Οδηγός προγραμματισμού βηματοδότη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός προγραμματισμού βηματοδότη"

Transcript

1 ADAPTA /VERSA /SENSIA / RELIA Adapta ADSR01/03/06 Adapta S ADDRS1 Adapta L ADDRL1 Adapta ADD01 Adapta ADVDD01 Adapta ADSR01/03/06 Versa VEDR01 Sensia SEDR01 Sensia L SEDRL1 Sensia SED01 Sensia SESR01 Sensia SES01 Relia REDR01 Relia RED01 Relia RESR01 Relia RES01 Relia REVDD01 Οδηγός προγραμματισμού βηματοδότη

2

3 Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/ Versa/Sensia/Relia Ενας οδηγός για τη χρήση των προγραμματιστών 9790/C (μόνο των Adapta, Versa, Sensia) και 2090 με τους βηματοδότες Adapta/Versa/Sensia/Relia. Ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς του βηματοδότη Adapta/Versa/Sensia/Relia για πληροφορίες σχετικά με βηματοδότες.

4 Τα επόμενα είναι εμπορικά σήματα της Medtronic: Adapta, Checklist, FindPatient, Marker Channel, Medtronic, Medtronic Carelink, MVP, Quick Look, Relia, Search AV, Sensia, TherapyGuide, Versa και Vision.

5 Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό τον οδηγό Οι πληροφορίες περιλαμβάνονται σε δύο οδηγούς Πληροφορίες για το προϊόν σχετικά με το λογισμικό και τους βηματοδότες παρουσιάζονται σε δύο διαφορετικούς οδηγούς. Ο οδηγός προγραμματισμού του βηματοδότη (PPG) περιέχει οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του προγραμματιστή και του λογισμικού προγραμματισμού. Ο οδηγός αναφοράς βηματοδότη (PRG) παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους βηματοδότες. Σχετικά με τον οδηγό προγραμματισμού του βηματοδότη Ο οδηγός προγραμματισμού του βηματοδότη περιγράφει τον τρόπο προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta, Versa, Sensia και Relia, χρησιμοποιώντας τους προγραμματιστές 9790/C και Οι βηματοδότες Relia μπορούν να προγραμματιστούν μόνο με τη χρήση προγραμματιστών Στον PPG παρουσιάζονται οι εξής πληροφορίες: Πώς να ρυθμίζετε και να διαμορφώνετε τον προγραμματιστή και να έχετε πρόσβαση σε συνεχή βοήθεια (on-line help). Πώς να ξεκινήσετε μία συνεδρία με ασθενή, πώς να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες λειτουργίες μετεγχειρητικής παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και πώς να τερματίσετε σωστά τη συνεδρία. Πώς να χρησιμοποιήσετε τον κατάλογο ελέγχου, για να οργανώσετε μια μετεγχειρητική παρακολούθηση. Πώς να προβάλετε και να εκτυπώνετε τις καταγραφές κυματομορφών ΗΚΓ και ΗΓΜ του ασθενούς. Πώς να διαμορφώσετε τον βηματοδότη για να συλλέξετε διαγνωστικά δεδομένα και πώς να ανακαλείτε και να προβάλετε αυτά τα δεδομένα. Πώς να μετρήσετε τις ουδούς διέγερσης και τα επίπεδα αίσθησης. Πώς να χρησιμοποιήσετε τον TherapyGuide, για να λάβετε συνιστώμενες τιμές παραμέτρων. Πώς να προγραμματίσετε τις τιμές παραμέτρων και να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις για τις παραμέτρους προσαρμογής συχνότητας. Πως να εκτελέσετε ΗΦΜ. Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia v

6 Οι απεικονίσεις οθόνης σε αυτό το εγχειρίδιο βασίστηκαν σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο, το βηματοδότη Adapta ADDR01. Παρόλο που υπάρχουν ορισμένες διαφορές, αυτές οι οθόνες του προγραμματιστή είναι παρόμοιες με τις οθόνες των άλλων μοντέλων βηματοδοτών που περιγράφονται. Σχετικά με τον οδηγό αναφοράς βηματοδότη Ο οδηγός αναφοράς βηματοδότη περιγράφει λεπτομερώς πώς λειτουργούν οι βηματοδότες και ορίζει τις δυνατότητες των βηματοδοτών. Στον PPG περιλαμβάνονται οι εξής πληροφορίες: Περιγράφει τους τρόπους βηματοδότησης, δυνατές επιλογές προσαρμογής συχνότητας, ειδικές θεραπευτικές λειτουργίες, τύπους τηλεμετρίας, και δυνατές επιλογές συλλογής δεδομένων. Σε μερικές περιπτώσεις, δίνονται οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης της λειτουργίας του βηματοδότη. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με αντιμετώπιση ηλεκτρικών και αιμοδυναμικών προβλημάτων. Καθορίζει τις δυνατότητες παραμέτρων και συλλογής δεδομένων, προβλεπόμενης διάρκειας ζωής, καθώς και μηχανικών και ηλεκτρικών προδιαγραφών. Παρέχει προειδοποιήσεις και προφυλάξεις, πιθανές πηγές παρεμβολών και γενικές ενδείξεις βηματοδότησης. Περιέχει γλωσσάριο όρων. Τα Εγχειρίδια εμφύτευσης συμπληρώνουν αυτούς τους οδηγούς Για κάθε μοντέλο βηματοδότη υπάρχει ένα ξεχωριστό Εγχειρίδιο εμφύτευσης. Ο PPG και ο PRG δεν ορίζουν ποιες λειτουργίες ισχύουν για κάθε μοντέλο βηματοδότη. Ανατράξτε στο κατάλληλο Εγχειρίδιο εμφύτευσης για τις συγκεκριμένες δυνατότητες των επιμέρους μοντέλων. Επίσης, σε αρκετά σημεία αυτού του εγχειριδίου, για παράδειγμα «Προγραμματιζόμενοι τρόποι βηματοδότησης και παράμετροι» στη σελίδα A-2, εάν σας ζητηθεί να ανατρέξετε στο κατάλληλο Εγχειρίδιο εμφύτευσης για τις συγκεκριμένες δυνατότητες των επιμέρους μοντέλων. vi Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

7 Νέα ονοματολογία για όρους που αφορούν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας στα προϊόντα Αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιεί νέα ονοματολογία για συγκεκριμένους όρους που σχετίζονται με τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας στα προϊόντα. Ηνέα αυτή ονοματολογία ορίζεται στο πρότυπο βηματοδοτών CENELEC EN :2003, το οποίο εφαρμόζεται στις Ενεργές Εμφυτεύσιμες Ιατρικές Συσκευές (AIMD) που προορίζονται για τη θεραπεία των βραδυαρρυθμιών. Αυτό το πρότυπο εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του Η Medtronic έχει υιοθετήσει τη νέα ονοματολογία, ώστε να συμμορφωθεί με το πρότυπο CENELEC και με την προσδοκία υιοθέτησης της ορολογίας ως διεθνούς προτύπου. Η νέα ονοματολογία και οι όροι που αντικαθίστανται από τη νέα ονοματολογία, παρουσιάζονται στον εξής πίνακα: Νέα ονοματολογία Παλαιά ονοματολογία BOS Εναρξη ωφέλιμης λειτουργίας BOL Εναρξη διάρκειας ζωής EOS Λήξη ωφέλιμης λειτουργίας EOL Λήξη διάρκειας ζωής RRT/ERI Συνιστώμενος χρόνος αντικατάστασης (RRT/ERI) Δείκτης Προαιρετικής Αντικατάστασης (ERI) Δείκτης προαιρετικής αντικατάστασης Παρατεταμένη ωφέλιμη ζωή Συνθήκες μετά το ERI Προβλεπόμενη διάρκεια ωφέλιμης λειτουργίας Διάρκεια ζωής Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia vii

8

9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Προετοιμασία του προγραμματιστή Διαφορές στη λειτουργία των προγραμματιστών 9790/C και Τα εξαρτήματα του συστήματος προγραμματιστή Τα εξαρτήματα του συστήματος του προγραμματιστή 9790/C 1-11 Σύνδεση εξωτερικού εκτυπωτή 1-16 Σύνδεση των περιφερειακών συσκευών 1-20 Η οθόνη προβολής Χρήση του προγραμματιστή Προετοιμασία του προγραμματιστή σας 2-2 Σχετικά με τη λειτουργία Λίστα Ελέγχου 2-7 Χρήση της Λίστας Ελέγχου 2-8 Δημιουργία μιας μη τυποποιημένης λίστας ελέγχου 2-9 Σύνδεση του προγραμματιστή με τα ηλεκτρόδια δέρματος 2-13 Τοποθέτηση και χρήση της κεφαλής προγραμματισμού 2-14 Προγραμματισμός παραμέτρων επείγουσας ανάγκης 2-19 Καταγραφή μιας ταινίας ΗΚΓ 2-21 Χρήση της λειτουργίας συνεχούς βοήθειας (On-line Help) Διεξαγωγή μιας συνεδρίας ασθενούς Νέες λειτουργίες 3-2 Λειτουργίες του προγραμματιστή 3-2 Αυτόματα προσαρμοζόμενες παράμετροι 3-3 Εναρξη συνεδρίας ασθενούς 3-5 Προχωρώντας με τις εργασίες της συνεδρίας 3-13 Υποβολή ερωτημάτων στο βηματοδότη 3-20 Μια γρήγορη ματιά στη λειτουργία του βηματοδότη 3-21 Προβολή των μετρήσεων μπαταρίας και ηλεκτροδίου 3-26 Ελέγχοντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις παραμέτρων 3-29 Προβολή και προγραμματισμός πληροφοριών ασθενούς που είναι αποθηκευμένες στο βηματοδότη 3-30 Καταγραφή μιας ταινίας ΗΚΓ της λειτουργίας με μαγνήτη 3-32 Ελεγχος του υποκείμενου ρυθμού του ασθενούς 3-35 Εκτύπωση αναφορών 3-38 Αποθήκευση των δεδομένων συνεδρίας σε δισκέτα 3-42 Τερματισμός της συνεδρίας ασθενούς Προβολή των καταγραφών των ΗΚΓ και των ΗΓΜ του ασθενούς Προβολή του ΗΚΓ και άλλων κυματομορφών ρυθμού 4-2 Ρύθμιση και διάταξη των καταγραφών κυματομορφής 4-7 Πάγωμα και ανάλυση μιας ταινίας κυματομορφής 4-17 Ανάκληση και προβολή ταινιών κυματομορφών 4-22 Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia ix

10 Περιεχόμενα 5. Συλλογή διαγνωστικών δεδομένων Σχετικά με τη συλλογή διαγνωστικών δεδομένων 5-2 Προβολή των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί 5-7 Οι απεικονίσεις δεδομένων που έχουν συλλεχθεί αυτόματα 5-10 Λεπτομερείς απεικονίσεις δεδομένων που επιλέγονται από τον κλινικό ιατρό 5-29 Προγραμματισμός δυνατών επιλογών συλλογής δεδομένων 5-42 Απαλοιφή των δεδομένων από το βηματοδότη Αξιολόγηση ρυθμίσεων παραμέτρων Μέτρηση των ουδών διέγερσης 6-2 Καθορισμός της ρύθμισης ευαισθησίας 6-21 Χρήση προσωρινού προγραμματισμού γιανααξιολογήσετε ρυθμίσεις παραμέτρων Προγραμματισμός παραμέτρων βηματοδοτών Προγραμματισμός παραμέτρων 7-2 Χρήση του TherapyGuide για την επιλογή τιμών παραμέτρων 7-15 Αποθήκευση/ανάκληση ενός συνόλου τιμών παραμέτρων 7-20 Ανάκληση πληροφοριών Ιστορικού Κύριων Παραμέτρων Ρύθμιση προσαρμογής συχνότητας Παράμετροι προγραμματισμού προσαρμογής συχνότητας 8-2 Χρήση της δοκιμασίας κοπώσεως για την επιβεβαίωση προσαρμογής συχνότητας Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία EP Studies (Ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες) Σχετικά με τη λειτουργία EP Studies 9-2 Εκκίνηση της λειτουργίας ΗΦΜ 9-9 Προετοιμασία και εκτέλεση ενός πρωτοκόλλου PES 9-17 Προετοιμασία και εκτέλεση ενός πρωτοκόλλου βηματοδότησης κατά ριπές 9-22 Προετοιμασία και εκτέλεση μιας βηματοδότησης VOO κατά ριπές 9-26 Ορισμοί παραμέτρων και τιμές PES 9-28 Ορισμοί παραμέτρων και τιμές βηματοδότησης κατά ριπές 9-31 A. Τιμές παραμέτρων και περιορισμοί Προγραμματιζόμενοι τρόποι βηματοδότησης και παράμετροι A-2 Αυτόματοι και επιλέξιμοι από τον ιατρό διαγνωστικοί έλεγχοι A-16 B. Πληροφορίες εμφυτεύματος Εισαγωγή B-2 Προειδοποιήσεις B-2 Προφυλάξεις B-6 Λειτουργία της συσκευής B-14 Πληροφορίες για τη συσκευή B-17 E. Ευρετήριο x Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

11 Προετοιμασία του προγραμματιστή 1 Το κεφάλαιο αυτό παρέχει μια επισκόπηση για την προετοιμασία του προγραμματιστή και καλύπτει πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε μια συνεδρία ασθενούς. Το κεφάλαιο αυτό εξηγεί περιληπτικά τα εξαρτήματα που σχετίζονται με τους προγραμματιστές 9790/C και Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του εξωτερικού εκτυπωτή, τη σύνδεση των περιφερικών συσκευών και τη χρήση της οθόνης προβολής. Για περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία του προγραμματιστή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του προγραμματιστή. Διαφορές στη λειτουργία των προγραμματιστών 9790/C και Τα εξαρτήματα του συστήματος προγραμματιστή Τα εξαρτήματα του συστήματος του προγραμματιστή 9790/C 1-11 Σύνδεση εξωτερικού εκτυπωτή 1-16 Σύνδεση των περιφερειακών συσκευών 1-20 Η οθόνη προβολής 1-24 Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-1

12 Προετοιμασία του προγραμματιστή Διαφορές στη λειτουργία των προγραμματιστών 9790/C και 2090 Διαφορές στη λειτουργία των προγραμματιστών 9790/C και 2090 Οι βηματοδότες Adapta, Versa και Sensia της Medtronic (IPG) μπορούν να προγραμματιστούν είτε με τον προγραμματιστή Μοντέλο 9790/C ήμετον προγραμματιστή CareLink της Medtronic (Μοντέλο 2090). Οι ηβηματοδότες Relia μπορούν να προγραμματιστούν με τον προγραμματιστή CareLink της Medtronic (Μοντέλο 2090). Υπάρχουν διαφορές στη λειτουργία μεταξύ των προγραμματιστών Μοντέλο 9790/C και Μοντέλο Οι μεγαλύτερες διαφορές στη λειτουργία μεταξύ των προγραμματιστών Μοντέλο 9790/C και Μοντέλο 2090 περιλαμβάνουν: αλλαγές στην οθόνη προβολής στο πλήκτρο βαθμονόμησης στο ενσωματωμένο πληκτρολόγιο Αλλαγές στην οθόνη προβολής Δείτε την Εικόνα 1-1, για να προβάλλετε τις εξής δυνατότητες: Στον προγραμματιστή Μοντέλο 2090 έχει προστεθεί μια γραμμή εργασιών στο πάνω μέρος της οθόνης. Περιλαμβάνει δύο νέους δείκτες: Συστοιχία λυχνίων τοποθέτησης κεφαλής Εικονίδιο τηλεπροβολής Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς προγραμματιστή CareLink του Μοντέλου 2090 της Medtronic για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Επιπλέο οθόνη κυματομορφής. (Αυτή η αλλαγή της οθόνης προβολής ισχύει μόνο για τις εφαρμογές λογισμικού Vision). Ολες οι οθόνες εμφανίζουν μία επιπλέον κυματομορφή. Για παράδειγμα, αν μια οθόνη εμφανίζει μία κυματομορφή στον προγραμματιστή Μοντέλο 9790/C, η οθόνη αυτή εμφανίζει δύο κυματομορφές στον προγραμματιστή Μοντέλο Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

13 Προετοιμασία του προγραμματιστή Διαφορές στη λειτουργία των προγραμματιστών 9790/C και Γραμμή εργασιών με συστοιχία λυχνιών τοποθέτησης κεφαλής 2 Εικονίδιο τηλεπροβολής 3 Παράθυρο Παρακολούθησης Ζωντανού Ρυθμού Εικόνα 1-1. Επιπλέον λειτουργίες της οθόνης προβολής του προγραμματιστή Μοντέλο 2090 Οθόνη επιλογής μοντέλου Για εφαρμογές με βηματοδότη, το κουμπί [Nominals ] είναι απενεργοποιημένο για το λογισμικό Vision. Κουμπί βαθμονόμησης Το κουμπί βαθμονόμησης 1 βρίσκεται στο μενού κουμπιού Adjust (Προσαρμογή) (όταν το μενού αυτό είναι διαθέσιμο) στον προγραμματιστή Μοντέλο Για να προσθέσετε ένα σήμα αναφοράς στην κυματομορφή, τοποθετήστε τη γραφίδα επαφής στο κουμπί βαθμονόμησης (δείτε Εικόνα 1-2). 1 Για εφαρμογές λογισμικού Vision. Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-3

14 Προετοιμασία του προγραμματιστή Διαφορές στη λειτουργία των προγραμματιστών 9790/C και Το κουμπί βαθμονόμησης βρίσκεται στο μενού Adjust Εικόνα 1-2. Κουμπί βαθμονόμησης Λειτουργία ενσωματωμένου πληκτρολογίου Ο προγραμματιστής Μοντέλο 2090 περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο πληκτρολόγιο που είναι ενεργοποιημένο μόνο όταν εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης. Αγγίξτε τη γραφίδα επαφής έξω από την περιοχή του πληκτρολογίου για να απενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης. Οταν το πληκτρολόγιο λογισμικού είναι απενεργοποιημένο, το φυσικό πληκτρολόγιο είναι επίσης απενεργοποιημένο. 1-4 Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

15 Προετοιμασία του προγραμματιστή Τα εξαρτήματα του συστήματος προγραμματιστή 2090 Τα εξαρτήματα του συστήματος προγραμματιστή VVI Οθόνη προβολής 2 Κουμπί Επείγουσας Βηματοδότησης VVI 3 Υποδοχέας μικροφώνου 4 Υποδοχέας ακουστικού 5 Κάλυμμα πληκτρολογίου 6 Πληκτρολόγιο 7 Κουμπιά εκτυπωτή 8 Καλώδιο τηλεφώνου 9 Χαρτί εκτυπωτή 10 Κεφαλή προγραμματισμού 11 Γραφίδα επαφής 12 Πόλοι ηλεκτροδίου 13 Καλώδιο ΗΚΓ με βύσμα 14 Οδηγός αναφοράς 15 Οδηγός δισκέτας, κάλυμμα μόντεμ 16 Καλώδιο τροφοδοσίας Εικόνα 1-3. Εξαρτήματα προγραμματιστή πρόσθια όψη Σημείωση: Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-5

16 Προετοιμασία του προγραμματιστή Τα εξαρτήματα του συστήματος προγραμματιστή 2090 Οθόνη προβολής Η οθόνη μπορεί να τοποθετηθεί ομαλά από κλειστή έως σχεδόν οριζόντια. Οι δυνατές επιλογές προγραμματισμού επιλέγονται στην οθόνη με την γραφίδα επαφής. Κουμπί Επείγουσας Βηματοδότησης VVI Χρησιμοποιείται για την παροχή της λειτουργίας βραδυκαρδίας VVI. Υποδοχέας μικροφώνου Προορίζεται για μελλοντική χρήση. Υποδοχή ακουστικού Προορίζεται για μελλοντική χρήση. Κάλυμμα πληκτρολογίου Σύρεται προς τα εμπρός για να προστατεύσει το πληκτρολόγιο. Πληκτρολόγιο Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή πληροφοριών. Κουμπιά εκτυπωτή Επιλέγει ταχύτητες χαρτιού στα 12,5, 25, ή 50 mm/s. Πιέστε ένα κουμπί μία φορά για να επιλέξετε την ταχύτητα της εκτύπωσης. Πιέστε το και πάλι για να σταματήσει η εκτύπωση. Το κουμπί προώθησης χαρτιού επιτρέπει στο χρήστη να ευθυγραμμίσει σωστά το χαρτί. Καλώδιο τηλεφώνου Συνδέει το μόντεμ του προγραμματιστή σε μια υποδοχή τηλεφώνου. Το καλώδιο του τηλεφώνου πρέπει να είναι τουλάχιστον μεγέθους 26 gauge. Χαρτί για τον εκτυπωτή Χαρτί για τον εσωτερικό εκτυπωτή. Κεφαλή προγραμματισμού Παρέχει το σύνδεσμο επικοινωνίας μεταξύ του προγραμματιστή και της συσκευής του ασθενούς. Η κεφαλή προγραμματισμού περιέχει έναν ισχυρό μόνιμο μαγνήτη, έναν πομπό και ένα δέκτη ραδιοσυχνότητας (RF), καθώς και συστοιχία λυχνιών. Κατά τη λειτουργία προγραμματισμού ή υποβολής ερωτημάτων θα πρέπει να κρατείται πάνω από τη συσκευή. Γραφίδα επαφής Χρησιμοποιείται για την επιλογή των δυνατών επιλογών στην οθόνη προβολής. Οι προκαθορισμένες δυνατές επιλογές επιλέγονται με το άγγιγμα της γραφίδας στην οθόνη. Πόλοι ηλεκτροδίου/καλώδιο ΗΚΓ Συνδέει τον προγραμματιστή με τα ηλεκτρόδια του δέρματος του ασθενούς για μετρήσεις ΗΚΓ και λειτουργιών που απαιτούν επιφανειακή ανίχνευση των σημάτων της καρδιάς και της εμφυτεύσιμης συσκευής. Πέντε έγχρωμα κωδικοποιημένα σύρματα ηλεκτροδίου συνδέουν το καλώδιο με τα τυποποιημένα, ηλεκτρόδια δέρματος μίας χρήσης που εφαρμόζονται στον ασθενή. Σημείωση: Αν λάβετε καλώδιο πέντε ηλεκτροδίων με βύσμα, το βύσμα μπορεί να αφαιρεθεί για τις εφαρμογές ΗΚΓ πέντε ηλεκτροδίων. 1-6 Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

17 Προετοιμασία του προγραμματιστή Τα εξαρτήματα του συστήματος προγραμματιστή 2090 Οδηγός αναφοράς Ο Οδηγός αναφοράς για τον προγραμματιστή Carelink, Μοντέλο 2090 της Medtronic παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του προγραμματιστή και τις λειτουργίες μεταξύ των συνεδριών. Οδηγός δισκέτας, κάλυμμα μόντεμ Παρέχει πρόσβαση στον οδηγό δισκέτας, στο μόντεμ και στον παράλληλο συνδετήρα. Καλώδιο τροφοδοσίας Συνδέει τον προγραμματιστή με μία πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος Θύρα κεφαλής προγραμματισμού (κίτρινος δείκτης) 2 Αναλογική θύρα εισόδου/εξόδου (πράσινος δείκτης) 3 Θύρα καλωδίου ΗΚΓ (μαύρος δείκτης) Εικόνα 1-4. Πρόσθιοι σύνδεσμοι (ανασηκωμένο πληκτρολόγιο) Θύρα κεφαλής προγραμματισμού Σύνδεσμος κεφαλής προγραμματισμού. Ο σύνδεσμος αυτός έχει έναν κίτρινο δείκτη. Αναλογική θύρα εισόδου/εξόδου Επιτρέπει τη σύνδεση εξωτερικής οθόνης ή καταγραφέα με τον προγραμματιστή. Ο σύνδεσμος αυτός έχει πράσινο δείκτη. Θύρα καλωδίου ΗΚΓ Συνδέει το καλώδιο ΗΚΓ με τον προγραμματιστή. Ο σύνδεσμος αυτός έχει μαύρο δείκτη. Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-7

18 Προετοιμασία του προγραμματιστή Τα εξαρτήματα του συστήματος προγραμματιστή Διακόπτης ON/OFF 2 Ανεμιστήρας 3 Θύρα επέκτασης 4 Εκτυπωτής Εικόνα 1-5. Αριστερή όψη Διακόπτης ON/OFF Ελέγχει την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος στον προγραμματιστή. Από τη στιγμή που ο προγραμματιστής είναι απενεργοποιημένος, περιμένετε δύο δευτερόλεπτα πριν τον ενεργοποιήσετε και πάλι. Ανεμιστήρας Εσωτερικός ανεμιστήρας που παρέχει συνεχή ροή αέρα για να αποτρέψει την υπερθέρμανση του εσωτερικού κυκλώματος. Θύρα επέκτασης Επιτρέπει την προσθήκη επιπλέον λειτουργιών, όπως τον Αναλυτή 2290 ο οποίος διατίθεται προαιρετικά. Εκτυπωτής Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής με δυνατότητες εξόδου σε κείμενο και γραφικών. Σύμφωνα με την επιλεγμένη λειτουργία, οεκτυπωτής παρέχει αναφορές δεδομένων ή εκτυπώνει ένα συνεχές ΗΚΓ με συνοδεύουσα τηλεμετρία Καναλιού Δείκτη, ΗΚΓ ή και τα δύο εφόσον είναι διαθέσιμο. 1-8 Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

19 Προετοιμασία του προγραμματιστή Τα εξαρτήματα του συστήματος προγραμματιστή Οδηγός δισκέτας, κάλυμμα μόντεμ 2 Παράθυρο υπέρυθρων Εικόνα 1-6. Δεξιά όψη Οδηγός δισκέτας, κάλυμμα μόντεμ Παρέχει πρόσβαση στον οδηγό δισκέτας, στο μόντεμ και στον παράλληλο συνδετήρα Παράθυρο υπέρυθρων Προορίζεται για μελλοντική χρήση Modem 2 Παράλληλος συνδετήρας 3 Οδηγός δισκέτας Εικόνα 1-7. Οδηγός δισκέτας, κάλυμμα μόντεμ ανοιχτό Μόντεμ Προτίθεται για ενημερώσεις του λογισμικού και διασύνδεση του προγραμματιστή με τον υπολογιστή ενός συμβούλου. Προειδοποίηση: Είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί ότι η τάση της γραμμής τηλεφώνου δεν υπερβαίνει τα 125 V. Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-9

20 Προετοιμασία του προγραμματιστή Τα εξαρτήματα του συστήματος προγραμματιστή 2090 Παράλληλος σύνδεσμος Επιτρέπει σε έναν οδηγό εκτυπωτή ή CD ROM να συνδέεται με τον προγραμματιστή. Οδηγός δισκέτας Αποδέχεται διαμορφωμένη δισκέτα 3,5 ιντσών συμβατή με το πρότυπο ΙΒΜ. Η χωρητικότητά της μπορεί να είναι είτε 720 Kb (DS, DD) είτε 1,44 Mb (DS, HD) Θύρα USB 2 Θύρα εξόδου VGA 3 Καλώδιο τροφοδοσίας Εικόνα 1-8. Οπίσθια όψη (Η θύρα του καλωδίου τροφοδοσίας είναι ανοιχτή) Θύρα USB Προορίζεται για μελλοντική χρήση. Θύρα εξόδου VGA Σε μερικά μοντέλα προγραμματιστή η θύρα VGA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μεταφερθεί η εικόνα της οθόνης του προγραμματιστή σε μία εξωτερική οθόνη VGA ή για τη μετατροπή ενός σήματος εξόδου σε μορφή NTSC/PAL για παρουσίαση σε οθόνη τηλεόρασης. Επικοινωνήστε με την Medtronic για τεχνικές οδηγίες. Προσοχή: Για προστασία έναντι παρεμβολών ήρευμάτων ώθησης/διαρροής, συνιστάται οπωσδήποτε η χρήση μίας δεύτερης οθόνης VGA που καλύπτει τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας όπως είναι το UL ήτοiec Καλώδιο τροφοδοσίας Συνδέει τον προγραμματιστή με το δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

21 Προετοιμασία του προγραμματιστή Τα εξαρτήματα του συστήματος του προγραμματιστή 9790/C Τα εξαρτήματα του συστήματος του προγραμματιστή 9790/C Λυχνία τοποθέτησης κεφαλής 2 Κουμπί επείγουσας ανάγκης 3 Κουμπί παροχής 4 Κουμπιά εκτυπωτή 5 Πίνακας προβολής 6 Γραφίδα επαφής 7 Καλώδιο ΗΚΓ 8 Κεφαλή προγραμματισμού Εικόνα 1-9. Εξαρτήματα προγραμματιστή πρόσθια όψη Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-11

22 Προετοιμασία του προγραμματιστή Τα εξαρτήματα του συστήματος του προγραμματιστή 9790/C Κεφαλή προγραμματισμού Παρέχει το σύνδεσμο επικοινωνίας μεταξύ του προγραμματιστή και της εμφυτεύσιμης συσκευής του ασθενούς. Ηκεφαλή προγραμματισμού περιέχει έναν ισχυρό μόνιμο μαγνήτη, έναν πομπό και ένα δέκτη ραδιοσυχνότητας (RF), καθώς και συστοιχία λυχνιών. Κατά τη λειτουργία προγραμματισμού ή υποβολής ερωτημάτων θα πρέπει να κρατείται πάνω από την εμφυτεύσιμη συσκευή. Καλώδιο ΗΚΓ Συνδέει τον προγραμματιστή με τα ηλεκτρόδια δέρματος του ασθενούς για ΗΚΓ και λειτουργιών μέτρησης που απαιτούν επιφανειακή ανίχνευση των σημάτων της καρδιάς και της εμφυτεύσιμης συσκευής. Πέντε έγχρωμα κωδικοποιημένα σύρματα ηλεκτροδίου συνδέουν το καλώδιο με τα τυποποιημένα ηλεκτρόδια δέρματος μίας χρήσης που εφαρμόζονται στον ασθενή. Γραφίδα επαφής Χρησιμοποιείται για την επιλογή των δυνατών επιλογών προγραμματισμού στην οθόνη προβολής. Οι δυνατές επιλογές επιλέγονται με το άγγιγμα της γραφίδας στην οθόνη. Πίνακας προβολής Επίπεδος πίνακας προβολής με εννιά προσαρμοζόμενες θέσεις που ποικίλουν από τη σχεδόν οριζόντια θέση (15 ) έως την κάθετη θέση (90 ). Οι δυνατές επιλογές προγραμματισμού επιλέγονται στην οθόνη με την γραφίδα επαφής. Λυχνία τοποθέτησης κεφαλής Λυχνία δύο χρωμάτων (φαιοκίτρινη/ πράσινη) που συνεργάζεται με την κεφαλή του προγραμματιστή για να δείξει πότε υπάρχει ισχυρός σύνδεσμος επικοινωνίας με την εμφυτεύσιμη συσκευή. Το φαιοκίτρινο χρώμα δηλώνει την απουσία επικοινωνίας. Οταν ηλυχνία σβήνει ή είναι κίτρινη, η κεφαλή του προγραμματιστή είναι τοποθετημένη και μπορεί να εκπέμψει και να λάβει δεδομένα. Η χρήση της συστοιχίας λυχνιών της κεφαλής προγραμματισμού περιγράφεται στο «Τοποθέτηση και χρήση της κεφαλής προγραμματισμού» στη σελίδα Κουμπί Emergency Χρησιμοποιείται για την παροχή λειτουργίας βραδυκαρδίας VVI ή με το κουμπί Delivery (Παροχή), για την παροχή θεραπείας ταχυκαρδίας. Κουμπί παροχής Χρησιμοποιείται με το κουμπί επείγουσας ανάγκης για την παροχή θεραπειών ταχυκαρδίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το σοκ απινίδωσης. Κουμπιά ελέγχου εκτυπωτή Επιλέξτε ταχύτητες χαρτιού 12,5, ή 25 mm/s. Πιέστε το κουμπί μία φορά για να επιλέξετε την ταχύτητα εκτύπωσης. Πιέστε το και πάλι για να σταματήσει η εκτύπωση. Το κουμπί προώθησης χαρτιού σας επιτρέπει να ευθυγραμμίσετε σωστά το χαρτί Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

23 Προετοιμασία του προγραμματιστή Τα εξαρτήματα του συστήματος του προγραμματιστή 9790/C Διακόπτης On/Off 2 Ανεμιστήρας 3 Εκτυπωτής Εικόνα Αριστερή όψη Εκτυπωτής Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής με δυνατότητες εξόδου σε κείμενο και γρφικών Ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία, οεκτυπωτής παρέχει αναφορές δεδομένων ήεκτυπώνει ένα συνεχές ΗΚΓ με συνοδευτική τηλεμετρία Καναλιού Δείκτη ή ΗΚΓ. Διακόπτης On/Off (I/O) Ελέγχει την ισχύ (AC) προς τον προγραμματιστή. Από τη στιγμή που ο προγραμματιστής είναι απενεργοποιημένος, θα πρέπει να περάσουν πέντε δευτερόλεπτα πριν τον ενεργοποιήσετε και πάλι. Ανεμιστήρες Εσωτερικοί ανεμιστήρες που παρέχουν συνεχή ροή αέρα για να αποτρέψουν την υπερθέρμανση του εσωτερικού κυκλώματος. Οαέρας εισέρχεται από την πρόσθια και δεξιά πλευρά και εξωθείται από την αριστερή πλευρά. Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-13

24 Προετοιμασία του προγραμματιστή Τα εξαρτήματα του συστήματος του προγραμματιστή 9790/C Κουμπί βαθμονόμησης 2 Αναλογική έξοδος 3 Πρόσβαση PCMCIA 4 Οδηγός δισκέτας Εικόνα Δεξιά όψη Οδηγός δισκέτας Χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση λογισμικού που θέτει σε λειτουργία τον προγραμματιστή. Ο οδηγός δισκέτας δέχεται δισκέτες 3,5 ιντσών. Μετά την εγκατάσταση, το λογισμικό αποθηκεύεται οριστικά στον εσωτερικό σκληρό δίσκο. Χρησιμοποιείται επίσης για τις λειτουργίες save-to-disk (αποθήκευση σε δισκέτα) και DMR-to-disk. Πρόσβαση PCMCIA Διαμέρισμα διεθνούς σύνδεσης κάρτας μνήμης προσωπικού υπολογιστή που περιέχει δύο θύρες για μελλοντική χρήση. Αναλογική έξοδος Παρέχει τέσσερα αναλογικά σήματα: ΗΚΓ, τηλεμετρία Καναλιού Δείκτη, ΗΓΜ και εφαρμογή λογισμικού συγκεκριμένων κυματομορφών. Κουμπί βαθμονόμησης Χρησιμοποιείται για τη βαθμονόμηση της εξωτερικής συσκευής που είναι συνδεδεμένη με την αναλογική έξοδο Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

25 Προετοιμασία του προγραμματιστή Τα εξαρτήματα του συστήματος του προγραμματιστή 9790/C Καλώδιο τροφοδοσίας 2 Θύρες εισόδου/εξόδου 3 Είσοδος τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος Εικόνα Οπίσθια όψη (Η θύρα του καλωδίου τροφοδοσίας έχει αφαιρεθεί) Είσοδος τροφοδοσίας εναλλασόμενου ρεύματος Υποδοχή για σύνδεση με καλώδιο τροφοδοσίας. Καλώδιο τροφοδοσίας Το καλώδιο συνδέει τον προγραμματιστή με τη γραμμή ηλεκτροδότησης. Θύρες εισόδου/εξόδου: Πληκτρολόγιο, Παράλληλη, Σειριακή και VGA Επί του παρόντος, οι θύρες εισόδου/εξόδου είναι μόνο για χρήση από τη Medtronic. Οταν υπάρξουν εφαρμογές πελατών γι' αυτές τις θύρες, θα δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες στα εγχειρίδια λογισμικού. Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-15

26 Προετοιμασία του προγραμματιστή Σύνδεση εξωτερικού εκτυπωτή Σύνδεση εξωτερικού εκτυπωτή Η σύνδεση ενός συμβατού εκτυπωτή στον προγραμματιστή σάς επιτρέπει να εκτυπώσετε πλήρεις αναφορές των δεδομένων των συνεδριών σε μέγεθος σελίδας, όταν αυτά είναι διαθέσιμα (δείτε «Εκτύπωση από το παράθυρο Available Reports (Διαθέσιμες αναφορές)» στη σελίδα 3-39). Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος σύνδεσης ενός εκτυπωτή στον προγραμματιστή. Προειδοποίηση: Ο περιφερικός εξοπλισμός που είναι συνδεδεμένος με τον προγραμματιστή θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα IEC (IEC για τον εξοπλισμό επεξεργασίας δεδομένων και IEC για τον ιατρικό εξοπλισμό). Το σύστημα που δημιουργήθηκε με τη σύνδεση του περιφερικού εξοπλισμού στον προγραμματιστή πρέπει να συμμορφώνεται με το IEC για τα ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα. Το άτομο που συνδέει τον περιφερειακό εξοπλισμό είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα IEC. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της θέσης του περιφερειακού εξοπλισμού που έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο IEC σε απόσταση τουλάχιστον δύο μέτρων μακριά από τον ασθενή. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του περιφερειακού εξοπλισμού για πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση IEC. Οι εκτυπωτές που αναφέρονται από αυτό το λογισμικο είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο IEC (με βάση τις πληροφορίες που δόθηκαν από τους κατασκευαστές) εκτός από τους Canon BJC-1000, OKI Okipage 10ex, Samsung QwikLaser 6050 και Xerox DocuPrint P8ex. Μόνο οι εκτυπωτές που αναφέρονται σε αυτό το λογισμικό είναι δυνατό να συνδεθούν με τον προγραμματιστή. Συμβατότητα εκτυπωτή Ο προγραμματιστής υποστηρίζει ένα μεγάλο αριθμό εκτυπωτών όπως φαίνεται από τις δυνατές επιλογές εκτυπωτή που είναι προσπελάσιμες σε δύο οθόνες λογισμικού. Session Preferences (Προτιμήσεις συνεδρίας) (δείτε «Προτιμήσεις εκτύπωσης» στη σελίδα 3-16) Οθόνη Print Queue (Ουρά αναμονής εκτύπωσης) (δείτε Εικόνα 1-13) Σημείωση: Η ουρά αναμονής εκτύπωσης κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας αναγράφει τις εργασίες εκτύπωσης μόνο γι' αυτή τη συνεδρία. Δείτε «Εκτύπωση αναφορών που κρατούνται στην ουρά αναμονής εκτύπωσης» στη σελίδα 3-40 για περισσότερες πληροφορίες Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

27 Προετοιμασία του προγραμματιστή Σύνδεση εξωτερικού εκτυπωτή Avalaible Reports Print Queue Πεδίο Printer (Εκτυπωτής) Εικόνα Οθόνη συνεδρίας Print Queue Εάν δεν εκτελείτε μια συνεδρία ασθενούς, επιλέξτε το εικονίδιο Print Queue. Ο εκτυπωτής που θα συνδέσετε στον υπολογιστή πρέπει να είναι συμβατός με έναν από τους οδηγούς εκτυπωτών που περιλαμβάνεται στον κατάλογο. Αν ο εκτυπωτής σας δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τον εκτυπωτή σας για να διαπιστώσετε αν εξομοιώνει (δηλ. χρησιμοποιεί τον ίδιο «οδηγό» με) κάποιον από τους εκτυπωτές του καταλόγου Υλικά που θα χρειαστείτε Για να συνδέσετε έναν εκτυπωτή στον προγραμματιστή, θα χρειαστείτε ένα καλώδιο εκτυπωτή παράλληλης διασύνδεσης. Το ένα άκρο του καλωδίου πρέπει να ταιριάζει με την παράλληλη θύρα διασύνδεσης στον εκτυπωτή σας. Το άλλο άκρο του καλωδίου πρέπει να διαθέτει ένα τυποποιημένο αρσενικό βύσμα σύνδεσης τύπου D, 25 ακροδεκτών. Για να συνδέσετε έναν εκτυπωτή στον προγραμματιστή 9790/C, θα χρειαστείτε επίσης ένα μικρό κατσαβίδι Phillips για να ανοίξετε το πάνελ πρόσβασης της παράλληλης θύρας στο πίσω μέρος του προγραμματιστή. Σύνδεση του εκτυπωτή Πριν συνδέσετε έναν εκτυπωτή με τον προγραμματιστή σας, θα πρέπει να βγείτε από τη συνεδρία ασθενούς και να απενεργοποιήσετε τον προγραμματιστή. Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-17

28 Προετοιμασία του προγραμματιστή Σύνδεση εξωτερικού εκτυπωτή Για να συνδέσετε έναν εκτυπωτή στον προγραμματιστή Εντοπίστε το μόντεμ, το κάλυμμα του οδηγού δισκέτας στη δεξιά πλευρά του προγραμματιστή. Ανοίξτε το κάλυμμα, πιέζοντας προς τα κάτω το μικρό μάνδαλο που βρίσκεται στο κέντρο του επάνω μέρους του πάνελ. 2. Συνδέστε το καλώδιο του εκτυπωτή στον παράλληλο σύνδεσμο του προγραμματιστή. 1 1 Παράλληλος συνδετήρας Εικόνα Παράλληλος συνδετήρας 3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στον εκτυπωτή. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή σε μία πρίζα και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί στον εκτυπωτή. Σημείωση: Ανατρέξτε στις τεχνικές πληροφορίες που παρέχονται με τον εκτυπωτή σας σχετικά με τη σύνδεση και λειτουργία του. 4. Ενεργοποιήστε τον προγραμματιστή και επιλέξτε το εικονίδιο Print Queue (ουρά αναμονής εκτύπωσης). Σημείωση: Από το παράθυρο ουράς αναμονής εκτύπωσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό οδηγό εκτυπωτή από τις δυνατές επιλογές που αναφέρονται στον κατάλογο, όταν επιλέγετε το πεδίο Printer. Τώρα, είστε έτοιμος να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή σας με το συνδεδεμένο εκτυπωτή. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Εκτύπωση αναφορών» στη σελίδα 3-38 για οδηγίες εκτύπωσης αναφορών συνεδριών. Για να συνδέσετε έναν εκτυπωτή στον προγραμματιστή 9790/C 1. Εντοπίστε το πάνελ πρόσβασης της παράλληλης θύρας στο πίσω μέρος του προγραμματιστή Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

29 Προετοιμασία του προγραμματιστή Σύνδεση εξωτερικού εκτυπωτή 2. Απομακρύνετε τη μικρή βίδα σταυρωτής κεφαλής Phillips που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του πάνελ πρόσβασης. 3. Ανοίξτε το πάνελ πρόσβασης, πιέζοντας προς τα κάτω το μικρό μάνδαλο που βρίσκεται στο κέντρο του επάνω μέρους του πάνελ. 4. Συνδέστε το καλώδιο του εκτυπωτή στην παράλληλη θύρα του προγραμματιστή Παράλληλη θύρα 2 Καλώδιο εκτυπωτή Εικόνα Συνδέστε τον εκτυπωτή στον προγραμματιστή 5. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου (αν δεν είναι ήδη συνδεδεμένο) στον εκτυπωτή. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή στην κατάλληλη πρίζα και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί χαρτί στον εκτυπωτή. Σημείωση: Ανατρέξτε στις τεχνικές πληροφορίες που παρέχονται με τον εκτυπωτή σας σχετικά με τη σύνδεση και λειτουργία του. 6. Ενεργοποιήστε τον προγραμματιστή και επιλέξτε το εικονίδιο Print Queue (ουρά αναμονής εκτύπωσης). Σημείωση: Από το παράθυρο ουράς αναμονής εκτύπωσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό οδηγό εκτυπωτή από τις δυνατές επιλογές που αναφέρονται στον κατάλογο, όταν επιλέγετε το πεδίο Printer. Τώρα, είστε έτοιμος να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή σας με το συνδεδεμένο εκτυπωτή. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Εκτύπωση αναφορών» στη σελίδα 3-38 για οδηγίες εκτύπωσης αναφορών συνεδριών. Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-19

30 Προετοιμασία του προγραμματιστή Σύνδεση των περιφερειακών συσκευών Σύνδεση των περιφερειακών συσκευών Ενας αναλογικός σύνδεσμος εισόδου/εξόδου επιτρέπει την χρήση ενός μεμονωμένου περιφερικού ιατρικού καταγραφέα ή οθόνης. Απαιτείται ένα ειδικό εξάρτημα προσαρμογέα (δεν περιλαμβάνεται με τον προγραμματιστή) για να χρησιμοποιηθεί οσύνδεσμος εισόδου/εξόδου. Για έναν προγραμματιστή της σειράς 9790/C χρησιμοποιήστε ένα αναλογικό καλώδιο εισόδου/εξόδου 9790AB ενώ για έναν προγραμματιστή 2090 χρησιμοποιήστε ένα αναλογικό καλώδιο/εισόδου εξόδου 2090AB. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Medtronic για περισσότερες πληροφορίες. Τα σήματα που εμφανίζονται στην έξοδο εξαρτώνται από την εφαρμογή λογισμικού αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: ΗΚΓ Τηλεμετρία Καναλιού Δείκτη ΗΓΜ Ειδικές για το λογισμικό κυματομορφές Ολες οι ηλεκτρονικές συσκευές που συνδέονται με τον προγραμματιστή πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ηλεκτρικής ασφάλειας IEC Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

31 A B C D E 2090AB Προετοιμασία του προγραμματιστή Σύνδεση των περιφερειακών συσκευών Τοποθέτηση του συνδέσμου της περιφερειακής συσκευής σε έναν προγραμματιστή Τύπος συνδέσμου: BNC Σήμα εξόδου: ±1 Volt ή ±5 mv (εναλλασσόμενο) Προσαρμογέας σήματος εξόδου Σήματα εξόδου προσαρμογέα (μετά την επιλογή μοντέλου): A ΗΚΓ ασθενούς (το ΗΚΓ που βρίσκεται στο ανώτατο σημείο της οθόνης) B Τηλεμετρημένο ΗΓΜ (το ΗΓΜ που βρίσκεται στο ανώτατο σημείο της οθόνης) Γ Τηλεμετρημένο ΗΓΜ (άλλο ΗΓΜ εφόσον έχει προγραμματιστεί) Δ Τηλεμετρία Marker Channel (Καναλιού Δείκτη) E Προορίζεται για μελλοντική χρήση Σήματα εισόδου προσαρμογέα (μετά την επιλογή μοντέλου): 1 Προορίζεται για μελλοντική χρήση 2 Προορίζεται για μελλοντική χρήση 1 Αναλογικός σύνδεσμος εισόδου/εξόδου με πράσινο δείκτη (κάτω από το πληκτρολόγιο) 2 Αναλογικός προσαρμογέας εισόδου/εξόδου Μοντέλο 2090AB Εικόνα Αναλογικός σύνδεσμος εισόδου/εξόδου Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-21

32 Προετοιμασία του προγραμματιστή Σύνδεση των περιφερειακών συσκευών Εντοπισμός του συνδέσμου της περιφερειακής συσκευής στον προγραμματιστή 9790/C Τύπος συνδέσμου: BNC Σήμα εξόδου: ±1 Volt ή ±5 mv (εναλλασσόμενο) Προσαρμογέας σήματος εξόδου A B C D Κουμπί βαθμονόμησης Σύνδεση του προαιρετικού προσαρμογέα στη θύρα αναλογικής εξόδου στον προγραμματιστή. MEDTRONIC 9790AB ± 1V ± 5mV Σήματα εξόδου προσαρμογέα (μετά την επιλογή μοντέλου): A ΗΚΓ ασθενούς (το ΗΚΓ που βρίσκεται στο ανώτατο σημείο της οθόνης) B Τηλεμετρημένο ΗΓΜ (το ΗΓΜ που βρίσκεται στο ανώτατο σημείο της οθόνης) Γ Τηλεμετρημένο ΗΓΜ (άλλο ΗΓΜ εφόσον έχε προγραμματιστεί) Δ Τηλεμετρία Marker Channel (Καναλιού Δείκτη) Εικόνα Σύνδεση του προαιρετικού εξωτερικού προσαρμογέα 1-22 Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

33 Προετοιμασία του προγραμματιστή Σύνδεση των περιφερειακών συσκευών Χρήση του κουμπιού Calibrate (Βαθμονόμησης) Η επιλογή του κουμπιού βαθμονόμησης που βρίσκεται δίπλα στη θύρα αναλογικής εξόδου προσθέτει ένα σήμα αναφοράς (όπως φαίνεται στην εικόνα 1-18 και στην εικόνα 1-19) στην καταγραφή του Καναλιού Δείκτη και της τηλεμετρίας ΗΓΜ. Το σήμα του Καναλιού Δείκτη δείχνει τις σχετικές εντάσεις του δείκτη, οι οποίες δεν επεξηγούνται με κωδικούς χαρακτήρων σε μια εξωτερική συσκευή. Το σήμα βαθμονόμησης ΗΓΜ ενεργεί ως αναφορά δυναμικού για το εμφανιζόμενο ΗΓΜ. Κολπική βηματοδότηση (AP) Κολπική αίσθηση (AS) Αίσθηση κολπικής ανερέθιστης περιόδου (AR) Κοιλιακή ανερέθιστη αίσθηση (VR) Κοιλιακή αίσθηση (VS) Κοιλιακή βηματοδότηση (VP) Εικόνα Σήματα Καναλιού Δείκτη 5 mv 1 mv Εικόνα Σήματα βαθμονόμησης ΗΓΜ Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-23

34 Προετοιμασία του προγραμματιστή Η οθόνη προβολής Η οθόνη προβολής Η οθόνη προβολής του προγραμματιστή είναι μια συσκευή αμφίδρομης επικοινωνίας ηοποία όχι μόνο εμφανίζει πληροφορίες με τη μορφή κειμένου και γραφικών, αλλά επίσης λειτουργεί και ως πάνελ ελέγχου εμφανίζοντας κουμπιά και δυνατές επιλογές μενού τα οποία μπορείτε να επιλέξετε χρησιμοποιώντας τη γραφίδα επαφής. Λειτουργίες και συμβάσεις της οθόνης προβολής Η ενότητα αυτή περιγράφει τις λειτουργίες και τις συμβάσεις της οθόνης. Η οθόνη Therapy Parameters (Παράμετροι Θεραπείας) που ακολουθεί, δείχνει τα κύρια στοιχεία της τυπικής οθόνης. Γραμμή κατάστασης Ζωντανός ρυθμός Παράθυρο παρακολούθησης Περιοχή εργασιών Γραμμή εντολών Ενεργά πεδία Κουμπί Παλέτα εργαλείων Εικόνα Τα κύρια στοιχεία μιας οθόνης εμφάνισης Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με αλλαγή γλώσσας στις οθόνες (για παράδειγμα από αγγλικά στα γερμανικά), δείτε «Αλλαγή της ρύθμισης γλώσσας» στη σελίδα Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

35 Προετοιμασία του προγραμματιστή Η οθόνη προβολής Η γραμμή κατάστασης Η γραμμή κατάστασης στο ανώτατο μέρος της οθόνης δείχνει τις εξης πληροφορίες: Τον τρέχοντα τρόπο βηματοδότησης Οταν συμβεί οποιαδήποτε από μια σειρά καταστάσεων ελέγχου Το μοντέλο βηματοδότη Γραμμή κατάστασης Το παράθυρο παρακολούθησης ζωντανού ρυθμού Αυτό το παράθυρο αποτελεί μερική προβολή της πλήρους οθόνης προβολής του ΗΚΓ, του Καναλιού Δείκτη, και των τηλεμετρικών καταγραφών της κυματομορφής ΗΓΜ. Μπορείτε να επεκτείνετε το παράθυρο αυτό σε πλήρες μέγεθος επιλέγοντας το μικρό τετράγωνο κουμπί στην πάνω δεξιά γωνία του παραθύρου ή επιλέγοντας το κουμπί [Adjust ]. Η καρδιακή συχνότητα και το διάστημα συχνότητας εμφανίζονται εάν η κεφαλή προγραμματισμού είναι τοποθετημένη πάνω από το βηματοδότη. Οι επεξηγήσεις πάνω από την καταγραφή κυματομορφής δείχνουν το σημείο μεταβολής των προγραμματισμένων παραμέτρων. Παράθυρο Παρακολούθησης Ζωντανού Ρυθμού Η καταγραφή ήοι καταγραφές κυματομορφής που φαίνονται στο παράθυρο αυτό εξαρτώνται από την επιλεγμένη οθόνη εργασιών και τον τρόπο με τον οποίο οι καταγραφές έχουν διαταχθεί στην προβολή πλήρους οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προβολή του ΗΚΓ και άλλων κυματομορφών ρυθμού» στη σελίδα 4-2 για πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση ζωντανού ρυθμού. Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-25

36 Προετοιμασία του προγραμματιστή Η οθόνη προβολής Η περιοχή εργασιών Αυτό το τμήμα της οθόνης που βρίσκεται μεταξύ του παραθύρου παρακολούθησης ζωντανού ρυθμού (στο πάνω μέρος) και της γραμμής εντολών (στο κάτω μέρος), μεταβάλλεται ανάλογα με την εργασία ή τη λειτουργία που επιλέγετε. Το παράδειγμα στην εικόνα 1-20 δείχνει την οθόνη Therapy Parameters (Παραμέτρων θεραπείας) για τον προγραμματισμό ρυθμίσεων παραμέτρων του βηματοδότη Αυτή η περιοχή εργασιών θα εμφανίζεται πολύ διαφορετική αν επιλέξετε, για παράδειγμα, την οθόνη Threshold Test Setup (Προετοιμασία της δοκιμασίας ουδού). Η γραμμή εντολών Η γραμμή στο κατώτατο μέρος της οθόνης δείχνει πάντα τα κουμπιά εντολών για τον προγραμματισμό παραμέτρων επείγουσας ανάγκης, υποβολής ερωτημάτων στο βηματοδότη, και λήξης της συνεδρίας ασθενούς. Τα ενεργά πεδία φαίνονται ως μη σκιασμένες περιοχές στην οθόνη Για πλήρεις πληροφορίες για αυτές τις λειτουργίες, δείτε «Προγραμματισμός παραμέτρων επείγουσας ανάγκης» στη σελίδα 2-19, «Υποβολή ερωτημάτων στο βηματοδότη» στη σελίδα 3-20, και «Τερματισμός της συνεδρίας ασθενούς» στη σελίδα Ενεργά πεδία Μη σκιασμένες περιοχές ή τετραγωνίδια που εμφανίζονται στην περιοχή εργασιών είναι ενεργά πεδία που ανταποκρίνονται στη γραφίδα επαφής. Η επιλογή μιας τιμής, μιας λέξης, ονόματος, ή φράσης που εμφανίζεται σε ένα ενεργό πεδίο ανοίγει ένα μενού ή ένα παράθυρο εναλλακτικών επιλογών για οτιδήποτε απεικονίζεται σε αυτό το πεδίο. Για παράδειγμα, το άγγιγμα της τιμής «DDDR» στο πεδίο Mode με το άκρο της γραφίδας επαφής ανοίγει ένα παράθυρο με επιλογές τρόπου βηματοδότησης. Ηεπιλογή οποιασδήποτε από τις τιμές αυτές αντικαθιστά την αρχική τιμή DDDR με την επιλεγμένη, η οποία μετατρέπεται σε τιμή σε εκκρεμότητα Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

37 Προετοιμασία του προγραμματιστή Η οθόνη προβολής Η επιλογή ενός ενεργού πεδίου, ανοίγει ένα μενού ήπαράθυρο εναλλακτικών δυνατών επιλογών ή, σε μερικές περιπτώσεις, ένα πληκτρολόγιο οθόνης. Η επιλογή μερικών πεδίων (αυτών που τελειώνουν με αποσιωπητικά όπως «Rate Response») ανοίγει ένα παράθυρο που εμφανίζει πρόσθετα πεδία. Εκείνα τα πεδία που απαιτούν την εισαγωγή στοιχείων, όπως π.χ. δεδομένων του ασθενούς, ανοίγουν ένα πληκτρολόγιο οθόνης. Ο τρόπος χρήσης αυτού του πληκτρολογίου περιγράφεται παρακάτω, στην ενότητα αυτή. Κουμπιά Τα κουμπιά, όπως αυτά που φαίνονται παρακάτω σας επιτρέπουν να χειριστείτε τον προγραμματιστή χρησιμοποιώντας τη γραφίδα επαφής. Μπορείτε να «πατήσετε» ένα κουμπί αγγίζοντάς το με την άκρη της γραφίδας επαφής. Κουμπιά που έχουν μια λιγότερο εμφανή σκιασμένη ετικέτα δεν είναι αυτή τη στιγμή ενεργά. Τα κουμπιά μπορούν να εκτελέσουν κατευθείαν μια εντολή, όπως το κουμπί [Program] ή μπορούν να ανοίξουν ένα παράθυρο που προτρέπει για μια άλλη ενέργεια. Συνήθως τέτοια κουμπιά έχουν μια ετικέτα που τελειώνει με αποσιωπητικά, όπως τα κουμπιά [Save ] ή [Get ] που φαίνονται πιο πάνω. Μια διαδικασία μπορεί να σας κατευθύνει να «πατήσετε και κρατήσετε πατημένο» ένα κουμπί. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να αγγίξετε την άκρη της γραφίδας επαφής στο κουμπί και να συνεχίσετε να διατηρείτε πίεση πάνω στο κουμπί μέχρι να έρθει η στιγμή να «απελευθερώσετε» το κουμπί. Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-27

38 Προετοιμασία του προγραμματιστή Η οθόνη προβολής Η παλέτα εργαλείων Κουμπιά Η συλλογή κουμπιών και εικονιδίων κατά μήκος του άκρου της οθόνης αναφέρεται ως η παλέτα εργαλείων. Αυτά είναι τα κουμπιά ελέγχου που χρησιμοποιείτε για να επιλέξετε την οθόνη εργασίας ή λειτουργίας που θέλετε να εμφανιστεί. Από τη στιγμή που έχετε ξεκινήσει μία συνεδρία ασθενούς, η παλέτα εργαλείων εμφανίζεται συνεχώς και έτσι μπορείτε γρήγορα και εύκολα να μετακινηθείτε στην επιθυμητή εργασία ή λειτουργία. Το κάθε εικονίδιο λειτουργεί ως κουμπί. Για να επιλέξετε ένα εικονίδιο, αγγίξτε το εικονίδιο με τη γραφίδα επαφής. Το σύμβολο «<» δίπλα σε μερικά από τα εικονίδια υποδεικνύει ότι η επιλογή ενός από αυτά τα εικονίδια ανοίγει ένα μενού σχετικών δυνατών επιλογών. Τα εικονίδια χωρίς το σύμβολο «<» ανοίγουν άμεσα μια οθόνη εργασιών. Εικονίδια Ανατρέξτε στον Πίνακα 3-1 στη σελίδα 3-6 για μια σύντομη ερμηνεία του σκοπού κάθε κουμπιού και εικονιδίου στην παλέτα εργαλείων. Σημείωση: Εάν ο προγραμματιστής λειτουργεί στον τρόπο επίδειξης, το εικονίδιο συνεδρίας αντικαθίσταται από το εικονίδιο Demo (επίδειξη) 1-28 Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

39 Προετοιμασία του προγραμματιστή Η οθόνη προβολής Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης Ορισμένα πεδία στην οθόνη επιτρέπουν την εισαγωγή δεδομένων, όπως το όνομα ασθενούς ή τον αριθμό διαγράμματος. Μόλις επιλέξετε ένα τέτοιο πεδίο, θα εμφανιστεί αυτόματα το παρακάτω πληκτρολόγιο οθόνης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία της οθόνης ως πραγματικό πληκτρολόγιο, αγγίζοντας με τη γραφίδα επαφής τα κουμπιά με το γράμμα ήτο χαρακτήρα. Παράθυρο εισαγωγής κειμένου Πλήκτρο διαστήματος Πλήκτρα θέσης δρομέα Εικόνα Οθόνη πληκτρολογίου Η λειτουργία των κουμπιών του πληκτρολογίου οθόνης είναι παρόμοια με τα πλήκτρα ενός πληκτρολογίου υπολογιστή ή γραφομηχανής (δείτε «Κουμπιά πληκτρολογίου» στη σελίδα 1-30). Σημείωση: Ο προγραμματιστής Μοντέλο 2090 περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο πληκτρολόγιο που είναι ενεργοποιημένο μόνο όταν εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης. Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-29

40 Προετοιμασία του προγραμματιστή Η οθόνη προβολής Πίνακας 1-1. Κουμπιά πληκτρολογίου Κουμπί ή λειτουργία Παράθυρο εισαγωγής κειμένου (δείτε Εικόνα 1-21) Λειτουργία Εμφανίζει το κείμενο καθώς το εισάγετε με τη βοήθεια του πληκτρολογίου. Μπορείτε να εισάγετε μόνον τόσους χαρακτήρες όσους χωρούν στο εκάστοτε επιλεγμένο πεδίο. Απαλείφει όλους τους χαρακτήρες από το παράθυρο εισαγωγής κειμένου. Κλείνει την οθόνη πληκτρολογίου χωρίς να αλλάζει το επιλεγμένο πεδίο. Διαγράφει το χαρακτήρα προς τα αριστερά του δρομέα στο παράθυρο εισαγωγής κειμένου. Δεν προορίζεται για χρήση. Κλειδώνει όλους τους χαρακτήρες με κεφαλαία μέχρι να επιλεγεί το πλήκτρο [Caps] ξανά. Ενώ το πλήκτρο [Caps] είναι κάτω, τα πλήκτρα [Shift] και [Shift Lock] λειτουργούν όπως περιγράφεται πιο κάτω εκτός από το ότι τα γράμματα θα είναι πεζά. Μετατρέπει όλα τα γράμματα σε κεφαλαία και αντικαθιστά την πρώτη γραμμή αριθμών με κοινώς χρησιμοποιούμενα σύμβολα. Ημετατροπή αυτή σταματάει αυτόματα αφού επιλέξετε ένα χαρακτήρα ή σύμβολο. Κλειδώνει όλα τα γράμματα σε κεφαλαία και αντικαθιστά την πρώτη γραμμή αριθμών με κοινώς χρησιμοποιούμενα σύμβολα. Πατήστε το πλήκτρο αυτό ξανά για να επιστρέψετε σε αριθμητικά πλήκτρα και σε πεζά γράμματα. Περιορίζει το πληκτρολόγιο σε ένα συγκεκριμένο σετ χαρακτήρων. Η επιλογή ενός χαρακτήρα ή συμβόλου ακυρώνει το πλήκτρο [Alt]. Πλήκτρο διαστήματος (δείτε Εικόνα 1-21) Εισάγει ένα κενό διάστημα. Μετακινεί το δρομέα ένα διάστημα προς τα αριστερά ήδεξιά. Κλείνει την οθόνη πληκτρολογίου και εισάγει το κείμενο στο το παράθυρο εισαγωγής κειμένου στο επιλεγμένο πεδίο Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

41 Χρήση του προγραμματιστή 2 Το κεφάλαιο αυτό σας δίνει οδηγίες σχετικά με την προετοιμασία του προγραμματιστή σας, τη σύνδεση του προγραμματιστή με τα ηλεκτρόδια δέρματος, τη χρήση της κεφαλής προγραμματισμού, τον προγραμματισμό παραμέτρων επείγουσας ανάγκης, την καταγραφή μιας ταινίας ΗΚΓ και τη χρήση της λειτουργίας συνεχούς βοήθειας. Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει επίσης πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία της Λίστας Ελέγχου για να οργανώσετε ένα πρωτόκολλο ή μια τυποποιημένη παρακολούθηση ρουτίνας. Προετοιμασία του προγραμματιστή σας 2-2 Σχετικά με τη λειτουργία Λίστα Ελέγχου 2-7 Χρήση της Λίστας Ελέγχου 2-8 Δημιουργία μιας μη τυποποιημένης λίστας ελέγχου 2-9 Σύνδεση του προγραμματιστή με τα ηλεκτρόδια δέρματος 2-13 Τοποθέτηση και χρήση της κεφαλής προγραμματισμού 2-14 Προγραμματισμός παραμέτρων επείγουσας ανάγκης 2-19 Καταγραφή μιας ταινίας ΗΚΓ 2-21 Χρήση της λειτουργίας συνεχούς βοήθειας (On-line Help) 2-25 Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 2-1

42 Χρήση του προγραμματιστή Προετοιμασία του προγραμματιστή σας Προετοιμασία του προγραμματιστή σας Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας του προγραμματιστή Αν η ώρα ή η ημερομηνία που εμφανίζονται και εκτυπώνονται από τον προγραμματιστή δεν είναι σωστές, χρησιμοποιείστε την ακόλουθη διαδικασία για να εισάγετε τις σωστές ρυθμίσεις. Για να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία 1. Επιλέξτε Programmer > Time and Date (Ωρα και ημερομηνία). Preferences Time and Date Artifact Detection Software Demonstrations Εικόνα 2-1. Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας του προγραμματιστή 2. Από την οθόνη ώρας και ημερομηνίας του προγραμματιστή, επιλέξτε τα κουμπιά ή για να αυξήσετε ήνα μειώσετε την τιμή της μονάδας χρόνου που θέλετε να αλλάξετε. Για αλλαγές μιας απλής μονάδας πιέστε και αφήστε το κουμπί ή, για να επιφέρετε μεγαλύτερες αλλαγές, πιέστε και κρατήστε το κουμπί. Σημείωση: Ο χρόνος πρέπει να εισαχθεί με βάση την 24ωρη μέτρηση, σύμφωνα με την οποία 00:00 σημαίνει μεσάνυχτα και 12:00 μεσημέρι. 3. Οταν όλα τα πεδία δείχνουν τη σωστή ώρα και ημερομηνία, πατήστε το κουμπί [Apply] (Εφαρμογή). Για να κλείσετε το παράθυρο Programmer Time and Date, επιλέξτε ένα άλλο εικονίδιο της παλέτας εργαλείων. 2-2 Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

43 Χρήση του προγραμματιστή Προετοιμασία του προγραμματιστή σας Χρήση ηχητικών σημάτων Κάποια συμβάντα κατά τη λειτουργία του προγραμματιστή προκαλούν ένα ηχητικό σήμα. Τα ακόλουθα ηχητικά σήματα προειδοποιούν το χρήστη για την επιτυχία ή αποτυχία κάποιας ενέργειας. Ενας βόμβος δύο τόνων (χαμηλός προς υψηλός) επιβεβαιώνει μια εντολή υποβολής ερωτημάτων ή προγραμματισμού. Ενας βόμβος μονού χαμηλού τόνου υποδηλώνει ότι μια εντολή υποβολής ερωτημάτων, προγραμματισμού, ή επείγουσας ανάγκης δεν επιβεβαιώθηκε. Μπορεί επίσης να υποδηλώνει ότι η επιλεγμένη εντολή δε μπορεί να εκτελεστεί. Ταυτόχρονα με το πάτημα του κουμπιού υποβολής ερωτημάτων ή προγραμματισμού ακούγεται ένας μονός, βραχύς βόμβος. Επίσης, οίδιος ήχος ακούγεται κατά την αυτόματη αναγνώριση του βηματοδότη. Για να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε τα ηχητικά σήματα του προγραμματιστή 1. Επιλέξτε Programmer > Preferences. 2. Από την οθόνη προτιμήσεων επιλέξτε τα Audio ON ή Audio OFF όπως επιθυμείτε. Preferences Time and Date Artifact Detection Software Demonstrations Εικόνα 2-2. Οθόνη Preferences (Προτιμήσεις) Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 2-3

44 Χρήση του προγραμματιστή Προετοιμασία του προγραμματιστή σας Αλλαγή της ρύθμισης γλώσσας Το λογισμικό μεταφράζεται σε διάφορες γλώσσες. Ακολουθήστε την ακόλουθη διαδικασία για να ορίσετε τις γλώσσες που είναι διαθέσιμες. Για να αλλάξετε τη ρύθμισης της γλώσσας 1. Επιλέξτε Programmer > Preferences. 2. Από την οθόνη Preferences, επιλέξτε το πεδίο Language για τη γλώσσα που επιθυμείτε. Ελεγχος της έκδοσης λογισμικού Αν χρειάζεται να γνωρίζετε την έκδοση λογισμικού που είναι εγκατεστημένο αυτή τη στιγμή στον προγραμματιστή για οποιοδήποτε μοντέλο βηματοδότη, ακολουθήστε την ακόλουθη διαδικασία. Για να ελέγξετε τον αριθμό έκδοσης του λογισμικού Επιλέξτε Programmer > Software. Preferences Time and Date Artifact Detection Software Demonstrations Εικόνα 2-3. Λογισμικό στην οθόνη This Programmer 2-4 Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

45 Χρήση του προγραμματιστή Προετοιμασία του προγραμματιστή σας Για κάθε μοντέλο βηματοδότη για τον οποίο έχει εγκατασταθεί λογισμικό στον προγραμματιστή, η οθόνη εμφανίζει τον αριθμό έκδοσης λογισμικού δίπλα από τον αριθμό μοντέλου. Σημείωση: Εάν το μοντέλο που χρειάζεστε δεν εμφανίζεται, το λογισμικό υποστήριξης αυτού του μοντέλου δεν είναι αυτή τη στιγμή εγκατεστημένο στον προγραμματιστή. Ξεκινώντας την επιλογή Demonstrations (Επιδείξεις) Η επιλογή επιδείξης σας επιτρέπει την εκτέλεση ενός προγράμματος επίδειξης στον προγραμματιστή. Για να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα επίδειξης 1. Επιλέξτε Programmer > Demonstrations. Preferences Time and Date Artifact Detection Software Demonstrations Εικόνα 2-4. Οθόνη Demonstrations Model Selection 2. Εισάγετε τη δισκέτα επίδειξης στη μονάδα δισκέτας του προγραμματιστή. 3. Από την οθόνη Demonstration Model Selection (Επίδειξη Συλλογής Μοντέλων), επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή View (Προβολής) για να δείτε τα διαθέσιμα προγράμματα επίδειξης. Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 2-5

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9247677, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73. 1 Αισθητήρας φωτός 2 Δευτερεύουσα κάμερα με χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10 2.1 Windows XP 1. Τι είναι τα Windows XP; 2. Τι εννοούμε με τον όρο λειτουργικό σύστημα; 3. Αναφέρετε μερικά άλλα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. 4. Αναφέρετε μερικά από τα βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα - Εισαγωγή - Οι βάσεις του επεξεργαστή και της μνήμης - Οι υποδοχές της μητρικής πλακέτας - Άλλα μέρη της μητρική πλακέτας - Τυποποιήσεις στην κατασκευή μητρικών πλακετών Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης GMI 10 εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Εισαγωγή Δείτε τον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν και άλλες σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp Σειρά DLX Αντιστροφείς με ενσωματωμένη λειτουργία ConnectSmart www.danfoss.com/solar Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

3.3. Οδηγός εφαρμογής μέσω υπολογιστή. Περιεχόμενα. Μάρτιος 2014

3.3. Οδηγός εφαρμογής μέσω υπολογιστή. Περιεχόμενα. Μάρτιος 2014 Μάρτιος 2014 3.3 Οδηγός εφαρμογής μέσω υπολογιστή Αυτός ο οδηγός σάς παρέχει μια λεπτομερή εισαγωγή στην εφαρμογή των ακουστικών βαρηκοΐας με τη χρήση του λογισμικού Phonak Target. είτε επίσης τις [Ειδήσεις]

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση IBICO 1421X Εγχειρίδιο Οδηγιών Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και να τις φυλάξετε σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. 2 Τεχνικές Προδιαγραφές Τύπος Πληκτρολόγιο 1421X Συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό Περιεχόμενα Βασικές απαιτήσεις... 2 Εγκατάσταση και Εκκίνηση... 2 Παράθυρο Πλοήγησης... 8 Πλήκτρα Ενεργειών του Πίνακα Πλοήγησης... 13 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα