ιδακτική Αξιοποίηση του ιαδικτύου στο Μάθηµα της Ιστορίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιδακτική Αξιοποίηση του ιαδικτύου στο Μάθηµα της Ιστορίας"

Transcript

1 ιδακτική Αξιοποίηση του ιαδικτύου στο Μάθηµα της Ιστορίας Έλενα Γκίκα Φιλόλογος Βαρβάκειο Πειραµατικό Γυµνάσιο, Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι δυνατότητες αναζήτησης και άµεσης πρόσβασης σε ιστορικές πληροφορίες και ιστορικές πηγές, καθώς και η επικοινωνία µεταξύ των χρηστών αποτελούν δυνατότητες του διαδικτύου που µπορούν να αξιοποιηθούν στο µάθηµα της ιστορίας. Η προοπτική ένταξης του διαδικτύου στο µάθηµα της ιστορίας όµως θέτει ερωτήµατα που αφορούν το παιδαγωγικό πλαίσιο που δηµιουργείται για το σχεδιασµό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Στην παρούσα µελέτη εξετάζονται ο τρόπος µε τον οποίο οργανώνεται και παρουσιάζεται η ιστορική πληροφορία στο ελληνικό διαδίκτυο, οι παιδαγωγικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η δοµή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων, οι διδακτικές προσεγγίσεις που προτείνονται. Η µελέτη βασίστηκε σ ένα εκτεταµένο σώµα ηλεκτρονικών διευθύνσεων σχετικών µε την ιστορία, το οποίο επιλέγηκε µε κριτήρια την πραγµάτευση ενός ιστορικού θέµατος και τη σύνδεση του µε το Πρόγραµµα Σπουδών της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Με βάση τα συµπεράσµατα της ανάλυσης προτείνονται διδακτικές προσεγγίσεις που µπορούν να υποστηριχτούν από τις διευθύνσεις του διαδικτύου που µελετήθηκαν. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: διδακτική της ιστορίας, διαδίκτυο ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΝΕΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Η εµφάνιση του διαδικτύου, δηµιουργεί νέα δεδοµένα για το µάθηµα της ιστορίας. ίνονται δυνατότητες άµεσης πρόσβασης σε ιστορικές πληροφορίες και ιστορικές πηγές, σύνδεσης ιστορικών θεµάτων µε την επικαιρότητα, δηµιουργίας δίαυλου επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών. Με τον παγκόσµιο ιστό πληροφοριών, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και τις λίστες συζητήσεων διαµορφώνεται και µία νέα εκπαιδευτική φιλοσοφία που δίνει έµφαση στην επικοινωνία, στην αυτόνοµη µάθηση, στην ατοµική καθοδήγηση, και στην αλληλεπιδραστική µάθηση (Dijkstra, et al 1999,Thao Le,1999). Επίσης, ο τρόπος εργασίας στο διαδίκτυο, ο οποίος βασίζεται στην ερώτηση και στην πλοήγηση, αναθεωρεί και τον παραδοσιακό τρόπο εργασίας τόσο του µαθητή όσο και του δασκάλου (Ζeiliger,1999) Λαµβάνοντας υπόψη της ιδιαιτερότητες του µέσου, η ένταξη του διαδικτύου στο µάθηµα της ιστορίας 1 θέτει ερωτήµατα που αφορούν τις δυνατότητες διδακτικής του αξιοποίησης και συγκεκριµένα το είδος των δραστηριοτήτων που µπορούν να σχεδιαστούν, τους ρόλους που ο καθηγητής και ο µαθητής καλούνται να παίξουν κατά τη χρήση του, τη γνώση που παράγεται µέσα από τη χρήση του (Αντωνίου κ.α, 2000). Ως εκ τούτου, η διδακτική αξιοποίηση του διαδικτύου απαιτεί την εξέταση δύο πλευρών: από τη µια, την εξέταση των παιδαγωγικών χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που πραγµατεύονται ιστορικά θέµατα και από την άλλη, το νέο παιδαγωγικό πλαίσιο που δηµιουργείται για το σχεδιασµό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο µάθηµα της ιστορίας. Οι δύο αυτές πλευρές του θέµατος αποτελούν τη βάση «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόµος B, Επιµ. Α. ηµητρακοπούλου, Πρακτικά ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 26-29/9/2002, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος, Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

2 των ερωτηµάτων που θα καθορίσουν τη διδακτική χρήση του. Το µεν πρώτο ερώτηµα αφορά στους τρόπους µε τους οποίους η ιστορική γνώση οργανώνεται και παρουσιάζεται από τους δηµιουργούς των ηλεκτρονικών διευθύνσεων. Το δεύτερο ερώτηµα συνδέεται άµεσα µε το πρώτο και αφορά στον εντοπισµό των διδακτικών προσεγγίσεων που απορρέουν ή υποστηρίζονται από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Για να εξεταστεί λοιπόν η συµβολή του διαδικτύου στο µάθηµα της ιστορίας, θεωρούµε ότι πρέπει να εξεταστεί κατ αρχάς ο τρόπος µε τον οποίο δοµείται και παρουσιάζεται η ιστορική πληροφορία και στη συνέχεια οι δυνατότητες διδακτικής αξιοποίησης του στο µάθηµα της ιστορίας. Συγκεκριµένα διερευνώνται τα εξής: Με ποιους τρόπους οργανώνονται και παρουσιάζονται οι ιστορικές πληροφορίες. Ποια είναι τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών διευθύνσεων. Ποιες διδακτικές προσεγγίσεις προτείνονται ή/και υποστηρίζονται από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Η επιλογή του διαδικτύου ως διδακτικού µέσου γίνεται µε σκοπό την επίτευξη ιδιαίτερων στόχων που υποστηρίζονται απ αυτό, όπως επικοινωνία µεταξύ των µαθητών, εύκολη πρόσβαση σε υλικό µαθήµατος, πραγµατοποίηση έρευνας, προσαρµογή σε ιδιαιτερότητες του χρήση (Bennet,1999). Η χρήση του διαδικτύου για διδακτικούς σκοπούς θέτει όµως τα εξής προβλήµατα: Πρώτον, οι διευθύνσεις του διαδικτύου δεν είναι έντυπες δηµοσιεύσεις που υπόκεινται σε διαδικασίες ελέγχου, τόσο του περιεχοµένου και της γλώσσας όσο και της καταλληλότητας του για το µαθητικό κοινό (Shipman,1999). εύτερον, τα θέµατα που πραγµατεύονται µπορεί να µη συµβαδίζουν µε το Πρόγραµµα Σπουδών. Τρίτον, ο µαθητής, αφ ενός µεν, έρχεται σ επαφή µε µια πληθώρα πληροφοριών, αφ ετέρου, έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί σ ένα εκτεταµένο εύρος ηλεκτρονικών διευθύνσεων και κατά συνέπεια και θεµάτων, γεγονός που µπορεί να τον αποπροσανατολίσει ή µπορεί να περιορίσει την πλοήγηση στο διαδίκτυο σε απλό πάτηµα κουµπιών. 2 Τέταρτον, οι στόχοι των διευθύνσεων, που ενδεχοµένως θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν, δεν είναι πάντα εκπαιδευτικοί. Τέλος, στα πλαίσια της εργασίας στο διαδίκτυο αναπροσδιορίζονται οι ρόλοι του καθηγητή και του µαθητή: ο µεν καθηγητής, χωρίς να αποποιείται το ρόλο του αφηγητή «διαχειρίζεται» ιστορικές πληροφορίες επιλέγοντας διευθύνσεις του διαδικτύου- εάν υποθέσουµε ότι ο ρόλος αυτός δεν ανατίθεται στο µαθητή- και οργανώνει δραστηριότητες που βασίζονται στην επεξεργασία των διευθύνσεων καθοδηγώντας παράλληλα τους µαθητές ή επεξηγώντας δύσκολα σηµεία. Οι µαθητές από την πλευρά τους αναζητούν και επιλέγουν πληροφορίες. Εάν δε υποθέσουµε ότι αξιοποιούνται και οι υπόλοιπες υπηρεσίες του διαδικτύου, δίνονται στα πλαίσια της διδακτικής πράξης δυνατότητες συγχρονικής, ασύγχρονης και διασχολικής επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών, µαθητών και καθηγητών. Για να καταστούν διδακτικά εύχρηστες οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις πρέπει να εµπεριέχουν παιδαγωγικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος προσαρµογής των εκπαιδευτικών στόχων στο τεχνολογικό εργαλείο (Bitter G, Pierson M.,1999). Ο χαρακτηρισµός µιας διεύθυνσης ως παιδαγωγικής προϋποθέτει την ύπαρξη µιας σειράς κριτηρίων που αφορούν στο περιεχόµενο, τη θεωρία µάθησης και το µοντέλο διδασκαλίας που ακολουθείται, την αξιολόγηση των µαθητών. Επιπλέον, µε απώτερο στόχο να υποστηριχτεί η αυτονοµία και επικοινωνία των µαθητών, -αρχές που κυρίως υποστηρίζονται από το διαδίκτυο- διαµορφώνεται µια δοµή διαφορετικών γνωστικών επιπέδων, δίνονται παραδείγµατα εφαρµογής του διδακτικού µοντέλου που ακολουθείται, εµπλουτίζεται το περιεχόµενο του σχολικού εγχειριδίου, επεξηγούνται δύσκολες έννοιες, διευρύνεται το περιεχόµενο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης µε 171

3 υλικό από άλλες διευθύνσεις, παρακινούνται οι µαθητές να επικοινωνήσουν (Dijkstra, et al 1999). Όσον αφορά τις διευθύνσεις µε ιστορικό περιεχόµενο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη µία ακόµη διάσταση: η πολιτισµική φυσιογνωµία της διεύθυνσης και το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Η διευκρίνιση αυτή αφορά τόσο το περιεχόµενο όσο και τη δοµή της διεύθυνσης, δεδοµένου ότι και τα δύο συνδέονται άµεσα µε τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήµατα και µε τους τρόπους µε τους οποίους οι µαθητές έχουν συνηθίσει να προσλαµβάνουν και να επεξεργάζονται την πληροφορία. 3 Κατά την πλοήγηση στο ελληνικό διαδίκτυο-χωρίς να είναι εξαντλητική και δεδοµένης της συνεχούς εξέλιξης του αντικειµένου καταγράφηκαν διευθύνσεις σχετικές µε την ιστορία (βλ. Παράρτηµα). Η επιλογή των διευθύνσεων βασίστηκε στα εξής κριτήρια: την πραγµάτευση ενός καθαρά ιστορικού θέµατος τη σύνδεση του περιεχοµένου µε το Πρόγραµµα Σπουδών Όσον αφορά τα παραπάνω κριτήρια, εντοπίσαµε αρκετές ηλεκτρονικές διευθύνσεις µε ιστορικό περιεχόµενο. Οι διευθύνσεις πραγµατεύονται όλες τις ιστορικές περιόδους. Παρατηρήθηκε µια σχετική ισορροπία ως προς την πραγµάτευση θεµάτων της αρχαιότητας, του µεσαίωνα και του σύγχρονου ελληνισµού. Οι περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις επιχειρούν να παραθέσουν ιστορικό υλικό, να κοινοποιήσουν ιστορικά πορίσµατα και να εκφράσουν απόψεις, ενώ παράλληλα γίνεται µια προσπάθεια εκλαΐκευσης της ιστορικής γνώσης. Σε αρκετές, γίνονται προσπάθειες διεύρυνσης του θέµατος µε υλικό από άλλες διευθύνσεις, επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων. ιαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν ως προς τη δοµή των διευθύνσεων, τους στόχους συγγραφής της διεύθυνσης και κατ επέκταση την προσέγγιση του θέµατος, τις προτεινόµενες δραστηριότητες. Στη συνέχεια εξετάστηκαν: οι τρόποι οργάνωσης και παρουσίασης της ιστορικής πληροφορίας οι διδακτικές προσεγγίσεις που προτείνονται. Αναζητήθηκαν κυρίως εκείνες που στοχεύουν στην εκµάθηση και κατανόηση ιστορικών εννοιών, στη µελέτη ιστορικών πηγών, στην πολυδιάστατη µελέτη των ιστορικών γεγονότων ( Γιαννόπουλος 1997, Husbands 1996, Gunning 1978, Burton 1993, Picciano 1993) οι παιδαγωγικές αρχές στις οποίες βασίζονται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Αναζητήθηκαν κυρίως η αυτονοµία, η αλληλεπίδραση, η συνεργατική µάθηση, η επικοινωνία. Α. Τρόπος οργάνωσης και παρουσίασης της ιστορικής πληροφορίας Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις αναπαράγουν στις περισσότερες περιπτώσεις και σε µεγάλο βαθµό τη δοµή των σχολικών εγχειριδίων. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις στις οποίες χρησιµοποιείται το υπερκείµενο και όταν η πληροφορία οργανώνεται σε βάση δεδοµένων. Συγκεκριµένα: Το κείµενο κυριαρχεί. Τα περισσότερα κείµενα έχουν αφηγηµατικό χαρακτήρα. Η εικόνα έχει συνοδευτικό ρόλο και είναι περιορισµένη, ενώ συνεχίζει να παίζει περισσότερο διακοσµητικό παρά λειτουργικό ρόλο. Εξαίρεση αποτελούν οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που περιλαµβάνουν εικόνες ως ιστορικές πηγές. Η εικόνα είναι στατική και όχι διαδραστική, ενώ απουσιάζουν τα πολυµέσα. εν υπάρχουν οδηγίες πλοήγησης, γεγονός όµως που δεν δηµιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες δεδοµένου ότι η πλοήγηση είναι απλή. Ως βασικός και κοινός στις περισσότερες περιπτώσεις οδηγός πλοήγησης παραµένει η αναγραφή των θεµάτων του περιεχοµένου στην αρχική σελίδα και το υπερκείµενο. Η δοµή δεν είναι σειριακή: οι πληροφορίες διασυνδέονται µεταξύ τους συνήθως µε υπερκείµενο και υπάρχει διασύνδεση µε άλλες διευθύνσεις. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών σε βάσεις δεδοµένων 172

4 Β. ιδακτικές προσεγγίσεις Στις περισσότερες διευθύνσεις η ιστορία προσεγγίζεται περισσότερο θεµατολογικά και λιγότερο γεγονοτογραφικά. Το γεγονός ότι οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι προσανατολισµένες σε θέµατα και όχι σε γεγονότα, ευνοεί µια προσέγγιση της ιστορίας- πρόβληµα. Εξετάζονται θέµατα τοπικής ιστορίας. Χρησιµοποιούνται ιστορικές πηγές. Αναλύονται ιστορικές έννοιες. Γ. Όσον αφορά τις παιδαγωγικές αρχές παρατηρήθηκαν τα εξής Ο σχεδιασµός του µαθήµατος δεν ενυπάρχει στη διεύθυνση αλλά επαφίεται στον διδάσκοντα. Ο µαθητής στις περισσότερες περιπτώσεις πλοηγείται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις µε κριτήριο το θέµα. Ο αφηγηµατικός χαρακτήρας των περισσοτέρων ιστοσελίδων περιορίζει την αλληλεπίδραση στο ελάχιστο. εν υπάρχει στο σχεδιασµό των ιστοσελίδων πρόβλεψη για συνεργατική µάθηση ούτε για εξατοµικευµένη. Η εξατοµίκευση περιορίζεται στην επιλογή του θέµατος. Την κατάσταση αυτή µπορεί να επηρεάζει και το γεγονός ότι το κοινό δεν είναι προκαθορισµένοτουλάχιστον δεν συναντήσαµε παρόµοια αναφορά ούτε εντοπίστηκε καµία διαφοροποίηση θεµατική ή γλωσσική, η οποία να συνδέει τη διεύθυνση µε συγκεκριµένο (µαθητικό) κοινό. εν δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι συνήθως δυνατή µόνο ανάµεσα στο χρήστη και το δηµιουργό της ιστοσελίδας. Σε ελάχιστες περιπτώσεις διευρύνεται σε εξειδικευµένους επιστήµονες και σε λίστες συζητήσεων. Αρκετές διευθύνσεις παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας µε το συντάκτη µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και τη προσθήκη υλικού (σε µια περίπτωση µάλιστα δηλώνει ότι δεν είναι ιστορικός και προτρέπει τους επισκέπτες της διεύθυνσης να µη διστάσουν να προβούν σε διορθώσεις) 4 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Το νεωτεριστικό στοιχείο που εισάγεται στη διδακτική της ιστορίας µε τη χρήση του διαδικτύου είναι η διαδικασία αναζήτησης στην οποία εµπλέκονται οι µαθητές και η άµεση πρόσβαση σε ιστορικές πηγές. Με τον τρόπο αυτό ο µαθητής αφ ενός µεν, έρχεται σε άµεση επαφή µε όγκο και ποικιλία πληροφοριών, αφ ετέρου, ενεργοποιείται µε τη διατύπωση ερωτηµάτων σε βάσεις δεδοµένων. Η δοµή των διευθύνσεων καθορίζει σε µεγάλο βαθµό και τη διδακτική αξιοποίησή τους. Η διδακτική αξιοποίηση µιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης εξαρτάται από τρεις παράγοντες (Mioduser D. et al 1999): α/ την ανάδυση µιας νέας παιδαγωγικής, που πηγάζει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του µέσου β/ την ανάπτυξη εξελιγµένων τρόπων οργάνωσης της πληροφορίας, αναπαράστασης και χειρισµού ικανοτήτων γ/ την αύξηση των µεθόδων επικοινωνίας µεταξύ των µαθητών και των καθηγητών και την υποστήριξη συνεργατικής µάθησης. 5 Η ανάλυση των παιδαγωγικών χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που αφορούν το µάθηµα της ιστορίας, µας επέτρεψε να σχηµατίσουµε την άποψη ότι το διαδίκτυο µπορεί να συµβάλει µε τους εξής τρόπους στο µάθηµα της ιστορίας: ενηµέρωση, επικοινωνία, αναζήτηση υλικού. Επίσης, οι µηχανισµοί αναζήτησης και διασύνδεσης των πληροφοριών που υπάρχουν σε αρκετές διευθύνσεις µπορούν να συµβάλουν στο σχεδιασµό ερευνητικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, εντοπίσαµε τη δυνατότητα των παρακάτω διδακτικών προσεγγίσεων: 173

5 Πολυδιάστατη εξέταση ιστορικών περιόδων Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις περιλαµβάνουν υλικό µε το οποίο εµπλουτίζεται και διευρύνεται το περιεχόµενο των σχολικών εγχειριδίων. Η αναζήτηση του υλικού διευκολύνεται µε την κατηγοριοποίηση που ακολουθείται στις περισσότερες διευθύνσεις και η οποία κινείται σε δύο άξονες, στο θέµα και στο χρόνο. Η συλλογή του υλικού προσφέρεται για την υλοποίηση συνθετικών εργασιών. Ενδεικτικά σηµειώνουµε ότι προς την κατεύθυνση αυτή θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν οι εξής διευθύνσεις: Η ιστορία των Ελληνικών Βιβλιοθηκών (http://www.libraries.gr:): αναπτύσσονται η ιστορία, το περιεχόµενο και η συµβολή στην ιστορία του πνεύµατος των πιο γνωστών Βιβλιοθηκών από την εποχή των λαών της Μεσοποταµίας και της Αιγύπτου µέχρι την Αναγέννηση. Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις (http://www.sikyon.com.index.html): παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά δείγµατα των µνηµείων, της τέχνης και των νοµισµάτων της Αθήνας, της Σικυώνος, της Κορίνθου, της Σπάρτης, της Θήβας, του Άργους, των ελφών, της Ολυµπίας. Θησαυροί του Αγίου Όρους (http://www.culture.gr/2/21/218/g218m00.html): παρουσιάζονται έργα της βυζαντινής τέχνης που φυλάσσονται στο Άγιο όρος, τα οποία σχολιάζονται διεξοδικά. Αρχαιολογία και Τέχνες (http://arxaiologia.gr/index.html): παρουσιάζονται άρθρα και εικόνες από το οµώνυµο περιοδικό που προσφέρουν πλούσιο υλικό για όλες τις ιστορικές περιόδους. Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (http://www.ime.gr): γίνεται περιήγηση σε όλες τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας, η οποία ταξινοµείται κατά θέµατα (κοινωνία, οικονοµία, πολιτική, πολιτισµός, αξίες κ.λπ)και ιστορικές περιόδους. Ο χρήστης αντλεί πληροφορίες για όλες τις εποχές, ενώ παράλληλα διευρύνει τις γνώσεις του ακολουθώντας τους συνδέσµους και οργανώνει τα σηµαντικότερα γεγονότα παρατηρώντας το χρονολόγιο. Πρόσβαση-Επεξεργασία πρωτογενών πηγών Στις ηλεκτρονικές σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται ιστορικές πηγές, γραπτές, προφορικές, εικαστικές που δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να έρθει σε επαφή µε µαρτυρίες της ιστορικής περιόδου που εξετάζει. Ο αριθµός των πηγών είναι περιορισµένος όπως επίσης και τα εργαλεία επεξεργασίας τους. 6 Σηµειώνουµε ενδεικτικά τις εξής: O Μακρυγιάννης στο διαδίκτυο (http://www.makriyannis.gr): παρουσιάζονται το πλήρες κείµενο των αποµνηµονευµάτων του Μακρυγιάννη καθώς και οι ζωγραφικοί πίνακες του Ζωγράφου που περιλαµβάνονται σε αυτά. Βαλκανικοί πόλεµοι, Α Παγκόσµιος πόλεµος, Μικρασιατικός, Β Παγκόσµιος, Κατοχή και Αντίσταση, Εµφύλιος (http://users.hol.gr/~kokkonis/index.html): οι ιστορικές περίοδοι αναπτύσσονται µέσα από µια ποικιλία υλικού και πηγών, όπως επίσηµα και ιδιωτικά έγγραφα, προσωπικές µαρτυρίες, γελοιογραφίες, καρτ-ποστάλ, ζωγραφικούς πίνακες, αφίσες, φωτογραφίες, όπλα, κείµενα συνθηκών, συνεντεύξεις ιστορικών προσώπων. Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (http://www.ime.gr): παράλληλα µε την αφήγηση των ιστορικών περιόδων της ελληνικής ιστορίας δίνονται και πηγές, ιστορικά και λογοτεχνικά κείµενα, που αντιστοιχούν σε κάθε περίοδο. Κωνσταντινούπολις (http://w4u.eexi.gr/~ippotis/constgr.html): µέσα από την ιστορία της Πόλης περιγράφονται οι φάσεις των ελληνοτουρκικών σχέσεων, οι οποίες µε τη χρήση επίσηµων εγγράφων, προσωπικών µαρτυριών και φωτογραφικού υλικού προσεγγίζονται µε ιδιαίτερα βιωµατικό τρόπο. Συνθήκη της Λωζάννης (http://orpheus.ee.duth.gr/eldoseis/losanne/index.htm): παρουσιάζονται τα κείµενα της συνθήκης. ιασύνδεση ιστορικών πληροφοριών Οι βάσεις δεδοµένων που περιλαµβάνονται σε ορισµένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις επιτρέπουν αναζήτηση και διαχείριση πληροφοριών. Χρησιµοποιώντας διαφορετικά κάθε φορά 174

6 κριτήρια ( θέµα, χώρο, χρόνο, λέξη) διαµορφώνονται πεδία έρευνας και επεξεργασίας των πληροφοριών. Προς αυτή την κατεύθυνση δεν εντοπίσαµε αρκετές διευθύνσεις. Αναφέρουµε τις εξής: Β Παγκόσµιος Πόλεµος (http://users.hol.gr/~kokkonis/index.html): Στην ενότητα θέατρα πολέµου ο χρήστης µπορεί να αναζητήσει τα πεδία των µαχών του Β παγκοσµίου πολέµου ερωτώντας µία βάση δεδοµένων και εισάγοντας κριτήρια χρόνου και τόπου. O Μακρυγιάννης στο διαδίκτυο (http://www.makriyannis.gr): δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να αναζητήσει συγκεκριµένες λέξεις στο κείµενο και να µελετήσει το νοηµατικό τους πλαίσιο. Εισάγοντας ως κριτήρια µία ή και περισσότερες λέξεις και ορίζοντας το γραµµατικό τους τύπο εµφανίζονται τα αντίστοιχα χωρία. Κατανόηση των εννοιών του χώρου, χρόνου και της εξέλιξης Η διάρκεια, η αλλαγή, η συνέχεια και η εξέλιξη δεν απετέλεσαν αντικείµενα µελέτης καµίας διεύθυνσης. Παρ ολ αυτά η εξέλιξη του ελληνικού πολιτισµού στο χρόνο και στο χώρο µπορεί να µελετηθεί µέσω άλλων διευθύνσεων : Ο πολιτιστικός χάρτης της Ελλάδας (http://www.culture.gr/maps/hellas.gr.html): Τα µνηµεία όλων των εποχών καταγράφονται στο χάρτη της Ελλάδος, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση όλων των περιόδων της εξέλιξης της ελληνικής ιστορίας. Επιλέγοντας το χρόνο (αρχαιότητα, βυζαντινή περίοδος και νεότερη ιστορία) και το γεωγραφικό τόπο(νοµός) εµφανίζονται τα µνηµεία της κάθε περιοχής κατά την επιλεγµένη περίοδο καθώς και τα εκθέµατα των τοπικών µουσείων. Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (http://www.ime.gr) Η εικονική αναπαράσταση της Μιλήτου, της Ολυµπίας και του Βουλευτηρίου δίνουν τη δυνατότητα αναβίωσης των ιστορικών χώρων. Μελέτη ιστορικών εννοιών Οι ιστορικές έννοιες δεν αναπτύσσονται ιδιαίτερα στο διαδίκτυο. Κυρίως δίνονται όροι µε τη µορφή λεξικού, που έχουν επικουρική χρήση στην κατανόηση του κειµένου. Βαλκανικοί πόλεµοι, Α Παγκόσµιος πόλεµος, Μικρασιατικός,Β Παγκόσµιος, Κατοχή και Αντίσταση, Εµφύλιος (http://users.hol.gr/~kokkonis/index.html): εξετάζονται έννοιες των περιόδων αυτών, όπως για παράδειγµα ο εθνικισµός, οι οποίες αναπτύσσονται µέσα από κείµενα διαλέξεων ή άρθρα του ηµερήσιου ελληνικού και διεθνή τύπου. Τοπική ιστορία Αρκετές περιοχές προβάλλουν την τοπική τους ιστορία µέσω των ιστοσελίδων τους : Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός (http://xanthi.ilsp.gr/thraki) για την περιοχή της Θράκης. Πόντος (http://pontos.gr) για τον Πόντο. Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (http://www.ime.gr): περιέχει γλωσσάρι αρχαιολογικών όρων που αντιστοιχούν σε ιστορικές περιόδους. Ο πολιτιστικός χάρτης της Ελλάδας (http://www.culture.gr/maps/hellas.gr.html) δηµιουργεί µε την παρουσίαση των µνηµείων, µουσείων και αρχαιολογικών χώρων κατά νοµό προϋποθέσεις για τη µελέτη της τοπικής ιστορίας των περιοχών της Ελλάδας. Η ενηµέρωση και η επικοινωνία µέσω διαδικτύου είναι δύο τοµείς, οι οποίοι µπορούν να αξιοποιηθούν διδακτικά και να δώσουν ερεθίσµατα για προβληµατισµό και περαιτέρω διερεύνηση ιστορικών ζητηµάτων. Ειδικότερα δίνονται οι εξής δυνατότητες: Επικοινωνία µε ειδικούς επιστήµονες Στις περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας µε τους συντάκτες τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι προτρέπουν τους χρήστες να επικοινωνήσουν µαζί τους για να σχολιάσουν το περιεχόµενο των συζητήσεων, να προσθέσουν υλικό ή να συµµετάσχουν σε λίστα συζητήσεων. 175

7 Ο πολιτιστικός χάρτης της Ελλάδας (http://www.culture.gr/maps/hellas.gr.html).η δυνατότητα επικοινωνίας µε τις τοπικές εφορείες αρχαιοτήτων δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να συνοµιλήσουν άµεσα µε ειδικούς επιστήµονες. Σύνδεση ιστορικών θεµάτων µε την επικαιρότητα Όσον αφορά την ενηµέρωση δίνεται η δυνατότητα να συνδεθούν ιστορικά θέµατα µε την επικαιρότητα, έτσι ώστε ο ιστορικός λόγος να αποκτήσει ζωντάνια και αµεσότητα συνδεόµενος µε ζητήµατα και προβληµατισµούς του παρόντος. Ειδικότερα, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις αποτελούν έναν µέσο ενηµέρωσης για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες οργανισµών, ιδρυµάτων, µουσείων, βιβλιοθηκών, για τη βιβλιογραφική παραγωγή των εκδοτικών οίκων, δίνοντας παράλληλα και δυνατότητα παραγγελιών. 7 Αρχαιολογία και Τέχνες (http://arxaiologia.gr/index.html): παρουσιάζονται άρθρα και εικόνες από το οµώνυµο περιοδικό, που καταγράφουν τις εξελίξεις του τοµέα. Επαφή µε διαφορετικές κουλτούρες, απόψεις, πολιτισµούς Η εθνική ιστορία πολλών λαών εκτίθεται στο διαδίκτυο. Παραβλέποντας το ζήτηµα της γλώσσας παρέχεται η ευκαιρία επαφής µε ζητήµατα που απασχολούν την ιστορία άλλων λαών και ενηµέρωσης για απόψεις που αναπτύσσονται εκτός ελληνικών συνόρων για τον ελληνικό πολιτισµό. Επιπλέον, επιδιώκεται και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σε επίκαιρα και διεθνή θέµατα, που αφορούν την ελληνική ιστορία και πραγµατικότητα, και προτρέπονται οι αναγνώστες να συµµετάσχουν στα κοινά. Τέλος, δηµιουργείται ένας δίαυλος επικοινωνίας µεταξύ των εκπαιδευτικών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, µε σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων για σχέδια µαθηµάτων, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις και συµµετοχή σε εκπαιδευτικό προβληµατισµό 8 Τέλος, µια ενότητα των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που µπορεί να αξιοποιηθεί εκπαιδευτικά είναι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια δεν καταλαµβάνουν πολύ χώρο στο διαδίκτυο, αλλά αποτελούν µια µικρή ενότητα των ηλεκτρονικών διευθύνσεων. Εντοπίσαµε τα εξής: Το Οδοιπορικό του Ρήγα Φεραίου, Ύµνος εις την Ελευθερία του ιονυσίου Σολωµού (http://www.parliament.gr/gr/epikairotita/epikairotita.html).με αφορµή τα ταξίδια του Ρήγα Βελεστινλή και τη σύνθεση των στροφών του Ύµνου εις την Ελευθερία ο χρήστης περιηγείται στη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου. Αρµενίζοντας στα ωδεκάνησα (http://www.parliament.gr/gr/epikairotita/epikairotita.html): Με σκοπό να επισκεφτεί ο χρήστης τα νησιά της ωδεκανήσου, πλοηγεί ένα ιστιοφόρο στο αρχιπέλαγος των ωδεκανήσων χρησιµοποιώντας πηδάλιο και πανί και προσέχοντας να µη ναυαγήσει. Στη συνέχεια, µπορεί να συµπληρώσει δύο σταυρόλεξα µε θέµα τα ωδεκάνησα, αφού πρώτα έχει διαβάσει τις σχετικά µε τα νησιά ιστοσελίδες. Θεόδωρος, στα βήµατα ενός µοναχού του 10ου αι. στο Βυζάντιο (http://theodoros.gr): Παρουσιάζεται σε συνέχειες µία αλληλεπιδραστική ιστορία ενός µοναχού του 10ου αιώνα στο Βυζάντιο. Εξερευνώντας τα ωδεκάνησα (http://www.parliament.gr/gr/epikairotita/epikairotita.html) Ο µαθητής καλείται να δηµιουργήσει ένα λεύκωµα ιστορικού, λαογραφικού, ή τουριστικού ενδιαφέροντος εξερευνώντας τα ωδεκάνησα και συλλέγοντας τα κατάλληλα στοιχεία από χάρτες. Κατά την περιήγηση του βλέπει εικόνες των νησιών, διαβάζει ενδιαφέρουσες πληροφορίες και επιλέγει κοµµάτια για το λεύκωµά του ασκώντας ταυτόχρονα την κριτική του ικανότητα. 176

8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εµφάνιση του ελληνικού διαδικτύου καθιστά πια άµεση τη δυνατότητα πρόσβασης του ελληνικού σχολείου σε αυτό, ενώ οι δυνατότητες του µέσου δηµιουργούν νέες προοπτικές για το µάθηµα της ιστορίας. H χρήση του διαδικτύου µπορεί να αποτελέσει µια καινοτοµία στην εκπαίδευση, διότι, πρώτον, δίνει τη δυνατότητα στο µαθητή ν αυτονοµηθεί, όσον αφορά την αναζήτηση της γνώσης, δεύτερον, δηµιουργεί µεταξύ των καθηγητών και των µαθητών και µεταξύ των µαθητών νέα κανάλια επικοινωνίας και τέλος, δίνει τη δυνατότητα νέων διδακτικών προσεγγίσεων του µαθήµατος της ιστορίας µε τα εργαλεία που παρέχονται. Όµως, η πληθώρα των πληροφοριών σε συνδυασµό µε την αυτονοµία του µαθητή δεν είναι αρκετά για την ανανέωση του µαθήµατος. Εύλογα δηµιουργείται το ερώτηµα εάν οι µαθητές και οι καθηγητές είναι προετοιµασµένοι να χρησιµοποιήσουν το διαδίκτυο και να το αξιοποιήσουν διδακτικά. Η παρατήρηση δεν αφορά τόσο την τεχνολογική υποδοµή και εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες, όσο την ίδια τη διδακτική του µαθήµατος λαµβάνοντας υπόψη το αφηγηµατικό µοντέλο και την αποµνηµόνευση που µέχρι σήµερα κυριαρχούν. Προκύπτει λοιπόν ένα βασικό διδακτικό πρόβληµα που αφορά την ανάπτυξη διδακτικών µοντέλων και δραστηριοτήτων που βασίζονται στην ανάλυση, σύνθεση, σύγκριση και αντιπαραβολή της πληροφορίας. Επιπλέον, τίθεται το ερώτηµα εάν τα παιδιά µαθαίνουν µε ή από τον υπολογιστή. Στην περίπτωση των διευθύνσεων που προαναφέραµε φαίνεται ότι ισχύει η δεύτερη περίπτωση δεδοµένου του πληροφοριακού χαρακτήρα των διευθύνσεων και του γεγονότος ότι δεν απαιτείται ιδιαίτερα ενεργή-διαδραστική συµµετοχή του χρήστη. Το διαδίκτυο στη µορφή που βρίσκεται σήµερα λειτουργεί περισσότερο ως µια πηγή πληροφόρησης και λιγότερο ως µέσον επικοινωνίας και διερεύνησης. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Στα πλαίσια του πιλοτικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ έχουν πραγµατοποιηθεί ήδη πειραµατικές διδασκαλίες µε τη χρήση διαδικτύου Επίσης, παραδείγµατα διδακτικής χρήσης του διαδικτύου στο µάθηµα της ιστορίας και των κοινωνικών επιστηµών βλ. 2 Για να προσαρµοστούν οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις στη σχολική χρήση κρίνονται αναγκαία, σε ορισµένες περιπτώσεις, η προσθήκη µηχανισµών καθοδήγησης της διερεύνησης και επεξηγήσεων, καθώς και η δηµιουργία νοηµατικού πλαισίου για την οµαλότερη ένταξη του διαδικτύου στη σχολική εργασία. Η αποφυγή της χαοτικής περιήγησης αποφεύχθηκε µε τη δηµιουργία βηµάτων (paths) που συνέδεσαν πληροφορίες του διαδικτύου δηµιουργώντας µια ενιαία νοηµατική δοµή σε υλικό που προερχόταν από διαφορετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Το εργαλείο αυτό (Walden s Path) χρησιµοποιήθηκε σε µαθήµατα ιστορίας της τέχνης, όπου συνδέθηκαν εικόνες από διαφορετικά µουσεία (Shipman F et al, 1999) 3 Κριτήρια ελέγχου της καταλληλότητας µίας ηλεκτρονικής διεύθυνσης αποτελούν το Πρόγραµµα Σπουδών (βλ. Σκοποί της ιδασκαλίας της Ιστορίας, Πρόγραµµα Σπουδών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Γλώσσα Ιστορίας, ΥΠΕΠΘ- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2000), όπου αναλύονται οι διδακτικοί στόχοι του µαθήµατος και η διδακτική µέθοδος που ακολουθείται, και τα σχολικά εγχειρίδια 4 Σε παρόµοια συµπεράσµατα κατέληξαν έρευνες που είχαν ως αντικείµενο το περιεχοµένου, τη δοµή και την παιδαγωγική προσέγγιση διευθύνσεων του αµερικανικού διαδικτύου (Mioduser, 1999) 5 Τα κριτήρια αυτά οδήγησαν στη δηµιουργία του πίνακα ανάλυσης των παιδαγωγικών χαρακτηριστικών των διευθύνσεων του διαδικτύου WEBLE (Web-based learning environments) (Mioduser,1999) 6 Κατά την πλοήγησή µας στο διεθνές διαδίκτυο εντοπίσαµε επίσης παραδείγµατα διδακτικής αξιοποίησης πρωτογενών και δευτερογενών πηγών καθώς και δοµηµένα µαθήµατα. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις παρακάτω διευθύνσεις: παραδείγµατα διδακτικής αξιοποίησης εικόνας ως πηγή πληροφοριών για την ιστορία και παραδείγµατα κατανόησης ιστορικών εννοιών, διδακτικό µοντέλο κατανόησης των ιστορικών κειµένων και της ιστορικής αφήγησης µέσα από τη µελέτη της ιστοριογραφίας, : συλλογή και σύνθεση πηγών για τη µελέτη ενός ιστορικού θέµατος (Ολοκαύτωµα). Οργάνωση ιστορικών πληροφοριών και παρουσίασή τους στο διαδίκτυο, 177

9 ανάπτυξη της ενότητας του Μυκηναϊκού Πολιτισµού µέσα από κείµενα, εικόνες και συνδέσεις µε άλλες διευθύνσεις. 7 Ενδεικτικά αναφέρουµε την παρακάτω διευθύνση: :επίσηµος κατάλογος των µουσείων µε παρουσία στο δίκτυο, υπό την αιγίδα του ιεθνούς Συµβουλίου Μουσείων (ICOM) 8 Ενδεικτικά αναφέρουµε τις παρακάτω διευθύνσεις: :σύνδεση µε διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, :βιβλιογραφική ενηµέρωση για εκπαιδευτικά θέµατα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αντωνίου Ι, Γκίκα Ε., Λαλιώτου Ε., Τριαντοπούλου Θ, Η συµβολή των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των Φιλολογικών Μαθηµάτων: ανάλυση των Πειραµατικών ιδασκαλιών του έργου «Ο ΥΣΣΕΑΣ».Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πρακτικά Εισηγήσεων, Πάτρα, Οκτώβριος 2000 σελ Bennet J., Incorporating the Internet in the classroom, Proceedings of ED-MEDIA 1999, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, B.Collins, R.Oliver (ed) Seatle, Washington, USA, June 19-24,1999, pp Bitter G., Pierson M., Using Technology in the classroom, Alyn and Bacon Boston 1999,pp Burton V. Teaching Historian With Database, History Microcomputers Review 9, Spr. 1993, pp.9-17 Γιαννόπουλος Γ., οκίµια Θεωρίας και ιδακτικής της Ιστορίας, Βιβλιογονία, Αθήνα 1997 Dijkstra S. et al, Instructional design of WWW-based-courses support environments: From case to general principles, Proceedings of ED-MEDIA 1999, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, B.Collins, R.Oliver (ed) Seatle, Washington, USA, June 19-24,1999, pp Gunning D. The Teaching of History, Croom, London,1978 Husbands C. What is History Teaching? Language, Ideas and meaning in Learning about the past, Open University Press, Buckingham, 1996 Mioduser D. et al, Web-based Learning Environments (WBLE): Current State and Emerging Trends, Proceedings of ED-MEDIA 1999, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, B.Collins, R.Oliver (ed) Seatle, Washington, USA, June 19-24,1999, pp Picciano A.G., The Five Points: The Design of a Multimedia Program on Social History, Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 4(2), 1993, pp Shipman F et al, Using the Internet in the classroom : Variety in the use of the Walden s Paths, Proceedings of ED-MEDIA 1999, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, B.Collins, R.Oliver (ed) Seatle, Washington, USA, June 19-24,1999, pp Thao Le, A web-based study of students attitudes towards the web, Proceedings of ED-MEDIA 1999, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, B.Collins, R.Oliver (ed) Seatle, Washington, USA, June 19-24,1999, pp Zeiliger et al., Implementing a constructivist approach to web navigation support, Proceedings of ED-MEDIA 1999, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, B.Collins, R.Oliver (ed) Seatle, Washington, USA, June 19-24,1999, pp ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρµενίζοντας στα ωδεκάνησα (http://www.parliament.gr/gr/epikairotita/epikairotita.html Η ιστορία των Ελληνικών Βιβλιοθηκών (http://www.libraries.gr),. Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις (http://www.sikyon.com.index.html) 178

10 Θησαυροί του Αγίου Όρους (http://www.culture.gr/2/21/218/g218m00.html) Αρχαιολογία και Τέχνες (http://arxaiologia.gr/index.html) Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (http://www.ime.gr). O Μακρυγιάννης στο διαδίκτυο (http://www.makriyannis.gr) Βαλκανικοί πόλεµοι, Α Παγκόσµιος πόλεµος, Μικρασιατικός,Β Παγκόσµιος, Κατοχή και Αντίσταση, Εµφύλιος (http://users.hol.gr/~kokkonis/index.html) Κωνσταντινούπολις (http://w4u.eexi.gr/~ippotis/constgr.html). Συνθήκη της Λωζάννης (http://orpheus.ee.duth.gr/eldoseis/losanne/index.htm) Παρουσιάζονται τα κείµενα της συνθήκης. Ο πολιτιστικός χάρτης της Ελλάδας (http://www.culture.gr/maps/hellas.gr.html Το Οδοιπορικό του Ρήγα Φεραίου, Ύµνος εις την Ελευθερία του ιονυσίου Σολωµού (http://www.parliament.gr/gr/epikairotita/epikairotita.html). Θεόδωρος, στα βήµατα ενός µοναχού του 10ου αι. στο Βυζάντιο (http://theodoros.gr) Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός (http://xanthi.ilsp.gr/thraki) για την περιοχή Θράκης Εξερευνώντας τα ωδεκάνησα (http://www.parliament.gr/gr/epikairotita/epikairotita.html Πόντος (http://pontos.gr) για τον Πόντο. 179

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη (1789-1909) ΑΘΗΝΑ 1999 1ο Μέρος (κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια Μάθημα 12 ο Διδακτικά σενάρια 1 Τι είναι το διδακτικό σενάριο; 2 Διδακτικό σενάριο είναι η δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία η οποία: εστιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ A Τάξη Ενιαίου Λυκείου (Μάθηµα Επιλογής) ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ 2014-2015 Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑΣΕΝΑΡΙΑ ήκαι ΣΧΕ ΙΑΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 Τι είναι Εκπαιδευτικό Σενάριο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Κιούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ) ΑΘΗΝΑ 1999 ΜΕΡΟΣ Α Οµάδα Σύνταξης Άννα ηµητροκάλη,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έκδοση Α Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το μοντέλο των τριών κύκλων... 3 1.1 Α κύκλος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Σχολεία ϖου συµµετέχουν 5ο ηµοτικό σχολείο Κέρκυρας 2ο ηµοτικό σχολείο Νάξου Σχολική χρονιά 2005-2006 ιδακτική µεθοδολογία ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Περίοδος ϖροετοιµασίας Τηλεδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία επιστημονικών νοημάτων στα γλωσσικά μαθήματα: το παράδειγμα των αρχαίων ελληνικών.

Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία επιστημονικών νοημάτων στα γλωσσικά μαθήματα: το παράδειγμα των αρχαίων ελληνικών. Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία επιστημονικών νοημάτων στα γλωσσικά μαθήματα: το παράδειγμα των αρχαίων ελληνικών. Μ. Μαργούδη 1, Ζ. Σμυρναίου 2 1 Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2)

5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2 ο ΚΙΣΑΜΟΥ & 4 ο ΛΕΜΕΣΟΥ 5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2) «ΑΣΠΡΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ» Α) Γενικά στοιχεία 1. ασκάλες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2006. 5 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 2 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ. ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (2 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ) Α) Γενικά Στοιχεία

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2006. 5 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 2 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ. ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (2 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ) Α) Γενικά Στοιχεία Ο ΥΣΣΕΑΣ 2006 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος 5 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (2 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ) (συµπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ;

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; Eρωτήματα ποιες επιλογές γίνονται τελικά; ποιες προκρίνονται από το Π.Σ.; ποιες προβάλλονται από το εγχειρίδιο; ποιες υποδεικνύονται από το ίδιο το αντικείμενο; με

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελένη - Φαίη Σταµάτη ιευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης email: contact@childrensartmuseum.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η παρουσίαση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

2 η τηλεδιάσκεψη (Εικονική Τάξη) Σχέδιο µαθήµατος Α) Γενικά Στοιχεία 1. άσκαλοι(ες): Ένας δάσκαλος από κάθε σχολείο 2. Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών Σχολείο ιδακτική Ώρα Τάξη/ Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β. Βιογραφικά Είδη

ΜΕΡΟΣ Β. Βιογραφικά Είδη ΜΕΡΟΣ Β Βιογραφικά Είδη 157 158 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν τεύχος ανήκει στη σειρά των εκδόσεων του Κ.Ε.Ε. που παρέχουν υλικό υποστηρικτικό της αξιολόγησης των µαθητών στα αντίστοιχα µαθήµατα. Τηρεί τις γενικές

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση Κυπαρισσία Παπανικολάου Επ.Καθηγήτρια Γεν. Τµήµα Παιδαγωγικών Μαθηµάτων ΑΣΠΑΙΤΕ kpapanikolaou@aspete.gr Θέµατα l Διευρύνοντας τους ορίζοντες

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες. Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος. Κατασκευή Ιστοεξερεύν ησης.

Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες. Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος. Κατασκευή Ιστοεξερεύν ησης. Μέρος: Θέμα: Μέρος Α: Τεχνολογίες αιχμής, επικαιροποίηση και ανανέωση γνώσεων Πληροφορικής Σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες Κωδικός Τίτλος Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Μια προσπάθεια εξερεύνησης του διαδικτύου σχετικά µε την αξιοποίηση του στην διδασκαλία & εκµάθηση της ιταλικής ως ξένης γλώσσας ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά 15-9-2016 Βασικές αρχές Oδηγιών Τι διδάσκουμε; Πώς διδάσκουμε; Τι θέλουμε να πετύχουμε;

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Σελίδα 1 από 8 Μάθηµα: «Ιστορία Ενδυµασίας Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Θ ΕΜΑΤΑ Ι ΣΤΟΡΙΑΣ Βορειοηπειρωτικό και Ελληνο-αλβανικές Σχέσεις Ελληνο-τουρκικές Σχέσεις Ο Ελληνισµός

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας Ασημίνα Κοντογεωργίου 2010-2011 2 2.Ποιοι θα είναι οι μαθησιακοί στόχοι; 3.Πώς θα εξασφαλίσετε την υλοποίησή τους; 4.Για τις Συνθήκες υλοποίησης του Project: Πότε και πώς

Διαβάστε περισσότερα

εποικοδοµισµός οµαδοσυνεργατική µάθηση διερευνητική µάθηση επίλυση προβλήµατος

εποικοδοµισµός οµαδοσυνεργατική µάθηση διερευνητική µάθηση επίλυση προβλήµατος παρουσίαση αποτελεσµάτων 31/5/06 αδελφοποίηση οµάδων Τηλεσυνεργασία µεταξύ αδελφοποιηµένων οµάδων 1/5/06 εικονική τάξη «Τοτραγούδιστονέοκαράβι», «Πάω µε τα καράβια», Γλώσσα,τάξη Στ 3/4/06 τηλεδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Lee, P. J., (2004). Historical literacy: theory and research. In International Journal of Historical Learning Teaching and Research, 5(1).

Lee, P. J., (2004). Historical literacy: theory and research. In International Journal of Historical Learning Teaching and Research, 5(1). Τίτλος Μαθήµατος: Ιστορία και ιδακτική της στο ηµοτικό Σχολείο Κωδικός Μαθήµατος: EDG 273 Κατηγορία Μαθήµατος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόµενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήµατος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου)

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες Δημιουργός: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Δημοτικού Oδηγίες αξιοποίησης των σχολικών εγχειριδίων Σχολική χρονιά: 2011-2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) Ειδίκευση Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) Η ειδίκευση προσφέρει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές σε βάθος θεωρητική κατάρτιση σε ζητήματα διδακτικής της ελληνικής γλώσσας, εξετάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016* ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πειραιάς, 27/7/2012 Αρ. Πρωτ. 544 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχ. /νση: Ασκληπιού & Παπαστράτου

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. Επιλογή θέματος. 2. Καταιγισμός ιδεών - διαθεματικές διασυνδέσεις. 3. Έρευνα πηγών - αναδιαμόρφωση ιδεών. 4. Καθοδηγητικά ερωτήματα. 5. Οργάνωση μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα