ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ Α.Ε. και την εισφορά αυτού στην ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΝ 31/12/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΩ ΤΟΥ 5% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Ή ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ

3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /03/ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /03/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /03/ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /03/ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /03/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /03/ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μακροχρόνιοι Στόχοι Προοπτικές Επενδυτική Πολιτική ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Θυγατρικές Εταιρείες Συγγενείς Εταιρείες Συγχρηµατοδοτούµενα Έργα Θυγατρικές των θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΩΡ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΩ ΤΟΥ 5% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΤΩΡ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γήπεδα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Εξοπλισµός ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

4 4.10 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΤΩΡ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΤΩΡ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΚΤΩΡ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΤΩΡ Θυγατρικές Εταιρείες Συγγενείς Εταιρείες Εταιρείες λοιπού συµµετοχικού ενδιαφέροντος Θυγατρικές των θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών Συγχρηµατοδοτούµενα Έργα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

5 ΣΥΝΟΨΗ Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα αφορά στην απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ), και την εισφορά αυτού στην εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εφεξής η «ΑΚΤΩΡ». Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της Εταιρείας και την εν συνεχεία εισφορά του στην ΑΚΤΩΡ είναι αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και του άρθρου 4 παρ. 17 του Ν 2940/2001. Ως ηµεροµηνία απόσχισης ορίστηκε η 31η εκεµβρίου Ο έλεγχος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων που εισφέρθηκαν, βάσει της λογιστικής κατάστασης (µετασχηµατισµού) απόσχισης της 31/12/2001, έγινε από τον ορκωτό ελεγκτή κ. Σπύρο Κορωνάκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10991) της εταιρείας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. από το οποίο συντάχθηκε σχετική έκθεση ελέγχου. Η λογιστική αξία της καθαρής θέσης του κατασκευαστικού κλάδου προσδιορίστηκε, βάσει της από 15/4/2002 έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Σπύρο Κορωνάκη, σε ,85. Συγκεκριµένα η λογιστική αξία (καθαρή θέση) του κατασκευαστικού κλάδου κατά την 31/12/2001, όπως αυτή προσδιορίζεται στην έκθεση ελέγχου του ως άνω Ορκωτού Ελεγκτή προκύπτει ως εξής: (ποσά σε χιλ. ) Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 369,17 Πάγιο Ενεργητικό 7.398,85 Κυκλοφορούν Ενεργητικό ,68 Σύνολο Ενεργητικού ,69 Μείον: Αποθεµατικά Κεφάλαια 2.669,96 Προβλέψεις 73,98 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις ,68 Καθαρή Θέση Εισφερόµενου Κατασκευαστικού Κλάδου ,08 Σηµειώνεται ότι η ΑΚΤΩΡ παράλληλα αναδέχθηκε και τον κατασκευαστικό κλάδο της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «ΤΕΒ»). Η λογιστική αξία της καθαρής θέσης του κατασκευαστικού κλάδου της ΤΕΒ προσδιορίστηκε, βάσει της από 5/4/2002 έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Όµηρου εληφώτη (ΑΜΣΟΕΛ 10461) της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ, σε ,09. Η απόσχιση πραγµατοποιήθηκε µε βάση την πραγµατική αξία τόσο του εισφερόµενου κατασκευαστικού κλάδου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ και της ΤΕΒ όσο και της αναδεχόµενης εταιρείας ΑΚΤΩΡ. Η σχετική αποτίµηση διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Κυριάκο Ριρή (ΑΜΣΟΕΛ 12111) της εταιρείας PriceWaterhouseCoopers. Ως εκ τούτου, ο αριθµός µετοχών της ΑΚΤΩΡ, που έλαβε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ, λόγω της εισφοράς του κατασκευαστικού της κλάδου στην ΑΚΤΩΡ, προσδιορίστηκε µε βάση αποτίµηση της πραγµατικής αξίας του κλάδου. Σύµφωνα µε το εγκεκριµένο από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 15/5/2002 Σχέδιο Σύµβασης Απόσχισης, προέκυψαν οι ακόλουθες σχέσεις αξιών: αφενός µεν του Εισφερόµενου Κλάδου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ και της Αναδεχόµενης Εταιρείας ΑΚΤΩΡ 0, :1, αφετέρου δε του Εισφερόµενου Κλάδου της ΤΕΒ και της Αναδεχόµενης Εταιρείας ΑΚΤΩΡ 0, :1. Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης/εισφοράς/αναδοχής των Κατασκευαστικών Κλάδων και της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η σχέση συµµετοχής µεταξύ εκάστης των Αποσχιζουσών Εταιρειών, 4

6 παραλειποµένου του αριθµού των προϋφιστάµενων µετοχών τους στην Αναδεχόµενη Εταιρεία ΑΚΤΩΡ, και των λοιπών µετόχων της Αναδεχόµενης Εταιρείας στο νέο µετοχικό κεφάλαιο της τελευταίας θα είναι 47,8942% για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ, 3,2719% για την ΤΕΒ και 48,8339% για τους παλαιούς, προ της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, µετόχους της Αναδεχόµενης Εταιρίας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ, λόγω της εισφοράς του κατασκευαστικού της κλάδου στην ΑΚΤΩΡ, θα αποκτήσει νέες µετοχές της Αναδεχόµενης Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ κατέχει επίσης υφιστάµενες µετοχές της ΑΚΤΩΡ. Έτσι, στο νέο µετοχικό κεφάλαιο της ΑΚΤΩΡ, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ θα συµµετέχει µε ποσοστό 72,33% (47,8942 %, λόγω της εισφοράς του κατασκευαστικού κλάδου και 24,44% λόγω της υφιστάµενης συµµετοχής της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ στην ΑΚΤΩΡ). Σηµειώνεται ότι το πτυχίο Η τάξεως που κατέχει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ θα µεταβιβασθεί στην ΑΚΤΩΡ, µαζί µε τα υπόλοιπα στοιχεία του αποσχισθέντος κλάδου. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ της 15/5/2002 ενέκρινε µεταξύ άλλων την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου και την εισφορά του στην εταιρεία ΑΚΤΩΡ. Αντίστοιχα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΑΚΤΩΡ της 15/5/2002 ενέκρινε µεταξύ άλλων την απορρόφηση του κατασκευαστικού κλάδου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ και την σχετική αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου. Κατωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά οι ηµεροµηνίες σταθµοί στην διαδικασία της απόσχισης: Ηµεροµηνία Ενέργεια Συνεδρίαση του.σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ για την Απόσχιση του Κατασκευαστικού Κλάδου Συνεδρίαση του.σ. της ΑΚΤΩΡ για την Αναδοχή του Κατασκευαστικού Κλάδου Συνεδρίαση του.σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ για την Έγκριση του Σχεδίου Σύµβασης Απόσχισης Συνεδρίαση του.σ. της ΑΚΤΩΡ για την Έγκριση του Σχεδίου Σύµβασης Απόσχισης και Αναδοχής Κλάδου Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ για την έγκριση της Απόσχισης του Κατασκευαστικού Κλάδου Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΚΤΩΡ για την έγκριση της Αναδοχής του Κατασκευαστικού Κλάδου Υπογραφή Συµβολαιογραφικής Πράξης Καταχώρηση της Εγκριτικής Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών 5

7 Στα διαγράµµατα που ακολουθούν παρουσιάζεται σχηµατικά η απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου από την Εταιρεία και η εισφορά του στην ΑΚΤΩΡ: 1. Πριν την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΚΤΩΡ 17,5% ΤΕΒ 50,04% 0,8941% 44,88% 2α. Μετά από την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΚΤΩΡ 17,5% ΤΕΒ 72,33% 3,71% 44,88% Κατωτέρω παρατίθενται συνοπτικά ορισµένες πληροφορίες για τις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ (εταιρεία που θα αποσχίσει τον κλάδο) και ΑΚΤΩΡ (εταιρεία που θα απορροφήσει τον κλάδο). α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ιδρύθηκε το έτος 1955 ως Ε.Π.Ε. και µετετράπη σε Α.Ε. το 1962 (ΦΕΚ 237/ δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Η διάρκειά της έχει ορισθεί µέχρι το έτος Η έδρα της Εταιρείας είναι ο ήµος Αθηναίων (Αρ. Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) και τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στην Αθήνα (Λουϊζης Ριανκούρ 78Α, Αµπελόκηποι, τηλ. (01) ). Η Εταιρεία εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών τον Απρίλιο του Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ είναι κάτοχος πτυχίου Η τάξεως για τα οικοδοµικά, υδραυλικά, βιοµηχανικά και ενεργειακά έργα, καθώς και για τα έργα οδοποιίας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ αποτελεί τη µητρική εταιρεία του Οµίλου εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ-ΑΚΤΩΡ-ΤΕΒ. Στο πλαίσιο των νέων κριτηρίων για την επανάκριση των πτυχίων των τεχνικών εταιρειών που τέθηκαν µε το Ν. 2940/2001, οι ιοικήσεις των ως άνω εταιρειών στις 28/11/2001 έλαβαν αποφάσεις σχετικά µε τη νέα δοµή του Οµίλου, στόχος της οποίας είναι: - Η θεµελίωση της ηγετικής θέσης του Οµίλου στην εγχώρια κατασκευαστική αγορά. 6

8 - Η επέκταση των δραστηριοτήτων του σε νέες αγορές του εξωτερικού. - Η καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του. - Η απόκτηση του ανώτατου εργοληπτικού πτυχίου 7 ης τάξης από την ΑΚΤΩΡ, καθώς και η απόκτηση πτυχίων µικρότερων τάξεων, µέσω λοιπών θυγατρικών. - Η δηµιουργία σταθερών βάσεων για επέκταση των δραστηριοτήτων του Οµίλου σε νέους επενδυτικούς τοµείς. Οι αποφάσεις αφορούσαν: α) στην απόσχιση των κατασκευαστικών κλάδων των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ και ΤΕΒ και την εισφορά αυτών στην ΑΚΤΩΡ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 17 του ν. 2940/2001 και 1-5 του Ν. 2166/1993 και β) στη συγχώνευση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ και ΤΕΒ, µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και του Κ.Ν. 2190/20 και 1-5 του Ν. 2166/1993. Η συγχώνευση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ και ΤΕΒ θα ακολουθήσει αµέσως µετά την ολοκλήρωση της απόσχισης των κατασκευαστικών κλάδων των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ και ΤΕΒ και την εισφορά αυτών στην ΑΚΤΩΡ. Ως ηµεροµηνία για την πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των εισφεροµένων κατασκευαστικών κλάδων, βάσει της οποίας θα πραγµατοποιηθεί η απόσχιση και εισφορά των κατασκευαστικών κλάδων, ορίστηκε η 31/12/2001. Η ίδια ηµεροµηνία, δηλαδή η 31/12/2001, ορίστηκε και ως ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού της ΤΕΒ για τη συγχώνευσή της µε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ. Με την εισφορά των κατασκευαστικών κλάδων των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ και ΤΕΒ στην ΑΚΤΩΡ, γίνεται σαφής διαχωρισµός της κατασκευής από τους υπόλοιπους τοµείς δραστηριότητας του Οµίλου. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η απόκτηση από την ΑΚΤΩΡ του ανωτάτου κατασκευαστικού πτυχίου, σύµφωνα µε τα νέα κριτήρια που θέτει ο νόµος 2940/2001, ενώ ο Όµιλος θα προχωρήσει στην απόκτηση πτυχίων χαµηλότερης τάξης, µέσω των θυγατρικών του εταιριών ΤΟΜΗ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΑΣΤΩΡ. Ειδικότερα, ο Όµιλος θα αποκτήσει πτυχίο 6 ης τάξης µε την θυγατρική του ΤΟΜΗ, η οποία σήµερα κατέχει πτυχίο Ζ τάξης και θα απορροφήσει την ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, που διαθέτει πτυχίο Ε τάξης. Επίσης, θα αποκτηθούν δύο πτυχία 5 ης τάξης: το πρώτο θα αποκτηθεί µε την ΤΡΙΓΩΝΟ (Ζ τάξης) που θα απορροφήσει την ΤΟΛΗΣ (Ζ τάξης) και το δεύτερο πτυχίο 5 ης τάξης µε την ΚΑΣΤΩΡ (Ζ τάξης) που θα απορροφήσει την ΤΕΜΚΑΤ (ΣΤ τάξης). Η συγχώνευση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ και ΤΕΒ δηµιουργεί έναν ισχυρό άξονα διαχείρισης συµµετοχών και παραχωρήσεων στους τοµείς των υποδοµών και της ανάπτυξης γης, διασφαλίζοντας τη µεσοµακροπρόθεσµη προοπτική και την κερδοφορία της νέας εταιρείας, η οποία βασίζεται σε τρεις πόλους: α) τη µεγάλη συµµετοχή της στην ΑΚΤΩΡ, την ισχυρότερη ελληνική κατασκευαστική εταιρεία. β) τη συµµετοχή του Οµίλου στα µεγάλα συγχρηµατοδοτούµενα έργα (Αττική Οδός, Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου), σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι διεκδικεί µε αξιώσεις και νέα µεγάλα έργα µε συµβάσεις παραχώρησης (δύο µεγάλα πακέτα οδικών έργων) γ) τη συµµετοχή στη συγγενή εταιρεία «Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», η οποία θα συγκεντρώνει τη διαχείριση και αξιοποίηση της µεγάλης ακίνητης περιουσίας του Οµίλου. 7

9 β) ΑΚΤΩΡ Η ΑΚΤΩΡ ιδρύθηκε το 1977 (ΦΕΚ 189/ ) µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ Α.Ε.» και µετονοµάστηκε σε ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. το 1981 (ΦΕΚ 3511/ ). Έχει έδρα το ήµο Χαλανδρίου, οδός Φιλελλήνων 18, τηλ και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής µε αριθµό ΜΑΕ 13648/06/Β/86/03. Η διάρκεια της ΑΚΤΩΡ ορίστηκε αρχικά σε 50 χρόνια. Η ΑΚΤΩΡ είναι κάτοχος πτυχίου Η τάξεως για Οικοδοµικά, Υδραυλικά, Λιµενικά, Ηλεκτρολογικά, Βιοµηχανικά, Ενεργειακά έργα, καθώς και για έργα Οδοποιίας. Η ΑΚΤΩΡ µετά την απορρόφηση των κατασκευαστικών κλάδων της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ και της ΤΕΒ και στο πλαίσιο της στρατηγικής του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΚΤΩΡ ΤΕΒ, η Εταιρεία θα αποκτήσει το ανώτατο κατασκευαστικό πτυχίο, θα αναλάβει το σύνολο του κατασκευαστικού έργου των τριών εταιρειών, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του οποίου ανέρχεται σε ,04 χιλ. ( ,66 χιλ. από την ΑΚΤΩΡ, ,17 χιλ. από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ και ,21 χιλ. από την ΤΕΒ) και ως εκ τούτου θα αποτελέσει την ισχυρότερη ελληνική κατασκευαστική εταιρεία. 8

10 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα έχει σκοπό την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών αναφορικά µε την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ και την εισφορά αυτού στην εταιρεία ΑΚΤΩΡ. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης 19/ του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, και αφορά στην παράγραφο ΣΤ: «Απόσχιση κλάδου, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 25% τουλάχιστον του Κύκλου Εργασιών της κατά την τελευταία απολογιστική χρήση». Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Σηµειώµατος και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: 1) Για την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ οι κ.κ. ο κ. Νικόλαος Β. Τρίχας, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, κάτοικος Αθηνών, οδός Λουίζης Ριανκούρ 78α, Τ.Κ , τηλ. (010) και ο κ. Αλέξανδρος K. Σπηλιωτόπουλος, Οικονοµικός ιευθυντής της Εταιρείας, κάτοικος Αθηνών, οδός Λουίζης Ριανκούρ 78α, Τ.Κ , τηλ. (010) ) Για την εταιρεία ΑΚΤΩΡ οι κ.κ. Ο κ. ηµήτριος Κούτρας, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικός ιευθυντής της ΑΚΤΩΡ, κάτοικος Θρακοµακεδόνων, οδός Μητροπόλεως 33, τηλ. (010) Η κα Μαρία Καρατζά, Οικονοµική ιευθύντρια της ΑΚΤΩΡ, κάτοικος Νέας Πεντέλης, οδός Ελευθερίας 49, τηλ. (010) Το παρόν Σηµείωµα είναι στη διάθεση κάθε επενδυτή από τα γραφεία του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ, Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αµπελόκηποι, τηλ. (010) (υπεύθυνος κ. Στέργιος Πιτόσκας) και από τα γραφεία του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. 9

11 2. ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ, στη συνεδρίασή της στις 15/05/2002, αφού έλαβε υπόψη της τις από 28/11/2001 και 17/4/2002 αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας β) την από 15/4/2002 Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Σπύρου Κορωνάκη και γ) το από 17/4/2002 Σχέδιο Σύµβασης Απόσχισης και Αναδοχής, ενέκρινε την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου και την εισφορά του στην εταιρεία ΑΚΤΩΡ σύµφωνα µε το από 17/4/2002 Σχέδιο Σύµβασης Απόσχισης και Αναδοχής και τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και του Ν. 2940/2001. Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν µέτοχοι που εκπροσωπούν το 72,14% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας. Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΑΚΤΩΡ της 15/5/2002, ενέκρινε µεταξύ άλλων την απορρόφηση του κατασκευαστικού κλάδου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ. Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση εκπροσωπήθηκε το 72,14% των Μετόχων. Υπέρ της απόσχισης ψήφισε το σύνολο των Μετόχων που εκπροσωπήθηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η απόσχιση πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 και του άρθρου 4 παρ. 17 του Ν. 2940/2001 και µε βάση τους όρους και τις συµφωνίες που περιλαµβάνονται στη Σύµβαση Απόσχισης που υπεγράφη στις 30/5/2002 µεταξύ των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ, TEB και ΑΚΤΩΡ, η οποία έλαβε τον τύπο του Συµβολαιογραφικού Εγγράφου (αρ. σύµβασης 14010). Η λογιστική κατάσταση (µετασχηµατισµού) Απόσχισης είναι αυτή της 31/12/2001 και παρατίθεται στο παράρτηµα του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος. Η λογιστική κατάσταση (µετασχηµατισµού) Απόσχισης έχει ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Σπύρο Κορωνάκη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ. ( ιεύθυνση: Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). Η απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου και η εισφορά του στην ΑΚΤΩΡ ολοκληρώθηκε µε την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) της από 19/6/2002 εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης για την απορρόφηση του κλάδου από την ΑΚΤΩΡ, και θα ακολουθήσει δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ την 15/5/2002 η οποία ενέκρινε την εν λόγω απόσχιση, αποφασίστηκαν µεταξύ άλλων τα ακόλουθα: Έγκριση των Σχεδίων Σύµβασης και Πράξης Απόσχισης του Κατασκευαστικού Κλάδου που η Εταιρεία εισφέρει και η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ αναδέχεται, µετ ακρόασης της λογιστικής κατάστασης του κλάδου και των πιστοποιητικών ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και ορισµός εκπροσώπων της Εταιρείας για την υπογραφή της Συµβολαιογραφικής Πράξης και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης ή ανακοίνωσης που απαιτείται για το σκοπό αυτό. Έγκριση κατ άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920, των Σχεδίων Σύµβασης και Πράξης Απόσχισης του κατασκευαστικού κλάδου που η Εταιρεία εισφέρει και η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ αναδέχεται. 10

12 Έγκριση των µέχρι σήµερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων αυτής που έχουν σχέση µε την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου που η Εταιρεία εισφέρει και η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ αναδέχεται. Εκλογή νέου ιοικητικού Συµβουλίου. Αντίστοιχα κατά την από 15/5/2002 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΚΤΩΡ, η οποία ενέκρινε την απορρόφηση του κατασκευαστικού κλάδου, αποφασίστηκαν µεταξύ άλλων τα ακόλουθα: Εκλογή νέου ιοικητικού Συµβουλίου. Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων και Πράξεων Απόσχισης του Κατασκευαστικού Κλάδου αφενός µεν της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αφετέρου δε της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.» που οι αποσχίζουσες εταιρείες εισφέρουν και η Εταιρεία αναδέχεται. Ορισµός εκπροσώπων της Εταιρείας για την υπογραφή των συµβολαιογραφικών πράξεων και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης ή ανακοίνωσης που απαιτείται για τους σκοπούς αυτούς. Έγκριση, σύµφωνα µε το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, των Σχεδίων Συµβάσεων και Πράξεων Απόσχισης του Κατασκευαστικού Κλάδου αφενός µεν της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αφετέρου δε της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.» που οι αποσχίζουσες εταιρείες εισφέρουν και η Εταιρεία αναδέχεται. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας: i) κατά ποσό της λογιστικής καθαρής θέσης του Αποσχιζόµενου Κλάδου αφενός µεν της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αφετέρου δε της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.» που αµφότερες οι εταιρείες αυτές εισφέρουν και η Εταιρεία αναδέχεται και ii) µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών «διαφορά υπέρ το άρτιο», και µεταβολή της ονοµαστικής αξίας της µετοχής. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας για την τακτοποίηση τυχόν κλασµατικών δικαιωµάτων. Έγκριση των µέχρι σήµερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και πληρεξούσιων αυτής που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την απόσχιση του Κατασκευαστικού Κλάδου αφενός µεν της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αφετέρου δε της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.» που αµφότερες οι εταιρείες αυτές εισφέρουν και η Εταιρεία αναδέχεται. 2.2 ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ Οι όροι της απόσχισης, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Σχέδιο Σύµβασης Απόσχισης, περιλαµβάνουν τα εξής σηµεία: Οι ανώνυµες εταιρείες «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Αποσχίζουσα Εταιρεία Α») και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η «Αποσχίζουσα Εταιρεία Β» και, από κοινού µε την Αποσχίζουσα Εταιρία Α, οι «Αποσχίζουσες Εταιρείες») εισφέρουν, κατόπιν απόσχισης, η καθεµιά χωριστά προς την ανώνυµη εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Αναδεχόµενη Εταιρεία») και αυτή αναδέχεται και αποκτά, κατά τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 1-5 ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, και του άρθρου 4 παρ. 17 ν. 2940/2001, τον κατασκευαστικό κλάδο καθεµιάς των Αποσχιζουσών Εταιριών, µε όλα τα περιουσιακά στοιχεία του, συµπεριλαµβανοµένου, όλως ενδεικτικά, του οικείου εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ, που 11

13 εµπεριέχονται στις, από 31 εκεµβρίου 2001, καταρτισθείσες λογιστικές καταστάσεις για καθέναν αποσχιζόµενο κλάδο (εφεξής, αδιακρίτως: η «Λογιστική Κατάσταση») και στις κατ άρθρο 3 παρ. 2 ν. 2166/1993 συνταχθείσες από ορκωτούς ελεγκτές εκθέσεις πιστοποίησης της λογιστικής αξίας των αποσχιζοµένων κλάδων, όπως τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα επικαιροποιηθούν κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης, βάσει σχετικού προσαρτήµατος επισυναφθησόµενου στη συµβολαιογραφική σύµβαση που θα καταρτισθεί σύµφωνα µε το νόµο (εφεξής ο κατασκευαστικός κλάδος της Αποσχίζουσας Εταιρείας Α θα αναφέρεται ως ο «Εισφερόµενος Κλάδος Α» και ο κατασκευαστικός κλάδος της Αποσχίζουσας Εταιρείας Β θα αναφέρεται ως ο «Εισφερόµενος Κλάδος Β», από κοινού δε και οι δύο ως οι «Εισφερόµενοι Κλάδοι»). Όπου κατά νόµο απαιτείται η τήρηση ιδιαιτέρων διατυπώσεων για τη µεταβίβαση στην Αναδεχόµενη Εταιρεία των περιουσιακών στοιχείων των Εισφερόµενων Κλάδων (π.χ. ακίνητα, τροχοφόρα, κλπ.), οι συµβαλλόµενες εταιρείες αναλαµβάνουν µε το παρόν την επακριβή τήρησή τους. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 ν. 2166/1993, το µετοχικό κεφάλαιο της Αναδεχόµενης Εταιρείας ποσού Ευρώ ,00, διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,74 Ευρώ, αυξάνεται: (i) µε την ολοκλήρωση της απόσχισης/εισφοράς και αναδοχής των Εισφερόµενων Κλάδων κατά το ποσό της λογιστικής καθαράς θέσης εκάστου των Εισφεροµένων Κλάδων, ως αυτό προκύπτει βάσει της, από 31 εκεµβρίου 2001, οικείας Λογιστικής Κατάστασης, ήτοι κατά το ποσό των Ευρώ ,85 (προκειµένου για τον Εισφερόµενο Κλάδο Α) και κατά το ποσό των Ευρώ ,09 (προκειµένου για τον Εισφερόµενο Κλάδο Β), και (ii) µετά από κεφαλαιοποίηση, για σκοπούς αύξησης της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Αναδεχόµενης Εταιρίας, λόγω της συµφωνηθείσας σχέσης αξιών, από Ευρώ 0,74 σε Ευρώ 0,87, τµήµατος του λογαριασµού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ύψους Ευρώ ,76 (εφεξής, αθροιστικά, η «Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου»), και θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Ευρώ ,70 διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές, µετά ψήφου, µετοχές νέας ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,87 εκάστης. Για το ποσό της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ ,70, θα εκδοθούν νέες κοινές ονοµαστικές, µετά ψήφου, µετοχές, νέας ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,87 εκάστης (εφεξής οι Νέες Μετοχές ), ήτοι συνολικού ποσού Ευρώ ,70 και, για το υπόλοιπο ποσό της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ ,00, αναπροσαρµόζεται η ονοµαστική αξία των µετοχών της Αναδεχόµενης Εταιρίας από Ευρώ 0,74 σε Ευρώ 0,87. Οι Νέες Μετοχές θα πιστωθούν, λόγω ανταλλαγής στο λογαριασµό άϋλων τίτλων της Αποσχίζουσας Εταιρείας Α και της Αποσχίζουσας Εταιρείας Β κατά την αριθµητική σχέση της παραγρ. 4 της παρούσας. Κατ' εφαρµογή των διεθνώς αποδεκτών µεθόδων αποτίµησης, για µεν την Αναδεχόµενη Εταιρία: (i) της Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταµειακών Ροών, (ii) της Χρηµατιστηριακής Αξίας, και (iii) της Ανάλυσης Συγκρίσιµων Εισηγµένων Εταιριών και Χρήσης εικτών Κεφαλαιαγοράς, για καθένα δε Εισφερόµενο Κλάδο: της Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταµειακών Ροών, προέκυψε σχέση αξιών µεταξύ, αφενός µεν του Εισφερόµενου Κλάδου Α και της Αναδεχόµενης Εταιρίας 0, :1, αφετέρου δε του Εισφερόµενου Κλάδου Β και της Αναδεχόµενης Εταιρίας 0, :1. Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης/εισφοράς/αναδοχής των Κατασκευαστικών Κλάδων και της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η σχέση συµµετοχής µεταξύ εκάστης των Αποσχιζουσών Εταιρειών, παραλειποµένου του αριθµού των προϋφιστάµενων µετοχών τους στην Αναδεχόµενη Εταιρία, και των λοιπών µετόχων της Αναδεχόµενης Εταιρείας στο νέο µετοχικό κεφάλαιο της τελευταίας θα είναι 47,8942% (για την Εισφέρουσα Εταιρία Α), 3,2719% (για την Εισφέρουσα Εταιρία Β) και 48,8339% (για τους παλαιούς, προ της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, µετόχους της Αναδεχόµενης Εταιρίας). 12

14 Κατ ακολουθία των ανωτέρω: (i) η Αποσχίζουσα Εταιρεία Α θα λάβει, συνεπεία απόσχισης του Εισφερόµενου Κλάδου Α, κοινές ονοµαστικές, µετά ψήφου, µετοχές, νέας ονοµαστικής αξίας ύψους Ευρώ 0,87 εκάστης, από αυτές που θα προέλθουν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, και (ii) η Αποσχίζουσα Εταιρεία Β θα λάβει, συνεπεία απόσχισης του Εισφερόµενου Κλάδου Β, κοινές ονοµαστικές, µετά ψήφου, µετοχές, νέας ονοµαστικής αξίας ύψους Ευρώ 0,87 εκάστης, από αυτές που θα προέλθουν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι λοιποί µέτοχοι της Αναδεχόµενης Εταιρείας δεν δικαιούνται οιουδήποτε αριθµού νεοεκδιδοµένων µετοχών. Οι Νέες Μετοχές, που οι Εισφέρουσες Εταιρείες θα λάβουν, δικαιούνται συµµετοχής στη διανοµή κερδών της Αναδεχόµενης Εταιρείας για τη χρήση του 2002 και εφεξής. Ολες οι πράξεις, που καθεµία Αποσχίζουσα Εταιρεία διενεργεί, ως προς τον αντιστοίχως Εισφερόµενο Κλάδο, µετά την ηµεροµηνία σύνταξης της οικείας Λογιστικής Κατάστασης, ήτοι από 1ης Ιανουαρίου 2002 και εντεύθεν, λογίζονται ότι διενεργούνται για λογαριασµό της Αναδεχόµενης Εταιρείας, στα βιβλία της οποίας µεταφέρονται τα σχετικά ποσά µε συγκεντρωτική εγγραφή από και δια της καταχώρησης της εγκριτικής απόφασης του Υπ. Ανάπτυξης για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι συµβαλλόµενες στην παρούσα εταιρείες, νόµιµα εκπροσωπούµενες, συµφώνησαν τους όρους του Σχεδίου Σύµβασης Απόσχισης/Εισφοράς και Αναδοχής Κατασκευαστικών Κλάδων, η ολοκλήρωση και υλοποίηση του οποίου τελεί υπό την αίρεση λήψης των κατά την κειµένη νοµοθεσία, οριζοµένων αδειών και εγκρίσεων και τήρησης των λοιπών διατυπώσεων. 2.3 ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΛΑ ΟΣ Η απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ και η αναδοχή του από την ΑΚΤΩΡ πραγµατοποιήθηκε µε βάση τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου όπως αυτή εµφανίζεται στη λογιστική κατάσταση της , η οποία συντάχθηκε από την Εταιρεία και ελέγχθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Σπύρο Κορωνάκη (ΑΜΣΟΕΛ 10991), σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το Ν. 2166/1993. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας (καθαρής θέσης) του κλάδου την έγινε βάσει της από 15/4/2002 έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Σπύρου Κορωνάκη. Κατωτέρω, παρουσιάζεται συνοπτικά η καθαρή θέση του κλάδου την : (ποσά σε χιλ. ) Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 369,17 Πάγιο Ενεργητικό 7.398,85 Κυκλοφορούν Ενεργητικό ,68 Σύνολο Ενεργητικού ,69 Μείον: Αποθεµατικά Κεφάλαια 2.669,96 Προβλέψεις 73,98 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις ,68 Καθαρή Θέση Εισφερόµενου Κατασκευαστικού Κλάδου ,08 Ο Ορκωτός Ελεγκτής, κ. Σπύρος Κορωνάκης έλεγξε τα δεδοµένα της λογιστικής κατάστασης του κατασκευαστικού κλάδου της , η οποία συντάχθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ για το σκοπό της απόσχισης, καθώς και τα κονδύλια της εν λόγω 13

15 λογιστικής κατάστασης τα οποία είναι καταχωρηµένα στις καταστάσεις απογραφής και στο βιβλίο απογραφών της εταιρείας και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι κατά τη γνώµη του οι λογαριασµοί της λογιστικής κατάστασης του κατασκευαστικού κλάδου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ της 31/12/2001 απεικονίζουν, µε βάση τις διατάξεις των νόµων που ισχύουν και τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές, την οικονοµική κατάσταση του κατασκευαστικού κλάδου, µε λογιστικές αξίες κατά την 31/12/2001. Επιπρόσθετα, ο Ορκωτός Ελεγκτής, κ. Σπύρος Κορωνάκης στην έκθεση ελέγχου του καταλήγει ότι: «Η λογιστική αξία των εισφερόµενων περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικό µείον Υποχρεώσεις, Αφορολόγητα αποθεµατικά και Προβλέψεις), ισούται µε τη λογιστική καθαρή θέση του Κατασκευαστικού Κλάδου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ κατά την 31/12/2001, που ήταν ,85 Ευρώ, ποσό µε το οποίο απεικονίζονται τα ίδια κεφάλαια, στη Λογιστική Κατάσταση. Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για να χρησιµοποιηθεί για τους σκοπούς της απόσχισης του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρίας και την εισφορά του στην κατασκευαστική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του νόµου 2166/1993.». Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το εγκεκριµένο από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Σχέδιο Σύµβασης Απόσχισης, τα µέρη συµφώνησαν ότι η συµµετοχή της Εταιρείας στο µετοχικό κεφάλαιο της ΑΚΤΩΡ όπως αυτό θα διαµορφωθεί µετά την αναδοχή των κλάδων της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ και ΤΕΒ, θα προσδιοριστεί µε βάση τις πραγµατικές αξίες των Εισφερόµενων Κλάδων και όχι τη λογιστική τους αξία την ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ Προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσο οι προτεινόµενοι όροι αναδοχής των κατασκευαστικών κλάδων των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ και ΤΕΒ από την ΑΚΤΩΡ είναι εύλογοι και δίκαιοι για τους µετόχους των εταιρειών, διενεργήθηκε ειδική µελέτη συγκριτικής αποτίµησης τόσο της αναδεχόµενης εταιρείας όσο και των αποσχιζοµένων κλάδων από τον Ελεγκτικό Οίκο "PriceWaterhouseCoopers". O Ελεγκτικός Οίκος "PriceWaterhouseCoopers". κατά τη διάρκεια της εργασίας του και στα πλαίσια της ανεξάρτητης συµβουλευτικής αποτίµησης της εταιρείας και των κλάδων, χρησιµοποίησε µεθοδολογίες που θεώρησε ως πλέον κατάλληλες και αποτελούν διεθνώς αποδεκτές και επιβεβαιωµένες µεθόδους αποτίµησης. Συγκεκριµένα, για τη διαµόρφωση των συµπερασµάτων εξετάστηκαν και αναλύθηκαν τα κάτωθι στοιχεία: α. Οι ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΑΚΤΩΡ µε ηµεροµηνία 31/12/01. β. Το ανεκτέλεστο έργο της ΑΚΤΩΡ κατά την ηµεροµηνία της εισφοράς και των µελλοντικών προβλέψεων του κύκλου εργασιών και κερδοφορίας του κατασκευαστικού κλάδου όπως αυτές προκύπτουν από εκτιµήσεις της ιοίκησης της ΑΚΤΩΡ. γ. Οι συµµετοχές της ΑΚΤΩΡ σε άλλες εταιρείες καθώς και των µελλοντικών προβλέψεων του κύκλου εργασιών και κερδοφορίας αυτών των συµµετοχών που θεωρήθηκαν σηµαντικές σε σχέση µε το συνολικό µέγεθος της ΑΚΤΩΡ. 14

16 δ. Η χρηµατιστηριακή αξία της ΑΚΤΩΡ σε συνδυασµό µε τα οικονοµικά της µεγέθη και σύγκριση των στοιχείων αυτών µε παρόµοια στοιχεία για άλλες συγκρίσιµες οµοειδής εισηγµένες εταιρείες. ε. Οι ελεγµένες λογιστικές καταστάσεις των εισφερόµενων κλάδων µε ηµεροµηνία 31/12/01 από τις οποίες προκύπτει η περιουσιακή κατάσταση των εισφερόµενων κλάδων, κατά την ηµεροµηνία της εισφοράς. ζ. Το ανεκτέλεστο έργο της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ και της ΤΕΒ κατά την ηµεροµηνία της εισφοράς και των µελλοντικών προβλέψεων του κύκλου εργασιών και κερδοφορίας των εισφερόµενων κλάδων όπως αυτές προκύπτουν από εκτιµήσεις των ιοικήσεων των εταιρειών, στην περίπτωση όπου η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ και η ΤΕΒ συνέχιζαν αυτόνοµα τη δραστηριότητα τους στον κατασκευαστικό κλάδο. η. Οι κύριοι παράγοντες και οι σχετικές τάσεις που επηρέασαν τα ιστορικά οικονοµικά στοιχεία της ΑΚΤΩΡ και των εισφερόµενων κλάδων. θ. Οι ανταγωνιστικές και µακροοικονοµικές συνθήκες του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα και στον Ευρωπαϊκό χώρο. ι. Οι ηµοσιευµένες και άλλες πληροφορίες που δόθηκαν από τις Εταιρείες. κ. Άλλες πληροφορίες, µελέτες και αναλύσεις καθώς και χρηµατοοικονοµικούς και χρηµατιστηριακούς δείκτες που θεωρήθηκαν σχετικοί και κατάλληλοι για τους σκοπούς της εν λόγω εργασίας. Μεθοδολογία Για τη διαµόρφωση του τελικού συµπεράσµατος χρησιµοποιήθηκε, ανά περίπτωση, συνδυασµός διαφόρων κοινώς αποδεκτών µεθοδολογιών αποτίµησης, ως ακολούθως: Α. ΑΚΤΩΡ Για την αποτίµηση του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθες µέθοδοι: Μέθοδος ανάλυσης συγκρίσιµων εισηγµένων εταιρειών και χρήση δεικτών κεφαλαιαγοράς. Μέθοδος προεξόφλησης µελλοντικών ταµειακών ροών (Discounted Cash Flows), σύµφωνα µε προβλέψεις που µας δόθηκαν από την ιοίκηση της ΑΚΤΩΡ. Ανάλυση χρηµατιστηριακής αξίας ΑΚΤΩΡ. Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΤΕΒ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ Για την αποτίµηση των κατασκευαστικών κλάδων της ΤΕΒ και της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος προεξόφλησης µελλοντικών ταµειακών ροών (Discounted Cash Flows) έκαστου κατασκευαστικού κλάδου σύµφωνα µε προβλέψεις και εκτιµήσεις που δόθηκαν από τις ιοικήσεις των εταιρειών. Οι προβλέψεις που χρησιµοποιήθηκαν στην µέθοδο προεξόφλησης ταµειακών ροών εξετάστηκαν για την λογικότητα τους σε σχέση µε: (α) τα ιστορικά στοιχειά, την περιουσιακή κατάσταση και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εταιρειών και (β) το ανταγωνιστικό περιβάλλον και τις γενικές προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα τα επόµενα χρόνια. Το µεγαλύτερο µέρος των πληροφοριών που χρησιµοποιήθηκαν για την εφαρµογή των παραπάνω µεθόδων, βασίσθηκε στα τελευταία και επίκαιρα στοιχεία. Ο καθορισµός της τελικής εκτίµησης της συγκριτικής αξίας των εισφερόµενων κλάδων και του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ, βασίσθηκε στην αντικειµενική αλλά και στην ποιοτική αξιολόγηση των µεγεθών, τα οποία αξιολογήθηκαν µε βάση την εµπειρία και τη γνώση της ελεγκτικής εταιρείας. 15

17 Συµπέρασµα Στον πίνακα που ακολoυθεί παρατίθενται οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν ανά εταιρεία, τα αποτελέσµατα της κάθε µεθόδου, καθώς και το τελικό εύρος αξιών. (σε εκατ. ευρώ) Μέθοδος Αποτίµησης ΑΚΤΩΡ ΚΛΑ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΤΕΒ Μέθοδος δεικτών κεφαλαιαγοράς Μέθοδος 411,7-472,5 383,9-445,8 24,8-31,5 προεξόφλησης µελλοντικών ταµειακών ροών Μέθοδος κεφ/σης ,4 317,5-364,5 34,5-38,9 κερδών Μέθοδος 421,8-446,3 χρηµατιστηριακής αξίας Τελικό Εύρος ,5 Με βάσει τα ανωτέρω τα πορίσµατα των εκτιµήσεων, µε βάση τις µεθόδους αποτίµησης που χρησιµοποιήθηκαν, προσδιορίζεται η συγκριτική αξία του εισφερόµενου κατασκευαστικού κλάδου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ως προς την αξία του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ µεταξύ 85.3 και προς 100 και η συγκριτική αξία του εισφερόµενου κατασκευαστικού κλάδου της ΤΕΒ ως προς την αξία του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ µεταξύ 5,5 και 7,9 προς

18 2.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΝ 31/12/2001 Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα οικονοµικά στοιχεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ πριν και µετά απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου και την εισφορά του στην ΑΚΤΩΡ: (ποσά σε χιλ. ) Οικονοµικά Μεγέθη 31/12/2001 Προ της Απόσχισης του Κλάδου Αποσχιζόµενος Κλάδος (1) Μετά την Απόσχιση του Κλάδου (2) Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 9.829,20 369, ,04 Πάγιο Ενεργητικό , , ,46 Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις , , ,80 Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ,44 437, ,56 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού , , ,21 Αποθέµατα 3.574, ,06 0,00 Απαιτήσεις , , ,47 Χρεόγραφα 2.259,34 0, ,34 ιαθέσιµα ,06 0, ,06 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , , ,87 Μεταβατικοί λογ/σµοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υ , , ,12 Λογαριασµοί Τάξεως , , ,77 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια - Καθαρή Θέση , , ,60 Αποθεµατικά Κεφάλαια , , ,38 Προβλέψεις 73,98 73,98 0,00 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 Βραχυπρόθεσµεςυποχρεώσεις , , ,14 Σύνολο Υποχρεώσεων , , ,14 Μεταβικοί λογ/σµοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,12 Λογαριασµοί Τάξεως , , ,77 (1) Αποσχισθείς Κλάδος: παρουσιάζονται τα στοιχεία του αποσχισθέντος κατασκευαστικού κλάδου βάσει της λογιστικής κατάστασης του αποσχισθέντος κλάδου (Ισολογισµός Μετασχηµατισµού Απόσχισης) της 31/12/2001 η οποία συντάχθηκε από την Εταιρεία και ελέγχθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Σπύρο Κορωνάκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10991) της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ. (2) Μετά την Απόσχιση του Κλάδου: Παρουσιάζονται τα στοιχεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ την 31/12/2001, µετά την αφαίρεση των στοιχείων της λογιστικής κατάστασης του αποσχισθέντος κατασκευαστικού κλάδου. Στοιχεία Εταιρείας πριν την Απόσχιση του Κλάδου Τα στοιχεία του ισολογισµού της Εταιρείας την 31/12/2001 πριν την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου, περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα Στοιχεία ΑποσχιθέντοςΚλάδου 17

19 Κατωτέρω παρουσιάζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνει ο κατασκευαστικός κλάδος και τα οποία θα αποσχιστούν από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ και θα εισφερθούν στην ΑΚΤΩΡ. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των λοιπών εξόδων εγκατάστασης του αποσχιζόµενου κλάδου την , όπως εµφανίζεται στην λογιστική κατάσταση µετασχηµατισµού, ανέρχεται σε ,22 Ευρώ και αναλύεται ως εξής: Αξία κτήσεως Ευρώ ,17 Μείον: Αποσβέσεις « ,95 Αναπόσβεστη αξία 31/12/2001 Ευρώ ,22 Η αξία κτήσεως περιλαµβάνει έξοδα αναδιοργάνωσης (αξίες λογισµικών προγραµµάτων) Ευρώ ,04 και διάφορα έξοδα πολυετούς απόσβεσης Ευρώ ,13 τα οποία αφορούν επισκευές και διαρρυθµίσεις χώρων στην αποθήκη Μαγούλας και επιστηµονικών ερευνητικών προγραµµάτων που αφορούν τον κατασκευαστικό κλάδο. Γήπεδα Οικόπεδα Τα «Γήπεδα-Οικόπεδα» του αποσχισθέντος κλάδου είναι συνολικής αξίας ,91 Ευρώ και στο υπόλοιπο αυτό περιλαµβάνονται τα εξής ακίνητα: 1) Αγροτεµάχιο εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ζώνης, συνολικής εκτάσεως τ.µ. το οποίο βρίσκεται στη θέση «Λούτσα Χατζηδηµήτρη» της περιοχής Μαγούλας Αττικής που αποκτήθηκε τµηµατικά µε τα πιό κάτω συµβόλαια: Αριθµός συµβολαίου Συµβολαιογράφος Έκταση Αξία Νο 12009/ Κων. Σαµαρόπουλος τ.µ. Ευρώ ,49 Νο 12010/ Κων. Σαµαρόπουλος τ.µ «82.787,97 Νο 12012/ Κων. Σαµαρόπουλος τ.µ. « ,49 Νο 12201/ Κων. Σαµαρόπουλος τ.µ. «13.698,22 Νο 2104/ Ελισάβετ Βαδιάκα 880 τ.µ. «28.173,15 Νο 3940/ Αικατ. Κολοβέντζου τ.µ. «66.559,06 Νο 11682/ Ελένη Κωνσταντινίδη 392 τ.µ. «5.282, τ.µ. Ευρώ ,85 Στις πιο πάνω αξίες περιλαµβάνονται και οι υπεραξίες που προέκυψαν από τις αναπροσαρµογές που έχουν γίνει µέχρι την 31/12/2001, µε βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92. Επί του γηπέδου αυτού έχουν κατασκευασθεί κτίρια αποθηκών τα οποία µαζί µε του υπαίθριους χώρους αποτελούν τον αποθηκευτικό χώρο του κατασκευαστικού κλάδου. 2) Αγροτεµάχιο κατά ποσοστό 8,48% εξ αδιαιρέτου, το οποίο αποκτήθηκε την 5/9/2000, εκτός σχεδίου πόλης στη θέση «Σπηλιές» της περιοχής Φυλής Αττικής συνολικής εκτάσεως τ.µ. και αξίας όπως εµφανίζεται στα βιβλία της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ Ευρώ ,06. Κτίρια και τεχνικά έργα Το αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασµού «Κτίρια και τεχνικά έργα» του αποσχιζόµενου κλάδου την , όπως εµφανίζεται στην λογιστική κατάσταση µετασχηµατισµού, ανέρχεται σε ,54 Ευρώ και αναλύεται ως εξής: 18

20 Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Αποσβέσεις Αξία -Κτίρια Εγκατ/σεις κτιρίων Ευρώ , , ,54 -Λοιπά τεχνικά έργα « , , ,31 - Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων «5.258,99 175, ,69 Σύνολα 31/12/2001 Ευρώ , , ,54 Οι πιο πάνω αξίες αφορούν σε κτίρια αποθηκών, διάφορα τεχνικά έργα και υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων που έχουν κατασκευασθεί επί του οικοπέδου Μαγούλας και χρησιµοποιούνται από τον κλάδο κατασκευών. Περαιτέρω ανάλυση του λογαριασµού «Κτίρια και τεχνικά έργα» του αποσχιζόµενου κλάδου την , όπως εµφανίζεται στην λογιστική κατάσταση µετασχηµατισµού, ύψους ,54 Ευρώ παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: Περιγραφή Παγίου 1. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Ηµεροµηνία κτήσης Αξία Κτήσεως Αναπόσβεστη αξία 01/01/ , ,68 ΟΙΚΙΑ ΦΥΛΑΚΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑ 01/01/ , ,08 ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 31/12/ , ,98 ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ /12/ , ,19 ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (1) , ,55 2. ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ & ΛΟΙΠ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 01/01/ ,41 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (2) ,41 0,00 3. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 02/05/ , ,69 ΣΥΝΟΛΟ (3) 5.258, ,69 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3) , ,54 Μηχανήµατα Τεχνικές εγκαταστάσεις Το αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασµού «Μηχανήµατα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις και Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός» του αποσχιζόµενου κλάδου την , όπως εµφανίζεται στην λογιστική κατάσταση µετασχηµατισµού, ανέρχεται σε ,64 Ευρώ και αναλύεται ως εξής: Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Aποσβέσεις Αξία -Μηχανήµατα Ευρώ , , ,68 -Φορητά µηχανήµατα χειρός « , , ,93 -Εργαλεία «43.348, , ,59 -Μηχανολογικά όργανα « , , ,79 -Λοιπός µηχ/κός εξοπλ/µός « , , ,65 Σύνολο 31/12/2001 Ευρώ , , ,64 19

21 Τα ανωτέρω υπόλοιπα περιλαµβάνουν το σύνολο του µηχανολογικού εξοπλισµού της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ. Επί του συνόλου του µηχανολογικού εξοπλισµού έχουν υπολογισθεί οι προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις. Πιο αναλυτικά, το σύνολο του µηχανολογικού εξοπλισµού της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: Περιγραφή Λογαριασµού Τεµάχια Κατασκευαστής Ηµεροµηνία κτήσεως Αξία Κτήσεως 31/12/2001(σε ) Σύνολο αποσβέσεων Αναπόσβεστη αξία 31/12/2001 ΑΝΤΛΙΕΣ 48 M EISTER/NORM ET/SCHWING , , ,82 ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ 2 M EISTER/NORM ET/SCHWING , , ,86 ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ 18 CIFA , , ,41 ΑΥΤΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΙ ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ 1 CIFA , , ,54 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ 8 ALLIM AG , ,62 287,43 ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 13 Α LIM AC-SIM ON , , ,61 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 25 ATLAS COPCO , , ,53 ΑΕΡΟΣΦΥΡΕΣ 40 FURUKAWA , , ,58 Υ ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΦΥΡΕΣ 2 RAM M ER/ KRUPP/FURUKAWA , , ,29 ΓΕΡΑΝΟΙ 30 LIEBHERR/P&H/AUTOGRU PM , , ,89 ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ 1 2 Τ , , ,78 ΟΝΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ 45 NORM ET , , ,39 ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ 2 CATERPILLAR/Ο&K , , ,82 ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 44 VOLVO-PENTA/ VOLVO-PENTA/LEROY , , ,19 ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙ 1 VOLVO-PENTA/ VOLVO-PENTA/LEROY , ,01 287,99 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 26 GENSET , , ,48 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΘΡΑΥΣΕΩΣ 2 TAM ROCK , ,99 576,49 ΙΑΤΡΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 4 GASSAGRANDE/TAM ROCK , , ,54 ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 9 HDS1195/KARCHER/CVR , , ,09 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 1 PANCAR , ,18 198,11 ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ 6 CATERPILLAR , , ,68 Ο ΟΣΤΡΩΤΗΡΕΣ BOMAG 26 HAMM/ΑΜΜΑΝ/BOM AG , , ,43 ΙΣΟΠΕ ΩΤΕΣ ΓΑΙΩΝ (ΓΚ 9 CATERPILLAR- FIAT-ALLIS , , ,49 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 1 Η SM S (R) , ,64 632,11 ΟΧΗΜΑΤΑ DUM BERS 26 CATERPILLAR / EUCLID , , ,12 ΤΣΑΠΕΣ 10 JCB , , ,09 ΦΟΡΤΩΤΕΣ 23 TAM ROCK/BOBCAT/CATERPILLAR , , ,10 ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΕΣ 1 WIRTGEN , ,11 19,86 ΡΑΠΑΝΑ , , ,60 ΗΛΕΚΤΡΟΣΦΥΡΑ 32 FURUKAW A , , ,94 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ , , ,79 ΕΞΑΜ ΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 1 ΘΕΟ ΩΣΙΑ ΗΣ , , ,56 ΙΚΡΙΩΜ ΑΤΑ , , ,98 ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ , , ,09 ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ - CONTAIN , , ,03 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ Λ , , ,85 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ. ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΟΣ , , ,08 ΣΥΝΟΛΟ , , ,64 Μεταφορικά µέσα Το αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασµού «Μεταφορικά µέσα» του αποσχιζόµενου κλάδου την , όπως εµφανίζεται στην λογιστική κατάσταση µετασχηµατισµού, ανέρχεται σε ,30 Ευρώ και αναλύεται ως εξής: Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Αποσβέσεις Αξία -Αυτοκίνητα - Λεωφορεία Ευρώ , , ,91 -Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα « , , ,39 -Αυτοκίνητα φορτηγά - ρυµούλκες ειδικής χρήσεως « , , ,25 -Μέσα εσωτερικών µεταφορών «2.641, ,22 0,01 -Λοιπά µέσα µεταφοράς «9.898, , ,74 Σύνολα 31/12/2001 Ευρώ , , ,30 20

22 Στα πιο πάνω υπόλοιπα περιλαµβάνεται το σύνολο των µεταφορικών µέσων που αφορούν τον κατασκευαστικό κλάδο της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ. Συγκεκριµένα περιλαµβάνονται οι αξίες του συνόλου των λεωφορείων, των φορτηγών αυτοκινήτων, των µέσων εσωτερικών µεταφορών και ένα µέρος των επιβατικών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών (δικύκλων). Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Το αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασµού «Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός» του αποσχιζόµενου κλάδου την , όπως εµφανίζεται στην λογιστική κατάσταση µετασχηµατισµού, ανέρχεται σε ,98 Ευρώ και αναλύεται ως εξής: Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Αποσβέσεις Αξία -Έπιπλα Ευρώ , , ,44 -Σκεύη «981,30 981,28 0,02 -Μηχανές γραφείου «2.242, ,32 946,87 -Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές « , , ,97 -Μέσα αποθηκεύσεως «3.665, , ,32 -Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών «70.424, , ,07 -Λοιπός εξοπλισµός « , , ,29 Σύνολα 31/12/2001 Ευρώ , , ,98 Στα πιο πάνω υπόλοιπα περιλαµβάνονται αξίες επίπλων και λοιπού εξοπλισµού που εξυπηρετούν τον κατασκευαστικό κλάδο της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» του αποσχιζόµενου κλάδου την , όπως εµφανίζεται στην λογιστικά κατάσταση µετασχηµατισµού, ανέρχεται σε ,67 Ευρώ και περιλαµβάνει τις συµµετοχές της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ σε Κοινοπραξίες εκτέλεσης τεχνικών έργων. Περιλαµβάνονται συνολικά οι συµµετοχές σε 52 Κοινοπραξίες, όπως αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: (σε ) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/ Κ\ΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΟΛΥΜΠ.ΠΟ ΗΛ/ΜΙΟ 2.934,70 2 Κ/ΞΙΑ ΕΛΛΗΝ.ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΕ -ΑΤΕ ΓΝΩΜΩΝ 1.760,82 3 Κ/ΞΙΑ ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ Α.Ε.-ΓΕΚ ΑΕ 2.934,70 4 Κ\ΞΙΑ ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΕ-ΤΕΣ ΑΕ 2.054,29 5 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 2.934,70 6 Κ\ΞΙΑ ΓΥΜΝ.ΠΑΟΚ-ΑΒΑΞ ΑΕ-ΕΛΛ 1.467,35 7 Κ\ΞΙΑ ΑΝΟΙΚ.ΚΟΛΥΜΒ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1.467,35 8 Κ\ΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΟΛΠ 586,94 9 Κ\ΞΙΑ ΣΑΠΠΩΝ (Α ΦΑΣΗ) 2.934,70 10 K\ΞΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ-ΑΒΑΞ ΑΕ 2.934,70 11 Κ\ΞΙΑ ΜΕΤΡΟ 5.869,41 12 Κ\ΞΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΑΣΩ 2.934,70 13 Κ\ΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ 2.054,29 14 Κ\ΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΕΤΕΚ 2.934,70 15 Κ\ΞΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΣΩ 2.934,70 16 Κ\ΞΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ ,15 17 Κ\ΞΙΑ ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟ.-J&P(ΕΛΛΑΣ) ΑΤΕ ,51 18 ΚΟΙΝ\ΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΘΕΣΣ\ΝΙΚΗΣ 7.336,76 21

23 19 Κ\ΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝ ΡΗ 2.934,70 20 Κ\ΞΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟ.ΑΕ 7.336,76 21 Κ\ΞΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Β ,88 22 Κ/ΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΣ-ΚΑΤ.Ο ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 2.024,94 23 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΕΦΥΡΑ 704,33 24 Κ/ΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΟΣΕ (ΑΝΑ ΟΧΟΣ) 1.027,35 25 Κ/ΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΟΣΕ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ) 7.043,29 26 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ-ΑΧ 2.934,70 27 Κ\ΞΙΑ ΕΛΛ.ΤΕΧΝ.ΑΕ-ΓΕΚ ΑΕ 2.934,70 28 Κ/ΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚ.ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ HYATT ,76 29 Κ/ΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟΥ 3.521,64 30 Κ/ΞΙΑ ΕΛΛΗΝ.ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ Α.Ε.-ΓΕΚΑΤ ,51 31 Κ/ΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΚΟ-ΦΙ 2.934,70 32 Κ/ΞΙΑ ΕΛΛΗΝ.ΤΕΧΝ.ΑΕ ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ ΑΕ 7.336,76 33 Κ/ΞΙΑ ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗΑΕ-ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ 3.912,94 34 Κ/Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΕ-ΘΕΜΕΛΙΟΜΗ 7.336,76 35 Κ/Ξ ΕΛ.ΤΕΧ.-ΑΚΤΩΡ-ΘΕΜΕΛΙΟ.(ΑΝΑ ΟΧ) 2.201,03 36 Κ/Ξ (CARS)ΛΑΡΙΣΑΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ) 2.245,05 37 ΚΞΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ- ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ ΑΕ 1.956,47 38 Κ/ΞΙΑ ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟ.ΑΕ-ΙΝΤΕΡΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ 1.467,35 39 Κ/ΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝ.-ΑΕΓΕΚ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 5.869,41 40 Κ/ΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΟΛΥΜ/ΚΗΣ ,28 41 Κ/ΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΜ.ΚΤ.ΙΝΤΡΑΚΟΜ 1.467,35 42 Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕ 1.467,35 43 Κ/ΞΙΑ J&P (ΕΛΛΑΣ) ΑΤΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΕ 2.934,70 44 Κ/ΞΙΑ ΠΑΡΝΩΝ ΑΕ-ΤΕΒ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΕΛ 8.804,11 45 Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑ-ΕΛ.ΤΕΧ.-ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ-PAS 8.217,17 46 Κ/ΞΙΑ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,14 47 Κ/ΞΙΑ ΕΛΛ.ΤΕΧΝ.ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΤΕΒ ΑΕ 1.320,62 48 Κ/Ξ ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΕ-ΤΕΒ ΑΕ-ΤΟΜΗ ,87 49 Κ/Ξ ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟ.ΑΕ-ΑΛΤΕ ΑΤΕ-ΓΕΚΑΤ ΑΕ ,02 50 Κ/ΞΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΟΜΑΡΤΟΥΝΤΑ ΕΡΓΑ 2.488,63 51 Κ/ΞΙΑ J&P ΕΛΛΑΣ ΑΤΕ-ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΕ 3.815,11 52 Κ/ΞΙΑ ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ 1.760,82 ΣΥΝΟΛΟ ,67 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις» του αποσχιζόµενου κλάδου την , όπως εµφανίζεται στην λογιστική κατάσταση µετασχηµατισµού, ανέρχεται σε ,25 Ευρώ και περιλαµβάνει απαιτήσεις, από χορηγηθείσες εγγυήσεις ως ακολούθως: - Εγγυήσεις.Ε.Η. Ευρώ 1.614,09 - Εγγυήσεις εις Σακελλαρόπουλο Κωνστ/νο «616,29 - Εγγύηση εις ΑUTO HELLAS ATEE «14.397,36 - Εγγυήσεις εις Πανδή Νικόλαο «1.097,58 - Εγγυήσεις εις Καρατζά Ουρανία «1.555,39 - Εγγυήσεις εις Ιωαννάτο Αγαµέµνωνα «33.945,72 - Εγγυήσεις εις ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ ΕΠΕ «23.140,14 - Εγγυήσεις εις Καλυβιανάκη Μαρία «733,68 Σύνολο Ευρώ ,25 22

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της ΤΕΒ Α.Ε. και την εισφορά αυτού στην «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο του Κανονισµού του Χ.Α. του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και την εισφορά του στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των Ανωνύµων Εταιρειών: 1/ ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε.

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ 2)ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2004 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Για το σκοπό της συγχώνευσης µε απορρόφηση της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23166/06/Β/90/01 (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993)

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση του της 13.12.2007 ενηµερώθηκε για το περιεχόµενο του παρόντος εγγράφου

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση του της 13.12.2007 ενηµερώθηκε για το περιεχόµενο του παρόντος εγγράφου ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ λόγω της συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ σύµφωνα µε την από 10.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 Κύριοι Μέτοχοι, Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να συγχωνευθούν οι ανώνυµες εταιρείες «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε» («Απορροφώσα»)

Διαβάστε περισσότερα

(1.100.280.894,40+2.177.670.507,94=3.277.951.402,34)

(1.100.280.894,40+2.177.670.507,94=3.277.951.402,34) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ΕRGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 σχετικά µε τη συγχώνευση µε απορρόφηση της Τράπεζας EFG

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993)

(Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993) Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την των περιουσιακών στοιχείων τoυ προς απόσχιση τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου των εν εξελίξει δημοσίων έργων της (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» από την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» Στην Αθήνα, την εικοστή έκτη (26η)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα.

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡΜΑΕ 50690/04/Β/01/62 (2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ 068910403000 ΤΗΣ 07/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωµοδότηση σχετικά µε την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών στα πλαίσια της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ΕΤΕΜ ΑΕ από την ΕΛΒΑΛ ΑΕ 2 Οκτωβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.577.664.968,00.- ευρώ και διαιρείται σε 286.848.176 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ η κάθε μία. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «LAFARGE BETON», με αριθμό ΓΕΜΗ 236501000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ 311/04/B/86/69/2011(στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ: 170/78/62/B/88/88

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΑΝ ΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ ΜΑΕ. 9541/62/Β/86/1376 ΑΡ. ΓΕΜΗ

ΛΕΑΝ ΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ ΜΑΕ. 9541/62/Β/86/1376 ΑΡ. ΓΕΜΗ ΛΕΑΝ ΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ ΜΑΕ. 9541/62/Β/86/1376 ΑΡ. ΓΕΜΗ 57395904000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ηs ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2013-31.12.2013 (Βάσει των διατάξεων του κ.ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε.» 10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/ 20

ΤΗΣ ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/ 20 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. ΜΑΕ 64979/62/Β/07/0280 ΓΕΜΗ 59083204000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/ 20 1. Άρθρ. 42 α

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος έγινε σύμφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12. του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ:13281

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ:13281 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ:13281 ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2008 ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα