14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002000641 2014-04-17"

Transcript

1 14PROC ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ, ΤΗΣ ΔΗΚΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Τόπο ) Αριδαία (Ημερομηνία) 16 / 04 /

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Α Λ Μ Ω Π Ι Α Σ «Προμήθεια τροφίμων για τι ανάγκε του Δήμου Αλμωπία τη Μαθητική Εστία, του ΚΕΚΠΑ, τη ΔΗΚΕΑ και τη Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπία Α.Ε.» Αριδαία 16 /04 /2014 Αρ. Πρωτ.: 9379 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ, ΤΗΣ ΔΗΚΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Διακηρύσσει Την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την προμήθεια τροφίμων για τι ανάγκε του Δήμου Αλμωπία τη Μαθητική Εστία, του ΚΕΚΠΑ, τη ΔΗΚΕΑ και τη Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπία Α.Ε., προϋπολογισμού ,95 Ευρώ (με το ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τι διατάξει τη Υπουργική Απόφαση 11389/ (Υ.Α / ), καθώ και β) του όρου του παρόντο τεύχου και καλεί του ενδιαφερόμενου προμηθευτέ να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου τη ω άνω προμήθεια και με κριτήριο ανάθεση τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού Προθεσμία Παραλαβή Τευχών - Παροχή Διευκρινίσεων Ορισμοί: Ημερομηνία Διενέργεια του Διαγωνισμού Υποβολή Προσφορών-Φάκελο Προσφορά - Χρόνο Ισχύο Προσφορών Δικαιούμενοι Συμμετοχή στο Διαγωνισμό Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχή Υποφάκελο Οικονομική Προσφορά Εγγυήσει Αξιολόγηση Προσφορών... 2

3 11. Ενστάσει - Προσφυγέ Κατακύρωση Διαγωνισμού Όροι Σύμβαση - Δικαιώματα και Υποχρεώσει ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΜΒΑΣΗ Εφαρμοστέο Δίκαιο Δημοσιότητα Δαπάνε δημοσίευση.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντα υπόψη: Τι διατάξει : 1) Του Ν. 2286/95 «Προμήθειε του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσει συναφών θεμάτων» 2) Τη ΥΑ 11389/93 "Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ" (Υ.Α / ) 3) Του N. 3463/2006 «Δημοτικό και κοινοτικό κώδικα» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/ ) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 4)Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική τη Αυτοδιοίκηση και τη Αποκεντρωμένη Διοίκηση -Πρόγραμμα Καλλικράτη» (ΦΕΚ 87Α). 5) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση τη διαφάνεια με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλε διατάξει». 6) Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/ ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλε διατάξει» όπω αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/ ), άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνη δημοσίευση» 7) Τη εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ /28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή τη αρ. 204/2010 γνωμοδότηση του Δ Τμήματο του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνε δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων ΟΤΑ Α βαθμ.» 8) Τον Ν. 4013/2011 περί «Σύσταση ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/07 (πτωχευτικό κώδικα ) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανση και άλλε διατάξει» 9) Την αριθμ. 81/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση τη διενέργεια τη προμήθεια ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωση την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση ), προϋπολογισμού δαπάνη διακόσιε εννέα χιλιάδε πεντακόσια τέσσερα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά ( ,95 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια τροφίμων για τι ανάγκε του Δήμου Αλμωπία τη Μαθητική Εστία, του ΚΕΚΠΑ, τη ΔΗΚΕΑ και τη Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπία Α.Ε. του Παραρτήματο Γ τη παρούση. Ο διαγωνισμό θα διενεργηθεί με σφραγισμένε προσφορέ, ενώπιον τη αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία συνεστήθη με την με αριθμό 349/2013 απόφαση τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπία, για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α και κατόπιν κανονική προθεσμία τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στο Τεύχο Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων ή στον ελληνικό τύπο (άρθρο 10 τη Υ.Α / ). 1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού 1.1. Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού είναι ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 3

4 1.2. Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορέ είναι: Το Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Αλμωπία, ΤΚ Αριδαία Ο Διαγωνισμό αφορά στην προμήθεια τροφίμων για τι ανάγκε του Δήμου Αλμωπία τη Μαθητική Εστία, του ΚΕΚΠΑ, τη ΔΗΚΕΑ και τη Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπία Α.Ε., ομάδων ειδών, οι οποίε αναλυτικά παρουσιάζονται στου Πίνακε του Παραρτήματο Α', που αποτελεί αναπόσπαστο μέρο τη παρούση Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερε «ομάδε», για τη συνολική όμω προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «ομάδα», όπω αυτή περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α. Απόρριψη ενό ή περισσοτέρων ειδών μια «ομάδα» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη τη προσφορά ολόκληρη τη «ομάδα». Κριτήριο κατακύρωση είναι η χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση ) για το σύνολο του προϋπολογισμού τη κάθε «ομάδα». Εναλλακτικέ προσφορέ ή εναλλακτικέ λύσει δεν γίνονται δεκτέ και στην περίπτωση που υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπόψη. Τα είδη τροφίμων τη διακήρυξη (κρέατα, είδη οπωροπωλείου κ.α) που εκ τη ισχύουσα κείμενη νομοθεσία εμπίπτουν στον έλεγχο δελτίου τιμών του Τμήματο Εμπορίου τη Περιφερειακή Ενότητα Πέλλα, υπόκεινται σε έλεγχο τιμών από την Δ/νση Ανάπτυξη - Τμήμα Εμπορίου τη Περιφερειακή Ενότητα Πέλλα Οι τεχνικέ προδιαγραφέ των ειδών επισυνάπτονται στην διακήρυξη και συγκεκριμένα στο Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρο αυτή. 2. Προθεσμία Παραλαβή Τευχών - Παροχή Διευκρινίσεων 2.1. Η παρούσα Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτή, διατίθεται από τον Δήμο Αλμωπία, Γραφείο Προμηθειών (οδό Πλατεία Αγγελή Γάτσου, ΤΚ: 58400), Πληροφορίε κ. Πετρούση Ιωάννη & κ. Σαμάντη Σοφία, τηλ.: , Fax: , κατά τι εργάσιμε ώρε και ημέρε, έναντι τιμήματο 10,00, ενώ διατίθεται και δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από τον διαδικτυακό τόπο Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Προκήρυξη, μέχρι και επτά (7) ημέρε πριν από τη λήξη τη προθεσμία υποβολή προσφορών (ημερομηνία διενέργεια διαγωνισμού), από το Γραφείο Προμηθειών, του Δήμου Διευκρινίσει ή συμπληρωματικέ πληροφορίε σχετικά με την προκήρυξη δίδονται από την αρμόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση που ζητηθούν εμπρόθεσμα από του ενδιαφερόμενου προμηθευτέ συμπληρωματικέ πληροφορίε, σχετικέ με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτέ παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρε, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικέ πληροφορίε αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερι (4) εργάσιμε ημέρε μετά τη λήψη τη σχετική αίτηση. Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσει προφορικέ ή διευκρινίσει τη Αναθέτουσα Αρχή. 3. Ορισμοί: 3.1. Προ κατανόηση των όρων τη παρούση, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για του εξή όρου : «Αναθέτουσα Αρχή»: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ «Ενδιαφερόμενο» : Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρο στη διαδικασία. «Υποψήφιο»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προμηθευτών που υποβάλλει προσφορά. «Επιτροπή Διενέργεια Διαγωνισμού» ή «Επιτροπή Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού»: Η Επιτροπή που συνεστήθη δυνάμει τη με αριθμό 349/2013 απόφαση τη Οικονομική Επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού και την εισήγηση προ την Αναθέτουσα Αρχή τη ανάθεση τη σύμβαση προμήθεια «Ανάδοχο» ή «Προμηθευτή»: Ο Υποψήφιο στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση προμηθειών τη παρούσα, μέσω σύμβαση που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματο και βάσει του σχεδίου σύμβαση του Παραρτήματο Δ τη παρούσα. 4

5 «Φορέα Υπογραφή Σύμβαση»: Η αναθέτουσα αρχή ή τα νομικά τη πρόσωπα όπω αυτά αναλύονται στο Παράρτημα Γ τη παρούσα. «Τεύχη Διαγωνισμού»: Η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν του όρου και προϋποθέσει βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών διαγωνισμό. «Προσφορά»: Η Προσφορά που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντο διαγωνισμού, και η οποία περιλαμβάνει δύο υποφακέλου και πιο συγκεκριμένα α) τον Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχή και β) τον Υποφάκελο Οικονομική Προσφορά. «Υπεύθυνη Δήλωση»: Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογη αποδεικτική αξία, σύμφωνα με τι διατάξει τη χώρα προέλευσή του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώ εξουσιοδοτηθέντα προ τούτο εκπρόσωπο (σε αυτήν την περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). Σε όλε τι περιπτώσει που αναφέρεται ο όρο Υπεύθυνη Δήλωση, εννοείται πάντοτε ότι γίνεται με θεώρηση του γνησίου τη υπογραφή του υπογράφοντα. 4. Ημερομηνία Διενέργεια του Διαγωνισμού 4.1. Ο διαγωνισμό θα διενεργηθεί την , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. (ώρα έναρξη παραλαβή προσφορών) μέχρι 12:30 μ.μ. (ώρα λήξη παράδοση προσφορών), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο) του Δήμου Αλμωπία, Διεύθυνση: Πλατεία Αγγελή Γάτσου., ΤΚ: Αριδαία Αρμόδιοι Υπάλληλοι για πληροφορίε : κ. Πετρούση Ιωάννη & κ. Σαμάντη Σοφία, Τηλ.: , φαξ: Υποβολή Προσφορών-Φάκελο Προσφορά - Χρόνο Ισχύο Προσφορών 5.1. Οι προσφορέ υποβάλλονται από του διαγωνιζόμενου ή με νόμιμο εκπρόσωπό του κατά την ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού, όπω αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 τη παρούσα Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη τη αποστολή του σφραγισμένου Φακέλου Προσφορά του μέχρι την παραλαβή του από την Επιτροπή Διενέργεια Διαγωνισμού. Τυχόν έξοδα ασφάλιση, εκτελωνισμού και μεταφορά βαρύνουν το διαγωνιζόμενο Οι προσφορέ μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία, ΔΗΜΟΣ Αλμωπία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμω προϋπόθεση ότι αυτέ θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη τη ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού Ο διαγωνιζόμενο φέρει την ευθύνη αποδεχόμενο τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονό, έστω και ανωτέρα βία (περιλαμβανομένων προβλημάτων από τη διαδικασία εκτελωνισμού, κ.τ.λ.) που μπορεί να έχει ω αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη ή μη προσήκουσα υποβολή του Φακέλου Προσφορά του Προσφορέ που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμε και επιστρέφονται χωρί να αποσφραγισθούν Οι προσφορέ (δικαιολογητικά συμμετοχή και οικονομική προσφορά) υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα Στο φάκελο κάθε προσφορά πρέπει να αναγράφονται ευκρινώ : Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρη τίτλο τη αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια ( Δήμο Αλμωπία ). Ο αριθμό τη διακήρυξη. Το αντικείμενο τη προμήθεια Η ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα. 5

6 5.8. Ο Φάκελο τη «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαμβάνει δύο επιμέρου κλειστού και σφραγισμένου υποφακέλου : α) τον Υποφάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχή και τεχνικών προδιαγραφών (Υπεύθυνη Δήλωση δικαιολογητικο) και τον Υποφάκελο τη Οικονομική Προσφορά. Έκαστο εκ των Υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει τι ενδείξει του κυρίω φακέλου (βλ. παράγραφο 5.7 του παρόντο ) και τον τίτλο αντιστοίχω : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Οι προσφορέ δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκε, διορθώσει. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσει που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγηση των προσφορών Ο διαγωνισμό αφορά στην «Προμήθεια τροφίμων για τι ανάγκε του Δήμου Αλμωπία τη Μαθητική Εστία, του ΚΕΚΠΑ, τη ΔΗΚΕΑ και τη Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπία Α.Ε.». Γίνονται δεκτέ προσφορέ για μία ή περισσότερε «ομάδε», για τη συνολική όμω προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «ομάδα», όπω αυτά αναφέρονται στη παράγραφο 1.4 τη παρούσα και όπω αυτή περιγράφεται μονοσήμαντα στα Παραρτήματα Α και Β τη παρούσα διακήρυξη. Απόρριψη ενό ή περισσοτέρων ειδών μια «ομάδα» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη τη προσφορά ολόκληρη τη «ομάδα». Κριτήριο κατακύρωση είναι η χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση ) για το σύνολο του προϋπολογισμού τη κάθε «ομάδα». Εναλλακτικέ προσφορέ ή εναλλακτικέ λύσει δεν γίνονται δεκτέ και στην περίπτωση που υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπόψη Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την επιτροπή διενέργεια του διαγωνισμού, παρουσία των υποψηφίων ή των νομίμων εκπροσώπων του σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 19 τη Υ.Α / Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη τη διαδικασία αποσφράγιση των προσφορών αμέσω μετά την ολοκλήρωση του έργου παραλαβή των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 4.1 τη διακήρυξη Μετά την λήξη τη προθεσμία παράδοση των προσφορών αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργεια του διαγωνισμού, οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν. Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή ενώπιον των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίω φάκελο και ο υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχή και μονογραφούνται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά (υπεύθυνη Δήλωση ). Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογραφούνται και φυλάσσονται από την επιτροπή μέχρι την αποσφράγισή του. Στη συνέχεια συντάσσεται σχετικό πρακτικό στο οποίο καταγράφονται όλοι οι διαγωνιζόμενοι, τα δικαιολογητικά συμμετοχή καθώ και τυχόν παρατηρήσει. Οι υποφάκελοι τη οικονομική προσφορά θα αποσφραγισθούν σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στου συμμετέχοντε. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσε προσφορέ δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών αποδεκτέ, δεν αποσφραγίζονται, γνωστοποιείται δε στου ενδιαφερομένου, έγκαιρα, με έγγραφο, ο λόγο τη απόρριψη τη προσφορά. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών σε πρακτικό Όσοι δικαιούνται λαμβάνουν γνώση των στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν νόμιμα, σε χρόνο που θα καθορισθεί από την επιτροπή διενέργεια του διαγωνισμού Οι υποψήφιοι εφόσον δεν έχουν ασκήσει εμπροθέσμω τι διοικητικέ προσφυγέ που προβλέπονται στο άρθρο 11 τη παρούση για τι διοικητικέ προσφυγέ κατά τη διακήρυξη του διαγωνισμού, ή έχουν απορριφθεί οι σχετικέ του ενστάσει, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρω κι ανεπιφυλάκτω όλου του όρου τη παρούσα και δεν δύνανται με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέω ή εμμέσω του ανωτέρω όρου Οι Προσφορέ ισχύουν και δεσμεύουν του προμηθευτέ για ενενήντα (90) ημερολογιακέ ημέρε από την επόμενη ημέρα τη διενέργεια του διαγωνισμού Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερη ισχύο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ω απαράδεκτη. 6. Δικαιούμενοι Συμμετοχή στο Διαγωνισμό 6.1. Δικαίωμα συμμετοχή επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισμό έχουν: (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα τη ημεδαπή ή τη αλλοδαπή ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίε ή ενώσει προμηθευτών που ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και διάθεση των προ προμήθεια ειδών. (β) Για τι ενώσει προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στι διατάξει του άρθρου 8 τη Υ.Α /

7 6.2. Στη συνέχεια τη παρούσα προκήρυξη, ο όρο "προμηθευτή " αφορά όλε τι προαναφερθείσε κατηγορίε Δεν γίνονται δεκτοί: (α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα ή Οργανισμό Τοπική Αυτοδιοίκηση γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικέ του υποχρεώσει και ο αποκλεισμό του είναι εν ισχύ. (β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμού για προμήθειε του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξη, λόγω καταδίκη του με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματο το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο. (γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχε με τι παραπάνω κυρώσει σε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τυχόν αντίστοιχε κυρώσει εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. (δ) Όσοι i. Τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τι διατάξει τη χώρα εγκατάστασή του. ii. Έχει κινηθεί σε βάρο του διαδικασία κήρυξη σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τι διατάξει τη χώρα εγκατάστασή του. iii. Έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τι διατάξει τη χώρα όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. iv. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφέ με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένω διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. v. Δεν έχουν εκπληρώσει τι υποχρεώσει του όσον αφορά στην καταβολή εισφορών κοινωνική ασφάλιση, σύμφωνα με τι διατάξει τόσο τη χώρα εγκατάστασή του όσο και του ελληνικού δικαίου. vi. Δεν έχουν εκπληρώσει τι υποχρεώσει όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τι διατάξει τόσο τη χώρα εγκατάστασή του όσο και του ελληνικού δικαίου. vii. Είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με τη διακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τι πληροφορίε αυτέ. (ε) Υποψήφιοι ή προσφέροντε εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρο του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα: (i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπω αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 τη κοινή δράση τη 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. (ii) Δωροδοκία όπω αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 τη πράξη του Συμβουλίου τη 26η Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 τη κοινή δράση 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. (iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 τη σύμβαση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε, όπω ορίζεται στο άρθρο 1 τη Οδηγία 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου τη 10/6/1991 για τη πρόληψη χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε. (v) Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία. 7. Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχή 7.1. Ο Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχή περιέχει επί ποινή απαραδέκτου τα εξή δικαιολογητικά: Πιστοποιητικό Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό επιμελητήριο που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνε πριν από την ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού Εγγύηση Συμμετοχή στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματο Ε (1) τη διακήρυξη Τα εξή έγγραφα και δικαιολογητικά: α. Έλληνε Πολίτε : 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποια από τα αδικήματα τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε, όπω αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφο 3 ε τη παρούση διακήρυξη, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση τη επαγγελματική του δραστηριότητα, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη, για κάποιο από τα αδικήματα τη υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία και δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστική απόφαση που 7

8 έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τι διατάξει τη χώρα όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. 2.Πιστοποιητικό αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή, έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, από την ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή δεν τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τι διατάξει τη χώρα εγκατάστασή του, και δεν έχει κινηθεί σε βάρο του διαδικασία κήρυξη σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τι διατάξει τη χώρα εγκατάστασή του. 3.Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει αν είναι ενήμεροι ω προ τι υποχρεώσει του που αφορούν τι εισφορέ κοινωνική ασφάλιση (κύρια και επικουρική ) και ω προ τι φορολογικέ υποχρεώσει του κατά την ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάσταση του στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω α.2 και α.3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία τη χώρα που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. β. Οι Αλλοδαποί: 1.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδια διοικητική ή δικαστική Αρχή τη χώρα εγκατάστασή του, έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν την ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου α.1. 2.Πιστοποιητικό τη κατά περίπτωση αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή τη χώρα εγκατάστασή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τι καταστάσει του α.2 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσει του α.3 του παρόντο άρθρου. γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των α και β. 2. Πιστοποιητικό αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, έκδοση του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπω εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν 1892/1990 (Α 101), όπω εκάστοτε ισχύει ή άλλε ανάλογε καταστάσει (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίση ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοση απόφαση κοινή ή ειδική εκκαθάριση των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλε ανάλογε καταστάσει (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για του διαχειριστέ, στι περιπτώσει των εταιρειών περιορισμένη ευθύνη (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τι ανώνυμε εταιρείε (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή τη χώρα εγκατάσταση, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα τη παραγράφου α.1 τη παρούση διακήρυξη. 4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά τη εκκαθάριση τη περίπτωση (2) του εδ. Γ τη παρ. 2 του παρόντο, εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Αρχή, στο μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών τη οποία είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο Διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τι διατάξει των άρθρων 7 α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπω εκάστοτε ισχύει, και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν 1892/1990, όπω εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο τη έδρα τη ανωνύμου εταιρεία που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένη ευθύνη και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό τη εκκαθάριση, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου τη έδρα τη συμμετέχουσα στον διαγωνισμό επιχείρηση. δ. Συνεταιρισμοί: 1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν την ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδια διοικητική ή δικαστική Αρχή τη χώρα εγκατάστασή του, από το οποίο προκύπτει ότι ο πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου α Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α.2 και α.3 του παρόντο άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπού συνεταιρισμού και τη περίπτωση των άρθρων β.2 και β.3 εφόσον πρόκειται για αλλοδαπού συνεταιρισμού. 3. Βεβαίωση αρμόδια αρχή ότι ο Συνεταιρισμό λειτουργεί νόμιμα. ε. Οι ενώσει προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 8

9 1.Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση Εφόσον οι προμηθευτέ συμμετέχουν στου διαγωνισμού με αντιπρόσωπο του, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπηση Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα ή Οργανισμό Τοπική Αυτοδιοίκηση γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικέ του υποχρεώσει και ο αποκλεισμό του είναι εν ισχύ Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν αποκλείστηκαν από διαγωνισμού για προμήθειε του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξη, λόγω καταδίκη του με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματο το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν υποστεί αντίστοιχε με τι παραπάνω κυρώσει και σε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφέ με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένω διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρμογή του παρόντο ή όταν δεν έχει παράσχει τι πληροφορίε αυτέ Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων τη διακήρυξη και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτού πλήρω και ανεπιφύλακτα και θα αναφέρουν τον φορέα/φορεί και την ομάδα/ομάδε για τι οποίε θα υποβάλλουν προσφορά Υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη που προσφέρουν είναι σύμφωνα με τι τεχνικέ προδιαγραφέ τη προμήθεια. Επιπροσθέτω, θ αναφέρεται Αριθμό Τηλεομοιοτυπία (Fax) στο οποίο θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη του διαγωνισμού, έγγραφα και αποφάσει. 8. Υποφάκελο Οικονομική Προσφορά 8.1 Στον σφραγισμένο υποφάκελο οικονομική προσφορά περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του Υποψηφίου, η οποία θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι συνταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματο ΣΤ1,ΣΤ2,ΣΤ3,ΣΤ4, ΣΤ5 τη παρούσα προκήρυξη. 8.2 Με την προσφορά το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωση δίνεται ανά «Ομάδα», με τη συμπλήρωση πινάκων του υποδείγματο του Παραρτήματο ΣΤ1,ΣΤ2,ΣΤ3,ΣΤ4,ΣΤ5 αντίστοιχα, μορφή που παρατίθεται στη συνέχεια. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσει, ω και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτό από το Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού, ήτοι το κόστο μεταφορά των αντικειμένων στου τόπου προορισμού του Παραρτήματο Γ «Πίνακα Αντιστοίχιση Ομάδων και φορέων υπογραφή των συμβάσεων». Η τιμή, χωρί ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 8.3 Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε ομάδα, με τη συμπλήρωση πινάκων του υποδείγματο του Παραρτήματο ΣΤ1,ΣΤ2, ΣΤ3, ΣΤ4,ΣΤ5 μορφή που παρατίθεται στη συνέχεια. 8.4 Οι προμηθευτέ υποχρεούνται να ακολουθήσουν του ίδιου κωδικού και τι περιγραφέ προϊόντων στην προσφορά του, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση. 8.5 Σε περίπτωση ασυμφωνία μεταξύ του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωση που αναφέρεται στα έντυπα τη οικονομική προσφορά υπερισχύει το ποσοστό έκπτωση τη «ομάδα» που αναγράφεται ολογράφω. Προσφορά που δεν αναγράφει το ποσοστό έκπτωση ολογράφω θεωρείται άκυρη για το πακέτο-ομάδα. 8.6 Η αναγραφή του ποσοστού έκπτωση θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. 8.7 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογή τιμών απορρίπτεται ω απαράδεκτη. 8.8 Εφ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ω απαράδεκτη, με απόφαση τη Υπηρεσία ύστερα από γνωμοδότηση τη Επιτροπή Διενέργεια Διαγωνισμού. 8.9 Ο διαγωνισμό αφορά την προμήθεια «ομάδων», επομένω η προσφορά θα δίνεται υποχρεωτικά για την πλήρη «ομάδα». 9

10 9. Εγγυήσει 9.1 Οι εγγυήσει εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. 9.2 Οι εγγυήσει αν δεν είναι διατυπωμένε στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 9.3 Κάθε προσφορά συμμετοχή στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχή με ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισμού κάθε προσφερόμενη ομάδα με Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχή απευθύνεται στο Δήμο Αλμωπία. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφορά, που ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψη τη προσφορά, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματο Ε (1). 9.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων τη σύμβαση, οι προμηθευτέ είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% τη συνολική συμβατική αξία των ειδών, χωρί Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλή εκτέλεση πρέπει να είναι αορίστου χρόνου και να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψη τη προσφορά, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματο Ε (2). Η εγγύηση καλή εκτέλεση εκδίδεται υπέρ του φορέα(δήμο ή νομικό του πρόσωπο), με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή τη σύμβαση στον εκάστοτε φορέα(δήμο ή νομικό του πρόσωπο). 9.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 τη Υ.Α / Αξιολόγηση Προσφορών 10.1 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργεια του Διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση ) Δυνατότητα υποβολή προσφορά υφίσταται για μία ή περισσότερε «ομάδε», για τη συνολική όμω προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «ομάδα», όπω αυτή περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α. Απόρριψη ενό ή περισσοτέρων ειδών μια «ομάδα» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη τη προσφορά ολόκληρη τη «ομάδα». Κριτήριο κατακύρωση είναι η χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση ) για το σύνολο του προϋπολογισμού τη κάθε ομάδα Η υποβολή τη οικονομική προσφορά θα γίνει βάσει του «Εντύπου Οικονομική Προσφορά» του Παραρτήματο ΣΤ1,ΣΤ2, ΣΤ3, ΣΤ4, ΣΤ5 αντίστοιχα τη παρούση. 11. Ενστάσει Προσφυγέ 11.1 Για την υποβολή των ενστάσεων ισχύουν οι όροι, προϋποθέσει και προθεσμίε του άρθρου 15 τη Υ.Α / Αποφασίζον όργανο επί των ενστάσεων είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπία 12. Κατακύρωση Διαγωνισμού 12.1 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση ) όπω ορίζεται στο άρθρο 10 τη παρούσα Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση τη και αζημίω για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο τη διαδικασία, και ιδίω : α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα τη διαδικασία, β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια, δ) εάν κανεί από του υποψηφίου δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε σχέση με τα αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 7 τη παρούσα Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίση να ματαιώσει οριστικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού (α) όταν δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπή ή περιορισμού τη δραστηριότητα, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό, ή (β) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντο που επιβάλλουν την ματαίωση Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθεια, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.: 10

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γκουρτσιλίδης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού και όρων της υπ αριθ. 2/2015 Μελέτης καθώς και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΙΗΝΟΟ-ΦΜΣ ΑΔΑΜ: 14REQOC001997814 2014-04-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αριθμ. Πρωτ.798 (ΕΠΑ.Σ.-ΙΕΚ) ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014 ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4690Β5-Ε6Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα