International Diploma In IT Skills Proficiency SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "International Diploma In IT Skills Proficiency SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015"

Transcript

1 SYLLABUS 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη / ΤΚ Τηλ.-Fax: url:

2 Πνευματικά Δικαιώματα Το παρόν έγγραφο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Vellum Global Educational Services Α.Ε. και όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του σχετικού εγγράφου, είτε μέρους είτε όλου, χωρίς την έγγραφη έγκρισή της Vellum Global Educational Services Α.Ε.. Η διάθεσή του επιτρέπεται μόνο ως αυτούσιου και για ενημερωτικούς σκοπούς. Αποκήρυξη Ευθυνών H Vellum Global Educational Services Α.Ε. προετοιμάζοντας το παρόν σχήμα πιστοποίησης και διενεργώντας συστηματικούς ελέγχους ώστε να καλύπτει την εγκυρότητα του περιεχόμενού του, καμία ευθύνη δεν φέρει για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την χρήση του παρόντος είτε κατά τμήμα είτε κατά όλο. Το περιεχόμενο του παρόντος είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή καταργηθεί όποτε κριθεί απαραίτητο, και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Εξεταστέα Ύλη Η εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται στο δικτυακό τόπο της Vellum Global Educational Services A.E., ο οποίος είναι και ο μόνος που αναγνωρίζεται από την εταιρεία ως σημείο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων. 1/16

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του Διπλώματος Κεφάλαιο 3: Δομή και περιεχόμενο εξεταστέας ύλης... 7 Ενότητα 1: Επεξεργασία Κειμένου... 8 Ενότητα 2: Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3: Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 4: Παρουσιάσεις Ενότητα 5: Υπηρεσίες διαδικτύου - Δημιουργία ιστοσελίδων /16

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.0 Πιστοποίηση δεξιοτήτων Πληροφορικής- Προχωρημένο Επίπεδο Η Τεχνολογία των Πληροφοριών (ΙΤ) επηρεάζει τη ζωή όλων μας, όπου κι αν ζούμε ή δουλεύουμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής, απαιτεί πλέον τη χρήση δεξιοτήτων της Τεχνολογίας των Πληροφοριών. Στον ολοένα δυναμικότερο εργασιακό κόσμο, οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να δουλεύουν αποτελεσματικά με τη νέα Τεχνολογία, να αναπτύσσουν ικανότητες και να τις εφαρμόζουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και πακέτα προγραμμάτων. Με την πρόοδο της Τεχνολογίας, οι άνθρωποι πρέπει ακόμα να διασφαλίσουν την διαρκή ανανέωση των δεξιοτήτων τους ώστε να είναι ικανοί και ανταγωνιστικοί στη σημερινή αγορά εργασίας. Το IT Skills Proficiency πιστοποιεί ικανότητες προχωρημένου επιπέδου σε ένα φάσμα δεξιοτήτων που είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική χρήση των διαφόρων εφαρμογών της Τεχνολογίας των Πληροφοριών. Αυτές οι προχωρημένες δεξιότητες εξετάζονται στον υπολογιστή με τη μορφή πρακτικών εργασιών. Οι εξετάσεις για τα IT Skills Proficiency γίνονται σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τα εξεταστικά κέντρα της Vellum Global Educational Services και του Cambridge ώστε να συνδυάζονται με ευέλικτα σχήματα εκπαίδευσης και να ικανοποιούν διαφορετικές ανάγκες μάθησης. Οι εξετάσεις αξιοποιούν τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία του υπολογιστή για να αξιολογήσουν την ικανότητα ενός υποψηφίου να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού και ν αναπτύσσει δεξιότητες σε προχωρημένο επίπεδο. Όλες οι εξετάσεις διεξάγονται στην οθόνη και ένα χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου πιστοποιητικού είναι η ά- μεση απόδοση των αποτελεσμάτων στους υποψηφίους. Το IT Skills Proficiency δίνει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων και γνώσεων προχωρημένου επιπέδου σε μια γκάμα εφαρμογών και λειτουργιών. Το IT Skills Proficiency έχει σχεδιαστεί για τη διεθνή αγορά, αναγνωρίζοντας τη σημασία του να δουλεύουν οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από γεωγραφικά και πολιτισμικά σύνορα. Δεν υπάρχουν επίσημες προαπαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για να κάνουν αίτηση για το IT Skills Proficiency. Βέβαια η καλή γνώση βασικών δεξιοτήτων πρέπει να θεωρηθεί ως ένα σημαντικό βοήθημα για την επιτυχία στο IT Skills Proficiency. Τα εξεταστικά κέντρα πρέπει να ενημερώνουν τους υποψηφίους για την παρούσα εξεταστέα ύλη και να προετοιμάζουν κατάλληλα τους υποψηφίους. Απαραίτητος για τα εξεταστικά κέντρα είναι ο κατάλληλος εξοπλισμός και το λογισμικό που χρειάζεται για να εκπαιδευτούν και να αξιολογηθούν οι υποψήφιοι. 3/16

5 1.1. Η Διεθνής Διάσταση Το IT Skills Proficiency αντιπροσωπεύει πρότυπο απόδοσης που θεωρείται πολύτιμο σε όλο τον κόσμο. Η χρήση της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών σε προχωρημένο επίπεδο είναι μια δεξιότητα που μπορεί να επιδειχθεί ανεξάρτητα από τον τόπο, το σύστημα ή την κουλτούρα. Η εξεταστέα ύλη και οι εξετάσεις παρέχουν ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο οι υποψήφιοι, όπου κι αν βρίσκονται μπορούν να εξεταστούν αξιόπιστα και έγκυρα, μέσα από πρότυπα απόδοσης που ορίζονται στο περιβάλλον συγκεκριμένου λογισμικού. Παρ όλα αυτά οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με τη χρήση ενός κατάλληλου εγχειριδίου και επαρκούς πρακτικής, οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μπορούν ν αξιοποιηθούν σε διαφορετικά λογισμικά. Η εξεταστέα ύλη και οι εξετάσεις είναι διαθέσιμες στα Ελληνικά. Οι εξετάσεις δεν αξιολογούν ευθέως γλωσσικές δεξιότητες, αλλά είναι σχεδιασμένες ώστε να δίνουν στους υποψήφιους τη δυνατότητα να δείξουν ότι μπορούν να εφαρμόσουν τις δεξιότητες που προσδιορίζονται στην εξεταστέα ύλη. 4/16

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 2.1 Σκοπός Σκοπός του IT Skills Proficiency είναι να αξιολογήσει την ικανότητα ενός υποψηφίου να χρησιμοποιεί την Τεχνολογία των Πληροφοριών και Επικοινωνιών σε προχωρημένο επίπεδο αποτελεσματικά όταν χρησιμοποιεί συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού - Software. Σε κάθε εφαρμογή θα ζητηθεί από τους υποψήφιους να εισάγουν και να επεξεργαστούν δεδομένα, να δουλέψουν στα πλαίσια δεδομένων προδιαγραφών και να ολοκληρώσουν σωστά μία σειρά από συγκεκριμένες εργασίες προχωρημένου επιπέδου. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θα τους ζητηθεί να παράγουν, να διαχειριστούν, να επεξεργαστούν, να αξιολογήσουν, να συσχετίσουν, να συγχωνεύσουν, να αντιγράψουν, να αποθηκεύσουν και / ή να ε- κτυπώσουν τα δεδομένα πάνω στα οποία εργάζονται. 2.2 Ομάδα στόχος Το IT Skills Proficiency έχει σχεδιαστεί για όσους έχουν ήδη κάνει μια πλατιά εισαγωγή σε βασικές δεξιότητες στην Τεχνολογία των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών που σχετίζονται με την εργασία και θέλουν να αναπτύξουν περισσότερο τις ικανότητές τους σε συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού σε προχωρημένο επίπεδο. Είναι κατάλληλο για μαθητές, εργαζόμενους και εκπαιδευόμενους που θέλουν να αναπτύξουν προχωρημένες πρακτικές και δεξιότητες στην Τεχνολογία των Πληροφοριών και των επικοινωνιών αλλά και για εκείνους που θέλουν να τους αναγνωριστούν προχωρημένες δεξιότητες που ήδη έχουν αποκτήσει. Η εξοικείωση με τη χρήση βασικών δεξιοτήτων και η δυνατότητα να χειρίζονται εφαρμογές θεωρούνται δεδομένες. Είναι καλό ο υποψήφιος να διδαχθεί τις γενικές αρχές και διαδικασίες της χρήσης του εξοπλισμού και του λογισμικού παράλληλα με τις πρακτικές δεξιότητες της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών. Περισσότερες οδηγίες γι αυτές τις αρχές και τις διαδικασίες δίνονται στην παράγραφο Δομή του Πιστοποιητικού Οι ενότητες εφαρμογών που διατίθενται στο IT Skills Proficiency είναι οι παρακάτω: Ενότητα εφαρμογής Κατάσταση Διάρκεια Επεξεργασία κειμένου Προχωρημένο Επίπεδο 60 λεπτά πρακτική εξέταση Υπολογιστικά Φύλλα Προχωρημένο Επίπεδο 60 λεπτά πρακτική εξέταση Υπηρεσίες διαδικτύου - Προχωρημένο Επίπεδο Δημιουργία ιστοσελίδων 60 λεπτά πρακτική εξέταση Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο 60 λεπτά πρακτική εξέταση Παρουσιάσεις Προχωρημένο Επίπεδο 60 λεπτά πρακτική εξέταση Η κάθε ενότητα δεξιοτήτων μπορεί να εξεταστεί χωριστά, όταν ο υποψήφιος είναι έτοιμος και το Κέντρο μπορεί να διοργανώσει την εξέταση. Οι υποψήφιοι παίρνουν αμέσως τα αποτελέσματα που δείχνουν την απόδοσή τους και κατά πόσο πέρασαν την ενότητα. Στις περιπτώσεις υποψηφίων ΑΜΕΑ, η προσαύξηση του χρόνου εξέτασης είναι δεκαπέντε λεπτά (15 ) για τους υποψηφίους µε κινητικά ή νοητικά προβλήµατα, ή κωφούς και τριάντα λεπτά (30 ) για τους υποψηφίους µε σοβαρά προβλήµατα όρασης ή τυφλούς. Η κάθε ενότητα δεξιοτήτων µπορεί να εξεταστεί χωριστά, όταν ο υποψήφιος είναι έτοιµος και το Κέντρο µπορεί να διοργανώσει την εξέταση. Για τα πάρει το πιστοποιητικό ο υποψήφιος θα πρέπει να επιτύχει στην εξέταση της ενότητας, µε ποσοστό επιτυχίας 70%. 5/16

7 Για να πάρουν το IT Skills Proficiency Full Certificate, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν και στις πέντε ενότητες. Για κάθε μία επιτυχημένη ενότητα εκδίδεται το IT Skills Proficiency Module Certificate. 6/16

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ 3.1 Αντικείμενα αξιολόγησης και κριτήρια απόδοσης Ακολουθούν λεπτομέρειες για τις ενότητες εφαρμογών. Για κάθε ενότητα, προσδιορίζονται τα σχετικά Αντικείμενα Αξιολόγησης και δίνονται τα Κριτήρια Απόδοσης που αξιολογούνται και παρατίθενται οι Δεξιότητες που θα εξεταστούν. Τα Αντικείμενα Αξιολόγησης προσδιορίζουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες που οι υποψήφιοι πρέπει να επιδείξουν για να επιτύχουν σε αυτή την ενότητα. Κάθε Αντικείμενο Αξιολόγησης υποδιαιρείται σε Κριτήρια Απόδοσης. Τα Γνώσεις - Δεξιότητες προσδιορίζουν τις γνώσεις που πρέπει να επιδείξουν ότι έχουν οι υποψήφιοι για να επιτύχουν στο Αντικείμενο Αξιολόγησης. Οι Ενέργειες Διαδικασίες που θα εξεταστούν εξηγούν περισσότερο τα κριτήρια απόδοσης και προσδιορίζουν ακριβώς τι πρέπει να μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι στην εξέταση. Για να προετοιμαστούν πλήρως για τις εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να ικανοποιήσουν όλα τα Αντικείμενα Αξιολόγησης. Σε κάθε ενότητα αξιολόγησης όμως, μπορεί να μην εξεταστούν απευθείας σε όλα τα Κριτήρια Απόδοσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γνώσεις βασικών δεξιοτήτων. Αυτές οι γνώσεις δεν αξιολογούνται συγκεκριμένα σαν μέρος του πιστοποιητικού καθώς είναι θεμελιώδεις σε όλες τις προχωρημένες λειτουργίες των αντίστοιχων αντικειμένων. Επίσης αναμένεται ότι οι υποψήφιοι που εκπαιδεύτηκαν σε εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου, βάσεων δεδομένων, υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων σε διαφορετικές από αυτές της Microsoft, θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν αυτά τα προϊόντα πριν εξεταστούν. 3.2 Γενικές Αρχές και Διαδικασίες Το IT Skills Proficiency επικεντρώνεται στην απόκτηση προχωρημένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού. Είναι δεδομένο ότι, κατά τη διάρκεια μιας σειράς μαθημάτων που θα οδηγήσουν στο πιστοποιητικό θα δοθεί στους υποψήφιους η δυνατότητα να μάθουν γενικές αρχές και διαδικασίες για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του υπολογιστή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καθοδηγούνται στη σωστή πρακτική της Τεχνολογίας των Πληροφοριών. Οι θεμελιώδεις αρχές και διαδικασίες στις οποίες βασίζεται αυτός ο τίτλος, και τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι είναι: Γενικές Αρχές Κανόνες υγείας και ασφάλειας Καλές συνθήκες εργασίας Φροντίδα του εξοπλισμού 7/16

9 Βασικές Λειτουργίες (προαπαιτούμενη γνώση) Διαχείριση Αρχείων και Φακέλων Δημιουργία εικονιδίου Επιλογή εικονιδίου Μετακίνηση εικονιδίου Διαγραφή εικονιδίου Μετακίνηση αρχείου από κατάλογο σε κατάλογο Αντιγραφή αρχείου από κατάλογο σε κατάλογο Προσδιορισμός των ιδιοτήτων συγκεκριμένων αρχείων Ρύθμιση των ιδιοτήτων συγκεκριμένων αρχείων Προσδιορισμός των ιδιοτήτων συγκεκριμένων καταλόγων Ρύθμιση των ιδιοτήτων συγκεκριμένων καταλόγων Δημιουργία νέου καταλόγου Μετονομασία καταλόγου Μετακίνηση καταλόγου Διαγραφή καταλόγου Αντιγραφή καταλόγου Χρήση της εύρεσης για αναζήτηση αρχείων με βάση το όνομα, την ημερομηνία ή τον τύπο όπως ορίζεται ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρμογής Επεξεργασίες κειμένου 1.2. Επεξεργασία κειμένου 1.3 Μορφοποίηση χαρακτήρων και παραγράφων Χειρισμός εγγράφων Διάρθρωση εγγράφου Δημιουργία προτύπου βάσει εγγράφου ή άλλου προτύπου Τροποποίηση / μορφοποίηση προτύπου Αυτόματη αποθήκευση έκδοσης κατά το κλείσιμο Άνοιγμα συγκεκριμένης έκδοσης Διαγραφή συγκεκριμένης έκδοσης Άμεση αποθήκευση έκδοσης Χρήση της καρτέλας Σύνοψη Προστασία εγγράφου με κωδικό Κατάργηση προστασίας εγγράφου βάσει κωδικού Δημιουργία πρωτεύοντος εγγράφου (master document) Δημιουργία δευτερεύοντος εγγράφου βάσει πρωτεύοντος εγγράφου Προσθήκη/Κατάργηση δευτερεύοντος εγγράφου από ένα πρωτεύον έγγραφο Σχόλια Δημιουργία σχολίων Διαγραφή σχολίων Τροποποίηση σχολίων Παρακολούθηση αλλαγών Βοηθητικά εργαλεία σύνταξης κειμένου Μορφοποίηση χαρακτήρων Επισήμανση αλλαγών Αποδοχή ή απόρριψη αλλαγών Σύγκριση εγγράφων Εισαγωγή αυτόματου κειμένου Χρήση της αυτόματης διόρθωσης Χρήση της αυτόματης μορφοποίησης Χρήση της αυτόματης μορφοποίησης κατά την πληκτρολόγηση Εφαρμογή Σκιά, Ανάγλυφα, Διακριτή διαγραφή κλπ Εκτεταμένη / Συμπυκνωμένη γραφή Υπερυψωμένη / Χαμηλωμένη γραφή Εφαρμογή / Κατάργηση εφέ κίνησης σε κείμενο 8/16

10 1.3.2 Μορφοποίηση παραγράφων Syllabus Έκδοση Έλεγχος για Χήρα / Ορφανή Διατήρηση γραμμών μαζί Διατήρηση με τα επόμενα Αλλαγή σελίδας πριν Εφαρμογή περιγράμματος σε παράγραφο Εφαρμογή περιγράμματος στη σελίδα Εφαρμογή σκίασης σε παράγραφο Στυλ παραγράφων Δημιουργία στυλ παραγράφου ή χαρακτήρα Τροποποίηση στυλ παραγράφου ή χαρακτήρα Διαγραφή στυλ παραγράφου ή χαρακτήρα Εφαρμογή στυλ σε παράγραφο ή χαρακτήρα Στήλες Δημιουργία στηλών σε έγγραφο Τροποποίηση αριθμού των στηλών σε έγγραφο Μορφοποίηση στηλών (αλλαγή πλάτους, απόστασης, γραμμή ενδιάμεσα) Πίνακας περιεχομένων 1.4. Αντικείμενα Διαχείριση αντικειμένων Δημιουργία πίνακα περιεχομένων Τροποποίηση πίνακα περιεχομένων Ενημέρωση πίνακα περιεχομένων Ευρετήρια Δημιουργία ευρετηρίου Τροποποίηση ευρετηρίου Ενημέρωση ευρετηρίου Σελιδοδείκτες Εισαγωγή / Διαγραφή σελιδοδείκτη Υποσημειώσεις Εισαγωγή / Διαγραφή υποσημείωσης Παραπομπές Εισαγωγή I Διαγραφή παραπομπής Ενότητες Εισαγωγή I Διαγραφή ενότητας Φόρμες Εισαγωγή / Διαγραφή πεδίων φόρμας στο έγγραφο Προστασία φόρμας Αλλαγή διάταξης εικόνων, αυτομάτων σχημάτων Αλλαγή διάταξης εικόνων, αυτομάτων σχημάτων σε σχέση με το κείμενο Ομαδοποίηση / Κατάργηση ομαδοποίησης αυτομάτων σχημάτων Επιπλέον ρυθμίσεις εικόνας (Κλίμακα του γκρι, Ασπρόμαυρο, Υδατογράφημα) Αναδίπλωση κειμένου (Τετράγωνο, ερμητικό, κλπ.) WordArt Εισαγωγή WordArt Τροποποίηση WordArt Διαγραφή WordArt Λεζάντες Προσθήκη Λεζάντας σε πίνακα, εικόνα, αυτόματο σχήμα Πλαίσια κειμένου Εισαγωγή πλαισίων κειμένου Διαγραφή πλαισίων κειμένου Αλλαγή μεγέθους και μετακίνηση πλαισίων κειμένου Μορφοποίηση πλαισίων κειμένου (περιγράμματα, σκίαση) Σύνδεση πλαισίων κειμένου 1.5. Πίνακες Δημιουργία πίνακα και διαχείριση περιεχομένων πίνακα 1.6. Διαχείριση μαζικής αλληλογραφίας Προετοιμασία και συγχώνευση κυρίου εγγράφου και δεδομένων για μαζική αλληλογραφία 1.7. Εκτυπώσεις Προετοιμασία και εκτύπωση Συγχώνευση / Διαίρεση κελιών Μετατροπή οριοθετημένου κειμένου σε πίνακα Ταξινόμηση περιεχομένων πίνακα Χρήση συναρτήσεων (SUM, AVERAGE, MIN, MAX) σε πίνακα για υπολογισμό αριθμητικών δεδομένων Συγχώνευση κυρίου εγγράφου και δεδομένων για μαζική αλληλογραφία Συγχώνευση εγγράφου βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων Ταξινόμηση των εγγραφών του αρχείου προέλευσης δεδομένων Εκτύπωση επιλεγμένης περιοχής Εκτύπωση μονών/ζυγών σελίδων 9/16

11 1.8. Μακροεντολές 1.9. Φύλλα εργασίας & Γραφήματα Χρήση μακροεντολών Καταγραφή μακροεντολής Διαγραφή μακροεντολής Αντιγραφή μακροεντολής Αντιστοίχιση μακροεντολής σε συγκεκριμένο συνδυασμό πλήκτρων ή σε κουμπί εργαλειοθήκης Φύλλα εργασίας Εισαγωγή φύλλου εργασίας στο έγγραφο Τροποποίηση φύλλου εργασίας Διαγραφή φύλλου εργασίας Γραφήματα Δημιουργία γραφήματος σε ένα έγγραφο Τροποποίηση γραφήματος Διαγραφή γραφήματος 10/16

12 2.1. Βασικές Λειτουργίες & Περιβάλλον Εφαρμογής Υπολογιστικών Φύλλων 2.2 Επεξεργασία δεδομένων 2.3 Τύποι και συναρτήσεις ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Διαχείριση βιβλίων εργασίας Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων στο φύλλο εργασίας Τύποι υπολογισμού που χρησιμοποιούν συναρτήσεις Χρήση της καρτέλας Σύνοψη Δημιουργία προτύπου Τροποποίηση προτύπου Προστασία / Κατάργηση προστασία του βιβλίου Προστασία / Κατάργηση προστασία του φύλλου Ορισμός ονόματος περιοχής κελιών Εισαγωγή οριοθετημένου αρχείου Προχωρημένες επιλογές ταξινόμησης δεδομένων Εφαρμογή απλού φίλτρου σε λίστα Εφαρμογή σύνθετου φίλτρου σε λίστα Συναρτήσεις χρόνου (DAY, MONTH, YEAR) Μαθηματικές Συναρτήσεις (SUMIF, ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN) Στατιστικές Συναρτήσεις (COUNTIF, COUNTBLANK) Συναρτήσεις κειμένου (LEFT, MID, RIGHT, CONCATENATE, UPPER, LOWER) Λογικές συναρτήσεις (AND, OR) Συναρτήσεις Βάσης δεδομένων (DSUM, DMIN, DMAX, DCOUNT) Δημιουργία μαθηματικών τύπων (3-Δ), οι οποίοι χρησιμοποιούν κελιά από διαφορετικά φύλλα εργασίας Μερικά αθροίσματα Δημιουργία μερικών αθροισμάτων Κατάργηση μερικών αθροισμάτων 2.4 Γραφήματα Τροποποίηση και μορφοποίηση γραφήματος Μορφοποίηση Αξόνων, τίτλου και υπομνήματος ενός γραφήματος Προσθήκη / Διαγραφή σειράς δεδομένων σε γράφημα Εφαρμογή εικόνας στης σειρές δεδομένων Ρύθμιση διάταξης σειρών δεδομένων Ρυθμίσεις 3-Δ γραφήματος (Βάθος ανοίγματος, Βάθος γραφήματος, Πλάτος ανοίγματος) 2.5 Εκτυπώσεις Εκτύπωση Εκτύπωσης συγκεκριμένων σελίδων Εκτύπωση όλου του βιβλίου 2.6 Ανάλυση δεδομένων 2.7 Μακροεντολές Συγκεντρωτικοί πίνακες Δημιουργία συγκεντρωτικού πίνακα Τροποποίηση / Διόρθωση δεδομένων προέλευσης του συγκεντρωτικού πίνακα Ομαδοποίηση δεδομένων συγκεντρωτικού πίνακα βάσει κριτηρίου Σενάρια Δημιουργία σεναρίων Δημιουργία σύνοψης σεναρίων Χρήση μακροεντολών Δημιουργία μακροεντολής Εκτέλεση μακροεντολής Αντιστοίχιση μακροεντολής σε συγκεκριμένο συνδυασμό πλήκτρων 11/16

13 3.2.3 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3.1 Πίνακες Λειτουργίες πινάκων Τροποποίηση τύπου δεδομένων ενός πεδίου Χρήση του οδηγού αναζήτησης για δημιουργία νέου πεδίου με συγκεκριμένα δεδομένα Δημιουργία Κανόνα επικύρωσης Δημιουργία / Τροποποίηση της Μάσκας Εισαγωγής Χρήση της ιδιότητας Προεπιλεγμένη τιμή Χρήση της ιδιότητας Απαιτείται Σχέσεις Τροποποίηση ιδιοτήτων σχέσης (JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN) Δημιουργία σχέσεων στο σχεδιασμό ερωτήσεων 3.2. Φόρμες Δημιουργία, μορφοποίηση φορμών 3.3 Εργασίες στα δεδομένα 3.4 Μακροεντολές Χρήση και ρύθμιση χειριστηρίων (σύνθετο πλαίσιο combo box, πλαίσιο λίστας list box, πλαισίου ελέγχου check box, ομάδας (group), πλαισίων κειμένου (text box) Ρύθμιση σειράς εστίασης (TAB) των χειριστηρίων Χρήση των διαφόρων τομέων της φόρμας (Κεφαλίδα, Υποσέλιδο Φόρμας/Σελίδας) Χρήση πλαισίων κειμένου για υπολογισμούς με χρήση συναρτήσεων-μαθηματικών τύπων Δημιουργία υποφόρμας Τροποποίηση υποφόρμας Ερωτήματα Δημιουργία ερωτημάτων δημιουργίας πίνακα Δημιουργία ερωτημάτων ενημέρωσης Δημιουργία ερωτημάτων προσάρτησης Δημιουργία ερωτημάτων διαγραφής Δημιουργία ερωτημάτων διασταύρωσης Χρήση των συγκεντρωτικών στοιχείων Δημιουργία υπολογιζόμενων πεδίων σε ερωτήματα (χρήση συναρτήσεων και μαθηματικών τύπων) Δημιουργία παραμετροποιημένων ερωτημάτων Δημιουργία ερωτημάτων εύρεσης διπλοεγγραφών Δημιουργία ερωτημάτων εύρεσης αταίριαστων Δημιουργία κριτηρίων με χρήση των LIKE, BETWEEN, OR, DAY, MONTH, YEAR, NULL, NOT, <, >, <=, >=, <> Αναφορές - Εκθέσεις Εισαγωγή - Εξαγωγή δεδομένων Χρήση μακροεντολών Χρήση πλαισίων κειμένου για υπολογισμούς με χρήση συναρτήσεων-μαθηματικών τύπων Χρήση των συναρτήσεων SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT, συνένωση κειμένου Χρήση σύνοψης αθροισμάτων, μέσων όρων, μεγίστων, ελαχίστων σε μία έκθεση Αλλαγή σελίδας Εισαγωγή οριοθετημένου αρχείου Σύνδεση πινάκων από άλλη βάση δεδομένων Εξαγωγή στοιχείων σε αρχείο επεξεργασίας κειμένου ή υπολογιστικού φύλλου Δημιουργία μακροεντολής Εκτέλεση μακροεντολής 12/16

14 4.1 Βασικές λειτουργίες & Περιβάλλον εφαρμογής παρουσιάσεων 4.2 Σχεδίαση παρουσίασης ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 4: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Χειρισμός παρουσιάσεων Διαχείριση διαφανειών 4.3 Αντικείμενα Αντικείμενα σχεδίασης Δημιουργία νέου προτύπου Αποθήκευση προτύπου Εισαγωγή διαφανειών από άλλη παρουσίαση Εισαγωγή αρχείου επεξεργασίας κειμένου σε μία παρουσίαση Ρύθμιση του φόντου των διαφανειών χρησιμοποιώντας προχωρημένες τεχνικές(διαβάθμιση, υφή, μοτίβο, εφέ γεμίσματος) Αποθήκευση διαφάνειας ως εικόνα (bmp, gif, jpg) Μετατροπή εικόνας ή αυτόματου σχήματος σε αντικείμενο σχεδίασης Αλλαγή της διάταξης των εικόνων, σχημάτων μεταξύ τους Ομαδοποίηση των διαφόρων αντικείμενων Κατάργηση ομαδοποίησης αντικειμένων Τοποθέτηση αντικειμένου σε συγκεκριμένο σημείο της διαφάνειας Αυτόματη στοίχιση-κατανομή των αντικειμένων στη διαφάνεια Παράλειψη φόντου και γραφικών από το υπόδειγμα των διαφανειών Εφαρμογή ημιδιάφανου χρώματος σε αντικείμενο Μορφοποίηση αντικειμένου ως 3-Δ Ρύθμιση της 3-Δ σκιάς ενός αντικειμένου Ρύθμιση του χρώματος γεμίσματος των αντικειμένων χρησιμοποιώντας προχωρημένες τεχνικές (διαβάθμιση, υφή, μοτίβο, εφέ γεμίσματος) Αντιγραφή μορφοποίησης ενός αντικειμένου σε ένα άλλο Αλλαγή μεγέθους, με χωρίς ή όχι διατήρηση των αρχικών αναλογιών Περικοπή μέρους μίας εικόνας Αναστροφή και αντιστροφή αντικειμένου Γραφήματα Δημιουργία μικτού γραφήματος (Γραμμές σε δύο άξονες, Γραμμή-Στήλη, Γραμμή-Στήλη σε δύο άξονες) Αλλαγή τύπου γραφήματος σε μικτό τύπο γραφήματος Μορφοποίηση γραφήματος με χρήση των διαθέσιμων προσαρμοσμένων τύπων γραφήματος Μετατροπή σειράς δεδομένων σε διαφορετικό τύπο γραφήματος Μορφοποίηση των αξόνων του γραφήματος (κλίμακα, κύριο διάστημα, τιμές του άξονα y κλπ ) Διαγράμματα ροή Δημιουργία διαγράμματος ροής, με χρήση των διαθέσιμων εργαλείων της εφαρμογής Τροποποίηση/αλλαγή στοιχείων διαγράμματος ροής Δημιουργία, τροποποίηση τύπων συνδέσμων ανάμεσα στα στοιχεία του διαγράμματος ροής 13/16

15 4.4 Προβολή παρουσίασης και εκτυπώσεις 4.5 Μακροεντολές Πολυμέσα Εισαγωγή ήχου στα εφέ κίνησης Ρύθμιση χρονισμού για αυτόματη αναπαραγωγή Εισαγωγή Video με εφέ κίνησης Ρύθμιση χρονισμού για αυτόματη αναπαραγωγή Σύνδεση με υπολογιστικά φύλλα & έγγραφα 4.4.1Επαύξηση παρουσίασης Χρήση μακροεντολών Σύνδεση γραφήματος από αρχείο υπολογιστικού φύλλου και αλλαγή σε ενσωματωμένο αντικείμενο Σύνδεση κειμένου από έγγραφο επεξεργασίας κειμένου και αλλαγή σε ενσωματωμένο αντικείμενο Εφαρμογή θαμπώματος αντικειμένων μετά την κίνηση Εφαρμογή κίνηση σε στοιχεία γραφήματος Εισαγωγή/Τροποποίηση κουμπιών ενεργειών με δυνατότητα μετακίνησης σε άλλη διαφάνεια κλπ Εφαρμογή χρονισμού μίας παρουσίασης Απαλοιφή χρονισμού από μία παρουσίαση Ρύθμιση της παρουσίασης για επανάληψη από την αρχή ή όχι Δημιουργία-Τροποποίηση-Εκτέλεση προσαρμοσμένης προβολής διαφανειών Δημιουργία απλής μακροεντολής Εκτέλεση μακροεντολής Αντιστοίχιση μακροεντολής σε συγκεκριμένο συνδυασμό πλήκτρων 14/16

16 3.2.5 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 5.1 Δημιουργία ιστοσελίδων Διαχείριση Ιστοτόπων Διαχείριση ιστοσελίδων Άνοιγμα ενός Ιστοτόπου Κλείσιμο ενός Ιστοτόπου Δημιουργία νέου Ιστοτόπου Διαγραφή ενός Ιστοτόπου Δημιουργία νέας ιστοσελίδας Διαγραφή ιστοσελίδας Μετονομασία ιστοσελίδας Άνοιγμα ιστοσελίδας Κλείσιμο ιστοσελίδας Ιδιότητες Ρύθμιση τίτλου ιστοσελίδας Ρύθμιση ήχου παρασκηνίου, αριθμού επαναλήψεων Εισαγωγή εικόνας ως φόντο ιστοσελίδας Ρύθμιση φόντου/κειμένου με συγκεκριμένο χρώμα Ρύθμιση περιθωρίων Ρύθμιση Κωδικοσελίδας Μορφοποίηση Αλλαγή γραμματοσειράς όπως ορίζεται Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς όπως ορίζεται Εφαρμογή έντονης, πλάγιας, υπογραμμισμένης γραφής Αλλαγή χρώματος γραμματοσειράς Αλλαγή χρώματος επισήμανσης Απαλοιφή μορφοποίησης Δεσμοί (Hyperlinks) Δημιουργία δεσμών που καταλήγουν σε άλλες σελίδες ή άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις Δημιουργία δεσμών που καταλήγουν ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου Διόρθωση δεσμών Σελιδοδείκτες Προσθήκη σελιδοδείκτη (Bookmarks) Διαγραφή σελιδοδείκτη Μορφοποίηση Ρύθμιση στοίχισης παραγράφου Ρύθμιση εσοχών (πριν από το κείμενο, μετά από το κείμενο, εσοχή πρώτης γραμμής) Ρύθμιση διαστημάτων Πριν και Μετά, διάστιχο Προσθήκη περιγραμμάτων και σκίασης σε παράγραφο Ρύθμιση αναδίπλωσης κειμένου σε παράγραφο Κουκκίδες και αρίθμηση Διαχείριση Φύλλων στυλ Διαχείριση πινάκων Διαχείριση εικόνων Κυλιόμενο μήνυμα (Marquee) Προσθήκη κουκκίδων ή αρίθμησης σε λίστα Επεξεργασία κουκκίδας ή αρίθμησης Δημιουργία Φύλλων στυλ Τροποποίηση φύλλων στυλ Σύνδεση ενός φύλλου στυλ σε μία ιστοσελίδα Εφαρμογή στυλ σε παράγραφο (Heading1, Heading2...) Εισαγωγή/Διαγραφή πίνακα Εισαγωγή/Διαγραφή γραμμών Εισαγωγή/Διαγραφή στηλών Εισαγωγή/Διαγραφή κελιών Διαίρεση/Συγχώνευση κελιών Στοίχιση πίνακα Ρύθμιση περιγραμμάτων και σκίασης σε πίνακα Εισαγωγή εικόνας σε ιστοσελίδα Διαγραφή εικόνας από ιστοσελίδα Αλλαγή μεγέθους εικόνας Εισαγωγή κυλιόμενου μηνύματος Επεξεργασία κυλιόμενου μηνύματος 15/16

17 Διαχείριση φορμών Διαχείριση πλαισίων Εισαγωγή φόρμας σε ιστοσελίδα Επεξεργασία φόρμας Αποστολή δεδομένων φόρμας σε λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή σε αρχείο Δημιουργία ιστοσελίδας με πλαίσια Αντιστοίχιση ιστοσελίδας σε πλαίσιο 16/16

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ PHP MYSQL CSS «Certified Web Developer using PHP, MySQL & CSS» SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ PHP MYSQL CSS «Certified Web Developer using PHP, MySQL & CSS» SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ PHP MYSQL CSS SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ονοματεπώνυμο : Θέση : Ημερομηνία : Σχόλια : Παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα με τα στοιχεία που έχετε απορίες ή ελλείψεις και θα θέλατε να επικεντρώσουμε στα σεμινάρια.

Διαβάστε περισσότερα

AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0

AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 229 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ KAI ΕΠΙΣΤΗΜΗ 1. Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι να προετοιμάσει τους/τις

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οδηγός Εκπαιδευτικού Α, Β και Γ Γυμνασίου Συγγραφή Ηλεκτρονική σελίδωση: Εποπτεία: Γλωσσική Επιμέλεια: Εξώφυλλο: Συντονισμός: Σωκράτης Μυλωνάς, Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε. ΠΙΘΑΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (v 5.0) 200 ερωταπαντήσεις Συγκέντρωση ερωτήσεων και απαντήσεις: Στράτος Κυριαζίδης stratari@otenet.gr http://www.daskalos.edu.gr http://www.stratari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Γραμμή τύπων Ομάδες Άθροισμα Ετικέτες φύλλων Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Τα αρχεία του Excel λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15 Vellum Open Office Web Authoring Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου µε εξειδίκευση στην γλώσσα Open Office Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Open

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Level 1 & 2 Award in Office Procedures Qualification Handbook

Level 1 & 2 Award in Office Procedures Qualification Handbook Level 1 & 2 Award in Office Procedures Qualification Handbook www.cityandguilds.gr Νοέμβριος 2009 Λίγα στοιχεία για τoν City & Guilds Ο οργανισμός City & Guilds είναι ο ηγέτης στην παροχή επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Certified Carpenter SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Certified Carpenter SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011 1

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011 1 Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες Πληροφορικής Επιχειρηματικού Σεναρίου"

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας»

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΣ - Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σύστημα Business Intelligence (BI) Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Ιανουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : «ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ερευνητικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ «Nέες Tεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα