Τεχνολογία & Καινοτομία - Αρχές Βιομηχανικής Επιστήμης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογία & Καινοτομία - Αρχές Βιομηχανικής Επιστήμης"

Transcript

1 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογία & Καινοτομία - Αρχές Βιομηχανικής Επιστήμης Ενότητα:Η επιχειρηματική ιδέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματίας Επιχειρηματική Διαδικασία-Καινοτομία Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης Τηλ.: , Δρ. Σαμαρά Ελπίδα, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Δυτικής Μακεδονίας και στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Η ιδέα 4

5 Η επιχείρηση Η ίδρυση μίας νέας επιχείρησης αποτελεί μια διαδικασία η οποία θα μπορούσε να χωριστεί σε επιμέρους φάσεις 5

6 Οι φάσεις είναι οι εξής Σύλληψη της επιχειρηματικής ιδέας Αναγνώριση της επιχειρηματικής ευκαιρίας που απορρέει από την ιδέα Προετοιμασία για την παραγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας Ίδρυση της επιχείρησης και είσοδος στην αγορά 6

7 Σύλληψη της επιχειρηματικής ιδέας 7

8 Επιλογή αντικειμένου Ο τρόπος με τους οποίους ένας/μια επιχειρηματίας επιλέγει το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθεί σχετίζεται με κάποιους παράγοντες 8

9 Οι παράγοντες αυτοί είναι Προσωπικοί εμπειρίες, οικογενειακό-φιλικό περιβάλλον, την αγορά. Η δημιουργικότητα Η έμπνευση Οι κοινωνικές-οικονομικές-τεχνολογικές εξελίξεις 9

10 Ωστόσο σύμφωνα με τον Peter Drucker Οι περισσότερες ιδέες είναι αποτέλεσμα συνειδητής αναζήτησης τρόπων με τους οποίους ο υποψήφιος επιχειρηματίας προσπαθεί να λύσει: συγκεκριμένα προβλήματα ή να ικανοποιήσει συγκεκριμένες ανάγκες που εμφανίζονται τη στιγμή αυτή στην αγορά. 10

11 Η μετεξέλιξη της ιδέας Η μετεξέλιξη της ιδέας σε επιχειρηματική ευκαιρία είναι ίσως η σημαντικότερη φάση. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει: 1. Ένα ευνοϊκό περιβάλλον που θα ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνου. 2. Να αναδεικνύεται η ελπίδα ότι το εγχείρημα θα επιτύχει και να τεκμηριώνεται με στοιχεία (Business Plan!!!). 11

12 Ο υποψήφιος επιχειρηματίας Ο υποψήφιος επιχειρηματίας θα πρέπει να διακρίνει επερχόμενες αλλαγές στο περιβάλλον οι οποίες δημιουργούν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που μπορεί να αφορούν: κοινωνικά, δημογραφικά ή άλλα στοιχεία τα οποία συνδυάζονται με τις δυνατότητες του νέου προϊόντος ή υπηρεσίας ή να εξυπηρετήσει καλύτερα την αγορά. 12

13 Το νέο προϊόν Το νέο προϊόν / υπηρεσία διάφορες μορφές: 1. Εντελώς νέο προϊόν ή υπηρεσία (ριζική καινοτομία) ή διαδικασία μπορεί να πάρει 2. Διαφοροποιημένο και εξελιγμένο υφιστάμενο προϊόν σε σχέση πιθανόν με τη χαμηλότερη τιμή, την αντοχή, την αξιοπιστία. 3. Προϊόν που απευθύνεται σε μια αγορά που δεν εξυπηρετείται από τα υφιστάμενα ή εμφανίζει μεγαλύτερη ζήτηση από την αγορά. 1) Προϊόν που αφορά μια εξειδικευμένη περιοχή της αγοράς. 2) Ένα νέο σύστημα εξυπηρέτησης της αγοράς. 13

14 προετοιμασία για την παραγωγή του προϊόντος. 14

15 Οι κυριότερες παράμετροι είναι 1. Η δυνατότητα να παραχθεί με τα υφιστάμενα μέσα. 2. Η έρευνα αγοράς. 3. Η ανεύρεση πιθανών συνεργατών για την υλοποίησης της ιδέας. 4. Η αναζήτηση και πρόσβαση σε πιθανή χρηματοδότηση για την ίδρυση της επιχείρησης. 15

16 Ίδρυση της επιχείρησης και είσοδος στην αγορά. 16

17 Εξέταση παραμέτρων Στη φάση αυτή θα πρέπει να εξεταστεί αφενός ο χρόνος που θα ξεκινήσει τη λειτουργία της η επιχείρηση και αφετέρου να προετοιμαστούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες που σχετίζονται με την είσοδό της στην αγορά (άδειες, κανάλια διανομής κλπ). 17

18 Αξιολόγηση της επιχειρηματικής ιδέας 18

19 Επηρεάζεται από 1 Τον επιχειρηματία 2Την επιχειρηματική ιδέα 3Το επιχειρηματικό σχέδιο 4Τη χρηματοδότηση 5Την αγορά και τις συνθήκες ζήτησης 19

20 Ο επιχειρηματίας πριν ξεκινήσει τις διαδικασίες ίδρυσης της επιχείρησης θα πρέπει να αξιολογήσει τις ικανότητες του με βάση κάποια χαρακτηριστικά 20

21 Τα χαρακτηριστικά είναι 1. Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 2. Στόχευση 3. Αυτοεκτίμηση 4. Ανάληψη κινδύνου 5. Ικανότητα λήψης αποφάσεων 6. Επιμονή 7. Ικανότητα επικοινωνίας 8. Διαπροσωπικές σχέσεις 9. Ηγετικές ικανότητες 10. Διοικητικές ικανότητες 21

22 To επιχειρείν To επιχειρείν εστί φιλοσοφείν 22

23 Αξιολόγηση δεξιοτήτων Εφόσον ο επιχειρηματίας αξιολογήσει θετικά τις δεξιότητες του, το επόμενο βήμα είναι να αξιολογήσει την επιχειρηματική του ιδέα. 23

24 Βασιζόμενος στις παρακάτω ερωτήσεις: Το προϊόν ή υπηρεσία καλύπτει τις δυνητικές ανάγκες των καταναλωτών ή του επιχειρηματία; Το προϊόν ή υπηρεσία έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού; Η ποιότητα του προϊόντος μπορεί να διατηρηθεί σε ένα επίπεδο που θα επηρεάσει τους καταναλωτές να το αγοράσουν ξανά; Υπάρχουν καταναλωτές που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την παρουσία ενός επιπλέον ανταγωνιστή για το προϊόν ή την υπηρεσία; 24

25 Και Η τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας είναι μέσα στα όρια που μπορεί να πληρώσει ο καταναλωτής; Οι προβλεπόμενες πωλήσεις είναι επαρκείς ώστε να δημιουργήσουν κέρδος μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα; Μπορεί η επιχείρηση να καλύψει περιόδους μεγάλης ζήτησης αν προβλέπονται; Τα πλεονεκτήματα του προϊόντος ή της υπηρεσίας έχουν μεταφερθεί σωστά στον καταναλωτή (μάρκετινγκ!); 25

26 Η απόφαση Εφόσον η απόφαση για την ίδρυση της επιχείρησης είναι οριστική, ο υποψήφιος/ια επιχειρηματίας θα πρέπει να προγραμματίσει μια σειρά από δραστηριότητες. 26

27 Οι δραστηριότητες είναι o o Εξέταση των ικανοτήτων που απαιτούνται να διαθέτει ο επιχειρηματίας. Έρευνα σχετική με τον κλάδο, την αγορά-στόχο και τον ανταγωνισμό. o Επιλογή θέσης εγκατάστασης, αξιολόγηση θετικώναρνητικών παραγόντων. o Κατάρτιση λίστας όλων των δαπανών έναρξης της επιχείρησης. o Προσδιορισμός όλων των πηγών χρηματοδότησης που διατίθενται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 27

28 Και. o Προετοιμασία για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού. o o o o Εύρεση των αναγκαίων συνεργατών (λογιστής, νομικός σύμβουλος). Επιλογή προμηθευτών και έρευνα σχετικά με τους όρους εξόφλησης. Εξασφάλιση χρηματοδότησης. Διερεύνηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και αδειών που απαιτούνται. 28

29 Να θυμάστε ότι Η κάθε επιχειρηματική ιδέα για να έχει επιτυχία θα πρέπει να ταιριάζει με τις δεξιότητες μας και τους προσωπικούς μας στόχους. 29

30 Το υπέροχο ταξίδι της επιχειρηματικότητας. 30

31 Χρήσιμες ιστοσελίδες για την αναζήτηση επιχειρηματικών ιδεών 31

32 (1) (submit start ups) (promising business ventures, ideas and concepts from the globe) (seeking inspiration: innovations in design, technology, art and culture) (technology media property, reviewing new Internet products, and breaking tech news) 32

33 (2) om/ (gathering of brand new promising business ideas) (covere venture capital news) https://mashable.com/ (top source for news in social and digital media, technology and web culture) (user driven internet startups community. Entrepreneurs, investors, and bloggers are staying informed) 33

34 (3) (sends a Daily /Newsletter to subscribers tell them about a new cool startup) (measuring the size and scope of the Canadian digital media industry) (one of the world s leading technology blogs)* * the blog is currently ranked in the top 10 most influential blogs in the world according to Technorati (new ideas for creative professionals) 34

35 (4) (review all the top apps and utilities that can help you work smarter and communicate more effectively) (hands-on startup guy, helping companies grow successfully from the idea forward) (Middle Eastern and African market) com/ (strategic branding for small businesses and start ups with a shared vision to do Good n the word) 35

36 Εικονικό πληκτρολόγιο Laser 36

37 Brite Solar: Φωτοβολταϊκά σε κάθε τζάμι! Αφήνουν το φως του ήλιου να περάσει από το παράθυρο και ταυτόχρονα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια! Τα διάφανα φωτοβολταϊκά πάνελ της εταιρίας Brite Solar, μίας από τις 21 φιναλίστ του πρώτου διαγωνισμού «η Ελλάδα Καινοτομεί!», μπορούν να μπουν σε κάθε παράθυρο, επηρεάζοντας ελάχιστα την ορατότητα. Ακόμα, επειδή μετατρέπουν το φως σε ενέργεια με μια ηλεκτροχημική διαδικασία, αντί της κλασσικής με τους ημιαγωγούς, παράγουν ενέργεια και από το εσωτερικό, τεχνητό φως. [B] Και το καλύτερο; Καθώς τα υλικά που συνθέτουν τις φωτοευαίσθητες κυψέλες εναποτίθενται στο γυαλί μέσω εκτυπωτών ψεκασμού, τίποτα δεν σας εμποδίζει να διακοσμήσετε τα τζάμια σας με την αγαπημένη σας εικόνα, η οποία θα ομορφαίνει το χώρο σας και θα γεμίζει τις μπαταρίες σας κυριολεκτικά και μεταφορικά! [B] 37

38 Φωτοβολταϊκά στα ρούχα μας! Τα εύκαμπτα οργανικά φωτοβολταϊκά της ομάδας του εργαστηρίου Λεπτών Υμενίων, Νανοσυστημάτων και Νανομετρολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχουν πραγματικά εντυπωσιακές εφαρμογές: μπορούν να επενδύσουν οποιαδήποτε σκληρή επιφάνεια (τοίχους, κεραμίδια, αυτοκίνητα κλπ.) ή να ενσωματωθούν σε οποιοδήποτε εύκαμπτο υλικό, όπως χαρτί ή ύφασμα. Με τον τρόπο αυτό, σχεδόν όλες οι επιφάνειες μπορούν να μετατραπούν σε φωτοβολταϊκούς συλλέκτες, παρέχοντας την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την λειτουργία μικρότερων ή μεγαλύτερων συσκευών.[c] Η πρώτη πρακτική εφαρμογή κυκλοφορεί ήδη στο εμπόριο: μια τσάντα ώμου, η οποία φέρει εύκαμπτα φωτοβολταϊκά στην εξωτερική της επιφάνεια, τα οποία παράγουν αρκετή ενέργεια για την πλήρη φόρτιση, μέσα σε μία ώρα, ενός κινητού τηλεφώνου.[c] 38

39 Design Lab electrolux σήμερα Η δέκατη χρονιά του ετήσιου διαγωνισμού Design Lab, προκάλεσε τους φοιτητές του βιομηχανικού σχεδίου να εξερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο μία πιο ολοκληρωμένη αισθητηριακή εμπειρία θα μπορούσε να ενσωματωθεί στις οικιακές συσκευές καθημερινής χρήσης. Δέκα νέοι σχεδιαστές που ξεχώρισαν ανάμεσα σε συμμετέχοντες, παρουσιάζουν τώρα τις ιδέες του σε μία κριτική επιτροπή που αποτελείται από επαγγελματίες σχεδιαστές και έμπειρους δημιουργούς, στις 25 Οκτωβρίου 2012 στο Μιλάνο.[D] 39

40 Memory Ένα μικρό αλλά σημαντικό μέρος της καθημερινότητας τον ανθρώπων είναι το να έχουν έναν barista που τους θυμάται και κυρίως θυμάται πώς πίνουν τον καφέ τους. Η Memory είναι μία μηχανή καφέ που χρησιμοποιεί τεχνολογία αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων για την παρασκευή του σωστού καφέ για το σωστό άτομο. Είτε πίνετε τον καφέ σας ελαφρύ, μέτριο ή βαρύ είτε προτιμάτε έναν εσπρέσο. Όπως και αν είναι ο ιδανικός καφές για εσάς, η καφετιέρα Memory θα τον θυμάται πάντα. Λέτε τί καφέ θέλετε, αναγνωρίζει το δαχτυλικό σας αποτύπωμα και την επόμενη φορά, η καφετιέρα Memory είναι έτοιμη να σας σερβίρει ακριβώς τον ίδιο καφέ.[d] Χώρα: Κίνα Σχεδιαστής: WenYao Cai Σχολή: Guangdong Industry Technical College of China 40

41 SmartPlate Μοιραστείτε τη συνταγή του ήχου με το SmartPlate. Το SmartPlate είναι το πρώτο έξυπνο πιάτο στον κόσμο που αντιλαμβάνεται τα φαγητό και το μεταφράζει σε ήχο, ολοκληρώνοντας το σύνολο των αισθήσεων μέσω των οποίων αντιλαμβανόμαστε τί τρώμε. Το πιάτο συνδέεται ασύρματα με το κινητό σας και, μετρώντας διάφορους παράγοντες των συστατικών, προσδιορίζει το φαγητό και αποδίδει με ακρίβεια μουσικές νότες, αρμονίες και ρυθμό στο κάθε συστατικό. Ο χρήστης μπορεί ενεργά να ακούσει, να συνθέσει και να αλληλεπιδράσει με τις συνταγές ήχου, μοιραζόμενος τη εμπειρία με τον πιο άμεσο τρόπο: τη μουσική.[d] Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο/ Ρουμανία Σχεδιαστής: Julian Caraulani Σχολή: Πανεπιστήμιο Coventry 41

42 Mo Sphere Ο ενθουσιασμός και η περιπέτεια της δημιουργίας κάτι νέου είναι αυτό που κάνει τη μαγειρική διασκεδαστική. Το Mo Sphere δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να πειραματιστεί και να αποκτήσει την εμπειρία νέων γεύσεων και αισθήσεων μέσα από το συναρπαστικό κόσμο της μοριακής μαγειρικής, η οποία μέχρι σήμερα κυριαρχείται από τους σεφ των διασήμων και τα εστιατόρια Πέντε Αστέρων. Αυτή η συσκευή μοριακής μαγειρικής χρησιμοποιεί φυσικές και χημικές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Το αποτέλεσμα; Άμεση ψύξη, αφροί, πάγος, ζελέ ακόμα και μαλλί της γριάς. Με το Mo Shepre η κουζίνα σας μετατρέπεται σε έναν χώρο συναρπαστικών νέων δημιουργιών και γεύσεων που δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ ξανά στο παρελθόν.[d] Χώρα: Μεξικό Σχεδιαστής: Yunuén Hernández Σχολή: Centro de Investigaciones de Diseño Industrial- UNAM 42

43 AEROBALL Η ιδέα Aeroball είναι ένας επαναστατικός τρόπος για την βελτίωση των χώρων στους οποίους ζούμε. Σε σχήμα μικροσκοπικών φυσαλίδων που αιωρούνται, το Aeroball καθαρίζει και φιλτράρει τον αέρα ενώ μετακινείται αιωρούμενο από το ένα σημείο στο άλλο. Στις περιπτώσεις όπου ο καθαρισμός του αέρα δεν είναι αρκετός, τότε το Aeroball θα διατίθεται σε μία ποικιλία αρωμάτων. Με σχεδιασμό εμπνευσμένο από την φύση, το λαμπιρίζον κέλυφος της σφαίρας απορροφά το φως κατά τη διάρκεια της ημέρας και ακτινοβολεί τη νύχτα, σαν μία ευαίσθητη πυγολαμπίδα που εργάζεται για τη βελτίωση του αέρα που αναπνέουμε. Ο χώρος στον οποίο ζούμε αποτελεί πολύτιμο αγαθό στις μέρες μας και για αυτό, το Aeroball έχει ως στόχο τον καθαρισμό και την ανανέωση των χώρων για να ζούμε πιο όμορφα.[d] Χώρα: Πολωνία Σχεδιαστής: Jan Ankiersztajn Σχολή: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 43

44 ICE (1) Η ιδέα του Ice ρίχνει νέο φως στον κόσμο της μαγειρικής. Το Ice μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα βασικό φωτιστικό με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα και χρώμα ώστε να ταιριάζει με τη διάθεση και το κλίμα κάθε δείπνου. Η εμπειρία είναι ένας τρόπος για να κάνετε πιο γοητευτικό το κάθε σας γεύμα, με την προσθήκη διαδραστικών υποβάθρων που αντιδρούν στην κάθε σας κίνηση και δημιουργούν δυναμικές σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων του τραπεζιού. Χώρα: Ισπανία Σχεδιαστής: Julen Pejenaute Σχολή: Universidad Politecnica de Valencia 44

45 ICE (2) Το Ice, όταν τοποθετείται πάνω από οποιοδήποτε σημεία μαγειρικής ή δείπνου, μπορεί να ανιχνεύσει το περιβάλλον και να βοηθήσει τον χρήστη ώστε να δημιουργήσει το γεύμα που θα ταιριάξει τέλεια στην κάθε περίσταση. Το Ice μπορεί να ανιχνεύσει τα συστατικά που έχετε επιλέξει και να σας προτείνει γεύματα που μπορούν να δημιουργηθούν με αυτά τα συστατικά. Επιπλέον, ο χρήστης έχει πρόσβαση σε μία τεράστια βάση δεδομένων με συνταγές ενώ συγχρόνως το Ice, θα τον καθοδηγεί βήμα προς βήμα. Το Ice προσφέρει έναν ιδανικό τρόπο μάθησης και εμπειρίας ενός εντελώς καινούριου τρόπου μαγειρικής στο σπίτι.[d] 45

46 Treat Tree (Δέντρο) + Eat (Τρώω) = Treat Η ιδέα του Treat συνδυάζει αρμονικά τις κλασσικές τεχνικές αποθήκευσης τροφίμων, όπως η αεροστεγής συσκευασία, με σύγχρονη εξ αποστάσεως κινητή τεχνολογία για τον ιδανικό συνδυασμό φρεσκάδας και ευκολίας, που είναι γίνεται όλο και πιο σημαντικός λόγω του πολυάσχολου σύγχρονου τρόπου ζωής. Το Treat διαθέτει έναν έξυπνο και διαισθητικό τρόπο για να επικοινωνεί και να σας ενημερώνει κατά πόσο κάποιο τρόφιμο πλησιάζει την ημερομηνία λήξης του, αρχικά αλλάζοντας χρώμα μέρα με τη μέρα έως την ημερομηνία λήξης όπου πέφτει από το δέντρο. Επιπλέον, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Treat μέσω μίας εφαρμογής στο κινητό σας και να του ζητήσετε να προθερμάνει το φαγητό σας μέχρι να επιστρέψετε στο σπίτι. Προσφέρετε στον εαυτό σας φρέσκα τρόφιμα και περισσότερο ελεύθερο χρόνο με το Treat.[D] 46

47 Impress Πόσες φορές έχετε αποθηκεύσει στο ψυγείο φαγητό που περίσσεψε και στη συνέχεια το ξεχνάτε με αποτέλεσμα να το βρίσκετε χαλασμένο μετά από μία εβδομάδα; Το Impress αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύουμε τρόφιμα στο ψυγείο. Το Impress είναι ένα τοίχος ψύξης που διατηρεί τα τρόφιμα και ποτά σας αποθηκευμένα έξω και όχι πίσω από κλειστές πόρτες, έτσι ώστε να μην τα ξεχνάτε και να βρίσκετε πάντα με ευκολία το κολατσιό που ετοιμάσατε για τη δουλειά ή το βραδινό snack που ψάχνετε. Επιπλέον, το ψυγείο Impress δεν χαμηλώνει τη θερμοκρασία του όταν είναι άδειο και χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια όσο λιγότερα τρόφιμα συμπιέζονται πάνω του. Με το Impress, η σπατάλη των φαγητών που έχουν περισσέψει και η σπατάλη αποθηκευτικού χώρου τελειώνει ενώ αρχίζει η εξοικονόμηση χρημάτων.[d] 47

48 Τέλος Ενότητας 48

49 Σημείωμα Αναφοράς Copyright, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Μπακούρος Γιάννης, Σαμαρά Ελπίδα. «Τεχνολογία & Καινοτομία - Αρχές Βιομηχανικής Επιστήμης». Έκδοση: 1.0. Κοζάνη Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.uowm.gr/courses/mech238/ 49

50 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] h t t p ://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό 50

51 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: το Σημείωμα Αναφοράς το Σημείωμα Αδειοδότησης τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους. 51

Εισηγητής: Χατζηγιάννης Εμμανουήλ, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 25-28/06/2012

Εισηγητής: Χατζηγιάννης Εμμανουήλ, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 25-28/06/2012 Εισηγητής: Χατζηγιάννης Εμμανουήλ, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 25-28/06/2012 2ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Μεταποιητικής Επιχείρησης

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Μεταποιητικής Επιχείρησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευαστικός Πτυχιακή εργασία Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Μεταποιητικής Επιχείρησης Φοιτητές: Τζαγκουρνής

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιχειρηματικότητας 25/6/2012. Δράσεις της Υπηρεσίας για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

Περί επιχειρηματικότητας 25/6/2012. Δράσεις της Υπηρεσίας για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Εισηγητής: Χατζηγιάννης Εμμανουήλ, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 25-28/06/2012 Χατζηγιάννης Εμμανουήλ 4 2ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης Σχολή Νομικών, Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Παραχώρηση (Franchising) Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης e-mail: ylb@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης e-mail: ylb@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιομηχανικής Επιχείρησης. (Βιομηχανία Παραγωγής Σοκολάτας)

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιομηχανικής Επιχείρησης. (Βιομηχανία Παραγωγής Σοκολάτας) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Πτυχιακή εργασία Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιομηχανικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 05 Δεκεμβρίου 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Έξυπνος είναι εκείνος που αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού. 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων

Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού. 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού 0. Παρουσίαση 1. Γενικές Πληροφορίες 2. Περιεχόμενο 3. Δομή του Επιχειρηματικού 4. Πληροφορίες 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων 0.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 5η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Marketing για το repositioning του Brand GARNIER στην ελληνική αγορά

Στρατηγική Marketing για το repositioning του Brand GARNIER στην ελληνική αγορά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στρατηγική Marketing για το repositioning του Brand GARNIER στην ελληνική αγορά ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 2:Οικονομική σκέψη Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 2:Οικονομική σκέψη Καραμάνης Κωνσταντίνος Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Μικροοικονομική Ενότητα 2:Οικονομική σκέψη Καραμάνης Κωνσταντίνος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ Πρέβεζα 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ «TAKE A SEAT» ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ «TAKE A SEAT» ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ «TAKE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Θέλουν ή όχι οι ελληνικές επιχειρήσεις το Ηλεκτρονικό επιχειρείν; Απολογισμός της εφαρμογής του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION: THE OPINION OF BUSSINESS HERAKLION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΧΕΙΜ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 Επιμέλεια Ύλης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνοοικονομικής Διοίκησης. Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα Τεχνοοικονομικής Διοίκησης. Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Τεχνοοικονομικής Διοίκησης Ψηφιακών Συστημάτων Εργασία: «Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχείρησης. Μελέτη Περίπτωσης Unisystems» Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Ρέππας Αριθμός Μητρώου: 1030 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δήμος Αθηναίων: Δράσεις για την προώθηση και ενίσχυση της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας νοεμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η διαφήμιση στο διαδίκτυο. Η αποτελεσματικότητα και η δυναμική της απέναντι στα άλλα μέσα διαφήμισης στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Γ ΚΠΣ ΜΕΤΡΟ 2.4: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.4.1: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.4.1.α: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 2 SPIRAL BUSINESS SOLUTIONS ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε μία εποχή, όπου το άνοιγμα των αγορών και η άρση των περιοριστικών όρων στις εμπορικές συναλλαγές διαμόρφωσαν μία νέα τάξη πραγμάτων, που στην καθημερινότητα

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING-WEB MARKETING & E-SHOP

MARKETING-WEB MARKETING & E-SHOP ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: MARKETING-WEB MARKETING & E-SHOP Υπό της φοιτήτριας Συνόδη Ειρήνη (ΑΜ 7436) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Εκπαιδεύτρια: Βασιλική Τομαρά Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος...

1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος... 1 Περιεχόμενα 1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται εκτοί

Διαβάστε περισσότερα