ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «Εφαρμογές Κινητού Επιχειρείν στην Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «Εφαρμογές Κινητού Επιχειρείν στην Εφοδιαστική Αλυσίδα»"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εφαρμογές Κινητού Επιχειρείν στην Εφοδιαστική Αλυσίδα» Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο ΝΑ.Μ.Ε.» (Γαντζούδη Βασιλική) Ημερομηνία 30/09/2005 ΧΙΟΣ

2 (Γαντζούδη Βασιλική) (Εφαρμογές Κινητού Επιχειρείν στην Εφοδιαστική Αλυσίδα) Ημερομηνία 20/09/2003 Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο ΝΑ.Μ.Ε.» Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Συγγραφέας: Γαντζούδη Βασιλική... Επιβλέπων: Κα Μαρία Λάμπρου... Διευθυντής Σπουδών: Κος Νικήτας Νικητάκος... ΧΙΟΣ 2

3 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...3 Keywords...6 Πίνακας σχημάτων...7 Πίνακας διαγραμμάτων...8 Περίληψη...9 Περίληψη...9 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...11 Κεφάλαιο 2: Περιβάλλον λειτουργίας του Κινητού Επιχειρείν...12 Κεφάλαιο 3: Χαρακτηριστικά του Κινητού Επιχειρείν Κινητικότητα (Mobility) Εξωτερικότητες δικτύων (Network externalities) Αποκλειστικός έλεγχος (Exclusive control over important assets)...15 Κεφάλαιο 4: Τεχνολογίες κινητού Επιχειρείν Τεχνολογίες δικτύων GSM (Global System for Mobile Communication) HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) GPRS (General Packet Radio Service) EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) G TETRA Τεχνολογίες Υπηρεσιών WAP (Wireless Application Protocol) SMS (Short Message Service) USSD (Unstructured Supplementary Services Data) CB (Cell broadcast) SAT (SIM Application Toolkit) Web Clipping MExE (Mobile Station Application Exécution Environment)

4 4.3 Κινητές τεχνολογίες θέσης GPS (Global Positioning System) TOA (Time of Arrival) E-OTD (Enhanced Observed Time Difference) COO (Cell of Origin) LFS Independent Τεχνολογίες Ασύρματης Δικτύωσης RFID Bluetooth WLAN WiMax Κινητές Συσκευές...27 Κεφάλαιο 5: Εφαρμογές του Κινητού Επιχειρείν Κάθετες εφαρμογές κινητού επιχειρείν Εφαρμογές που αφορούν συγκεκριμένους επιχειρησιακούς τομείς Εταιρικές Εφαρμογές Οριζόντιες εφαρμογές κινητού επιχειρείν Κινητές εφαρμογές γραφείων (Mobile office/mobile work place) Οριζόντιες εφαρμογές που σχετίζονται με τις κινητές συσκευές Εφαρμογές κινητού επιχειρείν με βάση την θέση (Location-based) του χρήστη...34 Κεφάλαιο 6: Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management)...37 Κεφάλαιο 7: Καθορισμός της κινητής εφοδιαστικής αλυσίδας...38 Κεφάλαιο 8: Χαρακτηριστικά της κινητής εφοδιαστικής αλυσίδας Διαφάνεια (Visibility) Ταχύτητα (Velocity) Μεταβλητότητα (Variability) Αφθονία πληροφοριών (Viscosity)...42 Κεφάλαιο 9: Χρήση των κινητών και ασύρματων τεχνολογιών στην εφοδιαστική αλυσίδα Πλεονεκτήματα από την χρησιμοποίηση των κινητών και ασύρματων εφαρμογών στην εφοδιαστική αλυσίδα Ασύρματη/ Κινητή τεχνολογία RFID Συστατικά τεχνολογίας Αναμεταδότες (tags) Reader / Writer Συχνότητες μετάδοσης σημάτων...52 Κεφάλαιο 10: Εφαρμογές της κινητής εφοδιαστική αλυσίδας (Mobile supply chain applications) Εφαρμογές από την χρήση της τεχνολογίας RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα

5 Διαγώνιες λειτουργικές δραστηριότητες (Cross Functional Activities) Σχεδιασμός και ανασυγκρότηση της προσφοράς και της ζήτησης (Supply/Demand Planning & Replenishment) Χειρισμός προϊόντων (Batch /Item Tracking) Ασφάλεια (Security) Ασφάλεια και κατάλογος αποθεμάτων (Safety-Stock Inventory) Κατασκευή (Manufacturing) Προμήθεια & αποθήκευση υλικών (Procurement & Materials Storage) Παραγωγή (Production) Αποθήκευση / Διανομή (Warehousing/Distribution) Λήψη προϊόντων και έλεγχος (Receiving and Check-In) Επιλογή διαταγής (Order Selection) Τήρηση διαταγής (Order Filling) Άδειασμα και ξαναγέμισμα των προϊόντων (Put away and Replenishment) Ναυτιλία (Shipping) Τοποθέτηση ειδικών προϊόντων (Exception Product Location) Πρόληψη Απώλειας (Loss Prevention/Shrinkage) Μεταφορά / Φορτίο (Transportation/Freight) Ενεργή Διαχείριση / Χρησιμότητα (Asset Management/Utilization) Διαχείριση ναυπηγείων (Yard Management) Συμμόρφωση συμβολαίων (Contract Compliance) Δρομολόγηση / Κράτηση και Αργοπορία (Routing/Detention and Demurrage) Λειτουργίες αποθήκευσης (Store Operations) Λήψη Προϊόντων (Receiving) Σχεδιασμός Καταστημάτων (Store Planning) Εμπορεύματα εξαίρεσης (Exception Merchandise) Πρόληψη απώλειας (Loss Prevention) Έλεγχος (Checkout) Επιστροφές & Ακυρώσεις των Logistics (Returns & Reverse Logistics) Υπηρεσίες μετά την πώληση των προϊόντων (Post Sales Service)...62 Συμπεράσματα...63 Βιβλιογραφία

6 Keywords m Business Mobile Supply Chain Management M-SCM Supply Chain Managment 6

7 Πίνακας σχημάτων ΣΧΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ...12 ΣΧΗΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...32 ΣΧΗΜΑ: ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ...34 ΣΧΗΜΑ 1: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ...38 ΣΧΗΜΑ: ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ/ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ...44 ΣΧΗΜΑ : ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ/ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...45 ΣΧΗΜΑ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID...49 ΣΧΗΜΑ : ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ...50 ΣΧΗΜΑ: SMART LABELS...50 ΣΧΗΜΑ : ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΙΑ...51 ΣΧΗΜΑ : READER/ WRITER...52 ΣΧΗΜΑ :

8 Πίνακας διαγραμμάτων ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ DURLACHER...34 ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ RFID

9 Περίληψη Στη σημερινή εποχή, το επιχειρησιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τη διεθνοποίηση των αγορών, την εξειδίκευση των απαιτήσεων των πελατών, τον έντονο ανταγωνισμό, τη μείωση του κύκλου ζωής των προϊόντων. Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στη νέα εποχή εξαρτάται άμεσα από την ικανότητα προσαρμογής στις νέες αυτές συνθήκες. Οι νέες τεχνολογίες και πιο συγκεκριμένα η ανάπτυξη του Internet, του E- business και στη συνέχεια του M- business προκάλεσε δραστικές αλλαγές στις αγορές, στις επιχειρηματικές σχέσεις και στον τρόπο, με τον οποίο γίνονται οι επιχειρηματικές και όχι μόνο συναλλαγές. Τα αποτελέσματα πολλά και για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους απλούς καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις στο εξής βασίζονται με αυξανόμενο βαθμό στο Internet για την επικοινωνία τους με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες. Μάλιστα, η διάθεση των προϊόντων τους και των υπηρεσιών τους καθίσταται πλέον προσιτή μέσα από το Internet και, κατ επέκταση, μέσω του κινητού τηλεφώνου. Με τον τρόπο αυτό, η πληροφόρηση και η επικοινωνία είναι άμεση, γρήγορη και διαθέσιμη από παντού και οποιαδήποτε στιγμή. Επιπρόσθετα, η ταχύτητα και ο δυναμισμός προσφέρουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης. Δεν πρέπει να παραλειφθεί το άνοιγμα σε νέες αγορές, και επομένως η δραστηριοποίηση σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ, παράλληλα, θα είναι δυνατή η ανάπτυξη σε δύο συμπληρωματικές αγορές: την πραγματική και την ψηφιακή. Αλλά και για τους καταναλωτές τα πλεονεκτήματα του m-business είναι πολλά, με πρώτο στη λίστα την κατάργηση των ωραρίων και των αποστάσεων. Η ταχύτητα στη διεκπεραίωση των εργασιών και των συναλλαγών θα αυξηθεί κατακόρυφα, ενώ, παράλληλα, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληθώρα υπηρεσιών και επιλογών, πράγμα που θα οδηγήσει σε ένα υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού Ο στόχος αυτού του εγγράφου είναι να ερευνηθούν και να παρουσιαστούν οι εφαρμογές του κινητού επιχειρείν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το κινητό επιχειρείν είναι η πιο πρόσφατη υψηλή τεχνολογία που μετατρέπει τα προηγμένα κινητά τηλέφωνα και τα PDAs (Personal Digital Assistants) σε συσκευές, οι οποίες επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, οποιαδήποτε στιγμή. Κατά συνέπεια, προκύπτουν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. 9

10 Επίσης στόχος μας είναι να αναλυθεί στο περιβάλλον λειτουργίας του κινητού επιχειρείν καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικών του. Είναι επίσης πολύ ουσιαστικό να αναφερθούν οι τεχνολογίες που χρησιμοποιεί το κινητό επιχειρείν, πριν υιοθετεί ως κρίσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Οι τεχνολογίες αυτές διακρίνονται σε τεχνολογίες υπηρεσιών, σε τεχνολογίες δικτύων, στις τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης του και τέλος στις τεχνολογίες εντοπισμού της θέσης του χρήστη. Τέλος είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούν οι εφαρμογές του κινητού επιχειρείν, που μπορεί να είναι τόσο κάθετες, όσο και οριζόντιες. Στην συνέχεια είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μια μικρή αναφορά στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω της οποίας στο επόμενο κεφάλαιο πραγματοποιείται ο καθορισμός της κινητής εφοδιαστικής αλυσίδας. Προκειμένου να καθοριστεί η κινητή εφοδιαστική αλυσίδα, το επόμενο μέρος της εργασίας αυτής, ασχολείται με τα χαρακτηριστικά της. Η χρήση των ασύρματων και κινητών υπηρεσιών, όπως αναφέραμε προηγουμένως, επιφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, μερικά από τα οποία αναφέρονται στο κεφάλαιο 8 της εργασίας αυτής. Επίσης σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η τεχνολογία RFID, για το λόγο αυτό πραγματοποιείται μια σύντομη περιγραφή της, παρέχοντας κυρίως πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά της. Τέλος στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας παρατιόνται οι κύριες εφαρμογές της τεχνολογίας RFID, σε όλα τα στάδια της σύγχρονης εφοδιαστικής αλυσίδας. 10

11 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Ο όρος κινητό επιχειρείν (Mobile Business), χρησιμοποιείται ως αναφορά σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, που κυμαίνονται από την επικοινωνία και την πληροφόρηση, ως τις συναλλαγές και τις εταιρικές υπηρεσίες. Οι εφαρμογές αυτές, παρά τις διαφορές μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό που τους διαφοροποιεί τις αντίστοιχες εφαρμογές του e-business. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ότι μπορούν να προσεγγιστούν από τους κινητούς χρήστες, μέσω των ασύρματων συσκευών πρόσβασης (wireless access devices). Οι εφαρμογές αυτές όχι μόνο εξετάζουν όλες τις παραδοσιακές επιχειρησιακές αγορές του e-business, όπως τις αγορές business-to-business (B2B) και business-to-consumer (B2C), αλλά εισάγουν επίσης νέες αγορές, όπως η deviceto-device (D2D) αγορά. Επίσης το M-Business αναφέρεται στην εκτέλεση των εμπορικών συναλλαγών. Εντούτοις, το M-Business δεν περιορίζεται μόνο στις κινητές συναλλαγές, δεδομένου ότι στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου για την επικοινωνία, τη διαπραγμάτευση και την συνεργασία. Σύμφωνα με ορισμένους συγγραφείς, το M-Business μπορεί να οριστεί 1 ως η εφαρμογή της υποδομή που απαιτείται, ώστε να διατηρηθούν οι επιχειρησιακές σχέσεις, μέσω της πώλησης πληροφοριών, υπηρεσιών, και προϊόντων, με τη βοήθεια των κινητών συσκευών. Η εισαγωγή των τρίτης γενιάς δικτύων αναμένεται να αυξήσει την προστιθέμενη αξία του M-Business μέσω της παροχής πληροφοριών συγκεκριμένης θέσης (location specific information), της εξατομίκευσης (personalization), της αμεσότητας (immediacy) και της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών (service availability). Τα χαρακτηριστικά αυτά θα ωθήσουν στην ανάπτυξη τις business-toconsumer (B2C) και business-to-business (B2B) εφαρμογές 1 Πηγή: Mobile/ Wireless Research Group Publications Series , On the potential use of mobile positioning technologies in indoor environments, June

12 Κεφάλαιο 2: Περιβάλλον λειτουργίας του Κινητού Επιχειρείν Οι παράγοντες που επηρεάζουν το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται το κινητό επιχειρείν, είναι εμφανή στο σχήμα 1. Το κέντρο του κινητού επιχειρείν αποτελούν οι χρήστες των κινητών υπηρεσιών, των οποίων οι ανάγκες είναι κινητές. Προκειμένου λοιπόν να ικανοποιηθούν οι κινητές αυτές ανάγκες είναι απαραίτητη: Η ύπαρξη ενός δικτύου επικοινωνίας και μετάδοσης των δεδομένων, Η χρησιμοποίηση μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας πληροφοριών, μέσω ενός συστήματος που αποτελείται από την κινητή συσκευή, τους κεντρικούς υπολογιστές και από ένα σύστημα πλατφόρμων. Τέλος η ύπαρξη των διαθέσιμων προς αποστολή υπηρεσιών και των δεδομένων, Τα στοιχεία αυτά στην συνέχεια επηρεάζονται από τον κανονισμό και το κοινωνικό πλαίσιο. Σχήμα 1: Περιβάλλον δραστηριοποίησης του κινητού επιχειρείν 2 2 Πηγή: Giovanni Camponovo & Yves Pingeur, Analyzing the M-Business Landscape, 2002, 12

13 Κεφάλαιο 3: Χαρακτηριστικά του Κινητού Επιχειρείν Τα κύρια χαρακτηριστικά 3 της βιομηχανίας του κινητού επιχειρείν είναι η κινητικότητα (mobility), η αποτελεσματικότητα των δικτύων (network effects) και τα ιδιόκτητα προτερήματα (proprietary assets). Είναι λοιπόν λογικό ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους αυτά τα χαρακτηριστικά, προκειμένου να διαμορφώσουν τις στρατηγικές τους, για την επιβίωση και την διατήρηση του μεριδίου τους στην αγορά. 3.1 Κινητικότητα (Mobility) Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η κινητικότητα αποτελεί το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του κινητού επιχειρείν, και αυτό γιατί μέσω αυτού οι κινητές υπηρεσίες μπορούν να αποκτήσουν μεγάλη αγοραστική αξία. Η κινητικότητα επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στο κινητό επιχειρείν, μερικά από τα οποία είναι: Ελεύθερη κυκλοφορία: Οι υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενώ βρίσκονται σε κίνηση. Πανταχού παρουσία: Η δυνατότητα να υπάρχει πρόσβαση στις υπηρεσίες οπουδήποτε, ανεξαρτήτως από τη θέση του χρήστη. Εντοπισμός: Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την θέση του χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να προσφέρουν τις με βάση την θέση υπηρεσίες (location-based services). Δυνατότητα Πρόσβασης: Ένας χρήστης μπορεί να εντοπιστεί οπουδήποτε, οποτεδήποτε, σε σχέση με τους υπόλοιπους χρήστες. Ευκολία: Οι υπηρεσίες είναι πάντα προσιτές στους χρήστες. Επιπλέον το μέγεθος, το βάρος και η δυνατότητα πρόσβασης των κινητών συσκευών, παρέχει ευκολία στους χρήστες. 3 Πηγή: Giovanni Camponovo & Yves Pingeur, Business Model Analysis Applied to Mobile Business, %20Business%20Models%20Analysis%20applied%20to%20Mobile%20Commerce%20- %20ICEIS2003.pdf 13

14 Στιγμιαία συνδετικότητα: Υπάρχει στιγμιαία σύνδεση από την στιγμή της ζήτησης για μια υπηρεσία, από ένα χρήστη. Εξατομίκευση: Κάθε χρήστης έχει μια προσωπική συσκευή, η οποία είναι ικανή να αποθηκεύσει τις πληροφορίες που χρειάζεται Παρόλα αυτά η κινητικότητα έχει και ορισμένα μειονεκτήματα. Πιο συγκεκριμένα οι κινητές εφαρμογές, χαρακτηρίζονται από τους περιορισμούς του εύρους ζώνης (bandwidth) και των συσκευών. Οι περιορισμοί του εύρους ζώνης έχουν δημιουργεί από την δυσκολία ελέγχου του ραδιοφάσματος. Οι περιορισμοί των συσκευών οφείλονται στην απαίτηση της ύπαρξης μικρών και ελαφριών κινητών συσκευών. 3.2 Εξωτερικότητες δικτύων (Network externalities) Τα δίκτυα αποτελούνται από ένα σύνολο κόμβων, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με διάφορα links. Οι δομές αυτές των δικτύων έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό γνωστό ως εξωτερικότητα δικτύων (network externality). Η εξωτερικότητα αυτή εμφανίζεται όταν εμπλέκεται ένας τρίτος ενδιάμεσος δράστης, στην συναλλαγή μεταξύ δύο δραστών. Ένα προϊόν παρουσιάζει μια εξωτερικότητα δικτύων όταν η χρησιμότητα που ένας χρήστης αντλεί από την κατανάλωση ενός προϊόντος, οδηγεί στην αύξηση του αριθμού των διαμεσολαβητών. Ο βασικός λόγος για την εμφάνιση των εξωτερικοτήτων δικτύων είναι η συμπληρωματικότητα μεταξύ των κόμβων ενός δικτύου, η οποία είναι έμφυτη στη δομή ενός δικτύου, δεδομένου ότι απαιτούνται πολλοί κόμβοι για την παροχή μιας υπηρεσίας. Επίσης οι συνδέσεις σε ένα δίκτυο μπορεί να είναι συμπληρωματικές, αλλά αυτό που καθιστά την συμπληρωματικότητα πραγματική είναι η συμβατότητα. Οι εξωτερικότητες δικτύων μπορούν να είναι άμεσες ή έμμεσες. Όταν οι χρήστες αναγνωρίζονται στους κόμβους των δικτύων, τα οποία είναι συνήθως διπλής κατεύθυνσης, η εξωτερικότητα είναι άμεση και προκύπτει από το γεγονός ότι ο χρήστης στην περίπτωση αυτών των δικτύων παρέχει ένα όφελος σε όλους τους κόμβους των δικτύων, επειδή αυξάνεται ο αριθμός των πιθανών αλληλεπιδράσεων. Για παράδειγμα οι εξωτερικότητες των δικτύων διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην αγορά των τηλεπικοινωνιών, όπου η χρησιμότητα της σύνδεσης ενός δικτύου επικοινωνίας, συσχετίζεται θετικά με τον αριθμό μελών της. Από την άλλη, η αύξηση του αριθμού των χρηστών ενός δικτύου, μπορεί να επιφέρει και αρνητικές εξωτερικότητες, όπως την συμφόρηση του δικτύου. Επιπλέον σε ένα δίκτυο επικοινωνίας οι χρήστες μπορεί να ωφελούνται έμμεσα από το μέγεθος του. Για παράδειγμα, ένας επιπλέον χρήστης μπορεί να ωθήσει στην αύξηση του αριθμού των χρηστών για μια συγκεκριμένη υπηρεσία. 14

15 3.3 Αποκλειστικός έλεγχος (Exclusive control over important assets) Το κινητό επιχειρείν χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη σημαντικών υπηρεσιών, που είναι υπό τον αποκλειστικό έλεγχο μιας εταιρίας. Ο αποκλειστικός έλεγχος μπορεί να προκύψει για ορισμένους λόγους όπως: Την σπανιότητα ενός προϊόντος Την ύπαρξη μιας μοναδικής κατασκευής, Την ύπαρξη ενός ειδικού προνομίου, που δίνει στον ιδιοκτήτη του την αποκλειστικότητα για το συγκεκριμένο προϊόν Ένα παράδειγμα είναι η πρόσβαση στο ράδιο φάσμα, μια απαραίτητη αλλά πεπερασμένη τεχνολογία, που χρησιμοποιείται από πολλές και διαφορετικές βιομηχανίες, όπως τις κινητές τηλεπικοινωνίες, τον στρατό, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τις μεταφορές. Η μερίδα του φάσματος που διατίθεται στην κινητή επικοινωνία είναι μικρή και, εκτός από τις περιορισμένες ISM ζώνες συχνότητας, είναι περιορισμένη σε μερικούς χειριστές δικτύων. Όμως οι χειριστές των δικτύων έχουν το συνολικό έλεγχο διάφορων άλλων σημαντικών προτερημάτων. Με την παροχή της κάρτας SIM στους πελάτες τους, οι κινητοί χειριστές έχουν το συνολικό έλεγχο, δεδομένου ότι οι επικοινωνίες από και σε έναν χρήστη, πρέπει να περάσουν μέσω του δικτύου χειριστών. Επιπλέον, με τον έλεγχο του δικτύου, ο χειριστής κατέχει μια μοναδική πρόσβαση στις σχετικές με το χρήστη πληροφορίες, όπως ένα πλήρες σχεδιάγραμμα πελατών, τα σχέδια κλήσης, τις πληροφορίες της θέσης του χρήστη κ.λπ. Η επέκταση της υποδομής θα μπορούσε να θεωρηθεί φυσικό μονοπώλιο, λόγω των επενδύσεων που απαιτήθηκαν για να δημιουργήσουν το δίκτυο και την ύπαρξη των επιπρόσθετων με αυτό δικτύων. 15

16 Κεφάλαιο 4: Τεχνολογίες κινητού Επιχειρείν Η παρακάτω ανάλυση 4 εστιάζει στις τεχνολογίες δικτύων όπως το GSM, το HSCSD, το GPRS, το EDGE, το UMTS και οι 3G. Επίσης αναφέρεται στις εφαρμογές υπηρεσιών, καθώς επίσης και στις εφαρμογές του προσδιορισμού της θέσης μιας κινητής συσκευής. Τέλος πραγματοποιείται μια αναφορά στις ασύρματης δικτύωσης τεχνολογίες και στις ασύρματες συσκευές που χρησιμοποιούνται στο κινητό επιχειρείν. 4.1 Τεχνολογίες δικτύων GSM (Global System for Mobile Communication) Το 1989, ο οργανισμός ETSI ανέλαβε την ευθύνη να ολοκληρώσει το έργο που είχε αρχίσει μερικά χρόνια νωρίτερα, με σκοπό την ανάπτυξη του πιο επιτυχημένου, έως σήμερα, ασύρματου ψηφιακού δικτύου. Το 1992 εισάγονται οι πρώτες GSM υπηρεσίες, που περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, τηλεφωνία, τηλεομοιοτυπία, επείγουσες κλήσεις, σύντομα γραπτά μηνύματα, προώθηση και φραγή κλήσεων, καθώς και μετάδοση δεδομένων. Το GSM λειτουργεί σε ζώνη συχνότητας των 900 MHz και των 1800 MHz (1900 MHz στις ΗΠΑ) και αποτελεί το κινητό πρότυπο που επικρατεί στην Ευρώπη και στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής της Ασίας. Τώρα το GSM αποτελεί περίπου το 72 τοις εκατό της συνολικής ψηφιακής ασύρματης αγοράς. Η σημερινή πλατφόρμα του GSM, είναι μια σημαντικά επιτυχής ασύρματη τεχνολογία και μια πρωτοφανής ιστορία του παγκόσμιου επιτεύγματος. Σε λιγότερο από δέκα έτη, δεδομένου ότι το πρώτο δίκτυο GSM προωθήθηκε εμπορικά, έγινε το κύριο και το γρηγορότερα αυξανόμενο κινητό πρότυπο του κόσμου. Η τεχνολογία GSM εκτείνεται σε πάνω από 179 χώρες και χρησιμοποιείται από περισσότερους του 1/10 του παγκόσμιου πληθυσμού. Η αύξηση στον αριθμό των συνδρομητών συνεχίζεται και αναμένεται 4 Πηγή: Durlacher Research LTD, Mobile commerce report, 16

17 παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, τα πρότυπα GSM παρέχουν απαραίτητα εφόδια, ώστε να το καταστήσουν οικονομικά εφικτό και να αναπτύξουν μια μεγάλη ποικιλία καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, είναι πιθανό ότι η Ευρώπη και η Ασία θα είναι στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης του m-commerce και περίπου 2 ετών μπροστά από τις ΗΠΑ HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) Το HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) είναι ένα πρωτόκολλο μεταγωγής κυκλώματος, βασισμένο στο GSM, το οποίο μπορεί να μεταδώσει τα δεδομένα, 4 φορές περισσότερο από την ταχύτητα του ασύρματου ποσοστού μετάδοσης των 14,4 kbps (kilo bytes per second), δηλ. 57,6 kbps χρησιμοποιώντας 4 ράδιο κανάλια ταυτόχρονα. Το βασικό πρόβλημα στην εμφάνιση αυτής της αγοράς, είναι ότι υπάρχουν λίγοι κατασκευαστές, που μπορούν να παρέχουν τις PCMCIA modem κάρτες στους πελάτες τους. Οι κάρτες αυτές προσφέρουν μια ταχύτητα μετάδοσης των 42,3 kbps προς τα κάτω και των 28,8 kbps προς τα πάνω. Είναι επομένως πιθανό ότι το HSCSD δεν πρόκειται ποτέ διαδοθεί, παρά μόνο σε μερικές περιοχές, ως μέσα για να συνδεθούν τα laptops στο Διαδίκτυο. Η κατάσταση που το σύστημα αντιμετωπίζει, είναι παρόμοια με όλες τις ασύρματες επιλογές δικτύων. Έτσι λοιπόν λίγοι χειριστές θα επενδύσουν σε ένα τέτοιο σύστημα και αυτό γιατί πρόκειται να ξεπεραστεί από άλλους, σε μια πολύ μικρή χρονική περίοδο GPRS (General Packet Radio Service) Το GPRS (General Packet Radio Service) είναι ένα ασύρματο πρωτόκολλο αναμετάδοσης πακέτων δεδομένων, που προσφέρει στιγμιαία πρόσβαση στα δίκτυα δεδομένων. Το πρωτόκολλο αυτό επιτρέπει ταχύτητες μετάδοσης μέχρι 115 kbps (ή θεωρητικά ακόμη και 171 kbps). Το πραγματικό πλεονέκτημα του GPRS, είναι ότι παρέχει μια σύνδεση (δηλ. στιγμιαία συνδετικότητα στο IP), μεταξύ του κινητού τερματικού και του δικτύου, από τη οποία διαβιβάζονται τα δεδομένα. Στις μέρες μας τα δίκτυα GPRS, ήδη χρησιμοποιούνται σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές. Εντούτοις, το GPRS θα απαιτήσει νέα τερματικά, τα οποία θα υποστηρίζουν υψηλότερα ποσοστά δεδομένων. 17

18 4.1.4 EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) Το EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) είναι η υψηλότερη έκδοση εύρους ζώνης του GPRS, που επιτρέπει ταχύτητες μετάδοσης μέχρι των 384 kbps. Παγκοσμίως ο αριθμός των χρηστών του EDGE, τίθεται ως στόχος να φθάσει στα 331,4 εκατομμύρια, μέχρι το έτος Αυτό θα επιτύχει την ύπαρξη προηγμένων κινητών υπηρεσιών, όπως η αποθήκευση στα κινητά τηλέφωνα μέσω του δικτύου βίντεο και μουσικής, η αποστολή πλήρης μηνύματος πολυμέσων, η δημιουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης το EDGE θα επιφέρει αλλαγές διαμόρφωσης, που είναι απαραίτητες για το UMTS. Ενώ διάφοροι κινητοί χειριστές θεωρούν το EDGE, ως προσωρινή τεχνολογία δεδομένων μεταξύ του GPRS και του UMTS, η επιτυχία του εξαρτάται πάρα πολύ από την διαθεσιμότητα των προϊόντων και των εφαρμογών UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) Το UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) αντιπροσωπεύει την εξέλιξη των υπηρεσιών και των ταχυτήτων των δεδομένων, από τα κινητά δίκτυα δεύτερης γενιάς (2G). Το UMTS αποτελεί βασικό μέλος των κινητών τεχνολογιών τρίτης γενιάς (3G), που προσδιορίζονται από το ITU. Επιπλέον αποτελεί την βασική επιλογή για τους χειριστές των δικτύων GSM, που αυτή την περίοδο αντιπροσωπεύουν μια βάση πελατών, περισσότερων των 850 εκατομμύριο τελικών χρηστών, σε 195 χώρες και που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% της σημερινής ψηφιακής ασύρματης αγοράς. Το UMTS χρησιμοποιεί το ραδιοφάσμα, για να υποστηρίξει τους αυξανόμενους αριθμούς των πελατών και έτσι είναι συνώνυμο με μια επιλογή ράδιο τεχνολογίας πρόσβασης, την WCDMA.. Η Ιαπωνία είχε προωθήσει το πρώτο παγκόσμιο εμπορικό δίκτυο WCDMA το 2001, και τα δίκτυα αυτά λειτουργούν ήδη εμπορικά στην Αυστρία, την Ιταλία, τη Σουηδία και το UK, με περισσότερες ενάρξεις κατά τα επόμενα έτη G Η Τρίτη γενιά (3G) τεχνολογιών αποτελεί τις πιο αναπτυγμένες κινητές τεχνολογίες. Τα επίσημα πρότυπα για τις 3G είναι το IMT-2000 (International Mobile Télécommunications 2000). Τα πρότυπα αυτά αναφέρονται στο W-CDMA που υποστηρίζεται από την Ericsson, την Nokia και τους ιαπωνικούς κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων και στο cdma2000, που υποστηρίζεται από τους αμερικανικούς 18

19 προμηθευτές Qualcomm και Lucent. Τα πνευματικά δικαιώματα για την χρησιμοποίηση των δικτύων αυτών, ύστερα από διαπραγματεύσεις δόθηκαν στην Ericsson και στην Qualcomm. Το πρώτο 3G δίκτυο που τέθηκε σε λειτουργία από την NTT DoCoMo στην Ιαπωνία, με το UMTS του 2001 (Universal Mobile Telephone System), είναι το τρίτης γενιάς κινητών τηλεφώνων σύστημα κινητών που είναι εμπορικά διαθέσιμο στην Ευρώπη από το Οι χρήστες στο UMTS συνδέονται με μια ταχύτητα 2 MBIT/S, ενώ υπάρχουν οι προσδοκίες μέχρι στο τέλος του 2005 να μπορούν να συνδέονται με μια ταχύτητα μικρότερη (384 KBIT/S). Αυτή η ταχύτητα βέβαια μπορεί να παραχθεί και από το EDGE TETRA Το σύστημα TETRA 5 είναι ένα ανοιχτό πρότυπο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τυποποίησης των Τηλεπικοινωνιών (ETSI) για την ψηφιακή ραδιοεπικοινωνία, το οποίο σχεδιάστηκε για να μεγιστοποιήσει την χρήση του ραδιοφωνικού φάσματος μοιράζοντας τους πόρους των ραδιοσυχνοτήτων στους χρήστες. Ένα σύστημα TETRA που καλύπτει μια περιοχή επιτρέπει στους χρήστες της να επικοινωνούν μεταξύ τους. Το σύστημα μπορεί να ποικίλλει από έναν απλό σύστημα Σταθμού Βάσης μέχρι και ένα σύστημα µε εθνική ή και διεθνή κάλυψη. Το TETRA ξεκίνησε όταν μια ομάδα κατασκευαστών, παροχέων τηλεπικοινωνιών και τελικών χρηστών υπέγραψε TETRA Memorandum of Understanding το Ο σκοπός του TETRA ήταν να ορίσει ένα πρότυπο που θα ικανοποιούσε τους πιο απαιτητικούς χρήστες ιδιωτικής κινητής τηλεφωνίας (Private Mobile Radio- PMR), ειδικά αυτούς που εργάζονταν στους τομείς της δημόσιας ασφάλειας. Αρχικά, το TETRA σήμαινε διευρωπαϊκό ομαδοποιημένο σύστημα ραδιοεπικοινωνιών (Trans European Trucked Radio), αλλά στην συνέχεια μετονομάστηκε. 4.2 Τεχνολογίες Υπηρεσιών 5 Πηγή: Ε κύκλος εργασιών, Ομάδα Εργασίας OE E4, Κινητές και Ασύρματες εφαρμογές Μεταφορές και στην Εφοδιαστικη, Ιανουάριος 2004 Αθήνα, 19

20 4.2.1 WAP (Wireless Application Protocol) Το πρωτόκολλο WAP παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1997, από τις εταιρείες Phone (πρώην Unwired Planet), Nokia, Motorola και Ericsson. Οι εταιρείες αυτές που καθόρισαν τις αρχικές προδιαγραφές του πρωτοκόλλου, κατά την διαδικασία της ανάπτυξης και της εξέλιξης του, επέλεξαν να δημιουργήσουν ένα ανοιχτό πρωτόκολλο, στο οποίο θα μπορούσε να συμμετάσχει κάθε ενδιαφερόμενος. Έτσι ίδρυσαν το WAP Forum, το οποίο ξεκίνησε με τέσσερα μέλη και σήμερα αριθμεί με περισσότερα από 400 µέλη (εταιρείες κατασκευής κινητών και δημιουργίας προγραμμάτων, με ονόματα όπως των Microsoft, IBM, Sun, κλπ). Το WAP σχεδιάστηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα πρότυπο ανάμεσα σε εταιρείες για την πρόσβαση σε περιεχόμενο και υπηρεσίες του Internet από κινητά τηλέφωνα. Το WAP Forum επέλεξε τον τρόπο αυτό για να εξασφαλίσει την ευρεία διάδοση του WAP ανάμεσα στα προϊόντα από διαφορετικές κατασκευάστριες εταιρείες. Τα πρώτα WAP συμβατά κινητά τηλέφωνα εμφανίστηκαν στην αγορά το Το πρωτόκολλο WAP (το όνομα του οποίου προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων Wireless Application Protocol) ορίζει ένα σύνολο κανόνων επικοινωνίας καθώς και ένα περιβάλλον δημιουργίας εφαρμογών για την πρόσβαση σε υπηρεσίες και περιεχόμενο του Internet από κινητές συσκευές. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση από συσκευές µε μικρή ισχύ, μικρό μέγεθος οθόνης και λειτουργία σε περιορισμένο εύρος ζώνης SMS (Short Message Service) Από το 1992 η σύντομη υπηρεσία μηνυμάτων (SMS- Short Message Service) έχει προσφέρει τη δυνατότητα της αποστολής και της παραλαβής μηνυμάτων κειμένων από τα κινητά τηλέφωνα. Κάθε μήνυμα μπορεί να περιέχει μέχρι 160 (ακόμη και περισσότερους) αλφαβητικούς και αριθμητικούς χαρακτήρες. Άλλες υπηρεσίες πληροφοριών που μπορούν να μεταφερθούν μέσω SMS, είναι για παράδειγμα ειδήσεις, οι τιμές των προϊόντων, ο αθλητισμός, ο καιρός, το ωροσκόπιο, αστεία κλπ. Επιπλέον, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η συνομιλία μέσω SMS και τα ringing tones είναι υπηρεσίες που προσφέρονται από ορισμένες αγορές. Με λίγα λόγια χρησιμοποιώντας το SMS, δακτυλογραφούμε τον κώδικα HTML του ηλεκτρονικού εμπορίου, κάθε φορά που γίνεται μια αγορά. Ο χρήστης απαιτείται να έχει γνώση, για τα αιτήματα που πρέπει να δακτυλογραφηθούν ώστε να λάβει την υπηρεσία. Η χρησιμοποίηση των υπηρεσιών που βασίζονται σε κείμενο γίνεται ευκολότερη με την εισαγωγή του πρωτοκόλλου WAP και των συσκευών του. 20

21 4.2.3 USSD (Unstructured Supplementary Services Data) Η τεχνολογία αυτή αποτελεί τον τρόπο που μεταφέρονται οι πληροφορίες μέσω ενός δικτύου GSM. Είναι ως ένα ορισμένο βαθμό παρόμοιο με το SMS, αλλά σε αντίθεση με αυτό προσφέρει μια απευθείας σύνδεση, η οποία παραμένει ανοικτή μέχρι να την αποσυνδέσει ο χρήστης. Ένα μήνυμα USSD μπορεί να έχει μέχρι 182 χαρακτήρες. Η USSD είναι μια υπηρεσία του WAP. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για τις κινητές αγορές και την κινητή πληρωμή CB (Cell broadcast) Αποτελεί μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την ταυτόχρονη παράδοση των σύντομων μηνυμάτων στους κινητούς χρήστες, μέσα σε μια διευκρινισμένη περιοχή ή σε εθνικό επίπεδο. Το CB είναι παρόμοιο με SMS και αυτό γιατί δεν παρέχει one-to-one υπηρεσία, αλλά one-to-few. Προς το παρόν, μόνο οι χρήστες που είναι μέσα στην περιοχή ραδιοφωνικής μετάδοσης, μπορούν να λάβουν τα μηνύματα. Αποτελεί μέσο μιας μαζικής διανομής κυρίως για ειδήσεις και γενικές πληροφορίες SAT (SIM Application Toolkit) Η τεχνολογία χρησιμοποιείται προκειμένου να ενημερωθούν οι κάρτες SIM, για τις νέες εφαρμογές του κινητού επιχειρείν, μέσω ενός SMS. Οι SIM Toolkit εφαρμογές δημιουργούνται στην Java για ένα περιβάλλον client server. Η τεχνολογία αυτή στηρίζεται στο πρωτόκολλο GSM Οι διακομιστές του SAT έχουν δημιουργηθεί από τους κατασκευαστές των έξυπνων καρτών, όπως οι Gemplus, Giesecke & Devrient και Orga, καθώς επίσης και από ανεξάρτητους κατασκευαστές, όπως οι Across Wireless of Sweden. Οι συσκευές του SAT έχουν κατασκευαστεί από τους κατασκευαστές τηλεφώνων κυττάρων. Επίσης το SAT στοχεύει στα τηλέφωνα τα οποία δεν υπάγονται στην κατηγόρια των έξυπνων τηλεφώνων και αυτό γιατί το λογισμικό του μπορεί πολύ εύκολα να δημιουργηθεί από τον διαχειριστή των δικτύων. Η ασφάλεια αποτελεί ένα κύριο χαρακτηριστικό του SAT, δεδομένου ότι η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα στοιχείων, συμπεριλαμβάνονται ήδη στα πρότυπα. 21

22 Πιστεύεται ότι παρόλο που το SAT ωθείται από τη βιομηχανία των έξυπνων καρτών, δεν θα καθιερωθεί στην αγορά, καθώς υπάρχουν αντίστοιχες λειτουργίες στο GPRS και στο WAP Web Clipping Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι υπηρεσίες web clipping για τις συσκευές 3Com s Palm handheld είναι πολύ επιτυχημένες. Το Palm κατέχει ένα μερίδιο αγοράς 75% σε αυτήν την αγορά. Το web clipping αποτελεί ένα σύστημα Palm, για την παράδοση των πληροφοριών στο WEB, μέσω του συγχρονισμού ή της ασύρματης επικοινωνίας στο Palm VII. Ο κύριος κατασκευαστής του web clipping είναι η Avant Go. Οι κύριοι παροχείς των υπηρεσιών του web clipping είναι οι AOL, Amazon.com, UPS, Fedex, Yahoo.. Αυτή η υπηρεσία δεν έχει την ίδια αναγνώριση στην Ευρώπη, λόγω της έλλειψης της διαθεσιμότητας του Palm VII MExE (Mobile Station Application Exécution Environment) Η τεχνολογία αυτή είναι ουσιαστικά, η ενσωμάτωση μιας εικονικής μηχανής της Java στο κινητό τηλέφωνο. Ο σκοπός της MExE είναι να παρασχεθεί ένα πλαίσιο στα κινητά τηλέφωνα, για την εκτέλεση συγκεκριμένων εφαρμογών από τους χειριστές ή τους φορείς παροχής κινητών υπηρεσιών. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τον πλήρη προγραμματισμό εφαρμογής. Το πρωτόκολλο αυτό ενσωματώνει τις υπηρεσίες θέσης, τις επιλογές των πελατών και ποικίλες διεπαφές, όπως η αναγνώριση φωνής. Τα MExE ενσωματώνουν τις υπηρεσίες του WAP, αλλά παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες, που υπερβαίνουν τις λειτουργίες του WAP. Η τεχνολογία αυτή πιστεύεται ότι θα εφαρμοστεί στα μελλοντικά τηλέφωνα UMTS, τα οποία θα έχουν τη δύναμη επεξεργασίας και λειτουργίας προγραμμάτων της Java. 4.3 Κινητές τεχνολογίες θέσης Η δυνατότητα να βρεθεί η θέση μιας κινητής συσκευής στο δίκτυο είναι βασική, ώστε να παράσχει γεωγραφικά τις πληροφορίες που υποκινούν το κινητό επιχειρείν. Οι κινητές υπηρεσίες θέσης μπορούν να είναι είτε τελικές σε ένα χρήστη, είτε τελικές σε ένα δίκτυο. 22

23 4.3.1 GPS (Global Positioning System) Το GPS είναι ένα σύστημα που αποτελείται από 24 δορυφόρους. Επειδή οι δορυφόροι μεταδίδουν ραδιοφωνικά συνεχώς τη θέση και την κατεύθυνσή τους, ο δέκτης GPS μπορεί να υπολογίσει την ακριβή θέση τους. Το σύστημα GPS μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν από τον οποιοδήποτε, έχοντας έναν κατάλληλο δέκτη. Το GPS είχε αναπτυχθεί στις ΗΠΑ για στρατιωτική χρήση, αλλά από την αρχή της δεκαετίας χρησιμοποιείται για πολιτικούς λόγους. Το GPS απαιτεί ένα πρόσθετο εξοπλισμό ή κάποια τροποποίηση στην κινητή συσκευή, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει δέκτης GPS. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται στα συστήματα πλοήγησης των αυτοκινήτων. Η τεχνολογία GPS για τα κινητά τηλέφωνα αναπτύσσεται αυτήν την περίοδο από το SnapTrack και το SiRF. Το GPS χρησιμοποιείται ήδη στα διπλά μικροτηλέφωνα GSM/PST της Benefon TOA (Time of Arrival) Η τεχνολογία TOA απαιτεί μεγάλες τροποποιήσεις δικτύων και επομένως δεν είναι οικονομικώς αποδοτική. Η τεχνολογία ΤΟΑ υπολογίζεται ότι κοστίσει τουλάχιστον 10 φορές την τιμή ενός συστήματος E-OTD E-OTD (Enhanced Observed Time Difference) Το E-OTD λειτουργεί με τη χρησιμοποίηση της υπάρχουσας υποδομής του GSM, ώστε να καθορίσει τη θέση μιας κινητής συσκευής. Όταν ένας χρήστης καλεί τους επιλεγμένους φορείς παροχής υπηρεσιών, το E-OTD στέλνει ταυτόχρονα τα στοιχεία που καθορίζουν την κινητή θέση. Λειτουργεί συνδυάζοντας τους σχετικούς χρόνους της άφιξης των πληροφοριών από τους δέκτες στους κινητούς σταθμούς βάσεων των δικτύων. Το σύστημα E-OTD επιστρώνει το υπάρχον κινητό δίκτυο. Οι παροχείς των υπηρεσιών E-OTD είναι η CP, η Ericsson και η BT Cellnet. 23

24 4.3.4 COO (Cell of Origin) Το COO μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό της θέσης από τους υπάρχοντες πελάτες των χειριστών δικτύων. Δεν απαιτεί καμία τροποποίηση στο κινητό τερματικό, αλλά ο χειριστής δικτύων πρέπει να κάνει κάποια σημαντική εργασία βελτίωσης. Στις αστικές περιοχές το COO είναι επαρκές ώστε να καθορίσει ακριβώς τη θέση, επειδή το μέγεθος τις συχνότητας είναι πολύ μικρό. Στις υπεραστικές περιοχές όμως, όπου η ακτίνα της συχνότητας είναι μεγαλύτερη, αυτό είναι πιο δύσκολο LFS Independent Η Signal Soft έχει αναπτύξει την ασύρματη λύση υπηρεσιών θέσης (Wireless Location Services) που μπορεί να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ή αρκετές από τις ανωτέρω μεθόδους ώστε να καθορίσει τη θέση. Το λογισμικό εγκαθίσταται στο δίκτυο του χειριστή και είναι σε θέση να συνδυάσει τη θέση με το σχετικό περιεχόμενο. Η Signal Soft έχει αναπτύξει επίσης ένα εργαλείο για τον καθορισμό του γεωγραφικού πλάτους έναντι σε μια καθορισμένη ζώνη. Η CellPoint έχει αναπτύξει ακόμα μια προσέγγιση, η οποία αποτελείται από ένα μικροτηλέφωνο που βασίζεται και λειτουργεί στο τυποποιημένο δίκτυο GSM, χωρίς οποιεσδήποτε τροποποιήσεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας ιδιόκτητος κεντρικός υπολογιστής, ώστε να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του μικροτηλεφώνου και των κοντινότερων σταθμών βάσεων. Κατά συνέπεια, το σύστημα είναι πολύ γρήγορο και το κόστος αποδοτικό, σε σύγκριση με τις ανταγωνιστικές τεχνολογίες. Το σύστημα της CellPoint's παρέχει μια ακρίβεια 100 m στις αστικές και 200 m στις υπεραστικές περιοχές. Οι εφαρμογές της υπηρεσίας αυτής περιλαμβάνουν τη διαχείριση του στόλου, την πλοήγηση των οχημάτων, την ασφάλεια, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τον προσδιορισμό της θέσης, την πλοήγηση για την διαφήμιση. 4.4 Τεχνολογίες Ασύρματης Δικτύωσης 24

25 4.4.1 RFID Η τεχνολογία ραδιοσυχνότητας 6 των αντικειμένων (Radio Frequency Identification - RFID) αποτελεί μια επανάσταση για τις σύγχρονες ασύρματες και κινητές εφαρμογές. Η τεχνολογία έχει γνωρίσει τέτοια άνθηση τα τελευταία χρόνια που από πολλούς θεωρείται ως ο διάδοχος των ετικετών γραμμικού κώδικα (barcodes), η οποία αποτελεί την κύρια τεχνολογία σήμανσης των προϊόντων. Με την ενσωμάτωση της RFID στα προϊόντα θα είναι σε θέση να προσδιορίζεται η ακριβής θέση και κατάσταση ενός προϊόντος η μίας υπηρεσίας, γεγονός που είναι πολύ σημαντικό για την επιτάχυνση των ενδοεπιχειρησιακών και εξωεπιχειρησιακών σχέσεων Bluetooth Η Bluetooth αποτελεί μια μικρής ραδιοσυχνότητας τεχνολογία, η οποία έχει δημιουργηθεί ώστε να αντικαταστήσει τις ενσύρματες τεχνολογίες. Συσκευές όπως τα PC, οι εκτυπωτές, τα κινητά τηλέφωνα και τα PDAs, μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους, με κύριο στόχο την επικοινωνία και την ανταλλαγή των πληροφοριών. Κύρια εφαρμογή της Bluetooth αποτελεί ο συγχρονισμός όλων των ασύρματων και ενσύρματων συσκευών, τα οποία θα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες και δεδομένα με μόνο μια ενιαία είσοδο σε αυτά. Το Bluetooth επιτρέπει τις απευθείας συνδέσεις από συσκευή προς συσκευή (point-to -point), καθώς και την ταυτόχρονη σύνδεση έως και 7 συσκευών με τη χρήση μιας μοναδικής συχνότητας. Τις προδιαγραφές της συγκεκριμένης τεχνολογίας, ανέπτυξε και υποστηρίζει το Bluetooth Special Interest Group, ενώ η τελευταία «δημόσια» έκδοση τους είναι η 1.1, η οποία ενσωματώνεται πλέον στις περισσότερες συμβατές συσκευές Επιπλέον, η ανταλλαγή των δεδομένων, μέσω των τερματικών του POS (Point Of Sale), οι εφαρμογές e-wallet του κινητού εμπορίου, μπορούν να ωθήσουν στην ανάπτυξη του Bluetooth. Δεδομένου ότι η απόδοση του Bluetooth είναι περίπου1 MBIT/S, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ασύρματες εφαρμογές του τοπικού LAN. Χρησιμοποιώντας την Bluetooth, είναι δυνατό να χωριστεί η μονάδα των πομποδεκτών του κινητού τηλεφώνου, από το ακουστικό. Η τεχνολογία αυτή είναι επίσης σημαντική για την ύπαρξη ασφάλειας στις μεταφορές των δεδομένων, καθώς επίσης και στην διαπεραίωση των συναλλαγών των χρηστών. 6 Πηγή: Whitepaper, Supply Chain Rfid: How It Works and Why It Pays, 25

26 4.4.3 WLAN Τα Wireless LAN 7 αποτελούν την πιο δημοφιλή τεχνική για τη διείσδυση των δικτύων. Η ανακάλυψη του ασύρματου τοπικού LAN χρησιμοποιείται για τη φαινομενικά αβλαβή πρόσβαση στο διαδικτύο. Η αύξηση των προτύπων των δικτύων, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη διάφορων ασύρματων εφαρμογών δικτύων τοπικής περιοχής (WLAN). Αυτές οι εφαρμογές έχουν ως σκοπό να προσδιορίσουν τη δραστηριότητα των WLAN και τα χαρακτηριστικά των δικτύων, καθώς επίσης και να παρέχουν αρκετές πληροφορίες σε έναν χρήστη. Ένα ασύρματο δίκτυο τοπικής περιοχής (Wireless Local Area Network), είναι ένα εύκαμπτο σύστημα επικοινωνιών δεδομένων που εφαρμόζεται ως επέκταση ή ως εναλλακτική λύση για το συνδεδεμένο με καλώδιο τοπικό LAN, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για συνδεδεμένες με καλώδιο υποδομές και προσθέτοντας ευελιξία και αξιοπιστία στη δικτύωση. Ανεξάρτητα από τον τύπο του PHY που επιλέγεται, το πρότυπο ΙΕΕΕ υποστηρίζει τρεις βασικές τοπολογίες για WLANs: το ανεξάρτητο βασικό σύνολο υπηρεσιών (Independent Basic Servise - IBSS), το βασικό σύνολο υπηρεσιών (Basic Servise Set - BSS), και το εκτεταμένο σύνολο υπηρεσιών (Extended Service Set - ESS) WiMax Ο όρος WiMAX 8 (Worldwide Interoperability for Microwave Access) είναι συνώνυμος με τα IEEE μητροπολιτικά ασύρματα πρότυπα διεπαφών (Wireless Metropolitan Area Network-MAN). Τα πρότυπα δραστηριοποιούνται σε συχνότητες φάσματος 10 έως 66 GHz. Τα πρότυπα αυτά καλύπτουν τις non-line of sight (NLOS) εφαρμογές σε ζώνες φάσματος συχνότητας 11 GHz. Τα WiMAX καλύπτουν το κενό μεταξύ του ασύρματου LANs και των δικτύων ευρείας περιοχής, και παρέχουν μια οικονομικώς αποδοτική σταθερή ασύρματη εναλλακτική λύση για την συμβατική καλωδίωση DSL. Επίσης η 7 Πηγή: Joshua Wright, Layer 2 Analysis of WLAN Discovery Applications for Intrusion Detection 8 Business Case Models for Fixed Broadband Wireless Access based on WiMAX Technology and the Standard, 26

27 τεχνολογία WiMAX παρέχει μια οικονομικώς αποδοτική ευρυζωνική λύση πρόσβασης στις περιοχές πέρα από την προσιτότητα του DSL και του καλωδίου. Η τρέχουσα εξέλιξη IEEE απευθύνεται στις κινητές εφαρμογές επιτρέποντας έτσι την ευρυζωνική πρόσβαση άμεσα στις WiMAX κινητές συσκευές. 4.5 Κινητές Συσκευές Το κινητό επιχειρείν προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του χρησιμοποιεί μια σειρά από συσκευές ασύρματης επικοινωνίας, οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο στην χρησιμοποίηση των κινητών τηλεφώνων, ως συσκευές τελικών χρηστών. Συνοπτικά οι συσκευές 9 αυτές είναι: Κινητό τηλέφωνο PDA (Personal Digital Assistant) Smart phone. Το Smart phone συνδυάζει το κινητό τηλέφωνο και την τεχνολογία PDA σε μια συσκευή. 9 Πηγη: Petteri Alahuhta, Jari Ahola, Hannu Hakala, Mobilizing Business Applications, Technology Review 167/2005, 27

28 Laptop Earpiece (ως τμήμα του Personal Area Network) Κάθε συσκευή, έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη δυνατότητα της χρησιμοποίησής του, όπως: Το μέγεθος και το χρώμα της οθόνης Η συσκευή εισαγωγής, η διαθεσιμότητα του πληκτρολογίου και το ποντίκι Η μνήμη και οι δυνατότητες του CPU Η ικανότητα της σύνδεσης των δικτύων και του εύρους ζώνης Τα λειτουργικά συστήματα (π.χ. Palm OS, Microsoft Pocket PC) Η διαθεσιμότητα εσωτερικού αναγνώστη των smart card (π.χ. για μια κάρτα SIM στα κινητά τηλέφωνα) 28

29 Κεφάλαιο 5: Εφαρμογές του Κινητού Επιχειρείν 5.1 Κάθετες εφαρμογές κινητού επιχειρείν Εφαρμογές που αφορούν συγκεκριμένους επιχειρησιακούς τομείς Οι οριζόντιες 10 εφαρμογές του κινητού επιχειρείν που αφορούν συγκεκριμένους επιχειρησιακούς τομείς αναφέρονται στα εξής: Τις κοινές εταιρικές εφαρμογές (Common corporate applications): Οι εταιρικές αυτές υπηρεσίες μπορούν να έχουν την person-to-system ή system-to-system μορφή και είναι συγκεκριμένες. Αυτό σημαίνει ότι δεν παραδίδονται μεταξύ των βασικών λειτουργιών στις κινητές συσκευές, αλλά πραγματοποιείται η εγκατάσταση τους στις κινητές συσκευές, μετά από την παράδοση από το αρχικό σημείο μεταφοράς. Τις Κινητές Αγορές (Mobile Shopping): Οι κινητές αγορές χρησιμοποιούνται όταν χρειάζεται, αλλά δεν έχουν οποιαδήποτε ευρύτερη σημασία για την επιχείρηση. Μια υπηρεσία για την ενεργοποίηση των κινητών συσκευών μπορεί να έχει κάποια σημασία για τα προβλήματα του τηλεχειρισμού και της επιτήρησης Στις κινητές αγορές απαιτείται η επαλήθευση ταυτότητας (Identity verification) έτσι ώστε να ελέγχονται τα δικαιώματα πρόσβασης ενός προσώπου, καθώς επίσης και για την επικύρωση, την έγκριση και την πληρωμή. Την Ασφάλεια (Security): Η ύπαρξη ασφάλειας στις συναλλαγές, μπορεί να ωφεληθεί πάρα πολύ από τις δυνατότητες κινητής επικοινωνίας. 10 Πηγη: Petteri Alahuhta, Jari Ahola, Hannu Hakala, Mobilizing Business Applications, Technology Review 167/2005, 29

30 Την Υγειονομική Περίθαλψη: Η κινητή επικοινωνία μπορεί να αποτελέσει μέσο για την γρήγορη εξασφάλιση των πρώτων βοηθειών, καθώς επίσης και για την δυνατότητα ενημέρωσης των ατόμων για την στάση τους σε μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επίσης οι υπηρεσίες για τους εργαστηριακούς διορισμούς και τα αποτελέσματα θα μείωναν τις διατάξεις και θα απλοποιούσαν τις δραστηριότητες. Τα εσωτερικά συστήματα στα νοσοκομεία καθώς επίσης και τα διανεμημένα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, θα μπορούσαν να ευνοηθούν από το κινητό επιχειρείν. Τις Δημόσιες υπηρεσίες: Οι δημόσιες υπηρεσίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα, λόγω του τεράστιου όγκου των χρηστών και του ποσού της χρήσης καθώς επίσης και γιατί οι αυτές υπηρεσίες απαιτούνται να παρέχονται δωρεάν. Τις Μεταφορές: Ο τομέας των μεταφορών αποτελείται από σημαντικές εφαρμογές του κινητού επιχειρείν, οι οποίες αναφέρονται είτε στους χρήστες είτε στην μεταφορά. Και οι δύο τύποι υπηρεσιών ωφελούνται από τις σχεδιασμένες δραστηριότητες, από με την βάση την τοποθεσία υπηρεσίες και από το σύστημα παρακολούθησης των οχημάτων, των αγαθών και των χρηστών. Σημαντικό είναι επίσης και το σύστημα της φόρτωσης και εκφόρτωσης του φορτίου, για την αποδοτική μεταφορά του Εταιρικές Εφαρμογές Οι εταιρικές 11 εφαρμογές αναφέρονται στα εξής συστήματα: M-ERP, Mobile Enterprise Resource Planning: Το ERP αποτελεί ένα σύστημα που προσπαθεί να ενσωματώσει όλα τα τμήματα και τις λειτουργίες σε μια επιχείρηση, επάνω σε ένα ενιαίο συγκρότημα ηλεκτρονικών υπολογιστών, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις ανάγκες των διαφορετικών τμημάτων. Μέσω του κινητού ERP αποσύρονται όλα τα αυτόνομα συγκροτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα αντικαθίστανται από ένα ενιαίο, ενοποιημένο κινητό πρόγραμμα λογισμικού. M-SCM, Mobile Supply Chain Management. Αποτελεί τον συνδυασμό των δραστηριοτήτων που έχουν ως στόχο τη βελτίωση του τρόπου, που μια επιχείρηση παίρνει τις πρώτες ύλες, κατασκευάζει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και την παραδίδει στους πελάτες. Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας διαιρείται σε πέντε στάδια: 11 Πηγη: Petteri Alahuhta, Jari Ahola, Hannu Hakala, Mobilizing Business Applications, Technology Review 167/2005, 30

31 Τον σχεδιασμό για την ικανοποίηση της ζήτησης των πελατών για το προϊόν ή μια υπηρεσία) Την επιλογή των προμηθευτών που παραδίδουν τα αγαθά και οι υπηρεσίες Την ανάπτυξη των διαδικασιών τιμολόγησης, παράδοσης και πληρωμής με τους προμηθευτές. Τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων για την παραγωγή, τη δοκιμή, τη συσκευασία και την προετοιμασία για την παράδοση. Τον σχεδιασμό των logistics Την δημιουργία ενός δικτύου για την διακίνηση των προϊόντων και την υποστήριξη των πελατών που έχουν προβλήματα με τα παραδοθέντα προϊόντα. M-CRM, Mobile Customer Relationship Management. Αποτελεί μια επιχειρησιακή προσέγγιση που ενσωματώνει το ανθρώπινο δυναμικό, τις διαδικασίες και την τεχνολογία, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει τις σχέσεις μιας επιχείρησης, με όλους τους τύπους πελατών. Η πραγματική αξία του CRM είναι να δημιουργηθεί η στρατηγική, οι λειτουργικές διαδικασίες και οι επιχειρησιακές λειτουργίες, προκειμένου να διατηρηθούν και να αυξηθεί η αποδοτικότητα των πελατών M-FFA, Mobile Field Force Automation. Η συγκεκριμένη εφαρμογή αντικαθιστά την γραφειοκρατία και τα τηλεφωνικά συστήματα, με τις κινητές και ασύρματες λύσεις που επιτρέπουν την πρόσβαση στις βασικές πληροφορίες άμεσα. Οι δραστηριότητες που καλύπτονται από αυτόν τον όρο αναφέρονται στις πωλήσεις (SFA), στην διαχείριση των σχέσεων (CRM), στην διαχείριση του κύκλου της ζωής των υπηρεσιών (SLM- Service Lifecycle Management), στις υπηρεσίες εξοπλισμού, στις επιθεωρήσεις, στις μεταφορές και στις διοικητικές μέριμνες M-SFA, Mobile Sales Force Automation. Η μέθοδος αυτή αποτελεί μια τεχνική που χρησιμοποιεί συγκεκριμένα λογισμικά για να αυτοματοποιήσει τους επιχειρησιακούς στόχους των πωλήσεων, συμπεριλαμβάνοντας την διαδικασία της παραγγελίας, της διαχείρισης των σχέσεων, της διανομής των πληροφοριών, της παρακολούθησης και του ελέγχου των καταλόγων, της διαχείρισης των πελατών, της ανάλυσης της πρόβλεψης των πωλήσεων και την αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων. 31

32 5.2 Οριζόντιες εφαρμογές κινητού επιχειρείν Οι οριζόντιες 12 εφαρμογές του κινητού επιχειρείν αφορούν τις κινητές εφαρμογές των γραφείων (mobile office applications) και πολλές άλλες υπηρεσίες οι οποίες είναι ευρέως διαδεδομένες Κινητές εφαρμογές γραφείων (Mobile office/mobile work place) Ένας κινητός εργαζόμενος χρησιμοποιεί διάφορες κινητές εφαρμογές, οι οποίες είναι ίδιες με τις διάφορες εταιρικές εφαρμογές. Η διαφορά έναντι των προσωπικών εφαρμογών είναι στον τρόπο που ο εργαζόμενος έχει πρόσβαση στα δεδομένα. Οι κινητές εφαρμογές που χρησιμοποιεί ένας εργαζόμενος, αποτελούνται από ένα σημείο πρόσβασης (access point) και ένα διακομιστή εφαρμογών (application server), ενώ όλη η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί περισσότερες υπηρεσίες με συνδέσεις VPN και κεντρικούς υπολογιστές. Αυτό είναι εμφανές στο σχήμα στην συνέχεια. Οι βασικές κινητές εφαρμογές των γραφείων περιλαμβάνουν την κινητή διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την κινητή διαχείριση ημερολογίου, την κινητή διαχείριση των διευθύνσεων, το κινητό fax και την ύπαρξη ενός διακομιστή για την πρόσβαση στο εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο της επιχείρησης. Οι κοινές εταιρικές εφαρμογές συσχετίζονται με την ασφαλή πρόσβαση στα εταιρικά συστήματα πληροφοριών, μέσω τεχνολογιών όπως το VPN, οι κωδικοί πρόσβασης, το PKI και το RSA Secure ID. Τέλος ορισμένες ακόμη βασικές εφαρμογές για τις εταιρικές λύσεις, είναι η διαχείριση πληροφοριών, η συλλογή, η έρευνα και η αποθήκευση. Άλλες εφαρμογές αναφέρονται στους διάφορους τύπους των βάσεων δεδομένων, των υπηρεσιών καταλόγου και των μηχανών αναζήτησης Σχήμα: Επιχειρησιακό σύστημα εισόδου κινητών πληροφοριών 12 Πηγη: Petteri Alahuhta, Jari Ahola, Hannu Hakala, Mobilizing Business Applications, Technology Review 167/2005, 32

33 5.2.2 Οριζόντιες εφαρμογές που σχετίζονται με τις κινητές συσκευές Οι οριζόντιες εφαρμογές του κινητού επιχειρείν πολλές φορές αναφέρονται στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των κινητών συσκευών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι: Τα SMS (short message system) Τα Smart Messaging: Αποτελούν τον καθορισμό για το πώς SMS χρησιμοποιείται, ώστε παραδίδει λογότυπα, εικόνες, επιχειρησιακές κάρτες, ημερολογιακές πληροφορίες, σχεδιαγράμματα, διαμορφώσεις πρόσβασης, σελιδοδείκτες κτλ). Τα MMS (multimedia messaging): Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιείται για την αποστολή κειμένου, εικόνων, βίντεο και φωνής, στα κινητά τηλέφωνα και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το Instant messaging: Αφορά την αποστολή μηνυμάτων μεταξύ του διαδικτύου και των κινητών περιοχών. Επίσης οι κινητές συνδιασκέψεις, οι hands-free voice control, η voice-enabled υπηρεσία κυκλοφορίας, οι voice guided υπηρεσίες ναυσιπλοΐας, η αναγνώριση φωνής, η text-to-voice, η 2voice, η synthesized voice και ο διακομιστής φωνής. 33

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις

1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις 1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της, να αυξήσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων της και κατά συνέπεια να επιτύχει

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas 1 CYTA Προσφορά πλήρους γκάμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Έσοδα το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MHX. H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή Ορισμός ασύρματου δικτύου Παραδείγματα ασύρματων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Κάτια Σταθάκη Enterprise Segment Senior Manager Vodafone Ελλάδας Σε έναν κόσμο ραγδαίων και απρόβλεπτων αλλαγών, η ευελιξία και η κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 10η: Κινητό Εμπόριο (m Commerce) Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Η Τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας(3g).ανάλυση της τεχνολογίας και συγκριτικός πίνακας (Έρευνα Αγοράς).

Η Τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας(3g).ανάλυση της τεχνολογίας και συγκριτικός πίνακας (Έρευνα Αγοράς). Η Τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας(3g).ανάλυση της τεχνολογίας και συγκριτικός πίνακας (Έρευνα Αγοράς). ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΛΕΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Εξέλιξη της Κινητής Τηλεφωνίας Ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 Προσδοκίες Τελικών Χρηστών Αμεσότητα και Ευκολία Χρήσης Βέλτιστη Σύνδεση Αξιοπιστία και Ασφάλεια ΤΕΕ -10Ιαν, 2005 2 Προκλήσεις για τους Παρόχους Φιλικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

e volution tech Υ πηρεσ ίες Loyalty

e volution tech Υ πηρεσ ίες Loyalty Smart Manager Υ πηρεσ ίες Loyalty 1 Η κάρτα η οποία σας εξοικονομεί χρήματα με τις αγορές σας. i Πίστη και ασφάλεια στην τσέπη σας Τι είναι: To Smart manager είναι ένα σύστημα εύκολο και ασφαλές δημιουργημένο

Διαβάστε περισσότερα

->VIDEO->VOICE->DATA->INTERNET ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ CRM/ΒSS

->VIDEO->VOICE->DATA->INTERNET ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ CRM/ΒSS ->VIDEO->VOICE->DATA->INTERNET ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ CRM/ΒSS Ηλίας Αγγελίδης Διευθυντής Επιχειρησιακής Διαχείρισης Iδιόκτητο δίκτυο κόμβων DSL. Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, Internet, Double,Triple

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

From M2M to the Internet of Things

From M2M to the Internet of Things From M2M to the Internet of Things Γιάννης Καπατσούλιας M2M Sales & Marketing Greece Vodafone Group Enterprise Τι είναι το Machine-to-Machine (M2M) M2M Το M2M είναι: Απλές συσκευές που μετατρέπονται σε

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Δημήτρης Ι. Χρόνης (Ο.Τ.Ε) Λάμπρος Ράπτης (Ε.Μ.Π) Περιεχόμενα Παροχή υπηρεσιών σε ετερογενή δίκτυα Αρχιτεκτονική διαχείρισης ετερογενών δικτύων Λειτουργικές απαιτήσεις Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 2 3 4 5 Καλώς ήρθατε Εγκατάσταση του USB Stick Εκκίνηση εφαρμογής Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές

εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές E-COMMERCE OPEN API ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αποθήκη Προσωπικό ΟΘΟΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Πελάτες Εστιάστε στη σταθερή ανάπτυξη ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟμε εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές ΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τάσεις στα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και δυνατότητες αξιοποίησής τους στην ελληνική περιφέρεια

Σύγχρονες τάσεις στα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και δυνατότητες αξιοποίησής τους στην ελληνική περιφέρεια Σύγχρονες τάσεις στα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και δυνατότητες αξιοποίησής τους στην ελληνική περιφέρεια Αλέξανδρος Καλόξυλος Επίκ. Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος. Κινητών Τηλεπικοινωνιών. Φεβρουάριος 2008. Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης

Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος. Κινητών Τηλεπικοινωνιών. Φεβρουάριος 2008. Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος Η Οπτική του Κλάδου των Κινητών Τηλεπικοινωνιών Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης Φεβρουάριος 2008 Υποδ/νση Νέων Τεχνολογιών Ref.No: P00-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2004 Ιστορική Αναδρομή 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

e-επιχειρείν e-επιχειρείν

e-επιχειρείν e-επιχειρείν Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση των εννοιών του (ebusiness) καθώς και του e-εμπορίου (ecommerce) Τα σημαντικότερα επιχειρηματικά μοντέλα (Business Models) Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

»Τι είναι η Spartan;

»Τι είναι η Spartan; by Spartan Security »Τι είναι η Spartan; 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού και Εικόνας (Κ.Λ.Σ.Σ.). Πάροχος ηλεκτρονικής ασφάλειας μέσω ψηφιακής παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας. Πρώτο Κ.Λ.Σ.Σ. στην

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Επιχειρηματικό Μοντέλο - Ορισμός Για τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν,

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Υπεύθυνη Τύπου Σιλβάνα Θεοδωροπούλου Τηλ: +30 210 6381457 e-mail: stheodor@cisco.com H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Η Cisco βοηθάει τις εταιρείες λιανικής να επεκτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό Τηλέφωνο. Δέσποινα-Μαλεβή. Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Κινητό Τηλέφωνο. Δέσποινα-Μαλεβή. Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Κινητό Τηλέφωνο Δέσποινα-Μαλεβή Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης 1.Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud!

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! H ελληνική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ&ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ&ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ&ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Περιγραφή Εφαρμογή διαχείρισης των σχέσεων με πελάτες- Customer Relationship Management (CRM) Οι επιχειρήσεις και τα επαγγέλματα στον σύγχρονο κόσμο υπάρχουν εφόσον υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα σαν Πόρος, οι Χρήσεις και η Διαχείριση του Γεώργιος Δ. Σταμούλης

Το Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα σαν Πόρος, οι Χρήσεις και η Διαχείριση του Γεώργιος Δ. Σταμούλης Το Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα σαν Πόρος, οι Χρήσεις και η Διαχείριση του Γεώργιος Δ. Σταμούλης Μάρτιος 2012 1 Το Φάσμα σαν Οικονομικός Πόρος Ο πλήρης ορισμός του πόρου γίνεται βάσει: της ζώνης συχνοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA ATZENTA Ασφάλεια Ασύρματου Δικτύου Ενσωμάτωση στα ήδη υπάρχοντα συστήματα ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου που ονομάζουμε δι-επιχειρησιακό ηλεκτρονικό εμπόριο (business-to-business electronic commerce B2B B E.C), E ή πιο απλά δι- επιχειρησιακές συναλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΙΟΣ 2010 2 Περιεχόμενα Απογραφή Ειδών 3 Πωλήσεις- Αγορές 5 Παρακολούθηση Προγράμματος Εργασιών Αντιπροσώπων 6 Διαχείριση Αποθήκης 7 Έλεγχος Υπολοίπων 8 Μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 8: ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ- Leased Lines (Θ) Οι μισθωμένες γραμμές είναι κατάλληλες για ασφαλείς συνδέσεις με σταθερή χωρητικότητα. Διακρίνονται σε Αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΑΚΗΣ 141 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ: 210-9313336 FAX: 210-9313337 http://www.netpath.gr e-mail:info@netpath.gr Η Εταιρεία µας Η NetPath Holistic Technology Solutions ιδρύθηκε από στελέχη µε εικοσαετή εµπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Customer Reference Book

Customer Reference Book Customer Reference Book Υπηρεσίες Service One (Fourlis Group) Service Ηλεκτρικών Συσκευών Soft1 Open Enterprise Edition Digimark Α.Ε. Ταχύτερες επιχειρησιακές λειτουργίες Αύξηση της επιχειρηματικής αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό & ασύρματο επιχειρείν: Τεχνολογίες & εφαρμογές

Κινητό & ασύρματο επιχειρείν: Τεχνολογίες & εφαρμογές Κινητό & ασύρματο επιχειρείν: Τεχνολογίες & εφαρμογές Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου vzeimp@fme.aegean.gr Σύρος, 26.10.2010 Ατζέντα Κινητές τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση και Μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών 2007. Συνέντευξη Τύπου ΖΑΠΠΕΙΟ 12/09/2007

Συγκέντρωση και Μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών 2007. Συνέντευξη Τύπου ΖΑΠΠΕΙΟ 12/09/2007 Συγκέντρωση και Μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών 2007 Συνέντευξη Τύπου ΖΑΠΠΕΙΟ 12/09/2007 ΥΠΕΣΔΔΑ Πάτροκλος Γεωργιάδης, Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΣΔΔΑ Γιάννης Ζαννετόπουλος, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben. SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 1.1. EXCHANGE

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα σε κινητά και ασύρματα δίκτυα

Ειδικά θέματα σε κινητά και ασύρματα δίκτυα Ειδικά θέματα σε κινητά και ασύρματα δίκτυα Εύη Παπαϊωάννου papaioan@ceid.upatras.gr papaioan@upatras.gr Πότε και πού; Τρίτη, 18.00 20.00, Αίθουσα 101 Παρασκευή, 18.00 20.00, Αίθουσα 101 Η φυσική παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX

Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX Παντελής Τράκας Με το κείμενο αυτό, αγαπητοί αναγνώστες, θα επιχειρήσω να σας πείσω για δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τα ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director

Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director Agenda e-sales Development: βοηθάμε να αναπτύξετε τις πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνείτε; ΣΑΣ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ;

Επικοινωνείτε; ΣΑΣ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ; Οι πελάτες σας γνωρίζουν τα νέα σας; Μαθαίνουν τις Προσφορές σας; Έρχονται ξανά; Επικοινωνείτε; ΣΑΣ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ; Εκμεταλλεύεστε τις νέες τεχνολογίες; Δώστε την δυνατότητα στους πελάτες σας να έχουν το ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογική Υποδομή ERP Βασίλειος Ταμπακάς, Καθηγητής Αθανάσιος Καλογεράς, Επ. Συνεργάτης Τεχνικά Χαρακτηριστικά ERP Αποτελεί σύνθεση ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011 Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υπόβαθρο και Παρουσίαση του έργου eκληση Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ομή της παρουσίασης Στόχοι της εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Mega Trend No7: 4PL & LLPs

Mega Trend No7: 4PL & LLPs Mega Trend No7: 4PL & LLPs 151 24, MAROUSSI, - GREECE 1 Οι εταιρείες Διεθνώς επιλέγουν συνεργασίες με 3PL εταιρείες Results Logistics Cost Reduction 11% Inventory Cost Reduction 6% 2014 Study Logistics

Διαβάστε περισσότερα