4, Tsimiski Street GR Thessaloniki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4, Tsimiski Street GR-546 25 Thessaloniki"

Transcript

1

2 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης Τµήµα Στατιστικής Ισοζυγίου Πληρωµών Υπηρεσία Στατιστικής Οικονοµικής Συγκυρίας Τηλ.: , 591., 591.1, Fax: Τσιµισκή Θεσσαλονίκη BANK OF GREECE Thessaloniki Branch Balance of Paymens Saisics Secion Economic Condiions Saisics Service Tel.: , 591., 591.1, Fax: , Tsimiski Sree GR Thessaloniki Τυπώθηκε στο Ιδρυµα Εκτύπωσης Τραπεζογραµµατίων και Αξιών της Τράπεζας της Ελλάδος Prined in Ahens, Greece a he Bank of Greece Prining Works ISSN

3 Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι οι περιφερειακές εξελίξεις στο οικονοµικό πεδίο, αλλά και ευρύτερα, αποκτούν συνεχώς αυξανόµενη βαρύτητα για το σχεδιασµό, τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση ενεργειών τόσο δηµόσιας/συλλογικής, όσο και ιδιωτικής/ατοµικής φύσης. Στο πεδίο της παρακολούθησης στατιστικών δεδοµένων οικονοµικού χαρακτήρα, αναδεικνύεται η ιδιαίτερη σηµασία µιας προσπάθειας για συλλογή, επεξεργασία και επίκαιρη παρουσίαση σειρών µε στατιστικά στοιχεία περιφερειακής οικονοµικής συγκυρίας, πιο εξειδικευµένα χωρικά από τις ήδη διαθέσιµες σειρές στοιχείων για ολόκληρη την επικράτεια. Συµβολή στη διαδικασία αυτή αποτελεί και η παρούσα διµηνιαία έκδοση του Υποκαταστήµατος Θεσσαλονίκης της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία υπογραµµίζει το ενδιαφέρον της Τράπεζας για τις περιφερειακές οικονοµικές εξελίξεις. Υπενθυµίζεται ότι ήδη από την άνοιξη του 1997 η Τράπεζα εκδίδει το µηνιαίο Στατιστικό ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας µε στοιχεία για ολόκληρη την επικράτεια. Σηµειώνεται ότι παρόµοιες εκδόσεις αποτελούν καθιερωµένη δραστηριότητα άλλων ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών. Τα στοιχεία συγκυρίας παρουσιάζονται σε µορφή συνοπτική και συνεκτική, και είναι κατά το δυνατόν αξιόπιστα, επίκαιρα και άµεσα χρησιµοποιήσιµα για την εξαγωγή ορισµένων πρώτων συµπερασµάτων σχετικά µε την οικονοµική δραστηριότητα στην ευρύτερη βορειοελλαδική περιοχή. Η έκδοση αυτή, αν και σχετικά περιορισµένου εύρους στην παρούσα αρχική µορφή της, φιλοδοξούµε να εµπλουτίζεται συνεχώς µε επιπλέον δεδοµένα, σε όσο το δυνατόν κάθε φορά µεγαλύτερη ανάλυση, ώστε να παρέχεται περισσότερη και πιο εξειδικευµένη οικονοµική πληροφόρηση. Για το λόγο αυτό, η Τράπεζα συνεργάζεται και µε το Ιδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Ηδη από το 3ο τεύχος, έχει αρχίσει η τακτική δηµοσίευση στο ελτίο µιας σειράς δεικτών συγκυρίας, οι οποίοι αφορούν τις εκτιµήσεις και προβλέψεις των µεταποιητικών επιχειρήσεων της Μακεδονίας και της Θράκης. Πέρα από µια γενική απεικόνιση της οικονοµικής συγκυρίας στη Μακεδονία και τη Θράκη, τελική επιδίωξη είναι να γίνεται δυνατή η αναγνώριση και εκτίµηση τυχόν µεταβολών βραχυχρόνιου χαρακτήρα και να αξιολογούνται ευχερέστερα οι τάσεις και οι προοπτικές που διαγράφονται στην περιφερειακή οικονοµία. Η παρεχόµενη πληροφόρηση εκτιµάται ότι όχι µόνο θα είναι χρήσιµη σε όσους ασχολούνται ακαδηµαϊκά µε την περιφερειακή οικονοµική συγκυρία, αλλά θα µπορεί να συµβάλλει και σε διαδικασίες λήψης οικονοµικών -και επιχειρηµατικώναποφάσεων, στο βαθµό που αυτές σχετίζονται ή/και βασίζονται τόσο στην ανίχνευση της υπάρχουσας κατάστασης, όσο και στις άµεσες και µεσοπρόθεσµες προοπτικές της περιφερειακής οικονοµίας. Λόγω της υιοθέτησης του ενιαίου νοµίσµατος όλες οι χρηµατικές αξίες από τον Ιανουάριο του 21 εκφράζονται σε ευρώ. v

4 I is widely acceped ha regional developmens, boh in he economic field and elsewhere, are of increasing significance for he making and realizaion of plans as well as decision-making boh in he public / collecive sphere and in he privae / individual sphere. For his reason, i is paricularly imporan o collec, process and presen (wihou significan ime lags) saisical series peraining o regional economic condiions, i.e. daa which are more spaially specific han he saisical series already available a he naional level. This bimonhly publicaion by he Thessaloniki branch of he Bank of Greece represens a conribuion o his effor and underlines he Bank s ineres in regional economic developmens. I should be noed ha since he spring of 1997, he Bank has been publishing he monhly Bullein of Conjuncural Indicaors conaining naional level daa. Publicaions of his naure are a wellesablished aciviy of oher European cenral banks. The conjuncural daa are presened in a concise and consisen form. The informaion is as recen, reliable and immediaely usable as possible and can be employed o reach cerain preliminary conclusions regarding economic aciviy in he wider norhern Greek region. A presen he publicaion is relaively limied in scope. However, i is inended ha new series, as deailed as possible a each sage and aimed a providing addiional and more specialized economic informaion, be added in he fuure. To his end, he Bank is also cooperaing wih he Foundaion of Economic and Indusrial Research (FEIR) and, beginning wih he hird issue of he Bullein, he publicaion of a se of conjuncural indicaors reflecing he esimaes and expecaions of manufacuring enerprises in Macedonia and Thrace has already begun. In addiion o a general descripion of economic condiions in Macedonia and Thrace, he ulimae objecive of his publicaion is o faciliae he deecion and appraisal of any shor-erm changes and o highligh imporan rends in he regional economy and is prospecs for he fuure. The informaion provided will be useful no only o academics engaged in monioring and assessing regional economic condiions, bu also o hose involved in economic -and enrepreneurialdecision-making, o he exen ha such decision-making relies on boh a descripion of curren condiions and an assessmen of he shor-o-medium-erm prospecs of he regional economy. Because of he adopion of he single currency, as of January 21 moneary values are expressed in euros. vi

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ BRIEF PRESENTATION OF SELECTED ECONOMIC FIGURES FOR MACEDONIA AND THRACE Πίνακες Tables 1. Ι ΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (µε βάση τις άδειες οικοδοµών) PRIVATE BUILDING ACTIVITY (based on consrucion permis) 2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ TOURIST ACTIVITY 2.1. Μακεδονία - Θράκη / Macedonia - Thrace 2.2. Ν. Θεσσαλονίκης / Pref. of Thessaloniki 2.3. Ν. Χαλκιδικής / Pref. of Chalkidiki 2.4. Ν. Καβάλας / Pref. of Kavala 2.5. Ν. Πιερίας / Pref. of Pieria 3. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ NUMBER OF NIGHTS SPENT IN HOTELS 3.1. Μακεδονία - Θράκη / Macedonia - Thrace 3.2. Ν. Θεσσαλονίκης / Pref. of Thessaloniki 3.3. Ν. Χαλκιδικής / Pref. of Chalkidiki 3.4. Ν. Καβάλας / Pref. of Kavala 3.5. Ν. Πιερίας / Pref. of Pieria 4. ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ AIRPORT PASSENGER TRAFFIC 5. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ MACEDONIA - THRACE: FREIGHT MOVED THROUGH PORTS 6. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜ. ΣΤΑΘΜΩΝ MACEDONIA - THRACE: FREIGHT MOVED THROUGH RAILWAY STATIONS 7. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ NEW PRIVATE PASSENGER CAR REGISTRATIONS 7.1 Μακεδονία - Θράκη / Macedonia - Thrace 7.2 Ν. Θεσσαλονίκης / Pref. of Thessaloniki 8. ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LABOUR MARKET 8.1 Ανατ. Μακεδονία - Θράκη / Eas Macedonia - Thrace 8.2 Κεντρική Μακεδονία / Cenral Macedonia 8.3 υτική Μακεδονία / Wes Macedonia 9. ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ - ΙΑΜΑΡΤΥΡΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ BOUNCED CHEQUES - OVERDUE BILLS OF ECHANGE 9.1 Μακεδονία - Θράκη / Macedonia - Thrace 9.2 Ανατολική Μακεδονία - Θράκη / Easern Macedonia - Thrace 9.3 Κεντρική Μακεδονία / Cenral Macedonia 9.4 υτική Μακεδονία / Wesern Macedonia σελ./p. ix - xii ix - xii vii

6 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ) BUSINESS EPECTATIONS IN MANUFACTURING 1.1 είκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στη µεταποίηση / Index of Business Expecaions in Manufacuring 1.2 Μηνιαία έρευνα στη µεταποίηση / Monhly Manufacuring Survey viii

7 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Οι περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης αποκτούν συνεχώς αυξανόµενη σηµασία στις οικονοµικές εξελίξεις της χώρας. Η περιοχή συµµετέχει κατά περίπου ένα τέταρτο στο σύνολο του ελληνικού ΑΕΠ, ένας σηµαντικότατος όγκος της γεωργικής και βιοµηχανικής παραγωγής πραγµατοποιείται εδώ, ενώ η Μακεδονία-Θράκη παγιώνεται και ως µια από τις κύριες εξαγωγικές βάσεις της χώρας. Από την περιοχή αυτή προέρχεται µεγάλο µέρος των ελληνικών εξαγωγών, όπως και σηµαντικό τµήµα των επενδυτικών ροών προς τα Βαλκάνια και, δευτερευόντως, προς την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ -πρώην ΕΣΣ ) και τις νέες παρευξείνιες χώρες. Με το σύνολο των χωρών αυτών, οι περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης διατηρούν -και θα µπορούσαν να αναπτύξουν περαιτέρω- σχετικά προνοµιακές οικονοµικές διασυνδέσεις, καθώς τα πλεονεκτήµατα της σχετικής γεωγραφικής γειτνίασης, ιδιαίτερα µε τις χώρες της βαλκανικής, είναι προφανή. Το σηµαντικό βάρος της Μακεδονίας-Θράκης σε επίπεδο εσωτερικής οικονοµίας, όσο και το γεγονός ότι η περιοχή µπορεί να λειτουργήσει ως µοχλός περαιτέρω ανάπτυξης των διεθνών οικονοµικών σχέσεων της Ελλάδας, αιτιολογεί τη σκοπιµότητα µιας συνοπτικής παρουσίασης ορισµένων επιλεγµένων οικονοµικών µεγεθών της περιοχής, σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα εθνικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά παρατίθενται στους πίνακες που δηµοσιεύονται στις επόµενες τρεις σελίδες, πριν από το κύριο σώµα του ελτίου. MACEDONIA - THRACE: A SELECTION OF ΚΕΥ ECONOMIC FIGURES The regions of Macedonia and Thrace have been assuming a coninuously increasing imporance in he counry s economic life. The area accouns for abou one quarer of oal Greek GDP; a significan par of Greek agriculural and indusrial producion is underaken here; and Macedonia and Thrace are in he process of securing heir posiion as a major expor base for he counry. A large porion of Greek expors originaes in his area, along wih a considerable share of he invesmen which flows owards he Balkans and, o a cerain exen, he Commonwealh of Independen Saes (CIS -former USSR) and he new Black Sea counries. Wih all hese counries, he region of Macedonia and Thrace mainains -and could furher increase- relaively privileged economic links, since he advanages of geographical proximiy, especially wih he Balkan counries, are obvious. The considerable weigh of Macedonia-Thrace in he domesic economy, and he fac ha he region can funcion as a lever for he furher developmen of Greece s exernal economic relaions, suggess ha a brief presenaion of cerain seleced economic figures of he region, in comparison wih corresponding naional daa, will be useful. These figures are presened in able forma in he nex hree pages, before he main body of he Bullein. ix

8 1. Πληθυσµός - πληθυσµιακή πυκνότητα, 21 Populaion - Populaion Densiy, 21 Πληθυσµός Πυκνότητα Populaion Densiy Ατοµα % συνόλου χώρας % ΜΕΜ 91-1(*) Ατοµα/km2 Persons % of Counry Toal % AYC 91-1(*) Persons/km2 Ανατ.Μακεδ.-Θράκη E. Macedonia-Thrace ,6,7 43,1 Κεντρ. Μακεδονία Cenr. Macedonia ,,9 98,9 υτ. Μακεδονία Wes. Macedonia ,8,3 32, Μακεδονία - Θράκη Macedonia - Thrace ,4,8 65,4 Σύνολο χώρας Counry Toal ,,7 82,9 Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή πληθυσµού 21, προσωρινά στοιχεία Source: NSSG, 21 Populaion Census, provisional daa (*) Μέση ετήσια µεταβολή / Average Yearly Change 2. Τοµεακή κατανοµή Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας, 1998 Secoral Disribuion of Gross Value Added, 1998 Πρωτογενής τοµέας ευτερογενήςτοµέας Primary Secor Secondary Secor Εκατ. ρχ. Εκατ. ρχ. % % Μill. Drs. Μill. Drs. Ανατ.Μακεδ.-Θράκη E. Macedonia-Thrace Κεντρ. Μακεδονία Cenr. Macedonia υτ. Μακεδονία Wes. Macedonia Σύνολο χώρας Counry Toal Πηγή: ΕΣΥΕ, νση Εθνικών Λογαριασµών, τρέχουσες τιµές Source: NSSG, Naional Accouns Direcorae, curren values Τριτογενής Τοµέας Teriary Secor Εκατ. ρχ. % Μill. Drs , , , , , , , , , , , ,2 3. Περιφερειακή Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία / κεφαλή, 1998 Regional Gross Value Added / head, 1998 ρχ. % εθνικού µέσου όρου Drs. % of Counry Average Ανατ.Μακεδ.-Θράκη E. Macedonia-Thrace ,7 Κεντρ. Μακεδονία Cenr. Macedonia ,4 υτ. Μακεδονία Wes. Macedonia ,1 Σύνολο χώρας Counry Toal , Πηγή: ΕΣΥΕ, νση Εθνικών Λογαριασµών, τρέχουσες τιµές Source: NSSG, Naional Accouns Direcorae, curren values x

9 4. Μέσες αποδοχές στο δευτερογενή τοµέα(*), 1998 Average Labor Earnings in he Secondary Secor(*), 1998 Μέσες µηνιαίες αποδοχές υπαλλήλων Average Monhly Earnings of Whie-Collar Workers Μέσες ωριαίες αποδοχές εργατών Average Hourly Earnings of Blue-Collar Workers ρχ. % εθνικού µέσου όρου ρχ. % εθνικού µέσου όρου Drs. % of Counry Average Drs. % of Counry Average Ανατ.Μακεδ.-Θράκη E. Macedonia-Thrace ,6 1324,3 82,9 Κεντρ. Μακεδονία Cenr. Macedonia ,4 1438,3 9, υτ. Μακεδονία Wes. Macedonia ,4 2616,6 163,8 Σύνολο χώρας Counry Toal , 1597,3 1, Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστικές εργασίας Source: NSSG, Labour Saisics (*) Περιλαµβάνονται ορυχεία, µεταλλεία, λατοµεία, αλυκές, βιοµηχανία-βιοτεχνία, ηλεκτρισµός και ύδρευση Includes mines, quarries, salerns, manufacuring, elecriciy and waer supply 5. Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία στη µεταποίηση (κλάδοι ΣΤΑΚΟ 15-39), 1998 Gross Value Added in Manufacuring (ISIC Branches 15-39), 1998 Εκατοµµ. ρχ. Million Drs. % συνόλου χώρας % of Counry Toal Ανατ.Μακεδ.-Θράκη E. Macedonia-Thrace ,3 Κεντρ. Μακεδονία Cenr. Macedonia , υτ. Μακεδονία Wes. Macedonia 3324,9 Μακεδονία - Θράκη Macedonia - Thrace ,2 Σύνολο χώρας Counry Toal , Πηγή: ΕΣΥΕ, νση Εθνικών Λογαριασµών, τρέχουσες τιµές Source: NSSG, Naional Accouns Direcorae, curren values 6. Απασχόληση - ανεργία, γ τρίµηνο 22 Employmen - Unemploymen, 3 rd quarer 22 Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός Economically Acive Populaion Ατοµα Persons % συνόλου χώρας % of Counry Toal Απασχολούµενοι Persons Employed Ατοµα Persons % συνόλου χώρας % of Counry Toal Ποσοστό ανεργίας Unemploymen Rae Ανατ.Μακεδ.-Θράκη E. Macedonia-Thrace , ,4 9,8 Κεντρ. Μακεδονία Cenr. Macedonia , ,1 11,8 υτ. Μακεδονία Wes. Macedonia 183 2, ,3 14,2 Μακεδονία - Θράκη Macedonia - Thrace , ,8 11,6 Σύνολο χώρας Counry Toal , , 9,5 Πηγή: ΕΣΥΕ, Ερευνα εργατικού δυναµικού Source: NSSG, Labour Force Survey xi

10 7. Μέση µηνιαία δαπάνη οικογενειακών προϋπολογισµών, 1998/99 Average Monhly Family Budge Oulays, 1998/99 M.O. συνόλου χώρας Counry Average Αν. Μακεδον.-Θράκη E. Macedonia-Thrace Κεντρ. Μακεδονία Cenr. Macedonia υτ. Μακεδονία Wes. Macedonia ρχ./drs. % ρχ./drs. % ρχ./drs. % ρχ./drs. % ΑΓΟΡΕΣ & ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΣΕ ΕΙ ΟΣ PURCHASES & RECEIPTS IN KIND ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ TOTAL PURCHASES , , , , , , , ,4 ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ TOTAL PURCHASES , , , , ιατροφή Edibles 82 17, , , , Οινοπνευµατώδη-καπνός Alcoholic Beverages-Tobacco , , , ,9 Ενδυση-υπόδηση Clohing-foowear , , , ,4 Στέγαση-καύσιµα-νερό-ηλεκτρισµός Housing-Fuels-Waer-Elecriciy , , , ,7 ιαρκή αγαθά οικιακής χρήσης Household Durable Goods , , , , Υγεία Healh , , , ,6 Μεταφορές Transpor , , , ,8 Επικοινωνίες Communicaions , , , ,2 Αναψυχή-πολιτισµός Enerainmen-culure , , , ,2 Εκπαίδευση Educaion , , , ,2 Ξενοδοχεία-εστιατόρια Hoels-Resaurans , , , ,7 ιάφορα αγαθά & υπηρεσίες Miscellaneous Goods & Services , , , ,4 Πηγή: ΕΣΥΕ, Ερευνα οικογενειακών προϋπολογισµών, 1998/99 Source: NSSG, Family Budge Survey, 1998/99

11 Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α - Θ Ρ Α Κ Η M A C E D O N I A - T H R A C E

12 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ % Μεταβολή προηγούµενου έτους Εκατοστιαίες µεταβολές της περιόδου αναφοράς (έτους, τριµήνου, µηνός) έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου έτους. 1 1 * 1 για τα ετήσια στοιχεία IV IV *1 για τα τριµηνιαία στοιχεία * 1 για τα µηνιαία στοιχεία % Μεταβολή σωρευτικής περιόδου Εκατοστιαίες µεταβολές του µέσου επιπέδου της περιόδου από την αρχή του έτους, µέχρι και την περίοδο αναφοράς (µήνα ή τρίµηνο) έναντι του µέσου επιπέδου της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου έτους. i= 1 i i= 1 i= 1 i IV i IV *1 για τα τριµηνιαία στοιχεία i= 1 i i= 1 i= 1 i 12 i 12 *1 για τα µηνιαία στοιχεία % Μεταβολή κινητού µέσου 12 µηνών Εκατοστιαίες µεταβολές του τελευταίου δωδεκαµήνου έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου έτους. i= III i IV i= VII IV i= VII i i *1 για τα τριµηνιαία στοιχεία i= i i i= i= 23 i * για τα µηνιαία στοιχεία xv

13 % Μεταβολή προηγούµενης περιόδου Σωρευτική περίοδος Εκατοστιαίες µεταβολές έναντι της προηγούµενης περιόδου. 1 * 1 1 Το άθροισµα του επιπέδου της περιόδου από την αρχή του έτους µέχρι και την περίοδο αναφοράς (µήνα ή τρίµηνο). i= 1 i Ετήσια διαφορά σωρευτικής περιόδου Μεταβολές του επιπέδου της περιόδου από την αρχή του έτους, µέχρι και την περίοδο αναφοράς (µήνα ή τρίµηνο) έναντι του επιπέδου της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου έτους. i i = 1 i = 1 i = 1 i i = 1 i IV i 12 για τα τριµηνιαία στοιχεία για τα µηνιαία στοιχεία ιαφορά σταθµισµένων ποσοστών θετικών και αρνητικών απαντήσεων Θετικές είναι οι απαντήσεις σύµφωνα µε τις οποίες το επίπεδο ενός µεγέθους υπερέβη τις κανονικές του τιµές (εκτιµήσεις) ή πρόκειται να αυξηθεί (προοπτικές). Αρνητικές είναι οι απαντήσεις σύµφωνα µε τις οποίες το επίπεδο ενός µεγέθους ήταν κατώτερο του κανονικού (εκτιµήσεις) ή πρόκειται να µειωθεί (προοπτικές). ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΕΟΤ ΕΣΥΕ ΚΛΑ ΛΤΚ ΙΟΒΕ ΟΑΕ ΟΛΘ ΟΣΕ ΟΤΕ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑ Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος Κεντρικό Λιµεναρχείο Αλεξανδρούπολης Λιµενικό Ταµείο Καβάλας Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού υναµικού Οργανισµός Λιµένα Θεσσλονίκης Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Τειρεσίας Τραπεζικά Συστήµατα Πληροφοριών Α.Ε. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας xvi

14 EPLANATIONS % Change previous year Percenage changes of he reference period (year, quarer, monh) over he corresponding period of he previous year. 1 1 * 1 for annual daa IV IV *1 for quarerly daa * 1 for monhly daa % Change cumulaive period Percenage changes of he average of he period from he beginning of he year up o he reference period (monh or quarer) over he average level of he corresponding period of he previous year. i i= 1 i= 1 i= 1 i IV i IV *1 for quarerly daa i= 1 i i= 1 i= 1 i 12 i 12 *1 for monhly daa % Change 12-monh moving average Percenage changes of he las 12 monhs over he corresponding period of he previous year. i= III i IV i= VII i= VII IV i i *1 for quarerly daa i= i i i= i= 23 i * for monhly daa xvii

15 % Change previous period Percenage changes over previous period. 1 * 1 1 Cumulaive period The cumulaive sum of he period from he beginning of he year up o he reference period (monh or quarer). i= 1 i Annual change of cumulaive period Differences of he level of he period from he beginning of he year up o he reference period (monh or quarer) over he level of he corresponding period of he previous year. i i = 1 i = 1 i = 1 i i = 1 i IV i 12 for quarerly daa for monhly daa Difference beween Weighed percenages of posiive and negaive replies Posiive replies are hose according o which he level of a cerain magniude has exceeded is normal value (esimaes) or is going o rise (prospecs). Negaive replies are hose according o which he level of a cerain magniude has fallen shor of is normal value (esimaes) or is going o fall (prospecs). ABBREVIATIONS CAA FEIR HRO HTO KPF MEO NSSG NTO PAAl PATh TEIRESSIAS Civil Aviaion Auhoriy Foundaion of Economic and Indusrial Research Hellenic Railways Organisaion Hellenic Telecommunicaions Organisaion Kavala Por Fund Manpower Employmen Organisaion Naional Saisical Service of Greece Hellenic Tourism Organisaion Por Auhoriy of Alexandroupoli Por Auhoriy of Thessaloniki Teiressias Banking Informaion Sysems SA Noe: Decimals are separaed by a comma (,) xviii

16 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ TABLES OF ECONOMIC CONJUNCTURE INDICATORS

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 / TABLE 1 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ / MACEDONIA - THRACE Ι ΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (µε βάση τις άδειες οικοδοµών) PRIVATE BUILDING ACTIVITY (based on consrucion permis) Περιφέρ. Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης Περιφέρ. Κεντρικής Μακεδονίας Περιφέρ. υτικής Μακεδονίας Region of Eas Macedonia - Thrace Region of Cenral Macedonia Region of Wes Macedonia (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Ογκος (χιλ. Προηγ. Σωρευτ. Κινητ. µέσου Ογκος (χιλ. Προηγ. Σωρευτ. Κινητ. µέσου Ογκος (χιλ. Προηγ. Σωρευτ. Κινητ. µέσου κυβ. µέτρα) έτους περιόδου 12 µηνών κυβ. µέτρα) έτους περιόδου 12 µηνών κυβ. µέτρα) έτους περιόδου 12 µηνών Period Volume in Previous Cumul. 12-monh Volume in Previous Cumul. 12-monh Volume in Previous Cumul. 12-monh hous.cub.m. year period mov. avg. hous.cub.m. year period mov. avg. hous.cub.m. year period mov. avg , , , , , , , , , , , , , , , , 25,2 8, ,7 4,7 12, ,7-7,8-13, ,8 22,9 15, ,1 4,1 1, 447-9, -8,2-15, IV ,8 22, 22, ,2 3,6 3, , 8, 8, 22 I , -32, -5, ,3-17,3-2, ,8-7,8 8,7 II ,3-5, 4, ,5 3,4 3, ,9 4,8 14,8 III ,3,3 4, ,5 3,1 2,8 48 7,5 5,7 19,8 21 Απρ./Apr. 31-3,6 42,9 7, ,5 5,6 14, 16-5,7-24,2-22,6 Μάιος/May ,7 36, 12, ,4,3 11, 177-2,5-19,2-23,5 Ιούν./Jun , 25,2 8, ,1 4,7 12, ,7-7,8-13,9 Ιούλ./Jul ,8 26,1 13, ,7 11, 16, ,6-1, -17,4 Αυγ./Aug ,5 25,3 15, , 8,1 14, ,8-8,1-14,5 Σεπτ./Sep ,8 22,9 15, ,5 4,1 1, 128-9,9-8,2-15, Οκτ./Oc ,5 25,3 19, ,4 3,2 6, ,1-5,1-8, Νοέµ./Nov ,8 23,2 2, ,7 7,5 1, ,6 6,1 1,2 εκ./dec , 22, 22, ,9 3,6 3, ,1 8, 8, 22 Ιαν./Jan ,2-54,2-3, ,3-18,3, ,8-22,8 7,3 Φεβ./Feb , -37, -1, ,2-14,2,2 1, -1,3 1,4 Μάρ./Mar ,4-32, -5, ,7-17,3-2, ,1-7,8 8,7 Απρ./Apr ,5-21, -, ,2 5,3 3, ,3 1,5 2,5 Μάιος/May 356-9,3-18,7-2, ,8 9,8 7, ,7 2,9 19, Ιούν./Jun ,9-5, 4, ,6 3,4 3, 218 1,9 4,8 14,8 Ιούλ./Jul ,4, 5, ,8-3,5-4, ,4 2,9 17,1 Αυγ./Aug ,8 -,7 3, ,7, -1, ,9 2,8 16,4 Σεπτ./Sep. 34 9,5,3 4, ,4 3,1 2, ,8 5,7 19,8 Πηγή: ΕΣΥΕ Source: NSSG 9 Ανατ.Μακεδονία-Θράκη / Eas Macedonia-Thrace 6 Κεντρ.Μακεδονία / Cenr.Makedonia 6 υτ. Μακεδονία / Wes Macedonia (%) Μεταβολή / change 3-3 (%) Μεταβολή /Change 2-2 (%) Μεταβολή /Change προηγούµενου έτους / previous year κινητού µέσου 12 µηνών / 12-monh moving average - 1 -

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 / TABLE 2.1 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ MACEDONIA - THRACE: TOURIST ACTIVITY Σύνολο Αφίξεων σε Ξενοδ. / Toal Hoel Arrivals Αφίξεις Αλλοδαπών σε Ξενοδ. / Foreign Hoel Arrivals (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Ατοµα Προηγούµενου Σωρευτικής Κινητού µέσου Ατοµα Προηγούµενου Σωρευτικής Κινητού µέσου έτους περιόδου 12 µηνών έτους περιόδου 12 µηνών Period Persons Previous Cumulaive 12-monh Persons Previous Cumulaive 12-monh year period moving average year period moving average , , , , , , , , , , ,2-1,4-4, ,7 3,1-5, ,4,4-3, ,3 -,5-4, ,3 3,4 3, ,2 1,3 1,3 2 I ,3 24,3 8, ,8 26,8 3, ,1 15,5 1, ,4 14,7 5, ,7 11,8 12, ,5 13, 13, 1999 Απρ./Apr ,9 -,9-4, , 8,7-5,6 Μάιος/May ,8 1,3-3, ,8 7,9-4,6 Ιούν./Jun ,2-1,4-4, , 3,1-5,2 Ιούλ./Jul , -,9-5, ,5,6-5,4 Αυγ./Aug ,9,1-3, ,2 -,8-5,3 Σεπτ./Sep ,3,4-3, ,2 -,5-4,5 Οκτ./Oc ,4 1,8 -, ,5,5-1,5 Νοέµ./Nov ,8 2,4 1, ,4,7 -,3 εκ./dec ,2 3,4 3, ,5 1,3 1,3 2 Ιαν./Jan ,7 11,7 4, ,9 1,9 1,2 Φεβ./Feb ,7 21,2 6, , 2,9 2, Μάρ./Mar ,8 24,3 8, ,7 26,8 3,2 Απρ./Apr ,7 17,1 7, ,9 9,1 1,5 Μάιος/May ,8 12,4 7, ,5 1,1 2, Ιούν./Jun ,5 15,5 1, ,7 14,7 5,9 Ιούλ./Jul ,3 13,8 11, ,9 14,7 9, Αυγ./Aug ,7 12,2 12, ,6 13,8 11,8 Σεπτ./Sep ,5 11,8 12, ,2 13, 13, Πηγή: ΕΟΤ Source: NTO 6 Σύνολο αφίξεων / Toal Arrivals 8 Αφίξεις αλλοδαπών / Foreign Arrivals 45 6 (%)Μεταβολή /Change (%)Μεταβολή /Change προηγούµενου έτους/previous year κινητού µέσου 12 µηνών/ 12-monh moving average - 2 -

19 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 / TABLE 2.2 Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ PREF. OF THESSALONIKI: TOURIST ACTIVITY Σύνολο Αφίξεων σε Ξενοδ. / Toal Hoel Arrivals Αφίξεις Αλλοδαπών σε Ξενοδ. / Foreign Hoel Arrivals (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Ατοµα Προηγούµενου Σωρευτικής Κινητού µέσου Ατοµα Προηγούµενου Σωρευτικής Κινητού µέσου έτους περιόδου 12 µηνών έτους περιόδου 12 µηνών Period Persons Previous Cumulaive 12-monh Persons Previous Cumulaive 12-monh year period moving average year period moving average , , , , , , , , , , ,1 -,3 2, ,6 -,3 5,9 III 1934,8,1, ,7 1,2 3,3 IV ,7 -,1 -, ,1-1,2-1,2 22 I ,2 3,2, ,9-1,9-2, ,1 1,5, ,5-7,1-4,6 III ,5 1,9 1, , -5,6-6,4 21 Απρ./Apr ,4 1,5 6, ,9 3,4 14,1 Μάιος/May ,5 -,8 4, ,2-1,3 8,6 Ιούν./Jun , -,3 2, ,1 -,3 5,9 Ιούλ./Jul ,5,4 2, ,9 1, 5, Αυγ./Aug ,1,3 1, , 1,2 4,3 Σεπτ./Sep ,9,1, ,5 1,2 3,3 Οκτ./Oc ,,5 1, ,4 1,2 2,7 Νοέµ./Nov , 1, 1, ,5,6 2, εκ./dec ,9 -,1 -, ,2-1,2-1,2 22 Ιαν./Jan ,7 -,7, ,5 -,5-1,2 Φεβ./Feb ,7 4,5, ,2 5,5 -,8 Μάρ./Mar ,2 3,2, ,7-1,9-2,2 Απρ./Apr ,3 3,7, ,4-6,5-4, Μάιος/May ,4 1,6, , -5,8-3, Ιούν./Jun ,1 1,5, ,9-7,1-4,6 Ιούλ./Jul ,9 1,2, ,5-7,5-6,1 Αυγ./Aug ,6 1,5, ,6-6,3-6,3 Σεπτ./Sep ,4 1,9 1, ,2-5,6-6,4 Πηγή: ΕΟΤ Source : NTO 4 Σύνολο Αφίξεων / Toal Arrivals 6 Αφίξεις αλλοδαπών / Foreign Arrivals 3 45 (%)Μεταβολή /Change (%)Μεταβολή /Change προηγούµενου έτους/previous year κινητού µέσου 12 µηνών/ 12-monh moving average - 3 -

20 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 / TABLE 2.3 Ν. ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ PREF. OF CHALKIDIKI: TOURIST ACTIVITY Σύνολο Αφίξεων σε Ξενοδ. / Toal Hoel Arrivals Αφίξεις Αλλοδαπών σε Ξενοδ. / Foreign Hoel Arrivals (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Ατοµα Προηγούµενου Σωρευτικής Κινητού µέσου Ατοµα Προηγούµενου Σωρευτικής Κινητού µέσου έτους περιόδου 12 µηνών έτους περιόδου 12 µηνών Period Persons Previous Cumulaive 12-monh Persons Previous Cumulaive 12-monh year period moving average year period moving average , , , , , , , , , , ,1-6,5 3, ,2 9,7 7,6 III ,4-3,8-4, ,8 11, 9,3 IV ,8-4,6-4, ,7 1,1 1,1 22 I ,5-12,5-3, ,2 21,2 9, ,8-11,9-6, ,2-12,4 2,2 III ,4-16,7-16, ,8-18,4-17,4 21 Απρ./Apr ,9-23,6 8, ,9 29,8 6,8 Μάιος/May ,6-11,1 8, ,2 17, 9,8 Ιούν./Jun ,3-6,5 3, ,8 9,7 7,6 Ιούλ./Jul ,3-9,6-2, ,8 4,4 4,7 Αυγ./Aug ,8-6, -3, ,2 8,6 7,2 Σεπτ./Sep ,1-3,8-4, ,5 11, 9,3 Οκτ./Oc ,2-4,9-6, ,9 9,4 7,8 Νοέµ./Nov ,3-4,7-5, ,1 9,9 8,5 εκ./dec ,3-4,6-4, ,7 1,1 1,1 22 Ιαν./Jan ,9-16,9-4,1 61 6,8 6,8 1, Φεβ./Feb ,4-37,9-4, 5-19,4-6,8 9,8 Μάρ./Mar ,8-12,5-3, ,9 21,2 9,8 Απρ./Apr ,6-6,2-6, ,7-41,7 7,6 Μάιος/May ,3-16,4-5, ,3-16,6 4,1 Ιούν./Jun ,3-11,9-6, ,9-12,4 2,2 Ιούλ./Jul ,3-11,6-5, ,3-1,4 2, Αυγ./Aug ,1-15,9-12, ,8-17, -9,4 Σεπτ./Sep ,7-16,7-16, ,3-18,4-17,4 Πηγή: ΕΟΤ Source: NTO 9 Σύνολο αφίξεων / Toal Arrivals 12 Αφίξεις αλλοδαπών / Foreign Arrivals (%)Μεταβολή /Change (%)Μεταβολή /Change προηγούµενου έτους/previous year κινητού µέσου 12 µηνών/ 12-monh moving average - 4 -

21 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 / TABLE 2.4 Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ PREF. OF KAVALA: TOURIST ACTIVITY Σύνολο Αφίξεων σε Ξενοδ. / Toal Hoel Arrivals Αφίξεις Αλλοδαπών σε Ξενοδ. / Foreign Hoel Arrivals (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Ατοµα Προηγούµενου Σωρευτικής Κινητού µέσου Ατοµα Προηγούµενου Σωρευτικής Κινητού µέσου έτους περιόδου 12 µηνών έτους περιόδου 12 µηνών Period Persons Previous Cumulaive 12-monh Persons Previous Cumulaive 12-monh year period moving average year period moving average , , , , , , , , , , ,7,2 1, ,5 2,9 6, ,5-3,2-3, ,4-1,3-1,3 22 I ,6 31,6 1, ,9-33,9-5, ,1 9,9, ,7-2,7-3,5 III ,3 1,7-1, ,5 1,5-2,4 IV ,9 2,4 2, ,7 1,8 1,8 21 Ιούλ./Jul , -3,6, ,6,1 5,8 Αυγ./Aug ,1 -,6 2, ,5 1,9 7,5 Σεπτ./Sep ,2,2 1, ,7 2,9 6,9 Οκτ./Oc ,4 -,2, ,4 1,8 5, Νοέµ./Nov ,5-1,3 -, ,7 1,5 3,8 εκ./dec ,7-3,2-3, ,9-1,3-1,3 22 Ιαν./Jan ,6-17,6-4, ,3-34,3-2,8 Φεβ./Feb ,4-3,3-3, ,6-12, -3,1 Μάρ./Mar , 31,6 1, ,8-33,9-5,1 Απρ./Apr , 2,2 1, ,5-29,2-4,8 Μάιος/May ,7 2, 3, ,6-7,8-2,4 Ιούν./Jun ,5 9,9, ,7-2,7-3,5 Ιούλ./Jul ,2 6,8 2, ,2 2,6,2 Αυγ./Aug ,4 4,2, ,7 4,2,5 Σεπτ./Sep ,6 1,7-1, ,4 1,5-2,4 Οκτ./Oc ,1 1,2-2, ,2 1,8-1,3 Νοέµ./Nov ,3 2,, ,1 1,2-1,5 εκ./dec ,6 2,4 2, ,9 1,8 1,8 Πηγή: ΕΟΤ Source: NTO 6 Σύνολο αφίξεων / Toal Arrivals 12 Αφίξεις αλλοδαπών / Foreign Arrivals 4 9 (%)Μεταβολή /Change 2-2 (%)Μεταβολή /Change προηγούµενου έτους/previous year κινητού µέσου 12 µηνών/ 12-monh moving average - 5 -

22 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5 / TABLE 2.5 Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ PREF. OF PIERIA: TOURIST ACTIVITY Σύνολο Αφίξεων σε Ξενοδ. / Toal Hoel Arrivals Αφίξεις Αλλοδαπών σε Ξενοδ. / Foreign Hoel Arrivals (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Ατοµα Προηγούµενου Σωρευτικής Κινητού µέσου Ατοµα Προηγούµενου Σωρευτικής Κινητού µέσου έτους περιόδου 12 µηνών έτους περιόδου 12 µηνών Period Persons Previous Cumulaive 12-monh Persons Previous Cumulaive 12-monh year period moving average year period moving average , , , , , , , , , , ,4-8,9 4, ,8 11,5 24,7 III ,6-5,4-6, ,7 7,7 5,7 IV , -4,6-4, ,6 7,5 7,5 22 I ,2-21,2-1, ,6 14,6 9, ,3-22,8-9, ,9-23,5-4,6 III ,3-2,8-18, ,7-19,8-18,1 21 Απρ./Apr ,9-25,7 11, ,4-14,8 35,7 Μάιος/May ,6-15,9 1, ,4 7,9 32,3 Ιούν./Jun ,5-8,9 4, ,4 11,5 24,7 Ιούλ./Jul ,4-7,7-1, ,7 7,9 14,3 Αυγ./Aug ,1-7,8-4, ,9 5,5 7,1 Σεπτ./Sep ,8-5,4-6, ,8 7,7 5,7 Οκτ./Oc ,1-5, -5, , 7,3 5,7 Νοέµ./Nov , -4,5-4, ,7 7,3 6,6 εκ./dec ,7-4,6-4, ,5 7,5 7,5 22 Ιαν./Jan ,2-29,2-3, ,3 23,3 8,3 Φεβ./Feb ,6-62,3-4, ,6-16,2 8,2 Μάρ./Mar ,9-21,2-1, ,4 14,6 9,4 Απρ./Apr , -16,8-2, ,5-3,6 8,6 Μάιος/May ,8-14,6-3, ,2-12,6 3,8 Ιούν./Jun ,3-22,8-9, ,7-23,5-4,6 Ιούλ./Jul ,2-22, -12, ,8-21,7-9,3 Αυγ./Aug ,6-2, -13, ,6-19,6-11,8 Σεπτ./Sep , -2,8-18, ,6-19,8-18,1 Πηγή: ΕΟΤ Source: NTO Σύνολο αφίξεων / Toal Arrivals Αφίξεις αλλοδαπών / Foreign Arrivals (%)Μεταβολή /Change (%)Μεταβολή /Change προηγούµενου έτους/previous year κινητού µέσου 12 µηνών/ 12-monh moving average - 6 -

23 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 / TABLE 3.1 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ: ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ MACEDONIA THRACE: NUMBER OF NIGHTS SPENT IN HOTELS Σύνολο / Toal Αλλοδαποί / Foreigners (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Ατοµα Προηγούµενου Σωρευτικής Κινητού µέσου Ατοµα Προηγούµενου Σωρευτικής Κινητού µέσου έτους περιόδου 12 µηνών έτους περιόδου 12 µηνών Period Persons Previous Cumulaive 12-monh Persons Previous Cumulaive 12-monh year period moving average year period moving average , , , , , , , , , , ,8 4,5-1, ,2 12,8-1, ,8 3,6, ,2 4,4 2, ,3 5,6 5, , 6, 6, 2 I ,7 13,7 7, ,1 11,1 5, , 4,5 5, ,,3 1, ,6 6,3 7, ,7 6,1 7, Απρ./Apr ,2 6,7-2, ,4 4,5-3,2 Μάιος/May ,3 7, -1, ,1 22, -1,8 Ιούν./Jun ,3 4,5-1, ,6 12,8-1, Ιούλ./Jul ,6 4,5-1, ,6 9,5 1,1 Αυγ./Aug ,3 4,, ,4 5,2 1,4 Σεπτ./Sep ,4 3,6, ,3 4,4 2,2 Οκτ./Oc ,9 5, 3, ,5 6, 5,1 Νοέµ./Nov ,8 5,1 4, ,8 6, 5,6 εκ./dec ,7 5,6 5, ,6 6, 6, 2 Ιαν./Jan ,6 8,6 5, ,2 5,2 5,9 Φεβ./Feb ,8 13, 6, ,2 1, 6, Μάρ./Mar ,8 13,7 7, ,6 11,1 5,9 Απρ./Apr ,3 6,9 5, ,4-8,4 3, Μάιος/May , 3,9 4, ,5-3,7 1,7 Ιούν./Jun ,8 4,5 5, ,9,3 1,9 Ιούλ./Jul ,8 5,5 6, ,4 4,4 3,5 Αυγ./Aug ,6 5,8 6, ,3 5,5 6,2 Σεπτ./Sep , 6,3 7, ,3 6,1 7,5 Πηγή: ΕΟΤ Source: NTO 5 Σύνολο / Toal 7 Αλλοδαποί / Foreigners 3 5 (%)Μεταβολή/Change 1-1 (%) Μεταβολή /Change προηγούµενου έτους / previous year κινητού µέσου 12 µηνών / 12-monh moving average - 7 -

24 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 / TABLE 3.2 Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ PREF. OF THESSALONIKI: NUMBER OF NIGHTS SPENT IN HOTELS Σύνολο / Toal Αλλοδαποί / Foreigners (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Ατοµα Προηγούµενου Σωρευτικής Κινητού µέσου Ατοµα Προηγούµενου Σωρευτικής Κινητού µέσου έτους περιόδου 12 µηνών έτους περιόδου 12 µηνών Period Persons Previous Cumulaive 12-monh Persons Previous Cumulaive 12-monh year period moving average year period moving average , , , , , , , , , , ,4-1,1 1, ,2-3,4 2, ,6 -,2, ,9 1, 2,2 IV ,4,9, ,5,7,7 22 I ,2,2, ,3-4,3-1, ,1 -,5 1, ,1-1,2-2,6 III ,2-1,4, ,9-1,9-8,6 21 Απρ./Apr ,8 1,5 5, ,2 3, 14,1 Μάιος/May ,6-1,6 2, , -3,5 7,1 Ιούν./Jun ,2-1,1 1, ,9-3,4 2,9 Ιούλ./Jul ,7,1 1, ,4 -,5 3,3 Αυγ./Aug ,3,4 1, ,8 1,1 3,4 Σεπτ./Sep ,2 -,2, 55782,6 1, 2,2 Οκτ./Oc ,3,6, ,8 1,7 2, Νοέµ./Nov ,4 1,2 1, ,4 1,2 1,5 εκ./dec ,5,9, ,8,7,7 22 Ιαν./Jan ,5 -,5 1, ,8 1,8 1,2 Φεβ./Feb ,9 1,2 1, ,7 2,3,8 Μάρ./Mar ,3,2, ,8-4,3-1,4 Απρ./Apr ,2 2,3 1, ,3-1,1-3, Μάιος/May ,6 -,8 1, ,5-1,7-2, Ιούν./Jun ,2 -,5 1, ,5-1,2-2,6 Ιούλ./Jul ,1-1,7 -, , -11,8-5,9 Αυγ./Aug ,3-1,9 -, ,9-11,9-8,2 Σεπτ./Sep , -1,4, ,7-1,9-8,6 Πηγή: ΕΟΤ Source: NTO 3 Σύνολο / Toal 6 Αλλοδαποί / Foreigners 2 4 (%)Μεταβολή /Change 1-1 (%)Μεταβολή /Change προηγούµενου έτους/previous year κινητού µέσου 12 µηνών/ 12-monh moving average - 8 -

25 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 / TABLE 3.3 Ν. ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ: ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ PREF. OF CHALKIDIKI: NUMBER OF NIGHTS SPENT IN HOTELS Σύνολο / Toal Αλλοδαποί / Foreigners (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Ατοµα Προηγούµενου Σωρευτικής Κινητού µέσου Ατοµα Προηγούµενου Σωρευτικής Κινητού µέσου έτους περιόδου 12 µηνών έτους περιόδου 12 µηνών Period Persons Previous Cumulaive 12-monh Persons Previous Cumulaive 12-monh year period moving average year period moving average , , , , , , , , , , ,9 5,3 7, ,6 1, 9,3 III ,4-1,4 -, ,7 1,4 1,8 IV ,1-3,5-3, ,6 -,9 -,9 22 I ,1-15,1-3, ,2-14,2-1, ,6-15,6-9, ,1-18,1-9,5 III ,5-1,8-12, ,4-12,5-13,7 21 Απρ./Apr ,2-9,1 5, ,2 17,8 5,3 Μάιος/May ,5,2 6, ,1 8,2 7,2 Ιούν./Jun ,6 5,3 7, ,5 1, 9,3 Ιούλ./Jul , 2,1 5, ,3 6, 6,8 Αυγ./Aug ,7 -,5 1, ,6 2,8 4,6 Σεπτ./Sep ,6-1,4 -, ,7 1,4 1,8 Οκτ./Oc ,9-3,5-3, ,8-1, -1,4 Νοέµ./Nov ,8-3,5-3, ,3-1, -1,3 εκ./dec ,2-3,5-3, ,8 -,9 -,9 22 Ιαν./Jan ,6-27,6-3, ,8-28,8-1, Φεβ./Feb ,4-46,4-3, ,4-37,7-1,1 Μάρ./Mar ,3-15,1-3, ,6-14,2-1,1 Απρ./Apr ,4-66,2-4, ,7-58,9-2,1 Μάιος/May ,8-22,4-6, ,9-24,4-5,4 Ιούν./Jun ,4-15,6-9, ,3-18,1-9,5 Ιούλ./Jul ,2-13,3-11, ,6-14,8-11,5 Αυγ./Aug ,4-12,4-12, ,5-14,2-13,2 Σεπτ./Sep ,5-1,8-12, ,7-12,5-13,7 Πηγή: ΕΟΤ Source: NTO Σύνολο / Toal Αλλοδαποί / Foreigners (%) Μεταβολή /Change (%) Μεταβολή /Change προηγούµενου έτους/previous year κινητού µέσου 12 µηνών/ 12-monh moving average - 9 -

26 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 / TABLE 3.4 Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ: ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ PREF. OF KAVALA: NUMBER OF NIGHTS SPENT IN HOTELS Σύνολο / Toal Αλλοδαποί / Foreigners (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Ατοµα Προηγούµενου Σωρευτικής Κινητού µέσου Ατοµα Προηγούµενου Σωρευτικής Κινητού µέσου έτους περιόδου 12 µηνών έτους περιόδου 12 µηνών Period Persons Previous Cumulaive 12-monh Persons Previous Cumulaive 12-monh year period moving average year period moving average , , , , , , , , , , ,3,1, , 2,6 2, ,2-1,2-1, ,1 1,6 1,6 22 I ,3-4,3-1, ,7-32,7, ,4,2-1, ,6 1, 1,3 III ,6-1, -2, ,6 3,5 2,4 IV ,8 -,3 -, ,1 4, 4, 21 Ιούλ./Jul , -4,4-2, ,9-1,5-1,1 Αυγ./Aug ,1-1,4 -, ,5 1,2 2, Σεπτ./Sep ,3,1, ,2 2,6 2,9 Οκτ./Oc ,7,1, ,4 2,5 3, Νοέµ./Nov ,8 -,5 -, ,7 2,2 2,5 εκ./dec ,7-1,2-1, ,4 1,6 1,6 22 Ιαν./Jan ,3-14,3-1, ,9-34,9 1,2 Φεβ./Feb ,7-5,2-1, ,8-23,2 1, Μάρ./Mar , -4,3-1, ,7-32,7,6 Απρ./Apr ,8-5,8 -, ,5-19,3 1,3 Μάιος/May ,7 6,5 1, ,8 6,5 4,2 Ιούν./Jun ,4,2-1, , 1, 1,3 Ιούλ./Jul , 4,1 3, ,1 9, 7,4 Αυγ./Aug ,1 3,4 2, ,6 1,2 8,7 Σεπτ./Sep , -1, -2, ,3 3,5 2,4 Οκτ./Oc ,9 -,9-2, ,7 3,7 2,9 Νοέµ./Nov ,9 -,5-1, ,2 3,8 3,3 εκ./dec , -,3 -, ,3 4, 4, Πηγή: ΕΟΤ Source: NTO Σύνολο / Toal Αλλοδαποί / Foreigners (%)Μεταβολή /Change (%) Μεταβολή /Change προηγούµενου έτους/previous year κινητού µέσου 12 µηνών/ 12-monh moving average -1 -

27 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5 / TABLE 3.5 Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ: ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ PREF. OF PIERIA: NUMBER OF NIGHTS SPENT IN HOTELS Σύνολο / Toal Αλλοδαποί / Foreigners (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Ατοµα Προηγούµενου Σωρευτικής Κινητού µέσου Ατοµα Προηγούµενου Σωρευτικής Κινητού µέσου έτους περιόδου 12 µηνών έτους περιόδου 12 µηνών Period Persons Previous Cumulaive 12-monh Persons Previous Cumulaive 12-monh year period moving average year period moving average , , , , , , , , , , ,9 11,1 17, ,5 34,1 34,7 III , 12,4 1, ,3 27,1 24,6 IV ,5 12,1 12, ,4 27,5 27,5 22 I ,6-22,6 13, ,3 23,3 28, ,5-32,3-2, , -31,8 5,5 III ,7-25,9-23, ,3-25,2-23, 21 Απρ./Apr ,1-23,9 2, ,4-15,8 33,7 Μάιος/May ,7-3,8 18, ,2 36,3 35,3 Ιούν./Jun ,5 11,1 17, ,9 34,1 34,7 Ιούλ./Jul ,1 12,4 12, ,9 29,7 26,9 Αυγ./Aug ,2 8,1 6, ,8 22,3 18,1 Σεπτ./Sep ,4 12,4 1, ,6 27,1 24,6 Οκτ./Oc ,9 12,7 11, ,1 27,4 26,5 Νοέµ./Nov ,4 12,7 12, ,8 27,4 27,1 εκ./dec ,6 12,1 12, ,4 27,5 27,5 22 Ιαν./Jan ,6-38,6 12, ,7-31,7 27,8 Φεβ./Feb ,1-64,3 12, ,7-23,3 27,8 Μάρ./Mar ,6-22,6 13, ,6 23,3 28,3 Απρ./Apr ,7-25,1 12, ,9-6,7 28, Μάιος/May ,6-23,7 9, , -23,8 19,8 Ιούν./Jun ,5-32,3-2, ,5-31,8 5,5 Ιούλ./Jul ,1-28,6-11, ,7-28, -7,1 Αυγ./Aug ,4-26,3-16, ,8-26,3-13,6 Σεπτ./Sep , -25,9-23, , -25,2-23, Πηγή: ΕΟΤ Source: NTO Σύνολο / Toal Αλλοδαποί / Foreigners (%)Μεταβολή /Change 5-5 (%)Μεταβολή /Change προηγούµενου έτους/previous year κινητού µέσου 12 µηνών/ 12-monh moving average

28 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 / TABLE 4 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ: ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ MACEDONIA - THRACE: AIRPORT PASSENGER TRAFFIC Επιβάτες αεροδροµίου Θεσσαλονίκης Επιβάτες αεροδροµίου Καβάλας Thessaloniki Airpor Passengers Kavala Airpor Passengers (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Χιλ. Προηγ. Σωρευτ. Κιν. µέσ. Χιλ. Προηγ. Σωρευτ. Κιν. µέσ. επιβ. έτους Περιόδου 12 µηνών επιβ. έτους Περιόδου 12 µηνών Period Thous. Prev. Cumula. 12-monh Thous. Prev. Cumula. 12-monh Pass. year period mov. avg. Pass. year period mov. avg ,7-5, ,6 8, ,2 16, ,4-3, ,3 11, ,4 24, ,9-3, ,5-6, ,7-5, ,8-2, ,3 2,7, 1,9 169,6-2,1-3,3-1,4 575,1-16,7-3,2-3,2 48,6-25,8-6,9-6,9 22 I 494,7-15,4-15,4-6,3 38,1-3,9-3,9-1,9 II 823,7-8,6-11,2-7, 96,8-4,4-13,7-1,6 III 131,1-5,1-8,3-9,9 183,6 8,2-2,3-6,2 IV 639,3 11,2-5, -5, 47,3-2,6-2,3-2,3 21 Ιούλ./Jul. 468,3 4,6 -,7 2,7 57,7-5,4-4,7 3,3 Αυγ./Aug. 49, 2,2 -,2 2,2 6,6,7-3,6,8 Σεπτ./Sep. 412, 1,3, 1,9 51,3-1,4-3,3-1,4 Οκτ./Oc. 252,9-9,7 -,8,9 23,8-14,9-4,1-3,2 Νοέµ./Nov. 16,1-19,2-1,9-1,6 12,8-26,8-5,2-4,8 εκ./dec. 162,1-23,7-3,2-3,2 12, -4,2-6,9-6,9 22 Ιαν./Jan. 162,7-18,4-18,4-4,5 12, -39,3-39,3-9,2 Φεβ./Feb. 149,2-15,6-17,1-5,2 12,1-29, -34,5-1,2 Μάρ./Mar. 182,8-12,3-15,4-6,3 14, -23,4-3,9-1,9 Απρ./Apr. 21, -18,7-16,4-7, 13,3-23,9-29,2-1,5 Μάιος/May 289,6 3,5-11,4-5,9 33,6-4,3-21,1-1,7 Ιούν./Jun. 333,2-1,8-11,2-7, 49,9 2,6-13,7-1,6 Ιούλ./Jul. 431,7-7,8-1,4-8,6 65,4 13,2-6,4-7,9 Αυγ./Aug. 464,6-5,2-9,4-9,6 64,5 6,5-3,6-7, Σεπτ./Sep. 44,8-1,7-8,3-9,9 53,7 4,7-2,3-6,2 Οκτ./Oc. 273,5 8,2-6,9-8,6 22,5-5,5-2,5-5,5 Νοέµ./Nov. 175,9 9,9-6,1-7,2 12,2-5,2-2,6-4,6 εκ./dec. 189,9 17,1-5, -5, 12,7 5,9-2,3-2,3 Πηγή: ΥΠΑ Source: CAA 45 Αεροδρ. Θεσ/νίκης / Thessaloniki Airpor 9 Αεροδρ. Καβάλας / Kavala Airpor 3 6 (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change προηγούµενου έτους / previous year κινητού µέσου 12 µηνών / 12-monh moving average

29 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (συν.) / TABLE 4 (con.) ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ: ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ MACEDONIA - THRACE: AIRPORT PASSENGER TRAFFIC Επιβάτες αεροδροµίου Αλεξ/πολης Επιβάτες αεροδροµίου Καστοριάς Επιβάτες αεροδροµίου Κοζάνης Alexandroupoli Airpor Passengers Kasoria Airpor Passengers Kozani Airpor Passengers (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Επιβ. Προηγ. Σωρευτ. Κιν. µέσ. Επιβ. Προηγ. Σωρευτ. Κιν. µέσ. Επιβ. Προηγ. Σωρευτ. Κιν. µέσ. έτους Περιόδου 12 µηνών έτους Περιόδου 12 µηνών έτους Περιόδου 12 µηνών Period Pass. Prev. Cumula. 12-monh Pass. Prev. Cumula. 12-monh Pass. Prev. Cumula. 12-monh year period mov. avg. year period mov. avg. year period mov. avg , , , , , , , , , , , , , , , ,6-12,3-7, ,4-24,9-21, ,5-22,6-16, ,7-16,8-16, ,9-29,8-29, ,1-26,9-26,9 22 I ,7-25,7-22, ,3-27,3-32, ,1-16,1-28,1 II ,5-21,3-21, , -29,8-3, ,4-18, -23,8 III ,8-2,1-22, ,2-31,8-36, ,4-25,4-3, IV ,4-15,5-15,5 12 2,1-24,7-24, ,9-19,5-19,5 21 Ιούλ./Jul ,4-12,9 -, ,2-28,2-14, ,1-24,1-12,5 Αυγ./Aug ,6-13, -4, ,1-25,8-18, ,8-21,8-11,7 Σεπτ./Sep ,1-12,3-7, ,8-24,9-21, ,7-22,6-16,6 Οκτ./Oc ,6-13,7-1, ,4-26,3-23, ,9-23,1-19,1 Νοέµ./Nov ,2-14,9-13, , -28,2-27, ,5-23,9-21,8 εκ./dec ,7-16,8-16, ,8-29,8-29, ,9-26,9-26,9 22 Ιαν./Jan , -33, -19, ,3-59,3-34, ,4-16,4-26,8 Φεβ./Feb ,1-3,2-21, ,3-32,2-32, ,3-19,3-28,3 Μάρ./Mar ,2-25,7-22, ,3-27,3-32, ,2-16,1-28,1 Απρ./Apr ,9-25,5-22, ,8-36,5-33, ,6-2,1-29, Μάιος/May ,3-21,4-2, ,5-33,3-3, ,3-19,1-26, Ιούν./Jun , -21,3-21, ,8-29,8-3, ,3-18, -23,8 Ιούλ./Jul ,1-21,3-21, , -32, -32, ,7-22,7-26,7 Αυγ./Aug ,8-2,3-21, ,1-32,4-34, ,3-22,2-28,1 Σεπτ./Sep ,7-2,1-22, ,5-31,8-36, ,2-25,4-3, Οκτ./Oc ,7-17,8-2, ,1-28,7-32, ,7-24,3-28,9 Νοέµ./Nov ,4-17,1-19, ,6-26,1-28, ,4-22,1-26,1 εκ./dec ,4-15,5-15, ,8-24,7-24, ,5-19,5-19,5 Πηγή: ΥΠΑ Source: CAA 8 Αεροδρ. Αλεξανδρούπολης / Alexandroupol Airpor 9 Αεροδρ. Καστοριάς / Kasoria Airpor 6 Αεροδρ. Κοζάνης / Kozani Airpor (%) Μεταβολή /Change (%) Μεταβολή /Change 3-3 (%) Μεταβολή /Change προηγούµενου έτους / previous year κινητού µέσου 12 µηνών / 12-monh moving average

30 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 / TABLE 5 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ MACEDONIA-THRACE: FREIGHT MOVED THROUGH PORTS ιακίνηση εµπορευµ. Λιµ. Καβάλας ιακίνηση εµπορευµ. ΟΛΘ ιακίνηση εµπορευµ. Λιµ. Αλεξ/πολης Freigh Tonnage Moved-Kavala Freigh Tonnage Moved-Thessaloniki Freigh Tonnage Moved-Alexandroupoli Περίοδος (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change Χιλ. Προηγ. Σωρευτ. Κιν. µέσ. Χιλ. Προηγ. Σωρευτ. Κιν. µέσ. Χιλ. Προηγ. Σωρευτ. Κιν. µέσ. Period τόνοι έτους Περιόδου 12 µηνών τόνοι έτους Περιόδου 12 µηνών τόνοι έτους Περιόδου 12 µηνών Τhous. Prev. Cumula. 12-monh Τhous. Prev. Cumula. 12-monh Τhous. Prev. Cumula. 12-monh Tons year period mov. avg. Tons year period mov. avg. Tons year period mov. avg , , , , , , , , , , , , , , , ,4-8,8, ,7-11,9-9, ,7 38,8 33, ,4-7,8-7, ,5-7,7-7,7 15-3,7 8,6 8,6 22 I 48 19,2 19,2 3, ,2-4,2-5, ,7 11,7 7, ,1 1,9 4, ,6-3, -1,5 99-9,8 1,5,3 III 43-3,6 5,8 2, ,2-2,4 -, ,1-4,9-14,1 IV 461-7,6 2, 2, ,3,5, ,7 3, 3, 21 Ιούλ./Jul , -12,3 1, ,7-13,4-6,6 6 84,2 32,9 28,3 Αυγ./Aug ,6-15,8-8, 161-4,8-12,5-7,4 49 7,2 37,3 29,8 Σεπτ./Sep ,1-8,8, ,5-11,9-9, ,6 38,8 33,8 Οκτ./Oc ,3-12,3-1, ,7-8,7-7, ,3 22,9 27,8 Νοέµ./Nov , -11,6-9, ,6-8,4-6, ,2 9,2 7,3 εκ./dec ,9-7,8-7, ,5-7,7-7,7 46 2,5 8,6 8,6 22 Ιαν./Jan ,8-23,8-1, ,5 13,5-5, 53 42,7 42,7 11, Φεβ./Feb ,2-7,2-5,6 11-7,8 3,5-4,3 27-5,5 21,8 12,7 Μάρ./Mar ,3 19,2 3, ,3-4,2-5, 55 -,4 11,7 7,7 Απρ./Apr ,8 21,8 3, ,5 -,3-2,3 57 6,7 1,1 6,2 Μάιος/May 156 1,9 19,4 8,5 12-9, -1,9-1, ,7,8 1, Ιούν./Jun ,6 1,9 4, 992-8,7-3, -1,5 25 7, 1,5,3 Ιούλ./Jul ,6 11,2 5, 112 -,9-2,7-1, , -3,8-7,1 Αυγ./Aug ,5 1,8 9, ,2-1,8 -,4 49 -,4-3,3-1,3 Σεπτ./Sep ,6 5,8 2, ,6-2,4 -, ,8-4,9-14,1 Οκτ./Oc ,1 4,6 6, ,6-1,3-1, ,4 6, -2,1 Νοέµ./Nov ,9 8,7 11, ,5,8, ,7 2,7 2,7 εκ./dec ,9 2, 2, ,6,5,5 49 6,4 3, 3, Πηγή: ΛΤΚ / Source: KPF Πηγή: ΟΛΘ / Source: PATh Πηγή: ΚΛΑ / Source: PAAl 12 Λιµ. Καβάλας / Por of Kavala 6 Λιµ. Θεσ/νίκης / Por of Thessaloniki 1 Λιµ. Αλεξ/πολης / Por of Alexandroupoli (%) Μεταβολή /Change (%) Μεταβολή /Change (%) Μεταβολή / Change προηγούµενου έτους / previous year κινητού µέσου 12 µηνών / 12-monh moving average

Τυπώθηκε στο Ιδρυµα Εκτύπωσης Τραπεζογραµµατίων και Αξιών της Τράπεζας της Ελλάδος Printed in Athens, Greece at the Bank of Greece Printing Works

Τυπώθηκε στο Ιδρυµα Εκτύπωσης Τραπεζογραµµατίων και Αξιών της Τράπεζας της Ελλάδος Printed in Athens, Greece at the Bank of Greece Printing Works ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης Τµήµα Στατιστικής Ισοζυγίου Πληρωµών Υπηρεσία Στατιστικής Οικονοµικής Συγκυρίας Τηλ.: 31 591.93, 591., 591.1 Fax: 31 537.8 e-mail: bog-hes@oene.gr Τσιµισκή

Διαβάστε περισσότερα

All rights reserved. Reproduction for educational and non-commercial purposes is permitted provided that the source is acknowledged

All rights reserved. Reproduction for educational and non-commercial purposes is permitted provided that the source is acknowledged Τεύχος 83, Ιανουάριος 213 Number 83, January 213 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Τμήμα Στατιστικής και Εποπτείας Υπηρεσία Οικονομικής Συγκυρίας Τηλ.: 231 591 92 591 99 591 96 591 117 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

All rights reserved. Reproduction for educational and non-commercial purposes is permitted provided that the source is acknowledged

All rights reserved. Reproduction for educational and non-commercial purposes is permitted provided that the source is acknowledged Τεύχος 86, Ιούλιος 213 Number 86, July 213 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Τμήμα Στατιστικής και Εποπτείας Υπηρεσία Οικονομικής Συγκυρίας Τηλ.: 231 591 92 591 99 591 96 591 117 Fax: 231 537

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συνεργασία των Υποκαταστημάτων Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης και της Θυρίδας Ξάνθης

Με τη συνεργασία των Υποκαταστημάτων Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης και της Θυρίδας Ξάνθης Με τη συνεργασία των Υποκαταστημάτων Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης και της Θυρίδας Ξάνθης Wih he Cooperaion of he Branches of Komoini Alexandroupoli and he Oule of anhi Τεύχος 8, Ιούλιος 212 Number 8, July

Διαβάστε περισσότερα

Τυπώθηκε στο Ιδρυµα Εκτύπωσης Τραπεζογραµµατίων και Αξιών της Τράπεζας της Ελλάδος Printed in Athens, Greece at the Bank of Greece Printing Works

Τυπώθηκε στο Ιδρυµα Εκτύπωσης Τραπεζογραµµατίων και Αξιών της Τράπεζας της Ελλάδος Printed in Athens, Greece at the Bank of Greece Printing Works ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης Τµήµα Στατιστικής Ισοζυγίου Πληρωµών Υπηρεσία Στατιστικής Οικονοµικής Συγκυρίας Τηλ.: 31 591.93, 591., 591.1 Fax: 31 537.8 e-mail: bog-hes@oene.gr Τσιµισκή

Διαβάστε περισσότερα

Greek Tourism: Facts & Figures

Greek Tourism: Facts & Figures Greek Tourism: Facts & Figures ASSOCIATION of GREEK TOURISM ENTERPRISES www.sete.gr Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2009

Διαβάστε περισσότερα

Greek Tourism: Facts & Figures

Greek Tourism: Facts & Figures Greek Tourism: Facts & Figures ASSOCIATION of GREEK TOURISM ENTERPRISES www.sete.gr Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Η ΠΚΜ είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της Ζώνης των Περιφερειών από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός (Ζώνη IV) μετσε μόνιμο πληθυσμό (απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2011 Greek Tourism Basic Figures, 2011 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution to GDP Συμμετοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1,

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Ιούνιος 2009 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOURISM CONFEDERATION

GREEK TOURISM CONFEDERATION 2013 GREEK TOURISM CONFEDERATION Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2012 Greek Tourism Basic Figures, 2012 Συµµετοχή στο ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Η ΠΚΜ είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της Ζώνης των Περιφερειών από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός (Ζώνη IV) σε μόνιμο πληθυσμό (απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Πηγές Στοιχείων :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΑΠΡΙΛΙΟΣ Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Complementary data, information and statistics

Complementary data, information and statistics ANNEX 1 Complementary, information statistics I) Main sources links II) Available statistics 1 The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) 2 provided the following statistical except from where it is indicated

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Η ΠΚΜ είναι η µεγαλύτερη περιφέρεια της Ζώνης των περιφερειών από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός (Ζώνη IV) σύµφωνα µε τον πληθυσµό (απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2015 Στα πλαίσια της κατάρτισης του Εν ΤΚ µε τη µέθοδο της αλυσωτής

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη (Executive Summary)

Περίληψη (Executive Summary) 1 Περίληψη (Executive Summary) Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την "Αγοραστική/ καταναλωτική συμπεριφορά. Η περίπτωση των Σπετσών" Κύριος σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του Εναρµονισµένου είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε βάση το έτος 2015=100,0, του µηνός Φεβρουαρίου 2016, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του Εναρµονισµένου είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε βάση το έτος 2015=100,0, του µηνός Φεβρουαρίου 2016, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Μαρτίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Φεβρουάριος 2016 Η εξέλιξη του Εναρµονισµένου είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος 1 Πίνακας μεγεθών Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

The conditional CAPM does not explain assetpricing. Jonathan Lewellen & Stefan Nagel. HEC School of Management, March 17, 2005

The conditional CAPM does not explain assetpricing. Jonathan Lewellen & Stefan Nagel. HEC School of Management, March 17, 2005 The condiional CAPM does no explain assepricing anomalies Jonahan Lewellen & Sefan Nagel HEC School of Managemen, March 17, 005 Background Size, B/M, and momenum porfolios, 1964 001 Monhly reurns (%) Avg.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * εκέμβριος 2010

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * εκέμβριος 2010 Τεύχος 28 Δεκέμβριος 21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * εκέμβριος 21 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο ρυθμό αύξησής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1,

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Ιούνιος 2008 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Του ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιούλιος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιούλιος 2012 Τεύχος 12/7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιούλιος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Γκίκας Α. Χαρδούβελης Οικονομικός Σύμβουλος, Eurobank Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά PRODEXPO 213 14ο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2016 Η εξέλιξη του Εναρµονισµένου είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Δεκέμβριος 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Φεβρουάριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιούνιος 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιούνιος 2013 Τεύχος 13/6 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιούνιος 213 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Μαρτίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιανουάριος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015. Εξέλιξη του Γενικού είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015. Εξέλιξη του Γενικού είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η. Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο. α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y

E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η. Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο. α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y 2 01 7 2 0 1 7 2 0 1 7 2 0 1 7 2 0 1 7 Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Eκδόσεων Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 12.1 ΓΕΝΙΚΑ Ο νοµός Καβάλας κατέχει, ως προς τους φυσικούς πόρους, ξεχωριστή θέση ανά- µεσα στους νοµούς της χώρας. Τα κοιτάσµατα πετρελαίου στον Πρίνο, κοντά στη Θάσο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Οκτώβριος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Μάρτιος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Φεβρουάριος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 41

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 41 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 σελ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 6 1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10 1.1. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 10 1.2. ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 15 1.3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 18 1.4. ΑΝΕΡΓΙΑ 21 1.5. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2011 Τεύχος Μάρτιος 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Σεπτέµβριος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Ιανουάριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Αύγουστος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Ιούλιος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES *********** COMBINED CIVIL SERVICES - I GROUP - I SERVICES PRELIMINARY EXAMINATION SinglePaper GeneralStudies(DegreeStd.)200items/300marks(Objectivetype)

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Οκτώβριος 2012 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Νοέµβριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

InVent Innovative Ventures in Thessaly

InVent Innovative Ventures in Thessaly INNOVATIVE ACTIONS UNDER THE ERDF 2000-06 REGIONAL PROGRAMME OF INNOVATIVE ACTIONS Ετήσια Έκθεση Καινοτοµίας 2002 InVent Innovative Ventures in Thessaly ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο»

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο

Διαβάστε περισσότερα

γηγενών στην αγορά εργασίας

γηγενών στην αγορά εργασίας Οι μετανάστες και η θέση των γηγενών στην αγορά εργασίας Ημερίδα Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα: Η ελληνική αγορά εργασίας: χαρακτηριστικά, εξελίξεις και προκλήσεις Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2010 Κώστας Ν. Κανελλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Αυγούστου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Αυγούστου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Αυγούστου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιούνιος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το έτος

Διαβάστε περισσότερα

Π1 ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΕΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ 2017

Π1 ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΕΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ 2017 Π1 ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΕΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ 2017 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΜΗΜΑ Ταχ. Δ/νση : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Fax : e-mail : Κ.Α. ΕΟΔΟΤ Περιγραφή εσόδου: ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Μάρτιος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0, για το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Απρίλιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Key Formulas From Larson/Farber Elementary Statistics: Picturing the World, Second Edition 2002 Prentice Hall

Key Formulas From Larson/Farber Elementary Statistics: Picturing the World, Second Edition 2002 Prentice Hall 64_INS.qxd /6/0 :56 AM Page Key Formulas From Larson/Farber Elemenary Saisics: Picuring he World, Second Ediion 00 Prenice Hall CHAPTER Class Widh = round up o nex convenien number Maximum daa enry - Minimum

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2014 Εdition 2014. Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Έκδοση 2014 Εdition 2014. Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Έκδοση 2014 Εdition 2014 Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 02 1 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2013 Greek Tourism: Facts & Figures, 2013 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα