Συντελεστές. Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συντελεστές. Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς"

Transcript

1

2

3 Η κινητικότητα των ερευνητών στο πλαίσιο των υποτροφιών Marie Curie: Η συμμετοχή της Ελλάδας 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο,

4 Η παρούσα έκδοση ανήκει στη σειρά των ειδικών εκθέσεων και μελετών που εκδίδει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με εμπειρικά στοιχεία, αναλύσεις και δείκτες που αναδεικνύουν σημαντικές πλευρές της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας και απεικονίζουν τα αποτελέσματα των ερευνητικών φορέων του Ελληνικού Ερευνητικού και Αναπτυξιακού Συστήματος. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται αντλούνται από επίσημες πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από εμπειρικά δεδομένα που συγκεντρώνει το ΕΚΤ από τη λειτουργία του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Π, καθώς και από την άσκηση των ποικίλων δραστηριοτήτων του στον χώρο της Έρευνας και Τεχνολογίας. Το ΕΚΤ δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων που προέρχονται από την βάση δεδομένων e-corda και την κοινοτική υπηρεσία της CORDIS, δεν ελέγχει την ποιότητα αυτών, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για πιθανή ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση αυτών. Συντελεστές Μαρία Σαμαρά: Επεξεργασία στοιχείων & συγγραφή έκθεσης Δρ Νένα Μάλλιου: Επιστημονική επιμέλεια & δείκτες Δρ Εύη Σαχίνη: Σχεδιασμός και συντονισμός της σειράς των ειδικών εκθέσεων Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς Σαμαρά Μ., Μάλλιου Ν., Σαχίνη Ε., (204), «Η κινητικότητα των ερευνητών στο πλαίσιο των υποτροφιών Marie- Curie: η συμμετοχή της Ελλάδας (7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, )» Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Copyright 205 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 635 Αθήνα τηλ.: , fax: Το έργο αυτό διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά - Μη-Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Προκειμένου να δείτε αντίγραφο της άδειας επισκεφθείτε: Σχεδιασμός: Βασίλης Ντουμάνης ISBN: (pdf) Η υλοποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης (εικαστική επιμέλεια & σχεδιασμός) πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Πα-ραγόμενο από Χρήστες και κωδικό ΟΠΣ 2965 που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλά-δας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

5 Εισαγωγή έκδοσης Η έκδοση «Η κινητικότητα των ερευνητών στο πλαίσιο των υποτροφιών Marie-Curie: Η συμμετοχή της Ελλάδας (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, )» συνοψίζει τα αποτελέσματα του Ειδικού Προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΟΙ (PEOPLE)» / Δράσεις Marie Curie, 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ, την περίοδο Η μελέτη εντάσσεται στη σειρά εκδόσεων (Intelligence Reports) του ΕΚΤ με αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες που απορρέουν από τις δράσεις του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7 ο ΠΠ. Ανταποκρίνεται δε, στο θεσμικό του ρόλο για τη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικής πληροφορίας και περιεχομένου και την απεικόνιση με δείκτες της ελληνικής επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας. Το Ειδικό Πρόγραμμα «Άνθρωποι» (Δράσεις Μarie Curie) απευθύνεται σε ερευνητές, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο ή την εθνικότητά τους, και περιλαμβάνει δράσεις που υποστηρίζουν την κινητικότητά τους, διακρατική και δια-τομεακή. Οι ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία στο εξωτερικό και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και να συμπληρώσουν την κατάρτισή τους με άλλες δεξιότητες ή σε επιστήμες που είναι χρήσιμες για τη σταδιοδρομία τους ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Στηρίζοντας τη Στρατηγική κινητικότητας για τον Ευρωπαϊκό Χώρο της Έρευνας, για τη μεταφορά επιστημονικών γνώσεων και τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας με την προσέλκυση και την παραμονή ταλαντούχων ερευνητών στην Ευρώπη. Η μελέτη βασίζεται σε στοιχεία που συγκέντρωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως Εθνικό Σημείο Επαφής, καθώς και σε έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στοιχεία από την κοινοτική υπηρεσία της CORDIS και τη βάση δεδομένων e- CORDA. Συμπληρωματικά,το ΕΚΤ συνέλεξε μέσω ειδικού ερωτηματολογίου στοιχεία για το έργο (τίτλος, ακρωνύμιο, ιστοσελίδα, δράση χρηματοδότησης, επιστημονικό πεδίο, συντονιστής και άτομο επικοινωνίας), για τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου και για τον έμπειρο ερευνητή στην περίπτωση των ατομικών υποτροφιών, για τα αποτελέσματα του έργου (δημοσιεύσεις, πατέντες) για την παραμονή με την πρόσληψη του ερευνητή μετά το τέλος του έργου στην περίπτωση των ατομικών υποτροφιών και για τις τρίτες χώρες στις οποίες πραγματοποιούνται ανταλλαγές προσωπικού στο πλαίσιο του έργου. Τα προαναφερθέντα στοιχεία παρατίθεται στις σχετικές ενότητες της έκδοσης καθώς και στο παράρτημα. Η ανταπόκριση και η συνεισφορά των Ελλήνων ερευνητών και των ελληνικών οργανισμών που συμμετέχουν σε έργα ήταν ιδιαίτερα σημαντική, και τους ευχαριστούμε θερμά. Στη σειρά εκδόσεων του ΕΚΤ για την ελληνική συμμετοχή στο 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, υπάρχουν διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο δύο ακόμα εκδόσεις που αναφέρονται στο ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό και συμπληρώνουν την εικόνα: η έκδοση 7 years of Excellence in the European Research Area : the case of Greece, Pascual C., Sachini E. (205) και η Επιστημονική Αριστεία στις Περιφέρειες Σύγκλισης της ΕΕ, Γ. Τζένου, Μάλλιου Ν., Σαχίνη Ε., (203).

6

7 Περιεχόμενα. Το Ειδικό Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» Στόχος & Δομή Οι προκηρύξεις του προγράμματος Αποτίμηση του προγράμματος στο 7 ο ΠΠ και στόχοι στον «Ορίζοντα 2020» 0 2. Συγκεντρωτικά στοιχεία για το Πρόγραμμα Η συμμετοχή από Ελλάδα και Ευρώπη Ο ανταγωνισμός στο Πρόγραμμα Κοινοτική χρηματοδότηση Η ελληνική συμμετοχή Η εξέλιξη της ελληνικής συμμετοχής Η συμμετοχή των ελληνικών φορέων ανά Δράση Δίκτυα Αρχικής Κατάρτισης (Δράση ) Σύνδεση της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας (Δράση 3) Ατομικές Υποτροφίες (Δράση 2 & Δράση 4) Διεθνείς Ανταλλαγές Ερευνητικού Προσωπικού (Δράση 4) Ειδικές Δράσεις (Δράση 5) Επιστημονικά δίκτυα και συνεργασίες Συνεργασίες ελληνικών φορέων Συνεργασία ακαδημαϊκού και μη-ακαδημαϊκού τομέα Η συμμετοχή των ελληνικών περιφερειών Έργα ανά Δράση και ανά περιφέρεια Φορείς ανά περιφέρεια Οι Έλληνες αξιολογητές ως δείκτης αριστείας Ο αντίκτυπος του προγράμματος στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας Παράρτημα Αναλυτικοί Πίνακες... 60

8 2

9 Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» του 7 ου ΠΠ με μια ματιά ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE*.26 ερευνητές φιλοξενήθηκαν από ελληνικούς φορείς..598 Έλληνες ερευνητές φιλοξενήθηκαν σε άλλες χώρες (κυρίως το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία). ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ευρωπαϊκές Υποτροφίες (Intra-European Fellowships): 45 ερευνητές από φορείς άλλων χωρών της ΕΕ σε ελληνικούς φορείς Διεθνείς Υποτροφίες Εσωτερικού (International Incoming Fellowships): 0 ερευνητές από τρίτες χώρες σε ελληνικούς φορείς Διεθνείς Υποτροφίες Εξωτερικού (International Outgoing Fellowships): 6 ερευνητές από ελληνικούς φορείς σε τρίτες χώρες Ευρωπαϊκές Υποτροφίες Επανένταξης (European Reintegration Grants): 39 ερευνητές επέστρεψαν σε ελληνικούς φορείς από χώρες της ΕΕ Διεθνείς Υποτροφίες Επανένταξης (European Reintegration Grants): 6 ερευνητές επέστρεψαν σε ελληνικούς φορείς από τρίτες χώρες * Country Fact Sheet: Greece (0 Nov 204), 3

10 Εγκεκριμένα έργα με ελληνική συμμετοχή: 358 Ελληνικές συμμετοχές: 445 Μοναδικοί ελληνικοί φορείς: 72 Έργα με Έλληνες συντονιστές: συμμετοχές Ερευνητικών Κέντρων 95 συμμετοχές ΑΕΙ 3 συμμετοχές Ιδιωτικών Φορέων 3 συμμετοχές Δημόσιων Φορέων 6 συμμετοχές Άλλων Φορέων (Ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί φορείς).323 Συνεργασίες με χώρες της ΕΕ Συνεργασίες με συνδεδεμένες χώρες 5 Συνεργασίες με τρίτες χώρες 36 Συνεργασίες με υποψήφιες για ένταξη χώρες Κοινοτική Χρηματοδότηση 87,8 εκατ. Δράση (Initial Training Networks): 38,37 εκατ. Δράση 2 (Intra-European Fellowships for Career Development, European Reintegration Grants): 0,54 εκατ. Δράση 3 (Industry-Academia Partnerships and Pathways): 2, εκατ. Δράση 4 (International Outgoing Fellowships for Career Development, International Incoming Fellowships, International Reintegration Grants, International Research Staff Exchange Scheme): 5,8 εκατ. Δράση 5 (Researchers' night, AWARDS, ERA-MORE, NCP, EURAXESS):,99 εκατ. 4

11 . Το Ειδικό Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ».. Στόχος & Δομή Το Ειδικό Πρόγραμμα «ΆΝΘΡΩΠΟΙ» (Δράσεις Marie Curie) παρέχει υποστήριξη για την κινητικότητα και την επαγγελματική εξέλιξη των ερευνητών, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και διεθνώς. Ο απώτερος στόχος του Προγράμματος είναι να αναβαθμιστεί, ποιοτικά και ποσοτικά, το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρώπη, και πιο συγκεκριμένα: να προσελκύσει νέους να ακολουθήσουν την ερευνητική σταδιοδρομία να ενθαρρύνει τους ερευνητές να παραμείνουν στην Ευρώπη δημιουργώντας έναν ελκυστικό χώρο έρευνας να προσελκύσει στην Ευρώπη υψηλού επιπέδου ερευνητές από όλον τον κόσμο να βελτιώσει τη διακίνηση της γνώσης μεταξύ χωρών, τομέων, οργανισμών και επιστημονικών κλάδων να ενισχύσει τη συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Για την υλοποίηση των στόχων του, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά Δράσεων «Marie Curie», με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της επάρκειας των ερευνητών σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους. Δίνοντας έμφαση στην κινητικότητα (διακρατική και διατομεακή), την αναγνώριση της πείρας που αποκτήθηκε σε διαφορετικούς τομείς και διάφορες χώρες, καθώς και τη βελτιστοποίηση των όρων εργασίας, οι Δράσεις αυτές αφορούν ειδικότερα: την αρχική κατάρτιση των ερευνητών τη διά βίου κατάρτιση και την επαγγελματική εξέλιξη τη βελτίωση των όρων επιμόρφωσης και εξέλιξης της σταδιοδρομίας του ερευνητικού δυναμικού στον ιδιωτικό τομέα (ενδυνάμωση της συμμετοχής των επιχειρήσεων και της συνεργασίας μεταξύ μη- ακαδημαϊκού τομέα επιχειρήσεων- και ακαδημαϊκού τομέαπανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων) τη διεθνή διάσταση και τη δημιουργία διαρθρωτικών πλεονεκτημάτων και αποτελεσμάτων, όπως, παραδείγματος χάριν, την καθιέρωση της συγχρηματοδότησης των περιφερειακών, εθνικών και διεθνών προγραμμάτων Στο πρόγραμμα προβλέπονται επίσης ειδικότερες Δράσεις, όπως μέτρα προώθησης και μέτρα υποστήριξης. Αναλυτικότερα, οι κατηγορίες των Δράσεων που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό των 4,75 δισ. ευρώ του προγράμματος για τα έτη , είναι οι εξής: 5

12 Δράση Στόχος Δράση 2 Στόχος Δράση 3 Στόχος Δράση 4 Στόχος Δίκτυα Αρχικής Κατάρτισης (Initial Training Networks) Η δράση υποστηρίζει τη δημιουργία δικτύων οργανισμών και αποσκοπεί στη βελτίωση των προοπτικών καριέρας των ΝΕΩΝ 2 ερευνητών, κυρίως από την ΕΕ ή από συνδεδεμένες χώρες που προέρχονται τόσο από τον δημόσιο ή/και από τον ιδιωτικό τομέα, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα για απόκτηση νέων ερευνητικών εμπειριών, γνώσεων και δεξιοτήτων και δίνοντάς τους την ευκαιρία για επιπλέον κατάρτιση σε ένα οργανισμό (πανεπιστήμιο, ερευνητικό κέντρο, επιχείρηση) της ΕΕ ή των συνδεδεμένων χωρών. Διά βίου κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη (Life-long training & Fellowships for Career Development: Intra-European Fellowships, European Reintegration Grants, COFUND) Η δράση αποσκοπεί στη διεύρυνση της εξέλιξης των ΕΜΠΕΙΡΩΝ ερευνητών με την απόκτηση πολύ-επιστημονικών ή διεπιστημονικών δεξιοτήτων και εμπειριών σε φορείς που ανήκουν στον ακαδημαϊκό και στον μη-ακαδημαϊκό τομέα. Περιλαμβάνει ατομικές ευρωπαϊκές υποτροφίες και συγχρηματοδότηση περιφερειακών, εθνικών ή διεθνών προγραμμάτων. Σύνδεση της Ακαδημαϊκής και της Επιχειρηματικής κοινότητας (Industry-Academia Partnerships & Pathways, IAPP) Η δράση αποσκοπεί στην προώθηση και ενθάρρυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής ερευνητικού (νέων ή/και έμπειρων ερευνητών) ή/και τεχνικού/ διοικητικού προσωπικού μεταξύ φορέων του ακαδημαϊκού και του ιδιωτικού τομέα (κυρίως ΜΜΕ), με στόχο την εκπαίδευση και τη διάχυση της γνώσης. Διεθνείς Υποτροφίες Εσωτερικού και Εξωτερικού και Επανένταξη ερευνητών (International Dimension: International Incoming Fellowships, International Outgoing Fellowships, International Reintegration Grants, Research Staff Exchange Scheme) International Η δράση υποστηρίζει τη διεθνή διάσταση ως θεμελιώδη συνιστώσα των ανθρώπινων πόρων για την έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρώπη χρηματοδοτώντας την κινητικότητα και την απόκτηση ερευνητικής εμπειρίας των ΕΜΠΕΙΡΩΝ ερευνητών σε διεθνές επίπεδο. Δράση 5 Ειδικές Δράσεις Προώθησης και Υποστήριξης Στόχος Οι Δράσεις Προώθησης (Βραβεία Marie Curie - Marie-Curie Excellence Awards- και Βραδιά Ερευνητή -Researchers Night) και οι Δράσεις Υποστήριξης (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής και Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κινητικότητας Ερευνητών) έχουν στόχο να προβάλουν την αριστεία και το ταλέντο των καλύτερων ερευνητών της Ευρώπης, να εμπνεύσουν νέους ερευνητές να σταδιοδρομήσουν στον επιστημονικό τομέα και να ενθαρρύνουν φορείς να συμμετέχουν στις Δράσεις του Προγράμματος. 2 Στο Ειδικό Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στους νέους & στους έμπειρους ερευνητές. «ΝΕΟΙ ερευνητές» θεωρούνται εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται στην αρχή ακόμη της καριέρας τους, δηλαδή ερευνητές χωρίς διδακτορικό που έχουν λιγότερο από τέσσερα χρόνια ερευνητικής εμπειρίας πλήρους απασχόλησης, από την στιγμή που απέκτησαν το πτυχίο που τους επιτρέπει να προχωρήσουν σε διδακτορικές σπουδές. «ΕΜΠΕΙΡΟΙ ερευνητές» θεωρούνται εκείνοι οι οποίοι είτε έχουν τέσσερα χρόνια αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία πλήρους απασχόλησης μετά την απόκτηση του πτυχίου που τους επιτρέπει να προχωρήσουν σε διδακτορικές σπουδές είτε είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. 6

13 .2. Οι προκηρύξεις του προγράμματος Την περίοδο ανακοινώθηκαν 62 προκηρύξεις στο πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» που περιλαμβάνουν την επιμόρφωση νέων και έμπειρων ερευνητών, την ενίσχυση συμπράξεων βιομηχανίας-ακαδημαϊκού κόσμου και ειδικές υποστηρικτικές δράσεις. Πίνακας : Προκηρύξεις του προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ( ) Τίτλος προκήρυξης Κωδικός προκήρυξης & Σύνδεσμος στον δικτυακό τόπο της ΕΕ Ημερομηνία δημοσίευσης Καταληκτική ημερομηνία Προϋπολογι σμός (εκατ. ευρώ) Δράση (Initial Training Networks) ITN 22/2/ /05/ ITN /04/ /09/ ITN 08/09/ /2/ ,79 20-ITN 20/07/200 26/0/20 38,4 202-ITN 20/07/20 2/0/ , ITN 0/07/202 22// ,72 Δράση 2 (Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development) IEF 28/02/2007 4/08/ IEF /03/2008 9/08/ IEF 8/03/2009 8/08/ IEF 7/03/200 7/08/ IEF 6/03/20 7/08/ IEF 3/03/202 6/08/ IEF 4/03/203 4/08/ Δράση 2 (Marie Curie European Reintegration Grants) ERG 22/2/ /04/2007 9,5 ERG RG 30//2007 9/0/ /04/ /0/ /04/ RG 9/0/ /0/ /03/ CIG 20/0/200 07/09/200 08/03/ CIG 20/0/20 06/09/20 06/03/ CIG 8/0/202 8/09/202 07/03/ Δράση 2 (Co-funding of Regional, National and International Programmes) /09/203 COFUND 6//2007 3/03/ COFUND //2008 9/02/ COFUND 8//2009 8/02/

14 Τίτλος προκήρυξης Κωδικός προκήρυξης & Σύνδεσμος στον δικτυακό τόπο της ΕΕ Ημερομηνία δημοσίευσης Καταληκτική ημερομηνία Προϋπολογι σμός (εκατ. ευρώ) 20-COFUND 20/0/200 7/02/ COFUND 9/0/20 5/02/ COFUND 0/07/202 5/2/202 5 Δράση 3 (Industry-Academia Partnerships and Pathways) IAPP 28/02/2007 3/05/ ,5 IAPP // /03/ IAPP 24/04/ /07/ IAPP 20/07/200 7/2/ IAPP 9/0/20 9/04/ IAPP 2/0/202 6/0/203 8 Δράση 4 (International Outgoing Fellowships for Career Development) IOF 28/2/2007 4/08/ IOF /3/2008 9/08/ IOF 8/3/2009 8/08/ IOF 7/3/200 7/0/ IOF 6/3/20 /08/ IOF 6/3/202 6/08/ IOF 4/3/203 4/8/203 44,5 Δράση 4 (International Incoming Fellowships) IIF 28/2/2007 4/08/ IIF /3/2008 9/08/ IIF 8/3/2009 8/08/ IIF 7/3/200 7/08/ IIF 6/3/20 /08/ IIF 3/3/202 6/08/ IIF 4/3/203 4/08/203 44,5 Δράση 4 (International Reintegration Grants) IRG 22/2/ /04/2007 7/0/2007 4,5 IRG //2007 3/04/ Δράση 4 (International Research Staff Exchange Scheme) IRSES /0/ // /03/ IRSES 25// /03/ IRSES 25// /03/

15 Τίτλος προκήρυξης Κωδικός προκήρυξης & Σύνδεσμος στον δικτυακό τόπο της ΕΕ Ημερομηνία δημοσίευσης Καταληκτική ημερομηνία Προϋπολογι σμός (εκατ. ευρώ) 20-IRSES 20/0/200 7/03/ IRSES 20/07/20 8/0/ IRSES 0/07/202 7/0/ Δράση 5 (Researchers' night 2007) Δράση 5 (Researchers' night 2008) Δράση 5 (Researchers' night 2009) Δράση 5 (Researchers' night 200) Δράση 5 (Researchers' night 20) Δράση 5 (Researchers' night 202) Δράση 5 (Researchers' night 203) Δράση 5 (AWARDS) Δράση 5 (ERA-MORE 2007) Δράση 5 (NCP 2007) Δράση 5 (NCP 20) NIGHT NIGHT NIGHT 200-NIGHT 20-NIGHT 202-NIGHT 203-NIGHT AWARDS ERA- MORE NCP 20-NCP 22/2/ /04/ // /03/ /0/2008 4/0/ /0/2009 3/0/200 3,5 28/09/200 2/0/ /09/20 0/0/ /0/202 08/0/ /2/ /04/2007 0,25 24/05/ /08/ /05/ /08/ /03/20 22/06/20 Δράση 5 (EURAXESS Services Network 2009) Δράση 5 (EURAXESS Services Network 20) Δράση 5 (Trans-national collaboration among EURAXESS members on topics related to the Innovation Union) EURAXESS 22/0/ /04/2009 2,9 20- EURAXESS-II 4/0/200 27/0/ EURAXESS-IU 8/0/202 8/04/202 9

16 .3. Αποτίμηση του προγράμματος στο 7 ο ΠΠ και στόχοι στον «Ορίζοντα 2020» Το Ειδικό Πρόγραμμα «Άνθρωποι» αποσκοπεί στην ποιοτική και ποσοτική αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, καθώς και στην ενθάρρυνση της κινητικότητας των ερευνητών από, προς και δια μέσου της Ευρώπης. Βασικοί στόχοι είναι η προσέλκυση νέων ευρωπαίων στο «επάγγελμα του ερευνητή» και η παραμονή των καλύτερων ερευνητών στην Ευρώπη, προκειμένου να διατηρηθούν η αριστεία στη βασική έρευνα και η ανάπτυξη της τεχνολογικής έρευνας. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα του προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΟΙ», όπως παρουσιάστηκαν από τον κο Bodo Richter, Αναπληρωτή Διευθυντή της Μονάδας EAC.C3 της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην ημερίδα που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης το 204, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας 3 για την ενίσχυση της συνεργασίας του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού τομέα (Bridging Business and Research) είναι τα εξής: Χρηματοδότηση ερευνητών και προγραμμάτων για διδακτορικές σπουδές Απονομή υποτροφιών σε ερευνητές που αντιπροσωπεύουν 30 εθνικότητες, εκ των οποίων 38% των δικαιούχων είναι γυναίκες Φιλοξενία των ερευνητών από οργανισμούς- φορείς υποδοχής- σε 83 συνολικά χώρες (εκ των οποίων 46 είναι τρίτες χώρες). Οι κύριοι προορισμοί των υποτρόφων είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ελβετία Συμμετοχή μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% στο σύνολο των συμμετοχών, στις προκηρύξεις των δράσεων IAPP (66,5%) και ITN (52,%) Ισόρροπη κατανομή της χρηματοδότησης ανά φύλο και ανά Δράση (36,84% των ατομικών υποτροφιών έχουν απονεμηθεί σε γυναίκες). Στον Ορίζοντα 2020, οι Δράσεις «Marie Sklodowksa Curie», αποτελούν συνέχεια του προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» στο 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και εντάσσονται στον Πυλώνα «Αριστεία», που φιλοδοξεί να αναδείξει το επίπεδο της επιστημονικής αριστείας στην Ευρώπη και να διασφαλίσει τη σταθερή εισροή παγκοσμίου εμβέλειας έρευνας με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Οι προτεραιότητες των προγραμμάτων αυτού του πυλώνα είναι να στηριχθούν οι καλύτερες ιδέες, να αναπτυχθούν τα ταλέντα των ερευνητών, να παραχωρηθεί πρόσβαση σε υποδομές έρευνας και η Ευρώπη θα γίνει ελκυστικός χώρος εργασίας για τους καλύτερους ερευνητές απ όλο τον κόσμο. Οι Δράσεις «Marie Skłodowska-Curie» στοχεύουν και πάλι στην υποστήριξη διεθνούς και διατομεακής κινητικότητας ερευνητών με σκοπό τη βελτίωση των προοπτικών της καριέρας τους και την εμβάθυνση-διεύρυνση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Οι προκηρύξεις των Δράσεων «Marie Skłodowska-Curie» έχουν οριζόντια θεματολογία ( bottom-up ) και απευθύνονται στο προσωπικό που απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Επιχειρήσεις, κ.λπ. Στον «ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020» διακρίνονται οι παρακάτω Δράσεις, στο πλαίσιο των οποίων υπάρχουν προκηρύξεις σε ετήσια βάση: Καινοτόμα Δίκτυα Κατάρτισης (Innovative Training Networks -ΙΤΝ), με στόχο την εκπαίδευση της νέας γενιάς δημιουργικών, επιχειρηματικών και καινοτόμων ερευνητών ικανών να μετατρέψουν γνώσεις σε ιδέες σε επιτυχημένα προϊόντα και υπηρεσίες για οικονομικό και κοινωνικό όφελος. Ατομικές Υποτροφίες (Individual Fellowships -IF), με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας έμπειρων ερευνητών που επιθυμούν την διεθνή ή δια-τομεακή εκπαίδευση. 3 https://mscabusiness.teamwork.fr/ 0

17 Διεθνές Πρόγραμμα Ανταλλαγών Ερευνητικού Προσωπικού (Research & Innovation Staff Exchange -RISE), με στόχο τη διεθνή και δια-τομεακή συνεργασία μέσα από την ανταλλαγή προσωπικού και τη μεταφορά γνώσης και ιδεών από τον ακαδημαϊκό τομέα στον μηακαδημαϊκό τομέα και αντίστροφα. Συγχρηματοδότηση εθνικών, περιφερειακών ή διεθνών προγραμμάτων (Co-funding of regional, national and international programmes-cofund) που προωθούν την αριστεία στην κατάρτιση και την κινητικότητα με στόχο την ανάπτυξή τους σε περιφερειακά, διατομεακά και δια-τμηματικά προγράμματα. Ευρωπαϊκή Βραδιά Ερευνητή (European Researchers' Night), με στόχο την προβολή των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για την περίοδο είναι 6,26 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της στήριξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στην έρευνα, οι Δράσεις «Marie Skłodowska-Curie» στηρίζουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, παρέχοντας πλέον τη δυνατότητα για μερική απασχόληση σε περίπτωση που συντρέχουν οικογενειακοί λόγοι και για χρονική επέκταση της υποτροφίας σε περίπτωση γονικής άδειας. Ο κος Jordi Curell, Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού στη Μονάδα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Διεθνών Σχέσεων, στην παρουσίασή του στην ημερίδα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στις 0 Μαρτίου 204 4, ανέφερε τους στόχους των Δράσεων «Marie Skłodowska-Curie» ως εξής: Χρηματοδότηση ερευνητών, συμπεριλαμβανομένων υποψήφιων για διδακτορικό Παραγωγή δημοσιεύσεων σε περιοδικά υψηλής απήχησης Υποβολή.500 αιτήσεων για πατέντα Δημιουργία 00 spin-offs Υποστήριξη περιφερειακών/ εθνικών και διεθνών προγραμμάτων για την εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη προσωπικού που απασχολείται στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε δια-τομεακό και διεθνές επίπεδο. 4

18 2. Συγκεντρωτικά στοιχεία για το Πρόγραμμα 2.. Η συμμετοχή από Ελλάδα και Ευρώπη Την περίοδο , στις προσκλήσεις του προγράμματος υποβλήθηκαν συνολικά από όλες τις χώρες προτάσεις, από τις οποίες ήταν επιλέξιμες και αξιολογήθηκαν οι Χρηματοδοτήθηκαν έργα (μέσος όρος επιτυχίας 9,92%) 5. Στα εγκεκριμένα έργα καταγράφονται συνολικά 9.55 συμμετοχές 6 από όλες τις χώρες 7. Όσον αφορά τη συμμετοχή της Ελλάδας την ίδια περίοδο, καταγράφονται ελληνικές συμμετοχές σε.869 επιλέξιμες προτάσεις που υποβλήθηκαν. Χρηματοδοτήθηκαν 358 έργα στα οποία σημειώνονται 445 συμμετοχές ελληνικών οργανισμών. Τα 240 συντονίζονται από ελληνικούς οργανισμούς. Διάγραμμα 2.: Αριθμός προτάσεων που υποβλήθηκαν, ανά έτος, στο πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» την περίοδο (σύνολο προτάσεων από όλη την Ευρώπη & προτάσεις με ελληνική συμμετοχή) 5 Αφορά τον αριθμό των προτάσεων που αξιολογήθηκαν σε σχέση με τον αριθμό των έργων που χρηματοδοτούνται. 6 Αφορά τον αριθμό των συμμετοχών (οργανισμών) που χρηματοδοτήθηκαν, όχι τον αριθμό μοναδικών οργανισμών. Για παράδειγμα, εάν ένας οργανισμός χρηματοδοτείται από δύο έργα, καταγράφεται δύο φορές. εάν ένας οργανισμός χρηματοδοτείται από δύο έργα, καταγράφεται δύο φορές. 7 Τα στοιχεία που παρατίθενται στην παρούσα έκθεση προέρχονται από δεδομένα που διαθέτει το ΕΚΤ για την ελληνική συμμετοχή ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το Ειδικό πρόγραμμα καθώς και από τη βάση της ΕΕ ecorda. Τα συνολικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή και τις υπόλοιπες χώρες ενδέχεται να μεταβληθούν σε μικρό βαθμό (ecorda extraction date: 6/0/204). 2

19 Διάγραμμα 2.2. Αριθμός εγκεκριμένων έργων από όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα ανά έτος στο πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» την περίοδο Σημαντική είναι η συμμετοχή του τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 8 τόσο στις υποβολές προτάσεων όσο και στα εγκεκριμένα έργα. Στις υποβολές προτάσεων, το 63,9% του συνόλου των συμμετοχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ( συμμετοχές) προέρχεται από τον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ακολουθούν οι Ερευνητικοί φορείς (9.943 συμμετοχές, 9,2% στο σύνολο των συμμετοχών) και ο Ιδιωτικός τομέας (3.56 συμμετοχές, 3,0% στο σύνολο των συμμετοχών). Μικρότερη είναι η συμμετοχή φορέων του δημοσίου τομέα (.93 συμμετοχές,,9% στο σύνολο των συμμετοχών) ενώ ένα ποσοστό 2,0% χαρακτηρίζονται ως «Άλλοι» (2.035 συμμετοχές). Στα χρηματοδοτούμενα έργα, ο τομέας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Ερευνητικοί φορείς συγκεντρώνουν και συμμετοχές (64,5% και 22% στο σύνολο των συμμετοχών αντίστοιχα). Ακολουθεί ο ιδιωτικός τομέας από τον οποίο προέρχεται το 0,3% του συνόλου των συμμετοχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο (2.003 συμμετοχές). Οι συμμετοχές της κατηγορίας των Δημόσιων φορέων (328 συμμετοχές,,7% στο σύνολο των συμμετοχών) και της κατηγορίας «Άλλοι» (297 συμμετοχές,,5% στο σύνολο των συμμετοχών). 8 Η κατηγοριοποίηση των φορέων ακολουθεί την κατηγοριοποίηση που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφαρμόζεται και στη βάση της e-corda. 3

20 Διάγραμμα 2.3. Συμμετοχή ανά τύπο οργανισμού στις προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» την περίοδο (% στο σύνολο προτάσεων από όλες τις χώρες) % συμμετοχών σε προτάσεις, Δημόσιοι φορείς,9% Άλλοι 2,0% Ιδιωτικοί φορείς 3,0% Πανεπιστήμια 63,9% Ερευνητικοί φορείς 9,2% Διάγραμμα 2.4.Συμμετοχή ανά τύπο οργανισμού στα έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» την περίοδο (% στο σύνολο των έργων από όλες τις χώρες) % συμμετοχών σε έργα, Δημόσιοι φορείς,7% Άλλοι,5% Ιδιωτικοί φορείς 0,3% Ερευνητικοί φορείς 22,0% Πανεπιστήμια 64,5% 4

21 2.2. Ο ανταγωνισμός στο Πρόγραμμα Το ποσοστό επιτυχίας, συνολικά για το πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» και στο σύνολο των προκηρύξεων, όπως προκύπτει από τον αριθμό των προτάσεων που αξιολογήθηκαν σε σχέση με τον αριθμό των έργων που χρηματοδοτήθηκαν, είναι 2,60%. Το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας σημειώνεται στις προκηρύξεις του 2008 (28%) και το χαμηλότερο στις προκηρύξεις του 203 (5,70%). Το ποσοστό επιτυχίας των προτάσεων που υποβλήθηκαν με ελληνική συμμετοχή είναι 9,2%, προσεγγίζοντας τον κοινοτικό μέσο όρο. Ακολουθώντας την ευρωπαϊκή τάση, το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας σημειώνεται στις προκηρύξεις του 2007 (33,50%) και το χαμηλότερο στην προκήρυξη του 203 (2,90%). Διάγραμμα 2.5. Συνολικό και ελληνικό ποσοστό επιτυχίας, ανά προκήρυξη, στο πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» την περίοδο

22 2.3. Κοινοτική χρηματοδότηση Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ανέρχεται σε 4,75 δις εκατ. ευρώ (0% του συνολικού προϋπολογισμού του 7 ου Προγράμματος Πλαίσιο). Την περίοδο , τα έργα που εγκρίθηκαν σε όλη την Ευρώπη έχουν συνολικό προϋπολογισμό εκατ. Ευρώ, ενώ η συνεισφορά της ΕΕ ανέρχεται σε εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης απορρόφησαν οι οργανισμοί στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (2.982 εκατ. Ευρώ ή 62,4% της συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης)..048 εκατ. ευρώ απορρόφησαν οι ερευνητικοί φορείς (2,9% της συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης), 502,8 εκατ. ευρώ οι φορείς του ιδιωτικού τομέα (0,5% της συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης), 7,66 εκατ. ευρώ οι δημόσιοι φορείς (3,6% της συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης), και 72,93 εκατ. ευρώ άλλοι οργανισμοί (,5% της συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης). Διάγραμμα 2.6. Κατανομή κοινοτικής χρηματοδότησης ανά τύπο οργανισμού στο πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» την περίοδο (% στο σύνολο των έργων από όλες τις χώρες) % κοινοτικής χρηματοδότησης, Δημόσιοι φορείς 3,6% Άλλοι,5% Ιδιωτικοί φορείς 0,5% Ερευνητικοί φορείς 2,9% Πανεπιστήμια 62,4% 6

23 Τα 358 έργα στα οποία καταγράφεται ελληνική συμμετοχή έχουν συνολικό προϋπολογισμό 522,29 εκατ. Ευρώ και η χρηματοδότηση της ΕΕ ανέρχεται σε 58,75 εκατ. Ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ελληνικών οργανισμών στα έργα αυτά είναι 88,39 εκατ. Ευρώ. Η κοινοτική χρηματοδότηση για τους ελληνικούς οργανισμούς είναι 87,80 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 6,9% της συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ. Με βάση την απορρόφηση της κοινοτικής χρηματοδότησης στις προτάσεις που εγκρίθηκαν σε σχέση με τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα, το ποσοστό επιτυχίας της Ελλάδας διαμορφώνεται στο 53,4% και η Ελλάδα βρίσκεται στη 9 η θέση. Διάγραμμα 2.7. Ποσοστό επιτυχίας στην απορρόφηση της κοινοτικής χρηματοδότησης, ανά χώρα 9, στο πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» την περίοδο Ως ποσοστό επιτυχίας στην απορρόφηση της κοινοτικής χρηματοδότησης είναι η χρηματοδότηση που εγκρίθηκε ανά χώρα σε σχέση με την αιτούμενη χρηματοδότηση των προτάσεων. 7

24 Ειδικότερα για τα 240 έργα που συντονίζονται από ελληνικούς οργανισμούς, ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 235,60 εκατ. Ευρώ και η χρηματοδότηση της ΕΕ σε 7,05 εκατ. Ευρώ. Οι Έλληνες συντονιστές απορρόφησαν 44,89 εκατ. Ευρώ. Το ποσοστό επιτυχίας των Ελλήνων συντονιστών στην απορρόφηση της κοινοτικής χρηματοδότησης στις εγκεκριμένες προτάσεις σε σχέση με τις υποβληθέντες προτάσεις είναι 28,7% ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος των Κρατών μελών της ΕΕ ανέρχεται σε 5,6%. Με βάση το ποσοστό αυτό, η Ελλάδα κατατάσσεται 25 η μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΕ που συμμετέχουν με συντονιστές στο Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ». Διάγραμμα 2.8. Ποσοστό επιτυχίας συντονιστών στην απορρόφηση της κοινοτικής χρηματοδότησης, ανά χώρα, στο πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» την περίοδο

25 3. Η ελληνική συμμετοχή 3.. Η εξέλιξη της ελληνικής συμμετοχής Όπως αναφέρεται στο προηγούμενο κεφάλαιο, συνολικά υποβλήθηκαν από την Ελλάδα.869 επιλέξιμες προτάσεις, σε όλες τις προκηρύξεις, και χρηματοδοτήθηκαν οι 358. Το ποσοστό ελληνικής συμμετοχής ανά έτος παρουσιάζεται στα Διαγράμματα 3.. ενώ τα αναλυτικά στοιχεία ανά πρόσκληση παρατίθενται στον Πίνακα 3.. Διάγραμμα & Πίνακας 3.. Συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ανά πρόσκληση την περίοδο

26 Τίτλος προκήρυξης Κωδικός προκήρυξης Προτάσεις που υποβλήθηκαν από όλη την Ευρώπη Προτάσεις που αξιολογήθηκαν από όλη την Ευρώπη Αριθμός Συμβολαίων σε όλη την Ευρώπη Ποσοστό Επιτυχίας (συμβόλαια /αξιολόγηση) Προτάσεις που αξιολογήθηκαν από την Ελλάδα (και % στο σύνολο των προτάσεων που αξιολογήθηκαν από την Ευρώπη) Συμβόλαια με ελληνική συμμετοχή (και % ελληνικών συμβολαίων στο σύνολο των συμβολαίων) Δράση (Initial Training Networks) ITN ,27% 29 (4,80%) 4 (8,67%) ITN ,85% 85 (20,88%) 20 (9,05%) 200-ITN ,7% 39 (6,22%) 9 (2,86%) 20-ITN ,23% 27 (3,97%) 7 (7,53%) 202-ITN ,99% 28 (2,6%) 9 (3,38%) 203-ITN ,59% 44 (2,36%) 7 (0,00%) Δράση 2 (Marie Curie Intra- European Fellowships for Career Development) IEF ,4% 37 (2,2%) 0 (0,00%) IEF ,4% 30 (,73%) 7 (,53%) 2009-IEF ,04% 45 (,88%) 5 (0,87%) 200-IEF ,76% 67 (2,37%) (2,9%) 20-IEF ,90% 63 (,9%) 8 (,35%) 202-IEF ,29% 42 (,3%) 7 (,6%) 20

27 Τίτλος προκήρυξης Κωδικός προκήρυξης Προτάσεις που υποβλήθηκαν από όλη την Ευρώπη Προτάσεις που αξιολογήθηκαν από όλη την Ευρώπη Αριθμός Συμβολαίων σε όλη την Ευρώπη Ποσοστό Επιτυχίας (συμβόλαια /αξιολόγηση) Προτάσεις που αξιολογήθηκαν από την Ελλάδα (και % στο σύνολο των προτάσεων που αξιολογήθηκαν από την Ευρώπη) Συμβόλαια με ελληνική συμμετοχή (και % ελληνικών συμβολαίων στο σύνολο των συμβολαίων) 203-IEF ,65% 46 (0,94%) 7 (,04%) Δράση 2 (Marie Curie European Reintegration Grants) ERG ERG ,26% 5 (4,63%) 4 (4,40%) ,47% 0 (6,54%) 7 (5,98%) 2009-RG ,58% 39 (6,28%) 20 (5,4%) 200-RG ,06% 25 (3,44%) 5 (3,82%) 20-CIG ,54% 60 (4,3%) 4 (3,5%) 202-CIG ,87% 23 (,40%) 4 (0,90%) 203-CIG ,2% 30 (,40%) 2 (0,69%) Δράση 2 (Co-funding of Regional, National and International Programmes) COFUND COFUND COFUND ,33% 0 (0%) 0 (0%) ,29% 0 (0%) 0 (0%) ,38% 0 (0%) 0 (0%) 2

28 Τίτλος προκήρυξης Κωδικός προκήρυξης Προτάσεις που υποβλήθηκαν από όλη την Ευρώπη Προτάσεις που αξιολογήθηκαν από όλη την Ευρώπη Αριθμός Συμβολαίων σε όλη την Ευρώπη Ποσοστό Επιτυχίας (συμβόλαια /αξιολόγηση) Προτάσεις που αξιολογήθηκαν από την Ελλάδα (και % στο σύνολο των προτάσεων που αξιολογήθηκαν από την Ευρώπη) Συμβόλαια με ελληνική συμμετοχή (και % ελληνικών συμβολαίων στο σύνολο των συμβολαίων) Δράση 3 (Industry- Academia Partnerships and Pathways) Δράση 4 (International Outgoing Fellowships for Career Development) 20- COFUND 202- COFUND 203- COFUND IAPP IAPP IAPP 20- IAPP 202- IAPP 203- IAPP IOF ,38% 0 (0%) 0 (0%) ,33% 0 (0%) 0 (0%) ,93% 0 (0%) 0 (0%) ,24% 5 (4,7%) 7 (7,95%) ,04% 8 (2,77%) 5 (0,42%) ,70% 4 (,52%) 7 (,%) ,38% 8 (,25%) 7 (,%) ,% 32 (2,2%) 0 (6,39%) ,30% 53 (7,32%) 6 (0,7%) ,53% 4 (4,20%) 2 (,90%) 22

29 Τίτλος προκήρυξης Κωδικός προκήρυξης Προτάσεις που υποβλήθηκαν από όλη την Ευρώπη Προτάσεις που αξιολογήθηκαν από όλη την Ευρώπη Αριθμός Συμβολαίων σε όλη την Ευρώπη Ποσοστό Επιτυχίας ( συμβόλαια /αξιολόγηση) Προτάσεις που αξιολογήθηκαν από την Ελλάδα (και % στο σύνολο των προτάσεων που αξιολογήθηκαν από την Ευρώπη) Συμβόλαια με ελληνική συμμετοχή (και % ελληνικών συμβολαίων στο σύνολο των συμβολαίων) IOF ,36% 0 (2,27%) 6 (5,83%) 2009-IOF ,5% 8 (,36%) 3 (2,65%) 200-IOF ,48% 6 (2,9%) 2 (,77%) 20-IOF ,5% 4 (,64%) (0,60%) 202-IOF ,54% 3 (,36%) 2 (,27%) 203-IOF ,7% 22 (,82%) 0 (0%) Δράση 4 (International Incoming Fellowships) IIF ,35% 2 (2,3%) 2 (,30%) IIF ,82% 4 (2,2%) 5 (3,47%) 2009-IIF ,58% 25 (2,40%) (0,62%) 200-IIF ,98% 2 (,8%) 0 (0%) 20-IIF ,05% 2 (,63%) 2 (0,97%) 202-IIF ,44% 6 (,%) 0 (0%) 203-IIF ,3% 3 (0,67%) 0 (0%) 23

30 Τίτλος προκήρυξης Κωδικός προκήρυξης Προτάσεις που υποβλήθηκαν από όλη την Ευρώπη Προτάσεις που αξιολογήθηκαν από όλη την Ευρώπη Αριθμός Συμβολαίων σε όλη την Ευρώπη Ποσοστό Επιτυχίας ( συμβόλαια /αξιολόγηση) Προτάσεις που αξιολογήθηκαν από την Ελλάδα (και % στο σύνολο των προτάσεων που αξιολογήθηκαν από την Ευρώπη) Συμβόλαια με ελληνική συμμετοχή (και % ελληνικών συμβολαίων στο σύνολο των συμβολαίων) Δράση 4 (International Reintegration Grants) IRG ,5% 33 (0,96%) 20 (,83%) IRG ,90% 29 (7,97%) (6,8%) Δράση 4 (International Research Staff Exchange Scheme) Δράση 5 (Researchers' night 2007) IRSES IRSES 200- IRSES 20- IRSES 202- IRSES 203- IRSES NIGHT ,39% 5 (6,94%) 0 (0%) ,58% 4 (7,9%) 9 (8,26%) ,74% 6 (9,52%) 8 (8,25%) ,08% 6 (8,60%) 0 (0,53%) ,45% 3 (8,39%) 6 (5,83%) ,20% 5 (6,44%) 8 (8,33%) ,2% 7 (0,45%) 4 (0,26%) Δράση 5 (Researchers' night 2008) NIGHT ,08% 6 (9,52%) 3 (7,32%) 24

31 Τίτλος προκήρυξης Κωδικός προκήρυξης Προτάσεις που υποβλήθηκαν από όλη την Ευρώπη Προτάσεις που αξιολογήθηκαν από όλη την Ευρώπη Αριθμός Συμβολαίων σε όλη την Ευρώπη Ποσοστό Επιτυχίας ( συμβόλαια /αξιολόγηση) Προτάσεις που αξιολογήθηκαν από την Ελλάδα (και % στο σύνολο των προτάσεων που αξιολογήθηκαν από την Ευρώπη) Συμβόλαια με ελληνική συμμετοχή (και % ελληνικών συμβολαίων στο σύνολο των συμβολαίων) Δράση 5 (Researchers' night 2009) NIGHT ,46% 4 (5,4%) (2,27%) Δράση 5 (Researchers' night 200) Δράση 5 (Researchers' night 20) 200- NIGHT 20- NIGHT ,9% 5 (5,32%) 2 (4%) ,74% 3 (3,6%) (,92%) Δράση 5 (Researchers' night 202) 202- NIGHT ,08% 6 (6,2%) (,89%) Δράση 5 (Researchers' night 203) 203- NIGHT ,08% 3 (3,06%) 2 (3,77%) Δράση 5 (AWARDS) Δράση 5 (ERA-MORE 2007) AWARDS ERA-MORE % 6 (,76%) 0 (0%) ,00% 5 (50%) (20,00%) Δράση 5 (NCP 2007) Δράση 5 (NCP 20) NCP 20- NCP 00% (00%) (00%) 00% (00%) (00%) 25

32 Τίτλος προκήρυξης Κωδικός προκήρυξης Προτάσεις που υποβλήθηκαν από όλη την Ευρώπη Προτάσεις που αξιολογήθηκαν από όλη την Ευρώπη Αριθμός Συμβολαίων σε όλη την Ευρώπη Ποσοστό Επιτυχίας ( συμβόλαια /αξιολόγηση) Προτάσεις που αξιολογήθηκαν από την Ελλάδα (και % στο σύνολο των προτάσεων που αξιολογήθηκαν από την Ευρώπη) Συμβόλαια με ελληνική συμμετοχή (και % ελληνικών συμβολαίων στο σύνολο των συμβολαίων) Δράση 5 (EURAXESS Services Network 2009) EURAXESS 00% (00%) (00%) Δράση 5 (EURAXESS Services Network 20) 20- EURAXESS-II 2 00% (00%) (00%) Δράση 5 (Transnational collaboration among EURAXESS members on topics related to the Innovation Union) 202- EURAXESS-IU ,77% 8 (6,54%) 2 (50%) ΣΥΝΟΛΟ ,55% 869 (3,77%) 358 (3,35%) 26

33 3.2. Η συμμετοχή των ελληνικών φορέων ανά Δράση Την περίοδο , σημειώνονται 445 συμμετοχές ελληνικών οργανισμών σε 358 έργα που αφορούν όλες τις Δράσεις του Προγράμματος ΑΝΘΡΩΠΟΙ. Στο πλαίσιο των έργων αυτών έχουν φιλοξενηθεί από φορείς στην Ελλάδα συνολικά.26 ερευνητές 0. Οι ερευνητές που φιλοξενούνται από τους ελληνικούς οργανισμούς έχουν στην πλειοψηφία τους ελληνική ιθαγένεια, ενώ ακολουθούν ερευνητές με Ιταλική, Γαλλική, Αγγλική, Κυπριακή και Ισπανική ιθαγένεια..598 Έλληνες ερευνητές έχουν φιλοξενηθεί στην πλειοψηφία τους από φορείς με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία. Οι τρίτες χώρες που έχουν συχνότερη συνεργασία με τους ελληνικούς φορείς, στο πλαίσιο της ανταλλαγής ερευνητικού προσωπικού, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Αίγυπτος, η Βραζιλία και η Ινδία. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ανάλυση της ελληνικής συμμετοχής και των ελληνικών φορέων ανά Δράση του Προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ενώ λεπτομερή στοιχεία για τους ελληνικούς φορείς και τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν ανά Δράση παρατίθενται στο Παράρτημα Δίκτυα Αρχικής Κατάρτισης (Δράση ) Η Δράση αφορά τη δημιουργία «Δικτύων Αρχικής Κατάρτισης Ερευνητών» (Initial Training Networks), που περιλαμβάνουν φορείς από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και χρηματοδοτούν νέους ερευνητές με στόχο τη βελτίωση των προοπτικών καριέρας τους. Χρηματοδοτούνται διδακτορικά ή ευκαιρίες απόκτησης ερευνητικής εμπειρίας, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να γίνει το επάγγελμα του ερευνητή πιο ελκυστικό στους νέους επιστήμονες. Στα Δίκτυα Αρχικής Κατάρτισης της Δράσης, καταγράφονται 963 ελληνικές συμμετοχές σε προτάσεις και 03 ελληνικές συμμετοχές σε έργα / δίκτυα που χρηματοδοτήθηκαν. Η συνολική κοινοτική χρηματοδότηση για τους ελληνικούς φορείς είναι 38,4 εκατ. Ευρώ. Η ανάλυση της συμμετοχής ανά τύπο οργανισμού παρουσιάζεται στους πίνακες 3.2. και Από τα Πανεπιστήμια, μεγαλύτερη συμμετοχή έχει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με 8 συμμετοχές (συντονιστής σε 3 έργα) και κοινοτική χρηματοδότηση 4,47 εκατ. ευρώ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 6 συμμετοχές και κοινοτική χρηματοδότηση,53 εκατ. ευρώ και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 5 συμμετοχές (συντονιστής σε έργο) και κοινοτική χρηματοδότηση,74 εκατ. ευρώ. Στον τομέα των ερευνητικών κέντρων, σημαντική παρουσία έχουν το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με 28 συμμετοχές (συντονιστής σε 2 έργα) και κοινοτική χρηματοδότηση 0,7 εκατ. ευρώ., το Ε.ΚΕ.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ με 0 συμμετοχές (συντονιστής σε έργο και εταίρος σε 9 έργα) και κοινοτική χρηματοδότηση 3,7 εκατ. ευρώ και το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ με 6 συμμετοχές (συντονιστής σε 2 έργα) και κοινοτική χρηματοδότηση 2,65 εκατ. ευρώ. Από τους φορείς του ιδιωτικού τομέα υπάρχουν 8 συμμετοχές από 6 μοναδικές εταιρείες (ADVENT Technologies, BIOMEDCODE Hellas, NOVOCAPTIS COGNITIVE SYSTEMS & 0 Country Fact Sheet: Greece (7 November 204), 27

34 ROBOTICS, SINGULARLOGIC S.A., THETIS AUTHENTICS LTD EPE και Prisma Electronics ABEE). Πίνακας Ελληνική συμμετοχή σε προτάσεις και έργα στα Δίκτυα Αρχικής Κατάρτισης (Δράση ) την περίοδο ανά τύπο οργανισμού Δράση : Δίκτυα Αρχικής Κατάρτισης (Initial Training Networks) Τύπος οργανισμού ΑΕΙ Ερευνητικοί φορείς Ιδιωτικοί φορείς Δημόσιοι φορείς Άλλοι φορείς Αριθμός ελληνικών Συμμετοχών σε προτάσεις (% στο σύνολο προτάσεων με ελληνική συμμετοχή) 444 (46,%) 359 (37,28%) 45 (5,06%) 3 (0,3%) 2 (,25%) Αριθμός ελληνικών Συμμετοχών σε έργα (% στο σύνολο έργων με ελληνική συμμετοχή) 38 (36,9%) 57 (55,3%) 8 (7,8%) 0 0 Σύνολο Πίνακας Κοινοτική Χρηματοδότηση (σε ευρώ) ελληνικών φορέων στα Δίκτυα Αρχικής Κατάρτισης (Δράση ) την περίοδο ανά τύπο οργανισμού Δράση : Δίκτυα Αρχικής Κατάρτισης (Initial Training Networks) Τύπος οργανισμού ΑΕΙ Ερευνητικοί φορείς Ιδιωτικοί φορείς Κοινοτική Χρηματοδότηση (σε ευρώ) (% κοινοτικής χρηματοδότησης ελληνικών φορέων) ,24 (39,9%) ,76 (54,2%) ,22 (5,9%) Σύνολο ,22 28

35 Σύνδεση της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας (Δράση 3) Η Δράση 3 χρηματοδοτεί τη δημιουργία δικτύων για τη «Σύνδεση Ακαδημαϊκής και Επιχειρηματικής Κοινότητας» (Industry-Academia Partnerships and Pathways). Στοχεύουν στην προώθηση, ενθάρρυνση και ενίσχυση της συνεργασίας της ακαδημαϊκής κοινότητας (πανεπιστημίων και δημόσιων ερευνητικών κέντρων) με ιδιωτικούς φορείς μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής προσωπικού για την υλοποίηση ερευνητικών δράσεων εκπαίδευσης και μεταφοράς της γνώσης. Στα Δίκτυα για τη Σύνδεση Ακαδημαϊκής και Επιχειρηματικής Κοινότητας της Δράσης 3, καταγράφονται 260 ελληνικές συμμετοχές σε προτάσεις και 64 ελληνικές συμμετοχές σε έργα / δίκτυα που χρηματοδοτήθηκαν. Η κοινοτική χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων είναι 2 εκατ. Ευρώ. Πίνακας Ελληνική συμμετοχή σε προτάσεις και έργα στα δίκτυα για τη «Σύνδεση Ακαδημαϊκής και Επιχειρηματικής Κοινότητας» της Δράσης 3 την περίοδο ανά τύπο οργανισμού Δράση 3: Σύνδεση της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας (Industry-Academia Partnerships & Pathways, IAPP) Τύπος οργανισμού ΑΕΙ (Πανεπιστήμια/ ΤΕΙ) Ερευνητικοί φορείς Ιδιωτικοί φορείς Δημόσιοι φορείς Άλλοι φορείς Αριθμός ελληνικών Συμμετοχών σε προτάσεις (% στο σύνολο προτάσεων με ελληνική συμμετοχή) 93 (35,77%) 68 (26,5%) 65 (25%) 27 (0,38%) 7 (2,69%) Αριθμός ελληνικών Συμμετοχών σε έργα (% στο σύνολο έργων με ελληνική συμμετοχή) 2 (2,8%) 2 (2,8%) 22 (3,4%) 0 0 Σύνολο

36 Πίνακας Κοινοτική Χρηματοδότηση (σε ευρώ) ελληνικών φορέων στα έργα στα δίκτυα για τη «Σύνδεση Ακαδημαϊκής και Επιχειρηματικής Κοινότητας» της Δράσης 3 την περίοδο ανά τύπο οργανισμού Δράση 3: Σύνδεση της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας (Industry-Academia Partnerships & Pathways, IAPP) Τύπος οργανισμού ΑΕΙ/ ΤΕΙ Ερευνητικοί φορείς Ιδιωτικοί φορείς Κοινοτική Χρηματοδότηση (σε ευρώ) (% κοινοτικής χρηματοδότησης ελληνικών φορέων) ,57 (33,36%) ,85 (3,48%) ,00 (35,6%) Σύνολο ,42 Ο ελληνικός ιδιωτικός τομέας καταγράφει 22 συμμετοχές από 9 μοναδικές εταιρείες, με μεγαλύτερη συμμετοχή από τις εταιρείες Glonatech S.A. (2 έργα), LAVIPHARM (2 έργα) και VIDAVO S.A. (2 έργα). Συντονιστικό ρόλο είχαν: σε 2 έργα η εταιρεία Glonatech S.A., σε έργο η εταιρεία MEGARA RESINS A. FANIS SA και σε έργο η SENSAP SA. Η κοινοτική χρηματοδότηση για τους ελληνικούς ιδιωτικούς φορείς ανέρχεται σε 7,42 εκατ. Ευρώ και η κατανομή της φαίνεται στο Διάγραμμα Διάγραμμα Κοινοτική Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα σε έργα της Δράσης 3 του προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» την περίοδο Glonatech S.A. LAVIPHARM MEGARA RESINS A. FANIS SA VIDAVO S.A. KORRES ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ CONVERGE LINK TECHNOLOGIES SINGULARLOGIC S.A. FORTHNET S.A. HERMES APIVITA PYROGENESIS VTRIP PROACTINA ESTIA FRONTIDA Z SENSAP SA Prisma Electronics ABEE

37 Στον τομέα των ερευνητικών κέντρων, σημαντική παρουσία έχουν το Ε.ΚΕ.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ με 7 συμμετοχές (συντονιστής σε 3 έργα) και κοινοτική χρηματοδότηση 3,3 εκατ. ευρώ, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με 6 συμμετοχές (συντονιστής σε 3 έργα) και κοινοτική χρηματοδότηση,7 εκατ. ευρώ, το Ε.Κ.Ε.Τ.Α με 4 συμμετοχές (συντονιστής σε 2 έργα) και κοινοτική χρηματοδότηση,9 εκατ. ευρώ. Τα παραπάνω ερευνητικά κέντρα περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 50 ερευνητικών κέντρων με τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών σε συμβόλαια που έχουν υπογραφεί κατά την περίοδο , και πιο συγκεκριμένα το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας έχει τη 5 η θέση, το Ε.Κ.Ε.Τ.Α κατέχει τη 6 η θέση και το Ε.ΚΕ.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ βρίσκεται στην 30 η θέση. Μεταξύ των φορέων του πανεπιστημιακού τομέα, μεγαλύτερη συμμετοχή έχει το Πανεπιστήμιο Αθηνών με 4 συμμετοχές (συντονιστής σε 4 έργα) και κοινοτική χρηματοδότηση 2,02 εκατ. ευρώ και ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 4 συμμετοχές (συντονιστής σε 2 έργα) και κοινοτική χρηματοδότηση,38 εκατ. ευρώ Ατομικές Υποτροφίες (Δράση 2 & Δράση 4) Οι ατομικές υποτροφίες για ερευνητές αποτελούν κεντρικό εργαλείο του Προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΟΙ». Από το 990, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα υποτροφιών Marie Curie, έχουν λάβει υποτροφία περισσότεροι από ερευνητές. Οι προτάσεις υποβάλλονται από τον ερευνητή, σε συνεργασία με τον οργανισμό στον οποίο θα εργαστεί κατά τη διάρκεια του έργου (φορέας υποδοχής). Οι υποτροφίες καλύπτουν όλα τα επιστημονικά πεδία και περιλαμβάνουν χρηματοδότηση για την κάλυψη της αμοιβής του ερευνητή, καθώς και για δαπάνες μετακίνησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό, μεγάλο μέρος των Δράσεων 2 και 4 του Προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» αφορούν υποτροφίες για την υποστήριξη ερευνητών που μετακινούνται μέσα στην Ευρώπη καθώς και σε άλλα μέρη του κόσμου. Προβλέπεται επίσης η χορήγηση υποτροφιών σε κορυφαίους ερευνητές που κατάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ και επιθυμούν να διεξαγάγουν έρευνα στην Ευρώπη. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι έμπειροι ερευνητές, δηλαδή οι ερευνητές που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα ή διαθέτουν τουλάχιστον τετραετή ερευνητική πείρα μετά τη λήψη πτυχίου που επιτρέπει την έναρξη διδακτορικού. Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και πρέπει να φιλοξενηθούν από έναν οργανισμό που να εδρεύει σε ένα κράτος μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα. Η κινητικότητα ερευνητών και επιστημόνων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αυξάνεται συνεχώς, δεδομένης και της οικονομικής κρίσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 200 σχεδόν ερευνητές υπέβαλαν αίτηση για υποτροφίες Marie Curie, αριθμός αυξημένος κατά 20% σε σχέση με το 2009 και κατά 70% σε σχέση με το Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένα ελληνικά πανεπιστήμια έκαναν προσπάθειες προσέλκυσης ερευνητών, στηρίζοντας σχετικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως η Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και ο Κώδικας Δεοντολογίας 2 για την πρόσληψη ερευνητών, που θέτει τις γενικές αρχές και απαιτήσεις που καθορίζουν τον ρόλο, τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ερευνητών καθώς και των εργοδοτών ή/και των χρηματοδοτών των ερευνητών και συμβάλλουν σημαντικά στο να γίνει ελκυστικότερη η σταδιοδρομία των ερευνητών, δίνοντας έμφαση στα επαγγελματικά τους δικαιώματα και στις συνθήκες απασχόλησής τους. Στις πρωτοβουλίες αυτές συμμετέχουν περισσότερα από.000 ευρωπαϊκά ιδρύματα αλλά και επτά ελληνικά. Οι πρωτοβουλίες αυτές υιοθετήθηκαν και από την 65 η Σύνοδο των Ελληνικών Πανεπιστημίων (Οκτώβριος 200), όπου η Σύνοδος των Πρυτάνεων υιοθέτησε τις αρχές της Χάρτας και του t&pagemode=none 2 3

38 Κώδικα και προέτρεψε τα ελληνικά πανεπιστήμια να προσυπογράψουν τις αρχές αυτές και να τις εντάξουν στη λειτουργία τους σύμφωνα με το θεσμικό τους πλαίσιο και τις προβλεπόμενες διαδικασίες τους. Αποτέλεσμα, η αυξημένη συμμετοχή των Ελληνικών Πανεπιστημίων τόσο στις προτάσεις όσο και τα έργα για τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Υποτροφίες. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ελληνική συμμετοχή στις: Υποτροφίες κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης Ευρωπαϊκές Υποτροφίες / Δράση 2 (Intra-European Fellowships): απευθύνονται σε έμπειρους ερευνητές, εγκατεστημένους σε κράτη μέλη/συνδεδεμένες χώρες της ΕΕ που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε άλλο κράτος μέλος/ συνδεδεμένη χώρα. Στόχος είναι να εξελιχθεί η επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να αποκτήσουν νέες ερευνητικές δεξιότητες ή να εργαστούν σε άλλους τομείς. Διεθνείς Υποτροφίες Εσωτερικού / Δράση 4 (International Incoming Fellowships): αφορά έμπειρους ερευνητές που μετακινούνται από τρίτες χώρες σε κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες της ΕΕ. Στόχος είναι να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικός χώρος για την επιστημονική σταδιοδρομία των καλύτερων ερευνητών του κόσμου, καθώς και να ενισχυθεί η συνεργασία ΕΕ και τρίτων χωρών προς όφελος όλων. Διεθνείς Υποτροφίες Εξωτερικού / Δράση 4 (International Outgoing Fellowships): απευθύνονται σε έμπειρους ερευνητές από κράτη μέλη/συνδεδεμένες χώρες της ΕΕ που υποβάλλουν προτάσεις για να εργαστούν για το πρόγραμμα σε τρίτες χώρες. Στόχος είναι να αποκτήσουν γνώσεις και, στη συνέχεια, να τις μεταφέρουν στην Ευρώπη, μέσω των Υποτροφιών Επανένταξης. Υποτροφίες Επανένταξης Ευρωπαϊκές Υποτροφίες επανένταξης / Δράση 2 (European Reintegration Grants): απευθύνονται σε έμπειρους που έχουν ολοκληρώσει μία υποτροφία «Μαρία Κιουρί», είτε από το 7 ο είτε από προηγούμενα Προγράμματα Πλαίσιο, ελάχιστης διάρκειας 8 μηνών και επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης τους, σε κράτος μέλος- συνδεδεμένο κράτος της ΕΕ. Στόχος είναι η διευκόλυνση της επαγγελματικής (επαν-) ένταξης των επιλέξιμων ερευνητών σε ένα ερευνητικό οργανισμό κράτους- μέλους ή συνδεδεμένου κράτους, ακόμη και στην ίδια την χώρα τους. Διεθνείς Υποτροφίες επανένταξης / Δράση 4 (International Reintegration Grants): απευθύνονται σε έμπειρους ερευνητές που έχουν εργαστεί σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου για τουλάχιστον τρία έτη, και να είναι έτοιμοι να επανενταχθούν σε ένα κράτος μέλος ή σε μια συνδεδεμένη χώρα, προκειμένου να συμβάλουν στην ευρωπαϊκή έρευνα και τη μεταφορά των γνώσεων που έχουν αποκτήσει από τρίτη χώρα, έχοντας την ευκαιρία να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους στην Ευρώπη. Υποτροφίες κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης Στις ευρωπαϊκές και διεθνείς υποτροφίες κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης, καταγράφονται συνολικά 55 ελληνικές προτάσεις για υποτροφίες. Εγκρίθηκαν συνολικά 7 έργα / υποτροφίες με συνολική κοινοτική χρηματοδότηση 3, εκατ. Ευρώ. Σε 55 από αυτές αντίστοιχοι ελληνικοί φορείς φιλοξένησαν έμπειρους ερευνητές, 45 προερχόμενους από ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποτροφιών (Intra- European Fellowships) και 0 προερχόμενους από τρίτες χώρες στο πλαίσιο διεθνών υποτροφιών εσωτερικού (International Incoming Fellowship). 6 υποτροφίες αφορούσαν τη μετακίνηση έμπειρων ερευνητών προς ερευνητικούς φορείς τρίτων χωρών με στόχο να αποκτήσουν γνώσεις και, στη συνέχεια, να τις μεταφέρουν στην Ευρώπη (μέσω των Υποτροφιών Επανένταξης) και πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Διεθνών Υποτροφιών Εξωτερικού (International Outgoing Fellowships). 32

Εταιρικές σχέσεις και οδοί µεταξύ πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων IAPP

Εταιρικές σχέσεις και οδοί µεταξύ πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων IAPP Industry-Academia Partnerships and Pathways Εταιρικές σχέσεις και οδοί µεταξύ πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων IAPP Μαρία Τσιβερτάρα Γενική ιεύθυνση Έρευνα Ευρωπαϊκή Επιτροπή Λευκωσία, 14 Μαΐου 2009 FP7

Διαβάστε περισσότερα

Σταδιοδροµία στην έρευνα:

Σταδιοδροµία στην έρευνα: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» Marie Curie Fellowship Association Hellas Έδρα: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Θησείο, Τ. Θ. 13796, 10310 Αθήνα e-mail: gr@mariecurie.gr, URL:http://www.mariecurie.org/el

Διαβάστε περισσότερα

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015 ENERGY 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Χριστιάνα Σιαμπέκου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ 24 Ιανουαρίου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ Χ. Σιαμπέκου / Γ. Μαζιώτη Εθνικό Σημείο Επαφής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα 22/5/2008 2007-2013

«ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα 22/5/2008 2007-2013 ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα Υπεύθυνη για την περιοχή της Αττικής ιευθύντρια Υπηρεσίας Υποστήριξης E.I.E Υπεύθυνη ιεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ηµερ. ηµοσίευσης Καταληκτική Ηµεροµηνία «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας Νέος Ερευνητής 2014» ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΒΡ-ΝΕ/0514 23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Date 2 2 Date 3 3 99% των 5 7 στην Ευρώπη ν ύ ς ο υ είναι μμε λ ο ο ν χ έ σ μ α ο ζ Απ ργα ε.

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Social Business Excellence Awards 2014 Μάθετε περισσότερα για το θεσμό των βραβείων και δηλώστε συμμετοχή στο σύνδεσμο www.social-business-awards.gr

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 Χρηματοδότηση Μορφή Χρηματοδότησης Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Πρακτικές συμβουλές για την προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια Τμήμα Καταγραφής, Μέτρησης και Υπηρεσιών Ερευνητικής & Καινοτομικής Δραστηριότητας: Δρ Νένα Μάλλιου, Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε.

Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. Καθ. Κ. Στεφανίδης, ITE, εθνικός εκπρόσωπος & Δρ. Ν. Πρέκας, ΓΓΕΤ, αναπληρωτής εθνικός εκπρόσωπος στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Αριστεία στο Ορίζοντας 2020: Το Πρόγραμμα του ERC & Η Δράσεις Marie Sklodowska-Curie

Επιστημονική Αριστεία στο Ορίζοντας 2020: Το Πρόγραμμα του ERC & Η Δράσεις Marie Sklodowska-Curie 20 Φεβρουαρίου 2014 - Βόλος Ημερίδα «Ορίζοντας 2020» Επιστημονική Αριστεία στο Ορίζοντας 2020: Το Πρόγραμμα του ERC & Η Δράσεις Marie Sklodowska-Curie Δρ Χριστίνα Πασκουάλ Εθνικό Σημείο Επαφής για το Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Σημείο Επαφής Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου Περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έρευνας & τεχνολογίας Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

28/11/08. 2. Η παρελθούσα (ΕΠΕΑΕΚ 2) και η μέλλουσα (Ε.Π.Δ.Β.Μ) κατάσταση

28/11/08. 2. Η παρελθούσα (ΕΠΕΑΕΚ 2) και η μέλλουσα (Ε.Π.Δ.Β.Μ) κατάσταση 28/11/08 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2009-15 Γλαβάς Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Ηπείρου Εμμανουλούδης Δημήτρης, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Καβάλας Ζαχαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ο Οδηγός αυτός αφορά μόνο στη συμπλήρωση του «Εντύπου Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός Αριστείας και Βράβευση Νέων Ιδεών. Όροι Διαγωνισμού. Παρουσίαση των βασικών όρων και προϋποθέσεων του διαγωνισμού

Διαγωνισμός Αριστείας και Βράβευση Νέων Ιδεών. Όροι Διαγωνισμού. Παρουσίαση των βασικών όρων και προϋποθέσεων του διαγωνισμού Διαγωνισμός Αριστείας και Βράβευση Νέων Ιδεών Όροι Διαγωνισμού Παρουσίαση των βασικών όρων και προϋποθέσεων του διαγωνισμού 28/5/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Η Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας, στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12/11/2014 Α.Π. : 23269 Προς: Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ T.K : 12210

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12/11/2014 Α.Π. : 23269 Προς: Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ T.K : 12210 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.14 11:07:56 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Β3ΛΡ9-ΡΗΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Δρ. Κορίνα Κατσαλιάκη Λέκτορας Περιεχόμενα Αντικείμενο Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Επιχειρήσεις και καινοτομία Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Βασικός στόχος Η2014 2020 Ανάπτυξη βασισμένη στην καινοτομία ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη:

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη: Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario): Επαρχιακό Πρόγραμμα Προτεινόμενων Υποψήφιων Μεταναστών (Provincial Nominee Programme) Πληροφορίες σχετικά με τους Φοιτητές εξωτερικού Οι μετανάστες φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση.

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση. Κυρίαρχος Στόχος Να αναπτυχθούμε ως πολυπεριφερειακή εταιρία, η οποία υπολογίζεται ως ανεξάρτητη δύναμη στην παγκόσμια αγορά των δομικών υλικών και συνδυάζει την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ «We Μean Business» Τοµεακό Πρόγραµµα «Leonardo da Vinci» Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012 Αλεξάνδρα Μπάκα, ΙΚΥ-Ελληνική Εθνική Μονάδα Προγράµµατος «ια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου)

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Αγαπητοί προς αποφοίτηση φοιτητές, Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, και κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΑ

ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΑ ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΑ «Η νεανική επιχειρηματικότητα που βασίζεται στην καινοτομία και την τεχνολογία αιχμής αποτελεί σήμερα, σημαντικό συντελεστή για την αναζωογόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό»

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Σταματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Διεύθυνση Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών- Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα ή ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ.

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. Ιστορική Αναδρομή Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Αποκεντρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Κα Ηλέκτρα Φράϊ, 2385055004 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Προκήρυξη Υποτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / ΕΙΕ Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Open Data Day, ΥΔΙΜΗΔ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Γεωργία Τζένου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

«Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» «Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 14-7-2005 ρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΜΕΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Η Ευρωπαϊκή Ερευνητική Πολιτική έχει ως κεντρικό άξονα την υλοποίηση του στόχου Λισσαβόνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άρτα, 05/06/2013 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας 2009 1 LEONARDO DA VINCI Το Πρόγραμμα Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΡΙΝ-Φ3Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΡΙΝ-Φ3Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού ΑΘΗΝΑ 23-5-2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 5942(ΔKH/A)829 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-ΥΤ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-ΥΤ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom»

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» «Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» Συνέντευξη του Προέδρου ΕΙΕ Δρ. Βασίλη Γρηγορίου στην ελληνική έκδοση του περιοδικού Fortune (23.10.2014) http://www.fortunegreece.com/article/elkistiki-ellada-gia-ena-technologiko-boom/

Διαβάστε περισσότερα

Τel. : +30-210-7724374 / 4383, Fax : +30-210-7722456

Τel. : +30-210-7724374 / 4383, Fax : +30-210-7722456 ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98 Ν3685/08) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ Σελίδα 1 από 5 Π Ρ Ω Τ Ο ( 1 ο ) Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Λ Λ Ο Α Π Ο Υ Σ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06.08.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Π.Κ. Ιούλιος 2014 Δημιουργικότητα+ Επιστήμη= Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα