ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Χρηματοδότηση: Προεκτιμώμενη αμοιβή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » Εθνικούς και ιδίους πόρους Έργο: 2011ΣΕ της ΣΑΕ 075/8/ ,95 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) - ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 1 ΣΧΕΔΙΟ

2 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 4 Α ΦΑΣΗ 5 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ (ΕΡΓΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΈΔΑΦΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟ ΒΙΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΛΩΡΙΔΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΟΚ ΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΜΑΚΡΟΜΥΚΗΤΕΣ ΈΝΤΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΝΑΨΥΧΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΘΗΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 28 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 2

3 3.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Γ ΚΠΣ, ΕΠΠΕΡ ΚΑΙ ΕΠΠΕΡΑΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΒΙΟΤΙΚΟΥ, ΒΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΞΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ/ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 38 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. 38 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟ Η ΔΡΑΣΗ ΘΑ ΠΑΡΑΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ) ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ ΧΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 41 Α. ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 41 Β. ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 41 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Με την παρούσα Μελέτη θα συνταχθεί Διαχειριστικό Σχέδιο για την Προστατευόμενη Περιοχή Εθνικού Δρυμού Αίνου, το οποίο, όπως για κάθε προστατευόμενη περιοχή, αποτελεί τη βάση για την προστασία και την εν γένει διαχείρισή της. Από το διαχειριστικό σχέδιο θα προκύψει ο Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας της περιοχής προστασίας με τα επιτρεπόμενα και απαγορευμένα μέτρα ανά χωροταξική ενότητα, ενώ θα πρέπει να α- παντά και στις ανάγκες του παραγωγικού ιστού της περιοχής. Σκοπός του είναι να μπορέσει να συνδέσει την παραγωγική βάση με το προστατευόμενο αντικείμενο και να δημιουργήσει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο. Η κατάρτιση και η ευθύνη της εφαρμογής των διαχειριστικών σχεδίων υπάγεται στην αρμοδιότητα των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, βάσει του άρθρου 15, παρ.2 του Ν.2742/99. Το Διαχειριστικό Σχέδιο συντάσσεται βάσει του άρθρου 15, του Ν.2742/99 και θα καλύπτει διαχειριστική περίοδο 5ετίας. Για τη σύνταξη του Σχεδίου Διαχείρισης θα ληφθούν υπόψη: - Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 2002), η οποία έχει εγκριθεί με την υπ αριθμ /2522/ Απόφαση του Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και το προτεινόμενο από αυτή σχέδιο ΚΥΑ «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του όρους Αίνου ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός ζωνών προστασίας και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης». - Τα αποτελέσματα του έργου «Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ). - Το Γενικό Διαχειριστικό Σχέδιο Ε.Δ. Αίνου (Δ/νση Δασών Κεφαλληνίας 1996). - Οι πλέον πρόσφατες μελέτες που αφορούν την περιοχή εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου. - Το υφιστάμενο εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Η μελέτη θα υλοποιηθεί σε τρεις (3) φάσεις όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 4

5 Α ΦΑΣΗ Η Α Φάση αφορά στην καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, τα στοιχεία θα αφορούν στα πλέον πρόσφατα υφιστάμενα δεδομένα ή/και εργασίες επικαιροποίησης. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. Ταυτότητα του Σχεδίου Διαχείρισης Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται η ταυτότητα του σχεδίου διαχείρισης, η οποία περιλαμβάνει: 1. Τίτλος σχεδίου διαχείρισης. 2. Περίοδος ισχύος του σχεδίου διαχείρισης. 3. Υπεύθυνος και ομάδα εκπόνησης του σχεδίου διαχείρισης. 4. Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα Διαχείρισης της περιοχής. 5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκπόνησης του σχεδίου διαχείρισης. 6. Ημερομηνία έγκρισής του και στοιχεία εγκριτικής πράξης. 7. Ημερομηνία έναρξης προγραμματισμένης αναθεώρησης. 8. Στοιχεία ανεύρεσης αντιγράφου (εκτυπωμένου και ηλεκτρονικού). 9. Αριθμός σελίδων εκτυπωμένου αντιγράφου, αριθμός και τίτλος συνοδευτικών εγγράφων. (χαρτών, κ.λπ.) και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης δεδομένων. 10. Τρόπος βιβλιογραφικής αναφοράς του σχεδίου Οριοθέτηση της άμεσης και της ευρύτερης περιοχής μελέτης της προστατευόμενης περιοχής Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται λεκτικά (κατά τη σειρά των σημείων του ορίζοντα) και χαρτογραφούνται τα όρια της προστατευόμενης περιοχής, σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα δημοσίων αρχών (των οποίων τα αντίγραφα με τα τυχόν συνοδά τοπογραφικά διαγράμματα παρατίθενται στα Παραρτήματα), προηγούμενες εγκεκριμένες διαχειριστικές, περιβαλλοντικές κ.λπ. μελέτες, μαρτυρίες και υποδείξεις των αρχών, ιδιοκτητών εκτάσεων περιμετρικά του Εθνικού Πάρκου κ.λπ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 5

6 Η χαρτογράφηση, που ακολουθεί της αναγνώρισης και περιγραφής, γίνεται επί ψηφιακού υποβάθρου το οποίο κατασκευάζεται (εφόσον δεν υπάρχει ήδη), με βάση τα Τοπογραφικά Διαγράμματα της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.), κλίμακας 1:5.000 (ισοϋψείς ανά 4 m) και για τις εκτάσεις για τις οποίες αυτά δεν είναι διαθέσιμα, με βάση τα φύλλα χάρτη της ΓΥΣ, κλίμακας 1: (ισοϋψείς ανά 20 m). Το γεωγραφικό υπόβαθρο που προκύπτει γεωαναφέρεται στο Ελληνικό Γεωγραφικό προβολικό Σύστημα Αναφοράς έτους 1987 (ΕΓΣΑ 87). Στα πλαίσια των εργασιών οριοθέτησης, δομείται και πληθυσμώνεται η χωρική βάση δεδομένων (geodatabase) του Διαχειριστικού Σχεδίου, η οποία κατ αρχήν περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα και πληροφορίες σε μορφή *.shp. Η χωρική βάση δεδομένων (Πίνακας 1), μαζί με τους θεματικούς χάρτες που περιλαμβάνονται στο Διαχειριστικό Σχέδιο, αποτελούν ένα ενιαίο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (Γ.Π.Σ.), το οποίο αποτελεί επίσης παραδοτέο προϊόν του Διαχειριστικού Σχεδίου. Πίνακας 1: Θεματικά επίπεδα βάσης δεδομένων Α/Α Επίπεδο πληροφορίας Τύπος δεδομένων Λοιπά δεδομένα στο επίπεδο 1 Ακτογραμμή Γραμμή - 2 Όρια κρατών Γραμμή Ονομασία 3 Διοικητικά όρια (Περιφέρειες, ΟΤΑ) Πολύγωνο Ονομασία 4 Όριο περιοχής μελέτης Πολύγωνο Ονομασία 5 Όριο ευρύτερης περιοχής μελέτης Πολύγωνο Όρια δασικών μονάδων διαχείρισης (κλάσεις, τμήματα, συστάδες) Πολύγωνο Κωδικός διαχειριστικής μονάδας ως εξής: Κλάσεις: Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, κ.λπ. Τμήματα: 1, 2, 3, 4, κ.λπ. Συστάδες: α, β, γ, δ, κ.λπ. Οδικό δίκτυο, Αντιπυρικές ζώνες Γραμμή Κατηγορίες δρόμων (αυτοκινητόδρομος, εθνικό δίκτυο, επαρχιακό δίκτυο, δασικό δίκτυο κύριο και δευτερεύον) Υδρογραφικό δίκτυο Γραμμή Κατηγορία (μέχρι 4ης τάξης) και ονομασία ρεμάτων Τριγωνομετρικά σημεία Σημείο Κωδικός ΓΥΣ Ονομασία Υψόμετρο (σε m) 10 Υψομετρικά σημεία Σημείο Υψόμετρο (σε m) 11 Τοπωνύμια Σημείο Ονομασία 12 Λίμνες και άλλα υδάτινα σώματα Πολύγωνο Ονομασία Ισοϋψείς ανά 20μ. (πρωτογενούς ακρίβειας 1:5000 ή 1:50000) Γραμμή Υψόμετρο (σε m) Οικισμοί και εκτός Σχεδίου δόμηση Πολύγωνο / Σημείο Ονομασία Κατηγοριοποίηση (έδρα Περιφέρειας, Νομαρχίας, Δήμου, Δημοτικού Διαμερίσματος, Οικισμός, Κτίσμα) Τοπογραφικά διαγράμματα 1:5000 ή Φύλλα Χάρτη 1:50000 Ορθοφωτογραφίες/ Ορθοφωτοχάρτες/ Εικόνες raster με γεωαναφορά Εικόνες raster με γεωαναφορά Ονομασία Κωδικός Ονομασία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 6

7 Δορυφορικές εικόνες Η αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογράφηση της ευρύτερης περιοχής μελέτης, γίνεται τόσο για λόγους ολοκλήρωσης της ανάλυσης και διευθέτησης του χώρου (π.χ. η προστατευόμενη περιοχή αποτελεί τμήμα υδρολογικής λεκάνης ή υπολεκάνης, τμήμα περιοχής του δικτύου «ΦΥΣΗ 2000», κ.λπ.), όσο και για λόγους προσανατολισμού και καθοδήγησης κατά το σχεδιασμό των διαχειριστικών μέτρων. Ως όρια της προστατευόμενης περιοχής (Περιοχή Προστασίας της Φύσης και Περιφερειακή Ζώνη) να ληφθούν εκείνα που προτείνονται από το Σχέδιο ΚΥΑ, που περιλαμβάνεται στην Ε.Π.Μ. όρους Αίνου (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 2002). Στα πλαίσια των εργασιών του παρόντος κεφαλαίου κατασκευάζονται και οι ακόλουθοι θεματικοί χάρτες. Σε όλα τα στάδια σύνταξης των θεματικών χαρτών του Διαχειριστικού Σχεδίου, θα χρησιμοποιούνται όλα τα σύγχρονα μέσα, καθώς και οι κοινά αποδεκτές επιστημονικές μέθοδοι παραγωγής θεματικών χαρτών, με βάση και τα κάθε φορά ισχύοντα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα. Η ψηφιοποίηση αναλογικών χαρτών ή/και διαφανειών θα γίνεται σε ψηφιοποιητή Α0 μεγάλης ακρίβειας είτε σε σαρωτή Α0 και έπειτα με ψηφιοποίηση επί της οθόνης Η/Υ σε λογισμικό Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΠΣ). Τα δεδομένα θα είναι κατανεμημένα σε επίπεδα χωρικής πληροφορίας, τα οποία πρέπει να ακολουθούν το διανυσματικό μοντέλο δεδομένων και να είναι τοπολογικά δομημένα. Όλα τα επίπεδα πληροφορίας θα πρέπει να ακολουθούν το γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87. Πίνακας 2: Θεματικοί χάρτες Χάρτης 1 Τίτλος χάρτη: Προσανατολιστικός Χάρτης Θέση χάρτη: Εντός του κειμένου του Διαχειριστικού Σχεδίου Κλίμακα: Ελεύθερη, προσαρμοσμένο μέγεθος Α3/Α4 Πληροφορία: Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, κύριο οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια Ο.Τ.Α., όρια περιοχής μελέτης/ευρύτερης περιοχής, τριγωνομετρικά σημεία, θέση της περιοχής μελέτης στο περιφερειακό/εθνικό επίπεδο. Χάρτης Δ1 Τίτλος χάρτη: Χάρτης Προσανατολισμού Θέση χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών Κλίμακα: 1: : Πληροφορία: Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, κύριο οδικό δίκτυο όλων των κατηγοριών, όρια Ο.Τ.Α., όρια περιοχής μελέτης/ευρύτερης περιοχής, όρια των ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 7

8 Διαχειριστικών Κλάσεων, κυριότερα τοπωνύμια, τριγωνομετρικά σημεία, θέση της περιοχής μελέτης στο περιφερειακό/εθνικό επίπεδο Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή της προστατευόμενης περιοχής Δίνονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 και WGS84 του κέντρου βάρους της προστατευόμενης περιοχής και περιγράφεται η χιλιομετρική απόσταση του κέντρου βάρους της περιοχής μελέτης με τα σημαντικότερα αστικά κέντρα, σε περιφερειακό επίπεδο (δίνεται σχετικός πίνακας). Επίσης, περιγράφεται η οδική σύνδεση της περιοχής μελέτης με τα ως άνω αστικά κέντρα και η πρόσβαση σε αυτά. Πίνακας 3: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων Α/Α Επίπεδο πληροφορίας Τύπος δεδομένων Λοιπά δεδομένα στο επίπεδο 1 Κέντρο βάρους περιοχής μελέτης Σημείο Συντεταγμένες Πίνακας 4: Θεματικοί χάρτες Χάρτης Δ2 Τίτλος χάρτη: Χάρτης Ιδιοκτησιακού Καθεστώτος Θέση χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών Κλίμακα: 1: : Πληροφορία: Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, κύριο οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια Ο.Τ.Α., όρια περιοχής μελέτης, κυριότερα τοπωνύμια, τριγωνομετρικά σημεία, γεωγραφική περιοχή ιδιοκτησίας. Χάρτης Δ3 Τίτλος χάρτη: Χάρτης Θεσμικού Πλαισίου Προστασίας και Διατήρησης - Χρήσεων Γης Θέση χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών Κλίμακα: 1: : Πληροφορία: Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, κύριο οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια Ο.Τ.Α., όρια περιοχής μελέτης, κυριότερα τοπωνύμια, τριγωνομετρικά σημεία, θεσμοθετημένες προστατευόμενες περιοχές/χρήσεις γης Καθεστώς ιδιοκτησίας Περιγράφονται οι συνθήκες ιδιοκτησίας που χαρακτηρίζουν την προστατευόμενη περιοχή, καθώς επίσης και το θεσμικό πλαίσιο με βάση το οποίο ολόκληρη η περιοχή, ή τμήμα αυτής, έχει υπαχθεί σε διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (π.χ. Τόπος Κοινοτικής Σημασίας με Ζώνες Ρύθμισης Δραστηριοτήτων από ΕΠΜ σύμφωνα με το Ν.1650/86, Αισθητικό Δάσος, Μνημείο της Φύσης κ.λπ.), της νομοθεσίας για την προστασία της άγριας ζωής (π.χ. Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά, Καταφύγιο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 8

9 Άγριας Ζωής κ.λπ.), της χωροταξικής νομοθεσίας (π.χ. Ζ.Ο.Ε., θεσμοθετημένες ζώνες ειδικών ρυθμίσεων, κ.λπ.), της νομοθεσίας περί αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών μνημείων κ.λπ. Πίνακας 5: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων Α/Α Επίπεδο πληροφορίας Τύπος δεδομένων 1 Ιδιοκτησιακό καθεστώς Πολύγωνο 2 Ζώνες θεσμοθετημένων χρήσεων γης Πολύγωνο 3 Ζώνες Προστασίας και Διατήρησης Πολύγωνο Λοιπά δεδομένα στο επίπεδο Περιγραφή ιδιοκτησίας, δουλείας κ.λπ. Η διάκριση των ιδιοκτησιών θα γίνεται σε Δημόσιο, Ιδιωτικό, Συνιδιόκτητο, Διακατεχόμενο. Τίτλος της πράξης νομοθετικού, διοικητικού/κανονιστικού περιεχομένου και στοιχεία του ΦΕΚ δημοσίευσης, Στοιχεία του(των) δικαιούχου(ων), δηλ. ιδιοκτήτη, επικαρπωτή κ.λπ. Ονομασία/Κωδικός Ρυθμίσεις Τίτλος της πράξης νομοθετικού, διοικητικού/κανονιστικού περιεχομένου και στοιχεία του ΦΕΚ δημοσίευσης. (ανά θεματική κατηγορία): Ονομασία/Κωδικός Ρυθμίσεις Τίτλος της πράξης νομοθετικού, διοικητικού/κανονιστικού περιεχομένου και στοιχεία του ΦΕΚ δημοσίευσης Διοίκηση και διαχείριση της περιοχής Ιστορικό (έργα, δράσεις, παρεμβάσεις) και αξιολόγηση της διαχείρισης Α) Αναφέρονται τα έργα και οι δράσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν με σκοπό τη διατήρηση/διαχείριση των φυσικών πόρων, ή/και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, καθώς επίσης και σημαντικές, ως προς τις επιπτώσεις στην προστατευόμενη περιοχή, επενδύσεις, ανεξαρτήτως κλάδου παραγωγής, εντός ή εγγύς της προστατευόμενης περιοχής, έργα και υποδομές κοινής ωφέλειας, κ.λπ. καθώς επίσης και οποιεσδήποτε αντίστοιχες ενέργειες βρίσκονται υπό εξέλιξη ή σχεδιάζεται να υλοποιηθούν. Επίσης, τα ανωτέρω να παρουσιασθούν υπό μορφή Πίνακα [τίτλος έργου/δράσης, όνομα φορέα υλοποίησης, χρονικό διάστημα εφαρμογής, συνοπτική τεχνική περιγραφή, αναφορά σε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 9

10 χωρική ενότητα της περιοχής (π.χ. οικότοποι), προϋπολογισμός, παρατηρήσεις ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή τις αναμενόμενες οχλήσεις]. Η αναφορά αυτή θα ολοκληρώνεται με την αποτύπωση της χωροθέτησης των έργων και δράσεων (σημειακών και γραμμικών) σε περιβάλλον GIS, σύμφωνα με τα δεδομένα και σχέδια των αντίστοιχων εγκεκριμένων τεχνικών μελετών εφαρμογής. Β) Αναφέρεται η Υπηρεσία/Φορέας που έχει την ευθύνη διαχείρισης της περιοχής μελέτης, καθώς και οι Υπηρεσίες/Φορείς (στο επίπεδο των περιφερειακών/νομαρχιακών υπηρεσιών, ανεξάρτητων Αρχών, κ.λπ), που σχετίζονται εν γένει με τη διαχείριση χρήσεων γης, τη διαχείριση φυσικών πόρων, την προστασία κ.λπ. και ασκούν τις αρμοδιότητές τους στην περιοχή μελέτης. Για όλες τις ως άνω Αρχές συγκεντρώνονται και καταχωρούνται οι ακόλουθες πληροφορίες: Ονομασία της Αρχής, Δ/νση και στοιχεία επικοινωνίας, υπεύθυνος, προσωπικό, μέσα. Περιοχή ευθύνης (όρια). Επιγραμματική αναφορά των αρμοδιοτήτων που παρουσιάζουν συνάφεια με το αντικείμενο της διαχείρισης στη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη σχέση του Φορέα Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής, με τα κέντρα λήψης αποφάσεων και χρηματοδοτήσεων έργων και δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο. Σκόπιμο είναι επίσης να γίνεται συνοπτική αναφορά (κατά χρονολογική σειρά) στο ιστορικό της διαχείρισης της περιοχής μελέτης με συνοπτική μνεία των σημαντικότερων γεγονότων (ορόσημων) που σχετίζονται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, με τη διαχείριση του συνόλου ή μέρους της περιοχής μελέτης, κ.λπ. (όπως π.χ. χρονολογίες σύνταξης προγενέστερων Διαχειριστικών Σχεδίων με αναφορά στην έκταση της υπό διαχείριση περιοχής, αναφορά στις χρονολογίες υπαγωγής σε καθεστώς διατήρησης, κ.λπ). Ιδιαίτερη αναφορά να γίνει στα έργα και δράσεις που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ ( ), του Ε.Π.ΠΕΡ και του Ε.ΠΕΡ.Α.Α. ( ). Πίνακας 6: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων Α/Α Επίπεδο πληροφορίας Τύπος δεδομένων 1 Περιοχή ευθύνης Υπηρεσιών / Φορέα Διαχείρισης Πίνακας 7: Θεματικοί Χάρτες Πολύγωνο Χάρτης 2 Τίτλος χάρτη: Χάρτης Διοικητικής Διαίρεσης Λοιπά δεδομένα στο επίπεδο Ονομασία Οικισμός Έδρας Στοιχεία επικοινωνίας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 10

11 Θέση χάρτη: Κλίμακα: Πληροφορία: Εντός του κειμένου του Διαχειριστικού Σχεδίου Ελεύθερη, προσαρμοσμένο μέγεθος Α3/Α4 Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, κύριο οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια Ο.Τ.Α., όρια περιοχής μελέτης/ευρύτερης περιοχής, τριγωνομετρικά σημεία, έδρα Υπηρεσιών/Φορέων, Περιοχές ευθύνης Υπηρεσιών/Φορέων Νομικό καθεστώς Περιλαμβάνει την παρουσίαση του εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει την περιοχή συμπεριλαμβανομένων: Του προτεινόμενου στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη όρους Αίνου (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 2002) σχεδίου ΚΥΑ «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του όρους Αίνου ως Ε- θνικού Πάρκου και καθορισμός ζωνών προστασίας και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης». Των νομοθετικών πράξεων ίδρυσης του Εθνικού Δρυμού, καθώς και τις νομοθετικές πράξεις ίδρυσης και στελέχωσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου. Των δεσμεύσεων για τη διαχείριση της περιοχής που προκύπτουν από διεθνείς, εθνικές και τοπικές πολιτικές που έχουν επίσημα υιοθετηθεί. Λοιπό κανονιστικό πλαίσιο Διοικητικές υπηρεσίες Περιλαμβάνει την παρουσίαση και τις αρμοδιότητες των Φορέων, Υπηρεσιών, Δημοσίων Αρχών που εμπλέκονται στη διαχείριση της περιοχής. Αναλυτική αναφορά θα γίνει στο πλαίσιο διοίκησης του Φορέα Διαχείρισης. Να δοθεί συνοπτικός πίνακας με αναφορά στις αρμοδιότητες (υπό μορφή Πίνακα). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 11

12 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Η περιγραφή της περιοχής θεωρείται κρίσιμο κεφάλαιο, διότι αποσκοπεί: (α) στη συλλογή των δεδομένων που σχετίζονται με την προστατευόμενη περιοχή και τα οποία ενδέχεται να είναι διάσπαρτα, και (β) στην επικαιροποίηση των δεδομένων τα οποία έχουν παραχθεί στο πρόσφατο παρελθόν. Το σύνολο αυτών των δεδομένων αποτελεί τη βάση στην οποία στηρίζεται το σύνολο σχεδόν των διαχειριστικών ενεργειών. Είναι απαραίτητο να τηρούνται όλες οι απαιτήσεις επιστημονικής εγκυρότητας των δεδομένων. Τα δεδομένα προέρχονται τόσο από τη βιβλιογραφία όσο και από εργασίες πεδίου, ό- που απαιτείται. Οι εργασίες αυτές θα λάβουν υπόψη τουλάχιστον τα αναφερόμενα στο εισαγωγικό κείμενο του παρόντος, καθώς και σχετικές μελέτες/ προγράμματα/ έρευνες/ δημοσιεύσεις που έχουν εκπονηθεί για την περιοχή από άλλες υπηρεσίες, φορείς, ΑΕΙ, ΤΕΙ, περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο., ερευνητικά ιδρύματα κ.λπ ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Για τον καθένα από τους αβιοτικούς παράγοντες που αναλύονται στο κεφάλαιο αυτό, θα γίνει αποτύπωση και περιγραφή τυχόν σημείων μέτρησης ποσοτικών δεδομένων (π.χ. μετεωρολογικοί σταθμοί, σταθμοί μέτρησης υδατικών παραμέτρων, κ.λπ.), που υπάρχουν εντός ή/και εγγύς της προστατευόμενης περιοχής, με αναφορά στο φορέα λειτουργίας, τη συχνότητα και τη μέθοδο καταγραφής, την επεξεργασία των δεδομένων, κ.λπ. Θα γίνει αξιολόγηση της επάρκειας και της πληρότητας του δικτύου και των δεδομένων Κλίμα και βιοκλίμα Επιλέγονται οι μετεωρολογικοί σταθμοί (Μ.Σ.) που βρίσκονται εντός της προστατευόμενης περιοχής (για παράδειγμα, να αναφέρονται οι διαθέσιμες χρονολογικές σειρές μετεωρολογικών δεδομένων από τους μετεωρολογικούς σταθμούς Αργοστολίου, Φαρακλάτων, Σπαρτιών, Ιθάκης, και Εύδοξου), καθώς επίσης και στην ευρύτερη περιοχή, σε μία απόσταση χλμ εκτός αυτής. Από τους σταθμούς αυτούς συλλέγονται και παρουσιάζονται σε σχετικούς πίνακες και διαγράμματα τα ακόλουθα (ανά σταθμό και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) κλιματικά δεδομένα, σε επίπεδο μέσων μηνιαίων και ετήσιων τιμών: Θερμοκρασία αέρος ( o C), με αναφορά στις ελάχιστες και μέγιστες αντίστοιχές τιμές. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 12

13 Ημέρες παγετού (ολικού και μερικού). Βροχόπτωση (mm) με αναφορά στο ύψος και στη διάρκεια των χιονοπτώσεων. Άνεμος, με αναφορά στους επικρατούντες (ανά μήνα ή άλλη χρονική περίοδο), ανέμους και στοιχεία τη διεύθυνση και την ένταση (Bfr). Σχετική υγρασία αέρος (%). Επίσης, θα πρέπει να αξιολογείται η συμβολή του κλίματος στη διαμόρφωση και διατήρηση των οικοσυστημάτων. Η κατά Μαυρομάτη (1980) βιοκλιματική κατάταξη είναι επίσης απαραίτητη. Πίνακας 8: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων Α/Α Επίπεδο πληροφορίας Τύπος δεδομένων 1 Θέση Μετεωρολογικού Σταθμού Σημείο Λοιπά δεδομένα στο επίπεδο Ονομασία Περίοδος λειτουργίας Μετρήσεις Με βάση τα ως άνω δεδομένα, γίνεται αναγωγή (interpolation) των κλιματολογικών παραμέτρων σε επίπεδο μέσων μηνιαίων τιμών, με μεθόδους γεωστατιστικής (kriging) ή με τη βοήθεια αναλογικών μεθόδων, για το σύνολο της περιοχής μελέτης. Συντάσσονται επίσης τα σχετικά ομβροθερμικά διαγράμματα. Αποτέλεσμα της επεξεργασίας είναι η δημιουργία των ακόλουθων θεματικών χαρτών: Πίνακας 9: Θεματικοί Χάρτες Χάρτης Δ4-Δ7 Τίτλος χάρτη: Θέση χάρτη: Κλίμακα: 1: Πληροφορία: Χάρτης μέσων μηνιαίων ή/και ετήσιων τιμών (ισόβαθμες καμπύλες ή/και ανά pixel-raster απεικονίσεις) των ακόλουθων μετεωρολογικών παραμέτρων: (α) Θερμοκρασία αέρος, (β) Βροχόπτωση, (γ) Άνεμος, (δ) Σχετική υγρασία αέρος Στα Παραρτήματα Χαρτών Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, κύριο οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια περιοχής μελέτης, ανάγλυφο, κυριότερα τοπωνύμια, τριγωνομετρικά σημεία, ισόθερμες/ισοϋέτιες κ.λπ. καμπύλες Γεωλογία - Γεωμορφολογία Περιγράφονται οι σημαντικότεροι γεωλογικοί σχηματισμοί που απαντώνται στην περιοχή μελέτης και στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τους γεωλογικούς χάρτες του ΙΓΜΕ κλ. 1:50000 καθώς και σχετικές μελέτες που ενδεχομένως υπάρχουν για την περιοχή. Α- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 13

14 ντικείμενα αυτής της περιγραφής αποτελούν: η γεωλογική ιστορία και ένταξη της περιοχής σε ευρύτερους γεωλογικούς σχηματισμούς, τα είδη των πετρωμάτων, τα ιδιαίτερα γεωλογικά γνωρίσματά τους (στρωματογραφία των πετρωμάτων και μεταβολή τους στο χώρο, ενδεικτικές τομές), καθώς επίσης και οι γεωλογικές διεργασίες που επιδρούν στα πετρώματα αυτά και οδηγούν στη δημιουργία συγκεκριμένων τύπων εδαφών. Ειδικότερα ταξινομούνται τα πετρώματα ως προς τη διαβρωσιμότητα, υδατοπερατότητα, δημιουργία όξινων ή βασικών, βαθέων ή σκελετικών εδαφών, κ.λπ. Αναγνωρίζονται και χαρτογραφούνται επίσης οι γεωλογικοί σχηματισμοί που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως: βραχώδεις εκτεταμένοι σχηματισμοί (βραχώδεις ε- ξάρσεις, ορθοπλαγιές, κ.λπ.), σπήλαια, δολίνες, κ.λπ., ενώ σημειώνονται ιδιαίτερα φαινόμενα κατολισθήσεων, καθιζήσεων, προσχώσεων. Τέλος, αναφέρονται οι ορυκτοί πόροι που υπάρχουν στην περιοχή, η γεωγραφική τους εξάπλωση, τα σημεία εξόρυξης και επεξεργασίας τους, κ.λπ. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται επίσης: η γεωμορφολογία της περιοχής και αποτυπώνονται σε πίνακες: η κατανομή της έκτασης της περιοχής μελέτης σε κλάσεις κλίσεων εδάφους (από 0%-5%, 5%-10%, 10%-20%, 20%-50%, 50%-100%, >100%), καθώς επίσης και σε κλάσεις έκθεσης ως προς τον ορίζοντα (ανά 45 ο ). Πίνακας 10: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων Α/Α Επίπεδο πληροφορίας Τύπος δεδομένων Λοιπά δεδομένα στο επίπεδο 1 Πετρώματα Πολύγωνο Κωδικός Ονομασία Έκταση 2 Ιδιαίτεροι γεωλογικοί σχηματισμοί Πολύγωνο / Γραμμή / Σημείο Κατηγορία 3 Ορυκτοί πόροι / Σημεία εξόρυξης Πολύγωνο / Σημείο Κατηγορία Ονομασία 4 Σπήλαια Σημείο Κατηγορία Ονομασία Πίνακας 11: Θεματικοί Χάρτες Χάρτης Δ8 Τίτλος χάρτη: Γεωλογικός Χάρτης Ορυκτοί πόροι Θέση χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών Κλίμακα: 1: : Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, κύριο οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια περιοχής μελέτης, ανάγλυφο, κυριότερα τοπωνύμια, τριγωνομετρικά σημεία, γεωλογικοί σχηματισμοί (συ- Πληροφορία: μπεριλαμβανομένων και των εχόντων ιδιαίτερη σημασία), ορυκτοί πόροι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 14

15 Έδαφος Περιγράφονται τα εδάφη της περιοχής μελέτης και της ευρύτερης περιοχής, όσον αφορά το βάθος του εδάφους, τη στρωμάτωση των εδαφικών οριζόντων, καθώς επίσης και τη μηχανική σύσταση και τις φυσικοχημικές ιδιότητες ανά εδαφικό ορίζοντα. Τα εδάφη που απαντώνται κατατάσσονται σε κατηγορίες εδαφών σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης των εδαφολογικών χαρτών κλ. 1:50000, του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (Γ. Νάκος κ.α.). Η περιγραφή αυτή γίνεται με βάση υφιστάμενες εδαφολογικές μελέτες, εδαφολογικούς χάρτες, κ.λπ. Πίνακας 12: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων Α/Α Επίπεδο πληροφορίας Τύπος δεδομένων 1 Εδάφη Πολύγωνο Λοιπά δεδομένα στο επίπεδο Κωδικός Ονομασία Έκταση Φυσικοχημικές ιδιότητες Πίνακας 13: Θεματικοί Χάρτες Χάρτης Δ9 Τίτλος χάρτη: Εδαφολογικός Χάρτης Θέση χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών Κλίμακα: 1: : Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, κύριο οδικό δίκτυο Πληροφορία: (εθνικό, περιφερειακό), όρια περιοχής μελέτης, ανάγλυφο, κυριότερα τοπωνύμια, τριγωνομετρικά σημεία, τύποι εδαφών Υδρολογία Αναγνωρίζεται και περιγράφεται το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής μελέτης και της ευρύτερης περιοχής, το οποίο και ιεραρχείται σε ρέματα μέχρι και 4ης τάξης. Με βάση το υδρογραφικό δίκτυο και το τοπογραφικό ανάγλυφο, διακρίνονται οι υδρολογικές λεκάνες και υπολεκάνες της περιοχής μελέτης και της ευρύτερης περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις υδρολιθολογικές συνθήκες της περιοχής, τις φυσικές πηγές συνεχούς ροής, καθώς επίσης και στις εποχιακές ή μόνιμες υδατοσυλλογές και υγροτόπους, οι οποίοι και ταξινομούνται σε κατηγορίες, σύμφωνα με το Σύστημα Ταξινόμησης της Συνθήκης Ραμσάρ. Η περιγραφή των υδρολογικών πληροφοριών που αφορούν στο υδρογραφικό δίκτυο και τις υδρολογικές λεκάνες γίνεται με βάση υφιστάμενες σχετικές μελέτες και χάρτες, με τρόπο που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 15

16 Πίνακας 14: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων Α/Α Επίπεδο πληροφορίας Τύπος δεδομένων 1 Υδρογραφικό δίκτυο Γραμμή 2 Υδρολογικές λεκάνες Πολύγωνο 3 Υγρότοποι Πολύγωνο 4 Πηγές Σημείο 5 Υδρολιθολογία Πολύγωνο Λοιπά δεδομένα στο επίπεδο Κωδικός Ονομασία Κωδικός Ονομασία Έκταση Ονομασία Κατηγορία Έκταση Κωδικός Ονομασία Κωδικός Ονομασία Έκταση Πίνακας 15: Θεματικοί Χάρτες Χάρτης Δ10 Τίτλος χάρτη: Χάρτης υδρολογικών συνθηκών Θέση χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών Κλίμακα: 1: : Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, υδρολογικές λεκάνες/υπολεκάνες, πηγές, υγρότοποι, υδρολιθολογία, σημαντικότεροι οικισμοί, κύριο οδικό δίκτυο Πληροφορία: (εθνικό, περιφερειακό), όρια περιοχής μελέτης, ανάγλυφο, κυριότερα τοπωνύμια, τριγωνομετρικά σημεία Τοπίο Στην περιγραφή του τοπίου θα εντοπισθούν τα σημαντικά στοιχεία του τοπίου της περιοχής. Ως σημαντικά στοιχεία του τοπίου εννοούνται φυσικοί σχηματισμοί μικρής έκτασης (π.χ. ένας σπάνιος βραχώδης σχηματισμός) ή ανθρωπογενή στοιχεία (π.χ. φυτοφράχτες, εγκαταλελειμμένα χωράφια, κ.λπ.) που επιδρούν σημαντικά στις οικολογικές λειτουργίες σε επίπεδο τοπίου ή αποτελούν σημεία που μπορεί να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών και ως εκ τούτου ενδιαφέρουν τη διαχείριση ΒΙΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Στο κεφάλαιο αυτό η περιγραφή θα γίνει με βάση τα στοιχεία της ΕΠΜ της περιοχής και το πρόγραμμα «Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων» (ΥΠΕΧΩΔΕ 2001) καθώς και λοιπές σύγχρονες μελέτες που έχει εκπονήσει ο Φορέας Διαχείρισης Χλωρίδα Η περιγραφή της χλωρίδας θα πρέπει να περιλαμβάνει: Κατάλογο των ειδών φυτών που απαντούν στην περιοχή. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 16

17 Κατάλογο των σημαντικών ειδών φυτών 1. Ο κατάλογος των σημαντικών ειδών φυτών θα έχει τις ακόλουθες πληροφορίες: Όνομα. Το επιστημονικό όνομα του είδους (σε παρένθεση το ελληνικό και αν υπάρχει, το τοπικό όνομα). Καθεστώς προστασίας. Για τα είδη που περιλαμβάνονται: Α: στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και αποτελούν είδη προτεραιότητας. Β: στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Γ: στο Παράρτημα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Δ: στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης της Βέρνης. Ε: το είδος προστατεύεται από άλλες διεθνείς συμβάσεις. ΣΤ: Προεδρικό Διάταγμα 67/80. Κατάσταση διατήρησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο Α: περιλαμβάνεται στον Εθνικό Κατάλογο Ερυθρών δεδομένων 2, Προεδρικό Διάταγμα 67/81 (αναγράφεται η κατηγορία), καθώς και στο 1 ο Red Data Book (Phitos et al. 2005) και 2 ο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων (Φοίτος κ.α. 2009). Β: Ενδημικό. Γ: περιλαμβάνεται στον σύγχρονο Παγκόσμιο Κατάλογο Ερυθρών δεδομένων της IUCN (IUCN Red List of Threatened Species, 1997), καθώς και σε άλλους καταλόγους στους οποίους συμπεριλαμβάνονται φυτά από την Ελλάδα ή/και σε άλλους διεθνείς καταλόγους ειδών (αναφέρονται οι κατάλογοι και διαμορφώνονται αντίστοιχοι κωδικοί Γ1, Γ2 κ.λπ. για κάθε κατάλογο). Ενδημισμός Α: Τοπικό ενδημικό. Β: Ενδημικό Ελλάδας. Γ: Ενδημικό Βαλκανίων και Αδριατικοϊόνιας ζώνης. Δ: Ευρείας εξάπλωσης. Πληθυσμιακά δεδομένα. Αναφέρονται το πληθυσμιακό μέγεθος και εκτιμήσεις σχετικής αφθονίας. 1 Ως σημαντικά θεωρούνται τα είδη των παραρτημάτων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, προστατευόμενα από άλλες διεθνείς συμβάσεις και από την ελληνική νομοθεσία, ενδημικά, περιλαμβανόμενα σε καταλόγους απειλούμενων ειδών, είδη που υφίστανται οικονομική εκμετάλλευση και τέλος είδη για τα οποία είναι σημαντική η περιοχή. 2 Οι κατηγορίες του Καταλόγου Ερυθρών Δεδομένων ακολουθούν τις Οδηγίες της IUCN (2001, 2003, 2006). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 17

18 Τύποι οικοτόπων όπου παρατηρείται το είδος. Η ανάλυση γίνεται σύμφωνα με τη χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων. Απειλές. Αναφέρονται και τεκμηριώνονται οι απειλές με τους κωδικούς του Τυποποιημένου Δελτίου Δεδομένων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της IUCN (2001, 2003, 2006). Περιγραφή των ενδιαιτημάτων των σημαντικών ειδών: Θέση, μέγεθος, δομή, οικολογική κατάσταση κ.λπ. Βιβλιογραφικές πηγές: Με βάση τα δεδομένα όλης της σύγχρονης βιβλιογραφίας. Πίνακας 16: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων Α/Α Επίπεδο πληροφορίας Τύπος δεδομένων Λοιπά δεδομένα στο επίπεδο Ονομασία (λατινική, ελληνική) 1 Είδη χλωρίδας Καθεστώς προστασίας Σημείο (Επιφ. Δειγματοληψίας) Κατάσταση διατήρησης Τύπος Βλάστησης Απειλές Βλάστηση και τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ Περιλαμβάνει: Περιγραφή των ευρύτερων οικολογικών διαπλάσεων της περιοχής κατά Ντάφη (1973). Επικαιροποιημένο κατάλογο και χάρτη των φυσικών τύπων οικοτόπων, του έργου «Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης» (ΥΠΕΧΩΔΕ 2001). Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: Κωδικός και όνομα τύπου οικοτόπου. Α: περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και αποτελεί τύπο οικοτόπου προτεραιότητας. Β: περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ αλλά δεν αποτελεί τύπο οικοτόπου προτεραιότητας. Γ: Τύπος οικοτόπου σύμφωνα με τον Τεχνικό Οδηγό του έργου της χαρτογράφησης (Ντάφης κ.ά. 2001) που δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Κάλυψη στην περιοχή (%). Ποσοστό που καλύπτει ο τύπος οικοτόπου στην περιοχή. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 18

19 Απειλές. Αναφέρονται και τεκμηριώνονται οι απειλές με τους κωδικούς του Τυποποιημένου Δελτίου Δεδομένων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Περιγραφή της δομής και της σύνθεσης των τύπων οικοτόπων. Βιβλιογραφικές πηγές. Με βάση τα δεδομένα όλης της σύγχρονης βιβλιογραφίας. Πίνακας 17: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων Α/Α Επίπεδο πληροφορίας Τύπος δεδομένων Λοιπά δεδομένα στο επίπεδο 1 Φυτικές Διαπλάσεις Πολύγωνο Κωδικός Ονομασία Έκταση 2 Τύποι οικοτόπων Πολύγωνο Κωδικός (4-ψήφιος) Ονομασία Έκταση Πίνακας 18: Θεματικοί Χάρτες Χάρτης Δ11 Τίτλος χάρτη: Χάρτης βλάστησης Θέση χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών Κλίμακα: 1: : Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, κύριο οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια περιοχής μελέτης, ανάγλυφο, κυριότερα τοπωνύμια, τριγωνομετρικά σημεία, τύποι οικοτόπων, φυτικές διαπλάσεις (η αναγνώριση και χαρτογράφηση γίνεται επί της οθόνης Η/Υ, Πληροφορία: με ψηφιοποίηση της βλάστησης επί ορθοφωτογραφιών κλ. 1:5.000 του ΟΣΔΕ ή του ΟΚΧΕ, ή με δορυφορικές εικόνες πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητας) Πανίδα και Ορνιθοπανίδα Η περιγραφή της πανίδας και ορνιθοπανίδας της περιοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει: Κατάλογο των ειδών ασπονδύλων, αμφιβίων, ερπετών, θηλαστικών και πτηνών της περιοχής. Κατάλογο των σημαντικών ειδών. Τα είδη ομαδοποιούνται ανά κατηγορία με την ακόλουθη σειρά: ασπόνδυλα, αμφίβια, ερπετά, θηλαστικά, πτηνά. Ο κατάλογος να έχει τις ακόλουθες πληροφορίες: Όνομα. Το επιστημονικό όνομα του είδους (σε παρένθεση, το ελληνικό και αν υπάρχει, το τοπικό όνομα). Καθεστώς προστασίας. Για τα είδη που περιλαμβάνονται: α: στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και αποτελούν είδη προτεραιότητας, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 19

20 β: στο Παράρτημα IΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, γ: στο Παράρτημα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, δ: στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, ε: το είδος προστατεύεται από άλλες διεθνείς συμβάσεις (π.χ. CMS, AEWA), στ: Προεδρικό Διάταγμα 67/80. Για την ορνιθοπανίδα αντίστοιχα θα αναφέρονται αν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και οι λοιπές διεθνείς συμβάσεις ή εθνική νομοθεσία. Κατάσταση διατήρησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. α: περιλαμβάνεται στον σύγχρονο Εθνικό Κατάλογο Ερυθρών δεδομένων 3 (αναγράφεται η κατηγορία) ή/και σε άλλους εξειδικευμένους κατά ομάδα οργανισμών, β: ενδημικό, γ: περιλαμβάνεται στον σύγχρονο Παγκόσμιο Κατάλογο Ερυθρών δεδομένων της IUCN (IUCN Red List of Threatened Species), περιλαμβάνεται στην κατηγορία SPEC και το Ευρωπαϊκό Καθεστώς Απειλής σύμφωνα με το Birdlife International 4 (για τα πτηνά), ή/και σε άλλους διεθνείς καταλόγους ειδών σε μη ικανοποιητικό καθεστώς διατήρησης (αναφέρονται οι κατάλογοι και διαμορφώνονται αντίστοιχοι κωδικοί Γ1, Γ2 κ.λπ. για κάθε κατάλογο). Πληθυσμιακά δεδομένα. Αναφέρονται το πληθυσμιακό μέγεθος και εκτιμήσεις σχετικής αφθονίας. Παρουσία στην περιοχή. Μ: μόνιμη παρουσία, Α: αναπαραγωγή, Σ: στάθμευση, Δ: διαχείμαση (ξεχειμώνιασμα-wintering). Ανάλυση ενδιαιτήματος όπου παρατηρείται το είδος στην περιοχή. Απειλές. Αναφέρονται και τεκμηριώνονται οι απειλές με τους κωδικούς του Τυποποιημένου Δελτίου Δεδομένων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Περιγραφή των ενδιαιτημάτων των σημαντικών ειδών. Βιβλιογραφικές πηγές: Με βάση τα δεδομένα όλης της σύγχρονης βιβλιογραφίας. 3 Το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας (1992) και το Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (2009). 4 BirdLife International (2004). Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 20

21 Μακρομύκητες Η περιγραφή των μακρομυκήτων θα πρέπει να περιλαμβάνει: Κατάλογο των σημαντικότερων ειδών μακρομηκύτων που απαντούν στην περιοχή Έντομα Η περιγραφή των εντόμων της περιοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει: Κατάλογο των σημαντικότερων ειδών εντόμων της περιοχής Κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες Περιλαμβάνει την περιγραφή των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών συνθηκών της περιοχής. Αναλύονται οι τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής που σχετίζονται με τη διατήρηση και τη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθότητα της αξιολόγησης των επιδράσεων των διαφόρων ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον Πληθυσμιακά και δημογραφικά στοιχεία Καταγράφονται τα στοιχεία από τις δύο πλέον πρόσφατες εθνικές απογραφές της ΕΣΥΕ, σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος και Δήμου και παρουσιάζονται σε πίνακες δεδομένα που αφορούν στο συνολικό και ενεργό πληθυσμό, το επίπεδο εκπαίδευσης, η διάρθρωση κατά επαγγέλματα, οι τάσεις εξέλιξης του πληθυσμού, κ.λπ Ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία Καταγραφή των πολιτιστικών χαρακτηριστικών και επισήμανση περιοχών ή και στοιχείων που έχουν ιδιαίτερη σημασία ή και χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Περιγράφονται συνοπτικά οι τυχόν υφιστάμενοι αρχαιολογικοί χώροι, οι ιστορικοί τόποι, οι Μονές, οι Εκκλησίες, κ.λπ. και εκτιμάται η σημασία τους για τις προοπτικές ή/και τους περιορισμούς που συνεπάγεται η παρουσία τους για τη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής. Πίνακας 19: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων Α/Α Επίπεδο πληροφορίας Τύπος δεδομένων 1 Ιστορικά και Πολιτιστικά Χαρακτηριστικά (εξωκλήσια, μνημεία, κ.λπ.) Σημείο/Γραμμή /Πολύγωνο Λοιπά δεδομένα στο επίπεδο Κατηγορία Χαρακτηριστικά ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 21

22 Πίνακας 20: Θεματικοί Χάρτες Χάρτης Δ12 Τίτλος χάρτη: Χάρτης Ιστορικών και Πολιτιστικών Χαρακτηριστικών Θέση χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών Κλίμακα: 1: : Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, κύριο οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια περιοχής μελέτης, ανάγλυφο, κυριότερα τοπωνύμια, τριγωνομετρικά σημεία, ιστορικά και πολιτιστικά χα- Πληροφορία: ρακτηριστικά Υποδομές Υπάρχοντα δίκτυα, χρήση, κατάσταση, επίπεδο κάλυψης αναγκών, διερεύνηση προβλημάτων, τρόποι αντιμετώπισης αναγκών. Ειδικά για το δασικό οδικό δίκτυο αναγνωρίζονται, περιγράφονται και χαρτογραφούνται οι κατηγορίες των δασικών δρόμων και η κατάστασή τους από άποψη συντήρησης, ενώ εκτιμώνται η πυκνότητά του (m/ha) και η επάρκειά του. Εκτός από το οδικό δίκτυο γίνεται αναφορά στα παρακάτω: Επικοινωνίες Τηλεπικοινωνίες. Ηλεκτροδότηση. Προστασία περιβάλλοντος (με έμφαση σε θέματα πυρασφάλεια). Αρδευτικά Δίκτυα. Κτίρια. Πίνακας 21: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων Α/Α Επίπεδο πληροφορίας Τύπος δεδομένων 1 2 Δίκτυα (Οδικό δίκτυο, δίκτυα Κοινής Ωφέλειας, κ.λπ) Υποδομές (κτίρια, δασικά φυτώρια, πυροφυλάκεια, κ.λπ.) Γραμμή Σημείο Λοιπά δεδομένα στο επίπεδο Κατηγορία Χαρακτηριστικά Μήκος Κατηγορία Χαρακτηριστικά Πίνακας 22: Θεματικοί Χάρτες Χάρτης Δ13 Τίτλος χάρτη: Χάρτης Δικτύων και Υποδομών Θέση χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών Κλίμακα: 1: : Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, κύριο οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια περιοχής μελέτης, ανάγλυφο, κυριό- Πληροφορία: τερα τοπωνύμια, τριγωνομετρικά σημεία, δίκτυα, υποδομές Χρήσεις γης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 22

23 Καταγραφή των υφιστάμενων χρήσεων γης και των συγκρούσεων μεταξύ των επί μέρους χρήσεων γης, καθώς επίσης καταγραφή και των χρήσεων γης στο απώτερο παρελθόν. Διερεύνηση των διαχρονικών τάσεων και των συγκρούσεων γης. Διερεύνηση των χωροταξικών προβλημάτων και εξειδίκευση ή διαφοροποίηση σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: (α) προβλήματα και λειτουργικές συγκρούσεις από ασύμβατες χρήσεις γης, (β) υπερεκμετάλλευση και κερδοσκοπία γης, (γ) κατάτμηση ιδιοκτησιών, (δ) δόμηση εκτός σχεδίου κ.λπ. Για την ως άνω ανάλυση θα αξιοποιούνται μεταξύ των άλλων πηγών, τα στοιχεία της Ειδικής Χωροταξικής Μελέτης της Περιφέρειας ή άλλων παρόμοιας φύσης μελετών. Πίνακας 23: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων Α/Α Επίπεδο πληροφορίας Τύπος δεδομένων 1 Χρήσεις γης (Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με την ονοματολογία Corine Landcover-Επίπεδο 2) Πίνακας 24: Θεματικοί Χάρτες Χάρτης Δ14 Τίτλος χάρτη: Χάρτης Χρήσεων Γης Πολύγωνο Λοιπά δεδομένα στο επίπεδο Κωδικός Κατηγορία Έκταση Θέση χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών Κλίμακα: 1: : Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, κύριο οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια περιοχής μελέτης, ανάγλυφο, κυριό- Πληροφορία: τερα τοπωνύμια, τριγωνομετρικά σημεία, χρήσεις γης Οικονομικές δραστηριότητες Καταγραφή, συνοπτική αναφορά και αποτύπωση, όπου είναι δυνατό, των ακόλουθων δραστηριοτήτων στην προστατευόμενη περιοχή: Γεωργία Κατανομή της γεωργικής γης σε πεδινή, ημιορεινή και ορεινή σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό των απασχολούμενων στον γεωργικό τομέα, τους παραγωγικούς κλάδους (σιτηρά, αμπέλια, κ.λπ.), τα προϊόντα Προέλευσης, τη βιολογική γεωργία, τη χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και τα ενδεχόμενα προβλήματα από αυτά, τις υφιστάμενες γεωτρήσεις, ταμιευτήρες κ.λπ., η τάση εξέλιξης του κλάδου και τα τυχόν εφαρμοζόμενα για τον κλάδο εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και οι ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις από την εφαρμογή τους στη δασική διαχείριση Κτηνοτροφία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 23

24 Καταγράφονται οι πληροφορίες των εθνικών στατιστικών απογραφών, της Δασικής Υπηρεσίας και των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομών. Παρουσιάζονται σε πίνακες: ο αριθμός των απασχολούμενων στην κτηνοτροφία, ο αριθμός των εκτρεφομένων ζώων κατά κατηγορία (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι, κ.λπ.), τα παραγόμενα προϊόντα, η τάση εξέλιξης του κλάδου, τα τυχόν εφαρμοζόμενα για τον κλάδο εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και οι ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις από την εφαρμογή τους στη δασική διαχείριση. Πίνακας 25: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων Α/Α Επίπεδο πληροφορίας Τύπος δεδομένων 1 Δημοτικά διαμερίσματα Κεφαλονιάς Πολύγωνο 2 Βοσκοφόρτωση Πολύγωνο Πίνακας 26: Θεματικοί Χάρτες Χάρτης Δ15 Τίτλος χάρτη: Χάρτης πιέσεων κτηνοτροφίας Λοιπά δεδομένα στο επίπεδο Κωδικός Όνομα Κωδικός Βοσκοφόρτωση σε ΜΖΜ/ha Θέση χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών Κλίμακα: 1: : Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, κύριο οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια περιοχής μελέτης, ανάγλυφο, κυριότερα τοπωνύμια, τριγωνομετρικά σημεία, βοσκοφόρτωση ανά δημοτικό Πληροφορία: διαμέρισμα Δασοπονία Καταγράφονται οι πληροφορίες των εθνικών στατιστικών απογραφών και της Δασικής Υπηρεσίας. Παρουσιάζονται σε πίνακες ο αριθμός των απασχολούμενων στον κλάδο, τα παραγόμενα προϊόντα κατά κατηγορία και η διαχρονική τους εξέλιξη, οι συνθήκες παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, η τάση εξέλιξης του κλάδου, τα τυχόν εφαρμοζόμενα για τον κλάδο εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και οι ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις από την εφαρμογή τους στη δασική διαχείριση Βιομηχανία Βιοτεχνία Καταγράφονται οι πληροφορίες που αφορούν στον κλάδο, ο αριθμός των απασχολούμενων, τα παραγόμενα προϊόντα κατά κατηγορία και η διαχρονική τους εξέλιξη, οι συνθήκες παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, η τάση εξέλιξης του κλάδου, τα τυχόν εφαρμοζόμενα για τον κλάδο εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και οι ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις από την εφαρμογή τους στη δασική διαχείριση. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 24

25 Εξόρυξη Καταγράφονται οι πληροφορίες που αφορούν στον κλάδο, ο αριθμός των απασχολούμενων, τα παραγόμενα προϊόντα κατά κατηγορία και η διαχρονική τους εξέλιξη, οι συνθήκες παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, η τάση εξέλιξης του κλάδου, τα τυχόν εφαρμοζόμενα για τον κλάδο εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και οι ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις από την εφαρμογή τους στη δασική διαχείριση Αναψυχή - Τουρισμός Καταγράφονται οι πληροφορίες που αφορούν στον τουρισμό ως οικονομική δραστηριότητα, ο αριθμός των απασχολούμενων, τα τουριστικά προϊόντα κατά κατηγορία (παραδοσιακοί οικισμοί, ξενώνες, πεζοπορία, κ.λπ.) και η διαχρονική τους εξέλιξη, οι επιδόσεις της τουριστικής αξιοποίησης ανά κατηγορία προσφερομένων υπηρεσιών, η τάση εξέλιξης του κλάδου, τα τυχόν εφαρμοζόμενα για τον κλάδο εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και οι ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις από την εφαρμογή τους στη δασική διαχείριση. Ειδικότερα περιγράφονται και χαρτογραφούνται τα είδη αναψυχής που πραγματοποιούνται στην προστατευόμενη περιοχή όπως: η άθληση, η απόλαυση όμορφων τοπίων από ειδικές για το σκοπό θέσεις, το υπαίθριο γεύμα και η κατασκήνωση σε οργανωμένους χώρους, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, το κυνήγι κ.λπ., οι υφιστάμενοι χώροι αναψυχής, οι δυνατότητες εξυπηρέτησης, οι προτιμήσεις των επισκεπτών, οι προοπτικές ανάπτυξης νέων χώρων και δραστηριοτήτων. Πίνακας 27: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων Α/Α Επίπεδο πληροφορίας Τύπος δεδομένων Λοιπά δεδομένα στο επίπεδο 1 Δραστηριότητα Σημείο/Γραμμή /Πολύγωνο Ονομασία Πίνακας 28: Θεματικοί Χάρτες Χάρτης Δ16 Τίτλος χάρτη: Χάρτης Οικονομικών Δραστηριοτήτων Θέση χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών Κλίμακα: 1: : Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, κύριο οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια περιοχής μελέτης, ανάγλυφο, κυριό- Πληροφορία: τερα τοπωνύμια, τριγωνομετρικά σημεία, οικονομικές δραστηριότητες Θήρα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 25

26 Καταγράφονται καταρχήν τα είδη άγριας πανίδας και ιδιαίτερα των θηραματικών ειδών. Αφού γίνει εκτίμηση της κατάστασης του πληθυσμού προτείνονται μέτρα: Κοινωνικά χαρακτηριστικά και τάσεις Ιδιαίτερη αναφορά απαιτείται στη μέχρι σήμερα στάση και τις σχέσεις των κατοίκων με την προστατευόμενη περιοχή και την προστασία του περιβάλλοντος σ αυτήν Κίνδυνοι που απειλούν την Προστατευόμενη Περιοχή Αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία πού αφορούν τις απειλές της προστατευόμενης περιοχής, όπως τυχόν υφιστάμενη ρύπανση στο περιβάλλον, ατμοσφαιρική, εδαφών, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, οφειλόμενη σε βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, σε άσκηση εντατικής γεωργίας σε ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων κ.λπ. Εκτιμάται η τάση εξέλιξης των δραστηριοτήτων αυτών. Οι πυρκαγιές αποτελούν σημαντικότατο παράγοντα για τη ομαλή εξέλιξη και λειτουργία της προστατευόμενης περιοχής και επηρεάζουν καθοριστικά το σχεδιασμό της διαχείρισής της. Γι αυτό στα πλαίσια του διαχειριστικού σχεδίου, αναζητούνται από τα αρχεία της Διεύθυνσης Δασών τα αναγκαία στοιχεία πυρκαγιών από το 1975 μέχρι σήμερα. Μετά το 1975, όλες οι εκτάσεις που καίγονται κηρύσσονται αναδασωτέες. Στην σχετική απόφαση κήρυξης αναφέρονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (δασικά είδη, εμβαδόν καμένης έκτασης) και συνοδεύεται από χάρτη που έχουν αποτυπωθεί τα όρια της. Με βάση τα στοιχεία αυτά καταρτίζεται πίνακας με όλες τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στη προστατευόμενη περιοχή μετά το 1975 στον οποίον παρουσιάζονται ο χρόνος έναρξης, η καμένη έκταση, η θέση, η μέση ανά πυρκαγιά καμένη έκταση και τα πιθανά αίτια. Μεταφέρονται σε ενιαίο χάρτη όλες οι καμένες στις διάφορες πυρκαγιές εκτάσεις, με βάση τους χάρτες των αναδασωτέων λόγω πυρκαγιάς εκτάσεων και προκύπτουν έτσι οι εκτάσεις που κάηκαν μία ή περισσότερες φορές. Καταδεικνύεται με τον τρόπο αυτό ποιες περιοχές είναι οι πλέον επικίνδυνες να καούν για να σχεδιαστούν στη συνέχεια τα ανάλογα διαχειριστικά μέτρα προστασίας. Πίνακας 29: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων Α/Α Επίπεδο πληροφορίας Τύπος δεδομένων Λοιπά δεδομένα στο επίπεδο 1 Πυρκαγιές Σημεία Κωδικός, χρόνος έκρηξης,, καμένη έκταση, θέση (Χ και Υ), μέση ανά πυρκαγιά καμένη έκταση, πιθανά αίτια 2 Καμένες εκτάσεις Πολύγωνο Κωδικός, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 26

27 3 Αναδασωτέες εκτάσεις Πολύγωνο Ονομασία Έκταση Περίμετρος Κωδικός, Ονομασία Έκταση Περίμετρος Πίνακας 30: Θεματικοί Χάρτες Χάρτης Δ17 Τίτλος χάρτη: Χάρτης καταγραφής πυρκαγιών Θέση χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών Κλίμακα: 1: : Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, κύριο οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια περιοχής μελέτης, ανάγλυφο, κυριότερα τοπωνύμια, τριγωνομετρικά σημεία, σημεία έναρξης πυρκαγιών ανα- Πληροφορία: δασωτέες εκτάσεις, καμένες εκτάσεις. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 27

28 Β ΦΑΣΗ 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο αξιολογούνται οι τύποι οικοτόπων και τα είδη, οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες και τέλος η περιοχή στο σύνολό της Αξιολόγηση τύπων οικοτόπων και ειδών Ως κριτήρια αξιολόγησης για τους τύπους οικοτόπων και ειδών, αλλά και γι αυτούς που δεν προστατεύονται από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, θα χρησιμοποιηθούν αυτά που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρουσιάζονται στο Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων της Οδηγίας Αξιολόγηση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος Σε ό,τι αφορά το ανθρωπογενές περιβάλλον, αξιολογείται η επίδρασή του στα προστατευόμενα αντικείμενα, με ιδιαίτερη έμφαση στο δάσος ελάτης και εκτιμάται αν οι τάσεις εξέλιξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην περιοχή αναμένεται να διευκολύνουν ή να δυσχεράνουν τη διατήρησή τους. Οι δραστηριότητες και οι χρήσεις γης ιεραρχούνται ως προς τον τύπο και την ένταση της επίδρασης τους στη διατήρηση των προστατευόμενων αντικειμένων. Επίσης, αξιολογούνται οι αναπτυξιακές συνθήκες και τάσεις της περιοχής καθώς και τα ιδιαίτερα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας Αξιολόγηση δράσεων και παρεμβάσεων στο πλαίσιο των Γ ΚΠΣ, ΕΠΠΕΡ και ΕΠΠΕΡΑΑ Αξιολογούνται οι δράσεις και παρεμβάσεις στην προστατευόμενη περιοχή, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από τα Γ ΚΠΣ, ΕΠΠΕΡ και ΕΠΠΕΡΑΑ και υλοποιήθηκαν από διάφορους Φορείς Συνολική αξιολόγηση της περιοχής Αξιολογείται η περιοχή στο σύνολό της. Στο κείμενο συνοψίζονται τα συμπεράσματα από το σύνολο των αξιολογήσεων και διατυπώνονται οι αναγκαιότητες για παραπέρα παρέμβαση και διαχείριση. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» 28

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο.Ε. Γεώργιος Σακκάς Χρήστος Λαμπρόπουλος Ιωάννης Μισαηλίδης Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS.

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. Σέρρες Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελ.4 Περίληψη...σελ.5 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικά...σελ.7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟΔΟΥ και δημιουργία βάσης Περιβαλλοντικών-χωρικών δεδομένων (GIS) που υλοποιήθηκε στα πλαίσια Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος και στα πλαίσια του εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 Α.Π. οικ. 170225 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κωδ : 115 23 Αθήνα ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Β ΦAΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚOΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Διονύσιος Καλύβας

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Διονύσιος Καλύβας B ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Νέες Τεχνολογίες για την άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία στη γεωργία» ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ Διονύσιος Καλύβας Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α.

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα............................................... 15 1.1 Από το 1928 μέχρι το 1997.................................... 15 1.2 Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Η εφαρμογή Aratos Disaster Control είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η απεικόνιση δεδομένων καταστροφών(πυρκαγιές), ακραίων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες)

Διαβάστε περισσότερα

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ερέτρια:16-03-2015 Παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Δήλωση για Εγγραφή Σημείου Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), όπως καταθέσουν φάκελο για άδεια χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27.7.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 146352/1208 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 Περιεχόμενα Παρουσίασης Α. Γενικά Στοιχεία Β. Υφιστάμενη κατάσταση υδατικών πόρων Γ. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. 'jt, Λι» (,'* Fj law* ΒΙΜ^>Λ. ti. β ^ Η Basllli

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. 'jt, Λι» (,'* Fj law* ΒΙΜ^>Λ. ti. β ^ Η Basllli ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ»* '* mwm WM'ti «βρηκ?' 1 ύ>, - 'jt, Λι» (,'* Fj law* ΒΙΜ^>Λ. ti P p'!^j^ β ^ Η Basllli Μ V "r." i η,% ΨΈΒΜ, ν; mt:;" IV' ' -» g g j Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ. 28/80)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ:«AΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ» του έργου «Πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, ΤΜ. Βιολογίας, Πανεπ. Αθηνών Διημερίδα: Έτος βιοποικιλότητας, η επόμενη μέρα και η ελληνική πραγματικότητα, Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS Τοπάλογλου Χαράλαμπος 1*, Χρόνης Ιώαννης 1, Αγοργιαννιτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε Υδρολογικό δίκτυο Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας Ιστορικό -Προοπτικές ρ. Ελεήμων Τηλιγάδας Αν.Προιστάμενος ν/σης Παρακολούθησης Κ.Υ.Υ Ιστορικό ικτύου Επανίδρυση δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 34056 2: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 6.

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Δεκέμβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Σκοπός και Στόχοι του Έργου... 1 3. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Ε. Περουλάκη, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Α. Μπαρνιάς, Δασολόγος MSc Δρ. Π. Λυμπεράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΦΔΕΔΣ Λευκά Όρη Τα Λευκά Όρη καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ Τσαπάρης Δημήτρης (δρ. Βιολόγος), Ηλιόπουλος Γιώργος (δρ. Βιολόγος), 2013 Η Οίτη και οι γειτονικοί ορεινοί όγκοι των Βαρδουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΤΜΗΜΑ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

Το τοπογραφικό διάγραμμα

Το τοπογραφικό διάγραμμα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF RURAL & SURVEYING ENGINEERS ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 20.04.2013 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών

Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών με την χρήση ΓΠΣ Νικόλαος Mέντης 1 - Γιάννης Μελιάδης 2 1 Δασάρχης Δασαρχείου Αριδαίας Ν. Πέλλας 2 Ερευνητής Δασολόγος Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Εισαγωγή Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολυνομία, αντιφατικότητα, αποσπασματικότητα 1900-1985: 300 νόμοι, νομοθετικά, βασιλικά, προεδρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Δράμας, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (Δ/νση Π&ΧΣ ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Φ.. ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ Dr. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόεδρος Σ Φ Χελµού-Βουραϊκού Σύντοµο ιστορικό 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Προγραµµατική σύµβαση Εκπόνησης Ερευνητικού έργου µε την Περιφέρεια Κρήτης Εισαγωγή στο έργο

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης. του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης. του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης της ορνιθοπανίδας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric Εθνικό Πάρκο Χελμού Βουραϊκού, «Βιοποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X Αξιολογημένη από ΔΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30329 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Δήμος Βόλου ανέθεσε με Ιδιωτικό Συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 15 Οκτωβρίου 2008, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε, την εκπόνηση της μελέτης «Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014)

ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014) ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014) Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση στους ενδιαφερόμενους τοπογραφικών στοιχείων (ψηφιακής και αναλογικής μορφής). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ GIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ ΑΠΟ ΜΗ-ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Λάζαρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΜΕ ΧΡΗΣΗ Γ.Σ.Π. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική εργασία: Ζωή Φλογερά Επιβλέπουσα καθηγήτρια:ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.);

Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.); Άδωνις Κοντός Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.); Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S.) Στατιστικά Περιβάλλον Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας Χρήσεις Γης Οικοδομικά Τετράγωνα Ισοϋψείς Καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.166/ΨΣ8788-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.166/ΨΣ8788-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού δίνει κατ αρχήν έμφαση στην ανάγκη εναρμόνισης του Ειδικού Πλαισίου με το υφιστάμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 Έκδοση 01 9/1/2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης Στ. Ελέγχου (συμπληρώνεται από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της διαχείρισης των υδατικών πόρων είναι η ορθολογική αξιοποίηση του νερού και η εφαρµογή δράσεων για την εναρµόνιση των αντιθέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στην προσφορά του νερού και τη ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα