ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «Εφαρμογές Κινητού Επιχειρείν στην Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «Εφαρμογές Κινητού Επιχειρείν στην Εφοδιαστική Αλυσίδα»"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εφαρμογές Κινητού Επιχειρείν στην Εφοδιαστική Αλυσίδα» Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο ΝΑ.Μ.Ε.» (Γαντζούδη Βασιλική) Ημερομηνία 30/09/2005 ΧΙΟΣ

2 (Γαντζούδη Βασιλική) (Εφαρμογές Κινητού Επιχειρείν στην Εφοδιαστική Αλυσίδα) Ημερομηνία 20/09/2003 Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο ΝΑ.Μ.Ε.» Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Συγγραφέας: Γαντζούδη Βασιλική... Επιβλέπων: Κα Μαρία Λάμπρου... Διευθυντής Σπουδών: Κος Νικήτας Νικητάκος... ΧΙΟΣ 2

3 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...3 Keywords...6 Πίνακας σχημάτων...7 Πίνακας διαγραμμάτων...8 Περίληψη...9 Περίληψη...9 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...11 Κεφάλαιο 2: Περιβάλλον λειτουργίας του Κινητού Επιχειρείν...12 Κεφάλαιο 3: Χαρακτηριστικά του Κινητού Επιχειρείν Κινητικότητα (Mobility) Εξωτερικότητες δικτύων (Network externalities) Αποκλειστικός έλεγχος (Exclusive control over important assets)...15 Κεφάλαιο 4: Τεχνολογίες κινητού Επιχειρείν Τεχνολογίες δικτύων GSM (Global System for Mobile Communication) HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) GPRS (General Packet Radio Service) EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) G TETRA Τεχνολογίες Υπηρεσιών WAP (Wireless Application Protocol) SMS (Short Message Service) USSD (Unstructured Supplementary Services Data) CB (Cell broadcast) SAT (SIM Application Toolkit) Web Clipping MExE (Mobile Station Application Exécution Environment)

4 4.3 Κινητές τεχνολογίες θέσης GPS (Global Positioning System) TOA (Time of Arrival) E-OTD (Enhanced Observed Time Difference) COO (Cell of Origin) LFS Independent Τεχνολογίες Ασύρματης Δικτύωσης RFID Bluetooth WLAN WiMax Κινητές Συσκευές...27 Κεφάλαιο 5: Εφαρμογές του Κινητού Επιχειρείν Κάθετες εφαρμογές κινητού επιχειρείν Εφαρμογές που αφορούν συγκεκριμένους επιχειρησιακούς τομείς Εταιρικές Εφαρμογές Οριζόντιες εφαρμογές κινητού επιχειρείν Κινητές εφαρμογές γραφείων (Mobile office/mobile work place) Οριζόντιες εφαρμογές που σχετίζονται με τις κινητές συσκευές Εφαρμογές κινητού επιχειρείν με βάση την θέση (Location-based) του χρήστη...34 Κεφάλαιο 6: Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management)...37 Κεφάλαιο 7: Καθορισμός της κινητής εφοδιαστικής αλυσίδας...38 Κεφάλαιο 8: Χαρακτηριστικά της κινητής εφοδιαστικής αλυσίδας Διαφάνεια (Visibility) Ταχύτητα (Velocity) Μεταβλητότητα (Variability) Αφθονία πληροφοριών (Viscosity)...42 Κεφάλαιο 9: Χρήση των κινητών και ασύρματων τεχνολογιών στην εφοδιαστική αλυσίδα Πλεονεκτήματα από την χρησιμοποίηση των κινητών και ασύρματων εφαρμογών στην εφοδιαστική αλυσίδα Ασύρματη/ Κινητή τεχνολογία RFID Συστατικά τεχνολογίας Αναμεταδότες (tags) Reader / Writer Συχνότητες μετάδοσης σημάτων...52 Κεφάλαιο 10: Εφαρμογές της κινητής εφοδιαστική αλυσίδας (Mobile supply chain applications) Εφαρμογές από την χρήση της τεχνολογίας RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα

5 Διαγώνιες λειτουργικές δραστηριότητες (Cross Functional Activities) Σχεδιασμός και ανασυγκρότηση της προσφοράς και της ζήτησης (Supply/Demand Planning & Replenishment) Χειρισμός προϊόντων (Batch /Item Tracking) Ασφάλεια (Security) Ασφάλεια και κατάλογος αποθεμάτων (Safety-Stock Inventory) Κατασκευή (Manufacturing) Προμήθεια & αποθήκευση υλικών (Procurement & Materials Storage) Παραγωγή (Production) Αποθήκευση / Διανομή (Warehousing/Distribution) Λήψη προϊόντων και έλεγχος (Receiving and Check-In) Επιλογή διαταγής (Order Selection) Τήρηση διαταγής (Order Filling) Άδειασμα και ξαναγέμισμα των προϊόντων (Put away and Replenishment) Ναυτιλία (Shipping) Τοποθέτηση ειδικών προϊόντων (Exception Product Location) Πρόληψη Απώλειας (Loss Prevention/Shrinkage) Μεταφορά / Φορτίο (Transportation/Freight) Ενεργή Διαχείριση / Χρησιμότητα (Asset Management/Utilization) Διαχείριση ναυπηγείων (Yard Management) Συμμόρφωση συμβολαίων (Contract Compliance) Δρομολόγηση / Κράτηση και Αργοπορία (Routing/Detention and Demurrage) Λειτουργίες αποθήκευσης (Store Operations) Λήψη Προϊόντων (Receiving) Σχεδιασμός Καταστημάτων (Store Planning) Εμπορεύματα εξαίρεσης (Exception Merchandise) Πρόληψη απώλειας (Loss Prevention) Έλεγχος (Checkout) Επιστροφές & Ακυρώσεις των Logistics (Returns & Reverse Logistics) Υπηρεσίες μετά την πώληση των προϊόντων (Post Sales Service)...62 Συμπεράσματα...63 Βιβλιογραφία

6 Keywords m Business Mobile Supply Chain Management M-SCM Supply Chain Managment 6

7 Πίνακας σχημάτων ΣΧΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ...12 ΣΧΗΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...32 ΣΧΗΜΑ: ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ...34 ΣΧΗΜΑ 1: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ...38 ΣΧΗΜΑ: ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ/ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ...44 ΣΧΗΜΑ : ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ/ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...45 ΣΧΗΜΑ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID...49 ΣΧΗΜΑ : ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ...50 ΣΧΗΜΑ: SMART LABELS...50 ΣΧΗΜΑ : ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΙΑ...51 ΣΧΗΜΑ : READER/ WRITER...52 ΣΧΗΜΑ :

8 Πίνακας διαγραμμάτων ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ DURLACHER...34 ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ RFID

9 Περίληψη Στη σημερινή εποχή, το επιχειρησιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τη διεθνοποίηση των αγορών, την εξειδίκευση των απαιτήσεων των πελατών, τον έντονο ανταγωνισμό, τη μείωση του κύκλου ζωής των προϊόντων. Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στη νέα εποχή εξαρτάται άμεσα από την ικανότητα προσαρμογής στις νέες αυτές συνθήκες. Οι νέες τεχνολογίες και πιο συγκεκριμένα η ανάπτυξη του Internet, του E- business και στη συνέχεια του M- business προκάλεσε δραστικές αλλαγές στις αγορές, στις επιχειρηματικές σχέσεις και στον τρόπο, με τον οποίο γίνονται οι επιχειρηματικές και όχι μόνο συναλλαγές. Τα αποτελέσματα πολλά και για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους απλούς καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις στο εξής βασίζονται με αυξανόμενο βαθμό στο Internet για την επικοινωνία τους με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες. Μάλιστα, η διάθεση των προϊόντων τους και των υπηρεσιών τους καθίσταται πλέον προσιτή μέσα από το Internet και, κατ επέκταση, μέσω του κινητού τηλεφώνου. Με τον τρόπο αυτό, η πληροφόρηση και η επικοινωνία είναι άμεση, γρήγορη και διαθέσιμη από παντού και οποιαδήποτε στιγμή. Επιπρόσθετα, η ταχύτητα και ο δυναμισμός προσφέρουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης. Δεν πρέπει να παραλειφθεί το άνοιγμα σε νέες αγορές, και επομένως η δραστηριοποίηση σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ, παράλληλα, θα είναι δυνατή η ανάπτυξη σε δύο συμπληρωματικές αγορές: την πραγματική και την ψηφιακή. Αλλά και για τους καταναλωτές τα πλεονεκτήματα του m-business είναι πολλά, με πρώτο στη λίστα την κατάργηση των ωραρίων και των αποστάσεων. Η ταχύτητα στη διεκπεραίωση των εργασιών και των συναλλαγών θα αυξηθεί κατακόρυφα, ενώ, παράλληλα, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληθώρα υπηρεσιών και επιλογών, πράγμα που θα οδηγήσει σε ένα υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού Ο στόχος αυτού του εγγράφου είναι να ερευνηθούν και να παρουσιαστούν οι εφαρμογές του κινητού επιχειρείν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το κινητό επιχειρείν είναι η πιο πρόσφατη υψηλή τεχνολογία που μετατρέπει τα προηγμένα κινητά τηλέφωνα και τα PDAs (Personal Digital Assistants) σε συσκευές, οι οποίες επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, οποιαδήποτε στιγμή. Κατά συνέπεια, προκύπτουν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. 9

10 Επίσης στόχος μας είναι να αναλυθεί στο περιβάλλον λειτουργίας του κινητού επιχειρείν καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικών του. Είναι επίσης πολύ ουσιαστικό να αναφερθούν οι τεχνολογίες που χρησιμοποιεί το κινητό επιχειρείν, πριν υιοθετεί ως κρίσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Οι τεχνολογίες αυτές διακρίνονται σε τεχνολογίες υπηρεσιών, σε τεχνολογίες δικτύων, στις τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης του και τέλος στις τεχνολογίες εντοπισμού της θέσης του χρήστη. Τέλος είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούν οι εφαρμογές του κινητού επιχειρείν, που μπορεί να είναι τόσο κάθετες, όσο και οριζόντιες. Στην συνέχεια είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μια μικρή αναφορά στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω της οποίας στο επόμενο κεφάλαιο πραγματοποιείται ο καθορισμός της κινητής εφοδιαστικής αλυσίδας. Προκειμένου να καθοριστεί η κινητή εφοδιαστική αλυσίδα, το επόμενο μέρος της εργασίας αυτής, ασχολείται με τα χαρακτηριστικά της. Η χρήση των ασύρματων και κινητών υπηρεσιών, όπως αναφέραμε προηγουμένως, επιφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, μερικά από τα οποία αναφέρονται στο κεφάλαιο 8 της εργασίας αυτής. Επίσης σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η τεχνολογία RFID, για το λόγο αυτό πραγματοποιείται μια σύντομη περιγραφή της, παρέχοντας κυρίως πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά της. Τέλος στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας παρατιόνται οι κύριες εφαρμογές της τεχνολογίας RFID, σε όλα τα στάδια της σύγχρονης εφοδιαστικής αλυσίδας. 10

11 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Ο όρος κινητό επιχειρείν (Mobile Business), χρησιμοποιείται ως αναφορά σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, που κυμαίνονται από την επικοινωνία και την πληροφόρηση, ως τις συναλλαγές και τις εταιρικές υπηρεσίες. Οι εφαρμογές αυτές, παρά τις διαφορές μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό που τους διαφοροποιεί τις αντίστοιχες εφαρμογές του e-business. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ότι μπορούν να προσεγγιστούν από τους κινητούς χρήστες, μέσω των ασύρματων συσκευών πρόσβασης (wireless access devices). Οι εφαρμογές αυτές όχι μόνο εξετάζουν όλες τις παραδοσιακές επιχειρησιακές αγορές του e-business, όπως τις αγορές business-to-business (B2B) και business-to-consumer (B2C), αλλά εισάγουν επίσης νέες αγορές, όπως η deviceto-device (D2D) αγορά. Επίσης το M-Business αναφέρεται στην εκτέλεση των εμπορικών συναλλαγών. Εντούτοις, το M-Business δεν περιορίζεται μόνο στις κινητές συναλλαγές, δεδομένου ότι στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου για την επικοινωνία, τη διαπραγμάτευση και την συνεργασία. Σύμφωνα με ορισμένους συγγραφείς, το M-Business μπορεί να οριστεί 1 ως η εφαρμογή της υποδομή που απαιτείται, ώστε να διατηρηθούν οι επιχειρησιακές σχέσεις, μέσω της πώλησης πληροφοριών, υπηρεσιών, και προϊόντων, με τη βοήθεια των κινητών συσκευών. Η εισαγωγή των τρίτης γενιάς δικτύων αναμένεται να αυξήσει την προστιθέμενη αξία του M-Business μέσω της παροχής πληροφοριών συγκεκριμένης θέσης (location specific information), της εξατομίκευσης (personalization), της αμεσότητας (immediacy) και της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών (service availability). Τα χαρακτηριστικά αυτά θα ωθήσουν στην ανάπτυξη τις business-toconsumer (B2C) και business-to-business (B2B) εφαρμογές 1 Πηγή: Mobile/ Wireless Research Group Publications Series , On the potential use of mobile positioning technologies in indoor environments, June

12 Κεφάλαιο 2: Περιβάλλον λειτουργίας του Κινητού Επιχειρείν Οι παράγοντες που επηρεάζουν το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται το κινητό επιχειρείν, είναι εμφανή στο σχήμα 1. Το κέντρο του κινητού επιχειρείν αποτελούν οι χρήστες των κινητών υπηρεσιών, των οποίων οι ανάγκες είναι κινητές. Προκειμένου λοιπόν να ικανοποιηθούν οι κινητές αυτές ανάγκες είναι απαραίτητη: Η ύπαρξη ενός δικτύου επικοινωνίας και μετάδοσης των δεδομένων, Η χρησιμοποίηση μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας πληροφοριών, μέσω ενός συστήματος που αποτελείται από την κινητή συσκευή, τους κεντρικούς υπολογιστές και από ένα σύστημα πλατφόρμων. Τέλος η ύπαρξη των διαθέσιμων προς αποστολή υπηρεσιών και των δεδομένων, Τα στοιχεία αυτά στην συνέχεια επηρεάζονται από τον κανονισμό και το κοινωνικό πλαίσιο. Σχήμα 1: Περιβάλλον δραστηριοποίησης του κινητού επιχειρείν 2 2 Πηγή: Giovanni Camponovo & Yves Pingeur, Analyzing the M-Business Landscape, 2002, 12

13 Κεφάλαιο 3: Χαρακτηριστικά του Κινητού Επιχειρείν Τα κύρια χαρακτηριστικά 3 της βιομηχανίας του κινητού επιχειρείν είναι η κινητικότητα (mobility), η αποτελεσματικότητα των δικτύων (network effects) και τα ιδιόκτητα προτερήματα (proprietary assets). Είναι λοιπόν λογικό ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους αυτά τα χαρακτηριστικά, προκειμένου να διαμορφώσουν τις στρατηγικές τους, για την επιβίωση και την διατήρηση του μεριδίου τους στην αγορά. 3.1 Κινητικότητα (Mobility) Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η κινητικότητα αποτελεί το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του κινητού επιχειρείν, και αυτό γιατί μέσω αυτού οι κινητές υπηρεσίες μπορούν να αποκτήσουν μεγάλη αγοραστική αξία. Η κινητικότητα επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στο κινητό επιχειρείν, μερικά από τα οποία είναι: Ελεύθερη κυκλοφορία: Οι υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενώ βρίσκονται σε κίνηση. Πανταχού παρουσία: Η δυνατότητα να υπάρχει πρόσβαση στις υπηρεσίες οπουδήποτε, ανεξαρτήτως από τη θέση του χρήστη. Εντοπισμός: Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την θέση του χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να προσφέρουν τις με βάση την θέση υπηρεσίες (location-based services). Δυνατότητα Πρόσβασης: Ένας χρήστης μπορεί να εντοπιστεί οπουδήποτε, οποτεδήποτε, σε σχέση με τους υπόλοιπους χρήστες. Ευκολία: Οι υπηρεσίες είναι πάντα προσιτές στους χρήστες. Επιπλέον το μέγεθος, το βάρος και η δυνατότητα πρόσβασης των κινητών συσκευών, παρέχει ευκολία στους χρήστες. 3 Πηγή: Giovanni Camponovo & Yves Pingeur, Business Model Analysis Applied to Mobile Business, %20Business%20Models%20Analysis%20applied%20to%20Mobile%20Commerce%20- %20ICEIS2003.pdf 13

14 Στιγμιαία συνδετικότητα: Υπάρχει στιγμιαία σύνδεση από την στιγμή της ζήτησης για μια υπηρεσία, από ένα χρήστη. Εξατομίκευση: Κάθε χρήστης έχει μια προσωπική συσκευή, η οποία είναι ικανή να αποθηκεύσει τις πληροφορίες που χρειάζεται Παρόλα αυτά η κινητικότητα έχει και ορισμένα μειονεκτήματα. Πιο συγκεκριμένα οι κινητές εφαρμογές, χαρακτηρίζονται από τους περιορισμούς του εύρους ζώνης (bandwidth) και των συσκευών. Οι περιορισμοί του εύρους ζώνης έχουν δημιουργεί από την δυσκολία ελέγχου του ραδιοφάσματος. Οι περιορισμοί των συσκευών οφείλονται στην απαίτηση της ύπαρξης μικρών και ελαφριών κινητών συσκευών. 3.2 Εξωτερικότητες δικτύων (Network externalities) Τα δίκτυα αποτελούνται από ένα σύνολο κόμβων, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με διάφορα links. Οι δομές αυτές των δικτύων έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό γνωστό ως εξωτερικότητα δικτύων (network externality). Η εξωτερικότητα αυτή εμφανίζεται όταν εμπλέκεται ένας τρίτος ενδιάμεσος δράστης, στην συναλλαγή μεταξύ δύο δραστών. Ένα προϊόν παρουσιάζει μια εξωτερικότητα δικτύων όταν η χρησιμότητα που ένας χρήστης αντλεί από την κατανάλωση ενός προϊόντος, οδηγεί στην αύξηση του αριθμού των διαμεσολαβητών. Ο βασικός λόγος για την εμφάνιση των εξωτερικοτήτων δικτύων είναι η συμπληρωματικότητα μεταξύ των κόμβων ενός δικτύου, η οποία είναι έμφυτη στη δομή ενός δικτύου, δεδομένου ότι απαιτούνται πολλοί κόμβοι για την παροχή μιας υπηρεσίας. Επίσης οι συνδέσεις σε ένα δίκτυο μπορεί να είναι συμπληρωματικές, αλλά αυτό που καθιστά την συμπληρωματικότητα πραγματική είναι η συμβατότητα. Οι εξωτερικότητες δικτύων μπορούν να είναι άμεσες ή έμμεσες. Όταν οι χρήστες αναγνωρίζονται στους κόμβους των δικτύων, τα οποία είναι συνήθως διπλής κατεύθυνσης, η εξωτερικότητα είναι άμεση και προκύπτει από το γεγονός ότι ο χρήστης στην περίπτωση αυτών των δικτύων παρέχει ένα όφελος σε όλους τους κόμβους των δικτύων, επειδή αυξάνεται ο αριθμός των πιθανών αλληλεπιδράσεων. Για παράδειγμα οι εξωτερικότητες των δικτύων διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην αγορά των τηλεπικοινωνιών, όπου η χρησιμότητα της σύνδεσης ενός δικτύου επικοινωνίας, συσχετίζεται θετικά με τον αριθμό μελών της. Από την άλλη, η αύξηση του αριθμού των χρηστών ενός δικτύου, μπορεί να επιφέρει και αρνητικές εξωτερικότητες, όπως την συμφόρηση του δικτύου. Επιπλέον σε ένα δίκτυο επικοινωνίας οι χρήστες μπορεί να ωφελούνται έμμεσα από το μέγεθος του. Για παράδειγμα, ένας επιπλέον χρήστης μπορεί να ωθήσει στην αύξηση του αριθμού των χρηστών για μια συγκεκριμένη υπηρεσία. 14

15 3.3 Αποκλειστικός έλεγχος (Exclusive control over important assets) Το κινητό επιχειρείν χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη σημαντικών υπηρεσιών, που είναι υπό τον αποκλειστικό έλεγχο μιας εταιρίας. Ο αποκλειστικός έλεγχος μπορεί να προκύψει για ορισμένους λόγους όπως: Την σπανιότητα ενός προϊόντος Την ύπαρξη μιας μοναδικής κατασκευής, Την ύπαρξη ενός ειδικού προνομίου, που δίνει στον ιδιοκτήτη του την αποκλειστικότητα για το συγκεκριμένο προϊόν Ένα παράδειγμα είναι η πρόσβαση στο ράδιο φάσμα, μια απαραίτητη αλλά πεπερασμένη τεχνολογία, που χρησιμοποιείται από πολλές και διαφορετικές βιομηχανίες, όπως τις κινητές τηλεπικοινωνίες, τον στρατό, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τις μεταφορές. Η μερίδα του φάσματος που διατίθεται στην κινητή επικοινωνία είναι μικρή και, εκτός από τις περιορισμένες ISM ζώνες συχνότητας, είναι περιορισμένη σε μερικούς χειριστές δικτύων. Όμως οι χειριστές των δικτύων έχουν το συνολικό έλεγχο διάφορων άλλων σημαντικών προτερημάτων. Με την παροχή της κάρτας SIM στους πελάτες τους, οι κινητοί χειριστές έχουν το συνολικό έλεγχο, δεδομένου ότι οι επικοινωνίες από και σε έναν χρήστη, πρέπει να περάσουν μέσω του δικτύου χειριστών. Επιπλέον, με τον έλεγχο του δικτύου, ο χειριστής κατέχει μια μοναδική πρόσβαση στις σχετικές με το χρήστη πληροφορίες, όπως ένα πλήρες σχεδιάγραμμα πελατών, τα σχέδια κλήσης, τις πληροφορίες της θέσης του χρήστη κ.λπ. Η επέκταση της υποδομής θα μπορούσε να θεωρηθεί φυσικό μονοπώλιο, λόγω των επενδύσεων που απαιτήθηκαν για να δημιουργήσουν το δίκτυο και την ύπαρξη των επιπρόσθετων με αυτό δικτύων. 15

16 Κεφάλαιο 4: Τεχνολογίες κινητού Επιχειρείν Η παρακάτω ανάλυση 4 εστιάζει στις τεχνολογίες δικτύων όπως το GSM, το HSCSD, το GPRS, το EDGE, το UMTS και οι 3G. Επίσης αναφέρεται στις εφαρμογές υπηρεσιών, καθώς επίσης και στις εφαρμογές του προσδιορισμού της θέσης μιας κινητής συσκευής. Τέλος πραγματοποιείται μια αναφορά στις ασύρματης δικτύωσης τεχνολογίες και στις ασύρματες συσκευές που χρησιμοποιούνται στο κινητό επιχειρείν. 4.1 Τεχνολογίες δικτύων GSM (Global System for Mobile Communication) Το 1989, ο οργανισμός ETSI ανέλαβε την ευθύνη να ολοκληρώσει το έργο που είχε αρχίσει μερικά χρόνια νωρίτερα, με σκοπό την ανάπτυξη του πιο επιτυχημένου, έως σήμερα, ασύρματου ψηφιακού δικτύου. Το 1992 εισάγονται οι πρώτες GSM υπηρεσίες, που περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, τηλεφωνία, τηλεομοιοτυπία, επείγουσες κλήσεις, σύντομα γραπτά μηνύματα, προώθηση και φραγή κλήσεων, καθώς και μετάδοση δεδομένων. Το GSM λειτουργεί σε ζώνη συχνότητας των 900 MHz και των 1800 MHz (1900 MHz στις ΗΠΑ) και αποτελεί το κινητό πρότυπο που επικρατεί στην Ευρώπη και στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής της Ασίας. Τώρα το GSM αποτελεί περίπου το 72 τοις εκατό της συνολικής ψηφιακής ασύρματης αγοράς. Η σημερινή πλατφόρμα του GSM, είναι μια σημαντικά επιτυχής ασύρματη τεχνολογία και μια πρωτοφανής ιστορία του παγκόσμιου επιτεύγματος. Σε λιγότερο από δέκα έτη, δεδομένου ότι το πρώτο δίκτυο GSM προωθήθηκε εμπορικά, έγινε το κύριο και το γρηγορότερα αυξανόμενο κινητό πρότυπο του κόσμου. Η τεχνολογία GSM εκτείνεται σε πάνω από 179 χώρες και χρησιμοποιείται από περισσότερους του 1/10 του παγκόσμιου πληθυσμού. Η αύξηση στον αριθμό των συνδρομητών συνεχίζεται και αναμένεται 4 Πηγή: Durlacher Research LTD, Mobile commerce report, 16

17 παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, τα πρότυπα GSM παρέχουν απαραίτητα εφόδια, ώστε να το καταστήσουν οικονομικά εφικτό και να αναπτύξουν μια μεγάλη ποικιλία καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, είναι πιθανό ότι η Ευρώπη και η Ασία θα είναι στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης του m-commerce και περίπου 2 ετών μπροστά από τις ΗΠΑ HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) Το HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) είναι ένα πρωτόκολλο μεταγωγής κυκλώματος, βασισμένο στο GSM, το οποίο μπορεί να μεταδώσει τα δεδομένα, 4 φορές περισσότερο από την ταχύτητα του ασύρματου ποσοστού μετάδοσης των 14,4 kbps (kilo bytes per second), δηλ. 57,6 kbps χρησιμοποιώντας 4 ράδιο κανάλια ταυτόχρονα. Το βασικό πρόβλημα στην εμφάνιση αυτής της αγοράς, είναι ότι υπάρχουν λίγοι κατασκευαστές, που μπορούν να παρέχουν τις PCMCIA modem κάρτες στους πελάτες τους. Οι κάρτες αυτές προσφέρουν μια ταχύτητα μετάδοσης των 42,3 kbps προς τα κάτω και των 28,8 kbps προς τα πάνω. Είναι επομένως πιθανό ότι το HSCSD δεν πρόκειται ποτέ διαδοθεί, παρά μόνο σε μερικές περιοχές, ως μέσα για να συνδεθούν τα laptops στο Διαδίκτυο. Η κατάσταση που το σύστημα αντιμετωπίζει, είναι παρόμοια με όλες τις ασύρματες επιλογές δικτύων. Έτσι λοιπόν λίγοι χειριστές θα επενδύσουν σε ένα τέτοιο σύστημα και αυτό γιατί πρόκειται να ξεπεραστεί από άλλους, σε μια πολύ μικρή χρονική περίοδο GPRS (General Packet Radio Service) Το GPRS (General Packet Radio Service) είναι ένα ασύρματο πρωτόκολλο αναμετάδοσης πακέτων δεδομένων, που προσφέρει στιγμιαία πρόσβαση στα δίκτυα δεδομένων. Το πρωτόκολλο αυτό επιτρέπει ταχύτητες μετάδοσης μέχρι 115 kbps (ή θεωρητικά ακόμη και 171 kbps). Το πραγματικό πλεονέκτημα του GPRS, είναι ότι παρέχει μια σύνδεση (δηλ. στιγμιαία συνδετικότητα στο IP), μεταξύ του κινητού τερματικού και του δικτύου, από τη οποία διαβιβάζονται τα δεδομένα. Στις μέρες μας τα δίκτυα GPRS, ήδη χρησιμοποιούνται σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές. Εντούτοις, το GPRS θα απαιτήσει νέα τερματικά, τα οποία θα υποστηρίζουν υψηλότερα ποσοστά δεδομένων. 17

18 4.1.4 EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) Το EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) είναι η υψηλότερη έκδοση εύρους ζώνης του GPRS, που επιτρέπει ταχύτητες μετάδοσης μέχρι των 384 kbps. Παγκοσμίως ο αριθμός των χρηστών του EDGE, τίθεται ως στόχος να φθάσει στα 331,4 εκατομμύρια, μέχρι το έτος Αυτό θα επιτύχει την ύπαρξη προηγμένων κινητών υπηρεσιών, όπως η αποθήκευση στα κινητά τηλέφωνα μέσω του δικτύου βίντεο και μουσικής, η αποστολή πλήρης μηνύματος πολυμέσων, η δημιουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης το EDGE θα επιφέρει αλλαγές διαμόρφωσης, που είναι απαραίτητες για το UMTS. Ενώ διάφοροι κινητοί χειριστές θεωρούν το EDGE, ως προσωρινή τεχνολογία δεδομένων μεταξύ του GPRS και του UMTS, η επιτυχία του εξαρτάται πάρα πολύ από την διαθεσιμότητα των προϊόντων και των εφαρμογών UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) Το UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) αντιπροσωπεύει την εξέλιξη των υπηρεσιών και των ταχυτήτων των δεδομένων, από τα κινητά δίκτυα δεύτερης γενιάς (2G). Το UMTS αποτελεί βασικό μέλος των κινητών τεχνολογιών τρίτης γενιάς (3G), που προσδιορίζονται από το ITU. Επιπλέον αποτελεί την βασική επιλογή για τους χειριστές των δικτύων GSM, που αυτή την περίοδο αντιπροσωπεύουν μια βάση πελατών, περισσότερων των 850 εκατομμύριο τελικών χρηστών, σε 195 χώρες και που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% της σημερινής ψηφιακής ασύρματης αγοράς. Το UMTS χρησιμοποιεί το ραδιοφάσμα, για να υποστηρίξει τους αυξανόμενους αριθμούς των πελατών και έτσι είναι συνώνυμο με μια επιλογή ράδιο τεχνολογίας πρόσβασης, την WCDMA.. Η Ιαπωνία είχε προωθήσει το πρώτο παγκόσμιο εμπορικό δίκτυο WCDMA το 2001, και τα δίκτυα αυτά λειτουργούν ήδη εμπορικά στην Αυστρία, την Ιταλία, τη Σουηδία και το UK, με περισσότερες ενάρξεις κατά τα επόμενα έτη G Η Τρίτη γενιά (3G) τεχνολογιών αποτελεί τις πιο αναπτυγμένες κινητές τεχνολογίες. Τα επίσημα πρότυπα για τις 3G είναι το IMT-2000 (International Mobile Télécommunications 2000). Τα πρότυπα αυτά αναφέρονται στο W-CDMA που υποστηρίζεται από την Ericsson, την Nokia και τους ιαπωνικούς κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων και στο cdma2000, που υποστηρίζεται από τους αμερικανικούς 18

19 προμηθευτές Qualcomm και Lucent. Τα πνευματικά δικαιώματα για την χρησιμοποίηση των δικτύων αυτών, ύστερα από διαπραγματεύσεις δόθηκαν στην Ericsson και στην Qualcomm. Το πρώτο 3G δίκτυο που τέθηκε σε λειτουργία από την NTT DoCoMo στην Ιαπωνία, με το UMTS του 2001 (Universal Mobile Telephone System), είναι το τρίτης γενιάς κινητών τηλεφώνων σύστημα κινητών που είναι εμπορικά διαθέσιμο στην Ευρώπη από το Οι χρήστες στο UMTS συνδέονται με μια ταχύτητα 2 MBIT/S, ενώ υπάρχουν οι προσδοκίες μέχρι στο τέλος του 2005 να μπορούν να συνδέονται με μια ταχύτητα μικρότερη (384 KBIT/S). Αυτή η ταχύτητα βέβαια μπορεί να παραχθεί και από το EDGE TETRA Το σύστημα TETRA 5 είναι ένα ανοιχτό πρότυπο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τυποποίησης των Τηλεπικοινωνιών (ETSI) για την ψηφιακή ραδιοεπικοινωνία, το οποίο σχεδιάστηκε για να μεγιστοποιήσει την χρήση του ραδιοφωνικού φάσματος μοιράζοντας τους πόρους των ραδιοσυχνοτήτων στους χρήστες. Ένα σύστημα TETRA που καλύπτει μια περιοχή επιτρέπει στους χρήστες της να επικοινωνούν μεταξύ τους. Το σύστημα μπορεί να ποικίλλει από έναν απλό σύστημα Σταθμού Βάσης μέχρι και ένα σύστημα µε εθνική ή και διεθνή κάλυψη. Το TETRA ξεκίνησε όταν μια ομάδα κατασκευαστών, παροχέων τηλεπικοινωνιών και τελικών χρηστών υπέγραψε TETRA Memorandum of Understanding το Ο σκοπός του TETRA ήταν να ορίσει ένα πρότυπο που θα ικανοποιούσε τους πιο απαιτητικούς χρήστες ιδιωτικής κινητής τηλεφωνίας (Private Mobile Radio- PMR), ειδικά αυτούς που εργάζονταν στους τομείς της δημόσιας ασφάλειας. Αρχικά, το TETRA σήμαινε διευρωπαϊκό ομαδοποιημένο σύστημα ραδιοεπικοινωνιών (Trans European Trucked Radio), αλλά στην συνέχεια μετονομάστηκε. 4.2 Τεχνολογίες Υπηρεσιών 5 Πηγή: Ε κύκλος εργασιών, Ομάδα Εργασίας OE E4, Κινητές και Ασύρματες εφαρμογές Μεταφορές και στην Εφοδιαστικη, Ιανουάριος 2004 Αθήνα, 19

20 4.2.1 WAP (Wireless Application Protocol) Το πρωτόκολλο WAP παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1997, από τις εταιρείες Phone (πρώην Unwired Planet), Nokia, Motorola και Ericsson. Οι εταιρείες αυτές που καθόρισαν τις αρχικές προδιαγραφές του πρωτοκόλλου, κατά την διαδικασία της ανάπτυξης και της εξέλιξης του, επέλεξαν να δημιουργήσουν ένα ανοιχτό πρωτόκολλο, στο οποίο θα μπορούσε να συμμετάσχει κάθε ενδιαφερόμενος. Έτσι ίδρυσαν το WAP Forum, το οποίο ξεκίνησε με τέσσερα μέλη και σήμερα αριθμεί με περισσότερα από 400 µέλη (εταιρείες κατασκευής κινητών και δημιουργίας προγραμμάτων, με ονόματα όπως των Microsoft, IBM, Sun, κλπ). Το WAP σχεδιάστηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα πρότυπο ανάμεσα σε εταιρείες για την πρόσβαση σε περιεχόμενο και υπηρεσίες του Internet από κινητά τηλέφωνα. Το WAP Forum επέλεξε τον τρόπο αυτό για να εξασφαλίσει την ευρεία διάδοση του WAP ανάμεσα στα προϊόντα από διαφορετικές κατασκευάστριες εταιρείες. Τα πρώτα WAP συμβατά κινητά τηλέφωνα εμφανίστηκαν στην αγορά το Το πρωτόκολλο WAP (το όνομα του οποίου προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων Wireless Application Protocol) ορίζει ένα σύνολο κανόνων επικοινωνίας καθώς και ένα περιβάλλον δημιουργίας εφαρμογών για την πρόσβαση σε υπηρεσίες και περιεχόμενο του Internet από κινητές συσκευές. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση από συσκευές µε μικρή ισχύ, μικρό μέγεθος οθόνης και λειτουργία σε περιορισμένο εύρος ζώνης SMS (Short Message Service) Από το 1992 η σύντομη υπηρεσία μηνυμάτων (SMS- Short Message Service) έχει προσφέρει τη δυνατότητα της αποστολής και της παραλαβής μηνυμάτων κειμένων από τα κινητά τηλέφωνα. Κάθε μήνυμα μπορεί να περιέχει μέχρι 160 (ακόμη και περισσότερους) αλφαβητικούς και αριθμητικούς χαρακτήρες. Άλλες υπηρεσίες πληροφοριών που μπορούν να μεταφερθούν μέσω SMS, είναι για παράδειγμα ειδήσεις, οι τιμές των προϊόντων, ο αθλητισμός, ο καιρός, το ωροσκόπιο, αστεία κλπ. Επιπλέον, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η συνομιλία μέσω SMS και τα ringing tones είναι υπηρεσίες που προσφέρονται από ορισμένες αγορές. Με λίγα λόγια χρησιμοποιώντας το SMS, δακτυλογραφούμε τον κώδικα HTML του ηλεκτρονικού εμπορίου, κάθε φορά που γίνεται μια αγορά. Ο χρήστης απαιτείται να έχει γνώση, για τα αιτήματα που πρέπει να δακτυλογραφηθούν ώστε να λάβει την υπηρεσία. Η χρησιμοποίηση των υπηρεσιών που βασίζονται σε κείμενο γίνεται ευκολότερη με την εισαγωγή του πρωτοκόλλου WAP και των συσκευών του. 20

21 4.2.3 USSD (Unstructured Supplementary Services Data) Η τεχνολογία αυτή αποτελεί τον τρόπο που μεταφέρονται οι πληροφορίες μέσω ενός δικτύου GSM. Είναι ως ένα ορισμένο βαθμό παρόμοιο με το SMS, αλλά σε αντίθεση με αυτό προσφέρει μια απευθείας σύνδεση, η οποία παραμένει ανοικτή μέχρι να την αποσυνδέσει ο χρήστης. Ένα μήνυμα USSD μπορεί να έχει μέχρι 182 χαρακτήρες. Η USSD είναι μια υπηρεσία του WAP. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για τις κινητές αγορές και την κινητή πληρωμή CB (Cell broadcast) Αποτελεί μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την ταυτόχρονη παράδοση των σύντομων μηνυμάτων στους κινητούς χρήστες, μέσα σε μια διευκρινισμένη περιοχή ή σε εθνικό επίπεδο. Το CB είναι παρόμοιο με SMS και αυτό γιατί δεν παρέχει one-to-one υπηρεσία, αλλά one-to-few. Προς το παρόν, μόνο οι χρήστες που είναι μέσα στην περιοχή ραδιοφωνικής μετάδοσης, μπορούν να λάβουν τα μηνύματα. Αποτελεί μέσο μιας μαζικής διανομής κυρίως για ειδήσεις και γενικές πληροφορίες SAT (SIM Application Toolkit) Η τεχνολογία χρησιμοποιείται προκειμένου να ενημερωθούν οι κάρτες SIM, για τις νέες εφαρμογές του κινητού επιχειρείν, μέσω ενός SMS. Οι SIM Toolkit εφαρμογές δημιουργούνται στην Java για ένα περιβάλλον client server. Η τεχνολογία αυτή στηρίζεται στο πρωτόκολλο GSM Οι διακομιστές του SAT έχουν δημιουργηθεί από τους κατασκευαστές των έξυπνων καρτών, όπως οι Gemplus, Giesecke & Devrient και Orga, καθώς επίσης και από ανεξάρτητους κατασκευαστές, όπως οι Across Wireless of Sweden. Οι συσκευές του SAT έχουν κατασκευαστεί από τους κατασκευαστές τηλεφώνων κυττάρων. Επίσης το SAT στοχεύει στα τηλέφωνα τα οποία δεν υπάγονται στην κατηγόρια των έξυπνων τηλεφώνων και αυτό γιατί το λογισμικό του μπορεί πολύ εύκολα να δημιουργηθεί από τον διαχειριστή των δικτύων. Η ασφάλεια αποτελεί ένα κύριο χαρακτηριστικό του SAT, δεδομένου ότι η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα στοιχείων, συμπεριλαμβάνονται ήδη στα πρότυπα. 21

22 Πιστεύεται ότι παρόλο που το SAT ωθείται από τη βιομηχανία των έξυπνων καρτών, δεν θα καθιερωθεί στην αγορά, καθώς υπάρχουν αντίστοιχες λειτουργίες στο GPRS και στο WAP Web Clipping Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι υπηρεσίες web clipping για τις συσκευές 3Com s Palm handheld είναι πολύ επιτυχημένες. Το Palm κατέχει ένα μερίδιο αγοράς 75% σε αυτήν την αγορά. Το web clipping αποτελεί ένα σύστημα Palm, για την παράδοση των πληροφοριών στο WEB, μέσω του συγχρονισμού ή της ασύρματης επικοινωνίας στο Palm VII. Ο κύριος κατασκευαστής του web clipping είναι η Avant Go. Οι κύριοι παροχείς των υπηρεσιών του web clipping είναι οι AOL, Amazon.com, UPS, Fedex, Yahoo.. Αυτή η υπηρεσία δεν έχει την ίδια αναγνώριση στην Ευρώπη, λόγω της έλλειψης της διαθεσιμότητας του Palm VII MExE (Mobile Station Application Exécution Environment) Η τεχνολογία αυτή είναι ουσιαστικά, η ενσωμάτωση μιας εικονικής μηχανής της Java στο κινητό τηλέφωνο. Ο σκοπός της MExE είναι να παρασχεθεί ένα πλαίσιο στα κινητά τηλέφωνα, για την εκτέλεση συγκεκριμένων εφαρμογών από τους χειριστές ή τους φορείς παροχής κινητών υπηρεσιών. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τον πλήρη προγραμματισμό εφαρμογής. Το πρωτόκολλο αυτό ενσωματώνει τις υπηρεσίες θέσης, τις επιλογές των πελατών και ποικίλες διεπαφές, όπως η αναγνώριση φωνής. Τα MExE ενσωματώνουν τις υπηρεσίες του WAP, αλλά παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες, που υπερβαίνουν τις λειτουργίες του WAP. Η τεχνολογία αυτή πιστεύεται ότι θα εφαρμοστεί στα μελλοντικά τηλέφωνα UMTS, τα οποία θα έχουν τη δύναμη επεξεργασίας και λειτουργίας προγραμμάτων της Java. 4.3 Κινητές τεχνολογίες θέσης Η δυνατότητα να βρεθεί η θέση μιας κινητής συσκευής στο δίκτυο είναι βασική, ώστε να παράσχει γεωγραφικά τις πληροφορίες που υποκινούν το κινητό επιχειρείν. Οι κινητές υπηρεσίες θέσης μπορούν να είναι είτε τελικές σε ένα χρήστη, είτε τελικές σε ένα δίκτυο. 22

23 4.3.1 GPS (Global Positioning System) Το GPS είναι ένα σύστημα που αποτελείται από 24 δορυφόρους. Επειδή οι δορυφόροι μεταδίδουν ραδιοφωνικά συνεχώς τη θέση και την κατεύθυνσή τους, ο δέκτης GPS μπορεί να υπολογίσει την ακριβή θέση τους. Το σύστημα GPS μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν από τον οποιοδήποτε, έχοντας έναν κατάλληλο δέκτη. Το GPS είχε αναπτυχθεί στις ΗΠΑ για στρατιωτική χρήση, αλλά από την αρχή της δεκαετίας χρησιμοποιείται για πολιτικούς λόγους. Το GPS απαιτεί ένα πρόσθετο εξοπλισμό ή κάποια τροποποίηση στην κινητή συσκευή, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει δέκτης GPS. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται στα συστήματα πλοήγησης των αυτοκινήτων. Η τεχνολογία GPS για τα κινητά τηλέφωνα αναπτύσσεται αυτήν την περίοδο από το SnapTrack και το SiRF. Το GPS χρησιμοποιείται ήδη στα διπλά μικροτηλέφωνα GSM/PST της Benefon TOA (Time of Arrival) Η τεχνολογία TOA απαιτεί μεγάλες τροποποιήσεις δικτύων και επομένως δεν είναι οικονομικώς αποδοτική. Η τεχνολογία ΤΟΑ υπολογίζεται ότι κοστίσει τουλάχιστον 10 φορές την τιμή ενός συστήματος E-OTD E-OTD (Enhanced Observed Time Difference) Το E-OTD λειτουργεί με τη χρησιμοποίηση της υπάρχουσας υποδομής του GSM, ώστε να καθορίσει τη θέση μιας κινητής συσκευής. Όταν ένας χρήστης καλεί τους επιλεγμένους φορείς παροχής υπηρεσιών, το E-OTD στέλνει ταυτόχρονα τα στοιχεία που καθορίζουν την κινητή θέση. Λειτουργεί συνδυάζοντας τους σχετικούς χρόνους της άφιξης των πληροφοριών από τους δέκτες στους κινητούς σταθμούς βάσεων των δικτύων. Το σύστημα E-OTD επιστρώνει το υπάρχον κινητό δίκτυο. Οι παροχείς των υπηρεσιών E-OTD είναι η CP, η Ericsson και η BT Cellnet. 23

24 4.3.4 COO (Cell of Origin) Το COO μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό της θέσης από τους υπάρχοντες πελάτες των χειριστών δικτύων. Δεν απαιτεί καμία τροποποίηση στο κινητό τερματικό, αλλά ο χειριστής δικτύων πρέπει να κάνει κάποια σημαντική εργασία βελτίωσης. Στις αστικές περιοχές το COO είναι επαρκές ώστε να καθορίσει ακριβώς τη θέση, επειδή το μέγεθος τις συχνότητας είναι πολύ μικρό. Στις υπεραστικές περιοχές όμως, όπου η ακτίνα της συχνότητας είναι μεγαλύτερη, αυτό είναι πιο δύσκολο LFS Independent Η Signal Soft έχει αναπτύξει την ασύρματη λύση υπηρεσιών θέσης (Wireless Location Services) που μπορεί να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ή αρκετές από τις ανωτέρω μεθόδους ώστε να καθορίσει τη θέση. Το λογισμικό εγκαθίσταται στο δίκτυο του χειριστή και είναι σε θέση να συνδυάσει τη θέση με το σχετικό περιεχόμενο. Η Signal Soft έχει αναπτύξει επίσης ένα εργαλείο για τον καθορισμό του γεωγραφικού πλάτους έναντι σε μια καθορισμένη ζώνη. Η CellPoint έχει αναπτύξει ακόμα μια προσέγγιση, η οποία αποτελείται από ένα μικροτηλέφωνο που βασίζεται και λειτουργεί στο τυποποιημένο δίκτυο GSM, χωρίς οποιεσδήποτε τροποποιήσεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας ιδιόκτητος κεντρικός υπολογιστής, ώστε να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του μικροτηλεφώνου και των κοντινότερων σταθμών βάσεων. Κατά συνέπεια, το σύστημα είναι πολύ γρήγορο και το κόστος αποδοτικό, σε σύγκριση με τις ανταγωνιστικές τεχνολογίες. Το σύστημα της CellPoint's παρέχει μια ακρίβεια 100 m στις αστικές και 200 m στις υπεραστικές περιοχές. Οι εφαρμογές της υπηρεσίας αυτής περιλαμβάνουν τη διαχείριση του στόλου, την πλοήγηση των οχημάτων, την ασφάλεια, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τον προσδιορισμό της θέσης, την πλοήγηση για την διαφήμιση. 4.4 Τεχνολογίες Ασύρματης Δικτύωσης 24

25 4.4.1 RFID Η τεχνολογία ραδιοσυχνότητας 6 των αντικειμένων (Radio Frequency Identification - RFID) αποτελεί μια επανάσταση για τις σύγχρονες ασύρματες και κινητές εφαρμογές. Η τεχνολογία έχει γνωρίσει τέτοια άνθηση τα τελευταία χρόνια που από πολλούς θεωρείται ως ο διάδοχος των ετικετών γραμμικού κώδικα (barcodes), η οποία αποτελεί την κύρια τεχνολογία σήμανσης των προϊόντων. Με την ενσωμάτωση της RFID στα προϊόντα θα είναι σε θέση να προσδιορίζεται η ακριβής θέση και κατάσταση ενός προϊόντος η μίας υπηρεσίας, γεγονός που είναι πολύ σημαντικό για την επιτάχυνση των ενδοεπιχειρησιακών και εξωεπιχειρησιακών σχέσεων Bluetooth Η Bluetooth αποτελεί μια μικρής ραδιοσυχνότητας τεχνολογία, η οποία έχει δημιουργηθεί ώστε να αντικαταστήσει τις ενσύρματες τεχνολογίες. Συσκευές όπως τα PC, οι εκτυπωτές, τα κινητά τηλέφωνα και τα PDAs, μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους, με κύριο στόχο την επικοινωνία και την ανταλλαγή των πληροφοριών. Κύρια εφαρμογή της Bluetooth αποτελεί ο συγχρονισμός όλων των ασύρματων και ενσύρματων συσκευών, τα οποία θα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες και δεδομένα με μόνο μια ενιαία είσοδο σε αυτά. Το Bluetooth επιτρέπει τις απευθείας συνδέσεις από συσκευή προς συσκευή (point-to -point), καθώς και την ταυτόχρονη σύνδεση έως και 7 συσκευών με τη χρήση μιας μοναδικής συχνότητας. Τις προδιαγραφές της συγκεκριμένης τεχνολογίας, ανέπτυξε και υποστηρίζει το Bluetooth Special Interest Group, ενώ η τελευταία «δημόσια» έκδοση τους είναι η 1.1, η οποία ενσωματώνεται πλέον στις περισσότερες συμβατές συσκευές Επιπλέον, η ανταλλαγή των δεδομένων, μέσω των τερματικών του POS (Point Of Sale), οι εφαρμογές e-wallet του κινητού εμπορίου, μπορούν να ωθήσουν στην ανάπτυξη του Bluetooth. Δεδομένου ότι η απόδοση του Bluetooth είναι περίπου1 MBIT/S, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ασύρματες εφαρμογές του τοπικού LAN. Χρησιμοποιώντας την Bluetooth, είναι δυνατό να χωριστεί η μονάδα των πομποδεκτών του κινητού τηλεφώνου, από το ακουστικό. Η τεχνολογία αυτή είναι επίσης σημαντική για την ύπαρξη ασφάλειας στις μεταφορές των δεδομένων, καθώς επίσης και στην διαπεραίωση των συναλλαγών των χρηστών. 6 Πηγή: Whitepaper, Supply Chain Rfid: How It Works and Why It Pays, 25

26 4.4.3 WLAN Τα Wireless LAN 7 αποτελούν την πιο δημοφιλή τεχνική για τη διείσδυση των δικτύων. Η ανακάλυψη του ασύρματου τοπικού LAN χρησιμοποιείται για τη φαινομενικά αβλαβή πρόσβαση στο διαδικτύο. Η αύξηση των προτύπων των δικτύων, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη διάφορων ασύρματων εφαρμογών δικτύων τοπικής περιοχής (WLAN). Αυτές οι εφαρμογές έχουν ως σκοπό να προσδιορίσουν τη δραστηριότητα των WLAN και τα χαρακτηριστικά των δικτύων, καθώς επίσης και να παρέχουν αρκετές πληροφορίες σε έναν χρήστη. Ένα ασύρματο δίκτυο τοπικής περιοχής (Wireless Local Area Network), είναι ένα εύκαμπτο σύστημα επικοινωνιών δεδομένων που εφαρμόζεται ως επέκταση ή ως εναλλακτική λύση για το συνδεδεμένο με καλώδιο τοπικό LAN, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για συνδεδεμένες με καλώδιο υποδομές και προσθέτοντας ευελιξία και αξιοπιστία στη δικτύωση. Ανεξάρτητα από τον τύπο του PHY που επιλέγεται, το πρότυπο ΙΕΕΕ υποστηρίζει τρεις βασικές τοπολογίες για WLANs: το ανεξάρτητο βασικό σύνολο υπηρεσιών (Independent Basic Servise - IBSS), το βασικό σύνολο υπηρεσιών (Basic Servise Set - BSS), και το εκτεταμένο σύνολο υπηρεσιών (Extended Service Set - ESS) WiMax Ο όρος WiMAX 8 (Worldwide Interoperability for Microwave Access) είναι συνώνυμος με τα IEEE μητροπολιτικά ασύρματα πρότυπα διεπαφών (Wireless Metropolitan Area Network-MAN). Τα πρότυπα δραστηριοποιούνται σε συχνότητες φάσματος 10 έως 66 GHz. Τα πρότυπα αυτά καλύπτουν τις non-line of sight (NLOS) εφαρμογές σε ζώνες φάσματος συχνότητας 11 GHz. Τα WiMAX καλύπτουν το κενό μεταξύ του ασύρματου LANs και των δικτύων ευρείας περιοχής, και παρέχουν μια οικονομικώς αποδοτική σταθερή ασύρματη εναλλακτική λύση για την συμβατική καλωδίωση DSL. Επίσης η 7 Πηγή: Joshua Wright, Layer 2 Analysis of WLAN Discovery Applications for Intrusion Detection 8 Business Case Models for Fixed Broadband Wireless Access based on WiMAX Technology and the Standard, 26

27 τεχνολογία WiMAX παρέχει μια οικονομικώς αποδοτική ευρυζωνική λύση πρόσβασης στις περιοχές πέρα από την προσιτότητα του DSL και του καλωδίου. Η τρέχουσα εξέλιξη IEEE απευθύνεται στις κινητές εφαρμογές επιτρέποντας έτσι την ευρυζωνική πρόσβαση άμεσα στις WiMAX κινητές συσκευές. 4.5 Κινητές Συσκευές Το κινητό επιχειρείν προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του χρησιμοποιεί μια σειρά από συσκευές ασύρματης επικοινωνίας, οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο στην χρησιμοποίηση των κινητών τηλεφώνων, ως συσκευές τελικών χρηστών. Συνοπτικά οι συσκευές 9 αυτές είναι: Κινητό τηλέφωνο PDA (Personal Digital Assistant) Smart phone. Το Smart phone συνδυάζει το κινητό τηλέφωνο και την τεχνολογία PDA σε μια συσκευή. 9 Πηγη: Petteri Alahuhta, Jari Ahola, Hannu Hakala, Mobilizing Business Applications, Technology Review 167/2005, 27

28 Laptop Earpiece (ως τμήμα του Personal Area Network) Κάθε συσκευή, έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη δυνατότητα της χρησιμοποίησής του, όπως: Το μέγεθος και το χρώμα της οθόνης Η συσκευή εισαγωγής, η διαθεσιμότητα του πληκτρολογίου και το ποντίκι Η μνήμη και οι δυνατότητες του CPU Η ικανότητα της σύνδεσης των δικτύων και του εύρους ζώνης Τα λειτουργικά συστήματα (π.χ. Palm OS, Microsoft Pocket PC) Η διαθεσιμότητα εσωτερικού αναγνώστη των smart card (π.χ. για μια κάρτα SIM στα κινητά τηλέφωνα) 28

29 Κεφάλαιο 5: Εφαρμογές του Κινητού Επιχειρείν 5.1 Κάθετες εφαρμογές κινητού επιχειρείν Εφαρμογές που αφορούν συγκεκριμένους επιχειρησιακούς τομείς Οι οριζόντιες 10 εφαρμογές του κινητού επιχειρείν που αφορούν συγκεκριμένους επιχειρησιακούς τομείς αναφέρονται στα εξής: Τις κοινές εταιρικές εφαρμογές (Common corporate applications): Οι εταιρικές αυτές υπηρεσίες μπορούν να έχουν την person-to-system ή system-to-system μορφή και είναι συγκεκριμένες. Αυτό σημαίνει ότι δεν παραδίδονται μεταξύ των βασικών λειτουργιών στις κινητές συσκευές, αλλά πραγματοποιείται η εγκατάσταση τους στις κινητές συσκευές, μετά από την παράδοση από το αρχικό σημείο μεταφοράς. Τις Κινητές Αγορές (Mobile Shopping): Οι κινητές αγορές χρησιμοποιούνται όταν χρειάζεται, αλλά δεν έχουν οποιαδήποτε ευρύτερη σημασία για την επιχείρηση. Μια υπηρεσία για την ενεργοποίηση των κινητών συσκευών μπορεί να έχει κάποια σημασία για τα προβλήματα του τηλεχειρισμού και της επιτήρησης Στις κινητές αγορές απαιτείται η επαλήθευση ταυτότητας (Identity verification) έτσι ώστε να ελέγχονται τα δικαιώματα πρόσβασης ενός προσώπου, καθώς επίσης και για την επικύρωση, την έγκριση και την πληρωμή. Την Ασφάλεια (Security): Η ύπαρξη ασφάλειας στις συναλλαγές, μπορεί να ωφεληθεί πάρα πολύ από τις δυνατότητες κινητής επικοινωνίας. 10 Πηγη: Petteri Alahuhta, Jari Ahola, Hannu Hakala, Mobilizing Business Applications, Technology Review 167/2005, 29

30 Την Υγειονομική Περίθαλψη: Η κινητή επικοινωνία μπορεί να αποτελέσει μέσο για την γρήγορη εξασφάλιση των πρώτων βοηθειών, καθώς επίσης και για την δυνατότητα ενημέρωσης των ατόμων για την στάση τους σε μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επίσης οι υπηρεσίες για τους εργαστηριακούς διορισμούς και τα αποτελέσματα θα μείωναν τις διατάξεις και θα απλοποιούσαν τις δραστηριότητες. Τα εσωτερικά συστήματα στα νοσοκομεία καθώς επίσης και τα διανεμημένα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, θα μπορούσαν να ευνοηθούν από το κινητό επιχειρείν. Τις Δημόσιες υπηρεσίες: Οι δημόσιες υπηρεσίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα, λόγω του τεράστιου όγκου των χρηστών και του ποσού της χρήσης καθώς επίσης και γιατί οι αυτές υπηρεσίες απαιτούνται να παρέχονται δωρεάν. Τις Μεταφορές: Ο τομέας των μεταφορών αποτελείται από σημαντικές εφαρμογές του κινητού επιχειρείν, οι οποίες αναφέρονται είτε στους χρήστες είτε στην μεταφορά. Και οι δύο τύποι υπηρεσιών ωφελούνται από τις σχεδιασμένες δραστηριότητες, από με την βάση την τοποθεσία υπηρεσίες και από το σύστημα παρακολούθησης των οχημάτων, των αγαθών και των χρηστών. Σημαντικό είναι επίσης και το σύστημα της φόρτωσης και εκφόρτωσης του φορτίου, για την αποδοτική μεταφορά του Εταιρικές Εφαρμογές Οι εταιρικές 11 εφαρμογές αναφέρονται στα εξής συστήματα: M-ERP, Mobile Enterprise Resource Planning: Το ERP αποτελεί ένα σύστημα που προσπαθεί να ενσωματώσει όλα τα τμήματα και τις λειτουργίες σε μια επιχείρηση, επάνω σε ένα ενιαίο συγκρότημα ηλεκτρονικών υπολογιστών, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις ανάγκες των διαφορετικών τμημάτων. Μέσω του κινητού ERP αποσύρονται όλα τα αυτόνομα συγκροτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα αντικαθίστανται από ένα ενιαίο, ενοποιημένο κινητό πρόγραμμα λογισμικού. M-SCM, Mobile Supply Chain Management. Αποτελεί τον συνδυασμό των δραστηριοτήτων που έχουν ως στόχο τη βελτίωση του τρόπου, που μια επιχείρηση παίρνει τις πρώτες ύλες, κατασκευάζει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και την παραδίδει στους πελάτες. Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας διαιρείται σε πέντε στάδια: 11 Πηγη: Petteri Alahuhta, Jari Ahola, Hannu Hakala, Mobilizing Business Applications, Technology Review 167/2005, 30

31 Τον σχεδιασμό για την ικανοποίηση της ζήτησης των πελατών για το προϊόν ή μια υπηρεσία) Την επιλογή των προμηθευτών που παραδίδουν τα αγαθά και οι υπηρεσίες Την ανάπτυξη των διαδικασιών τιμολόγησης, παράδοσης και πληρωμής με τους προμηθευτές. Τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων για την παραγωγή, τη δοκιμή, τη συσκευασία και την προετοιμασία για την παράδοση. Τον σχεδιασμό των logistics Την δημιουργία ενός δικτύου για την διακίνηση των προϊόντων και την υποστήριξη των πελατών που έχουν προβλήματα με τα παραδοθέντα προϊόντα. M-CRM, Mobile Customer Relationship Management. Αποτελεί μια επιχειρησιακή προσέγγιση που ενσωματώνει το ανθρώπινο δυναμικό, τις διαδικασίες και την τεχνολογία, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει τις σχέσεις μιας επιχείρησης, με όλους τους τύπους πελατών. Η πραγματική αξία του CRM είναι να δημιουργηθεί η στρατηγική, οι λειτουργικές διαδικασίες και οι επιχειρησιακές λειτουργίες, προκειμένου να διατηρηθούν και να αυξηθεί η αποδοτικότητα των πελατών M-FFA, Mobile Field Force Automation. Η συγκεκριμένη εφαρμογή αντικαθιστά την γραφειοκρατία και τα τηλεφωνικά συστήματα, με τις κινητές και ασύρματες λύσεις που επιτρέπουν την πρόσβαση στις βασικές πληροφορίες άμεσα. Οι δραστηριότητες που καλύπτονται από αυτόν τον όρο αναφέρονται στις πωλήσεις (SFA), στην διαχείριση των σχέσεων (CRM), στην διαχείριση του κύκλου της ζωής των υπηρεσιών (SLM- Service Lifecycle Management), στις υπηρεσίες εξοπλισμού, στις επιθεωρήσεις, στις μεταφορές και στις διοικητικές μέριμνες M-SFA, Mobile Sales Force Automation. Η μέθοδος αυτή αποτελεί μια τεχνική που χρησιμοποιεί συγκεκριμένα λογισμικά για να αυτοματοποιήσει τους επιχειρησιακούς στόχους των πωλήσεων, συμπεριλαμβάνοντας την διαδικασία της παραγγελίας, της διαχείρισης των σχέσεων, της διανομής των πληροφοριών, της παρακολούθησης και του ελέγχου των καταλόγων, της διαχείρισης των πελατών, της ανάλυσης της πρόβλεψης των πωλήσεων και την αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων. 31

32 5.2 Οριζόντιες εφαρμογές κινητού επιχειρείν Οι οριζόντιες 12 εφαρμογές του κινητού επιχειρείν αφορούν τις κινητές εφαρμογές των γραφείων (mobile office applications) και πολλές άλλες υπηρεσίες οι οποίες είναι ευρέως διαδεδομένες Κινητές εφαρμογές γραφείων (Mobile office/mobile work place) Ένας κινητός εργαζόμενος χρησιμοποιεί διάφορες κινητές εφαρμογές, οι οποίες είναι ίδιες με τις διάφορες εταιρικές εφαρμογές. Η διαφορά έναντι των προσωπικών εφαρμογών είναι στον τρόπο που ο εργαζόμενος έχει πρόσβαση στα δεδομένα. Οι κινητές εφαρμογές που χρησιμοποιεί ένας εργαζόμενος, αποτελούνται από ένα σημείο πρόσβασης (access point) και ένα διακομιστή εφαρμογών (application server), ενώ όλη η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί περισσότερες υπηρεσίες με συνδέσεις VPN και κεντρικούς υπολογιστές. Αυτό είναι εμφανές στο σχήμα στην συνέχεια. Οι βασικές κινητές εφαρμογές των γραφείων περιλαμβάνουν την κινητή διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την κινητή διαχείριση ημερολογίου, την κινητή διαχείριση των διευθύνσεων, το κινητό fax και την ύπαρξη ενός διακομιστή για την πρόσβαση στο εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο της επιχείρησης. Οι κοινές εταιρικές εφαρμογές συσχετίζονται με την ασφαλή πρόσβαση στα εταιρικά συστήματα πληροφοριών, μέσω τεχνολογιών όπως το VPN, οι κωδικοί πρόσβασης, το PKI και το RSA Secure ID. Τέλος ορισμένες ακόμη βασικές εφαρμογές για τις εταιρικές λύσεις, είναι η διαχείριση πληροφοριών, η συλλογή, η έρευνα και η αποθήκευση. Άλλες εφαρμογές αναφέρονται στους διάφορους τύπους των βάσεων δεδομένων, των υπηρεσιών καταλόγου και των μηχανών αναζήτησης Σχήμα: Επιχειρησιακό σύστημα εισόδου κινητών πληροφοριών 12 Πηγη: Petteri Alahuhta, Jari Ahola, Hannu Hakala, Mobilizing Business Applications, Technology Review 167/2005, 32

33 5.2.2 Οριζόντιες εφαρμογές που σχετίζονται με τις κινητές συσκευές Οι οριζόντιες εφαρμογές του κινητού επιχειρείν πολλές φορές αναφέρονται στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των κινητών συσκευών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι: Τα SMS (short message system) Τα Smart Messaging: Αποτελούν τον καθορισμό για το πώς SMS χρησιμοποιείται, ώστε παραδίδει λογότυπα, εικόνες, επιχειρησιακές κάρτες, ημερολογιακές πληροφορίες, σχεδιαγράμματα, διαμορφώσεις πρόσβασης, σελιδοδείκτες κτλ). Τα MMS (multimedia messaging): Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιείται για την αποστολή κειμένου, εικόνων, βίντεο και φωνής, στα κινητά τηλέφωνα και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το Instant messaging: Αφορά την αποστολή μηνυμάτων μεταξύ του διαδικτύου και των κινητών περιοχών. Επίσης οι κινητές συνδιασκέψεις, οι hands-free voice control, η voice-enabled υπηρεσία κυκλοφορίας, οι voice guided υπηρεσίες ναυσιπλοΐας, η αναγνώριση φωνής, η text-to-voice, η 2voice, η synthesized voice και ο διακομιστής φωνής. 33

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία της Μαρίας Κιουρκτσόγλου και της Παναγιώτας Καλκίτσα υποβληθείσα στον Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιατρικής εφαρμογής για κινητές συσκευές πλατφόρμας Google Android

Ανάπτυξη ιατρικής εφαρμογής για κινητές συσκευές πλατφόρμας Google Android Ανάπτυξη ιατρικής εφαρμογής για κινητές συσκευές πλατφόρμας Google Android Ευάγγελος Βάρναλης Μεταπτυχιακός Φοιτητής Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων: Ιωάννης Μαυρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό και τοποκεντρικό εμπόριο. Τάσεις και προοπτικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κινητό και τοποκεντρικό εμπόριο. Τάσεις και προοπτικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Κινητό και τοποκεντρικό εμπόριο. Τάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΤΣΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΤΖΕΤΖΟΥΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Άννα Ταμπακάκη, 1077. Επιβλέπων: <Μαστοράκης Γιώργος> <2013>

Εισηγητής: Άννα Ταμπακάκη, 1077. Επιβλέπων: <Μαστοράκης Γιώργος> <2013> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ IMS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE AIRLINE SERVICES

MOBILE AIRLINE SERVICES ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MOBILE AIRLINE SERVICES ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ "Διαδικτυακό Πληροφορικό Σύστημα Αξιολόγησης Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

M - COMMERCE ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

M - COMMERCE ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ M - COMMERCE ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Παπαγγελή Κυβέλη ΜΑΙΟΣ 2009 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Παππάς Δημοσθένης Σελίδα 1 από 137 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΜΕ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 4G ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΛΙΕΡΗΣ Α.Μ. 4373 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.11b ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)"

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1. "Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΙΛΙΟΣ A.M. : 133/2008/019/2

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.Θ. : ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ : Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ : ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24-6-08 ΘΕΜΑ : M-COMMERCE. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μπελίδης Αθανάσιος

Α.Τ.Ε.Ι.Θ. : ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ : Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ : ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24-6-08 ΘΕΜΑ : M-COMMERCE. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μπελίδης Αθανάσιος Α.Τ.Ε.Ι.Θ. : ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ : Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ : ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24-6-08 ΘΕΜΑ : M-COMMERCE ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μπελίδης Αθανάσιος ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ :ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περιεχόμενα 2008 1 κινητό εμπόριο 1,1,1 Εισαγωγή....

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η εξάπλωση του «Κινητού» Internet και παράγοντες που το επηρεάζουν ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τµήµα: Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης Α.Μ. 1023

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τµήµα: Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης Α.Μ. 1023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ 1 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τµήµα: Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. 1023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ(WAP) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΜ0702) ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

e-πόλη EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ e - πόλη

e-πόλη EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ e - πόλη EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ e - πόλη 1 ΙΩΑΝΝΗΣ Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Καθηγητής e - πόλη* ( Η Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου Αφιερώνεται στην οικογένειά μου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη... 4 Κεφάλαιο 1 Ιστορική Εξέλιξη Της Κινητής Τηλεφωνίας... 5 1.1 Κυψελοειδής-Κυτταρικη Ιδέα... 5 1.2 Ιστορική αναδρομή... 7 Κεφάλαιο 2 Η Εξέλιξη των

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Δικτυοκεντρικής Εφοδιαστικής Εφαρμογής Διαχείρισης και Ιχνηλασιμότητας Παραγγελιών σε Περιβάλλον Android

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Δικτυοκεντρικής Εφοδιαστικής Εφαρμογής Διαχείρισης και Ιχνηλασιμότητας Παραγγελιών σε Περιβάλλον Android Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση Ψηφιακών Επικοινωνιών και Δικτύων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Δικτυοκεντρικής Εφοδιαστικής Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής υπηρεσιών ιστού σε ασύρµατα τηλεπικοινωνιακά περιβάλλοντα τέταρτης γενιάς ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής υπηρεσιών ιστού σε ασύρµατα τηλεπικοινωνιακά περιβάλλοντα τέταρτης γενιάς ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής υπηρεσιών ιστού σε ασύρµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 4G ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4G ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΜ: ΜΤΕ 1040

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κωνσταντίνος Σοουτλής

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κωνσταντίνος Σοουτλής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ποιότητα Υπηρεσιών και Ασφάλεια σε Ασύρµατα ίκτυα 4ης Γενιάς (4G). Κωνσταντίνος Σοουτλής ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Personal Communications

Personal Communications Univerrsi itty off Macedonia Mastterr IInfforrmatti ion Systtems Nettworrki ing Technologies Prroffessorr:: A..A.. Economides economid@uom.gr Chriisttos S.. Venettiis Deccemberr 2001 Πανεεπι ισττήμι ιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υποβληθείσα στον καθηγητή Ζουμπουλίδη Βασίλειο από την σπουδάστρια Μοιρασγεντή Αγγέλα ΑΕΜ:7935 ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές και Υπηρεσίες Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας 3ης γενιάς

Εφαρμογές και Υπηρεσίες Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας 3ης γενιάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εφαρμογές και Υπηρεσίες Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας 3ης γενιάς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. ΜΙΝΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ. του. Βασίλη Χ.

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ. του. Βασίλη Χ. Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ του Βασίλη Χ. Μπενέκου Πτυχιακή εργασία που υποβάλλεται προς μερική εκπλήρωση των απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τίτλος Πτυχιακής: Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών Επιβλέπων καθηγητής: Γεώργιος Ρίζος Εκπονητές: Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα