Στρυμόνια. Γη 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρυμόνια. Γη 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ"

Transcript

1 Στρυμόνια Γη 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

2 «Η ΣΤΡΥΜΟΝΙΑ ΓΗ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟ- ΦΟΡΕΙ» Το Ενημερωτικό Δελτίο Υγροτόπου Κερκίνης Στρυμόνια Γη ξεκίνησε να εκδίδεται το 1997 από το Κέντρο Πληροφόρησης Κερκίνης στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης για την προστασία και ανάδειξη περιοχής λίμνης Κερκίνης και μέχρι τον Ιούνιο 1999 παρουσίασε 4 δελτία πληροφόρησης. Σήμερα, 12 χρόνια μετά επανέρχεται υπό προσφορότερες συνθήκες και επανακυκλοφορεί με την φροντίδα του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης. Το Δελτίο Πληροφόρησης ή αγγλιστί Newsletter, αποσκοπεί στην ενημέρωση των αποδεκτών του δελτίου για όσα δρώμενα (πρωτοβουλίες, γεγονότα, δράσεις) περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος διαδραματίζονται εντός του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης καθώς και για όσα θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος σε εθνικό ή και διεθνές επίπεδο συνδέονται με τα προστατευταία αντικείμενα του Πάρκου. Το παρόν 1ο Δελτίο Πληροφόρησης (Newsletter) είναι κάλεσμα προς όλους που ενδιαφέρονται για την προστασία του Εθνικού Πάρκου να συνδράμουν με υλικό και πληροφορία καθώς και κείμενα προς παρουσίαση για τα επόμενα τεύχη. ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γεωπόνος, M.Sc. Ενέργεια/Περιβάλλον ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 2 I ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΑ ΓΗ

3 ΓΙΑΤΙ ΣΤΡΥΜΟΝΙΑ ΓΗ; Η μεγάλη ευφορία της σερραϊκής πεδιάδας, της Στρυμόνιας γης των αρχαίων, οφειλόταν κυρίως στον Στρυμόνα, τον οποίο οι κάτοικοι της περιοχής τον είχαν θεοποιήσει και προς τιμή του έχτισαν ναούς και συχνά τον απεικόνιζαν προσωποποιημένο στα νομίσματά τους. Η ευφορία της πεδιάδας των Σερρών, η οποία ούτως ή άλλως είναι αποτέλεσμα της δράσης του Στρυμόνα ανά τους αιώνες, οφείλεται στο μεγάλο υδατικό δυναμικό, υπόγειο και επιφανειακό, που προσφέρει απλόχερα ο ποταμός. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΑ ΓΗ I 3

4 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης ιδρύθηκε το 2002, με σκοπό την προστασία και διαχείριση της ευρύτερης περιοχής του υγροτόπου Κερκίνης. Συστάθηκε με την με αριθμό /994 (ΦΕΚ 364Β/ ) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης- Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων- Γεωργίας, βάσει των διατάξεων του Ν. 2742/99. Διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε με την με αριθμό (ΦΕΚ 538/ΥΟΔΔ/ ) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Την τρέχουσα περίοδο, χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας Θράκης Η έδρα του Φορέα Διαχείρισης είναι η Δ.Κ. Κερκίνης του Δήμου Σιντικής. Η λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης συμβάλλει ειδικότερα στην οργάνωση και λειτουργία της προστατευόμενης περιοχής, η οποία αποσκοπεί στη διαχείρισή της με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την παρακολούθηση, την προστασία- διατήρηση και την ανάδειξη των αξιών της περιοχής. Αναλυτικότερα, οι σκοποί λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης είναι: Η διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η διατήρηση της λειτουργικής ικανότητας και της δομής των οικοσυστημάτων της περιοχής. Η προστασία και βελτίωση της παραγωγικότητας του εδάφους και του νερού των υδάτινων συστημάτων, ως προϋπόθεση για την αειφορική διαχείριση. Η φύλαξη του χώρου. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ο σχεδιασμός επιχειρησιακών πολιτικών περιβάλλοντος. Ο Φορέας Διαχείρισης απασχολεί από το Μάιο του 2008 δώδεκα εργαζομένους με διάφορες ειδικότητες όπως δασολόγους, περιβαλλοντολόγους, τοπογράφο μηχανικό, οικονομολόγο, διοικητικό και φύλακες. Η ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού με την ταυτόχρονη προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού παρέχουν τη δυνατότητα στο Φορέα να εκτελέσει το έργο του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρεμβάσεις και δράσεις όπως η επιτυχής εφαρμογή προγραμμάτων φύλαξης της περιοχής (λαθραλιεία, λαθροθηρία), η παρακολούθηση και καταγραφή στοιχείων του Πάρκου (όπως βιολογικών δεικτών του υγροτοπικού συστήματος), η ανακατασκευή των εξέδρων αναπαραγωγής του απειλούμενου είδους του αργυροπελεκάνου, οι ενημερώσεις σε σχολεία του Εθνικού Πάρκου αλλά και της ευρύτερης περιοχής, και η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις αποτελούν κάποια από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα της προσπάθειας του Φορέα Διαχείρισης για την προστασία και ανάδειξη της προστατευόμενης περιοχής. 4 I ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΑ ΓΗ

5 ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Η ευρύτερη περιοχή του υγροτόπου Κερκίνης ανακηρύχτηκε το φθινόπωρο του 2006 ως Εθνικό Πάρκο με τίτλο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης, με σκοπό την προστασία της περιοχής ως εθνική κληρονομιά, σύμφωνα με την αριθ /2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 98 Τ.Α.Α.Π.Θ./ ). Η μεγάλη βιολογική αξία της περιοχής, η οποία υπαγορεύεται από την ύπαρξη 26 ειδών ερπετών, 11 ειδών αμφιβίων, 44 ειδών θηλαστικών, 31 ειδών ψαριών, περισσότερων από 300 ειδών πουλιών, περίπου 1300 ειδών φυτών και τουλάχιστον 4300 είδη εντόμων, καθιστά το υγροτοπικό σύστημα έναν οικότοπο εξαιρετικής σημασίας για την άγρια ζωή. Ταυτόχρονα, όμως, η περιοχή συντηρεί ένα μεγάλο αστικό πληθυσμό, ο οποίος ζει και εργάζεται εδώ και κατά συνέπεια αφήνει το αποτύπωμά του πάνω στον υγρότοπο και τον επηρεάζει με διάφορους τρόπους. Η θεσμοθέτηση, της περιοχής ως Εθνικό Πάρκο πραγματοποιήθηκε με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, η οποία συνδυάζει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Η συνολική έκταση της προστατευόμενης περιοχής ανέρχεται σε στρέμματα περίπου. Τα όρια του Εθνικού Πάρκου περιλαμβάνονται στα διοικητικά όρια των Δήμων Σιντικής και Ηράκλειας. Το Εθνικό Πάρκο κατηγοριοποιείται σε τέσσερις ζώνες: Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης Ζώνη Προστασίας της Φύσης Ζώνη Οικοανάπτυξης Α και Ζώνη Οικοανάπτυξης Β. Σε κάθε ζώνη, υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις που αφορούν επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες οι οποίες είναι αυστηρότερες στις εσωτερικές ζώνες (Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης και Ζώνη Προστασίας της Φύσης) και λιγότερο αυστηρές στις άλλες δύο εξωτερικές ζώνες. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΑ ΓΗ I 5

6 ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ Γράμμα του Αρχηγού των ινδιάνων του Σιάτλ προς το Φραγκλίνο Πιρς -14ο Πρόεδρο των ΗΠΑ ( ) που ζητούσε να του δοθούν εδάφη που ζούσε η φυλή. «Ο μεγάλος αρχηγός στην Ουάσιγκτον μηνάει πως θέλει να αγοράσει τη γη μας. Ο μεγάλος αρχηγός μηνάει ακόμα λόγια φιλικά και καλοθέλητα. Καλοσύνη του, γιατί ξέρουμε πως αυτός λίγο τη χρειάζεται αντίστοιχα τη φιλία μας. Την προσφορά του θα τη μελετήσουμε, γιατί ξέρουμε πως αν δεν το πράξουμε, μπορεί ο λευκός να προφτάσει με τα όπλα και να πάρει τη γη μας. Πως μπορείτε να αγοράζετε ή να πουλάτε τον ουρανό - τη ζέστα της γης; Για μας μοιάζει παράξενο. Η δροσιά του αγέρα ή το άφρισμα του νερού ωστόσο δεν μας ανήκουν. Πως μπορείτε να τα αγοράσετε από μας; Κάθε μέρος της γης αυτής είναι ιερό για τον λαό μου. Κάθε αστραφτερή πευκοβελόνα, κάθε αμμούδα στις ακρογιαλιές, κάθε θολούρα στο σκοτεινό δάσος, κάθε ξέφωτο και κάθε ζουζούνι που ζουζουνίζει είναι στη μνήμη και στην πείρα του λαού μου, ιερό. Ξέρουμε πως ο λευκός δεν καταλαβαίνει τους τρόπους μας. Τα μέρη της γης, το ένα με το άλλο, δεν κάνουν γι αυτόν διαφορά, γιατί είναι ένας ξένος που φτάνει τη νύχτα και παίρνει απ τη γη όλα όσα του χρειάζονται. Η γη δεν είναι αδελφός του, αλλά εχθρός που πρέπει να τον καταχτήσει, και αφού τον καταχτήσει πηγαίνει παρακάτω. Με το ταμάχι που έχει θα καταπιεί την γη και θ αφήσει πίσω του μια έρημο. Η όψη που παρουσιάζουν οι πολιτείες σας κάνει κακό στα μάτια του ερυθρόδερμου. Όμως αυτό μπορεί και να συμβαίνει, επειδή ο ερυθρόδερμος είναι άγριος και δεν καταλαβαίνει. Αν αποφασίσω να δεχτώ, θα βάλω έναν όρο. Τα ζώα της γης αυτής, ο λευκός θα πρέπει να τα μεταχειριστεί σαν αδέλφια του. Τι είναι ο άνθρωπος δίχως ζώα; Αν όλα τα ζώα φύγουν από την μέση, ο άνθρωπος θα πεθάνει από μεγάλη εσωτερική μοναξιά, γιατί όσα συμβαίνουν στα ζώα τα ίδια συμβαίνουν και στον άνθρωπο. Ένα ξέρουμε, που μπορεί μια μέρα ο λευκός να το ανακαλύψει: Ο Θεός μας είναι ο ίδιος ο Θεός. Μπορεί να θαρρείτε πως εκείνος είναι δικός σας, όπως ζητάτε να γίνει δική σας η γη μας. Αλλά δεν το δυνόσαστε. Εκείνος είναι ο Θεός των ανθρώπων. Και το έλεος Του μοιρασμένο απαράλλαχτα σε ερυθρόδερμους και λευκούς. 6 I ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΑ ΓΗ

7 Αυτή η γη Του είναι ακριβή. Όποιος τη βλάφτει καταφρονάει το Δημιουργό της. Θα περάσουν οι λευκοί - και μπορεί μάλιστα γρηγορότερα από άλλες φυλές. Όταν μαγαρίζεις συνέχεια το στρώμα σου κάποια νύχτα θα πλαντάξεις από τις μαγαρισιές σου. Όταν όλα τα βουβάλια σφαχτούν, όταν όλα τ άγρια αλόγατα μερέψουν, όταν την ιερή γωνιά του δάσους τη γιομίσει το ανθρώπινο χνώτο και το θέαμα των φουντωμένων λόφων το κηλιδώσουν τα σύρματα του τηλέγραφου με το βουητό τους, τότες που να βρεις το πουμάνι; Που να βρεις τον αητό; Και τι σημαίνει να πεις έχε γεια στο φαρί σου και στο κυνήγι; Σημαίνει το τέλος της ζωής και την αρχή του θανάτου. Πουθενά δε βρίσκεται μια ήσυχη γωνιά μέσα στις πολιτείες του λευκού. Πουθενά δε βρίσκεται μια γωνιά να σταθείς ν ακούσεις τα φύλλα στα δέντρα την άνοιξη ή το ψιθύρισμα που κάνουν τα ζουζούνια πεταρίζοντας. Όμως μπορεί επειδή, καταπώς είπα, είμαι άγριος και δεν καταλαβαίνω - μπορεί μονάχα για τον λόγο αυτόν ο σαματάς να ταράζει τα αυτιά μου. Μα τι μένει απ τη ζωή, όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί ν αφουγκραστεί τη γλυκιά φωνή που βγάνει το νυχτοπούλι ή τα συνακούσματα των βατράχων ολόγυρα σ ένα βάλτο μέσα στη νυχτιά; Ο ερυθρόδερμος προτιμάει το απαλόηχο αγέρι λαγαρισμένο απ την καταμεσήμερη βροχή ή μοσχοβολημένο με το πεύκο. Του ερυθρόδερμου του είναι ακριβός ο αγέρας, γιατί όλα τα πάντα μοιράζονται την ίδια πνοή - τα ζώα τα δέντρα, οι άνθρωποι. Ο λευκός δεν φαίνεται να δίνει προσοχή στον αγέρα που ανασαίνει. Σαν ένας που χαροπολεμάει για μέρες πολλές δεν οσμίζεται τίποτα. Αν ξέραμε, μπορεί να καταλαβαίναμε. Αν ξέραμε τα όνειρα του λευκού, τις ελπίδες που περιγράφει στα παιδιά του τις μακριές χειμωνιάτικες νύχτες, τα οράματα που ανάφτει στο μυαλό τους, ώστε ανάλογα να δέονται για την αυριανή. Αλλά εμείς είμαστε άγριοι. Μας είναι κρυφά τα όνειρα του λευκού. Και επειδή μας είναι κρυφά, θα εξακολουθήσουμε το δρόμο μας. Αν τα συμφωνήσουμε μαζί, θα το πράξουμε για να σιγουρέψουμε τις προστατευόμενες περιοχές που μας τάξατε. Εκεί θα ζήσουμε μπορεί, τις μετρημένες μέρες μας κατά πώς το θελήσουμε. Όταν ο στερνός ερυθρόδερμος λείψει απ τη γη, και απ τη μνήμη δεν απομείνει παρά ο ίσκιος από ένα σύννεφο που ταξιδεύει στον κάμπο, οι ακρογιαλιές αυτές και τα δάση θα φυλάγουν ακόμα τα πνεύματα του λαού μου - τι αυτή τη γη την αγαπούν, όπως το βρέφος αγαπάει τον χτύπο της μητρικής καρδιάς. Αν σας την πουλήσουμε τη γη μας αγαπήστε τη καθώς την αγαπήσαμε εμείς. Φροντίστε τη καθώς τη φροντίσαμε εμείς, κρατείστε ζωντανή στο λογισμό σας τη μνήμη της γης, όπως βρίσκεται τη στιγμή που την παίρνετε, και μ όλη μας τη δύναμη, μ όλη την τρανή μπόρεσή σας, μ όλη την καρδιά σας διατηρείστε τη για τα τέκνα σας, και αγαπήστε τη καθώς ο Θεός αγαπάει όλους μας. Ένα ξέρουμε: Ο Θεός σας είναι ο ίδιος Θεός. Η γη Του είναι ακριβή. Ακόμα κι ο λευκός δεν γίνεται να απαλλαχτεί απ την κοινή μοίρα». (Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο «ΒΗΜΑ» στις 16/1/1997 σε μετάφραση του Ζήσιμου Λορεντζάτου και αναδημοσιεύτηκε στο δελτίο Η Φύσις «της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης). ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΑ ΓΗ I 7

8 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΤΕΙΑ ΛΕΥΚΗΣ Τον Μάρτιο 2011, ο Φορέας Διαχείρισης πραγματοποίησε δενδροφύτευση δενδρυλλίων λευκής λεύκης σε περιοχή κοντά στη γέφυρα της Βυρώνειας με συμμετοχή μαθητών από σχολεία της περιοχής. Σκοπός της δραστηριότητας, είναι η δημιουργία κατάλληλων θέσεων για ανάπαυση και φωλεοποίηση ειδών πουλιών που διαβιούν σε δένδρα. Τα δενδρύλλια παρασχέθηκαν από το δασικό φυτώριο του Δασαρχείου Σερρών στα πλαίσια συνεργασίας του Φορέα με το δασαρχείο, για παραγωγή δενδρυλλίων τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τέτοιου είδους ανάγκες. Ήδη, έχουν φυτευτεί για αναπαραγωγή τουλάχιστον μοσχεύματα ιτιάς (υλικό που συλλέχθηκε από τον υγρότοπο) στο δασικό φυτώριο, ώστε να παραχθούν δενδρύλλια ιτιάς και αποσκοπεί στο να χρησιμοποιηθούν σε φυτεύσεις σε κατάλληλες θέσεις στην προστατευόμενη περιοχή κυρίως με τη συμμετοχή σχολείων και άλλων εθελοντών. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Η 2α Φεβρουαρίου έχει οριστεί ως παγκόσμια ημέρα υγροτόπων καθώς υπογράφηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 1971 στην πόλη Ramsar του Ιράν η σύμβαση για τους Υγροβιότοπους Διεθνούς Σημασίας, γνωστή και ως Σύμβαση Ramsar. Η Ελλάδα, έχει υπογράψει τη συγκεκριμένη σύμβαση στις 21 Δεκεμβρίου 1971 και την επικύρωσε με το Ν.Δ.191/74. Στον κατάλογο των υγροτόπων της σύμβασης περιλαμβάνονται 10 ελληνικοί υγρότοποι, μεταξύ των οποίων είναι και η λίμνη Κερκίνη. Το 2011, η Σύμβαση Ραμσάρ γιορτάζει τα 40 χρόνια ισχύος της και πραγματοποιούνται διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις ανά τον κόσμο, οι οποίες έχουν σκοπό την προώθηση της ιδέας της προστασίας και της αειφορικής διαχείρισης των υγροτόπων. Στα πλαίσια αυτά, ο Φορέας Διαχείρισης πραγματοποίησε παρουσιάσεις σε δημοτικά σχολεία της ευρύτερης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης. Επιλέχτηκαν σχολεία της ευρύτερης περιοχής του Εθνικού Πάρκου των δήμων Σιντικής και Ηράκλειας καθώς και της πόλης των Σερρών. Η παρουσίαση περιελάμβανε πληροφορίες για τους υγροτόπους, τις αξίες τους και τη Σύμβαση Ramsar. Εκτενής αναφορά έγινε στον υγρότοπο Κερκίνης και στο Εθνικό Πάρκο. 8 I ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΑ ΓΗ

9 «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Μία σημαντική δραστηριότητα στον τομέα της εκπαίδευσης, αποτελεί η συνεχής ενημέρωση και επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης, το οποίο συμμετέχει σε διάφορες ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια. Στα πλαίσια αυτά, το χρονικό διάστημα από 1 έως 5 Νοεμβρίου 2010 στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης και συγκεκριμένα στο Δ.Δ. Ακριτοχωρίου, πραγματοποιήθηκε Διεθνές Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα «Προσαρμοσμένη Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών» (Adaptive Management of Protected Areas). Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαιδευτών (European Coaches Network) και σκοπό είχε την παρουσίαση και εκπαίδευση για τους συμμετέχοντες ενός εργαλείου ανάπτυξης στρατηγικών διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών (διαχειριστικό εργαλείο Miradi). Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στη μεθοδολογία του συγκεκριμένου εργαλείου βάσει μίας διαδραστικής προσέγγισης εφαρμογής. Η μεθοδολογία περιελάμβανε μεταξύ άλλων και την ανάλυση κάποιων προστατευόμενων περιοχών της Ευρώπης με την εφαρμογή των εργαλείων της προσαρμοζόμενης διαχείρισης και επεξεργασία των ακόλουθων σημείων: στόχοι, αντικείμενα προστασίας, προτεραιότητες διαχείρισης και συγκεκριμένες δράσεις υλοποίησης. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από την Ελλάδα, Ολλανδία, Ελβετία, Λιχτενστάιν, Γερμανία, Ισπανία, Βουλγαρία, Γαλλία. Ειδικότερα, από την Ελλάδα συμμετείχε στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης καθώς και προσωπικό άλλων Φορέων Διαχείρισης όπως του Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, των Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και της Καρπάθου-Σαρίας, καθώς και στελέχη του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων και της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας. Από τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης διοργανώθηκαν περιηγήσεις εντός του Εθνικού Πάρκου με σκοπό την γνωριμία των συμμετεχόντων με την περιοχή. Οι περιηγήσεις περιελάμβαναν βαρκάδα στη λίμνη, νυχτερινή εξόρμηση για παρατήρηση τσακαλιών και νυχτερίδων.» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΑ ΓΗ I 9

10 ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Ο οικοτουρισμός είναι μία εξειδικευμένη μορφή τουρισμού, που για να ικανοποιήσει τον απαιτητικό τουρίστα και να εξασφαλίσει την αειφορία των φυσικών πόρων, απαιτεί από τον επαγγελματία του οικοτουρισμού να παρέχει ασφάλεια στον τουρίστα, υπευθυνότητα, καλή συμπεριφορά και κατάρτιση σε θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον της προστατευόμενης περιοχής, τον πολιτισμό και την ιστορία της περιοχής. Για το λόγο αυτό, ο Φορέας Διαχείρισης διοργάνωσε ημερίδα ενημέρωσης για όσους ασχολούνται με τον τουρισμό στην ευρύτερη περιοχή (ξενοδόχοι, βαρκάρηδες κλπ.) που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Φορέα στις 8 Ιουλίου 2010 (Κέντρο Πληροφόρησης Υγρότοπου Κερκίνης). Κύριος σκοπός της ημερίδας ήταν να παρουσιάσει τον κώδικα ορθής συμπεριφοράς που πρέπει να εφαρμόζεται από όλους τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς του οικοτουρισμού, προς τους επισκέπτες των προστατευόμενων περιοχών. Στην ημερίδα, προσκλήθηκαν να μιλήσουν ειδικοί όπως ο Επιθεωρητής Διεύθυνσης Τουρισμού του ΕΟΤ κ. Γεώργιος Κώττας και η οικοξεναγός Εθνικών Δρυμών και Υγροτόπων κ. Θέμις Νασοπούλου. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος η οποία στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού πάνω στα περιβαλλοντικά θέματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης αλλά και την προτροπή λήψης αποφάσεων και δράσεων για μια αειφόρο ανάπτυξη, πραγματοποιήθηκε καθαρισμός της λίμνης Κερκίνης. Η εκδήλωση υποστηρίχθηκε οικονομικά από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών με τον συντονισμό και την εποπτεία του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης και απασχολήθηκαν αλιείς της περιοχής. Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2009 και επαναλήφθηκε το 2010 κατά το χρονικό διάστημα από 15 Μαΐου ως 5 Ιουνίου. Η ενεργή συμμετοχή των ψαράδων της περιοχής για την υλοποίηση της δράσης ήταν ουσιαστική. Η «συγκομιδή» αυτής της προσπάθειας για το έτος 2010 ήταν περίπου σακούλες σκουπιδιών, που ήταν κυρίως πλαστικά που προέρχονταν από τις γειτονικές χώρες (Βουλγαρία και ΠΓΔΜ). Καθαρίστηκαν 54 χλμ ακτογραμμής της λίμνης και 40 χλμ των δύο οχθών του ποταμού από τη γέφυρα Πετριτσίου μέχρι τη λίμνη, καθώς επίσης και περισσότερα από στρέμματα επιφάνειας της λίμνης στο βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της. 10 I ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΑ ΓΗ

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Στις προγραμματιζόμενες δράσεις του Φορέα για την ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών και την ευαισθητοποίηση του τοπικού και όχι μόνο πληθυσμού περιλαμβάνονται τα εξής: α. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μαθητών. Ετήσιες εκστρατείες ενημέρωσης των μαθητών των σχολείων του Νομού Σερρών, και ιδιαίτερα των σχολείων της περιοχής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης. Με βάση αυτή τη δραστηριότητα, ήδη έχουν ενημερωθεί μαθητές. Οι στόχοι της δράσης αυτής αφορούν στην πληρέστερη ενημέρωση των μαθητών για το οικοσύστημα και την ανάγκη προστασίας του. β. Δανεισμός πακέτου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Το υλικό ενημέρωσης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ονομάζεται «Γνωριμία με τη Φύση της Προστατευόμενης Περιοχής» και διαιρείται σε δύο πακέτα. Το πρώτο απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού) και το δεύτερο σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνασίου). Δημιουργήθηκε από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, στα πλαίσια του μέτρου 2.6 «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», κατηγορία πράξεων «Προγράμματα σε Προστατευόμενες Περιοχές Φυσικού Περιβάλλοντος», με συγχρηματοδότηση 80% από το ΕΚΤ. Το κάθε πακέτο περιλαμβάνει μία ενημερωτική παρουσίαση για την προστατευόμενη περιοχή σε μορφή Power Point, ένα βοηθητικό οδηγό για τον εκπαιδευτικό και μία σειρά από φύλλα δραστηριοτήτων. Το πακέτο μέχρι στιγμής έχει δανειστεί σε περισσότερα από 30 σχολεία. Σκοπός της δράσης αυτής είναι ο δανεισμός του υλικού σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τόσο του Νομού Σερρών όσο και των όμορων νομών για να έρθουν οι μαθητές σε μία πρώτη επαφή με την περιοχή και ταυτόχρονα να ευαισθητοποιηθούν για το οικοσύστημα της. Ο Φορέας Διαχείρισης επιδιώκει την άμεση συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και σε συνεργασία μαζί τους θα προβαίνει στην υλοποίηση του πακέτου στο πεδίο, όπου λαμβάνουν χώρα οι διάφορες δραστηριότητες. γ. Παραγωγή ενημερωτικού υλικού. Ο Φορέας Διαχείρισης έχει προχωρήσει στην παραγωγή ενημερωτικού υλικού, το οποίο διανέμεται στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής αλλά θα διανέμεται επίσης και στις εκθέσεις που θα συμμετέχει ο Φορέας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και στις διάφορες εκδηλώσεις. Το υλικό αυτό θα είναι και σε έντυπη (φυλλάδια) αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) και θα περιλαμβάνει γενικά στοιχεία για την περιοχή, αλλά και ειδικές πληροφορίες για την βιοποικιλότητα του οικοσυστήματος. δ. Συναντήσεις ευαισθητοποίησης παραγωγικών ομάδων της περιοχής. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΑ ΓΗ I 11

12 Στα πλαίσια της άμεσης επαφής με την τοπική κοινωνία, ο Φορέας Διαχείρισης πραγματοποιεί συναντήσεις ευαισθητοποίησης των παραγωγικών ομάδων που έχουν ως κύρια απασχόληση τον οικοτουρισμό. Στόχος των σεμιναρίων αυτών είναι η ενημέρωσή τους για την οικολογική αξία της περιοχής. Ταυτόχρονα παρέχονται συμβουλές για τον τρόπο που οι ίδιοι θα ενημερώνουν τους τουρίστες. ε. Ενημέρωση των κατά τόπους δήμων και υπηρεσιών για το οικοσύστημα. Οι στόχοι της δράσης αφορούν στην ενημέρωση για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης, στην ενημέρωση για τους περιορισμούς που θέτει η εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία αναφορικά με την προστασία της περιοχής, στην ενημέρωση για μεθόδους ορθής πρακτικής σχετικά με την άσκηση της γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας και τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων, στην προώθηση προγραμμάτων δράσης και διαχειριστικών μέτρων στα πλαίσια της δημιουργίας ενός νέου αειφορικού μοντέλου ανάπτυξης. στ. Προγράμματα εθελοντισμού Ο Φορέας διοργανώνει προγράμματα εθελοντισμού σε συνεργασία με διάφορους φορείς στα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν μαθητές, φοιτητές αλλά και πολίτες τόσο σε διάφορες εκδηλώσεις όπως καθαρισμός της λίμνης όσο και σε εργασίες πεδίου. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αποτύπωση των φερτών υλών στο χώρο της λίμνης Η ανάγκη προσδιορισμού της συσσώρευσης φερτών υλών που μεταφέρει ο ποταμός Στρυμόνας στη λίμνη Κερκίνη, αλλά και της κατανομής τους στο χώρο του εσωτερικού δέλτα, οδήγησε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας πιλοτικής προσπάθειας από τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης (Φ.Δ.Λ.Κ.) σε συνεργασία με την 1η Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (ΔΕΚΕ)-Γραφείο Υδραυλικών Έργων Σερρών και το Νομαρχιακο Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών (Ν.Κ.Κ.Κ.). Συγκεκριμένα κατά το διάστημα 14/3/2011 με 22/03/2011 πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση στην περιοχή του αποκαλυπτόμενου 12 I ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΑ ΓΗ

13 εσωτερικού δέλτα του Στρυμόνα (εικ. 1) από το Φ.Δ.Λ.Κ. με τη χρήση διαφορικού δέκτη GPS διπλής συχνότητας, του Γραφείου Υδραυλικών Έργων Σερρών. Η πρόσβαση στα σημεία μέτρησης του δέλτα λόγω των ασταθών εδαφών και της ελώδους σύστασής τους, επιτεύχθηκε χάρις στο ειδικό όχημα του Νομαρχιακού Κέντρου Καταπολέμησης Κουνουπιών, κατάλληλο για τέτοιου τύπου εδάφη (εικ. 2). Το όλο εγχείρημα οργανώθηκε υπό την εποπτεία του Γραφείου Υδραυλικών Έργων Σερρών. Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία του ψηφιακού μοντέλου εδάφους (Ψ.Μ.Ε.) του δέλτα (εικ. 3). Σε επόμενο στάδιο θα ακολουθήσει η σύγκρισή του με παλαιότερο μοντέλο που προέκυψε από τοπογραφική αποτύπωση του πυθμένα της λίμνης η οποία πραγματοποιήθηκε το Αεροφωτογράφηση Το καλοκαίρι του 2011, ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, σε συνεργασία με το Γραφείο Υδραυλικών Έργων Σερρών και την Αερολέσχη Σερρών, πραγματοποίησε αεροφωτογράφηση του βόρειου τμήματος της λίμνης (περιοχή αποθέσεων-παραποτάμιο δάσος). Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, εξετάστηκαν δύο τρόποι αεροφωτογράφησης, η πλάγια και η κάθετη και κατά πόσο είναι εφικτές σε επιχειρησιακό επίπεδο. Ειδικότερα η μέθοδος της πλάγιας αεροφωτογράφησης (μέσα από το αεροπλάνο), χρησιμοποιήθηκε στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης για την αποτύπωση των πλημμυρών του Δεκεμβρίου του 2010 (εικ. 4). Όσον αφορά την κάθετη αεροφωτογράφηση, αυτή αφορούσε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση φωτογραμμετρικής λήψης για την δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους (Ψ.Μ.Ε.) και την τελική παραγωγή ορθοφωτοχαρτών διακριτικής ικανότητας 15cm, στην περιοχή του Στρυμόνα και του εσωτερικού δέλτα της λίμνης Κερκίνης. Τα βήματα που προηγήθηκαν ήταν ο σχεδιασμός και υλοποίηση της βάσης στερέωσης της ψηφιακής φωτογραφικής κάμερας που τοποθετήθηκε στο κάτω μέρος του αεροπλάνου (Savannah ADV I-9597). Στη συνέχεια, ακολούθησε ο προγραμματισμός και σχεδιασμός των τεχνικών στοιχείων της λήψης και τέλος η πτήση. Έχει ολοκληρωθεί ήδη η αεροφωτογράφηση και θα ακολουθήσει η μετατροπή των ψηφιακών αεροφωτογραφιών σε ορθοφωτοχάρτες. Μετεωρολογικοί σταθμοί Στα πλαίσια υλοποίησης του τεχνικού δελτίου του Φορέα Διαχείρισης και συγκεκριμένα του Υποέργου 5 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση των δράσεων», εγκαταστάθηκαν δύο αυτόματοι μετεωρολογικοί τηλεμετρικοί σταθμοί σε επιλεγμένες το- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΑ ΓΗ I 13

14 ποθεσίες. Ο πρώτος εγκαταστάθηκε στο φράγμα Λιθοτόπου και ο δεύτερος στον οικισμό του Αχλαδοχωρίου. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί συλλέγουν δεδομένα σχετικής υγρασίας, βροχόπτωσης, ηλιακής ακτινοβολίας, θερμοκρασίας, έντασης και διεύθυνσης ανέμου όλο το εικοσιτετράωρο και τα δεδομένα τους είναι διαθέσιμα, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, δια μέσου του διαδικτύου. Στα δεδομένα των σταθμών έχει πρόσβαση και το Γραφείο Υδραυλικών Έργων Σερρών. Σταθμήμετρο Το τηλεμετρικό δίκτυο του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, συμπληρώνεται με τον τηλεμετρικό ψηφιακό σταθμηγράφο ο οποίος είναι χορηγία του Ομίλου Coca-Cola Τρία Έψιλον, στα πλαίσια του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου. Το συγκεκριμένο όργανο έχει εγκατασταθεί στον ποταμό Στρυμόνα στη θέση Μεσαία, με σκοπό την καταγραφή της παροχής του ποταμού. Η συγκεκριμένη χορηγία του Ομίλου Coca- Cola Τρία Έψιλον είναι σημαντική συνεισφορά του στο γενικότερο σχεδιασμό προειδοποιήσεων των πλημμυρικών φαινομένων του ποταμού για την διαφύλαξη των υγροτοπικών συστημάτων του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης. Στα δεδομένα του σταθμού έχει πρόσβαση και το Γραφείο Υδραυλικών Έργων Σερρών. Σταθμός αναφοράς Cors Station GNSS/CORS Systems GPS L1/L2/L2c/L5 Glonass Galileo To Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Σερρών, σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης εγκατέστησαν τον Μάιο του 2011 στην οροφή του κτηρίου του Φορέα στον οικισμό Κερκίνη Σερρών, μόνιμο σταθμό αναφοράς Cors Station GNSS/CORS Systems GPS L1/L2/L2c/L5 Glonass Galileo (εικ. 1). Ο συγκεκριμένος σταθμός, δέχεται δεδομένα όλο το εικοσιτετράωρο από τα σύγχρονα συστήματα εντοπισμού θέσης (GPS & Glonass & Galileo & Compass). Ο σταθμός χρησιμοποιείται ως βάση αναφοράς και μπορεί με ένα δεύτερο δέκτη και αναλόγως της μεθόδου (στατική, κινηματική, σε πραγματικό χρόνο κτλ) να χρησιμοποιηθεί για χαρτογράφηση υψηλής ακρίβειας. Επίσης, σε συνδυασμό με άλλους μόνιμους σταθμούς 14 I ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΑ ΓΗ

15 του τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ερευνητικές εργασίες, γεωδυναμικές μελέτες κ.ά.. Τα δεδομένα του σταθμού αποθηκεύονται σε ένα ειδικό server από όπου μέσω του διαδικτύου γίνεται η μετάδοση τους. Ο σταθμός αποτελεί τμήμα ενός δικτύου μόνιμων σταθμών σε ολόκληρη την Ελλάδα (εικ. 2), της εταιρείας CivilShop EΠE η οποία και δώρισε το σταθμό στο ΤΕΙ Σερρών. ΣΤΡΥΜΟΝΙΑ ΓΗ Ενημερωτικό Δελτίο του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης Κείμενα: Χρ. Ιντζίδου, Α. Δημάκη, Γ. Τσολακίδης, Κ. Παπαδόπουλος, Α. Ηλιάδης. Κ. Δαβής, Ν. Κατσέλας, Θ. Ναζηρίδης Ανασκόπηση κειμένων: Α. Χατζηαθανασίου, Θ. Ναζηρίδης Φωτογραφίες. Κ. Παπαδόπουλος, Σ. Μούντζελος, Α. Ηλιάδης, Θ. Ναζηρίδης, Μ. Δαβής, Π. Χατζηγιαννίδης, Χρ. Ιντζίδου, Α. Δημάκη Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, στα πλαίσια του έργου «Διαχείριση και Λειτουργία Προστατευόμενης Περιοχής Λίμνης Κερκίνης», το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ , στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ, που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Κερκίνη, ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ Τηλ.: , Fax: Σχεδιασμός: MMS ADVERTISING Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων με αναφορά στην πηγή

16

Πρόλογος. τέχνη της γεωργίας (τέχνη του καλλιεργείν) με την ευρεία έννοιά της αφορά την καλλιέργεια όλων των ειδών και όλων των κατηγοριών των φυτών,

Πρόλογος. τέχνη της γεωργίας (τέχνη του καλλιεργείν) με την ευρεία έννοιά της αφορά την καλλιέργεια όλων των ειδών και όλων των κατηγοριών των φυτών, www.ziti.gr 5 Πρόλογος τέχνη της γεωργίας (τέχνη του καλλιεργείν) με την ευρεία έννοιά της αφορά την καλλιέργεια όλων των ειδών και όλων των κατηγοριών των φυτών, Η ετήσιων, πολυετών, δενδρωδών, σιτηρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 141

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 141 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 141 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 141 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Νίκης 20, 105

Διαβάστε περισσότερα

H EK O H. ΣΤΑ 0,21 ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ η ελάχιστη τιμή για το σκληρό σιτάρι

H EK O H. ΣΤΑ 0,21 ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ η ελάχιστη τιμή για το σκληρό σιτάρι 1:elassona 17/06/2009 10:59 ΜΜ Page I Eλασσόνα Kωδικός 4251 H EK O H τον THΣ EΛAΣΣONAΣ Aν δεν μάθουμε να αγαπάμε δεν θα αλλάξουμε κόσμο EBΔOMAΔIAIA EΦHMEPIΔA EΠAPXIAΣ EΛAΣΣONAΣ E-MAIL: ekdosi@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΕΤΟΣ 2012 Συντάκτες έκδοσης: Πανταζή Αικατερίνη, Αναστασιάδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΕΤΟΣ 2013 Συντάκτες έκδοσης: Δημητρακοπούλου Αγγελική,

Διαβάστε περισσότερα

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1 Τα κείμενα της παρούσας έκδοσης έχουν γραφεί από τους ακόλουθους: Ευτυχία Αλεξανδρίδου, Μαρία Αναγνωστοπούλου, Mανώλη Αναστασιάδη, Αντώνη Αποστολάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίθηκε: με την υπ αριθμ. 1/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης. Άστρος, Ιανουάριος 2014

Εγκρίθηκε: με την υπ αριθμ. 1/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης. Άστρος, Ιανουάριος 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ TΡΙΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Για τη διατήρηση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των περιοχών Natura 2000 στο Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα (2009 2013) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009, ΧΑΛΑΣΤΡΑ Συγγραφείς: Στέλλα Βαρελτζίδου

Διαβάστε περισσότερα

Στεργιώτη, Β. 2008. Αξιολόγηση οικοτουρισμού στο Δέλτα του Έβρου και προτάσεις για την ορθολογικότερη οργάνωσή του. WWF Ελλάς, Αθήνα.

Στεργιώτη, Β. 2008. Αξιολόγηση οικοτουρισμού στο Δέλτα του Έβρου και προτάσεις για την ορθολογικότερη οργάνωσή του. WWF Ελλάς, Αθήνα. Η παρούσα μελέτη μπορεί να αναφέρεται ως: Στεργιώτη, Β. 2008. Αξιολόγηση οικοτουρισμού στο Δέλτα του Έβρου και προτάσεις για την ορθολογικότερη οργάνωσή του. WWF Ελλάς, Αθήνα. 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Υλοποίηση Προγράμματος Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Παράκτιας Ζώνης στην Περιφέρεια ΑΜΘ TRANSCOOP, Φεβρουάριος 2012 Α ΦΑΣΗ Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΤΟΥ NEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 7 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01.2015-04.2015 Έκδοση 17/6/2015

ΜΟΥΣΤΟΥ NEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 7 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01.2015-04.2015 Έκδοση 17/6/2015 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ & ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Έκδοση 17/6/2015 Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού Newsletter Τεύχος 7 Περίοδος: 01.2015-04.2015 Άστρος Κυνουρίας Αρκαδία 220 01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 149

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 149 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 149 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 149 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Νίκης 20, 105

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2012 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2013 2 Περιεχόμενα Μήνυμα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Κρήτης... 7 Προπαρασκευή για τους Εορτασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 1

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 1 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 1 Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Newsletter Τεύχος1 ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΔΙΟΥ Χαιρετισμός της Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

προστατευόμενες περιοχές

προστατευόμενες περιοχές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ προστατευόμενες περιοχές Φύλλα Εργασίας ΓΥΜΝΑΣΙΟ Έργο: Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τις προστατευόμενες περιοχές Το Εκπαιδευτικό Υλικό «Προστατευόμενες περιοχές» εκπονήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Το Mέλλον των Δασών. Μιχάλης Μπινιχάκης

Το Mέλλον των Δασών. Μιχάλης Μπινιχάκης Το Mέλλον των Δασών Μιχάλης Μπινιχάκης Η ταυτότητα του προγράμματος Τίτλος Υλοποίηση Χρηματοδότηση Το Μέλλον των Δασών WWF Ελλάς Κοινωφελή Ιδρύματα Ι.Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη, Μποδοσάκη και ιδιώτες Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ. Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. τεύχος 1. Α τετράμηνο 2013. Newsletter - τεύχος 1

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ. Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. τεύχος 1. Α τετράμηνο 2013. Newsletter - τεύχος 1 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Newsletter - τεύχος 1 Α τετράμηνο 2013 τεύχος 1 Δράσεις Τμήματος Προστασίας & Διαχείρισης Περισσότερα σελ. 2 Δράσεις Τμήματος Επόπτευσης/Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ (Σ)ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ (Σ)ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ (Σ)ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό. Α Β Ο Κ Ε Τ Α Τεύχη 3-4 /Ιανουάριος 2015

Περιοδικό. Α Β Ο Κ Ε Τ Α Τεύχη 3-4 /Ιανουάριος 2015 Περιοδικό Α Β Ο Κ Ε Τ Α Τεύχη 3-4 /Ιανουάριος 2015 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Φορέας Διαχείρισ ης ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Καταγραφή και Παρακολούθηση των τύπων οικότοπων και των ειδών χλωρίδας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία, φυσικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό της υπαιθρου

Γεωργία, φυσικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό της υπαιθρου ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 31 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2000 Γεωργία, φυσικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό της υπαιθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

*ΟΙ φωτογραφίες του τεύχους είναι από το αρχείο του Φ.Δ.

*ΟΙ φωτογραφίες του τεύχους είναι από το αρχείο του Φ.Δ. Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνα Κατσούλη Σύνταξη: Δρ. Μάνος Κουτράκης Δέσποινα Μιχαηλίδου Πασχαλιά Ζλατίνη Ευτέρπη Πατετσίνη Ναπολέοντας Πιάκης Αθανάσιος Παπούδης Βασίλειος Χριστοδούλου Αλέξανδρος Χατζάρας

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες πινακίδες σήμανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Οργάνωση και εμπλουτισμός εκθεσιακών χώρων Κέντρων Πληροφόρησης

Πρότυπες πινακίδες σήμανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Οργάνωση και εμπλουτισμός εκθεσιακών χώρων Κέντρων Πληροφόρησης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 97 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Πρότυπες πινακίδες σήμανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου Οργάνωση και εμπλουτισμός εκθεσιακών χώρων Κέντρων Πληροφόρησης Προσδιορισμός του περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Τεύχος 9 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2013 ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ Πανελλαδική Απογραφή Πελεκάνων για πρώτη φορά 64011 ΚΕΡΑΜΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ

ΕΝΑΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ ΕΝΑΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ Αικατερίνη Νταή Χημικός-Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπ/σης 3 ο ΓΕΛ Αχαρνών, Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής katerdai@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα