ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ"

Transcript

1 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Κεφ. ΙV.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Κεφ. V.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Γ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΙ. ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΑΘΥΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙII. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΙV. ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ V. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ...293

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007

5 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 275 Ι. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Η ιεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών και Τεκµηρίωσης αποτελεί τον κύριο φορέα για το συντονισµό των ερευνητικών δραστηριοτήτων, αλλά και την υποστήριξη και προώθηση νέων ιδεών και τεχνολογικών καινοτοµιών, που έχουν στόχο την αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας και παραγωγικότητας. Η ιεύθυνση αποτελείται από τα εξής τµήµατα: 1. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Το Τµήµα Προγραµµάτων και Αποτίµησης Ερευνών, είναι µια µονάδα που σκοπό έχει να παρέχει διοικητική υποστήριξη στο /ντή του Κέντρου, στους ιευθυντές και στα ΕΓΣ των Ινστιτούτων, προκειµένου να καταρτίσουν το ερευνητικό τους πρόγραµµα, να παρακολουθεί την υλοποίησή του και να αποτιµά τα αποτελέσµατά του. Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, το τµήµα: παρακολουθεί την πορεία των ερευνητικών προγραµµάτων και την υλοποίηση των στόχων τους, καταγράφει τις προκηρύξεις υποβολής προτάσεων νέων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων ελληνικών και διεθνών και ενηµερώνει το ερευνητικό προσωπικό του Κέντρου, ενηµερώνεται για την υποβολή και εν συνεχεία την έγκριση ή µη νέων ερευνητικών προτάσεων και εκδίδει ανά έτος τεύχη (στα ελληνικά και αγγλικά) µε τα εκτελούµενα προγράµµατα (νέα και συνεχιζόµενα) εκδίδει ανά έτος, τεύχη µε το επιστηµονικό προϊόν (δηµοσιεύσεις ανακοινώσεις, τεχνικές εκθέσεις) των ερευνητών του Κέντρου, ανά Ινστιτούτο. σε συνεργασία µε το επιστηµονικό προσωπικό του Κέντρου, καταγράφει τις ερευνητικές δραστηριότητές του (δηµοσιεύσεις- ανακοινώσεις, συµµετοχή σε προγράµµατα, συνέδρια, επιτροπές) καθώς και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του (διδασκαλία µαθηµάτων προπτυχιακού και µεταπτυχιακού επιπέδου, επιβλέψεις διατριβών κ.λπ.). Σε συνεργασία µε την οικονοµική υπηρεσία συγκεντρώνει τα οικονοµικά στοιχεία ανά πρόγραµµα και τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών. Το σύνολο των ως άνω στοιχείων ερευνητικών και οικονοµικών περιέχεται στην Ετήσια Έκθεση ραστηριοτήτων του Κέντρου ανά Ινστιτούτο και Σταθµό, την οποία εκδίδει το Τµήµα. συγκεντρώνει στοιχεία και διαθέτει πληροφοριακό υλικό (πίνακες- διαγράµµατα κ.λπ.) για τις ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες του Κέντρου και των Ινστιτούτων, καταγράφει τις µετακινήσεις του προσωπικού του ΕΛΚΕΘΕ στο εξωτερικό και εν συνεχεία συγκεντρώνει τις Εκθέσεις Πεπραγµένων και ενηµερώνει το Σ του Κέντρου. 2. ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΕΛΚΕΘΕ προέκυψε από τη συγχώνευση της Βιβλιοθήκης του ΕΚΘΕ, και της Βιβλιοθήκης του ΙΘΑΒΙΚ µε το προεδρικό διάταγµα της 3 ης Ιουνίου Η Βιβλιοθήκη του ΕΛΚΕΘΕ στεγάζεται σε αυτόνοµους χώρους στα δύο Ερευνητικά Κέντρα τα οποία συνιστούν το ΕΛΚΕΘΕ: στην Ανάβυσσο Αττικής και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Υπεύθυνη του ενιαίου Τµήµατος, της Βιβλιοθήκης, Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης του ΕΛΚΕΘΕ είναι η κα Σοφία Γκουλαλά.

6 276 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007 Αντικείµενο του Τµήµατος είναι η συλλογή, διαχείριση και διακίνηση της επιστηµονικής πληροφορίας στο χώρο των θαλασσίων επιστηµών. Χρήστες της Βιβλιοθήκης είναι η Ελληνική και ιεθνής επιστηµονική κοινότητα. Ειδικότερα οι επιστήµονες των θαλασσίων επιστηµών, πτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές και το ευρύτερο κοινό. Συλλογή Η συλλογή της Βιβλιοθήκης περιλαµβάνει: Βιβλία, Περιοδικά (έντυπα και ηλεκτρονικά), Ανάτυπα, ιδακτορικές ιατριβές, Τεχνικές Εκθέσεις, Συλλογή Ερευνητικών Αποστολών, Συλλογή των Ελληνικών Νερών, Βάσεις εδοµένων Οn-line και σε CD-Roms, Μικροαφίσσες και Μικροφίλµς κ.λπ. Η Βιβλιοθήκη στο Internet Η Βιβλιοθήκη του ΕΛΚΕΘΕ, έχει το δικό της χώρο στον παγκόσµιο ιστό, στη διεύθυνση:http://www.hcmr.gr/english_site/library/index.html Mέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Βιβλιοθήκης προσφέρονται στους χρήστες οι παρακάτω υπηρεσίες. Επικοινωνία Παραρτήµατα Συλλογές Βιβλιοθήκης Ηλεκτρονικός Κατάλογος Ηλεκτρονικές Πηγές Περιοδικά Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Επιλεγµένοι τόποι των Θαλασσίων Επιστηµών στο διαδίκτυο Πνευµατικά ικαιώµατα ανεισµός Η Βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική αλλά υπάρχει δυνατότητα παροχής φωτοτυπιών. Ο δανεισµός βιβλίων επιτρέπεται µόνο στους επιστήµονες του Κέντρου. ραστηριότητες ASFA National Input Centre: Η Βιβλιοθήκη του ΕΛΚΕΘΕ αποτελεί το εθνικό κέντρο συλλογής και καταχώρησης δεδοµένων των ελληνικών νερών στη διεθνή βιβλιογραφική βάση ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts). Η Υπεύθυνη του τµήµατος κα Σ. Γκουλαλά είναι µέλος του Συµβουλευτικού Συµβουλίου της Βάσης που καθορίζει την πολιτική της. Συµµετοχή σε ιεθνείς Ενώσεις και Επιτροπές EURASLIC (European Association of Marine & Aquatic Sciences Libraries and Information Centres), Η Βιβλιοθήκη είναι µέλος της Ένωσης EURASLIC από την ίδρυσή της το Η Υπεύθυνη του τµήµατος κα Σ. Γκουλαλά διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης για τα έτη Από το 2000 έως σήµερα είναι µέλος του.σ., Archivist της Ένωσης, και έχει την επιµέλεια του Membership Directory. IAMSLIC (International Association of Marine & Aquatic Science Libraries & Information Centres). Η Βιβλιοθήκη είναι µέλος της Ένωσης από το GEMIM/IOC/UNESCO (Group of Experts in Marine Information Management). H Yπεύθυνη του τµήµατος κα Σ. Γκουλαλά είναι µέλος του GEMIM από το 1999.

7 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 277 IODE/IOC/UNESCO (International Oceanographic Data and Information Exchange) H Υπεύθυνη του τµήµατος κα Σ. Γκουλαλά εχει ορισθεί Εθνικός εκπρόσωπος της Θαλάσσιας Πληροφόρησης για την Ελλάδα.. Συµµετοχή σε κοινοπραξίες και δίκτυα Βιβλιοθηκών Η Βιβλιοθήκη είναι ενεργό µέλος της Κοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link, µέσω της οποίας έχει πρόσβαση σε τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών µε πλήρη κείµενα. Συνεργάζεται µε το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης το οποίο υποστηρίζει το ίκτυο των επιστηµονικών βιβλιοθηκών της Ελλάδας µε σκοπό το διαδανεισµό επιστηµονικών άρθρων µέσω του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών. Επίσης συµµετέχει στην ανάπτυξη του ικτύου των Υδρόβιων Μεσογειακών Περιβαλλοντικών Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης (Mediterranean Aquatic Environmental Libraries and Information Centres Networks) 3. ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Το Υ.Κ. αποτελεί µονάδα τεχνολογικής αιχµής, η οποία παρέχει παράλληλα διοικητικές υπηρεσίες βάσης, αλλά και σύγχρονες προηγµένες υπηρεσίες τηλεµατικής και πληροφορικής. Το Υ.Κ. έχει σαν τοµείς ευθύνης: Τη διαχείριση ικτύου εδοµένων. Τη διαχείριση Τηλεφωνικού ικτύου. Τη διαχείριση και συντήρηση κεντρικών πληροφορικών υποδοµών και συστηµάτων. Την Τεχνική Υποστήριξη χρηστών. Παράλληλα το Υ.Κ. δραστηριοποιείται σε κατευθύνσεις Έρευνας και Ανάπτυξης πληροφοριακών εφαρµογών, µε τη συµµετοχή του σε ερευνητικά προγράµµατα. Στα πλαίσια αυτά οι τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται το κέντρο έχουν ως εξής: Συµµετοχή σε Ερευνητικά προγράµµατα Η συµµετοχή του Υ.Κ. σε ερευνητικά προγράµµατα, έχει το σηµαντικό πλεονέκτηµα της εµπλοκής του Κέντρου στην υλοποίηση εφαρµογών πληροφορικής, οι οποίες εµπίπτουν σε κατευθύνσεις τεχνολογιών αιχµής. Με αυτή του την επιλογή το Υ.Κ. εκσυγχρονίζει την τεχνογνωσία του µε νέες τεχνολογίες, που το καθιστούν ικανό να παρέχει προηγµένες υπηρεσίες πληροφορικής. Μια από τις σηµαντικότερες τεχνολογίες αιχµής, που αναπτύχθηκε µέσω της εµπλοκής στα Ερευνητικά προγράµµατα, είναι η υλοποίηση εφαρµογών GIS µε χρήση των πλέον σύγχρονων διαδικτυακών υπηρεσιών γνωστές ως Web Services. Με το εγχείρηµα αυτό το Υ.Κ. δηµιουργεί εργαλεία τεχνολογίας αιχµής, στο πλευρό της Ερευνητικής Ακαδηµαϊκής κοινότητας. Τα προγράµµατα στα οποία συµµετείχε το Υ.Κ. το 2007 είναι τα παρακάτω : HUMBOLDT - Development of a Framework for Data Harmonisation and Service Integration Αντικειµενικός στόχος του προγράµµατος είναι η δηµιουργία της νοµοθετικής και τεχνικής υποδοµής για την δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής υποδοµής χωρικών δεδοµένων. Παράλληλα σκοπός του προγράµµατος είναι η δηµιουργία υποδοµής για την σύνδεση και εναρµόνιση µε τις υπηρεσίες GMES και την απρόσκοπτη χρήση µέσω αυτών των χωρικών δεδοµένων. Στο έργο συµµετέχουν συνολικά 27 Ινστιτούτα από 14 Ευρωπαϊκές χώρες.

8 278 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007 SEAHELLARC - SEismic and tsunami risk Assessment and mitigation scenarios in the western HELLinc Το πρόγραµµα SEAHELLARC έχει στόχους: Την δηµιουργία ενός παράκτιου/ θαλάσσιου δικτύου Σεισµικών και Τσουνάµι παρατηρήσεων σε πραγµατικό χρόνο (Real Time). Την ανάπτυξη καινοτόµων µεθοδολογιών και εργαλείων, µέσω της ταυτόχρονης παράκτιας/ θαλάσσιας παρατήρησης Σεισµικών και Τσουνάµι δεδοµένων, για την ασφάλεια και την προστασία των παράκτιων περιοχών. Στο έργο συµµετέχουν 2 Πανεπιστήµια και 5 Ινστιτούτα από 5 Ευρωπαϊκές χώρες. Το Υπολογιστικό Κέντρο έχει αναλάβει την ανάπτυξη και συντήρηση της Ιστοσελίδας του προγράµµατος. Η Ιστοσελίδα αναπτύσσεται σε ένα υναµικό σύστηµα ιαχείρισης Επιχειρησιακής Γνώσης Ηλεκτρονικού Περιεχοµένου ιαδυκτιακών τόπων. (Content Management System). Στην Ιστοσελίδα θα φιλοξενηθούν στο µέλλον και τα Γεωγραφικά εδοµένα του Προγράµµατος.

9 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 279 SeaDataNet Αντικείµενο του προγράµµατος είναι η ανάπτυξη ενός συστήµατος το οποίο θα παρέχει άµεση πρόσβαση σε ωκεανογραφικά δεδοµένα ή προϊόντα δεδοµένων από 36 χώρες ανά την Ευρώπη. Το σύστηµα θα λειτουργεί µε την µορφή ενός εικονικού καταλόγου δεδοµένων, τα οποία είναι αποθηκευµένα σε διάφορα Ωκεανογραφικά Ερευνητικά κέντρα ή Οργανισµούς στην Ευρώπη. Θα παρέχει δυνατότητες γεωγραφικής απεικόνισης και διαχείρισης αυτών των δεδοµένων µε χρήση της τεχνολογίας των Web Services. ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Βάση εδοµένων Ελληνικού Κέντρου Ωκεανογραφίας(HNODC) Η αναβάθµιση της βάσης Ωκεανογραφικών δεδοµένων HNODC, µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα ιδανικό παράδειγµα υλοποίησης εφαρµογής, µε χρήση τεχνολογιών βασισµένων σε Web Services οι οποίες ενσωµατώνουν την δυνατότητα γεωγραφικής απεικόνισης και εκµετάλλευσης των δεδοµένων που προβάλλουν. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της τεχνολογίας των Web Services έγκειται στο ότι τα δεδοµένα µπορούν πλέον να αντλούνται σε πραγµατικό χρόνο και από αποµεµακρυσµένες (εκτός ΕΛΚΕΘΕ) πηγές δεδοµένων άλλων ερευνητικών κέντρων ή οργανισµών ανά τον κόσµο.

10 280 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007 Παροχή Ευρυζωνικών Υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης για την Πρόσβαση στο ερευνητικό δίκτυο Ε ΕΤ-2 ίκτυο Κορµού για την Έρευνα και την Εκπαίδευση, Ε ΕΤ2. Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» Μέτρο 3.3 "Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη για την Κοινωνία της Πληροφορίας" και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «eεurope», παράλληλα µε την αναβάθµιση του Πανευρωπαϊκού ικτύου GEANT και των αντίστοιχων δικτύων της Γερµανίας, Γαλλίας, Ιταλίας κ.λπ. Αποτελεί δε την απάντηση της Ευρώπης στα αντίστοιχα προηγµένα δίκτυα νέας γενιάς Internet των ΗΠΑ (Internet2), του Καναδά (CA*net) και της Ιαπωνίας. To Ε ΕΤ2 είναι ένα οπτικό δίκτυο νέας γενιάς τεχνολογίας Πολυπλεξίας Μήκους Κύµατος (Wavelength Division Multiplexing - WDM) υπέρ-υψηλών ταχυτήτων (1-2,5 Gbps) και αποτελεί πλεόν τη βασική δικτυακή υποδοµή για τις αναπτυξιακές και ερευνητικές δράσεις του ΕΛΚΕΘΕ συνολικά. Ανοιχτές Θύρες µε τον υδάτινο κόσµο Στα πλαίσια του παραπάνω προγράµµατος Υποστηρίζεται η Ιστοσελίδα (http://www.ath.hcmr/education) και δηµιουργήθηκε βάση δεδοµένων προσπελάσιµη από το διαδίκτυο, υποστηρικτικό λογισµικό των δραστηριοτήτων του προγράµµατος και εκπαιδευτικό CDROM για την δευτεροβάθµια εκπαίδευση.

11 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 281 Αναβάθµιση και ενηµέρωση CDROM για την δευτεροβάθµια εκπαίδευση νέα Ιστοσελίδα education σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου τµήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Ανανέωση και δηµιουργία έντυπου υλικού προς ενηµέρωση µαθητών και εκπαιδευτικών. όπως και δηµιουργία παιχνιδιών On line Υποστήριξη Βάσεων δεδοµένων προσπελάσιµων από το διαδύκτιο EDIOS Βάση δεδοµένων συστηµάτων ωκεανογραφικών παρατηρήσεων Ευρωπαϊκών θαλάσσιων υδάτων. EDMED Βάση δεδοµένων η οποία δρα ως κατάλογος αναζήτησης Ωκεανογραφικών δεδοµένων και οµάδων δεδοµένων αποθηκευµένων σε 600 και πλέον Ερευνητικά ιδρύµατα ή οργανισµούς ανά την Ευρώπη. Η υλοποίηση της βάσης αυτής ξεκίνησε το 1991 και θα ολοκληρωθεί στα πλαίσια του προγράµµατος SeaDataNet. ROSCOP Βάση δεδοµένων δραστηριοτήτων Ωκεανογραφικών σκαφών. Rivernet Υποστήριξη βάσης δεδοµένων προσπελάσιµης από το διαδίκτυο και οι σχετικές µε αυτήν ιστοσελίδες. HENCORE Υποστήριξη ιστοσελίδας (http://www.ath.hcmr.gr/hencore) και βάσης δεδοµένων προσπελάσιµης από το διαδίκτυο. Lagoons Υποστήριξη ιστοσελίδας και δηµιουργία βάσης δεδοµένων. Συµµετοχή σε Εσωτερικά προγράµµατα Αναβάθµιση ιστοσελίδας συστήµατος ΠΟΣΕΙ ΩΝ µε δυνατότητες δυναµικής προβολής µετεωρολογικών προβλέψεων και κλιµατικών παρατηρήσεων. Ενσωµάτωση της ιστοσελίδας σε µηχανισµό διαχείρισης και προβολής ιστοσελίδων µε όλα τα απαραίτητα ιαδυκτικά χαρακτηριστικά όπως εικόνα Video Ήχος και κείµενο (λογισµικό ECS) Ενηµέρωση και διαχείριση της βάσης δεδοµένων Ιζηµατολογικών στοιχείων του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας. Υποστήριξη λογισµικού (βάση δεδοµένων), για την διαχείριση βιβλιογραφικών στοιχείων από τους ερευνητές ( Λογισµικό REFMENU) Υποστήριξη ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων Κατασκευή και συντήρηση δυναµικών ιστοσελίδων για το Submarine Mass Movements and Their Consequences 3rd International Symposium Κατασκευή και συντήρηση δυναµικών ιστοσελίδων Ellenic Network on Aquatic Invasive Species (ELNAIS) Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων για το Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας που πλέον περιλαµβάνει τα πρακτικά όλων των συµποσίων ψηφιοποιηµένα ανά συµπόσιο όπως και άλλα δεδοµένα για αυτά. Τεχνική και οργανωτική υποστήριξη του 9 ου Συµποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας στην Πάτρα, αλλά και κατασκευή έντυπων υλικών όπως και κατασκευή και συντήρηση για δυναµικών ιστοσελίδων για αυτό. ηµιουργία template για την χρήση βιογραφικών για τους χρήστες του ΕΛΚΕΘΕ π.χ Συνεργασία µε το τµήµα GIS ηµιουργία και υποστήριξη Ιστοσελίδων του τµήµατος, όπως και ειδικές κατασκευές Ιστοσελίδων διαφόρων προγραµµάτων που συνεργάζονται µε το τµήµα GIS.

12 282 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007 Σύστηµα διαχείρισης Επιχειρησιακής γνώσης. Ενσωµάτωση και παραµετροποίηση για τις ανάγκες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., λογισµικού ανοιχτού κώδικα, ανάπτυξης διαχείρισης και προβολής ιστοσελίδων µε όλα τα απαραίτητα ιαδυκτικά χαρακτηριστικά όπως εικόνα Video Ήχος και κείµενο (λογισµικό ECS) Υπηρεσίες προς τους τελικούς χρήστες µέσω του NCMR-NET O χώρος της πληροφορικής εξελίσσεται αλµατωδώς, µε αποτέλεσµα την διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους τελικούς χρήστες καθώς και την ανάπτυξη νέων. Μετά την προµήθεια και εγκατάσταση του ενεργού εξοπλισµού και την γενικότερη βελτίωση των υποδοµών του Υπολογιστικού Κέντρου, έγινε δυνατή η δηµιουργία του NCMR NET, το οποίο αποτελεί το νέο δίκτυο δεδοµένων πολυµέσων του ΕΛΚΕΘΕ. Σκοπός του η ανάπτυξη και παροχή νέων υπηρεσιών που διευκολύνουν αλλά και παρέχουν µεγαλύτερη ευελιξία και αποδοτικότητα στο προσωπικό και υποστηρίζουν το ερευνητικό έργο. Υπηρεσία Backup Με την υπηρεσία αυτή είναι πλέον δυνατόν, να εξασφαλίσει το προσωπικό του κέντρου γενικό backup του υπολογιστή του (περιλαµβάνει λειτουργικό και προγράµµατα), έτσι ώστε σε περίπτωση καταστροφής του δίσκου του από οποιαδήποτε αιτία, να επαναφέρουµε άµεσα τον υπολογιστή στην µορφή που ήταν την ηµέρα του backup. Υπηρεσία VoIP Με την υπηρεσία αυτή είναι πλέον δυνατόν να µειώσουµε άµεσα το κόστος των τηλεφώνων που αφορά την επικοινωνία µεταξύ ΕΛΚΕΘΕ Αναβύσσου και ΕΛΚΕΘΕ Ηρακλείου, εφόσον πλέον η επικοινωνία µεταξύ τους είναι δωρεάν και η κλίσεις από το ΕΛΚΕΘΕ Αναβύσσου προς την πόλη του Ηρακλείου και από το ΕΛΚΕΘΕ Ηρακλείου προς την περιοχή της Αττικής είναι µόνο µε αστική χρέωση. Υπηρεσία Dial-Up Με την υπηρεσία αυτή είναι δυνατόν το προσωπικό του κέντρου να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του NCMR-NET και του Internet, µέσω κόµβου που έχει αναπτυχθεί στο Υ.Κ. Επίσης έχει δηµιουργηθεί µέσω ΟΤΕ αριθµός ΠΕΑΚ στο ΕΛΚΕΘΕ, έτσι ώστε να υπάρχει τηλεφωνική χρέωση ανάλογη µε αυτή των εµπορικών παροχών διαδικτυακών υπηρεσιών. Υπηρεσία Mailing List Έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί υπηρεσία mailing list, στα πλαίσια της οποίας έχουν δηµιουργηθεί κατάλογοι χρηστών, οι οποίοι λαµβάνουν µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) και απαντούν σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, συµβάλλοντας στην ταχύτερη διάχυση πληροφοριών σχετικά µε τα θέµατα αυτά. Για την κάθε λίστα, έχει δηµιουργηθεί αρχείο (digest), όπου καταχωρούνται όλα τα µηνύµατα που έχουν κατά καιρούς αποσταλεί, για να µπορούν να ανατρέξουν σε αυτά οι ενδιαφερόµενοι. Υποστήριξη χρηστών Το Υ.Κ. προσφέρει τεχνική υποστήριξη στους τελικούς χρήστες που συνίσταται στην αντιµετώπιση προβληµάτων που αντιµετωπίζουν στην χρήση Η/Υ και των υπηρεσιών δικτύου, την αναβάθµιση Η/Υ καθώς και την εγκατάσταση και λειτουργία νέων εφαρµογών. Στη διάρκεια του 2007, πέραν των τηλεφωνικών κλήσεων που δεν µπορούν να καταγραφούν, διεκπεραιώθηκαν µέσω της αναβαθµισµένης υπηρεσίας Helpdesk 850 κλήσεις. Υπηρεσία Wireless Networking (Wi-Fi) Στο δίκτυο του ΕΛΚΕΘΕ στην Ανάβυσσο έχει τεθεί σε λειτουργία υποδίκτυο ασύρµατης ζεύξης παρέχοντας έτσι όλη την ευελιξία µετακίνησης προσωπικών υπολογιστών χρηστών στους χώρους του ΕΛΚΕΘΕ Αναβύσσου, χωρίς την ανάγκη καλωδίωσης. Υπηρεσία Web Conference Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται πλέον η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης στους χρήστες του ΕΛΚΕΘΕ µε όλα τα πλεονεκτήµατα που η από απόσταση συνεδρία αποφέρει.

13 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 283 Υπηρεσία Web Mail Η Υπηρεσία αυτή παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες της αποµεµακρυσµένης πρόσβασης στον λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τους ( ). Η Υπηρεσία αυτή αναβαθµίστηκε το 2007 και λειτουργεί σε νέο περιβάλλον εξοπλισµένο µε ισχυρότερους µηχανισµούς ασφάλειας των δεδοµένων. Επίσης µια νέα υπηρεσία που είναι υπό ανάπτυξη το 2007 είναι η Υπηρεσία καταλόγου (LDAP Server). Η υπηρεσία αυτή σκοπό έχει την δηµιουργία µιας εφαρµογής εσωτερικής πληροφόρησης και ηλεκτρονικού καταλόγου χρηστών για ολόκληρο το ΕΛΚΕΘΕ 4. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Το Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης µεριµνά για τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων, των εργαστηρίων και του επιστηµονικού και τεχνολογικού εξοπλισµού του Κέντρου.

14 284 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007

15 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 285 ΙΙ. ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ Το τµήµα αυτό έχει την ευθύνη για τον προγραµµατισµό κίνησης των σκαφών Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ και Ε/Α ΦΙΛΙΑ του ΕΛΚΕΘΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Γ-ΙΙ-1.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ» ΑΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝΑΣ II Καθ. Γ.Θ. Χρόνης 29 SESAME ρ Ε. Παπαθανασίου 22 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ρ Ε. Χρήστου 13 ΣΥΝΤ. ΠΟΣΕΙ ΩΝΑ ρ. Γεωργόπουλος 6 ΕΛΛΗ- Β/Θ «ΘΕΤΙΣ» Καθ. Γ.Θ. Χρόνης 4 SEA DIAMOND Καθ. Γ.Θ. Χρόνης 5 ΚΜ3ΝΕΤ ρ Β. Λυκούσης 6 PECHINEY 2007 ρ. Σακελλαρίου 5 ΑΝΑΟΣ ρ. Σακελλαρίου 14 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ρ Ε. Μπαλόπουλος 6 EGELADOS/COLUMBO Prof. T. Dahm 9 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ρ Α. Παυλίδου 4 ΝΥΧΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ρ Α. Pancucci-Παπαδοπούλου 1 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ 124 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ-ΙΙ-2.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Ε/Α «ΦΙΛΙΑ» ΑΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΛΑΡΚΟ ρ Ν. Σύµπουρα 2 MYTIMED ρ Ι. Χατζηανέστης 9 SARDON ρ Αθ. Μαχιάς 25 ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Καθ. Α. Κουτσικόπουλος 10 ΛΑΣΙΘΙ ρ Κ. Ντούνας 1 ΠΑΛ/ΧΩΡΑ ΜΕΣΣΑΡΑ ρ Α. Μαχιάς 25 SEA DIAMOND Καθ. Γ.Θ. Χρόνης 14 TRAPS- MERSEA ρ Κ. Νίττης 1 SEA DIAMOND ρ Ι. Χατζηανέστης 8 M.S.U. ρ Β. Βασιλοπούλου 1 ΘΑΛ. ΠΑΡΚΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ρ Κ. Ντούνας 1 FISHSAT- INTERREG III ρ Β. Ζερβάκης 3 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ 100

16 286 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007 Στο σχήµα Γ-II-1, καταγράφονται οι ηµέρες κίνησης του Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ από το 1988 µέχρι το 2007 και του Ε/Α ΦΙΛΙΑ από το 1995 έως το Σχήµα Γ-ΙΙ-1: ΗΜΕΡΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ & Ε/Α ΦΙΛΙΑ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ Ε/Α ΦΙΛΙΑ *ΑΙΓΑΙΟ έως 25/4 **ΑΙΓΑΙΟ από 4/3 1996* 1997** ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΑΘΥΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. Το τµήµα συµµετείχε στα πλαίσια Ερευνητικών και Επιστηµονικών αποστολών και διεξήγαγε αριθµό επιστηµονικών καταδύσεων (υποθαλάσσιες δειγµατοληψίες, videoλήψεις) διαθέτοντας τα τεχνικά µέσα και το ανθρώπινο δυναµικό του, όπως φαίνεται στα παρακάτω διαγράµµατα και πίνακα. 2. Το ΕΛΚΕΘΕ µε το Τµήµα Υποβρυχίων ραστηριοτήτων κατόπιν εντολής του Υπουργού Ανάπτυξης κου Σιούφα,συνέδραµε στην έρευνα και επισκόπηση του ναυαγίου K/Z SEA DIAMOND, στον όρµο Αθηνιού, στη νήσο Θήρα. Κατόπιν εντολής αρµόδιων δικαστικών και ανακριτικών αρχών ανέλκυσε το αυτόµατο καταγραφικό σύστηµα του πλοίου VDR. 3. Από 30 Απριλίου έως 4 Μαίου το τµήµα συµµετείχε στο πρόγραµµα «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ Κ/Ζ SEA DIAMOND. 4. Στις 6-7 Ιουνίου διεξήχθη για πρώτη φορά τεχνική άσκηση ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΑΣΩΣΗΣ Β/Θ. Η άσκηση έγινε στην περιοχή νησίδων ιαπόρια του Σαρωνικού Κόλπου και την παρακολούθησαν ως παρατηρητές στελέχη του Πολεµικού Ναυτικού. Στα πλαίσια της άσκησης καταδύθηκε µε το Β/Θ ΘΕΤΙΣ ως παρατηρητής ο Γενικός Επιθεωρητής Πολεµικού Ναυτικού Υποναύαρχος (Μ) Α. Παπαδουλής ΠΝ. 5. Επ ωφελεία του τµήµατος Υποβρυχίων ραστηριοτήτων έγιναν εκπαιδευτικές και δοκιµαστικές καταδύσεις του Β/Θ ΘΕΤΙΣ στις 5 Ιουνίου, στα πλαίσια ελέγχων, συντήρησης του υλικού και πιστοποίησης από αρµόδιο νηογνώµονα. 6. Στα πλαίσια του προγράµµατος «ΩΚΕΑΝΟΣ» έχουν αναληφθεί ενέργειες για την µετασκευή του ROV SUPER ACHILLES ώστε να αυξηθεί το επιχειρησιακό βάθος στα 1000m.

17 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 287 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑ ΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 26/2-27/2 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ- ΛΑΡΥΜΝΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΠΣ-ΙΓΜΕ 27/3-6/4 EGELADOS-COLUMBO ΕΣΟ Α Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ 10/4-19/4 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΝΑΥΑΓΙΟ SEA ΕΣΟ Α Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ DIAMOND 27/4-5/05 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ SEA DIAMOND ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΚΕΘΕ 30/5-3/6 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ SEA DIAMOND ΡΥΠΑΝΣΗ 4/6-10/6 ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΟΚΙΜΕΣ Β/Θ ΘΕΤΙΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΙΙ 19/6 ΛΑΡΥΜΝΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΠΣ-ΙΓΜΕ 20/6-5/7 ΛΙΒΥΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΙΣ ΜΕ Β/Θ ΑΝΑΟΣ ΘΕΤΙΣ ROV & ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ 7/11 ΑΝ. ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΦΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΕΣΟ Α Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΤΑ ΥΣΕΙΣ 29/11 ΑΝ. ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΦΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΙΣ ΕΣΟ Α Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ

18 288 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007 Σχήµα Γ-ΙΙ-2: ΩΡΕΣ ΚΑΤΑ ΥΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΘΕΤΙΣ MAX ROVER ΑΧΙΛΛΕΑΣ Σχήµα Γ-ΙΙ-3: ΩΡΕΣ ΚΑΤΑ ΥΣΗΣ ΥΤΩΝ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΥ ΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Το τµήµα αυτό έχει την ευθύνη για την µισθοδοσία του πληρώµατος του Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ», τον εφοδιασµό µε τρόφιµα, υλικά και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία του. 4. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Το τµήµα µεριµνά για την συντήρηση και τις τυχόν επισκευές των σκαφών καθώς και για τον εφοδιασµό µε καύσιµα.

19 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 289 ΙII. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Το Γραφείο Εκδόσεων από το 1998 υποστηρίζει, προωθεί και επιµελείται τις επιστηµονικές εκδόσεις του Κέντρου. Οι εκδόσεις στοχεύουν στην καταξίωσή τους τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, χάρη στην υψηλή επιστηµονική στάθµη των πρωτότυπων µελετών που φιλοξενούν, αλλά και στην αξιοπιστία και διαχρονική τους εξέλιξη. Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του το Γραφείο για το 2007: Συγκέντρωσε, κατέγραψε, επιµελήθηκε την αξιολόγηση (από έγκριτους επιστήµονες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό) των µελετών που απευθύνονται για δηµοσίευση στο «MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE» και επιµελήθηκε την έκδοση των άρθρων αυτών. Το «MED. MAR. SCI.» είναι το εξαµηνιαίο επιστηµονικό περιοδικό του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. που δηµοσιεύει πρωτότυπα άρθρα αναφερόµενα στην έρευνα όλων των τοµέων της Ωκεανογραφίας, Λιµνολογίας, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών που αφορούν τις γύρω από τη Μεσόγειο περιοχές. Εκδόθηκαν το 2007: - Mediterranean Marine Science Volume 7, number 1, June 2006 (ISSN X) -Mediterranean Marine Science Volume 7, number 2, December 2006 (ISSN X) Επιµελήθηκε το σχεδιασµό, την έκδοση και την εκτύπωση του βιβλίου: "STATE OF HELLENIC FISHERIES" by C. Papaconstantinou, A.Zenetos, V. Vassilopoulou & G. Tserpes (ISBN: ) Υπεύθυνη του Γραφείου Εκδόσεων είναι η κα Τζοβάρα Εριέττα Το Γραφείο Εκδόσεων, βρίσκεται υπό την εποπτεία του: ρ Ε. Παπαθανασίου(Editor in Chief) και της ρ. Α. Ζενέτου (Executive Editor).

20 290 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007

21 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 291 ΙV. ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Υπεύθυνος: κος Σ. Καστρινάκης. 1. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ To Γραφείο ιαµεσολάβησης (Γ Μ) του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., µε διακριτικό τίτλο Thalassalink, αποτελεί µονάδα του που δραστηριοποιείται και προσφέρει εν γένει υπηρεσίες στα ακόλουθα πεδία: (α) Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσµάτων (β) ικτύωση & Συνέργειες (γ) ιερεύνηση & Συµµετοχή σε Χρηµατοδοτικά Σχήµατα (δ) Προβολή, ιαφήµιση, Επικοινωνία (ε) Εκπαίδευση & Κατάρτιση (στ) ιαχείριση Προγραµµάτων (ζ) Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Χρησιµοποιώντας την παραπάνω ταξινόµηση, οι πρόσφατες δραστηριότητες του περιλαµβάνουν: (α) Μελέτες Σκοπιµότητας για επιλεγµένες δράσεις & προϊόντα του ΕΛΚΕΘΕ, («ηµιουργία Υποθαλάσσιου Τεχνολογικού Πάρκου», «Μελέτη Αξιοποίησης Απορριπτόµενων Αλιευµάτων», «Μελέτη Σύστασης Πρότυπης Spin-off Εταιρίας Υδατοκαλλιεργειών»), ενώ διερευνώνται και άλλες περιπτώσεις. Αξιολόγηση αυτών και προτάσεις προς την ανώτατη διοίκηση του Κέντρου για αντίστοιχες ενέργειες αξιοποίησης (π.χ. σύσταση spin-off εταιριών, δράσεις µεταφοράς τεχνολογίας & τεχνογνωσίας). (β) Συµµετοχή σε Περιφερειακά, Εθνικά & ιεθνή δίκτυα και προσπάθειες στο χώρο της καινοτοµίας και της διαµεσολάβησης (π.χ. εθνικό δίκτυο Γ Μ, ASTP, κλπ.). Επίσης ανάπτυξη σχέσεων µε διεθνείς κυρίως φορείς µε σκοπό την ανάπτυξη συνεργειών. (γ) Υποβολή προτάσεων σε διάφορες προκηρύξεις εθνικών & διεθνών έργων αλλά και υποβοήθηση για την υποβολή προτάσεων από ερευνητικές οµάδες του Κέντρου. (δ) Ανασχεδιασµός & ανάπτυξη ιστοτόπου (web site) µε σκοπό την εστιασµένη προβολή του Κέντρου και των προϊόντων & υπηρεσιών του. ιοργάνωση διεθνούς ηµερίδας προβολής του Κέντρου & επιλεγµένων δράσεων του, στις Βρυξέλλες ενώπιον εστιασµένου κοινού ( εκ. 2007). (ε) Σχεδιασµός ανάπτυξης ενός νέου Κέντρου Εκπαίδευσης-Κατάρτισης του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. όπου θα συµµετέχουν τα Ινστιτούτα του σε βάση συγκεκριµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων που θα προταθούν. (στ) Ανάπτυξη ενός νέου µηχανογραφικού εργαλείου τύπου ERP, µε σκοπό την πληρέστερη κάλυψη των διαρκώς αυξανοµένων αναγκών στα θέµατα χρηµατο-οικονοµικής διαχείρισης προγραµµάτων, µε υψηλότατες δυνατότητες παροχής πληροφοριών & αναφορών προς χρήση από τη διοίκηση. (ζ) Παροχή υπηρεσιών σύνδεσης του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. µε τον ιδιωτικό τοµέα και επιχειρηµατικής συνεργασίας (π.χ. συµµετοχή στη διοίκηση spin-off εταιριών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. -Aqua Biotech Hellenic Α.Ε.-, συνεργασίες µέσω απευθείας αναθέσεων από ιδιώτες πωλήσεις προϊόντων & υπηρεσιών, κλπ.). Οι παραπάνω δραστηριότητες του χρηµατοδοτήθηκαν κατά το 2007 κυρίως από την Γ.Γ.Ε.Τ. µέσω του έργου 03Γ Μ4 της δράσης του ΕΠΑΝ.

22 292 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο αριθµός και η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών του Γραφείου ιαµεσολάβησης εξαρτώνται άµεσα από την Εσωτερική Λειτουργία του. Με δεδοµένες τις δυσκολίες που δηµιουργούνται εξαιτίας της γεωγραφικής αλλά και οργανωτικής πολυδιάσπασης του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., η δοµή του Γραφείου έχει σήµερα βασιστεί στο εξής µοντέλο που κρίθηκε ως το πλέον λειτουργικό: Η λειτουργία του Γραφείου στηρίζεται στον Επιστηµονικό του Υπεύθυνο, κο Στέλιο Καστρινάκη για τη διεύθυνσή του, καθώς και το συντονισµό και την υλοποίηση ορισµένων από τις προαναφερθείσες δράσεις. Παράλληλα όµως, στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Γραφείου, πολύ σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν δύο δίκτυα συνεργατών που έχουν στην πορεία του χρόνου αναπτυχθεί. Αφενός ένα εσωτερικό δίκτυο µε επιστηµονικούς συνεργάτες σε ινστιτούτα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και αφετέρου ένα δίκτυο µονίµων συνεργατών από οµοειδείς φορείς ή/και ειδικούς σε θέµατα καινοτοµίας & διαµεσολάβησης. (α) Το εσωτερικό δίκτυο έχει ως στόχο την άµεση και συνεχή επικοινωνία του Γ Μ µε τα ερευνητικά ινστιτούτα του κέντρου. Οι επιστηµονικοί συνεργάτες αποτελούν τους ενδιάµεσους κρίκους µεταξύ του Γ Μ και των Ινστιτούτων, πέραν των απευθείας σχέσεων του Ε.Υ. µε τους /ντές. (β) Σκοπός του εξωτερικού δικτύου είναι η συνεργασία σε θέµατα που αφορούν τα Γ Μ και η ανάπτυξη δυναµικής στο χώρο της Καινοτοµίας (Innovation) και Μεταφοράς Τεχνολογίας. Ένα επιπλέον σηµαντικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας του Γ Μ είναι η χρήση εξωτερικών συµβούλων. Πιο συγκεκριµένα, µε το Thalassalink συνεργάζονται: (i) Νοµικοί ικηγόροι, για την παροχή νοµικών συµβουλών τόσο στο Γ Μ όσο και τους ερευνητές, (ii) Εταιρείες Συµβούλων για την κατάρτιση επιχειρηµατικών σχεδίων και λοιπές συναφείς υπηρεσίες, και (iii) Σύµβουλοι Μηχανογράφησης. Τέλος, για την καθηµερινή του λειτουργία το Γραφείο απασχολεί προσωπικό βάσει των αναγκών, µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή ενίοτε καλύπτει αντίστοιχες ανάγκες µε περιστασιακή ανάθεση καθηκόντων σε λοιπό προσωπικό των οικονοµικών-διοικητικών υπηρεσιών.

23 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 293 V. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Το γραφείο της Καλαµάτας ιδρύθηκε στις 8 Απριλίου του 2006 µε σκοπό να καλύψει τις ανάγκες της Πελοποννήσου, εκτός Αχαίας, µε νέα προγράµµατα και µελέτες σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων του ΕΛΚΕΘΕ, όπως παρακολούθηση των φυσικών και χηµικών παραµέτρων των ποταµών της ενδοχώρας, συλλογή στοιχείων για τα αλιευτικά αποθέµατα, περιβαλλοντική παρακολούθηση της θαλάσσιας περιοχής και παρακολούθηση της διάβρωσης των ακτογραµµών. Μετά από προσωπικές επαφές του υπεύθυνου του Γραφείου κ. Π. Κουράκλη και των ερευνητών του Κέντρου ρ Χ. Αναγνώστου, ρ Α. Καραγεώργη, ρ. Γεωργόπουλου και ρ Ν. Σύµπουρα, υπεβλήθησαν στις Νοµαρχίες προτάσεις, οι οποίες όµως δεν έχουν µέχρι σήµερα εγκριθεί, µε εξαίρεση την «Περιβαλλοντική παρακολούθηση του Μεσσηνιακού κόλπου » (Υπευθ. ρ Α. Παυλίδου), στα πλαίσια της οποίας έγιναν το 2007 τέσσερις πλόες για τη συλλογή δειγµάτων. Το Γραφείο συνεχίζει την προσπάθειά του να κάνει γνωστό στους υπηρεσιακούς παράγοντες των Νοµαρχιών το έργο του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και κατ επέκταση τις δυνατότητες που έχει για προσφορά στην περιοχή. Η επαφή που επιχειρήθηκε µε τους µαθητές των δηµοτικών σχολείων, έδειχνε στην τοπική κοινωνία τα οφέλη που µπορούν να προκύψουν από την καλή συνεργασία µε τους πολίτες και είχε σαν σκοπό να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά γύρω από το θαλάσσιο περιβάλλον τα προβλήµατα και την προστασία του. Η δραστηριότητα αυτή δυστυχώς ατόνησε. Άλλος στόχος του Γραφείου ήταν να βοηθηθούν οι τοπικές υπηρεσίες περιβάλλοντος, σχεδιασµού, αλιείας, µε τη µεταφορά τεχνογνωσίας. Και ο στόχος αυτός δε βρήκε πρόσφορο έδαφος µέχρι σήµερα. Σε συναντήσεις τόσο µε την απερχόµενη όσο και µε τον νυν περιφερειάρχη οι ερευνητές του Κέντρου ρ Ε. Παπαθανασίου και Β. Παπαδόπουλος, συζήτησαν τα ευρήµατα της έρευνας, η οποία έγινε µε υποβρύχια οχήµατα του ΕΛΚΕΘΕ, στις θαλάσσιες πηγές στην Στούπα της Μάνης. Σύµφωνα µε αυτά 16 και 22 κ.µ. γλυκού νερού ανά λεπτό χύνονται από δύο πηγές και χάνονται στη θάλασσα., τη στιγµή που το πρόβληµα του νερού είναι υπαρκτό και οξύνεται καθηµερινά. Μέχρι στιγµής η προµελέτη για την έρευνα των πηγών δεν έχει εγκριθεί.

«Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

«Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ «Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Υποέργο 1: Αυτεπιστασία Π 1.3.1: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 19/12/2006 88 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης : 1.415.000,40 ( 1.150.406,83 + 23% ΦΠΑ 264.

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης : 1.415.000,40 ( 1.150.406,83 + 23% ΦΠΑ 264. Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υποδομής ψηφιακής επιστημονικής έρευνας, και οργάνωσης, διαχείρισης, επεξεργασίας και αποθήκευσης ψηφιακού υλικού» σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα και η καινοτοµία στο επίκεντρο της Ελληνικής Προεδρίας

Η έρευνα και η καινοτοµία στο επίκεντρο της Ελληνικής Προεδρίας ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ 7 Η έρευνα και η καινοτοµία στο επίκεντρο της Ελληνικής Προεδρίας 12 26 δισ. ευρώ για την Ελλάδα µε το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 22 Κατάδυση στο βυθό του Αργολικού κόλπου και στην...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2012 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2013 2 Περιεχόμενα Μήνυμα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Κρήτης... 7 Προπαρασκευή για τους Εορτασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1. Εισαγωγή... 30

B.1.1. Εισαγωγή... 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚτΠ για το Επιµελητήριο Κερκύρας ράση: Μελέτη: Ειδικές Βάσεις εδοµένων Έργο: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Για ΜΜΕ Πρωτογενούς & ευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΛΙΩΝ ΕΡΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 268/Φ30.1 Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004

Διαβάστε περισσότερα