ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1 http://tourkika.wordpress.com"

Transcript

1 Αρμονία φωνηέντων και συμφώνων. Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της τουρκικής γραμματικής είναι η αρμονία φωνηέντων και συμφώνων. Οι κανόνες της αρμονίας των φωνηέντων και των συμφώνων ισχύουν σε όλα τα κεφάλαια της τουρκικής γραμματικής, γι αυτό ο σπουδαστής πρέπει να γνωρίζει καλά τους κανόνες αυτούς πριν μελετήσει τα κεφάλαια της τουρκικής γραμματικής. Εδώ δεν πρόκειται να καταπιαστώ με λεπτομέρειες αλλά θα παραθέσω τους κανόνες με απλά λόγια και παραδείγματα. Για να προσθέσουμε μια κατάληξη πάνω σε μία λέξη πρέπει πρώτα να επιλέξουμε την κατάλληλη σύμφωνα με τους κανόνες αρμονίας κατάληξη από μια σειρά καταλήξεων (διπλής, τετραπλής ή οκταπλής παραλλαγής). Η επιλογή αυτή στηρίζεται στους κανόνες αρμονίας με βάση το τελαιταίο φωνήεν και το τελευταίο σύμφωνο (*) της λέξης. Πχ. οι καταλήξεις -lar και -ler (διπλή παραλλαγή) σχηματίζουν τον πληθυντικό αριθμό. Εάν θα βάλουμε την κατάληξη -lar ή έαν θα βάλουμε την κατάληξη -ler σε μια λέξη η επιλογή αυτή στηρίζεται στο τελευταίο φωνήεν της λέξης. Ακόμη ένα παράδειγμα. Οι καταλήξεις -cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu και -çü (οκταπλή παραλλαγή) σχηματίζουν ουσιαστικά από ουσιαστικά (δηλώνουν επάγγελμα, χόμπυ ή ιδιότητα). Πότε θα βάλουμε την κάθε μία από τις πιο πάνω καταλήξεις καθορίζεται από το τελευταίο φωνήεν και το τελευταίο σύμφωνο (*) της λέξης. Για το πρώτο παράδειγμα η σωστή κατάληξη για την λέξη kitap = βιβλίο είναι η κατάληξη -lar (kitaplar = βιβλία) και για το δεύτερο παράδειγμα η σωστή κατάληξη για την ίδια λέξη είναι η κατάληξη -çı (kitapçı = βιβλιοπώλης). Προσοχή: Πάντα λαμβάνεται υπόψη το τελευταίο φωνήεν και το τελευταίο σύμφωνο (*) της λέξης. Εάν προσθέσουμε μια κατάληξη πάνω σε μια λέξη και μετά θέλουμε να προσθέσουμε και δεύτερη κατάληξη τότε λαμβάνονται υπόψη το φωνήεν και το σύμφωνο (*) της κατάληξης, που ήδη βάλαμε κ.ο.κ. (*) Το σύμφωνο λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν είναι το τελευταίο γράμμα της λέξης. Αρμονία φωνηέντων: Οι καταλήξεις για την αρμονία φωνηένων χωρίζονται σε δύο ομάδες. Στην ομάδα με δύο παραλλαγές, όπου υπάρχουν τα φωνήεντα a, e και στην ομάδα με τέσσερις παραλλαγές, όπου υπάρχουν τα φωνήεντα ı, i, u, ü. Ο πληθυντικός αριθμός σχηματίζεται με τις καταλήξεις: -lar, -ler και έχει μόνο δύο παραλλαγές, ενώ η γενική πτώση σχηματίζεται με τις καταλήξεις -ın, -in, -un, ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1

2 -ün και έχει τέσσερις παραλλαγές. Τα φωνήεντα είναι 8 και είναι τα εξής: a, e, ı, i, o, ö, u, ü. Χωρίζονται σε δύο ομάδες: Τα χοντρά: ( a, ı, o, u ) Kalın ünlüler και τα λεπτά: ( e, i, ö, ü ) İnce ünlüler Για να μάθουμε τις δύο ομάδες σε μικρό χρονικό διάστημα και για να μην τις ξεχάσουμε ποτέ, για πρακτικούς λόγους, τις ονομάζουμε ως εξής: Τα χοντρά φωνήεντα τα ονομάζουμε Ομάδα του Α (είναι όλα τα φωνήεντα χωρίς τελείες από πάνω, εκτός του e) και τα λεπτά φωνήεντα τα ονομάζουμε Ομάδα του Ε (είναι όλα τα φωνήεντα με τελείες από πάνω και το e). 1ος κανόνας: Εάν το τελευταίο φωνήεν της λέξης είναι ένα από τα φωνήεντα της ομάδας Α ( a, ı, o, u ) τότε στις καταλήξεις διπλής παραλλαγής γράφουμε την κατάληξη με το φωνήεν a και εάν το τελευταίο φωνήεν της λέξης είναι ένα από τα φωνήεντα της ομάδας Ε ( e, i, ö, ü ) τότε στις καταλήξεις διπλής παραλλαγής γράφουμε την κατάληξη με το φωνήεν e. Συνοπτικά ο πιο πάνω κανόνας: Στις καταλήξεις 2Χ παραλλαγής μετά από a, ı, o, u βάζουμε a και στις καταλήξεις 2Χ παραλλαγής μετά από e, i, ö, ü βάζουμε e. Για να μάθουμε τον δεύτερο κανόνα (τετραπλής παραλλαγής) χωρίζουμε τις πιο πάνω ομάδες σε τέσσερις: (a, ı) (e, i) (o, u) (ö, ü) 2ος κανόνας: Εάν το τελευταίο φωνήεν της λέξης είναι ένα από τα φωνήεντα a, ı τότε στις καταλήξεις τετραπλής παραλλαγής γράφουμε την κατάληξη με το φωνήεν ı, εάν το τελευταίο φωνήεν της λέξης είναι ένα από τα φωνήεντα e, i τότε στις καταλήξεις τετραπλής παραλλαγής γράφουμε την κατάληξη με το φωνήεν i, εάν το τελευταίο φωνήεν της λέξης είναι ένα από τα φωνήεντα o, u τότε στις καταλήξεις τετραπλής παραλλαγής γράφουμε την κατάληξη με το φωνήεν u και εάν το τελευταίο φωνήεν της λέξης είναι ένα από τα φωνήεντα ö, ü τότε στις καταλήξεις τετραπλής παραλλαγής γράφουμε την κατάληξη με το φωνήεν ü. ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 2

3 Συνοπτικά ο πιο πάνω κανόνας: Στις καταλήξεις 4Χ παραλλαγής μετά από a, ı βάζουμε ı, στις καταλήξεις 4Χ παραλλαγής μετά από e, i βάζουμε i, στις καταλήξεις 4Χ παραλλαγής μετά από ο, u βάζουμε u και στις καταλήξεις 4Χ παραλλαγής μετά από ö, ü βάζουμε ü. Εξαιρέσεις: Εξαιρούνται των πιο πάνω κανόνων αρκετές ξένες λέξεις κυρίως αραβικής και αγγλικής προέλευσης, οι οποίες αν και το τελευταίο τους φωνήεν είναι χοντρό θεωρείται ότι αυτό είναι το αντίστοιχο λεπτό. Παραθέτω μερικές από τις λέξεις αυτές. Saat, gol, hal, rol. Οι λέξεις αυτές σημειώνονται στο λεξικό ως εξής: Saat, -i. Δηλαδή στις καταλήξεις 2Χ παραλλαγής θα βάλουμε το φωνήεν e και στις 4Χ το φωνήεν i. Saatler, saati, saatin, saate, saatte, saatten. Gol, -ü. Δηλαδή στις καταλήξεις 2Χ παραλλαγής θα βάλουμε το φωνήεν e και στις 4Χ το φωνήεν ü. Goller, golü, golün, gole, golde, golden. Hal, -i. Δηλαδή στις καταλήξεις 2Χ παραλλαγής θα βάλουμε το φωνήεν e και στις 4Χ το φωνήεν i. Haller, hali, halin, hale, halde, halden. Rol, -ü. Δηλαδή στις καταλήξεις 2Χ παραλλαγής θα βάλουμε το φωνήεν e και στις 4Χ το φωνήεν ü. Roller, rolü, rolün, role, rolde, rolden. Αρμονία συμφώνων: Τα σύμφωνα είναι 21 και είναι τα εξής: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y και z. Χωρίζονται σε δύο ομάδες: Τα μαλακά: ( b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z ) Yumuşak ünsüzler και τα σκληρά: ( ç, f, h, k, p, s, ş, t ) Sert ünsüzler Για να μάθουμε τα σκληρά σύμφωνα (διότι σ αυτά αναφέρονται οι κανόνες) σε μικρό χρονικό διάστημα και για να μην τα ξεχάσουμε ποτέ τα τοποθετούμε σε μια δική μας σειρά μαζί με φωνήεντα ούτως ώστε να σχηματισεί μια πρόταση. ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3

4 Fe paşa çok hasta. (Ο πασάς Φε είναι πολύ άρρωστος). Τώρα, που γνωρίζουμε τα 8 σκληρά σύμφωνα ας προχωρήσουμε στους κανόνες: 1ος κανόνας: Εάν το τελευταίο γράμμα μιας λέξης είναι ένα από τα 8 σκληρά σύμφωνα και η λέξη παίρνει κατάληξη, που αρχίζει με το σύμφωνο d τότε το d γίνεται t. Παραδείγματα: Bu Ahmet dir => Bu Ahmet tir Αυτός Αχμέτ είναι => Αυτός είναι ο Αχμέτ. O zaman çocuk-dum => O zaman çocukdum => O zaman çocuktum. Τότε παιδί ήμουνα => Τότε ήμουνα παιδί. Ο επόμενος κανόνας σχετίζεται με τα τέσσερα σκληρά σύμφωνα ç, k, p, t. Για να τα μάθουμε σε μικρό χρονικό διάστημα και για να μην τα ξεχάσουμε ποτέ τα τοποθετούμε σε μια δική μας σειρά μαζί με φωνήεντα ούτως ώστε να σχηματισεί μια λέξη. Peçetaki. (Πετσετάκι). Τώρα, που γνωρίζουμε τα 4 σκληρά σύμφωνα ας προχωρήσουμε στον κανόνα: 2ος κανόνας: Εάν το τελευταίο γράμμα μιας λέξης είναι ένα από τα τέσσερα σκληρά σύμφωνα ç, k, p, t και η λέξη παίρνει κατάληξη, που αρχίζει με φωνήεν τότε τα πιο πάνω σκληρά σύμφωνα μετατρέπονται στα αντίστοιχά τους μαλακά, όπως φαίνεται πιο κάτω: Το p γίνεται b Το ç γίνεται c Το t γίνεται d Το k γίνεται ğ Εάν πριν από το k υπάρχει το σύμφωνο n τότε το k γίνεται g Το nk γίνεται ng Εξαιρέσεις: Εξαιρούνται από τον πιο πάνω κανόνα οι πλείστες μονοσύλλαβες τουρκικές λέξεις και ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 4

5 οι λέξεις ξένης προέλευσης. Το k στην λέξη Türk θα παραμείνει k όταν βάλουμε κατάληξη, που αρχίζει από φωνήεν (πχ αιτιατική) (Είναι μονοσύλλαβη λέξη). Türk- ü => Türkü => τον Τούρκο. Το t στην λέξη tişört θα παραμείνει t όταν βάλουμε κατάληξη, που αρχίζει από φωνήεν (πχ αιτιατική) (Είναι λέξη ξένης προέλευσης). Tişört -ü => Tişörtü => την φανέλα. Παραδείγματα: Meslek-im-i çok seviyorum. => Meslekimi çok seviyorum. => Mesleğimi çok seviyorum. Επάγγελμά μου το πολύ αγαπώ. => Αγαπώ πολύ το επάγγελμά μου. Ümit-imiz-i kaybetmeyelim. => Ümitimizi kaybetmeyelim. => Ümidimizi kaybetmeyelim. Ελπίδα μας την να μην χάσουμε. => Να μην χάσουμε την ελπίδα μας. ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 5

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ [ ΜΑΘΗΜΑ:ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I ]

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ [ ΜΑΘΗΜΑ:ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I ] ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ [ ΜΑΘΗΜΑ:ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I ] Türk alfabesi(= το αλφάβητο του Τούρκου): Αα (α) Βb (μπε) Cc (τζε) Çç (τσε) Dd (ντε) Ee (ε) Ff (φε) Gg (γκε) Ğğ (γιουμουσακ γκε)- το κεφαλαίο δε χρησιμοποιείται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.1 ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Στη παράγραφο αυτή θα γνωρίσουμε μερικές βασικές έννοιες της Λογικής, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, για τη σαφέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

ŞİMDİKİ ZAMAN - ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ. İmek yardımcı fiili Βοηθητικό ρήμα είμαι

ŞİMDİKİ ZAMAN - ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ. İmek yardımcı fiili Βοηθητικό ρήμα είμαι ŞİMDİKİ ZAMAN - ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ İmek yardımcı fiili Βοηθητικό ρήμα είμαι Το ρήμα είμαι στον ενεστώτα (σε όλα τα πρόσωπα) είναι κατάληξη και δεν τονίζεται ποτέ. Παράδειγμα με την λέξη doktor (ντοκτόρ) = γιατρός:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Στοιχεία Θεωρίας - Λυμένα Παραδείγματα. Ασκήσεις - Ερωτήσεις Θεωρίας. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός)

ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Στοιχεία Θεωρίας - Λυμένα Παραδείγματα. Ασκήσεις - Ερωτήσεις Θεωρίας. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ Στοιχεία Θεωρίας - Λυμένα Παραδείγματα Ασκήσεις - Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας

Α/ Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ Στον Οδηγό Εκπόνησης Πτυχιακής δίδονται ορισμένες κατευθύνσεις για τον τρόπο εκπόνησης της πτυχιακής και για την εμφάνιση που θα έχει ο περιεχόμενο της πτυχιακής εργασίας. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες 1.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Ένα αριθμητικό σύστημα ορίζει ένα σύνολο τιμών που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση μίας ποσότητας. Ποσοτικοποιώντας τιμές και αντικείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

Τετράδια κιθάρας Θεωρία της μουσικής. Τετράδια κιθάρας. Μείζονες κλίμακες (με υφέσεις και διέσεις) Επιμέλεια: Ευγένιος Αστέρις

Τετράδια κιθάρας Θεωρία της μουσικής. Τετράδια κιθάρας. Μείζονες κλίμακες (με υφέσεις και διέσεις) Επιμέλεια: Ευγένιος Αστέρις Τετράδια κιθάρας Μείζονες κλίμακες (με υφέσεις και διέσεις) Επιμέλεια: Ευγένιος Αστέρις Επικοινωνία : evgeniosasteris@pathfinder.gr 1 Περιεχόμενα Κλίμακες... 3 Μείζονες κλίμακες... 3 Η κλίμακα Ντο μείζονα...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α, Β, Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α, Β, Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0058_1-16_1-16 12/13/12 2:30 PM Page 1 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α, Β, Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0058_1-16_1-16 3/29/13 11:19 AM Page 2 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOI ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγένιος Αστέρις Τετράδια Κιθάρας

Ευγένιος Αστέρις Τετράδια Κιθάρας Ευγένιος Αστέρις Τετράδια Κιθάρας Δωρεάν Μαθήματα κιθάρας 6 Απριλίου 2010 1 Ευγένιος Αστέρις Τετράδια Κιθάρας Δωρεάν Μαθήματα κιθάρας Επικοινωνία : evgeniosasteris@pathfinder.gr ή στην σελίδα του βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές Η έννοια της μεταβλητής Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η έννοια της μεταβλητής στον προγραμματισμό είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια που αυτή έχει σε μαθηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Προγραμματίζω με το ΒΥΟΒ 1 Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Από το μάθημα της Φυσικής γνωρίζουμε ότι κίνηση σημαίνει αλλαγή της θέσης ενός αντικειμένου. Οι εντολές κίνησης που μας παρέχει το ΒΥΟΒ χωρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ Τα γράμματα της γλώσσας μας κάνουν το αλφάβητο και είναι 24: α, Α = άλφα ν, Ν = νι β, Β = βήτα ξ, Ξ = ξι γ, Γ = γάμα ο, Ο = όμικρον δ, Δ = δέλτα π, Π = πι ε, Ε = έψιλον

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματικές ιδιομορφίες & όροι

Γραμματικές ιδιομορφίες & όροι Γραμματικές ιδιομορφίες & όροι Όρος Εξήγηση Παράδειγμα Αιτιατική Η Αιτιατική είναι η πτώση του άμεσου αντικειμένου. Συνήθως συμβαίνει κάτι σε έμβια όντα ή αντικείμενα. Η Αιτιατική μπορεί επίσης να χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Τετράδια κιθάρας. Ασκήσεις για εξάσκηση και ζέσταμα. Επιμέλεια: Ευγένιος Αστέρις. Επικοινωνία : evgeniosasteris@pathfinder.gr

Τετράδια κιθάρας. Ασκήσεις για εξάσκηση και ζέσταμα. Επιμέλεια: Ευγένιος Αστέρις. Επικοινωνία : evgeniosasteris@pathfinder.gr Τετράδια κιθάρας Επιμέλεια: Ευγένιος Αστέρις Επικοινωνία : evgeniosasteris@pathfinder.gr 1 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Ασκήσεις χωρίς την κιθάρα...4 Ασκήσεις έκτασης δαχτύλων...5 1-2-3-4 (Απλοποιημένη Εκδοχή)...5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το μάθημα της Έκθεσης

Οδηγίες για το μάθημα της Έκθεσης Οδηγίες για το μάθημα της Έκθεσης 1. Αρχικά, διαβάζουμε το κείμενο και τις ερωτήσεις του. Κατά κανόνα, απ την πρώτη ανάγνωση προκύπτει μια αποσπασματική εικόνα, που κάτω απ το καθεστώς του άγχους καλλιεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σπυρίδων Τζινιέρης-ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Επιμέλεια: Σπυρίδων Τζινιέρης-ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τι είναι κλάσμα; Κλάσμα είναι ένα μέρος μιας ποσότητας. ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κλάσμα είναι ένας λόγος δύο αριθμών(fraction is a ratio of two whole numbers) Πως εκφράζετε συμβολικά ένα κλάσμα; Εκφράζετε

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

of Mathematics των I.Stewart και D.Tall, Oxford University Press.

of Mathematics των I.Stewart και D.Tall, Oxford University Press. Σημειώσεις του Μαθήματος Μ1124 Θεμέλια των Μαθηματικών Βασισμένες στο βιβλίο των I.Stewart και D.Tall Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2012 Εισαγωγή Αρχίζοντας τη μελέτη των μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: οµή Φράσης

Κεφάλαιο 3: οµή Φράσης Κεφάλαιο : οµή Φράσης 1 Η οµή της Φράσης Αναφερθήκαµε για πρώτη φορά στο Κεφάλαιο 1 στις φραστικές κατηγορίες, ή αλλιώς Φράσεις. Οι Φράσεις, είναι αποτέλεσµα του συνδυασµού ή, αλλιώς συγχώνευσης (merging)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Γενικά. Επιφάνεια σχεδίασης. Όργανα σχεδίασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Γενικά. Επιφάνεια σχεδίασης. Όργανα σχεδίασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενικά Τα περισσότερα στοιχεία αυτού του κεφαλαίου είναι γνωστά στους φοιτητές. Η εκ νέου παράθεσή τους στο παράρτημα γίνεται για λόγους υπενθύμισης και πιο ολοκληρωμένης παρουσίασης. Στην ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΑ Α ΕΤΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΑ Α ΕΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΑ Α ΕΤΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΑ Α ΕΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Το παρόν Αναλυτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών.

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών. 1 από 10 Sudoku. Αν κάποιος ασχοληθεί με ένα λαό το σίγουρο είναι πως θα βρει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, χαρακτηριστικά του τρόπου σκέψης - και της στάσης ζωής γενικότερα - του λαού αυτού, και πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα