«Κρίνω, Σκέφτομαι, Ενημερώνομαι και Επικοινωνώ Ένα σενάριο για τα Μέσα Επικοινωνίας και ενημέρωσης στο περιβάλλον του Moodle»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Κρίνω, Σκέφτομαι, Ενημερώνομαι και Επικοινωνώ Ένα σενάριο για τα Μέσα Επικοινωνίας και ενημέρωσης στο περιβάλλον του Moodle»"

Transcript

1 «Κρίνω, Σκέφτομαι, Ενημερώνομαι και Επικοινωνώ Ένα σενάριο για τα Μέσα Επικοινωνίας και ενημέρωσης στο περιβάλλον του Moodle» Μαρία Κέζα 1 1 Δασκάλα, 1 ο 6/θ. Πειραματικό Δημ. Σχολείο Π.Τ.Δ.Ε.Π.Α., Π.Μ.Σ. ΔΙ.Μ.Ε.Ν.ΤΕ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διδακτική πρόταση «Κρίνω, Σκέφτομαι, Ενημερώνομαι και Επικοινωνώ» ασχολείται με τα Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Μ.Ε.Ε.), την εξέλιξή τους στο χρόνο και τον περί τα Μέσα γραμματισμό των μαθητών, επιδιώκοντας την ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι στο περιεχόμενο και τις χρήσεις των Μέσων. Αποτελεί μια σφαιρική, διαθεματική προσέγγιση των Μ.Ε.Ε. και επιδιώκει την ενεργό εμπλοκή των μαθητών στο σχεδιασμό και την πραγματοποίηση κάποιας κοινής τελικής εργασίας. Δημιουργήθηκε στη διαδικτυακή πλατφόρμα Moodle του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, η οποία υποστηρίζει τη συνεργατική μάθηση και μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα μέσα στα πλαίσια μιας διαδικτυακής συνεργασίας τάξεων διαφορετικών σχολείων. Για το σχεδιασμό της στηριχτήκαμε στις κοινωνικοεποικοδομητικές θεωρίες για τη μάθηση, στις αρχές της συνεργατικής διερεύνησης και της ενεργού μάθησης, οι οποίες αξιοποιούν διδακτικά τις ιδέες των μαθητών αλλά και στις σύγχρονες αντιλήψεις για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Αξιοποιήσαμε επίσης τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το Υβριδικό μοντέλο εκπαίδευσης, το οποίο, αναμειγνύοντας σύγχρονες ή ασύγχρονες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που προσφέρονται από απόσταση με την υποστήριξη της σύγχρονης τεχνολογίας, με δραστηριότητες της παραδοσιακής «πρόσωπο με πρόσωπο» εκπαίδευσης, ενσωματώνει τα πλεονεκτήματα και των δύο εκπαιδευτικών μοντέλων. Το προτεινόμενο σενάριο έχει τη μορφή σχεδίου εργασίας και αποτελείται από δεκαεπτά θεματικές ενότητες: Εισαγωγή στα Μ.Ε.Ε., Επικοινωνία, Ενημέρωση, Τηλεπικοινωνία & Τηλε-ενημέρωση, Αγγελιοφόροι, Γλώσσα του σώματος, Σήματα καπνού, Φρυκτωρίες, Ταχυδρομικά περιστέρια, Ταμ ταμ, Έντυπα, Τηλέγραφος, Τηλέφωνο, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Διαδίκτυο και Γραμματισμός στα Μέσα. Εντάσσεται στα πλαίσια του μαθήματος της Μελέτης [801]

2 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Περιβάλλοντος της Δ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, αν και είναι δυνατό, διευρυνόμενο, να αξιοποιηθεί και από μαθητές της Ε ή της Στ τάξης. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, γραμματισμός στα Μέσα, υβριδική μάθηση, συνεργατική διερεύνηση, Moodle ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ Μ.Ε.Ε. Τα Μ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των εντύπων, της τηλεόρασης και των ταινιών, του ραδιοφώνου και της ηχογραφημένης μουσικής, του Διαδικτύου και των άλλων σύγχρονων ψηφιακών επικοινωνιών, αποτελούν μια ισχυρότατη κοινωνική και οικονομική δύναμη και ένα προσβάσιμο εργαλείο για τους πολίτες, χάρη στο οποίο μπορούν να κατανοούν την κοινωνία στην οποία ζουν και να συμμετέχουν ενεργά στη ζωή του τόπου στα πλαίσια ενός δημοκρατικού πολιτεύματος (European Commission, n.d.),. Τα Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης επηρεάζουν εντονότατα τη διαμόρφωση της κοινωνικής καθημερινότητας και της πολιτικής, καθώς επίσης παρέχουν δυνατότητες για παγκόσμια επικοινωνία ανοιχτή σε όλους (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2008, Messaris, 1998). Στη σημερινή, μάλιστα, εποχή η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και η διαρκώς αυξανόμενη διείσδυση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας έχουν ως αποτέλεσμα τα νέα Μέσα να κερδίζουν συνεχώς περισσότερο έδαφος σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής. Για τους λόγους αυτούς ο γραμματισμός στα Μέσα καθίσταται ολοένα και περισσότερο η σημαντικότερη συνιστώσα των ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων πολιτικής δράσης στους τομείς των Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2007, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2008). Ως γραμματισμός στα Μέσα μπορεί να οριστεί η ικανότητα πρόσβασης, κατανόησης, ανάλυσης και κριτικής αξιολόγησης διαφόρων πτυχών των Μέσων και των περιεχομένων τους, όπως της δύναμης των εικόνων, των ήχων και των μηνυμάτων, με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα τα άτομα σε καθημερινή βάση και αποτελούν σημαντικότατο τμήμα της σύγχρονης κουλτούρας, καθώς και η δυνατότητα επικοινωνίας σε διαφορετικές περιστάσεις αλλά και η δυνατότητα δημιουργίας και διάδοσης περιεχομένων στα Μέσα Ενημέρωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2008). Στην έννοια του γραμματισμού στα Μέσα συμπεριλαμβάνονται επίσης οι γνώσεις που έχουν τα άτομα για την λειτουργία και την επίδραση των μέσων στην κοινωνία, η γνώση των τυπικών χαρακτηριστικών τους, η κριτική επεξεργασία του περιεχομένου τους και, τέλος, η κατανόηση των πολιτισμικών, οικονομικών, πολιτικών και τεχνολογικών επιδράσεων στη δημιουργία και τη μετάδοση των μηνυμάτων (Ντάβου, 2007). Ο γραμματισμός στα Μ.Ε.Ε. οφείλει να ανταποκρίνεται τόσο στις προκλήσεις των νέων Μέσων, κυρίως των δυνατοτήτων που προσφέρουν για διάδραση και δημιουργική συμμετοχή, όσο και στις γνώσεις που απαιτούν τα παραδοσιακά Μέσα - βιβλία εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ. - τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια πηγή πληροφόρησης των ατόμων. [802]

3 Όσον αφορά τώρα την πληθώρα των διαθέσιμων πηγών (έντυπα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, teletext, διαδίκτυο κ.ά.) είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα φιλτραρίσματος και ιεράρχησης των πληροφοριών μέσα από τον κατακλυσμό δεδομένων και εικόνων που παρέχουν τα νέα Μέσα (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2008). Επειδή τα πρότυπα του γραμματισμού στα Μέσα έχει νόημα να εγκαθιδρύονται στις γνώσεις που αποκτώνται γι αυτά στην παιδική ηλικία, οι σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής θα έπρεπε να θεωρούν το γραμματισμό στα Μέσα ως θετική συνεισφορά στην ανάπτυξη των μαθητών ως ατόμων και ως πολιτών (Bazalgette, 2007). Για το λόγο αυτό η εκπαίδευση στα Μέσα θα έπρεπε να είναι ενσωματωμένη στο πρόγραμμα διδασκαλίας σε όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης, με στόχο να γίνουν οι μαθητές ενεργητικοί καταναλωτές των μέσων και όχι παθητικοί αποδέκτες των μηνυμάτων τους (Ανδριοπούλου, 2007). ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η διδακτική πρόταση «Κρίνω, Σκέφτομαι, Ενημερώνομαι και Επικοινωνώ» δημιουργήθηκε στο Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων Moodle και αναπτύχθηκε με βάση το μοντέλο της «υβριδικής» ή «μικτής» μάθησης. ΤΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με τον όρο «υβριδική» ή «μικτή» μάθηση ( hybrid ή blended learning) αναφερόμαστε σε μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν δραστηριότητες που διεξάγονται κατά το παραδοσιακό πρότυπο εκπαίδευσης με σύγχρονες ή ασύγχρονες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προσφέρονται από απόσταση με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών. Το υβριδικό μοντέλο επιδιώκει να ενσωματώσει τα πλεονεκτήματα των δύο μορφών εκπαίδευσης και μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στο χώρο της παραδοσιακής εκπαίδευσης όσο και στην Εκπαίδευση από Απόσταση (Δημητριάδης & Λιώτσος, 2005, Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2007). Η υβριδική μάθηση δεν απορρίπτει καμία μέθοδο εκπαίδευσης, αντιθέτως αναμειγνύει τις μεθόδους και τις τεχνικές κατάλληλα έτσι ώστε, ανάλογα με τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες και συνθήκες, να αξιοποιούνται, στην κατάλληλη αναλογία, όλες οι διαθέσιμες μέθοδοι και τεχνικές, με στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, διατηρείται η παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση, γιατί είναι η μόνη που δίνει την αμεσότητα στην επαφή του εκπαιδευόμενου με τους εκπαιδευτές και ευνοεί την ομαδο-συνεργατική μάθηση αλλά και την επικοινωνία και τη διάχυση της πληροφορίας, συνδυάζεται όμως και με την διαδικτυακή μάθηση (elit, n.d.). Στο υβριδικό μοντέλο εκπαίδευσης οι μαθητές εμπλέκονται και συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς εφοδιάζονται με μία αλληλουχία μαθησιακών εμπειριών, οι οποίες κατατείνουν στην επίλυση κάποιου θέματος ή [803]

4 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» προβλήματος, με αποτέλεσμα η μάθηση να πραγματώνεται πιο αποτελεσματικά μέσα σε μία ερευνητική κοινότητα (Scardamalia & Bereiter, 2006). Οι βασικές προϋποθέσεις σχεδιασμού της υβριδικής μάθησης, κατά τους Garrison & Vaughan (2008), είναι: α) η ενσωμάτωση, με περίσκεψη, της διαδικτυακής και της πρόσωπο με πρόσωπο μάθησης, β) η καθ ολοκληρίαν αναθεώρηση του σχεδιασμού των μαθημάτων με στόχο τη βελτιστοποίηση της εμπλοκής των μαθητών σε αυτά, γ) η αναδόμηση και αντικατάσταση της επικοινωνίας που υφίσταται σε μια παραδοσιακή τάξη. Η υβριδική εκπαίδευση προσεγγίζει τον εκπαιδευτικό ανασχεδιασμό με τρόπους που μπορούν να βελτιώσουν και να επεκτείνουν τη μάθηση προσφέροντας σχεδιασμούς και μελέτες, οι οποίες μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά ακόμη και πολυπληθείς τάξεις, όπως στην περίπτωση του σεναρίου μας. Παρότι η αναλογία διαδικτυακών και πρόσωπο με πρόσωπο δραστηριοτήτων μπορεί να ποικίλει πολύ ανάλογα με τις συνθήκες, η υβριδική μάθηση ξεχωρίζει καθώς ενσωματώνει πολλαπλασιαστικά και όχι αθροιστικά τα δύο μοντέλα μάθησης (Garrison & Vaughan, 2008). MOODLE Το Moodle είναι ένα δωρεάν δικτυακό πρόγραμμα ανοιχτού - ελεύθερου λογισμικού για την εξ αποστάσεως ή μικτή διδασκαλία και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εικονικών μαθημάτων μέσω διαδικτύου. Προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει και τη συνεργατική μάθηση. Ένα μεγάλο του πλεονέκτημα είναι το ότι αποτελεί λογισμικό ανοικτού κώδικα και συνεπώς είναι αρκετά ευέλικτο σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Οι χρήστες μπορούν να δουν πώς λειτουργεί ο κώδικας, να τον αλλάξουν ή ακόμα και να πάρουν κομμάτια του για να τα χρησιμοποιήσουν σε δικά τους προγράμματα (Μουντρίδου, 2008, Μoodle, Μπουντούρης & άλ., 2005). Το όνομα Moodle είναι το ακρώνυμο του Modular Object - Oriented Dynamic Learning Environment. Modular: το περιβάλλον της πλατφόρμας απαρτίζεται από αυτοτελή τμήματα κώδικα (modules: λειτουργικές μονάδες ή υπομονάδες) τα οποία επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως για παράδειγμα το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι διάλογοι, οι ομάδες συζήτησης, τα κουίζ, κ.λπ. Object - oriented: πρόκειται για λογισμικό το οποίο κατευθύνεται από τις δράσεις που ασκούν οι χρήστες σε αντικείμενα του περιβάλλοντος. Dynamic: το περιβάλλον της πλατφόρμας είναι δυναμικό και μπορεί να ανανεώνεται συνεχώς, καθότι επιτρέπει την είσοδο και την αποθήκευση δεδομένων των χρηστών. Η φιλοσοφία του Moodle στηρίζεται στις θεωρίες του (κοινωνικού) εποικοδομητισμού (Φράγκου, Αράπογλου, Παπανικολάου, 2007) σύμφωνα με τις οποίες η διαδικασία της μάθησης ενισχύεται όταν ο μαθητής δημιουργεί [804]

5 κάτι νέο βασιζόμενος σε όσα έχει προηγουμένως διδαχθεί και κατακτά τη γνώση αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον. Όπως αναφέρει και ο Πιαζέ (1979), οι άνθρωποι δε γεννιούνται με τη σκέψη διαμορφωμένη, αλλά μάλλον κάθε άτομο, μέσω της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, οικοδομεί τη δική του διάνοια, η δε διδασκαλία είναι αποτελεσματική στο βαθμό που επεξεργάζεται τις ιδέες που έχει ανακαλύψει μόνο του το παιδί. Το Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων Moodle υποστηρίζει τη δημιουργία συνεργατικών κοινοτήτων μάθησης. Στα πλαίσιά τους οι μαθητές εμπλέκονται σε συλλογικές δραστηριότητες για την επίλυση προβλημάτων, αναπτύσσουν γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες, εξασκούν την κριτική σκέψη και καλλιεργούν τον επιστημονικό συλλογισμό. Παράλληλα, οι δημιουργίες των μαθητών διαμοιράζονται σε μια εικονική κοινότητα, η οποία ευνοεί τη συνεργασία και τη συλλογικότητα τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και μεταξύ των εκπαιδευτικών (Μουντρίδου, 2008, Moodle). ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ ΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Το σενάριο «Κρίνω, Σκέφτομαι, Ενημερώνομαι και Επικοινωνώ» δημιουργήθηκε στη διαδικτυακή πλατφόρμα Moodle του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και περιλαμβάνεται στην κατηγορία «Μαθήματα Γενικού Περιεχομένου». Βασικοί στόχοι του σεναρίου είναι: α) να βοηθήσει τους μαθητές να διερευνήσουν τους διάφορους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων καθώς και την εξέλιξή τους μέσα στο χρόνο, β) να δώσει εναύσματα ώστε να συζητήσουν και να προβληματιστούν για την αναγκαιότητα της επικοινωνίας με τους συνανθρώπους τους, γ) να τους στηρίξει στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, δ) να τους ευαισθητοποιήσει απέναντι στα άτομα τα οποία, για διάφορους λόγους, αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας, ε) να προκαλέσει προβληματισμό γύρω από θέματα δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου και, στ) να τους προτρέψει να γνωρίσουν τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τα Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και να συνδέσουν τη συμβολή όλων των επαγγελμάτων στην οικονομία και στον τρόπο ζωής μιας κοινωνίας. Το σενάριο εντάσσεται στα πλαίσια του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Μπορεί όμως, καθώς έχει τη μορφή σχεδίου εργασίας, να μην ενταχθεί στα πλαίσια συγκεκριμένου μαθήματος ή συγκεκριμένης τάξης, οπότε είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί επεκτεινόμενο και από μαθητές της Ε ή της Στ τάξης. Η εφαρμογή του μπορεί να έχει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στα πλαίσια μιας διαδικτυακής συνεργασίας τάξεων δύο διαφορετικών σχολείων έτσι ώστε, διευρύνοντας τον αριθμό των μαθητών που συμμετέχουν, να υπάρχει μεγαλύτερη πολυφωνία απόψεων και στάσεων αλλά και πλουραλισμός στον τρόπο εργασίας. [805]

6 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Προτείνεται ακόμη οι μαθητές κάθε τάξης να εργαστούν σε μικρές συνεργαζόμενες ενδοομαδικά και διομαδικά ομάδες των 3-4 ατόμων ανά υπολογιστή καθότι, όπως υποστηρίζει η Donaldson (2001), η μάθηση επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της συμμετοχής στην κοινωνική ομάδα. Όλες οι δραστηριότητες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί στο Moodle, με εξαίρεση τα κουίζ και τα σταυρόλεξα, απαιτούν από τους μαθητές να εργαστούν στα πλαίσια της ομάδας τους για να τις διεκπεραιώσουν. Κάθε ομάδα μπορεί να βλέπει τις εργασίες που ανεβάζουν οι υπόλοιπες, αλλά δεν μπορεί να τις τροποποιήσει για να μη δημιουργούνται αρνητικά συναισθήματα από αυθαίρετες παρεμβάσεις. Όποτε όμως ο δάσκαλος ή οι μαθητές της μιας ή και των δύο συνεργαζόμενων τάξεων το κρίνουν σκόπιμο μπορούν να προβαίνουν στη δημιουργία και το ανέβασμα μίας κοινής εργασίας η οποία θα συνενώνει διαλεκτικά τις απόψεις όλων των ομάδων σε ένα κοινά αποδεκτό και ενιαίο σύνολο. Κατ αυτόν τον τρόπο, με τη βοήθεια του Moodle, θεωρούμε ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια πραγματική κοινότητα μάθησης η οποία, διαμέσου συζητήσεων και της από κοινού πραγματοποίησης δραστηριοτήτων, θα προχωρήσει στην ενεργό οικοδόμηση της γνώσης. Έτσι, σ αυτό το πλαίσιο της συνεργατικής διερεύνησης, η διδασκαλία μπορεί να σταματήσει να αποτελεί διαδικασία μετάδοσης της επιστημονικής γνώσης και να μετουσιωθεί σε υλοποίηση στρατηγικών που στοχεύουν στην εννοιολογική εξέλιξη ή στο μετασχηματισμό των νοημάτων τα οποία διαπραγματεύονται οι μαθητές (Κόκκοτας κ.ά., 2006). Κατά τη δημιουργία του σεναρίου λάβαμε επίσης υπόψη την άποψη ότι ο σχεδιασμός μαθησιακών δράσεων μπορεί να είναι πολύ πιο αποτελεσματικός εφόσον η δραστηριότητα έχει κάποια σκοπιμότητα, κάποιο νόημα για τους μαθητές. Το σημαντικό για ένα σχεδιασμό, ο οποίος κατατείνει στη δημιουργία δραστηριοτήτων με σκοπιμότητα, είναι: να έχει ενδιαφέρον για τους μαθητές το παραγόμενο από αυτούς τελικό προϊόν, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλα παιδιά, να είναι σωστά εστιασμένο, αφήνοντας όμως περιθώρια για λήψη αποφάσεων, να βασίζεται σε ερωτήματα που διεγείρουν το ενδιαφέρον και να ζητάει την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας από συγκεκριμένη οπτική θέση κατά τρόπον ώστε να εμπλέκει τους μαθητές σε ανοίκειες γι αυτούς καταστάσεις (Ainley & Pratt, 2002). Για το λόγο αυτό κρίναμε σκόπιμο οι μαθητές των δύο συνεργαζόμενων τάξεων να έχουν κάποιο τελικό στόχο, πέρα από τους ειδικούς κάθε ενότητας, όπως για παράδειγμα τη διοργάνωση μιας ημερίδας σχετικής με το θέμα (ίσως στις 17 Μαΐου που εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών) ή τη συγγραφή ενός βιβλίου, το οποίο θα παραμείνει στη βιβλιοθήκη του σχολείου ή την ανάρτηση της εργασίας τους στη σχολική ιστοσελίδα, ή ό, τι άλλο σκεφτούν και επιλέξουν. Το προτεινόμενο σενάριο αξιοποιεί επίσης τη στρατηγική διδασκαλίας μέσω της επίλυσης προβλημάτων, η οποία μεταθέτει την ευθύνη της μάθησης στους ίδιους τους μαθητές. Κατ αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν πώς να οριοθετούν ένα πρόβλημα, να συνυπολογίζουν τις διαφορετικές παραμέτρους, να συλλέγουν δεδομένα και, μέσα από τη συζήτηση στην [806]

7 ομάδα, να ελέγχουν τις εναλλακτικές προτάσεις και να προσεγγίζουν τη βέλτιστη λύση. Τα περισσότερα από τα προβλήματα που τίθενται από το σενάριο είναι πολυπαραγοντικά και σπάνια αποδέχονται μία και μοναδική σωστή λύση, οπότε οι μαθητές καλούνται να υποστηρίξουν τις θέσεις τους με επιχειρήματα. Μέσα από τη διαδικασία της διαλεκτικής αντιπαράθεσης, οι μαθητές εξοικειώνονται με τους διαφορετικούς τρόπους θέασης ενός θέματος, οικειοποιούνται δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων και εξασκούνται στο να συνδιαλέγονται και να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους (Κόκκοτας κ.ά., 2006). Ο εκπαιδευτικός, τέλος, ο οποίος θα θελήσει να εφαρμόσει το παρόν σχέδιο εργασίας πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η εκπόνηση ενός σχεδίου εργασίας, το οποίο μάλιστα αξιοποιεί την υπολογιστική τεχνολογία, μπορεί να είναι χρονοβόρα, αλλά δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ασχοληθούν με θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους, να εμβαθύνουν στις εμπλεκόμενες σε αυτά έννοιες και αρχές και να αποκτήσουν ευχέρεια στο να εργάζονται, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται σε υπολογιστικά στηριζόμενα περιβάλλοντα (Cavallo, 2000). ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Το σενάριο αποτελείται από δεκαεπτά θεματικές ενότητες: 1) Εισαγωγή στα Μ.Ε.Ε., 2) Επικοινωνία, 3)Ενημέρωση, 4) Τηλεπικοινωνία & Τηλε-ενημέρωση, 5) Αγγελιοφόροι, 6) Γλώσσα του σώματος, 7) Σήματα καπνού, 8) Φρυκτωρίες, 9) Ταχυδρομικά περιστέρια, 10) Ταμ ταμ, 11) Έντυπα, 12) Τηλέγραφος, 13) Τηλέφωνο, 14) Ραδιόφωνο, 15) Τηλεόραση, 16) Διαδίκτυο και 17) Γραμματισμός στα Μέσα. Ο εκπαιδευτικός που θα θελήσει να το εφαρμόσει μπορεί πάντα να τροποποιήσει τόσο ολόκληρες τις θεματικές ενότητες, όσο και τις εμπεριεχόμενες σε αυτές πληροφορίες και δραστηριότητες ή να καταργήσει όσες κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητες ή δημιουργούν πρόβλημα χρόνου, προσαρμόζοντάς το έτσι στις συγκεκριμένες συνθήκες της τάξης και της σχολικής μονάδας. Κατά τη δημιουργία του μαθήματος επιλέχθησαν κάποιες συγκεκριμένες ρυθμίσεις στο Moodle για τις πηγές πληροφοριών και τις δραστηριότητες: Οι αρχικές πηγές πληροφοριών κάθε ενότητας έχουν δημιουργηθεί από την ομάδα συγγραφής του σεναρίου και έχει καταβληθεί προσπάθεια το περιεχόμενό τους να γίνεται εύκολα κατανοητό από τους μαθητές. Οι συνδέσεις με εξωτερικές ιστοσελίδες, όπως και τα συνδεδεμένα αρχεία, εμφανίζονται σε ξεχωριστό παράθυρο, έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η επιστροφή στο μάθημα. Οι καταχωρήσεις στο λεξικό παρουσιάζουν τα στοιχεία του συντάκτη. Επιτρέπονται οι διπλοεγγραφές, οπότε η ίδια λέξη μπορεί να έχει πολλές ερμηνείες. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν εγγραφές στα δευτερεύοντα λεξικά, να τις επεξεργάζονται, να προσθέτουν σχόλια, όπως και να τροποποιούν τις καταχωρήσεις τους οποιαδήποτε στιγμή ή [807]

8 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» να διαγράφουν εγγραφές που έχουν καταχωρήσει οι ίδιοι. Ο δάσκαλος μπορεί να τις επεξεργαστεί, να τις διαγράψει ή να τις μεταφέρει στο βασικό λεξικό. Δεν γίνεται βαθμολόγηση των εγγραφών, η αξιολόγηση είναι μόνο ποιοτική και έχει τη μορφή σχολίων στις καταχωρούμενες εγγραφές. Στις συμπεριλαμβανόμενες στο μάθημα δραστηριότητες, με εξαίρεση τα λεξικά, τα κουίζ και τα σταυρόλεξα, οι μαθητές προσκαλούνται να συμμετάσχουν κατά ομάδες. Οι ομάδες έχει οριστεί να είναι πάντα ορατές, έτσι ώστε να ενημερώνονται όλοι οι μαθητές και να συζητούν τις απόψεις των υπολοίπων. Οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν σε μία ομάδα συζήτησης (forum) γύρω από τα προτεινόμενα θέματα ή μπορούν να προτείνουν κάποιο άλλο συναφές θέμα, το οποίο τους ενδιαφέρει περισσότερο. Η συνδρομή όλων των ομάδων είναι υποχρεωτική και έχει επιλεγεί το πρότυπο ομάδας συζητήσεων για γενική χρήση, οπότε οποιοσδήποτε μπορεί να αρχίσει ένα νέο θέμα οποιαδήποτε στιγμή. Οι παλαιότερες εκδόσεις των «wikis»δεν σβήνονται και μπορούν να αναζητηθούν. Μέσα στα δωμάτια σύγχρονης συζήτησης (chat) μπορούν όλοι να συζητήσουν μεταξύ τους και να δουν τις προηγούμενες συνεδρίες. Οι συζητήσεις γίνονται την ίδια ώρα κάθε βδομάδα. Κατά τη δημιουργία των Κουίζ έχει δοθεί μεγάλο βάρος στην ανατροφοδότηση που δέχονται οι μαθητές όταν επιχειρούν να απαντήσουν τις ερωτήσεις. Τα σταυρόλεξα δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια του Hot potatoes (n.d.). ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Η εισαγωγική αυτή ενότητα παραπέμπει τους μαθητές σε μία ιστοσελίδα σχετική με την ιστορία και την εξέλιξη των μέσων και προσκαλεί τους μαθητές να συμμετάσχουν σε μία συζήτηση γύρω από τα απαραίτητα συστατικά στοιχεία της επικοινωνίας και της ενημέρωσης, δηλαδή γύρω από την ύπαρξη ενός μηνύματος, ενός πομπού και ενός δέκτη. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο δάσκαλος, εισάγοντας το θέμα, μπορεί να ξεκινήσει μία συζήτηση γύρω από το συστατικά στοιχεία της επικοινωνίας, διερευνώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών. Στη συνέχεια οι μαθητές θα ανατρέξουν στους ορισμούς που διατίθενται στην ενότητα, θα τους συγκρίνουν με τις δικές τους απόψεις και θα τους σχολιάσουν. Εφόσον το επιλέξουν οι δάσκαλοι των συνεργαζόμενων τάξεων, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μία συζήτηση (chat) σχετικά με το πώς θα ήταν η ζωή αν δεν υπήρχαν τα σύγχρονα Μέσα Επικοινωνίας ή σχετικά με τις περιπτώσεις που οι σύγχρονοι τρόποι επικοινωνίας δυσκολεύουν τη ζωή. [808]

9 Οι μαθητές μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε ομάδα συζήτησης σχετικά με το πώς μπορούν να επικοινωνήσουν με ένα φίλο που είναι κοντά τους και τον βλέπουν ή με κάποιον που βρίσκεται μακριά. Μία άλλη δραστηριότητα τους καλεί να συμμετάσχουν κατά ομάδες σε ένα Διάλογο γύρω από την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων των σπηλαίων και τα μηνύματα που μπορεί να μετέφεραν οι βραχογραφίες στους ανθρώπους εκείνης της εποχής. Μέσα στην τάξη τα παιδιά μπορούν να χωριστούν σε ομάδες και να επικοινωνήσουν: χωρίς να μιλάνε, μόνο με ζωγραφιές, με μηνύματα κρυμμένα κάπου μέσα στην τάξη ή με όποιον άλλο τρόπο σκεφτούν. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Σχήμα 1: Δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στη σελίδα της ενημέρωσης Η ενότητα αυτή παρέχει πληροφορίες για την ενημέρωση γενικά, για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και για τις πινακίδες που οπτικοποιούν μηνύματα (σήματα). Προτείνεται επίσης ένας Διάλογος σχετικά με το πώς ενημερώνονταν οι άνθρωποι σε παλιότερες εποχές για μακρινά σε αυτούς γεγονότα, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε μία ομάδα συζήτησης γύρω από τα σύγχρονα Μέσα Ενημέρωσης ή σε ένα σχετικό chat και, τέλος, συγγραφής ενός wiki σχετικά με το πώς μπορούν να ενημερωθούν έγκυρα για κάποιο γεγονός. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Οι μαθητές, αφού ανατρέξουν στις προτεινόμενες πηγές πληροφοριών και διευκρινίσουν τις άγνωστες έννοιες με τη βοήθεια του λεξικού, μπορούν να πάρουν μέρος σε μία συζήτηση (chat) αναφορικά με τις σύγχρονες συσκευές τηλεπικοινωνίας και τηλε-ενημέρωσης ή με τους τρόπους ανταλλαγής μηνυμάτων σε παλιότερες εποχές ή να θέσουν κάποιο άλλο σχετικό θέμα που τους ενδιαφέρει. Στην τάξη μπορούν να δημιουργήσουν και να παίξουν ένα «τηλεπαιχνίδι ερωτήσεων». ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ [809]

10 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Οι μαθητές μπορούν να ανατρέξουν στις εμπεριεχόμενες πηγές και το λεξικό και να ενημερωθούν για τη γλώσσα του σώματος και τη νοηματική γλώσσα. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να διατυπώσουν την άποψή τους σε ένα δωμάτιο συζήτησης σχετικά με την εντύπωση η οποία επικρατεί σε πολλούς ανθρώπους, ότι τα άτομα που δυσκολεύονται να ακούσουν, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με άλλους ανθρώπους. Μπορούν ακόμη να συμμετάσχουν σε ένα Διάλογο ο οποίος τους προτρέπει να παρατηρήσουν τις εκφράσεις κάποιων προσώπων και να περιγράψουν πώς νιώθουν τα πρόσωπα αυτά και στη συνέχεια να αναζητήσουν και άλλα συναισθήματα που μπορούν να εκφράσουν με το πρόσωπο ή το σώμα τους. Ένας άλλος Διάλογος σχετίζεται με τις διάφορες χειρονομίες και το νόημά τους. Στην τάξη μπορούν να δοκιμάσουν να επικοινωνήσουν χρησιμοποιώντας εκφράσεις του προσώπου, χειρονομίες και στάσεις του σώματος ή να δραματοποιήσουν μια ιστορία. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ Οι μαθητές, έχοντας ανατρέξει στις σχετικές με τους αγγελιοφόρους και τους ταχυδρόμους πηγές, καλούνται να έρθουν στη θέση του αγγελιοφόρου Φειδιππίδη, να κατανοήσουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσπάθειά του να μεταφέρει στους Αθηναίους το μήνυμα της νίκης στη μάχη του Μαραθώνα και να συγγράψουν ένα wiki με τη βοήθεια της ενσυναίσθησης. Στην ενότητα συμπεριλαμβάνεται και ένα σταυρόλεξο. ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει πηγές πληροφοριών σχετικές με τις φρυκτωρίες, τις πυρσίες και τη λειτουργία των αρχαιοελληνικών δικτύων πληροφοριών. Οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν σε μία ομάδα συζήτησης σχολιάζοντας το γεγονός ότι οι θέσεις και οι προσανατολισμοί των δικτύων των φρυκτωριών στην αρχαιότητα, τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο, συμπίπτουν με τις θέσεις που βρίσκονται οι σημερινοί τηλεπικοινωνιακοί αναμεταδότες ή το γεγονός ότι η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία θεωρούσε πρωταρχικό μέλημά της την εγκαθίδρυση πυκνών φρυκτωριών, αλλά κατέρρευσε όταν αυτές καταστράφηκαν. Μπορούν επίσης να συμπληρώσουν ένα σχετικό κουίζ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ Οι μαθητές, έχοντας ανατρέξει στις εμπεριεχόμενες στην ενότητα πηγές πληροφοριών, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη συγγραφή ενός wiki σχετικά με το τι συμβόλιζε το κλαδί ελιάς που παρέδωσε το περιστέρι στο Νώε, να συμπληρώσουν ένα σχετικό κουίζ και να λύσουν ένα σταυρόλεξο. ΤΑΜ ΤΑΜ Τα παιδιά, αφού αναζητήσουν πληροφορίες στις προτεινόμενες πηγές, μπορούν να απαντήσουν ένα κουίζ και να συμμετάσχουν σε μία ομάδα [810]

11 συζήτησης γύρω από το πώς μπορούν να επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές τους με ήχους (ο δάσκαλος της μουσικής μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος αρωγός στο εγχείρημα). Στην τάξη μπορούν να παίξουν το παιχνίδι των ταμ ταμ: να χωριστούν σε ομάδες, να επιλέξουν το μέσο που θα παράγει ήχους, να δημιουργήσουν το δικό τους κώδικα και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ Στην ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνονται σχετικές με τα σήματα καπνού πηγές πληροφοριών, ένα κουίζ και ένα σταυρόλεξο. Οι μαθητές ενθαρρύνονται επίσης να συμμετάσχουν στη συγγραφή ενός wiki εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους οι κάτοικοι της Αφρικής χρησιμοποιούσαν ταμ - ταμ για να επικοινωνούν και όχι τα σήματα καπνού ή τις φρυκτωρίες. ΕΝΤΥΠΑ Μιας και το θέμα των εντύπων θεωρείται από τα πιο σημαντικά, η ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνει περισσότερες πηγές πληροφοριών, περισσότερες δραστηριότητες και λήμματα στο λεξικό, όπως και ένα κουίζ και δύο σταυρόλεξα. Οι μαθητές προτρέπονται να συμμετάσχουν κατά ομάδες στο forum σχετικά με το θέμα της χρησιμότητας του γραπτού λόγου στην επικοινωνία. Μπορούν ακόμη να συζητήσουν σε ένα chat για την ύλη των εφημερίδων και των περιοδικών. Ενθαρρύνονται επίσης να οργανώσουν μία επίσκεψη σε κάποια εφημερίδα ή εκδοτικό οίκο, να πάρουν συνεντεύξεις από τους εργαζόμενους και να συγγράψουν ένα wiki σχετικά με τα επαγγέλματα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση ενός εντύπου. Επιπλέον, όσοι μαθητές έχουν εύκολη πρόσβαση, μπορούν να επισκεφτούν το Μουσείο της Παλιάς Βουλής, όπου εκτίθεται η πρώτη τυπογραφική μηχανή και έπειτα να γράψουν ένα άρθρο με τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψη, το οποίο θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα ή την ιστοσελίδα του σχολείου ή θα αποσταλεί με σε άλλα σχολεία για να ενημερωθούν οι μαθητές για ποιους λόγους θα ήταν σκόπιμο να πραγματοποιήσουν και αυτοί την επίσκεψη. ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ Η ενότητα αυτή έχει κυρίως ενημερωτικό χαρακτήρα. Περιλαμβάνει πηγές πληροφόρησης για τον τηλέγραφο, για τον κώδικα Μορς, για τη χρήση του ασυρμάτου, για τον τηλέγραφο του Πολύβιου και του Αινείου, για τον ακουστικό τηλέγραφο, για την ιστορία του τηλεγράφου, για τον τηλέγραφο Cooke Wheatstone, για τον τηλέγραφο Morse και, τέλος, ένα σχετικό Γλωσσάρι. ΤΗΛΕΦΩΝΟ [811]

12 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Εδώ οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν να αναζητήσουν γενικές πληροφορίες για το τηλέφωνο, τα είδη τους, τον Graham Bell και για τα τηλεφωνικά κέντρα. Προτρέπονται να συμμετάσχουν στη συγγραφή ενός wiki το οποίο θα σχολιάζει τις επιβλαβείς για την υγεία συνέπειες της αλόγιστης χρήσης κινητών τηλεφώνων ή ενός wiki σχετικού με την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών με τη βοήθεια του τηλεφώνου ή μπορούν να συμμετάσχουν σε ομάδα συζήτησης για τα πλεονεκτήματα της χρήσης του τηλεφώνου. Μπορούν επίσης να συμπληρώσουν ένα σταυρόλεξο. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Στην ενότητα αυτή εμπεριέχονται σχετικές με το ραδιόφωνο πηγές πληροφοριών, ένα λεξικό και ένα σταυρόλεξο. Δίνεται ακόμη η δυνατότητα συμμετοχής σε ομάδες συζήτησης σχετικές με το αν και κατά πόσο ακούνε ράδιο οι μαθητές, ποιες εκπομπές προτιμούν και για ποιους λόγους. Μπορούν επίσης να κρίνουν τις παρεμβάσεις ακροατών στις ραδιοφωνικές εκπομπές ή να αξιολογήσουν το ρόλο του ραδιοφώνου στη ζωή των ανθρώπων. Επιπλέον περιλαμβάνεται μια συζήτηση γύρω από τα ραδιοφωνικά σήματα. Προτείνεται επίσης να προγραμματιστεί μια επίσκεψη σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό κατά την οποία θα πάρουν συνέντευξη από τους εργαζόμενους. Πριν όμως από την επίσκεψη πρέπει να καταγράψουν το τι νομίζουν ότι κάνει ο καθένας απ αυτούς τους επαγγελματίες. Όταν επιστρέψουν θα συγκρίνουν όσα έγραψαν με αυτά που δήλωσαν οι εργαζόμενοι για τη δουλειά τους και θα συγγράψουν ένα σχετικό με την επίσκεψή τους wiki. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Πέρα από τις πηγές πληροφόρησης και το λεξικό, που έχουν στη διάθεσή τους οι μαθητές, μπορούν να συμμετάσχουν στη συγγραφή ενός wiki σχολιάζοντας ένα κείμενο σχετικό με την ποιότητα των τηλεοπτικών εκπομπών. Επιπλέον, μπορούν να συζητήσουν στο forum για τις επιβλαβείς για την υγεία συνέπειες της εντατικής παρακολούθησης τηλεόρασης ή για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συμμετοχής σε διάλογο σχετικά με τα χαρακτηριστικά ενός καλού δημοσιογράφου ή ρεπόρτερ. Μπορούν ακόμη να συγγράψουν ένα wiki παρόμοιο με αυτό της επίσκεψης σε ραδιοφωνικό σταθμό. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Όπως σε κάθε ενότητα έτσι και εδώ προσφέρονται οι απαραίτητες πηγές πληροφοριών για την ασφαλή πλοήγηση στο Internet, για τα «πρέπει» και για τα «δεν πρέπει» του διαδικτύου, για το πώς λειτουργεί το διαδίκτυο, για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο καθώς και ένα βίντεο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ένα σταυρόλεξο και ένα λεξικό. Στην ενότητα αυτή οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν σε ομάδες συζήτησης για τα πλεονεκτήματα χρήσης του [812]

13 διαδικτύου ή να συγγράψουν ένα wiki σχετικά με τις συμβουλές που μπορούν να δώσουν σε κάποιον που του αρέσει να κάνει φίλους στο διαδίκτυο. ΚΡΙΝΩ, ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ Η καταληκτική αυτή ενότητα σχετίζεται αποκλειστικά με το γραμματισμό στα Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Δεν περιέχει πηγές πληροφοριών, παρά μόνο δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι στα Μέσα. Η πρώτη δραστηριότητα ενθαρρύνει τους μαθητές να επιλέξουν ένα σημαντικό γεγονός και να ενημερωθούν γι αυτό από διάφορες πηγές (εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο). Στη συνέχεια πρέπει να συγγράψουν ένα wiki στο οποίο να συγκρίνουν τον τρόπο που παρουσιάζουν τα διάφορα Μέσα το γεγονός και να επιλέξουν αυτό ή αυτά που έχουν κατά τη γνώμη τους τη μεγαλύτερη αξιοπιστία. Η δεύτερη δραστηριότητα τους ζητά να ανεβάσουν μια ατομική εργασία για τα βιβλία που προτιμούν να διαβάζουν και τους λόγους που τα προτιμούν, ενώ η τρίτη περιλαμβάνει πάλι τη συγγραφή μιας ατομικής εργασίας για τις αναγνωστικές τους προτιμήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά, με ειδική αναφορά στα άρθρα που επιλέγουν να διαβάζουν. Μια άλλη εργασία τους προτρέπει να καταγράψουν τις αγαπημένες τους τηλεοπτικές εκπομπές και τους λόγους για τους οποίους τις προτιμούν. Η τελευταία δραστηριότητα περιλαμβάνει συμμετοχή σε ομάδα συζήτησης στην οποία θα πρέπει να καταθέσουν την αιτιολογημένη άποψή τους σχετικά με τα θετικά και αρνητικά σημεία του διαδικτύου. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η αξιολόγηση για να είναι λειτουργική πρέπει να είναι και διαγνωστική και διαμορφωτική αλλά και τελική (Bloom, Hastings, Madaus, 1971). Οφείλει επίσης να είναι ποιοτική και να μην περιορίζεται στον έλεγχο της επίδοσης, ούτε να εναπόκειται αποκλειστικά στην ευθύνη του δασκάλου, αλλά να προκύπτει από τη συνεργασία δασκάλου και μαθητών ή συμμαθητών μεταξύ τους. Επιπλέον, καλόν είναι να στηρίζεται σε καθήκοντα που έχουν νόημα για τους μαθητές και όχι στη θεώρηση «σωστού λάθους» και να συμπεριλαμβάνει πολλαπλούς τομείς της μαθητικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τις προσωπικές τους ικανότητες. Συνεπώς, ο πλουραλισμός στην αξιολόγηση είναι εξίσου απαραίτητος με τον πλουραλισμό στις δραστηριότητες (Hoyles, 1995). Αναφορικά με τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών κατά την εφαρμογή της παρούσας διδακτικής πρότασης οφείλουμε να αναφέρουμε ότι το moodle διαθέτει εργαλεία αξιολόγησης, τα οποία όμως παρέχουν κυρίως δυνατότητες τελικής και ποσοτικής αξιολόγησης των συμμετοχών στις δραστηριότητες. Αντιθέτως, η αξιολόγηση των μαθητών μας προτείνεται να είναι ποιοτική [813]

14 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» διαμορφωτική, εστιασμένη στο έργο καθενός μαθητή ξεχωριστά, να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και να αξιολογεί και τη συμμετοχή του στις ομαδικές δραστηριότητες. Το moodle μπορεί θαυμάσια να υποστηρίξει τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού φακέλου υλικού (portfolio) για κάθε μαθητή, ο οποίος θα περιλαμβάνει μια προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή των έργων του παρέχοντάς μας σαφή στοιχεία για τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις στρατηγικές και τα επιτεύγματά του σε πολλούς τομείς και για μεγάλη χρονική διάρκεια (Δημητρόπουλος, 2007). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ainley, J. & Pratt, D. (2002), Purpose and Utility in Pedagogic Task Design, In A. Cockburn & E. Nardi (Eds.), Proceedings of the 26th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, v.2, 17-24, UK 2. Bazalgette, C. (2007), The 3 Cs (Critical, Creative, Cultural) in Media Literacy. Ημερίδα ΙΟΜ, Το Αλφάβητο των μέσων και η Διδασκαλία του. Αθήνα 3. Bloom, B. H. (1971), Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning. New York: McGraw 4. Cavallo, D. (2000), Emergent Design and learning environments: Building on indigenous knowledge. IBM Systems Journal, 39( 3-4), Donaldson, M. (2001), Η σκέψη των παιδιών. Αθήνα: Gutenberg 6. elit. (n.d.), στο e-learning in Transport: (ανάκτηση 15/2/2009) 7. European Commission (n.d.), Media Literacy, στο Audiovisual and Media Policies : (ανάκτηση 1/3/2010) 8. Garrison, R. & Vaughan, N. (2008), Blended learning in higher education: Framework, Principles and Guidelines. San Francisco: Jossey Bass 9. Hot potatoes. (n.d.), στο (ανάκτηση 28/2/2010) 10. Hoyles, S. (1995), Exploratory Software, Exploratory Cultures? In Computers and Exploratory Learning, 146, , Germany: NATO ASI Series, Springer - Verlag Berlin Heidelberg. 11. Messaris, P. (1998), Visual Aspects of Media Literacy. Journal of Communication, 48 (1), pp Moodle. (n.d.), στο (ανάκτηση 16/2/2009) 13. Scardamalia, M. Bereiter, C. (2006), Knowledge Building:Theory, Pedagogy, and Technology. Στο K. Sawyer (Ed.), Cambridge Handbook of the Learning Sciences, , New York: Cambridge University Press [814]

15 14. Ανδριοπούλου, Ε. (2007), Το Μάθημα της Αγωγής στα ΜΜΕ στο σχολείο. Ημερίδα ΙΟΜ, Το Αλφάβητο των Μέσων και η Διδασκαλία του. Αθήνα 15. Δημητριάδης, Σ. Λιώτσος, Κ. (2005), Η υβριδική οργάνωση της εκπαίδευσης ως διαδιδκασία προσαρμογής στις ανάγκες της δια βίου μάθησης. Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο "Νέες Τεχνολογίες στη δια βίου μάθηση". Λάρισα 16. Δημητρόπουλος, Ε. (2007), Εκπαιδευτική αξιολόγηση, η αξιολόγηση του μαθητή. Θεωρία, πράξη, προβλήματα.. Αθήνα: Γρηγόρης. Αθήνα: Γρηγόρης 17. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2007), Ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με τον γραμματισμό στα Μέσα Επικοινωνίας σε ψηφιακό περιβάλλον. Ανάκτηση από 18. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2008), Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το γραμματισμό στα Μέσα Επικοινωνίας στον ψηφιακό κόσμο (2008/2129(INI)). Ολομέλεια. Στρασβούργο 19. Κόκκοτας, Π., Αλεξόπουλος, Δ., Μαλαμίτσα, Α., Μαντάς, Γ., Παλαμαρά, Μ., Παναγιωτάκη, Π., Πήλιουρας, Π. (2006), Μελέτη Περιβάλλοντος Δ Δημοτικού, Βιβλίο Δασκάλου. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 20. Μουντρίδου, Μ. (2008), Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης - Συστήματα Διαχείρισης Μαθησιακού Περιεχομένου LMS -LCMS. Σημειώσεις του μαθήματος "Εξ αποστάσεως εκπαίδευση". Αθήνα 21. Μπουντούρης, Γ., Μαραγκός, Ν., Ιωσηφίδου, Μ., Τζιμόπουλος, Ν. (2005), Εμπειρίες από την εφαρμογή της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης moodle, Πρακτικά 3ου Συνεδρίου στη Σύρο - Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, Σύρος 22. Ντάβου, Μ. (2007), Αλφαβητισμός, εκπαίδευση και αγωγή στα Μέσα Επικοινωνίας: Ορισμοί και διευκρινίσεις. Ημερίδα ΙΟΜ, Το Αλφάβητο των Μέσων και η Διδασκαλία του. Αθήνα 23. Παπανικολάου, Κ. & Γρηγοριάδου, Μ. (2007), Σενάριο για τη Δια Βίου Μάθηση σε ένα διαδικτυακό e-περιβάλλον. 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αθήνα 24. Πιαζέ, Ζ. (1979), Προβλήματα Γενετικής Ψυχολογίας. Αθήνα: Υποδομή 25. Φράγκου, Ο., Αράπογλου, Α., Παπανικολάου, Κ. (2007), Πτυχές παιδαγωγικής αξιοποίησης εκπαιδευτικών σεναρίων σε διαδικτυακά μαθήματα. 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αθήνα [815]

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων» 1 ο µέρος:

Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων»  1 ο µέρος: Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων» http://blogs.sch.gr 1 ο µέρος: Χρήση Ιστολογίου ως εκπαιδευτικό εργαλείο Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης Ομάδα Εργασίας Έλενα Ελληνιάδου Ζωή Κλεφτάκη Νικόλαος Μπαλκίζας Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις

Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) Προεπισκόπηση Παρουσίασης Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 2: Mοντέλα διδασκαλίας και μάθησης Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορούν (αλλά και γιατί πρέπει) να συνδυάζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία;

Πως μπορούν (αλλά και γιατί πρέπει) να συνδυάζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία; Πως μπορούν (αλλά και γιατί πρέπει) να συνδυάζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία; Οι Ερευνητικές Εργασίες χαρακτηρίζονται ως εκπαιδευτικές καινοτομίες, βασίζονται σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές αρχές, οι

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η διαμάχη για τις Εικόνες κατέληξε σε μάχη για τη γνώση. Αναστάσιος Παπάς Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Mth, Επιμορφωτής Β Επιπέδου ΤΠΕ

Πώς η διαμάχη για τις Εικόνες κατέληξε σε μάχη για τη γνώση. Αναστάσιος Παπάς Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Mth, Επιμορφωτής Β Επιπέδου ΤΠΕ Πώς η διαμάχη για τις Εικόνες κατέληξε σε μάχη για τη γνώση Αναστάσιος Παπάς Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Mth, Επιμορφωτής Β Επιπέδου ΤΠΕ Εισαγωγικά «Η ιστορία είναι η συστηματική μελέτη των ανθρώπων στο παρελθόν»

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Κάργα Σουλτάνα MSc Πληροφορικός skarga@uom.gr Κατσάνα Αικατερίνη MSc Πληροφορικός akatsana@uom.gr «18 ο Συνάντηση Εκπαιδευτικών για θέματα Τ.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΟ Α ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑ 4 Όνομα _Ανδρέας Επώνυμο _Αθανασόπουλος Αριθμός Μητρώου Φοιτητή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οδός / Αριθμός _Τήνου 31 Περιοχή Κυψέλη Πόλη Αθήνα Ταχ. Κώδικας 11257

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών ΟιΤΠΕχαρακτηρίζουνόλαταμέσαπουείναιφορείς άυλων μηνυμάτων (χαρακτήρες, εικόνες, ήχοι). Η αξιοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Citation (ΑΡΑ format): Μουζάκης, Χ. (2017, 2 Μαρτίου). Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo [Webinar], Στο: Webinars ΠΕ19-20 Ιστο-διαλέξεις για καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΑΞΗ: ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» Χριστίνα Μεγαλομύστακα

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» Χριστίνα Μεγαλομύστακα «Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» 1 Η Κοινωνία της Πληροφορίας νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευημερία και ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016

Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016 Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ «Είναι μια συνεχής διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του βαθμού επίτευξης των διδακτικών στόχων (δεικτών),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδαγωγική προσέγγιση της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού μέσω τηλεκπαίδευσης (e-learning)»

«Παιδαγωγική προσέγγιση της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού μέσω τηλεκπαίδευσης (e-learning)» «Παιδαγωγική προσέγγιση της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού μέσω τηλεκπαίδευσης (e-learning)» Εισαγωγικά Στη σημερινή πρώτη μας συνάντηση θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε με απλό και ευσύνοπτο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Χαρίκλεια-Παναγιώτα Βαϊοπούλου. Υπότροφος του Ιδρύματος Αλ. Ωνάση. Στεφανία Γιώτα Μαρία Λαμπαδάρη Κωνσταντίνα Τσομπάνη 1

Χαρίκλεια-Παναγιώτα Βαϊοπούλου. Υπότροφος του Ιδρύματος Αλ. Ωνάση. Στεφανία Γιώτα Μαρία Λαμπαδάρη Κωνσταντίνα Τσομπάνη 1 Χαρίκλεια-Παναγιώτα Βαϊοπούλου Υπότροφος του Ιδρύματος Αλ. Ωνάση Στεφανία Γιώτα Μαρία Λαμπαδάρη Κωνσταντίνα Τσομπάνη 1 Διάρκεια: 15 διδακτικές ώρες (5 τρίωρα) Μέθοδος: Εποικοδομητικό πρόγραμμα με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Καθηγήτρια Πληροφορικής MSc Μηχανικός Πληροφορικών Συστημάτων TI EINAI TO ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ -BLOG Πρόκειται για ένα διαδικτυακό ημερολόγιο - σημειωματάριο,

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Απρίλιος 2005 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ Γενική κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Μέρος 3 ο

Ερευνητική Εργασία Μέρος 3 ο Ερευνητική Εργασία Μέρος 3 ο Ασημίνα Κοντογεωργίου Λάρισα, Νοέμβριος 2011 Πέμπτη Φάση: Επιλογή Τρόπων Αναπαράστασης των Νέων Γνώσεων Ρόλος εκπαιδευτικού: Στηρίζει μαθητές στην αναζήτηση περισσοτέρων και

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Συζήτηση μέσω του διαδικτύου

EDUS265 Συζήτηση μέσω του διαδικτύου EDUS265 Συζήτηση μέσω του διαδικτύου Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org - www.unic.ac.cy 1 Ανασκόπηση Βασικές Έννοιες και Ορισμοί Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Σύγχρονα παιδαγωγικά μοντέλα και ο ρόλος της

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

11ο ΓΕΛ. Πατρών Σχολικό έτος: PROJECT Τμήμα: Β4 ΘΕΜΑ: Η ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Moodle

11ο ΓΕΛ. Πατρών Σχολικό έτος: PROJECT Τμήμα: Β4 ΘΕΜΑ: Η ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Moodle 11ο ΓΕΛ. Πατρών Σχολικό έτος: 2015-2016 PROJECT Τμήμα: Β4 ΘΕΜΑ: Η ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Moodle 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον το θέμα. Για να μάθουμε νέους τρόπους μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Από το δάσκαλο: Πάνο Σαραντάκο Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται. Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της Δ Δημοτικού.

Από το δάσκαλο: Πάνο Σαραντάκο Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται. Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της Δ Δημοτικού. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας το Μέγα Αλέξανδρο. Από το δάσκαλο: Πάνο Σαραντάκο 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοπολιτισμικές. Θεωρίες Μάθησης. & Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Κοινωνικοπολιτισμικές. Θεωρίες Μάθησης. & Εκπαιδευτικό Λογισμικό Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης & Εκπαιδευτικό Λογισμικό Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις Η σκέψη αναπτύσσεται (προϊόν οικοδόμησης και αναδόμησης γνώσεων) στα πλαίσια συνεργατικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα ΑΚ. ΕΤΟΣ: -3 Αξιολόγηση της εργασίας MyProject Όνομα Χαρακλιά

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης.

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης. Περιγραφή της ερευνητικής εργασίας Βασικοί σκοποί της έρευνας: Η οικοδόμηση γνώσεων όσον αφορά στη λειτουργία των φωτογραφικών τεχνικών (αναλογικών ψηφιακών) διερευνώντας το θέμα κάτω από το πρίσμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος Δάσκαλος ΔΣ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

1 η Δραστηριότητα Wiki

1 η Δραστηριότητα Wiki 1 η Δραστηριότητα Wiki Βασικό Στόχος Στόχος της δραστηριότητας είναι η δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων που να διαπραγματεύονται τα παρακάτω θέματα 1 : 1. Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Τι είναι, Τρόποι Πληρωμής,

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 8: Επίλυση προβλήματος

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 8: Επίλυση προβλήματος Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 8: Επίλυση προβλήματος Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενότητα 09: Σχεδιασμός και Οργάνωση ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΙΙ Πολυξένη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 10: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: αξιολόγηση Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο Η χώρες της ευρωπαϊκής Ένωσης 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτωση που

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο Η χώρες της ευρωπαϊκής Ένωσης 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτωση που ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι χώρες της ΕΕ» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα