Περιεχόµενα (3) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Επίκουρος Καθηγητής Ε. Κοφίδης. Εισαγωγικά στοιχεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόµενα (3) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Επίκουρος Καθηγητής Ε. Κοφίδης. Εισαγωγικά στοιχεία"

Transcript

1 Περιεχόµενα (1) Εισαγωγή στην Πληροφορική Επίκουρος Καθηγητής Ε. Κοφίδης Εισαγωγικά στοιχεία Αρχιτεκτονική υπολογιστών (Η/Υ) Το δυαδικό αριθµητικό σύστηµα Επίλυση προβληµάτων µε Η/Υ: Αλγόριθµοι και αναπαράστασή τους Κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Γλώσσες προγραµµατισµού 2 Περιεχόµενα (2) Η γλώσσα προγραµµατισµού C Τύποι, τελεστές και παραστάσεις Εντολές ροής ελέγχου Συναρτήσεις και δοµή του προγράµµατος είκτες και πίνακες οµές Είσοδος και έξοδος Αρχεία Περιεχόµενα (3) Και φυσικά... Παραδείγµατα και ασκήσεις επίλυσης προβληµάτων µε τη βοήθεια προγραµµάτων C 3 4

2 ιδακτικά συγγράµµατα 1. Β. Σεφερίδης, C για Αρχάριους, Κλειδάριθµος, Ν. Μ. Χατζηγιαννάκης, Η ΓλώσσαC σε Βάθος, 3 η έκδοση, Κλειδάριθµος, Για περαιτέρω διάβασµα D. Hillis, Οι υπολογιστές στο παρόν και το µέλλον, Κάτοπτρο, G. Rawlins, Αλγόριθµοι: Ανάλυση και Σύγκριση, Κριτική, B. W. Kernighan και D. M. Ritchie, Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C, 2η έκδοση, Κλειδάριθµος, P. Aitken και B. L. Jones, Εγχειρίδιο της C, 4η έκδοση, εκδ. Μ. Γκιούρδας, H. Schildt, Οδηγός της C, 3η έκδοση, εκδ. Μ. Γκιούρδας, Κ. Θραµπουλίδης, ιαδικαστικός Προγραµµατισµός-C: Από τη C στη Java, τόµος Α, 2η έκδοση, εκδ. Τζιόλα, Α. Τοµαράς, C: Θεωρία και Πράξη, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Εργαστήριο µαθήµατος Το µάθηµα περιλαµβάνει (απαραίτητα!) πρακτική άσκηση στο εργαστήριο. Η παρουσία στο εργαστήριο θα είναι υποχρεωτική. Εξέταση και στο εργαστήριο. Βαθµολόγηση Τελικός βαθµός= max(βαθµός γραπτού, 0.3*Βαθµός εργαστηρίου +0.7*Βαθµός γραπτού) 7 8

3 Ώρες γραφείου Ας αρχίσουµε λοιπόν... Τετάρτη 12:00-14:00 Κτίριο οδού Ζέας, 5ος όροφος 9 10

4 Εισαγωγή Πληροφορική (Informatics): Η επιστήµη τωνη/υ (Computer Science) και γενικότερα (πλέον) η επιστήµη της επεξεργασίας δεδοµένων (µε τη βοήθεια υπολογιστικών µηχανών) µε σκοπότην εξαγωγή πληροφορίας Πεδία της Πληροφορικής (1) Αρχιτεκτονική Η/Υ Λειτουργικά συστήµατα Γλώσσες προγραµµατισµού Σχεδιασµός και ανάλυση αλγορίθµων Θεωρία υπολογισµού Βάσεις δεδοµένων και γνώσεων Τεχνολογία λογισµικού Πληροφοριακά συστήµατα Τεχνητή νοηµοσύνη Πεδία της Πληροφορικής (2) ίκτυα Η/Υ Ηλεκτρονικό εµπόριο Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Τηλεπικοινωνίες Πολυµέσα Επεξεργασία σηµάτων... Κοινή βάση όλων των παραπάνω: Πρόγραµµα (Program) 13 14

5 Μερικοί (άτυποι) ορισµοί Προγραµµατισµός: Προσδιορισµός συγκεκριµένης ακολουθίας ενεργειών µε στόχο κάποιο επιθυµητό αποτέλεσµα Γλώσσα προγραµµατισµού: Κώδικας επικοινωνίας µε τονη/υ γιατη µετάδοση των επιθυµητών ενεργειών Αρχές προγραµµατισµού: Φιλοσοφία στην οποία βασίζεται η κατασκευή του κώδικα επικοινωνίας µε τονη/υ και µεθοδολογίες που ακολουθούνται στη χρήση του. Γιατίχρειάζεταιηγλώσσα προγραµµατισµού; Ο Η/Υ είναι µια «ηλίθια» µηχανή που καταλαβαίνει µόνο πολύ απλές λειτουργίες. Οπρογραµµατιστής δεν πρέπει να είναι υποχρεωµένος να γνωρίζει πολλά για τα «εσωτερικά» (αρχιτεκτονική) του Η/Υ Υπολογιστικό σύστηµα Υλικό (Hardware) / Λογισµικό (Software) ύσκολο να ειδωθούν ανεξάρτητα Χρήστες (End-users) C/C++ Games Editor Printing program Προγράµµατα εφαρµογών ευτερεύουσα Μνήµη Αρχιτεκτονική Μικροϋπολογιστή (Μοντέλο Von Neumann) Περιφερειακά Εισόδου (INPUT) Πληκτρολόγιο, CD-ROM, κ.λπ. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Ελέγχου (CU) Καταχωρητές (Registers) Λειτουργικό Σύστηµα Υλικό Περιφερειακά Εξόδου (OUTPUT) Οθόνη, Εκτυπωτής, κ.λπ. Μνήµη (MU) Αριθµητική/ Λογική Μονάδα (ALU) 17 18

6 Central Processing Unit (CPU) Registers: Τοπική, γρήγορη µνήµη, για αποθήκευση δεδοµένων, αποτελεσµάτων, διευθύνσεων, εντολών. ALU: Εκτέλεση συγκρίσεων και απλών αριθµητικών και λογικών πράξεων CU: Ο «τροχονόµος» της µηχανής. Ελέγχει την επικοινωνία των µερών της CPU µεταξύ τους αλλά και της CPU µε τουπόλοιπο σύστηµα. Μνήµη (Memory) Κύρια (main ή primary) µνήµη: Read Only Memory (ROM) Random Access Memory (RAM) ευτερεύουσα (secondary) µνήµη: Σκληρός δίσκος Εύκαµπτος δίσκος (δισκέττα) Οπτικός δίσκος (CD) Ταινία Απλή Αναπαράσταση Αρχιτεκτονικής Μικροϋπολογιστή Είσοδος/Έξοδος (I/O) CPU: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΙΑΥΛΟΣ Ρολόι Πληκτρολόγιο Ποντίκι ιεύθυνση εδοµένα Προς άλλες µονάδες Οθόνη Εκτυπωτής Έλεγχος Modem Ηχεία Σαρωτής INTERFACE και έλεγχος διακοπών Κεντρική Μνήµη και κυκλώµατα ελέγχου αυτής ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΙΑΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 22

7 Γιατί «Ψηφιακός» Η/Υ; «Καταλαβαίνει» δύο καταστάσεις: «0» και «1» Όλα, δεδοµένα, διευθύνσεις, εντολές, αποτελέσµατα, είναι κωδικοποιηµένα ως ακολουθίες δυαδικών ψηφίων (binary digits) (bits) 1 Byte=2 3 =8 bits, 1 KByte=2 10 =1024 Bytes, 1 MByte=1024 KBytes, 1 GByte=1024 MBytes, Το υαδικό Αριθµητικό Σύστηµα (1) Στο αριθµητικό σύστηµα µε βάση β: (α m α m-1 α 0.α -1 α -2 α -n ) β =α m β m +α m-1 β m α 0 β 0 + α -1 β -1 +α -2 β α -n β -n όπου τα ψηφία α i µπορεί να είναι 0, 1,..., β Το υαδικό Αριθµητικό Σύστηµα (2) Π.χ. Στο δεκαδικό σύστηµα (δηλ. β=10): 22.72=(22.72) 10 = 2* * * *10-2 και τα ψηφία του συστήµατος είναι 0, 1,..., 9=10-1. Το υαδικό Αριθµητικό Σύστηµα (3) ΟΗ/Υ χρησιµοποιεί ως κώδικα το δυαδικό (binary) αριθµητικό σύστηµα. ηλαδή β=2 και ψηφία 0, 1. Π.χ. ( ) 2 = 1*2 4 +0*2 3 +1*2 2 +1*2 1 +0* *2-1 +0*2-2 +1*2-3 +1*2-4 = =( )

8 Το υαδικό Αριθµητικό Σύστηµα (4) Το υαδικό Αριθµητικό Σύστηµα (5) Μετατροπή δεκαδικού σε δυαδικό: Ακέραιο µέρος: ιαιρούµε διαδοχικά µε το 2 έως ότου προκύψει µηδενικό πηλίκο και γράφουµε τα υπόλοιπα από το τελευταίο προς το πρώτο. Π.χ.: 22=2*11+0, 11=2*5+1, 5=2*2+1, 2=2*1+0, 1=2*0+1 Άρα: (22) 10 =(10110) Το υαδικό Αριθµητικό Σύστηµα (6) Μετατροπή δεκαδικού σε δυαδικό: Κλασµατικό µέρος: Πολλαπλασιάζουµε διαδοχικά µε το 2 και γράφουµε τα ακέραια µέρη των γινοµένων (µ αυτή τη σειρά) για όσα ψηφία θέλουµε. Π.χ.: 0.72*2=1.44, 0.44*2=0.88, 0.88*2=1.76, 0.76*2=1.52 Άρα: (0.72) 10 =(0.1011) 2 µε 4 ψηφία Το υαδικό Αριθµητικό Σύστηµα (7) Αρα: (22.72) 10 =( ) 2 µεακρίβεια4 ψηφίων Για µετατροπή σε σύστηµα µε βάση β ακολουθείται ανάλογη διαδικασία µε β στη θέση του 2. Άλλα συνήθη αριθµητικά συστήµατα: Οκταδικό (octal) (β=8) (ψηφία: 0,1,...,7) εκαεξαδικό (hexadecimal) (β=16) (ψηφία: 0,1,...,9,A,B,C,D,E,F) 30 31

9 Το υαδικό Αριθµητικό Σύστηµα (8) Το υαδικό Αριθµητικό Σύστηµα (9) Μετατροπή δυαδικού σε οκταδικό: Χωρίζουµε τοναριθµό σετριάδες bits (8=2 3 ) και µετατρέπουµε τηνκαθεµιά ξεχωριστά. Π.χ.: (22) 10 =(10110) 2 =(010110) 2 =(26) 8 Για µετατροπή στο δεκαεξαδικό χωρίζουµε σε τετράδες bits (16=2 4 ). Π.χ.: (22) 10 =(10110) 2 =( ) 2 =(16) 16 Οκταδικό/ εκαδικό υαδικό Το υαδικό Αριθµητικό Σύστηµα (10) Οι περισσότεροι αριθµοί που συναντούµε στους Η/Υ είναιδυνάµεις του 2: p Το υαδικό Αριθµητικό Σύστηµα (11) Για πρόσηµο: Επιπλέον bit στην αρχή του αριθµού (π.χ. 0 για συν, 1 για πλην) Αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής (floating point): (-1) s * m * 2 d-e 2 p s m e s : sign, m : mantissa, e : exponent 34 35

10 Κώδικες Χαρακτήρων Χαρακτήρας: Οποιοδήποτε σύµβολο, ορατό ή µη (π.χ. ψηφία, γράµµατα, σηµεία στίξης, κενά, κ.λπ.) Κάθε χαρακτήρας έχει µια εσωτερική δυαδική αναπαράσταση. Κώδικες χαρακτήρων: American Standard Code for Information Interchange (ASCII): 7 bits (ASCII-8: 8 bits) Unicode: 16 bits Μοντέλο αποθηκευµένου προγράµµατος (1) Βασικές λειτουργίες κωδικοποιούνται ως δυαδικές λέξεις. Πρόγραµµα: Ακολουθία τέτοιων κωδικών (εντολών (instructions)), που, αν εκτελεστεί, οδηγεί σε κάποιο επιθυµητό αποτέλεσµα Μοντέλο αποθηκευµένου προγράµµατος (2) Αποθήκευση (φόρτωση) του προγράµµατος στη RAM Εκτέλεση της ακολουθίας των εντολών από τη CPU Ο καταχωρητής program counter (PC) δείχνει σε ποιά θέση στη µνήµη βρίσκεται η επόµενη εντολή προς εκτέλεση. 38 Λειτουργία CPU Κατάσταση Αναµονής Αν υπάρχει εντολή εκτέλεσης: Ανάκληση Εντολής από Μνήµη (Instruction Fetch) Αποκωδικοποίηση Εντολής (Decoding) Ανάκληση εδοµένων (Operand Fetch) Εκτέλεση Εντολής Αποθήκευση Αποτελέσµατος Tέλος Εκτέλεσης Εντολής Αν υπάρχει ανάγκη στο Σύστηµα ιακοπών: Μεταφορά λειτουργίας στους ιακόπτες Εκτέλεση ιακοπής Τέλος ενασχόλησης µε Σύστηµα ιακοπών Συνέχιση ιαδικασίας 39

11 Ταξινόµηση Λογισµικού Μικροϋπολογιστών Λογισµικό Μέσα σε ROM Μέσα σε RAM Βοηθητική Μνήµη Καρτών Ελέγχου Λειτουργικό Σύστηµα BIOS Λογισµικό Συστήµατος Λειτουργικό ικτύου Ευκολίες Συστήµατος Λογισµικό Εφαρµογών ίκτυο Επόπτης Εκτελεστής ιαχειριστής κ.λπ. Back-up Restore κ.λπ. MIS Αυτοµατισµός γραφείου Στατιστικά προγράµµατα CAD/ CAM Λογισµικό Εφαρµογών (Applications Software) Προγράµµατα φτιαγµένα για να κάνουν µια συγκεκριµένη δουλειά. Παραδείγµατα: Κειµενογράφοι (π.χ. Word) Υπολογιστικά φύλλα (π.χ. Excel) Συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (π.χ. Access) Υπολογιστικά πακέτα (π.χ. Mathematica, SPSS) Παιχνίδια και φυσικά... όλαταπρογράµµατα που εσείς θα γράψετε Λειτουργικό Σύστηµα (Operating System) Σύνολο προγραµµάτων που αποτελούν το ενδιάµεσο µεταξύ χρήστη και CPU αλλά και µεταξύ προγραµµάτων εφαρµογών και περιφερειακών. Σκοπός: Η δηµιουργία περιβάλλοντος στο οποίο διάφορες εφαρµογές που χρησιµοποιούν τον Η/Υ µε διάφορους τρόπους να µπορούν να «τρέξουν.» Μερικά από τα καθήκοντά του: Εκκίνηση Η/Υ Έλεγχος πρόσβασης (access control) Αποθήκευση πληροφοριών και προγραµµάτων Καταχώρηση πόρων (resource allocation) ιαµοιρασµός πόρων (resource sharing) ιαχείριση περιβάλλοντος εργασίας 42

12 Επίλυση προβληµάτων µε Η/Υ 1. Ξεκάθαρη διατύπωση του προβλήµατος 2. Ανάπτυξη µαθηµατικού µοντέλου 3. Σχεδιασµός µεθόδου επίλυσης (Αλγόριθµος) 4. Έλεγχος ορθότητας του αλγορίθµου 5. Ανάλυση πολυπλοκότητας 6. Υλοποίηση (Κωδικοποίηση σε ακολουθία εντολών προς τον Η/Υ) 7. οκιµή του προγράµµατος (Testing) 8. Τεκµηρίωση (Documentation) Αλγόριθµος (1) Ακολουθία ενεργειών (βηµάτων) που πρέπει να γίνουν για την επίλυση του προβλήµατος (σύµφωνα µε κάποια µέθοδο επίλυσης.) Χαρακτηριστικά: Πεπερασµένη περιγραφή Απαιτεί πεπερασµένο χρόνο και µνήµη για να καταλήξει σε λύση, για οποιαδήποτε δεδοµένα. Καθορίζεται µε ακρίβεια. Αποτελεσµατικότητα: Κάθε βήµα να είναι το απλούστερο δυνατό και να είναι εκτελέσιµο στονη/υ. Ορθότητα Αλγόριθµος (2) Πολυπλοκότητα (complexity) αλγορίθµου: Χρόνος υπολογισµού και απαιτούµενη µνήµη ωςσυνάρτησητου µεγέθους των δεδοµένων εισόδου. Έξυπνες λύσεις για µείωση της πολυπλοκότητας Αλγόριθµος (3) Υπάρχουν προβλήµαταγιαταοποίαδεν υπάρχουν αλγόριθµοι χαµηλής πολυπλοκότητας; Ναι. Π.χ. Travelling Salesman Problem (TSP) 45 46

13 Αλγόριθµος (4) Προβλήµατα που δεν επιλύονται µε Η/Υ; Ναι! Π.χ.: Σχεδιασµός αλγορίθµου που, για οποιονδήποτε δοσµένο αλγόριθµο, να ελέγχει αν αυτός τερµατίζει σε πεπερασµένο χρόνο (halting problem). Αλγόριθµος (5) Υπάρχουν προβλήµατα για τα οποία είναι πολύ δύσκολο ή και αδύνατο να διατυπωθεί αλγόριθµος µε σαφή και πεπερασµένη περιγραφή; οκιµάστε να περιγράψετε αλγόριθµο για το δέσιµο τωνκορδονιώντων παπουτσιών!!! Τρόποι περιγραφής αλγορίθµων Φραστική: Χρήση της καθοµιλουµένης γλώσσας Ψευδοκώδικας (pseudocode): Χρησιµοποιείται µια πιο αυστηρή γλώσσα, που µοιάζει περισσότερο µε πρόγραµµα ιαγράµµατα ροής (Flow charts) οµοδιαγράµµατα... Παράδειγµα ιαίρεση δοθέντων κλασµάτων, a/b διά c/d. Μία µέθοδος επίλυσης: Εναλλάσσουµε τον αριθµητή και τον παρονοµαστή του δεύτερου κλάσµατος και πολλαπλασιάζουµε αριθµητές και παρονοµαστές

14 Φραστική περιγραφή (1) Άλλαξε το cµετοd. Πολλαπλασίασε το a µε τονέοc και το bµετονέοd. Φραστική περιγραφή (2) ιάβασε τα a, b, c, d. Άλλαξε το cµετοd. Πολλαπλασίασε το a µε τονέοc και το bµετονέοd. Τύπωσε τα δύο γινόµενα Φραστική περιγραφή (3) Πώς θα γίνει η εναλλαγή; Μα είναι απλό (;): Θέσε στο c την τιµή τουd Θέσε στο d την τιµή τουc Ποιά τιµή είχε αρχικά το c; Χάθηκε! Φραστική περιγραφή (4) Ορθή διατύπωση: ιάβασε τα a, b, c, d. Έλεγξε αν κάποιο από τα b, c, d είναι µηδενικό. Αν ναι, µην προχωράς. Αποθήκευσε την τιµή του c στο temp Θέσε στο c την τιµή τουd Θέσε στο d την τιµή τουtemp Πολλαπλασίασε το a µε τονέοc και το bµετονέο d. Τύπωσε τα δύο γινόµενα

15 Ψευδοκώδικας Αλγόριθµος διαίρεσης δύο δοσµένων κλασµάτων, a/b και c/d. Είσοδος: a, b, c, d Έξοδος: a*d, b*c Βήµα 0 : ιάβασε τα a, b, c, d Βήµα 1: Αν b=0 ή c=0 ή d=0, πήγαινε στο Βήµα 8. Βήµα 2: temp c Βήµα 3: c d Βήµα 4: d temp Βήµα 5: num a*c Βήµα 6: den b*d Βήµα 7: Τύπωσε τα num, den. Βήµα 8: Τέλος ιαγράµµατα Ροής (Flow Charts) Αρχή/Τέλος Επεξεργασία Είσοδος/Έξοδος Απόφαση Υποπρόγραµµα Ροή Ένωση Αρχή ιάβασε a,b,c,d b ή c ή d=0? OXI temp c c d d temp num a*c den b*d Περιγραφή µε διάγραµµα ροής NAI Τύπωσε num,den Τέλος Ανάλυση Πολυπλοκότητας Πόσες πράξεις χρειάζεται ο αλγόριθµος; 2 πολλαπλασιασµούς τουλάχιστον 1 σύγκριση Χρειάζεται επίσης και πάνω από 5 καταχωρήσεις ( ) Αυτές συνεπάγονται προσπέλαση της µνήµης Μπορούν να µειωθούν; 60 61

16 Πρόγραµµα (σε γλώσσα C) #include <stdio.h> main(void) float a, b, c, d, temp, num, den; printf( ώσε τα a, b, c, d: ); scanf( %f %f %f %f,&a,&b,&c,&d); if (b==0 c==0 d==0) fprintf(stderr, ιαίρεση αδύνατη!\n ); return(1); temp=c; c=d; d=temp; num=a*c; den=b*d; printf( Αποτέλεσµα: %f/%f\n,num,den); return(0); Πρόγραµµα (σε γλώσσα C, µε τεκµηρίωση) /* * Περιεχόµενο: Πρόγραµµα για διαίρεση δύο δοσµένων * κλασµάτων * Συγγραφέας: Ε. Κοφίδης * Ηµεροµηνία: 1 Μαρτίου 2005 */ #include <stdio.h> main(void) float a, b, c, d; /* δεδοµένα εισόδου */ float temp, num, den; /* βοηθητικές µεταβλητές */ /* Είσοδος δεδοµένων */ printf( ώσε τα a, b, c, d: ); scanf( %f %f %f %f,&a,&b,&c,&d); /* Έλεγχος ορθότητας δεδοµένων */ if (b==0 c==0 d==0) fprintf(stderr, ιαίρεση αδύνατη!\n ); return(1); /* τερµατισµός προγράµµατος */ /* Εναλλαγή αριθµητή και παρονοµαστή του δεύτερου κλάσµατος */ temp=c; c=d; d=temp; /* Υπολογισµός αριθµητή και παρονοµαστή του αποτελέσµατος */ num=a*c; den=b*d; /* Έξοδος αποτελέσµατος */ printf( Αποτέλεσµα: %f/%f\n,num,den); return(0); /* τέλος */ Εναλλακτικός αλγόριθµος Αλγόριθµος διαίρεσης δύο δοσµένων κλασµάτων, a/b και c/d. Είσοδος: a, b, c, d Έξοδος: a*d, b*c Βήµα 0 : ιάβασε τα a, b, c, d Βήµα 1: Αν b=0 ή c=0 ή d=0, πήγαινε στο Βήµα 5. Βήµα 2: Υπολόγισε το a*d Βήµα 3: Υπολόγισε το b*c Βήµα 4: Τύπωσε τα αποτελέσµατα. Βήµα 5: Τέλος 64 65

17 Πρόγραµµα (σε γλώσσα C) /* * Περιεχόµενο: Πρόγραµµα για διαίρεση δύο δοσµένων * κλασµάτων * Συγγραφέας: Ε. Κοφίδης * Ηµεροµηνία: 1 Μαρτίου 2005 */ #include <stdio.h> main(void) float a, b, c, d; /* δεδοµένα εισόδου */ /* Έλεγχος ορθότητας δεδοµένων */ if (b==0 c==0 d==0) fprintf(stderr, ιαίρεση αδύνατη!\n ); return(1); /* τερµατισµός προγράµµατος */ /* Έξοδος αποτελέσµατος */ printf( Αποτέλεσµα: %f/%f\n,a*d,b*c); return(0); /* τέλος */ /* Είσοδος δεδοµένων */ printf( ώσε τα a, b, c, d: ); scanf( %f %f %f %f,&a,&b,&c,&d); Ο Αλγόριθµος δεν είναι «συνταγή»! «Συνταγή»: Η διαίρεσητωνκλασµάτων 1/b και 1/d µπορεί να γίνει διαιρώντας το dµετοb. Ένας αλγόριθµος για ένα πρόβληµα πρέπει να θεωρεί την πιο γενική του µορφή. (Σας θυµίζει κάτι αυτό από τα µαθήµατα του Excel;) 68

18 Ένα ακόµη παράδειγµα Πρόβληµα: Υπολογισµός διακύµανσης δοσµένων αριθµών x 0,x 1,,x N-1 Λύση: Εφαρµόζουµε το γνωστό µας N τύπο: 1 2 ( xi µ ) 2 i= 0 σ = N N 1 xi i= 0 όπου µ οαριθµητικός µέσος: µ = N Φραστική περιγραφή (1) 1. ιάβασε το πλήθος των αριθµών, Ν 2. ιάβασε τους Ν αριθµούς 3. Υπολόγισε τον αριθµητικό µέσο όρο τους 4. Υπολόγισε τον αριθµητικό µέσο όρο των τετραγώνων των διαφορών τους µε τοµέσο όρο τους 5. Τύπωσε το αποτέλεσµα Φραστική περιγραφή (2) 1. ιάβασε το πλήθος των αριθµών, Ν. 2. ιάβασε τους Ν αριθµούς 3. Υπολόγισε τον αριθµητικό µέσο όρο τους: a. Υπολόγισε το άθροισµά τους. b. ιαίρεσέ το µε τον. 4. Υπολόγισε τον αριθµητικό µέσο όρο των τετραγώνων των διαφορών τους µε το µέσο όρο τους: a. Υπολόγισε τα τετράγωνα των διαφορών των αριθµών και του µέσου όρου τους. b. Υπολόγισε, όπως παραπάνω, το µέσο όρο αυτών. 5. Τύπωσε το αποτέλεσµα Φραστική περιγραφή (3) 4. Υπολόγισε τον αριθµητικό µέσο όρο των τετραγώνων των διαφορών τους µε το µέσο όρο τους: a. Υπολόγισε τα τετράγωνα των διαφορών τους µε το µέσο όρο τους: i. Υπολόγισε το τετράγωνο της διαφοράς του πρώτου αριθµού και του µέσου όρου των αριθµών. ii. Κάνε το ίδιο για τον επόµενο αριθµό. iii. Επανέλαβε το ii. έως ότου έχεις φτάσει και στον τελευταίο αριθµό. b. Υπολόγισε, όπως στο 3., το µέσο όρο των τετραγώνων. 5. Τύπωσε το αποτέλεσµα 71 73

19 Ψευδοκώδικας (1) Αλγόριθµος υπολογισµού διακύµανσης δοσµένων αριθµών Είσοδος: το πλήθος, Ν, των αριθµών, και οι αριθµοί, x 0,x 1,,x N-1 Έξοδος: Η διακύµανση, sigma2, του δοσµένου δείγµατος Βήµα 1: ιάβασε το Ν. Βήµα 2: Αν N<=0 ή N πολύ µεγάλο, πήγαινε στο Βήµα 7. Βήµα 3: ιάβασε το x 0. i 1 Όσο Ν>i ιάβασε το x i. i i+1 Ψευδοκώδικας (2) Βήµα 4: mu average(x 0,x 1,,x N-1 ) mu 0 i 0 Όσο N>i mu mu+x i i i+1 mu mu/n Βήµα 5: s 0 =(x 0 -mu) 2 i 1 Όσο N>i s i (x i -mu) 2 i i Ψευδοκώδικας (3) sigma2 average(s 1,s 2,,s N ) Βήµα 6: Τύπωσε το sigma2. Βήµα 7: Τέλος. Πρόγραµµα (σε C) /* * Πρόγραµµαυπολογισµού διακύµανσης δείγµατος * Ναριθµών * Συγγραφέας: Ε. Κοφίδης * Ηµεροµηνία: 3 Μαρτίου 2005 */ #include <stdio.h> #define MAX_N 100 /* µέγιστο επιτρεπτό πλήθος */ main() /* υποπρογράµµατα */ float square(float a), average(float y[],int M); /* µεταβλητές */ int N; /* πλήθος αριθµών */ float x[max_n], /* οι αριθµοί του δείγµατος */ s[max_n]; /* τα τετράγωνα (x-µέσος όρος)^2 */ float temp; /* βοηθητική µεταβλητή */ float mu, sigma2; /* µέσος όρος και διακύµανση */ register int i; /* µετρητής */ 76 77

20 /* ιάβασε το N */ printf( Πόσοι είναι οι αριθµοί; ); scanf( %d,&n); /* Έλεγξε αν είναι αποδεκτό */ if (N<=0 N>MAX_N) fprintf(stderr, Μη αποδεκτός αριθµός!\n ); return(1); /* ιάβασε τους Ν αριθµούς */ printf( ώσε %d αριθµούς:,ν); scanf( %f,&temp); x[0]=temp; i=1; while (i<n) scanf( %f,&temp); x[i]=temp; i=i+1; /* Υπολόγισε το µέσο όρο τους */ mu=average(x,n); /* Υπολόγισε τα τετράγωνα των διαφορών µε τοµέσο όρο */ s[0]=square(x[0]-mu); i=1; while (i<n) s[i]=square(x[i]-mu); i=i+1; /* Υπολόγισε τη διακύµανση ως µέσο όρο των τετραγώνων των διαφορών */ sigma2=average(s,n); /* Τύπωσε αποτέλεσµα */ printf( ιακύµανση=%f\n,sigma2); return(0); /* τέλος */ 80 /* υπολογίζει το τετράγωνο ενός αριθµού */ float square(float a) return(a*a); /* υπολογίζει τον αριθµητικό µέσο των Μ αριθµών στον πίνακα y */ float average(float y[],int M) float m; register int i; m=0; i=0; while (i<m) m=m+x[i]; i=i+1; m=m/m; return(m); 81

21 Stepwise Refinement Η ανάπτυξη και περιγραφή του αλγορίθµου ακολουθεί µια ιεραρχική πορεία, από την πιο «χονδρική» προς περισσότερο λεπτοµερείς µορφές, από το πιο γενικό προς το πιο ειδικό. Πλεονεκτήµατα: Αποφυγή εµπλοκής εξ αρχής µε λεπτοµέρειες οµηµένη σκέψη οµηµένος Προγραµµατισµός (Structured Programming) (1) Ανάλυση του αλγορίθµου (προγράµµατος) σε τµήµατα (υποπρογράµµατα, modules) τα οποία συνεργάζονται για να δώσουν το τελικό αποτέλεσµα, αλλά ταυτόχρονα δηµιουργούνται (και ελέγχονται) ανεξάρτητα το ένα από το άλλο οµηµένος Προγραµµατισµός (Structured Programming) (2) Πλεονεκτήµατα: Ευκολία στην κατανόηση της λειτουργίας του προγράµµατος Ευκολία στον έλεγχο της ορθότητάς του και στην εκσφαλµάτωσή του (debugging). υνατότητα ανάπτυξης υποπρογραµµάτων ανεξάρτητα, από διαφορετικούς ανθρώπους υνατότητα επαναχρησιµοποίησης υποπρογραµµάτων (π.χ. τo average στο παραπάνω παράδειγµα) Σχεδιασµός Αλγορίθµων (Algorithm Design) Divide-and-conquer: ιαίρεση µεγάλου (και δύσκολου) προβλήµατος σε περισσότερα µικρά (και πιο εύκολα) προβλήµατα Stepwise Refinement (Top-down design) 85 86

22 Σχεδιασµός Αλγορίθµων (Algorithm Design) Bottom-up design: Ανάπτυξη των τµηµάτων του αλγορίθµου (προγράµµατος) ξεκινώντας από τα µικρότερα προς τα µεγαλύτερα (που τα περικλείουν). Συνηθίζεται περισσότερο στην κωδικοποίηση του αλγορίθµου σε πρόγραµµα. Σχεδιασµός Προγραµµάτων (Τεχνολογία Λογισµικού (Software Engineering)) Programming style Software reusability, modularity, maintainability, testability Software quality evaluation Τεκµηρίωση (Documentation) (1) Πληροφορία που: βοηθά στην κατανόηση του αλγορίθµου/προγράµµατος, πείθει για την ορθότητά του, δίνει αποτελέσµατα δοκιµής του, οδηγίες εισαγωγής δεδοµένων κι ερµηνείας αποτελεσµάτων, οδηγίες χρήσης, κ.λπ. Τεκµηρίωση (Documentation) (2) Περιλαµβάνει: Σχόλια µέσα στο πρόγραµµα Βοηθητική πληροφορία για την κατανόηση του αλγορίθµου (π.χ. ψευδοκώδικας ή διάγραµµα ροήςήκείµενο) Αποτελέσµατα από τη δοκιµή του προγράµµατος Οδηγίεςχρήσηςτου 89 90

23 Τεκµηρίωση (Documentation) (3) Χρυσός κανόνας: Να τεκµηριώνεις τα προγράµµατά σου όπως θα ήθελες οι άλλοι να τεκµηριώνουν τα προγράµµατα που εσύ διαβάζεις. 91 Γλώσσες Προγραµµατισµού Σύνολο Εντολών (Instruction Set): Βασικό, θεµελιώδες σύνολο εντολών built-in στη CPU Γλώσσα Μηχανής (Machine Language): Κώδικας αριθµοδότησης του instruction set Γλώσσα Assembly: Πιο ευανάγνωστη κωδικοποίηση εντολών (µε γράµµατα). Π.χ., ADD R2,R4 Γλώσσες υψηλού επιπέδου (High-Level Languages): Σύνθετοι κώδικες, πιο κοντά στη φυσική γλώσσα. Απαιτούν µετάφραση (µεταγλώττιση) στη γλώσσα µηχανής. 92 Γλώσσες Προγραµµατισµού Υψηλού Επιπέδου Αρχείο κώδικα γλώσσας υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστής (Compiler)/ ιερµηνέας (Interpreter) Assembly Συµβολοµεταφραστής (Assembler) Machine Language CPU Γλώσσες προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου (γενικού ή/και ειδικού σκοπού) FORmula TRANslator (FORTRAN) COmmonBusinessOrientedLanguage (COBOL) Beginner sallpurposesymbolicinstructioncode (BASIC) LISt Processing language (LISP) PROgramming with LOGic (PROLOG) Pascal C/C++ Java HyperTextMarkupLanguage (HTML) 93 94

24 Λίγη ιστορία D. M. Ritchie και K. Thompson Σταθµοί (1) K. Thompson: Γλώσσα B, για ανάπτυξη του νέου UNIX στα Bell Labs D. M. Ritchie: Γλώσσα C(πρώτη µορφή) ως απόγονος, υψηλότερου επιπέδου, της B B. W. Kernighan και D. M. Ritchie, The C Programming Language, 1978 (The white book, K&R ) Σταθµοί (2) Πρότυπο ANSI (American National Standards Institute): Προτυποποίηση της γλώσσας φορητότητα, οµοιογένεια B. W. Kernighan και D. M. Ritchie, The C Programming Language, 2 nd ed., 1988 (βασική αναφορά για το πρότυπο ANSI C)

25 Το γενεαλογικό δένδρο της C Brian W. Kernighan eton.edu/~bwk/ Dennis M. Ritchie Γιατί C; Σχετικά µικρή κι εύκολη στην εκµάθηση Υψηλού αλλά ταυτόχρονα και «χαµηλού» επιπέδου (επιτρέπει άµεση πρόσβαση στους πόρους του Η/Υ) Υποστηρίζει δοµηµένο και top-down προγραµµατισµό Παράγει συµπαγή και γρήγορα προγράµµατα Είναι µεταφέρσιµη (φορητή) Αποτελεί (µαζί µε τη C++) την ευρύτερα χρησιµοποιούµενη γλώσσα ( µεγάλη ποικιλία µεταγλωττιστών και βοηθηµάτων) Προετοιµασία για τον αντικειµενοστραφή απόγονό της, τη C++ (αλλά και τη Java)

26 Ανάπτυξη Προγράµµατος Αρχή Κύκλος Ανάπτυξης Προγράµµατος Αρχεία βιβλιοθήκης Χρήση συντάκτη (editor) Πηγαίος κώδικας (.c ή.cpp Μεταγλώττιση πηγαίου κώδικα (compile) Κώδικας αντικει- µένου (.obj) Σύνδεση αντικειµενικού αρχείου (link) Εκτελέσιµο Πρόγραµµα (.exe) ΝΑΙ Σύνταξη πηγαίου κώδικα Μεταγλώττιση πηγαίου κώδικα Υπάρχουν λάθη; ΟΧΙ Σύνδεση προγράµµατος ΝΑΙ Υπάρχουν λάθη; ΟΧΙ Εκτέλεση προγράµµατος ΝΑΙ Υπάρχουν λάθη; ΟΧΙ Τέλος Ποιόν µεταγλωττιστή θα χρησιµοποιήσουµε εµείς; Dev C++ (Free) Μερικοί free C(++) Compilers #webinstall

27 αρχή τέλος Το πρώτο µας πρόγραµµα C /* Αυτό είναι ένα σχόλιο (comment) */ #include <stdio.h> main( ) printf( Hello, world!\n ); return(0); συµπερίληψη βιβλιοθήκης I/O κύρια (main) συνάρτηση συνάρτηση εκτύπωσης στην οθόνη εντολή επιστροφής αλφαριθµητικό ή συµβολοσειρά (string) 110 Συστατικά ενός προγράµµατος C Συναρτήσεις (functions) Μεταβλητές (variables) 111 Συναρτήσεις (functions): Αυτοτελή τµήµατα κώδικα (υποπρογράµµατα), που εκτελούν συγκεκριµένες λειτουργίες και µπορούν να χρησιµοποιηθούν (κληθούν) από άλλες συναρτήσεις Το σηµείο εκκίνησης και τερµατισµού είναι η κύρια συνάρτηση (main). Κάθε πρόγραµµα C έχει οπωσδήποτε µία συνάρτηση main. Η main «καλεί» άλλες συναρτήσεις για να τη βοηθήσουν. Κλήση (call) συνάρτησης: όνοµα_συνάρτησης(λίστα παραµέτρων) π.χ. printf( Hello, world!\n ); 112 Μεταβλητές (variables): Θέσεις στη µνήµη, µε ονόµατα, για αποθήκευση δεδοµένων ή αποτελεσµάτων Παραδείγµατα: Ηδήλωσηint N; ορίζει τη µεταβλητή µε όνοµα N και τύπο int, δηλαδή θέση στη µνήµη, µε όνοµα N, η οποία πρόκειται να δεχθεί ακέραιο (integer) αριθµό. Με την float x[max_n]; ορίζεται η µεταβλητή x που αποτελεί MAX_N διαδοχικές θέσεις µνήµης που αποθηκεύουν ισάριθµο πλήθοςπραγµατικών αριθµών (floating point). 113

28 Εντολές (Statements): Το σώµα (body) µιας συνάρτησης αποτελείται από µια ακολουθία εντολών (statements) (ή προτάσεων). Παραδείγµατα: i=i+1; δηλαδή αύξησε την τιµή του i κατά 1. Ηεντολήscanf( %f,&temp); καλεί τη συνάρτηση scanf µε ορίσµατα %f και &temp, γιαναδιαβάσει από το πλήκτρολόγιο τον επόµενο πραγµατικό αριθµό (float) και να τον αποθηκεύσει στη θέση µνήµης µε όνοµα temp. Semicolon: ; ηλώνει το τέλος µιας εντολής. Παράδειγµα: printf( Hello, world!\n ); return(0); printf( Hello, world!\n ) return(0); Λάθος. Η return δεν αναγνωρίζεται ως ξεχωριστή εντολή. Χρειάζεται, αν και δεν ακολουθεί άλλη εντολή στο ίδιο µπλοκ Οδηγίες προεπεξεργαστή (1): Παραδείγµατα: #include <stdio.h> Λέει στον προεπεξεργαστή να ενσωµατώσει στο πρόγραµµα πληροφορίες για τις συναρτήσεις της πρότυπης βιβλιοθήκης εισόδου/εξόδου (I/O), µεταξύ αυτών και την printf. Οδηγίες προεπεξεργαστή (2): #define MAX_N 100 Λέει στον προεπεξεργαστή ν αντικαταστήσει κάθε εµφάνιση του string ΜΑΧ_Ν µε το100. ηλαδή, ορίζει (define) το MAX_N να σηµαίνει

29 Σχόλια (Comments): Ο,τιδήποτε βρίσκεται µεταξύ του /* και του */ είναι σχόλιο και αγνοείται από το µεταγλωττιστή. Παραδείγµατα: /* Αυτό είναι ένα σχόλιο. */ /* όπως κι αυτό, επίσης */ /* απαγορεύονται τα /* ένθετα (nested) */ σχόλια */ Ένα πιο ενδιαφέρον παράδειγµα Πρόβληµα: Μετατροπή θερµοκρασίας από την κλίµακα Φαρενάιτ σ αυτή του Κελσίου (για 0, 20, 40,..., 300 o F) o C=(5/9)*( o F 32) Αρχή fahr 0 ΟΧΙ fahr<=300? ΝΑΙ celsius (5/9)*(fahr-32) Τέλος ιάγραµµα Ροής Βρόχος (loop) #include <stdio.h> main() int fahr; float celsius; fahr = 0; next: /* επόµενη επανάληψη */ if (fahr > 300) goto end; celsius = (5.0 / 9.0) * (fahr ); printf("%3d %6.1f\n", fahr, celsius); fahr = fahr + 20; goto next; Χρήση goto: Μη- οµηµένος Προγραµµατισµός Εντολή ελέγχου if Εντολές goto Τύπωσε fahr και celsius fahr fahr+20 end: /* τέλος */ return(0);

30 Αποφύγετε τη χρήση της εντολής goto Αναχρονιστική, δεν είναι στυλ δοµηµένου προγραµµατισµού. υσχεραίνει την κατανόηση του προγράµµατος άρα και την εκσφαλµάτωση (debugging). /* Τύπωσε πίνακα θερµοκρασιών Φαρενάιτ-Κελσίου * για 0, 20, 40,..., 300 βαθµούς Φαρενάιτ */ #include <stdio.h> main() int fahr; float celsius; fahr = 0; while (fahr <= 300) celsius = (5.0 / 9.0) * (fahr ); printf("%3d %6.1f\n", fahr, celsius); fahr = fahr + 20; Μεταβλητή τύπου int Μεταβλητή τύπου float Σχόλιο Βάλε 0 στη fahr (καταχώρηση) Εντολή επανάληψης while Κι άλλες καταχωρήσεις return(0); Τέλος, επιστροφή µε 0 στο ΛΣ Χειρισµός σταθερών (1) Τι γίνεται αν θελήσουµε αργότεραν αλλάξουµε κάποιο/α απότα0, 300, 20; εν είναι βολικό, αφού είναι «θαµµένα» µέσα στον κώδικα. Λύση: Τους δίνουµε ονόµατα. #include <stdio.h> main() int fahr; float celsius; int lower, upper, step; /* νέες, βοηθητικές µεταβλητές */ lower=0; upper=300; step=20; fahr = lower; while (fahr <= upper) celsius = (5.0 / 9.0) * (fahr ); printf("%3d %6.1f\n", fahr, celsius); fahr = fahr + step; εν είναι απαραίτητο οι εντολές να είναι η µία κάτω απ την άλλη. return(0);

31 Χειρισµός σταθερών (2) Γιατί όµως να έχουµε µεταβλητές για ποσότητες που δεν αλλάζουν στη διάρκεια της εκτέλεσης; (σπατάλη µνήµης και χρόνου) Λύση: Συµβολικές σταθερές. /* Τύπωσε πίνακα θερµοκρασιών Φαρενάιτ-Κελσίου * για 0, 20, 40,..., 300 βαθµούς Φαρενάιτ */ #include <stdio.h> #define LOWER 0 /* lower temperature */ #define UPPER 300 /* upper temperature */ #define STEP 20 /* step size */ main() int fahr; Συµβολικές σταθερές Εντολή επανάληψης for («για») for (fahr = LOWER; fahr <= UPPER; fahr = fahr + STEP) printf("%3d %6.1f\n", fahr, (5.0 / 9.0) * (fahr )); return(0); εν χρειάζεται η celsius #include <stdio.h> #define LOWER 0 /* lower temperature */ #define UPPER 300 /* upper temperature */ #define STEP 20 /* step size */ main() int fahr; fahr = LOWER; Εντολή επανάληψης do-while do printf("%3d %6.1f\n", fahr, (5.0 / 9.0) * (fahr )); fahr = fahr + STEP; while (fahr <= UPPER); return(0); Ησυνάρτησηprintf (1) Εµφανίζει στην οθόνη τα ορίσµατά της. Π.χ. printf( %3d %6.1f\n, fahr, celsius); Προσδιορισµός: Ακέραιος (d) τουλάχιστον 3 θέσεων Προσδιορισµός: Πραγµατικός (f) τουλάχιστον 6 θέσεων µε 1 δεκαδικό ψηφίο

32 Ησυνάρτησηprintf (2) Εναλλακτικά: Έξοδος του προγράµµατος: 3 θέσεις 6 θέσεις printf( %3d, fahr); printf( %6.1f\n, celsius); printf( %3d, fahr); printf( %6.1f, celsius); printf( \n ); κ.λπ Είσοδος/Έξοδος Χαρακτήρων Πρόβληµα: Αντιγραφή της εισόδου στην έξοδο Λύση: ιάβασε τον επόµενο χαρακτήρα και τύπωσέ τον έως ότου φτάσεις στο χαρακτήρα τέλους αρχείου. Ψευδοκώδικας (1) Αλγόριθµος αντιγραφής των χαρακτήρων από την είσοδο στην έξοδο Είσοδος: Χαρακτήρες από το πληκτρολόγιο Έξοδος: Οι ίδιοι χαρακτήρες στην οθόνη Βήµα 1: ιάβασε τον πρώτο χαρακτήρα. Βήµα 2: Αν είναι ο χαρακτήρας τέλους αρχείου, πήγαινε στο Βήµα 6. Βήµα 3: Τύπωσε το χαρακτήρα που µόλις διάβασες. Βήµα 4: ιάβασε τον επόµενο χαρακτήρα. Βήµα 5: Πήγαινε στο Βήµα 2. Βήµα 6: Τέλος

33 Ψευδοκώδικας (2) Αλγόριθµος αντιγραφής των χαρακτήρων από την είσοδο στην έξοδο Είσοδος: Χαρακτήρες από το πληκτρολόγιο Έξοδος: Οι ίδιοι χαρακτήρες στην οθόνη Βήµα 1: ιάβασε τον πρώτο χαρακτήρα. Βήµα 2: Όσο δεν είναι ο χαρακτήρας τέλους αρχείου, Τύπωσε το χαρακτήρα που µόλις διάβασες. ιάβασε τον επόµενο χαρακτήρα. Βήµα 3: Τέλος. Πρόγραµµα C #include <stdio.h> main() int ch; ch = getchar(); while (ch!= EOF) putchar(ch); ch = getchar(); return(0); Ακέραιος (int) για συµπερίληψη του EOF (συνήθως =-1) ιαβάζει χαρακτήρα. End Of File (Ctrl+Z) Γράφει χαρακτήρα Συναρτήσεις εν συντοµία Συνάρτηση (function): υποπρόγραµµα που χρησιµοποιείται («καλείται» (call)) από ένα άλλο για να εκτελέσει µια συγκεκριµένη λειτουργία. Π.χ.: στο παράδειγµα υπολογισµού διακύµανσης: main, average, square Κάθε πρόγραµµα έχει µια κύρια συνάρτηση, τη main. Ορισµός συνάρτησης επιστρεφόµενος_τύπος όνοµα_συνάρτησης(λίστα παραµέτρων, αν υπάρχουν) δηλώσεις Σώµα (body) της συνάρτησης εντολές Π.χ. float square(float a) return(a * a);

34 ήλωση συνάρτησης επιστρεφόµενος_τύπος όνοµα_συνάρτησης(λίστα παραµέτρων, αν υπάρχουν); Π.χ. Πρωτότυπο (prototype) float square(float a); Ένα παράδειγµα #include <stdio.h> #define MAX_N 100 /* µέγιστο επιτρεπτό πλήθος */ main() /* δήλωση υποπρογραµµάτων (συναρτήσεων) */ float square(float a), average(float y[ ],int M); /* δήλωση (και ορισµός) µεταβλητών */ int N; /* πλήθος αριθµών */ float x[max_n], /* οι αριθµοί του δείγµατος */ s[max_n]; /* τα τετράγωνα (x-µέσος όρος)^2 */ float temp; /* βοηθητική µεταβλητή */ float mu, sigma2; /* µέσος όρος και διακύµανση */ register int i; /* µετρητής */ /* ιάβασε το N */ printf( Πόσοι είναι οι αριθµοί; ); scanf( %d, &N); /* Έλεγξε αν είναι αποδεκτό */ if (N <= 0 N > MAX_N) fprintf(stderr, Μη αποδεκτός αριθµός!\n ); return(1); /* ιάβασε τους Ν αριθµούς */ printf( ώσε %d αριθµούς:, Ν); scanf( %f, &temp); x[0] = temp; i = 1; while (i < N) scanf( %f, &temp); x[i] = temp; i=i+1; /* Υπολόγισε το µέσο όρο τους */ mu = average(x, N); Κλήση της average

35 /* Υπολόγισε τα τετράγωνα των διαφορών µε τοµέσο όρο */ s[0] = square(x[0] - mu); i = 1; while (i < N) Κλήσεις της square s[i] = square(x[i] - mu); i= i + 1; /* Υπολόγισε τη διακύµανση ως µέσο όρο των τετραγώνων των διαφορών */ sigma2 = average(s, N); /* Τύπωσε αποτέλεσµα */ Κλήση της average printf( ιακύµανση=%f\n, sigma2); return(0); /* τέλος */ 145 /* Ορισµός των συναρτήσεων */ float square(float a) /* υπολογίζει το τετράγωνο ενός αριθµού */ return(a * a); float average(float y[ ], int M) /* υπολογίζει τον αριθµητικό µέσο των Μ αριθµών στον πίνακα y */ float m; register int i; m = 0; i = 0; while (i < M) m = m + y[i]; i = i + 1; m = m / M; return(m); ηλώσεις Εντολές 146

Πρώτο μάθημα. Στάδιο 0: Κρατούμενο Κ = 0. Κρατούμενο Κ 0 Προσθετέος Π 0 5 6 7 Προσθετέος Ρ 0 9 4 7 Αποτέλεσμα Α

Πρώτο μάθημα. Στάδιο 0: Κρατούμενο Κ = 0. Κρατούμενο Κ 0 Προσθετέος Π 0 5 6 7 Προσθετέος Ρ 0 9 4 7 Αποτέλεσμα Α Πρώτο μάθημα Αλγόριθμοι: Κεντρική θέση στο θέμα του μαθήματος (αλλά και στην επιστήμη της Πληροφορικής γενικότερα) κατέχουν έννοιες όπως αλγόριθμοι, δεδομένα, τύποι και αναπαράσταση δεδομένων, πρόγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Εισαγωγή Κώστας Στεργίου Τι είναι ο Η/Υ; Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 3 Οργάνωση και Λειτουργία Επεξεργαστών Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει την εσωτερική οργάνωση των υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

TEI Σερρών - Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών

TEI Σερρών - Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Διαδικαστικός Προγραμματισμός Δρ. Πάρις Μαστοροκώστας Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα i Κεφάλαιο 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB Γιάννης Καλατζής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB ` ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΘΕΩΡΙΑ 2011 Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τις βασικές αρχές προγραμματισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς καμία προαπαιτούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 1 - Εισαγωγή Χρήστος Γκουμόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Στόχοι Μαθήματος H ανάπτυξη ικανοτήτων και η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γλώσσες προγραµµατισµού έκαναν την εµφάνιση τους κατά την διάρκεια του ου παγκόσµιου πολέµου σε αριθµητικά προβλήµατα του πυροβολικού (υπολογισµό καµπυλών βολών). Εκείνες τις µέρες χρησιµοποιούνταν

Διαβάστε περισσότερα

1. Η αναπαράσταση της πληροφορίας στον υπολογιστή

1. Η αναπαράσταση της πληροφορίας στον υπολογιστή 1. Η αναπαράσταση της πληροφορίας στον υπολογιστή 1.1 bits, Bytes και words. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σαν ψηφιακές ηλεκτρομηχανές που είναι, αυτό που μπορούν σαφώς ν' αντιληφθούν είναι το αν περνά

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι και Προγράµµατα

Αλγόριθµοι και Προγράµµατα Αλγόριθµοι και Προγράµµατα Η γλώσσα C++ Η γλώσσα C αναπτύχθηκε το 1983 από τον Bjarne Stroustrup στα Bell Labs, ως βελτίωση της ήδη υπάρχουσας γλώσσας προγραµµατισµού C, και αρχικά ονοµάστηκε "C with Classes",

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN SHMEIWSEIS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PANAGIWTHS STAMATOPOULOS AJHNA 2014 1 Περιεχόμενο του μαθήματος Γενικά περί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161 Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161 7 Ομάδα Γενικές Γνώσεις Εισαγωγή στην Πληροφορική Αλγόριθμοι και Δομές

Διαβάστε περισσότερα

242 -ΕισαγωγήστουςΗ/Υ

242 -ΕισαγωγήστουςΗ/Υ 1 242 -ΕισαγωγήστουςΗ/Υ ΤµήµαΜαθηµατικών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-2015 Άρτια Α.Μ. (0-2-4-6-8) Νικόλαος Γλυνός 207α, B όροφος Τηλ: 8251 e-mail: nglinos@uoi.gr 2 ιδασκαλίακαιτρόποςεξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB Γιάννης Καλατζής ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB ` ΘΕΩΡΙΑ 2014 Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τις βασικές αρχές προγραμματισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς καμία προαπαιτούμενη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αλγόριθμοι Γλώσσες PASCAL και C ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ Φυσικού M.Sc. Computer Science Univ. of Wisconsin Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας, Προγραμματισμός Ι

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας, Προγραμματισμός Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ( Γλώσσα Προγραμματισμού C ) Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Εισαγωγή. Ενδεικτικές. σελίδες

Κεφάλαιο. Εισαγωγή. Ενδεικτικές. σελίδες Κεφάλαιο Εισαγωγή Η γλώσσα C σε βάθος Εισαγωγή Οκτώβριος του 1983. Ως µεταπτυχιακός φοιτητής, γνώρισα µια δεκαοχτάχρονη αµερικανιδούλα που την έλεγαν BCPL. H σχέση µας κράτησε ένα χρόνο περίπου. Ευέλικτη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μουσικού Προγραµµατισµού

Ειδικά Θέµατα Μουσικού Προγραµµατισµού Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Παράρτηµα Ρεθύµνου Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σηµειώσεις Μαθήµατος Ειδικά Θέµατα Μουσικού Προγραµµατισµού Χρυσούλα Αλεξανδράκη - Ρέθυµνο 2009 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Γλώσσες Προγραμματισμού 6.1.1 Γλώσσες μηχανής (1 η γενιά) Η γλώσσα στην οποία ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ «Βασική Θεωρία, Παραδείγματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C

Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C Ελευθέριος. Πολυχρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΤΡΑ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 1 Κατηγορίες Υπολογιστικών Συστηµάτων Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει την εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Ιανουάριος 2013 Τι είναι ένα πρόγραμμα; Πρόγραμμα είναι μία σειρά από οδηγίες που δίνουμε στον υπολογιστή προκειμένου αυτός να κάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Από την πρώτη στην τέταρτη έκδοση...

Από την πρώτη στην τέταρτη έκδοση... Από την πρώτη στην τέταρτη έκδοση... Όταν το Φεβρουάριο του 2004 έστειλα την πρότασή μου στον ΚΛΕΙΔΑΡΙΘ- ΜΟ για την έκδοση ενός βιβλίου για τη γλώσσα C, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι οχτώ χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραµµατισµού

Γλώσσες Προγραµµατισµού Γλώσσες Προγραµµατισµού ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛHPOΦOPIKH Θεµατική Ενότητα EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τόµος ' Γλώσσες Προγραµµατισµού ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ε. ΖΑΧΟΣ Ν. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Σημειώσεις ΑΘΗΝΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σημειώσεις αυτές παρουσιάζεται περιληπτικά η ύλη που καλύπτεται στο μάθημα Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ Μικροεπεξεργαστής AVR, Εργαστηριακές Ασκήσεις Δρ. Τοπάλης Ευάγγελος (Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Βιβλιογραφία "C Προγραμματισμός", Deitel & Deitel, Πέμπτη Έκδοση, Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα