Ενεργό Ύψος Εκποµπής. Επίδραση. Ανύψωση. του θυσάνου Θερµική. Ανύψωση. ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες αστάθειας ή ουδέτερης στρωµάτωσης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενεργό Ύψος Εκποµπής. Επίδραση. Ανύψωση. του θυσάνου Θερµική. Ανύψωση. ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες αστάθειας ή ουδέτερης στρωµάτωσης."

Transcript

1 Ενεργό Ύψος Εκποµπής Επίδραση κτιρίου και κατώρευµα καµινάδας Ανύψωση του θυσάνου Θερµική ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες αστάθειας ή ουδέτερης στρωµάτωσης Θερµική ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες ευστάθειας Ανύψωση θυσάνου όταν η θερµοκρασία των αερίων είναι παρόµοια µε αυτήν του περιβάλλοντα αέρα Σταδιακή Ανύψωση

2 Ανύψωση θυσάνου Εκποµπές ρύπων στην ατµόσφαιρα από καµινάδες Συνήθως υψηλότερες θερµοκρασίες από το περιβάλλον & αρχική ταχύτητα Αποτέλεσµα των δύο αυτών καταστάσεων: Ανύψωση θυσάνου Υψηλότερη θερµοκρασία ρύπων από το περιβάλλον Μικρότερη πυκνότητα Θερµική ανύψωση ή ανύψωση άνωσης Υψηλή αρχική ταχύτητα ρύπων Κινητική ενέργεια ανόδου Ανύψωση ορµής Inco Superstack, 380 m Greater Sudbury, Ontario

3 Ενεργό ύψος εκποµπής Ύψος που δηλώνει το κέντρο των µεγίστων συγκεντρώσεων ενός θυσάνου πάνω από το έδαφος. Χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της διασποράς ρύπων που εκπέµπονται από µία καµινάδα. ιαφέρει από το πραγµατικό ύψος της καµινάδας και µπορεί να είναι µικρότερο ή µεγαλύτερο Εξαρτάται από τη θερµοκρασία και την ταχύτητα εξόδου των ρύπων από την καµινάδα, από την ταχύτητα του ανέµου και από την τοπογραφία.

4 Ανύψωση του θυσάνου: πολύ µεγάλη σηµασία στον υπολογισµό των µεγίστων συγκεντρώσεων εδάφους γιατί µπορεί να αυξήσει το ενεργό ύψος της καµινάδας µε ένα παράγοντα 2 έως 10 φορές του φυσικού ύψους εκποµπής. εκαπλασιασµός του φυσικού ύψους εκποµπής Μείωση µέγιστων συγκεντρώσεων στο έδαφος µε έναν παράγοντα της τάξης του 100

5 A B C D E F Παράδειγµα ΚΕ:D Q=20 gs -1, u=5 ms -1 Ενεργό Ύψος Εκ οµ ής H=10 m c max =4800 µg/m 3 c max u/q m -2 H=20 m c max =1200 µg/m 3 H=30 m c max =480 µg/m 3 H=40 m c max =280 µg/m 3 H=50 m c max =160 µg/m 3 H=70 m c max =80 µg/m 3 H=100 m c max =32 µg/m 3 Απόσταση εµφάνισης µέγιστης συγκέντρωσης στο έδαφος (km)

6 Βιοµηχανική Ρύπανση: Εκποµπές ρύπων στην ατµόσφαιρα από καµινάδες Ανύψωση θυσάνου: Θερµική ανύψωση (θερµοκρασία αερίων) + ανύψωση ορµής (αρχική ταχύτητα αερίων) Ρύπανση από µεταφορές & κεντρική θέρµανση: Πολύ µικρή ανύψωση θυσάνου Κεντρική θέρµανση Επιβάρυνση της ατµόσφαιρας µε SO 2 και καπνό κατά τη χειµερινή περίοδο Αντικατάσταση πολλών µικρών καµινάδων από µια µεγάλη Τηλεθέρµανση: Παροχή θέρµανσης µε ειδικό δίκτυο µονωµένων αγωγών που µεταφέρουν ζεστό νερό, το οποίο θερµαίνεται σε µια κεντρική µονάδα (συνήθως θερµοηλεκτρικά εργοστάσια), στα κτίρια µιας πόλης ή ενός τµήµατος της πόλης. Η θερµότητα, η οποία απαιτείται για τη θέρµανση του νερού της τηλεθέρµανσης, προέρχεται από τον ατµό που χρησιµοποιείται στο εργοστάσιο και ειδικότερα από το τέλος τηςδιαδικασίας. Οατµόςέχειµιαθερµοκρασία 120 ο C-140 ο C.

7 Κοζάνη Τηλεθέρµανση (αρχή ) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 100,00 80,00 Εκπομπή σε tn 60,00 40,00 20,00 0,00 93/ 94 94/ 95 95/ 96 96/ 97 97/ 98/ 99/ 00/ 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ Particulates 0,6 2,1 2,9 3,7 4,6 5,0 5,0 4,7 5,3 5,6 5,5 5,2 6,2 6,1 6,8 HC 0,4 1,4 1,9 2,4 3,0 3,3 3,3 3,1 3,5 3,7 3,6 3,4 4,1 4,1 4,5 NOX CO tn CO2 Χιλιάδ ες ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΟΓΩ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ SO2 CO NOX HC Particulates /08 06/07 05/06 04/05 03/04 02/03 01/02 00/01 99/00 98/99 97/98 96/97 95/96 94/95 93/94 Περίοδος Θέρμανσης

8

9 Επίδραση κτιρίων και καµινάδας στη διασπορά του θυσάνου Κτίρια: Εκποµπή ρύπων κοντά σε κτίριο και παράσυρση του θυσάνου προς τα κάτωεξαιτίαςτηςροήςτουαέραπάνωκαιγύρωαπότοκτίριο ηµιουργία στροβίλων Καµινάδα: - Παράσυρση του θυσάνου προς τα κάτω εξαιτίας των τεχνικών χαρακτηριστικών της καµινάδας Κατώρευµα: κάθοδος του κεντρικού άξονα του θυσάνου -Πιθανότητα ύπαρξης στροβίλου στην υπήνεµη πλευρά αν το ύψος της καµινάδας είναι χαµηλό

10 Επίδραση κτιρίων Παρουσία εµποδίου στην κίνηση του αέρα: Μετατόπιση της αέριας µάζας κάθετα και πλευρικά - ηµιουργία τυρβώδους ροής και κυκλοφορία αέρα στην υπήνεµη πλευρά σε µια κοιλότητα (στρόβιλος) Πεδίο ροής ανέµου γύρω από ένα κτίριο: Εξάρτηση από τη µορφή του κτιρίου και την κατεύθυνση του ανέµου ιαφυγή των ρύπων από την κοιλότητα µόνο λόγω τυρβώδους διάχυσης Αύξηση των συγκεντρώσεων στο έδαφος Μείωση ύψους του θυσάνου Μείξη θυσάνου µε τον αέρα του περιβάλλοντος και µείωση της άνωσης Μελέτες από µοντέλα: Η ύπαρξη στροβίλων από την παρουσία των κτιρίων είναι υπεύθυνη για το 90% των µέγιστων συγκεντρώσεων

11 Επίδραση καµινάδας Πεδίο ροής ανέµου γύρω από µία χαµηλή καµινάδα Στρόβιλος (κοιλότητα) Υπήνεµη πλευρά: Σχηµατισµός κοιλότητας Επιστροφή τµήµατος του θυσάνου στην πίσω πλευρά Εµπειρικός κανόνας: h = 2.5 H b h:ύψοςκαµινάδας H b : ύψοςκτιρίου Αν h 2.5 H b, µπορείναυπάρξειµόνοκάθοδοςθυσάνουλόγωτης αεροδυναµικής της καµινάδας

12 Ύψος θυσάνου λόγω κατωρεύµατος καµινάδας h ' h h' = h v s 1.5u h' = h + 2d[(v s /u)-1.5] v s <1.5u v s :ταχύτηταεξόδουτωναερίων (ms -1 ) d: εσωτερική διάµετρος της κορυφής της καµινάδας (m). u: ταχύτητα ανέµου στο ύψος της καµινάδας Είναι δυνατόν µια καµινάδα κάποιες φορές να παρουσιάζει κατώρευµα και κάποιες άλλες όχι και γιατί? Ο υποδιπλασιασµός της διαµέτρου της καµινάδας τι επίδραση θα είχε στην κάθοδο του θυσάνου αν v s /u=σταθερό & v s /u<1.5?

13 Ανύψωση θυσάνου 3 στάδια της ανύψωσης i)έλεγχος ανύψωσης από την αρχική ροή ορµής ii)έλεγχος ανύψωση από την αρχική ροή άνωσης iii)έλεγχος ανύψωσης από την ατµοσφαιρική κατάσταση ευστάθειας και την τύρβη Κατά την ανύψωση του θυσάνου αναπτύσσονται φαινόµενα τριβής µε τον περιβάλλοντα αέρα και αέρας εισρέει πλευρικά µε αποτέλεσµα τη µείωση της θερµοκρασίας των αερίων του θυσάνου Τερµατισµός της ανύψωσης του θυσάνου όταν µειώνεται η θερµοκρασιακή διαφορά ανάµεσα στα αέρια εκποµπής και στο περιβάλλον Επίδραση ανύψωσης ορµής Χρόνοςδράσης ~ s Συνήθως δευτερεύουσας σηµασίας σε σύγκριση µε την θερµική ανύψωση και συνήθως παραλείπεται όταν η ανύψωση ελέγχεται κυρίως από την αρχική ροή άνωσης.

14 Εµπειρικός κανόνας για την εύρεση του σηµαντικότερου είδους ανύψωσης Αν η θερµοκρασία των αερίων υπερβαίνει αυτή του αέρα κατά K τότε η θερµική ανύψωση είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη λόγω της ορµής. Τ=Τ s -T T s : Θερµοκρασίαεξόδουτωναερίων (K) Τ: Θερµοκρασία του περιβάλλοντα αέρα (K) ( Τ) c : Κρίσιµη διαφορά θερµοκρασίας Αν Τ ( Τ) c Επικράτηση της θερµικής ανύψωσης Ηµιεµπειρικές σχέσεις για τον υπολογισµό του τελικού ύψους του θυσάνου. Ισχύουν για κάποια απόσταση από την πηγή Γενική µορφή σχέσεων: a b c h= KQh x u Κ: σταθερά που εξαρτάται από τις µεταβλητές που επιδρούν στην ανύψωση Q h : ρυθµός εκποµπής θερµότητας x: απόσταση από πηγή u: ταχύτητα ανέµου a, b, c: θεωρητικές ή πειραµατικές τιµές a=1/3, b=2/3 c=-1

15 Φυσικοί παράµετροι επίδρασης στην ανύψωση του θυσάνου F=gv s d 2 (Τ s -T)/4T s Παράµετρος καµινάδαςm 4 s -3 s=g/t θ/ z Παράµετρος ευστάθειαςs -2 u Ταχύτητα ανέµουms -1 u* Ταχύτητα τριβής στο οριακό στρώµαms -1 s>0 ευστάθεια s <0 αστάθεια g:επιτάχυνσητηςβαρύτητας (ms -2 ) v s :ταχύτηταεξόδουτωναερίων d: εσωτερική διάµετρος καµινάδας T s : Θερµοκρασίαεξόδουτωναερίων (K) Τ: Θερµοκρασία του περιβάλλοντα αέρα (K) θ/ z η βαθµίδα της δυναµικής θερµοκρασίας (K/m) θ T = z z +Γ Τ/ z: βαθµίδα της θερµοκρασίας (K/m) Γ: ξηρή αδιαβατική θερµοβαθµίδα (Γ= Κ/m).

16 Μοντέλα: Χρήση παραµέτρων καµινάδας & ευστάθειας, ταχύτητα ανέµου Ατµοσφαιρική τύρβη αµελητέα Απαίτηση δεδοµένων για Στοιχείαγιατηνκαµινάδα d, v s, T s Επικρατούσες ατµοσφαιρικές συνθήκες Τ, u, θ/ z Αποτέλεσµα του µοντέλου: Ανύψωση του θυσάνου h Τελικό ύψος θυσάνου Η H = h' + h Η: ενεργό ύψος της καµινάδας (m), h : ύψος της καµινάδας, διορθωµένο για την επίδραση του κατωρεύµατος (m), h: Aνύψωση του θυσάνου (m). Η =Η(x) Eυσταθείς συνθήκες Eύκολα ορισµός τελικού ύψους Ασταθείς συνθήκες & ουδέτερης στρωµάτωσης ύσκολα ορισµός τελικού ύψους

17 Συνθήκες αστάθειας ή ουδέτερης στρωµάτωσης Κρίσιµη διαφορά θερµοκρασίας ( Τ) c = v 1/3 s T s /d 2/3 F<55 m 4 s -3 ( Τ) c = v 2/3 s T s /d 1/3 F 55 m 4 s -3 Θερµική ανύψωση θυσάνου Τ ( Τ) c Tελικό ύψος του θυσάνου: H = h' F 3/4 /u F<55 m 4 s -3 H = h' F 3/5 /u F 55 m 4 s -3 Οριζόντια απόσταση x f (m) στην οποία ο θύσανος φτάνει στο τελικό ύψος Η x f = 49 F 5/8 F<55 m 4 s -3 x f = 119 F 2/5 F 55 m 4 s -3 u: Ταχύτητα ανέµου στο ύψος της καµινάδας

18 Ανύψωση ορµής θυσάνου Τ < ( Τ) c Tελικό ύψος του θυσάνου: H = h' + 3dv s /u Οριζόντια απόσταση x f (m) στην οποία ο θύσανος φτάνει στο τελικό ύψος Η x f = 0

19 Συνθήκες αστάθειας ή ουδέτερης στρωµάτωσης Παράµετρος καµινάδας F (m 4 s -3 ) ( Τ) c (K) Είδος ανύψωσης Tελικό ύψος H (m) Aπόσταση x f (m) < v s 1/3 T s /d 2/3 Άνωσης h' F 3/4 /u 49 F 5/8 Oρµής h' + 3dv s /u v s 2/3 T s /d 1/3 Άνωσης Oρµής h' F 3/5 /u h' + 3dv s /u 119 F 2/5 0

20 Συνθήκες ευστάθειας

21 Συνθήκες ευστάθειας Κρίσιµη διαφορά θερµοκρασίας ( Τ) c = v s T s s 1/2 Θερµική ανύψωση θυσάνου Τ ( Τ) c Kεκαµµένος θύσανος (ύπαρξη ανέµου) Tελικό ύψος H = h' + 2.6[F/(us)] 1/3 (Α) Οριζόντια απόσταση x f (m) στην οποία ο θύσανος φτάνει στο τελικό ύψος Η x f = us -1/2 Kατακόρυφοςθύσανος (u < 1ms -1 ) Tελικό ύψος H = h' + 4F 1/4 s -3/8 x f = 0 Σε συνθήκες ευστάθειας το ενεργό ύψος εκποµπής είναι η χαµηλότερη τιµή από (Α) & (Β) (Β)

22 Ανύψωση ορµής θυσάνου Τ < ( Τ) c Tελικό ύψος του θυσάνου: H = h' + 1.5[v s2 d 2 T/(4T s u)] 1/3 s -1/6 Οριζόντια απόσταση x f (m) στην οποία ο θύσανος φτάνει στο τελικό ύψος Η x f = 0 Παράµετρος ευστάθειας s=g/t( Τ/ z+γ) Κλάση ευστάθειας E Τ/ z+γ 0.02 K m -1 Κλάση ευστάθειας F Τ/ z+γ K m -1

23 Συνθήκες ευστάθειας Είδος θυσσάνου ( Τ) c (K) Είδος ανύψωσης Tελικό ύψος H (m) Aπόσταση x f (m) Κατακόρυφος (u< 1m/s) Κεκαµµένος (u 1m/s) v s T s s 1/2 Άνωσης h' + 4F 1/4 s -3/8 0 Ορµής h' + 1.5[v s 2 d 2 T/(4T s u)] 1/3 s -1/6 0 Άνωσης h' + 2.6[F/(us)] 1/ us -1/2 Ορµής h' + 1.5[v s 2 d 2 T/(4T s u)] 1/3 s -1/6 0

24 Σταδιακή ανύψωση Καλή χωρική ανάλυση υπολογισµός σταδιακής ανύψωσης Όλες οι συνθήκες ευστάθειας Ύψος θυσάνου σε απόσταση x από την πηγή H(x) = h' F 1/3 x 2/3 u -1 x<x f xm Αν H(x) > Η για x r <x f η σχέση ισχύει µέχρι x<x r!! Χρήση της σχέσης µόνο για την περίπτωση της θερµικής ανύψωσης

25 Υ ολογισµός του ύψους του θυσάνου ΑΣΤΑΘΕΙΑ Ή ΟΥ ΕΤΕΡΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ Παράµετρος καµινάδας F (m 4 s -3 ) ( Τ) c (K) Είδος ανύψωσης Tελικό ύψος H (m) Aπόσταση x f (m) Σταδιακή ανύψωση (x<x f ) (m) Τ Τ c h' F 3/4 /u 49 F 5/8 h' F 1/3 x 2/3 u -1 < v s 1/3 T s /d 2/3 Τ< Τ c h' + 3dv s /u 0 - Τ Τ c h' F 3/5 /u 119 F 2/5 h' F 1/3 x 2/3 u v s 2/3 T s /d 1/3 Τ< Τ c h' + 3dv s /u 0 - ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ Είδος θυσσάνου ( Τ) c (K) Αιτία ανύψωσης Tελικό ύψος H (m) Aπόσταση x f (m) Σταδιακή ανύψωση (x<x f ) (m) Κατακόρυφος (u< 1m/s) Κεκαµµένος (u 1m/s) v s T s s 1/2 Τ Τ c h' + 4F 1/4 s -3/8 0 - Τ< Τ c h'+1.5[v 2 s d 2 T/(4T s u)] 1/3 s -1/6 0 - Τ Τ c h' + 2.6[F/(us)] 1/ us -1/2 h' F 1/3 x 2/3 u -1 Τ< Τ c h'+1.5[v 2 s d 2 T/(4T s u)] 1/3 s -1/6 0 -

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ Μαρία Μαρασίνου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκτίμηση της έκθεσης πεζών σε αέρια σωματιδιακή ρύπανση (PM 10, PM 2.5, PM 1 ) σε οδούς πυκνής κυκλοφορίας σε περιοχή κατοικιών της Αθήνας»

«Εκτίμηση της έκθεσης πεζών σε αέρια σωματιδιακή ρύπανση (PM 10, PM 2.5, PM 1 ) σε οδούς πυκνής κυκλοφορίας σε περιοχή κατοικιών της Αθήνας» ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA TQM - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΕΜΠΣ.ΔΕ-ΔΟΠ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΝΕΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΝΕΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΝΕΦΩΝ Στο προηγούµενο κεφάλαιο εξετάσαµε την συµπύκνωση των υδρατµών λόγω αδιαβατικής ανόδου µιας αέριας µάζας και πως αυτό σχετίζεται µε την ατµοσφαιρική ευστάθεια. Ο σχηµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΣΧΟΛΗ Σ. Τ. Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία με θέμα:

Α. Τ. Ε. Ι ΣΧΟΛΗ Σ. Τ. Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία με θέμα: Α. Τ. Ε. Ι ΣΧΟΛΗ Σ. Τ. Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Χ ω ρ ο τ α ξ ι κ ή μ ε λ έ τ η Α ι ο λ ι κ ο ύ Π ά ρ κ ο υ» Όνομα Φοιτητή: ΛΙΛΙΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.:2387 Εισηγήτρια : ΚΑΡΓΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Πειραματική διερεύνηση κατακόρυφων φλεβών αρνητικής άνωσης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Προσομοίωση της διασποράς αέριων ρύπων λέβητα κεντρικής θέρμανσης γύρω από κτήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Διπλωματική Εργασία. Προσομοίωση της διασποράς αέριων ρύπων λέβητα κεντρικής θέρμανσης γύρω από κτήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Προσομοίωση της διασποράς αέριων ρύπων λέβητα κεντρικής θέρμανσης γύρω από κτήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης. Κιτσάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 2004

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ Τί είναι Καύση Καύση µπορούµε να ονοµάσουµε κάθε εξώθερµη χηµική αντίδραση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Προσομοίωση και μελέτη υβριδικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ ΜΙΓΜΑ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΑΤΜΟΣΦ. ΑΕΡΑ. Νόμος των τελείων αερίων (καλή προσέγγιση για τον ατμοσφαιρικό αέρα)

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ ΜΙΓΜΑ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΑΤΜΟΣΦ. ΑΕΡΑ. Νόμος των τελείων αερίων (καλή προσέγγιση για τον ατμοσφαιρικό αέρα) ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ ΜΙΓΜΑ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΑΤΜΟΣΦ. ΑΕΡΑ Νόμος των τελείων αερίων (καλή προσέγγιση για τον ατμοσφαιρικό αέρα) (μέσο) μοριακό βάρος ατμοσφ. αέρα σταθερά ατμοσφ. αέρα ΚαταστατικήΕξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ-ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ-ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ-ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η έρευνα έχει δείξει ότι δεν υπάρχει σαφές και καθορισμένο ανώτατο όριο της ατμόσφαιρας του πλανήτη μας. Τα ανώτατο αυτό όριο θα πρέπει να είναι, φυσικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Πέτρος Κατσαφάδος Ηλίας Μαυροματίδης Αθήνα 2010 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ... 3 1.2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 1.3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Καυσαέρια από τις μετακινήσεις των φορτηγών και των μηχανημάτων κατασκευής στο χώρο του έργου

Καυσαέρια από τις μετακινήσεις των φορτηγών και των μηχανημάτων κατασκευής στο χώρο του έργου Αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Για την αξιολόγηση της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από σκόνη θα γίνει σύγκριση των μέγιστων τιμών 24ώρου που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα με τις οριακές τιμές σκόνης όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Πρόδρομου Ζάνη Επίκουρου Καθηγητή Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Κάραλης Γεώργιος, «Παράρτημα B. Βασικές γνώσεις Αιολικής Ενέργειας» Ακαδημία Ενέργειας, 2013

Κάραλης Γεώργιος, «Παράρτημα B. Βασικές γνώσεις Αιολικής Ενέργειας» Ακαδημία Ενέργειας, 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ B. ΒΑΣΙΚΈΣ ΓΝΏΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ... 2 ΠΕΡΊΛΗΨΗ... 2 1 ΔΥΝΑΜΙΚΌ ΑΙΟΛΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ... 3 1.1 Ο ΆΝΕΜΟΣ... 3 1.2 ΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΌ ΟΡΙΑΚΌ ΣΤΡΏΜΑ... 5 1.3 ΜΕΤΑΒΟΛΉ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη χρήση. Χαρτών Αστάθειας. Oscar van der Velde. www.lightningwizard.com. Τελευταία ενημέρωση: 27 του Αυγούστου 2007

Οδηγός για τη χρήση. Χαρτών Αστάθειας. Oscar van der Velde. www.lightningwizard.com. Τελευταία ενημέρωση: 27 του Αυγούστου 2007 Οδηγός για τη χρήση Χαρτών Αστάθειας Oscar van der Velde www.lightningwizard.com Τελευταία ενημέρωση: 27 του Αυγούστου 2007 Μετάφραση: Σταύρος Ντάφης, Αύγουστος 2012 Η αναπαραγωγή του παρόντος εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ 2. 1. Διάδοση της θερμότητας Σύμφωνα με τον ορισμό της, θερμότητα είναι η ενέργεια που μεταβιβάζεται από ένα σώμα σε ένα άλλο μόνο λόγω διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ Δημήτρης Ζιακόπουλος και Παρασκευή - Βιβιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Αλκιβιάδη Μπάη Δημήτρη Μελά Δημήτρη Μπαλή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: EIΣΑΓΩΓΗ...1-5

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ: ΨΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΥΣΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 1.1 Σύνθεση της γήινης ατμόσφαιρας Η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Μ.: 23249 Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Άνεμος που δε μποδίζει, άφησε τον κι ας σφυρίζει Παροιμία

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα ΞΗ-14. Αδιαβατική λειτουργία ατµοσφαιρικού ξηραντήρα θαλάµου µε και χωρίς ενδιάµεση θέρµανση

Σχήµα ΞΗ-14. Αδιαβατική λειτουργία ατµοσφαιρικού ξηραντήρα θαλάµου µε και χωρίς ενδιάµεση θέρµανση υψηλότερη θερµοκρασία ξηρού βολβού του εισερχόµενου αέρα κατά την περίοδο σταθερού ρυθµού και µια χαµηλότερη θερµοκρασία κατά την περίοδο ελαττούµενου ρυθµού. Αυτοί ειδικά οι ξηραντήρες χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Υγροποίηση Φυσικού Αερίου

Κεφάλαιο 4. Υγροποίηση Φυσικού Αερίου Κεφάλαιο 4 Υγροποίηση Φυσικού Αερίου 4.1 Εισαγωγή Ο κύριος λόγος για το την υγροποίηση του φυσικού αερίου είναι η κατά 600 φορές µείωση του όγκου λόγω της αλλαγής φάσης (αέριο σε υγρό). Στη φυσικά επικρατούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΕΧΩΝ, ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Κ ΣΤΡΩΤΗΣ, ΤΥΡΒΩΔΗΣ ΡΟΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΕΧΩΝ, ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Κ ΣΤΡΩΤΗΣ, ΤΥΡΒΩΔΗΣ ΡΟΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΕΧΩΝ, ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Κ ΣΤΡΩΤΗΣ, ΤΥΡΒΩΔΗΣ ΡΟΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: κ. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Πρόχειρες Σημειώσεις. Ν. Ανδρίτσος και Β. Μποντόζογλου

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Πρόχειρες Σημειώσεις. Ν. Ανδρίτσος και Β. Μποντόζογλου Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πρόχειρες Σημειώσεις Ν. Ανδρίτσος και Β. Μποντόζογλου Βόλος, Μάρτιος 2012 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1 Εισαγωγικά Η διφασική και γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα