Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ"

Transcript

1 Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ Οι λαοί του βαλκανικού χώρου κατά τα τέλη του 18ου αιώνα στέναζαν υπό την απολυταρχική εξουσία του σουλτάνου και των κατά τόπους εκπροσώπων του και όπως χαρακτηριστικά διακηρύσσει ο Ρήγας στην Επαναστατική του Προκήρυξη «κανένας, οποιασδήποτε τάξεως και θρησκείας δεν είναι σίγουρος µήτε δια την ζωήν του, µήτε δια την τιµήν του, µήτε δια τα υποστατικά του». Επιπλέον, προσθέτει ότι «ο πλέον ήσυχος, ο πλέον αθώος, ο πλέον τίµιος πολίτης κινδυνεύει κάθε στιγµήν να γίνη ελεεινή θυσία της τυραννικής φαντασίας ή των αγρίων τοποτηρητών και αναξίων µεγιστάνων του Τυράννου». Τόνιζε ωστόσο ότι όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι του σουλτάνου µένουν ατιµώρητοι «χωρίς καµµίαν εξέτασιν χωρίς καµµίαν κρίσιν». Μάλιστα, στον Θούριό του ο Ρήγας διεκτραγωδεί την κατάσταση αυτή επισηµαίνοντας ότι όλοι οι λαοί του βαλκανικού χώρου, ακόµη και οι Τούρκοι, γίνονται θύµατα αυτής της απολυταρχικής εξουσίας: «Ανδρείοι καπετάνοι, παπάδες, λαϊκοί, σκοτώθηκαν κι αγάδες, µε άδικον σπαθί. κι αµέτρητ άλλοι τόσοι και Τούρκοι και Ρωµιοί, ζωήν και πλούτον χάνουν, χωρίς καµµιά φορµή» (στίχ ). Και ο Ρήγας Βελεστινλής, ως πραγµατικός επαναστάτης, γνώστης της αρχαίας αθηναϊκής δηµοκρατίας και µελετητής του Ρουσσώ και του Μοντεσκιέ (Φυσικής απάνθισµα, Βιέννη 1790) τονίζει πάλι στην Επαναστατική του Προκήρυξη ότι όλα τα δεινά των σκλαβωµένων «προέρχονται από την κακήν και αχρειεστάτην διοίκησιν από την στέρησιν καλών νόµων». Γι αυτό ετοίµασε ένα συγκεκριµένο επαναστατικό σχέδιο, ώστε ο σκλαβωµένος λαός των Βαλκανίων «να εγείρη ανδρείως τον καταβεβαρηµένον Ο Ρήγας (Φεραίος) ο Βελεστινλής (Μουσείο Μπενάκη,

2 τράχηλόν του και ενοπλίζοντας εµµανώς τους βραχίονας του µε τα άρµατα της εκδικήσεως και της απελπισίας να εκβοήση µεγαλοφώνως ενώπιον πάσης της Οικουµένης, µε βροντώδη φωνήν, τα ιερά και άµωµα δίκαια, οπού θεόθεν τω εχαρίσθησαν δια να ζήση ησύχως επάνω εις την γήν». Ήξερε ο Ρήγας ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται. Αποκτάται µε αγώνα, µε επανάσταση, γκρεµίζοντας την απολυταρχική εξουσία του σουλτάνου και των πασάδων του και δηµιουργώντας στη θέση της µία νέα πολιτική πραγµατικότητα, τη «Νέα Πολιτική Διοίκηση», βασισµένη στο δηµοκρατικό πνεύµα, στην αντιπροσωπευτική πολιτεία, όπου θα τηρούνται οι βασικές αρχές των «Δικαίων του Ανθρώπου» και του Συντάγµατός του. Το επαναστατικό σχέδιο του Ρήγα Για τον σκοπό αυτόν ο Ρήγας µεθοδικά προετοίµασε το επαναστατικό του σχέδιο. Πρώτα θέλησε να εξυψώσει το φρόνηµα των σκλαβωµένων µε τον ενθουσιώδη Θούριό του, που κυκλοφόρησε κυρίως σε χειρόγραφη µορφή. Ο Cl. Fauriel (Chants populaires de la Grece moderne, Παρίσι 1825) συµπεριέλαβε στα δηµοτικά τραγούδια και τον Θούριο, δείγµα της πλατιάς του διάδοσης και εξάπλωσης. Δεν απαντάται στην ιστορία των λαών σαν του Θουρίου τη διάδοση και εξάπλωση. Ο Ρήγας τόνιζε ότι είναι «καλλίτερα µιας ώρας ελεύθερης ζωής παρά σαράντα χρόνια σκλαβιάς», εµπειρία των σαράντα χρόνων της ζωής του, και ότι πάνω και από τη ζωή το ύψιστο αγαθό του ανθρώπου είναι η ελευθερία. Και το µήνυµά του το απευθύνει σε όλους τους λαούς του βαλκανικού χώρου: «Βουλγάροι κι Αρβανίτες, Αρµένοι και Ρωµιοί, Αράπηδες και άσπροι µε µια κοινή ορµή, Για την Ελευθερίαν να ζώσωµεν σπαθί, Πως είµασθ αντρειωµένοι παντού να ξακουσθή» (στίχ ), τονίζοντας παράλληλα και την ελευθερία της πίστης, την ανεξιθρησκία: «στην πίστιν καθένας ελεύθερος να ζή» (στίχ. 43). Επίσης, ο Ρήγας στο επαναστατικό του έργο χρησιµοποίησε και τον ψυχολογικό παράγοντα για να πετύχει τους σκοπούς του. Έπρεπε να καταρρίψει, ως µύθο, τη διάχυτη πεποίθηση ότι τα οθωµανικά στρατεύµατα ήταν ανίκητα, γι αυτό και φέρνει το συγκεκριµένο παράδειγµα των «Γκιρζιανλήδων» που επαναστάτησαν στην περιοχή της Τα επαναστατικά τραγούδια του Ρήγα είχαν µεγάλη απήχηση Ο Ρήγας ρίχνει τον σπόρο της ελευθερίας λεπτοµέρεια από

3 Θράκης. Ο Ρήγας τους µνηµονεύει, ακόµη και στη Χάρτα του (φύλλο 8), ανατολικά του Στρυµόνα ποταµού, στα βουνά του Παγγαίου: «Εδώ εµφωλεύουν οι Γκιρντζαλήδες». Βροντοφωνεί στον Θούριό του πως ο σουλτάνος δεν είναι τόσο δυνατός όσο οι σκλαβωµένοι νοµίζουν: «Ποτέ µην στοχασθήτε πως είναι δυνατός Καρδιοχτυπά και τρέµει σαν λαγός κι αυτός Τριακόσιοι Γκιρζιανλήδες τον έκαµαν να διή Πως δεν µπορεί µε τόπια, µπροστά τους να εβγή» (Θούριος, στίχ ). Για την προετοιµασία του ένοπλου αγώνα της επανάστασης, ο Ρήγας µετέφρασε το εγχειρίδιο περί πολεµικής τέχνης του Αυστριακού στρατάρχη von Khevenhueller ( ) και το τύπωσε µε τον τίτλο Στρατιωτικόν Εγκόλπιον. Το βιβλίο αυτό του Ρήγα δεν κυκλοφόρησε, διότι κατασχέθηκε από την αυστριακή αστυνοµία στο τυπογραφείο των αδελφών Πούλιου. Ό,τι γνωρίζουµε είναι γνωστό από τα ανακριτικά έγγραφα (Αιµ. Λεγράνδ-Σπ. Λάµπρου, Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή). Σκοπός της µετάφρασης ήταν να έχει ένα εγχειρίδιο για να εκπαιδευτούν και οι επαναστατηµένοι σκλάβοι στην πολεµική τέχνη, όπως εκπαιδεύονταν και τα στρατεύµατα του σουλτάνου. Κατ αυτόν τον τρόπο ο Ρήγας θα εµψύχωνε τους επαναστάτες, οι οποίοι θα γνώριζαν πλέον ότι εκπαιδεύονταν στη στρατιωτική τέχνη όπως και οι αντίπαλοί τους. Για το πόσο σηµαντική ήταν αυτή η ενέργεια του Ρήγα, να µεταφράσει δηλαδή και να τυπώσει το βιβλίο µε τη σύγχρονη πολεµική τέχνη, φαίνεται από τα όσα διατυπώνει ο Ανώνυµος Έλλην στην Ελληνική Νοµαρχία, το 1806, µόλις οκτώ χρόνια µετά το µαρτύριο του Ρήγα, στον οποίο ο συγγραφέας αφιέρωσε την έκδοση, «εις τον τύµβον του Μεγάλου και Αειµνήστου Έλληνος Ρήγα, του υπέρ της σωτηρίας της Ελλάδος εσφαγιασθέντος». (Ανωνύµου του Έλληνος, «Ελληνική Νοµαρχία, ήτοι λόγος περί ελευθερίας», 1806). Χαρακτηριστικά γράφει ότι «των αρµάτων η επιστήµη είναι διεξοδικωτάτη καί χρειάζεται έν πόνηµα όχι µικρόν περί αυτής, δια το οποίον οι νυν Έλληνες µεγάλην χρείαν έχουσι καί άµποτες κανένας φιλογενής να το κατορθώση, δια να µάθωσιν όλοι, πόσον η τέχνη του πολέµου είναι µεγάλη». Και ο Ρήγας είχε την προνοητικότητα να το εκδώσει ήδη στα 1797, διότι ως πραγµατικός επαναστάτης και ηγέτης γνώριζε πολύ καλά την αναγκαιότητά του. Γι αυτό στα ιδιαίτερα χαρακτηρι-

4 στικά της φυσιογνωµίας του αναφέρεται πως ήταν και στρατιωτικός νους. Σχετικά µε το στρατιωτικό µέρος του επαναστατικού του σχεδίου, διαπιστώνεται από τα ανακριτικά έγγραφα ότι ο Ρήγας Βελεστινλής σχεδίαζε την έναρξη της επανάστασής του από τις περιοχές της Μάνης, όπου βρίσκονταν οι εµπειροπόλεµοι Μανιάτες. Μετά θα προχωρούσε να ελευθερώσει την υπόλοιπη Πελοπόννησο και µε την παράλληλη στρατιωτική εκπαίδευση των υποδούλων θα βάδιζε προς την Ήπειρο, όπου ανθούσε το άλλο µέρος του εµπειροπόλεµου ελληνικού πληθυσµού, οι Σουλιώτες. Χαρακτηριστικά ο Ρήγας στον Θούριό του διερωτάται µέχρι πότε θα µένουν αδρανείς οι εµπειροπόλεµοι πληθυσµοί των Μανιατών και των Σουλιωτών: «Σουλιώτες και Μανιάτες, λιοντάρια ξακουστά, ώς πότε στες σπηλιές σας κοιµάσθε σφαλιστά;» (Θούριος, στίχ ). Από εκεί θα προχωρούσε, σαν σε τόξο, να επαναστατήσει και να ελευθερώσει την υπόλοιπη Ελλάδα και τις άλλες βαλκανικές περιοχές της Αλβανίας, της Σερβίας, της Βουλγαρίας, της Βλαχίας. Ένα άλλο πρωτόγνωρο στοιχείο ήταν ότι ο Ρήγας στήριζε την επανάστασή του στις ντόπιες γηγενείς δυνάµεις των σκλαβωµένων και όχι στη βοήθεια των µεγάλων δυνά- µεων της εποχής του. Πουθενά στα έργα του δεν κάνει έκκληση στις ξένες χώρες για βοήθεια στην προετοιµαζόµενη επανάστασή του. Ο Ρήγας γνώριζε ότι οι ξένοι ενδιαφέρονται για τα συµφέροντά τους και όχι για τα συµφέροντα των σκλαβωµένων. Ίσως ο Ρήγας θα γνώριζε και το σχετικό λαϊκό άσµα της πλησίον του Βελεστίνου, Γούρας, που µνηµονεύεται από τον Νικ. Πανταζόπουλο (Μελετήµατα για τον Ρήγα Βελεστινλή): «ο ξένος ποτές το καλό του αλλουνού δε θέλει, κι αλλί που καρτερεί να φάη από ξένο καρβέλι κι αλλί που καρτερεί να πιή από ξένο βουστέλι». Νωπές εξάλλου θα ήταν στον Ρήγα οι εµπειρίες από τα Ορλοφικά (Τ. Γριτσόπουλος, Τα Ορλωφικά. Η εν Πελοποννήσω επανάστασις του 1770 και τα επακόλουθα αυτής, Αθήνα 1967) και ακόµη πιο νωπές οι συνθήκες Σιστόβ (4 Αυγούστου 1791) και Ιασίου (9 Ιανουαρίου 1792) µεταξύ του σουλτάνου και της Αυστρίας και Ρωσίας αντίστοιχα.

5 Η «Νέα Πολιτική Διοίκηση» του Ρήγα Το επαναστατικό όµως σχέδιο του Ρήγα δεν σταµατούσε στην έκρηξη της επανάστασης, όπως συνήθως συµβαίνει στις εξεγέρσεις. Προχωρούσε και στην εδραίωσή της στις περιοχές που θα ελευθέρωνε από την οθωµανική τυραννία, δηµιουργώντας νέο πολιτειακό καθεστώς, τη «Νέα Πολιτική Διοίκηση». Ο Ρήγας έδινε µεγάλη σηµασία στο τι θα γίνει αµέσως µετά τη στρατιωτική νίκη. Πίστευε ότι η αναρχία είναι µορφή τυραννίας, όπως τονίζει και στον Θούριό του: «Γιατί κ η αναρχία οµοιάζει την σκλαβιά» (Θούριος, 1797, στίχ. 27). Για τον λόγο αυτό ετοίµασε το Σύνταγµά του, για να είναι το κράτος έτοιµο, µετά τη στρατιωτική νίκη, να διοικηθεί µε ένα συγκεκριµένο δηµοκρατικό σύνταγµα. Μετέφρασε από το γαλλικό σύνταγµα του 1793 και µέρος του 1795 και δηµιούργησε το δικό του Σύνταγµα µε την ονοµασία «Νέα Πολιτική Διοίκησις», που περιέχει την Επαναστατική Προκήρυξη, τα «Δίκαια του Ανθρώπου» και το κυρίως Σύνταγµα. Ωστόσο, προσέθεσε και πολλά δικά του κείµενα τα οποία δείχνουν την πρωτοποριακή πολιτική σκέψη του στην εδραίωση και στην οργάνωση του κράτους του. Για το πόσο προνοητικός ήταν ο Ρήγας µε τις ανωτέρω ενέργειες να έχει έτοιµο µετά την επανάσταση ένα σχέδιο Συντάγµατος για το κράτος του διαπιστώνεται από όσα γράφει αργότερα ο Αδαµάντιος Κοράης (Προλεγόµενα εις Β έκδοσιν του Βεκκαρίου, Περί αδικηµάτων και ποινών, Παρίσι 1823). Συγκεκριµένα σηµειώνει ότι «το δύσκολον όµως της επιχειρήσεως [επαναστάσεως] στέκει όχι µόνον εις την σύντριψιν του τυραννικού ζυγού, αλλά πολύ πλέον εις την σύνδεσιν και εναρµόνισιν νέας πολιτείας τοιαύτης, της οποίας οι πολίται µήτε να υποτάσσωνται µήτε να κινδυνεύουσιν του λοιπού να υποταχθώσιν εις κανέν άλλον ζυγόν παρά τον ζυγόν των νόµων». Ο Ρήγας στήριζε τη νέα πολιτική κατάσταση όχι στην κληρονοµική εξουσία, αλλά στη δηµοκρατία µε αιρετή εκλογή των αρχόντων. Μάλιστα, καταχωρίζει και διατάξεις («Δίκαια του Ανθρώπου», άρθρο 35), που το µεγαλύτερο µέρος του άρθρου αυτού είναι δική του προσθήκη, για την προάσπιση της δηµοκρατίας από τους εχθρούς της, οι οποίοι θα επιχειρούσαν να την καταλύσουν. Ήθελε να δηµιουργήσει µία νέα τάξη πραγµάτων στον βαλκανικό χώρο µε την εφαρµογή του δηµοκρατικού Συντάγµατος και των «Δικαίων του Ανθρώπου». Για το κράτος του εξάλλου εκτύπωσε και τη Χάρτα Η «Χάρτα» του Ρήγα Βελεστινλή (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη,

6 του. Ήθελε να έχει έτοιµο έναν χάρτη του χώρου, που θα ελευθέρωνε και θα δηµιουργούσε τη δηµοκρατία του µε τις επαρχίες και τις τοπαρχίες της. Η Χάρτα του θα ήταν ένα βοηθητικό εργαλείο της «Νέας Πολιτικής Διοικήσεως», του Συντάγµατος, όπως διατυπώνεται στα πρόσφατα αποτελέσµατα της έρευνάς µας (Δηµ. Καραµπερόπουλος, «Η Χάρτα της Ελλάδος του Ρήγα. Τα πρότυπά της και νέα στοιχεία», στο Η Χάρτα του Ρήγα, επανέκδοση από την Επιστηµονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, µε την υποστήριξη της Ακαδηµίας Αθηνών, Αθήνα 1998). Επίσης, τονίζει τη συνεργασία και την αλληλεγγύη των λαών που βρίσκονται στη σκλαβιά, για να αντιµετωπίζουν τις δυσκολίες και να µην αδιαφορούν στα προβλή- µατα του κάθε µέλους, γιατί ο καθένας είναι µέρος του γενικού συνόλου. Μάλιστα, ο Ρήγας ως «όλον» θεωρεί το σύνολο των λαών, οι οποίοι βρίσκονται στον βαλκανικό χώρο, που θαυµάσια περιγράφει στη Χάρτα του και που θα πρέπει να συνεργάζονται για το γενικό καλό. Χαρακτηριστικά τονίζει στα «Δίκαια του Ανθρώπου» (άρθρο 34) πως «δεν ηµπορεί ποτέ κανείς να ειπή, ότι η τάδε χώρα πολεµείται, δεν µε µέλει, διατί εγώ ησυχάζω εις την ιδικήν µου. Αλλ εγώ πολεµούµαι, όταν η τάδε χώρα πάσχη, ως µέρος του όλου οπού είµαι». Και ο Ρήγας φέρνει παραδείγµατα αυτής της σηµαντικής πρότασής του, για να γίνει κατανοητή από τους σκλαβωµένους, δείχνοντας έτσι το πόσο µεθοδικός ήταν στον σχεδιασµό του επαναστατικού του έργου. Συγκεκριµένα γράφει πως «Ο Βούλγαρος πρέπει να κινήται, όταν πάσχη ο Ελλην. Και τούτος πάλιν δι εκείνον. Και αµφότεροι δια τον Αλβανόν και Βλάχον». Οι χάρτες του Ρήγα πολιτικοί χάρτες του κράτους του Ο Ρήγας, κατά το 1797, εξέδωσε στη Βιέννη τη δωδεκάφυλλη Χάρτα της Ελλάδος, τη Νέα Χάρτα της Βλαχίας και τη Γενική Χάρτα της Μολδαβίας. Ο Ρήγας δεν ήταν επαγγελµατίας χαρτογράφος. Τις εκδόσεις αυτές τις ενέτασσε στο επαναστατικό του σχέδιο και θεωρούνται πλέον ως πολιτικοί χάρτες του δηµοκρατικού του κράτους του βαλκανικού χώρου. Οι χάρτες του είναι διαιρεµένες σε επαρχίες και τοπαρχίες µε ιδιαίτερη διαγράµµιση, όπως και τα σύνορα του κράτους του. Σχεδίαζε να τυπώσει επιπλέον και χάρτες της Βουλγαρίας και της Ιλλυρίας µε τις αντίστοιχες επαρχίες και τοπαρχίες, όπως έκανε και στους προηγούµενους χάρτες του (Γ. Λάιος, «Οι χάρτες

7 του Ρήγα. Έρευνα επί νέων πηγών», Δελτίο Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας, τόµ. 14, 1960). Για τον Ρήγα ήταν απαραίτητο να έχει στα χέρια του την πολιτική διαίρεση του βαλκανικού χώρου που ήταν υπό την απολυταρχική εξουσία του σουλτάνου και επεδίωκε µε την επανάστασή του να την ανατρέψει και να δηµιουργήσει το ενιαίο δηµοκρατικό κράτος στον βαλκανικό χώρο. Στη συνέχεια επεδίωκε να προκηρύξει εκλογές για την εκλογή των αντιπροσώπων από κάθε επαρχία για τη Βουλή, σύµφωνα µε το Σύνταγµά του, το οποίο είχε την πρόνοια να έχει έτοιµο πριν ξεκινήσει την επανάστασή του. Σχετικά µε την ονοµασία του µεγάλου χαρτογραφικού έργου του βαλκανικού χώρου ως Χάρτα της Ελλάδος, έχουµε υποστηρίξει ότι εκείνη την εποχή στη Βιέννη κάθε εκτύπωση θα έπρεπε να έχει την άδεια του λογοκριτή της αυστριακής αστυνοµίας. Και ο Ρήγας κατόρθωσε για έξι µήνες να τυπώνει τη Χάρτα του, παραπλανώντας την αστυνοµία µε τη χρησιµοποίηση του εντυπωσιακού τίτλου, τις επιπεδογραφίες, τα αρχαία νοµίσµατα και ό,τι επεξηγούσε το ταξίδι του Νέου Αναχάρσιδος. Δεν ήταν δυνατόν να αναγράψει ότι ήταν χάρτης του κράτους του, διότι αµέσως θα συλλαµβανόταν. Μάλιστα, έθεσε ιδιαίτερη διαγράµµιση για τα σύνορα του κράτους του, αµνηµα της Χάρτας (φύλλο 3), όπως έκανε για τις διαγραµµίσεις των επαρχιών και των τοπαρχιών. Το δηµοκρατικό κράτος του Ρήγα Η ενότητα του βαλκανικού χώρου κατά την εποχή του Ρήγα διατηρείτο υπό την απολυταρχική δεσποτική εξουσία του σουλτάνου. Ο Ρήγας ήθελε να διατηρήσει αυτήν την ενότητα του βαλκανικού χώρου, αντικαθιστώντας την απολυταρχική εξουσία, στην οποία δεν υπάρχει σεβασµός στα «Δίκαια του Ανθρώπου», στα ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως τα περιγράφει στη «Νέα Πολιτική Διοίκησή» του. Θα δηµιουργούσε την αντιπροσωπευτική δηµοκρατική πολιτεία, η οποία θα είχε κοινούς νόµους για όλους τους λαούς του βαλκανικού χώρου. Χαρακτηριστικά ο Νικόλαος Πανταζόπουλος σηµειώνει ότι «το κράτος του Ρήγα θεµελιούται επί της συµµετοχής όλων των υποδούλων εθνοτήτων, βάσει της γενικής ρήτρας της ισότητος-αλληλεγγύης των αποτελουσών αυτό οµάδων, ανεξαρτήτως εθνικής προελεύσεως ή θρησκευτικής πεποιθήσεως» (Μελετήµατα για τον Ρήγα Βελεστινλή, β έκδ. Επιστηµονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2000). Η «Νέα χάρτα της Βλάχίας» (1797) ο Ρήγας αναγράφει Στο πάνω δεξί µέρος της «Χάρτας της Βλαχίας», υπάρχει προ-

8 Έχει σηµασία να τονιστεί ότι η δηµοκρατική ενοποίηση του βαλκανικού χώρου θα ήταν αποτέλεσµα όχι της απολυταρχικής εξουσίας, αλλά απόρροια της κοινής θέλησης των λαών να συνυπάρχουν, να έχουν κοινούς νόµους, κοινό σύστηµα εκλογής των αντιπροσώπων της κάθε επαρχίας και κοινή διακυβέρνηση, χωρίς διακρίσεις µεταξύ των λαών, όπως ο Ρήγας είχε την πρόνοια να τα γράψει και να τα έχει έτοιµα για την εποµένη ώρα µετά την επανάστασή του. Πίστευε ο Ρήγας ότι η ανυπαρξία των νόµων, όπως σηµειώνει στην Επαναστατική του Προκήρυξη, ήταν η αιτία της άθλιας κατάστασης των λαών. Η διάσπαση των εθνοτήτων εντός του βαλκανικού χώρου θα ήταν εις βάρος των ίδιων των λαών. Ήθελε τη συνεργασία τους, τη δηµοκρατική ενοποίησή τους για το καλό όλων, για την ανάπτυξη και την πρόοδό τους. Εξάλλου, στον βαλκανικό χώρο, κατά την οθωµανική εξουσία, δεν υπήρχαν στεγανά όρια των εθνοτήτων και κατ επέκταση στην πολιτεία που θα δηµιουργείτο µετά την επανάσταση του Ρήγα. Το κράτος του θα ήταν, όπως σηµειώνει και ο ίδιος στο Σύνταγµά του, χωρίς διάκριση φυλής, θρησκείας και γλώσσας, δηλαδή θα ήταν ένα κράτος πολυεθνικό, πολυγλωσσικό και πολυθρησκευτικό. Στη «Νέα Πολιτική Διοίκηση» του Ρήγα διακηρύσσονται η ισότητα των πολιτών έναντι των νόµων, η ατοµική και εθνική ελευθερία, η ελευθερία έκφρασης των ιδεών, των θρησκευτικών πεποιθήσεων, των συγκεντρώσεων, η ελευθερία του τύπου, η ασφάλεια των πολιτών, το δικαίωµα της ιδιοκτησίας, η κατάργηση της δουλείας, η αντίσταση στη βία και στην αδικία κ.ά. Ωστόσο, ο Ρήγας προσέθεσε και πολλά δικά του κείµενα στο γαλλικό σύνταγµα του 1793, το οποίο µετέφρασε και είχε ως πρότυπο. Ενδεικτικά µνηµονεύονται η υποχρεωτική εκπαίδευση όχι µόνο των αγοριών αλλά και των κοριτσιών («Δίκαια του Ανθρώπου», άρθρο 22), διάταξη που για πρώτη φορά καταχωρείται σε Σύνταγµα, η στρατιωτική άσκηση των γυναικών, θεωρούµενος ίσως ο εισηγητής της ισότητας ανδρών και γυναικών στην εποχή του. Η προστασία των πολιτών από την τοκογλυφία («Δίκαια του Ανθρώπου», άρθρο 35), η υπεράσπιση της δηµοκρατίας από εκείνους που την επιβουλεύονται κ.ά. Επίσης, τονίζει ότι οι δηµοκρατικοί πολίτες θα πρέπει να συµµετέχουν ενεργά στα κοινά και να υπερασπίζουν τους δηµοκρατικούς θεσµούς θεωρώντας την υποχρέωσή τους αυτή «ως το πλέον ιερόν από όλα τα χρέη [υποχρεώσεις] τους» («Δίκαια του Ανθρώπου», άρθρο 35). Με την επικράτηση της επανάστασης του Ρήγα, στη θέση της απολυταρχικής οθω- Η «Γενική χάρτα της Μολδαβίας» (Βιβλιοθήκη Ρουµανικής Στο πάνω δεξί µέρος της «Χάρτας της Μολδαβίας», υπάρχει

9 µανικής εξουσίας θα δηµιουργούσε τη «Νέα Πολιτική Διοίκησή» του, τη νέα τάξη πραγµάτων στον βαλκανικό χώρο, µε την εφαρµογή του Δηµοκρατικού Καταστατικού Συντάγµατος και των «Δικαίων του Ανθρώπου». Πρότυπά του ήταν η Γαλλική Επανάσταση και η Δηµοκρατία των αρχαίων Αθηνών. Γι αυτό εξάλλου τιµητικά ονοµάζει το κράτος του «Ελληνική Δηµοκρατία», µε την ευρύτερη και όχι µε τη σηµερινή εθνική σηµασία. Στήριζε τη νέα πολιτική κατάσταση στη δηµοκρατία και όχι στην κληρονοµική εξουσία. Ο Ρήγας ήταν εναντίον των τίτλων ευγενείας και των προνοµίων, όπως χαρακτηριστικά περιγράφεται στο βιβλίο του Σχολείον των ντελικάτων εραστών. Μετά την επανάσταση θα προκήρυσσε εκλογές για την ανάδειξη αιρετών αντιπροσώπων, των βουλευτών, που θα εκλέγονταν αναλογικά από κάθε επαρχία του κράτους του. Η συµβολική παράσταση του κοιµισµένου λιονταριού µε το ρόπαλο του Ηρακλή στα πόδια και στη ράχη του οποίου επικάθονται τα σύµβολα της εξουσίας του σουλτάνου Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράσταση στο πρώτο φύλλο της Χάρτας, της Επιπεδογραφίας Κωνσταντινουπόλεως, µε το κοιµισµένο λιοντάρι, στη ράχη του οποίου επικάθονται τα σύµβολα της εξουσίας του σουλτάνου. Όµως ο Ρήγας έχει βάλει στα πόδια του κοιµισµένου λιονταριού, που συµβολίζει τους σκλαβωµένους λαούς, το ρόπαλο του Ηρακλέους, που θέλει να πει ότι όταν οι σκλαβω- µένοι του βαλκανικού χώρου ξυπνήσουν µε τον επαναστατικό του «Θούριο» και αρπάξουν το ρόπαλο τα άρµατα θα γκρεµίσουν την απολυταρχική εξουσία του σουλτάνου και θα δηµιουργήσουν τη «Νέα Πολιτική Διοίκηση», τη δηµοκρατική πολιτεία. Ο Ρήγας παρόµοια και στους χάρτες των επαρχιών της Βλαχίας και Μολδαβίας έχει την πολιτική διαίρεσή τους σε τοπαρχίες καθώς επίσης στις παραστάσεις κάτω από την προσωπογραφία του ηγεµόνα έχει θέσει το ρόπαλο του Ηρακλή, που για πρώτη φορά έχει εντοπιστεί τώρα κατά την επανέκδοσή τους (Δηµ. Καραµπερόπουλος, Οι χάρτες Βλαχίας και Μολδαβίας του Ρήγα Βελεστινλή. Νέα στοιχεία-ευρετήριο-αυθεντική επανέκδοση, Αθήνα 2005). Συµβολική παράσταση του λιονταριού στην επιπεδογραφία

10 Σχετικά µε τις αντιρρήσεις που έχουν εκφραστεί ότι τάχα ο Ρήγας ήθελε τους Έλληνες να έχουν πρωτοκαθεδρία στο κράτος του, εφόσον του δίνει την ονοµασία «Ελληνική Δηµοκρατία», µπορούµε συνοπτικά να πούµε ότι η θέση του Ρήγα για την καθιέρωση της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας δίνει απάντηση στην αντίρρηση αυτή. Οι Έλληνες αποτελούσαν µικρή µειοψηφία στον βαλκανικό χώρο και ως εκ τούτου η αναλογική αντιπροσώπευσή τους στη Βουλή του κράτους του θα ήταν µικρή. Εξάλλου, στο άρθρο 25 των «Δικαίων του Ανθρώπου» ο Ρήγας χαρακτηριστικά επεξηγεί ότι δεν είναι υπέρ µίας µερίδας λαού, αλλ απεναντίας «ο λαός µόνον ηµπορεί να προστάζη και όχι ένα µέρος ανθρώπων ή µία πόλις. Και ηµπορεί να προστάζη δι όλα, χωρίς κανένα εµπόδιον». Όσον αφορά τη θέση του Ρήγα, που προτείνει ως επίσηµη γλώσσα του κράτους του αντί της µέχρι τότε επικρατούσης τουρκικής την ελληνική γλώσσα, µπορούµε να πούµε ότι το έκανε από ρεαλιστική τακτική και όχι από σκοπιµότητα. Και αυτό διότι η ελληνική γλώσσα ήταν η πλέον διαδεδοµένη στον βαλκανικό χώρο, ως γλώσσα του εµπορίου και της επικοινωνίας και επιπλέον «ως πλέον ευκατάληπτον και εύκολον να σπουδασθή», όπως ο ίδιος ο Ρήγας παρατηρεί στο άρθρο 53 του Συντάγµατός του. Εξάλλου στο Σύνταγµά του καθιερώνει τον σεβασµό της γλώσσας και της πίστης του κάθε λαού, που αποτελεί µέρος του κράτους του. Στο άρθρο 7 του Συντάγµατός του τονίζει µε έµφαση ότι κυρίαρχος λαός µετά την επανάσταση θα είναι όλοι οι κάτοικοι που κατοικούν στο κράτος «χωρίς εξαίρεσιν θρησκείας και διαλέκτου, Έλληνες, Βούλγαροι, Αλβανοί, Βλάχοι, Αρµένηδες, Τούρκοι, και κάθε άλλο είδος γενεάς». Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο Ρήγας θέλει στο κράτος του όλους τους λαούς, ακόµη και τους Τούρκους, διότι και αυτοί υποφέρουν από την απολυταρχική εξουσία του σουλτάνου, όπως τονίζει και στον Θούριό του (Θούριος, στίχ ). Ο Ρήγας Βελεστινλής, που αποτελούσε «τη συνισταµένη όλων των ρευµάτων όσα συναντούµε σ αυτή την εποχή µέσα στον ελληνισµό» (Κ.Θ. Δηµαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 1987), µε την επανάσταση, που ετοίµαζε, των σκλαβωµένων Ελλήνων και των άλλων βαλκανικών λαών στη θέση της απολυταρχικής οθωµανικής εξουσίας οραµατιζόταν να εγκαθιδρυθεί η «Νέα Πολιτική Διοίκησις», η δηµοκρατική του πολιτεία. Όλοι οι συνυπόδουλοι λαοί «χωρίς εξαίρεσιν θρησκείας και γλώσσης», όπως τονίζει στο δεύτερο άρθρο του Συντάγµατός του, θα απαρτίσουν Πρώτη σελίδα του χειρογράφου της «Νέας Πολιτικής Διοίκησης» Το «Σχολείο των Ντελικάτων Εραστών» είναι το πρώτο από

11 την αντιπροσωπευτική πολιτεία, που θα φέρει τον τίτλο «Ελληνική Δηµοκρατία», το πολιτικό πρότυπο του πολιτισµού των κλασικών χρόνων, µοναδικό στην ιστορία των αιώνων και στις παραδόσεις των λαών. Η δηµοκρατία ήταν για τον Ρήγα ένα πανανθρώπινο ιδανικό µε υπερεθνικές διαστάσεις. Μέσα από τη µελέτη των επαναστατικών έργων του Ρήγα («Νέα Πολιτική Διοίκησις» και Θούριος) καθώς και των εγγράφων σύλληψης, ανάκρισης, φυλάκισής του είναι δυνατόν να κατανοήσει κανείς το όραµα του Ρήγα Βελεστινλή. Με την επανάστασή του ήθελε, µετά το γκρέµισµα της απολυταρχικής εξουσίας του σουλτάνου να δηµιουργήσει µία δηµοκρατική πολιτεία στον βαλκανικό χώρο. Με τη δηµοκρατική αυτή ενοποίηση του βαλκανικού χώρου, όπως ήταν στο επαναστατικό σχέδιο του Ρήγα, ίσως αποφεύγονταν η επακολουθήσασα ανάπτυξη των εθνικισµών στον βαλκανικό χώρο, µετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, που αποτέλεσε την αρχή των εθνικοτήτων, (Κωνστ. Τριανταφυλλόπουλος, «Ο αγών της Ελληνικής ανεξαρτησίας και η αρχή των ενθικοτήτων», Πρακτικά της Ακαδηµίας Αθηνών, τόµ. 23, 1948). Η υπογραφή του Ρήγα Βελεστινλή το «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά» αυτόγραφο

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ. ΤΑ ΕπΙΚΑΙΡΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ. ΤΑ ΕπΙΚΑΙΡΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑ ΕπΙΚΑΙΡΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠιΜΕΛΕια αφιερωματοσ - ΚΕιΜΕνα - ΣΥνΕντΕΥΞΕιΣ: ΣτΕΛιΟΣ ΚΟΥΚΟΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΕργΟ του Θ. ΠαγΩνη, τοιχογραφια Συνεντεύξεις Δημήτριος Καραμπερόπουλος Γιώργος Κοντογιώργης Έλενα Λαζάρ

Διαβάστε περισσότερα

Όποιος Ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά!!! *Ρήγας Φεραίος*

Όποιος Ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά!!! *Ρήγας Φεραίος* Όποιος Ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά!!! *Ρήγας Φεραίος* ΘΟΥΡΙΟΣ Ως πότε παλικάρια, να ζούμε στα στενά μονάχοι σαν λιοντάρια, στις ράχες, στα βουνά; σπηλιές να κατοικούμεν, να βλέπωμεν κλαδιά, να

Διαβάστε περισσότερα

Ηταν τελικά ο Ρήγας εκδότης του «Αγαθάγγελου»;

Ηταν τελικά ο Ρήγας εκδότης του «Αγαθάγγελου»; Ηταν τελικά ο Ρήγας εκδότης του «Αγαθάγγελου»; ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ήταν τελικά ο Ρήγας εκδότης του «Αγαθάγγελου»; ΕΚ ΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΡΗΓΑ ΑΘΗΝΑ 2009 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. TΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.)

1. TΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιείται και θα γίνει και κριτική θεώρηση αυτών. Καταρχήν θα ερευνηθεί το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΛΑΤΣΙΔΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΠΡΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΙΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ

Ι: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και η αυτοθέσμιση της επαναστατημένης ελληνικής κοινωνίας -το πρώτο πολιτειακό κείμενο στην Ιστορία για την απαγόρευση της δουλείας ΠΙΕΡΡΙΝΑ Σ. ΚΟΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓΓΕΛΗ, Δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Αναρχική Οργάνωση «Δημοκρατικός Σύλλογος Πάτρας»

Η Αναρχική Οργάνωση «Δημοκρατικός Σύλλογος Πάτρας» Η Αναρχική Οργάνωση «Δημοκρατικός Σύλλογος Πάτρας» Η παρουσία των Ελευθεριακών Ιδεών από το 1860 έως το 1875 Μια μελέτη του Ελευθεριακού Ιστορικού Αρχείου. Από το 1860 και μετά συναντάμε στον ελλαδικό

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2004 Βουλή των Ελλήνων Μέγαρο της Βουλής, 100 21 Αθήνα www.parliament.gr ISBN 960-560-076-5. www.24grammata.com

Copyright 2004 Βουλή των Ελλήνων Μέγαρο της Βουλής, 100 21 Αθήνα www.parliament.gr ISBN 960-560-076-5. www.24grammata.com Copyright 2004 Βουλή των Ελλήνων Μέγαρο της Βουλής, 100 21 Αθήνα www.parliament.gr ISBN 960-560-076-5 E ΠIΣTHMONIKH E ΠITPOΠH Πρόεδρος: Κώστας Μαυριάς Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η πορεία προς τα επαναστατικά κινήματα (μέσα 18ου -- αρχές 19ου αιώνα) 18ος -- αρχές 19ου αιώνα

Κεφάλαιο 2. Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η πορεία προς τα επαναστατικά κινήματα (μέσα 18ου -- αρχές 19ου αιώνα) 18ος -- αρχές 19ου αιώνα Κεφάλαιο 2 Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η πορεία προς τα επαναστατικά κινήματα (μέσα 18ου -- αρχές 19ου αιώνα) Όπως είδαμε στη Β Γυμνασίου το 17ο αιώνα άρχισε η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι υπήκοοι του σουλτάνου 18ος αρχές 19ου αιώνα

Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι υπήκοοι του σουλτάνου 18ος αρχές 19ου αιώνα Λίγη ακόμη ιστορία... δεύτερο μισό 18ου αρχές 19ου αιώνα Κεφάλαιο 1 Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σε κίνηση, οι αυτοκρατορίες σε κρίση (δεύτερο μισό 18ου αρχές 19ου αιώνα) Κεφάλαιο 2 Η παρακμή της Οθωμανικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ρώσοι και η Ελληνική Επανάσταση του 1821

Οι Ρώσοι και η Ελληνική Επανάσταση του 1821 1 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Επέτειος 25 ης Μαρτίου Ομιλία Πλοιάρχου (Μ) ε.α. Π. Στάμου ΠΝ Θέμα: Οι Ρώσοι και η Ελληνική Επανάσταση του 1821 Πειραιάς, 23 Μαρτίου 2009 2 Π. Ν. Στάμου 1 Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τη σφραγίδα των εκδόσεων ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗ Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος βιβλίου ή μέρους αυτού με οποιοδήποτε μέσο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σε κίνηση, οι αυτοκρατορίες σε κρίση (δεύτερο μισό 18ου -- αρχές 19ου αιώνα)

Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σε κίνηση, οι αυτοκρατορίες σε κρίση (δεύτερο μισό 18ου -- αρχές 19ου αιώνα) Κεφάλαιο 1 Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σε κίνηση, οι αυτοκρατορίες σε κρίση () Το 18ο αιώνα το πολίτευμα στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη είναι η απόλυτη μοναρχία. Τα κράτη της δυτικής Ευρώπης κυριαρχούν στο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί οραματισμοί και εκπαιδευτική πολιτική του Ι. Καποδίστρια: παρατηρήσεις και θέματα

Εθνικοί οραματισμοί και εκπαιδευτική πολιτική του Ι. Καποδίστρια: παρατηρήσεις και θέματα Εθνικοί οραματισμοί και εκπαιδευτική πολιτική του Ι. Καποδίστρια: παρατηρήσεις και θέματα από τη Φιλίππου Α. Φωτεινή Στη μελέτη που φέρει τον τίτλο: Εθνικοί Οραματισμοί και Εκπαιδευτική Πολιτική του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

πανεπιστηµιακά Έκδοση του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών 1ος

πανεπιστηµιακά Έκδοση του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών 1ος πανεπιστηµιακά Έκδοση του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών 1ος τόµος Εαρινό Εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2004-2005 Υπεύθυνος Έκδοσης Αναπληρωτής Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης,

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Ρήγα Βελεστινλή στην Φιλική Εταιρεία

Από τον Ρήγα Βελεστινλή στην Φιλική Εταιρεία Από τον Ρήγα Βελεστινλή στην Φιλική Εταιρεία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ, Συγγραφέας, Εκδότης, Ελλάς Email: perardin@gmail.com Ο «τρίτος πόλος» του ελληνισμού, της Βιέννης-Βουκουρεστίου-Οδησσού [1], ο οποίος οραματίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα (1815-1871) Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη (σελ.

Κεφάλαιο Α Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα (1815-1871) Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη (σελ. Κεφάλαιο Α Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα (1815-1871) Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη (σελ. 16-33) Διδακτικοί Στόχοι: Οι μαθητές: 1. Να κατανοήσουν τον ιδιαίτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Τα Θετικά και Αρνητικά Στοιχεία της ηµοκρατίας, τόσο στη Λειτουργία των Θεσµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Νομική Αθηνών. Τα Ελληνικά Συντάγματα από την Επανάσταση έως το 1864 και συγκριτική μελέτη των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Νομική Αθηνών. Τα Ελληνικά Συντάγματα από την Επανάσταση έως το 1864 και συγκριτική μελέτη των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νομική Αθηνών Τα Ελληνικά Συντάγματα από την Επανάσταση έως το 1864 και συγκριτική μελέτη των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864 Εισηγητής Ανδρέας ημητρόπουλος Ευανθία-Μαρία Προύντζου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός εθνικισμός Μακεδονικό ζήτημα Η ιδεολογική χρήση της Ιστορίας Μια συζήτηση στη Φιλοσοφική

Ελληνικός εθνικισμός Μακεδονικό ζήτημα Η ιδεολογική χρήση της Ιστορίας Μια συζήτηση στη Φιλοσοφική Τάσος Κωστόπουλος Λεωνίδας Εμπειρίκος Δημήτρης Λιθοξόου Ελληνικός εθνικισμός Μακεδονικό ζήτημα Η ιδεολογική χρήση της Ιστορίας Μια συζήτηση στη Φιλοσοφική http://lithoksou.net/filosofiki.html Η μικρή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ και η συνεισφορά του στην διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ και η συνεισφορά του στην διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ και η συνεισφορά του στην διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης Κείμενο: Αστυνόμος Θεόφιλος Ντογραμματζής Στην εισαγωγή αυτής της εργασίας, κρίνεται σκόπιμο να παρατεθεί ως προβληματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

τετράδιο ασκήσεων Συγγραφείς Κατερίνα Τζαμαλή Ιουλία Σκουνάκη Επιστημονική εποπτεία- επιμέλεια Βασίλης Μπόκολας

τετράδιο ασκήσεων Συγγραφείς Κατερίνα Τζαμαλή Ιουλία Σκουνάκη Επιστημονική εποπτεία- επιμέλεια Βασίλης Μπόκολας τετράδιο ασκήσεων Συγγραφείς Κατερίνα Τζαμαλή Ιουλία Σκουνάκη Επιστημονική εποπτεία- επιμέλεια Βασίλης Μπόκολας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Εκπαίδευση των Μεταναστών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Ιλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α1 Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ευρωπαϊκός κόσμος και η Ελλάδα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα

Ο ευρωπαϊκός κόσμος και η Ελλάδα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα Λίγη ακόμη ιστορία... 1821--1832 Κεφάλαιο 3 Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η δημιουργία του ελληνικού κράτους (1821 1832) Κεφάλαιο 4 Ο ευρωπαϊκός κόσμος και η Ελλάδα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα Λίγη

Διαβάστε περισσότερα

Mεροσ Πρωτο. Τα κριτήρια της ελληνικής ιθαγένειας κατά την περίοδο της Επανάστασης (1821-1832)

Mεροσ Πρωτο. Τα κριτήρια της ελληνικής ιθαγένειας κατά την περίοδο της Επανάστασης (1821-1832) Mεροσ Πρωτο Τα κριτήρια της ελληνικής ιθαγένειας κατά την περίοδο της Επανάστασης (1821-1832) κεφαλαιο 1 Από την ορθόδοξη κοινότητα στο εθνικό κράτος: Η θρησκευτική ταυτότητα του πολίτη Tο καίριο δίλημμα

Διαβάστε περισσότερα

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων.

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων. 3. ιαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες; Παρατηρήστε τις εικόνες. Ποιες διαφορές έχουν τα παιδιά ; Είµαι ο Γιάννης, είµαι 10 χρονών και ζω στην Ελλάδα. Είµαι ο Οµάν, είµαι 11 χρονών και ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Στεμπίλης, Αλεξάνδρα Πατρικίου, Βασίλης Λυρίτσης, Λουκάς Βιδάλης. Συγγραφή

Δημήτρης Στεμπίλης, Αλεξάνδρα Πατρικίου, Βασίλης Λυρίτσης, Λουκάς Βιδάλης. Συγγραφή Συγγραφή Δημήτρης Στεμπίλης, Αλεξάνδρα Πατρικίου, Βασίλης Λυρίτσης, Λουκάς Βιδάλης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο

Διαβάστε περισσότερα

"Είναι άλλο να πεθαίνεις για την Ελλάδα και άλλο να σε πεθαίνει αυτή...

Είναι άλλο να πεθαίνεις για την Ελλάδα και άλλο να σε πεθαίνει αυτή... Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα "Είναι άλλο να πεθαίνεις για την Ελλάδα και άλλο να σε πεθαίνει αυτή... Σκέψεις και συναισθήµατα Ερευνητική Εργασία α τετραµήνου 2013-2014 0 0 1 1 Περιεχόµενα Σελίδες Πολιτισµός

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η δημιουργία του ελληνικού κράτους (1821 1832)

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η δημιουργία του ελληνικού κράτους (1821 1832) Κεφάλαιο 3 Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η δημιουργία του ελληνικού κράτους (1821 1832) Στα τέλη του 18ου αιώνα άρχισε να οργανώνεται η κίνηση που οδήγησε στην Ελληνική Επανάσταση. Η Φιλική Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα