ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΙΤΛΟΣ: Εισαγωγή στην ιστορική έρευνα. Επιστημολογικές προσεγγίσεις 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στην ιστορική έρευνα. Επιστημολογικές προσεγγίσεις ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Διάφορες μορφές διδασκαλίας 26 8 Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Επιστημονικής Περιοχής ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) Ελληνική ΟΧΙ 2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Επίπεδο 7 (2ος κύκλος σπουδών) Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται: Να γνωρίζουν τα σημαντικότερα ιστοριογραφικά ρεύματα (Ιστορικισμός, η Σχολή των Annales, η Μαρξιστική προσέγγιση, η Νέα Ιστορία) Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να εξηγούν τις διαφορετικές

2 επιστημολογικές παραμέτρους των ιστοριογραφικών ρευμάτων Να αναδείξουν και να συζητήσουν κρίσιμα και συνεκτικά λογικά επιχειρήματα σχετικά με τη μετάβαση από την Ιστορία στις ιστορίες Να αποκτήσουν την ικανότητα να επικοινωνούν με σαφήνεια ιστορικές έννοιες και ιδέες και να τις εντοπίζουν στη μελέτη ιστορικών έργων. Να εξετάζουν κριτικά τις βασικότερες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις στο ιδεολογικό, πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό τους συγκείμενο Να καταούν και να ερμηνεύσουν την φύση, τις προϋποθέσεις και τον κοινωνικό ρόλο της ιστορικής γνώσης Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να εξηγούν τα μοτίβα της συνέχειας και της αλλαγής αναφορικά με την ιστοριογραφία Να είναι σε θέση περιγράψουν και να εξηγήσουν τη δική τους στάση σχετικά τη σχέση της ιστορικής επιστήμης με τη Δημόσια ιστορία και την τυπική και άτυπη ιστορική εκπαίδευση Γενικές Ικανότητες Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Αυτόνομη Εργασία Ομαδική Εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το μάθημα είναι σεμιναριακού χαρακτήρα και αρθρώνεται σε τρεις αλληλένδετους άξονες. Ο πρώτος αφορά ζητήματα που άπτονται της επιστημολογίας της ιστορίας και συγκεκριμένα την φύση, τις προϋποθέσεις και τον κοινωνικό ρόλο της ιστορικής γνώσης με επίκεντρο την έννοια του επιστημολογικού παραδείγματος. Ο δεύτερος αφορά την ιστορία της ιστοριογραφίας και ειδικότερα τα επιστημολογικά παραδείγματα του θετικισμού και του ολισμού, όπως επίσης την επίδραση που άσκησαν στις ιστορικές σπουδές η γλωσσική και η πολιτισμική στροφή, ενώ ειδικότερη μνεία γίνεται σε ιστορικές σχολές που διαδραμάτισαν αποφασιστικό ρόλο στην ανανέωση της δυτικής ιστοριογραφίας, καθώς και στη δυναμική της Τοπικής ιστορίας. Τέλος, ο τρίτος άξονας αφορά τη σχέση της ιστορικής επιστήμης με τη Δημόσια ιστορία και την τυπική και άτυπη ιστορική εκπαίδευση, παράλληλα όμως και τη συγκρότηση της ιστορικής σκέψης και τις μορφές ιστορικής συνείδησης που χαρακτηρίζουν κατ εξοχήν τον Δυτικό κόσμο. Η προσέγγιση των θεματικών που προαναφέρθηκαν γίνεται με την κριτική επισκόπηση ενδεικτικών πτυχών της πρόσφατης ξενόγλωσσης και ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας. 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη και εξ αποστάσεως Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Πλατφόρμα απομακρυσμένης διδασκαλίας Big Blue

3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. Button Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class Φόρτος Εργασίας Δραστηριότητα Εξαμήνου Διαλέξεις 26 Ασκήσεις πράξης που εστιάζουν 50 στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης ανά φοιτητή-τρια Ομαδική Εργασία σε μελέτη 50 περίπτωσης Μελέτη & ανάλυση 40 βιβλιογραφίας Προετοιμασία για τις εξετάσεις 30 Τελική προφορική εξέταση 4 Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 200 πιστωτική μονάδα) Ι. Προφορική τελική εξέταση (40%) στις θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν στη διάρκεια του μαθήματος και προσδιορίζονται σε τρία επίπεδα δυσκολίας (γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων) όπως περιγράφονται στην ενότητα «μαθησιακά αποτελέσματα». ΙΙ. Αξιολόγηση Ομαδικής Εργασίας (40%). Αναφέρεται στο περιεχόμενό τους, την οργάνωση και τη διαδικασία της παρουσίασής τους και στο γραπτό κείμενο, έκτασης έως 6000 λέξεις, που καλείται να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές της επιστημονικής τεχνογραφίας και θα παραδοθεί 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή των προφορικών εξετάσεων. III. Αξιολόγηση των επιδόσεων στις ασκήσεις πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης (20%). 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Διανοητική ιστορία. Όψεις μιας σύγχρονης συζήτησης. Κείμενα των Roger Chartier, Dominique LaCapra, Hayden White, μετάφραση Έφη Γαζή, Έλσα Κοντογιώργη, Γιώργος Κόκκινος, Ε.Μ.Ν.Ε.-Μνήμων, Αθήνα Anna Green & Kathleen Troup (επιμέλεια και μετάφραση), The Houses of History. A Critical Reader in Twentieth-Century History and Theory, Manchester University Press, Manchester Γκέοργκ Ίγκερς, Η ιστοριογραφία στον 20ό αιώνα, μετάφραση Παρασκευάς Ματάλας, Νεφέλη, Αθήνα Ludmilla Jordanova, History in Practice, Arnold-Oxford University Press, London & New York Christian Delacroix, Francois Dosse, Patrick Garcia (eds), Histoire et historiens en France

4 depuis 1945, adpf, Paris Ernst Breisach, On the Future of History. The Postmdernist Challenge and its Aftermath, The University of Chicago Press, Chicago and London J.C.D. Clark, Our Shadowed Present. Modernism, Postmodernism, and History, Stanford University Press, Stanford, California Elizabeth A. Clark, History, Theory, Text. Historians and the Linguistic Turn, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London Gerard Noiriel, Τι είναι η σύγχρονη ιστορία;, μετάφραση Μαρία Κορασίδου, Gutenberg, Αθήνα Γιώργος Κόκκινος, Συμβολικοί πόλεμοι για την Ιστορία και την Κουλτούρα, Μεταίχμιο, Αθήνα 2006, και Ιστορία των εννοιών. Διαδρομές της ευρωπαϊκής ιστοριογραφίας, Ε.Μ.Ν.Ε.-Μνήμων, Αθήνα J.H. Plumb, Ο θάνατος του παρελθόντος, μετάφραση Αλέξανδρος Κιούπκιολης, Μεταίχμιο, Αθήνα David Cannadine (επιμ.), Τι είναι ιστορία σήμερα;, μετάφραση Κώστας Αθανασίου, νήσος, Αθήνα Keith Jenkins, Sue Morgan and Alun Munslow (eds), Manifestos for History, Routledge, London and New York Αντώνης Λιάκος, Πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία;, Πόλις, Αθήνα Καίτη Αρώνη-Τσίχλη, Ιστορικές σχολές και μέθοδοι. Εισαγωγή στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία, Παπαζήση, Αθήνα Γιώργος Ξηροπαϊδης, Η διαμάχη των ερμηνειών. Γκάνταμερ Χάμπερμας, Πόλις, Αθήνα 2008, Geoff Eley, A Crooked Line. From Cultural History to the History of Society, The University of Michigan Press, Ann Arbor Χάγκεν Φλάϊσερ, Οι πόλεμοι της μνήμης. Ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος στη Δημόσια Ιστορία, Νεφέλη, Αθήνα Richard Evans, Για την υπεράσπιση της Ιστορίας, μετάφραση Λυδία Παπαδάκη, Σαββάλας, Αθήνα Ελένη Ανδριάκαινα, Πέραν του θετικισμού και του μεταμοντερνισμού. Δοκίμια στην ιστορική κοινωνιολογία, Opportuna, Πάτρα Irene Nakou & Isabel Barca (eds), Contemporary Public Debates over History Education, International Review of History Education Information Age Publishing, Inc., Charlotte, North Carolina Γιώργος Κόκκινος, Η σκουριά και το πυρ. Προσεγγίζοντας τη σχέση Ιστορίας, τραύματος και μνήμης, Gutenberg, Αθήνα 2012, και Paul Ricoeur, Η μνήμη, η Ιστορία, η λήθη, μετάφραση Ξενοφών Κομνηνός, Ίνδικτος, Αθήνα William H. Sewell Jr., Λογικές της Ιστορίας. Κοινωνική θεωρία και κοινωνικός μετασχηματισμός, μετάφραση Ιουλία Πεντάζου, Ξιφαράς, Αθήνα Τζον Μπάροου, Μια Ιστορία των Ιστοριών. Έπη, χρονικά, μυθιστορίες και διερευνήσεις από τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη μέχρι τον 20ό αιώνα, μετάφραση Άσπα Γολέμη, επιμέλεια Άρης Μαραγκόπουλος, Τόπος, Αθήνα Robert Eaglestone, Μεταμοντερνισμός και άρνηση του Ολοκαυτώματος, μετάφραση Άννυ Σπυράκου, πρόλογος για την ελληνική έκδοση Γιώργος Κόκκινος, Επέκεινα, Τρίκαλα Άννα-Μαρία Δρουμπούκη, Μνημεία της λήθης. Ίχνη του Β Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Πόλις, Αθήνα Σεραφείμ Ι. Σεφεριάδης, Στις διαδρομές της Ιστοριογραφίας. Κριτική επισκόπηση από το πρίσμα της κοινωνικής επιστήμης, Θεμέλιο, Αθήνα 2014.

5 -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ΤΙΤΛΟΣ: Ζητήματα πηγών στην Ιστορία 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Π.Τ.Δ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α Μεταπτυχιακού ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ζητήματα πηγών στην Ιστορία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Διάφορες μορφές διδασκαλίας 26 8 Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ελληνική Ναι στη Γερμανική 2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι ικανοί και ικανές: -να κατανοήσουν τη χρήση και τη σημασία των πηγών στη διαδικασία συγκρότησης, μελέτης και ερμηνείας της ιστορίας. - να κατανοήσουν τη διαφορετική προσέγγιση και νοηματοδότηση των ιστορικών πηγών από τις διαφορετικές ιστορικές σχολές μέσα στο χρόνο.

6 -να αναγνωρίζουν τα είδη των ιστορικών πηγών και τις δυνατότητές τους για την ιστορική ερμηνεία Γενικές Ικανότητες Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι ικανοί και ικανές: -να εργάζονται με πρωτογενές ιστορικό υλικό το οποίο θα μπορούν να προσεγγίζουν κριτικά, να κρίνουν, να το αξιολογούν ως προς την αξιοπιστία του μέσα από άλλες διασταυρώσεις -να ερμηνεύουν και να παράγουν ιστορικές αφηγήσεις με τη χρήση διαφορετικών ειδών πηγών - να αντιμετωπίζουν κάθε είδος ιστορικής πηγής ως εμπρόθετης συνθήκης 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Θεωρητικά ζητήματα στη χρήση των πηγών στην ιστορία. 2. Οι ιστορικές πηγές και οι ιστοριογραφικές σχολές. 3. Γενικές κατηγορίες πηγών. Πρωτογενείς δευτερογενείς ιστορικές πηγές. 4. Μορφές είδη πηγών: γραπτές, οπτικές (φωτογραφία, τέχνη), ηχητικές, οπτικοακουστικές, μνημεία ιστορικό τοπίο, αντικείμενα, προφορικές μαρτυρίες. 5. Κριτική προσέγγιση, ανάγνωση και ερμηνεία των ιστορικών πηγών. 6. Η συμβολή των ιστορικών πηγών στη διδασκαλία της Ιστορίας. 7. Παραδείγματα και εφαρμογές στη μελέτη και χρήση γραπτών και οπτικών ιστορικών πηγών. 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διαλέξεις του διδάσκοντα. Ομαδικές ασκήσεις Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. προσέγγισης διαφορετικών πηγών. Ατομικές προσεγγίσεις και παρουσιάσεις πηγών. ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Power point, διαδίκτυο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου Διαλέξεις 26 Ομαδικές ασκήσεις 30 Παρουσιάσεις Εργασιών 40 Ατομικές εργασίες 54 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες Η αξιολόγηση γίνεται με κριτήρια α) την ενεργή συμμετοχή στο μάθημα, β) τις ομαδικές ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος, γ) τις ατομικές αυτοτελείς εργασίες και παρουσιάσεις των εργασιών και δ) την τελική παραδοτέα εργασία Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αγγελάκος, Κ. Γ. Κόκκινος επιμ. (2004) Η διαθεματικότητα στο σύγχρονο σχολείο και η διδασκαλία της ιστορίας με τη χρήση των πηγών. Μεταίχμιο: Αθήνα. Iggers, G. (1999), Η ιστοριογραφία στον 20ό αιώνα, Αθήνα: Νεφέλη. Μαυροσκούφης, Δημ. Κ. (2005) Αναζητώντας τα ίχνη της ιστορίας. Ιστοριογραφία, διδακτική μεθοδολογία και ιστορικές πηγές. Αφοί Κυριακίδη: Θεσσαλονίκη. Καρ, Ε. Χ. (1999) Τι είναι η ιστορία; (μτφρ. Α. Παππάς), Εκδόσεις «Γνώση»: Αθήνα. Λιάκος, Α. (2007) Πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία;, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα. Λιάκος, Α. (2011), Αποκάλυψη, ουτοπία και ιστορία. Οι μεταμορφώσεις της ιστορικής συνείδησης. Πόλις: Αθήνα. Λε Γκοφ, Ζ. (1998) Ιστορία και μνήμη (μτφρ. Γ. Κουμπουρλής). Νεφέλη: Αθήνα.

8 Noiriel, Gerard (2005) Τι είναι η σύγχρονη ιστορία; (μτφρ, Μαρία Κορασίδου), Gutenberg: Αθήνα. Passerini, L. (1998) Σπαράγματα του 20ου αιώνα: η ιστορία ως βιωμένη εμπειρία. Νεφέλη: Αθήνα. Thuillier, G. Tulard, J. (1992) Οι ιστορικές σχολές. (μετ. Κ. Καψαμπέλη) Καρδαμίτσας: Αθήνα Κόκκινος, Γ. (1998) Από την ιστορία στις ιστορίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία της ιστοριογραφίας, την επιστημολογία και τη διδακτική της ιστορίας. Ελληνικά Γράμματα: Αθήνα. Κόκκινος, Γ. (2000) Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της Ιστορίας. Μεταίχμιο: Αθήνα. Κόκκινος, Γ. (2003) Επιστήμη, ιδεολογία και ταυτότητα. Μεταίχμιο: Αθήνα. Κόκκινος, Γ., Αθανασιάδης, Η., Βούρη, Σ., Γατσωτής, Π., Τραντάς, Π., Στέφος, Ε. (2005) Ιστορική κουλτούρα και συνείδηση, Νοόγραμμα Εκδοτική, Αθήνα. Κόκκινος, Γ. Νάκου, Ει. επιμ.(2006) Προσεγγίζοντας την ιστορική εκπαίδευση τον 21 ο αιώνα. Μεταίχμιο: Αθήνα. Ρεπούση, M. - Τσιβάς, A. επιμ. (2011), Από τα ίχνη στις μαρτυρίες. Η επεξεργασία των ιστορικών πηγών στο μάθημα της ιστορίας, Εκδόσεις Γράφημα: Αθήνα. Burke, P. (2004) Αυτοψία. Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών μαρτυριών. (μτφρ. A. Ανδρέου), Μεταίχμιο: Αθήνα. ΤΙΤΛΟΣ: Ζητήματα Διδακτικής της Ιστορίας 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Π.Τ.Δ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α Μεταπτυχιακού ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ζητήματα Διδακτικής της Ιστορίας ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Διάφορες μορφές διδασκαλίας 26 8 Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ελληνική Ναι στην Αγγλική

9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι ικανοί και ικανές: - να γνωρίζουν το σύγχρονο επιστημολογικό πλαίσιο της διδακτικής της ιστορίας στην κατεύθυνση της ανάπτυξης του ιστορικού εγγραματισμού και της πολιτειότητας, - να εμβαθύνουν σε σε ζητήματα που αφορούν στις διαδικασίες μάθησης και στη διαμόρφωση της ιστορικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης των μαθητών/τριών, - να αξιοποιούν τις νεότερες διδακτικές προσεγγίσεις διερευνητικής επεξεργασίας της ιστορικής γνώσης - να γνωρίζουν την Ιστορία του μαθήματος στην Ελλάδα, την εξέλιξή του και τις τρέχουσες ερευνητικές κατευθύνσεις. Γενικές Ικανότητες Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι ικανοί και ικανές: - να σχεδιάζουν διδακτικές εφαρμογές στο μάθημα της ιστορίας αξιοποιώντας τα σύγχρονα ζητούμενα της διδακτικής της ιστορίας - να σχεδιάζουν μια έρευνα που νααναφέρεται σε σύγρρονα ζητήματα της ιστορικής εκπαίδευσης, όπως η ιστορική κατανόηση, οι ιδέες των παιδιών (για τις πηγές και την ιστορία, τη σχέση παρόντος παρελθόντος, την ιστορική προοπτική), ο ιστορικός εγγραματισμός. - να αξιολογούν τα αποτελέσματα ερευνών και να τα εντάσσουν στο θεωρητικό πλαίσιο της διδακτικής της ιστορίας 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η φυσιογνωμία και η συγκρότηση της διδακτική της ιστορίας ως διακριτού - διεπιστημονικού γνωστικού αντικειμένου, 2. Η ιστορία του μαθήματος και οι ιδεολογικές του χρήσεις, 3. Αναλυτικά Προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια ιστορίας, 4. η κοινωνικοπολιτισμική διάσταση της ιστορικής σκέψης και μάθησης,

10 5. οι σύγχρονες επιστημολογικές, παιδαγωγικές και ψυχολογικές προϋποθέσεις και ερευνητικές προσεγγίσεις, 6. Η σκοποθεσία του μαθήματος, 7. Ζητήματα ανάπτυξης της ιστορικής σκέψης, διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης και μορφές ιστορικής νοηματοδότησης, 8. Ιστορικός γραμματισμός και κριτική σκέψη στην ιστορία, 9. Οι ιδέες των παιδιών για τις πηγές, την ιστορική προοπτική, την ιστορική σημασία και τη σχέση παρελθόντος παρόντος, 10. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις του διδακτικού αντικειμένου: διερευνητική μάθηση, το ιστορικό ερώτημα, δηλωτική, μεθοδολογική, εννοιολογική ιστορική γνώση, ιστορικές πηγές και ιστορική κατανόηση, ερμηνευτικές προσεγγίσεις των ιστορικών πηγών, ενσυναίσθηση λογική κατανόηση. 11. Ζητήματα έρευνας της διδακτικής της ιστορίας 12. Ιστορία του μαθήματος στην Ελλάδα: θεωρητικές καταβολές, ιστορική επισκόπηση και ερευνητικές κατευθύνσεις 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διαλέξεις του διδάσκοντα. Μελέτη και παρουσίαση Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. βιβλιογραφίας ατομικά. ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS Power point, διαδίκτυο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου Διαλέξεις 16 Μελέτη βιβλιογραφίας 70 Παρουσιάσεις βιβλιογραφίας 10 Ατομικές εργασίες 84 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση γίνεται με κριτήρια α) την ενεργή

11 Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες συμμετοχή στο μάθημα, β) τις ατομικές παρουσιάσεις της βιβλιογραφίας, γ) τις τελικές ατομικές εργασίες. Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - Αβδελά, Έ. (1998) Ιστορία και σχολείο. Τετράδια 6, Αθήνα: Νήσος. - Αγγελάκος, Κ. Γ. Κόκκινος επιμ. (2004) Η διαθεματικότητα στο σύγχρονο σχολείο και η διδασκαλία της ιστορίας με τη χρήση των πηγών. Μεταίχμιο: Αθήνα. - Κάββουρα, Δ. (2011) Διδακτική της Ιστορίας. Επιστήμη, διδασκαλία, μάθηση. Αθήνα: Μεταίχμιο. - Κόκκινος, Γ. (1998) Από την ιστορία στις ιστορίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία της ιστοριογραφίας, την επιστημολογία και τη διδακτική της ιστορίας. Ελληνικά Γράμματα: Αθήνα. - Κόκκινος, Γ. (2000) Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της Ιστορίας. Μεταίχμιο: Αθήνα. - Κόκκινος, Γ. (2003) Επιστήμη, ιδεολογία και ταυτότητα. Μεταίχμιο: Αθήνα. - Κόκκινος, Γ., Αθανασιάδης, Η., Βούρη, Σ., Γατσωτής, Π., Τραντάς, Π., Στέφος, Ε. (2005) Ιστορική κουλτούρα και συνείδηση, Νοόγραμμα Εκδοτική, Αθήνα. - Κόκκινος, Γ. Νάκου, Ει. επιμ.(2006) Προσεγγίζοντας την ιστορική εκπαίδευση τον 21 ο αιώνα. Μεταίχμιο: Αθήνα. - Κουλούρη, Χρ. (1988) Ιστορία και γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία ( ). Γνωστικό αντικείμενο και ιδεολογικές προεκτάσεις. Ανθολόγιο κειμένων. Βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων. Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς-18. Αθήνα. - Μαυροσκούφης, Δημ. Κ. (2005) Αναζητώντας τα ίχνη της ιστορίας. Ιστοριογραφία, διδακτική μεθοδολογία και ιστορικές πηγές. Αφοί Κυριακίδη: Θεσσαλονίκη. - Ρεπούση, Μ. (2004) Μαθήματα ιστορίας. Από την ιστορία στην ιστορική εκπαίδευση. Καστανιώτης: Αθήνα. - Barton, K. C. Levstik, L. S. (2009) Διδάσκοντας ιστορία για το συλλογικό αγαθό (μτφρ. Α. Θεοδωρακάκου), Μεταίχμιο: Αθήνα. - Husbunds, Ch. (2004) Τι σημαίνει διδασκαλία της ιστορίας; Γλώσσα, ιδέες και νοήματα. Μεταίχμιο: Αθήνα. - Moniot, H. (2002.) Η διδακτική της Ιστορίας. (μτφρ. Έφη Κάννερ) Μεταίχμιο: Αθήνα. - Peyrot, J. (επιμ.) (2002.) Η διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη. (μετ. Αντ. Καζάκος, Μεταίχμιο: Αθήνα. - Booth, M. (1987), Ages and Concepts: A Critique of the Piagetian Approach to History Teaching. In C. Portal (ed.), The History Curriculum for Teachers, London: Falmer Press, Dickinson, A., Lee, P. & Rogers, J. (eds) (1984), Learning history. London: Heinemann.

12 - Levesque, S. (2008), Thinking Historically. Educating students for the Twenty-first century. University of Toronto Press, Toronto. - Levstik, L. S., and Barton, K. C. (1997), Doing History: Investigating with Children in Elementary and Middle Schools. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum. - Levstik, L. S. (2011). Learning history. In R. E. Mayer and P. A. Alexander (eds.) Handbook of Research on Learning and Instruction. Routledge: Necw York and London, Perikleous, L. and Shemilt, D. (eds.) (2011), The Future of the past: Why history education matters, Nicosia: AHDR. - Seixas, P. (ed.) (2004), Theorizing Historical Consciousness. Toronto: University of Toronto Press. - Stearns, P. N., Seixas, P., Wineburg, S (eds.), Knowing, teaching and learning history. National and international perspectives, New York University Press, New York and London. - Wineburg, S. (2001), Historical Thinking and Other Unnatural Acts: Charting the Future of Teaching the Past. Philadelphia: Temple University Press. ΤΙΤΛΟΣ: Η θεώρηση της τοπικής Ιστορίας (περιεχόμενο, τάσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων Η θεώρηση της τοπικής Ιστορίας (περιεχόμενο, τάσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 26 6 Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) Ελληνική ΟΧΙ

13 2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Επίπεδο 7 (2ος κύκλος σπουδών) Το μάθημα αποσκοπεί να αναδείξει τη σημασία της τοπικής ιστορίας τόσο στο πεδίο της ιστορικής έρευνας όσο και σε αυτό της διδακτικής της αξιοποίησης στο πλαίσιο της σχολικής ιστορίας. Το μάθημα διαρθρώνεται σε ενότητες που αναφέρονται στη σύνδεση των σύγχρονων ιστοριογραφικών προσεγγίσεων με την έρευνα στην τοπική ιστορία, στην πολλαπλότητα της ιστορικής ύλης και τη δυνατότητα εφαρμογών στη διδακτική πράξη. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται: Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να εξηγούν τις επιστημολογικές παραδοχές πάνω στις οποίες εδράζεται η έρευνα της τοπικής ιστορίας Να αναδείξουν και να συζητήσουν κρίσιμα και συνεκτικά λογικά επιχειρήματα σχετικά με τη χρησιμότητα και τις προϋποθέσεις διερεύνησης της τοπικής ιστορίας Να αποκτήσουν την ικανότητα να επικοινωνούν με σαφήνεια ιστορικές έννοιες και ιδέες και να τις περιγράφουν σε σχέση με τη διερεύνηση της τοπικής ιστορίας Να εξετάζουν κριτικά τα ευρήματά τους από την έρευνα της τοπικής ιστορίας στο ιδεολογικό, πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό τους συγκείμενο Να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα ευρήματα από την τοπική ιστορία μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της εποχής, όπως αυτό προσδιορίστηκε από το ιδεολογικό πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό συγκείμενο Να έχουν επαρκή γνώση των προσεγγίσεων που επικράτησαν αναφορικά με την τοπική ιστορία Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να εξηγούν της μοτίβα της συνέχειας και της αλλαγής αναφορικά με την τοπική ιστορία Να είναι σε θέση περιγράψουν και να εξηγήσουν τη δική τους στάση σχετικά με την ιστορική έρευνα, υπό το φως των σύγχρονων αναγνώσεων της ιστορίας Να προτείνουν εννοιολογικά πλαίσια που υποστηρίζουν τη θετική εμπλοκή του εκπαιδευτικού στην τάξη αναφορικά με τη διερεύνηση της τοπικής ιστορίας Γενικές Ικανότητες Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Αυτόνομη Εργασία Ομαδική Εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

14 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Αντικείμενο της τοπικής ιστορίας 2. Μεθοδολογικά και επιστημολογικά ζητήματα 2.1. Εννοιολογικές διευκρινίσεις του όρου 2.2. Περί τοπικής και προφορικής ιστορίας 3. Θεματικά πεδία της τοπικής ιστορίας 4. Εργαλεία και μέθοδοι της ιστορικής γνώσης. Τα στάδια της έρευνας της τοπικής ιστορίας 5. Η τοπική εκπαιδευτική ιστορία και η διερεύνηση σχολικών - εκπαιδευτικών Αρχείων 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη και εξ αποστάσεως Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. Πλατφόρμα απομακρυσμένης διδασκαλίας Big Blue Button Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου Διαλέξεις 26 Ομαδική Εργασία σε μελέτη 50 περίπτωσης Μελέτη & ανάλυση 50 βιβλιογραφίας Προετοιμασία για τις εξετάσεις 20 Τελική προφορική εξέταση 4 Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 150 πιστωτική μονάδα) Ι. Προφορική τελική εξέταση (40%) στις θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν στη διάρκεια του μαθήματος και προσδιορίζονται σε τρία επίπεδα δυσκολίας (γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων) όπως περιγράφονται στην ενότητα «μαθησιακά αποτελέσματα». ΙΙ. Αξιολόγηση Ομαδικής Εργασίας (40%). Αναφέρεται στο περιεχόμενό τους, την οργάνωση και τη διαδικασία της παρουσίασής τους και στο γραπτό κείμενο, έκτασης έως 6000 λέξεις, που καλείται να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές της επιστημονικής τεχνογραφίας και θα παραδοθεί 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή των προφορικών εξετάσεων. III. Αξιολόγηση των επιδόσεων στις ασκήσεις πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης (20%). 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

15 Ασδραχάς Σ. (1995) Ιστορικά απεικάσματα, Αθήνα: Θεμέλιο. Croix Alain Guyvarc h Didier (1996), Guide de l histoire locale, Paris. Λεοντσίνης, Γ. (1996) Διδακτική της Ιστορίας. Γενική Τοπική ιστορία και περιβαλλοντική εκπαίδευση, Αθήνα. Rogers A. (1977) Approaches to Local History, London and New York Iggers, G. (1991) Νέες κατευθύνσεις στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία, Αθήνα: Γνώση. Bloch, Μ. (1983) Απολογία για την ιστορία. Το επάγγελμα του ιστορικού, Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις, 1994 Carr, Ε. (1983) Τι είναι η ιστορία, Αθήνα: Πλανήτης -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: International Journal of Regional and Local History ΤΙΤΛΟΣ: Εκπαιδευτική Πολιτική του Ελληνικού Κράτους 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκπαιδευτική Πολιτική του Ελληνικού Κράτους ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Εισηγήσεις διδάσκουσας 26 6 Επιστημονικής περιοχής και ανάπτυξης δεξιοτήτων ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Ελληνική Όχι Μετά το τέλος των μαθημάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση: Να αποσαφηνίσουν εννοιολογικά τους όρους εκπαιδευτική πολιτική, εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, εκπαιδευτική αλλαγή και εκπαιδευτική καινοτομία να αναγνωρίζουν τους βασικούς πυλώνες άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα να κατανοούν τη σχέση ανάμεσα στις οικονομικο-κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες και την εκπαιδευτική πολιτική

16 να αποτιμούν τον ρόλο των διεθνών οργανισμών στη διαμόρφωση της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής να εξετάζουν κριτικά τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του σύγχρονου ελληνικού κράτους αναλύοντας το κοινωνικοοικονομικό, ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιήθηκαν να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής εκπαιδευτικής πολιτικής να αναγνωρίζουν το εύρος της απόστασης ανάμεσα στον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και την εφαρμογή της να κατανοήσουν την διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης σύγχρονων καινοτόμων προγραμμάτων να ερμηνεύουν (παλαιότερα και σύγχρονα) κείμενα εκπαιδευτικής πολιτικής και να εξετάζουν τον τρόπο εφαρμογής τους στην εκπαίδευση να οριοθετούν τα περιθώρια της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής κάθε σχολικής μονάδας να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς στη διοίκηση των σχολικών μονάδων να αναγνωρίζουν τα όρια της αυτονομίας εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων να σχεδιάζουν και να υλοποιούν διερευνήσεις με αντικείμενο σύγχρονες καινοτομίες που λαμβάνουν χώρα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα Γενικές Ικανότητες -Αναζήτηση, ανάλυση, σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών -Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις -Αυτόνομη εργασία -Ομαδική εργασία -Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής -Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Εισαγωγή εννοιολογική αποσαφήνιση 2. Σύγχρονες τάσεις στο χώρο της εκπαιδευτικής πολιτικής 3. Εκπαιδευτική πολιτική και μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα 4. Η διαδικασία εισαγωγής και εφαρμογής καινοτομιών στην εκπαίδευση 5. Οι πολιτικές για την εκπαίδευση και ο συσχετισμός τους με τις κοινωνικοπολιτικο-οικονομικές συνθήκες 6. Πυλώνες εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα

17 7. Κείμενα εκπαιδευτικής πολιτικής (προγράμματα σπουδών, νόμοι, εγκύκλιοι κ.α.) και η διαδικασία ερμηνείας / εφαρμογής τους από την εκπαιδευτική κοινότητα 8. Διοίκηση σχολικής μονάδας, εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική και αυτονομία εκπαιδευτικών/σχολικών μονάδων 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο, Oμαδοσυνεργατική και διαλεκτική εργασία φοιτητών, Eξ αποστάσεως. ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πλατφόρμα απομακρυσμένης διδασκαλίας Big Blue Button, Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατρφόρμας e-class, Power point, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Φόρτος Εργασίας Δραστηριότητα Εξαμήνου Εισηγήσεις σεμιναριακής μορφής Μελέτη και ανάλυση της βιβλιογραφίας Project έρευνα πεδίου (ομαδική ή ατομική) Προετοιμασία παρουσίασης έρευνας πεδίου Παρουσίαση έρευνας πεδίου Συγγραφή τελικής εργασίας (ατομική) Σύνολο μαθήματος 150 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Η αξιολόγηση είναι συνεχής / διαμορφωτική και αφορά τα εξής κριτήρια: Την ικανότητα εμβάθυνσης στην εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία

18 Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Την ικανότητα αξιοποίησης της εγχώριας και διεθνούς βιβλιογραφίας Την ικανότητα συνεργασίας για την επίτευξη ενός κοινού στόχου (ομαδική εργασία, έρευνα πεδίου) Την ικανότητα σχεδιασμού και εφαρμογής ερευνητικής μεθοδολογικής παρέμβασης και αξιοποίησης κατάλληλων ερευνητικών εργαλείων Την ικανότητα χρήσης της τεχνολογίας για τις ανάγκες του μαθήματος (αναζήτηση πληροφοριών/βιβλιογραφίας στο διαδίκτυο, χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας, χρήση λογισμικού παρουσίασης) Την ικανότητα σύνθεσης γραπτού κειμένου με σαφές θεωρητικό πλαίσιο, ερευνητικά δεδομένα και κριτική προσέγγιση σχετικών επιστημονικών θεμάτων Γράβαρης, Δ. & Παπαδάκης, Ν. (2005) (επιμ.) Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Πολιτική. Αθήνα: Σαββάλας. Γρόλλιος, Γ. (1999) Ιδεολογία, Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πολιτική: λόγος και πράξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. Δημαράς, Α. (1973) Η Μεταρρύθμιση που δεν έγινε (Τομ. Α & Β). Αθήνα: Ερμής. Κάτσικας, Χ. & Θεριανός, Κ. (2007) Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Σαββάλας. Μπουζάκης, Σ. (1987) Νεοελληνική Εκπαίδευση ( ). Αθήνα: Gutenberg. Μπουζάκης, Σ. (1991) Σύγχρονη Ελληνική Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. Μπουζάκης, Σ. (2002) (επιμ.) Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙΙ. Αθήνα: Gutenberg. Παπαδάκης, Ν. (2003) Εκπαιδευτική Πολιτική. Η εκπαιδευτική πολιτική ως κοινωνική πολιτική; Επιστημολογικές, μεθοδολογικές όψεις και θεματικά πεδία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Κάτσικας, Χ. (1998) Κρίση του Σχολείου και Εκπαιδευτική Πολιτική. Αθήνα: Gutenberg. Κασσωτάκης, Μ. & Καζαμίας, Α. (1986) Οι εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Ρέθυμνο: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Κρήτης. Κοντογιαννοπούλου Πολυδωρίδη, Γ. (1995) Εκπαιδευτική Πολτική και Πρακτική: Μια

19 Κοινωνιολογική Ανάλυση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Φραγκουδάκη, Α. (1985) Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Θεωρίες για την Κοινωνική Ανισότητα στο Σχολείο. Αθήνα: Παπαζήσης. Φραγκουδάκη, Α. & Δραγώνα, Θ. (1997) (επιμ.) Τι είναι η πατρίδα μας; Αθήνα Αλεξάνδρεια. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ Ball, S.J. (1993). What is Policy? Texts, Trajectories and Toolboxes. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 13(2), pp Dale, R., Robertson, S.L. (2007). New Arenas of Global Governance and International Organisations: Reflections and Directions. In In (2007) K. Martens, A. Rusconi and K. Lutz (eds) Transformations of the State and Global Governance, pp London: Routledge. Available online: Gale, T. (2003). Realising policy: The who and how of policy production. Discourse: studies in the cultural politics of education, 24(1): Available online Gunter, H. (2001). Critical approaches to leadership in education. Journal of Educational Enquiry, 2(2), pp Available online: Hargreaves, A., Lieberman, A., Fullan, M. & Hopkins, D. (Eds) (2010) Second International Handbook of Educational Change, pp Dordrecht: Springer. Plank, D., Sykes, G. and Schneider, A. (Eds.) (2009) American Educational Research Association: Handbook on Educational Policy Research, pp New York: AERA & Routledge. Simons, M., Olssen, M., Peters, M.A. (2009). Re-Reading Education Policies Part I: The Critical Education Policy Orientation. In Simons, M., Olssen, M. and Peters, M.A. (eds) Re- Reading Education Policies: A Handbook Studying the Policy Agenda of the 21st Century, pp Rotterdam, Boston, Tapei: Sense Publishers. Available online https://www.sensepublishers.com/files/ pr.pdf. -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Journal of Education Policy International Journal of Education Policy and Leadership Journal for Critical Education Policy Studies

20 Journal of Educational Change Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΙΤΛΟΣ: Ο Παρευξείνιος και μικρασιατικός Ελληνισμός της Ανατολής 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων Ο Παρευξείνιος και μικρασιατικός Ελληνισμός της Ανατολής ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) Ελληνική ΟΧΙ 2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Επίπεδο 7 (2ος κύκλος σπουδών)

21 Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζεται η κατάσταση του μικρασιατικού και παρευξείνιου Ελληνισμού από την άλωση έως τη μικρασιατική εκστρατεία και η εγκατάστασή του στον ελλαδικό χώρο. Το μάθημα αποσκοπεί, επίσης, στην κατανόηση του προσφυγικού ζητήματος σε όλες του τις διαστάσεις του, καθώς, μέσα από τη μελέτη και κατανόηση της σχετικής βιβλιογραφίας και των ιστορικών πηγών, διερευνά τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην τροποποίηση της σχέσης ανθρώπου και χώρου και τελικά διαμόρφωσαν την ανθρωπογεωγραφία του ελληνικού χώρου τον 20ο αιώνα. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται: Να γνωρίζουν τους σημαντικότερους σταθμούς στην εξέλιξη του προσφυγικού ζητήματος Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να εξηγούν τις βασικές συνιστώσες της δημιουργίας του προσφυγικού ζητήματος Να αναδείξουν και να συζητήσουν κρίσιμα και συνεκτικά λογικά επιχειρήματα σχετικά με τις διαχρονικές προσεγγίσεις του προσφυγικού συστήματος Να αποκτήσουν την ικανότητα να διερευνούν κριτικά ιστορικές πρωτογενείς πηγές και να τις συζητούν σε σχέση με τις κυρίαρχες ιστορικές αφηγήσεις Να είναι σε θέση να διαμορφώνουν ένα συνεκτικό πλαίσιο ιστορικής διερεύνησης του προσφυγικού ζητήματος βασισμένοι σε προφορικές ιστορίες Να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν το προσφυγικό ζήτημα μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της εποχής, όπως αυτό προσδιορίστηκε από το κυρίαρχο ιδεολογικό πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό συγκείμενο Να έχουν επαρκή γνώση των προσεγγίσεων που επικράτησαν αναφορικά με τη δραστηριότητα και την ανάπτυξη του παρευξείνιου και μικρασιατικού Ελληνισμού της Ανατολής Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να εξηγούν της μοτίβα της συνέχειας και της αλλαγής στη διαμόρφωση του προσφυγικού ζητήματος Να είναι σε θέση περιγράψουν και να εξηγήσουν τη δική τους στάση σχετικά με τη δραστηριότητα, την ανάπτυξη και τον ξεριζωμό του παρευξείνιου και μικρασιατικού Ελληνισμού της Ανατολής Γενικές Ικανότητες Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Αυτόνομη Εργασία Ομαδική Εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η εθνολογική σύνθεση του Πόντου και της Μικράς Ασίας 2. Η ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων. Το κρυπτοχριστιανικό Ζήτημα 3. Ο θεσμός της Δημογεροντίας. Ο ρόλος της εκκλησίας 4. Η εκπαιδευτική κίνηση των Ελλήνων του μικρασιατικού και παρευξείνιου Ελληνισμού

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ- ΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙ- ΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚ- ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 Ακαδημαϊκό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική)

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική) ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και διατροφή. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Άσκηση και διατροφή. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΤΜΗΜΑ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 514 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 Άσκηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 850101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα

1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 810101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15 2 Κόρινθος, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGF450 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από τη διδακτική έρευνα στη διδακτική πράξη: προσπάθεια για γεφύρωση του χάσματος

Από τη διδακτική έρευνα στη διδακτική πράξη: προσπάθεια για γεφύρωση του χάσματος παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 19 Από τη διδακτική έρευνα στη διδακτική πράξη: προσπάθεια για γεφύρωση του χάσματος Δημήτρης Κ. Μαυροσκούφης * Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο dmavrosk@edlit.auth.gr Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 860101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό (ΣΤ ) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών (Μέρος 2/3)

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών (Μέρος 2/3) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών (Μέρος 2/3) 23. LX3231 Λογιστική Κόστους ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση και αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Επεξεργασία ιστορικών πηγών»

Η χρήση και αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Επεξεργασία ιστορικών πηγών» Η χρήση και αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Επεξεργασία ιστορικών πηγών» Τσιβάς Αρµόδιος 1, Ανδρεάδου Χαρά 2 1 άσκαλος, ρ. ιδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα Μαθημάτων. Περιγράμματα Μαθημάτων 15/10/2014

Περιγράμματα Μαθημάτων. Περιγράμματα Μαθημάτων 15/10/2014 qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΊΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ»

«ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΊΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΊΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ» Διδακτορική Διατριβή του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. αποφάσισε τα ακόλουθα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. αποφάσισε τα ακόλουθα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας, αφού έλαβε υπόψη της ότι α) οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας διαθέτουν τεκμηριωμένο επαγγελματικό δικαίωμα διορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ ΔΑΣ ΙΙα και ΔΑΣ ΙΙβ: Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙα και ΙΙβ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007-2008 ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Παράδοση (Υ) - Φ 110

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007-2008 ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Παράδοση (Υ) - Φ 110 1 Τ Μ Η Μ Α ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007-2008 ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Παράδοση (Υ) - Φ 110 Πάνος Θεοδώρου Σκοπός του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα. τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos.

ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα. τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos. ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos.gr/periodiko 4 ο τεύχος, Σεπτέμβριος 2014 Εκδόσεις e-πρωτοβάθμια Αθήνα ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις Εισηγήσεων

Περιλήψεις Εισηγήσεων Περιλήψεις Εισηγήσεων Οι εκδόσεις ΖΗΤΗ σάς προσκαλούν στην HΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με θέμα: Διδασκαλία και μάθηση στο σημερινό σχολείο μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών Αρχαία Ελληνικά -

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το πεδίο «Κοινωνικές Επιστήμες» στο Γυμνάσιο Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό. Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το πεδίο «Κοινωνικές Επιστήμες» στο Γυμνάσιο Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό. Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το πεδίο «Κοινωνικές Επιστήμες» στο Γυμνάσιο Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή Το παρόν έργο έχει παραχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα