Δημιουργία E-Portofolio και κοινή χρήση εγγράφων Google: μία πρωτότυπη και καινοτόμος δράση στην υπηρεσία της σχολικής κοινότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημιουργία E-Portofolio και κοινή χρήση εγγράφων Google: μία πρωτότυπη και καινοτόμος δράση στην υπηρεσία της σχολικής κοινότητας"

Transcript

1 Δημιουργία E-Portofolio και κοινή χρήση εγγράφων Google: μία πρωτότυπη και καινοτόμος δράση στην υπηρεσία της σχολικής κοινότητας Κωστόπουλος Βασίλειος Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων χρησιμοποιείται μία καινοτόμος ηλεκτρονική εφαρμογή για τις ανάγκες τήρησης portfolio του μαθητή. Η εφαρμογή αυτή εκμεταλλεύθηκε τη δωρεάν χρήση της πλατφόρμας Google. Για τις ανάγκες του σχολείου χρησιμοποιήθηκαν μόνο δύο από την πληθώρα των δωρεάν προσφερόμενων εργαλείων της πλατφόρμας: η δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Gmail) και τα έγγραφα Google (documents). Βασίστηκε στην απλή ιδέα της «κοινής χρήσης» αρχείων διαφόρων μορφών (εγγράφων, ήχου, εικόνας κτλ.). Δημιουργήθηκε ηλεκτρονικός φάκελος στην πλατφόρμα Google για κάθε μαθητή για την ψηφιακή τήρηση του portfolio του, ο οποίος είναι προσωπικός και προσβάσιμος από τον ίδιο και τους καθηγητές του. Η πρακτικότητα της εφαρμογής αυτής έδωσε το έναυσμα για την επέκτασή της, έτσι ώστε να διανεμηθεί ψηφιακά υλικό στους μαθητές, όπως σημειώσεις, διαγωνίσματα, βιβλία, φωτογραφίες, ανακοινώσεις κ.ά. Επίσης, ζητήθηκε η επέκταση της χρήσης από το Σύλλογο Γονέων του σχολείου, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ του Συλλόγου και των γονέων. Επιπλέον με τη εφαρμογή αυτή στάθηκε δυνατή η δημιουργία τράπεζας θεμάτων του Πειραματικού Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων, η δημιουργία και χρήση φορμών αυτό-αξιολόγησης των μαθητών του σχολείου σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, καθώς και η άμεση έκδοση στατιστικών αποτελεσμάτων βασισμένων στις παραπάνω φόρμες. Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα στους καθηγητές του σχολείου υποβολής ερωτηματολογίων μέσω της εφαρμογής για στατιστικές έρευνες που αφορούν το παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέματα και άμεσης επεξεργασίας αυτών με γραφήματα που διαθέτει η εφαρμογή. Από τα σπουδαιότερα πλεονέκτημα της χρήσης της πλατφόρμας Google είναι ότι είναι απλή στο χειρισμό της και είναι μηδενικού κόστους. Λέξεις κλειδιά: e-portofolio, κοινόχρηστη χρήση εγγράφων, πλατφόρμα Google. 1. Ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας που οδήγησαν στην υιοθέτηση της χρήσης της πλατφόρμας Google Το Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα του Νέου Σχολείου. Στα πλαίσια της εφαρμογής του πιλοτικού αυτού προγράμματος καλείται να εισάγει τη χρήση φακέλου εργασιών-υλικού μαθητή (portfolio). Για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, έπρεπε κάθε μαθητής να τηρεί στο χώρο του σχολείου ένα φάκελο για κάθε μάθημα, τον οποίο θα συμπληρώνει με εργασίες και ο οποίος φάκελος θα πρέπει να είναι προσβάσιμος και να ελέγχεται από τους καθηγητές. Στην πράξη η τήρηση του portfolio ήταν δύσκολη λόγω έλλειψης κατάλληλου χώρου στο σχολείο. Η διαχείριση των έντυπων φακέλων από τους καθηγητές και τους μαθητές θεωρήθηκε επίσης δύσκολο να λειτουργήσει στην πράξη. Για τους παραπάνω λόγου απορρίφθηκε η λύση του έντυπου φακέλου. Αντίθετα, η χρήση ενός ηλεκτρονικού φακέλου (e-portofolio) επίλυε τα παραπάνω πρακτι-

2 476 Πρακτικά 1 ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΠΠΣ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κά προβλήματα και εξυπηρετούσε τους σκοπούς της χρήσης του portfolio. Τα κριτήρια που έπρεπε να πληροί το e-portfolio για ανταποκρίνεται στο σκοπό της χρήσης τους είναι απλό και εύκολο στη χρήση από τους μαθητές, καθώς και στη διαχείριση από τους καθηγητές. Επίσης έπρεπε να παρέχεται δωρεάν. Για την πρόσβαση στο e-portfolio απαιτούνταν η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Καθώς όλοι οι μαθητές της Γ γυμνασίου είχαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές (notebooks), που τους διανεμήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας πριν δύο χρόνια, ρωτήθηκαν οι μαθητές της Α και Β γυμνασίου εάν είχαν υπολογιστή στο σπίτι τους. Η συντριπτική πλειοψηφία έχει υπολογιστή στο σπίτι και όσοι δεν είχαν ή παρουσίαζαν δυσκολίες στη χρήση τους βοηθήθηκαν από τον καθηγητή πληροφορικής του σχολείου, προκειμένου να κάνουν χρήση του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου για τις ανάγκες του e-portfolio. Από πλευράς λογισμικού, εξετάσθηκαν διάφορες λύσεις όπως οι πλατφόρμες moodle, dropbox, yahoo, boxnet, e-class κτλ. Με κριτήριο την ευκολία χρήσης από το μαθητή και την ευκολία διαχείρισης από τον καθηγητή και το μηδενικό κόστος προκρίθηκε η λύση της χρήσης της πλατφόρμας του Google. Η πλατφόρμα του Google παρέχει τη βάση και τα εργαλεία για τη δημιουργία διαφόρων εφαρμογών. Με τη χρήση των εργαλείων αυτών, συνέλαβα την ιδέα και προχώρησα στην εφαρμογή e-portfolio. Στην πορεία της δημιουργίας του e-portfolio διαπιστώθηκε ότι η πλατφόρμα της Google θα μπορούσε να καλύψει και πολλές άλλες ανάγκες του Σχολείου μας. Συγκεκριμένα: Διανομή πολυσέλιδων εντύπων, ψηφιοποιημένων βιβλίων καθώς και άλλου ψηφιακού υλικού όπως αρχείων video, εικόνων κτλ., με άμεση οικονομία για το σχολείο. Ενημέρωση απόντων μαθητών καθώς και των γονέων για την παράδοση κάθε μαθήματος στην τάξη. Δημιουργία φορμών για χρήση αξιολόγησης ή αυτό-αξιολόγησης καθώς και στατιστικής έρευνας για θέματα του σχολείου. Άμεση ενημέρωση γονέων, μαθητών, καθηγητών και σχολικών συμβούλων για την όλη πορεία και λειτουργία του Σχολείου. Δημιουργία τράπεζας θεμάτων προηγούμενων ετών αλλά και προτεινόμενων ασκήσεων. Διόρθωση με ψηφιακό τρόπο των διαγωνισμάτων και άμεση ενημέρωση μαθητών και γονέων. Δημιουργία ομάδων μαθητών με κοινά ενδιαφέροντα και ομίλων. Διασύνδεση με άλλα σχολεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 2. Περιγραφή δημιουργίας e-portofolio με τη χρήση του Google Τα στάδια που ακολουθήθηκαν για τη δημιουργία του e-portfolio αλλά και για την κάλυψη άλλων αναγκών της σχολικής κοινότητας του Πειραματικού Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων ήταν τα εξής: i) Ζητήθηκε από τους μαθητές και τους καθηγητές να δημιουργήσουν όλοι ένα λογαριασμό στη Google. Το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου τέθηκε στη διάθεση των μαθητών που δεν έχουν υπολογιστή στο σπίτι τους και ο καθηγητής πληροφορικής βοήθησε καθηγητές και μαθητές που αντιμετώπισαν πρόβλημα με τη διαδικασία. Ο σκοπός της δημιουργίας λογαριασμού στην Google (gmail) είναι ότι ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα της Google μέσω του λογαριασμού του. Ανατέθηκε σε δύο μαθητές από κάθε τμήμα να συλλέξουν και να μου δώσουν σε ηλεκτρονική μορφή σε ένα αρχείο του Excel τα s των μαθητών κάθε τάξης. Όλοι οι λογαριασμοί τακτοποιήθηκαν σε λίστες ανά τμήμα και κατηγορία στις επαφές του ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου. Ο σκοπός της συλλογής των s είναι να δοθούν ανάλογα δικαιώματα χρήσης στους μαθητές και καθηγητές γιατί ο λογαριασμός λειτουργεί ως αναγνωριστικό για την είσοδο στο πρόγραμμα.

3 Δημιουργία E-Portofolio και Κοινή Χρήση Εγγράφων Google 477 Εικόνα 1: Λίστες επαφών ii) Στα έγγραφα της Google δημιουργείται ένας φάκελος του σχολείου με 5 βασικούς υποφακέλους: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΓΑΛΛΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Εικόνα 2: Δομή Φακέλων Όλοι οι φάκελοι αυτοί έγιναν κοινόχρηστοι στη διευθύντρια και σε όλους τους καθηγητές του σχολείου. Δηλαδή, η διευθύντρια και οι καθηγητές του σχολείου έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο κάθε φακέλου και μπορούν να το τροποποιήσουν και να το διαμορφώσουν. Η εφαρμογή αυτή είναι τόσο απλή ώστε δεν απαιτείται διαχειριστής για τη λειτουργία της γιατί κάθε καθηγητής μπορεί να τροποποιήσει το περιεχόμενο των φακέλων. iii) Δημιουργήθηκε επίσης ένας φάκελος για κάθε τμήμα του σχολείου και μέσα σε αυτόν ένας υποφάκελος με τίτλο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ και άλλοι 27 υποφάκελοι, ένας για κάθε μαθητή με τίτλο το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του. Ο φάκελος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

4 478 Πρακτικά 1 ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΠΠΣ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης έγινε κοινόχρηστος με όλους τους μαθητές του αντίστοιχου τμήματος και τους αντίστοιχους καθηγητές του ενώ ο φάκελος ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ είναι προσωπικός και προσβάσιμος μόνο από τον αντίστοιχο μαθητή και τους καθηγητές του. Στον φάκελο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ- ΤΟΣ ο κάθε καθηγητής του τμήματος μπορεί να δημιουργήσει ένα δικό του φάκελο αντίστοιχου μαθήματος με όλο το υλικό του. Ο δεύτερος φάκελος είναι ο προσωπικός φάκελος υλικού του μαθητή το λεγόμενο e-portfolio. Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει σε κάθε καθηγητή να διανείμει υλικό σε οποιαδήποτε ομάδα μαθητών επιθυμεί με πολύ εύκολο τρόπο απλά σύροντάς το αντίστοιχο αρχείο από τον υπολογιστή του (drag and drop) στον αντίστοιχο φάκελο της εφαρμογής Google. Ομοίως ο κάθε μαθητής μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει στον προσωπικό του φάκελο οποιαδήποτε εργασία του ζητηθεί ή οτιδήποτε συμφωνηθεί με τους αντίστοιχους καθηγητές του με στόχο τη δημιουργία ενός αξιόλογου portfolio και αυτό πάλι με τον ίδιο εύκολο τρόπο, σύροντας (drag and drop) αρχεία από τον υπολογιστή του στον φάκελό του. Στον φάκελο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ περιέχονται έγγραφα χρήσιμα στους καθηγητές του σχολείου όπως παράδειγμα το πρόγραμμα του σχολείου και οποιαδήποτε αλλαγή αυτού για άμεση ενημέρωση. Στον φάκελο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ έχει πρόσβαση όλη η σχολική κοινότητα, ώστε οποιαδήποτε έγγραφο τοποθετείται μέσα σε αυτόν να γνωστοποιείται άμεσα σε όλους τους μαθητές, γονείς και καθηγητές Ο φάκελος ΓΑΛΛΙΑ δημιουργήθηκε στην πορεία λόγω της ανάγκης διασύνδεσης με σχολείο στη Γαλλία, με το οποίο το σχολείο μας είναι αδελφοποιημένο. Στον φάκελο αυτόν έχουν πρόσβαση οι Έλληνες και οι Γάλλοι υπεύθυνοι καθηγητές του προγράμματος, καθώς και οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής. Επίσης στον ίδιο φάκελο αναρτώνται έγγραφα και υλικό που αφορά το ταξίδι που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Γαλλία στις αρχές Απριλίου. Στον φάκελο ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ αναρτήθηκαν φωτογραφίες, βίντεο και οτιδήποτε είχε σχέση με τις εκδηλώσεις του σχολείου όπως θεατρικές παραστάσεις, ημερίδες, εκδρομές κτλ. και είναι προσβάσιμος από όλους τους μαθητές και καθηγητές του σχολείου μας. Η χρήση της εφαρμογής από τον μαθητή είναι πολύ απλή και εύκολη. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να συνδεθεί στο λογαριασμό του της Google και οι παραπάνω φάκελοι στους οποίους έχει πρόσβαση, εμφανίζονται στον υπολογιστή του. 3. Τα αποτελέσματα της μέχρι σήμερα λειτουργίας της εφαρμογής Δημιουργήθηκε e-portfolio για κάθε ένα μαθητή του σχολείου. Στο e-portfolio κάθε μαθητής ανήρτησε το βιογραφικό του (βασισμένο σε ηλεκτρονικό υπόδειγμα). Επίσης οι μαθητές εμπλούτισαν τους προσωπικούς τους φακέλους με εργασίες τους σε διάφορα μαθήματα όπως μαθηματικά,βιολογία, γεωγραφία, αρχαία, κείμενα, μαθηματικά κτλ. Οι εργασίες αυτές δημιουργήθηκαν είτε στο word είτε στο PowerPoint είτε στο geogebra. Οι εργασίες των μαθητών αξιολογήθηκαν από τους καθηγητές και οι καλύτερες από αυτές δημοσιοποιήθηκαν στους συμμαθητές τους. Το αποτέλεσμα που παρατηρήθηκε ήταν ότι δημιουργήθηκε άμιλλα μεταξύ των μαθητών για τη δημιουργία της καλύτερης εργασίας προκειμένου να δημοσιοποιηθεί. Αναρτήθηκαν στις ανακοινώσεις όλων των τμημάτων φωτογραφίες και βίντεο από τη θεατρική παράσταση του σχολείου, που έγινε λίγο πριν τα Χριστούγεννα, όπου μπόρεσαν όλοι οι μαθητές και κατέβασαν αυτά τα αρχεία στους υπολογιστές τους, σπίτι τους, και να τα δείξουν στους γονείς τους. Αναρτήθηκαν τρία ψηφιοποιημένα βιβλία μαθηματικών 350 σελίδων το καθένα σε μορφή pdf, ένα για κάθε τάξη του γυμνασίου, τα οποία οι μαθητές μπόρεσαν και τα κατέβασαν στον υπολογιστή τους για χρήση ως επιπλέον βοήθημα στη μελέτη τους. Αναρτήθηκαν σημειώσεις των καθηγητών πληροφορικής, φιλολόγων και μαθηματικών. Οι μαθητές έγραψαν από το σπίτι τους τεστ αυτό-αξιολόγησης μαθηματικών με ερωτήσεις

5 Δημιουργία E-Portofolio και Κοινή Χρήση Εγγράφων Google 479 σωστού λάθους με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Τα αποτελέσματα του διαγωνίσματος αναλύθηκε στατιστικά με τα εργαλεία που διαθέτει η εφαρμογή. Το διαγώνισμα των μαθηματικών που είχε γραφτεί στην τάξη ψηφιοποιήθηκε με scanner και διορθώθηκε ηλεκτρονικά με παρατηρήσεις και βαθμό και αναρτήθηκε στον προσωπικό φάκελο του κάθε μαθητή για χρήση του μαθητή και ενημέρωση των γονέων. Δημιουργήθηκε τράπεζα θεμάτων τελικών εξετάσεων περιόδου Ιουνίου παλαιότερων ετών σε όλα τα μαθήματα. Συλλέχθηκαν ηλεκτρονικά από το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που τους είχε αποσταλεί σε μορφή φόρμας για την αξιολόγηση του προγράμματος. Τα στατιστικά αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά αφού το 95% των μαθητών βρήκαν την εφαρμογή εύκολη έως πολύ εύκολη. Η πλειοψηφία των μαθητών αξιολόγησε την εφαρμογή ως χρήσιμη και ενδιαφέρουσα. Τέλος έγινε διασύνδεση με σχολείο στη Γαλλία. Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής συμπλήρωσαν και ανάρτησαν φόρμα με τα στοιχεία τους και τα ενδιαφέροντά τους που είχε σταλεί από το Γαλλικό σχολείο με τη βοήθεια της καθηγήτριας των Γαλλικών. Παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή είναι πολύ εύκολη στη χρήση, δημιουργήθηκε ένα εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης της εφαρμογής και για τους μαθητές αλλά και για τους καθηγητές. 4. Στοιχεία καινοτομίας της χρήσης της πλατφόρμας Google στην εκπαιδευτική διαδικασία 4.1. Εισαγωγή για πρώτη φορά στο σχολείο της χρήσης portofolio Η χρήση της πλατφόρμας Google επέτρεψε εισαγωγή για πρώτη φορά στο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων της χρήσης του portfolio στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η καινοτομία έγκειται στο γεγονός ότι το portfolio του μαθητή είναι σε ηλεκτρονική μορφή (e-portfolio). Αυτό επιτρέπει τον εμπλουτισμό του με ψηφιακό υλικό π.χ. ήχου, εικόνας, video, λογισμικού η χρήση των οποίων δεν είναι δυνατή με τη χρήση συμβατικών μορφών φακέλου εργασιών μαθητή. Περαιτέρω το e-portfolio είναι καινοτόμος εφαρμογή βασισμένη στη δημιουργική χρήση λογισμικού που προσφέρεται δωρεάν μέσω του διαδικτύου (πλατφόρμα google). Με τα εργαλεία αυτά δημιουργήθηκε μια εφαρμογή βασισμένη στις ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών και εκπαιδευτικών. Υπερέχει δε άλλων αντίστοιχων εφαρμογών (moodle, eclass κτλ.) διότι είναι ευκολότερο στη χρήση, δεν απαιτείται αγορά λογισμικού (είναι δωρεάν) και προσαρμόζεται επακριβώς στις εκάστοτε διδακτικές και εκπαιδευτικές ανάγκες Συμβολή της χρήσης της πλατφόρμας Google στη βελτίωση της διδακτικής πράξης Η διδακτική πράξη βελτιώνεται διότι: Ο μαθητής έχει πρόσβαση σε επιπλέον διδακτικό υλικό από αυτό που χρησιμοποιείται στην τάξη, επιλεγμένο από τον καθηγητή του που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Για παράδειγμα στο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων, οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε ψηφιοποιημένα βοηθήματα μαθηματικών, προκειμένου, ανάλογα με το επίπεδό τους, είτε να βοηθηθούν στη βελτίωση της επίδοσής τους στο μάθημα, είτε οι άριστοι μαθητές να κάνουν επιπλέον ασκήσεις που δεν θα μπορούσαν να δοθούν στην τάξη (όμιλοι αριστείας). Η συγκεκριμένη εφαρμογή στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων συμπεριλαμβάνει επίσης ψηφιοποιημένη τράπεζα θεμάτων τελικών εξετάσεων περιόδου Ιουνίου στο σχολείο μας των τελευταίων 6 ετών όλων των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων. Επιπλέον ο μαθητής έχει ενεργή και διαδραστική συμμετοχή στη δημιουργία και οργάνωση του ατομικού του φακέλου εργασιών. Έτσι προάγεται ενεργά το ενδιαφέρον και η συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα. Επίσης προάγεται ο αυτο-έλεγχος της κατανόησης του μαθήματος μέσω της χρήσης ηλε-

6 480 Πρακτικά 1 ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΠΠΣ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κτρονικής μορφής τεστ με τη χρήση ερωτήσεων τύπου σωστού-λάθους και πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις αυτές δημιουργούνται από τον καθηγητή για τις ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών της τάξης του και μέσω της χρήσης τους εκτός από την αυτό-αξιολόγηση των μαθητών επιτυγχάνεται και ο έλεγχος από την πλευρά του καθηγητή του επιπέδου κατανόησης και των δυσκολιών του διδαχθέντος στην τάξη υλικού. 5. Παιδαγωγική αξία της χρήσης της πλατφόρμας Google Η εφαρμογή προάγει την ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών στην οργάνωση του φακέλου υλικού τους με εκπόνηση εργασιών και την ευγενή άμιλλα μεταξύ τους στην προσπάθεια να τις προβάλλουν μεταξύ των συμμαθητών τους Επίσης βοηθά στην κοινωνική ανάπτυξη του μαθητή μέσω της δημιουργία συνθετικών ομαδο-συνεργατικών εργασιών με τη χρήση των κοινόχρηστων εγγράφων. Στην πράξη, μέσω της συνεργασίας με το σχολείο στη Γαλλία, διαπιστώσαμε η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συνεργασία των μαθητών του σχολείου με μαθητές σε σχολικές μονάδες ακόμη και σε άλλες χώρες. Η ψηφιακή εφαρμογή του portfolio συμβάλει στην προετοιμασία των μαθητών ενόψει των σύγχρονων απαιτήσεων στην αγορά εργασίας με τους εξής τρόπους: 1. με την εξοικείωση εργασίας σε ένα πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον, 2. με την προαγωγή της αυτό-επίγνωσης μέσω της ανάπτυξης πληθώρας δεξιοτήτων, 3. με την προαγωγή της έννοιας της συνεχούς αυτο-βελτίωσης μέσω της χρήσης του βοηθητικού υλικού στο κάθε μάθημα. Η συγκεκριμένη εφαρμογή στην πλατφόρμα της Google μπορεί να προάγει τον θεσμό της αριστείας δημιουργώντας κατάλληλους ομίλους διαφόρων ειδικοτήτων. To e-portfolio βοηθάει ατομικά τον κάθε μαθητή γιατί με τη βοήθεια του προσωπικού φακέλου υλικού αναπτύσσεται η κριτική σκέψη και όχι η παπαγαλία. Επιπλέον βοηθά στην καλλίτερη αξιολόγηση κάθε μαθητή, καθόσον η εικόνα του είναι πιο πλήρης και η αξιολόγηση του στηρίζεται σε περισσότερα κριτήρια και ικανότητες. Η απλή αυτή εφαρμογή του e-portfolio διευκολύνει τη διαδικασία του αναστοχασμού: ο μαθητής έχει πρόσβαση στο αρχείο των εργασιών και των διαγωνισμάτων του και μπορεί να σχηματίσει μία ολοκληρωμένη εικόνα των δυνατοτήτων του και των αδυναμιών του. 6. Συμβολή της χρήσης της πλατφόρμας Google στη λειτουργία της σχολικής κοινότητας Η ψηφιακή αυτή εφαρμογή προάγει την επικοινωνία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας καθώς επίσης και τη συνεργασία μεταξύ τους. Στο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων, στο μάθημα των μαθηματικών, τα διορθωμένα διαγωνίσματα κάθε μαθητή προστίθενται στο φάκελό του, έτσι ώστε οι μαθητές και οι γονείς να έχουν πρόσβαση ανά πάσα στιγμή. Επίσης οι ανακοινώσεις του συλλόγου γονέων και οι ανακοινώσεις του σχολείου αναρτώνται σε κοινόχρηστο φάκελο που έχουν πρόσβαση όλοι οι μαθητές και οι γονείς τους. Επίσης συμβάλλει στην επικοινωνία μεταξύ μαθητών διαφορετικών σχολείων περιοχών ακόμη και χωρών με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους στην κοινή χρήση των φακέλων τους. Τέλος, εντός της σχολικής μονάδας, συμβάλλει στην ευκολότερη επικοινωνία μεταξύ των καθηγητών διαφορετικών ειδικοτήτων αλλά και την καλύτερη οργάνωση της ύλης μεταξύ των καθηγητών της ίδιας ειδικότητας που διδάσκουν σε διαφορετικά τμήματα με τη δημιουργία κοινόχρηστων φακέλων μεταξύ των καθηγητών για την ανταλλαγή υλικού. 7. Προϋποθέσεις χρήσης της πλατφόρμας Google στο σχολικό περιβάλλον Η προϋπόθεση για την ανάπτυξη αυτής της εφαρμογής στο σχολείο είναι να έχουν όλοι οι μαθητές ηλεκτρονικό υπολογιστή και πρόσβαση στο internet. Εναλλακτικά η εφαρμογή λειτουργεί πολύ καλά με ένα σχολικό εργαστήριο υπολογιστών με σύνδεση στο Internet με τη

7 Δημιουργία E-Portofolio και Κοινή Χρήση Εγγράφων Google 481 δυνατότητα να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα όλους τους μαθητές ενός τμήματος. Ταυτόχρονα θα πρέπει ένας τουλάχιστον εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας να έχει στοιχειώδη γνώση υπολογιστών και να έχει τη διάθεση να υλοποιήσει την εφαρμογή. Επίσης, η αγορά scanner πολλαπλών αντιγράφων ή αντίστοιχου πολυμηχανήματος ή φωτοτυπικού με δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο για τη χρησιμοποίηση του και ως scanner, θα ήταν πολύ χρήσιμα για την ψηφιοποίηση βιβλίων, εγγράφων διαγωνισμάτων κτλ. Τέλος, η ύπαρξη διαδραστικών πινάκων στην τάξη με σύνδεση στο internet επιτρέπει τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας μέσα στην τάξη με τη χρήση της εφαρμογής Google. 8. Προτάσεις για διεύρυνση της χρήσης της πλατφόρμας Google Οι δυνατότητες της εφαρμογής θεωρητικά είναι απεριόριστες. Είναι πρακτικά εφικτό να διευρυνθεί χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις υπολογιστών. Ενδεικτικά: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους καθηγητές της σχολικής μονάδας ακόμα και από αυτούς που δεν έχουν ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής. Μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες για εξατομικευμένη διδασκαλία, είτε πρόκειται για ενισχυτική διδασκαλία αδύνατων μαθητών, είτε πρόκειται για διδασκαλία άριστων μαθητών. Μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες συνεργασίας οποιασδήποτε ομάδας όπως ομίλους σχολείων με οποιοδήποτε αντικείμενο (όμιλοι αριστείας, όμιλοι σκάκι, όμιλοι φωτογραφίας κτλ.). Στον αντίποδα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μίας μεγάλης σχολικής μονάδας ή ακόμα και της διασύνδεσης περισσότερων σχολικών μονάδων μεταξύ τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνεργασία μεταξύ ομάδων σχολείων διαφορετικών χωρών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης. Τέλος η πλατφόρμα της Google παρέχει επιπλέον εργαλεία που μπορούν να φανούν χρήσιμα για άλλες εφαρμογές όπως για παράδειγμα ημερολόγιο, κατασκευή ιστοσελίδων, δημιουργία ομάδων τηλεδιάσκεψης κτλ. 9. Συμπεράσματα από την πειραματική εφαρμογή της Πλατφόρμας Google στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων Με την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος εισήχθη η χρήση του portfolio στο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων. Με τη χρήση του e-portfolio επιλύθηκαν πρακτικά προβλήματα της δημιουργίας του portfolio του μαθητή. Συνεπώς, το κυριότερο συμπέρασμα που εξήχθη ήταν ότι η χρήση της πλατφόρμας Google είναι κατάλληλη για τη δημιουργία e-portfolio. Χρήσιμο συμπέρασμα ήταν το ότι οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με τον ενεργό ρόλο που έχουν κατά τη χρήση της εφαρμογής. Πράγματι καλούνται να επιλέξουν το κατάλληλο υλικό (από αυτά που θέτουν στη διάθεσή τους οι καθηγητές του) για να εμβαθύνουν στα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα, ή να υποστηριχθούν σε αυτά. Επιπλέον, οι μαθητές έχουν ενεργό ρόλο στη δημιουργία εργασιών για τον εμπλουτισμό του προσωπικού τους φακέλου. Η ανάδειξη με τη βοήθεια των καθηγητών των καλύτερων εργασιών, και η δημοσιοποίηση τους με τη συγκατάθεση του μαθητή στους συμμαθητές του δημιούργησε άμιλλα μεταξύ των μαθητών. Παρατηρήθηκε ότι η επικοινωνία και συνεργασία των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας διευκολύνθηκε σημαντικά, ιδιαίτερα η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων. Στα πλαίσια αυτά ο Σύλλογος Γονέων επωφελήθηκε της εφαρμογής προκειμένου να κάνει γνωστές τις δραστηριότητές του σε όλους τους γονείς. Η χρήση της εφαρμογής σε περισσότερα γνωστικά αντικείμενα δείχνει να προάγει την ευχέρεια χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών (μαθητών και καθηγητών) και τον ψηφιακό

8 482 Πρακτικά 1 ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΠΠΣ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης γραμματισμό διότι οι μαθητές ασκούνται καθημερινά στη χρήση του υπολογιστή ως εργαλείου για την εκπαιδευτική διαδικασία. Άλλο συμπέρασμα που εξήχθη είναι ότι η ψηφιακή αυτή εφαρμογή μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά και υποβοηθητικά με την παράδοση του μαθήματος στη σχολική τάξη. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, Χρυστή κ.ά. (2007). Τήρηση Φακέλου Εργασιών Μαθητή Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού, Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. ΕΣΠΑ \Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π «Νέο Σχολείο - Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: (2011), Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων». Αθήνα. ΕΣΠΑ \Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π «Νέο Σχολείο - Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: (χ.χ.), Επιστημονικό πεδίο: Μαθηματικά, Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση, χ.τ. Εφαρμογή Google [online] στην ιστοσελίδα: https://accounts.google.com/servicelogin?hl=el&continue=http://www.google.gr/ (πρόσβαση στις 30 Φεβρουαρίου 2013).

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Mediterranean School Magazine Practicing English Language and even more Ένα διαδικτυακό περιοδικό που ενώνει μαθητές, καθηγητές και σχολεία της Ευρώπης Τσιόπτσιας Δημήτριος 1, Πάσσα Μαρία 2, Γκαλένης Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 929 Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω ν μ ε τ ο Σ ύ σ τ η μ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Μ α θ η σ ι α κ ώ ν Δ ρ α σ τ

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη»

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ηλεκτρονική τάξη» Ζάφειρας Παναγιώτης 1 Μπίστα Πολυξένη 2, 1 Εκπαιδευτικός 1 ου Λυκείου Παπάγου Μαθηματικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Σοφός Αλιβίζος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, lsofos@aegean.gr Σωτηρίου Ιωάννα. Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο Αργυρούπολη - Γλυφάδα Έχεις σκεφτεί ποια θα είναι η στρατηγική σου για τις Εξετάσεις; Η έγκαιρη και μεθοδική προετοιμασία εξασφαλίζει την επιτυχία. Μεθοδικη Προετοιμασια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οδηγός Εκπαιδευτικού Α, Β και Γ Γυμνασίου Συγγραφή Ηλεκτρονική σελίδωση: Εποπτεία: Γλωσσική Επιμέλεια: Εξώφυλλο: Συντονισμός: Σωκράτης Μυλωνάς, Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Δρ Γεωργία Αλεξούδα Καθηγήτρια Πληροφορικής Πειραματικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΚΥΝΑ. Πρακτικά Συνεδρίου (ΕΙΔΙΚΟ) ΤΕΥΧΟΣ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων

ΕΡΚΥΝΑ. Πρακτικά Συνεδρίου (ΕΙΔΙΚΟ) ΤΕΥΧΟΣ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. ΕΡΚΥΝΑ Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων Πρακτικά Συνεδρίου (ΕΙΔΙΚΟ) ΤΕΥΧΟΣ 6 2015 ISSN: 2241-8393 2 Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση»,

«Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση», «Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση» Μαρία Καραβελάκη, Ανέτα Λούμου 1. Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων INTE*LEARN, Αγν. Στρατιώτη 46, Καλλιθέα mkaravelaki@intelearn.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η αξιοποίηση της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Εμπειρία από τη συνδυασμένη χρήση Moodle, LAMS, BBB/Centra

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία Εφαρμογή τους σε σχολικό εργαστήριο, σε τάξη ή σε κατ οίκον εργασίες και προτάσεις για την αξιοποίησή τους σε φιλολογικά μαθήματα

Διαδικτυακά εργαλεία Εφαρμογή τους σε σχολικό εργαστήριο, σε τάξη ή σε κατ οίκον εργασίες και προτάσεις για την αξιοποίησή τους σε φιλολογικά μαθήματα 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διαδικτυακά εργαλεία Εφαρμογή τους σε σχολικό εργαστήριο, σε τάξη ή σε κατ οίκον εργασίες και προτάσεις για την αξιοποίησή τους σε φιλολογικά μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα