Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΠΑΤΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΠΑΤΡΩΝ"

Transcript

1 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ A.M 4070 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΤΡΑ

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: : Κινητα Συστη-Ματα/Δικτυα ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ,ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τροπος Λειτουργιας Κινητων Συστηματων... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συστήματα 1 ΗΣ Γενιάς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Συστηματα 2 ΗΣ Γενιας Καθολικό σύστημα για κινητή επικοινωνία (GSM) Extended TDMA (E-TDMA) TM ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ψηφιακο Κυψε-Λοειδες Συστημα Πακετων (Γε-Νια 2.5) Ενισχυμένοι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων για καθολική επέκταση (EDGE) Εξέλιξη Μόνο δεδομένων (Evolution Data Only 1xEVDO) ξέλιξη δεδομένων και φωνής (Evolution Data and Voice 1xEVDV) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Ευρυζωνικο Ψηφιακο Κυψελοειδες Συστημα Πακετων (Γενια 3) Σύστημα WCDMA CDMA Time Division CDMA

3 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 : : Κ Ι Ν Η Τ Α Σ Υ Σ Τ Η - Μ Α Τ Α /ΔΙ Κ Τ Υ Α 1.1 ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τα κινητά συστήματα αποτελούνται από σταθμούς βάσης (BS), συστήματα α- νταλλαγής και επιμέρους συναρτήσεις επεξεργασίας δεδομένων. Τα κινητά δίκτυα συνδέουν ασύρματες συσκευές μέσο γειτονικών πύργων εκπομπής ραδιοκυμάτων, οι οποίοι δρομολογούν τις κλήσεις μέσα από διακοπτικά συστήματα σε άλλα ασύρματα δίκτυα ή ασύρματα τηλέφωνα. Η δημιουργία και η διαχείριση ενός ασύρματου δικτύου περιλαμβάνει επιλογή και εγκατάσταση εξοπλισμού, διασύνδεση στα δημόσια διακοπτικά τηλεφωνικά δίκτυα (PTSN) και άλλα δίκτυα όπως είναι το ίντερνετ. Ένα κινητό σύστημα χρησιμοποίει είτε ένα κινητό διακοπτικό κέντρο (MSC) για μετάδοση φωνής και δεομένων μεσαίας ταχύτητας ή ένα κόμβο εξυπηρέτησης πακέτων δεδομένων (PDSN) που παρέχει υπηρεσίες επεξεργασίας πακέτων δεδομένων. Το MSC συντονίζει τη συνολική δρομολόγηση των κλήσεων κατά μήκους όλου του ασύρματου δικτύου. Το PDSN διασφαλίζει ότι τα πακέτα που προέρχονται από τις κινητές συσκευές θα φτάσουν στον προορισμό τους. Η επόμενη εικόνα δείχνει ένα απλοποιημένα λειτουργικό διάγραμμα ενός κινητού δικτύου. Από το διάγραμμα αυτό μπορούμε να συμπεραίνουμε ότι ένα κινητό σύστημα αποτελείτε από 3 βασικά μέρη: Τον εξοπλισμό του χρήστη (UE). Το ασύρματο δίκτυο εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων (RAN) Ένα βασικό δίκτυο διασύνδεσης (CN) 3

4 Ο εξοπλισμός του χρήστη χωρίζεται σε 2 μέρη. Τον ασύρματο εξοπλισμό (ME) και τη κάρτα SIM. Το ασύρματο δίκτυο εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων αποτελείτε από σταθμούς βάσης και από ελεγκτές σταθμών βάσεων. Το βασικό δίκτυο διασύνδεσης υποδιαιρείται στο τμήμα διακοπτικού κυκλώματος για μετάδοση φωνής και στο τμήμα μετάδοσης πακέτων. Το τελευταίο τμήμα περιλαμβάνει την υπηρεσία εξυπηρέτησης γενικών ραδιοπακέτων (GPRS), ένα κόμβο υποστήριξης (SGSN) και μία πύλη εξόδου (GMSC) για την υπηρεσία GPRS. Το SGSN συνδέεται στο σύστημα RAN και η πύλη εξόδου GMSC συνδέεται σε δίκτυα δεδομένων όπως είναι το Internet. 4

5 1.2 ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ Οι σταθμοί βάσης μπορεί να είναι αυτόνομα συστήματα μετάδοσης ή τμήμα ενός κυψελοειδούς συστήματος και αποτελείται από ένα σύστημα με κεραία (συνήθως έναν πύργο εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων ), ένα κτίριο και ασύρματο εξοπλισμό. Οι πομποδέκτες των σταθμών βάσεων περιλαμβάνουν τα ίδια μέρη με τις α- σύρματες συσκευές, αλλά έχουν επιπρόσθετες λειτουργίες. Το τμήμα εκπομπής συχνοτήτων του πομποδέκτη υποδιαιρείτε σε τμήμα πομπού και σε τμήμα δέκτη. Το τμήμα πομπού μετατρέπει ένα σήμα φωνής η ένα σήμα δεδομένων σε ραδιοσυχνότητα για μετάδοση σε ασύρματες συσκευές, ενώ το τμήμα δέκτη μετατρέπει τις ραδιοσυχνότητες που λαμβάνει από την ασύρματη συσκευή σε σήματα φωνής ή δεδομένων τα οποία δρομολογούνται σε συνέχεια στο δίκτυο ανταλλαγής πακέτων. Το τμήμα του ελεγκτή διαχειρίζεται την εισαγωγή και την εξαγωγή των σημάτων πληροφορίας. Σε αντίθεση με τις ασύρματες συσκευές, όπως οι φορητοί υπολογιστές και τα ασύρματα τηλέφωνα ο πομποδέκτης και ο ελεγκτής μπορούν να ομαδοποιηθούν μέσα στον εξο-πλισμό. Για παράδειγμα, μια απλή συσκευή μπορεί να περιλαμβάνει όλους τους ρα-διοενισχυτές και τις κάρτες μετάδοσης φωνής. Σε αντίθεση με τα αναλογικά συστήμα-τα ή τα παλιά ψηφιακά κινητά συστήματα, τα οποία είχαν έναν δέκτη σε κάθε σταθμό βάσης για ένα κανάλι ελέγχου, το κινητό σύστημα συνδυάζει κανάλια ελέγχου και κα-νάλια φωνής σε ένα μοναδικό φυσικό ραδιοκανάλι. Το κινητό διακοπτικό κέντρο (Mobile switching center MSC) επεξεργάζεται αιτήσεις εξυπηρέτησης από κινητές και σταθερές συσκευές και δρομολογεί τις κλήσεις μεταξύ των σταθμών βάσεις του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου (PSTN). 1.3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ,ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Πιστοποίηση (Authentication) είναι η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ μιας συσκευής επικοινωνίας (συνήθως ενός κινητού τηλεφώνου) ενός δικτύου επικοινωνίας που επιτρέπει την επιβεβαίωση της πραγματικής αθωότητας του χρήστη ή της συσκευής. 5

6 Η εξουσιοδότηση (Authorization) είναι η διαδικασία απονομής δικαιωμάτων πρόσβασης σε χρήστες ή ομάδες. Η λογιστικοποίηση (Accounting) είναι η μέθοδος παρακολούθησης για το ποιος ή τι εκτέλεσε μια συγκεκριμένη ενέργεια, όπως π.χ. ο εντοπισμός της σύνδεσης ενός χρήστη και την καταγραφή των χρηστών του συστήματος. 1.4 ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ένα κινητό σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει και τα ακόλουθα στοιχεία: Κέντρο Μηνυμάτων (Message Center) Είναι ένας κόμβος ή μια λειτουργία δικτύου εντός ενός δικτύου επικοινωνίας το οποίο φιλοξενεί μηνύματα τα οποία στέλνονται και λαμβάνονται μέσο της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (SMS). Κόμβος υποστήριξης της υπηρεσίας εξυπηρέτησης γενικών ραδιοπακέτων (SGSN) Ο κόμβος αυτός συντονίζει τη λειτουργία των ραδιοπακέτων τα οποία μεταδίδονται εντός του εύρους εξυπηρέτησης. Ο κόμβος SGSN λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο όπως και το MSC με τη διαφορά ότι εκτελεί μεταγωγή πακέτων και όχι μεταγωγή κυκλώματος. Κόμβος υποστήριξης για πύλη εξόδου GPRS. Ο κόμβος αυτός έιναι ένα σύστημα μεταγωγής πακέτων που χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση του δικτύου μεταγωγής GPRS πακέτων με άλλα δίκτυα μεταγωγής πακέτων όπως είναι το internet Ελεγκτής σταθμού βάσης (Base Station Controller BSC) Ο ελεγκτής αυτός επιτρέπει σε δύο ή περισσότερους δέκτες σταθμών βάσης να επικοινωνούν με ένα κινητό διακοπτικό κέντρο (Switching Center) και/ή με ένα κέντρο μεταγωγής πακέτων. Ο ελεγκτής αυτός είναι γνωστός και με το όνομα ελεγκτής ραδιοδικτύου (Radio Network Control-ler RNC) Σύστημα φωνητικών μηνυμάτων (Voice Message System VMS) Το σύστημα φωνητικών μηνυμάτων επιτρέπει σε ένα συνδρομητή να λάβει και να ακούσει μηνύματα από μια απομακρυσμένη τοποθεσία (π.χ. ένα κινητό τηλέφωνο). Το σύστημα VMS αποτελείται πρωταρχικά από μνήμη αποθήκευσης για μηνύματα, τηλεφωνική διεπαφή για τη σύνδεση στο 6

7 σύστημα επικοινωνίας καθώς και στοιχεία για ηχογράφηση και αναπαραγωγή μηνυμάτων Δικτυακές Βάσεις Δεδομένων (Network Databases) Οι βάσεις αυτές είναι συστήματα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφορίας τα οποία είναι προσπελάσιμα μέσω δικτύου. Υπάρχουν πολλές δικτυακές βάσεις δεδομένων σε ένα κινητό δίκτυο. Για παράδειγμα υπάρχουν βάσεις δεδομένων για επικύρωση και επιβεβαίωση χρηστών, βάσεις δεδομένων για χρέωση ποσών κλπ. Αρχική τοποθεσία εγγραφής (Home Location Register HLR) Μια βάση δεδομένων η οποία περιέχει τόσο την διεθνή ταυτότητα του συνδρομητή της κινητής επικοινωνίας (IMSI) όσο και τον αναγνωριστή του φορητού εξοπλισμού του χρήστη που χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζουν μονοσήμαντα τον κάθε πελάτη. Το HLR περιλαμβάνει το προφίλ του πελάτη με πληροφορίες όπως η εταιρία επικοινωνίας που έχει επιλέξει, τα ποσά χρέωσης του, και άλλες δικτυακές επιλογές. Τοποθεσία καταγραφής επισκέπτη (Visitor Location Register VLR) Είναι επίσης μία βάση δεδομένων που κρατάει την πληροφορία του κάθε πελάτη όταν αυτός ως επισκέπτης χρησιμοποιεί κάποιο άλλο δίκτυο. Κέντρο πιστοποίησης (Authentication center AuC) Το κέντρο πιστοποίησης αποθηκεύει και επεξεργάζεται πληροφορία η οποία απαιτείται για την επικύρωση της ταυτότητας μιας ασύρματης συσκευής πριν την παροχή υπηρεσιών στη συσκευή αυτή. Δίκτυο κορμού IP (IP backbone Network) Ένα δίκτυο κορμού είναι η βασική δομή ενός δικτύου η οποία συνδέει πολλά δικτυακά στοιχεία μεταξύ τους. Το σύστημα αυτό είναι συνήθως ένα δίκτυο επικοινωνίας υψηλής ταχύτητας όπως το ATM ή το FDDI και αποτελείται από μεταγωγής υψηλής ταχύτητας και γραμμές επικοινωνίας. 7

8 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 : Τ Ρ Ο Π Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουμε την λειτουργία των ασύρματων και φορητών συσκευών. Η λειτουργία αυτή περιλαμβάνει ένα σύνολο ενεργειών που εκτελούνται για να διασφαλίσουν της βασικές λειτουργίες όπως π.χ. αρχικοποίηση της πληροφορίας όταν ανοίγει η συσκευή, καταγραφή πληροφορίας ελέγχου, προσπέλαση του συστήματος, και δημιουργία συνόδων επικοινωνίας. Ποιο συγκεκριμένα όταν η κινητή συσκευή ανοίγει για πρώτη φορά εκτελεί μια διαδικασία αρχικοποίησης σαρώνοντας όλα τα διαθέσιμα ραδιοκανάλια για να α- νακαλύψει κανάλια ελέγχου. Αν ανακαλύψει περισσότερα από ένα κανάλια ελέγχου τότε θα συγχρονιστεί με το κανάλι που έχει το ισχυρότερο ή το ποιοτικότερο σήμα. Στη συνέχεια θα συγχρονιστεί χρονικά με το κανάλι ελέγχου που εντόπισε. Κατόπιν θα κάνει καταγραφή στο σύστημα προκειμένου το σύστημα να δρομολογεί τις εισερχόμενες κλήσεις στις κατάλληλες κυψέλες, οι οποίες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη φορητή συσκευή. Η κινητή συσκευή θα συνεχίσει να καταγράφεται στο σύστημα στέλνοντας σύντομα μηνύματα καθώς μετακινείτε σε νέα περιοχή κάλυψης. Όταν η κινητή συσκευή επιθυμεί να λάβει υπηρεσία από το ασύρματο σύστημα στέλνει μήνυμα που ζητάει προσπέλαση σε αυτό και προτού η συσκευή λάβει άδεια πρόσβασης στο σύστημα πρέπει πρώτα να εξετάσει το κανάλι ελέγχου και να διαπιστώσει αν το σύστημα δεν είναι απασχολημένο στην εξυπηρέτηση άλλον ασύρματων συσκευών. Όταν η συσκευή λάβει αίτηση από το σύστημα και αποκτήσει πρόσβαση στης υπηρεσίες του, εγκαθιδρύεται μία σύνοδος επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου επικοινωνίας μπορούν να εγκαθιδρυθούν και άλλες σύνοδοι για μετάδοση φωνής και/η δεδομένων. Στη συνέχεια ακολουθεί η αρχικοποίηση της φορητής συσκευής. Με τον όρο αυτό εννοούμε ότι η φορητή συσκευή βρίσκει αρχικά ένα διαθέσιμο ραδιοκανάλι, συγχρονίζεται με αυτό και λαμβάνει τις παραμέτρους του. Στη συνέχεια η κινητή συσκευή παρακολουθεί συνεχώς το κανάλι για τυχόν αλλαγές στις παραμέτρους του. Αν η φορητή συσκευή υποστηρίζει sleep-mode και αν το σύστημα υποστηρίζει αυτόν τον 8

9 τρόπο λειτουργίας, τότε η φορητή συσκευή κλίνει τον δέκτη της και μη-ουσιώδη κυκλώματα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος το σύστημα δεν στέλνει πληροφορίες που έχουν σχεδιαστεί για αυτήν την συσκευή. Μετά ακολουθεί η μεταφορά δεδομένων μεταξύ φορητής συσκευής και σταθμού βάσης. Σε αυτό τον τρόπο λειτουργίας ο σταθμός βάσης μεταβιβάζει κάθε πακέτο που λαμβάνει από τη συσκευή είτε σε μία προκαθορισμένη γραμμή επικοινωνίας (αν το πακέτο αφορά ηχητική κλήση) ή σε μια συγκεκριμένη IP (αν το πακέτο αφορά δεδομένα). Όταν ολοκληρωθεί η σύνοδος επικοινωνίας (π.χ. αν ο χρήστης τερματίσει την εφαρμογή του που αφορά είτε είτε περιήγηση στον ιστό) τότε τερματίζει η σύν-δεση και ο σταθμός βάσης μπορεί να δώσει τους πόρους του σε άλλους χρήστες. Η φορητή συσκευή δεν χρειάζεται να μεταδίδει συνεχώς δεδομένα όταν είναι συνδεδε-μένη με τον σταθμό βάσης. Μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι στην μετάδοση δεδομένων που γίνεται κατά την επικοινωνία με ένα web-browser η τυπική λειτουργία μετάδοση δεδομένων δεν υπερβαίνει το 10%. Στη διάρκεια των περιόδων που δεν γί-νεται ανταλλαγή δεδομένων του σταθμού βάσης και της φορητής συσκευής, το σύ-στημα μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα άλλους χρήστες στο κανάλι αυτό επιτυγ-χάνοντας τον μέγιστο δυνατό παραλληλισμό. Για να λαμβάνει η κινητή συσκευή εισερχόμενες κλήσεις πρέπει να γνωστοποιήσει τη θέση της στο σύστημα. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται εγγραφή (Registration). Η διαδικασία της εγγραφής είναι συνήθως συνεχής. Για παράδειγμα όταν η φορητή συσκευή ανοίγει, όταν μετακινείτε σε άλλη περιοχή κάλυψης ή όταν κλείνει τότε πρέπει να εγγραφεί στο σύστημα. Αν η κινητή συσκευή θέλει να μεταδώσει πακέτα σε πολλούς χρήστες τότε πρέπει να υπάρχει ένας αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού δεδομένων μέσα στο σύστημα ο οποίος θα συγχρονίσει τις μεταδώσεις αυτές. Το ποσοστό δεδομένων που με-ταδίδονται από μια συσκευή σε σχέση με το συνολικό αριθμό μετάδοσης δεδομένων ονομάζεται παράγοντας δραστηριότητας (Activity Factor). Όσο μικρότερος είναι αυτός ο παράγοντας τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός κινητών συσκευών που μπορούν να προσπελάσουν το σύστημα. Αυτός ο χρονοπρογραμματισμός δεδομένων μπορεί να δίνει διαφορετικά επίπεδα προτεραιότητας ανάλογα με τον χρήστη και το είδος της ε-φαρμογής. Για παράδειγμα 9

10 πακέτα για εφαρμογές όπως είναι η τηλεφωνία IP μπορεί να έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα όπως άλλες εφαρμογές όπως η περιήγηση στον ιστό και το . 10

11 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 : Γ Ε Ν Ι Α Σ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α 1 ΗΣ Τα αναλογικά κυψελοειδή συστήματα 1ης γενιάς χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάδοση φωνής μέσου αναλογικής διαμόρφωσης π.χ. FM. Τα συστήματα αυτά μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά κανάλια ελέγχου και χρησιμοποιήθηκαν για την μετάδοση φωνής και δεδομένων χαμηλής ταχύτητας σε μια ευρεία γεωγραφική περιο-χή. Τα αναλογικά κυψελοειδή συστήματα χρησιμοποίησαν ραδιοκανάλια περιορισμένου εύρους ζώνης μεταξύ KHz. Έστελναν πληροφορίες ελέγχου σε ψηφιακή μορφή. Οι ρυθμοί σηματοδότησης δεδομένων έδειχναν την ταχύτητα με την οποία μεταδίδονταν τα μηνύματα σε κανάλια ελέγχου. Το επίπεδο ραδιο-ισχύος καθόριζε την απόσταση από το σταθμό βάσης στην οποία μπορούσε να λειτουργήσει το κι-νητό τηλέφωνο. Ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον τύπο των ραδιοκαναλιών, τα συ-στήματα αυτά επέτρεπαν την λειτουργία σε κανάλια πλήρως αμφίδρομα (Full Duplex). Με τον όρο αυτό εννοούμε την ταυτόχρονη επικοινωνία μεταξύ των δύο επικοινωνού-ντων άκρων. Αυτό σημαίνει ότι ένα κινητό τηλέφωνο πρέπει να είναι ικανό να μεταδί-δει ραδιοκύματα. Το ραδιοκανάλι από τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου προς το σταθμό βάσης ονομάζεται γραμμή μετάδοσης (uplink) ενώ το αντίστοιχο ραδιοκανάλι από το σταθμό βάσης προς τη συσκευή ονομάζεται γραμμή λήψης (downlink). Το πρώτο λειτουργούσε σε συχνότητα 45 MHz και το δεύτερο με 80 KHz. Στα πρώιμα αυτά κινητά ραδιο-συστήματα ένα κινητό τηλέφωνο έλεγχε τον περιορισμένο αριθμό των διαθέσιμων καναλιών μέχρι ως ότου έβρισκε ένα αχρησιμοποίητο το οποίο το επέτρεπε να αρχικοποιήσει μια κλήση. Επειδή τα αναλογικά κυψελοειδής συστήματα που χρησιμοποιούνται σήμερα έχουν εκατοντάδες ραδιοκανάλια, ένα κινητό τηλέφωνο δεν μπορεί να τα σαρώσει όλα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Προκειμένου ένα κινητό τηλέφωνο να εντοπίζει γρήγορα ένα διαθέσιμο κανάλι, κάποια από τα διαθέσιμα κανάλια είναι αφιερωμένα ως κανάλια ελέγχου. Τα περισσότερα κυψελοειδή συστήματα χρησιμοποιούσαν δύο τύπους ραδιοκαναλιών: Κανάλια ελέγχου και κανάλια φωνής. 11

12 Τα κανάλια ελέγχου μετέφεραν μόνο πληροφορίες ελέγχου όπως π.χ. σήματα προειδοποίησης, ενώ τα κανάλια φωνής μετέφεραν και λάμβαναν εκτός από πληροφο-ρία φωνής επιπλέον και μηνύματα ψηφιακού ελέγχου για να επιτρέπουν αλλαγές στη συχνότητα και τη ισχύ κατά τη διάρκεια της κλήσης. Τα κανάλια αυτά μπορούσαν να εξυπηρετήσουν μόνο ένα συνδρομητή σε κάθε χρονική στιγμή. Άρα ο αριθμός των διαθέσιμων ραδιοκαναλιών επηρέαζε την χωρητικότητα του συστήματος. Παρόλα αυτά ένας τυπικός συνδρομητής χρησιμοποιούσε το σύστημα μόνο για μερικά λεπτά της ημέρας σε καθημερινή βάση και πολύ συνδρομητές μοιράζονταν ένα κανάλι. Ένας τυπικός κανόνας έλεγε ότι συνδρομητές διαμοιράζονταν το κάθε ραδιοκανάλι ανάλογα με το μέσο χρόνο ομιλίας ανά ώρα για το κάθε συνδρομητή. Γενικότερα μια κυψέλη με 50 κανάλια μπορούσε να υποστηρίξει συνδρομητές. Η βασική λειτουργία αυτόν των συστημάτων περιλάμβανε την αρχικοποίηση της κινητής συσκευής όταν ξεκινούσε την λειτουργία της, τη λήψη μηνυμάτων, την προσπέλαση σε κανάλια και τον τρόπο λειτουργίας για μετάδοση φωνής και δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα όταν ένα κινητό τηλέφωνο ξεκινούσε τη λειτουργία του έκανε αυτόματη αναζήτηση σε ένα προκαθορισμένο σύνολο καναλιών ελέγχου και μετά συνδεόταν στο πιο ισχυρό. Κατά τη διάρκεια της αρχικοποίησης λάμβανε μηνύματα από το κανάλι ελέγχου προκειμένου να το αναγνωρίσει. Μετά την αρχικοποίηση η συ-σκευή έμπαινε σε κατάσταση αδράνειας και περίμενε να λάβει εισερχόμενη κλήση. Όταν λάμβανε κλήση η συσκευή έκανε προσπέλαση στο σύστημα μέσο ενός καναλιού ελέγχου. Όταν αποκτούσε τον έλεγχο στη συνέχεια η συσκευή συνδεόταν με ένα κανάλι φωνής και έμπαινε σε λειτουργία συνομιλίας. Η προσπάθεια μιας τέτοιας κινητής συσκευής για να λάβει υπηρεσίες από ένα κυψελοειδές σύστημα ήταν γνωστή με το όνομα προσπέλαση. Όταν λάμβανε την προσπέλαση τότε ξεκινούσε η μετάδοση εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού ορίου. Για να λάβει εισερχόμενες κλήσεις, η φορητή συσκευή ήταν υπό την παρακολούθηση μιας διαδικασίας που ονομαζόταν «σελιδοποίηση» (paging). Η «σελίδα» είναι ένα μήνυμα ελέγχου καναλιού που περιέχει τον κωδικό της συσκευής (Mobile Identification Number MIN ). Όταν η φορητή συσκευή λάμβανε το μήνυμα αυτό τότε «χτυπούσε» προκειμένου να καταλάβει ο συνδρομητής ότι έχει εισερχόμενη κλήση. Όταν ο συνδρομητής απατούσε στη κλήση (πατώντας τα κουμπιά SEND ή TALK) τότε το κινητό τηλέφωνο έστελνε τον αριθμό του και έναν σειριακό αριθμό για να γίνει γνωστή η ταυτότητα του χρήστη. 12

13 Η επόμενη εικόνα δείχνει ένα βασικό αναλογικό κυψελοειδές σύστημα σύμφωνα με αυτά που περιγράψαμε στην ενότητα αυτή. 13

14 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 4 : Γ Ε Ν Ι Α Σ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α 2 ΗΣ Η ψηφιακή κυψελοειδής τηλεφωνία αποτέλεσε το βασικό χαρακτηριστικό της 2ης γενιάς στην οποία μεταδίδεται πληροφορία φωνής σε ψηφιακή μορφή. Η διαφορο-ποίηση της από την αναλογική κυψελοειδή τηλεφωνία είναι ότι η μέθοδο για τη μετά-δοση πληροφορίας φωνής/δεδομένων γίνεται με ψηφιακά σήματα. Τα κινητά ψηφιακά ραδιοσυστήματα χαρακτηρίζονται συχνά από τον τύπο της τεχνολογίας προσπέλασης (TDMA ή CDMA). Η τεχνολογία προσπέλασης καθορίζει το πώς μεταφέρεται η ψη-φιακή πληροφορία από και προς τα κυψελοειδή συστήματα. Τα ψηφιακά κυψελοειδή συστήματα μπορούν να εξυπηρετήσουν πολλούς συνδρομητές σε ένα μοναδικό ραδιοκανάλι ταυτόχρονα. Ανάλογα με τον τύπο του συστήματος το πλήθος των εξυπηρετούμενων συνδρομητών βρίσκεται στο εύρος από Προκειμένου αυτό να γίνει εφικτό, σχεδόν όλα τα ψηφιακά κυψελοειδή συστήματα διαμοιράζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της ψηφιοποίησης και της συμπίεσης φωνής. Αυτό επιτρέπει σε ένα μοναδικό ραδιοκανάλι να χωρίζεται σε περισσότερο υποκανάλια ή κανάλια επικοινωνίας. Το κάθε κανάλι επικοινωνίας μπορεί να εξυπηρε-τήσει ένα μοναδικό πελάτη. Επειδή κάθε συνδρομητής χρησιμοποιεί το κυψελοειδές σύστημα μόνο για μερικά λεπτά της ημέρας, πολλοί συνδρομητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το καθένα από αυτά τα κανάλια επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μπορούμε να αναφέρουμε ως ένα κανόνα ότι συνδρομητές μπορούν να διαμοιραστούν ένα κανάλι επικοινωνίας. Τα ψηφιακά κυψελοειδή συστήματα χρησιμοποιούν 2 τύπους καναλιών επικοινωνίας : κανάλια ελέγχου και κανάλια φωνής. Ένα κανάλι ελέγχου σε ένα ψηφιακό σύστημα είναι συνήθως ένα από τα υποκανάλια σε ένα ραδιοκανάλι. Αυτό επιτρέπει στα ψηφιακά συστήματα να συνδυάζουν ένα κανάλι ελέγχου και ένα ή περισσότερα κανάλια φωνής στο ίδιο ραδιοκανάλι. Το μέρος του ραδιοκαναλιού που εξυπηρετεί τον έλεγχο μεταφέρει μόνο ψηφιακά μηνύματα και ενώ τα υπόλοιπα υποκανάλια μεταφέ-ρουν φωνή και δεδομένα. 14

15 Η βασική λειτουργία ενός ψηφιακού κυψελοειδούς συστήματος αφορά την αρχικοποίηση του τηλεφώνου όταν αυτό τεθεί σε λειτουργία, τη λήψη αρχικών μηνυμάτων την προσπάθεια προσπέλασης όταν αυτή ζητηθεί και τη μετάδοση δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα το ψηφιακό κυψελοειδές σύστημα, όταν τεθεί σε λειτουργία, αρχικοποιείται αναζητώντας ένα προκαθορισμένο σύνολο καναλιών έλεγχου και μετά συγχρονίζεται με το πιο ισχυρό. Κατά τη διάρκεια της αρχικοποίησης «αφουγκράζεται» μηνύματα στο κανάλι ελέγχου προκειμένου να ανακτήσει την ταυτότητα του συστήματος και πληροφορίες αρχικοποίησης. Συγκρινόμενα με τα αναλογικά συστήματα, τα ψηφιακά συστήματα έχουν περισσότερα κανάλια επικοινωνίας και ελέγχου. Αυτό αναγκάζει τα ψηφιακά συστήματα να ξοδέψουν περισσότερο χρόνο για την αναζήτηση καναλιών ελέγχου. Για τη μείωση του χρόνου αυτού τα περισσότερα ψηφιακά συστή-ματα χρησιμοποιούν διάφορες διεργασίες που βοηθούν ένα κινητό τηλέφωνο να βρει ένα διαθέσιμο κανάλι ελέγχου. Μπορούμε να φέρουμε ως παράδειγμα τέτοιων διερ-γασιών την καταχώριση στην μνήμη του τελευταίου επιτυχούς καναλιού ελέγχου ή έ-ναν πίνακα παραπλήσιων καναλιών ελέγχου, και ενός μηχανισμού επιλογής από αυ-τόν. Ύστερα από την αρχικοποίησή του, το ψηφιακό κινητό τηλέφωνο μπαίνει σε έναν ανενεργό τρόπο λειτουργίας όπου περιμένει είτε να λάβει μια κλήση είτε από το χρήστη του να κάνει μια κλήση. Όταν λάβει μία κλήση το κινητό τηλέφωνο μπαίνει σε τρόπο λειτουργίας προσπέλασης του κυψελοειδούς συστήματος και προκειμένου να το πετύχει αυτό πρέπει να βρει όπως αναφέραμε ένα διαθέσιμο κανάλι ελέγχου. Όταν βρει ένα τέτοιο, το κανάλι ελέγχου στέλνει ένα μήνυμα που δηλώνει ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας. Το κανάλι αυτό μπορεί να βρίσκεται σε μία διαφορετική χρονοθυ-ρίδα σε διαφορετική συχνότητα ή στην ίδια συχνότητα. Στη συνέχεια το ψηφιακό κινη-τό τηλέφωνο συγχρονίζεται στο οριζόμενο κανάλι επικοινωνίας και μπαίνει σε λει-τουργία συνομιλίας ή μετάδοσης δεδομένων. Καθώς το κινητό τηλέφωνο λειτουργεί σε ένα μοναδικό κανάλι φωνής, το ψηφιακό σύστημα χρησιμοποίει συνήθως διαμόρ-φωση φάσης για να στείλει και να λάβει ψηφιακή πληροφορία. Η προσπάθεια ενός κινητού τηλεφώνου να λάβει υπηρεσίες από ένα κυψελοειδές σύστημα αναφέρεται με τον όρο προσπέλαση (access). Τα ψηφιακά κινητά τηλέφωνα ανταγωνίζονται στο κανάλι ελέγχου για να αποκτήσουν πρόσβαση στο κυψελοειδές σύστημα. 15

16 Τα ψηφιακά κινητά τηλέφωνα έχουν συνήθως την ικανότητα να επικυρώνουν την ταυτότητά τους με μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη διάρκεια της προσπέλασης σε σχέση με τα αναλογικά κινητά τηλέφωνα. Αυτό γίνεται από μία διαδικασία που ονομάζεται επικύρωση (authentication). Η διαδικασία της επικύρωσης ανταλλάσει κρυφά δεδομένα μεταξύ του ψηφιακού κινητού τηλεφώνου και του κυψελοειδούς συστήμα-τος. Αν η πιστοποίηση είναι επιτυχείς το σύστημα στέλνει ένα μήνυμα το οποίο καθο-δήγει το κινητό τηλέφωνο να αλλάξει κανάλι και να συνδεθεί σε ένα νέο προκειμένου να ξεκινήσει η συνομιλία. Στη συνέχεια το ψηφιακό κινητό τηλέφωνο στέλνει ψηφιο-ποιημένη φωνή ή άλλα δεδομένα του πελάτη. Κατά περιόδους μπορεί να στέλνονται μηνύματα ελέγχου μεταξύ του σταθμού βάσης και του κινητού τηλεφώνου. Τα μηνύ-ματα αυτά καθοδηγούν το κινητό τηλέφωνο να προσαρμόσει το επίπεδο ισχύος του, να αλλάξει συχνότητες ή να ζητήσει μια ειδική υπηρεσία π.χ. τριπλή κλήση. Προκειμένου ο σταθμός βάσης να μεταδώσει μηνύματα ελέγχου κατά τη στιγμή που το ψηφιακό κι-νητό τηλέφωνο μεταδίδει ψηφιοποιημένη φωνή, η πληροφορία ομιλίας αντικαθίσταται είτε από μία σύντομη «ριπή» (burst) που ονομάζεται εναλλακτικά γρήγορη σηματοδό-τηση είτε από μηνύματα ελέγχου τα οποία στέλνονται μαζί με την ψηφιοποιημένη φω-νή που ονομάζεται εναλλακτικά αργή σηματοδότηση. Τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα αυτόματα συντηρούν την διάρκεια ζωής της μπαταρίας τους καθώς μεταδίδουν μόνο σε μικρές χρονικές περιόδους. Επιπλέον για την περαιτέρω εξοικονόμηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, τα περισσότερα ψηφιακά τηλέφωνα έχουν την ικανότητα της αποσύνδεσης από τη μετάδοση κάτι που α- ναστέλλει τη μετάδοση κατά τη διάρκεια περιόδων που ο χρήστης δεν συνομιλεί. Ό- ταν ο χρήστης ξεκινήσει πάλι την συνομιλία του το κινητό τηλέφωνο ενεργοποιείται ξανά. Αυτή η εξοικονόμηση ενέργειας επιτρέπει στα κινητά τηλέφωνα να έχουν από διπλάσιο ως πενταπλάσιο επιπλέον χρόνο μετάδοσης. Η ψηφιακή τεχνολογία αυξάνει την αποδοτικότητα του συστήματος συνδυάζοντας ψηφιοποίηση φωνής, κωδικοποίηση ομιλίας, κωδικοποίηση καναλιού και τη χρή-ση φασματικής διαμόρφωσης ραδιοσήματος. Η τυποποιημένη ψηφιοποίηση φωνής στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο παράγει έναν ρυθμό δεδομένων 64 Kbps. Λόγω της μετάδοσης μέσο ραδιοκαναλιών, ένα ψηφιακό σήμα απαιτεί περίπου 1Hz από το εύ-ρος ζώνης του ραδιοκαναλιού για κάθε bit per second, και αυτό οδηγεί συνολικά σε περισσότερα από 64 KHz εύρους ζώνης για ένα μη συμπιεσμένο σήμα ψηφιακής φω-νής. Για αυτό τα ψηφιακά συστήματα συμπιέζουν την πληροφορία 16

17 φωνής χρησιμο-ποιώντας έναν κωδικοποιητή φωνής (Voice coder Vocoder). Η κωδικοποίηση φωνής αποφεύγει τον πλεονασμό στο ψηφιακό σήμα και προσπαθεί να αγνοήσει τα πρότυπα δεδομένα τα οποία δεν είναι χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φωνής. Ο κωδικοποιητής φωνής εξετάζει κώδικες σε έναν πίνακα αποθηκευμένων κωδικών οι οποίοι αντιπρο-σωπεύουν διάφορα ψηφιακά πρότυπα και επιλέγει το πρότυπο εκείνο που είναι πλη-σιέστερο με το ψηφιοποιημένο σήμα εισόδου. Ως έναν γενικό κανόνα μπορούμε να αναφέρουμε, ότι όσα λιγότερα bits χρησιμοποιούνται για την κωδικοποίηση του σήματος φωνής, τόσο λιγότερο ποιοτικό είναι το σήμα φωνής. Αν αυξηθεί η πολυπλοκότητα δηλ. η επεξεργασία του σήματος για τον κωδικοποιητή φωνής τότε θα πάρουμε καλύτερη ποιότητα φωνής με λιγότερα bit. Η ψηφιοποίηση φωνής και η κωδικοποίηση ομιλίας χρειάζονται κάποιο χρόνο επεξερ-γασίας. Συνήθως τα πακέτα ομιλίας ψηφιοποιούνται κάθε 20 msec και εισάγονται στο κωδικοποιητή ομιλίας. Η διαδικασία συμπίεσης, μετάδοσης και αποσυμπίεσης του δέκτη καθυστερούν το σήμα φωνής. Η συνολική καθυστέρηση είναι msec. Παρόλο που μια τέτοια καθυστέρηση δεν είναι συνήθως παρατηρήσιμη σε μία συνο-μιλία «διπλής» διαδρομής (two way conversation) μπορεί να προκαλέσει μία ενοχλη-τική ηχώ στο ακουστικό του δέκτη (συνήθως οι χρήστες ακούνε τον εαυτό τους). Πα-ρόλα αυτά υπάρχει τρόπος να ακυρώσουμε αυτή τη αντήχηση. Όταν συμπιέζεται η πληροφορία ψηφιακής φωνής τότε προστίθενται αφενός επιπλέον bits ελέγχου καθώς και bits πλεονασμού προκειμένου να προστατέψουν την πληροφορία αυτή από σφάλματα τα οποία εισάγονται κατά την διάρκεια της ραδιομετάδοσης. Το συνδυαστικό ψηφιακό σήμα (το οποίο αποτελείτε από συμπιεσμένη ψηφιοποιημένη φωνή και πληροφορία ελέγχου) στέλνεται στον ραδιοδιαμορφωτή όπου εκεί μετατρέπεται σε ψηφιοποιημένο ραδιοσήμα. Για την αποδοτική ψηφιοποίηση σε ραδιοσήμα χρησιμοποιείται μια μορφή διαμόρφωσης φάσης. Η ακόλουθη εικόνα δείχνει ένα βασικό ψηφιακό κυψελοειδές σύστημα 2ης γενιάς. 17

18 Το διάγραμμα αυτό δείχνει ότι υπάρχει συνήθως μόνο ένας τύπος ραδιοκαναλιού ο οποίος ονομάζεται ψηφιακό κανάλι κυκλοφορίας (Digital Traffic Channel DTC). Το ψηφιακό ραδιοκανάλι υποδιαιρείται συνήθως σε κανάλια ελέγχου και κανά-λια ψηφιακής φωνής. Και τα δύο είδη καναλιών χρησιμοποιούν τον ίδιο τύπο ψηφια-κής διαμόρφωσης προκειμένου να στείλουν δεδομένα ελέγχου αλλά και δεδομένα φωνής μεταξύ της κινητής συσκευής και του σταθμού βάσης. Όταν χρησιμοποιούνται για φωνή το ψηφιακό σήμα προέρχεται συνήθως από έναν κωδικοποιητή φωνής. Όταν μια συνομιλία είναι σε εξέλιξη κάποια από τα bits είναι συνήθως αφιερωμένα στον έλεγχο της πληροφορίας (όπως είναι το handoff). Σε αντιστοιχία με τα αναλογικά συστήματα οι ψηφιακοί σταθμοί βάσης χρησιμοποιούν δύο κεραίες οι οποίες αυξά-νουν την λήψη ασθενών ραδιοσημάτων από κινητές συσκευές. Οι σταθμοί βάσης συνδέονται συνήθως σε ένα κινητό διαμετακομιστικό κέντρο (Mobile Switching Cen-ter MSC) μέσο μιας τηλεφωνικής γραμμής υψηλής ταχύτητας ή ενός ραδιοσυστήμα-τος μικροκυμάτων. Αυτή η διασύνδεση μπορεί να επιτρέπει συμπιεσμένη ψηφιακή πληροφορία η οποία προέρχεται απευθείας από το κωδικοποιητή φωνής προκειμένου να αυξήσει τον αριθμό των καναλιών φωνής τα οποία μπορούν να διαμοιράζονται σε μια γραμμή επικοινωνίας. Το MSC συνδέεται στο τηλεφωνικό δίκτυο προκειμένου να επιτρέπει σε κινητά τηλέφωνα να συνδέονται όπως και τα σταθερά τηλέφωνα. 18

19 4.1 Καθολικό σύστημα για κινητή επικοινωνία (GSM) Το καθολικό σύστημα για την κινητή επικοινωνία (GSM) είναι ένα καθολικό ψηφιακό ραδιοσύστημα το οποίο χρησιμοποιεί χρονική πολυπλεξία πολλαπλής προσπέλασης (TDMA). Το GSM είναι μία ψηφιακή κυψελοειδής τεχνολογία η οποία δημιουργήθηκε αρχικά ως πρότυπο για να προσφέρει ένα πανευρωπαϊκό κυψελοειδές σύστημα και δεν σχεδιάστηκε για να είναι συμβατό με τα είδη εγκατεστημένα αναλογικά συστήματα. Η ανάπτυξη του GSM ξεκίνησε το 1982 και το 1991 ενεργοποιήθηκε το πρώτο ψηφιακό κυψελοειδές σύστημα της αγοράς. Η τεχνολογία του GSM εξελίχτηκε στη συνέχεια για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μία ποικιλία συστημάτων και συχνοτήτων συμπεριλαμβανομένου των υπηρεσιών προσωπικών επικοινωνιών (PCS) στη βόρεια Αμερική και προσωπικού δικτύου επικοινωνίας (PCN) σε όλο τον κόσμο. Οι χρήστες που επικοινωνούν στο σύστημα GSM μπορούν να λειτουργούν στο ίδιο ραδιοκανάλι ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας χρονοθυρίδες (time slots). Το σύστημα αυτό επιτρέπει σε 8 κινητά τηλέφωνα να διαμοιράζονται ένα μοναδικό εύρος ζώνης συχνοτήτων 200 KHz για μετάδοση φωνής και δεδομένων. Για να επιτρέπει τη διπλή επικοινωνία χρησιμοποίησε δύο διαφορετικά εύρη συχνοτήτων 200 KHz. Το σύστημα GSM έχει πολλούς τύπους καναλιών ελέγχου και συγχρονίζει τη προσπέλαση με τρόπο παραπλήσιο των αναλογικών καναλιών. Όμως τα κανάλια ψηφιακού ελέγχου και GSM έχουνε πολλοί περισσότερες ικανότητες σε σχέση με τα α- ναλογικά κανάλια ελέγχου όπως πχ. η εκπομπή μηνυμάτων τηλεειδοποίησης, η επεκταμένη ανενεργή κατάσταση της συσκευής κλπ. Επειδή τα κανάλια ελέγχου GSM χρησιμοποιούν μία μικρή αναλογία χρονοθυρίδων μπορούν να συνυπάρξουν σε ένα μοναδικό ραδιοκανάλι (δηλ. σε μία χρονοθυρίδα) με άλλες χρονοθυρίδες οι οποίες χρησιμοποιούνται για αποστολή φωνής. Ένα φέρων σήμα GSM μεταδίδει με ρυθμό 270 kbps. Ένα μοναδικό ψηφιακό GSM ραδιοκανάλι (η αλλιώς χρονοθυρίδα) μπορεί να μεταφέρει μόνο το 1/8 των 270 kbps. Τα χρονικά διαστήματα σε κανάλια GSM πλήρους ρυθμού χωρίζονται σε πακέτα με 8 χρονοθυρίδες σε δύο διαφορετικές ραδιοσυχνότητες. Η μία συχνότητα χρησιμοποιείται για τη μετάδοση από το κινητό τηλέφωνο και η άλλη για τη λήψη στο κινητό τηλέφωνο. Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας στο κινητό τηλέφωνο η μία χρονοθυρίδα είναι αφιερωμένη στη μετάδοση, η άλλη στη λήψη και οι 6 παραμένουν ανε- 19

20 νεργές. Το κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιεί μερικές από τις κενές χρονοθυρίδες για να μετρήσει τη δύναμη του σήματος των συχνοτήτων του περιβάλλοντος φορέα για προε-τοιμασία της παράδοσης. Στην μπάντα των 900 MHz τα ψηφιακά GSM ραδιοκανάλια μεταδίδουν δε μία συχνότητα και λαμβάνουν σε μία άλλη συχνότητα που είναι 45 MHz μεγαλύτερη αλλά όχι στην ίδια χρονική στιγμή. Στην μπάντα του 1.9 GHz η δια-φορά μεταξύ των συχνοτήτων αποστολής και λήψης είναι 80 MHz. Το κινητό τηλέφωνο λαμβάνει μία ριπή δεδομένων σε μία συχνότητα και μετά μεταδίδει μία ριπή σε μία άλλη συχνότητα και τέλος μετράει τη δύναμη του σήματος τουλάχιστον μεταξύ ενός διαδοχικού κελιού πριν επαναλάβει την ίδια διαδικασία. 4.2 Extended TDMA (E-TDMA) TM Το επεκταμένο TDMA σύστημα χρησιμοποιεί το ίδιο συχνοτήτων με το υπάρχον TDMA σύστημα καθώς και την ίδια δομή καναλιού. Ενώ το σύστημα TDMA καταχωρεί έναν αριθμό χρονοθυρίδων σταθερής διάρκειας για κάθε κελί, το σύστημα ETDMA καταχωρεί δυναμικά χρονοθυρίδες όπως αυτές ζητούνται. Επίσης χρησιμοποιεί έναν κωδικοποιητή φωνής μισού ρυθμού (4 Kbps) το οποίο μειώνει των αριθμό των bits πληροφορίας τα οποία πρέπει να μεταδίδονται και να λαμβάνονται κάθε δευτερόλεπτο. Αυτό κάνει χρήση περιόδων ησυχίας, δλδ. περιόδων που δεν γίνεται μετάδοση φωνής έτσι ώστε άλλοι χρήστες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις θυρί-δες. Το συνολικό πλεονέκτημα είναι ότι περισσότεροι από έναν χρήστες μπορούν να διαμοιράζονται τον ίδιο εξοπλισμό ραδιοκαναλιών και να βελτιώσουν την απόδοση της επικοινωνίας. Ο συνδυασμός ενός κωδικοποιητή φωνής με χαμηλό bit-rate και α-νίχνευση φωνής αυξάνει την απόδοση του ραδιοκαναλιού περίπου 10 φορές σε σχέση με την υπάρχουσα χωρητικότητα AMPS. Στο σύστημα ETDMA μερικά ραδιοκανάλια περιλαμβάνουν μία χρονοθυρίδα ελέγχου η οποία συγχρονίζει την κατανομή των χρο-νοθυρίδων. Το σύστημα ETDMA χρησιμοποιεί την ακόλουθη διαδικασία για να κατα-νείμει χρονοθυρίδες όταν αυτές χρειάζονται: Η επικοινωνία με το σταθμό βάσης είναι σταθερή κατά τη διάρκεια της χρονοθυρίδας ελέγχου. Όταν αρχίζει μια συνομιλία το κανάλι χρησιμοποιεί την χρονοθυρίδα ελέγχου για να ζητήσει από το σταθμό βάσης μία χρονοθυρίδα μετάδοσης φωνής. Κατά τη διάρκεια της χρονοθυρίδας ελέγχου ο σταθμός βάσης εκχωρεί μία χρονοθυρίδα φωνής και επιτρέπει το κανάλι να μεταδώσει σε αυτή. 20

21 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 5 : Ψ Η Φ Ι Α Κ Ο Κ Υ Ψ Ε - Λ Ο Ε Ι Δ Ε Σ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Π ΑΚΕ Τ Ω Ν (ΓΕ - Ν ΙΑ 2. 5 ) Ο όρος 2.5 γενιά χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει συστήματα που παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες και έχουν επιπλέον χαρακτηρίστηκα από τα συστήματα 2ης γενιάς αλλά λιγότερα από τα συστήματα 3ης γενιάς που θα περιγράψουμε στο επόμενο κεφάλαιο. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων της 2.5ης γενιάς είναι η ικανότητά τους να μεταδίδουν δεδομένα σε μορφή πακέτων. Τα συστήματα αυτά σχεδιάστηκαν για να επιτρέπουν στο ίδιο ραδιοκανάλι να διαμοιράζονται σήματα φωνής και πακέτων δεδομένων. Για τη προσθήκη της δυνατότητας μετάδοσης πακέτων δεδομένων οι φορητές συσκευές και οι σταθμοί βάσης τροποποιήθηκαν με την εισαγωγή νέου λογισμικού το οποίο τους επέτρεπε να διαχωρίζουν την μετάδοση δεδομένων από την μετάδοση φωνής. Επίσης προστέθηκε κατάλληλος εξοπλισμός για αποστολή πακέτων δεδομένων στα κινητά συστήματα ο οποίος τους επέτρεπε να δρομολογήσουν πακέτα δεδομένων εντός του ίδιου δικτύου ή σε άλλα δίκτυα όπως π.χ. το internet. Η επόμενη εικόνα δείχνει ένα ψηφιακό κυψελοειδές σύστημα 2ης γενιάς το ο- ποίο έχει αναβαθμιστεί για να προσφέρει υπηρεσίες αποστολής πακέτων δεδομένων μέτριας ταχύτητας. 21

22 Η εικόνα αυτή δείχνει ότι επαναχρησιμοποιείτε το υπάρχον εύρος ζώνης του ψηφιακού ραδιοκαναλιού 2ης γενιάς. Σε μερικές περιπτώσεις έχει αλλάξει η τεχνολογία διαμόρφωσης προκειμένου να επιτρέψει υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση το ψηφιακό κανάλι κυκλοφορίας (DTC) έχει αναβαθμιστεί προκειμένου να έχει ικανότητες και μεταγωγής κυκλώματος και μεταγωγής πακέτου. Αυτό επιτυγχάνεται διαιρώντας το ψηφιακό ραδιοκανάλι σε περισσότερα κανάλια ελέγχου και κανάλια ψηφιακής μετάδοσης δεδομένων και φωνής. Η εικόνα δείχνει ότι το ψηφιακό ραδιοκανάλι μπορεί να συνδεθεί στο υπάρχον κινητό δίκτυο επικοινωνίας για υπηρεσίες φωνής ή μπορεί να συνδεθεί (μερικές φορές ταυτόχρονα) σε ένα δίκτυο μεταγωγής πακέτων (όπως το internet) προκειμένου να επιτρέπει multimedia υπηρεσίες επικοινωνίας. 5.1 Ενισχυμένοι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων για καθολική επέκταση (EDGE). Οι Ενισχυμένοι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων για καθολική επέκταση (EDGE) είναι μία εξελιγμένη έκδοση του συστήματος GSM η οποία χρησιμοποιεί μία νέα διαμόρφωση φάσης και μία μετάδοση δεδομένων η οποία επιτρέπει υπηρεσίες υψηλού ρυθμού μετάδοσης. Το σύστημα EDGE χρησιμοποιεί 8 επίπεδα διαμόρφωσης φάσης (8 PSK) για την αναπαράσταση πληροφορίας 3 bit. Η πληροφορία αυτή είναι τριπλάσια από αυτή που μεταφέρεται από ένα Standard σήμα GMSK το οποίο χρησιμοποιήθηκε από την 1η γενιά συστημάτων GSM. Αυτό δίνει 22

23 ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων Kbps και έναν καθαρό μέγιστο θεωρητικό ρυθμό λήψης δεδομένων 384 Kbps. 5.2 Εξέλιξη Μόνο δεδομένων (Evolution Data Only 1xEVDO) Η ανάπτυξη υπαρχόντων συστημάτων μόνο για δεδομένα (1xEVDO) είναι μια εξελιγμένη έκδοση του συστήματος CDMA2000 1xRTT. Η έκδοση αυτή αλλάζει τη τεχνολογία διαμόρφωσης για να επιτρέψει την μετάδοση δεδομένων με ρυθμούς μέχρι 2.5 Mbps. Αντίστοιχα η ανάπτυξη συστημάτων για δεδομένα και φωνή (1xEVDV) είναι μια εξελιγμένη έκδοση του ίδιου συστήματος 1xRTT το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες και φωνής και δομένων. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται για μετάδοση και φωνής και δεομένων σε ένα ραδιοκανάλι εύρους ζώνης 1.25 MHz. 5.3 ξέλιξη δεδομένων και φωνής (Evolution Data and Voice 1xEVDV) Η ανάπτυξη υπάρχοντος συστημάτων για δεδομένα και φωνή (1xEVDV) είναι βελτιωμένη έκδοση του συστήματος CDMA xRTT το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες δεδομένων και φωνής. Το σύστημα 1xEVDV χρησιμοποιείτε τόσο για μετάδοση φωνής όσο και για μετάδοση δεδομένων σε υψηλούς ρυθμούς στο ίδιο ραδιοκανάλι (εύρους 1.25 MHz) με το υπάρχον σύστημα IS-95. Το σύστημα 1xEVDV έχει μέγιστο ρυθμό μετάδοσης 2.7 Mbps. 23

24 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 6 : Ε Υ Ρ Υ Ζ Ω Ν Ι Κ Ο Ψ Η Φ Ι Α Κ Ο Κ Υ Ψ Ε Λ Ο Ε Ι Δ Ε Σ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Π Α Κ Ε Τ Ω Ν (ΓΕ Ν Ι Α 3) Η απαιτήσεις της 3ης γενιάς ορίζονται στο project IMT-2000 που αναπτύχθηκε από τη διεθνή ένωση τηλεπικοινωνίας (International Telecommunication Union ITU). Το project IMT-2000 το οποίο ορίζει απαιτήσεις για μετάδοση δεδομένων υψηλής ταχύτητας, υπηρεσίες που βασίζονται στο πρωτόκολλο IP, υπηρεσίες παγκόσμια περιαγωγής και επικοινωνίες με ανταλλαγή πολυμέσων. Ύστερα από πολλές προτάσεις αναδείχτηκαν δύο καθολικά συστήματα: το WCDMA και το CDMA2000. Η επόμενη εικόνα δείχνει ένα ευρυζωνικό ψηφιακό κυψελοειδές σύστημα που επιτρέπει πολύ υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων μέσου της χρήσης σχετιζόμενων ραδιοκαναλιών. Στο σύστημα αυτό τα ραδιοκανάλια είναι ευρύτερα πολλές δεκάδες φορές σε σχέση με τα ραδιοκανάλια 2ης γενιάς. Αυτό επιτρέπει στα ψηφιακά κυψελοειδή ευρυζωνικά συστήματα να στέλνουν δεδομένα υψηλής ταχύτητας σε συσκευές επικοινωνίας. Αυτό το σύστημα χρησιμοποίει επίσης server επικοινωνίας οι οποίοι βοηθούν τη διαχείριση συνόδων επικοινωνίας με πολυμέσα. Εκτός από τη χρήση ευρυζωνικών 24

25 ραδιοκαναλιών και επικοινωνίας με πακέτα δεδομένων, το διάγραμμα αυτό δείχνει ε- πιπλέων ότι τα συστήματα 3ης γενιάς χρησιμοποιούν τυπικά το ίδιο διακοπτικό σύστη-μα δικτύου φωνής όπως τα συστήματα επικοινωνίας 2ης γενιάς. Στα επόμενα κεφάλαια περιγράφουμε τα συστήματα WCDMA και το CDMA Σύστημα WCDMA Το WCDMA είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα 3ης γενιάς το οποίο χρησιμοποιεί ραδιοκανάλια τα οποία έχουν ένα μεγαλύτερο εύρος ζώνης από τα ψηφιακά κυψελωτά συστήματα 2ης γενιάς όπως είναι το GSM. Το WCDMA συνήθως λειτουρ-γεί σε σχέδιο καναλιού των 5 MHz. Το project 3GPP επιβλέπει τη δημιουργία βιομηχανικών standard για ασύρματη επικοινωνία συστημάτων 3ης γενιάς (Wideband Code Division Multiple Access). Η τε-χνολογία 3GPP η οποία είναι γνωστή και ως σύστημα παγκόσμιας ασύρματης επικοι-νωνίας (UMTS) βασίζεται πάνω στο εξελιγμένο βασικό GSM δίκτυο το οποίο περιέχει στοιχεία 2.5G δλδ. περιλαμβάνει μεταγωγής GPRS. Αυτή η αρχή επιτρέπει σε ένα GSM δίκτυο να εξελιχθεί σε WCDMA προσθέτοντας τα απαραίτητα 3G ραδιοστοι-χεία στο υπάρχον δίκτυο δημιουργώντας νήσους κάλυψης 3G. 6.2 CDMA 2000 Το CDMA 2000 είναι μια οικογένεια standard που αντιπροσωπεύει μία εξέλι-ξη από το σύστημα CDMA το οποίο προσέφερε πρωτόκολλα μετάδοσης ενισχυμένων πακέτων για την επίτευξη υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων υψηλής ταχύτητας. Οι τε-χνολογίες CDMA λειτουργούν στα ίδια ραδιοκανάλια των 1.25 MHz τα οποία χρησι-μοποιήθηκαν για το σύστημα CDMA. Το CDMA 2000 εποπτεύεται από το project 3GPP2. Το 3GPP2 είναι ένα το project το οποίο εστιάζει στην ανάπτυξη γενικών χα-ρακτηριστικών για συστήματα 3ης γενιάς. 25

26 6.3 Time Division CDMA Αυτό που αναμένεται να συμβεί είναι ότι το WCDMA και το CDMA 2000 θα κυριαρχήσουν στην αγορά του 3G. Παρόλα αυτά στην Κίνα αναπτύχθηκε νέο standard το οποίο είναι γνωστό ως Time Division CDMA το οποίο προσφέρει υπηρεσίες φωνής και δεδομένων τόσο για μεταγωγή κυκλώματος όσο και για μεταγωγή πακέτου σε ρυθμούς μέχρι 2Mbps. Χρησιμοποίει τεχνική διπλής πολυπλεξίας χρόνου στην οποία η μετάδοση και η λήψη σημάτων γίνεται στην συχνότητα αλλά σε διαφορετικές χρονι-κές στιγμές. Η χρονοθυρίδες επάνω στον ασύρματο φορέα μπορούν είτε να εκχωρη-θούν συμμετρικά για υπηρεσίες όπως η φωνή και μη συμμετρικά για υπηρεσίες δεδο-μένων όπου οι ρυθμοί δεδομένων στις δύο υπηρεσίες μετάδοσης μπορούν να διαφέ-ρουν σημαντικά. 26

27 Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Βιβλία: Lawrence Harte, Introduction to Mobile Telephone Systems 2 nd Edition William Lee, Mobile Cellular Telecommunications Systems Jochen Schiller, Mobile Communications (2nd Edition) Gordon L. Stüber, Principles of Mobile Communication URLs: /DocumentsIMT2000/What_really_3G.pdf 27

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MHX. H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή Ορισμός ασύρματου δικτύου Παραδείγματα ασύρματων

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική GSM

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική GSM Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική GSM Ιστορία του GSM 1982 1990 1992 Ομάδα επιστημόνων (Group Special Mobile) για τον καθορισμό διεθνούς Προτύπου κινητών επικοινωνιών Μετά από απαίτηση της

Διαβάστε περισσότερα

Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12

Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12 Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Δίκτυα Επικοινωνίες Κάποιες Συμβουλές 4,5 3. Σταθμοί βάσης και κυψέλες..6,7,8 4. Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Γενιά 3G - UMTS

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Γενιά 3G - UMTS Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 7 Γενιά 3G - UMTS Εισαγωγή O Οργανισμός ITU σχεδίασε το σύστημα IMT-2000 (International Mobile Telecommunications System) με σκοπό να συγκεράσει τα πλεονεκτήματα του GSM και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1 Άσκηση 1 Σε μια χώρα υπάρχουν δύο (2) Πάροχοι κινητών επικοινωνιών. Με βάση το πρότυπο του κυψελωειδούς δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM, να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση συχνοτήτων (channel assignment) για

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Λογικά και φυσικά κανάλια

Κινητές Επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Λογικά και φυσικά κανάλια Κινητές Επικοινωνίες Κεφάλαιο 3 Λογικά και φυσικά κανάλια στο GSM Πολλαπλή πρόσβαση FDMA και TDMA Το GSM βασίζεται σε συνδυασμό Πολλαπλής Πρόσβασης με διαίρεση συχνότητας (FDMA: Frequency Division Multiple

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία 1 Κυψελωτή Τηλεφωνία Για την ανάπτυξη νέων δικτύων κινητών επικοινωνιών υιοθετήθηκε η σχεδιαστική αρχή της κυψελωτής τηλεφωνίας που παρά την περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στόχος: 1 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 21/11/2010 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση 1 Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ύλης του Α Τόμου, ο στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των γενιών κινητής τηλεφωνίας, με έμφαση στην 4 η και 5 η γενιά.

Μελέτη των γενιών κινητής τηλεφωνίας, με έμφαση στην 4 η και 5 η γενιά. ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Μελέτη των γενιών κινητής τηλεφωνίας, με έμφαση στην 4 η και 5 η γενιά. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αποστόλου Φανή (ΑΜ: Τ-1315) Βουλιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #9: Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #9: Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #9: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Η Τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας(3g).ανάλυση της τεχνολογίας και συγκριτικός πίνακας (Έρευνα Αγοράς).

Η Τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας(3g).ανάλυση της τεχνολογίας και συγκριτικός πίνακας (Έρευνα Αγοράς). Η Τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας(3g).ανάλυση της τεχνολογίας και συγκριτικός πίνακας (Έρευνα Αγοράς). ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΛΕΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Εξέλιξη της Κινητής Τηλεφωνίας Ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε)

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε) Άσκηση 1 Σε ένα δίκτυο τηλεματικής όπου υποστηρίζεται η υπηρεσία Διαχείρισης Στόλου Δημοσίων Οχημάτων Μεταφοράς επιβατών, ο κεντρικός υπολογιστής του κάθε οχήματος λαμβάνει μέσω αισθητήρων τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 006 Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Τεχνολογία Ι, Πρακτικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αυτοπροστασίας σε κινητές, σταθερές και ασύρματες επικοινωνίες. Παναγιώτης Θ. Τρακάδας, Ph.D. Ε.Ε.Π./Α.Δ.Α.Ε.

Μέτρα Αυτοπροστασίας σε κινητές, σταθερές και ασύρματες επικοινωνίες. Παναγιώτης Θ. Τρακάδας, Ph.D. Ε.Ε.Π./Α.Δ.Α.Ε. Μέτρα Αυτοπροστασίας σε κινητές, σταθερές και ασύρματες επικοινωνίες Παναγιώτης Θ. Τρακάδας, Ph.D. Ε.Ε.Π./Α.Δ.Α.Ε. Περιεχόμενα Σταθερά Δίκτυα «Ευάλωτα» σημεία Μέθοδοι/συσκευές παραβίασης απορρήτου Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 2. ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SP)... 2 2.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΜΕΤΑΓΩΓΗΣ.3

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Χαλκιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Χαλκιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Βασικές αρχές λειτουργίας των δικτύων κινητών επικοινωνιών (GSM/GPRS - UMTS), των κινητών τηλεφώνων και άλλων ασυρμάτων διατάξεων μικρής εμβέλειας (Bluetooth, WLAN) Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Χαλκιώτης Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 4 Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση Δορυφορική τηλεόραση: Η εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος από επίγειους σταθμούς μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ Γενικό διάγραμμα 3 Λειτουργίες διαχείρισης Χαρακτηριστικά επικοινωνίας Σταθερά, μεταξύ καλούντος και MSC Επιλεγόμενα από

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 2 3 4 5 Καλώς ήρθατε Εγκατάσταση του USB Stick Εκκίνηση εφαρμογής Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Αναγνώριση Αναμονή και Κράτηση Απόκρυψη Αριθμού Απόρριψη Εισερχόμενων με Απόκρυψη Αριθμού Υπηρεσία Συνδιάσκεψης Προώθηση Φραγή Ειδοποίηση μέσω SMS Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

Σχήματα Χρέωσης για Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Κυψελωτά Δίκτυα Τρίτης Γενιάς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαρίνα Μπιτσάκη

Σχήματα Χρέωσης για Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Κυψελωτά Δίκτυα Τρίτης Γενιάς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαρίνα Μπιτσάκη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Εφαρμοσμένης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχήματα Χρέωσης για Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Κυψελωτά Δίκτυα Τρίτης Γενιάς Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Εργαστήριο 9β-10 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1 Ήχος και φωνή Φύση του ήχου Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Παλµοκωδική διαµόρφωση Αναπαράσταση µουσικής Ανάλυση και σύνθεση φωνής Μετάδοση φωνής Τεχνολογία Πολυµέσων 4-1 Φύση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 1 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ KATAΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΡΩΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΗ Α4

ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ KATAΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΡΩΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΗ Α4 ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ KATAΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΡΩΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΗ Α4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Επικοινωνίες Τηλεπικοινωνίες: έτσι λέγεται το σύνολο των μέσων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Ψηφιοποίηση φωνής, μετάδοση δεδομένων και ασφάλεια στο GSM

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Ψηφιοποίηση φωνής, μετάδοση δεδομένων και ασφάλεια στο GSM Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 5 Ψηφιοποίηση φωνής, μετάδοση δεδομένων και ασφάλεια στο GSM Από την πηγή πληροφορίας στα ραδιοκύματα Κωδικοποίηση φωνής Αποκωδικοποίηση φωνής Κωδικοποίηση καναλιού Αποκωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ Μελέτη συστήματος πολλαπλής πρόσβασης με διαίρεση κώδικα σε ασύρματο κανάλι επικοινωνίας Σάββας Μακρής Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Επικοινωνίες

Ψηφιακές Επικοινωνίες Τεχνική Εκπαίδευση Ψηφιακές Επικοινωνίες Παναγιώτης Γεώργιζας BEng Cybernetics with Automotive Electronics MSc Embedded Systems Engineering Θέματα που θα αναλυθούν Στόχοι του σεμιναρίου Λίγη Θεωρία για

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών που σχετίζονται με τη θέση του χρήστη

Υπηρεσίες Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών που σχετίζονται με τη θέση του χρήστη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υπηρεσίες Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών που σχετίζονται με τη θέση του χρήστη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βενιέρη Ιωάννη 323Μ/2006015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Η συνολική ποιότητα της σύνδεσης µέσω ραδιοσυχνοτήτων εξαρτάται από την 9000 απολαβή της κεραίας του

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το σύστημα εντοπισμού / παρακολούθησης πορείας Trakky Personal. Ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα του επιτρέποντάς σας να εντοπίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή...3. 2. Εσωτερικές κλήσεις...3. 3. Εξωτερικές κλήσεις...3 3.1. Αστικές κλήσεις...3 3.2. Υπεραστικές - Διεθνείς κλήσεις...

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή...3. 2. Εσωτερικές κλήσεις...3. 3. Εξωτερικές κλήσεις...3 3.1. Αστικές κλήσεις...3 3.2. Υπεραστικές - Διεθνείς κλήσεις... Περιεχόμενα. Εισαγωγ...3 2. Εσωτερικές κλσεις...3 3. Εξωτερικές κλσεις...3 3.. Αστικές κλσεις...3 3.2. Υπεραστικές - Διεθνείς κλσεις...3 4. Συντομευμένες κλσεις...3 5. Προσωριν διακοπ κλσης...5 5.. Εναλλαγ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Γενιές των Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και Παρουσίαση των Συστημάτων 4ης Γενιάς LTE και LTE-Advanced

Οι Γενιές των Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και Παρουσίαση των Συστημάτων 4ης Γενιάς LTE και LTE-Advanced ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Οι Γενιές των Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και Παρουσίαση των Συστημάτων 4ης Γενιάς LTE και LTE-Advanced ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λύκου

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Access Points (AP) 3 3.1.1. Σύνδεση 4 3.1.2. Σηµάνσεις 5 3.1.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά 5 3.2. PoE Injectors 5 3.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 GSM TCS-3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Στάθμη σήματος GSM Αναβοσβήνει σε διακοπή τηλ.γραμμής Σταθερά αναμμένο όταν η τηλ.γραμμή είναι ΟΚ Χαμηλή μπαταρία ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ AWMN - YME ( 2012 ) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εναλλακτικά δίκτυα διασύνδεσης υποδομών Ομιλητής ΕΑΒ : Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα