Οδηγός προγραμματισμού βηματοδότη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός προγραμματισμού βηματοδότη"

Transcript

1 ADAPTA /VERSA /SENSIA / RELIA Adapta ADSR01/03/06 Adapta S ADDRS1 Adapta L ADDRL1 Adapta ADD01 Adapta ADVDD01 Adapta ADSR01/03/06 Versa VEDR01 Sensia SEDR01 Sensia L SEDRL1 Sensia SED01 Sensia SESR01 Sensia SES01 Relia REDR01 Relia RED01 Relia RESR01 Relia RES01 Relia REVDD01 Οδηγός προγραμματισμού βηματοδότη

2

3 Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/ Versa/Sensia/Relia Ενας οδηγός για τη χρήση των προγραμματιστών 9790/C (μόνο των Adapta, Versa, Sensia) και 2090 με τους βηματοδότες Adapta/Versa/Sensia/Relia. Ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς του βηματοδότη Adapta/Versa/Sensia/Relia για πληροφορίες σχετικά με βηματοδότες.

4 Τα επόμενα είναι εμπορικά σήματα της Medtronic: Adapta, Checklist, FindPatient, Marker Channel, Medtronic, Medtronic Carelink, MVP, Quick Look, Relia, Search AV, Sensia, TherapyGuide, Versa και Vision.

5 Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό τον οδηγό Οι πληροφορίες περιλαμβάνονται σε δύο οδηγούς Πληροφορίες για το προϊόν σχετικά με το λογισμικό και τους βηματοδότες παρουσιάζονται σε δύο διαφορετικούς οδηγούς. Ο οδηγός προγραμματισμού του βηματοδότη (PPG) περιέχει οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του προγραμματιστή και του λογισμικού προγραμματισμού. Ο οδηγός αναφοράς βηματοδότη (PRG) παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους βηματοδότες. Σχετικά με τον οδηγό προγραμματισμού του βηματοδότη Ο οδηγός προγραμματισμού του βηματοδότη περιγράφει τον τρόπο προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta, Versa, Sensia και Relia, χρησιμοποιώντας τους προγραμματιστές 9790/C και Οι βηματοδότες Relia μπορούν να προγραμματιστούν μόνο με τη χρήση προγραμματιστών Στον PPG παρουσιάζονται οι εξής πληροφορίες: Πώς να ρυθμίζετε και να διαμορφώνετε τον προγραμματιστή και να έχετε πρόσβαση σε συνεχή βοήθεια (on-line help). Πώς να ξεκινήσετε μία συνεδρία με ασθενή, πώς να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες λειτουργίες μετεγχειρητικής παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και πώς να τερματίσετε σωστά τη συνεδρία. Πώς να χρησιμοποιήσετε τον κατάλογο ελέγχου, για να οργανώσετε μια μετεγχειρητική παρακολούθηση. Πώς να προβάλετε και να εκτυπώνετε τις καταγραφές κυματομορφών ΗΚΓ και ΗΓΜ του ασθενούς. Πώς να διαμορφώσετε τον βηματοδότη για να συλλέξετε διαγνωστικά δεδομένα και πώς να ανακαλείτε και να προβάλετε αυτά τα δεδομένα. Πώς να μετρήσετε τις ουδούς διέγερσης και τα επίπεδα αίσθησης. Πώς να χρησιμοποιήσετε τον TherapyGuide, για να λάβετε συνιστώμενες τιμές παραμέτρων. Πώς να προγραμματίσετε τις τιμές παραμέτρων και να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις για τις παραμέτρους προσαρμογής συχνότητας. Πως να εκτελέσετε ΗΦΜ. Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia v

6 Οι απεικονίσεις οθόνης σε αυτό το εγχειρίδιο βασίστηκαν σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο, το βηματοδότη Adapta ADDR01. Παρόλο που υπάρχουν ορισμένες διαφορές, αυτές οι οθόνες του προγραμματιστή είναι παρόμοιες με τις οθόνες των άλλων μοντέλων βηματοδοτών που περιγράφονται. Σχετικά με τον οδηγό αναφοράς βηματοδότη Ο οδηγός αναφοράς βηματοδότη περιγράφει λεπτομερώς πώς λειτουργούν οι βηματοδότες και ορίζει τις δυνατότητες των βηματοδοτών. Στον PPG περιλαμβάνονται οι εξής πληροφορίες: Περιγράφει τους τρόπους βηματοδότησης, δυνατές επιλογές προσαρμογής συχνότητας, ειδικές θεραπευτικές λειτουργίες, τύπους τηλεμετρίας, και δυνατές επιλογές συλλογής δεδομένων. Σε μερικές περιπτώσεις, δίνονται οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης της λειτουργίας του βηματοδότη. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με αντιμετώπιση ηλεκτρικών και αιμοδυναμικών προβλημάτων. Καθορίζει τις δυνατότητες παραμέτρων και συλλογής δεδομένων, προβλεπόμενης διάρκειας ζωής, καθώς και μηχανικών και ηλεκτρικών προδιαγραφών. Παρέχει προειδοποιήσεις και προφυλάξεις, πιθανές πηγές παρεμβολών και γενικές ενδείξεις βηματοδότησης. Περιέχει γλωσσάριο όρων. Τα Εγχειρίδια εμφύτευσης συμπληρώνουν αυτούς τους οδηγούς Για κάθε μοντέλο βηματοδότη υπάρχει ένα ξεχωριστό Εγχειρίδιο εμφύτευσης. Ο PPG και ο PRG δεν ορίζουν ποιες λειτουργίες ισχύουν για κάθε μοντέλο βηματοδότη. Ανατράξτε στο κατάλληλο Εγχειρίδιο εμφύτευσης για τις συγκεκριμένες δυνατότητες των επιμέρους μοντέλων. Επίσης, σε αρκετά σημεία αυτού του εγχειριδίου, για παράδειγμα «Προγραμματιζόμενοι τρόποι βηματοδότησης και παράμετροι» στη σελίδα A-2, εάν σας ζητηθεί να ανατρέξετε στο κατάλληλο Εγχειρίδιο εμφύτευσης για τις συγκεκριμένες δυνατότητες των επιμέρους μοντέλων. vi Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

7 Νέα ονοματολογία για όρους που αφορούν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας στα προϊόντα Αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιεί νέα ονοματολογία για συγκεκριμένους όρους που σχετίζονται με τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας στα προϊόντα. Ηνέα αυτή ονοματολογία ορίζεται στο πρότυπο βηματοδοτών CENELEC EN :2003, το οποίο εφαρμόζεται στις Ενεργές Εμφυτεύσιμες Ιατρικές Συσκευές (AIMD) που προορίζονται για τη θεραπεία των βραδυαρρυθμιών. Αυτό το πρότυπο εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του Η Medtronic έχει υιοθετήσει τη νέα ονοματολογία, ώστε να συμμορφωθεί με το πρότυπο CENELEC και με την προσδοκία υιοθέτησης της ορολογίας ως διεθνούς προτύπου. Η νέα ονοματολογία και οι όροι που αντικαθίστανται από τη νέα ονοματολογία, παρουσιάζονται στον εξής πίνακα: Νέα ονοματολογία Παλαιά ονοματολογία BOS Εναρξη ωφέλιμης λειτουργίας BOL Εναρξη διάρκειας ζωής EOS Λήξη ωφέλιμης λειτουργίας EOL Λήξη διάρκειας ζωής RRT/ERI Συνιστώμενος χρόνος αντικατάστασης (RRT/ERI) Δείκτης Προαιρετικής Αντικατάστασης (ERI) Δείκτης προαιρετικής αντικατάστασης Παρατεταμένη ωφέλιμη ζωή Συνθήκες μετά το ERI Προβλεπόμενη διάρκεια ωφέλιμης λειτουργίας Διάρκεια ζωής Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia vii

8

9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Προετοιμασία του προγραμματιστή Διαφορές στη λειτουργία των προγραμματιστών 9790/C και Τα εξαρτήματα του συστήματος προγραμματιστή Τα εξαρτήματα του συστήματος του προγραμματιστή 9790/C 1-11 Σύνδεση εξωτερικού εκτυπωτή 1-16 Σύνδεση των περιφερειακών συσκευών 1-20 Η οθόνη προβολής Χρήση του προγραμματιστή Προετοιμασία του προγραμματιστή σας 2-2 Σχετικά με τη λειτουργία Λίστα Ελέγχου 2-7 Χρήση της Λίστας Ελέγχου 2-8 Δημιουργία μιας μη τυποποιημένης λίστας ελέγχου 2-9 Σύνδεση του προγραμματιστή με τα ηλεκτρόδια δέρματος 2-13 Τοποθέτηση και χρήση της κεφαλής προγραμματισμού 2-14 Προγραμματισμός παραμέτρων επείγουσας ανάγκης 2-19 Καταγραφή μιας ταινίας ΗΚΓ 2-21 Χρήση της λειτουργίας συνεχούς βοήθειας (On-line Help) Διεξαγωγή μιας συνεδρίας ασθενούς Νέες λειτουργίες 3-2 Λειτουργίες του προγραμματιστή 3-2 Αυτόματα προσαρμοζόμενες παράμετροι 3-3 Εναρξη συνεδρίας ασθενούς 3-5 Προχωρώντας με τις εργασίες της συνεδρίας 3-13 Υποβολή ερωτημάτων στο βηματοδότη 3-20 Μια γρήγορη ματιά στη λειτουργία του βηματοδότη 3-21 Προβολή των μετρήσεων μπαταρίας και ηλεκτροδίου 3-26 Ελέγχοντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις παραμέτρων 3-29 Προβολή και προγραμματισμός πληροφοριών ασθενούς που είναι αποθηκευμένες στο βηματοδότη 3-30 Καταγραφή μιας ταινίας ΗΚΓ της λειτουργίας με μαγνήτη 3-32 Ελεγχος του υποκείμενου ρυθμού του ασθενούς 3-35 Εκτύπωση αναφορών 3-38 Αποθήκευση των δεδομένων συνεδρίας σε δισκέτα 3-42 Τερματισμός της συνεδρίας ασθενούς Προβολή των καταγραφών των ΗΚΓ και των ΗΓΜ του ασθενούς Προβολή του ΗΚΓ και άλλων κυματομορφών ρυθμού 4-2 Ρύθμιση και διάταξη των καταγραφών κυματομορφής 4-7 Πάγωμα και ανάλυση μιας ταινίας κυματομορφής 4-17 Ανάκληση και προβολή ταινιών κυματομορφών 4-22 Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia ix

10 Περιεχόμενα 5. Συλλογή διαγνωστικών δεδομένων Σχετικά με τη συλλογή διαγνωστικών δεδομένων 5-2 Προβολή των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί 5-7 Οι απεικονίσεις δεδομένων που έχουν συλλεχθεί αυτόματα 5-10 Λεπτομερείς απεικονίσεις δεδομένων που επιλέγονται από τον κλινικό ιατρό 5-29 Προγραμματισμός δυνατών επιλογών συλλογής δεδομένων 5-42 Απαλοιφή των δεδομένων από το βηματοδότη Αξιολόγηση ρυθμίσεων παραμέτρων Μέτρηση των ουδών διέγερσης 6-2 Καθορισμός της ρύθμισης ευαισθησίας 6-21 Χρήση προσωρινού προγραμματισμού γιανααξιολογήσετε ρυθμίσεις παραμέτρων Προγραμματισμός παραμέτρων βηματοδοτών Προγραμματισμός παραμέτρων 7-2 Χρήση του TherapyGuide για την επιλογή τιμών παραμέτρων 7-15 Αποθήκευση/ανάκληση ενός συνόλου τιμών παραμέτρων 7-20 Ανάκληση πληροφοριών Ιστορικού Κύριων Παραμέτρων Ρύθμιση προσαρμογής συχνότητας Παράμετροι προγραμματισμού προσαρμογής συχνότητας 8-2 Χρήση της δοκιμασίας κοπώσεως για την επιβεβαίωση προσαρμογής συχνότητας Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία EP Studies (Ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες) Σχετικά με τη λειτουργία EP Studies 9-2 Εκκίνηση της λειτουργίας ΗΦΜ 9-9 Προετοιμασία και εκτέλεση ενός πρωτοκόλλου PES 9-17 Προετοιμασία και εκτέλεση ενός πρωτοκόλλου βηματοδότησης κατά ριπές 9-22 Προετοιμασία και εκτέλεση μιας βηματοδότησης VOO κατά ριπές 9-26 Ορισμοί παραμέτρων και τιμές PES 9-28 Ορισμοί παραμέτρων και τιμές βηματοδότησης κατά ριπές 9-31 A. Τιμές παραμέτρων και περιορισμοί Προγραμματιζόμενοι τρόποι βηματοδότησης και παράμετροι A-2 Αυτόματοι και επιλέξιμοι από τον ιατρό διαγνωστικοί έλεγχοι A-16 B. Πληροφορίες εμφυτεύματος Εισαγωγή B-2 Προειδοποιήσεις B-2 Προφυλάξεις B-6 Λειτουργία της συσκευής B-14 Πληροφορίες για τη συσκευή B-17 E. Ευρετήριο x Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

11 Προετοιμασία του προγραμματιστή 1 Το κεφάλαιο αυτό παρέχει μια επισκόπηση για την προετοιμασία του προγραμματιστή και καλύπτει πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε μια συνεδρία ασθενούς. Το κεφάλαιο αυτό εξηγεί περιληπτικά τα εξαρτήματα που σχετίζονται με τους προγραμματιστές 9790/C και Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του εξωτερικού εκτυπωτή, τη σύνδεση των περιφερικών συσκευών και τη χρήση της οθόνης προβολής. Για περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία του προγραμματιστή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του προγραμματιστή. Διαφορές στη λειτουργία των προγραμματιστών 9790/C και Τα εξαρτήματα του συστήματος προγραμματιστή Τα εξαρτήματα του συστήματος του προγραμματιστή 9790/C 1-11 Σύνδεση εξωτερικού εκτυπωτή 1-16 Σύνδεση των περιφερειακών συσκευών 1-20 Η οθόνη προβολής 1-24 Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-1

12 Προετοιμασία του προγραμματιστή Διαφορές στη λειτουργία των προγραμματιστών 9790/C και 2090 Διαφορές στη λειτουργία των προγραμματιστών 9790/C και 2090 Οι βηματοδότες Adapta, Versa και Sensia της Medtronic (IPG) μπορούν να προγραμματιστούν είτε με τον προγραμματιστή Μοντέλο 9790/C ήμετον προγραμματιστή CareLink της Medtronic (Μοντέλο 2090). Οι ηβηματοδότες Relia μπορούν να προγραμματιστούν με τον προγραμματιστή CareLink της Medtronic (Μοντέλο 2090). Υπάρχουν διαφορές στη λειτουργία μεταξύ των προγραμματιστών Μοντέλο 9790/C και Μοντέλο Οι μεγαλύτερες διαφορές στη λειτουργία μεταξύ των προγραμματιστών Μοντέλο 9790/C και Μοντέλο 2090 περιλαμβάνουν: αλλαγές στην οθόνη προβολής στο πλήκτρο βαθμονόμησης στο ενσωματωμένο πληκτρολόγιο Αλλαγές στην οθόνη προβολής Δείτε την Εικόνα 1-1, για να προβάλλετε τις εξής δυνατότητες: Στον προγραμματιστή Μοντέλο 2090 έχει προστεθεί μια γραμμή εργασιών στο πάνω μέρος της οθόνης. Περιλαμβάνει δύο νέους δείκτες: Συστοιχία λυχνίων τοποθέτησης κεφαλής Εικονίδιο τηλεπροβολής Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς προγραμματιστή CareLink του Μοντέλου 2090 της Medtronic για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Επιπλέο οθόνη κυματομορφής. (Αυτή η αλλαγή της οθόνης προβολής ισχύει μόνο για τις εφαρμογές λογισμικού Vision). Ολες οι οθόνες εμφανίζουν μία επιπλέον κυματομορφή. Για παράδειγμα, αν μια οθόνη εμφανίζει μία κυματομορφή στον προγραμματιστή Μοντέλο 9790/C, η οθόνη αυτή εμφανίζει δύο κυματομορφές στον προγραμματιστή Μοντέλο Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

13 Προετοιμασία του προγραμματιστή Διαφορές στη λειτουργία των προγραμματιστών 9790/C και Γραμμή εργασιών με συστοιχία λυχνιών τοποθέτησης κεφαλής 2 Εικονίδιο τηλεπροβολής 3 Παράθυρο Παρακολούθησης Ζωντανού Ρυθμού Εικόνα 1-1. Επιπλέον λειτουργίες της οθόνης προβολής του προγραμματιστή Μοντέλο 2090 Οθόνη επιλογής μοντέλου Για εφαρμογές με βηματοδότη, το κουμπί [Nominals ] είναι απενεργοποιημένο για το λογισμικό Vision. Κουμπί βαθμονόμησης Το κουμπί βαθμονόμησης 1 βρίσκεται στο μενού κουμπιού Adjust (Προσαρμογή) (όταν το μενού αυτό είναι διαθέσιμο) στον προγραμματιστή Μοντέλο Για να προσθέσετε ένα σήμα αναφοράς στην κυματομορφή, τοποθετήστε τη γραφίδα επαφής στο κουμπί βαθμονόμησης (δείτε Εικόνα 1-2). 1 Για εφαρμογές λογισμικού Vision. Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-3

14 Προετοιμασία του προγραμματιστή Διαφορές στη λειτουργία των προγραμματιστών 9790/C και Το κουμπί βαθμονόμησης βρίσκεται στο μενού Adjust Εικόνα 1-2. Κουμπί βαθμονόμησης Λειτουργία ενσωματωμένου πληκτρολογίου Ο προγραμματιστής Μοντέλο 2090 περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο πληκτρολόγιο που είναι ενεργοποιημένο μόνο όταν εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης. Αγγίξτε τη γραφίδα επαφής έξω από την περιοχή του πληκτρολογίου για να απενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης. Οταν το πληκτρολόγιο λογισμικού είναι απενεργοποιημένο, το φυσικό πληκτρολόγιο είναι επίσης απενεργοποιημένο. 1-4 Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

15 Προετοιμασία του προγραμματιστή Τα εξαρτήματα του συστήματος προγραμματιστή 2090 Τα εξαρτήματα του συστήματος προγραμματιστή VVI Οθόνη προβολής 2 Κουμπί Επείγουσας Βηματοδότησης VVI 3 Υποδοχέας μικροφώνου 4 Υποδοχέας ακουστικού 5 Κάλυμμα πληκτρολογίου 6 Πληκτρολόγιο 7 Κουμπιά εκτυπωτή 8 Καλώδιο τηλεφώνου 9 Χαρτί εκτυπωτή 10 Κεφαλή προγραμματισμού 11 Γραφίδα επαφής 12 Πόλοι ηλεκτροδίου 13 Καλώδιο ΗΚΓ με βύσμα 14 Οδηγός αναφοράς 15 Οδηγός δισκέτας, κάλυμμα μόντεμ 16 Καλώδιο τροφοδοσίας Εικόνα 1-3. Εξαρτήματα προγραμματιστή πρόσθια όψη Σημείωση: Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-5

16 Προετοιμασία του προγραμματιστή Τα εξαρτήματα του συστήματος προγραμματιστή 2090 Οθόνη προβολής Η οθόνη μπορεί να τοποθετηθεί ομαλά από κλειστή έως σχεδόν οριζόντια. Οι δυνατές επιλογές προγραμματισμού επιλέγονται στην οθόνη με την γραφίδα επαφής. Κουμπί Επείγουσας Βηματοδότησης VVI Χρησιμοποιείται για την παροχή της λειτουργίας βραδυκαρδίας VVI. Υποδοχέας μικροφώνου Προορίζεται για μελλοντική χρήση. Υποδοχή ακουστικού Προορίζεται για μελλοντική χρήση. Κάλυμμα πληκτρολογίου Σύρεται προς τα εμπρός για να προστατεύσει το πληκτρολόγιο. Πληκτρολόγιο Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή πληροφοριών. Κουμπιά εκτυπωτή Επιλέγει ταχύτητες χαρτιού στα 12,5, 25, ή 50 mm/s. Πιέστε ένα κουμπί μία φορά για να επιλέξετε την ταχύτητα της εκτύπωσης. Πιέστε το και πάλι για να σταματήσει η εκτύπωση. Το κουμπί προώθησης χαρτιού επιτρέπει στο χρήστη να ευθυγραμμίσει σωστά το χαρτί. Καλώδιο τηλεφώνου Συνδέει το μόντεμ του προγραμματιστή σε μια υποδοχή τηλεφώνου. Το καλώδιο του τηλεφώνου πρέπει να είναι τουλάχιστον μεγέθους 26 gauge. Χαρτί για τον εκτυπωτή Χαρτί για τον εσωτερικό εκτυπωτή. Κεφαλή προγραμματισμού Παρέχει το σύνδεσμο επικοινωνίας μεταξύ του προγραμματιστή και της συσκευής του ασθενούς. Η κεφαλή προγραμματισμού περιέχει έναν ισχυρό μόνιμο μαγνήτη, έναν πομπό και ένα δέκτη ραδιοσυχνότητας (RF), καθώς και συστοιχία λυχνιών. Κατά τη λειτουργία προγραμματισμού ή υποβολής ερωτημάτων θα πρέπει να κρατείται πάνω από τη συσκευή. Γραφίδα επαφής Χρησιμοποιείται για την επιλογή των δυνατών επιλογών στην οθόνη προβολής. Οι προκαθορισμένες δυνατές επιλογές επιλέγονται με το άγγιγμα της γραφίδας στην οθόνη. Πόλοι ηλεκτροδίου/καλώδιο ΗΚΓ Συνδέει τον προγραμματιστή με τα ηλεκτρόδια του δέρματος του ασθενούς για μετρήσεις ΗΚΓ και λειτουργιών που απαιτούν επιφανειακή ανίχνευση των σημάτων της καρδιάς και της εμφυτεύσιμης συσκευής. Πέντε έγχρωμα κωδικοποιημένα σύρματα ηλεκτροδίου συνδέουν το καλώδιο με τα τυποποιημένα, ηλεκτρόδια δέρματος μίας χρήσης που εφαρμόζονται στον ασθενή. Σημείωση: Αν λάβετε καλώδιο πέντε ηλεκτροδίων με βύσμα, το βύσμα μπορεί να αφαιρεθεί για τις εφαρμογές ΗΚΓ πέντε ηλεκτροδίων. 1-6 Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

17 Προετοιμασία του προγραμματιστή Τα εξαρτήματα του συστήματος προγραμματιστή 2090 Οδηγός αναφοράς Ο Οδηγός αναφοράς για τον προγραμματιστή Carelink, Μοντέλο 2090 της Medtronic παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του προγραμματιστή και τις λειτουργίες μεταξύ των συνεδριών. Οδηγός δισκέτας, κάλυμμα μόντεμ Παρέχει πρόσβαση στον οδηγό δισκέτας, στο μόντεμ και στον παράλληλο συνδετήρα. Καλώδιο τροφοδοσίας Συνδέει τον προγραμματιστή με μία πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος Θύρα κεφαλής προγραμματισμού (κίτρινος δείκτης) 2 Αναλογική θύρα εισόδου/εξόδου (πράσινος δείκτης) 3 Θύρα καλωδίου ΗΚΓ (μαύρος δείκτης) Εικόνα 1-4. Πρόσθιοι σύνδεσμοι (ανασηκωμένο πληκτρολόγιο) Θύρα κεφαλής προγραμματισμού Σύνδεσμος κεφαλής προγραμματισμού. Ο σύνδεσμος αυτός έχει έναν κίτρινο δείκτη. Αναλογική θύρα εισόδου/εξόδου Επιτρέπει τη σύνδεση εξωτερικής οθόνης ή καταγραφέα με τον προγραμματιστή. Ο σύνδεσμος αυτός έχει πράσινο δείκτη. Θύρα καλωδίου ΗΚΓ Συνδέει το καλώδιο ΗΚΓ με τον προγραμματιστή. Ο σύνδεσμος αυτός έχει μαύρο δείκτη. Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-7

18 Προετοιμασία του προγραμματιστή Τα εξαρτήματα του συστήματος προγραμματιστή Διακόπτης ON/OFF 2 Ανεμιστήρας 3 Θύρα επέκτασης 4 Εκτυπωτής Εικόνα 1-5. Αριστερή όψη Διακόπτης ON/OFF Ελέγχει την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος στον προγραμματιστή. Από τη στιγμή που ο προγραμματιστής είναι απενεργοποιημένος, περιμένετε δύο δευτερόλεπτα πριν τον ενεργοποιήσετε και πάλι. Ανεμιστήρας Εσωτερικός ανεμιστήρας που παρέχει συνεχή ροή αέρα για να αποτρέψει την υπερθέρμανση του εσωτερικού κυκλώματος. Θύρα επέκτασης Επιτρέπει την προσθήκη επιπλέον λειτουργιών, όπως τον Αναλυτή 2290 ο οποίος διατίθεται προαιρετικά. Εκτυπωτής Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής με δυνατότητες εξόδου σε κείμενο και γραφικών. Σύμφωνα με την επιλεγμένη λειτουργία, οεκτυπωτής παρέχει αναφορές δεδομένων ή εκτυπώνει ένα συνεχές ΗΚΓ με συνοδεύουσα τηλεμετρία Καναλιού Δείκτη, ΗΚΓ ή και τα δύο εφόσον είναι διαθέσιμο. 1-8 Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

19 Προετοιμασία του προγραμματιστή Τα εξαρτήματα του συστήματος προγραμματιστή Οδηγός δισκέτας, κάλυμμα μόντεμ 2 Παράθυρο υπέρυθρων Εικόνα 1-6. Δεξιά όψη Οδηγός δισκέτας, κάλυμμα μόντεμ Παρέχει πρόσβαση στον οδηγό δισκέτας, στο μόντεμ και στον παράλληλο συνδετήρα Παράθυρο υπέρυθρων Προορίζεται για μελλοντική χρήση Modem 2 Παράλληλος συνδετήρας 3 Οδηγός δισκέτας Εικόνα 1-7. Οδηγός δισκέτας, κάλυμμα μόντεμ ανοιχτό Μόντεμ Προτίθεται για ενημερώσεις του λογισμικού και διασύνδεση του προγραμματιστή με τον υπολογιστή ενός συμβούλου. Προειδοποίηση: Είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί ότι η τάση της γραμμής τηλεφώνου δεν υπερβαίνει τα 125 V. Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-9

20 Προετοιμασία του προγραμματιστή Τα εξαρτήματα του συστήματος προγραμματιστή 2090 Παράλληλος σύνδεσμος Επιτρέπει σε έναν οδηγό εκτυπωτή ή CD ROM να συνδέεται με τον προγραμματιστή. Οδηγός δισκέτας Αποδέχεται διαμορφωμένη δισκέτα 3,5 ιντσών συμβατή με το πρότυπο ΙΒΜ. Η χωρητικότητά της μπορεί να είναι είτε 720 Kb (DS, DD) είτε 1,44 Mb (DS, HD) Θύρα USB 2 Θύρα εξόδου VGA 3 Καλώδιο τροφοδοσίας Εικόνα 1-8. Οπίσθια όψη (Η θύρα του καλωδίου τροφοδοσίας είναι ανοιχτή) Θύρα USB Προορίζεται για μελλοντική χρήση. Θύρα εξόδου VGA Σε μερικά μοντέλα προγραμματιστή η θύρα VGA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μεταφερθεί η εικόνα της οθόνης του προγραμματιστή σε μία εξωτερική οθόνη VGA ή για τη μετατροπή ενός σήματος εξόδου σε μορφή NTSC/PAL για παρουσίαση σε οθόνη τηλεόρασης. Επικοινωνήστε με την Medtronic για τεχνικές οδηγίες. Προσοχή: Για προστασία έναντι παρεμβολών ήρευμάτων ώθησης/διαρροής, συνιστάται οπωσδήποτε η χρήση μίας δεύτερης οθόνης VGA που καλύπτει τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας όπως είναι το UL ήτοiec Καλώδιο τροφοδοσίας Συνδέει τον προγραμματιστή με το δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

21 Προετοιμασία του προγραμματιστή Τα εξαρτήματα του συστήματος του προγραμματιστή 9790/C Τα εξαρτήματα του συστήματος του προγραμματιστή 9790/C Λυχνία τοποθέτησης κεφαλής 2 Κουμπί επείγουσας ανάγκης 3 Κουμπί παροχής 4 Κουμπιά εκτυπωτή 5 Πίνακας προβολής 6 Γραφίδα επαφής 7 Καλώδιο ΗΚΓ 8 Κεφαλή προγραμματισμού Εικόνα 1-9. Εξαρτήματα προγραμματιστή πρόσθια όψη Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-11

22 Προετοιμασία του προγραμματιστή Τα εξαρτήματα του συστήματος του προγραμματιστή 9790/C Κεφαλή προγραμματισμού Παρέχει το σύνδεσμο επικοινωνίας μεταξύ του προγραμματιστή και της εμφυτεύσιμης συσκευής του ασθενούς. Ηκεφαλή προγραμματισμού περιέχει έναν ισχυρό μόνιμο μαγνήτη, έναν πομπό και ένα δέκτη ραδιοσυχνότητας (RF), καθώς και συστοιχία λυχνιών. Κατά τη λειτουργία προγραμματισμού ή υποβολής ερωτημάτων θα πρέπει να κρατείται πάνω από την εμφυτεύσιμη συσκευή. Καλώδιο ΗΚΓ Συνδέει τον προγραμματιστή με τα ηλεκτρόδια δέρματος του ασθενούς για ΗΚΓ και λειτουργιών μέτρησης που απαιτούν επιφανειακή ανίχνευση των σημάτων της καρδιάς και της εμφυτεύσιμης συσκευής. Πέντε έγχρωμα κωδικοποιημένα σύρματα ηλεκτροδίου συνδέουν το καλώδιο με τα τυποποιημένα ηλεκτρόδια δέρματος μίας χρήσης που εφαρμόζονται στον ασθενή. Γραφίδα επαφής Χρησιμοποιείται για την επιλογή των δυνατών επιλογών προγραμματισμού στην οθόνη προβολής. Οι δυνατές επιλογές επιλέγονται με το άγγιγμα της γραφίδας στην οθόνη. Πίνακας προβολής Επίπεδος πίνακας προβολής με εννιά προσαρμοζόμενες θέσεις που ποικίλουν από τη σχεδόν οριζόντια θέση (15 ) έως την κάθετη θέση (90 ). Οι δυνατές επιλογές προγραμματισμού επιλέγονται στην οθόνη με την γραφίδα επαφής. Λυχνία τοποθέτησης κεφαλής Λυχνία δύο χρωμάτων (φαιοκίτρινη/ πράσινη) που συνεργάζεται με την κεφαλή του προγραμματιστή για να δείξει πότε υπάρχει ισχυρός σύνδεσμος επικοινωνίας με την εμφυτεύσιμη συσκευή. Το φαιοκίτρινο χρώμα δηλώνει την απουσία επικοινωνίας. Οταν ηλυχνία σβήνει ή είναι κίτρινη, η κεφαλή του προγραμματιστή είναι τοποθετημένη και μπορεί να εκπέμψει και να λάβει δεδομένα. Η χρήση της συστοιχίας λυχνιών της κεφαλής προγραμματισμού περιγράφεται στο «Τοποθέτηση και χρήση της κεφαλής προγραμματισμού» στη σελίδα Κουμπί Emergency Χρησιμοποιείται για την παροχή λειτουργίας βραδυκαρδίας VVI ή με το κουμπί Delivery (Παροχή), για την παροχή θεραπείας ταχυκαρδίας. Κουμπί παροχής Χρησιμοποιείται με το κουμπί επείγουσας ανάγκης για την παροχή θεραπειών ταχυκαρδίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το σοκ απινίδωσης. Κουμπιά ελέγχου εκτυπωτή Επιλέξτε ταχύτητες χαρτιού 12,5, ή 25 mm/s. Πιέστε το κουμπί μία φορά για να επιλέξετε την ταχύτητα εκτύπωσης. Πιέστε το και πάλι για να σταματήσει η εκτύπωση. Το κουμπί προώθησης χαρτιού σας επιτρέπει να ευθυγραμμίσετε σωστά το χαρτί Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

23 Προετοιμασία του προγραμματιστή Τα εξαρτήματα του συστήματος του προγραμματιστή 9790/C Διακόπτης On/Off 2 Ανεμιστήρας 3 Εκτυπωτής Εικόνα Αριστερή όψη Εκτυπωτής Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής με δυνατότητες εξόδου σε κείμενο και γρφικών Ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία, οεκτυπωτής παρέχει αναφορές δεδομένων ήεκτυπώνει ένα συνεχές ΗΚΓ με συνοδευτική τηλεμετρία Καναλιού Δείκτη ή ΗΚΓ. Διακόπτης On/Off (I/O) Ελέγχει την ισχύ (AC) προς τον προγραμματιστή. Από τη στιγμή που ο προγραμματιστής είναι απενεργοποιημένος, θα πρέπει να περάσουν πέντε δευτερόλεπτα πριν τον ενεργοποιήσετε και πάλι. Ανεμιστήρες Εσωτερικοί ανεμιστήρες που παρέχουν συνεχή ροή αέρα για να αποτρέψουν την υπερθέρμανση του εσωτερικού κυκλώματος. Οαέρας εισέρχεται από την πρόσθια και δεξιά πλευρά και εξωθείται από την αριστερή πλευρά. Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-13

24 Προετοιμασία του προγραμματιστή Τα εξαρτήματα του συστήματος του προγραμματιστή 9790/C Κουμπί βαθμονόμησης 2 Αναλογική έξοδος 3 Πρόσβαση PCMCIA 4 Οδηγός δισκέτας Εικόνα Δεξιά όψη Οδηγός δισκέτας Χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση λογισμικού που θέτει σε λειτουργία τον προγραμματιστή. Ο οδηγός δισκέτας δέχεται δισκέτες 3,5 ιντσών. Μετά την εγκατάσταση, το λογισμικό αποθηκεύεται οριστικά στον εσωτερικό σκληρό δίσκο. Χρησιμοποιείται επίσης για τις λειτουργίες save-to-disk (αποθήκευση σε δισκέτα) και DMR-to-disk. Πρόσβαση PCMCIA Διαμέρισμα διεθνούς σύνδεσης κάρτας μνήμης προσωπικού υπολογιστή που περιέχει δύο θύρες για μελλοντική χρήση. Αναλογική έξοδος Παρέχει τέσσερα αναλογικά σήματα: ΗΚΓ, τηλεμετρία Καναλιού Δείκτη, ΗΓΜ και εφαρμογή λογισμικού συγκεκριμένων κυματομορφών. Κουμπί βαθμονόμησης Χρησιμοποιείται για τη βαθμονόμηση της εξωτερικής συσκευής που είναι συνδεδεμένη με την αναλογική έξοδο Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

25 Προετοιμασία του προγραμματιστή Τα εξαρτήματα του συστήματος του προγραμματιστή 9790/C Καλώδιο τροφοδοσίας 2 Θύρες εισόδου/εξόδου 3 Είσοδος τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος Εικόνα Οπίσθια όψη (Η θύρα του καλωδίου τροφοδοσίας έχει αφαιρεθεί) Είσοδος τροφοδοσίας εναλλασόμενου ρεύματος Υποδοχή για σύνδεση με καλώδιο τροφοδοσίας. Καλώδιο τροφοδοσίας Το καλώδιο συνδέει τον προγραμματιστή με τη γραμμή ηλεκτροδότησης. Θύρες εισόδου/εξόδου: Πληκτρολόγιο, Παράλληλη, Σειριακή και VGA Επί του παρόντος, οι θύρες εισόδου/εξόδου είναι μόνο για χρήση από τη Medtronic. Οταν υπάρξουν εφαρμογές πελατών γι' αυτές τις θύρες, θα δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες στα εγχειρίδια λογισμικού. Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-15

26 Προετοιμασία του προγραμματιστή Σύνδεση εξωτερικού εκτυπωτή Σύνδεση εξωτερικού εκτυπωτή Η σύνδεση ενός συμβατού εκτυπωτή στον προγραμματιστή σάς επιτρέπει να εκτυπώσετε πλήρεις αναφορές των δεδομένων των συνεδριών σε μέγεθος σελίδας, όταν αυτά είναι διαθέσιμα (δείτε «Εκτύπωση από το παράθυρο Available Reports (Διαθέσιμες αναφορές)» στη σελίδα 3-39). Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος σύνδεσης ενός εκτυπωτή στον προγραμματιστή. Προειδοποίηση: Ο περιφερικός εξοπλισμός που είναι συνδεδεμένος με τον προγραμματιστή θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα IEC (IEC για τον εξοπλισμό επεξεργασίας δεδομένων και IEC για τον ιατρικό εξοπλισμό). Το σύστημα που δημιουργήθηκε με τη σύνδεση του περιφερικού εξοπλισμού στον προγραμματιστή πρέπει να συμμορφώνεται με το IEC για τα ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα. Το άτομο που συνδέει τον περιφερειακό εξοπλισμό είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα IEC. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της θέσης του περιφερειακού εξοπλισμού που έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο IEC σε απόσταση τουλάχιστον δύο μέτρων μακριά από τον ασθενή. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του περιφερειακού εξοπλισμού για πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση IEC. Οι εκτυπωτές που αναφέρονται από αυτό το λογισμικο είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο IEC (με βάση τις πληροφορίες που δόθηκαν από τους κατασκευαστές) εκτός από τους Canon BJC-1000, OKI Okipage 10ex, Samsung QwikLaser 6050 και Xerox DocuPrint P8ex. Μόνο οι εκτυπωτές που αναφέρονται σε αυτό το λογισμικό είναι δυνατό να συνδεθούν με τον προγραμματιστή. Συμβατότητα εκτυπωτή Ο προγραμματιστής υποστηρίζει ένα μεγάλο αριθμό εκτυπωτών όπως φαίνεται από τις δυνατές επιλογές εκτυπωτή που είναι προσπελάσιμες σε δύο οθόνες λογισμικού. Session Preferences (Προτιμήσεις συνεδρίας) (δείτε «Προτιμήσεις εκτύπωσης» στη σελίδα 3-16) Οθόνη Print Queue (Ουρά αναμονής εκτύπωσης) (δείτε Εικόνα 1-13) Σημείωση: Η ουρά αναμονής εκτύπωσης κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας αναγράφει τις εργασίες εκτύπωσης μόνο γι' αυτή τη συνεδρία. Δείτε «Εκτύπωση αναφορών που κρατούνται στην ουρά αναμονής εκτύπωσης» στη σελίδα 3-40 για περισσότερες πληροφορίες Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

27 Προετοιμασία του προγραμματιστή Σύνδεση εξωτερικού εκτυπωτή Avalaible Reports Print Queue Πεδίο Printer (Εκτυπωτής) Εικόνα Οθόνη συνεδρίας Print Queue Εάν δεν εκτελείτε μια συνεδρία ασθενούς, επιλέξτε το εικονίδιο Print Queue. Ο εκτυπωτής που θα συνδέσετε στον υπολογιστή πρέπει να είναι συμβατός με έναν από τους οδηγούς εκτυπωτών που περιλαμβάνεται στον κατάλογο. Αν ο εκτυπωτής σας δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τον εκτυπωτή σας για να διαπιστώσετε αν εξομοιώνει (δηλ. χρησιμοποιεί τον ίδιο «οδηγό» με) κάποιον από τους εκτυπωτές του καταλόγου Υλικά που θα χρειαστείτε Για να συνδέσετε έναν εκτυπωτή στον προγραμματιστή, θα χρειαστείτε ένα καλώδιο εκτυπωτή παράλληλης διασύνδεσης. Το ένα άκρο του καλωδίου πρέπει να ταιριάζει με την παράλληλη θύρα διασύνδεσης στον εκτυπωτή σας. Το άλλο άκρο του καλωδίου πρέπει να διαθέτει ένα τυποποιημένο αρσενικό βύσμα σύνδεσης τύπου D, 25 ακροδεκτών. Για να συνδέσετε έναν εκτυπωτή στον προγραμματιστή 9790/C, θα χρειαστείτε επίσης ένα μικρό κατσαβίδι Phillips για να ανοίξετε το πάνελ πρόσβασης της παράλληλης θύρας στο πίσω μέρος του προγραμματιστή. Σύνδεση του εκτυπωτή Πριν συνδέσετε έναν εκτυπωτή με τον προγραμματιστή σας, θα πρέπει να βγείτε από τη συνεδρία ασθενούς και να απενεργοποιήσετε τον προγραμματιστή. Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-17

28 Προετοιμασία του προγραμματιστή Σύνδεση εξωτερικού εκτυπωτή Για να συνδέσετε έναν εκτυπωτή στον προγραμματιστή Εντοπίστε το μόντεμ, το κάλυμμα του οδηγού δισκέτας στη δεξιά πλευρά του προγραμματιστή. Ανοίξτε το κάλυμμα, πιέζοντας προς τα κάτω το μικρό μάνδαλο που βρίσκεται στο κέντρο του επάνω μέρους του πάνελ. 2. Συνδέστε το καλώδιο του εκτυπωτή στον παράλληλο σύνδεσμο του προγραμματιστή. 1 1 Παράλληλος συνδετήρας Εικόνα Παράλληλος συνδετήρας 3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στον εκτυπωτή. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή σε μία πρίζα και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί στον εκτυπωτή. Σημείωση: Ανατρέξτε στις τεχνικές πληροφορίες που παρέχονται με τον εκτυπωτή σας σχετικά με τη σύνδεση και λειτουργία του. 4. Ενεργοποιήστε τον προγραμματιστή και επιλέξτε το εικονίδιο Print Queue (ουρά αναμονής εκτύπωσης). Σημείωση: Από το παράθυρο ουράς αναμονής εκτύπωσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό οδηγό εκτυπωτή από τις δυνατές επιλογές που αναφέρονται στον κατάλογο, όταν επιλέγετε το πεδίο Printer. Τώρα, είστε έτοιμος να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή σας με το συνδεδεμένο εκτυπωτή. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Εκτύπωση αναφορών» στη σελίδα 3-38 για οδηγίες εκτύπωσης αναφορών συνεδριών. Για να συνδέσετε έναν εκτυπωτή στον προγραμματιστή 9790/C 1. Εντοπίστε το πάνελ πρόσβασης της παράλληλης θύρας στο πίσω μέρος του προγραμματιστή Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

29 Προετοιμασία του προγραμματιστή Σύνδεση εξωτερικού εκτυπωτή 2. Απομακρύνετε τη μικρή βίδα σταυρωτής κεφαλής Phillips που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του πάνελ πρόσβασης. 3. Ανοίξτε το πάνελ πρόσβασης, πιέζοντας προς τα κάτω το μικρό μάνδαλο που βρίσκεται στο κέντρο του επάνω μέρους του πάνελ. 4. Συνδέστε το καλώδιο του εκτυπωτή στην παράλληλη θύρα του προγραμματιστή Παράλληλη θύρα 2 Καλώδιο εκτυπωτή Εικόνα Συνδέστε τον εκτυπωτή στον προγραμματιστή 5. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου (αν δεν είναι ήδη συνδεδεμένο) στον εκτυπωτή. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή στην κατάλληλη πρίζα και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί χαρτί στον εκτυπωτή. Σημείωση: Ανατρέξτε στις τεχνικές πληροφορίες που παρέχονται με τον εκτυπωτή σας σχετικά με τη σύνδεση και λειτουργία του. 6. Ενεργοποιήστε τον προγραμματιστή και επιλέξτε το εικονίδιο Print Queue (ουρά αναμονής εκτύπωσης). Σημείωση: Από το παράθυρο ουράς αναμονής εκτύπωσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό οδηγό εκτυπωτή από τις δυνατές επιλογές που αναφέρονται στον κατάλογο, όταν επιλέγετε το πεδίο Printer. Τώρα, είστε έτοιμος να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή σας με το συνδεδεμένο εκτυπωτή. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Εκτύπωση αναφορών» στη σελίδα 3-38 για οδηγίες εκτύπωσης αναφορών συνεδριών. Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-19

30 Προετοιμασία του προγραμματιστή Σύνδεση των περιφερειακών συσκευών Σύνδεση των περιφερειακών συσκευών Ενας αναλογικός σύνδεσμος εισόδου/εξόδου επιτρέπει την χρήση ενός μεμονωμένου περιφερικού ιατρικού καταγραφέα ή οθόνης. Απαιτείται ένα ειδικό εξάρτημα προσαρμογέα (δεν περιλαμβάνεται με τον προγραμματιστή) για να χρησιμοποιηθεί οσύνδεσμος εισόδου/εξόδου. Για έναν προγραμματιστή της σειράς 9790/C χρησιμοποιήστε ένα αναλογικό καλώδιο εισόδου/εξόδου 9790AB ενώ για έναν προγραμματιστή 2090 χρησιμοποιήστε ένα αναλογικό καλώδιο/εισόδου εξόδου 2090AB. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Medtronic για περισσότερες πληροφορίες. Τα σήματα που εμφανίζονται στην έξοδο εξαρτώνται από την εφαρμογή λογισμικού αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: ΗΚΓ Τηλεμετρία Καναλιού Δείκτη ΗΓΜ Ειδικές για το λογισμικό κυματομορφές Ολες οι ηλεκτρονικές συσκευές που συνδέονται με τον προγραμματιστή πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ηλεκτρικής ασφάλειας IEC Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

31 A B C D E 2090AB Προετοιμασία του προγραμματιστή Σύνδεση των περιφερειακών συσκευών Τοποθέτηση του συνδέσμου της περιφερειακής συσκευής σε έναν προγραμματιστή Τύπος συνδέσμου: BNC Σήμα εξόδου: ±1 Volt ή ±5 mv (εναλλασσόμενο) Προσαρμογέας σήματος εξόδου Σήματα εξόδου προσαρμογέα (μετά την επιλογή μοντέλου): A ΗΚΓ ασθενούς (το ΗΚΓ που βρίσκεται στο ανώτατο σημείο της οθόνης) B Τηλεμετρημένο ΗΓΜ (το ΗΓΜ που βρίσκεται στο ανώτατο σημείο της οθόνης) Γ Τηλεμετρημένο ΗΓΜ (άλλο ΗΓΜ εφόσον έχει προγραμματιστεί) Δ Τηλεμετρία Marker Channel (Καναλιού Δείκτη) E Προορίζεται για μελλοντική χρήση Σήματα εισόδου προσαρμογέα (μετά την επιλογή μοντέλου): 1 Προορίζεται για μελλοντική χρήση 2 Προορίζεται για μελλοντική χρήση 1 Αναλογικός σύνδεσμος εισόδου/εξόδου με πράσινο δείκτη (κάτω από το πληκτρολόγιο) 2 Αναλογικός προσαρμογέας εισόδου/εξόδου Μοντέλο 2090AB Εικόνα Αναλογικός σύνδεσμος εισόδου/εξόδου Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-21

32 Προετοιμασία του προγραμματιστή Σύνδεση των περιφερειακών συσκευών Εντοπισμός του συνδέσμου της περιφερειακής συσκευής στον προγραμματιστή 9790/C Τύπος συνδέσμου: BNC Σήμα εξόδου: ±1 Volt ή ±5 mv (εναλλασσόμενο) Προσαρμογέας σήματος εξόδου A B C D Κουμπί βαθμονόμησης Σύνδεση του προαιρετικού προσαρμογέα στη θύρα αναλογικής εξόδου στον προγραμματιστή. MEDTRONIC 9790AB ± 1V ± 5mV Σήματα εξόδου προσαρμογέα (μετά την επιλογή μοντέλου): A ΗΚΓ ασθενούς (το ΗΚΓ που βρίσκεται στο ανώτατο σημείο της οθόνης) B Τηλεμετρημένο ΗΓΜ (το ΗΓΜ που βρίσκεται στο ανώτατο σημείο της οθόνης) Γ Τηλεμετρημένο ΗΓΜ (άλλο ΗΓΜ εφόσον έχε προγραμματιστεί) Δ Τηλεμετρία Marker Channel (Καναλιού Δείκτη) Εικόνα Σύνδεση του προαιρετικού εξωτερικού προσαρμογέα 1-22 Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

33 Προετοιμασία του προγραμματιστή Σύνδεση των περιφερειακών συσκευών Χρήση του κουμπιού Calibrate (Βαθμονόμησης) Η επιλογή του κουμπιού βαθμονόμησης που βρίσκεται δίπλα στη θύρα αναλογικής εξόδου προσθέτει ένα σήμα αναφοράς (όπως φαίνεται στην εικόνα 1-18 και στην εικόνα 1-19) στην καταγραφή του Καναλιού Δείκτη και της τηλεμετρίας ΗΓΜ. Το σήμα του Καναλιού Δείκτη δείχνει τις σχετικές εντάσεις του δείκτη, οι οποίες δεν επεξηγούνται με κωδικούς χαρακτήρων σε μια εξωτερική συσκευή. Το σήμα βαθμονόμησης ΗΓΜ ενεργεί ως αναφορά δυναμικού για το εμφανιζόμενο ΗΓΜ. Κολπική βηματοδότηση (AP) Κολπική αίσθηση (AS) Αίσθηση κολπικής ανερέθιστης περιόδου (AR) Κοιλιακή ανερέθιστη αίσθηση (VR) Κοιλιακή αίσθηση (VS) Κοιλιακή βηματοδότηση (VP) Εικόνα Σήματα Καναλιού Δείκτη 5 mv 1 mv Εικόνα Σήματα βαθμονόμησης ΗΓΜ Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-23

34 Προετοιμασία του προγραμματιστή Η οθόνη προβολής Η οθόνη προβολής Η οθόνη προβολής του προγραμματιστή είναι μια συσκευή αμφίδρομης επικοινωνίας ηοποία όχι μόνο εμφανίζει πληροφορίες με τη μορφή κειμένου και γραφικών, αλλά επίσης λειτουργεί και ως πάνελ ελέγχου εμφανίζοντας κουμπιά και δυνατές επιλογές μενού τα οποία μπορείτε να επιλέξετε χρησιμοποιώντας τη γραφίδα επαφής. Λειτουργίες και συμβάσεις της οθόνης προβολής Η ενότητα αυτή περιγράφει τις λειτουργίες και τις συμβάσεις της οθόνης. Η οθόνη Therapy Parameters (Παράμετροι Θεραπείας) που ακολουθεί, δείχνει τα κύρια στοιχεία της τυπικής οθόνης. Γραμμή κατάστασης Ζωντανός ρυθμός Παράθυρο παρακολούθησης Περιοχή εργασιών Γραμμή εντολών Ενεργά πεδία Κουμπί Παλέτα εργαλείων Εικόνα Τα κύρια στοιχεία μιας οθόνης εμφάνισης Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με αλλαγή γλώσσας στις οθόνες (για παράδειγμα από αγγλικά στα γερμανικά), δείτε «Αλλαγή της ρύθμισης γλώσσας» στη σελίδα Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

35 Προετοιμασία του προγραμματιστή Η οθόνη προβολής Η γραμμή κατάστασης Η γραμμή κατάστασης στο ανώτατο μέρος της οθόνης δείχνει τις εξης πληροφορίες: Τον τρέχοντα τρόπο βηματοδότησης Οταν συμβεί οποιαδήποτε από μια σειρά καταστάσεων ελέγχου Το μοντέλο βηματοδότη Γραμμή κατάστασης Το παράθυρο παρακολούθησης ζωντανού ρυθμού Αυτό το παράθυρο αποτελεί μερική προβολή της πλήρους οθόνης προβολής του ΗΚΓ, του Καναλιού Δείκτη, και των τηλεμετρικών καταγραφών της κυματομορφής ΗΓΜ. Μπορείτε να επεκτείνετε το παράθυρο αυτό σε πλήρες μέγεθος επιλέγοντας το μικρό τετράγωνο κουμπί στην πάνω δεξιά γωνία του παραθύρου ή επιλέγοντας το κουμπί [Adjust ]. Η καρδιακή συχνότητα και το διάστημα συχνότητας εμφανίζονται εάν η κεφαλή προγραμματισμού είναι τοποθετημένη πάνω από το βηματοδότη. Οι επεξηγήσεις πάνω από την καταγραφή κυματομορφής δείχνουν το σημείο μεταβολής των προγραμματισμένων παραμέτρων. Παράθυρο Παρακολούθησης Ζωντανού Ρυθμού Η καταγραφή ήοι καταγραφές κυματομορφής που φαίνονται στο παράθυρο αυτό εξαρτώνται από την επιλεγμένη οθόνη εργασιών και τον τρόπο με τον οποίο οι καταγραφές έχουν διαταχθεί στην προβολή πλήρους οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προβολή του ΗΚΓ και άλλων κυματομορφών ρυθμού» στη σελίδα 4-2 για πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση ζωντανού ρυθμού. Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-25

36 Προετοιμασία του προγραμματιστή Η οθόνη προβολής Η περιοχή εργασιών Αυτό το τμήμα της οθόνης που βρίσκεται μεταξύ του παραθύρου παρακολούθησης ζωντανού ρυθμού (στο πάνω μέρος) και της γραμμής εντολών (στο κάτω μέρος), μεταβάλλεται ανάλογα με την εργασία ή τη λειτουργία που επιλέγετε. Το παράδειγμα στην εικόνα 1-20 δείχνει την οθόνη Therapy Parameters (Παραμέτρων θεραπείας) για τον προγραμματισμό ρυθμίσεων παραμέτρων του βηματοδότη Αυτή η περιοχή εργασιών θα εμφανίζεται πολύ διαφορετική αν επιλέξετε, για παράδειγμα, την οθόνη Threshold Test Setup (Προετοιμασία της δοκιμασίας ουδού). Η γραμμή εντολών Η γραμμή στο κατώτατο μέρος της οθόνης δείχνει πάντα τα κουμπιά εντολών για τον προγραμματισμό παραμέτρων επείγουσας ανάγκης, υποβολής ερωτημάτων στο βηματοδότη, και λήξης της συνεδρίας ασθενούς. Τα ενεργά πεδία φαίνονται ως μη σκιασμένες περιοχές στην οθόνη Για πλήρεις πληροφορίες για αυτές τις λειτουργίες, δείτε «Προγραμματισμός παραμέτρων επείγουσας ανάγκης» στη σελίδα 2-19, «Υποβολή ερωτημάτων στο βηματοδότη» στη σελίδα 3-20, και «Τερματισμός της συνεδρίας ασθενούς» στη σελίδα Ενεργά πεδία Μη σκιασμένες περιοχές ή τετραγωνίδια που εμφανίζονται στην περιοχή εργασιών είναι ενεργά πεδία που ανταποκρίνονται στη γραφίδα επαφής. Η επιλογή μιας τιμής, μιας λέξης, ονόματος, ή φράσης που εμφανίζεται σε ένα ενεργό πεδίο ανοίγει ένα μενού ή ένα παράθυρο εναλλακτικών επιλογών για οτιδήποτε απεικονίζεται σε αυτό το πεδίο. Για παράδειγμα, το άγγιγμα της τιμής «DDDR» στο πεδίο Mode με το άκρο της γραφίδας επαφής ανοίγει ένα παράθυρο με επιλογές τρόπου βηματοδότησης. Ηεπιλογή οποιασδήποτε από τις τιμές αυτές αντικαθιστά την αρχική τιμή DDDR με την επιλεγμένη, η οποία μετατρέπεται σε τιμή σε εκκρεμότητα Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

37 Προετοιμασία του προγραμματιστή Η οθόνη προβολής Η επιλογή ενός ενεργού πεδίου, ανοίγει ένα μενού ήπαράθυρο εναλλακτικών δυνατών επιλογών ή, σε μερικές περιπτώσεις, ένα πληκτρολόγιο οθόνης. Η επιλογή μερικών πεδίων (αυτών που τελειώνουν με αποσιωπητικά όπως «Rate Response») ανοίγει ένα παράθυρο που εμφανίζει πρόσθετα πεδία. Εκείνα τα πεδία που απαιτούν την εισαγωγή στοιχείων, όπως π.χ. δεδομένων του ασθενούς, ανοίγουν ένα πληκτρολόγιο οθόνης. Ο τρόπος χρήσης αυτού του πληκτρολογίου περιγράφεται παρακάτω, στην ενότητα αυτή. Κουμπιά Τα κουμπιά, όπως αυτά που φαίνονται παρακάτω σας επιτρέπουν να χειριστείτε τον προγραμματιστή χρησιμοποιώντας τη γραφίδα επαφής. Μπορείτε να «πατήσετε» ένα κουμπί αγγίζοντάς το με την άκρη της γραφίδας επαφής. Κουμπιά που έχουν μια λιγότερο εμφανή σκιασμένη ετικέτα δεν είναι αυτή τη στιγμή ενεργά. Τα κουμπιά μπορούν να εκτελέσουν κατευθείαν μια εντολή, όπως το κουμπί [Program] ή μπορούν να ανοίξουν ένα παράθυρο που προτρέπει για μια άλλη ενέργεια. Συνήθως τέτοια κουμπιά έχουν μια ετικέτα που τελειώνει με αποσιωπητικά, όπως τα κουμπιά [Save ] ή [Get ] που φαίνονται πιο πάνω. Μια διαδικασία μπορεί να σας κατευθύνει να «πατήσετε και κρατήσετε πατημένο» ένα κουμπί. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να αγγίξετε την άκρη της γραφίδας επαφής στο κουμπί και να συνεχίσετε να διατηρείτε πίεση πάνω στο κουμπί μέχρι να έρθει η στιγμή να «απελευθερώσετε» το κουμπί. Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-27

38 Προετοιμασία του προγραμματιστή Η οθόνη προβολής Η παλέτα εργαλείων Κουμπιά Η συλλογή κουμπιών και εικονιδίων κατά μήκος του άκρου της οθόνης αναφέρεται ως η παλέτα εργαλείων. Αυτά είναι τα κουμπιά ελέγχου που χρησιμοποιείτε για να επιλέξετε την οθόνη εργασίας ή λειτουργίας που θέλετε να εμφανιστεί. Από τη στιγμή που έχετε ξεκινήσει μία συνεδρία ασθενούς, η παλέτα εργαλείων εμφανίζεται συνεχώς και έτσι μπορείτε γρήγορα και εύκολα να μετακινηθείτε στην επιθυμητή εργασία ή λειτουργία. Το κάθε εικονίδιο λειτουργεί ως κουμπί. Για να επιλέξετε ένα εικονίδιο, αγγίξτε το εικονίδιο με τη γραφίδα επαφής. Το σύμβολο «<» δίπλα σε μερικά από τα εικονίδια υποδεικνύει ότι η επιλογή ενός από αυτά τα εικονίδια ανοίγει ένα μενού σχετικών δυνατών επιλογών. Τα εικονίδια χωρίς το σύμβολο «<» ανοίγουν άμεσα μια οθόνη εργασιών. Εικονίδια Ανατρέξτε στον Πίνακα 3-1 στη σελίδα 3-6 για μια σύντομη ερμηνεία του σκοπού κάθε κουμπιού και εικονιδίου στην παλέτα εργαλείων. Σημείωση: Εάν ο προγραμματιστής λειτουργεί στον τρόπο επίδειξης, το εικονίδιο συνεδρίας αντικαθίσταται από το εικονίδιο Demo (επίδειξη) 1-28 Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

39 Προετοιμασία του προγραμματιστή Η οθόνη προβολής Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης Ορισμένα πεδία στην οθόνη επιτρέπουν την εισαγωγή δεδομένων, όπως το όνομα ασθενούς ή τον αριθμό διαγράμματος. Μόλις επιλέξετε ένα τέτοιο πεδίο, θα εμφανιστεί αυτόματα το παρακάτω πληκτρολόγιο οθόνης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία της οθόνης ως πραγματικό πληκτρολόγιο, αγγίζοντας με τη γραφίδα επαφής τα κουμπιά με το γράμμα ήτο χαρακτήρα. Παράθυρο εισαγωγής κειμένου Πλήκτρο διαστήματος Πλήκτρα θέσης δρομέα Εικόνα Οθόνη πληκτρολογίου Η λειτουργία των κουμπιών του πληκτρολογίου οθόνης είναι παρόμοια με τα πλήκτρα ενός πληκτρολογίου υπολογιστή ή γραφομηχανής (δείτε «Κουμπιά πληκτρολογίου» στη σελίδα 1-30). Σημείωση: Ο προγραμματιστής Μοντέλο 2090 περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο πληκτρολόγιο που είναι ενεργοποιημένο μόνο όταν εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης. Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 1-29

40 Προετοιμασία του προγραμματιστή Η οθόνη προβολής Πίνακας 1-1. Κουμπιά πληκτρολογίου Κουμπί ή λειτουργία Παράθυρο εισαγωγής κειμένου (δείτε Εικόνα 1-21) Λειτουργία Εμφανίζει το κείμενο καθώς το εισάγετε με τη βοήθεια του πληκτρολογίου. Μπορείτε να εισάγετε μόνον τόσους χαρακτήρες όσους χωρούν στο εκάστοτε επιλεγμένο πεδίο. Απαλείφει όλους τους χαρακτήρες από το παράθυρο εισαγωγής κειμένου. Κλείνει την οθόνη πληκτρολογίου χωρίς να αλλάζει το επιλεγμένο πεδίο. Διαγράφει το χαρακτήρα προς τα αριστερά του δρομέα στο παράθυρο εισαγωγής κειμένου. Δεν προορίζεται για χρήση. Κλειδώνει όλους τους χαρακτήρες με κεφαλαία μέχρι να επιλεγεί το πλήκτρο [Caps] ξανά. Ενώ το πλήκτρο [Caps] είναι κάτω, τα πλήκτρα [Shift] και [Shift Lock] λειτουργούν όπως περιγράφεται πιο κάτω εκτός από το ότι τα γράμματα θα είναι πεζά. Μετατρέπει όλα τα γράμματα σε κεφαλαία και αντικαθιστά την πρώτη γραμμή αριθμών με κοινώς χρησιμοποιούμενα σύμβολα. Ημετατροπή αυτή σταματάει αυτόματα αφού επιλέξετε ένα χαρακτήρα ή σύμβολο. Κλειδώνει όλα τα γράμματα σε κεφαλαία και αντικαθιστά την πρώτη γραμμή αριθμών με κοινώς χρησιμοποιούμενα σύμβολα. Πατήστε το πλήκτρο αυτό ξανά για να επιστρέψετε σε αριθμητικά πλήκτρα και σε πεζά γράμματα. Περιορίζει το πληκτρολόγιο σε ένα συγκεκριμένο σετ χαρακτήρων. Η επιλογή ενός χαρακτήρα ή συμβόλου ακυρώνει το πλήκτρο [Alt]. Πλήκτρο διαστήματος (δείτε Εικόνα 1-21) Εισάγει ένα κενό διάστημα. Μετακινεί το δρομέα ένα διάστημα προς τα αριστερά ήδεξιά. Κλείνει την οθόνη πληκτρολογίου και εισάγει το κείμενο στο το παράθυρο εισαγωγής κειμένου στο επιλεγμένο πεδίο Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

41 Χρήση του προγραμματιστή 2 Το κεφάλαιο αυτό σας δίνει οδηγίες σχετικά με την προετοιμασία του προγραμματιστή σας, τη σύνδεση του προγραμματιστή με τα ηλεκτρόδια δέρματος, τη χρήση της κεφαλής προγραμματισμού, τον προγραμματισμό παραμέτρων επείγουσας ανάγκης, την καταγραφή μιας ταινίας ΗΚΓ και τη χρήση της λειτουργίας συνεχούς βοήθειας. Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει επίσης πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία της Λίστας Ελέγχου για να οργανώσετε ένα πρωτόκολλο ή μια τυποποιημένη παρακολούθηση ρουτίνας. Προετοιμασία του προγραμματιστή σας 2-2 Σχετικά με τη λειτουργία Λίστα Ελέγχου 2-7 Χρήση της Λίστας Ελέγχου 2-8 Δημιουργία μιας μη τυποποιημένης λίστας ελέγχου 2-9 Σύνδεση του προγραμματιστή με τα ηλεκτρόδια δέρματος 2-13 Τοποθέτηση και χρήση της κεφαλής προγραμματισμού 2-14 Προγραμματισμός παραμέτρων επείγουσας ανάγκης 2-19 Καταγραφή μιας ταινίας ΗΚΓ 2-21 Χρήση της λειτουργίας συνεχούς βοήθειας (On-line Help) 2-25 Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 2-1

42 Χρήση του προγραμματιστή Προετοιμασία του προγραμματιστή σας Προετοιμασία του προγραμματιστή σας Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας του προγραμματιστή Αν η ώρα ή η ημερομηνία που εμφανίζονται και εκτυπώνονται από τον προγραμματιστή δεν είναι σωστές, χρησιμοποιείστε την ακόλουθη διαδικασία για να εισάγετε τις σωστές ρυθμίσεις. Για να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία 1. Επιλέξτε Programmer > Time and Date (Ωρα και ημερομηνία). Preferences Time and Date Artifact Detection Software Demonstrations Εικόνα 2-1. Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας του προγραμματιστή 2. Από την οθόνη ώρας και ημερομηνίας του προγραμματιστή, επιλέξτε τα κουμπιά ή για να αυξήσετε ήνα μειώσετε την τιμή της μονάδας χρόνου που θέλετε να αλλάξετε. Για αλλαγές μιας απλής μονάδας πιέστε και αφήστε το κουμπί ή, για να επιφέρετε μεγαλύτερες αλλαγές, πιέστε και κρατήστε το κουμπί. Σημείωση: Ο χρόνος πρέπει να εισαχθεί με βάση την 24ωρη μέτρηση, σύμφωνα με την οποία 00:00 σημαίνει μεσάνυχτα και 12:00 μεσημέρι. 3. Οταν όλα τα πεδία δείχνουν τη σωστή ώρα και ημερομηνία, πατήστε το κουμπί [Apply] (Εφαρμογή). Για να κλείσετε το παράθυρο Programmer Time and Date, επιλέξτε ένα άλλο εικονίδιο της παλέτας εργαλείων. 2-2 Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

43 Χρήση του προγραμματιστή Προετοιμασία του προγραμματιστή σας Χρήση ηχητικών σημάτων Κάποια συμβάντα κατά τη λειτουργία του προγραμματιστή προκαλούν ένα ηχητικό σήμα. Τα ακόλουθα ηχητικά σήματα προειδοποιούν το χρήστη για την επιτυχία ή αποτυχία κάποιας ενέργειας. Ενας βόμβος δύο τόνων (χαμηλός προς υψηλός) επιβεβαιώνει μια εντολή υποβολής ερωτημάτων ή προγραμματισμού. Ενας βόμβος μονού χαμηλού τόνου υποδηλώνει ότι μια εντολή υποβολής ερωτημάτων, προγραμματισμού, ή επείγουσας ανάγκης δεν επιβεβαιώθηκε. Μπορεί επίσης να υποδηλώνει ότι η επιλεγμένη εντολή δε μπορεί να εκτελεστεί. Ταυτόχρονα με το πάτημα του κουμπιού υποβολής ερωτημάτων ή προγραμματισμού ακούγεται ένας μονός, βραχύς βόμβος. Επίσης, οίδιος ήχος ακούγεται κατά την αυτόματη αναγνώριση του βηματοδότη. Για να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε τα ηχητικά σήματα του προγραμματιστή 1. Επιλέξτε Programmer > Preferences. 2. Από την οθόνη προτιμήσεων επιλέξτε τα Audio ON ή Audio OFF όπως επιθυμείτε. Preferences Time and Date Artifact Detection Software Demonstrations Εικόνα 2-2. Οθόνη Preferences (Προτιμήσεις) Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 2-3

44 Χρήση του προγραμματιστή Προετοιμασία του προγραμματιστή σας Αλλαγή της ρύθμισης γλώσσας Το λογισμικό μεταφράζεται σε διάφορες γλώσσες. Ακολουθήστε την ακόλουθη διαδικασία για να ορίσετε τις γλώσσες που είναι διαθέσιμες. Για να αλλάξετε τη ρύθμισης της γλώσσας 1. Επιλέξτε Programmer > Preferences. 2. Από την οθόνη Preferences, επιλέξτε το πεδίο Language για τη γλώσσα που επιθυμείτε. Ελεγχος της έκδοσης λογισμικού Αν χρειάζεται να γνωρίζετε την έκδοση λογισμικού που είναι εγκατεστημένο αυτή τη στιγμή στον προγραμματιστή για οποιοδήποτε μοντέλο βηματοδότη, ακολουθήστε την ακόλουθη διαδικασία. Για να ελέγξετε τον αριθμό έκδοσης του λογισμικού Επιλέξτε Programmer > Software. Preferences Time and Date Artifact Detection Software Demonstrations Εικόνα 2-3. Λογισμικό στην οθόνη This Programmer 2-4 Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia

45 Χρήση του προγραμματιστή Προετοιμασία του προγραμματιστή σας Για κάθε μοντέλο βηματοδότη για τον οποίο έχει εγκατασταθεί λογισμικό στον προγραμματιστή, η οθόνη εμφανίζει τον αριθμό έκδοσης λογισμικού δίπλα από τον αριθμό μοντέλου. Σημείωση: Εάν το μοντέλο που χρειάζεστε δεν εμφανίζεται, το λογισμικό υποστήριξης αυτού του μοντέλου δεν είναι αυτή τη στιγμή εγκατεστημένο στον προγραμματιστή. Ξεκινώντας την επιλογή Demonstrations (Επιδείξεις) Η επιλογή επιδείξης σας επιτρέπει την εκτέλεση ενός προγράμματος επίδειξης στον προγραμματιστή. Για να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα επίδειξης 1. Επιλέξτε Programmer > Demonstrations. Preferences Time and Date Artifact Detection Software Demonstrations Εικόνα 2-4. Οθόνη Demonstrations Model Selection 2. Εισάγετε τη δισκέτα επίδειξης στη μονάδα δισκέτας του προγραμματιστή. 3. Από την οθόνη Demonstration Model Selection (Επίδειξη Συλλογής Μοντέλων), επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή View (Προβολής) για να δείτε τα διαθέσιμα προγράμματα επίδειξης. Οδηγός προγραμματισμού των βηματοδοτών Adapta/Versa/Sensia/Relia 2-5

Οδηγός προγραμματισμού βηματοδότη

Οδηγός προγραμματισμού βηματοδότη ADAPTA /VERSA /SENSIA Adapta ADDR01/03/06 Adapta S ADDRS1 Adapta L ADDRL1 Adapta ADD01 Adapta ADVDD01 Adapta ADSR01/03/06 Versa VEDR01 Sensia SEDR01 Sensia L SEDRL1 Sensia SED01 Sensia SESR01 Sensia SES01

Διαβάστε περισσότερα

G-series/E-series/A-series. Εγχειρίδιο αναφοράς

G-series/E-series/A-series. Εγχειρίδιο αναφοράς G-series/E-series/A-series G70 DR G20 SR E60 DR E50 D E10 S A60 DR A30 VDD A20 SR A10 S G70A1 G20A1 E60A1 E50A1 E10A1 A60A1 A30A1 A20A1 A10A1 Εγχειρίδιο αναφοράς Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 6 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Τα Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα Αµερικανικής προέλευσης της Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Divar Series el Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Λειτουργία 5 2.1 Εκκίνηση του προγράμματος 5 2.2 Παρουσίαση του κύριου

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο Αρχική σελίδα υπηρεσιών Κατάσταση εργασίας Οθόνη αφής Έναρξη Καθαρισμός όλων Τερματισμός. Τοποθετήστε τα έγγραφά σας με την όψη προς τα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK,

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK, Tοποθέτηση Μπαταρίας 1. Αφαιρέστε το καπάκι του συνδετήρα USB. 2. Ανοίξτε το καπάκι της µπαταρίας. 3. Τοποθετήστε µια µπαταρία ΑΑΑ και βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση. 4. Κλείστε

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

PointWrite - Εγχειρίδιο χρήσης

PointWrite - Εγχειρίδιο χρήσης PointWrite - Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Περιεχόμενα συσκευασίας... 3 Προετοιμασία για εγκατάσταση... 4 Συνθήκες περιβάλλοντος... 4 Οδηγίες για την επιφάνεια... 5 Εγκατάσταση κάμερας στο βιντεοπροβολέα...

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ταχείας αναφοράς για το ZE500

Οδηγός ταχείας αναφοράς για το ZE500 Οδηγός ταχείας αναφοράς για το ZE500 Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να χειρίζεστε τη μηχανή εκτύπωσης σας σε καθημερινή βάση. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη. Προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP-CP500 EL 2 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP- CP500 Το πληκτρολόγιο είναι το μέσο

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση.

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ξεκινώντας 1. Χρήση 3 x 1.5V μπαταρίες AA. Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα, κλείστε το πορτάκι (προτείνεται να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΑ Ι GR 1. Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Καλώς ήλθατε Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1 2 3 Σύνδεση Εγκατάσταση Απόλαυση Τί περιέχει το κουτί Σταθμός βάσης CD140 Ή Ακουστικό CD140/CD145 Σταθμός βάσης CD145 Μονάδα παροχής ισχύος για το σταθμό βάσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες αυτοκινήτου της

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Computer Setup Οδηγός χρήσης

Computer Setup Οδηγός χρήσης Computer Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Αντίθεση χρωµάτων και φωτεινότητα. Σειριακές θύρες

Εισαγωγή. Αντίθεση χρωµάτων και φωτεινότητα. Σειριακές θύρες 1 Οθόνη GUI / Ενηµέρωση επικοινωνιών Εισαγωγή Το συµπλήρωµα αυτό αποτελεί προσθήκη για το Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων του συστήµατος αναπνευστήρα 840 και παρέχει ενηµερωµένες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων Γρήγορη αναφορά Τοποθέτηση χαρτιού και ειδικών μέσων εκτύπωσης Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης χαρτιού σε θήκες 250 και 550 φύλλων καθώς και στον μη αυτόματο τροφοδότη. Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Σε αυτήν την πρακτική εξάσκηση, θα τροποποιήσετε τους συνδυασμούς που έχουν εφαρμοστεί στην παρουσίαση της εταιρείας σας. Βήμα 1: Αλλαγή του εφέ για το κείμενο του τίτλου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP... 9 Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15 Κεφάλαιο 3: Γραμμή εργασιών (taskbar)... 26 Κεφάλαιο 4: Χειρισμός παραθύρων... 44

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PROΩΘΗΣΗ PROώθηση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 3 ΡΥΘΜΙΣΗ Wi-Fi... 4 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ... 6 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό πρόγραμμα Setup Utility Οδηγός χρήσης

Βοηθητικό πρόγραμμα Setup Utility Οδηγός χρήσης Βοηθητικό πρόγραμμα Setup Utility Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυμία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα