Συσκευή USB για µέτρηση µαγνητικού πεδίου µε αισθητήρα Hall (γκαουσόµετρο Hall)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συσκευή USB για µέτρηση µαγνητικού πεδίου µε αισθητήρα Hall (γκαουσόµετρο Hall)"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συσκευή USB για µέτρηση µαγνητικού πεδίου µε αισθητήρα Hall (γκαουσόµετρο Hall) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΙΤΣΑΡ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 23/03/2011

2 Πρόλογος Με την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, που αποτελεί και το τελευταίο στάδιο των προπτυχιακών µου σπουδών στο τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, επιθυµώ να ευχαριστήσω όλους όσους µε βοήθησαν και µου συµπαραστάθηκαν, τόσο πρακτικά όσο και ηθικά µέχρι την τελική της σύνταξη. Πρώτα από όλα θέλω να εκφράσω τις θερµότερες ευχαριστίες µου στον Καθηγητή Γεώργιο Λιτσαρδάκη για την ανάθεση της διπλωµατικής εργασίας, καθώς και για την ουσιαστική παρουσία του σε κάθε βήµα αυτού του εγχειρήµατος.η συνεισφορά του ήταν κάτι παραπάνω από ανεκτίµητη σε δύσκολη περίοδο της ζωής µου.μου άνοιξε πραγµατικά ένα «δρόµο» στο επίπεδο της µικροηλεκτρονικής και του προγραµµατισµού, που είναι πολύ σηµαντικός για την µετέπειτα επαγγελµατική µου σταδιοδροµία,µιας και µου γεννήθηκε το κίνητρο για περαιτέρω ενασχόλησή µου πάνω σ αυτά τα αντικείµενα. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς µου Σωτήρη και Βασιλική για την κατανόηση, την πολύτιµη συµπαράσταση τους αλλά και την υποστήριξή τους σε κάθε µου βήµα στην µέχρι τώρα ζωή µου. Αφιερωµένη εξαιρετικά στην µητέρα µου Βασιλική,που δεν πρόλαβε να δει τα τελευταία µου βήµατα και την ολοκλήρωση των προσπαθειών όλης της οικογένειας, στο να τελειώσω µε επιτυχία την προπτυχιακή µου φοίτηση στο Πολυτεχνείο. Θεσσαλονίκη, 22/03/2011 Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

3 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Περίληψη... 4 Abstract Στάθµη Γνώσεων Αισθητήρες Φαινοµένου Hall (transducers) Ανάλυση Μαγνητικού Αισθητήρα Φαινοµένου Hall Κατασκευαστική Υλοποίηση Αισθητήρα Φαινοµένου Hall-A Κατασκευή Ανάλυση και Ρύθµιση του Software του Κυκλώµατος Ανάλυση ADC Αντιστοίχιση αναλογικών τιµών σε ψηφιακές Παράδειγµα ΒΥΤΕ Αποτελέσµατος USB Επικοινωνία Η/Υ µε το κύκλωµά µας (HID) Compiler και προγραµµατισµός της USB Compiler και προγραµµατισµός του PIC 18F Κώδικας σε τύπου Basic Compiler Ανάλυση και Ρύθµιση του Hardware του κυκλώµατος Evaluation board PIC Υλικά Kρίσιµα σηµεία υλοποίησης Συµπεράσµατα Βιβλιογραφία Παράρτηµα Α: Σχέδια Κυκλωµάτων Για Την Κατασκευή Της Πλακέτας Με Το Πρόγραµµα E.A.G.L.E. 33 Παράρτηµα Β: Προγράµµατα σε C#(C-sharp) για την επικοινωνία Η/Υ-USB Θύρας Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

4 1. Περίληψη Στην παρούσα διπλωµατική εργασία υλοποιείται ένα κύκλωµα που µετράει µαγνητική επαγωγή µέσω του αισθητήρα (transducer) Hall A3507 µε σύνδεση USB. Επειδή η υλοποίηση µας είναι γενική για να µπορεί κάποιος πάνω σε αυτή να εφαρµόσει πολλές θεωρητικές υλοποιήσεις, έχουµε προσαρµόσει στη δοκιµαστική πλακέτα ένα ποτενσιόµετρο που προσοµοιάζει όλες τις γενικές περιπτώσεις µετατροπής αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό, οπότε και αυτό του αισθητήρα Hall. Αρχικά ο µετατροπέας µετατρέπει την αναλογική τιµή της µαγνητικής ροής σε αναλογικό επίπεδο τάσης από 0 έως 5 V. Η έξοδος του οδηγείται στο κανάλι RA0 της µονάδας µετατροπής ADC του µικροελεγκτή PIC18F4550 (pin 2)(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α,Σχήµα 1.). Στη µονάδα αυτή, η αναλογική τάση θα γίνει ψηφιακή. Ο µετατροπέας από αναλογικό σε ψηφιακό σήµα είναι της τάξεως των 10 bit. Επιπροσθέτως, προγραµµατίζεται και η θύρα USB του υπολογιστή, ώστε να λαµβάνεται η ψηφιακή τιµή που στέλνει το κύκλωµα και να εµφανίζει µέσω προγράµµατος την επιθυµητή τιµή. Παρακάτω αναλύεται ο κώδικας σωστής λειτουργίας τόσο του µικροελεγκτή PIC18F4550 όσο και της θύρας USB. Στη συνέχεια, αναλύονται οι βασικές πτυχές και τα κρίσιµα σηµεία ελέγχου της όλης υλοποίησης γενικά τόσο σε επίπεδο Hardware όσο και σε επίπεδο Software. O PIC έχει πάρα πολλές εφαρµογές και γενικά είναι απο τους πιο δηµοφιλείς µικρουπολογιστές στο κοινό ανάλογου ενδιαφέροντος. Ανοίγει ένα «κόσµο» υλοποίησης θεωρητικών σκέψεων σε πρακτικές εφαρµογές και δίνει τη λύση σε εύκολες έως πάρα πολύ δύσκολες ιδέες και σε διάφορα περιβάλλοντα εργασίας ακόµα και στα πιο αντίξοα. Οι εφαρµογές του στη σύγχρονη εποχή είναι ανεξάντλητες όπως : Η αυτοκινητοβιοµηχανία Η ροµποτική Η ιατρική Η βιοτεχνολογία (ιατρικά µηχανήµατα) Η βιοµηχανία αυτοµάτου ελέγχου. Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

5 Abstract In our project we create a circuit that measures magnetic flow using a transducer Hall with USB connection. Because of our project, in order someone to be able to apply many theoretical implementations, we have adapted in the plaque a potentiometer that simulates all general cases of transformation of analog to digital signal, therefore also that of transducer Hall A3507. This converter transforms the analog credit of magnetic flow to analog level of operating voltage from 0 to 5 V. Exit is in channel RA0 of transformation unit ADC of the microcontroller PIC18F4550 (pin2). In this unit analog operating voltage is transformed into digital. The converter of analog to digital signal consists of 10 bits. The USB port is programmed so that the digital credit that the circuit sends is presented via a program. The code of correct operation of the microcontroller is analyzed as well as the USB port. Afterwards the main aspects and the critical points of the materialization are analyzed both in hardware and software. The PIC has many applications and is one of the most famous microprocessor. It gives results in different situations and in different work environments. Its use in the modern era are : In the car industry In the robotics In medicine In the biotechnology In the industry of automatic control Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

6 2. Στάθµη Γνώσεων Αισθητήρες Φαινοµένου Hall (transducers) Οι αισθητήρες (transducers) µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον εντοπισµό ενός µεγάλου φάσµατος διαφορετικών ενεργειακών µορφών όπως της µετακίνησης, των ηλεκτρικών σηµάτων, της ακτινοβολούµενης ενέργειας, της θερµικής ή µαγνητικής ενέργειας κλπ, και υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι συσκευών εξόδου µε αναλογική και ψηφιακή είσοδο διαθέσιµοι για να επιλέξουµε. Ο τύπος του αισθητήρα εισόδου ή εξόδου που χρησιµοποιείται, εξαρτάται από τον τύπο του σήµατος ή από την διαδικασία "Sensed" ή "Controlled", αλλά µπορούµε να ορίσουµε και ένα µετατροπέα ως µια συσκευή που µετατρέπει µία φυσική ποσότητα σε µια άλλη Ανάλυση Μαγνητικού Αισθητήρα Φαινοµένου Hall Η τάση εξόδου, η οποία ονοµάζεται τάση Hall (VH) του βασικού στοιχείου Hall είναι ευθέως ανάλογη στην ένταση του µαγνητικού πεδίου που διέρχεται από το υλικό ηµιαγωγών (εξόδου H). Αυτή η τάση εξόδου µπορεί να είναι αρκετά µικρή, ακόµη και όταν υποβάλλεται σε ισχυρά µαγνητικά πεδία. Έτσι οι περισσότερες συσκευές που είναι εµπορικά διαθέσιµες στηριζόµενες στο φαινόµενο Hall, κατασκευάζονται µε ενσωµατωµένους DC ενισχυτές, λογικά µεταβαλλόµενα κυκλώµατα και ρυθµιστές τάσης για τη βελτίωση της ευαισθησίας των αισθητήρων, της υστέρησης και της εξωτερικής τάσης. Αυτό επιτρέπει στον αισθητήρα Hall να λειτουργεί σε ένα ευρύτερο φάσµα τροφοδοσίας και συνθηκών µαγνητικού πεδίου. Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

7 2.3. Κατασκευαστική Υλοποίηση Αισθητήρα Φαινοµένου Hall- A3507 Σχήµα 1 Κύκλωµα αισθητήρα Hall A3507 Οι Hall Effect αισθητήρες είναι διαθέσιµοι είτε µε ψηφιακή είτε µε γραµµική εξόδο. Το σήµα εξόδου για γραµµικούς (αναλογικούς) αισθητήρες λαµβάνεται απευθείας από την έξοδο του ενισχυτή, µε την τάση εξόδου να είναι άµεσα ανάλογη µε το µαγνητικό πεδίο που διέρχεται από τον αισθητήρα Hall. Αυτή η τάση εξόδου Hall δίνεται ως εξής : Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

8 V Η είναι η Hall τάση σε volt R H είναι το φαινόµενο Hall coefficient Ι είναι η τρέχουσα ροή µέσω του αισθητήρα σε αµπέρ t είναι το πάχος του αισθητήρα σε mm b είναι η µαγνητική πυκνότητα ροής σε Teslas Σχήµα 2 ιάγραµµα φαινοµένου Hall Οι γραµµικοί ή αναλογικοί αισθητήρες δίνουν µία έξοδο συνεχούς τάσης που αυξάνεται µε ένα ισχυρό µαγνητικό πεδίο και µειώνεται µε ένα ασθενές µαγνητικό πεδίο. Στους αισθητήρες Hall µε γραµµική έξοδο, καθώς η δύναµη του µαγνητικού πεδίου αυξάνει, το σήµα εξόδου από το ενισχυτή αυξάνεται επίσης. Μετά αρχίζει ο κορεσµός µέχρι ένα όριο που επιβάλλεται από την παροχή ενέργειας. Κάθε πρόσθετη αύξηση του µαγνητικού πεδίου δεν θα έχει καµία επίπτωση στο αποτέλεσµα, αλλά το οδηγεί σε επιπλέον κορεσµό. Συγκεκριµένα ο Α3507 αισθητήρας που χρησιµοποιείται στην υλοποίηση, είναι γραµµικός µε τα εξής χαρακτηριστικά: Η έξοδός του, σε τάση είναι ανάλογη του εφαρμοζόμενου μαγνητικού πεδίου Τµηµατικά συνεχής έξοδος Μεγαλύτερη ευαισθησία Μέγιστη σταθερότητα σε μεταβολές θερμοκρασίας Λειτουργία σε τάση μεταξύ 4.5 V και 5.5 V Μικρό σε μέγεθος Μεγάλη αξιοπιστία Παρακάτω παρουσιάζονται τα ηλεκτρικά και µαγνητικά χαρακτηριστικά του µαγνητικού αισθητήρα, καθώς και ο τρόπος υπολογισµού όλων των κρίσιµων µεγεθών που διέπουν την λειτουργία του για τάση Vcc = 5 V και ρεύµα Iο = 1 ma. Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

9 Σχήµα 3 Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά Αισθητήρα Σχήµα 4 Μαγνητικά Χαρακτηριστικά Αισθητήρα Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

10 Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικοί τύποι υπολογισµού των διάφορων µεγεθών που αφορούν τον µαγνητικό αισθητήρα και οι διάφορες µετρήσιµες παράµετροι.οι τύποι έλαβαν υπ όψην µέση θερµοκρασία ίση µε Ta = 25 C. Ο τύπος 1 µας δίνει την τάση εξόδου λαµβάνοντας υπ όψην την θερµοκρασία σε GAUSS.Επίσης αυτός ο υπολογισµός οδηγεί στην ακρίβεια για θερµοκρασίες εντός των ορίων σωστής λειτουργίας που ορίζεται στο manual της συσκευής.στον δικό µας αισθητήρα οι τιµές του µαγνητικού πεδίου που εφαρµόζεται και µετράται είναι +35 και -35 GAUSS. Τύπος 1 Τάση εξόδου συναρτήση της θερµοκρασίας Ευαισθησία:Ορίζεται ως η διαφορά τάσης του θετικού πόλου του µαγνήτη µε τον αρνητικό, προς την συνολική ένταση του µαγνητικού πεδίου σε GAUSS.Η µέση ευαισθησία του αισθητήρα είναι 2.5mV/G Τύπος 2 Ευαισθησία Τύπος 3 Επί τοις 100 σταθερότητα ευαισθησίας συναρτήση της θερµοκρασίας. Ευθεία Αναλογία:Η τάση εξόδου και η ευαισθησία είναι αναλογικές στην τάση τροφοδοσίας. Τύπος 4 Επί τοις 100 Αναλογική Αλλαγή της Τάσης Τύπος 5 Επί τοις 100 Αναλογική Αλλαγή Ευαισθησίας Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

11 Γραµµικότητα και Συµµετρία:Στους τύπους 6,7 µετράται η επί τοις 100 γραµµικότητα µε θετικό εφαρµοζόµενο µαγνητικό πεδίο και αρνητικό αντίστοιχα σε GAUSS. Τύπος 6 Επί τοις 100 γραµµικότητα της τάσης(+g) Τύπος 7 Επί τοις 100 γραµµικότητα της τάσης (-G) Στον τύπο 8 ορίζεται η συµµετρία εξόδου της τάσης. Τύπος 8 Επί τοις 100 συµµετρία εξόδου. Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

12 3. Κατασκευή 3.1. Ανάλυση και Ρύθμιση του Software του Κυκλώματος Ανάλυση ADC Ένας µετατροπέας αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό (ADC) είναι µια συσκευή η οποία µετατρέπει µία συνεχή ποσότητα σε διακριτό χρόνο µε ψηφιακή αναπαράσταση. Ένας ADC µπορεί επίσης να παράσχει µία µεµονωµένη µέτρηση. Η αντίστροφη λειτουργία εκτελείται από ψηφιακό σε αναλογικό µετατροπέα (DAC). Τυπικά, ένας ADC είναι µια ηλεκτρονική συσκευή που µετατρέπει ένα αναλογικό σήµα τάσης ή ρεύµατος σε ένα ψηφιακό αριθµό ανάλογο µε το µέγεθος της τάσης ή του ρεύµατος. Ωστόσο, ορισµένες µη-ηλεκτρονικές ή µόνο εν µέρει ηλεκτρονικές συσκευές, όπως περιστροφικοί κωδικοποιητές, µπορούν επίσης να θεωρηθούν ADCs. Η ψηφιακή έξοδος µπορεί να χρησιµοποιήσει διαφορετικά συστήµατα κωδικοποίησης. Τυπικά η ψηφιακή έξοδος θα είναι ένας δυαδικός αριθµός (συµπλήρωµα ως προς 2) που είναι ανάλογη µε την είσοδο. Παρακάτω δίνονται γενικά οι καταχωρητές του ADC που µπορούµε να προγραµµατίσουµε. Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

13 Σχήµα 5 Καταχωρητές ADC Επίσης στο σχήµα 6 βλέπουµε τις αναλογικές εισόδους που δέχεται ο ADC και που µπορούµε να ελέγξουµε ώστε να παίρνουµε σωστά δεδοµένα αναλογικής εισόδου. Σχήµα 6 ιάγραµµα AD Αντιστοίχιση αναλογικών τιµών σε ψηφιακές Η αντιστοίχιση των αναλογικών τιµών σε ψηφιακές τιµές γίνεται ως εξής : Ο µετατροπέας είναι των 10 bit. Από τα ψηφιακά κυκλώµατα, αυτό σηµαίνει ότι η ελάχιστη τιµή σε bit είναι η µηδενική και σε δυαδική µορφή θα είναι , δηλαδή θα παριστάνεται από 10 µηδενικά. Αντίστοιχα η µέγιστη τιµή του µετατροπέα θα είναι η δυαδική ψηφιακή λέξη , δηλαδή θα παριστάνεται µε 10 άσους. Πώς θα γίνεται, όµως, η αντιστοιχία αναλογικών και ψηφιακών τιµών ή η διακριτικότητα του µετατροπέα ; Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

14 Θα πρέπει αρχικά η µέγιστη τιµή των 5 V να διαιρεθεί µε την µέγιστη δυαδική τιµή του µετατροπέα. Έτσι, θα φανεί η διακριτή και όχι η συνεχής όπως θα περίµενε κάποιος, µεταβολή που εισάγει ένας µετατροπέας από αναλογικό σε ψηφιακό σήµα. Κατά αυτόν τον τρόπο βρίσκεται το ελάχιστο βήµα µετατροπής των αναλογικών τιµών σε ψηφιακές τιµές. Η ψηφιακή δυαδική λέξη είναι σε δεκαδική τιµή ίση µε 1024 ή Οπότε διαιρώντας τα 5 V µε το 1024 λαµβάνουµε την τιµή που πολλαπλασιαζόµενη µε τον δυαδικό αριθµό του µετατροπέα, βρίσκεται η αναλογική τιµή των Volt και κατά επέκταση του µετατροπέα Hall. 3. 5/1024 = Παράδειγµα Τρόπος υπολογισµού τιµών. Υποθέτουµε ότι ο µετατροπέας Hall έχει δώσει την αναλογική τιµή τάσης των 2.5 V στον ADC του PIC. Τότε, ο ADC θα δώσει έξοδο την ψηφιακή λέξη ( ) 10 3 = σε δεκαδικό ή αλλιώς σε δυαδικό ΒΥΤΕ Αποτελέσµατος Λόγω του ότι η διακριτικότητα του µετατροπέα A/D είναι 10 bit, κάθε παραγόµενη ψηφιακή λέξη θα πρέπει να καταχωρηθεί σε δύο byte των 8 bit. Λόγω όµως, του γεγονότος ότι θέλω να εκπέµψω ένα µόνο byte κάθε φορά, θα πρέπει αυτή η τιµή να µετατραπεί σε τιµή των 8 bit, ούτως ώστε να καταχωρηθεί σε ένα byte. Στα ψηφιακά συστήµατα, ο πλέον διαδεδοµένος και πιο συνηθισµένος τρόπος είναι η µετακίνηση ή ολίσθηση των bit που απαρτίζουν την µεταβλητή wadcvalue κατά 2 θέσεις δεξιά. Με αυτόν τον τρόπο χάνονται τα 2 τελευταία-ελάχιστα σηµαντικά bit ή ψηφία. Η νέα πια τιµή καταχωρείται σε µια άλλη µεταβλητή, την badcvalue. Στη συνέχεια, γίνεται η παρακάτω διαδικασία. Επειδή ο µετατροπέας A/D λειτουργεί σε κάθε κύκλο εκτέλεσης του προγράµµατος (κάθε 100 ms) θα απασχολούσε τον δίαυλο επικοινωνίας (USB) συνεχώς κάθε 100 ms. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσµα την Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

15 υπερφόρτωση ή την υπεραπασχόληση του προγράµµατος απεικόνισης ή ακόµα και του υπολογιστή του ίδιου, καθυστερώντας τυχόν άλλες εφαρµογές. Για το λόγο αυτό, στο σηµείο αυτό πραγµατοποιείται ο έλεγχος της τρέχουσας τιµής µετατροπής µε την αµέσως προηγούµενη και αν αυτές είναι ίδιες τότε δεν εκπέµπεται η νέα αφού είναι ίδια µε την προηγούµενη που έχει µεταδοθεί ήδη. Με την εντολή : If badcvalue <> boldadcvalue Then LatD = badcvalue 'Άναψε τα led της PotrD boldadcvalue = badcvalue USB Το επόµενο στάδιο είναι η µεταβίβαση της ψηφιολέξης στη µονάδα USB. Εκεί θα φορτωθεί στο δίαυλο USB για να σταλεί στον υπολογιστή σε µια θύρα USB. Παρακάτω βλέπουµε την υλοποίηση του κυκλώµατος της θύρας USB και το σχέδιο της. Σχήµα 7 Γενική υλοποίηση του USB Στο σχήµα 8 παρουσιάζεται η εσωτερική σύνδεση του PIC µε τη USB θύρα. Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

16 Σχήµα 8 Εσωτερική τυπική σύνδεση PIC USB Επικοινωνία Η/Υ µε το κύκλωµά µας (HID) Η επικοινωνία του υπολογιστή µε το κύκλωµα γίνεται µέσω ενός ειδικού προγράµµατος software που λέγεται HID (Human Interface Descriptor). Η δουλειά αυτού του προγράµµατος είναι η εξής. Καταρχήν αναγνωρίζει κάθε συσκευή USB που είναι προσαρµοσµένη στον υπολογιστή. Εκεί, στο µενού του HID φαίνεται και η δική µας συσκευή USB. Με την επιλογή της συσκευής µας εµφανίζεται ένα µενού το οποίο οδηγεί σε µια οθόνη όπου απεικονίζονται οι τιµές που µετατρέπει το κύκλωµα µε τη δυνατότητα επιλογής απεικόνισης σε δυαδικό, σε δεκαδικό και σε δεκαεξαδικό. Αυτό το πρόγραµµα χρησιµοποιήθηκε δοκιµαστικά για την αρχική επικοινωνία, µέσω υπολογιστή, µε το κύκλωµα, για να ελεγχθούν ο κώδικας προγραµµατισµού του PIC, η δυνατότητα επικοινωνίας του µε τον υπολογιστή καθώς και η σωστή ή µη µετάδοση του επεξεργασµένου αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό. Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

17 Σχήµα 9 Έτοιµο πρόγραµµα HID (Device Monitoring) Compiler και προγραµµατισµός της USB Ο προγραµµατισµός της θύρας USB αναλύεται σε επιµέρους τµήµατα κώδικα παρακάτω.επίσης παρέχεται και σε ηλεκτρονική µορφή αποθηκευµένος σε CD. Αξίζει να αναφερθεί ότι παρ όλο τον επιµερισµό σε τµήµατα, για την καλύτερη κατανόηση του προγραµµατισµού, ο κώδικας λειτουργεί σαν ολότητα και τα τµήµατά του είναι αλληλοεξαρτόµενα και αλληλοϋποστηριζόµενα,µε «βιβλιοθήκες» προγραµµατισµού κοινές και «κλάσεις» αλληλένδετες. Μια σύντοµη περιγραφή για τα αρχεία που χρειάστηκαν για την επικοινωνία Η/Υ-USB παρατίθεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β και επιγραµµατικά παρακάτω: To solution (USB_Win.sln) αποτελείται από δύο projects γραµµένα σε γλώσσα C# (C-sharp): Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

18 USB_IO: είναι το project που ασχολείται µε τη σύνδεση USB µε τον driver επικοινωνίας (Ι/Ο). εν πειράχτηκε σχεδόν τίποτα εδώ, παρά µόνο η διεύθυνση του USB device που σχεδιάστηκε (PID & VID). Οι ρυθµίσεις USB γίνονται στη γραµµή 64 του αρχείου USB_HandsetDevice.cs. Τα PID & VID σηµαίνουν:pid=product ID και VID=Vendor ID και χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση USB συσκευής.είναι και τα δύο των 16-bit και ο Η/Υ χρησιµοποιεί τον συνδυασµό αυτών για να βρίσκει drives για να χρησιµοποιηθούν στην USB συσκευή.γι αυτό πρέπει ο συνδυασµός αυτών να είναι µοναδικός, ώστε κάθε συσκευή µε αυτόν τον συνδυασµό να χρησιµοποιεί αυτόν τον driver.έτσι όποτε θέλουµε έναν συγκεκριµένο driver για µια συσκευή, το µόνο που χρειαζόµαστε είναι τα µοναδικά VID/PID για αυτήν την συσκευή. Αυτοί οι κωδικοί αποκτούνται µε διάφορους τρόπους.ή θα δίνονται µαζί µε την συσκευή, ή µπορούν να αγοραστούν, ή µια τελευταία λύση είναι να γίνει µια αίτηση στην εταιρία του chipset(π.χ. microchip) για την χορήγηση των κωδικών όπως αυτήν εδώ: (http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/application%20for%20usb%20ven dor%20id%20sublicense.pdf) USB_Win: είναι το κυρίως project που περιέχει τη φόρµα διεπαφής µε τον χρήστη (GUI). Το βασικό αρχείο είναι το USB_Form.cs, όπου περιέχονται δύο τµήµατα: η φόρµα του GUI (η οποία είναι µέσα στον solution explorer του Visual Studio και µετά στο αρχείο USB_Form.cs) και ο αντίστοιχος πηγαίος κώδικα της φόρµας (ο οποίος εµφανίζεται στο αρχείο µε την επιλογή: View Code). Όλα τα υπόλοιπα αρχεία (π.χ. resx, cs, ico κλπ) είναι συµπληρωµατικά αρχεία της συνολικής λύσης (solution). Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β µαζί µε τον κώδικα των αρχείων παρέχεται και αναλυτικός σχολιασµός κάθε εντολής ανά γραµµή καθώς και γενικές πληροφορίες για γλώσσα assembly και χειρισµού της µέσα από την συγκεκριµένη γλώσσα(c#-c sharp). Στο σχήµα 10 βλέπουµε το Microsoft Visual C# 2008 όπoυ προγραµµατίζουµε τη USB. Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

19 Σχήµα 10 Προγραµµατισµός σε C Sharp για το διάβασµα της USB. Σχήµα 11 Εµφάνιση της τελικής τιµής σε Volt Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

20 Compiler και προγραµµατισµός του PIC 18F4550 Έγινε download της freeware έκδοσης του τύπου BASIC Compiler από την Σέρβικη εταιρία MIKROELEKTRONIKA (http://www.mikroe.com). Ακολούθησε µελέτη της γλώσσας προγραµµατισµού και εν συνεχεία η συγγραφή του κώδικα. Παρακάτω σε ξεχωριστή παράγραφο και κεφάλαιο αναλύονται τα σηµεία του προγραµµατισµού που έχουν αυξηµένη σηµασία για τον σωστό έλεγχο του προγράµµατος µε σχόλια για κάποιον που θα θέλει να ασχοληθεί παραπάνω, καθώς και διάφορες δυσκολίες που αντιµετωπίστηκαν στην υλοποίηση και στην επικοινωνία του κυκλώµατος µε τον υπολογιστή. Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

21 Κώδικας σε τύπου Basic Compiler Στο παρακάτω σχήµα γίνεται η επιλογή του συγκεκριµένου µοντέλου PIC18F4550 καθώς και η συχνότητα του κρυσταλλικού ταλαντωτή 8 MHz. Σχήµα 12 Επιλογή συσκευής PIC και ρύθµιση παραµέτρων Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

22 Σχήµα 13 Στιγµιότυπο του compiler φορτωµένο µε το πρόγραµµα λειτουργίας Ο κώδικας που χρησιµοποιήθηκε είναι τύπου BASIC καθώς και τα υποστηρικτικά προγράµµατα και βιβλιοθήκες που χρησιµοποιήθηκαν. program HID_Read_Write_Interrupt2 dim cnt as char dim readbuff as byte[1] absolute 0x500 'Buffers should be in USB RAM dim writebuff as byte[1] absolute 0x540 ' please consult datasheet dim wadcvalue as word dim badcvalue as byte dim boldadcvalue as byte sub procedure Interrupt() USB_Interrupt_Proc() end sub 'USB servicing is done inside the interrupt Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

23 Main: 'Μέχρι την ταµπέλα ProgrammeContiniusExecute: γίνονται οι πρωτοποθετήσεις τιµών 'για τον έλεγχο των διαφόρων µονάδων που περιέχονται στο chip (εδώ το 18F4550) 'Στους καταχωριτές Tris το 1 δηλώνει είσοδο και το 0 έξοδο. 'Bit num TRISA = % ' Set PORTA as input TRISB = % ' Set PORTB as input TRISC = % ' Set PORTC as input TRISD = % ' Set PORTD as output TRISE = % ' Set PORTE bit 0,1,2 as output PortA = 0 PortB = 0 PortC = 0 PortD = 0 PortE = 0 LatA = 0 LatB = 0 LatC = 0 LatD = 0 LatE = 0 'Latency καταχωρητές 'Bit num ADCON0 = ADCON0 or % 'Enable Analog-to-Digital (A/D) Converter 'module ADCON1 = ADCON1 or % ' Set AN0 as analog input ADCON2 = ADCON2 or % CMCON = CMCON or 7 ' Disable comparators ' Enable HID communication ProgrammeContiniusExecute: 'διάβασε την αναλογική τιµή από το κανάλι 0 και βάλε την τιµή αυτή στην wadcvalue 'η οποία είναι τύπου word (2 byte). Κάνε αυτό συνεχώς. wadcvalue = ADC_Read(0) 'Λόγω του οτι η διακριτικότητα του µετατροπέα A/D είναι 10 bit αυτή περιέχεται 'σε δύο byte των 8 bit, επειδή όµως θέλω να εκπέµψω ένα µόνο byte κάθε φορά πρέπει 'αυτή την τιµή να την µετατρέψω σε τιµή των 8 bit, ο συνηθισµένος τρόπος είναι 'η µετακίνηση των bit που απαρτίζουν την wadcvalue κατα 2 θέσεις δεξιά χάνοντας 'έτσι τα 2 τελευταία ελάχιστα σηµαντικά ψηφία και καταχωρώντας την νέα τιµή σε 'µια άλλη µεταβλητή την badcvalue. badcvalue = wadcvalue >> 2 Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

24 'Σκοπός του παρακάτω ελέγχου είναι ο εξής: 'επειδή ο µετατροπέας A/D λειτουργεί σε κάθε κύκλο εκτέλεσης του προγράµµατος '(κάθε 100 ms) θα απασχολούσε τον δίαυλο επικοινωνίας (USB) συνεχώς κάθε 100 ms 'µε πιο πιθανή συνέπεια την υπερφόρτωση ή την υπεραπασχόληση του προγράµµατος 'απεικόνισης ή και του υπολογιστή του ιδίου, καθυστερόντας τυχόν άλλες εφαρµογές. 'Έτσι λοιπόν πραγµατοποιώ έλεγχο της τρέχουσας τιµής µετατροπής µε την αµέσως 'προηγούµενη και αν αυτές είναι ίδιες τότε δεν εκπέµπεται η νέα αφού είναι ίδια 'µε την προηγούµενη που έχει µεταδοθεί ήδη. If badcvalue <> boldadcvalue Then LatD = badcvalue 'Αναψε τα led της PotrD boldadcvalue = badcvalue 'Επειδή η Writebuff ορίζεται ως πίνακας µε στοιχεία byte, κάνω απόδοση τιµής 'στο πρώτο στοιχείο του πίνακα το οποίο είναι τύπου byte. Writebuff[0] = badcvalue 'Η λειτουργία HID_Write όταν αστοχήσει στην εκποµπή δεδοµένων επιστρέφει τιµή 0 'αλλιώς επιστρέφει τον αριθµό των εκπεµποµένων byte. Έτσι αν αστοχήσει µε τον 'βρόγχο While την αναγκάζουµε να ξαναεκπέµψει τα δεδοµένα. = 0) Wend End if 'If wadcvalue <> boldadcvalue Then Delay_ms(100) Goto ProgrammeContiniusExecute End. Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

25 Ανάλυση και Ρύθμιση του Hardware του κυκλώματος Evaluation board Πρόκειται για µια πλακέτα δοκιµής-εκτίµησης κώδικα. Η πλακέτα αυτή έχει επάνω τον PIC18F4550, τον κρυσταλλικό ταλαντωτή µε τα στοιχεία υποστήριξής του (πυκνωτές, αντιστάσεις) (σχήµα 12). Στην πλακέτα αυτή µπορούµε και προγραµµατίζουµε τον PIC και βλέπουµε, ελέγχουµε, διορθώνουµε τυχόν λάθη του προγράµµατος που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις µας. Σχήµα 14 οκιµαστική πλακέτα µε τον PIC18F4550 Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

26 PIC Σχήµα 15 PIC18F4550 Χαρακτηριστικά Σωστής Λειτουργίας PIC18F4550 Operating frequency DC 48 MHz Program Memory (Bytes) Program Memory (Instructions) Data Memory (Bytes) 2048 Data EEPROM Memory (Bytes) 256 Interrupt Sources 20 I/O Ports Ports A, B, C, D, E Timers 4 Capture/Compare/PWM Modules 1 Enhanced Capture/Compare/PWM Modules 1 Serial Communications MSSP, Enhanced USART Universal Serial Bus (USB) module 1 Streaming Parallel Port (SPP) Yes 10-Bit Analog to Digital Module 13 Input Channels Comparators 2 POR, BOR, RESET Instruction, Stack Resets (and Delays) Full, Stack Underflow, (PWRT, OST) MCLR (optional), WDT Programmable Low-Voltage Detect Yes Programmable Brown-out Reset Yes 75 Instructions; Instruction Set 83 with Extended Instruction Set enabled 40 Pin PDIP Packages 44 Pin QFN 44 Pin TQFP Πίνακας 1 Χαρακτηριστικά ορθής λειτουργίας PIC Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

27 Υλικά PIC 18F4550 ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗΣ 8 ΜΗz ΠΥΚΝΩΤΕΣ: 2x15pF/32volt 1x220nF/32 volt 1x100nF/32 volt ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1x4.7 kω USB CONNECTOR HALL EFFECT SENSOR A3507 Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

28 4. Kρίσιµα σηµεία υλοποίησης Στην πλακέτα γενικής χρήσης-δοκιµής-εκτίµησης κώδικα, προσαρµόστηκε ένας connector USB. Το πρώτο πρόβληµα που παρουσιάστηκε ήταν η αστάθεια στην επικοινωνία µε την πλακέτα. Αυτό οφειλόταν σε θέµατα τροφοδοσίας. H θύρα USB παρέχει από µόνη της τροφοδοσία +5V/GROUND. Οπότε η πλακέτα έπρεπε να παίρνει τροφοδοσία από την θύρα USB. Έτσι διακόπηκε η παροχή τροφοδοσίας από εξωτερικό κύκλωµα και προσαρµόστηκε ένας πυκνωτής 220 nf στο pin 18 που είναι το VUSB (τροφοδοσία pic USB) και στο GROUND. Πλέον το κύκλωµα τροφοδοτείται µόνο από την θύρα USB και όλες οι µονάδες του pic λειτουργούν κανονικά. Από εδώ και πέρα ακολουθεί ο προγραµµατισµός του PIC. Αρχικά έγινε download της freeware έκδοσης του τύπου BASIC Compiler από την Σέρβικη εταιρία MIKROELEKTRONIKA (http://www.mikroe.com). Ακολούθησε µελέτη της γλώσσας προγραµµατισµού και εν συνεχεία η συγγραφή του κώδικα. Εδώ ήταν το µεγαλύτερο πρόβληµα. Στην αρχή έπρεπε να εγκατασταθεί στον υπολογιστή ένα πρόγραµµα που θα εγκαθίδρυε επικοινωνία µεταξύ υπολογιστή και θύρας USB του PIC και άρα µε όλο το κύκλωµα. Αυτό το πρόγραµµα λέγεται HID το οποίο σηµαίνει Human Interface Descriptor. Απεικονίζει τα δεδοµένα που στέλνει ο PIC στην οθόνη του υπολογιστή. Με αναζήτηση στο ίντερνετ βρέθηκε ο κατάλληλος HID που λέγεται Device Monitoring Studio. Μας δίνει την δυνατότητα ελέγχου και πρόσβασης όλων των θυρών USB του υπολογιστή και όλες τις συσκευές USB. Μετά από πολλαπλές εγκαταστάσεις προγράµµατος στον πυρήνα του PIC, το κύκλωµα πάντα παρουσίαζε αστάθεια ως προς την συµπεριφορά του. Kάποιες φορές έβλεπε ο HID την πλακέτα και µετά κολλούσε, κάποιες φορές δεν τον έβλεπε καθόλου, κάποιες φορές έστελνε δεδοµένα και µετά από λίγο κολλούσε, γενικά η διαδικασία όλη δεν προχωρούσε.αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι η freeware έκδοση του compiler έδινε δυνατότητα προγραµµατισµού µέχρι 2KBYTE. Mετά από επικοινωνία µε την εταιρία MIKROELEKTRONIKA, χρειάστηκε να γίνει download της πλήρους έκδοσης του compiler, δίνοντάς µας την δυνατότητα προγραµµατισµού σε όλη την µνήµη του PIC (πέραν των 2ΚΒ). Από την εταιρεία αυτή δόθηκαν και οι κατάλληλες βιβλιοθήκες και παραδείγµατα χρήσης του PIC-USB. Έτσι λοιπόν συντάχθηκε κώδικας 600 byte περίπου Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

29 υποστηριζόµενος από τα 5.5kbyte περίπου προγραµµάτων που «τρέχουν» παράλληλα µε το κυρίως πρόγραµµα που ορίζουν,παραµετροποιούν,ελέγχουν την λειτουργία USB του PIC και γενικά την επικοινωνία του PIC µε τον υπολογιστή µέσω θύρας USB. Με την εγκατάσταση αυτού του κώδικα στον PIC λύθηκαν όλα τα προβλήµατα αναγνώρισης, επικοινωνίας και απεικόνισης (µέσω HID) της πλακέτας από τον υπολογιστή. Πλέον µπορούν να απεικονιστούν οι αναλογικές τιµές του σένσορα HALL στην οθόνη του υπολογιστή. Ο HID απεικονίζει τις τιµές του σένσορα στο δεκαδικό σύστηµα οπότε η πραγµατική τιµή του µετατροπέα θα υπολογίζεται ως εξής : µε το πολλαπλασιασµό της decimal τιµής µε τον αριθµό 0, που αντιστοιχεί στην αναλογική τιµή τάσης του ενός bit. Υπενθυµίζεται ότι η χρήση έτοιµου προγράµµατος HID έγινε δοκιµαστικά για λόγους που εξηγούνται παραπάνω, καθώς το «διάβασµα» και η απεικόνιση της τιµής που µετράµε στον υπολογιστή έγινε µε δικό µας πρόγραµµα σε visual c για windows. Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

30 5. Συµπεράσµατα Για τη διπλωµατική αυτή µε θέµα «Συσκευή USB για µέτρηση µαγνητικού πεδίου µε αισθητήρα Hall (γκαουσόµετρο Hall)» χρησιµοποιήθηκαν ηλεκτρονικά υλικά (hardware) και κατάλληλα λογισµικά (software). Για το hardware χρησιµοποιήθηκε ο µικροελεγκτής PIC18F4550 της εταιρείας MICROCHIP TECHNOLOGΥ (http://www.microchip.com/). Οι λόγοι που χρησιµοποιήθηκε o PIC είναι οι εξής : Είναι αρχιτεκτονικής τύπου εντολών Reduced Instruction Set Computing (RISC) γεγονός που σηµαίνει ότι έχει λίγες και πάνω από όλα λειτουργικές και εύχρηστες εντολές. Όλη η σειρά ελεγκτών PIC έχει το χαρακτηριστικό ότι αν τοποθετηθεί ανάποδα στην πλακέτα λειτουργίας το CHIP, αυτό δεν καίγεται απλά δεν λειτουργεί το σύστηµα. Ο συγκεκριµένος µικροελεγκτής διαθέτει ενσωµατωµένο ADC γρήγορο, οπότε αυτό το περιφερειακό σύστηµα ενσωµατώνεται στο CHIP. ίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας µε Η/Υ µέσω θύρας USB, διαθέτoντας on-chip το USB περιφερειακό. Το αποτέλεσµα όλων αυτών είναι η δηµιουργία µιας µικρής ηλεκτρονικής κατασκευής που διέπεται από τις προηγούµενες αρχές και επιπλέον είναι ανεξάρτητη εξωτερικής τροφοδοσίας. Αυτό συµβαίνει διότι στην πλακέτα παρέχεται τροφοδοσία από την θύρα USB 0 5 V. Όλα αυτά καθιστούν το PIC ένα πολύ έυχρηστο, αξιόπιστο εργαλείο το οποίο όµως για τον προγραµµατισµό του απαιτεί εξειδίκευση σε προγραµµατισµό σε γλώσσες τύπου assembly. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιήθηκε ένας τύπου Basic compiler. Γενικά είναι πολύ δύσκολο να προγραµµατιστεί ένα τέτοιoυ είδους chip εάν δεν υπάρχει ανάλογη τριβή γενικά µε το αντικείµενο των µικροϋπολογιστών. Σε σχέση µε το software για την υλοποιήση του προγράµµατος της επικοινωνίας και απεικόνισης χρησιµοποιήθηκε η γλώσσα προγραµµατισµού C sharp σε περιβάλλον Microsoft Visual Studio Γενικά ο έλεγχος της θύρας USB είναι µία αρκετά πολύπλοκη διαδικασία και η δηµιουργία προγράµµατος παρακολούθησής της είναι επίπονη και απαιτεί πλήρης γνώση της λειτουργίας της θύρας USB. Η βιβλιογραφία θύρας USB είναι ανεξάντλητη και αναλύεται σε παράλληλα θεωρητικά κυρίως επίπεδα, πράγµα που καθιστά τον προγραµµατισµό της ακόµα πιο δύσκολο. Εν κατακλείδι ήταν µία διπλωµατική απαιτητική που προϋπόθεται γνώση πολλών αντικειµένων, το αποτέλεσµα όµως είναι αυτό που ανταµείβει τους κόπους κάθε ερευνητή! Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

31 Πιθανές Βελτιώσεις : Είναι µία εφαρµογή µε ένα απλό ποτενσιόµετρο που προσοµοιώνει τέλεια τη λειτουργία κάθε αναλογικού αισθητήρα και µιας εξόδου USB. Άρα καταλαβαίνει κάποιος άµεσα ότι µπορεί να εισάγει διάφορους αναλογικούς αισθητήρες και να συλλέγει δεδοµένα µετρήσεων τα οποία µπορεί µε κατάλληλες τροποποιήσεις στο software, να προσπελαύνει θύρες USB και να απεικονίζει τα δεδοµένα αυτά στην οθόνη του υπολογιστή. Εν κατακλείδι θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε αυτή την εφαρµογή σαν µία βάση για την υλοποίηση κάθε συστήµατος αναλογικής εισόδου ψηφιακής εξόδου στον υπολογιστή µέσω USB, η οποία µε διάφορες ρυθµίσεις στο hardware και στο software θα µπορεί να µας παράγει κάθε θεωρητική προσέγγιση προβλήµατος σε απτό αποτέλεσµα. Σχήµα 16 Παράδειγµα Βελτιστοποίησης-Τελικής Μορφής Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

32 6. Βιβλιογραφία PIC18F2455/2550/4455/4550 Data Sheet. 28/40/44-Pin High-Performance, Enhanced Flash USB Microcontrollers. with nanowatt Technology, MICROCHIP TECHNOLOGY «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» Ι.Μ.ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΠΘ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»,Γ.Κ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Π..ΤΣΑΝΑΚΑΣ,Γ.Π.ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ,1999. «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ»,ΠΕΤΡΙ ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ. ΑΠΘ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ USB COMPLETE FOURTH EDITION THE DEVELOPER S GUIDE,JAN AXELSON,LAKEVIEW RESEARCH LLC,JUNE «8-bit microprocessor compatible A/D Converters With 8 Channels Multiplexer»,National Semiconductors,USA «E.A.G.L.E EASILY APPLICABLE GRAPHICS LIGHT EDITION». BASIC COMPILER, MICROELECTRONICA COMPANY,SERBIA «DEVICE MONITORING STUDIO». PIC Communication with USB, Roy Seifert &3508 sensor Data Sheet Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

33 Παράρτημα Α: Σχέδια Κυκλωμάτων Για Την Κατασκευή Της Πλακέτας Με Το Πρόγραμμα E.A.G.L.E. Σχήµα 1 Ολοκληρωµένο κύκλωµα υλοποίησης Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

34 UsbSensor-2 bottom UsbSensor-2 place plan Σχήµα 2 Πλακέτα (ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ) Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

35 Παράρτημα Β: Προγράμματα σε C#(C sharp) για την επικοινωνία Η/Υ USB Θύρας Το προγραµµατιστικό περιβάλλον της MICROSOFT VISUAL C# είναι αυτό, όπως φαίνεται παρακάτω στο Σχήµα 1 Σχήµα 1 Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

36 1. PROJECT USB_IO Πρόγραµµα AssemblyInfo.cs using System.Reflection; using System.Runtime.CompilerServices; // // General Information about an assembly is controlled through the following // set of attributes. Change these attribute values to modify the information // associated with an assembly. // [assembly: AssemblyTitle("USB_IO")] [assembly: AssemblyDescription("USB_ Handset USB Controller")] [assembly: AssemblyConfiguration("")] [assembly: AssemblyCompany("")] [assembly: AssemblyProduct("")] [assembly: AssemblyCopyright("")] [assembly: AssemblyTrademark("")] [assembly: AssemblyCulture("")] // // Version information for an assembly consists of the following four values: // // Major Version // Minor Version // Build Number // Revision // // You can specify all the values or you can default the Revision and Build Numbers // by using the '*' as shown below: [assembly: AssemblyVersion(" ")] // // In order to sign your assembly you must specify a key to use. Refer to the // Microsoft.NET Framework documentation for more information on assembly signing. // // Use the attributes below to control which key is used for signing. // // Notes: // (*) If no key is specified, the assembly is not signed. // (*) KeyName refers to a key that has been installed in the Crypto Service // Provider (CSP) on your machine. KeyFile refers to a file which contains // a key. // (*) If the KeyFile and the KeyName values are both specified, the // following processing occurs: Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

37 // (1) If the KeyName can be found in the CSP, that key is used. // (2) If the KeyName does not exist and the KeyFile does exist, the key // in the KeyFile is installed into the CSP and used. // (*) In order to create a KeyFile, you can use the sn.exe (Strong Name) utility. // When specifying the KeyFile, the location of the KeyFile should be // relative to the project output directory which is // %Project Directory%\obj\<configuration>. For example, if your KeyFile is // located in the project directory, you would specify the AssemblyKeyFile // attribute as [assembly: AssemblyKeyFile("..\\..\\mykey.snk")] // (*) Delay Signing is an advanced option - see the Microsoft.NET Framework // documentation for more information on this. // [assembly: AssemblyDelaySign(false)] [assembly: AssemblyKeyFile("")] [assembly: AssemblyKeyName("")] Πρόγραµµα HIDDevice.cs using System; using System.IO; using System.Text; using System.Runtime.InteropServices; namespace USB_Win #region Custom exception /// Generic HID device exception public class HIDDeviceException : ApplicationException public HIDDeviceException(string strmessage) : base(strmessage) public static HIDDeviceException GenerateWithWinError(string strmessage) return new HIDDeviceException(string.Format("Msg:0 WinEr:1:X8", strmessage, Marshal.GetLastWin32Error())); #endregion /// Abstract HID device : Derive your new device controller class from this public abstract class HIDDevice : Win32Usb, IDisposable #region Privates variables Filestream we can use to read/write from</summary> private FileStream m_ofile; Length of input report : device gives us this</summary> private int m_ninputreportlength; Length if output report : device gives us this</summary> private int m_noutputreportlength; Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

38 Handle to the device</summary> private IntPtr m_hhandle; #endregion #region IDisposable Members /// Dispose method public void Dispose() Dispose(true); GC.SuppressFinalize(this); /// Disposer called by both dispose and finalise /// <param name="bdisposing">true if disposing</param> protected virtual void Dispose(bool bdisposing) if (bdisposing) // if we are disposing, need to close the managed resources resources if (m_ofile!= null) m_ofile.close(); m_ofile = null; if (m_hhandle!= IntPtr.Zero) CloseHandle(m_hHandle); #endregion // Dispose and finalize, get rid of unmanaged #region Privates/protected /// Initialises the device /// <param name="strpath">path to the device</param> private void Initialise(string strpath) // Create the file from the device path m_hhandle = CreateFile(strPath, GENERIC_READ GENERIC_WRITE, 0, IntPtr.Zero, OPEN_EXISTING, FILE_FLAG_OVERLAPPED, IntPtr.Zero); if ( m_hhandle!= InvalidHandleValue ) // if the open worked... IntPtr lpdata; Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

39 if (HidD_GetPreparsedData(m_hHandle, out lpdata)) // get windows to read the device data into an internal buffer try HidCaps ocaps; HidP_GetCaps(lpData, out ocaps); // extract the device capabilities from the internal buffer m_ninputreportlength = ocaps.inputreportbytelength; // get the input... m_noutputreportlength = ocaps.outputreportbytelength; //... and output report lengths m_ofile = new FileStream(m_hHandle, FileAccess.Read FileAccess.Write, true, m_ninputreportlength, true); // wrap the file handle in a.net file stream BeginAsyncRead(); // kick off the first asynchronous read finally HidD_FreePreparsedData(ref lpdata); // before we quit the funtion, we must free the internal buffer reserved in GetPreparsedData else // GetPreparsedData failed? Chuck an exception throw HIDDeviceException.GenerateWithWinError("GetPreparsedData failed"); else // File open failed? Chuck an exception m_hhandle = IntPtr.Zero; throw HIDDeviceException.GenerateWithWinError("Failed to create device file"); /// Kicks off an asynchronous read which completes when data is read or when the device /// is disconnected. Uses a callback. private void BeginAsyncRead() byte[] arrinputreport = new byte[m_ninputreportlength]; // put the buff we used to receive the stuff as the async state then we can get at it when the read completes m_ofile.beginread(arrinputreport, 0, m_ninputreportlength, new AsyncCallback(ReadCompleted), arrinputreport); Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

40 /// Callback for above. Care with this as it will be called on the background thread from the async read /// <param name="iresult">async result parameter</param> protected void ReadCompleted(IAsyncResult iresult) byte[] arrbuff = (byte[])iresult.asyncstate; // retrieve the read buffer try m_ofile.endread(iresult); // call end read : this throws any exceptions that happened during the read try InputReport oinrep = CreateInputReport(); // Create the input report for the device oinrep.setdata(arrbuff); // and set the data portion - this processes the data received into a more easily understood format depending upon the report type HandleDataReceived(oInRep); // pass the new input report on to the higher level handler finally BeginAsyncRead(); // when all that is done, kick off another read for the next report catch(ioexception ex) // if we got an IO exception, the device was removed HandleDeviceRemoved(); if (OnDeviceRemoved!= null) OnDeviceRemoved(this, new EventArgs()); Dispose(); /// Write an output report to the device. /// <param name="ooutrep">output report to write</param> protected void Write(OutputReport ooutrep) try m_ofile.write(ooutrep.buffer, 0, ooutrep.bufferlength); catch(ioexception ex) Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

41 Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ // The device was removed! throw new HIDDeviceException("Device was removed"); /// virtual handler for any action to be taken when data is received. Override to use. /// <param name="oinrep">the input report that was received</param> protected virtual void HandleDataReceived(InputReport oinrep) /// Virtual handler for any action to be taken when a device is removed. Override to use. protected virtual void HandleDeviceRemoved() /// Helper method to return the device path given a DeviceInterfaceData structure and an InfoSet handle. /// Used in 'FindDevice' so check that method out to see how to get an InfoSet handle and a DeviceInterfaceData. /// <param name="hinfoset">handle to the InfoSet</param> /// <param name="ointerface">deviceinterfacedata structure</param> /// <returns>the device path or null if there was some problem</returns> private static string GetDevicePath(IntPtr hinfoset, ref DeviceInterfaceData ointerface) uint nrequiredsize = 0; // Get the device interface details if (!SetupDiGetDeviceInterfaceDetail(hInfoSet, ref ointerface, IntPtr.Zero, 0, ref nrequiredsize, IntPtr.Zero)) DeviceInterfaceDetailData odetail = new DeviceInterfaceDetailData(); odetail.size = 5; // hardcoded to 5! Sorry, but this works and trying more future proof versions by setting the size to the struct sizeof failed miserably. If you manage to sort it, mail me! Thx if (SetupDiGetDeviceInterfaceDetail(hInfoSet, ref ointerface, ref odetail, nrequiredsize, ref nrequiredsize, IntPtr.Zero)) return odetail.devicepath; return null; #endregion

42 #region Public static /// Finds a device given its PID and VID /// <param name="nvid">vendor id for device (VID)</param> /// <param name="npid">product id for device (PID)</param> /// <param name="otype">type of device class to create</param> /// <returns>a new device class of the given type or null</returns> public static HIDDevice FindDevice(int nvid, int npid, Type otype) string strpath = string.empty; string strsearch = string.format("vid_0:x4&pid_1:x4", nvid, npid); // first, build the path search string Guid ghid; HidD_GetHidGuid(out ghid); // next, get the GUID from Windows that it uses to represent the HID USB interface IntPtr hinfoset = SetupDiGetClassDevs(ref ghid, null, IntPtr.Zero, DIGCF_DEVICEINTERFACE DIGCF_PRESENT); // this gets a list of all HID devices currently connected to the computer (InfoSet) try DeviceInterfaceData ointerface = new DeviceInterfaceData(); // build up a device interface data block ointerface.size = Marshal.SizeOf(oInterface); // Now iterate through the InfoSet memory block assigned within Windows in the call to SetupDiGetClassDevs // to get device details for each device connected int nindex = 0; while (SetupDiEnumDeviceInterfaces(hInfoSet, 0, ref ghid, (uint)nindex, ref ointerface)) // this gets the device interface information for a device at index 'nindex' in the memory block string strdevicepath = GetDevicePath(hInfoSet, ref ointerface); // get the device path (see helper method 'GetDevicePath') if (strdevicepath.indexof(strsearch) >= 0) // do a string search, if we find the VID/PID string then we found our device! HIDDevice onewdevice = (HIDDevice)Activator.CreateInstance(oType);// create an instance of the class for this device onewdevice.initialise(strdevicepath); // initialise it with the device path next one. finally return onewdevice; // and return it nindex++; Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ // if we get here, we didn't find our device. So move on to the

43 // Before we go, we have to free up the InfoSet memory reserved by SetupDiGetClassDevs SetupDiDestroyDeviceInfoList(hInfoSet); return null; // oops, didn't find our device #endregion #region Publics /// Event handler called when device has been removed public event EventHandler OnDeviceRemoved; /// Accessor for output report length public int OutputReportLength get return m_noutputreportlength; /// Accessor for input report length public int InputReportLength get return m_ninputreportlength; /// Virtual method to create an input report for this device. Override to use. /// <returns>a shiny new input report</returns> public virtual InputReport CreateInputReport() return null; #endregion Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

44 Πρόγραµµα Report.cs using System; namespace USB_Win /// Base class for report types. Simply wraps a byte buffer. public abstract class Report #region Member variables Buffer for raw report bytes</summary> private byte[] m_arrbuffer; Length of the report</summary> private int m_nlength; #endregion /// Constructor /// <param name="odev">constructing device</param> public Report(HIDDevice odev) // Do nothing /// Sets the raw byte array. /// <param name="arrbytes">raw report bytes</param> protected void SetBuffer(byte[] arrbytes) m_arrbuffer = arrbytes; m_nlength = m_arrbuffer.length; /// Accessor for the raw byte buffer public byte[] Buffer get return m_arrbuffer; /// Accessor for the buffer length Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

45 public int BufferLength get return m_nlength; /// Defines a base class for output reports. To use output reports, just put the bytes into the raw buffer. public abstract class OutputReport : Report /// Construction. Setup the buffer with the correct output report length dictated by the device /// <param name="odev">creating device</param> public OutputReport(HIDDevice odev) : base(odev) SetBuffer(new byte[odev.outputreportlength]); /// Defines a base class for input reports. To use input reports, use the SetData method and override the /// ProcessData method. public abstract class InputReport : Report /// Construction. Do nothing /// <param name="odev">creating device</param> public InputReport(HIDDevice odev) : base(odev) /// Call this to set the buffer given a raw input report. Calls an overridable method to /// should automatically parse the bytes into meaningul structures. /// <param name="arrdata">raw input report.</param> public void SetData(byte[] arrdata) SetBuffer(arrData); ProcessData(); Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

46 /// Override this to process the input report into something useful public abstract void ProcessData(); Πρόγραµµα USB_AwareForm.cs using System; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Text; using System.Windows.Forms; namespace USB_Win /// Defines a simple base form class that registers itself for device notifications. public class UsbAwareForm : Form #region Member variables HID Guid</summary> private Guid m_gdeviceclass; Handle returned by RegisterForUsbEvents - need it when we unregister</summary> private IntPtr m_husbeventhandle; #endregion /// Constructor. No handle yet so can't register for USB events here public UsbAwareForm() InitializeComponent(); m_gdeviceclass = Win32Usb.HIDGuid; /// Accessor for device class guid public Guid DeviceClassGuid get return m_gdeviceclass; Event called when a new device is detected</summary> public event EventHandler DeviceArrived; Event called when a device is removed</summary> Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

47 public event EventHandler DeviceRemoved; /// Overridable 'On' method called when a new device is detected protected virtual void OnDeviceArrived(EventArgs args) if ( DeviceArrived!= null ) DeviceArrived(this, args); /// Overridable 'On' method called when a device is removed protected virtual void OnDeviceRemoved(EventArgs args) if ( DeviceRemoved!= null ) DeviceRemoved(this, args); #region Overrides /// Override called when the window handle has been created. /// <param name="e"></param> protected override void OnHandleCreated(EventArgs e) base.onhandlecreated(e); m_husbeventhandle = Win32Usb.RegisterForUsbEvents(Handle, m_gdeviceclass); /// Override WndProc to handle incoming Windows messages. /// <param name="m">message from Windows</param> protected override void WndProc(ref Message m) if (m.msg == Win32Usb.WM_DEVICECHANGE) // we got a device change message! A USB device was inserted or removed switch(m.wparam.toint32()) // Check the W parameter to see if a device was inserted or removed case Win32Usb.DEVICE_ARRIVAL: // inserted OnDeviceArrived(new EventArgs()); break; Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

48 removed case Win32Usb.DEVICE_REMOVECOMPLETE: // OnDeviceRemoved(new EventArgs()); break; base.wndproc(ref m); // pass message on to base form /// Clean up any resources being used. /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param> protected override void Dispose(bool disposing) Win32Usb.UnregisterForUsbEvents(m_hUsbEventHandle); if (disposing && (components!= null)) components.dispose(); base.dispose(disposing); #endregion #region Windows Form Designer generated code /// Required designer variable. private System.ComponentModel.IContainer components = null; /// Required method for Designer support - do not modify /// the contents of this method with the code editor. private void InitializeComponent() this.components = new System.ComponentModel.Container(); this.text = "UsbAwareForm"; #endregion Πρόγραµµα USB_HandsetDevice.cs using System; using System.IO; using System.Text; Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

49 namespace USB_Win /// Class which defines the state of the buttons public class ButtonStates public byte val; #region Event definitions /// Arguments for button changed event public class USB_ButtonChangedEventArgs : EventArgs Current states of the buttons</summary> public readonly ButtonStates[] Buttons; /// Constructor /// <param name="arrstates">state of the buttons</param> public USB_ButtonChangedEventArgs(ButtonStates[] arrstates) Buttons = arrstates; /// Delegate for button event public delegate void USB_ButtonChangedEventHandler(object sender, USB_ButtonChangedEventArgs args); #endregion /// Class that defines a controller of USB handsets : Representation of the USB hardware device public class USB_HandsetDevice : HIDDevice #region Public attributes/methods /// Event fired when one or more button state changes public event USB_ButtonChangedEventHandler OnButtonChanged; /// Creates an input report for use in the HID device framework /// <returns>a new input report for this device</returns> Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

50 public override InputReport CreateInputReport() return new USB_InputReport(this); /// Finds the USB handset. /// <returns>a new USB_HandsetDevice or null if not found.</returns> public static USB_HandsetDevice FindUSB_Handset() // VID and PID for our USB Board return (USB_HandsetDevice)FindDevice(0x1234, 0x0001, typeof(usb_handsetdevice)); #endregion #region Overrides /// Fired when data has been received over USB /// <param name="oinrep">input report received</param> protected override void HandleDataReceived(InputReport oinrep) // Fire the event handler if assigned if (OnButtonChanged!= null) USB_InputReport obuzin = (USB_InputReport)oInRep; OnButtonChanged(this, new USB_ButtonChangedEventArgs(oBuzIn.Buttons)); /// Dispose. /// <param name="bdisposing">true if object is being disposed - else is being finalised</param> protected override void Dispose(bool bdisposing) base.dispose(bdisposing); #endregion #region Device reports /// Output report for USB device public class USB_OutputReport : OutputReport Γεώργιος Μπέλης Α.Ε.Μ

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) O ADC αναλαμβάνει να μετατρέψει αναλογικές τάσεις σε ψηφιακές ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στο μικροελεγκτή για επεξεργασία. Η αναλογική τάση που θέλουμε να ψηφιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

WDT και Power Up timer

WDT και Power Up timer Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC O μικροελεγκτής PIC κατασκευάζεται από την εταιρεία Microchip. Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το εύρος του δίαυλου δεδομένων (Data Bus): 8 bit (σειρές PIC10, PIC12,

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακές Εφαρµογές

ιαδικτυακές Εφαρµογές ιαδικτυακές Εφαρµογές µε Java2 Στοιχεία ικτυακής Επικοινωνίας Όροι IP address 32bit αριθµός που χρησιµοποιείται από το Internet Protocol για την παράδοση δεδοµένων στο σωστό υπολογιστή στο δίκτυο. Port

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: Λειτουργίες Αρχείων Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακές Εφαρµογές Πραγµατικού Χρόνου µε Java

ιαδικτυακές Εφαρµογές Πραγµατικού Χρόνου µε Java ιαδικτυακές Εφαρµογές Πραγµατικού Χρόνου µε Java Java Media Framework Ηβιβλιοθήκη JMF Εγκαθίσταται επιπρόσθετα στη Java Αναπαραγωγή πολυµέσων Αποστολή και λήψη πολυµέσων σε πραγµατικό χρόνο Γραφικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

TeleCost Hotel για Panasonic TDA

TeleCost Hotel για Panasonic TDA TeleCost Hotel για Panasonic TDA 1. Οδηγίες Εγκατάστασης του Λογισμικού του Συστήματος Telecost Hotel Γενικά Για την εγκατάσταση του Λογισμικού του Συστήματος TeleCost HL θα πρέπει να ακολουθηθούν συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013. Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino

FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013. Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013 Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino Arduino Workshop LAB 1 : Παιχνίδι με έναν αισθητήρα φωτός Τι θα χρειαστούμε: 1 LED

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης.

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. 1. SMART BOARD SERIAL NUMBER: Ο σειριακός αριθμός του Διαδραστικού πίνακα βρίσκεται στην δεξιά πλαϊνή μεριά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης ΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ένας υπολογιστής αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), τη µνήµη, τις µονάδες εισόδου/εξόδου και το σύστηµα διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Writing kernels for fun and profit

Writing kernels for fun and profit Writing kernels for fun and profit Γιάννης Τσιομπίκας nuclear@memberfsforg 23 Μαρτίου 2011 Γιατί; It s FUN! Εξοικείωση με το hardware Εμβάθυνση στον θαυμαστό κόσμο των λειτουργικών συστημάτων Μια καλή

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή ZWCAD 2010 Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Αξιόπιστη λύση CAD για Σχεδίαση 2D & 3D! Εισαγωγή Ευχαριστούµε που επιλέξατε το ZWCAD! Ο οδηγός αυτός περιγράφει την διαδικασία σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εξαιρέσεις

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εξαιρέσεις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εξαιρέσεις Εξαιρέσεις Στα προγράμματα μας θα πρέπει να μπορούμε να χειριστούμε περιπτώσεις που το πρόγραμμα δεν εξελίσσεται όπως το είχαμε προβλέψει Π.χ., κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα ADVANCE LINE Επώνυµα Συστήµατα Ασφαλείας & Επικοινωνίας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 Branded Security & Communication Systems CATALOGUE 2015 NEC SL-1000 NEC SL-1000 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 CATALOGUE 2015 81 Επώνυμα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

If error is detected the display will show the message "E" followed by the relative error code.

If error is detected the display will show the message E followed by the relative error code. INPUT MENU Select input type by pressing key and then F-button at the same time. The display will show: In1 = TC type J -100 ~ 1000 ºC In2 = TC type K -100 ~ 1300 ºC In3 = RTD Pt-100-100 ~ 600 ºC In4 =

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Γ. Τσιατούχας 2 ο Κεφάλαιο ιάρθρωση 1. Οργάνωση της 2. εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Ακαδ έτος 2007-2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Φερεντίνος 22/11/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με ΑΜ σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Παράδειγμα με if/else if και user input: import javautil*; public class Grades public

Διαβάστε περισσότερα

Web Data Mining ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 & 3. Prepared by Costantinos Costa Edited by George Nikolaides. EPL 451 - Data Mining on the Web

Web Data Mining ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 & 3. Prepared by Costantinos Costa Edited by George Nikolaides. EPL 451 - Data Mining on the Web EPL 451 - Data Mining on the Web Web Data Mining ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 & 3 Prepared by Costantinos Costa Edited by George Nikolaides Semester Project Microsoft Malware Classification Challenge (BIG 2015) More info:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜICROSOFT VISUAL STUDIO 2008. Eργ 1: Ανάπτυξη απλής εφαρµογής: Solutions, Projects, GUI, Events, Debugging. Εισαγωγή

ΜICROSOFT VISUAL STUDIO 2008. Eργ 1: Ανάπτυξη απλής εφαρµογής: Solutions, Projects, GUI, Events, Debugging. Εισαγωγή ΜICROSOFT VISUAL STUDIO 2008 Eργ 1: Ανάπτυξη απλής εφαρµογής: Solutions, Projects, GUI, Events, Debugging Εισαγωγή Visual Basic 2008 Eργαλείο ανάπτυξης εντυπωσιακών εφαρµογών στα Windows, στο Web, φορητά

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση (πες μου την IP σου να σου πω ποιος είσαι) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW

ΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW ΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW Η έννοια της µέτρησης καθώς και η µέτρηση καθαυτή είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την επιστηµονική µεθοδολογία. Επίσης ο κάθε άνθρωπος αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ στους Η/Υ. Δρ. Β Σγαρδώνη. Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14

ΕΙΣΑΓΩΓΗ στους Η/Υ. Δρ. Β Σγαρδώνη. Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ στους Η/Υ Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δρ. Β Σγαρδώνη Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14 Εισαγωγικές Έννοιες Τι είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ; Ιστορία των Η/Υ Αρχιτεκτονική των

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑMOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ANDROID ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ APPINVENTOR

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑMOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ANDROID ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ APPINVENTOR ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑMOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ANDROID ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ APPINVENTOR Σοφία Τζελέπη Σύμβουλος Πληροφορικής Δυτ. Θεσ/νικης Απρίλιος 2013 http://users.sch.gr/stzelepi/portal stzelepi@sch.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 App Inventor

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP Περιεχόµενα Τι είναι η υπηρεσία FTP;...2 FTP από τη γραµµή εντολών των Windows...2 Το πρόγραµµα WS-FTP...4 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

New Project Windows Forms Applications

New Project Windows Forms Applications Ανάπτυξη απλής εφαρµογής. Solutions, Projects, GUI, Events, Debugging. New Project Windows Forms Applications Name: ΜyLucky7 Location: C:\... Solution Name: ΜyLucky7 OK (επιλογή έκδοσης του πλαισίου Εφαρµογών.NET)

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 14: Δομές Δεδομένων ΙΙI (Λίστες και Παραδείγματα)

Διάλεξη 14: Δομές Δεδομένων ΙΙI (Λίστες και Παραδείγματα) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 14: Δομές Δεδομένων ΙΙI (Λίστες και Παραδείγματα) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 14-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 24-5 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (λογικές πράξεις) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης ; Ποιες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 1 Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Υλοποίηση ΑΤΔ με Συνδεδεμένες Λίστες -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Triggers, Stored procedures Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Triggers-Ενηµέρωση δεδοµένων άλλων πινάκων... 1 Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 11: Αντικειμενοστρεφής Σχεδιασμός ΙII

Διάλεξη 11: Αντικειμενοστρεφής Σχεδιασμός ΙII Διάλεξη 11: Αντικειμενοστρεφής Σχεδιασμός ΙII Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: -Παράδειγμα Διαδικασίας Ανάπτυξης Λογισμικού: Βιβλίο Διευθύνσεων(συν.) - Φάση 3: Υλοποίηση(αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

RMCLab. Remote Monitored and Controlled Laboratory

RMCLab. Remote Monitored and Controlled Laboratory RMCLab Remote Monitored and Controlled Laboratory Help with Microsoft Windows XP and Norton Internet Security Firewalls Ακολούθως δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την σωστή διαχείριση του Firewall των Windows

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Αναστάσιος Α. Νάνος ananos@cslab.ntua.gr Επιβλέπων: Νεκτάριος

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Δρ. Γ. Σ. Τσελίκης Δρ. Ν. Δ. Τσελίκας C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Ενδεικτικές Ασκήσεις από το Βιβλίο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή (Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας) Ενδεικτικές Ασκήσεις του Βιβλίου Ε.Α.1

Διαβάστε περισσότερα

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface PBI-192 Paradox to KNX-BUS Interface Οδηγίες Χρήσης GDS Intelligence in Buildings Ελ. Βενιζέλου 116 Νέα Ερυθραία, 14671 Τηλ: +30 2108071288 Email: info@gds.com.gr Web: gds.com.gr Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμημα Πληροφορικης και Τηλεματικης Τσάμη Παναγιώτα ΑΜ: 20833 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Άσκηση 1 Αθήνα 13-12-2011 Αναφορά Ενότητα 1 A Δημιουργήστε στο φλοιό 3 εντολές (alias) που η

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ (Κωδικός Πτυχιακής 08213ΕΜ) ΓΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Εστίασης Win XP:

Σενάριο Εστίασης Win XP: Σενάριο Εστίασης Win XP: Υλικό: 1 Η/Υ (backoffice), 1 POS, 1 router Motorola, 1 PDA. Σενάριο: Sync του backoffice με το POS και merge του POS με το PDA. Προϋποθέσεις Software: 1) BACK OFFICE : WIN XP pro,.net

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RAM CMOS. ΤΥΠΟΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Μνήµης

Αρχιτεκτονική Μνήµης ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Αρχιτεκτονική Μνήµης Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kuo [2005]: Chapters 3 & 4 Lapsley [2002]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. ΗΜΥ-210: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Εξάµηνο 2005. Στοιχειώδης Λογικές Συναρτήσεις

Περίληψη. ΗΜΥ-210: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Εξάµηνο 2005. Στοιχειώδης Λογικές Συναρτήσεις ΗΜΥ 2: Λογικός Σχεδιασµός, Εαρινό Εξάµηνο 25 Μαρ-5 ΗΜΥ-2: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Εξάµηνο 25 Κεφάλαιο 4 -i: Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις και Κυκλώµατα Περίληψη Συναρτήσεις και συναρτησιακές (λειτουργικές)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ

ΕΝΑΣ ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝΑΣ ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ Μετά από την εδραίωση της ψηφιακής τηλεόρασης και στην Ελλάδα η αγορά κατακλύστηκε από αποκωδικοποιητές για τις παλαιότερες συσκευές και τηλεοράσεις νέας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Java Παύλος Εφραιμίδης Java Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Java 1 Τύποι Δεδομένων Η Java έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) τύπους δεδομένων αναφορές Java Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II

Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II (Κεφάλαια 25.2, KNK-2ED) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ 1.1 Εισαγωγή...11 1.2 Τα κύρια αριθμητικά Συστήματα...12 1.3 Μετατροπή αριθμών μεταξύ των αριθμητικών συστημάτων...13 1.3.1 Μετατροπή ακέραιων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Python & NLTK: Εισαγωγή Εισαγωγή Γιατί Python? Παρουσίαση NLTK Πηγές και χρήσιμα εργαλεία Φροντιστήριο σε Python Στο φροντιστήριο: Εισαγωγή στην Python Ζητήματα προγραμματισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό Εγκατάσταση Λογισμικού

Οδηγό Εγκατάσταση Λογισμικού ΜΟΝΤΕΛΟ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Οδηγό Εγκατάσταση Λογισμικού ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΛΗ 2: Ψηφιακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό Έτος 24 25 Ηµεροµηνία Εξέτασης 29.6.25 Χρόνος Εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Α ) Ενσωματωμένα Συστήματα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Καταχωρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης Φόρτωσης Καταχωρητές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 Εργασία ΙΙ: Σχεδιασμός Ημερομηνία Παράδοσης: 26 Μαρτίου 2012

Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 Εργασία ΙΙ: Σχεδιασμός Ημερομηνία Παράδοσης: 26 Μαρτίου 2012 Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 Εργασία ΙΙ: Σχεδιασμός Ημερομηνία Παράδοσης: 26 Μαρτίου 2012 Ον/μο φοιτητή: Μπεγέτης Νικόλαος Α.Μ.: 1115200700281 Άσκηση 1(i) Το πλάνο εκτέλεσης για το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα