ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤ. ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: ΠΡΟΓΡ.:... ΚΑΠ.: ΚΑΦ : ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ/ΦΗΣ Συντάκτες: 1. ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ( Β, ΤΕ4) 2. ΜΑΡΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Επγός, ΤΤΗ) 3. ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( Β, ΤΕ4) 4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ (Επγός, ΕΑ) 5. ΝΕΦΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( Σγός, ΜΕ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ MLAT/WAM Α/Δ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Έκδοσης : 0.4 Ημερομηνία : 30/05/2014 Κατάσταση : Τελική Χρήση : 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΔΟΜΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Κεφ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 2 ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4 ΣΥΣΤΗΜΑ MLAT/WAM 4.1 ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ MLAT/WAM 4.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ WAM 4.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ WAM 4.4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞAΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ WAM 4.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ADS-B 4.6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ADS-B 4.7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ADS-B 4.8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 4.9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 4.10 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ-(SURVEILLANCE DATA PROCESSΙNG SYSTEM-SDPS) 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ (FLIGHT DATA PROCESSING SYSTEM-FDPS) 7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ RADAR (OPERATING DISPLAY SYSTEM) 8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 9 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 10 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) Β ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Γ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 10 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 11 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 16 ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 19 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Κ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ MLAT/WAM ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (SDPS-SURVEILLANCE DATA PROCESSOR SYSTEM) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ (FDP-FLIGHT DATA PROCESSOR) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΟΘΟΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΟΘΟΝΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΥΚΟΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ / ΑΛΛΑΓΗ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ TRACK ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΗΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ (CODE-CALLSIGN ASSOCIATION). 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 29 ΣΥΣΤΗΜΑ MLAT/WAM ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ MLAT/WAM ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WAM/ADS-B ΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ( GROUND STATIONS) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ WAM ΛΗΨΗ ΣΗΜΑΤΟΣ 1090 MHZ ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1030 MHZ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΟΥ (OUTPUT DATA MANAGEMENT) ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WAM ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (SYSTEM SECURITY) ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ/ΔΟΚΙΜΩΝ (BUILT IN TEST EQUIPMENT) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ WAM ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (PROBABILITY OF DETECTION) ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΕΣΗΣ (PROBABILITY OF POSITION DETECTION: PD) ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (PROBABILITY OF FALSE DETECTION: PFD) ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑ (PROBABILITY OF CODE DETECTION) ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑ (PROBABILITY OF FALSE CODE DETECTION) ΑΚΡΙΒΕΙΑ (ACCURACY) ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (HORIZONTAL POSITION ACCURACY)

4 ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (SPEED AND HEADING ACCURACY) ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (RESOLUTION) ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ (POSITION DETECTION) ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ MODE A/C (MODE A/C CODE DETECTION) ΕΡΩΤΗΣΗ (INTERROGATION) ΕΡΩΤΗΣΗ MODE S ΕΡΩΤΗΣΗ MODE A/C ΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (REFERENCE AND MONITORING TRANSPONDER: RMTR) ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ (SYNCHRONIZATION) ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (UPDATE INTERVAL) ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (PROCESSING DELAY) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΩΝ (TARGET CAPACITY) ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (BUILT-IN TEST EQUIPMENT) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ WAM ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ (MESSAGE PROCESSING) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΟΥ (DATA OUTPUT) ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΔΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA OUTPUT MODES) ΜΟΡΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΟΥ (DATA OUTPUT FORMAT) ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΧΟΥ (TARGET REPORT) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΗΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA SOURCE IDENTIFIER) ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΧΟΥ( DESCRIPTOR) ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ (TIME OF DAY) ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (WGS-84 COORDINATES) ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΘΕΣΗΣ (HORIZONTAL) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ (MODE 3/A CODE OR AIRCRAFT IDENTIFICATION) ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (PRESSURE ALTITUDE) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ (AIRCRAFT ADDRESS) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΗΣΗΣ (FLIGHT STATUS), ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ TRANSPONDER /ACAS CAPABILITY SPECIAL POSITION IDENTIFICATION (SPI) ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (EMERGENCY CODES) ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ (WARNING/ERROR) ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΧΝΟΥΣ (TRACK NUMBER) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΧΝΟΥΣ (TRACK STATUS) ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (CARTESIAN COORDINATES) ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΊΧΝΟΥΣ (CALCULATED TRACK VELOCITY) ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ (CALCULATED ACCELERATION) ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΎΨΟΣ (CALCULATED HEIGHT) ΔΕΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (RESOLUTION ADVISORY REPORT) ΜΗΝΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (STATUS AND SERVICE MESSAGE) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ( OPTIONAL STATUS DATA) ΔΟΜΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (MESSAGE MAPPING) ΔΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΧΟΥ WAM ΣΕ ASTERIX CAT ΔΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ WAM ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ASTERIX CAT ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΥ WAM ΣΕ ASTERIX CAT ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ WAM ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ASTERIX CAT ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ /ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ADS-B ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ADS-B ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 1090 ES (1090 ES RECEPTION AND DECODING FUNCTION) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΑΞΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (REPORT ASSEMBLY FUNCTION) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (REPORT FILTERING)

5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑΣ UTC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ/ΔΟΚΙΜΩΝ (BUILT-IN TEST EQUIPMENT - BITE) ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ADS-B ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ADS-B ΚΑΛΥΨΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (PROBABILITY OF DETECTION) ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΕΣΗΣ (PD) ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑ (PROBABILITY OF CODE DETECTION) ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑ (PROBABILITY OF FALSE CODE DETECTION) ΑΚΡΙΒΕΙΑ (ACCURACY) ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (TIME OF MESSAGE RECEPTION ACCURACY) ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA ACCURACY) ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (UPDATE INTERVAL) ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (SYSTEM LATENCY) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (SYSTEM CAPACITY) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (OVERALL CAPACITY) ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΣΤΟΧΩΝ (TARGET OVERLOADS) ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (COMMUNICATIONS OVERLOADS) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΚΤΗ (RECEIVER CHARACTERISTICS) ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΔΕΚΤΗ (RECEIVER SENSITIVITY) ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΚΤΗ (RECEIVER SIGNAL DYNAMIC RANGE) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ADS-B ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΤΥΠΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ MODE S (DUPLICATE MODE S ADDRESS PROCESSING) ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (REPORTS AND TRANSMISSION MODES) ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA DRIVEN) ΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (PERIODIC TRANSMISSION MODE) ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΤΟΧΟΥ (TARGET ACQUISITION) ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (STATUS REPORTS) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ TECHNICAL MONITORING AND CONTROL SYSTEM-TMCS ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ SURVEILLANCE DATA PROCESSING SYSTEM-SDPS ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (SDPS-SURVEILLANCE DATA PROCESSING SYSTEM) ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (SDPS- SURVEILLANCE DATA PROCESSOR SYSTEM) ΤΥΠΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ SDPS ΙΧΝΗΛΑΣΙΑ, ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ (TRACKING, CORRELATION AND SENSOR FUSION) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAFETY NETS)

6 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (SHORT TERM CONFLICT ALERT- STCA) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΨΟΥΣ (MINIMUM SAFE ALTITUDE WARNING-MSAW) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (AREA PENETRATION WARNING-APW) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (DANGER AREA INFRIGEMENT WARNING-DAIW) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (ROUTE ADHERENCE MONITORING-RAM) ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (SURVEILLANCE CHAIN) ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (COOPERATIVE SURVAILLANCE CHAIN) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (SDPS) ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ (AIRCRAFT IDENTIFICATION) ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (TIME OF APPLICABILITY) ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗ (AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANC- BROADCAST ADS-B) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (AVAILABILITY) ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (INTEGRITY) ΣΥΝΕΧΕΙΑ (CONTINUITY) ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ (TIMELINESS) ΑΚΡΙΒΕΙΑ (ACCURACY) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ (EXTRAPOLATE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΜΑΚΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (COASTED) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΙΧΝΟΥΣ ΠΤΩΣΗ ΙΧΝΟΥΣ (TRACK-DROP) ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΧΝΟΥΣ (TRACK-SWOP) ΊΧΝΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ (GHOST-TRACK) ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΟΥΣ (SPLIT TRACK) ΑΠΟΡΙΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΧΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΧΝΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ FLIGHT PLAN PROCESSING SYSTEM-FDPS ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ (FDP-FLIGHT DATA PRCOCESSOR) ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ (FDP-FLIGHT DATA PROCESSOR) ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ (EXTERNAL INTERFACES) ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ (ON LINE DATA INTERCHANGE-OLDI) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΤΗΣΗΣ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

7 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ (HMI) ΈΝΑΡΞΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ OLDI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (FACILITIES) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ OPERATING DISPLAY SYSTEM ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (CWPS) GRAPHIC CONTROLLER GRAPHIC CONTROLLER ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ (APP SDD SCREEN) ΟΘΟΝΗ ΠΥΡΓΟΥ - ΠΕΑ (TWR SCREEN) ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ LOCAL AREA NETWORK CWP SOFTWARE ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ CWPS ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ-RESPONSE TIME ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-WAN ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.97 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (LINE REPLACEABLE UNIT - LRU) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SHOP REPLACABLE UNIT - SRU) ΕΜΠΟΡΙΚΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (COMMERCIAL OFF THE SHELF - COTS) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (OFF THE SELF - OTS) ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ (RELIABILITY) ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΒΛΑΒΩΝ (MEAN TIME BETWEEN FAILURE, MTBF) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (AVAILABILITY) ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ (MAINTAINABILITY) ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (MEAN TIME TO REPAIR- MTTR) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ (RAM) ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ (RAM) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ RAM ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ LRU, SRU Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (SUPPORTABILITY) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΛΙΣΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (H/W) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (S/W) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΈΛΕΓΧΟΙ ON-LINE ΈΛΕΓΧΟΙ OFF-LINE ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (STUDY REPORTS) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (CHECK LISTS) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ BITE ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (SYSTEM INSPECTION AND TEST DOCUMENTATION) ΠΛΑΝΟ ΕΛΕΓΧΩΝ (TEST PLAN)

9 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ (FACTORY ACCEPTANCE TESTS - FΑT) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SITE ACCEPTANCE TESTS SAT) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (QUALITY CONTROL DOCUMENTATION) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (DETAILED FUNCTIONAL SPECIFICATIONS DFS) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΥΠΟΣ 1Α : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΥΠΟΣ 1Β :ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΙ / OPS / CWPS ΤΥΠΟΣ 2 : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΚ ATCO) ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (TECHNICAL ASSISTANCE - T.A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ (PROJECT MANAGER) ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ (PROGRESS MEETINGS) ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (HARDWARE-SOFTWARE) ΈΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ (FACTORY ACCEPTANCE TESTS- FAT) ΈΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SITE ACCEPTANCE TESTS -SAT) ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 125 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.127 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 135 ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 135 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 10

11 ΕΙΣ_10 ΕΙΣ_20 ΕΙΣ_30 ΕΙΣ_40 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καταγραφεί: Η σύνθεση. Τα επιχειρησιακά και τεχνικά χαρακτηριστικά. Η διαδικασία απόκτησης. Η εγκατάσταση. Η ολοκληρωμένη λογιστική υποστήριξη. Οι έλεγχοι αποδοχής και, Η διαχείριση της Σύμβασης, για την προμήθεια-εγκατάσταση συστήματος Επιτήρησης MLAT/WAM για ανάγκες του Αεροδρομίου Χανίων (LGSA), αποτελούμενο από συστήματα/υποσυστήματα, επεξεργασίας δεδομένων πολλαπλών πηγών Επιτήρησης (Multi-Sensor Data Processing System), επεξεργασίας δεδομένων πτήσης (Flight Data Processing System), απεικόνισης επιχειρησιακών δεδομένων (Operational Display System), απομακρυσμένου ελέγχου και επιτήρησης (Remote Control and Monitoring System), καθώς και όλων των απαραίτητων υποδομών υποστήριξης (αδιάλειπτη παροχή ισχύος, προστασία,ασφάλεια κλπ). Η προδιαγραφή έχει οργανωθεί σε δέκα κεφάλαια, ως εξής: 1. Εισαγωγή-αντικειμενικός σκοπός 2. Μορφή προσφορών 3. Επιχειρησιακές απαιτήσεις 4. Σύστημα MLAT/WAM 4.1 Γενικά-σύνθεση MLAT/WAM 4.2 Λειτουργικές απαιτήσεις WAM 4.3 Απαιτήσεις απόδοσης WAM 4.4 Επεξεργασία μηνυμάτων και εξαγωγή δεδομένων WAM 4.5 Λειτουργικές απαιτήσεις ADS-B 4.6 Απαιτήσεις απόδοσης ADS-B 4.7 Επεξεργασία μηνυμάτων και εξαγωγή δεδομένων ADS-B 4.8 Σύστημα επεξεργασίας 4.9 Σύστημα τεχνικής παρακολούθησης και ελέγχου 4.10 Καταγραφή και αναπαραγωγή δεδομένων 5. Επεξεργαστής δεδομένων επιτήρησης (SURVEILLANCE DATA PROCESSΙNG SYSTEM-SDPS) 6. Σύστημα επεξεργασίας σχεδίων πτήσης (FLIGHT DATA PROCESSING SYSTEM- FDPS) 7. Σύστημα απεικόνισης πληροφοριών (OPERATING DISPLAY SYSTEM) 8. Γενικές τεχνικές απαιτήσεις -απαιτήσεις εγκατάστασης 9. Ολοκληρωμένη λογιστική υποστήριξη 10. Εκτέλεση σύμβασης έλεγχοι αποδοχής Παραρτήματα Α. Πίνακας βαθμολογίας συστήματος (τεχνικής αξιολόγησης) Β. Σύνθεση υλικού Γ. Συντομογραφίες Αξιολόγηση Προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον Νόμο περί Προμηθειών Δημοσίου, Π.Δ 118/2007 ( ΦΕΚ 150 Α / ). Το σύστημα που προδιαγράφεται θα εγκατασταθεί στους χώρους του Αεροδρομίου Χανίων και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, σε κατάλληλες τοποθεσίες, κατόπιν μελέτης προσδιορισμού των θέσεων (site survey). 11

12 ΕΙΣ_50 ΕΙΣ_60 ΕΙΣ_70 ΕΙΣ_80 Ο προμηθευτής πρέπει να αναλάβει την προμήθεια, εγκατάσταση, έλεγχο και προετοιμασία του συστήματος για επιχειρησιακή εκμετάλλευση με την μορφή προγράμματος «με το κλειδί στο χέρι» (turn key project ). Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τη διασύνδεση και την καλωδίωση όλων των μονάδων - υποσυστημάτων και για την προμήθεια όλων των απαραιτήτων καλωδιώσεων και δικτυακού εξοπλισμού στα πλαίσια αυτών των προδιαγραφών. Είναι επίσης υπεύθυνος για τη διασύνδεση με τα εν λειτουργία συστήματα της ΥΠΑ και ΠΑ που βρίσκονται σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Χρόνος εγκατάστασης και αποδοχής στους χώρους εγκατάστασης Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την ημερομηνία παραλαβής αυτού (υπογραφή του Πρωτοκόλλου Ποσοτικής Παραλαβής), δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους δεκαοκτώ (18) μήνες. Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των τεχνικών και επιχειρησιακών ελέγχων αποδοχής στους χώρους εγκατάστασης (Site Acceptance Tests) δεν θα ξεπερνά τους 6 μήνες. Βασική σύνθεση συστήματος Η προμήθεια θα περιλαμβάνει τα παρακάτω συστήματα/υποσυστήματα : Αισθητήρα επιτήρησης MLAT/WAM. Επεξεργασίας δεδομένων πολλαπλών πηγών επιτήρησης (Multi-Sensor Data Processing System τύπου RFPS/RDPS/SDPDS για δυνατότητα συνδυασμού δεδομένων επιτήρησης Mode-S, ADS-B, MLAT κλπ. Επεξεργασίας σχεδίων πτήσης (Flight Data Processing Subsystem FDPS) με δυνατότητα ανταλλαγής/επεξεργασίας και ψηφιακών μηνυμάτων επικοινωνίας (βλ. OLDI κλπ). Απεικόνισης επιχειρησιακών δεδομένων (Operational Display System (ODS), HMI, CWPs, etc). Εγγραφής και αναπαραγωγής επιχειρησιακών δεδομένων και χειρισμών. Υλοποίησης λειτουργιών TCA και MSAW. Αυτοματοποιημένου απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης λειτουργίας και επιδόσεων (Remote Control and Monitoring System -RCMS) καθώς και πλατφόρμας προγραμματισμού/ρύθμισης παραμέτρων λειτουργίας. Υποδομών διατήρησης της καλής λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων επιτήρησης (αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας /ΗΖ, αντικεραυνικήςπροστασίας/γείωσης, κλιματισμού, πυρόσβεσης,περίφραξης, συναγερμού έναντι εισβολών, φωτισμού κλπ). 12

13 ΕΙΣ_90 Ακολουθούμενα πρότυπα και αναφορές Τα παρακάτω διεθνή πρότυπα και αναφορές να ακολουθούνται, στις πλέον πρόσφατες εκδόσεις και τροποποιήσεις αυτών έως την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης: ICAO Annex 2, Rules of the Air ICAO Annex 6 - Operation of Aircraft, Part I - International Commercial Air Transport - Aeroplanes ICAO Annex10- Aeronautical Telecommunications, Volume II-Communications Procedures including those with PANS status ICAO Annex 10- Aeronautical Telecommunications, VOL III-Communication Systems, Amendment 80 ICAO Annex 10- Aeronautical Telecommunications, Volume IV-Surveillance and Collision Avoidance Systems, including proposed amendment 82 ICAO Annex 11 to the convention on International Civil Aviation - Air Traffic Services, Thirteenth edition, July 2001 ICAO Annex 14 - Aerodromes ICAO Annex 15 - Aeronautical Information Services REF9 ICAO Air Traffic Management - Procedures for Air Navigation Services, Document 4444, Fourteenth edition - proposal to update Amendment 4 to include ADS-B procedures in Chapter 8 Surveillance Services. ICAO Doc ABC - ICAO Abbreviations and Codes ICAO Doc 8071 ICAO Doc 9864 ICAO Circular Assessment of ADS-B to support Air Traffic Services and guidelines for implementation 13

14 EK 552/2004 (SES Interoperability Regulation) EK 1032/2006 (Exchange of flight Data / OLDI IR) EK 1033/2006-EK 929/2012 (Flight Plans IR) EK 633/2007 (FMTP IR) EK 1035/2011 (Common Requirements) EK 482/2008 (ATM Software Safety Assurance IR) EK 29/2009 (Data Link Services-CPDLC IR) EK 262/2009 (Mode-S IC Allocation IR) EK 1206/2011 (Aircraft Identification IR) EK 1207/2011 (Surveillance Systems Performance & Interoperability IR) EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange, Part 1, All Purpose Structured Eurocontrol Surveillance Information Exchange (ARTERIX), SUR.ET1.ST STD EUROCONTROL Standard Document for Flight Data Exchange Interface Control Document, Part 2, TCP/IP, COM.ET1.ST12-STD EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange, Part 7: Category 010, Transmission of Monosensor Surface Movement Data, SUR.ET.ST STD-07-01, Edition 1.1, March 2007 EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange, Part 18: Category019, Multilateration System Status Messages,SUR.ET1.ST STD-18-02, Edition 1.2, August 2009 EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange, Part 14: Category 020, Multilateration Data, SUR.ET1.ST STD-14-02, Edition 1.2, April 2010 EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange, Part 14 Appendix A: Category 020, Coding Rules for "Reserved Expansion Field", SUR.ET1.ST STD-14-02, Edition 1.2, April 2010 EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange, Part 12: Category 021 Ed. 0.23, ADS-B Messages, SUR.ET1.ST STD-12-01, Edition 0.23, November 2003 EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange, Part 12: Category 021 Ed. 1.4, ADS-B Messages, SUR.ET1.ST STD-12-01, Edition 1.4, July 2009 EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange Part 16: Category 023 CNS/ATM Ground Station Service Messages,SUR.ET1.ST STD-12-01, Edition 1.2, March 2009 EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange Part 16: Category 034 Monoradar Service Messages (Part 2b - next version of Cat 002), SUR.ET1.ST STD-02b-01, Edition 1.27, May 2007 EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange Part 4: Category 048, Transmission of Monoradar Target Reports (Part 4 - next version of Cat 001), SUR.ET1.ST STD-04-01, Edition 1.17, July 2010 EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange Part 4: Category 048 Appendix A, Coding rules for "Reserved Expansion Field, SUR.ET1.ST STD-04-01, Edition 1.3, April 2007 EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange Part 20: Category 247 Version Number Exchange, Edition 1.2, February 2008 EUROCONTROL Standard Document for Radar Surveillance in En-Route Airspace and Major Terminal Areas, SUR.ET1.ST STD-01-01, Edition 1.0 March 1997 EUROCONTROL Standard Document for Radar Surveillance in En-Route Airspace and Major Terminal Areas EUROCONTROL Recommendations for ANS Software, SAF.ET1.ST GUI-01-00, Dec 2005 EUROCAE ED-12B / RTCA DO-178B: Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification, October 1999 EUROCAE ED-73C / RTCA DO-181D: MOPS for Secondary Surveillance Radar Mode S Transponders, September

15 EUROCAE ED-78A / RTCA DO-264: Guidelines for Approval of the Provision and Use of air Traffic Services Supported by Data Communications, March EUROCAE ED-102 / RTCA DO-260: Minimum Operational Performance Standards for 1090 MHz Automatic Dependent Surveillance - Broadcast (ADS-B), September 2000 RTCA DO-260A: Minimum Operational Performance Standards for 1090 MHz Automatic Dependent Surveillance - Broadcast (ADS-B), April 2003 EUROCAE ED-102A / RTCA DO-260B: Minimum Operational Performance Standards for 1090 MHz Extended Αποκριτή (squitter) ADS-B and TIS-B, December 2009 EUROCAE ED-109 / DO-278B, Guidelines for Communication, Navigation, Surveillance and Air Traffic Control (CNS/ATM) Systems Software Integrity Assurance, March 2002 EUROCAE ED-114: MOPS for Global Navigation Satellite GBAS Ground Equipment to support Category I operations, September 2003 EUROCAE ED-117: MOPS for Mode S Multilateration Systems for Use in ASMGCS, November 2003 EUROCAE ED-120/RTCA DO-290: Safety and Performance Requirements for Air Traffic Data Link Services in Continental Airspace, May 2004 EUROCAE ED-126/RCTA DO-303H: Safety, Performance and Interoperability Requirements Document for ADS-B NRA Application,December 2006 EUROCAE ED-129: Technical Specification for a 1090 Mhz Extended Αποκριτή (squitter) ADS-B Ground station, DRAFT, August 2009 EUROCAE ED-142 / RTCA DO-318: Wide Area Multilateration (WAM) Technical Specification, WORKING DRAFT October 2009 EUROCAE ED-161/RTCA DO-318: Safety, Performance and Interoperability Requirements Document for ADS-B-RAD Application,September 2009 RTCA DO-208: Minimum Operational Performance Standards for Airborne Supplemental Navigation Equipment Using Global Positioning System (GPS) RTCA DO-229C: Minimum Operational Performance Standards for Global Positioning System/Wide Area Augmentation System Airborne Equipment RTCA DO-242A: Minimum Aviation System Performance Standards for ADS-B, December 2006 RTCA DO-283A: Minimum Operational Performance Standards for Required Navigation Performance for Area Navigation, October 28, 2003 RTCA DO-286B: Minimum Aviation System Performance Standards for TIS-B, October 2007 EC REGULATION No 552/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 10 March 2004 on the interoperability of the European Air Traffic Management network (the interoperability Regulation) EC REGULATION No 482/2008 of 30 May 2008 establishing a software safety assurance system to be implemented by air navigation service providers and amending Annex II to Regulation (EC) No 2096/2005 EUROCONTROL Recommendations for ANS Software SAF.ET1.ST GUI-01-00, December 2005 Directive 2006/95/EC Electrical Equipment - Low Voltage Directive (LVD); Directive 2004/108/EC Electromagnetic compatibility (EMC); Directive 2002/96/EC Waste electrical and electronic equipment (WEEE); Directive 2002/95/EC Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment; and Directive 92/58/EC Health and safety signs and markings. 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16

17 ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν: ΜΠΡ_10 Πλήρεις αναλυτικές, επεξηγηματικές απαντήσεις, ή/και σχόλια (όχι απλή ένδειξη συμμορφώσεως ΝΑΙ) σε κάθε παράγραφο των τεχνικών προδιαγραφών, στις στήλες συμμόρφωσης. ΜΠΡ_20 Η ΥΠΑ επιφυλάσσεται να κρίνει οικονομοτεχνικά την αποδοχή για τυχόν πρόσθετες δυνατότητες, οι οποίες παρέχονται από το προσφερόμενο σύστημα και δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές. ΜΠΡ_30 Πλήρη περιγραφή των τεχνικών, λειτουργικών και κατασκευαστικών λεπτομερειών του προσφερόμενου συστήματος καθώς και γενικά και ειδικά διαγράμματα. ΜΠΡ_40 Πλήρη σαφή και αναλυτικά οικονομικά στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η κατακύρωση του παρόντος διαγωνισμού χωρίς να χρειαστεί να ζητήσει η ΥΠΑ συμπληρωματικά στοιχεία. ΜΠΡ_50 Πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων και πλήρη γενικό κατάλογο ανταλλακτικών και παρελκόμενων του προσφερόμενου συστήματος χωρίς τιμές μονάδος. Οι τιμές μονάδος του εν λόγω καταλόγου θα περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά. ΜΠΡ_60 Η προσφορά (τεχνική και οικονομική) συμπεριλαμβανομένης της λίστας συμμόρφωσης πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα. Επιπλέον τεχνικά στοιχεία των προσφορών, συμπεριλαμβανομένου συναφούς έντυπου υλικού καθώς και τα εγχειρίδια (technical, operational manuals) που θα συνοδεύουν την προσφορά, μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. ΜΠΡ_70 Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο του εξοπλισμού. Προσφορές που αφορούν μέρος αυτού θα αποκλείονται του διαγωνισμού. Θα περιλαμβάνεται επίσης και ο optional (με δυνατότητα επιλογής) εξοπλισμός. ΜΠΡ_80 ΜΠΡ_90 ΜΠΡ_100 ΜΠΡ_110 ΜΠΡ_120 ΜΠΡ_130 Η ΥΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί το σύνολο, μέρος ή και τις επιλογές (options) του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ότι προσφέρεται σαν κατ επιλογή (optional) εξοπλισμός, πρέπει να περιγράφεται πλήρως τεχνικά και να αναφέρεται η τιμή του στην οικονομική προσφορά. Πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο και σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία ένα σύστημα όμοιο με αυτό που προδιαγράφεται. Ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει κατάλογο με τις θέσεις στις οποίες έχει εγκαταστήσει τέτοια συστήματα. Η ΥΠΑ δύναται να ζητήσει από τους προμηθευτές, κατά την περίοδο αξιολόγησης των προσφορών, την επίδειξη του συστήματος σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία προκειμένου να διαπιστώσει τα ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά, την λειτουργικότητα και τις επιδόσεις του συστήματος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ανταποκριθεί και να διευκολύνει την ΥΠΑ στο έργο της. Οποιαδήποτε πλεονεκτήματα του προσφερόμενου συστήματος, ή των όρων της προσφοράς, από τα οριζόμενα με αυτή τη προδιαγραφή πρέπει να σημειώνονται με παρατήρηση στη σχετική παράγραφο της προδιαγραφής και με συγκεκριμένη παραπομπή ή προσάρτημα. Προσφορές που περιέχουν ελλιπείς πληροφορίες και δεν περιγράφουν με σαφήνεια τις δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα ή τις αποκλίσεις του προσφερόμενου είδους, σε σχέση με τη παρούσα προδιαγραφή, θα θεωρηθούν ως ανεπαρκείς από την ΥΠΑ και θα αποκλείονται από τον παρόντα διαγωνισμό. 17

18 ΜΠΡ_140 Ξεχωριστή οικονομική προσφορά για κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές, όπου αυτό απαιτηθεί 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 19

20 ΕΠΧ_10 ΕΠΧ_20 ΕΠΧ_30 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι επιχειρησιακές απαιτήσεις ενός συστήματος MLAT/WAM. αποτελούμενο από συστήματα/ υποσυστήματα, επεξεργασίας δεδομένων πολλαπλών πηγών Επιτήρησης (Multi-Sensor Data Processing System), επεξεργασίας δεδομένων πτήσης (Flight Data Processing System), απεικόνισης επιχειρησιακών δεδομένων (Operational Display System), απομακρυσμένου ελέγχου και επιτήρησης (Remote Control and Monitoring System), καθώς και όλων των απαραίτητων υποδομών υποστήριξης (αδιάλειπτη παροχή ισχύος, προστασία, ασφάλεια κλπ). Επιχειρησιακή λειτουργία Το σύστημα θα λειτουργεί ανελλιπώς σε 24ωρη βάση, ανεξάρτητα από καιρικές συνθήκες και δεν θα έχει ανάγκη παρουσίας Τεχνικού Προσωπικού στις θέσεις εγκατάστασης, για την επιτήρηση της λειτουργίας του (unmanned). Περιοχή κάλυψης Το σύστημα θα παρέχει δεδομένα Επιτήρησης για την Τερματική Περιοχή του Αεροδρομίου Χανίων. Επιπλέον, θα απεικονίζονται δεδομένα Επιτήρησης που θα προέρχονται από τους αισθητήρες (radar Ηρακλείου, Κυθήρων, συστημάτων Π.Α κλπ) που θα συνδεθούν στο σύστημα Επεξεργασίας δεδομένων επιτήρησης (surveillance data processιng system-sdps). Η τερματική περιοχή του Αεροδρομίου όπως περιγράφεται στο AIP Greece ( AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS)., ορίζεται όπως ακολουθεί: LGSA ATS AIRSPACE 1. Designation and lateral limits CHANIA IOANNIS DASKALOGIANNIS CTR A circle, 10 NM radius centred at N E CHANIA IOANNIS DASKALOGIANNIS ATZ A circle, 5 NM radius centered at N E 2. Vertical limits MIL CTR : SFC to 5000 FT ALT MIL ATZ : SFC to 2000 FT ALT 3. Transition altitude FT ΕΠΧ_40 ΕΠΧ_50 Με την εκμετάλλευσή του θα προκύψει μεγιστοποίηση της Ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας της τερματικής Περιοχής του Αεροδρομίου Χανίων, όπου εκτελούνται πτήσεις στρατιωτικών (GAT και OAT) και πολιτικών αεροσκαφών διαφόρων τύπων και επιδόσεων. Θα συμβάλει επίσης στην αύξηση της χωρητικότητας της γειτνιάζουσας τερματικής περιοχής Ηρακλείου. Ενδεικτικά, για τις ανάγκες της Τερματικής περιοχής του Αεροδρομίου Χανίων, θα παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες με τη χρήση του συστήματος που προδιαγράφεται: Καθοδήγηση (vectoring) της αφικνούμενης IFR κυκλοφορίας προκειμένου 20

21 ΕΠΧ_60 ΕΠΧ_70 ΕΠΧ_80 ΕΠΧ_90 ΕΠΧ_100 ΕΠΧ_110 ΕΠΧ_120 να ευθυγραμισθεί στο τελικό ίχνος, δημοσιευμένης ενοργάνου διαδικασίας προσέγγισης, και να συνεχίσει με δική της ναυτιλία την εκτέλεσή της. Καθοδήγηση της αφικνούμενης IFR κυκλοφορίας μέχρις ένα σημείο από το οποίο μπορεί να γίνει μια προσέγγιση ακριβείας ή μια προσέγγιση επιτήρησης (surveilance) σύμφωνα με τις διαδικασίες των Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας του αεροδρομίου Χανίων. Παρακολούθηση (monitoring) αεροσκαφών που εκτελούν δημοσιευμένες ενόργανες διαδικασίες αφίξεων, αναχωρήσεων και προσεγγίσεων (STARS-SIDS-TACAN-NDB-VOR-ILS/DME). Παροχή βοήθειας σε αεροσκάφη που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης Παροχή διαχωρισμών μεταξύ : 1. Διαδοχικά αναχωρούντων αεροσκαφών. 2. Διαδοχικά αφικνουμένων αεροσκαφών. 3. Αναχωρούντος αεροσκάφους, αφικνούμενου αεροσκάφους και διερχομένων αεροσκαφών εντός της τερματικής περιοχής ή εντός της προβλεπομένης κάλυψης του MLAT/WAM. Το σύστημα θα παρέχει στο επιχειρησιακό υποσύστημα οθονών απεικόνησης (ODS) πληροφορίες για τους στόχους αεροσκαφών. Οι πληροφορίες για στόχους αεροσκαφών θα προέρχονται από τη χρήση του MLAT/WAM, τα RADAR Ηρακλείου, Κυθήρων ή/και άλλων,συστημάτων της Π.Α και από το σύστημα PALLAS ( ή νεότερη λεκδοσή του), μετά από κατάλληλη επεξεργασία. Η μέθοδος της εν λόγω επεξεργασίας και παρουσίασης των δεδομένων επιτήρησης θα συμφωνηθεί κατά την σύνταξη των DFS. Θα πρέπει να απεικονίζονται σε κάθε επιχειρησιακή οθόνη σε ειδικό παράθυρο, πληροφορίες σχετικές με τη λειτουργική κατάσταση / διαθεσιμότητα των βασικών υποσυστημάτων. Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει υποσύστημα καταγραφής (Recording) και αναπαραγωγής (Replay) όλων των δεδομένων και πληροφοριών ΕΚ, καθώς και των πληροφοριών για τη λειτουργική κατάσταση των υποσυστημάτων, όπως παρουσιάζονται στις οθόνες και ανά θέση εργασίας. Θα πρέπει επίσης να παρέχονται ευκολίες για τη γρήγορη (εντός 5λέπτου) αναπαραγωγή (instant replay) όλων των παραπάνω δεδομένων και πληροφοριών που κατεγράφησαν τουλάχιστον στα τελευταία 90 λεπτά. Για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας των πτήσεων, είναι απαραίτητη η ύπαρξη των λειτουργιών STCA (Short Term Conflict Alert) και MSAW (Minimum Safe Altitude Warning).Οι λειτουργίες αυτές θα εκτελούνται από λογισμικό κατάλληλο για εφαρμογή σε τερματική περιοχή και θα βασίζονται στις πληροφορίες που θα προέρχονται από την επεξεργασία των δεδομένων RADAR (RDPS), δεδομένου ότι το υπό προμήθεια σύστημα δεν θα υποστηρίζεται από σύστημα επεξεργασίας δεδομένων πτήσεως (Flight Data Processing System / FDPS). Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών Ε.Κ. Στο Αεροδρόμιο Χανίων θα λειτουργούν σε διαφορετικούς φυσικούς χώρους, η μονάδα Προσέγγισης, η μονάδα του Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου και η μονάδα του Kέντρου επιχειρήσεων. Η μονάδα της Προσέγγισης θα αποτελείται από τις θέσεις εργασίας: Του προϊσταμένου Του ελεγκτή Προσέγγισης (Αφίξεις) Του ελεγκτή Προσέγγισης (Αναχωρήσεις) Του ελεγκτή προγραμματιστή Η μονάδα του Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) θα αποτελείται από 21

22 ΕΠΧ_130 τις θέσεις εργασίας: Του προϊσταμένου Του ελεγκτή Αεροδρομίου Εφεδρική (ST-BY). Η μονάδα του Κέντρου επιχειρήσεων θα αποτελείται από μια θέση εργασίας. ΕΠΧ_140 Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των παραπάνω θέσεων εργασίας ενδεικτικά είναι: ΕΠΧ_150 Προϊστάμενοι (βάρδιας) Πύργου και Προσέγγισης (SUP): Είναι υπεύθυνοι για την εύρυθμη αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των αντίστοιχων μονάδων. ΕΠΧ_160 Ελεγκτής Προσέγγισης: Είναι υπεύθυνος για την παροχή πληροφοριών επιτήρησης στην αφικνούμενη, αναχωρούσα και διερχόμενη IFR κυκλοφορία σύμφωνα με τις διαδικασίες των Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας και τις έγγραφες συμφωνίες με τις διάφορες συνεργαζόμενες μονάδες Ε.Κ. Είναι επίσης υπεύθυνος για την έγκριση και τον έλεγχο του special VFR πτήσεων. ΕΠΧ_170 Ελεγκτής Προγραμματιστής: Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και προγραμματισμό της εισερχόμενης/εξερχόμενης, από την ΤΜΑ κυκλοφορίας σε συντονισμό και συνεργασία με τις γειτονικές μονάδες Ε.Κ. και με τον ΠΕΑ. Επίσης προετοιμάζει και ενημερώνει τις λωρίδες προόδου πτήσεως πριν τις παραδώσει στον Ελεγκτή Προσέγγισης και εκδίδει / προωθεί τις οδηγίες αναχωρήσεως στον ΠΕΑ. ΕΠΧ_180 Ελεγκτης Αεροδρομίου: Είναι υπεύθυνος για την παροχή Ε.Ε.Κ. σε όλη την IFR και VFR κυκλοφορία, στην γειτνίαση του αεροδρομίου καθώς και για τις τροχοδρομήσεις εντός του εν χρήσει διαδρόμου. ΕΠΧ_190 Η σχεδίαση του συστήματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει ότι οι μονάδες Ελέγχου Εναερίου Κυκλοφορίας θα έχουν στις οθόνες τους τις πληροφορίες που επιθυμούν, επιλεγμένες από καταλόγους (menu) το περιεχόμενο των οποίων θα καταγραφεί κατά την σύνταξη των DFS. Βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίες συστημάτων ΕΠΧ_200 Σύστημα MLAT/WAM. Το σύστημα WAM θα είναι σε θέση να παρέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες λειτουργίες: Λήψη σημάτων 1090 MHz: Αυτή η λειτουργία θα αναπαράγεται σε διαφορετικές τοποθεσίες ώστε να υλοποιείται ο πολυπλευρισμός (Multilateration). Ψηφιοποίηση 1090 MHz & Εξαγωγή Μηνυμάτων: Λειτουργία που να ψηφιοποιεί το σήμα και να εξάγει απαντήσεις Mode A/C, Mode S, απόκτηση Mode S και Extended Αποκριτή (squitter). Συγχρονισμός UTC: συγχρονισμός UTC του συστήματος WAM για τη δημιουργία χρονικής σήμανσης της τελικής αναφοράς ( output report time stamping); Καθορισμός TDOA: Λειτουργία που θα καθορίζει την απόκλιση στην ώρα Άφιξης (Time of Arrival) ιδίων σημάτων από διαφορετικούς σταθμούς λήψης. Εντοπισμός και καθορισμός θέσης του στόχου (Target Position Location and Identification): Λειτουργία που υπολογίζει τη θέση στην οποία ένα σήμα έχει εκπεμφθεί (αλγόριθμος TDOA) και διαχειρίζεται την απόκλιση στον εντοπισμό και τα δεδομένα που αποκτώνται για κάθε στόχο (Target Management). 22

23 Διαχείριση δεδομένων εξόδου: Λειτουργία που παρέχει στους χρήστες δεδομένα στόχου και δεδομένα της κατάστασης του συστήματος. Διαχείριση ερωτήσεων: Λειτουργία που διαχειρίζεται τις ερωτήσεις που πρέπει να στέλνονται, ώστε άμεσα να ερωτώνται οι στόχοι. Εκπομπή ερωτήσεων 1030 MHz: Λειτουργία με την οποία εκπέμπονται ερωτήσεις 1030 MHz. Ενσωματωμένος Εξοπλισμός Ελέγχων/Δοκιμών (Built In Test Equipment: BITE): Λειτουργία που παρακολουθεί την λειτουργική κατάσταση του συστήματος και επιτρέπει την απομόνωση των αστοχιών. Τεχνικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ελεγχου (Technical Monitoring and Control System: TMCS):Λειτουργία που επιτρέπει την παραμετροποίηση και τον έλεγχο του συστήματος WAM και παράγει αναφορές σχετικά με την τρέχουσα κατάστασή του. Έλεγχος End-to-end: Λειτουργία που ελέγχει όλο το δίκτυο μέσω του οποίου οδεύει και επεξεργάζεται το σήμα. ΕΠΧ_210 Σύστημα επεξεργασίας δεδομένων επιτήρησης (SDPS-Surveillance Data Processor System) Το σύστημα επεξεργασίας δεδομένων επιτήρησης (SDPS-Surveillance Data Processor System) θα είναι σε θέση να παρέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες λειτουργίες 1. Ιχνηλασία με δυνατότητα συνδυασμού δεδομένων από πολλαπλές πηγές επιτήρησης όπως MLAT, ADS-B, ELEMENTARY MODE-S. 1.1 Επεξεργασία της ιχνηλασίας με δυνατότητα συνδυασμού από πολλαπλές πηγές επιτήρησης. 1.2 Μετατροπή συντεταγμένων και ψηφιδωτό φιλτράρισμα (mosaic filtering). 1.3 Σύνδεση των τοπικών ιχνών με τα ίχνη του συστήματος και δημιουργία νέων ιχνών συστήματος. 1.4 Έλεγχος της σύνδεσης. 1.5 Ανανέωση των ιχνών του συστήματος και μετάδοση στις άλλες λογισμικές υπομονάδες (CSCIs). 1.6 Ανανέωση των πληροφοριών του ίχνους του συστήματος και μετάδοση τους προς την λογισμική υπομονάδα αλληλεπίδρασης ανθρώπου μηχανής MMI CSCI προς απεικόνιση, καθώς και προς τις λογισμικές υπομονάδες που αφορούν το προτεινόμενο μήνυμα σχεδίου πτήσης ελέγχου ενέριας κυκλοφορίας (AFP ATC Flight Plan Proposal) και τον σχεδιασμό πτήσης έκτατης ανάγκης (EFP Emergency Flight Planning). 2. Δίκτυα ασφάλειας: STCA (Short Term Conflict Alarm), MSAW (Minimum Safe Altitude Warning), DAIW (Danger Area Infrigement Warning), RAM (Route Adherence Monitoring), CLAM (Clear Level Adherence Monitoring), APW (Area Penetration Warning). 3. Εκτίμηση των αποκλίσεων του συστήματος επιτήρησης : ο αυτόματος υπολογισμός της κάθε απόκλισης του συστήματος επιτήρησης μπορεί να ακυρωθεί ή να ξεκινήσει. Ο τεχνικός χρήστης μπορεί χειροκίνητα να εισάγει τις τιμές απόκλισης του συστήματος επιτήρησης. 4. Ιχνηλασία ύψους. 23

24 ΕΠΧ_ Επίπεδο πλεύσης. 4.2 Ανίχνευση εξέλιξης. 4.3 Επαλήθευση ανόδου / καθόδου. 4.4 Ανίχνευση σταθερότητας. 4.5 Υπολογισμός ρυθμού ανόδου / καθόδου. 5. Ολοκληρωμένες δυνατότητες για το ίχνος / σχέδιο πτήσης 5.1 Σύζευξη ίχνους / σχεδίου πτήσης: αναφορικά με την σύζευξη ίχνους / σχεδίου πτήσης, τα δεδομένα του σχεδίου πτήσης προσαρτώνται στην πληροφορία του ίχνους του συστήματος που μεταβιβάζεται στο κεντρικό ενσωματωμένο σύστημα υπολογιστών αλληλεπίδρασης ανθρώπου μηχανής (MMI CSCI). 5.2 Παρακολούθηση τήρησης της διαδρομής (RAM): Αυτή η δυνατότητα εκτελείται σε κάθε ανανεωμένο ίχνος του συστήματος και ελέγχει την απόκλιση του ίχνους από την διαδρομή του σχεδίου πτήσης, πέραν των προκαθορισμένων ορίων. 5.3 Παρακολούθηση τήρησης του επιπέδου πτήσης (CLAM): Αυτή η δυνατότητα εκτελείται σε κάθε ανανέωση του ίχνους του συστήματος και ελέγχει το πραγματικό επίπεδο πτήσης του αεροσκάφους έναντι της εξουσιοδότησης. 5.4 Αυτόματη αναφορά θέσης (APR): Η δυνατότητα αυτόματης αναφοράς θέσης στέλνει αναφορές στην λογισμική υπομονάδα του επεξεργαστού σχεδίων πτήσης (FDP CSCI) για κάθε προκρινόμενη θέση διαδρομής (εκτεινόμενη διαδρομή του σχεδίου πτήσης). Επεξεργαστής σχεδίων πτήσης (FDP-Flight Data Processor) Οι κύριες λειτουργίες που θα πρέπει να εκτελεί ο επεξεργαστής σχεδίων πτήσης (FDP) είναι οι εξής: 1. Απόκτηση και δημιουργία του σχεδίου πτήσης. 2. Εξέλιξη του σχεδίου πτήσης. 2.1 Διαχείριση των συμβάντων σχεδίου πτήσης. 2.2 Συντονισμός με τα γειτονικά κέντρα. 2.3 Τροποποίηση των σχεδίων πτήσης. 3. Έλεγχος του σχεδίου πτήσης. 4. Υπολογισμός της προκαθορισμένης τροχιάς με βάση το σχέδιο πτήσης. 4.1 Ανάλυση διαδρομής. 4.2 Υπολογισμός προφίλ. 4.3 Καθορισμόςλίστας διασταυρούμενων τομέων. 4.4 Υπολογισμός εκτιμώμενων χρόνων. 4.5 Αποστολή και λήψη μηνυμάτων από τις έδρες. 5. Παρακολούθηση και ενημέρωση του σχεδίου πτήσης σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα αυτόματης ή χειροκίνητης επιλογής. 6. Διαχείριση κωδίκων δευτερεύοντος ραντάρ επιτήρησης. 6.1 Αυτόματη διαχείριση κωδικών δευτερεύοντος ραντάρ επιτήρησης. 6.2 Χειροκίνητη διαχείριση κωδικών δευτερεύοντος ραντάρ επιτήρησης. 6.3 Ιδιαίτερη περίπτωση VFR πτήσεων. 6.4 Εκτύπωση αντιγράφου εκχωρούμενων κωδικών. 6.5 Επιχειρησιακή χρήση. 6.6 Επιπτώσεις εκχώρησης κωδικών δευτερεύοντος ραντάρ επιτήρησης και σχετικές προειδοποιήσεις. 7. Επεξεργασία μηνυμάτων. 7.1 Επεξεργασία μηνυμάτων AFTN (τυποποίηση ICAO ή ADEXP). 24

25 ΕΠΧ_230 ΕΠΧ_240 ΕΠΧ_ Επεξεργασία μηνυμάτων OLDI (τυποποίηση ICAO ή ADEXP). 7.3 Επεξεργασία μηνυμάτων μετεωρολογίας. 7.4 Επεξεργασία μηνυμάτων QNH. 7.5 Διαχείριση ουράς. 8. Διαχείριση επαναλαμβανόμενων σχεδίων πτήσης (RPL). 8.1 Μεταφορά αρχείων. 8.2 Εξαγωγή των επαναλαμβανόμενων σχεδίων πτήσης και αντιγραφή στην βάση δεδομένων σχεδίων πτήσης. 8.3 Πρόσβαση του χρήστη στο τρέχον αρχείο επαναλαμβανόμενων σχεδίων πτήσης. 9. Δημιουργία ημερήσιου αρχείου πτήσεων ARR, DEP συμπεριλαμβανομένων των Terminated και Cancelled (TFL_Report) με τις πληροφορίες που θα συμφωνηθούν με την ΥΠΑ. 10. Διαχείριση της διαθεσιμότητας Το σύστημα να βασίζεται σε αρχιτεκτονική διττών εξυπηρετητών για τη διασφάλιση της πλήρους διαθεσιμότητας. 11 Συλλογή δεδομένων για τα τέλη πτήσεων και για σκοπούς στατιστικής επεξεργασίας. 12 Διαχείριση λωρίδων (strip) προόδου πτήσεων σε ηλεκτρονική και χάρτινη μορφή. 13 Επιτήρηση (supervision) και διαχείριση των παραμέτρων σχετικών με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 14 Επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομένων Γεωγραφικά δεδομένα (όπως αεροδρόμια, SIDs STARs αεροδιάδρομοι) κ.λ.π Δεδομένα αεροσκαφών (τύποι αεροσκαφών και κλάσεις επιδόσεων). 15. Εγγύηση της ακεραιότητας και ασφάλειας του συστήματος. Επιχειρησιακό υποσύστημα οθονών Γενικά Για την παροχή των προβλεπόμενων εξυπηρετήσεων, το επιχειρησιακό υποσύστημα οθονών απεικόνισης θα αποτελείται από 8 έγχρωμες οθόνες τοποθετημένες όπως αναλύονται παρακάτω: 4 έγχρωμες οθόνες 2Κ x 2Κ τοποθετημένες σε αντίστοιχες έδρες εργασίας (κονσόλες) που θα εγκατασταθούν στο χώρο της μονάδας Προσέγγισης, από μία στις θέσεις εργασίας APP-SUP, RAC-A, RAC-D και PLC. 3 έγχρωμες οθόνες 21 διαγωνίως, τοποθετημένες σε αντίστοιχες έδρες εργασίας που θα εγκατασταθούν στον ΠΕΑ μία για τη θέση LOC μια SUP και μια ST-BY. 1 έγχρωμη οθόνη 21 διαγωνίως, τοποθετημένη σε έδρα εργασίας που θα εγκατασταθεί στο κέντρο εξοπλισμού(tct). Οι οθόνες θα είναι κατασκευασμένες με τη νεότερη τεχνολογία (TFT LCD).Όλες οι οθόνες θα διαθέτουν τις ίδιες δυνατότητες και λειτουργίες. Η σχεδίαση των οχτώ (8) εδρών εργασίας θα είναι τέτοια που να επιτρέπει την εγκατάσταση εξοπλισμού επικοινωνιών φωνής (A/G και G/G), ενδεικτών έντασης / διεύθυνσης ανέμου και να διαθέτει χώρους τοποθέτησης των πλαστικών υποδοχών για τις χάρτινες λουρίδες προόδου πτήσεως καθώς και του απαιτούμενου για τον χειρισμό της οθόνης περιφεριακού εξοπλισμού (π.χ. Keyboard, mouse). Οι λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό και τον εξοπλισμό των εδρών εργασίας θα συμφωνηθούν κατά την διάρκεια των DFS. Οι πληροφορίες επιτήρησης που θα παρέχονται στις οθόνες θα δίδουν την δυνατότητα στις μονάδες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας να έχουν μία όσο το 25

26 ΕΠΧ_260 ΕΠΧ_270 ΕΠΧ_280 δυνατόν γρήγορη και ακριβή εικόνα της κυκλοφορίας των αεροσκαφών στην περιοχή κάλυψης. Λειτουργικές απαιτήσεις Το επιχειρησιακό υποσύστημα οθονών θα αποτελείται από δύο ξεχωριστά περιβάλλοντα επεξεργασίας: Περιβάλλον on-line (ONL). Περβάλλον off-line (OFL). Τα παραπάνω περιβάλλοντα επεξεργασίας θα είναι ισοδύναμα τόσο λειτουργικά όσο και δομικά. Επίσης θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα, αυτάρκη και επιχειρησιακά μη αλληλοπαρεμβαλόμενα. Ο αριθμός των συσκευών που θα είναι κοινός και στα δύο περιβάλλοντα θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός (π.χ. οθόνες). ΕΠΧ_290 Στο περιβάλλον ONL θα λειτουργούν οι επιχειρησιακές οθόνες που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών Ε.Κ. ΕΠΧ_300 Στο περιβάλλον OFL θα είναι δυνατή η λειτουργία Replay (π.χ. οθόνη stand-by) καθώς και η προετοιμασία και δοκιμαστική απεικόνηση ενδεχόμενων μελλοντικών αλλαγών σε στατικούς χάρτες (static maps) και γενικά τροποποιήσεων ή και βελτιώσεων στο Human Machine Interface (HMI) των οθονών. Προς τούτο είναι απαραίτητο να δοθεί, από τον προμηθευτή, η απαραίτητη εκπαίδευση και το λογισμικό για την προσαρμογή του ΗΜΙ των οθονών κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των. ΕΠΧ_310 Τα δεδομένα από το MLAT/WAM καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ασφαλή παροχή υπηρεσιών Ε.Κ., θα πρέπει να απεικονίζονται στις οθόνες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη και εύκολη αφομοίωσή τους από τους Ε.Ε.Κ. ΕΠΧ_320 Μεγάλη σημασία θα δοθεί στα ποιοτικά χαρακτηριστικά απεικόνισης όλων των δεδομένων που θα παρουσιάζονται στις οθόνες (font/point size, foreground/backround colour, flash/invert κ.λ.π.) ΕΠΧ_330 Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να είναι έτοιμος να επιδείξει το προτεινόμενο από αυτόν ΗΜΙ, κατά την διάρκεια της φάσης αξιολόγησης των προσφορών. ΕΠΧ_340 Επιχειρησιακές λειτουργίες οθονών ΕΠΧ_350 ΕΠΧ_360 Οι επιχειρησιακές λειτουργίες των οθονών που θα προταθούν από τους υποψήφιους προμηθευτές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε κάθε οθόνη, ανεξάρτητα από τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσεως εργασίας. Οι λεπτομέρειες υλοποίησης των κατωτέρω απαιτήσεων, για την ασφαλή παροχή υπηρεσιών Ε.Κ.,θα αποφασιστούν κατά την διάρκεια σύνταξης των DFS. Απεικόνιση όλων των συμβατικών πληροφοριών επιτήρησης Δεδομένα MLAT/WAM υπό μορφή tracks (συνθετική και reconstituted primary raw video απεικόνιση). Δεδομένα προειδοποιητικής συνέγερσης εμπλοκής, conflict alerts (tracks & message) STCA, MSAW. Δεδομένα καιρού. Στατικούς χάρτες (static maps). Δυναμικούς χάρτες (dynamic maps). 26

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Φ Ν Ι Κ Ε Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Υ Ε

Σ Ε Φ Ν Ι Κ Ε Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Υ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Γ.Δ.Υ.Π.Τ. ΑΕΡΟΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Σ Ε Φ Ν Ι Κ Ε Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Υ Ε Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ. 1. Επιδόσεις

Α. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ. 1. Επιδόσεις Α. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ 1. Επιδόσεις 1.1. Το αεροσκάφος να έχει δυνατότητα εκτέλεσης αποστολής προστασίας αλιευτικών πόρων σε περιοχή ελέγχου αλιείας που απέχει τουλάχιστον 180 Ν.Μ. (330 km) από το αεροδρόμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για το έργο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ AIS ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ):#300.000 ευρώ# ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Το αντικείμενο του περιγραφόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Πίνακας περιεχομένων Συντομογραφίες Ακρωνύμια - Αρκτικόλεξα Έργου 3 A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 3 A.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 / 48 1. Γενικά 1.1 Το ΥΕΝ προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων Αρ. Διακήρυξης: 37496/16-5-2012

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΑΙΟΥ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 291.923,46 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 359.084,30 συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: ΔΡΟΥΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17/05/2006

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας. Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ)

Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας. Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) ΥΠΑ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Civil Aviation Authority ΟΜΕΟΔΕΚ Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας Σύνθεση της Ομάδας Νίκος Παπαδόπουλος, συντονιστής Επαμεινώνδας Αμωράτης Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΒΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο εργασιών Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας Air Traffic Management Terminology Working Group

Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας Air Traffic Management Terminology Working Group ΥΠΑ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Civil Aviation Authority ΟΜΕΟΔΕΚ Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας Air Traffic Management Terminology Working Group Σύνθεση της Ομάδας Νίκος Παπαδόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενική περιγραφή Το εξωτερικό δίκτυο υδροδότησης του Δήμου Ωρωπού τροφοδοτείται κατ' αποκλειστικότητα από τις γεωτρήσεις στην περιοχή της Μαυροσουβάλας. Η ποσότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS» Σελίδα από 35 . ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3.. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ VTMIS...3.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΟΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ, ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα