Η χρήση των σχολικών ιστοσελίδων από τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου. Πανάου Μάριος Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η χρήση των σχολικών ιστοσελίδων από τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου. Πανάου Μάριος Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου"

Transcript

1 Η χρήση των σχολικών ιστοσελίδων από τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου Πανάου Μάριος Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Τα σχολεία του τόπου μας έχουν τη δυνατότητα, τα τελευταία χρόνια, να δημιουργήσουν τη δική τους ιστοσελίδα. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία γύρω από το θέμα αυτό δείχνει ότι οι σχολικές ιστοσελίδες μπορούν να έχουν ρόλο ενημερωτικό, επικοινωνιακό και μαθησιακό. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μια έρευνα που έγινε με σκοπό να διαπιστωθεί πόσα δημοτικά σχολεία του τόπου μας έχουν δημιουργήσει τη δική τους ιστοσελίδα και τι ρόλο επιτελούν οι υπάρχουσες ιστοσελίδες των δημοτικών μας σχολείων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι μικρό το ποσοστό των σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο που έχει δημιουργήσει ιστοσελίδα. Ταυτόχρονα, η χρήση των υπάρχουσων ιστοσελίδων περιορίζεται κυρίως στην εξυπηρέτηση ενημερωτικών σκοπών. Ο συγγραφέας, μέσα από τη συζήτηση των αποτελεσμάτων, διατυπώνει ορισμένες υποθέσεις για την ύπαρξη της κατάστασης αυτής, οι οποίες μπορεί ν αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω έρευνα και διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας γύρω από το θέμα αυτό. Εισαγωγή Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχουν ολοένα και μεγαλύτερη επίδραση στο χώρο της εκπαίδευσης με διάφορους τρόπους (Kozma, 2003). Ένα παράδειγμα, που αποτελεί και το αντικείμενο του παρόντος άρθρου, που δείχνει αυτή τη διείσδυση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι οι σχολικές ιστοσελίδες. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού παρέχει τα τελευταία χρόνια, δωρεάν χώρο στο διαδίκτυο για να δημιουργήσουν τα σχολεία μας τις δικές τους ιστοσελίδες. Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ότι οι ΤΠΕ γενικότερα και οι σχολικές ιστοσελίδες ειδικότερα, έχουν τη δυνατότητα ν ανοίξουν διόδους επικοινωνίας ανάμεσα στα σχολεία και τις τοπικές κοινότητες, τους γονείς και το σπίτι (Passey, 2000). Κάτι τέτοιο αναμένεται να έχει σοβαρές ωφέλειες προς τη μάθηση (Department for Education and Skills, 2007). Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα μέσα από αυτές να προσφέρουν επιπρόσθετο υλικό και καθοδήγηση προς τους γονείς και τα παιδιά, χρησιμοποιώντας μορφές σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, έτσι ώστε να υποστηρίξουν την κατ οίκον εργασία ανταποκρινόμενοι προς τους ρυθμούς, τα ενδιαφέροντα, τα στυλ μάθησης και τις ανάγκες του κάθε μαθητή ενώ ταυτόχρονα οι γονείς έχουν τη δυνατότητα, μέσα από τις σχολικές ιστοσελίδες, να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους (Lewin, Mavers & Somekh, 2003). Με τους τρόπους αυτούς αναμένεται οι σχολικές ιστοσελίδες να λειτουργήσουν ουσιαστικά ως εικονικά περιβάλλοντα μάθησης μέσα στα οποία θα μπορεί να υπάρχει συνεχής αλληλεπίδραση ανάμεσα σ εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς με σκοπό την καλυτέρευση της ποιότητας της μάθησης. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 904

2 Σε ποιο βαθμό όμως γίνεται μια τέτοια χρήση των σχολικών ιστοσελίδων, από τα δημοτικά σχολεία του τόπου μας; Αυτό είναι το κυριότερο ερώτημα με το οποίο ασχολείται η έρευνα που παρουσιάζεται σ αυτό το άρθρο. Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετήσει το βαθμό και τους τρόπους με τους οποίους γίνεται χρήση των σχολικών ιστοσελίδων από τα σχολεία μας, διαμορφώνοντας έτσι μια γενική εικόνα γύρω από τη χρήση αυτής της εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαίδευσή μας αλλά και δίνοντάς μας ιδέες, όσο είναι αυτό δυνατόν, ως προς το πώς μπορεί να γίνει μια τέτοια εφαρμογή. Με βάση το σκοπό της έρευνας, όπως αυτός έχει εκφραστεί στην προηγούμενη παράγραφο, τα συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία καλείται η έρευνα αυτή να απαντήσει είναι τα ακόλουθα: Τι μέρος των σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης του τόπου μας έχουν δημιουργήσει και συντηρούν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο; Πόσα είναι αυτά με πραγματικούς αριθμούς; Με ποιους τρόπους χρησιμοποιούνται οι ιστοσελίδες αυτές από τα σχολεία μας; Αναγκαιότητα της έρευνας Η έρευνα που περιγράφεται είναι σημαντική και αναγκαία. Αναγκαία επειδή είναι αποδεκτό ότι οι ΤΠΕ μπορούν να βοηθήσουν στη μάθηση αν χρησιμοποιηθούν κατάλληλα κι επειδή η σημερινή εποχή επιβάλλει τη χρήση των ΤΠΕ και τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου της εκπαίδευσης μας. Αναγκαία επειδή οι σχολικές ιστοσελίδες αποτελούν ήδη ένα εργαλείο, μια εφαρμογή των ΤΠΕ που έχουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί στη διάθεσή μας, και αυτή η έρευνα μπορεί να μας δώσει ιδέες ως προς το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το εργαλείο αυτό. Επίσης, η έρευνα αυτή είναι σημαντική επειδή υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες για το θέμα αυτό στον κυπριακό χώρο, οπότε η έρευνα αυτή θα θέσει τις βάσεις για τη διαμόρφωση μιας κατάλληλης εικόνας της κατάστασης που επικρατεί στον τόπο μας γύρω από το θέμα της αξιοποίησης των σχολικών ιστοσελίδων από τα σχολεία μας και γενικά της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευσή μας. Μεθοδολογία Πληθυσμός και δείγμα Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείται ουσιαστικά από όλα τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου (σύνολο σχολείων: 347), με την προσοχή να επικεντρώνεται σ εκείνα τα οποία διατηρούν σχολική ιστοσελίδα (σύνολο σχολείων: 100). Ο ερευνητής αποφάσισε όπως μελετήσει όλες τις ιστοσελίδες των δημοτικών σχολείων που χρησιμοποιούν το διαθέσιμο χώρο στο διαδίκτυο, που προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με τη CYTANET, για το σκοπό αυτό. Οι διευθύνσεις των ιστοσελίδων όλων των σχολείων που χρησιμοποιούν αυτό το δωρεάν χώρο στο διαδίκτυο είναι όλες συγκεντρωμένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 905

3 Αν το σύνολο των διαθέσιμων ιστοσελίδων που βρίσκονται εκεί, αποτελούν και το γενικό σύνολο των ιστοσελίδων που έχουν δημιουργηθεί από τα σχολεία μας, τότε ουσιαστικά το δείγμα της έρευνας θα είναι ισοδύναμο με ολόκληρο τον πληθυσμό. Είναι ωστόσο δυνατόν ένας αριθμός σχολείων ή μεμονωμένων εκπαιδευτικών, να μην έχουν αξιοποιήσει τη δυνατότητα αυτή που τους προσφέρεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού κι αντιθέτως να έχουν δημιουργήσει τις δικές τους ιστοσελίδες σε ιδιωτικό χώρο στο διαδίκτυο. Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες είναι η ευκολία στη διεξαγωγή της έρευνας και τη συλλογή των δεδομένων. Οι υπό έρευνα ιστοσελίδες βρίσκονται συγκεκριμένες στον ίδιο χώρο του διαδικτύου και δε χρειάζεται οποιαδήποτε περαιτέρω έρευνα για να βρεθούν. Εξάλλου, αποτελούν οι ιστοσελίδες αυτές τη συντριπτική πλειοψηφία των υπάρχουσων ιστοσελίδων οπότε κι αν ακόμη δεν αντιστοιχούν με ολόκληρο τον πληθυσμό, αποτελούν ένα πολύ μεγάλο (και άρα αντιπροσωπευτικό) δείγμα. Εργαλείο έρευνας Για τη διεξαγωγή της έρευνας και τη συλλογή των δεδομένων, είχε ετοιμαστεί ένα φύλλο παρατήρησης το οποίο παρουσιάζεται στο τέλος του άρθρου, στο οποίο ο ερευνητής συμπλήρωνε για κάθε ιστοσελίδα σχολείου που παρατηρούσε, δεδομένες πληροφορίες. Αυτό το φύλλο παρατήρησης είναι στην αρχική μορφή του και βασίζεται σε εκ των προτέρων μελέτη ενός μικρού αριθμού ιστοσελίδων (5 ιστοσελίδες: από 2 αγγλόφωνα δημοτικά σχολεία, 1 ελληνικό δημοτικό σχολείο, 1 αγγλόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης και ένα κυπριακό δημοτικό σχολείο) από τον ερευνητή και διαπίστωση κάποιων βασικών στοιχείων που περιέχουν οι σχολικές ιστοσελίδες. Κατά τη διάρκεια της έρευνας αυτό το φύλλο παρατήρησης δεν έμεινε στην αρχική του μορφή, αλλά διαμορφώθηκε κατάλληλα έτσι ώστε να συμπεριλάβει νέα στοιχεία που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της μελέτης των ιστοσελίδων. Διαδικασία έρευνας Οι ιστοσελίδες μελετήθηκαν από τον ερευνητή την περίοδο 15/03/2008 μέχρι 18/04/2008. Καταγράφηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας με βάση το φύλλο παρατήρησης που είχε εκπονηθεί, ενώ στην πορεία είχαν προστεθεί ακόμη δύο στοιχεία τα οποία τύγχαναν παρατήρησης; 1) πληροφορίες για το σύνδεσμο γονέων και 2) ύπαρξη ιστοσελίδας στην αγγλική γλώσσα. Αρχικά, καταμετρήθηκαν τα σχολεία τα οποία διαθέτουν ιστοσελίδα. Στη συνέχεια, ο ερευνητής προσπάθησε να διαπιστώσει ποια από τα σχολεία αυτά είχαν ανανεωθεί μέσα στη σχολική χρονιά που διανύουμε ( ). Σε αρκετές περιπτώσεις δεν ήταν καταγεγραμμένη η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης στην αρχική σελίδα μιας ιστοσελίδας, κι έτσι ο ερευνητής έψαχνε να βρει στοιχεία που να δείχνουν πότε ανανεώθηκε η ιστοσελίδα αυτή, από τις υπόλοιπες συνδέσεις της ιστοσελίδας αυτής. Έτσι, αν π.χ. μια ιστοσελίδα δεν είχε τελευταία ημερομηνία ανανέωσης στην αρχική της σελίδα, αλλά οι «ανακοινώσεις» της ιστοσελίδας αυτής ήταν της περιόδου , μπορούσε απ αυτό να καταλάβει κάποιος ότι μια τέτοια ιστοσελίδα δεν είχε ανανεωθεί φέτος. Πολλές από τις υπάρχουσες ιστοσελίδες δεν είχαν ανανεωθεί μέσα στην παρούσα σχολική χρονιά. Πολλά από τα στοιχεία των ιστοσελίδων αυτών δεν είχαν καταγραφεί λοιπόν, γιατί αφορούσαν περασμένα χρόνια. Τέτοια στοιχεία αφορούν τη 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 906

4 λειτουργία του σχολείου, τα προγράμματα στα οποία συμμετέχει το σχολείο, τις εργασίες των παιδιών, τις δραστηριότητες του σχολείου και τις ανακοινώσεις που εξέδιδε, και πληροφορίες για το σύνδεσμο γονέων. Αντιθέτως, σε τέτοιες ιστοσελίδες καταγράφονταν στοιχεία όπως το ιστορικό του σχολείου, πληροφορίες για επικοινωνία με το σχολείο, οι χρήσιμες συνδέσεις που μπορεί να διέθετε η ιστοσελίδα ή το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, το οποίο μπορεί να ήταν διαθέσιμο εκεί, στοιχεία τα οποία δεν επηρεάζονται από τη σχολική χρονιά την οποία διανύουμε. Περισσότερες πληροφορίες για το καθένα από τα πιο πάνω στοιχεία μπορεί να βρει κάποιος στο φύλλο παρατήρησης που βρίσκεται στο τέλος του άρθρου. Αφού έγινε η μελέτη των ιστοσελίδων και η καταγραφή των στοιχείων τους από τον ερευνητή ζητήθηκε, για σκοπούς εγκυρότητας της έρευνας, η εκ νέου καταγραφή των στοιχείων 30 σχολείων που διαθέτουν ιστοσελίδα, από ανεξάρτητο παρατηρητή το διήμερο 29/4/ /4/2008. Τα αποτελέσματα που είχαν καταγραφεί για δεύτερη φορά, συμφωνούσαν με τα αποτελέσματα του ερευνητή. Ηθική Για σκοπούς διατήρησης της ανωνυμίας των συμμετεχόντων δεν αναφέρθηκαν στην παρουσίαση αυτή τα σχολεία που μελετήθηκαν έτσι ώστε να καταρτιστεί το φύλλο παρατήρησης. Επίσης, δεν πρόκειται να αναφερθούν ονόματα σχολείων κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 71% 29% Δημοτικά σχολεία με ιστοσελίδα Δημοτικά σχολεία χωρίς ιστοσελίδα Σχεδιάγραμμα 1: Τι μέρος των δημοτικών σχολείων της Κύπρου έχουν ιστοσελίδα; Όπως φαίνεται και από την πιο πάνω κυκλική γραφική παράσταση, τα δημοτικά σχολεία του τόπου μας τα οποία διαθέτουν ιστοσελίδα αποτελούν ακόμη τη μειονότητα του συνόλου των δημοτικών σχολείων μας. Συνολικά, μόλις 29% των δημοτικών σχολείων μας, ή διαφορετικά 100 σχολεία σε σύνολο 347, διαθέτουν ιστοσελίδα. Από τα σχολεία τώρα που διαθέτουν ιστοσελίδα, μόνο 54 σχολεία από τα 100 ανανέωσαν την ιστοσελίδα τους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς που διανύουμε, όπως δείχνει και το σχεδιάγραμμα o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 907

5 Προηγούμενα χρόνια Σχεδιάγραμμα 2: Πόσες από τις ιστοσελίδες αυτές ανανεώθηκαν την τρέχουσα σχολική χρονιά; Μελετώντας τώρα τα στοιχεία που περιέχουν οι ιστοσελίδες των σχολείων, βλέπουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων που έχουν ιστοσελίδα παραθέτουν σ αυτές πληροφορίες για περαιτέρω επικοινωνία με το σχολείο, όπως διεύθυνση, τηλέφωνο/τηλεομοιότυπο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (91). Σχεδόν τα μισά σχολεία έχουν επίσης πληροφορίες για το ιστορικό του σχολείου (45) ενώ αρκετά είναι και τα σχολεία που διαθέτουν χρήσιμες συνδέσεις προς εκπαιδευτικούς φορείς ή προς ιστοσελίδες που περιέχουν υλικό κατάλληλο για την εκπαίδευση (49). Από την άλλη πλευρά, ελάχιστα είναι τα σχολεία τα οποία έχουν διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (6). Τα περισσότερα από τα σχολεία που ανανέωσαν φέτος την ιστοσελίδα τους (54), διαθέτουν πληροφορίες σ αυτή για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου (39), για δραστηριότητες που γίνονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και σχετικές ανακοινώσεις (40) ενώ παραθέτουν και δείγματα των εργασιών των παιδιών (40). Παράλληλα, τα περισσότερα από τα σχολεία που ανανέωσαν την ιστοσελίδα τους την παρούσα σχολική χρονιά, έχουν πληροφορίες για τα προγράμματα στα οποία συμμετέχει το σχολείο (38). Ωστόσο, ελάχιστα είναι τα σχολεία τα οποία διαθέτουν μέρος ή ολόκληρη την ιστοσελίδα τους μεταφρασμένη και στην αγγλική γλώσσα (8), κάτι το οποίο θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο π.χ. σε περίπτωση συνεργασίας του σχολείου μ ένα σχολείο άλλης χώρας ή για ενημέρωση γονιών που δε μιλούν την ελληνική γλώσσα. Επίσης, σχετικά λίγα είναι τα σχολεία τα οποία παρέχουν πληροφορίες για το σύνδεσμο γονέων του σχολείου (18), σχετικές με το ποια είναι τα μέλη του συνδέσμου γονέων κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, πώς μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος μαζί τους αλλά και ποιες δραστηριότητες προετοιμάζει ο ίδιος ο σύνδεσμος. Σε καμιά ιστοσελίδα δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί τις χρησιμοποιούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να προσφέρουν καθοδήγηση προς τα παιδιά και τους γονείς τους. Παράλληλα, κανένα δημοτικό σχολείο δε διαθέτει στην ιστοσελίδα του μέσα σύγχρονης ή ασύγχρονης επικοινωνίας που να διεξάγεται στην ίδια την ιστοσελίδα όπως π.χ. chat ή discussion boards. Όλα τα προαναφερθέντα δεδομένα φαίνονται συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα: 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 908

6 Σύνολο σχολείων 347 Λειτουργία σχολείου κατά το Σχολεία με ιστοσελίδα 100 Δραστηριότητες κατά το Ανανέωση ιστοσελίδας το Εργασίες παιδιών κατά το Ιστορικό σχολείου 45 Προγράμματα στα οποία συμμετέχει το σχολείο το Πληροφορίες για επικοινωνία 91 Πληροφορίες για το σχολείο στην αγγλική γλώσσα 38 8 Χρήσιμες συνδέσεις 49 Καθοδήγηση από εκπαιδευτικούς - Εκπαιδευτικό υλικό από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 6 Chat/discussion boards - Συζήτηση αποτελεσμάτων Κοιτάζοντας τ αποτελέσματα της έρευνας, το πρώτο πράγμα που μπορεί να παρατηρήσει κανείς είναι ότι το ποσοστό των σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης που διαθέτουν ιστοσελίδα, σε σχέση με το σύνολο των σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης του τόπου μας, είναι πάρα πολύ μικρό (29%). Πού μπορεί να οφείλεται αυτό; Όλα τα σχολεία μας είναι ενωμένα με το διαδίκτυο και έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τη δική τους ιστοσελίδα χωρίς κάποια επιπρόσθετα έξοδα. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι Cuban, Kirkpatrick & Peck (2001), αυτή η δυνατότητα μπορεί να μην αξιοποιείται ακόμη από τους εκπαιδευτικούς στο βαθμό που πρέπει, επειδή μόλις τα τελευταία χρόνια έγινε αυτό δυνατό για τα σχολεία μας και μπορεί οι εκπαιδευτικοί να μην κατέχουν ακόμη τις αναγκαίες γνώσεις ώστε να κατασκευάσουν και να χρησιμοποιήσουν μια ιστοσελίδα. Πράγματι στο παρελθόν οι απόφοιτοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας του τόπου μας δεν τύγχαναν οποιασδήποτε επιμόρφωσης σχετικά με το πώς να κατασκευάζουν ιστοσελίδες! Παράλληλα, τα προγράμματα Π1 Π4 που προσφέρονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα πληροφορικής, επίσης δεν καλύπτουν το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια, οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέσα από το μάθημα της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, αποκτούν τέτοια γνώση. Επιπλέον, οι λειτουργοί του Κλιμακίου Πληροφορικής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού παρέχουν οποιαδήποτε βοήθεια τους ζητηθεί για το σκοπό αυτό. Ένας άλλος λόγος γι αυτή την περιορισμένη χρήση των σχολικών ιστοσελίδων μπορεί να είναι το ότι οι εκπαιδευτικοί μας ακόμη δεν έχουν πειστεί για τη 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 909

7 χρησιμότητά τους (Roblyer & Erlanger, 1999). Αυτή η άποψη αντανακλάται πράγματι κι από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι υπάρχουσες ιστοσελίδες, όπως αυτός σχολιάζεται παρακάτω παρόλο που οι εκπαιδευτικοί μας δηλώνουν ότι είναι υπέρ της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, διαβλέποντας πολλά πλεονεκτήματα από τη χρήση τους (European Commision, 2006) 1. Μπορούν φυσικά να γίνουν κι άλλες υποθέσεις για τα αποτελέσματα που παρατηρούνται. Η κατασκευή μιας ιστοσελίδας είναι μη υποχρεωτική για τα σχολεία μας. Δεν παρέχεται οποιοσδήποτε χρόνος ή οποιοδήποτε επίδομα στον ή στους εκπαιδευτικούς που θα ασχοληθούν με την κατασκευή της. Αντιθέτως, οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με την κατασκευή μιας ιστοσελίδας αναλώνουν αρκετό από τον ελεύθερό τους χρόνο για το θέμα αυτό. Ουσιαστικά, δεν υπάρχει κανένα απολύτως εξωτερικό κίνητρο που να ωθεί τους εκπαιδευτικούς στο να δημιουργήσουν μια ιστοσελίδα κι αυτό επαφίεται αποκλειστικά στην καλή θέληση που θα δείξουν οι ίδιοι. Συνεχίζοντας τη συζήτηση των αποτελεσμάτων, το δεύτερο σημείο στο οποίο αξίζει ν αναφερθούμε είναι το γεγονός ότι μόλις 54 σχολεία από τα 100 που έχουν ιστοσελίδα, ανανέωσαν την ιστοσελίδα τους μέσα στην τρέχουσα σχολική χρονιά. Ούτε το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ιστοσελίδα πρέπει να είναι συχνά ενημερωμένη έτσι ώστε να προσφέρει ικανοποιητικές πληροφορίες για το σχολείο στον επισκέπτη της. Και για τα αίτια του γεγονότος αυτού μπορούν να γίνουν διάφορες υποθέσεις. Το προσωπικό του κάθε δημοτικού σχολείου εδώ στην Κύπρο αλλάζει πολύ από τη μια χρονιά στην άλλη. Έτσι μπορεί ένα σχολείο που ήδη έχει ιστοσελίδα από την προηγούμενη χρονιά, να μην ενημερώνει κατάλληλα την ιστοσελίδα του και για το παρόν σχολικό έτος επειδή αυτός ο οποίος είχε υπό την επίβλεψή του την ιστοσελίδα εργάζεται πλέον σε άλλο σχολείο και δεν υπάρχει κανείς στο σχολείο εκείνο που να είναι πρόθυμος ή ικανός να συνεχίσει τη συντήρηση της ιστοσελίδας. Επίσης, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η ενασχόληση με μια σχολική ιστοσελίδα μπορεί να είναι κάτι ιδιαίτερα χρονοβόρο, αναγκάζοντας τον εκπαιδευτικό ν αφιερώνει τον ελεύθερό του χρόνο για κάτι τέτοιο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν οποιαδήποτε εξωτερικά κίνητρα προς τους εκπαιδευτικούς ενώ υπάρχει κόστος, η προθυμία για συντήρηση μιας υπάρχουσας σχολικής ιστοσελίδας επίσης είναι περιορισμένη. Η λεπτομερέστερη εξέταση του πώς χρησιμοποιούνται οι ιστοσελίδες από τα σχολεία μας, θα δώσει μια πληρέστερη εικόνα της όλης κατάστασης. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που περιλαμβάνουν οι ιστοσελίδες των δημοτικών μας σχολείων, γίνεται αντιληπτό ότι πρώτιστος σκοπός δημιουργίας τους είναι η ενημέρωση: ο επισκέπτης μιας ιστοσελίδας ενημερώνεται για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επικοινωνήσει με το σχολείο, το ιστορικό του, τον τρόπο λειτουργίας του, τα προγράμματα στα οποία συμμετέχει κ.ο.κ. Σε ορισμένες ιστοσελίδες αναφέρεται ότι έχουν ως σκοπό τους και την επιβράβευση/την παροχή κινήτρων στα παιδιά: στις ιστοσελίδες δημοσιεύονται εργασίες των παιδιών και αυτό δίνει ένα επιπλέον κίνητρο στα παιδιά για να δουλέψουν o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 910

8 Σε αρκετές περιπτώσεις πάλι (κάτι το οποίο εξηγεί και τη μη ανανέωση πολλών ιστοσελίδων) η όλη δημιουργία της σχολικής ιστοσελίδας φαίνεται ν αντιμετωπίζεται από τους εκπαιδευτικούς ως ένα είδος εργασίας που θα γίνει και θα τελειώσει, κάτι μη δυναμικό, μια βιτρίνα του σχολείου στον παγκόσμιο ιστό η οποία θα μείνει αμετάβλητη. Γι αυτό άλλωστε σε κάποιες σχολικές ιστοσελίδες, παρατηρήθηκαν μόνο στοιχεία που παραμένουν αμετάβλητα για αρκετά χρόνια: πληροφορίες για επικοινωνία με το σχολείο, ιστορικό σχολείου, χρήσιμες συνδέσεις. Το βέβαιο είναι ότι οι υπάρχουσες ιστοσελίδες των δημοτικών σχολείων του τόπου μας δε λειτουργούν ως «εικονικά περιβάλλοντα μάθησης», όπως οραματίζονται πολλοί «ειδικοί» για το θέμα αυτό σε χώρες του εξωτερικού. Κι αυτό επειδή για να μπορέσει μια σχολική ιστοσελίδα να παίξει αυτό το ρόλο, πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα στους επισκέπτες της, εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς ή άλλους να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το υλικό το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο εκεί, εργαζόμενοι και συνεργαζόμενοι, στην προσπάθεια παραγωγής και διαχείρισης της γνώσης. Αυτό, όπως παρατηρήθηκε στην παρούσα έρευνα για την ώρα δεν υφίσταται καθότι δεν προσφέρεται μέσα από κάποια ιστοσελίδα η δυνατότητα σύγχρονης ή ασύγχρονης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των επισκεπτών της, ούτε και προσφέρεται οποιαδήποτε μορφή καθοδήγησης ή υλικού από τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές και τους γονείς. Φυσικά η υπάρχουσα κατάσταση δεν ευνοεί τη δημιουργία τέτοιων εικονικών περιβάλλοντων μάθησης. Κατ αρχήν, ο διαθέσιμος χώρος (50MB) που προσφέρεται από τη CYTANET στα σχολεία μας, δεν είναι ικανοποιητικός για τη δημιουργία ιστοσελίδων που να παίζουν τέτοιο ρόλο. Επιπλέον, η απουσία οποιονδήποτε κινήτρων προς τους εκπαιδευτικούς, δεν ευνοεί τη συνεχή ενασχόλησή τους με ένα τέτοιο εικονικό περιβάλλον και την ικανοποιητική λειτουργία του. Ταυτόχρονα, η ελλειπής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών γύρω από το θέμα αυτό αλλά και το γεγονός ότι ακόμη δε δείχνουν να έχουν πειστεί για την ωφελιμότητα τέτοιων περιβάλλοντων, δεν ευνοεί τη δημιουργία τους. Παράλληλα, η ύπαρξη ελάχιστου διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο, καθιστά πολύ δύσκολη τη λειτουργία τέτοιων περιβάλλοντων καθότι θα απαιτείται ουσιαστικά από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει το υλικό που θα υπάρχει στη σχολική ιστοσελίδα για εξατομικευμένη καθοδήγηση των παιδιών ή για ενημέρωση των γονιών. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο. Επίσης, τα χαρακτηριστικά των ίδιων των παιδιών καθιστούν την επιτυχία τέτοιων εικονικών περιβάλλοντων μάθησης στα δημοτικά σχολεία αμφίβολη. Πολλά είναι τα παιδιά ηλικίας 6 12 ετών που δεν έχουν καθόλου γνώσεις χρήσης Η/Υ. Η απουσία του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου από το αναλυτικό μας πρόγραμμα εντείνει το όλο πρόβλημα. Πώς θα μπορέσουν τα παιδιά να εργαστούν σε ένα τέτοιο εικονικό περιβάλλον αν δεν έχουν τις απαραίτητες προϋπάρχουσες γνώσεις; Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με μικρά παιδιά. Διαθέτουν τα παιδιά της ηλικίας αυτής τα κατάλληλα εσωτερικά κίνητρα, την κατάλληλη αυτοπειθαρχία ώστε να μπουν μέσα από τον υπολογιστή του σπιτιού τους, στο δικό τους χώρο και χρόνο, στο διαδίκτυο και να δουλέψουν σ ένα εικονικό περιβάλλον μάθησης χωρίς επίβλεψη; Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα αμφίβολο (Wellburn, 1999). 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 911

9 Ο Roblyer (2006) αναφέρει διάφορους κινδύνους τους οποίους μπορεί να αντιμετωπίσουν τα παιδιά που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, κινδύνους τους οποίους τα παιδιά δεν μπορούν ν αντιμετωπίσουν λόγω έλλειψης εμπειριών. Τα παιδιά, εργαζόμενα από το σπίτι τους χωρίς επίβλεψη, μπορεί να μπουν σε ιστοσελίδες με ακατάλληλο περιεχόμενο, να κατεβάσουν ιούς στους υπολογιστές τους, να έρθουν σ επικοινωνία με αγνώστους επικίνδυνους γι αυτά κ.ο.κ. Επιθυμώ να τελειώσω το σχολιασμό των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής, κάνοντας μια αναφορά στο Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) το οποίο βρίσκεται υπό σχεδιασμό από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και αποτελεί ουσιαστικά ένα τέτοιο εικονικό περιβάλλον μάθησης το οποίο αναμένεται να εφαρμοστεί στα σχολεία μας. Δεν αμφισβητώ την ωφελιμότητα που θα έχει ένα τέτοιο εγχείρημα. Λαμβάνοντας όμως υπόψη τα δεδομένα που προκύπτουν από την παρούσα έρευνα, είναι τα δημοτικά μας σχολεία έτοιμα να δεχτούν ένα τέτοιο μηχανογραφημένο σύστημα; Κλείνω τη συζήτηση των αποτελεσμάτων μ ένα ερώτημα: τι μπορεί να γίνει για να προετοιμαστούν τα σχολεία μας κατάλληλα έτσι ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες αυτού του συστήματος; Επίλογος Στο άρθρο αυτό παρουσιάστηκε μια έρευνα με θέμα τη χρήση των σχολικών ιστοσελίδων από τα δημοτικά σχολεία της Κύπρου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μονάχα ένας μικρός αριθμός των δημοτικών σχολείων του τόπου μας έχει δημιουργήσει ιστοσελίδα ενώ παράλληλα, η χρήση των υπάρχουσων ιστοσελίδων έχει περιοριστεί στην εξυπηρέτηση ενημερωτικών σκοπών κι όχι μαθησιακών. Μέσα από τη συζήτηση των αποτελεσμάτων και με τη χρήση σχετικής βιβλιογραφίας, ο συγγραφέας διατυπώνει διάφορες υποθέσεις προσπαθώντας να εξηγήσει την υπάρχουσα κατάσταση γύρω από το θέμα αυτό, όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από την παρούσα έρευνα. Το παρόν άρθρο βοηθάει στη δημιουργία μιας πρώτης άποψης στο θέμα που εξετάζει, και μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη διενέργεια περαιτέρω ερευνών και τη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας γύρω από τη χρήση των σχολικών ιστοσελίδων από τα σχολεία μας. Βιβλιογραφικές αναφορές Cuban, L. Kirkpatrick, H. And Peck, C. (2001) High Access and Low Use of Technologies in High School Classrooms: Explaining an Apparent Paradox, American Educational Research Journal, 38(4), Department for Education and Skills (2007). Every Parent Matters. London: DfES. Kozma, R. (ed.) (2003) Technology, Innovation and Educational Change: A Global Perspective, Danvers: ISTE Publications. Lewin, C. Mavers, D. and Somekh, B. (2003) Broadening Access to the Curriculum through Using Technology to Link Home and School: A Critical Analysis of Reforms Intended to Improve Students Educational Attainment, The Curriculum Journal, 14(1), Passey, D. (2000) Developing Teaching Strategies for Distance (Out-of-School) Learning in Primary and Secondary Schools, Education Media International, 37(1), o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 912

10 Roblyer, M. and Erlanger, W. (1999) Preparing Internet-Ready Teachers: Which Methods Work Best? Learning and Leading with Technology, 26(4), Wellburn, E. (1999) Chapter 3: Educational Vision, Theory and Technology for Virtual Learning in K-12, in C.M. Feyten and J. W. Nutta (eds) Virtual Instruction: Issues and Insights from an International Perspective, USA: Libraries Unlimited. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 913

11 ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Σχολείο:... Ερωτήματα: (1) Διαθέτει ιστοσελίδα; ΝΑΙ/ΟΧΙ Αν το σχολείο διαθέτει ιστοσελίδα... (2) Είναι γραμμένη σ αυτή η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης; ΝΑΙ/ΟΧΙ (3) Αν η απάντηση στο (2) είναι «ναι», πότε ανανεώθηκε για τελευταία φορά;... (4) Ποια από τα πιο κάτω στοιχεία υπάρχουν στην ιστοσελίδα αυτή; (συμπληρώστε με ΝΑΙ ή ΟΧΙ) Α) Μήνυμα καλωσορίσματος... Β) Εργασίες παιδιών... Γ) Πληροφορίες για το ιστορικό του σχολείου... Δ) Πληροφορίες για τη συμμετοχή του σχολείου σε διάφορα προγράμματα... Ε) Πληροφορίες για ενδοσχολικές δραστηριότητες... ΣΤ) Πληροφορίες για τη λειτουργία/οργάνωση του σχολείου... o Για τα καθήκοντα του διδακτικού προσωπικού... o Για τα καθήκοντα του βοηθητικού προσωπικού... o Για τη λειτουργία ομίλων των παιδιών... o Για τη συνεργασία με τοπικούς φορείς... o Για τη λειτουργία των τμημάτων... o Ωρολόγια προγράμματα... o Για τη λειτουργία του διδασκαλικού συλλόγου... o Για τη λειτουργία του Κεντρικού μαθητικού συμβουλίου... o Για τη λειτουργία των συμβουλίων των τμημάτων... o Για τον κώδικα καλής συμπεριφοράς... o Για τους υπό έμφαση στόχους της σχολικής χρονιάς o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 914

12 o Για τις εκπαιδευτικές μεθόδους και το υλικό που χρησιμοποιείται... o Για τους τρόπους αξιολόγησης των παιδιών... o Για τις ποινές προς τα παιδιά... o Για τις σχολικές εγκαταστάσεις/εξοπλισμό... o Ώρες επισκέψεως γονέων... o Άλλο... Ζ) Πληροφορίες για επικοινωνία με το σχολείο... o σχολείου... o Τηλέφωνο/φαξ σχολείου... o Ταχυδρομική διεύθυνση σχολείου... Η) Πληροφορίες για επικοινωνία με το διδακτικό προσωπικό... o μελών διδακτικού προσωπικού... o Τηλέφωνα μελών διδακτικού προσωπικού... o Δυνατότητα επικοινωνίας με τους υπεύθυνους της ιστοσελίδας... Θ) Δυνατότητες συγχρονισμένης ή ασύγχρονης επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας ανάμεσα σε παιδιά διδάσκοντες τρίτους... o Chat.. o Discussion boards.. o Άλλο... Ι) Χρήσιμες συνδέσεις... o Με εκπαιδευτικούς φορείς... o Με ιστοσελίδες που περιέχουν εκπαιδευτικό υλικό... Κ) Παροχή καθοδήγησης/επιπρόσθετου υλικού από δασκάλους προς τα παιδιά/γονείς o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 915

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Επιμέλεια-καταγραφή-σχεδιασμός: Ο δάσκαλος της Στ τάξης, Χρίστος Χατζηλοΐζου Απρίλιος 2015 Θέμα: Η αξιοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ CREATIVE PRIMARY SCHOOL PARTNERSHIPS WITH VISUAL ARTISTS (CREARTE) ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Απρίλιος 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: Β Δηµοτικό Σχολείο Λατσιών (Κ.Β ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Αριθµός µαθητών/τριών: 127 Αριθµός εκπαιδευτικών: 15 Συνδετικός

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών Έκδοση 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)...1 Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών...1 Συγγραφείς...3 Διορθωτές...3 1. Το Διαδικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι, Φίλες και φίλοι,

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι, Φίλες και φίλοι, Χαιρετισμός του Digital Champion of Cyprus, Δρ Στέλιου Χειμώνα, στην ημερίδα για την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη Μαθησιακή Διαδικασία Ξενοδοχείο Crown Plaza, Λεμεσός, Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013 Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Φακ.: ΠΙ 7.7.06.13.3 Αρ. Tηλ.: 22402300 Aρ. Φαξ: 22480505 e-mail: eisagogiki@cyearn.pi.ac.cy ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία 17 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σκοπός του προγράμματος Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης Διάρκειας 100, 200 και 400 ωρών

Ετήσια Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης Διάρκειας 100, 200 και 400 ωρών Ετήσια Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης 2016-2017 Διάρκειας 100, 200 και 400 ωρών Διοίκηση Σχολικών Μονάδων και Εκπαιδευτική Ηγεσία Διαπολιτισμική Εκπαίδευση με έμφαση στη Διδακτική και την επικοινωνιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Ο ρόλος της εκπαίδευσης

Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Ο ρόλος της εκπαίδευσης Διαφάνεια 1 Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Ο ρόλος της εκπαίδευσης Δρ. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Σελ. 1 από 50 Διαφάνεια 2 Τα παιδιά σήμερα. Κινητό Κονσόλα παιχνιδιού Ποντίκι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft)

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) 1. Μάθημα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα): Αγγλικά, Πληροφορική, Ευέλικτη ζώνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Υλικοτεχνική Υποδομή για τις ΤΠΕ Εκπαιδευτική Πύλη (ΔΙΑ.Σ) Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών

Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών 1. Βασικά στάδια εφαρμογής της Β φάσης του έργου Η εφαρμογή της Β φάσης του έργου στις σχολικές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας»

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΕ ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Για παράδειγμα ο διαδραστικός πίνακας. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Γενικά: Αρχικά για γραφιακή χρήση Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΙΒΕΡΗ ΚΑΝΤΕΡΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Π.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ anasliveri@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 543 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Καρτσιώτης Θόδωρος Συντονιστής Επιμόρφωσης έργου Λαέρτη kartsiot@auth.gr Ρενιέρη Νικολίνα Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου Δρ Ανδρέας Θεοδωρίδης & Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010-2011 Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ Έλενα Παπαναστασίου Έλενα Παπαναστασίου Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Ανάγκη για επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων με την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ

Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων με την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων με την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Ενημερωτική Συνάντηση Ομάδων Εργασίας Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής. Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος

Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής. Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Τμήμα Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4.1. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των γονέων Η αξιολόγηση και ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων, που προκύπτουν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

"Μια σημαία μια ιδέα"

Μια σημαία μια ιδέα Τελική Εργασία "Μια σημαία μια ιδέα" Καρακώτσογλου Αντώνης 19ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Τάξη Στ` Υπεύθυνη ομάδας εργασίας: Δούβλη Γεωργία ΜΑΙΟΣ 2014 Abstract - Περίληψη Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» «Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 7.7.09.7.10 Αρ. Τηλ.: 22 402370 Αρ. Φαξ: 22 402398 e-mail: infotpe@cyearn.pi.ac.cy 7 Απριλίου 2009 Διευθυντές/ντριες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουάριος 2012 - Τεύχος 16

Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουάριος 2012 - Τεύχος 16 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουάριος 2012 - Τεύχος 16 1 Φεβρουαρίου Στα πλαίσια της ανάληψης της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, το δεύτερο εξάμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων»

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Στόχοι υπό έμφαση 2015-2016 1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Συνέδρια Διευθυντών Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας Νοέμβριος 2015 ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Γιατί συνεχίζεται ο στόχος για 2 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ)

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) Λεωφ. Κυρηνείας 184, 2112 Λευκωσία Κύπρος Τηλ. : 22817585 Φαξ : 22817599 Web : www.poed.com.cy E-mail : poed@cytanet.com.cy Λευκωσία, 9 Σεπτεμβρίου, 2016 Διευθυντές/Διευθύντριες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων των μαθητών της Γ τάξης γίνεται στα πλαίσια του «Προγράμματος λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ FORUM (E-GROUP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δημόσια σχολεία οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα-βήμα η δράση! Από πλευράς διοργανωτών παρέχεται υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς μέσω:

Βήμα-βήμα η δράση! Από πλευράς διοργανωτών παρέχεται υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς μέσω: Βήμα-βήμα η δράση! Η δράση ξεκινά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος που υποβάλλουν για το σχολείο τους οι εκπαιδευτικοί. Ένας τουλάχιστον εκπαιδευτικός ανά σχολείο είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος - MEd

Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος - MEd Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος - MEd Βασική Δράση 1- Κινητικότητα Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης / Επιμόρφωση Προσωπικού Βασική Δράση 2 - Συμπράξεις Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα

Διαβάστε περισσότερα