Χ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών"

Transcript

1 Πρόσφατες εξελίξεις στη θεραπεία A' Μέρος Β. Κ. ΜΠΟΥΡΝΙΑ Ειδικευόμενη Ρευματολογίας Π. Γ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Αναπλ. Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Χ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Σκοπός: Το συστηματικό σκληρό δερ μα είναι μία χρόνια αυτοάνοση νόσος με κλινικές εκδηλώσεις που πηγάζουν από την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος, από την ανάπτυξη ίνωσης και από τη βλάβη των μικρών αγγείων. Στόχος μας ήταν να απεικονίσουμε με κριτικό πνεύμα τα νεότερα δεδομένα για τις πρόσφατες εξελίξεις στη θεραπεία του σκληροδέρματος. Μέθοδοι: Χρησιμοποιώντας τους όρους «σκληρόδερμα» και «θεραπεία» αναζητήσαμε στο PubMed βιβλιογραφία δημοσιευμένη στην αγγλική γλώσσα μεταξύ 1972 και Από τα 3441 άρθρα που προέκυψαν επιλέξαμε για περαιτέρω συζήτηση και αξιολόγηση 110 που αναφέρονταν στις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις του σκληροδέρματος. Αποτελέσματα: Οι ανταγωνιστές των υποδοχέων ενδοθηλίνης και οι αναστολείς της φωσφωδιεστεράσης-5 φαίνεται ότι συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με το σκληρόδερμα πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης και της περιφερικής αγγειακής νόσου. Η χημειοθεραπεία σε υψηλές δόσεις με επακόλουθη αυτόλογη ή αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων επίσης αναδεικνύεται ως μία πολλά υποσχόμενη θεραπευτική προοπτική, που μένει να επιβεβαιωθεί από τα αποτελέσματα των εν εξελίξει τυχαιοποιημένων μελετών. Η ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη, η μυκοφενολάτη, η πρόκληση ανοσολογικής ανοχής στο από του στόματος χορηγούμενο κολλαγόνο τύπου Ι, η ριτουξιμάμπη, η φλουοξετίνη, η πιρφενιδόνη, η halofuginone και οι αναστολείς κινάσης της τυροσίνης έχουν όλα δοκιμαστεί στη θεραπεία του σκληροδέρματος με ποικίλα αποτελέσματα που χρειάζονται επιβεβαίωση από εκτενέστερες μελέτες. Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση στην κλινική πράξη παραμένει μία πρόκληση. Επί του παρόντος χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό οι εφαρμοσμένες θεραπευτικές πρακτικές σε συνδυασμό με τις νεότερες που περιγράφονται εδώ. Ωστόσο λόγω του πλειομορφικού χαρακτήρα της νόσου είναι δυσχερής ο καθορισμός κριτηρίων έκβασης για χρήση στις κλινικές μελέτες. Λέξεις ευρετηρίου: σκληρόδερμα, μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, αντι-ινωτικοί παράγοντες, ανοσοτροποποιητικά φάρμακα. Το συστηματικό σκληρόδερμα είναι ένα συστηματικό, αυτοάνοσο νόσημα άγνωστης αιτιολογίας, που χαρακτηρίζεται από ίνωση του δέρματος, φαινόμενο Raynaud και ποικίλη συμμετοχή του μυοσκελετικού, αναπνευστικού, καρδιαγγειακού, γαστρεντερικού και ανώτερου ουροποιητικού συστήματος. Οι κλινικές εκδηλώσεις του σκληροδέρματος θεωρούνται απόρροια: α) της μη φλεγμονώδους καταστροφικής βλάβης των μικρών, κυρίως, αγγείων, β) της ενεργοποίησης του ανοσοποιη- 12

2 A Β Εικόνα 1. Προσβολή δέρματος του προσώπου από συστηματικό σκληρόδερμα. A. Διάχυτο συστηματικό σκληρόδερμα: το δέρμα είναι λείο, τεταμένο, δεν εγείρεται σε πτυχές και η προσπάθεια της ασθενούς να κλείσει το στόμα της δεν επιτυγχάνει, διότι υπάρχει έντονη συρρίκνωση του δέρματος περιστοματικά με αποτέλεσμα να χάνεται η πλαστικότητά του. B. Περιορισμένο συστηματικό σκληρόδερμα: Το δέρμα είναι προσβεβλημένο αλλά όχι τόσο άκαμπτο, ενώ κυριαρχούν οι τηλαγγειεκτασίες που είναι διευρύνσεις του τριχοειδικού δικτύου κατά τόπους, χαρακτηριστικές του περιορισμένου σκληροδέρματος. τικού συστήματος και γ) της αυξημένης παραγωγής εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας από τους ινοβλάστες, που οδηγεί σε ίνωση. Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι διαθέσιμες επιλογές για τη θεραπεία έχουν σημαντικά διευρυνθεί καθώς προστέθηκαν νέα φαρμακευτικά σκευάσματα στο θεραπευτικό μας οπλοστάσιο. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να ανασκοπήσει με κριτικό πνεύμα τη σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση στην αντιμετώπιση του σκληροδέρματος. Μεθοδολογία Χρησιμοποιώντας τους όρους «σκληρόδερμα» και «θεραπεία» αναζητήσαμε στο PubMed άρθρα δημοσιευμένα στην αγγλική γλώσσα κατά τη χρονική περίοδο από το 1972 έως το Από τις 3441 δημοσιεύσεις που προέκυψαν επιλέξαμε για περαιτέρω συζήτηση τις 110, που αφορούσαν στα νεότερα θεραπευτικά δεδομένα, όπως αυτά προκύπτουν από την πρόοδο στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας της νόσου. Παθοφυσιολογία του συστηματικού σκληροδέρματος Χαρακτηριστική της αγγειοπάθειας είναι η διαμεσολαβούμενη από κυττοκίνες ινώδης υπερπλασία του έσω χιτώνα των αγγείων, καθώς και τα επεισόδια αγγειόσπασμου, που ενδεχομένως οφείλονται στη δράση διαλυτών παραγόντων, όπως πχ. η ενδοθηλίνη-1 και η αγγειοτενσίνη ΙΙ 1. Η συνακόλουθη ισχαιμία, παραδόξως, δεν οδηγεί σε νεοαγγειογένεση δεδομένου ότι η παρουσία εκτεταμένων ανάγγειων περιοχών στο δέρμα των πασχόντων είναι τυπικό εύρημα της νόσου. Αυτό θα μπορούσε ίσως να αποδοθεί σε απόπτωση των ενδοθηλιακών κυττάρων προκαλούμενη από τα διαπιστούμενα σε ασθενείς με σκληρόδερμα αντισώματα κατά των ενδοθηλιακών κυττάρων 1. Οι πρωιμότερες παθολογοανατομικές βλάβες στο συστηματικό σκληρόδερμα αφορούν αλλοιώσεις της μικροσκοπικής δομής των ενδοθηλιακών κυττάρων της μικροκυκλοφορίας, ακολουθούμενες από μία, καθ υπεροχήν περιαγγειακή, φλεγμονώδη διήθηση. Αυτή αποτελείται κυρίως από Τ-κύτταρα, (με επικράτηση των CD4+) αλλά επίσης και από Β-κύτταρα, πλασματοκύτταρα, μακροφάγα, κύτταρα φυσικούς φονείς και ιστιοκύτταρα 2. Τα Τ-κύτταρα εκφράζουν δείκτες ενεργοποίησης και σημεία ολιγοκλωνικής έκπτυξης σε απάντηση προς άγνωστα ακόμη αντιγόνα, παρότι ως πιθανά υποψήφια έχουν προταθεί η DNA-τοποϊσομεράση Ι, κάποια αντιγόνα ινοβλαστών και ο κυτταρομεγαλοϊός 1,2. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε ασθενείς με σκληρόδερμα ορισμένα κύτταρα ρυθμιστικά του ανοσολογικού συστήματος, όπως τα κύτταρα φυσικοί φονείς και τα γδ-t κύτταρα, αποκλίνουν από το φυσιολογικό, ως προς τον αριθμό και τη λειτουργία τους. Στην παθογένεια του σκληροδέρματος φαίνεται να συμμετέχουν και τα B-κύτταρα, όπως υποδηλώνει η παρουσία υπεργαμμασφαιριναιμίας, η υπερέκφραση του CD19 στην επιφάνεια των B-κυττάρων και η παραγωγή αυτοαντισωμάτων στους πάσχοντες. Ο παθογενετικός ρόλος των αυτοαντισωμάτων στο σκληρόδερμα δεν έχει τεκμηριωθεί. Ωστόσο πρόσφατες ενδείξεις εμπλέκουν τα αυτοαντισώματα κατά του υποδοχέα του PDGF στην ίνωση και τα αυτοαντισώματα κατά των ενδοθηλιακών κυττάρων στην απόπτωση των ενδοθηλιακών κυττάρων που χαρακτηρίζουν τη νόσο 2. Προεξάρχουσα εκδήλωση είναι η υπερέκφραση συστατικών της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας από τους ινοβλάστες, κυρίως κολλαγόνου τύπου Ι και ΙΙ. 14

3 Αιτία γι αυτό μπορεί να είναι η ακατάλληλη αυτοκρινής/παρακρινής ενεργοποίηση των ινοβλαστών ή των προδρόμων τους κυττάρων, ως απόκριση σε εκκρινόμενα μόρια ή σε διακυτταρικές αλληλεπιδράσεις. Στους παράγοντες που ενέχονται στην παθογένεια του σκληροδέρματος περιλαμβάνονται ο μετατρεπτικός αυξητικός παράγων (TGF-β), ο αυξητικός παράγων του συνδετικού ιστού (CTGF), ο αυξητικός παράγων των αιμοπεταλίων (PDGF), ο ομοιάζων προς την ινσουλίνη αυξητικός παράγων-1, οι ιντερλευκίνες IL-4, IL-13, IL-6, IL-17, IL-23, η χημειοτακτική πρωτεΐνη των μονοκυττάρων MCP-1 και MCP-3, ο αυξητικός παράγων των ινοβλαστών και η ενδοθηλίνη-1 3. Ο TGF-β παίζει πρωταρχικό ρόλο στην ενορχήστρωση τόσο της φυσιολογικής ίνωσης όσο και των μη φυσιολογικών παρεκτροπών της. Οι τρεις ισομορφές του TGF-β εκκρίνονται από τα αιμοπετάλια, τα μονοκύταρα μακροφάγα, τα Τ-κύτταρα και τους ινοβλάστες, σε ανενεργό μορφή συνδεδεμένες με τις πρωτεΐνες LTBP ( Latent TGF-β binding proteins). Μετά την ενεργοποίησή τους δεσμεύονται σε έναν υποδοχέα της κυτταρικής επιφάνειας θέτοντας σε κίνηση έναν ενδοκυττάριο καταρράκτη μετάδοσης σήματος, διαμεσολαβούμενο από τις πρωτεΐνες Smad. Ορισμένες δράσεις του TGF-β δε χρησιμοποιούν την οδό των Smad για τη μετάδοση σήματος αλλά διαφορετικές οδούς ενδοκυττάριων κινασών. Ο TGF-β θεωρείται ότι προάγει τον πολλαπλασιασμό και τη χημειοταξία των ινοβλαστών και το μετασχηματισμό τους σε μυοϊνοβλάστες. Επίσης παρεμποδίζει την απόπτωση των ινοβλαστών, και διεγείρει την έκφραση υποδοχέων επιφανείας για τον ίδιο και τον PDGF, επάγει την παραγωγή CTGF και ενδοθηλίνης 1, ενισχύει την παραγωγή εξωκυττάριας ουσίας και ταυτόχρονα καταστέλλει την παραγωγή μεταλλοπρωτεϊνασών της θεμέλιας ουσίας 3. Ανοσοτροποποιητικές θεραπείες Οι νεότερες ανοσοτροποποιητικές θεραπείες κατά παρουσιάζονται εποπτικά στον πίνακα 1. Σε αυτές περιλαμβάνονται: η ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη, η μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, το mycophenolate mophetil και η επαγωγή ανοσολογικής ανοχής στο από του στόματος χορηγούμενο κολλαγόνο τύπου Ι. Έχουν δοκιμαστεί επίσης φάρμακα όπως τα anti-cd20 μονοκλωνικά αντισώματα, τα οποία μείωσαν την ίνωση και κάποια ακόμη αυτοάνοσα φαινόμενα σε ποντίκια tight skin 4, έδωσαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε χρόνια νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστού 5 και βελτίωσαν την κλινική εικόνα ενός 45χρονου ασθενούς με σκληρόδερμα που δεν είχε ανταποκριθεί σε προηγούμενη θεραπεία με μεθυλπρεδνιζολόνη και κυκλοφωσφαμίδη 6. Δοκιμάστηκαν ακόμη σε δύο μικρές μελέτες η θαλιδομίδη και η παμιδρονάτη. Η μεν πρώτη έδειξε να βελτιώνει την επούλωση των ελκών των δακτύλων και να μεταστρέφει το προφίλ κυττοκινών των πασχόντων προς μία Th1 κατεύθυνση 7, ενώ η δεύτερη, παρότι δεν τροποποίησε κλινικές παραμέτρους των πασχόντων, κατόρθωσε να αυξήσει τα επίπεδα της IFN-γ και του TNF-α in vivo και να μειώσει τα επίπεδα του TGF-β 8. Ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη Αρχικά παρατηρήθηκε ότι η μηνιαία έγχυση ενδοφλέβιας γ-σφαιρίνης σε δόση 2g/kg βάρους σώματος, για 6 μήνες, βελτίωσε την πάχυνση του δέρματος 3 ασθενών με ταχέως επιδεινούμενο συστηματικό σκληρόδερμα 9, εύρημα που επιβεβαιώθηκε πειραματικά σε ποντίκια tight skin. Στο ζωικό αυτό μοντέλο του σκληροδέρματος διαπιστώθηκε, όχι μόνο μείωση της έκφρασης του κολλαγόνου τύπου Ι στο δέρμα, αλλά και μείωση της έκφρασης του TGF-β1 και της IL-4 από τα σπληνοκύτταρα όσων ποντικών έλαβαν αγωγή. Πιθανολογήθηκε επομένως δράση του φαρμάκου μέσω καταστολής της έκφρασης κυττοκινών που επάγουν ίνωση 10. Η χορήγηση 2g/Kg ενδοφλέβιας γ-σφαιρίνης μηνιαίως σε 15 ασθενείς με σκληρόδερμα στα πλαίσια μιας μικρής, μη τυχαιοποιημένης μελέτης, έδειξε στατιστικά σημαντική βελτίωση της πάχυνσης του δέρματος, που μάλιστα ήταν περισσότερο αισθητή στους έχοντες μεγαλύτερη διάρκεια νόσου 11. Ομοίως σε μία δεύτερη μη τυχαιοποιημένη μελέτη 7 γυναικών με ανθεκτική στην προηγούμενη θεραπεία νόσο, διαπιστώθηκε βελτίωση του αρθρικού πόνου, της ποιότητας ζωής, της λειτουργικότητας των χεριών και της πάχυνσης του δέρματος μετά τη χορήγηση ενδοφλέβιας γ-σφαιρίνης 12. Mycophenolate mophetil (MMF) Ο ρόλος της μυκοφενολάτης ως θεραπείας συντήρησης, μετά από πενθήμερη ενδοφλέβια χορήγηση αντιθυμοκυτταρικής σφαιρίνης, μελετήθηκε σε 13 ασθενείς με διάχυτο σκληρόδερμα, αποκαλύπτοντας ευνοϊκά αποτελέσματα στην πάχυνση του δέρματος, τις πνευμονικές δοκιμασίες και την ποιότητα ζωής, αν και οι συγκάμψεις στα χέρια των ασθενών ελαφρώς επιδεινώθηκαν 13. Ομοίως, η μυκοφενολάτη σε συνδυασμό με μικρές δόσεις από του στόματος γλυκοκορτικοειδών και ενδοφλέβιες ώσεις μεθυλπρεδνιζολόνης βελτίωσε το δερματικό score, το HAQ score και την αναπνευστική λειτουργία των πασχόντων, χωρίς σημαντική τοξικότητα 14. Ασθενείς με σκληρόδερμα και διάμεση πνευμονική νόσο που έλαβαν μυκοφενολάτη ως θεραπεία συντήρησης μετά από ενδοφλέβια κυκλοφωσφαμίδη, διατήρησαν σταθερές τις πνευμονικές δοκιμασίες 15. Σε τρεις ακόμη μελέτες περιγράφηκε σταθεροποίηση ή βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας ασθενών με σκληρόδερμα μετά τη χορήγηση μυκοφενολάτης Σε μία από αυτές μάλιστα παρατηρήθηκε και βελτίωση των ακτινολογικών ευρημάτων στην αξονική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας 18. Ανοσοκαταστολή σε υψηλές δόσεις και αυτόλογη ή αλλογενής μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων Πρώιμα δεδομένα από ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα που υποβλήθηκαν σε αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, λόγω συνυπάρχουσας αιματολογικής κακοήθειας 19, οδήγησαν στην πραγματοποίηση μελετών φάσης Ι/ΙΙ για να αξιολο-

4 Πίνακας 1. Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στοχεύουσες στην παρατηρούμενη στο σκληρόδερμα ανοσολογική διέγερση Φάρμακο Ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη Μηχανισμός δράσης Ανοσοτροποποιητική δράση αναστροφή ίνωσης - πιθανώς μέσω τροποποίησης της έκφρασης κυττοκινών με φλεγμονώδη, ινωτική ( IL4, TGF-β, MCP-1, GM-CSF) Mycophenolate mofetil Μεταβολίζεται σε μυκοφενολικό οξύ μπλοκάρει inosine monophosphate εμποδίζει de novo σύνθεση πουρινών καταστέλλει T και B λεμφοκύτταρα Ανοσοκαταστολή σε υψηλές δόσεις & αυτόλογη/αλλογενής μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων Anti-CD20 μονοκλωνικά αντισώματα (rituximab) Επαγωγή ανοσολογικής ανοχής στο από του στόματος κολλαγόνο τύπου Ι Θαλιδομίδη Παμιδρονάτη Εξάλειψη αυτοδραστικών κυττάρων, αποκατάσταση ανοσολογικής ανοχής Καταστολή CD 20+ B λεμφοκυττάρων T κυτταρικής ανοσίας στο κολλαγόνο τύπου Ι, ενεργοποίησης T-κυττάρων Επούλωση ελκών μέσω διέγερσης πολλαπλασιασμού και μετανάστευσης κερατινοκυττάρων/ GM-CSF. Ευνοεί ένα Th1 προφίλ κυττοκινών: TNF-α, IL-12 IFN-γ IFN-γ, TNF-α, TGF-β1 από μονοκύτταρα περιφερικού αίματος. In vitro ενεργοποίηση γδ Τ-cells ασθενών με σκληρόδερμα IFN-γ Πρώιμα δεδομένα από ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα που υ- ποβλήθηκαν σε αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, λόγω συνυπάρχουσας αιματολογικής κακοήθειας, οδήγησαν στην πραγματοποίηση μελετών φάσης Ι/ΙΙ για να αξιολογηθεί η εφαρμογή αυτής της μεθόδου στη θεραπεία του συστηματικού σκληροδέρματος. γηθεί η εφαρμογή αυτής της μεθόδου στη θεραπεία. Τα αποτελέσματα μίας από τις πρώτες μελέτες αυτού του είδους ήταν απογοητευτικά, καθώς 2 από τους 3 ασθενείς με σκληρόδερμα δε βελτιώθηκαν, ενώ ο τρίτος πέθανε λόγω πνευμονικής ίνωσης και δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας 20. Όταν, ωστόσο, λίγα χρόνια αργότερα, στην πρώτη έκθεση από το αρχείο του EBMT/EULAR, παρουσίαστηκαν δεδομένα 41 ασθενών από 18 κέντρα σε 8 χώρες, το 69% των ασθενών ανέφερε βελτίωση 25% στο δερματικό score, το 90% δεν επιδεινώθηκε μετά πάροδο 1 έτους, ενώ υπήρξε και μία τάση για σταθεροποίηση της πνευμονικής λειτουργίας. Η ολική θνητότητα ήταν 27%, υψηλότερη από ό,τι αρχικά αναμενόταν, ενώ η σχετιζόμενη με τη διαδικασία θνητότητα ήταν 17%. Η πιο προσεκτική επιλογή των επόμενων 24 ασθενών που προστέθηκαν στο αρχείο συνετέλεσε στην πτώση της σχετιζόμενης με τη διαδικασία θνητότητας στο 12% 21. Ο πίνακας 2 παρουσιάζει συνοπτικά τα κριτήρια επιλογής των ασθενών για υποβολή τους σε αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, όπως διαμορφώθηκαν βάσει της εμπειρίας από τα αρχικά περιστατικά. Μία μεταγενέστερη έκθεση από το αρχείο EBMT/EULAR, το 2004, παρουσίασε τη μακροπρόθεσμη έκβαση 32 εκ των ήδη περιγεγραμμένων και 25 νέων ασθενών. Μετά από μία μέση παρακολούθηση 20 μηνών, η σχετιζόμενη με τη μεταμόσχευση θνητότητα ήταν 8,7% και η θνητότητα λόγω προόδου της νόσου έφτανε το 14%. Πλήρης ή μερική ύφεση παρατηρήθηκε στο 92% των ασθενών, ωστόσο 35% όσων αρχικά ανταποκρίθηκαν υποτροπίασε. Η υπολογιζόμενη πιθανότητα προόδου της νόσου στην πενταετία ήταν 48% 22. Από τους 11 ασθενείς με σκληρόδερμα μίας γαλλικής μελέτης, που υποβλήθηκαν σε αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, οι 8 εμφάνισαν πλήρη ή μερική ύφεση σε κάποια στιγμή της παρακολούθησής τους, όμως οι 5 εξ αυτών υποτροπίασαν εντός έτους. Σημειώθηκε 1 θάνατος σχετιζόμενος με τη διαδικασία και 3 θάνατοι λόγω προόδου της νόσου 23. Σε μία συνδυασμένη γάλλοολλανδική μελέτη 26 ασθενών με μέση διάρκεια παρακολούθησης 5,3 έτη το 81% ανταποκρίθηκε, με υπολογιζόμενη 5-ετή και 7-ετή επιβίωση 96,2% (95% όρια αξιοπιστίας: %) και 84.8% (95% όρια αξιοπιστίας: %), αντίστοιχα 24. Mία αμερικανική μελέτη 19 ασθενών με βαρύ συστηματικό σκληρόδερμα, εκ των οποίων οι πρώτοι 8 είχαν ήδη συμπεριληφθεί στην αρχική έκθεση της EBMT/EULAR, έδειξε βελτίωση του τροποποιημένου δερματι- 16

5 κού score κατά Rodnan ή του HAQ- Disease Ιndex στο 86.7% και 100% των ασθενών αντίστοιχα, μετά από 3 και 12 μήνες παρακολούθησης. Βασική διαφοροποίηση του αμερικανικού πρωτοκόλλου από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ήταν η εφαρμογή ολικής ακτινοβόλησης σε δόση 800 cgy στη φάση προετοιμασίας του ασθενούς. Διαπιστώθηκε, ωστόσο, ότι η πρακτική αυτή επιβάρυνε σημαντικά την πνευμονική λειτουργία των 8 πρώτων ασθενών που υποβλήθηκαν στη διαδικασία, δημιουργώντας την ανάγκη για εφαρμογή ακτινοπροστασίας των πνευμόνων μέχρι μία μέγιστη δόση 200 cgy. Αξίζει να σημειωθεί ότι η DLCO είχε ελαττωθεί σημαντικά τους 3 πρώτους μήνες της παρακολούθησης αλλά επανήλθε στις αρχικές τιμές στους 12 μήνες 25. Πιο πρόσφατα δεδομένα από την ίδια ομάδα ασθενών, στην οποία είχαν προστεθεί 15 επιπλέον άτομα, έδειξαν σημαντική μείωση του τροποποιημένου δερματικού score κατά Rodnan και του HAQ-DI κατά 70.3% και 55% αντίστοιχα. Από τους 27 ασθενείς που επιβίωσαν πέραν του έτους, οι δέκα εμφάνισαν πρόοδο της νόσου μετά την αρχική ύφεση, κατά μέσον όρο ένα έτος μετά από τη μεταμόσχευση. Η ολική θνητότητα στην πενταετία ήταν 36% και η σχετιζόμενη με τη θεραπεία θνητότητα ήταν 23%. Μετά την καθιέρωση ακτινοπροστασίας των πνευμόνων δεν παρατηρήθηκαν άλλα επεισόδια οξείας τοξικότητας από τους πνεύμονες. Ως προς τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της ακτινοβόλησης, ένας ασθενής ανέπτυξε υποθυρεοειδισμό, δύο εκδήλωσαν μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο, ενώ υπήρξαν και δύο περιπτώσεις ανάπτυξης ήπιου οπίσθιου υποκάψιου καταρράκτη, και μία περίπτωση μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα, που υπεβλήθη με επιτυχία σε πνευμονεκτομή 26. Μία άλλη μελέτη από τις ΗΠΑ, που δε συμπεριέλαβε την ολόσωμη ακτινοβόληση στο πρωτόκολλό της, ανέφερε σημαντική βελτίωση του τροποποιημένου δερματικού score κατά Rodnan, χωρίς μεταβολές στην καρδιακή, πνευμονική και νεφρική λειτουργία. Η συνολική επιβίωση μετά από μία μέση περίοδο παρακολούθησης 25,5 μηνών ήταν 90% και η επιβίωση χωρίς πρόοδο της νόσου 70% 27,28. Εξαιρετικά ενθαρρυντικά ήταν και τα αποτελέσματα μίας Ιαπωνικής μελέτης φάσης Ι-ΙΙ που συμπεριέλαβε 6 ασθενείς με συστηματικό σκληρόδερμα και έδειξε όχι μόνο βελτίωση της σκλήρυνσης του δέρματος αλλά και της πνευμονικής τους λειτουργίας, ενώ περιέγραψε και υποχώρηση της εικόνας θολής υάλου στην αξονική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας 29. Στην παρούσα φάση πραγματοποιούνται δύο πολυκεντρικές, τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες, με μικρές διαφορές στο σχεδιασμό τους, που στόχο έχουν να συγκρίνουν την αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, με τη μηνιαία χορήγηση ενδοφλέβιας κυκλοφωσφαμίδης (750mg/m 2 ) για 12 μήνες. Η πρώτη, με το ακρωνύμιο ASTIS (Autologous Stem cell Transplantation International Scleroderma trial), υποστηρίζεται από τη EBMT/EULAR ενώ η δεύτερη, με το ακρωνύμιο SCOT (Scleroderma Cyclophosphamide Or Transplantation) χρηματοδοτείται από τα National Institutes of Health (NIH) των ΗΠΑ. Τα αποτελέσματά τους αναμένονται το 2009 και το 2012 αντίστοιχα 30. Με δεδομένο το γενετικό υπόβαθρο και προκειμένου να επιτευχθεί εμμένουσα ύφεση, διερευνήθηκαν οι δυνατότητες της αλλογενούς μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Εχουν περιγραφεί δύο περιστατικά ασθενών που δέχθηκαν μόσχευμα από HLA ομόλογα αδέλφια. Ο ένας εμφάνισε σχεδόν πλήρη ύφεση στην πενταετία, χωρίς ανάπτυξη νόσου μοσχεύματος κατά ξενιστή και με σταθερή DLCO και βελτιωμένη FVC. Ο δεύτερος ασθενής ανέπτυξε τοξικότητα από τη φαρμακευτική αγωγή που έλαβε κατά την προετοιμασία του και αργότερα, στους 18 μήνες μετά τη μεταμόσχευση, ανέπτυξε θανατηφόρο νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή και νεφρική κρίση. Παρόλα αυτά στο χρονικό διάστημα που επεβίωσε, η σκλήρυνση του δέρματός του βελτιώθηκε και η αναπνευστική του λειτουργία σταθεροποιήθηκε 31. Ενθαρρυντικά αποτελέσματα είχε η αλλογενής μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων σε έναν ακόμα ασθενή με διάχυτο σκληρόδερμα και διάμεση πνευμονική νόσο, ο οποίος, παρά την ανάπτυξη νόσου μοσχεύματος κατά ξενιστή, βελτίωσε σημαντικά το δερματικό score και την πνευμονική του λειτουργία 32. Πρόκληση ανοσολογικής ανοχής στο κολλαγόνο τύπου Ι Το κολλαγόνο τύπου Ι είναι το πιο άφθονο μόριο κολλαγόνου στους ανθρώπινους ιστούς, καθώς απαντάται στα αιμοφόρα αγγεία, στο δέρμα, στους πνεύμονες, στην καρδιά, στους νεφρούς και στο έντερο, καθένα από τα οποία προσβάλλεται στο σκληρόδερμα 33, μέσω μιας χημειοτακτικής απάντησης των κυττάρων του ασθενούς στο κολλαγόνο τύπου Ι 34. Ο σχετιζόμενος με το γαστρικό βλεννογόνο λεμφικός ιστός (GALT) μοιάζει εξαιρετικά αποτελεσματικός στο να δημιουργεί ανοχή στις λαμβανόμενες από του στόματος διαλυτές πρωτεΐνες 35, μέσω πολυάριθμων ανοσολογικών μηχανισμών 36, όπως έχει αποδειχθεί σε πειραματόζωα για ένα πλήθος διαλυτών αντιγόνων 37. Μία ανοιχτή μελέτη εξέτασε το αν η από του στόματος χορήγηση διαλυτού βοείου κολλαγόνου τύπου Ι, αρχικά σε δόση 0.1 mg ημερησίως για ένα μήνα και ακολούθως σε δόση 0.5mg ημερησίως για 11 μήνες, θα μπορούσε να καταστείλει την παραγωγή κυττοκινών από τα λευκοκύτταρα. Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των επιπέδων της IFNγ και IL-10 σε καλλιέργειες λευκοκυττάρων διεγερμένων με κολλαγόνο τύπου Ι, καταδεικνύοντας ότι η Τ- κυτταρική ανοσολογική απόκριση στο κολλαγόνο τύπου Ι μειώθηκε με την αγωγή αυτή. Τα επίπεδα στον ορό του διαλυτού υποδοχέα της IL-2 (CD25) επίσης μειώθηκαν μετά την από του στόματος χορήγηση κολλαγόνου τύπου Ι, ενώ ταυτόχρονα διαπιστώθηκε σημαντική 18

6 Πίνακας 2. Προτεινόμενα κριτήρια επιλογής ασθενών με συστηματικό σκληρόδερμα για αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων περιφερικού αίματος, βάσει δεδομένων από το αρχείο EBMT/EULAR 62 Ιδανικοί υποψήφιοι Διάχυτη νόσος δέρματος (<4 χρόνια) Συμμετοχή τουλάχιστον ενός εσωτερικού οργάνου (καρδιά, πνεύμονες, νεφροί) Προόδος παρά τη συμβατική θεραπεία Ανάπτυξη προσβολής νέου οργάνου Κριτήρια αποκλεισμού Πνευμονική αρτηριακή πίεση >50 mm Hg Σημαντική νόσος του μυοκαρδίου (ΚΕ κοιλιών <50% του προβλεπομένου & μη ελεγχόμενες αρρυθμίες) Πνευμονική νόσος με TLCO <45% του προβλεπομένου Γαστρεντερική συμμετοχή που απαιτεί ολική παρεντερική σίτιση βελτίωση στο τροποποιημένο δερματικό score κατά Rodnan, στο HAQ και στη διαχυτική ικανότητα του μονοξειδίου του άνθρακα μετά από 12μηνη θεραπεία 33. Ωστόσο, μία δεύτερη πολυκεντρική, διπλή τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη που συνέκρινε την από του στόματος χορήγηση κολλαγόνου τύπου Ι με εικονικό φάρμακο σε 168 ασθενείς με διάχυτο σκληρόδερμα έδωσε αρνητικά αποτελέσματα ως προς τη δερματική συμμετοχή στη νόσο 38. Acknowledgements: C. SELMI: Division of Rheumatology, Allergy and Clinical Immunology, University of California at Davis School of Medicine, Davis, CA, Department of Internal Medicine, IRCCS-Istituto Clinico Humanitas, University of Milan, Italy M. E. GERSHWIN: Division of Rheumatology, Allergy and Clinical Immunology, University of California at Davis School of Medicine, Davis, CA 19

Αίθουσα «Δωδώνη» Ξενοδοχείου Du Lac, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Dodoni Hall, Hotel Du Lac, Ioannina, Greece

Αίθουσα «Δωδώνη» Ξενοδοχείου Du Lac, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Dodoni Hall, Hotel Du Lac, Ioannina, Greece ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Winter Rheumatology Meeting of NW Greece ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ http://www.rheumatology.gr/ 24 & 25 Ιανουαρίου 2014 January 24 & 25 2014 Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπίες: βασική γνώση & εξελίξεις στην αιματολογία. Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013 Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα. Επιστημονικό Πρόγραμμα

Ισορροπίες: βασική γνώση & εξελίξεις στην αιματολογία. Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013 Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα. Επιστημονικό Πρόγραμμα ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Αιματολογική Κλινική & Β' Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εταιρεία Παθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδος Υπό την αιγίδα των: Ελληνικής Πανεπιστημίου Ιατρικού Συλλόγου Αιματολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Αίθουσα «Δωδώνη» Ξενοδοχείου Du Lac, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Dodoni Hall, Hotel Du Lac, Ioannina, Greece

Αίθουσα «Δωδώνη» Ξενοδοχείου Du Lac, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Dodoni Hall, Hotel Du Lac, Ioannina, Greece ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Winter Rheumatology Meeting of NW Greece ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ http://www.rheumatology.gr/ 24 & 25 Ιανουαρίου 2014 24 & 25 January 2014 Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 17:30 Εγγραφές Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015 18:00-19:00 Ενδιαφέροντα περιστατικά από τη Β Παθολογική Κλινική του Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής Ασθενής

Διαβάστε περισσότερα

«Εμβρυομητρική Ιατρική» 23-24 Οκτωβρίου 2010 «ΑΤΤΙΚΟ» Νοσοκομείο Επιστημονικό Πρόγραμμα

«Εμβρυομητρική Ιατρική» 23-24 Οκτωβρίου 2010 «ΑΤΤΙΚΟ» Νοσοκομείο Επιστημονικό Πρόγραμμα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Π.Γ.Ν «Αττικόν» Διευθυντής: Aναπλ. Καθηγ. Δηµήτριος Κασσάνος 7 o Eτήσιο Συμπόσιο 23-24 Οκτωβρίου 2010 «ΑΤΤΙΚΟ»

Διαβάστε περισσότερα

17 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 17th Winter Rheumatology Meeting of NW Greece

17 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 17th Winter Rheumatology Meeting of NW Greece Οργάνωση: Ρευματολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Organized by: Rheumatology Clinic, Faculty of Medicine, School of Health Sciences, University of Ioannina Υπό την αιγίδα των Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ HELLENIC CARDIOVASCULAR RESEARCH SOCIETY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ HELLENIC CARDIOVASCULAR RESEARCH SOCIETY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ HELLENIC CARDIOVASCULAR RESEARCH SOCIETY Εθνικής Αντιστάσεως 61 & Χίου 2, 15231, Κάτω Χαλάνδρι, Αθήνα Τηλ: 210 6723827, Φαξ: 210 6775135 e-mail: info@cardioresearch.net;

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Επιτροπή. Θεματολογία

Οργανωτική Επιτροπή. Θεματολογία Οργανωτική Επιτροπή Πρόεδρος: Μέλη: Λάζαρος Σακκάς Ιωάννης Αλεξίου Αρετή Βαρνά Χαράλαμπος Γεροδήμος Αλέξιος Ηλιόπουλος Αθανάσιος Ζιώγας Χριστίνα Κατσιάρη Αθανάσιος Κουτρούμπας Γεωργία Μπαρούτα Θεοδώρα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Επιτροπή. Θεματολογία. Πρόεδρος: Μέλη: Τοπική Γραμματεία:

Οργανωτική Επιτροπή. Θεματολογία. Πρόεδρος: Μέλη: Τοπική Γραμματεία: Οργανωτική Επιτροπή Πρόεδρος: Ιωάννης Στεφανίδης Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας, Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μέλη: Θεόδωρος Ελευθεριάδης Λέκτορας Νεφρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011-2013 ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10 ου -11 ου ΚΥΚΛΟΥ (Μάιος - Ιούνιος 2012) Αµφιθέατρο Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ Συµπόσιο

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ Συµπόσιο Οργάνωση: Υπό την αιγίδα των: Πανεπιστηµιακή Νεφρολογική Κλινική Τµήµατος Ιατρικής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Οι συντονιστές της Οµάδας Μοριακής Ιστοπαθολογίας / Παθολογικής Ανατοµικής

Οι συντονιστές της Οµάδας Μοριακής Ιστοπαθολογίας / Παθολογικής Ανατοµικής ΟΜΑ Α ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ / ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ τηλ: 210 6725532 / fax: 210 6725571 / website: www.pathology.gr / e-mail: helpath@otenet.gr Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

16-17. Κλινικό Φροντιστήριο. Clinical Seminar. Θεσσαλονίκης. Πνευμονικής Υπέρτασης. Pulmonary Hypertension. Τελικό Πρόγραμμα Final Programme.

16-17. Κλινικό Φροντιστήριο. Clinical Seminar. Θεσσαλονίκης. Πνευμονικής Υπέρτασης. Pulmonary Hypertension. Τελικό Πρόγραμμα Final Programme. Κλινικό Φροντιστήριο Πνευμονικής Υπέρτασης Clinical Seminar Pulmonary Hypertension Xορήγηση Πιστοποιητικού με 10 μόρια (credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) 16-17 Οκτωβρίου 2015 October

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

3ο ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 3ο ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Κ Υ Κ Λ Ο Ι Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν 2 0 1 5 1ος Κύκλος Σάββατο, 12 Σεπτεµβρίου 2015 2ος Κύκλος Σάββατο, 21 Νοεµβρίου 2015 3ος Κύκλος Σάββατο, 5 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

òéî ôè óùîôáçïçòàæèóè, óùíâïùìåùôåýôå ôèî.ì.. ðïù åýîáé áîáòôèíûîè óôï www.sanofi.gr

òéî ôè óùîôáçïçòàæèóè, óùíâïùìåùôåýôå ôèî.ì.. ðïù åýîáé áîáòôèíûîè óôï www.sanofi.gr SAGR.ENO.15.09.0018 òéî ôè óùîôáçïçòàæèóè, óùíâïùìåùôåýôå ôèî.ì.. ðïù åýîáé áîáòôèíûîè óôï www.sanofi.gr Χαιρετισμός Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, Ως Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Πρόσκληση. Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, Πρόσκληση Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μεταβολισμού των Oστών (E.E.M.M.O), της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, έχω την ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011-2013 ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 16 ου -17 ου ΚΥΚΛΟΥ (Ιούνιος Σεπτέµβριος 2013) Αµφιθέατρο Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΛΙΣ, 41110 Λάρισα Τηλ. 2410685701-2 Fax. 2410685546 www.med.uth.gr g-med@med.uth.gr

ΒΙΟΠΟΛΙΣ, 41110 Λάρισα Τηλ. 2410685701-2 Fax. 2410685546 www.med.uth.gr g-med@med.uth.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σ ΧΟΛΗ Ε Π ΙΙΣ Τ Η ΜΩΝ ΥΓΕ ΙΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΣ, 41110 Λάρισα Τηλ. 2410685701-2 Fax. 2410685546 www.med.uth.gr g-med@med.uth.gr Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014 Συνάντηση Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Μ.Μ.Ο. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ε.Ε.Μ.Μ.Ο. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ε.Ε.Μ.Μ.Ο Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Νεότερα δεδομένα για την αντιμετώπιση των μεταβολικών νοσημάτων των οστών» 25-26 Απριλίου 2014 Ναύπλιο Ξενοδοχείο «Amalia»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Ευχαριστίες. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Πρόλογος. Ευχαριστίες. Αγαπητοί Συνάδελφοι, Πρόγραμμα Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΕΕΕΕΠ) σας προσκαλώ στο Εαρινό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

5Πανελλήνιο. Πρόγραμμα. Τελικό. Ρευµατικών & Αυτοάνοσων Παθήσεων. Κεντρικής Ελλάδος 25-27. Σεπτεμβρίου Larissa Imperial Hotel Λάρισα.

5Πανελλήνιο. Πρόγραμμα. Τελικό. Ρευµατικών & Αυτοάνοσων Παθήσεων. Κεντρικής Ελλάδος 25-27. Σεπτεμβρίου Larissa Imperial Hotel Λάρισα. o 5Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευµατικών & Αυτοάνοσων Παθήσεων Κεντρικής Ελλάδος 25-27 2015 Σεπτεμβρίου Larissa Imperial Hotel Λάρισα Χορήγηση Πιστοποιητικού με 11 μόρια (credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Mayo Clinic Ιατρικές Νευροεπιστήμες

Mayo Clinic Ιατρικές Νευροεπιστήμες Mayo Clinic Ιατρικές Νευροεπιστήμες κατά Νευρολογικά Συστήματα και Επίπεδα ΠEMΠTH EKΔOΣH ΠPΩTH EKΔOΣH ΣTHN EΛΛHNIKH Mayo Clinic Medical Neurosciences Organized by Neurologic Systems and Levels FIFTH EDITION

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Προκαταρκτικό Πρόγραμμα 5 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Αιχμές στην Παθολογία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητοί συνάδελφοι, Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στην 5η Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Χαιρετισμός Προέδρου. Αγαπητοί συνάδελφοι, CMYK Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητοί συνάδελφοι, Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στην 4η Ετήσια Διεπιστημονική Διημερίδα «Αιχμές στην Παθολογία» που θα πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Πρόσκληση. Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, Πρόσκληση Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μεταβολισμού των Oστών (E.E.M.M.O), της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, έχω την ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης (ΕΕΠΙ&ΜΑ)

Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης (ΕΕΠΙ&ΜΑ) ΕΕΠΙ&ΜΑ Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης (ΕΕΠΙ&ΜΑ) / Η Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης (ΕΕΠΙ&ΜΑ) ιδρύθηκε, με την επωνυμία "Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής

Διαβάστε περισσότερα

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. 23ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο. Δίδασκε καὶ μάνθανε τὸ ἄμεινον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. 23ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο. Δίδασκε καὶ μάνθανε τὸ ἄμεινον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 23ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο Δίδασκε καὶ μάνθανε τὸ ἄμεινον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 20-21 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 8:00-8:15 8:15-8:30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Μαιάνδρου 9, 115 28 Αθήνα Τηλ. / Fax: 210-7210055, E-mail: info@atherosclerosis-gr.org Web site: www.atherosclerosis-gr.org ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Θρόμβωση & την Αντιθρομβωτική Αγωγή 4 & 5 Νοεμβρίου 2011 Ιωάννινα Ξενοδοχείο Epirus Palace ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργάνωση: Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (Ι.Α.Π.) Αγγειοχειρουργική

Διαβάστε περισσότερα