργοστάσιο με τη λειτουργία Αϋίο Restart απενεργοποιημένη. Ενεργοποιήστε τη σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Πως να ρυθμίσετε το Auto Restart 1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο τον Προσωρινό διακόπτη στην εσωτερική μονάδα για 3 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε τη λειτουργία (Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος (πι) 3 φορές και η λυχνία OPERATION αναβοσβήνει 5 φορές/δευτ. για 5 δευτερόλεπτα). 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον Προσωρινό διακόπτη στην εσωτερική μονάδα για 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε τη λειτουργία (Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος (πι) 3 φορές αλλά η λυχνία OPERATION δεν αναβοσβήνει). Εάν ο χρονοδιακόπτης ON ή ο χρονοδιακόπτης OFF έχουν ρυθμιστεί, δεν ενεργοποιείται η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. [gr TOO 11

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΧΕΙΡΙΙΟ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΧΕΙΡΙΙΟ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I F D E N L HI CRRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300. ΠΡΙΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Οδηγός Εγκατάστασης Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Περιεχόμενα Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικές παρατηρήσεις Προετοιμασία Υλικά και εργαλεία Εγκατάσταση Ορισμός επιφανειών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την οδηγία χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ IN Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό.

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες Λειτουργίες Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Πληροφορίες ασφαλείας Κίνδυνος εκρήξεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

XI-09/XO-09 XI-12/XO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. Your-conditions

XI-09/XO-09 XI-12/XO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. Your-conditions XI-09/XO-09 XI-12/XO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit Your-conditions Περιεχόμενα Ελληνικά / Greek 4 English / Αγγλικά 24 Δομή και λειτουργία 4 Αρχές της δομής και χρήση Σημαντικές συμβουλές 5 Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit

Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit Your-conditions Περιεχόμενα 1. Ελληνικά / Greek...3 2. Αγγλικα / English...32 Οδηγίες Χρήσεως 1. Ονόματα και λειτουργίες των μερών του κλιματιστικού...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εικόνα 1. Ηλεκτρολογική συνδεσμολογία ηλ. περίφραξης 1. Βγάζουμε τη συσκευή (κεντρική μονάδα) από τη συσκευασία (εικ. 2). Εικόνα 2. Κεντρική μονάδα 2. Τη στερεώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ Υδραυλική Όνομα μοντέλου: HWS-P804XWHM3-E HWS-P804XWHT6-E HWS-P804XWHT9-E HWS-P04XWHM3-E HWS-P04XWHT6-E HWS-P04XWHT9-E Ελληνικά Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Πριν ξεκινήσετε 1. Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε αυτοκίνητα με παροχή ρεύματος 12 V και αρνητική γείωση. 2. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES Γενική Περιγραφή Μοντέλο Αρ. DGB-160MES/200MES Απαγωγός των αερίων της καύσης Αγωγός παροχής αέρα Ανακουφιστική βαλβίδα

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter Επιτοίχια Μονάδα - Inverter E / Greek...... 3 English /... 26 μ 4 μ μ μ 5 8 μ 9 11 12 μ 15 μ 18 μ 21 22 μ 23 * μ μ. μ μ, μ. 3 Δομή και λειτουργία Κάλυμμα Είσοδος αέρα Φίλτρο Εσωτερική Μονάδα Κάλυμμα των

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης

Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης Τύπος RA / RL Χαρακτηριστικά Προϊόντων: Model Number RL0606 / RA0606 RL 0609 / RA0609 RL0612 / RA0612 RL0615 / RA06 15 RL0409 / RA0409 RL0415 / RA0415 Διαστάσεις 600mm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σωστή χρήση για αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας Ευχαριστούμε που αγοράσατε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο. Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek)

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek) Model ODS-300 Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03 (Greek) FM07-703-B 11-22-10 (Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι διαθέσιμα στο CD που παρέχεται με το Εγχειρίδιο) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 1 Περιεχόμενα Σελίδα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Ηλεκτρικά εξαρτήματα 3 Ηλεκτρισμός στο σπίτι 4 Ένα κύκλωμα 5 Η τάση 6 Θετικό και αρνητικό 7 Το κόψιμο και η απογύμνωση καλωδίων 8 Η σύνδεση των εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ LST-58K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά κλιματιστικού

Χαρακτηριστικά κλιματιστικού ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS Καναλάτο Χαμηλού Προφίλ DC Inverter DC INVERTER DUCT TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUD-18UX4SKL1 / AUW-18U4SZ1 AUD-24UX4SLH1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και

Διαβάστε περισσότερα

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Βρείτε µια θέση στo PWM όσο πιο κοντά γίνεται στην µπαταρία του αυτοκινήτου Αυτό είναι το νέο µοντέλο 9-28V Auto PWM 1. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙ ΙΟΥ / ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ: α) Ένα καλώδιο

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Σημειώσεις για τη χρήση... 4 Περιγραφή κάθε εξαρτήματος...6 Ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24

Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24 CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελληνικά / Greek... 3 English

Διαβάστε περισσότερα

McProfit 68093x / 68103x

McProfit 68093x / 68103x McProfit 68093x / 68103x 681030 ΛΕΥΚΟΣ 681032 ΜΑΥΡΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 120W 680930 ΛΕΥΚΟΣ 680932 ΜΑΥΡΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 400W Σελίδα 2 Οπωσδήποτε κρατήσατε ελάχιστο όριο απόστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από κάθε χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα