ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Επιμέλεια: Σταματοπούλου Ανθή (Α.Μ. 40) ΠΑΤΡΑ 2008

2 2

3 Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην καθηγήτριά μου κα. Καραγιάννη Δέσποινα, στη Ζωή, τη Δήμητρα, τον Κώστα και τον Παναγιώτη που με βοήθησαν να φέρω εις πέρας αυτή τη μελέτη. Ευχαριστώ. 3

4 4

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην επέκταση μάρκας από την πλευρά των καταναλωτών. Μια συγκεκριμένη περίπτωση εξετάζεται εδώ, για το αν θα κυκλοφορήσει στην αγορά στο κρουασάν Follie με επικάλυψη τη σοκολάτα του παγωτού STATUS. Το παγωτό STATUS είναι μια ισχυρή μάρκα στην ελληνική αγορά παγωτού. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Πάτρας, προκειμένου να ανακαλύψουμε τη συμπεριφορά και τις αντιλήψεις των καταναλωτών στη συγκεκριμένη επέκταση. Η έρευνα έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου, όπου 200 άτομα αποκρίθηκαν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Όλες οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν από τα ερωτηματολόγια, τις προσωπικές συνεντεύξεις με στελέχη της εταιρίας ΕΒΓΑ, τις ετήσιες αναφορές, τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS, συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι καταναλωτές έχουν θετική στάση έναντι αυτής της επέκτασης. Εκτός αυτού, το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς θα αγόραζαν το νέο προϊόν, δείχνει ότι μπορεί να επιτευχθεί ένα καλό ταίριασμα μεταξύ του πυρήνα μάρκας και της επέκτασης. 5

6 6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΑΡΚΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΑΡΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΑΡΚΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΑΡΚΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΑΡΚΑΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΜΑΡΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΚΑΣ (Brand extensions) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΚΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΥΑΣΑΝ Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΡΟΥΑΣΑΝ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΒΓΑ

8 4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ..51 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ.. 55 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.. 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 69 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 79 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9

10 10

11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η περιοχή έρευνας αυτής της μελέτης είναι η επέκταση μάρκας (brand extension). Ο επιχειρηματικός κόσμος έχει κατανοήσει τον στρατηγικό ρόλο μιας επέκτασης μάρκας. Πολλές επιχειρήσεις κεφαλαιοποιούν την αξία μάρκας μέσω μιας στρατηγικής επέκτασης μάρκας. Η επέκταση μάρκας περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση ενός καθιερωμένου ονόματος μάρκας σε μια κατηγορία προϊόντος για να εισαχθεί σε μια άλλη κατηγορία προϊόντος (Aaker, 1990; Tauber, 1988). Η επέκταση μάρκας, σαν μια στρατηγική μάρκετινγκ, θεωρείται πλέον ελκυστική, καθώς η ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος κοστίζει πολλά χρήματα και μπορεί να είναι χρονοβόρα (Chen and Liu, 2004). Η οικειότητα των καταναλωτών με το ήδη υπάρχον όνομα μάρκας - πυρήνα (core brand name) βοηθάει το νέο προϊόν να εισαχθεί γρήγορα στην αγορά και βοηθάει την επέκταση μάρκας να καταλάβει γρήγορα νέα τμήματα αγοράς (Dawar and Anderson, 1994; Milewicz and Herbig, 1994). Η στρατηγική αυτή θεωρείται συχνά ωφέλιμη, λόγω της μειωμένης έρευνας μάρκετινγκ για εισαγωγή νέων προϊόντων, χαμηλότερου διαφημιστικού κόστους και αυξημένης πιθανότητας επιτυχίας εξαιτίας της υψηλής προτίμησης που απορρέει από τον πυρήνα αξίας μάρκας (Swaminathan et al. s, 2001). Η παρούσα μελέτη ασχολείται με την περίπτωση να κυκλοφορήσει στην αγορά το κρουασάν Follie με επικάλυψη της σοκολάτας του παγωτού STATUS. Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστώσει εάν κάτι τέτοιο θα είχε απήχηση στους καταναλωτές. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, θα πρέπει να εξετάσουμε ποια χαρακτηριστικά θεωρούν οι καταναλωτές σημαντικά προκειμένου να αγοράσουν το παγωτό STATUS και το κρουασάν, τί γνώμη έχουν για το παγωτό STATUS και ποια η θέση του στην αγορά έναντι των ανταγωνιστών. 11

12 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 13

14 Ο σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να αναλύσει την φιλοσοφία της επέκτασης μάρκας και τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αντιδρούν και ανταποκρίνονται σε αυτό. Γι` αυτό το λόγο το κεφάλαιο αυτό είναι διαχωρισμένο σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος δίνονται έννοιες της επέκτασης μάρκας με σκοπό ο αναγνώστης να καταλάβει το περιεχόμενο αυτής της έρευνας, ακολουθούμενος από τις διαστάσεις που η επέκταση μάρκας έχει και τις στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν. Τέλος αναφέρονται και εξετάζονται συνοπτικά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επέκτασης μάρκας, έτσι ώστε ο αναγνώστης να έχει μια γενική ιδέα της έννοιας. Το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου έχει να κάνει με τους καταναλωτές, αρχίζοντας από μια γενική ιδέα αναφορικά με την φύση του καταναλωτή και σταδιακά επικεντρώνεται στην συμπεριφορά (ανάδραση) τους απέναντι στις μάρκες, τον τρόπο με τον οποίο αγοράζουν (διαλέγουν) προϊόντα, πως παίρνουν την τελική απόφαση και τέλος την κριτική τους απέναντι στην επέκταση μιας μάρκας. Από την στιγμή που η έρευνα αυτού του υπομνήματος στηρίζεται στην ανταπόκριση του καταναλωτή στην επέκταση μάρκας, πιστεύουμε πως αυτή η αναφορά ήταν απαραίτητη. Τέλος το κεφάλαιο τελειώνει με συμπεράσματα που προκύπτουν από το υλικό που συγκεντρώθηκε και γίνεται μια περίληψη μερικών σημαντικών σημείων. 2.1 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΑΡΚΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΑΡΚΑΣ Εάν μια εταιρεία θέλει να εξελιχθεί και να γίνει ένας παίκτης που θα κάνει στενό μαρκάρισμα στην αγορά, πρέπει να επεκτείνει το βεληνεκές του προϊόντος της και να καλύψει την αγορά (Doyle 2002). Για να γίνει αυτό υπάρχουν 3 τρόποι : α) επέκταση γραμμής (line extension), β) πολύ-μάρκες (multibrands) και γ) επέκταση μάρκας (brand extension). 14

15 Τα line extensions είναι νέα προϊόντα που εισάγονται στην αγορά μέσα στην ήδη υπάρχουσα κατηγορία προϊόντος και κάτω από το ήδη υπάρχον όνομα της μάρκας. Τα mutlibrands είναι μάρκες στην ίδια κατηγορία προϊόντος αλλά με διαφορετικές ταυτότητες. Τα brand extensions χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα μάρκας που έχει καθιερωθεί με επιτυχία σε μία αγορά, ή σε ένα κανάλι, για να μπουν σε άλλες αγορές ή κανάλια. Συχνά ονομάζεται και brand stretching όταν η αγορά δεν είναι ίδια (Doyle 2002). Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε έχει κυρίως να κάνει με την επέκταση μάρκας. Περισσότεροι ορισμοί επέκτασης αναφέρονται παρακάτω: Μία στρατηγική επέκτασης μάρκας είναι κάθε προσπάθεια επέκτασης ενός επιτυχημένου ονόματος μάρκας ώστε να λανσάρει καινούργια ή τροποποιημένα προϊόντα ή γραμμές (Kotler 1998). Oι επεκτάσεις μάρκας μπορούν να επιτευχθούν με διάφορους τρόπους. Μια φανερή διαφορά είναι κατά πόσο οι επεκτάσεις είναι στην ίδια ή διαφορετική κατηγορία προϊόντος.βάση αυτού μπορούν να ταξινομηθούν είτε ως οριζόντιες είτε ως κάθετες επεκτάσεις ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΑΡΚΑΣ Οριζόντιες Επεκτάσεις Τυπικά, οι οριζόντιες επεκτάσεις μάρκας συμπεριλαμβάνουν ή επεκτείνουν το όνομα ενός προϊόντος που είδη υπάρχει σε ένα νέο προϊόν στην ίδια κλάση προϊόντος ή σε μια κατηγορία προϊόντος που είναι καινούργιο στην εταιρεία. Υπάρχουν δύο τύποι οριζόντιων επεκτάσεων μάρκας οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με το πού εστιάζουν. (Aaker and keller 1990) 15

16 Η έρευνα δείχνει πως εάν το κύριο -πυρήνας- προϊόν έχει εξακριβωθεί ότι έχει καλή ποιότητα και η χημεία μεταξύ του πυρήνα και της επέκτασης έχει δέσει, είναι με άλλα λόγια υψηλή, τότε η συμπεριφορά της μάρκας απέναντι στην επέκταση θα είναι επιθυμητή. (Aaker and Keller 1990) Κάθετες Επεκτάσεις Σε αντίθεση, οι κάθετες επεκτάσεις περιλαμβάνουν εισαγωγή μιας παρόμοιας (συγγενικής) μάρκα στην ίδια κατηγορία προϊόντος αλλά με διαφορετική ισορροπία μεταξύ της τιμής και τις ποιότητας. Οι κάθετες επεκτάσεις χειρίζονται με τον πιο γρήγορο τρόπο τον πυρήνα του προϊόντος. Η περίπτωση του να λανσάρεις το κρουασάν Folie με επικάλυψη τη σοκολάτα του παγωτού STATUS θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν οριζόντια επέκταση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΑΡΚΑΣ Τέσσερις επιλογές επέκτασης μάρκας αναλύονται (Doyle, 2002) : Εάν οι μάρκες έχουν απήχηση στο ίδιο κομμάτι αγοράς - στόχο και έχουν τα ίδια πλεονεκτήματα διαφοράς, μπορούν με ασφάλεια να μοιραστούν το ίδιο το όνομα της εταιρίας ή ένα πιο ευρύ όνομα Εδώ υπάρχει συνάφεια μεταξύ της τοποθέτησης της στρατηγικής και το ίδιο όνομα ανταποκρίνεται σε διαφορετικά προϊόντα. Εάν τα πλεονεκτήματα διαφορετικότητας είναι τα ίδια αλλά η αγορά - στόχος διαφέρει, τότε το όνομα της εταιρίας μπορεί να επεκταθεί γιατί το πλεονέκτημα είναι παρόμοιο. Παρόλα αυτά είναι σημαντικό να προσδιοριστεί ο βαθμός. (αυτή είναι η περίπτωση της μάρκας STATUS). Εάν μια εταιρία έχει διαφορετικά πλεονεκτήματα διαφορετικότητας, τότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλο όνομα μάρκας. Μπορεί να υπάρξει κάποια συνέργεια εάν οι μάρκες έχουν απήχηση στην ίδια αγορά - στόχο, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί το όνομα της εταιρίας με άλλα ξεχωριστά ονόματα μάρκας. 16

17 Εάν τα πλεονεκτήματα διαφορετικότητας του προϊόντος και ο στόχος - καταναλωτής είναι διαφορετικά, τότε το να χρησιμοποιηθούν μοναδικά ονόματα μάρκας είναι λογικά η πιο κατάλληλη στρατηγική ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΑΡΚΑΣ Υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα από την χρησιμοποίηση μιας στρατηγικής επέκτασης μάρκας. Το μεγάλο κόστος της προώθησης ενός νέου προϊόντος αναγκάζει ένα μεγάλο ποσοστό εταιριών να χρησιμοποιήσει τη στρατηγική αυτή ( Tauber, 1981; Aaker and Keller, 1990; Park and Srinivasan, 1994). Με το να χρησιμοποιηθούν γνωστές μάρκες, το κόστος λανσαρίσματος ενός νέου προϊόντος μειώνεται δραστικά μέσω marketing και ικανότητες διανομής.. (The economist, 1990; Muroma and Saari, 1996). Οι επεκτάσεις μάρκας είναι κρίσιμες και στην ανάπτυξη αλλά και για στους προπορευόμενους ανταγωνιστές ( Davis and Halligan, 2002). Oι επεκτάσεις κεφαλαιοποιούν το χτίσιμο της αξίας ενός προϊόντος από τον πυρήνα της μάρκας (Aaker and Keller, 1990). Αξία μάρκας (brand equity) είναι η προστιθέμενη αξία που μια μάρκα εξασφαλίζει στο προϊόν. (Faquhar et. Al.1990, p. 856). Έτσι η εταιρία κινείται σε μια νέα κατηγορία προϊόντος και / ή σε κατάτμηση αγοράς από μια θέση ισχύος ( Tauber, 1981). Οι επεκτάσεις κεντρίζουν αμέσως το ενδιαφέρον του καταναλωτή, και προσφέρουν έναν σχετικά γρήγορο και φθηνό τρόπο για να εισέλθουν σε μια νέα αγορά. Δυναμικά ο πυρήνας της μάρκας μπορεί να προσφέρει μια αξιόλογη θέση στο νέο προϊόν που εμφανίζεται ξαφνικά, η οποία συνυπάρχει με το αρχικό προϊόν. Ιδανικά, ο πυρήνας της μάρκας συνυπάρχει αλλά μπορεί και να συγκρουστεί με την ποιότητα του προϊόντος σε μια επέκταση. Συνήθως, μια καλά εδραιωμένη μάρκα έχει και μια καλή εικόνα στην αγορά ( Pitta and Kastani, 1995). Επίσης, η εισαγωγή της επέκτασης μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις μιας υπάρχουσας μάρκας, ορμώμενα από την υπερεκτίμηση των καταναλωτών στην αξία των γνωστών 17

18 μαρκών (Tauber, 1981,1988). Σε ένα επιτυχημένο απόγονο, μια επέκταση μπορεί να αυξήσει την δύναμη και την εικόνα του προϊόντος και όχι να την αποδυναμώσει (Pitta and kastani, 1995). Τέλος, οι επεκτάσεις δείχνουν πως έχουν μεγαλύτερο ρυθμό επιβίωσης από ότι τα νέα προϊόντα (Sullivan, 1992). Η πρόσφατη ιστορία έχει αποδείξει ότι περισσότερες από τις μισές μάρκες που έχουν εισέλθει στην αγορά από το 1980 και μετά, ήταν επεκτάσεις από ήδη υπάρχοντα προϊόντα, τα οποία μπήκαν στην αγορά κάτω από ήδη υπάρχουσες μάρκες ( Pitta and Kastani, 1995) ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΑΣ. Παρόλα τα θετικά πλεονεκτήματα μια επέκταση μάρκας, μπορεί να είναι ριψοκίνδυνη ( Ries and Trout, 1986). Μια επέκταση (είτε επιτυχής είτε όχι) μπορεί να διαλύσει την αξία μιας μάρκας (Aaker, 1990). Συγκεκριμένα, μπορεί το νέο προϊόν να δημιουργήσει σύγχυση ή αρνητική εικόνα στο μυαλό του καταναλωτή με αποτέλεσμα να αποδυναμωθεί ο κεντρικός πυρήνας της μάρκας εισάγοντας έτσι το φαινόμενο του καννιβαλισμού ( Tauber.1981,1988; R. John et. Al. 1998). Επιπλέον, εάν το προϊόν που έχει υποστεί κάποια επέκταση είναι στενά συνδεδεμένο με το αρχικό προϊόν, οι καταναλωτές προτιμούν να αγοράσουν το νέο προϊόν εις βάρος των άλλων προϊόντων της ιδίας εταιρίας, ( Copulsky, 1976; Buday 1989). H επέκταση μάρκας μπορεί να μπερδέψει το καταναλωτή, να ενθαρρύνει τους μικροεμπόρους, να τραυματίσει την εικόνα του αρχικού προϊόντος ή τις πωλήσεις του, και να απαρνηθούν όλοι την αλλαγή της ανάπτυξης μιας νέας μάρκας (Keller, 1998). Μια μη επιτυχημένη επέκταση μάρκας μπορεί να προκαλέσει καταστροφές που μπορούν δύσκολα να ξεπεραστούν από μια εταιρία ( Lane and Jacobson, 1995; Ries and Trout, 1986). 18

19 Το όνομα της μάρκας μπορεί να χάσει την ξεχωριστή θέση που έχει στο μυαλό του καταναλωτή μέσω της υπερ- επέκτασης ( Kotler, 2000). 2.2 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. Στις μέρες μας οι καταναλωτές είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν. Είναι πιο έξυπνοι, σκέφτονται περισσότερο την τιμή, είναι πιο απαιτητικοί, δεν συγχωρούν εύκολα και εύκολα προσελκύονται από ανταγωνιστές που προσφέρουν ίδιες ή μπορεί και καλύτερες προσφορές. Η πρόκληση σύμφωνα με τον Jeffrey Gitorner, δεν είναι να δημιουργήσουμε ικανοποιημένους καταναλωτές, αυτό μπορούν να το κάνουν και άλλοι ανταγωνιστές. Η πρόκληση είναι να δημιουργήσουμε ικανοποιημένους, ευχαριστημένους και αφοσιωμένους, πιστούς, τακτικούς πελάτες ( Kottler, 2003). Στις μέρες μας όλο και περισσότεροι καταναλωτές δεν αγοράζουν βάση την ποσότητα αλλά την ποιότητα. Οι καταναλωτές δεν θέλουν πολύ και από το ίδιο, αλλά αναζητούν κάτι διαφορετικό και καλύτερο. Αυτό πρέπει να αποτυπωθεί στο μυαλό του μαρκετίστα (marketer). Οι εταιρίες και οι μαρκετίστες που θα επιτύχουν θα είναι αυτοί που θα επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους και στην ποιότητα και στην ποσότητα, αλλά και αυτοί που θα συνειδητοποιήσουν πως δεν είναι η μία ή η άλλη επιλογή αλλά ο μοναδικός και ικανός χειρισμός της αλληλεπίδρασης και των δύο αυτών στοιχείων. Οι καταναλωτές είναι επίσης συνειδητοποιημένοι για τις εναλλακτικές, όσον αφορά στην προφορά και στα υψηλά επίπεδα ποιότητας και στην αποτελεσματικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, έτσι οι προσδοκίες τους και οι απαιτήσεις τους είναι μεγάλες. Είναι ιδιαίτερα κριτικοί όσον αφορά στην ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που δοκίμασαν. Οι καταναλωτές έχουν μικρότερες ζώνες ανεκτικότητας, επιθυμίες που διαφέρουν μεταξύ τους, αυτές που επιθυμούν και αυτές που απλά χρειάζονται (Evans, Moutinto and Raaij, 1997 ). 19

20 Εάν η προσφορά δεν ικανοποιεί πλήρως τις προσδοκίες του πελάτη μετά την αγορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας, αυτός δεν ικανοποιείται. Αν πάλι η προσφορά ταιριάζει με τις προσδοκίες του, τότε ο πελάτης έχει ικανοποιηθεί. Αν πάλι, η προσφορά υπερβαίνει τις προσδοκίες του, τότε ο πελάτης είναι ευχαριστημένος ή υπερικανοποιημένος (Kotler, 2003) ΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΜΑΡΚΕΣ. Ως συμπεριφορά ορίζεται η προσωπική ή η ατομική πρόθεση να αξιολογηθεί ένα αντικείμενο ή η άποψη του κόσμου με έναν ευνοϊκό ή όχι ευνοϊκό τρόπο. Οι συμπεριφορές μπορούν εν συντομία να χαρακτηριστούν ως αρεστές ή μη αρεστές αναφορικά με προϊόντα, υπηρεσίες, ανθρώπους, ιδέες και αντιλήψεις.(antonides and Raaij, 1998). Οι συμπεριφορές παίζουν συνήθως μεγάλο ρόλο στο να σχηματιστεί η γνώμη του καταναλωτή για ένα προϊόν. Τυπικά, ο καταναλωτής διαλέγει να αγαπήσει την μάρκα που είναι περισσότερο αρεστή σε αυτόν. Κατά συνέπεια, για να καταλάβουμε γιατί οι καταναλωτές αγοράζουν ή δεν αγοράζουν ένα προϊόν πρέπει να εξετάσουμε την αντίδραση- συμπεριφορά του απέναντι σε αυτά. Αυτό συμβαίνει όταν η γνώση των καταναλωτών, για ένα προϊόν, σχετίζεται με την συμπεριφορά. Οι συμπεριφορές για τα προϊόντα έχουν έναν ή και περισσότερους τύπους (συμπεριφοράς) που οι μαρκετίστες πρέπει να σκεφτούν. Συμπεριφορές απέναντι στην υγεία και την σωματική άσκηση για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργήσουν υπαινιγμούς για πολλές επιχειρήσεις βιομηχανίες όπως συμβαίνει στην παραγωγή τσιγάρων, στους εξοπλισμούς γυμναστηρίων, και στα διαιτητικά φαγητά (Engel, Blackwell and Miniard, 1995). Στοιχεία συμπεριφοράς. Η συμπεριφορά έχει χαρακτηριστεί σαν να περιέχει τρία συστατικά : α) γνώση, β) συναισθηματικότητα και γ) βούληση. Η γνώση ενός ατόμου και η συμπεριφορά του 20

21 απέναντι σε ένα αντικείμενο συνθέτει το πρώτο συστατικό. Το συστατικό της συναισθηματικότητας περιγράφει τα συναισθήματα ενός ατόμου για ένα αντικείμενο. Αυτό της βούλησης αναφέρεται στις πράξεις ή τις συμπεριφορές ενός ατόμου απέναντι σε ένα αντικείμενο. Η γνώση (πιστεύω, πεποιθήσεις), όπως και η συναισθηματικότητα εντάσσονται στην έννοια της συμπεριφοράς. Με λίγα λόγια, η κριτική ενός ατόμου για την αποτελεσματικότητα ενός αντικειμένου έχει καθοριστεί από τα πιστεύω του και τα συναισθήματα για το αντικείμενο προϊόν. Για πολλά προϊόντα οι συμπεριφορές εξαρτώνται από τα αρχικά πιστεύω του καταναλωτή. Για άλλα πάλι από τις συμπεριφορές. Επίσης είναι πιθανό τα αισθήματα και τα πιστεύω να επηρεάσουν την συμπεριφορά. Οι συμπεριφορές είναι διαμορφωμένες σε δυο θεμελιώδεις τρόπους : μεταξύ των πιστεύω και μεταξύ των αισθημάτων για το προϊόν. Το να καθοριστεί η ουσία που οι συμπεριφορές είναι καθορισμένες είναι σημαντικό γιατί καθοδηγεί αυτούς που ενδιαφέρονται να καταγράψουν την συμπεριφορά των καταναλωτών. Η βούληση, σε αντίθεση με την συμπεριφορά και την γνώση, δεν είναι προσδιοριστική. Αντίθετα οι συμπεριφορές είναι αυτές που καθορίζουν το συστατικό της βούλησης (Engel, Blackwell and Miniard, 1995). Χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς Οι συμπεριφορές μπορούν να ποικίλουν σε διαστάσεις ή χαρακτηριστικά. Μια τέτοια διάσταση είναι το σθένος. Το σθένος χαρακτηρίζει αν η συμπεριφορά είναι θετική, αρνητική ή ουδέτερη. Σε κάποιον μπορεί να αρέσει να πίνει Coca-Cola και Pepsi, αλλά μπορεί να σιχαίνεται την Shasta Cola, και μπορεί να πίνει σπάνια και RC Cola. Οι συμπεριφορές μπορεί να έχουν δύο άκρα ( αυτό είναι η συχνότητα μου αρέσει, δε μου αρέσει ). Αυτά, προσδιορίζουν ότι μπορεί να υπάρχουν ποικίλοι βαθμοί προτίμησης. Δηλαδή, παρόλο που ένας καταναλωτής μπορεί να πίνει Coca-Cola και Pepsi, δεν έχει ιδιαίτερη προτίμηση σε μια μάρκα από τις δύο (μόνο στην Coca-Cola ή μόνο στην Pepsi). Οι συμπεριφορές μπορεί να διαφέρουν στην αντίσταση ή την αντοχή. Η αντοχή καθορίζει κατά πόσο μια συμπεριφορά μπορεί να αλλάξει. Υπάρχουν συμπεριφορές που δύσκολα αλλάζουν, άλλες πάλι που είναι πιο τρωτές. Πολλές φορές, 21

22 μικροέμποροι αλλά και βιομήχανοι έχουν μείνει άναυδοι με την αλλαγή προτίμησης του πελάτη. Η επιμονή είναι μια ακόμα συμπεριφορά. Η επιμονή, αντικατοπτρίζει την αντίληψη η οποία δεν μπορεί να αλλάξει ή να αλλοιωθεί με το πέρασμα του χρόνου. Και οι θετικές και οι αρνητικές συμπεριφορές μπορούν να γίνουν ουδέτερες με το πέρασμα του χρόνου. Οι εταιρίες βρίσκουν ιδανικό να δημιουργούν και να υποστηρίζουν προϊόντα που είναι αρεστά στους καταναλωτές. Τέλος, όλες οι συμπεριφορές δεν έχουν την ίδια δυναμικότητα. Η δυναμικότητα προσδιορίζει τα πιστεύω ενός ατόμου και την επιμονή του να προτιμά ένα προϊόν. Μερικές συμπεριφορές έχουν αυτοπεποίθηση, άλλες όχι. Η αυτοπεποίθηση βασίζεται στην εμπειρία με το προϊόν, οι καταναλωτές που έχουν άποψη για κάτι που έχουν δοκιμάσει συνήθως το προτιμούν, σε αντίθεση με αυτούς που απλά έχουν γνωρίσει το προϊόν από την διαφήμιση ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Υπάρχουν τρεις κατηγορίες αγοραστικών προθέσεων των καταναλωτών: 1. Η πλήρως προγραμματισμένη αγορά. Kαι η μάρκα και το προϊόν έχουν αποφασιστεί πριν την αγορά. 2. Η μερικώς σχεδιασμένη αγορά. Έχει αποφασιστεί ότι ένα προϊόν θα αγοραστεί, αλλά η μάρκα δεν έχει προσδιοριστεί πριν την αγορά. 3. Η μη σχεδιασμένη αγορά. Και το προϊόν όπως και η μάρκα αποφασίζονται κατά την διάρκεια της αγοράς. Σχεδιασμένη αγορά. Η κατηγορία αυτή είναι πολύ συγκεκριμένη και λύνει το πρόβλημα, ο αγοραστής γνωρίζει ακριβώς το προϊόν που ψάχνει. Συνήθως στην κατηγορία αυτή ο αγοραστής έχει προετοιμάσει μια λίστα με συγκεκριμένες μάρκες προϊόντων που επιθυμεί. 22

23 Μερικώς σχεδιασμένη αγορά. Είναι επίσης σωστό να δούμε την κατηγορία αυτή ως προσχεδιασμένη παρόλο που η μάρκα του προϊόντος που θα αγοραστεί δεν έχει καθοριστεί πριν την αγορά του. Τα ψώνια τώρα μπορούν να γίνουν συλλέκτες πληροφοριών, ειδικά αν η εμπλοκή είναι υψηλή. Αν η εμπλοκή είναι χαμηλή, η απόφαση για την μάρκα γίνεται προσχεδιασμένα θα αγοράσω την μάρκα που ήδη γνωρίζω πως με ικανοποιεί. Μη σχεδιασμένη αγορά. Οι αγοραστές της κατηγορίας αυτής παρασύρονται από την προβολή των προϊόντων μέσα στα καταστήματα. Με λίγα λόγια η προβολή υπενθυμίζει στον καταναλωτή πως χρειάζεται το προϊόν και η αγορά πραγματοποιείται. Ακόμα η συνεχόμενες προβολές προϊόντων αλλά και η ενημερώσεις που γίνονται μέσα στα καταστήματα μπορεί να βάλουν στο στόχαστρο και να πυροδοτήσουν νέες ανάγκες (Engel, Blackwell and Miniard, 1995) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η πίστη σε μια συγκεκριμένη μάρκα μπορεί να αποτελέσει μια απλοποιημένη στρατηγική. Συχνά οι καταναλωτές αγοράζουν επαναλαμβανόμενα την ίδια μάρκα μόνο και μόνο επειδή την προτιμούν. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης δεν εμπλέκεται ισχυρά στην απόφαση απλά εμπλέκεται ισχυρά με το προϊόν. Άλλες φορές η εξοικείωση της μάρκας (brand familiarity) χρησιμοποιείται σαν ένα κριτήριο αγοράς. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει το φαινόμενο της υπερ-έκθεσης ή απλά μπορεί να είναι ένα δείγμα πως το προϊόν είναι αποδεκτό. Οι αγοραστές που δεν έχουν εμπειρία συνήθως τείνουν να αγοράζουν προϊόντα που μοιάζουν με κάποια άλλη μάρκα. Οπτικά συνθήματα, όπως χρώματα και συσκευασίες μπορεί να παίξουν ρόλο στην απόφαση της αγοράς. Κάτω από συγκεκριμένες καταστάσεις, η χώρα προέλευσης του προϊόντος ίσως αποτελέσει σημαντικό κριτήριο στην απόφαση του αγοραστή. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλοί καταναλωτές που ψάχνουν προϊόντα που συμπίπτουν με την εικόνα που έχουν για τη χώρα προέλευσής τους. Η στρατηγική που έχει σχέση με την τιμή μπορεί επίσης να διευκολύνει. 23

24 Για παράδειγμα, μερικοί καταναλωτές μπορεί να αγοράσουν ένα προϊόν επειδή είναι το πιο οικονομικό ή την μάρκα που έχει έκπτωση ή να χρησιμοποιήσει ένα κουπόνι. Τέλος, για να αποφύγει να μετανιώσει ο καταναλωτής τείνει να επιλέγει προϊόντα που έχει δοκιμάσει και γνωρίζει την αποτελεσματικότητα τους (Price, Arnould and Zinkhan, 2004) ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΚΑΣ (Brand extensions) Σύμφωνα με τον Αhlualia et. Al. (2000) τα κριτήρια των καταναλωτών απέναντι στις επεκτάσεις μάρκων ποικίλουν μεταξύ της αρχικής μάρκας και της επέκτασης. Ακόμα, αξιοσημείωτη ερώτηση που σχετίζεται με την σχέση του καταναλωτή απέναντι στις επεκτάσεις είναι να καθοριστεί κάτω από ποιες συνθήκες ο καταναλωτής μεταφέρει τα πιστεύω του για μια μάρκα και εντέλει κάτω από ποια κριτήρια αποφασίζει να αγοράσει τις επεκτάσεις. Οι μαρκετίστες, για να αποφασίσουν να φτιάξουν ένα νέο προϊόν πρέπει να προνοήσουν πώς οι καταναλωτές θα αντιδράσουν απέναντι σε αυτό. Σε μερικές περιπτώσεις, ο μαρκετίστας πρέπει να καταγράψει τις εξελισσόμενες ανάγκες του καταναλωτή και να του παρουσιάσει νέα προϊόντα που θα ικανοποιούν τις αλλαγές στις προτιμήσεις του. Μόνο αφού αναλύσει τις ανάγκες, τα κίνητρα, την γνώση, και τις συμπεριφορές που έχουν οι καταναλωτές για τα προϊόντα που ήδη υπάρχουν στην αγορά, μόνο τότε μπορεί ο μαρκετίστας να καταλάβει τις ανάγκες του καταναλωτή και να μετατρέψει τα προϊόντα σε νέα (Wells and Prensky, 1996). Η αποδοχή του καταναλωτή για μια επέκταση μάρκας αυξάνεται εάν : πρώτον, η αρχική μάρκα θεωρείται πως έχει υψηλή ποιότητα δεύτερον, υπάρχει ένα ταίριασμα μεταξύ της νέας κατηγορίας προϊόντος και της μάρκας και τρίτον, η κατηγορία θεωρείται δύσκολη να κατασκευαστεί (Aaker and Keller, 1990 and Sunde and Brodie, 1993). 24

25 Όταν έχουν να κάνουν με ένα νέο προϊόν ή μάρκα, οι μαρκετίστες οφείλουν να συντάξουν μια λεπτομερή έρευνα αγοράς για να μάθουν για την σχέση του καταναλωτή με το προϊόν. Η έρευνα μπορεί να συμπεριλαμβάνει συνεντεύξεις όπου θα κυριαρχούν μια σειρά με έννοιες που αποκαλύπτουν πώς οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται την σχέση της μάρκας με το προϊόν κάτω από τις δικές τους αντιλήψεις και αξίες. Άλλες μέθοδοι, μπορεί να συμπεριλαμβάνουν συζητήσεις μέσα σε γκρουπ, τεστ αντιλήψεων, συμπεριφορών και χρήση επισκόπησης, ακόμα και τεστ δημιουργίας. (Evans, Moutino and Raaij, 1997). Αυτή η διατριβή συμπεριλαμβάνει την χρήση ερωτηματολογίου. Μερικές έρευνες που μετρούν την πιθανότητα αγοράς σχετίζονται με το να παίρνουν επανατροφοδοτικές πληροφορίες ( feedback) σε συγκεκριμένα νέα προϊόντα πριν ακόμη κυκλοφορήσουν στη αγορά. Έρευνες για τις αγοραστικές προθέσεις των καταναλωτών είναι συνήθως χρήσιμες στο να υπολογίζεται η ζήτηση για διάφορα βιομηχανικά προϊόντα, καταναλωτική σταθερότητα, αγορά προϊόντων όπου απαιτείται προχωρημένος σχεδιασμός και νέα προϊόντα. Η αξία των ερευνών για τις προθέσεις του καταναλωτή αυξάνεται όταν οι αγοραστές είναι λίγοι, έχουν καθαρές προθέσεις και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις προθέσεις τους (Kotler, 2003) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΚΑΣ Οι περισσότερες έρευνες για τις επεκτάσεις μάρκας έχουν επικεντρωθεί γύρω από τα κριτήρια του καταναλωτή και την αξιολόγησή τους (e.g Aaker and Keller, 1990; Nijssen et. Al., 1996; Milber et. Al., 1997). Υπάρχουν δύο σημαντικοί λόγοι που δικαιολογούν την αφοσίωση αυτή γύρω από τη αξιολόγηση του καταναλωτή. Πρώτον οι αξιολογήσεις τους είναι σημαντικές, καθώς πιστεύεται ότι είναι ένα κριτήριο κλειδί για να διαπιστωθεί εάν η επέκταση μάρκας ήταν επιτυχής (Aaker and Keller, 1990; Boush and Loken, 1991). Δεύτερον, οι επεκτάσεις μάρκας που έχουν αγαπηθεί από τους καταναλωτές πιστεύεται πως είναι σημαντικές για την ανάπτυξη της αξίας μιας 25

26 μάρκας (Pitta and Kastani, 1995). Αξία μάρκας (brand equity) ορίζεται ως η προστιθέμενη αξία που η μάρκα δίνει στο προϊόν (Fraquhar et al., 1990, p. 856); Αυτή η προστιθέμενη αξία μπορεί να γίνει αντιληπτή από τη μεριά της επιχείρησης, του εμπορίου και του καταναλωτή. Οι μάρκες οφείλουν να ικανοποιούν δομικές ( π.χ ποιότητα, αξιοπιστία) και εκφραστικές ( π.χ συμβολικές και συναισθηματικές ) ανάγκες των καταναλωτών (de Chernatony and McWilliams, 1990). Επίσης, οι καταναλωτές πρέπει να έχουν θετικά πιστεύω και ευνοϊκή συμπεριφορά απέναντι στον πυρήνα μιας μάρκας για να έχει επιτυχία. Τέτοια πιστεύω και τέτοιες συμπεριφορές είναι γνωστές ως συνεταιρισμός μαρκών (brand associations) και υφίσταται στο να διαφοροποιεί την μια μάρκα από την άλλη (Aaker, 1990; Aaker and Keller. 1990). Οι συνεταιρισμοί μαρκών αντικατοπτρίζουν τις έννοιες που σχετίζονται με το όνομα μιας μάρκας ( Rangaswamy et al., 1993, p. 62) και οι αξιολογήσεις των επεκτάσεων εξαρτώνται από την διάκριση τέτοιων συνεταιρισμών γύρώ από τα συμφραζόμενα των επεκτάσεων (Keller and Aaker, 1992; Glynn and Brodie 1998). O Keller (1993) είχε ταξινομήσει τους συνεταιρισμούς μάρκων σε: α) αποδοτικούς (περιγραφή χαρακτηριστικών που περιγράφουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία π.χ. φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά ή συσκευασία ενός προϊόντος) β) σε πλεονεκτηματικούς, που συμπεριλαμβάνουν πλεονεκτήματα που οι καταναλωτές έχουν από το προϊόν π.χ ένα αμάξι που καίει λιγότερα καύσιμα από κάποιο άλλο, και γ) σε συμπεριφορές καταναλωτών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την ολική αξιολόγηση για μια μάρκα π.χ αρεστό προϊόν ή όχι. Πρέπει να γίνει η μεταφορά των ευνοϊκών συνεταιρισμών από τον πυρήνα της αυθεντικής μάρκας στην επέκτασή της προκειμένου να διαπιστωθεί η επιτυχία της (Aaker and Keller, 1990; Pitta and Kastani, 1995). Όταν πραγματοποιείται μια επέκταση, η μεταφορά συνεταιρισμών μάρκας συνήθως επιτυγχάνεται με την κατηγοριοποίηση των κρίσεων π.χ κατά πόσο ο καταναλωτής δέχεται μια νέα επέκταση σαν ένα αξιόλογο μέλος της νέας κατηγορίας (Park et al. 1989, 1991). 26

27 Όταν έχουμε επεκτάσεις, οι καταναλωτές διαχωρίζουν σε κατηγορίες τη νέα εισαγωγή αξιολογώντας την καταλληλότητα του μέλους σε μια κατηγορία που περιέχει ένα προϊόν ή προϊόντα με ένα αναγνωρίσιμο όνομα μάρκας (Park et al. 1991; Sheinin and Schmitt 1994). Η τακτική διαχώρισης κατηγοριών σχετίζεται με τη γνώση του καταναλωτή και το δικαίωμά του να επιλέγει μάρκες (Nedungadi and Hutchinson, 1985). Εάν ο αρχικός πυρήνας της μάρκας έχει μεταφερθεί σε επέκταση, τότε ο καταναλωτής κατά πάσα πιθανότητα θα χαρακτηρίσει την επέκταση ως επιτυχημένη και θα την κάνει αποδεκτή (Chakravarti et al. 1990; Park et al. 1991). Οι έρευνες αποδεικνύουν πως εξαρτάται από τον καταναλωτή εάν θα εντάξει την νέα κατηγορία προϊόντος στον συνεταιρισμό της μάρκας (Aaker and Keller, 1990). Η ένταξη (ταίριασμα) και οι διαστάσεις της Υπάρχουν αρκετά αμφιλεγόμενοι ορισμοί για την ένταξη, όπως : η ομοιότητα μεταξύ της αρχικής μάρκας που υπάρχει με αυτή της επέκτασης (Aaker and Keller, 1990, Boush and Loken, 1991; Romeo, 1990); και η ομοιότητα της κατηγορίας και η σύσταση της μάρκας (Park et al., 1991); τα μοναδικά χαρακτηριστικά της μάρκας συσχετίζονται με αυτά της επέκτασης (Broniarczyk and Alba, 1994); και, Η συσχέτιση του αρχικού συνεταιρισμού μάρκας με την επέκταση. Έρευνες έχουν αποδείξει πως ο καταναλωτής πάντα σκέφτεται να αγοράσει το νέο προϊόν που θα εισαχθεί στην αγορά (Boush and Loken, 1991). Η ένταξη του προϊόντος θα επιτευχθεί όταν ο καταναλωτής θα δεχθεί το προϊόν ως λογικό (Tauber 1988, p.28). O Aaker και ο Keller προτείνουν πως η ένταξη πραγματοποιείται όταν το νέο προϊόν είναι ανάλογο με το αρχικό. Πιο συγκεκριμένα, συμφωνά με την φιλοσοφία, η ένταξη έχει διάφορες διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένου της ομοιότητας, της συγγένειας και της παρόμοιας σύστασης με αυτής της αρχικής μάρκας (Aaker and Keller, 1990; Fraquhar et al. 1990; Boush and Loken, 1991; Park et al., 1991; Gurham- Canli and Maheswaren, 1998). Η ομοιότητα αναφέρεται στο πόσο παρόμοια είναι τα προϊόντα από άποψη συσκευασίας, πλεονεκτημάτων ή ποιότητας (e.g Consumer behavior seminar, 1987; Aaker and Keller, 1990; Boush and Loken 1991; Park et. Al., 1991; Broniarcyk and Alba, 1994). Το Σεμινάριο 27

28 Συμπεριφοράς του Καταναλωτή κατέληξε πως όσο περισσότερη είναι η ομοιότητα μεταξύ του αρχικού με το νέο προϊόν τότε τόσο πιο θετικά ή αρνητικά είναι τα σχόλια του καταναλωτή απέναντι στο προϊόν. Επίσης, η συγγενικότητα μπορεί να βοηθήσει το νέο προϊόν στην ομαλή του ένταξη ( Fraquhar et al., 1990; Boush and Loken, 1991; Gurhan- Cnli and Maheswaran, 1998). Η συγγενικότητα αντικατοπτρίζει κατά πόσο η κατηγορία της επέκτασης είναι αξιόπιστη σαν την οικογένειά της. Ακόμα η ένταξη του προϊόντος εξαρτάται από την εικόνα της μάρκας και κατά πόσο η επέκταση την αντιπροσωπεύει (π.χ διαφορετικά προϊόντα έχουν κατασκευαστεί από την Sony ή Sanyo) (Gurhan- Canli and Maheswaran, 1998, p. 486). Ακόμα, έχει παρατηρηθεί πως η ένταξη ενός νέου προϊόντος εξαρτάται από την σύστασή του και την ομοιότητά του με το αρχικό. ( Park et al., 1991; Bhat and Reddy, 1997; De Magalhates Serra et al., 1999). Τα συστατικά είναι εμφανώς τελείως διαφορετικά από την συγγενικότητα ή την ομοιότητα της κατηγορίας του προϊόντος καθώς αντικατοπτρίζει κατά πόσο η εικόνα της μάρκας επηρεάζει τον καταναλωτή και όχι κατά πόσο επηρεάζεται από την ομοιότητα του παρασκευάσματος, της ποσότητας ή των πλεονεκτημάτων. Για να συμβαδίσουν οι διαφορετικές απόψεις ένταξης, ο Βhat και ο Reddy (1997) προτείνουν δύο διαστάσεις που ορίζονται ως εξής: 1. ομοιότητα μεταξύ της κατηγορίας του προϊόντος και της επέκτασης (ένταξη της κατηγορίας προϊόντος) και 2. ομοιότητα μεταξύ της εικόνας του αρχικού προϊόντος με το νέο. Η επιρροή της ένταξης για τον καταναλωτή και η αξιολόγηση της επέκτασης Για να εκτιμηθεί θετικά μια επέκταση από τον καταναλωτή πρέπει να υπάρχει καλό ταίριασμα μεταξύ του νέου προϊόντος και του πυρήνα (Aaker and Keller, 1990; Amber and Styles, 1997; Bourett et al. 1999). Πιο εκτεταμένα, όσο καλύτερη είναι η ένταξη τότε τόσο πιο εύκολα γίνονται οι αλλαγές στις επεκτάσεις (Murama and Saari, 1996). Οι πιο πολλές έρευνες έχουν δείξει πως η συμπεριφορά απέναντι στην μάρκα 28

29 εξαρτάται από την σωστή ένταξη (Aaker and Keller, 1990; Sunde and Brodie, 1993 Bottomley and Doyle, 1996). Η επιρροή της ένταξης κα η αξιολόγηση του καταναλωτή για τον πυρήνα της μάρκας Ανεξάρτητα από την επιρροή της επέκτασης, υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν πως η ένταξη της επέκτασης μπορεί να επηρεάσει τον κεντρικό πυρήνα της μάρκας. Πιο αναλυτικά, η επέκταση της μάρκας και η σωστή ένταξη της στην αγορά έχει θεωρηθεί σημαντική για την θετική αξιολόγηση του καταναλωτή απέναντι στον πυρήνα της μάρκας (Keller and Aaker, 1992). O Aaker (1990) προτείνει πως εάν η επέκταση έχει ενταχθεί σωστά, αν στοχεύει στις σωστές κατηγορίες καταναλωτών και έχει επεκταθεί σε πιο σχετικές κατηγορίες, τότε ο πυρήνας της μάρκας θα πρέπει να έχει ενδυναμωθεί. Οι αξίες του πυρήνα της μάρκας μπορούν να υπερτιμηθούν από την επέκταση η οποία και προωθεί την μάρκα π.χ καλή ποιότητα, κάλο σχέδιο και σωστή δουλειά (Aaker, 1990). Εξίσου, η προσωπικότητα του πυρήνα της μάρκας και η εικόνα της μπορούν να ενδυναμωθούν από την επέκταση η οποία αντιπροσωπεύει όλες τις συμβολικές αξίες που έχουν σχεδιαστεί και για τον πυρήνα της μάρκας (Hankinson and Cowking, 1992; Sherrington, 1995). 2.3 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την δημοτικότητα των επεκτάσεων μάρκας. Για παράδειγμα, το κόστος λανσαρίσματος ενός νέου προϊόντος στην αγορά είναι αρκετά υψηλό (Pitta and Kastani, 1995) και οι πιθανότητες επιτυχίας είναι περισσότερες με την βοήθεια μιας επιτυχημένης μάρκας (Aaker, 1991). Μελέτες σε διαφορετικές αγορές έδειξαν, πως οι επεκτάσεις μπορεί να δείχνουν ως την μοναδική λύση για πολλές εταιρίες. Η πρόσφατη ιστορία έδειξε πως περισσότερες 29

30 νέες μάρκες που έχουν ενταχθεί στην αγορά από το 1980 ήταν επεκτάσεις προϊόντων που υπήρχαν ήδη (Pitta and Kastani, 1995). Οι συνθήκες για μια επιτυχημένη επέκταση είναι οι ακόλουθες (Evans, Moutinho and Raaij, 1997) Θετικός συσχετισμός με το αρχικό όνομα της μάρκας. Επέκταση μιας μάρκας πραγματοποιείται μόνο και εφόσον οι ομοιότητες, τα πλεονεκτήματα και η σύνθεση του τύπου της επέκτασης είναι εφικτά Η διαδικασία μεταφοράς του νέου προϊόντος οδηγεί σε μια γενίκευση του ονόματος της μάρκας, κάνοντας την μάρκα λιγότερο συγκεκριμένη. Πρέπει να γίνεται με προσοχή η διαδικασία της μεταφοράς για να αποφευχθούν αρνητικές επιρροές προς την αρχική μάρκα. Η φήμη των προϊόντων που προϋπάρχουν δεν πρέπει να επηρεαστεί ή αλλοιωθεί. Φυσικά, μια διαδικασία επέκτασης μπορεί να μην στεφθεί με απόλυτη επιτυχία, αλλά μπορεί να παρακινήσει τον καταναλωτή στην δοκιμή του νέου προϊόντος επειδή ήδη είναι χρήστης του αρχικού προϊόντος. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η επέκταση μπορεί να μην βοηθήσει την αρχική μάρκα, εάν ο καταναλωτής καταλάβει πως η επέκταση υστερεί (Aaker and Keller, 1992; Zimmer and Bhat,1996). H πλειοψηφία των ερευνών για επεκτάσεις έχουν επικεντρωθεί στις προοπτικές του καταναλωτή και στην αξιολόγηση τους (e.g Aaker and Keller, 1990; Nijssen et al., 1996; Milberg et al. 1997). Στην περίπτωσή μας υποθέτουμε ότι θα ενδιέφερε θετικά τον κόσμο μια επέκταση μάρκας, δηλ. η περίπτωση του να λανσάρεις το κρουασάν Folie με επικάλυψη τη σοκολάτα του παγωτού STATUS. Οι στάσεις (attitudes) παίζουν σημαντικό ρόλο για να σχηματιστεί η συμπεριφορά του καταναλωτή. Για να αποφασίσει πια μάρκα θα αγοράσει θα κρίνει και τυπικά θα αγοράσει αυτή που είναι η πιο δημοφιλής (Engel, Blackwell and Mimiard, 1995). Η αποδοχή του καταναλωτή για μια επέκταση αυξάνεται εάν πρώτον, η ήδη υπάρχουσα μάρκα έχει αποδειχτεί πως έχει καλή ποιότητα, δεύτερον εάν η ένταξη του νέου 30

31 προϊόντος ήταν ομαλή και τρίτον, η κατηγορία παρουσιάζεται ως δύσκολη για να κατασκευαστεί (Aaker and Keller, 1990 and Sunde and Brodie, 1993). 31

32 32

33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 33

34 34

35 Στο παρόν κεφάλαιο παρέχεται μια εικόνα της ελληνικής αγοράς του παγωτού και των κρουασάν. Επιπλέον, δεδομένου ότι το παγωτό STATUS ανήκει στην εταιρία ΕΒΓΑ, γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης και οικειοποίησης ολόκληρης της εταιρίας. Μέσα σε όλο το φάσμα των προϊόντων που παράγει η επιχείρηση, μόνο το παγωτό STATUS και το κρουασάν Folie παρουσιάζονται σε αυτό εδώ το σύγγραμμα, σύμφωνα με τους σκοπούς της μελέτης. Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο βασίζονται σε συλλογή δεδομένων από έρευνα αγοράς οι οποίες απευθύνονται στη συγκεκριμένη εταιρία και σε προσωπικές συζητήσεις με τους group brand managers, υπεύθυνους για το συγκεκριμένο φάσμα προϊόντων. Εν τούτοις, εξαιτίας της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των πληροφοριών, δεν παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες που δόθηκαν. 3.1 Η ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες παγωτού, τα λεγόμενα βιομηχανικά και τα χειροποίητα παγωτά. Τα βιομηχανικά ή τυποποιημένα παγωτά παρασκευάζονται από μεγάλους κατασκευαστές σε μεγάλη κλίμακα. Είναι τα ατομικά παγωτά τα οποία διατίθενται υπό την μορφή ξυλάκι, πύραυλος, κύπελλο και ειδικού τύπου ( όπως είναι η παγωτοσοκολάτα και τα σάντουιτς). Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και τα οικογενειακά παγωτά, τα οποία διατίθενται στην αγορά είτε σε δοχεία, είτε σε μορφή ατομικών παγωτών συσκευασμένα σε πολυσυσκευασίες. Τα χειροποίητα ή επαγγελματικά παγωτά ( χύμα), παρασκευάζονται με πολύ απλό εξοπλισμό από μικρής κλίμακας ανεξάρτητους παραγωγούς παγωτού. Είναι τα παγωτά που προορίζονται για επαγγελματική χρήση και για ταχεία κατανάλωση, συσκευασμένα κυρίως σε μεγάλα δοχεία. Τα χειροποίητα παγωτά καταλαμβάνουν μόνο το 15% της συνολικής κατανάλωσης παγωτού στην Ελλάδα ( ICAP 2006). 35

36 Τα παγωτά διατίθενται στην αγορά κυρίως μέσω των μικρών σημείων πώλησης, τα ποία εκτιμάται ότι καλύπτουν το 60% περίπου των συνολικών πωλήσεων παγωτού. Μέσω αυτών διατίθεται η μεγαλύτερη ποσότητα των ατομικών παγωτών. Τα σούπερ μάρκετ εκτιμάται ότι αποσπούν το 15-20% περίπου των συνολικών πωλήσεων παγωτού και αποτελούν το κυριότερο κανάλι διάθεσης των οικογενειακών παγωτών. Συγκεκριμένα, τα βιομηχανικά παγωτά μπορούν να βρεθούν εύκολα σε πολλά σημεία πώλησης ή σε λιανική αγορά. Η λιανική αγορά, η οποία αποτελεί σχεδόν το 20% της συνολικής κατανάλωσης ( ICAP 2006), δεν περιλαμβάνεται σε αυτή εδώ την μελέτη καθώς στοιχεία λιανικής πωλούνται κυρίως μέσω των σούπερ μάρκετς ή μέσω μικρότερων καταστημάτων. Εξαιτίας των διαφορετικών καναλιών διανομής, υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη συμπεριφορά των καταναλωτών μεταξύ των δυο αυτών αγορών. Η αυθόρμητη αγορά ( impulse market) αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που αγοράζονται αυθόρμητα από τους καταναλωτές για άμεση κατανάλωση. Μεμονωμένα προϊόντα πωλούνται στο δρόμο μέσω ψυγείων/ καταψυκτών ή περιπτέρων. Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων καταναλωτών (94%) ισχυρίζονται ότι τρώνε παγωτό ακόμα πιο σπάνια. Εντούτοις, τα επίπεδα κατανάλωσης παγωτού στην Ελλάδα είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, ενώ η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση στην Ελλάδα είναι 4 λίτρα παγωτού, στη Σουηδία υπολογίζεται πάνω από 14 λίτρα ( ICAP 2006). Αυτό έγκειται στο γεγονός ότι στην Ελλάδα το παγωτό θεωρείται μια καλοκαιρινή απόλαυση, ενώ στις βόρειες χώρες είναι ένα επιδόρπιο/ γλύκισμα για όλη την εποχή. Πράγματι, οι πωλήσεις παγωτού στην Ελλάδα είναι έντονα εποχιακές, καθώς το 92% της κατανάλωσης πραγματοποιείται κατά τους μήνες μεταξύ Μάιο και Σεπτέμβριο. Όσον αφορά στις προοπτικές εξέλιξης στην αγορά παγωτού τη διετία , αναμένεται μια μικρή αύξηση της κατανάλωσης με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 36

37 1% - 3%, εφόσον δεν επικρατήσουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την καλοκαιρινή περίοδο ( ICAP 2006) Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ Η αγορά των συσκευασμένων παγωτών στην Ελλάδα είναι μια αγορά που κυριαρχείται από λίγες και μεγάλες επιχειρήσεις που πλησιάζει τα 176 εκατομ. Πιο συγκεκριμένα, η αγορά κυριαρχείται από τρεις μεγάλες επιχειρήσεις την ΕΒΓΑ την ΔΕΛΤΑ και την ALGIDA (Unilever) οι οποίες κατέχουν το 90% στις συνολικής αγοράς, ενώ το υπόλοιπο 10% μοιράζεται σε μικρότερες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου στις ΚΡΙ-ΚΡΙ, MARS κτλ. Η εταιρία ΔΕΛΤΑ είναι ο ηγέτης στις αγοράς του παγωτού, η οποία το 2005 υπολογίζεται ότι κατείχε το 34,5%-35% στις εγχώριας αγοράς παγωτού, ενώ η εταιρία ΕΒΓΑ υπολογίζεται ότι είχε μερίδιο μεταξύ 30,5% με 31,5%. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η ALGIDA, στις οποίας το μερίδιο αγοράς υπολογίζεται σε 23,5% με 24% στις συνολικής αγοράς. Οι τρεις προαναφερθείσες εταιρίες καλύπτουν και οι τρεις μαζί το 88,5% με 90,5% στις εγχώριας αγοράς παγωτού ( ICAP 2006). Στην ελληνική αγορά παγωτού διατίθενται κυρίως εγχώρια παραγόμενα προϊόντα και λιγότερα εισαγόμενα, τα οποία αντιπροσωπεύουν μόλις το 7-8% στις ετήσιας εγχώριας κατανάλωσης. Η αξία των ελληνικών συσκευασμένων παγωτών ( σε τιμές εμπορίου) υπολογίζεται σε εκατομ. το 2005 σε αντίθεση με εκατομ. το 2004 και εκατομ. το 2003 ( ICAP 2006). Η εγχώρια παραγωγή παγωτού παρουσίασε διακυμάνσεις κατά την περίοδο Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο υπήρξε μια μείωση με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης στις τάξεως του 5,79%, ενώ κατά στις περιόδους 2003/2002 και 2002/1999 υπήρξε αύξηση. Παρόλα αυτά, το 2005 το μέγεθος στις εγχώριας παραγωγής παγωτού ήταν τόνοι, σε αντίθεση με το 2004 που ήταν τόνοι, παρουσιάζοντας μία μείωση στις τάξεως του 9,09% ( ICAP 2003). Επιπλέον, η κατανάλωση παγωτού παρουσίασε στις διακυμάνσεις κατά την περίοδο , με ένα μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης στις τάξεως του 1,5%. Το 2005 η κατανάλωση 37

38 υπολογίζεται ότι ήταν τόνοι σε σχέση με το 2004 που ήταν Παρόλα αυτά παρουσιάστηκε αύξηση στις τάξεως του 6,6%. Ο ανταγωνισμός που επικρατεί στην αγορά είναι έντονος και οξύνεται λόγω του γεγονότος ότι η εγχώρια κατανάλωση δεν εμφανίζει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης βραχυπρόθεσμα. Ο υφιστάμενος ανταγωνισμός ωθεί στις επιχειρήσεις του κλάδου στη δημιουργία νέων και ποιοτικά βελτιωμένων προϊόντων για την κάλυψη των προτιμήσεων των καταναλωτών, σε επέκταση του δικτύου διανομής στις και σε ορισμένες περιπτώσεις στην εμφάνιση φαινομένων συνεργασιών, συγχωνεύσεων και εξαγορών. Η αντιπαλότητα μεταξύ των επιχειρήσεων για περισσότερο χώρο στην αγορά, ολοένα και αυξάνεται. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στις μικρές επιχειρήσεις, των οποίων το μερίδιο αγοράς συνεχώς μειώνεται. 3.2 Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΥΑΣΑΝ Τα τυποποιημένα κρουασάν κατατάσσονται στην κατηγορία των macrosnacs, στην οποία ανήκουν και τα μπισκότα, τα αλμυρά σνακ και άλλα αρτοπαρασκευάσματα. Οι εταιρίες που ασχολούνται με την παραγωγή κρουασάν δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο κλάδο των ειδών διατροφής και παράλληλα παράγουν ή εισάγουν και άλλα τυποποιημένα προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, προϊόντων ζύμης κ.ά. Η παραγωγή τυποποιημένου κρουασάν είναι συγκεντρωμένη σε λίγες εταιρίες μεγάλου μεγέθους, μεταξύ των οποίων αναπτύσσεται έντονος ανταγωνισμός. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση εκ μέρους τους διαδικασιών συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας και διαφοροποίησης της γεύσης και της εμφάνισης των προϊόντων τους, ούτως ώστε να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά. Γι αυτό το σκοπό επενδύουν σε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό για έλεγχο και αυτοματοποίηση της παραγωγικής τους δραστηριότητας, αναπτύσσουν μεγάλα 38

39 δίκτυα διανομής και διάθεσης των προϊόντων τους και δαπανούν σημαντικά ποσά για την προβολή αυτών. Το κρουασάν ως τυποποιημένο διατίθεται κατεξοχήν στην ελληνική αγορά από τις αρχές της δεκαετίας του 90, ενώ στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης εξακολουθεί να διατίθεται μόνο από αρτοπωλεία ή ζαχαροπλαστεία στην κλασική νωπή μορφή του. Το μέγεθος αγοράς του στη χώρα μας σημείωσε μεγάλη ανάπτυξη το εν λόγω χρονικό διάστημα, καθώς πρόκειται για ένα προϊόν που μπορεί να καταναλωθεί καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ διατίθεται από ένα ευρύτατο δίκτυο διανομής σε προσιτή τιμή. Το κρουασάν σε τυποποιημένη μορφή παρασκευάζεται και διατίθεται σε μία μεγάλη ποικιλία γεύσεων όπως πραλίνα φουντουκιού, κρέμα βανίλιας, σοκολάτας, καθώς και διαφόρων γεύσεων μαρμελάδας. Επιπλέον, μπορεί να έχει επικάλυψη σοκολάτας. Τα τυποποιημένα κρουασάν συσκευάζονται σε σακουλάκια μεταλλιζέ προπυλενίου, στα οποία αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως που προβλέπει ένα όριο ασφαλείας 2-3 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής. Το ατομικό κρουασάν είναι πιο δημοφιλές προϊόν έναντι του μίνι το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα τεμάχια σε πολύ μικρό σχήμα. Το βάρος του ατομικού κρουασάν κυμαίνεται από γραμμάρια, ανάλογα με την εταιρία η οποία το παράγει, τη γέμιση και τον τύπο (με επικάλυψη σοκολάτας ή μη κλπ). Τα κανάλια διανομής και διακίνησης των κρουασάν είναι το FOOD (σούπερ μάρκετς, παντοπωλεία κ.ά.), καθώς και το κανάλι CTN (περίπτερα, καταστήματα ψιλικών κ.ά.). Η πλειοψηφία των εταιριών διαθέτει οργανωμένο δίκτυο διανομής μέσω πολυάριθμων πωλητών επισκεπτών, αντιπροσώπων και χονδρεμπόρων. Το κρουασάν είναι ένα προϊόν ιδιαίτερα δημοφιλές στις νεαρές ηλικίες. Επομένως η κατανάλωση επηρεάζεται και από το μέγεθος και από την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΣΥΕ σχετικά με την εξέλιξη του πληθυσμού, τα άτομα ηλικίας έως 29 ετών αναμένεται να εμφανίσουν ελαφρά 39

40 σταδιακή μείωση του ποσοστού συμμετοχής τους στο συνολικό πληθυσμό τα επόμενα χρόνια Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΡΟΥΑΣΑΝ Η Ελληνική αγορά του κρουασάν χαρακτηρίζεται ως ολιγοπωλιακή, καθώς οι τρεις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης. Ένα μέρος της εγχώριας αγοράς κρουασάν αφορά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία παράγονται από παραγωγικές μονάδες του κλάδου για λογαριασμό μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ ή προέρχονται από το εξωτερικό. Την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά τυποποιημένου κρουασάν κατέχει η Vivartia ABEE (ως Chipita International ABEE), με εκτιμώμενο μερίδιο της τάξεως του 60% το Δεύτερη έρχεται η εταιρία Tottis Foods με εκτιμώμενο μερίδιο της τάξεως του 20 % και την τρίτη θέση κατέχει η εταιρία ΕΒΓΑ έναντι ποσοστού 8 9%.Ακολουθούν οι: Αγροτική Βιομηχανική Μακεδονίας ΑΕ, ΙΟΝ Α.Ε. Βιομηχανίας & Εμπορίου Κακάο & Σοκολάτας, ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ, Mr Baker. (ICAP 2006). Η εγχώρια αγορά των τυποποιημένων κρουασάν παρουσιάζει ανοδική τάση τη χρονική περίοδο , με ετήσιο ρυθμό αύξησης 2,5 %. Το 2004 το μέγεθος της αγοράς εκτιμάται σε τόνους από το 2003, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,5 %, ενώ το 2005 παρουσίασε αύξηση ποσοστού 2,2% και ανήλθε σε τόνους. Κατά το έτος 2006 εκτιμάται από παράγοντες του κλάδου ότι το μέγεθος της αγοράς θα παρουσιάσει μικρή αύξηση σε ποσοστό μεταξύ 1 2 %.(ICAP 2006). Η ζήτηση καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την εγχώρια παραγωγή, η οποία υπολογίζεται σε τόνους το Η εγχώρια αγορά των τυποποιημένων κρουασάν σε αξία (τιμές χονδρικής) εκτιμάται σε εκατ. περίπου το 2005 (ICAP 2006). Οι εξαγωγές κρουασάν ξεκίνησαν το Η εξαγωγική επίδοση που πραγματοποιούν οι εταιρίες του κλάδου, εκτιμώνται σε τόνους το 2004, ενώ το 40

41 2005 εκτιμώνται σε τόνους, αντιπροσωπεύοντας το 16,1 17,5 % της συνολικής παραγωγής. Κυριότερες χώρες προορισμού των τυποποιημένων κρουασάν είναι η Ιταλία και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. 3.4 Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΒΓΑ Με την έλευση του 21ου αιώνα, η ΕΒΓΑ, η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Γάλακτος και Αλεύρου, είναι πλέον μια δυναμικά εξελισσόμενη και αμιγώς ελληνική εταιρεία. Τομείς δραστηριοποίησης της ΕΒΓΑ είναι η παραγωγή και εμπορία τυποποιημένου και σερβιριζόμενου παγωτού, χυμών REFRESH, κρουασάν FOLIE, καθώς και κατεψυγμένων ζυμών και γλυκών. Όσον αφορά το τυποποιημένο παγωτό, ξεχωρίζουν οι εξής κατηγορίες: Ατομικά παγωτά (ξυλάκια) Οικογενειακά παγωτά Πολυσυσκευασίες Οι κατηγορίες των κρουασάν είναι οι εξής: Κρουασάν FOLIE (ατομική συσκευασία) Κρουασάν mini FOLIE (ατομική & οικογενειακή συσκευασία) Τσουρεκάκια FOLIE (ατομική συσκευασία) Κρουασάν PRALEDA (ατομική συσκευασία) Κρουσάν TRENDY (ατομική συσκευασία) Strudel FOLIE (ατομική συσκευασία) Παιδικά προϊόντα: FOLIE Milky Bar και FOLIE Cartoon 41

42 42

43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 43

44 44

45 Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν η ανάλυση αγοράς και το προφίλ της εταιρίας. Αυτό το κεφάλαιο σκοπεύει να παρουσιάσει τη μεθοδολογία, πάνω στην οποία βασίστηκε η έρευνα. Ειδικότερα, αυτό το κεφάλαιο αποτελείται από τρεις τομείς. Στον πρώτο τομέα αναφέρονται ο σκοπός και ο αντικειμενικός στόχος της συγκεκριμένης έρευνας. Ο δεύτερος τομέας, ο οποίος είναι η προσέγγιση της έρευνας, χωρίζεται σε τρία μέρη. Αφού αναφέρεται η στρατηγική η οποία ακολουθήθηκε, τα άλλα τρία μέρη αναλύουν αυτή τη στρατηγική και εξηγούν γιατί αυτή επιλέχθηκε. Ο τρίτος τομέας έχει να κάνει με τον πληθυσμό και τη διαδικασία δείγματος.. Προκειμένου να ελέγξουμε εάν έχει ισχύ η υπόθεσή μας, η περίπτωση δηλαδή του να λανσάρεις το κρουασάν Folie με επικάλυψη τη σοκολάτα του παγωτού STATUS, κύριες πηγές πληροφόρησης ήταν βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, προσωπικές συνεντεύξεις με στελέχη της εταιρίας ΕΒΓΑ και ετήσιες αναφορές της εταιρίας, κλαδικές μελέτες και χρήση ερωτηματολογίου προκειμένου να διεξαχθεί ποσοτική έρευνα. Όσον αφορά στο ερευνητικό πεδίο, το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε, στο σύνολό του 200 άτομα, ήταν και άνδρες και γυναίκες ηλικίας άνω των 16 ετών, έγγαμοι ή όχι. 4.1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ο σκοπός της έρευνας είναι να εξερευνήσει το αν λανσάροντας το κρουασάν Folie της ΕΒΓΑ με επικάλυψη τη σκληρή σοκολάτα του παγωτού STATUS, θα είχε απήχηση από τη σκοπιά των καταναλωτών. Σύμφωνα με την θεωρητική κριτική, η αντίληψη του ταιριάσματος, είναι ένας πολύ σημαντικός στοχασμός, όταν προσπαθείς να εισάγεις μια επέκταση. Υποκειμενικό ταίριασμα (perceived fit) επιτυγχάνεται όταν ο καταναλωτής αποδέχεται το καινούργιο προϊόν ως λογικό και το περιμένει από τη μάρκα. Πρέπει να γίνει μια μεταφορά των ευνοϊκών συνεταιρισμών από τον πυρήνα (αυθεντικό) μάρκας μέχρι την επέκταση, προκειμένου το τελευταίο να πετύχει(tauber 1998 p.28). Ωστόσο, οι αντικειμενικοί στόχοι αυτής της έρευνας, 45

46 βασίστηκαν κυρίως στην ανακάλυψη, αν οι καταναλωτές θα ενδιαφέρονταν για τη συγκεκριμένη επέκταση. Λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό της έρευνας κα το θεωρητικό υπόβαθρο, οι αντικειμενικοί στόχοι-κλειδιά είναι τα ακόλουθα: Να αναγνωρίσουμε τα χαρακτηριστικά που οι καταναλωτές θεωρούν ως πιο σημαντικά, όταν αγοράζουν και καταναλώνουν το παγωτό STATUS. Να αναγνωρίσουμε τη συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στο παγωτό STATUS. Να δούμε τη θέση της αγοράς της μάρκας STATUS σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Να ανακαλύψουμε τα χαρακτηριστικά που οι καταναλωτές θεωρούν ως πιο σημαντικό, όταν αγοράζουν και καταναλώνουν κρουασάν. Να κάνουμε μια γενική αξιολόγηση-εκτίμηση του ενδεχομένου να λανσάρουμε στην αγορά το κρουασάν Folie με επικάλυψη σοκολάτας STATUS, ρωτώντας τις αντιλήψεις των καταναλωτών ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΣ Τα δεδομένα της έρευνας ήταν και κύρια και δευτερεύοντα. Τα κύρια δεδομένα τα οποία προσήλθαν από ποσοτική έρευνα που έλαβε χώρα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Πάτρας και τα δευτερεύοντα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από υπάρχον υλικό που κατέχει η εταιρεία παγωτού ΕΒΓΑ, όπως βιομηχανικές αναφορές. Η ποσοτική έρευνα μπορεί να θεωρηθεί ως μια έρευνα συμπεριφοράς, καθώς στοχεύει στο να παρέχει ακριβής εικόνα συμπεριφορών και γνώσεων των καταναλωτών (Kent 2001). Όσον αφορά στη διάρκεια, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ad hoc, καθώς έγινε μόνο μια φορά (Kent 1999). Σχετικά με το 46

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 4 Τιμολόγηση Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 4: Τιμολόγηση Συγγραφείς: Δρ.Andrea Grimm, Δρ.Astin Malschinger

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Ένας προσανατολισμός μία επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 2 Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 2: Αγροτικά Προϊόντα μικρών παραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Έτοιμο Φαγητό σε Πακέτο

Έτοιμο Φαγητό σε Πακέτο Πρακτική Εξάσκηση Μάρκετινγκ Έτοιμο Φαγητό σε Πακέτο Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Έτοιμο Φαγητό σε Πακέτο Συγγραφείς: Δρ. Andrea Grimm, Δρ. Astin Malschinger Παραπομπή

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μπισκότα Γλυκές και Αλμυρές μικρολιχουδιές που συνεχώς αυξάνεται η κατανάλωση τους

Μπισκότα Γλυκές και Αλμυρές μικρολιχουδιές που συνεχώς αυξάνεται η κατανάλωση τους Μπισκότα Γλυκές και Αλμυρές μικρολιχουδιές που συνεχώς αυξάνεται η κατανάλωση τους Ανάλυση της κατηγορίας των Μπισκότων στο οργανωμένο λιανεμπόριο των Super/Hyper Market. Ιανουάριος 2015 ΜΠΙΣΚΟΤΟ μια γλυκιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ονοματεπώνυμο: Πλάκαλης Δημήτριος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Γ. Ι. Κριτσωτάκης Δεκέμβριος 2013 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα σπουδαστή : A.M ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 7629 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΣΚΟΥ 7672. Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ΝΙΚΗ ΚΑΒΒΟΥΡΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Καθηγήτρια εφαρμογών

Όνομα σπουδαστή : A.M ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 7629 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΣΚΟΥ 7672. Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ΝΙΚΗ ΚΑΒΒΟΥΡΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Καθηγήτρια εφαρμογών Όνομα σπουδαστή : A.M ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 7629 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΣΚΟΥ 7672 Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ΝΙΚΗ ΚΑΒΒΟΥΡΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Καθηγήτρια εφαρμογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΩΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΒΓΑ ΑΒΕΕ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο 1

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο 1 Η αγορά Το τυρί παραμένει ένα από τα βασικά περιεχόμενα του ψυγείου των βρετανικών νοικοκυριών,

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 Ρήτρα µη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια διανομής ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΤΖΙΒΑΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Α.Μ.:7760 ΣΑΜΠΟΥΡ ΣΤΕΛΛΑ Α.Μ.:7851 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κάββουρα Νίκη Καθηγήτρια εφαρμογών ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης):

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Τ.Κ.): Τηλέφωνο: (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): (Νομική Υπόσταση): (Κύριες Δραστηριότητες):

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή

Πτυχιακή Εργασία. Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή Τεχνολογικό εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή Επιβλέπων Καθηγητής: Εισηγητής: Ιφιγένεια Καναρίδου Αριθμός Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Γουρνάκης Δ. Παναγιώτης (Α.Μ.: 5268) Επιβλέπων Καθηγητής: Καθηγητής Μ. Χαλικιάς Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται το σύνολο των ενεργειών, στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. Η λειτουργία της βιομηχανοποίησης αποφασίζει με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" Εμπειρική διερεύνηση αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών σε προωθητικές ενέργειες για διαρκή προϊόντα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 (2 Μονάδες) Η Creta Farm είναι μια ελληνική αλλαντοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Online Gambling: Αξιολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών και Αναδυόμενες Τάσεις Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Δομή Κεφάλαια 1. Εισαγωγή- αναφορά στο θέμα της εργασίας 2. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό μάρκετινγκ

Στρατηγικό μάρκετινγκ Στρατηγικό μάρκετινγκ Σε ποιές αγορές θα κινηθούμε ; Τι θέση θα επιδιώξουμε και πως θα την επιτύχουμε ; ανάλογα με τους στόχους μας και τους διαθέσιμους πόρους, μέσα, ικανότητες Ανάλυση ελκυστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : Κεφάλαιο 1. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) Υπάρχουν πολλές εταιρίες οι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα : Γιατί να με επιλέξει ένας πελάτης;

Βήμα : Γιατί να με επιλέξει ένας πελάτης; Κεφάλαιο Βήμα : Γιατί να με επιλέξει ένας πελάτης;. Εισαγωγή στην έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος απάντηση που πρέπει να δώσει κάθε επιχειρηματίας Η στην ερώτηση «Γιατί να επιλέξει εμένα ο πελάτης

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος»

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» «Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» Marketing in the Performing Arts Business Sector Ονοματεπώνυμο: Πανούση Μαρία-Ζωή Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ Ονοματεπώνυμο: Τολιόπουλος Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκις Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ, ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΆΣ. Planning and managing Advertising

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΣ & ΚΡΙΣΗ. Αποτελέσματα Ποιοτικής Έρευνας ΗσκοπιάτωνStakeholders της Αγοράς

ΜΑΡΚΕΣ & ΚΡΙΣΗ. Αποτελέσματα Ποιοτικής Έρευνας ΗσκοπιάτωνStakeholders της Αγοράς ΜΑΡΚΕΣ & ΚΡΙΣΗ Αποτελέσματα Ποιοτικής Έρευνας ΗσκοπιάτωνStakeholders της Αγοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Τι Ζητά ο Καταναλωτής από τους Stakeholders Ορθολογικές / Απτές Προκλήσεις Τι πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011 Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011 Μεθοδολογία: Πανελλαδική Τηλεφωνική έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Συλλογή Στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

Η μπίρα αντιστέκεται στην πτώση της αγοράς

Η μπίρα αντιστέκεται στην πτώση της αγοράς Η μπίρα αντιστέκεται στην πτώση της αγοράς Μια ανάλυση της IRΙ για την κατηγορία της μπίρας στο σύγχρονο λιανεμπόριο Σεπτέμβριος 2014 Εισαγωγή - Να την πιεις στο ποτήρι Η μπίρα, στην ελληνική ζύθος, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης. Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες

Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης. Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Εδώ κάνουμε παρουσίαση περίπου μιας σελίδας συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Στην σελίδα 71 του βιβλίου του Παπαδάκη γίνεται αναφορά στις 5

Διαβάστε περισσότερα

Τα σημαντικότερα Προβλήματα του Φαρμακείου σήμερα και οι Στρατηγικές αντιμετώπισης τους:

Τα σημαντικότερα Προβλήματα του Φαρμακείου σήμερα και οι Στρατηγικές αντιμετώπισης τους: Τα σημαντικότερα Προβλήματα του Φαρμακείου σήμερα και οι Στρατηγικές αντιμετώπισης τους: Η άποψη των Φαρμακοποιών. Έρευνα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ανδρέας Ευαγγελάτος, ΕΔΙΠ - ΟΠΑ Εργαστήριο Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Mothers On Market. Όλα τα μυστικά της μητέρας-shopper #2587

Mothers On Market. Όλα τα μυστικά της μητέρας-shopper #2587 ΤΡΙΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Ο N E W S L E T T E R Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Σ Κ Α Ι #2587 Λ Ι Α Ν Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ Mothers On Market Όλα τα μυστικά της μητέρας-shopper Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 5. Προώθηση Πωλήσεων. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger

Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 5. Προώθηση Πωλήσεων. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 5 Προώθηση Πωλήσεων Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 5: Προώθηση Πωλήσεων Συγγραφείς: Δρ. Andrea Grimm, Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ : ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Α.Μ. : 8622 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ : ΕΡΜΟΥ 35 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ε-ΜΑIL

ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ : ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Α.Μ. : 8622 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ : ΕΡΜΟΥ 35 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ε-ΜΑIL ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ : ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Α.Μ. : 8622 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ : ΕΡΜΟΥ 35 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ε-ΜΑIL : olina 4@hotmail.com WEBSITE ADDRESS : http://www.fage.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Ηπαρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για την

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ιούλιος 2012 Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα