ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ"

Transcript

1 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Κεφ. ΙV.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Κεφ. V.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Γ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΙ. ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΑΘΥΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙII. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΙV. ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ V. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ...293

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007

5 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 275 Ι. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Η ιεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών και Τεκµηρίωσης αποτελεί τον κύριο φορέα για το συντονισµό των ερευνητικών δραστηριοτήτων, αλλά και την υποστήριξη και προώθηση νέων ιδεών και τεχνολογικών καινοτοµιών, που έχουν στόχο την αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας και παραγωγικότητας. Η ιεύθυνση αποτελείται από τα εξής τµήµατα: 1. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Το Τµήµα Προγραµµάτων και Αποτίµησης Ερευνών, είναι µια µονάδα που σκοπό έχει να παρέχει διοικητική υποστήριξη στο /ντή του Κέντρου, στους ιευθυντές και στα ΕΓΣ των Ινστιτούτων, προκειµένου να καταρτίσουν το ερευνητικό τους πρόγραµµα, να παρακολουθεί την υλοποίησή του και να αποτιµά τα αποτελέσµατά του. Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, το τµήµα: παρακολουθεί την πορεία των ερευνητικών προγραµµάτων και την υλοποίηση των στόχων τους, καταγράφει τις προκηρύξεις υποβολής προτάσεων νέων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων ελληνικών και διεθνών και ενηµερώνει το ερευνητικό προσωπικό του Κέντρου, ενηµερώνεται για την υποβολή και εν συνεχεία την έγκριση ή µη νέων ερευνητικών προτάσεων και εκδίδει ανά έτος τεύχη (στα ελληνικά και αγγλικά) µε τα εκτελούµενα προγράµµατα (νέα και συνεχιζόµενα) εκδίδει ανά έτος, τεύχη µε το επιστηµονικό προϊόν (δηµοσιεύσεις ανακοινώσεις, τεχνικές εκθέσεις) των ερευνητών του Κέντρου, ανά Ινστιτούτο. σε συνεργασία µε το επιστηµονικό προσωπικό του Κέντρου, καταγράφει τις ερευνητικές δραστηριότητές του (δηµοσιεύσεις- ανακοινώσεις, συµµετοχή σε προγράµµατα, συνέδρια, επιτροπές) καθώς και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του (διδασκαλία µαθηµάτων προπτυχιακού και µεταπτυχιακού επιπέδου, επιβλέψεις διατριβών κ.λπ.). Σε συνεργασία µε την οικονοµική υπηρεσία συγκεντρώνει τα οικονοµικά στοιχεία ανά πρόγραµµα και τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών. Το σύνολο των ως άνω στοιχείων ερευνητικών και οικονοµικών περιέχεται στην Ετήσια Έκθεση ραστηριοτήτων του Κέντρου ανά Ινστιτούτο και Σταθµό, την οποία εκδίδει το Τµήµα. συγκεντρώνει στοιχεία και διαθέτει πληροφοριακό υλικό (πίνακες- διαγράµµατα κ.λπ.) για τις ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες του Κέντρου και των Ινστιτούτων, καταγράφει τις µετακινήσεις του προσωπικού του ΕΛΚΕΘΕ στο εξωτερικό και εν συνεχεία συγκεντρώνει τις Εκθέσεις Πεπραγµένων και ενηµερώνει το Σ του Κέντρου. 2. ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΕΛΚΕΘΕ προέκυψε από τη συγχώνευση της Βιβλιοθήκης του ΕΚΘΕ, και της Βιβλιοθήκης του ΙΘΑΒΙΚ µε το προεδρικό διάταγµα της 3 ης Ιουνίου Η Βιβλιοθήκη του ΕΛΚΕΘΕ στεγάζεται σε αυτόνοµους χώρους στα δύο Ερευνητικά Κέντρα τα οποία συνιστούν το ΕΛΚΕΘΕ: στην Ανάβυσσο Αττικής και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Υπεύθυνη του ενιαίου Τµήµατος, της Βιβλιοθήκης, Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης του ΕΛΚΕΘΕ είναι η κα Σοφία Γκουλαλά.

6 276 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007 Αντικείµενο του Τµήµατος είναι η συλλογή, διαχείριση και διακίνηση της επιστηµονικής πληροφορίας στο χώρο των θαλασσίων επιστηµών. Χρήστες της Βιβλιοθήκης είναι η Ελληνική και ιεθνής επιστηµονική κοινότητα. Ειδικότερα οι επιστήµονες των θαλασσίων επιστηµών, πτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές και το ευρύτερο κοινό. Συλλογή Η συλλογή της Βιβλιοθήκης περιλαµβάνει: Βιβλία, Περιοδικά (έντυπα και ηλεκτρονικά), Ανάτυπα, ιδακτορικές ιατριβές, Τεχνικές Εκθέσεις, Συλλογή Ερευνητικών Αποστολών, Συλλογή των Ελληνικών Νερών, Βάσεις εδοµένων Οn-line και σε CD-Roms, Μικροαφίσσες και Μικροφίλµς κ.λπ. Η Βιβλιοθήκη στο Internet Η Βιβλιοθήκη του ΕΛΚΕΘΕ, έχει το δικό της χώρο στον παγκόσµιο ιστό, στη διεύθυνση:http://www.hcmr.gr/english_site/library/index.html Mέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Βιβλιοθήκης προσφέρονται στους χρήστες οι παρακάτω υπηρεσίες. Επικοινωνία Παραρτήµατα Συλλογές Βιβλιοθήκης Ηλεκτρονικός Κατάλογος Ηλεκτρονικές Πηγές Περιοδικά Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Επιλεγµένοι τόποι των Θαλασσίων Επιστηµών στο διαδίκτυο Πνευµατικά ικαιώµατα ανεισµός Η Βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική αλλά υπάρχει δυνατότητα παροχής φωτοτυπιών. Ο δανεισµός βιβλίων επιτρέπεται µόνο στους επιστήµονες του Κέντρου. ραστηριότητες ASFA National Input Centre: Η Βιβλιοθήκη του ΕΛΚΕΘΕ αποτελεί το εθνικό κέντρο συλλογής και καταχώρησης δεδοµένων των ελληνικών νερών στη διεθνή βιβλιογραφική βάση ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts). Η Υπεύθυνη του τµήµατος κα Σ. Γκουλαλά είναι µέλος του Συµβουλευτικού Συµβουλίου της Βάσης που καθορίζει την πολιτική της. Συµµετοχή σε ιεθνείς Ενώσεις και Επιτροπές EURASLIC (European Association of Marine & Aquatic Sciences Libraries and Information Centres), Η Βιβλιοθήκη είναι µέλος της Ένωσης EURASLIC από την ίδρυσή της το Η Υπεύθυνη του τµήµατος κα Σ. Γκουλαλά διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης για τα έτη Από το 2000 έως σήµερα είναι µέλος του.σ., Archivist της Ένωσης, και έχει την επιµέλεια του Membership Directory. IAMSLIC (International Association of Marine & Aquatic Science Libraries & Information Centres). Η Βιβλιοθήκη είναι µέλος της Ένωσης από το GEMIM/IOC/UNESCO (Group of Experts in Marine Information Management). H Yπεύθυνη του τµήµατος κα Σ. Γκουλαλά είναι µέλος του GEMIM από το 1999.

7 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 277 IODE/IOC/UNESCO (International Oceanographic Data and Information Exchange) H Υπεύθυνη του τµήµατος κα Σ. Γκουλαλά εχει ορισθεί Εθνικός εκπρόσωπος της Θαλάσσιας Πληροφόρησης για την Ελλάδα.. Συµµετοχή σε κοινοπραξίες και δίκτυα Βιβλιοθηκών Η Βιβλιοθήκη είναι ενεργό µέλος της Κοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link, µέσω της οποίας έχει πρόσβαση σε τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών µε πλήρη κείµενα. Συνεργάζεται µε το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης το οποίο υποστηρίζει το ίκτυο των επιστηµονικών βιβλιοθηκών της Ελλάδας µε σκοπό το διαδανεισµό επιστηµονικών άρθρων µέσω του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών. Επίσης συµµετέχει στην ανάπτυξη του ικτύου των Υδρόβιων Μεσογειακών Περιβαλλοντικών Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης (Mediterranean Aquatic Environmental Libraries and Information Centres Networks) 3. ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Το Υ.Κ. αποτελεί µονάδα τεχνολογικής αιχµής, η οποία παρέχει παράλληλα διοικητικές υπηρεσίες βάσης, αλλά και σύγχρονες προηγµένες υπηρεσίες τηλεµατικής και πληροφορικής. Το Υ.Κ. έχει σαν τοµείς ευθύνης: Τη διαχείριση ικτύου εδοµένων. Τη διαχείριση Τηλεφωνικού ικτύου. Τη διαχείριση και συντήρηση κεντρικών πληροφορικών υποδοµών και συστηµάτων. Την Τεχνική Υποστήριξη χρηστών. Παράλληλα το Υ.Κ. δραστηριοποιείται σε κατευθύνσεις Έρευνας και Ανάπτυξης πληροφοριακών εφαρµογών, µε τη συµµετοχή του σε ερευνητικά προγράµµατα. Στα πλαίσια αυτά οι τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται το κέντρο έχουν ως εξής: Συµµετοχή σε Ερευνητικά προγράµµατα Η συµµετοχή του Υ.Κ. σε ερευνητικά προγράµµατα, έχει το σηµαντικό πλεονέκτηµα της εµπλοκής του Κέντρου στην υλοποίηση εφαρµογών πληροφορικής, οι οποίες εµπίπτουν σε κατευθύνσεις τεχνολογιών αιχµής. Με αυτή του την επιλογή το Υ.Κ. εκσυγχρονίζει την τεχνογνωσία του µε νέες τεχνολογίες, που το καθιστούν ικανό να παρέχει προηγµένες υπηρεσίες πληροφορικής. Μια από τις σηµαντικότερες τεχνολογίες αιχµής, που αναπτύχθηκε µέσω της εµπλοκής στα Ερευνητικά προγράµµατα, είναι η υλοποίηση εφαρµογών GIS µε χρήση των πλέον σύγχρονων διαδικτυακών υπηρεσιών γνωστές ως Web Services. Με το εγχείρηµα αυτό το Υ.Κ. δηµιουργεί εργαλεία τεχνολογίας αιχµής, στο πλευρό της Ερευνητικής Ακαδηµαϊκής κοινότητας. Τα προγράµµατα στα οποία συµµετείχε το Υ.Κ. το 2007 είναι τα παρακάτω : HUMBOLDT - Development of a Framework for Data Harmonisation and Service Integration Αντικειµενικός στόχος του προγράµµατος είναι η δηµιουργία της νοµοθετικής και τεχνικής υποδοµής για την δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής υποδοµής χωρικών δεδοµένων. Παράλληλα σκοπός του προγράµµατος είναι η δηµιουργία υποδοµής για την σύνδεση και εναρµόνιση µε τις υπηρεσίες GMES και την απρόσκοπτη χρήση µέσω αυτών των χωρικών δεδοµένων. Στο έργο συµµετέχουν συνολικά 27 Ινστιτούτα από 14 Ευρωπαϊκές χώρες.

8 278 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007 SEAHELLARC - SEismic and tsunami risk Assessment and mitigation scenarios in the western HELLinc Το πρόγραµµα SEAHELLARC έχει στόχους: Την δηµιουργία ενός παράκτιου/ θαλάσσιου δικτύου Σεισµικών και Τσουνάµι παρατηρήσεων σε πραγµατικό χρόνο (Real Time). Την ανάπτυξη καινοτόµων µεθοδολογιών και εργαλείων, µέσω της ταυτόχρονης παράκτιας/ θαλάσσιας παρατήρησης Σεισµικών και Τσουνάµι δεδοµένων, για την ασφάλεια και την προστασία των παράκτιων περιοχών. Στο έργο συµµετέχουν 2 Πανεπιστήµια και 5 Ινστιτούτα από 5 Ευρωπαϊκές χώρες. Το Υπολογιστικό Κέντρο έχει αναλάβει την ανάπτυξη και συντήρηση της Ιστοσελίδας του προγράµµατος. Η Ιστοσελίδα αναπτύσσεται σε ένα υναµικό σύστηµα ιαχείρισης Επιχειρησιακής Γνώσης Ηλεκτρονικού Περιεχοµένου ιαδυκτιακών τόπων. (Content Management System). Στην Ιστοσελίδα θα φιλοξενηθούν στο µέλλον και τα Γεωγραφικά εδοµένα του Προγράµµατος.

9 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 279 SeaDataNet Αντικείµενο του προγράµµατος είναι η ανάπτυξη ενός συστήµατος το οποίο θα παρέχει άµεση πρόσβαση σε ωκεανογραφικά δεδοµένα ή προϊόντα δεδοµένων από 36 χώρες ανά την Ευρώπη. Το σύστηµα θα λειτουργεί µε την µορφή ενός εικονικού καταλόγου δεδοµένων, τα οποία είναι αποθηκευµένα σε διάφορα Ωκεανογραφικά Ερευνητικά κέντρα ή Οργανισµούς στην Ευρώπη. Θα παρέχει δυνατότητες γεωγραφικής απεικόνισης και διαχείρισης αυτών των δεδοµένων µε χρήση της τεχνολογίας των Web Services. ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Βάση εδοµένων Ελληνικού Κέντρου Ωκεανογραφίας(HNODC) Η αναβάθµιση της βάσης Ωκεανογραφικών δεδοµένων HNODC, µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα ιδανικό παράδειγµα υλοποίησης εφαρµογής, µε χρήση τεχνολογιών βασισµένων σε Web Services οι οποίες ενσωµατώνουν την δυνατότητα γεωγραφικής απεικόνισης και εκµετάλλευσης των δεδοµένων που προβάλλουν. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της τεχνολογίας των Web Services έγκειται στο ότι τα δεδοµένα µπορούν πλέον να αντλούνται σε πραγµατικό χρόνο και από αποµεµακρυσµένες (εκτός ΕΛΚΕΘΕ) πηγές δεδοµένων άλλων ερευνητικών κέντρων ή οργανισµών ανά τον κόσµο.

10 280 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007 Παροχή Ευρυζωνικών Υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης για την Πρόσβαση στο ερευνητικό δίκτυο Ε ΕΤ-2 ίκτυο Κορµού για την Έρευνα και την Εκπαίδευση, Ε ΕΤ2. Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» Μέτρο 3.3 "Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη για την Κοινωνία της Πληροφορίας" και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «eεurope», παράλληλα µε την αναβάθµιση του Πανευρωπαϊκού ικτύου GEANT και των αντίστοιχων δικτύων της Γερµανίας, Γαλλίας, Ιταλίας κ.λπ. Αποτελεί δε την απάντηση της Ευρώπης στα αντίστοιχα προηγµένα δίκτυα νέας γενιάς Internet των ΗΠΑ (Internet2), του Καναδά (CA*net) και της Ιαπωνίας. To Ε ΕΤ2 είναι ένα οπτικό δίκτυο νέας γενιάς τεχνολογίας Πολυπλεξίας Μήκους Κύµατος (Wavelength Division Multiplexing - WDM) υπέρ-υψηλών ταχυτήτων (1-2,5 Gbps) και αποτελεί πλεόν τη βασική δικτυακή υποδοµή για τις αναπτυξιακές και ερευνητικές δράσεις του ΕΛΚΕΘΕ συνολικά. Ανοιχτές Θύρες µε τον υδάτινο κόσµο Στα πλαίσια του παραπάνω προγράµµατος Υποστηρίζεται η Ιστοσελίδα (http://www.ath.hcmr/education) και δηµιουργήθηκε βάση δεδοµένων προσπελάσιµη από το διαδίκτυο, υποστηρικτικό λογισµικό των δραστηριοτήτων του προγράµµατος και εκπαιδευτικό CDROM για την δευτεροβάθµια εκπαίδευση.

11 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 281 Αναβάθµιση και ενηµέρωση CDROM για την δευτεροβάθµια εκπαίδευση νέα Ιστοσελίδα education σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου τµήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Ανανέωση και δηµιουργία έντυπου υλικού προς ενηµέρωση µαθητών και εκπαιδευτικών. όπως και δηµιουργία παιχνιδιών On line Υποστήριξη Βάσεων δεδοµένων προσπελάσιµων από το διαδύκτιο EDIOS Βάση δεδοµένων συστηµάτων ωκεανογραφικών παρατηρήσεων Ευρωπαϊκών θαλάσσιων υδάτων. EDMED Βάση δεδοµένων η οποία δρα ως κατάλογος αναζήτησης Ωκεανογραφικών δεδοµένων και οµάδων δεδοµένων αποθηκευµένων σε 600 και πλέον Ερευνητικά ιδρύµατα ή οργανισµούς ανά την Ευρώπη. Η υλοποίηση της βάσης αυτής ξεκίνησε το 1991 και θα ολοκληρωθεί στα πλαίσια του προγράµµατος SeaDataNet. ROSCOP Βάση δεδοµένων δραστηριοτήτων Ωκεανογραφικών σκαφών. Rivernet Υποστήριξη βάσης δεδοµένων προσπελάσιµης από το διαδίκτυο και οι σχετικές µε αυτήν ιστοσελίδες. HENCORE Υποστήριξη ιστοσελίδας (http://www.ath.hcmr.gr/hencore) και βάσης δεδοµένων προσπελάσιµης από το διαδίκτυο. Lagoons Υποστήριξη ιστοσελίδας και δηµιουργία βάσης δεδοµένων. Συµµετοχή σε Εσωτερικά προγράµµατα Αναβάθµιση ιστοσελίδας συστήµατος ΠΟΣΕΙ ΩΝ µε δυνατότητες δυναµικής προβολής µετεωρολογικών προβλέψεων και κλιµατικών παρατηρήσεων. Ενσωµάτωση της ιστοσελίδας σε µηχανισµό διαχείρισης και προβολής ιστοσελίδων µε όλα τα απαραίτητα ιαδυκτικά χαρακτηριστικά όπως εικόνα Video Ήχος και κείµενο (λογισµικό ECS) Ενηµέρωση και διαχείριση της βάσης δεδοµένων Ιζηµατολογικών στοιχείων του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας. Υποστήριξη λογισµικού (βάση δεδοµένων), για την διαχείριση βιβλιογραφικών στοιχείων από τους ερευνητές ( Λογισµικό REFMENU) Υποστήριξη ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων Κατασκευή και συντήρηση δυναµικών ιστοσελίδων για το Submarine Mass Movements and Their Consequences 3rd International Symposium Κατασκευή και συντήρηση δυναµικών ιστοσελίδων Ellenic Network on Aquatic Invasive Species (ELNAIS) Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων για το Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας που πλέον περιλαµβάνει τα πρακτικά όλων των συµποσίων ψηφιοποιηµένα ανά συµπόσιο όπως και άλλα δεδοµένα για αυτά. Τεχνική και οργανωτική υποστήριξη του 9 ου Συµποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας στην Πάτρα, αλλά και κατασκευή έντυπων υλικών όπως και κατασκευή και συντήρηση για δυναµικών ιστοσελίδων για αυτό. ηµιουργία template για την χρήση βιογραφικών για τους χρήστες του ΕΛΚΕΘΕ π.χ Συνεργασία µε το τµήµα GIS ηµιουργία και υποστήριξη Ιστοσελίδων του τµήµατος, όπως και ειδικές κατασκευές Ιστοσελίδων διαφόρων προγραµµάτων που συνεργάζονται µε το τµήµα GIS.

12 282 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007 Σύστηµα διαχείρισης Επιχειρησιακής γνώσης. Ενσωµάτωση και παραµετροποίηση για τις ανάγκες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., λογισµικού ανοιχτού κώδικα, ανάπτυξης διαχείρισης και προβολής ιστοσελίδων µε όλα τα απαραίτητα ιαδυκτικά χαρακτηριστικά όπως εικόνα Video Ήχος και κείµενο (λογισµικό ECS) Υπηρεσίες προς τους τελικούς χρήστες µέσω του NCMR-NET O χώρος της πληροφορικής εξελίσσεται αλµατωδώς, µε αποτέλεσµα την διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους τελικούς χρήστες καθώς και την ανάπτυξη νέων. Μετά την προµήθεια και εγκατάσταση του ενεργού εξοπλισµού και την γενικότερη βελτίωση των υποδοµών του Υπολογιστικού Κέντρου, έγινε δυνατή η δηµιουργία του NCMR NET, το οποίο αποτελεί το νέο δίκτυο δεδοµένων πολυµέσων του ΕΛΚΕΘΕ. Σκοπός του η ανάπτυξη και παροχή νέων υπηρεσιών που διευκολύνουν αλλά και παρέχουν µεγαλύτερη ευελιξία και αποδοτικότητα στο προσωπικό και υποστηρίζουν το ερευνητικό έργο. Υπηρεσία Backup Με την υπηρεσία αυτή είναι πλέον δυνατόν, να εξασφαλίσει το προσωπικό του κέντρου γενικό backup του υπολογιστή του (περιλαµβάνει λειτουργικό και προγράµµατα), έτσι ώστε σε περίπτωση καταστροφής του δίσκου του από οποιαδήποτε αιτία, να επαναφέρουµε άµεσα τον υπολογιστή στην µορφή που ήταν την ηµέρα του backup. Υπηρεσία VoIP Με την υπηρεσία αυτή είναι πλέον δυνατόν να µειώσουµε άµεσα το κόστος των τηλεφώνων που αφορά την επικοινωνία µεταξύ ΕΛΚΕΘΕ Αναβύσσου και ΕΛΚΕΘΕ Ηρακλείου, εφόσον πλέον η επικοινωνία µεταξύ τους είναι δωρεάν και η κλίσεις από το ΕΛΚΕΘΕ Αναβύσσου προς την πόλη του Ηρακλείου και από το ΕΛΚΕΘΕ Ηρακλείου προς την περιοχή της Αττικής είναι µόνο µε αστική χρέωση. Υπηρεσία Dial-Up Με την υπηρεσία αυτή είναι δυνατόν το προσωπικό του κέντρου να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του NCMR-NET και του Internet, µέσω κόµβου που έχει αναπτυχθεί στο Υ.Κ. Επίσης έχει δηµιουργηθεί µέσω ΟΤΕ αριθµός ΠΕΑΚ στο ΕΛΚΕΘΕ, έτσι ώστε να υπάρχει τηλεφωνική χρέωση ανάλογη µε αυτή των εµπορικών παροχών διαδικτυακών υπηρεσιών. Υπηρεσία Mailing List Έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί υπηρεσία mailing list, στα πλαίσια της οποίας έχουν δηµιουργηθεί κατάλογοι χρηστών, οι οποίοι λαµβάνουν µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) και απαντούν σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, συµβάλλοντας στην ταχύτερη διάχυση πληροφοριών σχετικά µε τα θέµατα αυτά. Για την κάθε λίστα, έχει δηµιουργηθεί αρχείο (digest), όπου καταχωρούνται όλα τα µηνύµατα που έχουν κατά καιρούς αποσταλεί, για να µπορούν να ανατρέξουν σε αυτά οι ενδιαφερόµενοι. Υποστήριξη χρηστών Το Υ.Κ. προσφέρει τεχνική υποστήριξη στους τελικούς χρήστες που συνίσταται στην αντιµετώπιση προβληµάτων που αντιµετωπίζουν στην χρήση Η/Υ και των υπηρεσιών δικτύου, την αναβάθµιση Η/Υ καθώς και την εγκατάσταση και λειτουργία νέων εφαρµογών. Στη διάρκεια του 2007, πέραν των τηλεφωνικών κλήσεων που δεν µπορούν να καταγραφούν, διεκπεραιώθηκαν µέσω της αναβαθµισµένης υπηρεσίας Helpdesk 850 κλήσεις. Υπηρεσία Wireless Networking (Wi-Fi) Στο δίκτυο του ΕΛΚΕΘΕ στην Ανάβυσσο έχει τεθεί σε λειτουργία υποδίκτυο ασύρµατης ζεύξης παρέχοντας έτσι όλη την ευελιξία µετακίνησης προσωπικών υπολογιστών χρηστών στους χώρους του ΕΛΚΕΘΕ Αναβύσσου, χωρίς την ανάγκη καλωδίωσης. Υπηρεσία Web Conference Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται πλέον η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης στους χρήστες του ΕΛΚΕΘΕ µε όλα τα πλεονεκτήµατα που η από απόσταση συνεδρία αποφέρει.

13 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 283 Υπηρεσία Web Mail Η Υπηρεσία αυτή παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες της αποµεµακρυσµένης πρόσβασης στον λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τους ( ). Η Υπηρεσία αυτή αναβαθµίστηκε το 2007 και λειτουργεί σε νέο περιβάλλον εξοπλισµένο µε ισχυρότερους µηχανισµούς ασφάλειας των δεδοµένων. Επίσης µια νέα υπηρεσία που είναι υπό ανάπτυξη το 2007 είναι η Υπηρεσία καταλόγου (LDAP Server). Η υπηρεσία αυτή σκοπό έχει την δηµιουργία µιας εφαρµογής εσωτερικής πληροφόρησης και ηλεκτρονικού καταλόγου χρηστών για ολόκληρο το ΕΛΚΕΘΕ 4. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Το Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης µεριµνά για τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων, των εργαστηρίων και του επιστηµονικού και τεχνολογικού εξοπλισµού του Κέντρου.

14 284 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007

15 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 285 ΙΙ. ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ Το τµήµα αυτό έχει την ευθύνη για τον προγραµµατισµό κίνησης των σκαφών Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ και Ε/Α ΦΙΛΙΑ του ΕΛΚΕΘΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Γ-ΙΙ-1.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ» ΑΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝΑΣ II Καθ. Γ.Θ. Χρόνης 29 SESAME ρ Ε. Παπαθανασίου 22 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ρ Ε. Χρήστου 13 ΣΥΝΤ. ΠΟΣΕΙ ΩΝΑ ρ. Γεωργόπουλος 6 ΕΛΛΗ- Β/Θ «ΘΕΤΙΣ» Καθ. Γ.Θ. Χρόνης 4 SEA DIAMOND Καθ. Γ.Θ. Χρόνης 5 ΚΜ3ΝΕΤ ρ Β. Λυκούσης 6 PECHINEY 2007 ρ. Σακελλαρίου 5 ΑΝΑΟΣ ρ. Σακελλαρίου 14 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ρ Ε. Μπαλόπουλος 6 EGELADOS/COLUMBO Prof. T. Dahm 9 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ρ Α. Παυλίδου 4 ΝΥΧΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ρ Α. Pancucci-Παπαδοπούλου 1 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ 124 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ-ΙΙ-2.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Ε/Α «ΦΙΛΙΑ» ΑΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΛΑΡΚΟ ρ Ν. Σύµπουρα 2 MYTIMED ρ Ι. Χατζηανέστης 9 SARDON ρ Αθ. Μαχιάς 25 ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Καθ. Α. Κουτσικόπουλος 10 ΛΑΣΙΘΙ ρ Κ. Ντούνας 1 ΠΑΛ/ΧΩΡΑ ΜΕΣΣΑΡΑ ρ Α. Μαχιάς 25 SEA DIAMOND Καθ. Γ.Θ. Χρόνης 14 TRAPS- MERSEA ρ Κ. Νίττης 1 SEA DIAMOND ρ Ι. Χατζηανέστης 8 M.S.U. ρ Β. Βασιλοπούλου 1 ΘΑΛ. ΠΑΡΚΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ρ Κ. Ντούνας 1 FISHSAT- INTERREG III ρ Β. Ζερβάκης 3 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ 100

16 286 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007 Στο σχήµα Γ-II-1, καταγράφονται οι ηµέρες κίνησης του Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ από το 1988 µέχρι το 2007 και του Ε/Α ΦΙΛΙΑ από το 1995 έως το Σχήµα Γ-ΙΙ-1: ΗΜΕΡΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ & Ε/Α ΦΙΛΙΑ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ Ε/Α ΦΙΛΙΑ *ΑΙΓΑΙΟ έως 25/4 **ΑΙΓΑΙΟ από 4/3 1996* 1997** ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΑΘΥΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. Το τµήµα συµµετείχε στα πλαίσια Ερευνητικών και Επιστηµονικών αποστολών και διεξήγαγε αριθµό επιστηµονικών καταδύσεων (υποθαλάσσιες δειγµατοληψίες, videoλήψεις) διαθέτοντας τα τεχνικά µέσα και το ανθρώπινο δυναµικό του, όπως φαίνεται στα παρακάτω διαγράµµατα και πίνακα. 2. Το ΕΛΚΕΘΕ µε το Τµήµα Υποβρυχίων ραστηριοτήτων κατόπιν εντολής του Υπουργού Ανάπτυξης κου Σιούφα,συνέδραµε στην έρευνα και επισκόπηση του ναυαγίου K/Z SEA DIAMOND, στον όρµο Αθηνιού, στη νήσο Θήρα. Κατόπιν εντολής αρµόδιων δικαστικών και ανακριτικών αρχών ανέλκυσε το αυτόµατο καταγραφικό σύστηµα του πλοίου VDR. 3. Από 30 Απριλίου έως 4 Μαίου το τµήµα συµµετείχε στο πρόγραµµα «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ Κ/Ζ SEA DIAMOND. 4. Στις 6-7 Ιουνίου διεξήχθη για πρώτη φορά τεχνική άσκηση ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΑΣΩΣΗΣ Β/Θ. Η άσκηση έγινε στην περιοχή νησίδων ιαπόρια του Σαρωνικού Κόλπου και την παρακολούθησαν ως παρατηρητές στελέχη του Πολεµικού Ναυτικού. Στα πλαίσια της άσκησης καταδύθηκε µε το Β/Θ ΘΕΤΙΣ ως παρατηρητής ο Γενικός Επιθεωρητής Πολεµικού Ναυτικού Υποναύαρχος (Μ) Α. Παπαδουλής ΠΝ. 5. Επ ωφελεία του τµήµατος Υποβρυχίων ραστηριοτήτων έγιναν εκπαιδευτικές και δοκιµαστικές καταδύσεις του Β/Θ ΘΕΤΙΣ στις 5 Ιουνίου, στα πλαίσια ελέγχων, συντήρησης του υλικού και πιστοποίησης από αρµόδιο νηογνώµονα. 6. Στα πλαίσια του προγράµµατος «ΩΚΕΑΝΟΣ» έχουν αναληφθεί ενέργειες για την µετασκευή του ROV SUPER ACHILLES ώστε να αυξηθεί το επιχειρησιακό βάθος στα 1000m.

17 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 287 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑ ΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 26/2-27/2 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ- ΛΑΡΥΜΝΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΠΣ-ΙΓΜΕ 27/3-6/4 EGELADOS-COLUMBO ΕΣΟ Α Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ 10/4-19/4 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΝΑΥΑΓΙΟ SEA ΕΣΟ Α Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ DIAMOND 27/4-5/05 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ SEA DIAMOND ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΚΕΘΕ 30/5-3/6 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ SEA DIAMOND ΡΥΠΑΝΣΗ 4/6-10/6 ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΟΚΙΜΕΣ Β/Θ ΘΕΤΙΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΙΙ 19/6 ΛΑΡΥΜΝΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΠΣ-ΙΓΜΕ 20/6-5/7 ΛΙΒΥΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΙΣ ΜΕ Β/Θ ΑΝΑΟΣ ΘΕΤΙΣ ROV & ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ 7/11 ΑΝ. ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΦΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΕΣΟ Α Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΤΑ ΥΣΕΙΣ 29/11 ΑΝ. ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΦΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΙΣ ΕΣΟ Α Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ

18 288 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007 Σχήµα Γ-ΙΙ-2: ΩΡΕΣ ΚΑΤΑ ΥΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΘΕΤΙΣ MAX ROVER ΑΧΙΛΛΕΑΣ Σχήµα Γ-ΙΙ-3: ΩΡΕΣ ΚΑΤΑ ΥΣΗΣ ΥΤΩΝ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΥ ΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Το τµήµα αυτό έχει την ευθύνη για την µισθοδοσία του πληρώµατος του Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ», τον εφοδιασµό µε τρόφιµα, υλικά και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία του. 4. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Το τµήµα µεριµνά για την συντήρηση και τις τυχόν επισκευές των σκαφών καθώς και για τον εφοδιασµό µε καύσιµα.

19 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 289 ΙII. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Το Γραφείο Εκδόσεων από το 1998 υποστηρίζει, προωθεί και επιµελείται τις επιστηµονικές εκδόσεις του Κέντρου. Οι εκδόσεις στοχεύουν στην καταξίωσή τους τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, χάρη στην υψηλή επιστηµονική στάθµη των πρωτότυπων µελετών που φιλοξενούν, αλλά και στην αξιοπιστία και διαχρονική τους εξέλιξη. Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του το Γραφείο για το 2007: Συγκέντρωσε, κατέγραψε, επιµελήθηκε την αξιολόγηση (από έγκριτους επιστήµονες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό) των µελετών που απευθύνονται για δηµοσίευση στο «MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE» και επιµελήθηκε την έκδοση των άρθρων αυτών. Το «MED. MAR. SCI.» είναι το εξαµηνιαίο επιστηµονικό περιοδικό του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. που δηµοσιεύει πρωτότυπα άρθρα αναφερόµενα στην έρευνα όλων των τοµέων της Ωκεανογραφίας, Λιµνολογίας, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών που αφορούν τις γύρω από τη Μεσόγειο περιοχές. Εκδόθηκαν το 2007: - Mediterranean Marine Science Volume 7, number 1, June 2006 (ISSN X) -Mediterranean Marine Science Volume 7, number 2, December 2006 (ISSN X) Επιµελήθηκε το σχεδιασµό, την έκδοση και την εκτύπωση του βιβλίου: "STATE OF HELLENIC FISHERIES" by C. Papaconstantinou, A.Zenetos, V. Vassilopoulou & G. Tserpes (ISBN: ) Υπεύθυνη του Γραφείου Εκδόσεων είναι η κα Τζοβάρα Εριέττα Το Γραφείο Εκδόσεων, βρίσκεται υπό την εποπτεία του: ρ Ε. Παπαθανασίου(Editor in Chief) και της ρ. Α. Ζενέτου (Executive Editor).

20 290 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007

21 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 291 ΙV. ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Υπεύθυνος: κος Σ. Καστρινάκης. 1. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ To Γραφείο ιαµεσολάβησης (Γ Μ) του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., µε διακριτικό τίτλο Thalassalink, αποτελεί µονάδα του που δραστηριοποιείται και προσφέρει εν γένει υπηρεσίες στα ακόλουθα πεδία: (α) Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσµάτων (β) ικτύωση & Συνέργειες (γ) ιερεύνηση & Συµµετοχή σε Χρηµατοδοτικά Σχήµατα (δ) Προβολή, ιαφήµιση, Επικοινωνία (ε) Εκπαίδευση & Κατάρτιση (στ) ιαχείριση Προγραµµάτων (ζ) Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Χρησιµοποιώντας την παραπάνω ταξινόµηση, οι πρόσφατες δραστηριότητες του περιλαµβάνουν: (α) Μελέτες Σκοπιµότητας για επιλεγµένες δράσεις & προϊόντα του ΕΛΚΕΘΕ, («ηµιουργία Υποθαλάσσιου Τεχνολογικού Πάρκου», «Μελέτη Αξιοποίησης Απορριπτόµενων Αλιευµάτων», «Μελέτη Σύστασης Πρότυπης Spin-off Εταιρίας Υδατοκαλλιεργειών»), ενώ διερευνώνται και άλλες περιπτώσεις. Αξιολόγηση αυτών και προτάσεις προς την ανώτατη διοίκηση του Κέντρου για αντίστοιχες ενέργειες αξιοποίησης (π.χ. σύσταση spin-off εταιριών, δράσεις µεταφοράς τεχνολογίας & τεχνογνωσίας). (β) Συµµετοχή σε Περιφερειακά, Εθνικά & ιεθνή δίκτυα και προσπάθειες στο χώρο της καινοτοµίας και της διαµεσολάβησης (π.χ. εθνικό δίκτυο Γ Μ, ASTP, κλπ.). Επίσης ανάπτυξη σχέσεων µε διεθνείς κυρίως φορείς µε σκοπό την ανάπτυξη συνεργειών. (γ) Υποβολή προτάσεων σε διάφορες προκηρύξεις εθνικών & διεθνών έργων αλλά και υποβοήθηση για την υποβολή προτάσεων από ερευνητικές οµάδες του Κέντρου. (δ) Ανασχεδιασµός & ανάπτυξη ιστοτόπου (web site) µε σκοπό την εστιασµένη προβολή του Κέντρου και των προϊόντων & υπηρεσιών του. ιοργάνωση διεθνούς ηµερίδας προβολής του Κέντρου & επιλεγµένων δράσεων του, στις Βρυξέλλες ενώπιον εστιασµένου κοινού ( εκ. 2007). (ε) Σχεδιασµός ανάπτυξης ενός νέου Κέντρου Εκπαίδευσης-Κατάρτισης του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. όπου θα συµµετέχουν τα Ινστιτούτα του σε βάση συγκεκριµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων που θα προταθούν. (στ) Ανάπτυξη ενός νέου µηχανογραφικού εργαλείου τύπου ERP, µε σκοπό την πληρέστερη κάλυψη των διαρκώς αυξανοµένων αναγκών στα θέµατα χρηµατο-οικονοµικής διαχείρισης προγραµµάτων, µε υψηλότατες δυνατότητες παροχής πληροφοριών & αναφορών προς χρήση από τη διοίκηση. (ζ) Παροχή υπηρεσιών σύνδεσης του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. µε τον ιδιωτικό τοµέα και επιχειρηµατικής συνεργασίας (π.χ. συµµετοχή στη διοίκηση spin-off εταιριών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. -Aqua Biotech Hellenic Α.Ε.-, συνεργασίες µέσω απευθείας αναθέσεων από ιδιώτες πωλήσεις προϊόντων & υπηρεσιών, κλπ.). Οι παραπάνω δραστηριότητες του χρηµατοδοτήθηκαν κατά το 2007 κυρίως από την Γ.Γ.Ε.Τ. µέσω του έργου 03Γ Μ4 της δράσης του ΕΠΑΝ.

22 292 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο αριθµός και η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών του Γραφείου ιαµεσολάβησης εξαρτώνται άµεσα από την Εσωτερική Λειτουργία του. Με δεδοµένες τις δυσκολίες που δηµιουργούνται εξαιτίας της γεωγραφικής αλλά και οργανωτικής πολυδιάσπασης του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., η δοµή του Γραφείου έχει σήµερα βασιστεί στο εξής µοντέλο που κρίθηκε ως το πλέον λειτουργικό: Η λειτουργία του Γραφείου στηρίζεται στον Επιστηµονικό του Υπεύθυνο, κο Στέλιο Καστρινάκη για τη διεύθυνσή του, καθώς και το συντονισµό και την υλοποίηση ορισµένων από τις προαναφερθείσες δράσεις. Παράλληλα όµως, στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Γραφείου, πολύ σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν δύο δίκτυα συνεργατών που έχουν στην πορεία του χρόνου αναπτυχθεί. Αφενός ένα εσωτερικό δίκτυο µε επιστηµονικούς συνεργάτες σε ινστιτούτα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και αφετέρου ένα δίκτυο µονίµων συνεργατών από οµοειδείς φορείς ή/και ειδικούς σε θέµατα καινοτοµίας & διαµεσολάβησης. (α) Το εσωτερικό δίκτυο έχει ως στόχο την άµεση και συνεχή επικοινωνία του Γ Μ µε τα ερευνητικά ινστιτούτα του κέντρου. Οι επιστηµονικοί συνεργάτες αποτελούν τους ενδιάµεσους κρίκους µεταξύ του Γ Μ και των Ινστιτούτων, πέραν των απευθείας σχέσεων του Ε.Υ. µε τους /ντές. (β) Σκοπός του εξωτερικού δικτύου είναι η συνεργασία σε θέµατα που αφορούν τα Γ Μ και η ανάπτυξη δυναµικής στο χώρο της Καινοτοµίας (Innovation) και Μεταφοράς Τεχνολογίας. Ένα επιπλέον σηµαντικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας του Γ Μ είναι η χρήση εξωτερικών συµβούλων. Πιο συγκεκριµένα, µε το Thalassalink συνεργάζονται: (i) Νοµικοί ικηγόροι, για την παροχή νοµικών συµβουλών τόσο στο Γ Μ όσο και τους ερευνητές, (ii) Εταιρείες Συµβούλων για την κατάρτιση επιχειρηµατικών σχεδίων και λοιπές συναφείς υπηρεσίες, και (iii) Σύµβουλοι Μηχανογράφησης. Τέλος, για την καθηµερινή του λειτουργία το Γραφείο απασχολεί προσωπικό βάσει των αναγκών, µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή ενίοτε καλύπτει αντίστοιχες ανάγκες µε περιστασιακή ανάθεση καθηκόντων σε λοιπό προσωπικό των οικονοµικών-διοικητικών υπηρεσιών.

23 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 293 V. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Το γραφείο της Καλαµάτας ιδρύθηκε στις 8 Απριλίου του 2006 µε σκοπό να καλύψει τις ανάγκες της Πελοποννήσου, εκτός Αχαίας, µε νέα προγράµµατα και µελέτες σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων του ΕΛΚΕΘΕ, όπως παρακολούθηση των φυσικών και χηµικών παραµέτρων των ποταµών της ενδοχώρας, συλλογή στοιχείων για τα αλιευτικά αποθέµατα, περιβαλλοντική παρακολούθηση της θαλάσσιας περιοχής και παρακολούθηση της διάβρωσης των ακτογραµµών. Μετά από προσωπικές επαφές του υπεύθυνου του Γραφείου κ. Π. Κουράκλη και των ερευνητών του Κέντρου ρ Χ. Αναγνώστου, ρ Α. Καραγεώργη, ρ. Γεωργόπουλου και ρ Ν. Σύµπουρα, υπεβλήθησαν στις Νοµαρχίες προτάσεις, οι οποίες όµως δεν έχουν µέχρι σήµερα εγκριθεί, µε εξαίρεση την «Περιβαλλοντική παρακολούθηση του Μεσσηνιακού κόλπου » (Υπευθ. ρ Α. Παυλίδου), στα πλαίσια της οποίας έγιναν το 2007 τέσσερις πλόες για τη συλλογή δειγµάτων. Το Γραφείο συνεχίζει την προσπάθειά του να κάνει γνωστό στους υπηρεσιακούς παράγοντες των Νοµαρχιών το έργο του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και κατ επέκταση τις δυνατότητες που έχει για προσφορά στην περιοχή. Η επαφή που επιχειρήθηκε µε τους µαθητές των δηµοτικών σχολείων, έδειχνε στην τοπική κοινωνία τα οφέλη που µπορούν να προκύψουν από την καλή συνεργασία µε τους πολίτες και είχε σαν σκοπό να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά γύρω από το θαλάσσιο περιβάλλον τα προβλήµατα και την προστασία του. Η δραστηριότητα αυτή δυστυχώς ατόνησε. Άλλος στόχος του Γραφείου ήταν να βοηθηθούν οι τοπικές υπηρεσίες περιβάλλοντος, σχεδιασµού, αλιείας, µε τη µεταφορά τεχνογνωσίας. Και ο στόχος αυτός δε βρήκε πρόσφορο έδαφος µέχρι σήµερα. Σε συναντήσεις τόσο µε την απερχόµενη όσο και µε τον νυν περιφερειάρχη οι ερευνητές του Κέντρου ρ Ε. Παπαθανασίου και Β. Παπαδόπουλος, συζήτησαν τα ευρήµατα της έρευνας, η οποία έγινε µε υποβρύχια οχήµατα του ΕΛΚΕΘΕ, στις θαλάσσιες πηγές στην Στούπα της Μάνης. Σύµφωνα µε αυτά 16 και 22 κ.µ. γλυκού νερού ανά λεπτό χύνονται από δύο πηγές και χάνονται στη θάλασσα., τη στιγµή που το πρόβληµα του νερού είναι υπαρκτό και οξύνεται καθηµερινά. Μέχρι στιγµής η προµελέτη για την έρευνα των πηγών δεν έχει εγκριθεί.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Κεφ. ΙV.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Κεφ. ΙV.: ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Κεφ. ΙV.: ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-2006 Σ Τ Ο Χ Ο Σ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ιανουάριος 2014 1 Άρθρο 1 Κεντρικές Υποδομές και Υπηρεσίες ΤΠΕ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

Η επόµενη µέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση

Η επόµενη µέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση Η επόµενη µέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση Μιχάλης Ταµήλος - ήµαρχος Τρικκαίων Πρόεδρος της επιτροπής νέων τεχνολογιών και τοπικής διακυβέρνησης της ΚΕ ΚΕ www.themegallery.com Η παρούσα κατάσταση 1 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης Ί ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί από το 1997. Βασικός στόχος της είναι η ανάπτυξη των συλλογών και των υπηρεσιών της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα προγράµµατα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015

Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015 Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015 Η παρούσα προκήρυξη αποτελεί την πρώτη προκήρυξη εσωτερικού προγράμματος χρηματοδότησης της Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης, και απευθύνεται σε μέλη του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναθέσεις έργου σε επιστηµονικό προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης µε τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος»

1. Αναθέσεις έργου σε επιστηµονικό προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης µε τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιτροπή ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού ι.πα.ε. Ηµεροµηνία: 10/10/2011 14o χλµ. Θεσσαλονίκης Μουδανιών Α.Π.: 2986 570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 474 563 Fax: 2310 474 569 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Μέλος του ΒΠ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 March 07 Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 Πτυχιούχοι ΤΕΙ Ιχθυοκομίας ή συναφούς τμήματος Περιγραφή Έργου Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τους αλιευτικούς στόλους της Κρήτης.

4 Πτυχιούχοι ΤΕΙ Ιχθυοκομίας ή συναφούς τμήματος Περιγραφή Έργου Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τους αλιευτικούς στόλους της Κρήτης. Ανάβυσσος: 21/2/2014 Αρ.πρωτ: 20043/1284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Εισαγωγή Το παρόν Σύµφωνο Συνεργασίας (στο εξής αναφερόµενο ως Σύµφωνο ) υπογράφτηκε στις /5/2016, από τους φορείς που παρατίθενται στο Παράρτηµα (όπου περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δομή Μαθήματος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δομή Μαθήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δομή Μαθήματος 1. Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία (Ε.Ω.) Έννοιες Ε.Ω., Εξέλιξη Ε.Ω, Οικονομικά μεγέθη, Εφαρμογές Ε.Ω Παραδείγματα 2. Η τεχνολογική συνιστώσα της Ε.Ω.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Ρ. Λάμπρου Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Κέντρο Δικτύων Ε.Μ.Π. Αδιαμφισβήτητα

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Συνεργασίες για την προώθηση της περιφερειακής καινοτομίας σε νησιωτικές περιοχές Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Ηµερίδα «Η Ναυπηγική Βιοµηχανία στην Ελλάδα - Παρούσα κατάσταση Προοπτικές» Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος 30 Μαΐου 2005 ΘΕΜΑ: «Ο Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΚ46941Δ-64Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΣΚ46941Δ-64Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1109_14-11-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης ΕΠΣΕΤ- Κοινωνικά ίκτυα & Περιεχόµενο Παραγόµενο από Χρήστες Νέες υποδοµές τεχνολογίες αιχµής, ΕΛ/ΛΑΚ, αυξηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2014-2015 ISSN 2357-1225 (print) ISSN 2357-1233 (online) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Επιπέδου Μάστερ Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Διαχείριση και Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( )

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( ) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Μάρτιος 2014 1 Άρθρο 1 Κεντρικές Υποδομές και Υπηρεσίες ΤΠΕ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 213-2022103 FAX : 213-2022139

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα 22/5/2008 2007-2013

«ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα 22/5/2008 2007-2013 ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα Υπεύθυνη για την περιοχή της Αττικής ιευθύντρια Υπηρεσίας Υποστήριξης E.I.E Υπεύθυνη ιεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 30/11/2012 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Πολιτική περιεχοµένου... 4 2. Πολιτική κατάθεσης εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πρόταση για τη δηµιουργία νέας ιστοσελίδας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πρόταση για τη δηµιουργία νέας ιστοσελίδας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Π.Α.Σ.Κ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόταση για τη δηµιουργία νέας ιστοσελίδας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος ΑΘΗΝΑ, Απρίλιος 2007 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή... 3 2 Περιγραφή Λειτουργιών... 4 2.1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΚΤΥΩΝ ΚΕ - Ε.Μ.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΚΤΥΩΝ ΚΕ - Ε.Μ.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΚΤΥΩΝ ΚΕ - Ε.Μ.Π. εκέµβριος 1999 εκέµβριος 1999 Σελίδα - 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ίκτυο Τηλεµατικής Ε.Μ.Π. και ΚΕ...3 2 Η Ειδική Αποστολή του ΚΕ...3 3 Οργάνωση, οµή και

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού.

Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού. Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α1 Διασύνδεση σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΡΟΛΟΣ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΡΟΛΟΣ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΡΟΛΟΣ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Διευθυντής ΔΡ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Παρουσίαση ΔΡ ΤΑΚΒΟΡ ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Πλούτωνος 27 - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άρτα, 05/06/2013 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»:

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»: Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»: Η πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΚτΠ και τα έως τώρα αποτελέσµατά του Θεόδωρος Καρούνος Προϊστάµενος της ιαχειριστικής Αρχής Του Επιχειρησιακού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 2 συµβάσεων έργου σε 2 αναδόχους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 2 συµβάσεων έργου σε 2 αναδόχους ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Πληροφορίες: Ιωάννα Ζεϊµπέκη Τηλ.: 2310 798790 e-mail: dir.lri@nagref.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σίνδος, ευτέρα, 23 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΜΟ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Κρήτης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Σελ.1 / 7 1. Ταυτότητα Η ΜΟ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης αποτελεί μία διακριτή δομή μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της ενιαίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του ΕΑΙΤΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του ΕΑΙΤΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 262_24-03-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙ,

Διαβάστε περισσότερα

240 ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας

240 ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας ΣΠΟΥ ΕΣ 2009 1 Οδηγίες χρήσης Η Εισαγωγή Τα Θέµατα Τα Μόρια Μηχανογραφικό Σχολές - Βάσεις ΕΠΑΛ Μεταπτυχιακά Ανοικτό Πανεπ. ΙΕΚ Κολέγια Στο Εξωτερικό Υποτροφίες Επαγγέλµατα Σχετικά 240 ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ι Σχολεία και επιστήμονες εν πλω στο ΑΙΓΑΙΟ «Το σχολείο μου ταξιδεύει με τον ΠΕΡΣΕΑ» PERSEUS@School network, Μαθητική εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές

Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές Ντόρα Τόδη ιπλ. Ηλεκ/γος Μηχ/κος Υπεύθ.. Ανάπτυξης Εργασιών Β.Ελλάδος Λ. Μεσογείων 123 & Κριµαίας 1 115 26 Αθήνα Τηλ: 2106923100, Fax: 2106923120

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς, 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και οι υπηρεσίες του προς την επιστημονική κοινότητα:

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και οι υπηρεσίες του προς την επιστημονική κοινότητα: Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και οι υπηρεσίες του προς την επιστημονική κοινότητα: Πώς η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου φάσματος υπηρεσιών υποστηρίζει τις ανάγκες της επιστημονικής πληροφόρησης Σαραντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας/ΕΚΤ

Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας/ΕΚΤ Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (IRC Network) Πρόγραμμα INNOVATION (DG Enterprise) 63 Κέντρα Αναδιανομής INNOVATION Διάδοση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ. Τεχνική Βοήθεια TEXNIKH BOHΘΕΙΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ. Τεχνική Βοήθεια TEXNIKH BOHΘΕΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 TEXNIKH BOHΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνική Βοήθεια Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠΣ 3 ΚΠΣ 2000-2006 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑ 6 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Τεχνική Βοήθεια 6.1

Διαβάστε περισσότερα

(45 στον ιδιωτικό και 5 στο δηµόσιο τοµέα) Τµήµα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής: Σύνολο=66 φοιτητές. Τµήµα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας: Σύνολο=68 φοιτητές

(45 στον ιδιωτικό και 5 στο δηµόσιο τοµέα) Τµήµα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής: Σύνολο=66 φοιτητές. Τµήµα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας: Σύνολο=68 φοιτητές ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΕ ΚΩ ΙΚΟ MIS 299970 1. Κατανοµή αρµοδιοτήτων µε ΑΣΤΑ Υπάρχει άµεσος συντονισµός και συνέργεια των επιµέρους δράσεων κάτω από την εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά παρουσίασης του Σχολικού Εκπαιδευτικού ικτύου της Ιρλανδίας

Πρακτικά παρουσίασης του Σχολικού Εκπαιδευτικού ικτύου της Ιρλανδίας Πρακτικά παρουσίασης του Σχολικού Εκπαιδευτικού ικτύου της Ιρλανδίας Πρόλογος Το Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδηµαϊκό ίκτυο (ΚΕΑ ) οργάνωσε, στις 4 Οκτωβρίου 2007, παρουσίαση του Σχολικού Εκπαιδευτικού ικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. 158346/ΕΥΣΑΠΠ 214 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας: Αποτίµηση Αποτελεσµάτων, Στρατηγική και Προοπτικές για το Μέλλον

Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας: Αποτίµηση Αποτελεσµάτων, Στρατηγική και Προοπτικές για το Μέλλον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης

Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης Ανάπτυξη ασύρµατου συστήµατος εσωτερικού χώρου χαµηλού κόστους για µετάδοση φωνής και δεδοµένων σε πολιτιστικά κέντρα βασισµένο σε Bluetooth Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Τεχνολογίας

Μεταφορά Τεχνολογίας Μεταφορά Τεχνολογίας Μπέστα Χριστίνα Προϊσταµένη Γραµµατείας Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ 1 Περιεχόµενα Ερευνητική ραστηριότητα ΑΠΘ Μεταφορά Τεχνολογίας Ορισµοί ιαδικασίες Οδηγός Γραφείο ιαµεσολάβησης Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα

ίκτυο Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα Σχέδιο Λειτουργίας και ράσεων ίκτυο Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα Με πρωτοβουλία του ήµου Καρδίτσας Υπό την Αιγίδα της Περιφερειακής /νσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Συντονιστές ικτύου: Παρατηρητήριο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 4. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 4. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 4 63 Κανόνες ανεισµού ανεισµός Ευέλικτος, παραµετρικός τρόπος προσδιορισµού από την βιβλιοθήκη της πολιτικής δανεισµού κατά: βιβλιοθήκη ή παράρτηµα βιβλιοθήκης, συλλογή, κατηγορία υλικού, τύπο χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Πακέτο Εργασίας 1 (Π.Ε. 1) Τίτλος: Ποιότητα Διδακτικού Έργου Προκειμένου για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου, προτείνουμε τη δημιουργία μιας online βάσης δεδομένων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα