«Κρίνω, Σκέφτομαι, Ενημερώνομαι και Επικοινωνώ Ένα σενάριο για τα Μέσα Επικοινωνίας και ενημέρωσης στο περιβάλλον του Moodle»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Κρίνω, Σκέφτομαι, Ενημερώνομαι και Επικοινωνώ Ένα σενάριο για τα Μέσα Επικοινωνίας και ενημέρωσης στο περιβάλλον του Moodle»"

Transcript

1 «Κρίνω, Σκέφτομαι, Ενημερώνομαι και Επικοινωνώ Ένα σενάριο για τα Μέσα Επικοινωνίας και ενημέρωσης στο περιβάλλον του Moodle» Μαρία Κέζα 1 1 Δασκάλα, 1 ο 6/θ. Πειραματικό Δημ. Σχολείο Π.Τ.Δ.Ε.Π.Α., Π.Μ.Σ. ΔΙ.Μ.Ε.Ν.ΤΕ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διδακτική πρόταση «Κρίνω, Σκέφτομαι, Ενημερώνομαι και Επικοινωνώ» ασχολείται με τα Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Μ.Ε.Ε.), την εξέλιξή τους στο χρόνο και τον περί τα Μέσα γραμματισμό των μαθητών, επιδιώκοντας την ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι στο περιεχόμενο και τις χρήσεις των Μέσων. Αποτελεί μια σφαιρική, διαθεματική προσέγγιση των Μ.Ε.Ε. και επιδιώκει την ενεργό εμπλοκή των μαθητών στο σχεδιασμό και την πραγματοποίηση κάποιας κοινής τελικής εργασίας. Δημιουργήθηκε στη διαδικτυακή πλατφόρμα Moodle του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, η οποία υποστηρίζει τη συνεργατική μάθηση και μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα μέσα στα πλαίσια μιας διαδικτυακής συνεργασίας τάξεων διαφορετικών σχολείων. Για το σχεδιασμό της στηριχτήκαμε στις κοινωνικοεποικοδομητικές θεωρίες για τη μάθηση, στις αρχές της συνεργατικής διερεύνησης και της ενεργού μάθησης, οι οποίες αξιοποιούν διδακτικά τις ιδέες των μαθητών αλλά και στις σύγχρονες αντιλήψεις για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Αξιοποιήσαμε επίσης τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το Υβριδικό μοντέλο εκπαίδευσης, το οποίο, αναμειγνύοντας σύγχρονες ή ασύγχρονες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που προσφέρονται από απόσταση με την υποστήριξη της σύγχρονης τεχνολογίας, με δραστηριότητες της παραδοσιακής «πρόσωπο με πρόσωπο» εκπαίδευσης, ενσωματώνει τα πλεονεκτήματα και των δύο εκπαιδευτικών μοντέλων. Το προτεινόμενο σενάριο έχει τη μορφή σχεδίου εργασίας και αποτελείται από δεκαεπτά θεματικές ενότητες: Εισαγωγή στα Μ.Ε.Ε., Επικοινωνία, Ενημέρωση, Τηλεπικοινωνία & Τηλε-ενημέρωση, Αγγελιοφόροι, Γλώσσα του σώματος, Σήματα καπνού, Φρυκτωρίες, Ταχυδρομικά περιστέρια, Ταμ ταμ, Έντυπα, Τηλέγραφος, Τηλέφωνο, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Διαδίκτυο και Γραμματισμός στα Μέσα. Εντάσσεται στα πλαίσια του μαθήματος της Μελέτης [801]

2 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Περιβάλλοντος της Δ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, αν και είναι δυνατό, διευρυνόμενο, να αξιοποιηθεί και από μαθητές της Ε ή της Στ τάξης. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, γραμματισμός στα Μέσα, υβριδική μάθηση, συνεργατική διερεύνηση, Moodle ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ Μ.Ε.Ε. Τα Μ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των εντύπων, της τηλεόρασης και των ταινιών, του ραδιοφώνου και της ηχογραφημένης μουσικής, του Διαδικτύου και των άλλων σύγχρονων ψηφιακών επικοινωνιών, αποτελούν μια ισχυρότατη κοινωνική και οικονομική δύναμη και ένα προσβάσιμο εργαλείο για τους πολίτες, χάρη στο οποίο μπορούν να κατανοούν την κοινωνία στην οποία ζουν και να συμμετέχουν ενεργά στη ζωή του τόπου στα πλαίσια ενός δημοκρατικού πολιτεύματος (European Commission, n.d.),. Τα Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης επηρεάζουν εντονότατα τη διαμόρφωση της κοινωνικής καθημερινότητας και της πολιτικής, καθώς επίσης παρέχουν δυνατότητες για παγκόσμια επικοινωνία ανοιχτή σε όλους (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2008, Messaris, 1998). Στη σημερινή, μάλιστα, εποχή η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και η διαρκώς αυξανόμενη διείσδυση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας έχουν ως αποτέλεσμα τα νέα Μέσα να κερδίζουν συνεχώς περισσότερο έδαφος σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής. Για τους λόγους αυτούς ο γραμματισμός στα Μέσα καθίσταται ολοένα και περισσότερο η σημαντικότερη συνιστώσα των ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων πολιτικής δράσης στους τομείς των Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2007, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2008). Ως γραμματισμός στα Μέσα μπορεί να οριστεί η ικανότητα πρόσβασης, κατανόησης, ανάλυσης και κριτικής αξιολόγησης διαφόρων πτυχών των Μέσων και των περιεχομένων τους, όπως της δύναμης των εικόνων, των ήχων και των μηνυμάτων, με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα τα άτομα σε καθημερινή βάση και αποτελούν σημαντικότατο τμήμα της σύγχρονης κουλτούρας, καθώς και η δυνατότητα επικοινωνίας σε διαφορετικές περιστάσεις αλλά και η δυνατότητα δημιουργίας και διάδοσης περιεχομένων στα Μέσα Ενημέρωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2008). Στην έννοια του γραμματισμού στα Μέσα συμπεριλαμβάνονται επίσης οι γνώσεις που έχουν τα άτομα για την λειτουργία και την επίδραση των μέσων στην κοινωνία, η γνώση των τυπικών χαρακτηριστικών τους, η κριτική επεξεργασία του περιεχομένου τους και, τέλος, η κατανόηση των πολιτισμικών, οικονομικών, πολιτικών και τεχνολογικών επιδράσεων στη δημιουργία και τη μετάδοση των μηνυμάτων (Ντάβου, 2007). Ο γραμματισμός στα Μ.Ε.Ε. οφείλει να ανταποκρίνεται τόσο στις προκλήσεις των νέων Μέσων, κυρίως των δυνατοτήτων που προσφέρουν για διάδραση και δημιουργική συμμετοχή, όσο και στις γνώσεις που απαιτούν τα παραδοσιακά Μέσα - βιβλία εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ. - τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια πηγή πληροφόρησης των ατόμων. [802]

3 Όσον αφορά τώρα την πληθώρα των διαθέσιμων πηγών (έντυπα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, teletext, διαδίκτυο κ.ά.) είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα φιλτραρίσματος και ιεράρχησης των πληροφοριών μέσα από τον κατακλυσμό δεδομένων και εικόνων που παρέχουν τα νέα Μέσα (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2008). Επειδή τα πρότυπα του γραμματισμού στα Μέσα έχει νόημα να εγκαθιδρύονται στις γνώσεις που αποκτώνται γι αυτά στην παιδική ηλικία, οι σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής θα έπρεπε να θεωρούν το γραμματισμό στα Μέσα ως θετική συνεισφορά στην ανάπτυξη των μαθητών ως ατόμων και ως πολιτών (Bazalgette, 2007). Για το λόγο αυτό η εκπαίδευση στα Μέσα θα έπρεπε να είναι ενσωματωμένη στο πρόγραμμα διδασκαλίας σε όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης, με στόχο να γίνουν οι μαθητές ενεργητικοί καταναλωτές των μέσων και όχι παθητικοί αποδέκτες των μηνυμάτων τους (Ανδριοπούλου, 2007). ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η διδακτική πρόταση «Κρίνω, Σκέφτομαι, Ενημερώνομαι και Επικοινωνώ» δημιουργήθηκε στο Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων Moodle και αναπτύχθηκε με βάση το μοντέλο της «υβριδικής» ή «μικτής» μάθησης. ΤΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με τον όρο «υβριδική» ή «μικτή» μάθηση ( hybrid ή blended learning) αναφερόμαστε σε μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν δραστηριότητες που διεξάγονται κατά το παραδοσιακό πρότυπο εκπαίδευσης με σύγχρονες ή ασύγχρονες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προσφέρονται από απόσταση με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών. Το υβριδικό μοντέλο επιδιώκει να ενσωματώσει τα πλεονεκτήματα των δύο μορφών εκπαίδευσης και μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στο χώρο της παραδοσιακής εκπαίδευσης όσο και στην Εκπαίδευση από Απόσταση (Δημητριάδης & Λιώτσος, 2005, Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2007). Η υβριδική μάθηση δεν απορρίπτει καμία μέθοδο εκπαίδευσης, αντιθέτως αναμειγνύει τις μεθόδους και τις τεχνικές κατάλληλα έτσι ώστε, ανάλογα με τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες και συνθήκες, να αξιοποιούνται, στην κατάλληλη αναλογία, όλες οι διαθέσιμες μέθοδοι και τεχνικές, με στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, διατηρείται η παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση, γιατί είναι η μόνη που δίνει την αμεσότητα στην επαφή του εκπαιδευόμενου με τους εκπαιδευτές και ευνοεί την ομαδο-συνεργατική μάθηση αλλά και την επικοινωνία και τη διάχυση της πληροφορίας, συνδυάζεται όμως και με την διαδικτυακή μάθηση (elit, n.d.). Στο υβριδικό μοντέλο εκπαίδευσης οι μαθητές εμπλέκονται και συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς εφοδιάζονται με μία αλληλουχία μαθησιακών εμπειριών, οι οποίες κατατείνουν στην επίλυση κάποιου θέματος ή [803]

4 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» προβλήματος, με αποτέλεσμα η μάθηση να πραγματώνεται πιο αποτελεσματικά μέσα σε μία ερευνητική κοινότητα (Scardamalia & Bereiter, 2006). Οι βασικές προϋποθέσεις σχεδιασμού της υβριδικής μάθησης, κατά τους Garrison & Vaughan (2008), είναι: α) η ενσωμάτωση, με περίσκεψη, της διαδικτυακής και της πρόσωπο με πρόσωπο μάθησης, β) η καθ ολοκληρίαν αναθεώρηση του σχεδιασμού των μαθημάτων με στόχο τη βελτιστοποίηση της εμπλοκής των μαθητών σε αυτά, γ) η αναδόμηση και αντικατάσταση της επικοινωνίας που υφίσταται σε μια παραδοσιακή τάξη. Η υβριδική εκπαίδευση προσεγγίζει τον εκπαιδευτικό ανασχεδιασμό με τρόπους που μπορούν να βελτιώσουν και να επεκτείνουν τη μάθηση προσφέροντας σχεδιασμούς και μελέτες, οι οποίες μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά ακόμη και πολυπληθείς τάξεις, όπως στην περίπτωση του σεναρίου μας. Παρότι η αναλογία διαδικτυακών και πρόσωπο με πρόσωπο δραστηριοτήτων μπορεί να ποικίλει πολύ ανάλογα με τις συνθήκες, η υβριδική μάθηση ξεχωρίζει καθώς ενσωματώνει πολλαπλασιαστικά και όχι αθροιστικά τα δύο μοντέλα μάθησης (Garrison & Vaughan, 2008). MOODLE Το Moodle είναι ένα δωρεάν δικτυακό πρόγραμμα ανοιχτού - ελεύθερου λογισμικού για την εξ αποστάσεως ή μικτή διδασκαλία και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εικονικών μαθημάτων μέσω διαδικτύου. Προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει και τη συνεργατική μάθηση. Ένα μεγάλο του πλεονέκτημα είναι το ότι αποτελεί λογισμικό ανοικτού κώδικα και συνεπώς είναι αρκετά ευέλικτο σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Οι χρήστες μπορούν να δουν πώς λειτουργεί ο κώδικας, να τον αλλάξουν ή ακόμα και να πάρουν κομμάτια του για να τα χρησιμοποιήσουν σε δικά τους προγράμματα (Μουντρίδου, 2008, Μoodle, Μπουντούρης & άλ., 2005). Το όνομα Moodle είναι το ακρώνυμο του Modular Object - Oriented Dynamic Learning Environment. Modular: το περιβάλλον της πλατφόρμας απαρτίζεται από αυτοτελή τμήματα κώδικα (modules: λειτουργικές μονάδες ή υπομονάδες) τα οποία επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως για παράδειγμα το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι διάλογοι, οι ομάδες συζήτησης, τα κουίζ, κ.λπ. Object - oriented: πρόκειται για λογισμικό το οποίο κατευθύνεται από τις δράσεις που ασκούν οι χρήστες σε αντικείμενα του περιβάλλοντος. Dynamic: το περιβάλλον της πλατφόρμας είναι δυναμικό και μπορεί να ανανεώνεται συνεχώς, καθότι επιτρέπει την είσοδο και την αποθήκευση δεδομένων των χρηστών. Η φιλοσοφία του Moodle στηρίζεται στις θεωρίες του (κοινωνικού) εποικοδομητισμού (Φράγκου, Αράπογλου, Παπανικολάου, 2007) σύμφωνα με τις οποίες η διαδικασία της μάθησης ενισχύεται όταν ο μαθητής δημιουργεί [804]

5 κάτι νέο βασιζόμενος σε όσα έχει προηγουμένως διδαχθεί και κατακτά τη γνώση αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον. Όπως αναφέρει και ο Πιαζέ (1979), οι άνθρωποι δε γεννιούνται με τη σκέψη διαμορφωμένη, αλλά μάλλον κάθε άτομο, μέσω της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, οικοδομεί τη δική του διάνοια, η δε διδασκαλία είναι αποτελεσματική στο βαθμό που επεξεργάζεται τις ιδέες που έχει ανακαλύψει μόνο του το παιδί. Το Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων Moodle υποστηρίζει τη δημιουργία συνεργατικών κοινοτήτων μάθησης. Στα πλαίσιά τους οι μαθητές εμπλέκονται σε συλλογικές δραστηριότητες για την επίλυση προβλημάτων, αναπτύσσουν γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες, εξασκούν την κριτική σκέψη και καλλιεργούν τον επιστημονικό συλλογισμό. Παράλληλα, οι δημιουργίες των μαθητών διαμοιράζονται σε μια εικονική κοινότητα, η οποία ευνοεί τη συνεργασία και τη συλλογικότητα τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και μεταξύ των εκπαιδευτικών (Μουντρίδου, 2008, Moodle). ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ ΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Το σενάριο «Κρίνω, Σκέφτομαι, Ενημερώνομαι και Επικοινωνώ» δημιουργήθηκε στη διαδικτυακή πλατφόρμα Moodle του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και περιλαμβάνεται στην κατηγορία «Μαθήματα Γενικού Περιεχομένου». Βασικοί στόχοι του σεναρίου είναι: α) να βοηθήσει τους μαθητές να διερευνήσουν τους διάφορους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων καθώς και την εξέλιξή τους μέσα στο χρόνο, β) να δώσει εναύσματα ώστε να συζητήσουν και να προβληματιστούν για την αναγκαιότητα της επικοινωνίας με τους συνανθρώπους τους, γ) να τους στηρίξει στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, δ) να τους ευαισθητοποιήσει απέναντι στα άτομα τα οποία, για διάφορους λόγους, αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας, ε) να προκαλέσει προβληματισμό γύρω από θέματα δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου και, στ) να τους προτρέψει να γνωρίσουν τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τα Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και να συνδέσουν τη συμβολή όλων των επαγγελμάτων στην οικονομία και στον τρόπο ζωής μιας κοινωνίας. Το σενάριο εντάσσεται στα πλαίσια του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Μπορεί όμως, καθώς έχει τη μορφή σχεδίου εργασίας, να μην ενταχθεί στα πλαίσια συγκεκριμένου μαθήματος ή συγκεκριμένης τάξης, οπότε είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί επεκτεινόμενο και από μαθητές της Ε ή της Στ τάξης. Η εφαρμογή του μπορεί να έχει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στα πλαίσια μιας διαδικτυακής συνεργασίας τάξεων δύο διαφορετικών σχολείων έτσι ώστε, διευρύνοντας τον αριθμό των μαθητών που συμμετέχουν, να υπάρχει μεγαλύτερη πολυφωνία απόψεων και στάσεων αλλά και πλουραλισμός στον τρόπο εργασίας. [805]

6 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Προτείνεται ακόμη οι μαθητές κάθε τάξης να εργαστούν σε μικρές συνεργαζόμενες ενδοομαδικά και διομαδικά ομάδες των 3-4 ατόμων ανά υπολογιστή καθότι, όπως υποστηρίζει η Donaldson (2001), η μάθηση επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της συμμετοχής στην κοινωνική ομάδα. Όλες οι δραστηριότητες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί στο Moodle, με εξαίρεση τα κουίζ και τα σταυρόλεξα, απαιτούν από τους μαθητές να εργαστούν στα πλαίσια της ομάδας τους για να τις διεκπεραιώσουν. Κάθε ομάδα μπορεί να βλέπει τις εργασίες που ανεβάζουν οι υπόλοιπες, αλλά δεν μπορεί να τις τροποποιήσει για να μη δημιουργούνται αρνητικά συναισθήματα από αυθαίρετες παρεμβάσεις. Όποτε όμως ο δάσκαλος ή οι μαθητές της μιας ή και των δύο συνεργαζόμενων τάξεων το κρίνουν σκόπιμο μπορούν να προβαίνουν στη δημιουργία και το ανέβασμα μίας κοινής εργασίας η οποία θα συνενώνει διαλεκτικά τις απόψεις όλων των ομάδων σε ένα κοινά αποδεκτό και ενιαίο σύνολο. Κατ αυτόν τον τρόπο, με τη βοήθεια του Moodle, θεωρούμε ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια πραγματική κοινότητα μάθησης η οποία, διαμέσου συζητήσεων και της από κοινού πραγματοποίησης δραστηριοτήτων, θα προχωρήσει στην ενεργό οικοδόμηση της γνώσης. Έτσι, σ αυτό το πλαίσιο της συνεργατικής διερεύνησης, η διδασκαλία μπορεί να σταματήσει να αποτελεί διαδικασία μετάδοσης της επιστημονικής γνώσης και να μετουσιωθεί σε υλοποίηση στρατηγικών που στοχεύουν στην εννοιολογική εξέλιξη ή στο μετασχηματισμό των νοημάτων τα οποία διαπραγματεύονται οι μαθητές (Κόκκοτας κ.ά., 2006). Κατά τη δημιουργία του σεναρίου λάβαμε επίσης υπόψη την άποψη ότι ο σχεδιασμός μαθησιακών δράσεων μπορεί να είναι πολύ πιο αποτελεσματικός εφόσον η δραστηριότητα έχει κάποια σκοπιμότητα, κάποιο νόημα για τους μαθητές. Το σημαντικό για ένα σχεδιασμό, ο οποίος κατατείνει στη δημιουργία δραστηριοτήτων με σκοπιμότητα, είναι: να έχει ενδιαφέρον για τους μαθητές το παραγόμενο από αυτούς τελικό προϊόν, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλα παιδιά, να είναι σωστά εστιασμένο, αφήνοντας όμως περιθώρια για λήψη αποφάσεων, να βασίζεται σε ερωτήματα που διεγείρουν το ενδιαφέρον και να ζητάει την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας από συγκεκριμένη οπτική θέση κατά τρόπον ώστε να εμπλέκει τους μαθητές σε ανοίκειες γι αυτούς καταστάσεις (Ainley & Pratt, 2002). Για το λόγο αυτό κρίναμε σκόπιμο οι μαθητές των δύο συνεργαζόμενων τάξεων να έχουν κάποιο τελικό στόχο, πέρα από τους ειδικούς κάθε ενότητας, όπως για παράδειγμα τη διοργάνωση μιας ημερίδας σχετικής με το θέμα (ίσως στις 17 Μαΐου που εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών) ή τη συγγραφή ενός βιβλίου, το οποίο θα παραμείνει στη βιβλιοθήκη του σχολείου ή την ανάρτηση της εργασίας τους στη σχολική ιστοσελίδα, ή ό, τι άλλο σκεφτούν και επιλέξουν. Το προτεινόμενο σενάριο αξιοποιεί επίσης τη στρατηγική διδασκαλίας μέσω της επίλυσης προβλημάτων, η οποία μεταθέτει την ευθύνη της μάθησης στους ίδιους τους μαθητές. Κατ αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν πώς να οριοθετούν ένα πρόβλημα, να συνυπολογίζουν τις διαφορετικές παραμέτρους, να συλλέγουν δεδομένα και, μέσα από τη συζήτηση στην [806]

7 ομάδα, να ελέγχουν τις εναλλακτικές προτάσεις και να προσεγγίζουν τη βέλτιστη λύση. Τα περισσότερα από τα προβλήματα που τίθενται από το σενάριο είναι πολυπαραγοντικά και σπάνια αποδέχονται μία και μοναδική σωστή λύση, οπότε οι μαθητές καλούνται να υποστηρίξουν τις θέσεις τους με επιχειρήματα. Μέσα από τη διαδικασία της διαλεκτικής αντιπαράθεσης, οι μαθητές εξοικειώνονται με τους διαφορετικούς τρόπους θέασης ενός θέματος, οικειοποιούνται δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων και εξασκούνται στο να συνδιαλέγονται και να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους (Κόκκοτας κ.ά., 2006). Ο εκπαιδευτικός, τέλος, ο οποίος θα θελήσει να εφαρμόσει το παρόν σχέδιο εργασίας πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η εκπόνηση ενός σχεδίου εργασίας, το οποίο μάλιστα αξιοποιεί την υπολογιστική τεχνολογία, μπορεί να είναι χρονοβόρα, αλλά δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ασχοληθούν με θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους, να εμβαθύνουν στις εμπλεκόμενες σε αυτά έννοιες και αρχές και να αποκτήσουν ευχέρεια στο να εργάζονται, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται σε υπολογιστικά στηριζόμενα περιβάλλοντα (Cavallo, 2000). ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Το σενάριο αποτελείται από δεκαεπτά θεματικές ενότητες: 1) Εισαγωγή στα Μ.Ε.Ε., 2) Επικοινωνία, 3)Ενημέρωση, 4) Τηλεπικοινωνία & Τηλε-ενημέρωση, 5) Αγγελιοφόροι, 6) Γλώσσα του σώματος, 7) Σήματα καπνού, 8) Φρυκτωρίες, 9) Ταχυδρομικά περιστέρια, 10) Ταμ ταμ, 11) Έντυπα, 12) Τηλέγραφος, 13) Τηλέφωνο, 14) Ραδιόφωνο, 15) Τηλεόραση, 16) Διαδίκτυο και 17) Γραμματισμός στα Μέσα. Ο εκπαιδευτικός που θα θελήσει να το εφαρμόσει μπορεί πάντα να τροποποιήσει τόσο ολόκληρες τις θεματικές ενότητες, όσο και τις εμπεριεχόμενες σε αυτές πληροφορίες και δραστηριότητες ή να καταργήσει όσες κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητες ή δημιουργούν πρόβλημα χρόνου, προσαρμόζοντάς το έτσι στις συγκεκριμένες συνθήκες της τάξης και της σχολικής μονάδας. Κατά τη δημιουργία του μαθήματος επιλέχθησαν κάποιες συγκεκριμένες ρυθμίσεις στο Moodle για τις πηγές πληροφοριών και τις δραστηριότητες: Οι αρχικές πηγές πληροφοριών κάθε ενότητας έχουν δημιουργηθεί από την ομάδα συγγραφής του σεναρίου και έχει καταβληθεί προσπάθεια το περιεχόμενό τους να γίνεται εύκολα κατανοητό από τους μαθητές. Οι συνδέσεις με εξωτερικές ιστοσελίδες, όπως και τα συνδεδεμένα αρχεία, εμφανίζονται σε ξεχωριστό παράθυρο, έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η επιστροφή στο μάθημα. Οι καταχωρήσεις στο λεξικό παρουσιάζουν τα στοιχεία του συντάκτη. Επιτρέπονται οι διπλοεγγραφές, οπότε η ίδια λέξη μπορεί να έχει πολλές ερμηνείες. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν εγγραφές στα δευτερεύοντα λεξικά, να τις επεξεργάζονται, να προσθέτουν σχόλια, όπως και να τροποποιούν τις καταχωρήσεις τους οποιαδήποτε στιγμή ή [807]

8 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» να διαγράφουν εγγραφές που έχουν καταχωρήσει οι ίδιοι. Ο δάσκαλος μπορεί να τις επεξεργαστεί, να τις διαγράψει ή να τις μεταφέρει στο βασικό λεξικό. Δεν γίνεται βαθμολόγηση των εγγραφών, η αξιολόγηση είναι μόνο ποιοτική και έχει τη μορφή σχολίων στις καταχωρούμενες εγγραφές. Στις συμπεριλαμβανόμενες στο μάθημα δραστηριότητες, με εξαίρεση τα λεξικά, τα κουίζ και τα σταυρόλεξα, οι μαθητές προσκαλούνται να συμμετάσχουν κατά ομάδες. Οι ομάδες έχει οριστεί να είναι πάντα ορατές, έτσι ώστε να ενημερώνονται όλοι οι μαθητές και να συζητούν τις απόψεις των υπολοίπων. Οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν σε μία ομάδα συζήτησης (forum) γύρω από τα προτεινόμενα θέματα ή μπορούν να προτείνουν κάποιο άλλο συναφές θέμα, το οποίο τους ενδιαφέρει περισσότερο. Η συνδρομή όλων των ομάδων είναι υποχρεωτική και έχει επιλεγεί το πρότυπο ομάδας συζητήσεων για γενική χρήση, οπότε οποιοσδήποτε μπορεί να αρχίσει ένα νέο θέμα οποιαδήποτε στιγμή. Οι παλαιότερες εκδόσεις των «wikis»δεν σβήνονται και μπορούν να αναζητηθούν. Μέσα στα δωμάτια σύγχρονης συζήτησης (chat) μπορούν όλοι να συζητήσουν μεταξύ τους και να δουν τις προηγούμενες συνεδρίες. Οι συζητήσεις γίνονται την ίδια ώρα κάθε βδομάδα. Κατά τη δημιουργία των Κουίζ έχει δοθεί μεγάλο βάρος στην ανατροφοδότηση που δέχονται οι μαθητές όταν επιχειρούν να απαντήσουν τις ερωτήσεις. Τα σταυρόλεξα δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια του Hot potatoes (n.d.). ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Η εισαγωγική αυτή ενότητα παραπέμπει τους μαθητές σε μία ιστοσελίδα σχετική με την ιστορία και την εξέλιξη των μέσων και προσκαλεί τους μαθητές να συμμετάσχουν σε μία συζήτηση γύρω από τα απαραίτητα συστατικά στοιχεία της επικοινωνίας και της ενημέρωσης, δηλαδή γύρω από την ύπαρξη ενός μηνύματος, ενός πομπού και ενός δέκτη. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο δάσκαλος, εισάγοντας το θέμα, μπορεί να ξεκινήσει μία συζήτηση γύρω από το συστατικά στοιχεία της επικοινωνίας, διερευνώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών. Στη συνέχεια οι μαθητές θα ανατρέξουν στους ορισμούς που διατίθενται στην ενότητα, θα τους συγκρίνουν με τις δικές τους απόψεις και θα τους σχολιάσουν. Εφόσον το επιλέξουν οι δάσκαλοι των συνεργαζόμενων τάξεων, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μία συζήτηση (chat) σχετικά με το πώς θα ήταν η ζωή αν δεν υπήρχαν τα σύγχρονα Μέσα Επικοινωνίας ή σχετικά με τις περιπτώσεις που οι σύγχρονοι τρόποι επικοινωνίας δυσκολεύουν τη ζωή. [808]

9 Οι μαθητές μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε ομάδα συζήτησης σχετικά με το πώς μπορούν να επικοινωνήσουν με ένα φίλο που είναι κοντά τους και τον βλέπουν ή με κάποιον που βρίσκεται μακριά. Μία άλλη δραστηριότητα τους καλεί να συμμετάσχουν κατά ομάδες σε ένα Διάλογο γύρω από την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων των σπηλαίων και τα μηνύματα που μπορεί να μετέφεραν οι βραχογραφίες στους ανθρώπους εκείνης της εποχής. Μέσα στην τάξη τα παιδιά μπορούν να χωριστούν σε ομάδες και να επικοινωνήσουν: χωρίς να μιλάνε, μόνο με ζωγραφιές, με μηνύματα κρυμμένα κάπου μέσα στην τάξη ή με όποιον άλλο τρόπο σκεφτούν. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Σχήμα 1: Δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στη σελίδα της ενημέρωσης Η ενότητα αυτή παρέχει πληροφορίες για την ενημέρωση γενικά, για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και για τις πινακίδες που οπτικοποιούν μηνύματα (σήματα). Προτείνεται επίσης ένας Διάλογος σχετικά με το πώς ενημερώνονταν οι άνθρωποι σε παλιότερες εποχές για μακρινά σε αυτούς γεγονότα, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε μία ομάδα συζήτησης γύρω από τα σύγχρονα Μέσα Ενημέρωσης ή σε ένα σχετικό chat και, τέλος, συγγραφής ενός wiki σχετικά με το πώς μπορούν να ενημερωθούν έγκυρα για κάποιο γεγονός. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Οι μαθητές, αφού ανατρέξουν στις προτεινόμενες πηγές πληροφοριών και διευκρινίσουν τις άγνωστες έννοιες με τη βοήθεια του λεξικού, μπορούν να πάρουν μέρος σε μία συζήτηση (chat) αναφορικά με τις σύγχρονες συσκευές τηλεπικοινωνίας και τηλε-ενημέρωσης ή με τους τρόπους ανταλλαγής μηνυμάτων σε παλιότερες εποχές ή να θέσουν κάποιο άλλο σχετικό θέμα που τους ενδιαφέρει. Στην τάξη μπορούν να δημιουργήσουν και να παίξουν ένα «τηλεπαιχνίδι ερωτήσεων». ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ [809]

10 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Οι μαθητές μπορούν να ανατρέξουν στις εμπεριεχόμενες πηγές και το λεξικό και να ενημερωθούν για τη γλώσσα του σώματος και τη νοηματική γλώσσα. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να διατυπώσουν την άποψή τους σε ένα δωμάτιο συζήτησης σχετικά με την εντύπωση η οποία επικρατεί σε πολλούς ανθρώπους, ότι τα άτομα που δυσκολεύονται να ακούσουν, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με άλλους ανθρώπους. Μπορούν ακόμη να συμμετάσχουν σε ένα Διάλογο ο οποίος τους προτρέπει να παρατηρήσουν τις εκφράσεις κάποιων προσώπων και να περιγράψουν πώς νιώθουν τα πρόσωπα αυτά και στη συνέχεια να αναζητήσουν και άλλα συναισθήματα που μπορούν να εκφράσουν με το πρόσωπο ή το σώμα τους. Ένας άλλος Διάλογος σχετίζεται με τις διάφορες χειρονομίες και το νόημά τους. Στην τάξη μπορούν να δοκιμάσουν να επικοινωνήσουν χρησιμοποιώντας εκφράσεις του προσώπου, χειρονομίες και στάσεις του σώματος ή να δραματοποιήσουν μια ιστορία. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ Οι μαθητές, έχοντας ανατρέξει στις σχετικές με τους αγγελιοφόρους και τους ταχυδρόμους πηγές, καλούνται να έρθουν στη θέση του αγγελιοφόρου Φειδιππίδη, να κατανοήσουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσπάθειά του να μεταφέρει στους Αθηναίους το μήνυμα της νίκης στη μάχη του Μαραθώνα και να συγγράψουν ένα wiki με τη βοήθεια της ενσυναίσθησης. Στην ενότητα συμπεριλαμβάνεται και ένα σταυρόλεξο. ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει πηγές πληροφοριών σχετικές με τις φρυκτωρίες, τις πυρσίες και τη λειτουργία των αρχαιοελληνικών δικτύων πληροφοριών. Οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν σε μία ομάδα συζήτησης σχολιάζοντας το γεγονός ότι οι θέσεις και οι προσανατολισμοί των δικτύων των φρυκτωριών στην αρχαιότητα, τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο, συμπίπτουν με τις θέσεις που βρίσκονται οι σημερινοί τηλεπικοινωνιακοί αναμεταδότες ή το γεγονός ότι η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία θεωρούσε πρωταρχικό μέλημά της την εγκαθίδρυση πυκνών φρυκτωριών, αλλά κατέρρευσε όταν αυτές καταστράφηκαν. Μπορούν επίσης να συμπληρώσουν ένα σχετικό κουίζ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ Οι μαθητές, έχοντας ανατρέξει στις εμπεριεχόμενες στην ενότητα πηγές πληροφοριών, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη συγγραφή ενός wiki σχετικά με το τι συμβόλιζε το κλαδί ελιάς που παρέδωσε το περιστέρι στο Νώε, να συμπληρώσουν ένα σχετικό κουίζ και να λύσουν ένα σταυρόλεξο. ΤΑΜ ΤΑΜ Τα παιδιά, αφού αναζητήσουν πληροφορίες στις προτεινόμενες πηγές, μπορούν να απαντήσουν ένα κουίζ και να συμμετάσχουν σε μία ομάδα [810]

11 συζήτησης γύρω από το πώς μπορούν να επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές τους με ήχους (ο δάσκαλος της μουσικής μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος αρωγός στο εγχείρημα). Στην τάξη μπορούν να παίξουν το παιχνίδι των ταμ ταμ: να χωριστούν σε ομάδες, να επιλέξουν το μέσο που θα παράγει ήχους, να δημιουργήσουν το δικό τους κώδικα και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ Στην ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνονται σχετικές με τα σήματα καπνού πηγές πληροφοριών, ένα κουίζ και ένα σταυρόλεξο. Οι μαθητές ενθαρρύνονται επίσης να συμμετάσχουν στη συγγραφή ενός wiki εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους οι κάτοικοι της Αφρικής χρησιμοποιούσαν ταμ - ταμ για να επικοινωνούν και όχι τα σήματα καπνού ή τις φρυκτωρίες. ΕΝΤΥΠΑ Μιας και το θέμα των εντύπων θεωρείται από τα πιο σημαντικά, η ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνει περισσότερες πηγές πληροφοριών, περισσότερες δραστηριότητες και λήμματα στο λεξικό, όπως και ένα κουίζ και δύο σταυρόλεξα. Οι μαθητές προτρέπονται να συμμετάσχουν κατά ομάδες στο forum σχετικά με το θέμα της χρησιμότητας του γραπτού λόγου στην επικοινωνία. Μπορούν ακόμη να συζητήσουν σε ένα chat για την ύλη των εφημερίδων και των περιοδικών. Ενθαρρύνονται επίσης να οργανώσουν μία επίσκεψη σε κάποια εφημερίδα ή εκδοτικό οίκο, να πάρουν συνεντεύξεις από τους εργαζόμενους και να συγγράψουν ένα wiki σχετικά με τα επαγγέλματα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση ενός εντύπου. Επιπλέον, όσοι μαθητές έχουν εύκολη πρόσβαση, μπορούν να επισκεφτούν το Μουσείο της Παλιάς Βουλής, όπου εκτίθεται η πρώτη τυπογραφική μηχανή και έπειτα να γράψουν ένα άρθρο με τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψη, το οποίο θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα ή την ιστοσελίδα του σχολείου ή θα αποσταλεί με σε άλλα σχολεία για να ενημερωθούν οι μαθητές για ποιους λόγους θα ήταν σκόπιμο να πραγματοποιήσουν και αυτοί την επίσκεψη. ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ Η ενότητα αυτή έχει κυρίως ενημερωτικό χαρακτήρα. Περιλαμβάνει πηγές πληροφόρησης για τον τηλέγραφο, για τον κώδικα Μορς, για τη χρήση του ασυρμάτου, για τον τηλέγραφο του Πολύβιου και του Αινείου, για τον ακουστικό τηλέγραφο, για την ιστορία του τηλεγράφου, για τον τηλέγραφο Cooke Wheatstone, για τον τηλέγραφο Morse και, τέλος, ένα σχετικό Γλωσσάρι. ΤΗΛΕΦΩΝΟ [811]

12 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Εδώ οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν να αναζητήσουν γενικές πληροφορίες για το τηλέφωνο, τα είδη τους, τον Graham Bell και για τα τηλεφωνικά κέντρα. Προτρέπονται να συμμετάσχουν στη συγγραφή ενός wiki το οποίο θα σχολιάζει τις επιβλαβείς για την υγεία συνέπειες της αλόγιστης χρήσης κινητών τηλεφώνων ή ενός wiki σχετικού με την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών με τη βοήθεια του τηλεφώνου ή μπορούν να συμμετάσχουν σε ομάδα συζήτησης για τα πλεονεκτήματα της χρήσης του τηλεφώνου. Μπορούν επίσης να συμπληρώσουν ένα σταυρόλεξο. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Στην ενότητα αυτή εμπεριέχονται σχετικές με το ραδιόφωνο πηγές πληροφοριών, ένα λεξικό και ένα σταυρόλεξο. Δίνεται ακόμη η δυνατότητα συμμετοχής σε ομάδες συζήτησης σχετικές με το αν και κατά πόσο ακούνε ράδιο οι μαθητές, ποιες εκπομπές προτιμούν και για ποιους λόγους. Μπορούν επίσης να κρίνουν τις παρεμβάσεις ακροατών στις ραδιοφωνικές εκπομπές ή να αξιολογήσουν το ρόλο του ραδιοφώνου στη ζωή των ανθρώπων. Επιπλέον περιλαμβάνεται μια συζήτηση γύρω από τα ραδιοφωνικά σήματα. Προτείνεται επίσης να προγραμματιστεί μια επίσκεψη σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό κατά την οποία θα πάρουν συνέντευξη από τους εργαζόμενους. Πριν όμως από την επίσκεψη πρέπει να καταγράψουν το τι νομίζουν ότι κάνει ο καθένας απ αυτούς τους επαγγελματίες. Όταν επιστρέψουν θα συγκρίνουν όσα έγραψαν με αυτά που δήλωσαν οι εργαζόμενοι για τη δουλειά τους και θα συγγράψουν ένα σχετικό με την επίσκεψή τους wiki. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Πέρα από τις πηγές πληροφόρησης και το λεξικό, που έχουν στη διάθεσή τους οι μαθητές, μπορούν να συμμετάσχουν στη συγγραφή ενός wiki σχολιάζοντας ένα κείμενο σχετικό με την ποιότητα των τηλεοπτικών εκπομπών. Επιπλέον, μπορούν να συζητήσουν στο forum για τις επιβλαβείς για την υγεία συνέπειες της εντατικής παρακολούθησης τηλεόρασης ή για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συμμετοχής σε διάλογο σχετικά με τα χαρακτηριστικά ενός καλού δημοσιογράφου ή ρεπόρτερ. Μπορούν ακόμη να συγγράψουν ένα wiki παρόμοιο με αυτό της επίσκεψης σε ραδιοφωνικό σταθμό. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Όπως σε κάθε ενότητα έτσι και εδώ προσφέρονται οι απαραίτητες πηγές πληροφοριών για την ασφαλή πλοήγηση στο Internet, για τα «πρέπει» και για τα «δεν πρέπει» του διαδικτύου, για το πώς λειτουργεί το διαδίκτυο, για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο καθώς και ένα βίντεο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ένα σταυρόλεξο και ένα λεξικό. Στην ενότητα αυτή οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν σε ομάδες συζήτησης για τα πλεονεκτήματα χρήσης του [812]

13 διαδικτύου ή να συγγράψουν ένα wiki σχετικά με τις συμβουλές που μπορούν να δώσουν σε κάποιον που του αρέσει να κάνει φίλους στο διαδίκτυο. ΚΡΙΝΩ, ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ Η καταληκτική αυτή ενότητα σχετίζεται αποκλειστικά με το γραμματισμό στα Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Δεν περιέχει πηγές πληροφοριών, παρά μόνο δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι στα Μέσα. Η πρώτη δραστηριότητα ενθαρρύνει τους μαθητές να επιλέξουν ένα σημαντικό γεγονός και να ενημερωθούν γι αυτό από διάφορες πηγές (εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο). Στη συνέχεια πρέπει να συγγράψουν ένα wiki στο οποίο να συγκρίνουν τον τρόπο που παρουσιάζουν τα διάφορα Μέσα το γεγονός και να επιλέξουν αυτό ή αυτά που έχουν κατά τη γνώμη τους τη μεγαλύτερη αξιοπιστία. Η δεύτερη δραστηριότητα τους ζητά να ανεβάσουν μια ατομική εργασία για τα βιβλία που προτιμούν να διαβάζουν και τους λόγους που τα προτιμούν, ενώ η τρίτη περιλαμβάνει πάλι τη συγγραφή μιας ατομικής εργασίας για τις αναγνωστικές τους προτιμήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά, με ειδική αναφορά στα άρθρα που επιλέγουν να διαβάζουν. Μια άλλη εργασία τους προτρέπει να καταγράψουν τις αγαπημένες τους τηλεοπτικές εκπομπές και τους λόγους για τους οποίους τις προτιμούν. Η τελευταία δραστηριότητα περιλαμβάνει συμμετοχή σε ομάδα συζήτησης στην οποία θα πρέπει να καταθέσουν την αιτιολογημένη άποψή τους σχετικά με τα θετικά και αρνητικά σημεία του διαδικτύου. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η αξιολόγηση για να είναι λειτουργική πρέπει να είναι και διαγνωστική και διαμορφωτική αλλά και τελική (Bloom, Hastings, Madaus, 1971). Οφείλει επίσης να είναι ποιοτική και να μην περιορίζεται στον έλεγχο της επίδοσης, ούτε να εναπόκειται αποκλειστικά στην ευθύνη του δασκάλου, αλλά να προκύπτει από τη συνεργασία δασκάλου και μαθητών ή συμμαθητών μεταξύ τους. Επιπλέον, καλόν είναι να στηρίζεται σε καθήκοντα που έχουν νόημα για τους μαθητές και όχι στη θεώρηση «σωστού λάθους» και να συμπεριλαμβάνει πολλαπλούς τομείς της μαθητικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τις προσωπικές τους ικανότητες. Συνεπώς, ο πλουραλισμός στην αξιολόγηση είναι εξίσου απαραίτητος με τον πλουραλισμό στις δραστηριότητες (Hoyles, 1995). Αναφορικά με τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών κατά την εφαρμογή της παρούσας διδακτικής πρότασης οφείλουμε να αναφέρουμε ότι το moodle διαθέτει εργαλεία αξιολόγησης, τα οποία όμως παρέχουν κυρίως δυνατότητες τελικής και ποσοτικής αξιολόγησης των συμμετοχών στις δραστηριότητες. Αντιθέτως, η αξιολόγηση των μαθητών μας προτείνεται να είναι ποιοτική [813]

14 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» διαμορφωτική, εστιασμένη στο έργο καθενός μαθητή ξεχωριστά, να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και να αξιολογεί και τη συμμετοχή του στις ομαδικές δραστηριότητες. Το moodle μπορεί θαυμάσια να υποστηρίξει τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού φακέλου υλικού (portfolio) για κάθε μαθητή, ο οποίος θα περιλαμβάνει μια προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή των έργων του παρέχοντάς μας σαφή στοιχεία για τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις στρατηγικές και τα επιτεύγματά του σε πολλούς τομείς και για μεγάλη χρονική διάρκεια (Δημητρόπουλος, 2007). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ainley, J. & Pratt, D. (2002), Purpose and Utility in Pedagogic Task Design, In A. Cockburn & E. Nardi (Eds.), Proceedings of the 26th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, v.2, 17-24, UK 2. Bazalgette, C. (2007), The 3 Cs (Critical, Creative, Cultural) in Media Literacy. Ημερίδα ΙΟΜ, Το Αλφάβητο των μέσων και η Διδασκαλία του. Αθήνα 3. Bloom, B. H. (1971), Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning. New York: McGraw 4. Cavallo, D. (2000), Emergent Design and learning environments: Building on indigenous knowledge. IBM Systems Journal, 39( 3-4), Donaldson, M. (2001), Η σκέψη των παιδιών. Αθήνα: Gutenberg 6. elit. (n.d.), στο e-learning in Transport: (ανάκτηση 15/2/2009) 7. European Commission (n.d.), Media Literacy, στο Audiovisual and Media Policies : (ανάκτηση 1/3/2010) 8. Garrison, R. & Vaughan, N. (2008), Blended learning in higher education: Framework, Principles and Guidelines. San Francisco: Jossey Bass 9. Hot potatoes. (n.d.), στο (ανάκτηση 28/2/2010) 10. Hoyles, S. (1995), Exploratory Software, Exploratory Cultures? In Computers and Exploratory Learning, 146, , Germany: NATO ASI Series, Springer - Verlag Berlin Heidelberg. 11. Messaris, P. (1998), Visual Aspects of Media Literacy. Journal of Communication, 48 (1), pp Moodle. (n.d.), στο (ανάκτηση 16/2/2009) 13. Scardamalia, M. Bereiter, C. (2006), Knowledge Building:Theory, Pedagogy, and Technology. Στο K. Sawyer (Ed.), Cambridge Handbook of the Learning Sciences, , New York: Cambridge University Press [814]

15 14. Ανδριοπούλου, Ε. (2007), Το Μάθημα της Αγωγής στα ΜΜΕ στο σχολείο. Ημερίδα ΙΟΜ, Το Αλφάβητο των Μέσων και η Διδασκαλία του. Αθήνα 15. Δημητριάδης, Σ. Λιώτσος, Κ. (2005), Η υβριδική οργάνωση της εκπαίδευσης ως διαδιδκασία προσαρμογής στις ανάγκες της δια βίου μάθησης. Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο "Νέες Τεχνολογίες στη δια βίου μάθηση". Λάρισα 16. Δημητρόπουλος, Ε. (2007), Εκπαιδευτική αξιολόγηση, η αξιολόγηση του μαθητή. Θεωρία, πράξη, προβλήματα.. Αθήνα: Γρηγόρης. Αθήνα: Γρηγόρης 17. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2007), Ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με τον γραμματισμό στα Μέσα Επικοινωνίας σε ψηφιακό περιβάλλον. Ανάκτηση από 18. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2008), Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το γραμματισμό στα Μέσα Επικοινωνίας στον ψηφιακό κόσμο (2008/2129(INI)). Ολομέλεια. Στρασβούργο 19. Κόκκοτας, Π., Αλεξόπουλος, Δ., Μαλαμίτσα, Α., Μαντάς, Γ., Παλαμαρά, Μ., Παναγιωτάκη, Π., Πήλιουρας, Π. (2006), Μελέτη Περιβάλλοντος Δ Δημοτικού, Βιβλίο Δασκάλου. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 20. Μουντρίδου, Μ. (2008), Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης - Συστήματα Διαχείρισης Μαθησιακού Περιεχομένου LMS -LCMS. Σημειώσεις του μαθήματος "Εξ αποστάσεως εκπαίδευση". Αθήνα 21. Μπουντούρης, Γ., Μαραγκός, Ν., Ιωσηφίδου, Μ., Τζιμόπουλος, Ν. (2005), Εμπειρίες από την εφαρμογή της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης moodle, Πρακτικά 3ου Συνεδρίου στη Σύρο - Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, Σύρος 22. Ντάβου, Μ. (2007), Αλφαβητισμός, εκπαίδευση και αγωγή στα Μέσα Επικοινωνίας: Ορισμοί και διευκρινίσεις. Ημερίδα ΙΟΜ, Το Αλφάβητο των Μέσων και η Διδασκαλία του. Αθήνα 23. Παπανικολάου, Κ. & Γρηγοριάδου, Μ. (2007), Σενάριο για τη Δια Βίου Μάθηση σε ένα διαδικτυακό e-περιβάλλον. 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αθήνα 24. Πιαζέ, Ζ. (1979), Προβλήματα Γενετικής Ψυχολογίας. Αθήνα: Υποδομή 25. Φράγκου, Ο., Αράπογλου, Α., Παπανικολάου, Κ. (2007), Πτυχές παιδαγωγικής αξιοποίησης εκπαιδευτικών σεναρίων σε διαδικτυακά μαθήματα. 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αθήνα [815]

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Διαθεματικότητα -Ιδανικό της ολιστικής γνώσης -Διασυνδέσεις με νόημα μεταξύ γνωστικών περιοχών -Μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πρακτική Άσκηση Ενότητα 1: Εισαγωγικά Αν. Καθηγήτρια: Σοφία Αυγητίδου E-mail: saugitidoy@uowm.gr Μέντορες: Βάσω Αλεξίου, Λίζα Θεοδωρίδου, Αγάπη Κοσκοσίδου Παιδαγωγικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος E-learning σεμινάριο/εργαστήριο MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 O φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων INTERactive EDucation μέσω της e learning πλατφόρμα της

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού Ανάπτυξη επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού για την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας ρ και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προβληματισμός αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα