ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΆΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΆΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΆΤΩΝ Γιώργος Παγουλάτος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ηµήτρης Μπουρίκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Πανεπιστήµιο Αθηνών ηµήτρης Α. Σωτηρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Πανεπιστήµιο Αθηνών ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ελληνικές πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες παρουσιάζουν σηµαντική υστέρηση σε σχέση µε τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες χωρών της ΕΕ. Σηµαντικό πρόβληµα είναι η ύπαρξη πολλών τµηµατικών βιβλιοθηκών µε αυξηµένο βαθµό διασποράς στο χώρο. Η παροχή αποτελεσµατικών υπηρεσιών σύγχρονης βιβλιοθήκης απαιτεί την ύπαρξη ενιαίων βιβλιοθηκών για την καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση οικονοµιών κλίµακας. Υπάρχουν προβλήµατα στη διαδικτύωση των ελληνικών πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών µεταξύ τους και τη λειτουργία του διαδανεισµού. Οι αναλογίες χρηστών και θέσεων εργασίας (ανάγνωσης, µελέτης, κλπ) είναι καλές σε ό,τι αφορά τους διαθέσιµους υπολογιστές στις πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες, ωστόσο και εδώ οι διαφοροποιήσεις µεταξύ των πανεπιστηµίων είναι µεγάλου εύρους. Τα κεντρικά και παλαιότερα πανεπιστήµια τείνουν να καταγράφουν επιδόσεις καλύτερες του µέσου όρου σε σχέση µε τα περιφερειακά πανεπιστήµια. Ο ρόλος των πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών διεθνώς από τη δεκαετία του 1990 µετατρέπεται πλέον από υποστηρικτικός της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας των Πανεπιστηµίων σε συµµετοχικό υπό διάφορα οργανωτικά σχήµατα, περιλαµβάνοντας την παροχή αποµακρυσµένης πρόσβασης και τη συµβολή των ψηφιακών βιβλιοθηκών στη δια βίου εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια, κυρίως µε κοινοτική χρηµατοδότηση, έχουν γίνει πολύ σηµαντικά βήµατα προς την κατεύθυνση της ηλεκτρονικής πρόσβασης σε βιβλιογραφικές βάσεις, ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλία και λεξικά, και του συνολικού τεχνολογικού εκσυγχρονισµού των ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών (HEAL-Link, Μονάδα Ολικής Ποιότητας των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, ΑΡΤΕΜΙΣ, κλπ). Το υπάρχον σύστηµα δωρεάν διανοµής καινούριων συγγραµµάτων στους φοιτητές έχει πολλά µειονεκτήµατα, είναι δαπανηρό, και σε µεγάλο βαθµό ευθύνεται για την προώθηση συχνά πρόχειρων και παρωχηµένων συγγραµµάτων των ίδιων των διδασκόντων, σε βάρος ποιοτικά καλύτερων εναλλακτικών. Χωρίς να καταργείται η βάση της δωρεάν διανοµής, ιδίως στους φοιτητές χαµηλότερου οικογενειακού εισοδήµατος, το σύστηµα πρέπει να εµπλουτιστεί µε περισσότερες δυνατότητες επιλογής, ώστε να αναδεικνύεται η κριτική αµφισβήτηση και ο πλουραλισµός που είναι σύµφυτοι µε τη διαδικασία της επιστηµονικής γνώσης. Εξετάζονται τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα εναλλακτικών λύσεων στο ζήτηµα του καθεστώτος διανοµής πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό Πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες: βασικοί δείκτες Σύγχρονες εξελίξεις στις πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες: προς την ψηφιοποίηση και τα δίκτυα Το πρόβληµα µε το παρόν σύστηµα διανοµής πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων Πιθανή προτεινόµενη λύση και στόχοι της µεταρρύθµισης Προς ένα νέο σύστηµα: συµπληρωµατικές (όχι εναλλακτικές) λύσεις Πλεονεκτήµατα του προτεινόµενου συστήµατος...28 Βιβλιογραφικές αναφορές

4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πίνακας 1.1. Χρήση και χρήστες των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα, Πίνακας 2.1. απάνες για συγγράµµατα ανά ενεργό φοιτητή (ακαδηµαϊκό έτος )...16 ιάγραµµα 2.1. απάνες για συγγράµµατα ανά ενεργό σπουδαστή (ακαδηµαϊκό έτος )

5 1. Πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό 1.1. Πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες: βασικοί δείκτες Μια από τις γνωστότερες αδυναµίες των ελληνικών πανεπιστηµίων είναι η ελλιπής και ανεπαρκής υποδοµή βιβλιοθηκών. Η αδυναµία αυτή αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία σήµερα λόγω του ρόλου του πανεπιστηµίου στην έρευνα και την παραγωγή καινοτοµίας, τη σύνδεσή του µε την τοπική και περιφερειακή οικονοµική ανάπτυξη, καθώς και την ανάγκη συµµετοχής των διδασκόντων και των φοιτητών στο νέο διεθνοποιηµένο περιβάλλον (ευρωπαϊκός χώρος ανώτατης εκπαίδευσης). Οι ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες παρουσιάζουν σηµαντική υστέρηση σε σχέση µε τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ιευθυντής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων «η υστέρηση των ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών φαίνεται µε ορισµένους χαρακτηριστικούς δείκτες, εύκολα ορατούς από τον καθένα: οι ανά φοιτητή ή µέλος του διδακτικού προσωπικού δαπάνες βιβλιοθήκης είναι κατά πολύ µικρότερες, το προσωπικό είναι πολύ περιορισµένο, η προσφορά υπηρεσιών δεν είναι η αναµενόµενη, οι χώροι που διατίθενται είναι ελλιπείς, η χρήση των βιβλιοθηκών ιδιαίτερα από τους φοιτητές είναι περιορισµένη, κ.ά..» (Βλ. αναλυτικά ). Ένα σηµαντικό πρόβληµα των πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών είναι η ύπαρξη πολλών τµηµατικών βιβλιοθηκών µε αυξηµένο βαθµό διασποράς τους στο χώρο. Η παροχή αποτελεσµατικών υπηρεσιών σύγχρονης βιβλιοθήκης απαιτεί την ύπαρξη ενιαίων βιβλιοθηκών για τη µέγιστη δυνατή φυσική ενοποίηση και λειτουργία της βιβλιοθήκης σε ενιαίο χώρο. Η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας (π.χ., εξοικονόµηση πόρων από τις δαπάνες ενοικίων για πάρα πολλές τµηµατικές βιβλιοθήκες) θα µπορούσε να ενισχύσει οικονοµικά τις δαπάνες δράσεων µε πολλαπλά οφέλη για τη λειτουργία των βιβλιοθηκών και των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Τέτοια οφέλη θα ήσαν η καταβολή του κόστους για ενιαίες συνδροµές περιοδικών, η χρηµατοδότηση της κατάρτισης του προσωπικού στις σύγχρονες τεχνολογίες και απαιτήσεις µιας ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης, η διοργάνωση σεµιναρίων για τους διδάσκοντες και τους φοιτητές, κλπ. 5

6 εδοµένης της συγκέντρωσης πολλών πανεπιστηµίων στο λεκανοπέδιο της Αττικής, η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας είναι θέµα άµεσης προτεραιότητας. Το Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) διαθέτει έξι κεντρικές βιβλιοθήκες που συγκροτούνται από 47 επιµέρους βιβλιοθήκες τµηµάτων και σπουδαστηρίων (βλ. Μόνο η Σχολή Νοµικών, Πολιτικών και Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών απαρτίζεται από 14 επιµέρους βιβλιοθήκες σε ανεξάρτητα κτίρια ή χώρους των τµηµάτων. Σε πολλές από αυτές δεν υπάρχουν φωτοτυπικά µηχανήµατα, ο αριθµός των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι ανεπαρκής (βιβλιοθήκες µε έναν υπολογιστή) και το λιγοστό προσωπικό µάλλον καλείται να έχει διοικητικό ρόλο παρά υποστηρικτικό προς τις ερευνητικές ανάγκες διδασκόντων και φοιτητών. Η κατάτµηση αυτή δεν ευνοεί τη διεπιστηµονικότητα και δηµιουργεί αντικίνητρο σε πολλούς φοιτητές για να τις επισκεφτούν. Η εξοικονόµηση πόρων από συνδροµές και µονογραφίες θα ήταν κάτι παραπάνω από εµφανής σε µία ενιαία βιβλιοθήκη. Τα παραδείγµατα των υπολοίπων πανεπιστηµίων της Αττικής (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πάντειο, Γεωπονικό, Χαροκόπειο, Πειραιώς) είναι ενδεικτικά των οικονοµιών κλίµακας που θα µπορούσαν, µε µια ορθολογικότερη χωροταξική οργάνωση των βιβλιοθηκών, να επιτευχθούν. Οικονοµίες κλίµακας όµως µπορούν να επιτευχθούν και µέσω συνεργιών µεταξύ των διαφόρων πανεπιστηµίων της Αττικής. Υπάρχει η ανάγκη συντονισµού των πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο µέγιστος βαθµός συνεργασίας και πολλαπλών ωφελειών για τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Επιβάλλεται η ύπαρξη ενός δικτύου διαδανεισµού µεταξύ των βιβλιοθηκών των πανεπιστηµίων. Είναι παράλογο ο φοιτητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών να µην µπορεί να δανειστεί βιβλία από τις βιβλιοθήκες των άλλων πανεπιστηµίων της Αττικής λόγω απουσίας σύµβασης διαδανεισµού. Από τις επιτόπιες επισκέψεις της ερευνητικής οµάδας του ΕΛΙΑΜΕΠ σε πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες κατατείνουµε στο συµπέρασµα πως η εξυπηρέτηση είναι πολύ καλύτερη στις ενιαίες βιβλιοθήκες σε σχέση µε τις βιβλιοθήκες Τµηµάτων ή Σπουδαστηρίων, όπου η εξυπηρέτηση φοιτητών άλλων σχολών αντιµετωπίζεται µε αδιαφορία ή ακόµα και «εχθρική» διάθεση λόγω της έλλειψης προσωπικού και υποδοµών. Τα στοιχεία της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (www.mopab.gr) αποκαλύπτουν την ύπαρξη σηµαντικών διαφοροποιήσεων µεταξύ των ελληνικών πανεπιστηµίων. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην τελευταία 6

7 έκθεση της Μονάδας για το 2004, η αναλογία εγγεγραµµένων χρηστών και διαθέσιµων Η/Υ για τους χρήστες είναι 220:1 (βλ. Πίνακα 1.1 που ακολουθεί). Η καλύτερη αναλογία εγγεγραµµένων χρηστών και Η/Υ συναντάται στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ένας Η/Υ για 38 χρήστες) και ακολουθούν το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου και το Ιόνιο Πανεπιστήµιο (41 και 77 χρήστες ανά Η/Υ αντιστοίχως). Μεταξύ των πανεπιστηµίων µε τις χειρότερες αναλογίες βρίσκονται κεντρικά και περιφερειακά πανεπιστήµια. Στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων αντιστοιχούν 1219 χρήστες για κάθε Η/Υ και στο Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1199 χρήστες ανά Η/Υ (ωστόσο το πανεπιστήµιο αυτό ιδρύθηκε πολύ πρόσφατα). Η σχετική αναλογία στο Πάντειο είναι επίσης πολύ µεγάλη, 710 χρήστες ανά Η/Υ. Γενικά, τα κεντρικά και παλαιότερα πανεπιστήµια της χώρας έχουν αναλογίες καλύτερες του µέσου όρου σε σχέση µε τα νέα και περιφερειακά πανεπιστήµια. Οι αναλογίες χρηστών και θέσεων εργασίας (ανάγνωσης και µελέτης στις βιβλιοθήκες) είναι πολύ καλύτερες σε σχέση µε τους διαθέσιµους υπολογιστές. Ωστόσο και εδώ οι διαφοροποιήσεις µεταξύ των πανεπιστηµίων είναι µεγάλου εύρους (βλ. Πίνακα 1.1.). Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην τελευταία έκθεση της Μονάδας για το 2004, η αναλογία εγγεγραµµένων χρηστών και διαθέσιµων θέσεων εργασίας είναι 16:1. Οι καλύτερες αναλογίες συναντώνται στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (3:1), στο ΕΚΠΑ (8:1), στο Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο (9:1) και στα Πανεπιστήµια Πελοποννήσου και Ιωαννίνων (10:1). Οι χειρότερες επιδόσεις καταγράφονται στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς (109:1), στο Πολυτεχνείο Κρήτης (69:1) και στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου (47:1). Και εδώ, µε εξαίρεση το Πανεπιστήµιο Πειραιά, τα κεντρικά και παλαιότερα πανεπιστήµια καταγράφουν επιδόσεις καλύτερες του µέσου όρου σε σχέση µε τα περιφερειακά πανεπιστήµια. Καταληκτικά, τα στοιχεία της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών καταδεικνύουν τις σηµαντικές ελλείψεις των πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών σε Η/Υ. Οι ελλείψεις αυτές συνεπάγονται εµπόδια στην παρεχόµενη εκπαίδευση και περιορισµούς στην έρευνα. Η διαφοροποίηση δε µεταξύ κεντρικών και περιφερειακών πανεπιστηµίων, µε τα τελευταία να αντιµετωπίζουν σηµαντικότερα προβλήµατα πρόσβασης, συµβάλλει στην περιορισµένη θετική επίδραση των πανεπιστηµίων στις περιφερειακές οικονοµίες των περιοχών της χώρας όπου βρίσκονται, αλλά και στην παραγωγή αποφοίτων µε λιγότερες δεξιότητες. εδοµένης της σηµασίας τόσο της περιφερειακής ανάπτυξης όσο και της αναβάθµισης των δεξιοτήτων των φοιτητών για την 7

8 οµαλή επιστηµονική και εργασιακή εξέλιξή τους, απαιτείται ο σχεδιασµός και η εφαρµογή µιας εθνικής πολιτικής για τις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες µε ενίσχυση της σχετικής χρηµατοδότησης και επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και συνεργιών. 8

9 Πίνακας 1.1. Χρήση και χρήστες των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα, 2004 ΑΕΙ Εγγεγραµµένοι χρήστες (1) ιαθέσιµοι Η/Υ για τους χρήστες (2) Θέσεις εργασίας για τους χρήστες (3) Χρήστες ανά Η/Υ (αναλογία 1/2) Χρήστες ανά θέση εργασίας (αναλογία 1/3) ΑΣΚΤ ΑΠΘ ΓΠΑ ΠΘ ΕΚΠΑ ΕΜΠ ΕΑΠ ΙΟΝΙΟ ΟΠΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΙ Πηγή: Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (2004), σ

10 1.2. Σύγχρονες εξελίξεις στις πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες: προς την ψηφιοποίηση και τα δίκτυα Ο ρόλος των πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών διεθνώς από τη δεκαετία του 1990 έχει πλέον µετατραπεί από υποστηρικτικός της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας των πανεπιστηµίων σε συµµετοχικό υπό διάφορα οργανωτικά σχήµατα Αυτό περιλαµβάνει τη λειτουργική αναδόµηση των αναλυτικών προγραµµάτων σπουδών, καθώς και την αναζήτηση του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, που προσφέρεται και αναπτύσσεται πλέον σε ηλεκτρονική µορφή. Προοπτικά και σε αυξανόµενο βαθµό, η δραστηριότητα των βιβλιοθηκονόµων θα επεκτείνεται στη δηµιουργία ηλεκτρονικών καταλόγων «υλικού» και την ανάπτυξη «µηχανισµών» για τον εντοπισµό των κατάλληλων, υποστηρικτικών για τη διδασκαλία, πηγών (Παπάζογλου, 2006α). Η πρόσφατη χρηµατοδότηση των ελληνικών πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών από τα ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ έχει επιτρέψει την ανάπτυξή τους προς την παραπάνω κατεύθυνση. Οι υπηρεσίες τους προς τους χρήστες-µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας θα αφορούν σε αυξανόµενο βαθµό τη δηµιουργία ηλεκτρονικού υλικού για προπτυχιακά µαθήµατα, ανάπτυξη ηλεκτρονικών βιβλίων, µεταφορά πληροφοριών σε ψηφιακή µορφή και πλήρη ψηφιοποίηση λειτουργιών, όπως ο διαδανεισµός, απαντήσεις σε απορίες χρηστών, κτλ. (Παπάζογλου, 2006α). Η παροχή αποµακρυσµένης πρόσβασης και η συµβολή των ψηφιακών βιβλιοθηκών στη δια βίου εκπαίδευση εντάσσεται στα πλαίσια του συνεχιζόµενου χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο συνιστά την πρώτη στην Ελλάδα περίπτωση προσφοράς προγραµµάτων εκπαίδευσης από απόσταση. Πρόκειται για µια πρακτική που λειτουργεί ήδη επί τουλάχιστον µισό αιώνα σε χώρες όπως η Γαλλία, Βρετανία και Σουηδία. Πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήµια παρέχουν προ πολλού προγράµµατα σπουδών από απόσταση. Η µετάβαση από την έντυπη πληροφορία στην παράλληλη χρήση ηλεκτρονικής πληροφόρησης έχει µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, µαζί µε την επέκταση του ποσοστού των χρηστών του διαδικτύου και την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών (συµπεριλαµβανοµένων ασύρµατων και δορυφορικών) προς την κατεύθυνση ταχύτερης και φθηνότερης σύνδεσης. 10

11 Μια σηµαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε η δηµιουργία του HEAL- Link (Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών), όπως είναι η ηλεκτρονική ονοµασία της κοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, η οποία αποτελείται από 37 Ελληνικά Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (22 ΑΕΙ και 15 ΤΕΙ), την Ακαδηµία Αθηνών, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, το Πανεπιστήµιο Κύπρου και 21 Ερευνητικά Ιδρύµατα της χώρας. Μέσω της HEAL-Link παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείµενο σε τίτλους περιοδικών από 18 εκδότες καθώς και πρόσβαση σε βιβλιογραφικές βάσεις, ηλεκτρονικά βιβλία και λεξικά. ηµιουργήθηκε επίσης η Μονάδα Ολικής Ποιότητας των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, µε βασικό σκοπό την ανάλυση, επεξεργασία και διάδοση στατιστικών πληροφοριών για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες (βλ. αναλυτικά Επίσης, δηµιουργήθηκε το διαπανεπιστηµιακό σύστηµα ψηφιακής βιβλιοθήκης για την ηλεκτρονική τεκµηρίωση της σύγχρονης ελληνικής «γκρίζας» βιβλιογραφίας, ΑΡΤΕΜΙΣ, µε σκοπό τη συστηµατική αρχειοθέτηση και διάδοση της πνευµατικής παραγωγής των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας (διπλωµατικές, µεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες, σηµειώσεις διδασκαλίας, κ.α.) µε τη βοήθεια της τεχνολογίας των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Και η λειτουργία των παραπάνω δεν είναι απαλλαγµένη από τα προβλήµατα νοµικού φορµαλισµού και γραφειοκρατίας που µαστίζουν την καθηµερινότητα του ελληνικού πανεπιστηµίου. Κατά το χρόνο συγγραφής αυτής της µελέτης (Απρίλιος 2006), εδώ και αρκετές εβδοµάδες, η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης µέσω HEAL-Link σε ένα µεγάλο αριθµό περιοδικών που ανήκουν στον Elsevier (έναν από τους µεγαλύτερους παγκοσµίως ακαδηµαϊκούς εκδοτικούς οίκους) έχει παγώσει, διότι ο αρµόδιος πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και παρότι το σχετικό κονδύλι από πλευράς Υπουργείου είχε εγκριθεί, ακύρωσε τη διαδικασία µε το επιχείρηµα ότι δεν είχε γίνει διαγωνισµός, όπως ο νόµος προβλέπει. Για όποιον γνωρίζει τον αναντικατάστατο χαρακτήρα των κεντρικών επιστηµονικών περιοδικών που εκδίδονται από τους µεγάλους διεθνείς ακαδηµαϊκούς οίκους, η ιδέα της διενέργειας «διαγωνισµού» φαντάζει σχεδόν εξωπραγµατική. 11

12 Σηµαντική επίσης είναι η ψηφιακή συνεργασία των βιβλιοθηκών των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, δράση που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του 3 ου ΚΠΣ ( ) 1. Συγκεκριµένα, έχει αναπτυχθεί µία πύλη πρόσβασης για τον εντοπισµό των διαθέσιµων βιβλίων, περιοδικών και άλλου υλικού στους καταλόγους των ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών. Η ψηφιακή συνεργασία των βιβλιοθηκών επιτρέπει την εξοικονόµηση πόρων και την άµεση πληροφόρηση των µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας για βιβλιογραφικές πηγές σε όλη τη χώρα. 1 Βλέπε αναλυτικά 12

13 2. Πανεπιστηµιακά Συγγράµµατα Το πρόβληµα µε το παρόν σύστηµα διανοµής πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων Σήµερα προβλέπεται η διανοµή ενός και µοναδικού συγγράµµατος ανά µάθηµα. Σε ορισµένες, δικαιολογηµένες περιπτώσεις επιτρέπεται η διανοµή και δεύτερου, συµπληρωµατικού συγγράµµατος για το ίδιο µάθηµα, εφόσον δεν καλύπτεται η ύλη από το πρώτο και κύριο σύγγραµµα. Η διανοµή ενός συγγράµµατος ανά µάθηµα είναι µια ακριβή και γραφειοκρατική διαδικασία. Η διαδικασία αυτή αφενός µεν εθίζει τους φοιτητές σε µια αντίληψη για το βιβλίο παρόµοια µε εκείνη του λυκείου (αποστήθιση ενός βιβλίου) και αφετέρου διευκολύνει την σύµπηξη προβληµατικών σχέσεων µεταξύ εκδοτών, δηµόσιων υπαλλήλων (µελών των αρµόδιων επιτροπών) και διδασκόντων - συγγραφέων των διανεµόµενων συγγραµµάτων. Το υπάρχον σύστηµα σε µεγάλο βαθµό ευθύνεται για τη µονοπωλιακή διανοµή στους φοιτητές, σε ορισµένες περιπτώσεις, πρόχειρων και παρωχηµένων συγγραµµάτων των ίδιων των διδασκόντων, σε βάρος ποιοτικά καλύτερων εναλλακτικών. Έχει µάλιστα υποστηριχθεί πως το υπάρχον σύστηµα επιτρέπει την ευδοκίµηση παράνοµων δραστηριοτήτων υπεξαίρεσης δηµόσιων πόρων µέσω της υπερκοστολόγησης των συγγραµµάτων. Αποτελεί δε η παραπάνω πρακτική ένα από τα πεδία χρονοβόρων δικαστικών διενέξεων στις οποίες εµπλέκεται η πανεπιστηµιακή κοινότητα µε αρνητικές συνέπειες για τη λειτουργία και το κύρος των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων 3. Έχει τονιστεί από πολλούς πόσο αντιεπιστηµονική είναι η κοινωνικοποίηση των φοιτητών στην ιδέα ότι η γνώση ενός γνωστικού αντικειµένου περιορίζεται σε ένα βιβλίο, ότι µάθηση σηµαίνει αποστήθιση του περιεχοµένου του ενός βιβλίου και ότι είναι βαθµοθηρικά χρήσιµο να προσαρµόζεται κανείς προς τις απόψεις του διδάσκοντος, αν µάλιστα τυχαίνει να είναι και ο συγγραφέας του διανεµόµενου βιβλίου. 2 Το τµήµα αυτό της µελέτης έχει ωφεληθεί από τα εύστοχα σχόλια του Αποστόλη ηµητρόπουλου. 3 Βλέπε χαρακτηριστικά για τα προβλήµατα δικαστικών διενέξεων στο πεδίο των συγγραµµάτων και των κατηγοριών για απάτες και υπερκοστολογήσεις στο: 13

14 Επίσης έχει σηµειωθεί από πολλούς ότι το παρόν σύστηµα είναι σπάταλο και ακριβό. Οι δαπάνες για την προµήθεια επιστηµονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων για τους σπουδαστές των ελληνικών πανεπιστηµίων θα συγκεντρώσουν πόρους της τάξης των ευρώ το 2006 (Προϋπολογισµός 2006). Καταγράφεται µία αύξηση των σχετικών δαπανών 5,7% σε σχέση µε τις δαπάνες του 2005 ( ευρώ: Προϋπολογισµός 2005). 4 Οι παραπάνω πόροι υπερβαίνουν τους ετήσιους πόρους που διατίθενται για τη µισθοδοσία του έκτακτου διδακτικού προσωπικού ( ευρώ το 2006) ή τις δαπάνες για τη φοιτητική µέριµνα ( ευρώ το 2006). Συνολικά, οι δαπάνες για τα συγγράµµατα αντιπροσωπεύουν το 17,5% των συνολικών επιχορηγήσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών το 2006 (210 εκατοµµύρια ευρώ). Η επεξεργασία στοιχείων για τις δαπάνες για συγγράµµατα ανά πανεπιστήµιο και η συσχέτισή τους µε το µερίδιο του κάθε πανεπιστηµίου στο σύνολο των εγγεγραµµένων φοιτητών (στοιχεία Υπoυργείου Εθνικής Παιδείας για το ακαδηµαϊκό έτος ) µας οδηγεί σε δύο βασικές διαπιστώσεις: α) ύπαρξη θετικής συσχέτισης δαπανών για συγγράµµατα και αριθµού εγγεγραµµένων φοιτητών και β) ύπαρξη αποκλίσεων και διαφοροποιήσεων των πανεπιστηµίων της χώρας µεταξύ ποσοστών δαπανών και µεριδίου εγγεγραµµένων φοιτητών. Συγκεκριµένα, τα Πανεπιστήµια Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) συγκεντρώνουν το 49,7% των σχετικών δαπανών και το 53% των εγγεγραµµένων φοιτητών (στοιχεία ακαδηµαϊκού έτους ). Ωστόσο, το Πανεπιστήµιο Αθηνών λαµβάνει µερίδιο δαπανών για συγγράµµατα µικρότερο του µεριδίου του στο σύνολο των εγγεγραµµένων φοιτητών (26,7% των δαπανών και 29,05% των φοιτητών). Το ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης λαµβάνει το µερίδιο 7% των δαπανών για συγγράµµατα όταν το σχετικό µερίδιό του στο σύνολο των εγγεγραµµένων φοιτητών δεν ξεπερνά το 4,8%. Το ίδιο ισχύει και για το Πανεπιστήµιο Πειραιά µε µερίδια 5,9% και 4,8% αντίστοιχα. Αντιθέτως, πανεπιστήµια που λαµβάνουν χαµηλότερα ποσοστά δαπανών για συγγράµµατα σε σύγκριση µε το µερίδιό 4 Βλέπε αναλυτικότερα Προϋπολογισµούς 2005 και 2006 (www.mof-glk.gr). 14

15 τους στο σύνολο των εγγεγραµµένων φοιτητών είναι τα Πολυτεχνεία της χώρας (ΕΜΠ, Κρήτης). εδοµένων των µεγάλων ποσοστών ανενεργών φοιτητών, θα ήταν σκόπιµο να δούµε την κατανοµή των δαπανών για συγγράµµατα ανά ενεργό φοιτητή (ο φοιτητής που βρίσκεται στα προβλεπόµενα εξάµηνα σπουδών) και τυχόν αποκλίσεις µεταξύ των ελληνικών πανεπιστηµίων. Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για το ακαδηµαϊκό έτος καταδεικνύει ότι δαπανήθηκαν στο σύνολο των ελληνικών πανεπιστηµίων 168 ευρώ ανά ενεργό φοιτητή για συγγράµµατα (βλ. Πίνακα 2.1. και ιάγραµµα 2.1 που ακολουθούν). Οι µεγαλύτερες δαπάνες ανά ενεργό φοιτητή καταγράφονται στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο (692 ευρώ) και οι ελάχιστες στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (9 ευρώ). Σχετικά υψηλότερες δαπάνες καταγράφονται στα οικονοµικά πανεπιστήµια της χώρας (ΟΠΑ, Πειραιά, Μακεδονίας). 15

16 Πίνακας 2.1. απάνες για συγγράµµατα ανά ενεργό φοιτητή (ακαδηµαϊκό έτος ) ΑΕΙ Ενεργοί φοιτητές απάνες για συγγράµµατα (ευρώ) απάνες για συγγράµµατα ανά ενεργό φοιτητή (ευρώ) ΑΣΚΤ Γεωπονικό Πατρών ΕΜΠ υτικής Μακεδονίας Πολυτεχνείο Κρήτης Χαροκόπειο Κρήτης Ιωαννίνων Θεσσαλίας Αθηνών Πάντειο Πελοποννήσου ΑΠΘ Μακεδονίας ΟΠΑ Αιγαίου Θράκης Πειραιά Ιόνιο Σύνολο Πηγή: ική µας επεξεργασία στοιχείων του ΥΠΕΠΘ 16

17 ιάγραµµα 2.1. απάνες για συγγράµµατα ανά ενεργό σπουδαστή (ακαδηµαϊκό έτος ) Ιόνιο Θράκης Αιγαίου ευρώ Πειραιά ΑΣΚΤ Γεωπονικό Πατρών ΕΜΠ υτ. Μακεδονίας Πολυτ. Κρήτης Χαροκόπειο Κρήτης Ιωαννίνων Θεσσαλίας Αθηνών Πάντειο Πελοποννήσου ΑΠΘ Μακεδονίας ΟΠΑ Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΥΠΕΠΘ

18 Ίσως δεν έχει συζητηθεί εκτενώς το είδος των πολιτικών ανακλαστικών που δηµιουργούνται στον νεαρό πολίτη, τον φοιτητή, ο οποίος γίνεται κάτοχος ενός και µοναδικού συγγράµµατος ανά µάθηµα. Ήδη από το πρώτο εξάµηνο των σπουδών του, ο φοιτητής εθίζεται στη λογική της κρατικής παροχής, δηλαδή του δωρεάν διανεµόµενου συγγράµµατος, που, ακριβώς επειδή διανέµεται δωρεάν, καταλήγει στα µάτια του φοιτητή να έχει µηδενική αξία. Το καθεστώς της δωρεάν παροχής πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων συµβάλλει στην εδραίωση µιας στρεβλής πεποίθησης ότι οι δηµόσιοι πόροι είναι περίπου απεριόριστοι ( no budget constraint ), εφόσον το κράτος µπορεί να χρηµατοδοτεί αφειδώς ολοκαίνουργα συγγράµµατα που µε τη διανοµή τους καθίστανται αυτοµάτως ιδιοκτησία του φοιτητή. Ο φοιτητής ιδιοποιείται το σύγγραµµα και µπορεί να το µεταχειριστεί όπως του αρέσει, συµπεριλαµβανοµένου του να το καταστρέψει. Αυτή η σπάταλη κρατικιστική παράδοση ενθαρρύνει γενικότερα συµπεριφορές περιφρόνησης όσων δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών παρέχονται από το κράτος. Με βάση τα δεδοµένα του προβλήµατος, θα µπορούσαν να προταθούν θεωρητικά τουλάχιστον οι εξής εναλλακτικές λύσεις: Λύση 1: Η διατήρηση του status quo, αλλά µε επιπλέον προώθηση συµπληρωµατικής ή πολλαπλής βιβλιογραφίας, και ηλεκτρονικού υλικού. Πλεονέκτηµα αυτής της λύσης είναι ότι αποδυναµώνει σηµαντικά τις επιπτώσεις του µοναδικού συγγράµµατος. Το κύριο µειονέκτηµα της λύσης αυτής είναι προφανώς το δηµοσιονοµικό της κόστος, σε συνδυασµό µε τα επιχειρήµατα σχετικά µε τη δωρεάν παροχή καινούριων βιβλίων, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Λύση 2: Όλοι οι φοιτητές να αγοράζουν οι ίδιοι τα συγγράµµατά τους. Κάποιος ερχόµενος από ένα Πανεπιστήµιο του εξωτερικού, ή ίσως από τον Άρη, µη εξοικειωµένος µε την ελληνική πραγµατικότητα, πιθανώς θα θεωρούσε τη λύση αυτή λογική και ρεαλιστική. Όµως, η αποτελεσµατικότητα µιας µεταρρύθµισης κρίνεται και από τη σχέση της µε το καθεστώς που επιχειρεί να µεταρρυθµίσει. Συχνά στις δηµοκρατίες, ακραίες ρήξεις και ανατροπές όχι απλώς αυτοϋπονοµεύθηκαν αλλά και αυτοκαταργήθηκαν στην πορεία, ακριβώς διότι αγνόησαν το νόµο της πολιτικοκοινωνικής βιωσιµότητας. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα έπρεπε να µεταβούµε σε ένα σύστηµα επαχθές για τους οικονοµικά αδυνάτους, που θα υποχρέωνε τον φοιτητή να αγοράζει το µέχρι χθες δωρεάν διανεµόµενο 18

19 σύγγραµµα. Κάτι τέτοιο θα δηµιουργούσε συνθήκες οξύτητας και σύγκρουσης στο πανεπιστήµιο και δεν θα ήταν ούτε δεοντολογικά αποδεκτό, ούτε συµβατό µε την υπάρχουσα συνταγµατική τάξη, ούτε ρεαλιστικό και πολιτικά βιώσιµο ως λύση. Λύση 3: ωρεάν διανοµή συγγραµµάτων στους φτωχότερους φοιτητές και αγορά των συγγραµµάτων από τα ευπορότερα στρώµατα φοιτητών (επιλεκτικότητα). Η λύση (που έχει προταθεί µεταξύ άλλων από τον καθηγητή Νίκο Μουζέλη) έχει ισχυρά πλεονεκτήµατα, µε κυριότερο ότι (εκτός της εξοικονόµησης πόρων) είναι η κοινωνικά δικαιότερη. Είναι η λύση η πλέον συµβατή µε τη σύγχρονη διεθνή πραγµατικότητα και πρακτική, και συνιστά µια ελκυστική εφαρµογή σύγχρονου µοντέλου κοινωνικού κράτους. Υπάρχουν όµως και αντεπιχειρήµατα. Πρώτον, θα καλλιεργούσε ίσως ένα κλίµα διακρίσεων και στιγµατισµού των φοιτητών φτωχότερων στρωµάτων, υποχρεώνοντάς τους σε υποβολή οικογενειακής φορολογικής δήλωσης προκειµένου να επιτύχουν τη δωρεάν παροχή. Ένα από τα µεγάλα πλεονεκτήµατα της δηµόσιας ανώτατης εκπαίδευσης κατά την πρόσφατη ιστορική περίοδο είναι ότι έχει λειτουργήσει, έως ένα βαθµό, ως δεξαµενή σχετικής άµβλυνσης (ή έστω µη περαιτέρω όξυνσης) των κοινωνικοοικονοµικών αντιθέσεων, ενισχύοντας την κοινωνική κινητικότητα. 5 εύτερον, θα ήταν ηθικά αµφισβητήσιµη η µερική έστω άρση του δηµόσιου χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης για τα µεσαία στρώµατα, που κατά κανόνα φέρουν το µεγαλύτερο αναλογικά βάρος φορολόγησης. Η επιλεκτικότητα αυτή θα αποδυνάµωνε την εµπιστοσύνη των µεσαίων στρωµάτων στις λειτουργίες του κοινωνικού κράτους, των οποίων το κόστος επωµίζονται χωρίς να έχουν το δικαίωµα να τις απολαµβάνουν. Τρίτον, η συγκέντρωση και διαχείριση φορολογικών δηλώσεων έχει υπολογίσιµο γραφειοκρατικό κόστος. Τέταρτον, οι φορολογικές δηλώσεις συχνότατα δεν αποδίδουν την αληθινή εικόνα πλούτου και εισοδήµατος των φορολογουµένων, ευνοώντας εύπορα στρώµατα και επαγγελµατίες σε βάρος των µισθωτών. Πέµπτον, η συνεχιζόµενη εξάρτηση του φοιτητή στην ενήλικο ζωή του, 18-22, από τα οικογενειακά εισοδήµατα, και η επισηµοποίηση αναγνώρισης αυτής της εξάρτησης, αναπαράγει τον νοτιοευρωπαϊκό «οικογενειασµό» ( familialism ) της ελληνικής κοινωνίας. Εποµένως, παρά τα προφανή της πλεονεκτήµατα, η 5 Και αυτό χωρίς να παραγνωρίζουµε το επιχείρηµα που έχει διατυπωθεί, ότι οι επιδοτήσεις στην ανώτατη εκπαίδευση καταλήγουν να ωφελούν το πλουσιότερο τµήµα του πληθυσµού (Αντωνίνης και Τσακλόγλου, 2000). 19

20 «επιλεκτικότητα» δεν είναι απαλλαγµένη αδυναµιών. Ας σηµειωθεί ότι το υπάρχον νοµικό πλαίσιο (άρθρο 22 του Ν. 2083/1992 «ωρεάν παροχή διδακτικών βιβλίων και βοηθηµάτων») προβλέπει την παροχή στους προπτυχιακούς φοιτητές των ΑΕΙ δωρεάν διδακτικών βιβλίων και άλλων βοηθηµάτων υπό την προϋπόθεση ατοµικού και οικογενειακού εισοδήµατος χαµηλότερου, ανά κατηγορία, από ένα συγκεκριµένο ποσό. Η διάταξη αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί, καθώς όπως είναι γνωστό η δωρεάν διανοµή γίνεται σε όλους τους φοιτητές αδιακρίτως εισοδήµατος. Λύση 4: η κάρτα συγγραµµάτων, δηλαδή η διανοµή στους φοιτητές κουπονιών συγκεκριµένης αξίας µε την οποία θα µπορούν να αγοράσουν το βιβλίο της επιλογής τους από ένα προτεινόµενο κατάλογο συγγραµµάτων. Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι όλα τα επιχειρήµατα περί αφειδούς δωρεάν παροχής ισχύουν και για ένα κρατικά χρηµατοδοτούµενο σύστηµα κάρτας συγγραµµάτων, εφόσον ο φορολογούµενος θα συνεχίζει να χρηµατοδοτεί αδιακρίτως την αγορά ολοκαίνουριων πανεπιστηµιακών βιβλίων των φοιτητών, ανεξαρτήτως εισοδήµατος. Μάλιστα, ένα σύστηµα κάρτας συγγραµµάτων παρουσιάζει επιπλέον αδυναµίες. Καταρχήν, δεν παρέχει καµία διαβεβαίωση ότι οι (λίγοι) καθηγητές που προωθούν δικά τους συγγράµµατα ποιοτικά κατώτερα από άλλα οµοειδή δεν θα συνέχιζαν να το κάνουν και µέσα από έναν κατάλογο συγγραµµάτων, θεωρώντας ότι οι φοιτητές θα επέλεγαν να αγοράσουν το σύγγραµµα του καθηγητή τους υπό την βάσιµη προσδοκία ακριβέστερης ανταπόκρισης στις εξεταστικές προθέσεις του καθηγητή. Κατά δεύτερον, είναι αυθαίρετο και δηµαγωγικό να θεωρούµε αυτοδικαίως τον φοιτητή (ιδίως στα πρώτα έτη) ως κατάλληλο να επιλέξει το καλύτερο σύγγραµµα. Σε ορισµένες περιπτώσεις αυτό µπορεί να ισχύει, αλλά στις περισσότερες θα έτεινε να επικρατήσει εκείνο το σύγγραµµα που συγκεντρώνει τη φήµη του ευκολότερου/ συντοµότερου, σε απαραίτητο συνδυασµό µε τη φήµη ότι αποτελεί εκείνο από το οποίο «πέφτουν τα περισσότερα θέµατα στις εξετάσεις». Με επιστηµονικότερη ορολογία, υπάρχει, ως επί το πλείστον, ασυµµετρία πληροφόρησης µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων, που καθιστά τους πρώτους καταλληλότερους σε σύγκριση µε τους δεύτερους για την επιλογή/ ιεράρχηση των προτεινόµενων συγγραµµάτων κατά σειρά ποιότητας, πληρότητας και καταλληλότητας. Αν όµως οι διδάσκοντες είναι οι πλέον κατάλληλοι για να αξιολογήσουν συγκριτικά τα εναλλακτικά συγγράµµατα (όπως 20

21 θεωρούµε ότι είναι) τότε η θεσµοθέτηση κάρτας συγγραµµάτων δεν προσφέρει καµία επιπλέον ωφέλεια σε σχέση µε το status quo. Για όλους αυτούς τους λόγους, θεωρούµε ότι η πρόταση αντικατάστασης του υπάρχοντος συστήµατος «δωρεάν διανοµής του ενός κατά βάση συγγράµµατος» µε τη λεγόµενη «κάρτα συγγραµµάτων», χωρίς να εγγυάται την παραµικρή δηµοσιονοµική εξοικονόµηση, δηµιουργεί νέου είδους προβλήµατα, πιθανόν χειρότερα από όσα επιχειρεί να εξαλείψει. 21

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων KOIN:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ 12 ΜΑ ΙΟΥ 2014 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.ΔΙ.Π) Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα 1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα Οριζόντια Δράση Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ Κωδικός.130 Έκδοση 2 Η Σελίδα 1 από 7 1 ΣΚΟΠΟΣ Η επάρκεια του Τµήµατος στα αναγκαία υλικά και εξοπλισµό για την διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου. 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008 Αθήνα 15/07/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Γ ΚΠΣ 1.1. Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Ενταγμένα Εργα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩΝ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΝΕΑ Ή ΝΑ ΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩΝ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΝΕΑ Ή ΝΑ ΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων µαθηµάτων και συγγραµµάτων θα πραγµατοποιηθεί από τις 5 Μαρτίου ώρα 15:00 µέχρι και τις 21 Μαρτίου 2010 ώρα 24:00

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γνωστικά Πεδία Θεματικές Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ Φορέας: Γράψτε το όνομα του ιδρύματος σας Ι ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Προϋπολογισμός: Γράψτε αριθμητικώς το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004. Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004. Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004 Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη 1 Αγαπητά µέλη της Πανεπιστηµιακής µας κοινότητας, Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτής της εκλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς 28 /12/2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008/09

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιάννης Κλαψόπουλος Μάριος Μπαλατζάρας Αγάπη Πολύζου Βόλος, 11 Δεκεμβρίου 2008 1 Η Χωροταξία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος έχει αλλάξει ο τρόπος επιλογής των δωρεάν συγγραμμάτων. Ο κάθε σπουδαστής, μαζί με την δήλωση των μαθημάτων, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε2458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 6.602.388,75

Ε2458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 6.602.388,75 ΑΔΑ: 4ΑΙΦ-Υ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 27148/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ 1. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Το 76% της παραγωγής τροφίμων για τον άνθρωπο εξαρτάται από τη μελισσοκομία. Το 84 % των φυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΪΟΣ 2012 ΜΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ... 4 Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ... 6 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοικτά Ψηφιακά Ημερίδα Ενημέρωσης: 17 Σεπτεμβρίου 2014 Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης Η Δράση Η δράση "Ανοικτά Ψηφιακά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας "

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Βιβλιοθήκης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενικές Πληροφορίες Αυτό Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Θερινό ωράριο λειτουργίας Δευτέρα 08:30-22:00 08:30-14:30 Τρίτη 08:30-22:00 Περιεχόμενα 08:30-14:30

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση 9 o Διεθνές Συνέδριο «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» -7-9 Νοεμβρίου 2013 Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013 Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Άδεια χρήσης Το παρόν υλικό στηρίζεται στην παρουσίαση «Προδιαγραφές Ανοικτών Μαθημάτων v.1» Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, καθ. Λάζαρος Μεράκος (Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 1. Στόχοι Μέσα Βασικός στόχος του ΠΕΒΕ είναι η ενδυνάµωση της ερευνητικής δραστηριότητας και συνεισφοράς των µελών

Διαβάστε περισσότερα

(Spin-off και Spin-out)»

(Spin-off και Spin-out)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριµνας

Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριµνας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριµνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργικό Συµβούλιο αναγνωρίζοντας ότι η δηµιουργία ή/ και η ενίσχυση υποδοµών και θεσµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΜΕΣΣΑΡΗ ΤΗΛ.210-3332468 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Οµάδα Εργασίας Γ2 Συντονιστές: Νατάσα Κωνσταντέλου, Ερευνήτρια ' ΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ Αγγελική Πουλυµενάκου, Επικ. Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016

Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016 Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016 Με βάση τη νέα ένταξη των τµηµάτων πανεπιστηµίων και ΤΕΙ στα πέντε επιστηµονικά πεδία, το 2ο Πεδίο «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες» είναι το πιο ευνοηµένο.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες Νέα εποχή σηματοδοτείται για τις ελληνικές πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες οι οποίες, ακολουθώντας το διεθνές κίνημα της ανοιχτής πρόσβασης στους χώρους της επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς'

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Συνέδριο ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ-Θ *-* Νοεμβρίου 2012 Grand Hotel Θεσσαλονίκη Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Παναγιώτης Τζιώνας Αντιπρόεδρος ΑΤΕΙ-Θ Συμπεράσματα Τα Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος»

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Εισαγωγή Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» αποτελεί το ιδρυµατικό αποθετήριο του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Διαβάστε περισσότερα