ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤ. ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: ΠΡΟΓΡ.:... ΚΑΠ.: ΚΑΦ : ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ/ΦΗΣ Συντάκτες: 1. ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ( Β, ΤΕ4) 2. ΜΑΡΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Επγός, ΤΤΗ) 3. ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( Β, ΤΕ4) 4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ (Επγός, ΕΑ) 5. ΝΕΦΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( Σγός, ΜΕ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ MLAT/WAM Α/Δ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Έκδοσης : 0.4 Ημερομηνία : 30/05/2014 Κατάσταση : Τελική Χρήση : 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΔΟΜΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Κεφ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 2 ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4 ΣΥΣΤΗΜΑ MLAT/WAM 4.1 ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ MLAT/WAM 4.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ WAM 4.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ WAM 4.4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞAΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ WAM 4.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ADS-B 4.6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ADS-B 4.7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ADS-B 4.8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 4.9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 4.10 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ-(SURVEILLANCE DATA PROCESSΙNG SYSTEM-SDPS) 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ (FLIGHT DATA PROCESSING SYSTEM-FDPS) 7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ RADAR (OPERATING DISPLAY SYSTEM) 8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 9 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 10 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) Β ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Γ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 10 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 11 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 16 ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 19 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Κ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ MLAT/WAM ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (SDPS-SURVEILLANCE DATA PROCESSOR SYSTEM) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ (FDP-FLIGHT DATA PROCESSOR) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΟΘΟΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΟΘΟΝΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΥΚΟΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ / ΑΛΛΑΓΗ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ TRACK ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΗΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ (CODE-CALLSIGN ASSOCIATION). 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 29 ΣΥΣΤΗΜΑ MLAT/WAM ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ MLAT/WAM ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WAM/ADS-B ΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ( GROUND STATIONS) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ WAM ΛΗΨΗ ΣΗΜΑΤΟΣ 1090 MHZ ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1030 MHZ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΟΥ (OUTPUT DATA MANAGEMENT) ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WAM ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (SYSTEM SECURITY) ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ/ΔΟΚΙΜΩΝ (BUILT IN TEST EQUIPMENT) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ WAM ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (PROBABILITY OF DETECTION) ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΕΣΗΣ (PROBABILITY OF POSITION DETECTION: PD) ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (PROBABILITY OF FALSE DETECTION: PFD) ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑ (PROBABILITY OF CODE DETECTION) ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑ (PROBABILITY OF FALSE CODE DETECTION) ΑΚΡΙΒΕΙΑ (ACCURACY) ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (HORIZONTAL POSITION ACCURACY)

4 ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (SPEED AND HEADING ACCURACY) ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (RESOLUTION) ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ (POSITION DETECTION) ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ MODE A/C (MODE A/C CODE DETECTION) ΕΡΩΤΗΣΗ (INTERROGATION) ΕΡΩΤΗΣΗ MODE S ΕΡΩΤΗΣΗ MODE A/C ΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (REFERENCE AND MONITORING TRANSPONDER: RMTR) ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ (SYNCHRONIZATION) ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (UPDATE INTERVAL) ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (PROCESSING DELAY) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΩΝ (TARGET CAPACITY) ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (BUILT-IN TEST EQUIPMENT) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ WAM ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ (MESSAGE PROCESSING) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΟΥ (DATA OUTPUT) ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΔΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA OUTPUT MODES) ΜΟΡΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΟΥ (DATA OUTPUT FORMAT) ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΧΟΥ (TARGET REPORT) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΗΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA SOURCE IDENTIFIER) ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΧΟΥ( DESCRIPTOR) ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ (TIME OF DAY) ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (WGS-84 COORDINATES) ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΘΕΣΗΣ (HORIZONTAL) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ (MODE 3/A CODE OR AIRCRAFT IDENTIFICATION) ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (PRESSURE ALTITUDE) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ (AIRCRAFT ADDRESS) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΗΣΗΣ (FLIGHT STATUS), ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ TRANSPONDER /ACAS CAPABILITY SPECIAL POSITION IDENTIFICATION (SPI) ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (EMERGENCY CODES) ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ (WARNING/ERROR) ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΧΝΟΥΣ (TRACK NUMBER) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΧΝΟΥΣ (TRACK STATUS) ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (CARTESIAN COORDINATES) ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΊΧΝΟΥΣ (CALCULATED TRACK VELOCITY) ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ (CALCULATED ACCELERATION) ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΎΨΟΣ (CALCULATED HEIGHT) ΔΕΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (RESOLUTION ADVISORY REPORT) ΜΗΝΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (STATUS AND SERVICE MESSAGE) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ( OPTIONAL STATUS DATA) ΔΟΜΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (MESSAGE MAPPING) ΔΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΧΟΥ WAM ΣΕ ASTERIX CAT ΔΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ WAM ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ASTERIX CAT ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΥ WAM ΣΕ ASTERIX CAT ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ WAM ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ASTERIX CAT ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ /ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ADS-B ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ADS-B ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 1090 ES (1090 ES RECEPTION AND DECODING FUNCTION) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΑΞΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (REPORT ASSEMBLY FUNCTION) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (REPORT FILTERING)

5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑΣ UTC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ/ΔΟΚΙΜΩΝ (BUILT-IN TEST EQUIPMENT - BITE) ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ADS-B ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ADS-B ΚΑΛΥΨΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (PROBABILITY OF DETECTION) ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΕΣΗΣ (PD) ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑ (PROBABILITY OF CODE DETECTION) ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑ (PROBABILITY OF FALSE CODE DETECTION) ΑΚΡΙΒΕΙΑ (ACCURACY) ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (TIME OF MESSAGE RECEPTION ACCURACY) ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA ACCURACY) ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (UPDATE INTERVAL) ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (SYSTEM LATENCY) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (SYSTEM CAPACITY) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (OVERALL CAPACITY) ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΣΤΟΧΩΝ (TARGET OVERLOADS) ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (COMMUNICATIONS OVERLOADS) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΚΤΗ (RECEIVER CHARACTERISTICS) ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΔΕΚΤΗ (RECEIVER SENSITIVITY) ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΚΤΗ (RECEIVER SIGNAL DYNAMIC RANGE) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ADS-B ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΤΥΠΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ MODE S (DUPLICATE MODE S ADDRESS PROCESSING) ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (REPORTS AND TRANSMISSION MODES) ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA DRIVEN) ΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (PERIODIC TRANSMISSION MODE) ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΤΟΧΟΥ (TARGET ACQUISITION) ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (STATUS REPORTS) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ TECHNICAL MONITORING AND CONTROL SYSTEM-TMCS ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ SURVEILLANCE DATA PROCESSING SYSTEM-SDPS ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (SDPS-SURVEILLANCE DATA PROCESSING SYSTEM) ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (SDPS- SURVEILLANCE DATA PROCESSOR SYSTEM) ΤΥΠΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ SDPS ΙΧΝΗΛΑΣΙΑ, ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ (TRACKING, CORRELATION AND SENSOR FUSION) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAFETY NETS)

6 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (SHORT TERM CONFLICT ALERT- STCA) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΨΟΥΣ (MINIMUM SAFE ALTITUDE WARNING-MSAW) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (AREA PENETRATION WARNING-APW) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (DANGER AREA INFRIGEMENT WARNING-DAIW) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (ROUTE ADHERENCE MONITORING-RAM) ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (SURVEILLANCE CHAIN) ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (COOPERATIVE SURVAILLANCE CHAIN) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (SDPS) ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ (AIRCRAFT IDENTIFICATION) ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (TIME OF APPLICABILITY) ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗ (AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANC- BROADCAST ADS-B) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (AVAILABILITY) ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (INTEGRITY) ΣΥΝΕΧΕΙΑ (CONTINUITY) ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ (TIMELINESS) ΑΚΡΙΒΕΙΑ (ACCURACY) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ (EXTRAPOLATE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΜΑΚΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (COASTED) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΙΧΝΟΥΣ ΠΤΩΣΗ ΙΧΝΟΥΣ (TRACK-DROP) ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΧΝΟΥΣ (TRACK-SWOP) ΊΧΝΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ (GHOST-TRACK) ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΟΥΣ (SPLIT TRACK) ΑΠΟΡΙΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΧΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΧΝΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ FLIGHT PLAN PROCESSING SYSTEM-FDPS ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ (FDP-FLIGHT DATA PRCOCESSOR) ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ (FDP-FLIGHT DATA PROCESSOR) ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ (EXTERNAL INTERFACES) ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ (ON LINE DATA INTERCHANGE-OLDI) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΤΗΣΗΣ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

7 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ (HMI) ΈΝΑΡΞΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ OLDI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (FACILITIES) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ OPERATING DISPLAY SYSTEM ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (CWPS) GRAPHIC CONTROLLER GRAPHIC CONTROLLER ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ (APP SDD SCREEN) ΟΘΟΝΗ ΠΥΡΓΟΥ - ΠΕΑ (TWR SCREEN) ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ LOCAL AREA NETWORK CWP SOFTWARE ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ CWPS ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ-RESPONSE TIME ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-WAN ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.97 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (LINE REPLACEABLE UNIT - LRU) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SHOP REPLACABLE UNIT - SRU) ΕΜΠΟΡΙΚΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (COMMERCIAL OFF THE SHELF - COTS) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (OFF THE SELF - OTS) ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ (RELIABILITY) ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΒΛΑΒΩΝ (MEAN TIME BETWEEN FAILURE, MTBF) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (AVAILABILITY) ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ (MAINTAINABILITY) ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (MEAN TIME TO REPAIR- MTTR) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ (RAM) ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ (RAM) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ RAM ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ LRU, SRU Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (SUPPORTABILITY) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΛΙΣΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (H/W) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (S/W) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΈΛΕΓΧΟΙ ON-LINE ΈΛΕΓΧΟΙ OFF-LINE ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (STUDY REPORTS) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (CHECK LISTS) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ BITE ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (SYSTEM INSPECTION AND TEST DOCUMENTATION) ΠΛΑΝΟ ΕΛΕΓΧΩΝ (TEST PLAN)

9 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ (FACTORY ACCEPTANCE TESTS - FΑT) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SITE ACCEPTANCE TESTS SAT) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (QUALITY CONTROL DOCUMENTATION) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (DETAILED FUNCTIONAL SPECIFICATIONS DFS) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΥΠΟΣ 1Α : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΥΠΟΣ 1Β :ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΙ / OPS / CWPS ΤΥΠΟΣ 2 : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΚ ATCO) ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (TECHNICAL ASSISTANCE - T.A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ (PROJECT MANAGER) ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ (PROGRESS MEETINGS) ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (HARDWARE-SOFTWARE) ΈΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ (FACTORY ACCEPTANCE TESTS- FAT) ΈΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SITE ACCEPTANCE TESTS -SAT) ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 125 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.127 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 135 ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 135 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 10

11 ΕΙΣ_10 ΕΙΣ_20 ΕΙΣ_30 ΕΙΣ_40 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καταγραφεί: Η σύνθεση. Τα επιχειρησιακά και τεχνικά χαρακτηριστικά. Η διαδικασία απόκτησης. Η εγκατάσταση. Η ολοκληρωμένη λογιστική υποστήριξη. Οι έλεγχοι αποδοχής και, Η διαχείριση της Σύμβασης, για την προμήθεια-εγκατάσταση συστήματος Επιτήρησης MLAT/WAM για ανάγκες του Αεροδρομίου Χανίων (LGSA), αποτελούμενο από συστήματα/υποσυστήματα, επεξεργασίας δεδομένων πολλαπλών πηγών Επιτήρησης (Multi-Sensor Data Processing System), επεξεργασίας δεδομένων πτήσης (Flight Data Processing System), απεικόνισης επιχειρησιακών δεδομένων (Operational Display System), απομακρυσμένου ελέγχου και επιτήρησης (Remote Control and Monitoring System), καθώς και όλων των απαραίτητων υποδομών υποστήριξης (αδιάλειπτη παροχή ισχύος, προστασία,ασφάλεια κλπ). Η προδιαγραφή έχει οργανωθεί σε δέκα κεφάλαια, ως εξής: 1. Εισαγωγή-αντικειμενικός σκοπός 2. Μορφή προσφορών 3. Επιχειρησιακές απαιτήσεις 4. Σύστημα MLAT/WAM 4.1 Γενικά-σύνθεση MLAT/WAM 4.2 Λειτουργικές απαιτήσεις WAM 4.3 Απαιτήσεις απόδοσης WAM 4.4 Επεξεργασία μηνυμάτων και εξαγωγή δεδομένων WAM 4.5 Λειτουργικές απαιτήσεις ADS-B 4.6 Απαιτήσεις απόδοσης ADS-B 4.7 Επεξεργασία μηνυμάτων και εξαγωγή δεδομένων ADS-B 4.8 Σύστημα επεξεργασίας 4.9 Σύστημα τεχνικής παρακολούθησης και ελέγχου 4.10 Καταγραφή και αναπαραγωγή δεδομένων 5. Επεξεργαστής δεδομένων επιτήρησης (SURVEILLANCE DATA PROCESSΙNG SYSTEM-SDPS) 6. Σύστημα επεξεργασίας σχεδίων πτήσης (FLIGHT DATA PROCESSING SYSTEM- FDPS) 7. Σύστημα απεικόνισης πληροφοριών (OPERATING DISPLAY SYSTEM) 8. Γενικές τεχνικές απαιτήσεις -απαιτήσεις εγκατάστασης 9. Ολοκληρωμένη λογιστική υποστήριξη 10. Εκτέλεση σύμβασης έλεγχοι αποδοχής Παραρτήματα Α. Πίνακας βαθμολογίας συστήματος (τεχνικής αξιολόγησης) Β. Σύνθεση υλικού Γ. Συντομογραφίες Αξιολόγηση Προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον Νόμο περί Προμηθειών Δημοσίου, Π.Δ 118/2007 ( ΦΕΚ 150 Α / ). Το σύστημα που προδιαγράφεται θα εγκατασταθεί στους χώρους του Αεροδρομίου Χανίων και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, σε κατάλληλες τοποθεσίες, κατόπιν μελέτης προσδιορισμού των θέσεων (site survey). 11

12 ΕΙΣ_50 ΕΙΣ_60 ΕΙΣ_70 ΕΙΣ_80 Ο προμηθευτής πρέπει να αναλάβει την προμήθεια, εγκατάσταση, έλεγχο και προετοιμασία του συστήματος για επιχειρησιακή εκμετάλλευση με την μορφή προγράμματος «με το κλειδί στο χέρι» (turn key project ). Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τη διασύνδεση και την καλωδίωση όλων των μονάδων - υποσυστημάτων και για την προμήθεια όλων των απαραιτήτων καλωδιώσεων και δικτυακού εξοπλισμού στα πλαίσια αυτών των προδιαγραφών. Είναι επίσης υπεύθυνος για τη διασύνδεση με τα εν λειτουργία συστήματα της ΥΠΑ και ΠΑ που βρίσκονται σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Χρόνος εγκατάστασης και αποδοχής στους χώρους εγκατάστασης Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την ημερομηνία παραλαβής αυτού (υπογραφή του Πρωτοκόλλου Ποσοτικής Παραλαβής), δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους δεκαοκτώ (18) μήνες. Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των τεχνικών και επιχειρησιακών ελέγχων αποδοχής στους χώρους εγκατάστασης (Site Acceptance Tests) δεν θα ξεπερνά τους 6 μήνες. Βασική σύνθεση συστήματος Η προμήθεια θα περιλαμβάνει τα παρακάτω συστήματα/υποσυστήματα : Αισθητήρα επιτήρησης MLAT/WAM. Επεξεργασίας δεδομένων πολλαπλών πηγών επιτήρησης (Multi-Sensor Data Processing System τύπου RFPS/RDPS/SDPDS για δυνατότητα συνδυασμού δεδομένων επιτήρησης Mode-S, ADS-B, MLAT κλπ. Επεξεργασίας σχεδίων πτήσης (Flight Data Processing Subsystem FDPS) με δυνατότητα ανταλλαγής/επεξεργασίας και ψηφιακών μηνυμάτων επικοινωνίας (βλ. OLDI κλπ). Απεικόνισης επιχειρησιακών δεδομένων (Operational Display System (ODS), HMI, CWPs, etc). Εγγραφής και αναπαραγωγής επιχειρησιακών δεδομένων και χειρισμών. Υλοποίησης λειτουργιών TCA και MSAW. Αυτοματοποιημένου απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης λειτουργίας και επιδόσεων (Remote Control and Monitoring System -RCMS) καθώς και πλατφόρμας προγραμματισμού/ρύθμισης παραμέτρων λειτουργίας. Υποδομών διατήρησης της καλής λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων επιτήρησης (αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας /ΗΖ, αντικεραυνικήςπροστασίας/γείωσης, κλιματισμού, πυρόσβεσης,περίφραξης, συναγερμού έναντι εισβολών, φωτισμού κλπ). 12

13 ΕΙΣ_90 Ακολουθούμενα πρότυπα και αναφορές Τα παρακάτω διεθνή πρότυπα και αναφορές να ακολουθούνται, στις πλέον πρόσφατες εκδόσεις και τροποποιήσεις αυτών έως την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης: ICAO Annex 2, Rules of the Air ICAO Annex 6 - Operation of Aircraft, Part I - International Commercial Air Transport - Aeroplanes ICAO Annex10- Aeronautical Telecommunications, Volume II-Communications Procedures including those with PANS status ICAO Annex 10- Aeronautical Telecommunications, VOL III-Communication Systems, Amendment 80 ICAO Annex 10- Aeronautical Telecommunications, Volume IV-Surveillance and Collision Avoidance Systems, including proposed amendment 82 ICAO Annex 11 to the convention on International Civil Aviation - Air Traffic Services, Thirteenth edition, July 2001 ICAO Annex 14 - Aerodromes ICAO Annex 15 - Aeronautical Information Services REF9 ICAO Air Traffic Management - Procedures for Air Navigation Services, Document 4444, Fourteenth edition - proposal to update Amendment 4 to include ADS-B procedures in Chapter 8 Surveillance Services. ICAO Doc ABC - ICAO Abbreviations and Codes ICAO Doc 8071 ICAO Doc 9864 ICAO Circular Assessment of ADS-B to support Air Traffic Services and guidelines for implementation 13

14 EK 552/2004 (SES Interoperability Regulation) EK 1032/2006 (Exchange of flight Data / OLDI IR) EK 1033/2006-EK 929/2012 (Flight Plans IR) EK 633/2007 (FMTP IR) EK 1035/2011 (Common Requirements) EK 482/2008 (ATM Software Safety Assurance IR) EK 29/2009 (Data Link Services-CPDLC IR) EK 262/2009 (Mode-S IC Allocation IR) EK 1206/2011 (Aircraft Identification IR) EK 1207/2011 (Surveillance Systems Performance & Interoperability IR) EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange, Part 1, All Purpose Structured Eurocontrol Surveillance Information Exchange (ARTERIX), SUR.ET1.ST STD EUROCONTROL Standard Document for Flight Data Exchange Interface Control Document, Part 2, TCP/IP, COM.ET1.ST12-STD EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange, Part 7: Category 010, Transmission of Monosensor Surface Movement Data, SUR.ET.ST STD-07-01, Edition 1.1, March 2007 EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange, Part 18: Category019, Multilateration System Status Messages,SUR.ET1.ST STD-18-02, Edition 1.2, August 2009 EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange, Part 14: Category 020, Multilateration Data, SUR.ET1.ST STD-14-02, Edition 1.2, April 2010 EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange, Part 14 Appendix A: Category 020, Coding Rules for "Reserved Expansion Field", SUR.ET1.ST STD-14-02, Edition 1.2, April 2010 EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange, Part 12: Category 021 Ed. 0.23, ADS-B Messages, SUR.ET1.ST STD-12-01, Edition 0.23, November 2003 EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange, Part 12: Category 021 Ed. 1.4, ADS-B Messages, SUR.ET1.ST STD-12-01, Edition 1.4, July 2009 EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange Part 16: Category 023 CNS/ATM Ground Station Service Messages,SUR.ET1.ST STD-12-01, Edition 1.2, March 2009 EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange Part 16: Category 034 Monoradar Service Messages (Part 2b - next version of Cat 002), SUR.ET1.ST STD-02b-01, Edition 1.27, May 2007 EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange Part 4: Category 048, Transmission of Monoradar Target Reports (Part 4 - next version of Cat 001), SUR.ET1.ST STD-04-01, Edition 1.17, July 2010 EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange Part 4: Category 048 Appendix A, Coding rules for "Reserved Expansion Field, SUR.ET1.ST STD-04-01, Edition 1.3, April 2007 EUROCONTROL Standard Document for Surveillance Data Exchange Part 20: Category 247 Version Number Exchange, Edition 1.2, February 2008 EUROCONTROL Standard Document for Radar Surveillance in En-Route Airspace and Major Terminal Areas, SUR.ET1.ST STD-01-01, Edition 1.0 March 1997 EUROCONTROL Standard Document for Radar Surveillance in En-Route Airspace and Major Terminal Areas EUROCONTROL Recommendations for ANS Software, SAF.ET1.ST GUI-01-00, Dec 2005 EUROCAE ED-12B / RTCA DO-178B: Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification, October 1999 EUROCAE ED-73C / RTCA DO-181D: MOPS for Secondary Surveillance Radar Mode S Transponders, September

15 EUROCAE ED-78A / RTCA DO-264: Guidelines for Approval of the Provision and Use of air Traffic Services Supported by Data Communications, March EUROCAE ED-102 / RTCA DO-260: Minimum Operational Performance Standards for 1090 MHz Automatic Dependent Surveillance - Broadcast (ADS-B), September 2000 RTCA DO-260A: Minimum Operational Performance Standards for 1090 MHz Automatic Dependent Surveillance - Broadcast (ADS-B), April 2003 EUROCAE ED-102A / RTCA DO-260B: Minimum Operational Performance Standards for 1090 MHz Extended Αποκριτή (squitter) ADS-B and TIS-B, December 2009 EUROCAE ED-109 / DO-278B, Guidelines for Communication, Navigation, Surveillance and Air Traffic Control (CNS/ATM) Systems Software Integrity Assurance, March 2002 EUROCAE ED-114: MOPS for Global Navigation Satellite GBAS Ground Equipment to support Category I operations, September 2003 EUROCAE ED-117: MOPS for Mode S Multilateration Systems for Use in ASMGCS, November 2003 EUROCAE ED-120/RTCA DO-290: Safety and Performance Requirements for Air Traffic Data Link Services in Continental Airspace, May 2004 EUROCAE ED-126/RCTA DO-303H: Safety, Performance and Interoperability Requirements Document for ADS-B NRA Application,December 2006 EUROCAE ED-129: Technical Specification for a 1090 Mhz Extended Αποκριτή (squitter) ADS-B Ground station, DRAFT, August 2009 EUROCAE ED-142 / RTCA DO-318: Wide Area Multilateration (WAM) Technical Specification, WORKING DRAFT October 2009 EUROCAE ED-161/RTCA DO-318: Safety, Performance and Interoperability Requirements Document for ADS-B-RAD Application,September 2009 RTCA DO-208: Minimum Operational Performance Standards for Airborne Supplemental Navigation Equipment Using Global Positioning System (GPS) RTCA DO-229C: Minimum Operational Performance Standards for Global Positioning System/Wide Area Augmentation System Airborne Equipment RTCA DO-242A: Minimum Aviation System Performance Standards for ADS-B, December 2006 RTCA DO-283A: Minimum Operational Performance Standards for Required Navigation Performance for Area Navigation, October 28, 2003 RTCA DO-286B: Minimum Aviation System Performance Standards for TIS-B, October 2007 EC REGULATION No 552/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 10 March 2004 on the interoperability of the European Air Traffic Management network (the interoperability Regulation) EC REGULATION No 482/2008 of 30 May 2008 establishing a software safety assurance system to be implemented by air navigation service providers and amending Annex II to Regulation (EC) No 2096/2005 EUROCONTROL Recommendations for ANS Software SAF.ET1.ST GUI-01-00, December 2005 Directive 2006/95/EC Electrical Equipment - Low Voltage Directive (LVD); Directive 2004/108/EC Electromagnetic compatibility (EMC); Directive 2002/96/EC Waste electrical and electronic equipment (WEEE); Directive 2002/95/EC Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment; and Directive 92/58/EC Health and safety signs and markings. 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16

17 ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν: ΜΠΡ_10 Πλήρεις αναλυτικές, επεξηγηματικές απαντήσεις, ή/και σχόλια (όχι απλή ένδειξη συμμορφώσεως ΝΑΙ) σε κάθε παράγραφο των τεχνικών προδιαγραφών, στις στήλες συμμόρφωσης. ΜΠΡ_20 Η ΥΠΑ επιφυλάσσεται να κρίνει οικονομοτεχνικά την αποδοχή για τυχόν πρόσθετες δυνατότητες, οι οποίες παρέχονται από το προσφερόμενο σύστημα και δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές. ΜΠΡ_30 Πλήρη περιγραφή των τεχνικών, λειτουργικών και κατασκευαστικών λεπτομερειών του προσφερόμενου συστήματος καθώς και γενικά και ειδικά διαγράμματα. ΜΠΡ_40 Πλήρη σαφή και αναλυτικά οικονομικά στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η κατακύρωση του παρόντος διαγωνισμού χωρίς να χρειαστεί να ζητήσει η ΥΠΑ συμπληρωματικά στοιχεία. ΜΠΡ_50 Πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων και πλήρη γενικό κατάλογο ανταλλακτικών και παρελκόμενων του προσφερόμενου συστήματος χωρίς τιμές μονάδος. Οι τιμές μονάδος του εν λόγω καταλόγου θα περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά. ΜΠΡ_60 Η προσφορά (τεχνική και οικονομική) συμπεριλαμβανομένης της λίστας συμμόρφωσης πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα. Επιπλέον τεχνικά στοιχεία των προσφορών, συμπεριλαμβανομένου συναφούς έντυπου υλικού καθώς και τα εγχειρίδια (technical, operational manuals) που θα συνοδεύουν την προσφορά, μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. ΜΠΡ_70 Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο του εξοπλισμού. Προσφορές που αφορούν μέρος αυτού θα αποκλείονται του διαγωνισμού. Θα περιλαμβάνεται επίσης και ο optional (με δυνατότητα επιλογής) εξοπλισμός. ΜΠΡ_80 ΜΠΡ_90 ΜΠΡ_100 ΜΠΡ_110 ΜΠΡ_120 ΜΠΡ_130 Η ΥΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί το σύνολο, μέρος ή και τις επιλογές (options) του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ότι προσφέρεται σαν κατ επιλογή (optional) εξοπλισμός, πρέπει να περιγράφεται πλήρως τεχνικά και να αναφέρεται η τιμή του στην οικονομική προσφορά. Πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο και σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία ένα σύστημα όμοιο με αυτό που προδιαγράφεται. Ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει κατάλογο με τις θέσεις στις οποίες έχει εγκαταστήσει τέτοια συστήματα. Η ΥΠΑ δύναται να ζητήσει από τους προμηθευτές, κατά την περίοδο αξιολόγησης των προσφορών, την επίδειξη του συστήματος σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία προκειμένου να διαπιστώσει τα ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά, την λειτουργικότητα και τις επιδόσεις του συστήματος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ανταποκριθεί και να διευκολύνει την ΥΠΑ στο έργο της. Οποιαδήποτε πλεονεκτήματα του προσφερόμενου συστήματος, ή των όρων της προσφοράς, από τα οριζόμενα με αυτή τη προδιαγραφή πρέπει να σημειώνονται με παρατήρηση στη σχετική παράγραφο της προδιαγραφής και με συγκεκριμένη παραπομπή ή προσάρτημα. Προσφορές που περιέχουν ελλιπείς πληροφορίες και δεν περιγράφουν με σαφήνεια τις δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα ή τις αποκλίσεις του προσφερόμενου είδους, σε σχέση με τη παρούσα προδιαγραφή, θα θεωρηθούν ως ανεπαρκείς από την ΥΠΑ και θα αποκλείονται από τον παρόντα διαγωνισμό. 17

18 ΜΠΡ_140 Ξεχωριστή οικονομική προσφορά για κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές, όπου αυτό απαιτηθεί 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 19

20 ΕΠΧ_10 ΕΠΧ_20 ΕΠΧ_30 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι επιχειρησιακές απαιτήσεις ενός συστήματος MLAT/WAM. αποτελούμενο από συστήματα/ υποσυστήματα, επεξεργασίας δεδομένων πολλαπλών πηγών Επιτήρησης (Multi-Sensor Data Processing System), επεξεργασίας δεδομένων πτήσης (Flight Data Processing System), απεικόνισης επιχειρησιακών δεδομένων (Operational Display System), απομακρυσμένου ελέγχου και επιτήρησης (Remote Control and Monitoring System), καθώς και όλων των απαραίτητων υποδομών υποστήριξης (αδιάλειπτη παροχή ισχύος, προστασία, ασφάλεια κλπ). Επιχειρησιακή λειτουργία Το σύστημα θα λειτουργεί ανελλιπώς σε 24ωρη βάση, ανεξάρτητα από καιρικές συνθήκες και δεν θα έχει ανάγκη παρουσίας Τεχνικού Προσωπικού στις θέσεις εγκατάστασης, για την επιτήρηση της λειτουργίας του (unmanned). Περιοχή κάλυψης Το σύστημα θα παρέχει δεδομένα Επιτήρησης για την Τερματική Περιοχή του Αεροδρομίου Χανίων. Επιπλέον, θα απεικονίζονται δεδομένα Επιτήρησης που θα προέρχονται από τους αισθητήρες (radar Ηρακλείου, Κυθήρων, συστημάτων Π.Α κλπ) που θα συνδεθούν στο σύστημα Επεξεργασίας δεδομένων επιτήρησης (surveillance data processιng system-sdps). Η τερματική περιοχή του Αεροδρομίου όπως περιγράφεται στο AIP Greece ( AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS)., ορίζεται όπως ακολουθεί: LGSA ATS AIRSPACE 1. Designation and lateral limits CHANIA IOANNIS DASKALOGIANNIS CTR A circle, 10 NM radius centred at N E CHANIA IOANNIS DASKALOGIANNIS ATZ A circle, 5 NM radius centered at N E 2. Vertical limits MIL CTR : SFC to 5000 FT ALT MIL ATZ : SFC to 2000 FT ALT 3. Transition altitude FT ΕΠΧ_40 ΕΠΧ_50 Με την εκμετάλλευσή του θα προκύψει μεγιστοποίηση της Ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας της τερματικής Περιοχής του Αεροδρομίου Χανίων, όπου εκτελούνται πτήσεις στρατιωτικών (GAT και OAT) και πολιτικών αεροσκαφών διαφόρων τύπων και επιδόσεων. Θα συμβάλει επίσης στην αύξηση της χωρητικότητας της γειτνιάζουσας τερματικής περιοχής Ηρακλείου. Ενδεικτικά, για τις ανάγκες της Τερματικής περιοχής του Αεροδρομίου Χανίων, θα παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες με τη χρήση του συστήματος που προδιαγράφεται: Καθοδήγηση (vectoring) της αφικνούμενης IFR κυκλοφορίας προκειμένου 20

21 ΕΠΧ_60 ΕΠΧ_70 ΕΠΧ_80 ΕΠΧ_90 ΕΠΧ_100 ΕΠΧ_110 ΕΠΧ_120 να ευθυγραμισθεί στο τελικό ίχνος, δημοσιευμένης ενοργάνου διαδικασίας προσέγγισης, και να συνεχίσει με δική της ναυτιλία την εκτέλεσή της. Καθοδήγηση της αφικνούμενης IFR κυκλοφορίας μέχρις ένα σημείο από το οποίο μπορεί να γίνει μια προσέγγιση ακριβείας ή μια προσέγγιση επιτήρησης (surveilance) σύμφωνα με τις διαδικασίες των Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας του αεροδρομίου Χανίων. Παρακολούθηση (monitoring) αεροσκαφών που εκτελούν δημοσιευμένες ενόργανες διαδικασίες αφίξεων, αναχωρήσεων και προσεγγίσεων (STARS-SIDS-TACAN-NDB-VOR-ILS/DME). Παροχή βοήθειας σε αεροσκάφη που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης Παροχή διαχωρισμών μεταξύ : 1. Διαδοχικά αναχωρούντων αεροσκαφών. 2. Διαδοχικά αφικνουμένων αεροσκαφών. 3. Αναχωρούντος αεροσκάφους, αφικνούμενου αεροσκάφους και διερχομένων αεροσκαφών εντός της τερματικής περιοχής ή εντός της προβλεπομένης κάλυψης του MLAT/WAM. Το σύστημα θα παρέχει στο επιχειρησιακό υποσύστημα οθονών απεικόνησης (ODS) πληροφορίες για τους στόχους αεροσκαφών. Οι πληροφορίες για στόχους αεροσκαφών θα προέρχονται από τη χρήση του MLAT/WAM, τα RADAR Ηρακλείου, Κυθήρων ή/και άλλων,συστημάτων της Π.Α και από το σύστημα PALLAS ( ή νεότερη λεκδοσή του), μετά από κατάλληλη επεξεργασία. Η μέθοδος της εν λόγω επεξεργασίας και παρουσίασης των δεδομένων επιτήρησης θα συμφωνηθεί κατά την σύνταξη των DFS. Θα πρέπει να απεικονίζονται σε κάθε επιχειρησιακή οθόνη σε ειδικό παράθυρο, πληροφορίες σχετικές με τη λειτουργική κατάσταση / διαθεσιμότητα των βασικών υποσυστημάτων. Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει υποσύστημα καταγραφής (Recording) και αναπαραγωγής (Replay) όλων των δεδομένων και πληροφοριών ΕΚ, καθώς και των πληροφοριών για τη λειτουργική κατάσταση των υποσυστημάτων, όπως παρουσιάζονται στις οθόνες και ανά θέση εργασίας. Θα πρέπει επίσης να παρέχονται ευκολίες για τη γρήγορη (εντός 5λέπτου) αναπαραγωγή (instant replay) όλων των παραπάνω δεδομένων και πληροφοριών που κατεγράφησαν τουλάχιστον στα τελευταία 90 λεπτά. Για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας των πτήσεων, είναι απαραίτητη η ύπαρξη των λειτουργιών STCA (Short Term Conflict Alert) και MSAW (Minimum Safe Altitude Warning).Οι λειτουργίες αυτές θα εκτελούνται από λογισμικό κατάλληλο για εφαρμογή σε τερματική περιοχή και θα βασίζονται στις πληροφορίες που θα προέρχονται από την επεξεργασία των δεδομένων RADAR (RDPS), δεδομένου ότι το υπό προμήθεια σύστημα δεν θα υποστηρίζεται από σύστημα επεξεργασίας δεδομένων πτήσεως (Flight Data Processing System / FDPS). Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών Ε.Κ. Στο Αεροδρόμιο Χανίων θα λειτουργούν σε διαφορετικούς φυσικούς χώρους, η μονάδα Προσέγγισης, η μονάδα του Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου και η μονάδα του Kέντρου επιχειρήσεων. Η μονάδα της Προσέγγισης θα αποτελείται από τις θέσεις εργασίας: Του προϊσταμένου Του ελεγκτή Προσέγγισης (Αφίξεις) Του ελεγκτή Προσέγγισης (Αναχωρήσεις) Του ελεγκτή προγραμματιστή Η μονάδα του Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) θα αποτελείται από 21

22 ΕΠΧ_130 τις θέσεις εργασίας: Του προϊσταμένου Του ελεγκτή Αεροδρομίου Εφεδρική (ST-BY). Η μονάδα του Κέντρου επιχειρήσεων θα αποτελείται από μια θέση εργασίας. ΕΠΧ_140 Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των παραπάνω θέσεων εργασίας ενδεικτικά είναι: ΕΠΧ_150 Προϊστάμενοι (βάρδιας) Πύργου και Προσέγγισης (SUP): Είναι υπεύθυνοι για την εύρυθμη αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των αντίστοιχων μονάδων. ΕΠΧ_160 Ελεγκτής Προσέγγισης: Είναι υπεύθυνος για την παροχή πληροφοριών επιτήρησης στην αφικνούμενη, αναχωρούσα και διερχόμενη IFR κυκλοφορία σύμφωνα με τις διαδικασίες των Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας και τις έγγραφες συμφωνίες με τις διάφορες συνεργαζόμενες μονάδες Ε.Κ. Είναι επίσης υπεύθυνος για την έγκριση και τον έλεγχο του special VFR πτήσεων. ΕΠΧ_170 Ελεγκτής Προγραμματιστής: Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και προγραμματισμό της εισερχόμενης/εξερχόμενης, από την ΤΜΑ κυκλοφορίας σε συντονισμό και συνεργασία με τις γειτονικές μονάδες Ε.Κ. και με τον ΠΕΑ. Επίσης προετοιμάζει και ενημερώνει τις λωρίδες προόδου πτήσεως πριν τις παραδώσει στον Ελεγκτή Προσέγγισης και εκδίδει / προωθεί τις οδηγίες αναχωρήσεως στον ΠΕΑ. ΕΠΧ_180 Ελεγκτης Αεροδρομίου: Είναι υπεύθυνος για την παροχή Ε.Ε.Κ. σε όλη την IFR και VFR κυκλοφορία, στην γειτνίαση του αεροδρομίου καθώς και για τις τροχοδρομήσεις εντός του εν χρήσει διαδρόμου. ΕΠΧ_190 Η σχεδίαση του συστήματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει ότι οι μονάδες Ελέγχου Εναερίου Κυκλοφορίας θα έχουν στις οθόνες τους τις πληροφορίες που επιθυμούν, επιλεγμένες από καταλόγους (menu) το περιεχόμενο των οποίων θα καταγραφεί κατά την σύνταξη των DFS. Βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίες συστημάτων ΕΠΧ_200 Σύστημα MLAT/WAM. Το σύστημα WAM θα είναι σε θέση να παρέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες λειτουργίες: Λήψη σημάτων 1090 MHz: Αυτή η λειτουργία θα αναπαράγεται σε διαφορετικές τοποθεσίες ώστε να υλοποιείται ο πολυπλευρισμός (Multilateration). Ψηφιοποίηση 1090 MHz & Εξαγωγή Μηνυμάτων: Λειτουργία που να ψηφιοποιεί το σήμα και να εξάγει απαντήσεις Mode A/C, Mode S, απόκτηση Mode S και Extended Αποκριτή (squitter). Συγχρονισμός UTC: συγχρονισμός UTC του συστήματος WAM για τη δημιουργία χρονικής σήμανσης της τελικής αναφοράς ( output report time stamping); Καθορισμός TDOA: Λειτουργία που θα καθορίζει την απόκλιση στην ώρα Άφιξης (Time of Arrival) ιδίων σημάτων από διαφορετικούς σταθμούς λήψης. Εντοπισμός και καθορισμός θέσης του στόχου (Target Position Location and Identification): Λειτουργία που υπολογίζει τη θέση στην οποία ένα σήμα έχει εκπεμφθεί (αλγόριθμος TDOA) και διαχειρίζεται την απόκλιση στον εντοπισμό και τα δεδομένα που αποκτώνται για κάθε στόχο (Target Management). 22

23 Διαχείριση δεδομένων εξόδου: Λειτουργία που παρέχει στους χρήστες δεδομένα στόχου και δεδομένα της κατάστασης του συστήματος. Διαχείριση ερωτήσεων: Λειτουργία που διαχειρίζεται τις ερωτήσεις που πρέπει να στέλνονται, ώστε άμεσα να ερωτώνται οι στόχοι. Εκπομπή ερωτήσεων 1030 MHz: Λειτουργία με την οποία εκπέμπονται ερωτήσεις 1030 MHz. Ενσωματωμένος Εξοπλισμός Ελέγχων/Δοκιμών (Built In Test Equipment: BITE): Λειτουργία που παρακολουθεί την λειτουργική κατάσταση του συστήματος και επιτρέπει την απομόνωση των αστοχιών. Τεχνικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ελεγχου (Technical Monitoring and Control System: TMCS):Λειτουργία που επιτρέπει την παραμετροποίηση και τον έλεγχο του συστήματος WAM και παράγει αναφορές σχετικά με την τρέχουσα κατάστασή του. Έλεγχος End-to-end: Λειτουργία που ελέγχει όλο το δίκτυο μέσω του οποίου οδεύει και επεξεργάζεται το σήμα. ΕΠΧ_210 Σύστημα επεξεργασίας δεδομένων επιτήρησης (SDPS-Surveillance Data Processor System) Το σύστημα επεξεργασίας δεδομένων επιτήρησης (SDPS-Surveillance Data Processor System) θα είναι σε θέση να παρέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες λειτουργίες 1. Ιχνηλασία με δυνατότητα συνδυασμού δεδομένων από πολλαπλές πηγές επιτήρησης όπως MLAT, ADS-B, ELEMENTARY MODE-S. 1.1 Επεξεργασία της ιχνηλασίας με δυνατότητα συνδυασμού από πολλαπλές πηγές επιτήρησης. 1.2 Μετατροπή συντεταγμένων και ψηφιδωτό φιλτράρισμα (mosaic filtering). 1.3 Σύνδεση των τοπικών ιχνών με τα ίχνη του συστήματος και δημιουργία νέων ιχνών συστήματος. 1.4 Έλεγχος της σύνδεσης. 1.5 Ανανέωση των ιχνών του συστήματος και μετάδοση στις άλλες λογισμικές υπομονάδες (CSCIs). 1.6 Ανανέωση των πληροφοριών του ίχνους του συστήματος και μετάδοση τους προς την λογισμική υπομονάδα αλληλεπίδρασης ανθρώπου μηχανής MMI CSCI προς απεικόνιση, καθώς και προς τις λογισμικές υπομονάδες που αφορούν το προτεινόμενο μήνυμα σχεδίου πτήσης ελέγχου ενέριας κυκλοφορίας (AFP ATC Flight Plan Proposal) και τον σχεδιασμό πτήσης έκτατης ανάγκης (EFP Emergency Flight Planning). 2. Δίκτυα ασφάλειας: STCA (Short Term Conflict Alarm), MSAW (Minimum Safe Altitude Warning), DAIW (Danger Area Infrigement Warning), RAM (Route Adherence Monitoring), CLAM (Clear Level Adherence Monitoring), APW (Area Penetration Warning). 3. Εκτίμηση των αποκλίσεων του συστήματος επιτήρησης : ο αυτόματος υπολογισμός της κάθε απόκλισης του συστήματος επιτήρησης μπορεί να ακυρωθεί ή να ξεκινήσει. Ο τεχνικός χρήστης μπορεί χειροκίνητα να εισάγει τις τιμές απόκλισης του συστήματος επιτήρησης. 4. Ιχνηλασία ύψους. 23

24 ΕΠΧ_ Επίπεδο πλεύσης. 4.2 Ανίχνευση εξέλιξης. 4.3 Επαλήθευση ανόδου / καθόδου. 4.4 Ανίχνευση σταθερότητας. 4.5 Υπολογισμός ρυθμού ανόδου / καθόδου. 5. Ολοκληρωμένες δυνατότητες για το ίχνος / σχέδιο πτήσης 5.1 Σύζευξη ίχνους / σχεδίου πτήσης: αναφορικά με την σύζευξη ίχνους / σχεδίου πτήσης, τα δεδομένα του σχεδίου πτήσης προσαρτώνται στην πληροφορία του ίχνους του συστήματος που μεταβιβάζεται στο κεντρικό ενσωματωμένο σύστημα υπολογιστών αλληλεπίδρασης ανθρώπου μηχανής (MMI CSCI). 5.2 Παρακολούθηση τήρησης της διαδρομής (RAM): Αυτή η δυνατότητα εκτελείται σε κάθε ανανεωμένο ίχνος του συστήματος και ελέγχει την απόκλιση του ίχνους από την διαδρομή του σχεδίου πτήσης, πέραν των προκαθορισμένων ορίων. 5.3 Παρακολούθηση τήρησης του επιπέδου πτήσης (CLAM): Αυτή η δυνατότητα εκτελείται σε κάθε ανανέωση του ίχνους του συστήματος και ελέγχει το πραγματικό επίπεδο πτήσης του αεροσκάφους έναντι της εξουσιοδότησης. 5.4 Αυτόματη αναφορά θέσης (APR): Η δυνατότητα αυτόματης αναφοράς θέσης στέλνει αναφορές στην λογισμική υπομονάδα του επεξεργαστού σχεδίων πτήσης (FDP CSCI) για κάθε προκρινόμενη θέση διαδρομής (εκτεινόμενη διαδρομή του σχεδίου πτήσης). Επεξεργαστής σχεδίων πτήσης (FDP-Flight Data Processor) Οι κύριες λειτουργίες που θα πρέπει να εκτελεί ο επεξεργαστής σχεδίων πτήσης (FDP) είναι οι εξής: 1. Απόκτηση και δημιουργία του σχεδίου πτήσης. 2. Εξέλιξη του σχεδίου πτήσης. 2.1 Διαχείριση των συμβάντων σχεδίου πτήσης. 2.2 Συντονισμός με τα γειτονικά κέντρα. 2.3 Τροποποίηση των σχεδίων πτήσης. 3. Έλεγχος του σχεδίου πτήσης. 4. Υπολογισμός της προκαθορισμένης τροχιάς με βάση το σχέδιο πτήσης. 4.1 Ανάλυση διαδρομής. 4.2 Υπολογισμός προφίλ. 4.3 Καθορισμόςλίστας διασταυρούμενων τομέων. 4.4 Υπολογισμός εκτιμώμενων χρόνων. 4.5 Αποστολή και λήψη μηνυμάτων από τις έδρες. 5. Παρακολούθηση και ενημέρωση του σχεδίου πτήσης σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα αυτόματης ή χειροκίνητης επιλογής. 6. Διαχείριση κωδίκων δευτερεύοντος ραντάρ επιτήρησης. 6.1 Αυτόματη διαχείριση κωδικών δευτερεύοντος ραντάρ επιτήρησης. 6.2 Χειροκίνητη διαχείριση κωδικών δευτερεύοντος ραντάρ επιτήρησης. 6.3 Ιδιαίτερη περίπτωση VFR πτήσεων. 6.4 Εκτύπωση αντιγράφου εκχωρούμενων κωδικών. 6.5 Επιχειρησιακή χρήση. 6.6 Επιπτώσεις εκχώρησης κωδικών δευτερεύοντος ραντάρ επιτήρησης και σχετικές προειδοποιήσεις. 7. Επεξεργασία μηνυμάτων. 7.1 Επεξεργασία μηνυμάτων AFTN (τυποποίηση ICAO ή ADEXP). 24

25 ΕΠΧ_230 ΕΠΧ_240 ΕΠΧ_ Επεξεργασία μηνυμάτων OLDI (τυποποίηση ICAO ή ADEXP). 7.3 Επεξεργασία μηνυμάτων μετεωρολογίας. 7.4 Επεξεργασία μηνυμάτων QNH. 7.5 Διαχείριση ουράς. 8. Διαχείριση επαναλαμβανόμενων σχεδίων πτήσης (RPL). 8.1 Μεταφορά αρχείων. 8.2 Εξαγωγή των επαναλαμβανόμενων σχεδίων πτήσης και αντιγραφή στην βάση δεδομένων σχεδίων πτήσης. 8.3 Πρόσβαση του χρήστη στο τρέχον αρχείο επαναλαμβανόμενων σχεδίων πτήσης. 9. Δημιουργία ημερήσιου αρχείου πτήσεων ARR, DEP συμπεριλαμβανομένων των Terminated και Cancelled (TFL_Report) με τις πληροφορίες που θα συμφωνηθούν με την ΥΠΑ. 10. Διαχείριση της διαθεσιμότητας Το σύστημα να βασίζεται σε αρχιτεκτονική διττών εξυπηρετητών για τη διασφάλιση της πλήρους διαθεσιμότητας. 11 Συλλογή δεδομένων για τα τέλη πτήσεων και για σκοπούς στατιστικής επεξεργασίας. 12 Διαχείριση λωρίδων (strip) προόδου πτήσεων σε ηλεκτρονική και χάρτινη μορφή. 13 Επιτήρηση (supervision) και διαχείριση των παραμέτρων σχετικών με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 14 Επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομένων Γεωγραφικά δεδομένα (όπως αεροδρόμια, SIDs STARs αεροδιάδρομοι) κ.λ.π Δεδομένα αεροσκαφών (τύποι αεροσκαφών και κλάσεις επιδόσεων). 15. Εγγύηση της ακεραιότητας και ασφάλειας του συστήματος. Επιχειρησιακό υποσύστημα οθονών Γενικά Για την παροχή των προβλεπόμενων εξυπηρετήσεων, το επιχειρησιακό υποσύστημα οθονών απεικόνισης θα αποτελείται από 8 έγχρωμες οθόνες τοποθετημένες όπως αναλύονται παρακάτω: 4 έγχρωμες οθόνες 2Κ x 2Κ τοποθετημένες σε αντίστοιχες έδρες εργασίας (κονσόλες) που θα εγκατασταθούν στο χώρο της μονάδας Προσέγγισης, από μία στις θέσεις εργασίας APP-SUP, RAC-A, RAC-D και PLC. 3 έγχρωμες οθόνες 21 διαγωνίως, τοποθετημένες σε αντίστοιχες έδρες εργασίας που θα εγκατασταθούν στον ΠΕΑ μία για τη θέση LOC μια SUP και μια ST-BY. 1 έγχρωμη οθόνη 21 διαγωνίως, τοποθετημένη σε έδρα εργασίας που θα εγκατασταθεί στο κέντρο εξοπλισμού(tct). Οι οθόνες θα είναι κατασκευασμένες με τη νεότερη τεχνολογία (TFT LCD).Όλες οι οθόνες θα διαθέτουν τις ίδιες δυνατότητες και λειτουργίες. Η σχεδίαση των οχτώ (8) εδρών εργασίας θα είναι τέτοια που να επιτρέπει την εγκατάσταση εξοπλισμού επικοινωνιών φωνής (A/G και G/G), ενδεικτών έντασης / διεύθυνσης ανέμου και να διαθέτει χώρους τοποθέτησης των πλαστικών υποδοχών για τις χάρτινες λουρίδες προόδου πτήσεως καθώς και του απαιτούμενου για τον χειρισμό της οθόνης περιφεριακού εξοπλισμού (π.χ. Keyboard, mouse). Οι λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό και τον εξοπλισμό των εδρών εργασίας θα συμφωνηθούν κατά την διάρκεια των DFS. Οι πληροφορίες επιτήρησης που θα παρέχονται στις οθόνες θα δίδουν την δυνατότητα στις μονάδες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας να έχουν μία όσο το 25

26 ΕΠΧ_260 ΕΠΧ_270 ΕΠΧ_280 δυνατόν γρήγορη και ακριβή εικόνα της κυκλοφορίας των αεροσκαφών στην περιοχή κάλυψης. Λειτουργικές απαιτήσεις Το επιχειρησιακό υποσύστημα οθονών θα αποτελείται από δύο ξεχωριστά περιβάλλοντα επεξεργασίας: Περιβάλλον on-line (ONL). Περβάλλον off-line (OFL). Τα παραπάνω περιβάλλοντα επεξεργασίας θα είναι ισοδύναμα τόσο λειτουργικά όσο και δομικά. Επίσης θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα, αυτάρκη και επιχειρησιακά μη αλληλοπαρεμβαλόμενα. Ο αριθμός των συσκευών που θα είναι κοινός και στα δύο περιβάλλοντα θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός (π.χ. οθόνες). ΕΠΧ_290 Στο περιβάλλον ONL θα λειτουργούν οι επιχειρησιακές οθόνες που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών Ε.Κ. ΕΠΧ_300 Στο περιβάλλον OFL θα είναι δυνατή η λειτουργία Replay (π.χ. οθόνη stand-by) καθώς και η προετοιμασία και δοκιμαστική απεικόνηση ενδεχόμενων μελλοντικών αλλαγών σε στατικούς χάρτες (static maps) και γενικά τροποποιήσεων ή και βελτιώσεων στο Human Machine Interface (HMI) των οθονών. Προς τούτο είναι απαραίτητο να δοθεί, από τον προμηθευτή, η απαραίτητη εκπαίδευση και το λογισμικό για την προσαρμογή του ΗΜΙ των οθονών κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των. ΕΠΧ_310 Τα δεδομένα από το MLAT/WAM καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ασφαλή παροχή υπηρεσιών Ε.Κ., θα πρέπει να απεικονίζονται στις οθόνες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη και εύκολη αφομοίωσή τους από τους Ε.Ε.Κ. ΕΠΧ_320 Μεγάλη σημασία θα δοθεί στα ποιοτικά χαρακτηριστικά απεικόνισης όλων των δεδομένων που θα παρουσιάζονται στις οθόνες (font/point size, foreground/backround colour, flash/invert κ.λ.π.) ΕΠΧ_330 Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να είναι έτοιμος να επιδείξει το προτεινόμενο από αυτόν ΗΜΙ, κατά την διάρκεια της φάσης αξιολόγησης των προσφορών. ΕΠΧ_340 Επιχειρησιακές λειτουργίες οθονών ΕΠΧ_350 ΕΠΧ_360 Οι επιχειρησιακές λειτουργίες των οθονών που θα προταθούν από τους υποψήφιους προμηθευτές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε κάθε οθόνη, ανεξάρτητα από τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσεως εργασίας. Οι λεπτομέρειες υλοποίησης των κατωτέρω απαιτήσεων, για την ασφαλή παροχή υπηρεσιών Ε.Κ.,θα αποφασιστούν κατά την διάρκεια σύνταξης των DFS. Απεικόνιση όλων των συμβατικών πληροφοριών επιτήρησης Δεδομένα MLAT/WAM υπό μορφή tracks (συνθετική και reconstituted primary raw video απεικόνιση). Δεδομένα προειδοποιητικής συνέγερσης εμπλοκής, conflict alerts (tracks & message) STCA, MSAW. Δεδομένα καιρού. Στατικούς χάρτες (static maps). Δυναμικούς χάρτες (dynamic maps). 26

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π.

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. ΕπισκόπησητουNextGen Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. Δομήτηςπαρουσίασης NextGen και βασικές λειτουργίες Τεχνολογικός εξοπλισμός Οικονομικά κίνητρα 2 ΤοΣύστημαΕναέριαςΚυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση

Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση AIP VOLUME1 COM 0-5 BROADCASTING SERVICE Γενικά Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση µετεωρολογικά broadcasts VOLMET µετεωρολογικά transmissions SIGMET AUTOMATIC TERMINAL INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.ΒΑΪΡΗΣ 16 Σχεδιασµός του Λογισµικού ιεργασιών ανάπτυξη του λογισµικού λειτουργικός σχεδιασµός κωδικοποίηση δοκιµές συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. IPMA Level D Project Manager Associate Διευθυντής Τμήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Παπαδόπουλος

Νικόλαος Παπαδόπουλος Νικόλαος Παπαδόπουλος Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας Πύργος Ελέγχου Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Page 1 of 24 Page

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής εποπτικού ελέγχου θα πρέπει να έχει κατ ελάχιστο τις παρακάτω διακριτές περιοχές στην κεντρική γραφική οθόνη:

Το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής εποπτικού ελέγχου θα πρέπει να έχει κατ ελάχιστο τις παρακάτω διακριτές περιοχές στην κεντρική γραφική οθόνη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εξυπηρέτησης Κλήσεων ecall PSAP

Κέντρο Εξυπηρέτησης Κλήσεων ecall PSAP Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Κέντρο Εξυπηρέτησης Κλήσεων ecall PSAP Σωκράτης Κωστίκογλου, Διευθυντής ΙΤ, Εφαρμογών και R&D SPACE HELLAS ΑΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης Σύμβουλοι ανάπτυξης ικαιούχοι Ενισχύσεων Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

vnoversro METAOPQN & EllIKOINQNIQN

vnoversro META<I>OPQN & EllIKOINQNIQN vnoversro METAOPQN & EllIKOINQNIQN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ RJ 100

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής. με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής

Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής. με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων»

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Περιεχόμενα 1. Παραγωγή υλικού... 3 1.1 Κάμερα σταθερά τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 Συλλογή δεδομένων κυρίως με τη βοήθεια της Διαδικτυακής Κοινότητας 3 Automatic Identification System (AIS): Όλα τα πλοία ολικής

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

MiVue 2014 dash cams. Ο αυτόπτης μάρτυρας στο δρόμο σας!

MiVue 2014 dash cams. Ο αυτόπτης μάρτυρας στο δρόμο σας! MiVue 2014 dash cams Ο αυτόπτης μάρτυρας στο δρόμο σας! Περιεχόμενα Προστασία & ασφάλεια / Ο αυτόπτης μάρτυράς σας Βασικά πλεονεκτήματα Σύνοψη σειράς Λεπτομέρειες προϊόντος Συσκευασία & περιεχόμενα Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

SAP MII (Manufacturing Integration & Intelligence) Συγχρονίζοντας την Παραγωγή µε την Εφοδιαστική Αλυσίδα

SAP MII (Manufacturing Integration & Intelligence) Συγχρονίζοντας την Παραγωγή µε την Εφοδιαστική Αλυσίδα SAP MII (Manufacturing Integration & Intelligence) Συγχρονίζοντας την Παραγωγή µε την Εφοδιαστική Αλυσίδα ρ. Ε.Θεοδώρου Managing Director, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Άµεση απόκριση σε απρόβλεπτες καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών 1. Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να είναι σύστημα σάρωσης πολλαπλών κασετών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ AWMN - YME ( 2012 ) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εναλλακτικά δίκτυα διασύνδεσης υποδομών Ομιλητής ΕΑΒ : Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Αρχιτεκτονική Μηχανισμοί Αυτοελέγχου Συνδεσιμότητα Περιβάλλον Εργασίας Πληροφορίες Σχήματος Report Builder Import Manager Αρχιτεκτονική Real Time Multithreading Σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρχιτεκτονική ecall 2 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager. Γρηγόρης Τζιάλλας

Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager. Γρηγόρης Τζιάλλας Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager Γρηγόρης Τζιάλλας Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager Είναι σύμφωνο με την Κ.Υ.Α Αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 30.4.2014

Διαβάστε περισσότερα

DATA QUALITY & ANALYTICS DRIVING BUSINESS GROWTH AT YDROGIOS. Θάνος Αγγελόπουλος

DATA QUALITY & ANALYTICS DRIVING BUSINESS GROWTH AT YDROGIOS. Θάνος Αγγελόπουλος DATA QUALITY & ANALYTICS DRIVING BUSINESS GROWTH AT YDROGIOS Θάνος Αγγελόπουλος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ORSA ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ DATA POINT MODEL ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Reserves Pricing Marketing

Διαβάστε περισσότερα

1. Λειτουργία Υπηρεσίας FleetOnLine 2

1. Λειτουργία Υπηρεσίας FleetOnLine 2 http://www.gpslive.gr - Fleet Online 2 Τεχνικό Εγχειρίδιο Το ολοκληρωµένο σύστηµα αποτελείται από: Το Λογισµικό FleetOnLine 2 Την απαραίτητη συσκευή εντοπισµού. Οι προτεινόµενες συσκευές που µπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM Σύστημα Διαχείρισης των Πληροφοριών του Εργαστηρίου (LIMS) Κωνσταντίνος Παπανώτας Τεχνικός Διευθυντής Εργαστηρίων Appert A.E. Επικεφαλής Αξιολογητής Ε.ΣΥ.Δ. LIMS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Καρδιολογικής Χρήσης, μικρού όγκου και βάρους, ευέλικτο για εύκολη μετακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS TELE INDUSTRY SA ECO DESIGN

SIEMENS TELE INDUSTRY SA ECO DESIGN SIEMENS in the Balkans SIEMENS TELE INDUSTRY SA Regional Offices/ Representatives THESSALONIKI ALBANIA FYROM CYPRUS ARMENIA Albania FYROM Production Sites Greece Siemens Tele Industry SA Software center

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011 Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υπόβαθρο και Παρουσίαση του έργου eκληση Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ομή της παρουσίασης Στόχοι της εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πλήρες σύστημα Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής, αποτελούμενο από : 1. Ενδοσκοπική Κάμερα High Definition. 2.

Διαβάστε περισσότερα

300 300 Η σας παρουσιάζει Το Παρελθόν και το Παρόν στον Εξοπλισμό Το Παρόν και το Παρελθόν στο Ξενοδοχειακό Software Το Παρόν και το Παρελθόν στο Ξενοδοχειακό Software Το Παρόν και το Παρελθόν στο Ξενοδοχειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Πόλεις που καταναλώνουν 30% λιγότερη ενέργεια; Ασφαλώς 2 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων 3 4 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015

Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015 6-7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Α/Δ ΧΟΡΤΕΡΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Χορτερό Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Ε 07.01.10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 10 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. Γ/4.333.082/18.1.2010

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS (POST-PROCESSING SERVICES)

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS (POST-PROCESSING SERVICES) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS (POST-PROCESSING SERVICES) Έκδοση 2.0 Αθήνα, Μάιος 2009 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Ιστορικό εκδόσεων Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή... 3 2. Απαιτούµενος

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας.

Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας. Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας. Paradox Insight Βασική ιδέα Ένας πίνακας για: Σύστημα ασφαλείας Σύστημα πρόσβασης Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης Ενοποίηση με home automation Μία ολοκληρωμένη λύση

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Πιστοποίησης και εκπαίδευσης του HL7

Δράσεις Πιστοποίησης και εκπαίδευσης του HL7 Δράσεις Πιστοποίησης και εκπαίδευσης του HL7 Νίκος Κυριακουλάκος Certified HL7 V2.5 Chapter 2 Control Specialist Technical Manager Apollo AE HL7 Hellas Τι είναι το HL7? Ο οργανισμός HL7 είναι ένας από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Εξελιγμένη διαχείριση της πλατφόρμας από τους Χρήστες:

Εξελιγμένη διαχείριση της πλατφόρμας από τους Χρήστες: Η Microsoft εξέδωσε τη νέα έκδοση του Microsoft Dynamics CRM, λίγο πριν τις επόμενες εκδόσεις όπως απεικονίζονται στο παρακάτω Microsoft Dynamics roadmap 2015. Η νέα έκδοση ή διαφορετικά το CRM 2015 έρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλείς Κοινωνίες: Έρευνα και Καινοτομία στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ασφαλείς Κοινωνίες: Έρευνα και Καινοτομία στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ασφαλείς Κοινωνίες: Έρευνα και Καινοτομία στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ηλίας Αρ. Υφαντής, Καθηγητής Σχολή Ναυτικών Δοκίμων yfantis@snd.edu.gr Αξιολόγηση από την Α.ΔΙ.Π. 2 Ολοκλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,, P.E., Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning WWW.VPC.GR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Παρουσίαση: Βάσος Βασιλείου Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Εκπρόσωπος CYS στην Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176/SC 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ (προϋπολογισμός 30.000Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα υπερηχοτομογραφίας για Νεογνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ( αριθμός:../2013 ) Θέμα: «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ( αριθμός:../2013 ) Θέμα: «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». ΣΧΕΔΙΟ Μαρούσι, 2013 Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΑΠΟΦΑΣΗ ( ΑΝ ΑΡ ΤΗ Τ Ε Α Σ ΤΟ Δ ΙΑ Δ ΙΚ ΤΥ Ο ) ( αριθμός:../2013 ) Θέμα: «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και Β) την τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Case Study ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΕ Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Εισαγωγή Η βιοµηχανία Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας διαχειρίζεται πολλές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων Εισαγωγή Κατηγοριοποίηση αισθητήρων Χαρακτηριστικά αισθητήρων Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων 1 2 Πωλήσεις αισθητήρων 3 4 Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τη φύση με τα αισθητήρια όργανά του υποκειμενική αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 & HORTERO FLYIN 2014

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 & HORTERO FLYIN 2014 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 & HORTERO FLYIN 2014 28-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΧΟΡΤΕΡΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Χορτερό Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι Άλλες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Λευκωσία, 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Κυρία/ε, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημαντικότητα της Άμεσης Οπτικής Επαλήθευσης Συμβάντος

Η Σημαντικότητα της Άμεσης Οπτικής Επαλήθευσης Συμβάντος *Video Verification: Η Σημαντικότητα της Άμεσης Οπτικής Επαλήθευσης Συμβάντος Εισηγητές KEEPER GROUP : Βουκάλης Αλέξανδρος : Διεύθυνση Οικονομικών & Στρατηγικής Βλάσσης Αλέξανδρος : Υπεύθυνος Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Είναι υποχρεωτικό στα ιδιωτικά αεροσκάφη να αποδέχονται καθοδήγηση σε όλα τα ελληνικά αεροδρόµια

Είναι υποχρεωτικό στα ιδιωτικά αεροσκάφη να αποδέχονται καθοδήγηση σε όλα τα ελληνικά αεροδρόµια Λίγο πριν διαβάσετε αυτή την έκδοση θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι επ ουδενί δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί για πραγµατική πλοήγηση.οφείλω να ευχαριστήσω τους κύριους Στρατάκη και Λαβράνο οι οποίοι µε βοήθησαν

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικοί inverters SINVERT PVS Series

Κεντρικοί inverters SINVERT PVS Series Κεντρικοί inverters SINVERT PVS Series Ιστορική αναδρομή 1950 s Η Siemens πρώτη αναπτύσσει τεχνολογία παραγωγής με βάση το πυρίτιο 1980 s Εμπορική διάθεση των Φ/Β πλαισίων και inverter Siemens PV 1987

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA 1 1.1 Εισαγωγή Για να λάβετε τα δεδομένα του Υπ.Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

2. Συμπλήρωμα στον έλεγχο των μηχανών

2. Συμπλήρωμα στον έλεγχο των μηχανών Η Märklin θέτει υπόψη των φίλων της ότι η τρέχουσα αναβάθμιση του λογισμικού (software) του Central Station 60215 στην έκδοση 3.5.6 είναι διαθέσιμη. Παρακάτω παρατίθενται πληροφορίες σε σχέση με τις αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Arduino applications for drone development & programming. 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014

Arduino applications for drone development & programming. 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014 Arduino applications for drone development & programming 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014 Η Ομάδας μας Παπαδόπουλος Παναγιώτης Γουλής Γεώργιος Τσαγκρινός Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ kv@hua.gr Στόχος Μαθήματος Εισαγωγή σε Βασικούς Όρους Πληροφορικής και Τηλεματικής. Εφαρμογές Τηλεματικής. Αναφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις των Υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 2o Digital HealthCare Conference Ιούνιος 2010

Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 2o Digital HealthCare Conference Ιούνιος 2010 Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης 2o Digital HealthCare Conference Ιούνιος 2010 Η First Data παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Ηλ. Μηχ., Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Παν. Καρλσρούης Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων zorkadis@dpa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών Γιώργος Ευτυχίδης ασολόγος Τι είναι τα ΠΣΔΠ? Συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη του έργου της διαχείρισης των πυρκαγιών.

Διαβάστε περισσότερα