9. ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9. ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ"

Transcript

1 96 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 9. ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ Με το τέλος του 19ου αιώνα, το Τονικό Μουσικό Σύστημα ολοκληρώνει τη διαδρομή της εξέλιξής του. Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο συνεχής χρωματισμός και οι διαδοχικές μετατροπίες χωρίς σαφείς αναφορές συγκεκριμένων τονικών κέντρων, καθώς και η διαρκής χρήση της διαφωνίας, χωρίς την αναμενόμενη λύση που αποτελούσε το φυσικό επακόλουθο στην παραδοσιακή τονική αρμονία, αποδυνάμωσαν και προοδευτικά αναίρεσαν τα κύρια χαρακτηριστικά του Τονικού Συστήματος 173. Οι συνθέτες του 20ού αιώνα έρχονται αντιμέτωποι με ένα απεριόριστο εύρος δυνατοτήτων, όσον αφορά την ανασύνταξη και αναδόμηση του ηχητικού υλικού. Ορισμένοι από αυτούς επιλέγουν να αποκοπούν εντελώς από οτιδήποτε συσχετίζεται με το προϋπάρχον σύστημα, προσανατολιζόμενοι σε νέες ηχητικές δομές, ενώ κάποιοι άλλοι προτιμούν να χρησιμοποιήσουν το ήδη υπάρχον και ανεπτυγμένο υλικό με νέους τρόπους 174. Στο πλαίσιο αυτού του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με τους τελευταίους, οι οποίοι κατ ουσία αποτελούν τους συνεχιστές της παράδοσης της τονικής και της τροπικής αρμονίας, αφού στο έργο τους διατηρείται τουλάχιστον η αίσθηση τονικού κέντρου. Ήδη από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, ο Ρώσος συνθέτης Modest Musorgsky, επηρεασμένος από τη λαϊκή και εκκλησιαστική μουσική της πατρίδας του και γενικότερα από τις τροπικές κλίμακες της Ανατολικής Μουσικής, χρησιμοποιεί στο έργο του το συγχορδιακό υλικό της τονικής αρμονίας χωρίς να το συντάσσει με τις καθιερωμένες λειτουργικές σχέσεις ή και αντιστρόφως, εφαρμόζει τις καθιερωμένες λειτουργικές διαδοχές (π.χ. V-I) με εμπλουτισμένο ηχητικό υλικό. Μπορούμε να παρατηρήσουμε μία ποικιλία αντισυμβατικών, νεωτεριστικών χρήσεων, στις οποίες: α) συγχορδίες - φορείς συγκεκριμένου λειτουργικού ρόλου, όπως η μείζονα συγχορδία μεθ εβδόμης μικρής (δεσπόζουσα μεθ εβδόμης), αποδεσμεύονται από τον λειτουργικό τους χαρακτήρα και δεν ηχούν ως μέρος μιας αρμονικής προόδου αλλά ως αυτόνομες και ανεξάρτητες συνηχήσεις, που συνδράμουν ενίοτε στη δημιουργία μιας στατικής, αιωρούμενης ηχητικής ατμόσφαιρας (Παρ. 9.1). 173 Βλ. Ιωαννίδης Γιάννης: Αρμονία, Μέρος Τέταρτο, ό.π., σελ. 1 και Siegmeister Elie: Harmony and Melody, Vol. II: Modulation; Chromatic and modern styles, εκδ. Wadsworth Publishing Company, Inc., Belmont, Καλιφόρνια 1977, σελ Πρβλ. Heldt Guido: «Pluralität der Aufgaben und Stile», Geschichte der Musik im 20. Jahrhundert: , επιμ. Riethmüller Albrecht, εκδ. Laaber, Γερμανία 2006, σελ _ARMONIA.indd 96

2 ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ 97 β) διαφωνίες κινούνται ελεύθερα χωρίς να συνδέονται με κάποιο στάδιο προετοιμασίας ή λύσης, σκιαγραφώντας ηχητικούς «τονισμούς» (Παρ. 9.2). γ) απομακρυσμένες τονικότητες διαδέχονται η μία την άλλη σε γρήγορο ρυθμό μεταβολής, πέρα από τις καθιερωμένες μετατροπικές διαδικασίες και χωρίς την εδραίωση κάποιου τονικού κέντρου, οδηγώντας στη δημιουργία ενός ηχητικού καλειδοσκοπίου (Παρ. 9.3). δ) παράλληλη κίνηση συγχορδιών εφαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο που εμπεριέχονται τα αποφευκτέα για περισσότερο από μισή χιλιετία παράλληλα αρμονικά διαστήματα πεμπτών και ογδόων (Παρ. 9.4). 175 ε) παραδοσιακές λειτουργικές σχέσεις, όπως η V-I, εμπλουτίζονται ηχητικά με τη χρήση ξένων φθόγγων, οι οποίοι δεν επηρεάζουν τις αρμονικές λειτουργίες των συγχορδιών αλλά μεταβάλουν το παραγόμενο ηχητικό αποτέλεσμα (Παρ. 9.5) 176. Πολλοί από τους προαναφερθέντες νεωτερισμούς παρατηρήθηκαν και στο έργο των συνθετών του όψιμου Ρομαντισμού, αλλά προήλθαν κατά κανόνα ως αποτέλεσμα ενός διαφορετικού «σκέπτεσθαι». Σημασία έχει ότι οι ταυτόχρονες ανανεωτικές προσπάθειες, που λαμβάνουν χώρα κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη, που επιφέρει ο κορεσμός του Τονικού Μουσικού Συστήματος, για την ανασύνταξη του ηχητικού υλικού. Ο Claude Debussy υιοθέτησε και χρησιμοποίησε ένα μεγάλο μέρος από τα αρμονικά ευρήματα του Musorgsky 177. Η αποδέσμευση των συγχορδιών από τον λειτουργικό τους χαρακτήρα έτυχε διευρυμένης χρήσης στο έργο του και οδήγησε σε μία γενικευμένη απομάκρυνση από την παράδοση της λειτουργικής αρμονίας 178 (Παρ. 9.6). Παρομοίως και η παράλληλη κίνηση σύμφωνων αλλά και διάφωνων συγχορδιών, που εμπεριέχει παράλληλα αρμονικά διαστήματα πεμπτών και ογδόων, αποτελεί υφολογικό χαρακτηριστικό του Γάλλου συνθέτη (Παρ. 9.7, 9.8 και 9.9). 175 Πρβλ. Drabkin William: «Consecutive fifths, consecutive octaves», Grove Music Online, ό.π., 03/06/2008, «In the late 19th century and the 20th, consecutive 5ths were used for exotic, folklike or archaic effect». 176 Βλ. Siegmeister, ό.π., σελ και 388 καθώς και Burkholder και Palisca, ό.π., σελ Βλ. Whittall Arnold: Musical Composition in the Twentieth Century, εκδ. Oxford University Press, Οξφόρδη 1999, σελ. 18 και Garden Edward: «Solo Song. (c) Russia», The New Oxford History of Music, Vol. IX Romanticism , επιμ. Abraham Gerald, εκδ. Oxford University Press, Οξφόρδη 2006, σελ Πρβλ. Ιωαννίδης, Αρμονία, Μέρος Τέταρτο, ό.π., σελ. 12, «Η παρουσία και ο ρόλος της Διαφωνίας στην Ιμπρεσιονιστική μουσική είναι περισσότερο η προσθήκη χρώματος και λιγότερο η προσθήκη συναισθηματικού φόρτου και έντασης με λειτουργικές συνέπειες.» και Abraham Gerald: «The reaction against Romanticism: », The New Oxford History of Music, Vol. X The Modern Age , επιμ. Cooper Martin, εκδ. Oxford University Press, Οξφόρδη 2007, σελ _ARMONIA.indd 97

3 98 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 03_ARMONIA.indd 98

4 ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ 99 03_ARMONIA.indd 99

5 100 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Παράδειγμα 9.1: Modest Musorgsky, Boris Godunov, Prologue, Σκηνή II, μ Βλ. Musorgsky Modest: Boris Godunov, επιμ. Lloyd-Jones David, εκδ. Oxford University Press, Οξφόρδη 1975, σελ _ARMONIA.indd 100

6 ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ 101 Παράδειγμα 9.2: Modest Musorgsky, Pictures at an Exhibition, Limoge. The Market, μ Τα παραπάνω, μαζί με την πρακτική της διαδοχικής εμφάνισης απομακρυσμένων τονικά συγχορδιών ή και τονικοτήτων χωρίς σαφείς μετατροπίες και εγκαθιδρύσεις συγκεκριμένων τονικών κέντρων, (Παρ. 9.10) αποτέλεσαν βασικά γνωρίσματα του Ιμπρεσιονισμού 181. Με την εγκατάλειψη της λειτουργικής σχέσης των συγχορδιών, ο Ιμπρεσιονισμός διατηρεί μόνο την αίσθηση ενός κυρίαρχου τονικού κέντρου, ενώ οι υπόλοιπες βαθμίδες της κλίμακας δεν υπόκεινται σε κάποια ιεραρχική διάταξη, αλλά η διαδοχή τους διέπεται ως επί το πλείστον από τα τυπικά χαρακτηριστικά μίας γραμμικής κίνησης ανάλογης της μελωδικής κίνησης των φωνών. Δηλαδή, οι συγχορδιακές ηχητικές επιφάνειες του δισδιάστατου μελωδικο-αρμονικού χώρου ανεξαρτητοποιούνται από την παράμετρο του αρμονικού λειτουργικού συσχετισμού, αποκτούν έναν περαιτέρω βαθμό ελευθερίας στην κίνησή τους και ακολουθούν γραμμική συμπεριφορά (Παρ. 9.11) Βλ. Musorgsky Modest: Pictures at an Exhibition, εκδ. Compozitor Publishing House, Αγία Πετρούπολη 2003, σελ Πρβλ. Scholes Percy A.: «Impressionism», The Oxford Companion to music, ό.π., σελ. 509 και Pasler Jann: «Impressionism 2. Stylistic innovation», Grove Music Online, ό.π., 01/12/ Πρβλ. Carner Mosco: «Music in the Mainland of Europe: », The New Oxford History of Music, Vol. X The Modern Age , ό.π., σελ _ARMONIA.indd 101

7 102 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 03_ARMONIA.indd 102

8 ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ _ARMONIA.indd 103

9 104 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Παράδειγμα 9.3: Modest Musorgsky, Boris Godunov, Prologue, Σκηνή II, μ Βλ. Musorgsky Modest: Boris Godunov, ό.π., σελ _ARMONIA.indd 104

10 ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ 105 Παράδειγμα 9.4: Modest Musorgsky, Boris Godunov, Πρώτη Πράξη, Σκηνή I, μ Κίνηση, βασιζόμενη σε παρόμοιο γραμμικό μοντέλο, παρατηρείται και στο ομορρυθμικό πλέγμα της μεσαιωνικής και αναγεννησιακής μουσικής με τη διαφορά ότι αποτελεί προσομοίωση και διέπεται από τα τυπικά χαρακτηριστικά της μελωδικής κίνησης της εποχής. Η χαλάρωση και τελικά η απαλοιφή των παραδοσιακών λειτουργικών δεσμών μεταξύ των βαθμίδων της κλίμακας, που έλαβε χώρα ήδη από τον 19ο αιώνα, καθώς και η σταδιακή απελευθέρωση της χρήσης των ξένων φθόγγων και των παρενθετικών συγχορδιών ενίσχυσαν τη συνεχή διεύρυνση του τονικού χώρου. Η τονικότητα, της οποίας ο εμπλουτισμός κατά την εποχή του Μπαρόκ περιοριζόταν στη χρήση της παρενθετικής δεσπόζουσας και ντιμινουίτας μιας οποιασδήποτε βαθμίδας της κλίμακας, διευρύνεται κατά τον 20ό αιώνα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορεί να συμπεριλάβει στους κόλπους της οποιαδήποτε συγχορδία σε οποιαδήποτε βαθμίδα της χρωματικής κλίμακας (Παρ. 9.12). Οι μετατροπίες, οι οποίες αρχικά κατά την εποχή του Μπαρόκ βασίζονται στις σχέσεις πέμπτης, χρησιμοποιούν τις σχέσεις τρίτης κατά την εποχή του όψιμου κλασικισμού και του Ρομαντισμού και εν τέλει τις σχέσεις δεύτερης και τέταρτης αυξημένης κατά τον 20ό αιώνα, κλείνοντας με αυτές τον κύκλο των δυνατών συσχετισμών. 184 Βλ. Musorgsky Modest: Boris Godunov, ό.π., σελ _ARMONIA.indd 105

Σύντομη εισαγωγή στον μουσικό αυτοσχεδιασμό

Σύντομη εισαγωγή στον μουσικό αυτοσχεδιασμό 1 Αντώνης Λαδόπουλος: Σύντομη εισαγωγή στον μουσικό αυτοσχεδιασμό Σύντομη εισαγωγή στον μουσικό αυτοσχεδιασμό 1. Ένας ορισμός: Τι είναι αυτοσχεδιασμός Ως αυτοσχεδιασμό στη Δυτική μουσική θα ορίσουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΙΟΧΑΝΝΕΣ ΜΠΡΑΜΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΙΟΧΑΝΝΕΣ ΜΠΡΑΜΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΙΟΧΑΝΝΕΣ ΜΠΡΑΜΣ Μαντζιαφού Ελένη Τμήμα Μουσικών Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, e_mantziafou@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ O Γιοχάννες

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά της αντίληψης του χρόνου στη μουσική

Χαρακτηριστικά της αντίληψης του χρόνου στη μουσική Χαρακτηριστικά της αντίληψης του χρόνου στη μουσική Γεώργιος Παπαδέλης Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Α.Π.Θ. 1. Εισαγωγή Ο χρόνος είναι μια από τις θεμελιώδεις έννοιες που απασχόλησε τη

Διαβάστε περισσότερα

ALFRED SCHNITTKE CONCERTO GROSSO NO. 1 (1976-77)

ALFRED SCHNITTKE CONCERTO GROSSO NO. 1 (1976-77) Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Θεόφιλου Λαμπριανίδη (Α.Μ.01/05) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 2010 ALFRED SCHNITTKE CONCERTO GROSSO NO. 1 (1976-77)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2004

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2004 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2004 Διδακτορική διατριβή Ιουλίας Λαζαρίδου-Ελμαλόγλου Μ έ ρ ο ς Ι Κ ε φ ά λ α ι ο 4 σ. 8 5-158 Τ ε τ ρ ά χ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ERIK SATIE 1

ΔΥΟ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ERIK SATIE 1 ΔΥΟ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ERIK SATIE 1 Ανδρέογλου Παναγιώτης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών andreogloup@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΨΑΡΡΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΠΗ ΑΜ: 742 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφικές τάσεις στη μουσική ιστοριογραφία. Πολύβιος Ανδρούτσος*

Φιλοσοφικές τάσεις στη μουσική ιστοριογραφία. Πολύβιος Ανδρούτσος* Φιλοσοφικές τάσεις στη μουσική ιστοριογραφία Πολύβιος Ανδρούτσος* Εισαγωγικά Τόσο η έννοια όσο και η υπόσταση της ιστοριογραφίας ως αυτόνομης επιστήμης, έχουν ευρωπαϊκή καταγωγή και αντιστοιχούν σε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΟΥΚΑΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΠΑΛΛΗΝΗ 2010 γνήσιο αντίγραφο Ε. Λουκάκη: «Σηµειώσεις Μορφολογίας της Μουσικής Α

Διαβάστε περισσότερα

Ιγκόρ Στραβίνσκι (1882-1971) Η Συµφωνία των Ψαλµών (1930) 1 ο Μέρος

Ιγκόρ Στραβίνσκι (1882-1971) Η Συµφωνία των Ψαλµών (1930) 1 ο Μέρος Ιγκόρ Στραβίνσκι (1882-1971) Η Συµφωνία των Ψαλµών (1930) 1 ο Μέρος Ο Στραβίνσκι, χρησιµοποιώντας διαφορετικά µουσικά στοιχεία και τάσεις της µουσικής, κατάφερε να δηµιουργήσει µουσικά έργα που τον καταξίωσαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΧΟΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΧΟΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΧΟΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ. Αθανάσιος Αµπατζίδης. Πτυχιακή Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ. Αθανάσιος Αµπατζίδης. Πτυχιακή Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Αθανάσιος Αµπατζίδης Πτυχιακή Εργασία Μινιµαλιστική Μουσική: Το Παράδειγµα του Steve Reich Επιβλέπον Μέλος Δ.Ε.Π. Πέτρος Βούβαρης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Μουσική είναι η απόλαυση που νιώθει η ανθρώπινη ψυχή, όταν µετράει χωρίς να ξέρει πως µετράει» Gottfried Leibniz

ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Μουσική είναι η απόλαυση που νιώθει η ανθρώπινη ψυχή, όταν µετράει χωρίς να ξέρει πως µετράει» Gottfried Leibniz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιεχόµενα... 1 2. Εισαγωγή.2 3. Μαθηµατικά και Μουσική: «Η σχέση τους µέσα από το χρόνο»...4 4. Α) Σειρές Fibbonacci και χρυσή αναλογία...17 Β) Η Τριγωνοµετρία στη Μουσική και τους Ήχους.

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμοί και ρυθμανάλυση:

ρυθμοί και ρυθμανάλυση: ρυθμοί και ρυθμανάλυση: ένα εργαλείο κατανόησης του αστικού χώρου και χρόνου γεωργία - σοφία μουστάκα επιβλέπων : σταύρος σταυρίδης τετάρτη 03/02/2010_12.30 μ.μ._σχολή αρχιτεκτόνων μηχανικών ε.μ.π. ρυθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Μάκης Βασιλειάδης: θεωρητική προσέγγιση οργανικών σκοπών και ταξιμιών Φοιτητής: Σταθόπουλος Άγγελος (Α.Μ. 1176)

Διαβάστε περισσότερα

3. O Κανόνας και η μίμηση

3. O Κανόνας και η μίμηση 12 3. O Κανόνας και η μίμηση Ο κανόνας είναι μια αυστηρή μορφή της μίμησης των φωνών. Ο πρώτος κανόνας εμφανίστηκε τον 13 ο αιώνα, και τον 14 ο εξελίχθηκε σε rondellus και caccia. Για την πληρέστερη διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ζώτος: Από την Θεωρία στην Πράξη. Δρόμοι, ταξίμια και τεχνικές συνοδείας.

Χρήστος Ζώτος: Από την Θεωρία στην Πράξη. Δρόμοι, ταξίμια και τεχνικές συνοδείας. Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Χρήστος Ζώτος: Από την Θεωρία στην Πράξη. Δρόμοι, ταξίμια και τεχνικές συνοδείας. Φοιτητής: Σαρακατσιάνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΥΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΣΟΥΚΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΥΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΣΟΥΚΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΥΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΣΟΥΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΠΑΛΑΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΑ 2011 Στην οικογένειά μου... Στους φίλους μου... Και στους καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ELLIOTT CARTER

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ELLIOTT CARTER 1 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ELLIOTT CARTER Πέτρος Βούβαρης Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας vouvaris@uom.gr Περίληψη Το βιβλίο του Elliott

Διαβάστε περισσότερα

Κακαγιάννη Βασιλική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, vkakagian@yahoo.com.

Κακαγιάννη Βασιλική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, vkakagian@yahoo.com. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΔΑΜΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΜΑΚΡΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1 Κακαγιάννη Βασιλική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«Ralph Shapey - ο ρομαντικός επαναστάτης συνθέτης: μέθοδος και αποτέλεσμα.»

«Ralph Shapey - ο ρομαντικός επαναστάτης συνθέτης: μέθοδος και αποτέλεσμα.» «Ralph Shapey - ο ρομαντικός επαναστάτης συνθέτης: μέθοδος και αποτέλεσμα.» Αθανάσιος Ζέρβας* Περίληψη Αν και οι τεχνικές σύνθεσης του Ralph Shapey μας παραπέμπουν σε μηχανιστικούς χειρισμούς στο ρυθμικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Ζέρβας. Debussy και τζαζ αντανακλάσεις: Φθογγικοί σχηματισμοί και αυτοσχεδιαστικοί μετασχηματισμοί. Περίληψη

Αθανάσιος Ζέρβας. Debussy και τζαζ αντανακλάσεις: Φθογγικοί σχηματισμοί και αυτοσχεδιαστικοί μετασχηματισμοί. Περίληψη Αθανάσιος Ζέρβας Debussy και τζαζ αντανακλάσεις: Φθογγικοί σχηματισμοί και αυτοσχεδιαστικοί μετασχηματισμοί. Περίληψη Η μουσική σκέψη και πρακτική του Claude Debussy τοποθετούν το σύνολο του έργο του στη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΝΤΙΝΣΚΙ ΚΑΙ Η ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο ΚΑΝΤΙΝΣΚΙ ΚΑΙ Η ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο ΚΑΝΤΙΝΣΚΙ ΚΑΙ Η ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Διπλωματική εργασία στο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

ΧΑΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Τ. Ε. Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τμήμα Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής Επιβλέπων καθηγητής : κος Δημήτριος Καραμάνης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΑ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΣΤΟΝ ΗΧΟ ΕΝΟΣ ΕΓΧΟΡΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ]

[ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ] 2013 Μουσικό Γυμνάσιο / Λύκειο Ιλίου Ευαγγελία Λουκάκη [ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ] Σημειώσεις για τις ανάγκες διδασκαλίας του μαθήματος της Αρμονίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ Στην Αρµονία συναντώνται συνηχήσεις-συγχορδίες

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικές Πράξεις. Βιβλίο Μαθητή

Μουσικές Πράξεις. Βιβλίο Μαθητή Μουσικές Πράξεις Βιβλίο Μαθητή Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόλογος... 5 A ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κεφάλαιο 1: Η περίοδος της μονοφωνίας... 7 Κεφάλαιο 2: Η πολυφωνική μουσική... 19 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κεφάλαιο 3: Η μουσική του μπαρόκ...

Διαβάστε περισσότερα

Κουιντέτο Πιάνου Η Πέστροφα του Φραντζ Σούμπερτ, 4η κίνηση: Μία αναλυτική προσέγγιση, Δρ Σ. Κοτσώνη-Brown

Κουιντέτο Πιάνου Η Πέστροφα του Φραντζ Σούμπερτ, 4η κίνηση: Μία αναλυτική προσέγγιση, Δρ Σ. Κοτσώνη-Brown Κουιντέτο Πιάνου Η Πέστροφα του Φραντζ Σούμπερτ, 4η κίνηση: Μία αναλυτική προσέγγιση, Δρ Σ. Κοτσώνη-Brown Ιστορικό Υπόβαθρο: Κατά τη ρομαντική περίοδο, το ληντ (Lied) ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή γένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΒΙΟΛΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΒΙΟΛΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΒΙΟΛΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός. 1.2 Στόχοι

1. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός. 1.2 Στόχοι 1 1. Εισαγωγή 2 Η μουσική είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, αποτελεί σημαντικό στοιχείο κάθε κουλτούρας και εξυπηρετεί διαφορετικές λειτουργίες της καθημερινότητας. Ως μια μοναδική μορφή μη λεκτικής

Διαβάστε περισσότερα

European Music Portfolio

European Music Portfolio European Music Portfolio A creative way into languages (EMP-L) Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Φάκελος Μουσικής Ένας δημιουργικός δρόμος για την εκμάθηση των γλωσσών Εγχειρίδιο πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα