1. Δύο σώματα έχουν ίσες μάζες και κινητικές ενέργειες. Να συγκριθούν οι ορμές τους. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Δύο σώματα έχουν ίσες μάζες και κινητικές ενέργειες. Να συγκριθούν οι ορμές τους. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας."

Transcript

1 4.4 Κεφάλαιο 4: Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 1. Δύο σώματα έχουν ίσες μάζες και κινητικές ενέργειες. Να συγκριθούν οι ορμές τους. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 2. Αναφέρετε δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες ασκείται δύναμη πάνω σε ένα σώμα αλλά δεν παράγεται έργο. 3. Δύο παιδιά ίδιας μάζας βρίσκονται στην κορυφή μιας τσουλήθρας. Το ένα κατεβαίνει από την τσουλήθρα και το άλλο πηδάει. Να συγκριθεί το έργο του βάρους στις δύο περιπτώσεις. 4. Ένα ποδήλατο κινείται σε οριζόντιο δρόμο. Τι είδους ενέργειες έχει; Ποιες είναι οι μαθηματικές σχέσεις που περιγράφουν τις ενέργειες αυτές; 5. Σε ποια θέση η χορδή μιας κιθάρας έχει τη μικρότερη δυναμική ενέργεια και σε ποια τη μικρότερη κινητική ενέργεια; 6. Τρεις άνθρωποι με ίσες μάζες ανεβαίνουν στον πρώτο όροφο ενός κτιρίου με διαφορετικούς τρόπους: α) από τις σκάλες β) με κυλιόμενες σκάλες γ) με τον ανελκυστήρα. Να συγκρίνεται τη μεταβολή της δυναμικής ενέργειας των ανθρώπων στις τρεις περιπτώσεις. 8. Ένας δορυφόρος κινείται γύρω από τη Γη. Το κοντινότερο σημείο στη Γη λέγεται περίγειο και το μακρύτερο απόγειο. Σε ποιο σημείο από τα δύο έχει μεγαλύτερη κινητική και σε ποιο μεγαλύτερη δυναμική ενέργεια; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Από το δεύτερο όροφο ενός κτιρίου αφήνουμε να πέσει ένα σώμα. Τι είδους ενέργειες έχει το σώμα: α) τη στιγμή που το αφήνουμε β) όταν διέρχεται από τον πρώτο όροφο γ) λίγο πριν προσκρούσει στο έδαφος. 10. Διαθέτετε ενέργεια 2J. Πόσο ψηλά μπορείτε να σηκώσετε ένα βιβλίο αν η μάζα του είναι 0,5kg; (g = 10m/s 2 ). 11. Αφήνουμε να πέσει από ύψος δύο μέτρων ένα κομμάτι από πλαστελίνη. Το κομμάτι προσκρούει στο έδαφος και παραμένει. Τι απέγινε η μηχανική του ενέργεια; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 12. Ένα πλοίο έχει μάζα kg και η μέγιστη ταχύτητα που αναπτύσσει είναι 16m/s. Ποια είναι η κινητική του ενέργεια στη μέγιστη ταχύτητα του; Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα σταθερού μέτρου σε οριζόντια κυκλική πλατεία. Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο αυτοκίνητο και να προσδιορίσετε σε ποιες από αυτές το έργο είναι θετικό, αρνητικό ή μηδέν. 1

2 2. Με βάση το θεμελιώδη νόμο της μηχανικής, τον ορισμό του έργου και τις εξισώσεις κίνησης να αποδείξετε το θεώρημα της κινητικής ενέργειας, όταν ένα σώμα ξεκινά από την ηρεμία με την επίδραση σταθερής δύναμης. 3. Ένα σώμα ηρεμεί και πάνω σ αυτό αρχίζει να ασκείται δύναμη σταθερή (τριβές αμελητέες). Να γίνει η γραφική παράσταση έργου - χρόνου. 4. Μια δύναμη σταθερής διεύθυνσης μεταβάλλεται από τη θέση που ξεκίνησε το σώμα μέχρι τα 2m από 0Ν σε 10Ν γραμμικά, ενώ μετά παραμένει σταθερή για τα επόμενα 10m. Να γίνει η γραφική παράσταση δύναμης - μετατόπισης. 6. Στο σώμα του διπλανού σχήματος βάρους Β = 20Ν ασκούνται οι δυνάμεις F 1 = 5Ν, F 2 = 10Ν, F 3 = 15Ν και F 4 = 10Ν. Αν το μετακινηθεί κατά 2m να υπολογισθεί το συνολικό έργο σώμα των δυνάμεων. Η γωνία που σχηματίζει η δύναμη F 3 με το οριζόντιο επίπεδο είναι 30. F 1 F 2 F 3 7. Ένα απλό εκκρεμές.εκτελεί μια πλήρη ταλάντωση. Να σχολιάσετε τις μετατροπές των ενεργειών κατά τη διάρκεια της 5. ταλάντωσης. 8. Βρίσκεστε στη στέγη ενός κτιρίου και κρατάτε τρεις όμοιες μπάλες. Πετάτε τη μια μπάλα οριζόντια, την άλλη κατακόρυφα προς τα πάνω και την τρίτη κατακόρυφα προς τα κάτω. Όλες οι μπάλες έχουν αρχική ταχύτητα ίδιου μέτρου. α) Ποια από τις τρεις μπάλες θα προσκρούσει στο έδαφος με τη μεγαλύτερη ταχύτητα; β) Αν η αντίσταση του αέρα δεν είναι αμελητέα θα δίνατε την ίδια απάντηση; (Να δικαιολογήσετε). 9. Σώμα μάζας m δένεται στην άκρη ενός νήματος μήκους l. Το σώμα ταλαντώνεται και η ταχύτητα του στο κατώτατο σημείο είναι υ o. Όταν το νήμα σχηματίζει γωνία θ με την κατακόρυφο να βρεθούν: α) η ταχύτητα του σώματος β) η κινητική ενέργεια του σώματος γ) η τάση του νήματος. Η επιτάχυνση της βαρύτητας θεωρείται γνωστή. 11. Ένα εκκρεμές αποτελείται από μάζα m και νήμα μήκους l. Όταν η γωνία νήματος και κατακόρυφου είναι 30 μοίρες, η ταχύτητα της μάζας είναι 10m/s. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερω- τήσεις: α) Ποια είναι η ταχύτητα του στο κατώτατο σημείο β) ποιο είναι το μέγιστο ύψος που θα φθάσει η μάζα. Ποια παραδοχή κάνατε για να απαντήσετε στα παραπάνω ερωτήματα; (g = 10m/s 2 ). 12. Ένας μαθητής ύψους 1,8m ρίχνει μια πέτρα μάζας m = 10. 0,5kg με ταχύτητα 10 m/s που σχηματίζει γωνία 60 μοιρών με το οριζόντιο επίπεδο. Αν ο μαθητής ρίχνει την πέτρα από το ύψος του κεφαλιού του να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: α) Ποιο το μέτρο της ταχύτητας της πέτρας όταν προσκρούσει στο έδαφος; β) ποιο το έργο του βάρους μέχρι η πέτρα να προσκρούσει στο έδαφος; γ) ποια παραδοχή κάνατε για να απαντήσετε στα παραπάνω ερωτήματα; (g = 10m/s 2 ). F Μια πέτρα μάζας 2kg πέφτει από ύψος h σε καρφί μήκους 20cm που βρίσκεται στερεωμένο στο έδαφος. Αν υποθέσουμε ότι η αντίσταση που προβάλει το έδαφος στη διείσδυση του καρφιού είναι 100Ν να βρεθεί από ποιο ύψος πρέπει να αφήσουμε την πέτρα ώστε το καρφί να εισέλθει ολόκληρο μέσα στο έδαφος. (g =10m/s 2 ). 2

3 14. Να προσδιορίσετε ποια είναι η ωφέλιμη και ποια η καταναλισκόμενη ισχύς σε τρεις από τις παρακάτω μηχανές: α. ηλεκτρικός γερανός β. ατμομηχανή γ. βενζινοκίνητο αυτοκίνητο δ. ηλεκτρικό τραίνο ε. ανεμιστήρας 15. Περιγράψτε κάποιο πείραμα για να εκτιμήσετε την ισχύ: α) ενός ποδηλάτη β) ενός αυτοκινήτου Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Σε κάθε μια από τις παρακάτω ερωτήσεις βάλτε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Τι απέγινε η δυναμική ενέργεια ενός ανελκυστήρα που κατέβηκε από τον πρώτο όροφο στο ισόγειο; α. μετατράπηκε σε κινητική β. εξαφανίσθηκε γ. μετατράπηκε σε θερμότητα δ. παράμεινε μέσα στον ανελκυστήρα 2. Ένα σώμα ακολουθεί έναν από τους παρακάτω δρόμους 1, 2, 3, 4 για να φθάσει στο έδαφος (αντιστάσεις αμελητέες). Με βάση το σχήμα να απαντήσετε στις ερωτήσεις A, B και Γ Α. Με ποιον από τους παραπάνω δρόμους το έργο του βάρους είναι μεγαλύτερο; α. με το δρόμο 1 β. με το δρόμο 2 γ. με το δρόμο 3 δ. με το δρόμο 4 ε. με κανένα από τους παραπάνω Β. Με ποιο δρόμο το σώμα φθάνει στο έδαφος με τη μεγαλύτερη ταχύτητα; α. με το δρόμο 1 β. με το δρόμο 2 γ. με το δρόμο 3 δ. με το δρόμο 4 ε. με κανένα από τους παραπάνω Γ. Με ποιον από τους παραπάνω δρόμους η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη; α. με το δρόμο 1 β. με το δρόμο 2 3

4 γ. με το δρόμο 3 δ. με το δρόμο 4 ε. με κανένα από τους παραπάνω 3. Καθώς μια πέτρα εκτελεί οριζόντια βολή και πέφτει χωρίς αντιστάσεις στο έδαφος α. η κινητική της ενέργεια διατηρείται β. η κινητική της ενέργεια μετατρέπεται σε δυναμική γ. η δυναμική της ενέργεια διατηρείται δ. η δυναμική της ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική. 4. Ένα σώμα αφήνεται από ύψος 2m να πέσει στο έδαφος. Μετά την αναπήδηση ανεβαίνει σε μικρότερο ύψος από το αρχικό. Τι από τα παρακάτω ισχύει; α. η μηχανική ενέργεια του σώματος είναι σταθερή β. κάποια ποσότητα μηχανικής ενέργειας μετατράπηκε σε θερμότητα γ. η δυναμική ενέργεια του σώματος είναι σταθερή δ. η κινητική ενέργεια του σώματος είναι σταθερή 5. Σπρώχνουμε ένα βιβλίο σε οριζόντιο επίπεδο και το αφήνουμε ελεύθερο οπότε αυτό κάποια στιγμή σταματάει. Τι από τα παρακάτω ισχύει; α. η κινητική του ενέργεια μετατράπηκε σε δυναμική β. η ορμή του διατηρείται γ. η ορμή του μετατράπηκε σε θερμότητα δ. η κινητική του ενέργεια μετατράπηκε σε θερμότητα 6. Όταν συσπειρώνουμε ένα ελατήριο παράγουμε έργο. Τι συμβαίνει με τη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου; α. εξαφανίζεται β. αλλοιώνεται γ. αυξάνεται δ. ελαττώνεται 7. Τρεις μηχανές με συντελεστές απόδοσης α 1, α 2 και α 3 λειτουργούν έτσι ώστε η ωφέλιμη ισχύς της πρώτης να είναι καταναλισκόμενη για τη δεύτερη και η ωφέλιμη ισχύς της δεύτερης να είναι καταναλισκόμενη για την τρίτη. Ο συντελεστής απόδοσης όλου του συστήματος είναι α. α 1 +α 2 +α 3 β. (α 1 +α 2 +α 3 )/3 γ. α 1.α 2.α 3 δ. α 1.α 2 +α 2.α 3 8. Ένας κινητήρας καταναλώνει ισχύ 400W και ανεβάζει σώμα βάρους 100Ν με σταθερή ταχύτητα σε ύψος 2m σε ένα δευτερόλεπτο. Ο συντελεστής απόδοσης του κινητήρα είναι: α. 4 β. 0.5 γ. 40% 4

5 δ. 20% Ερωτήσεις αντιστοίχισης 1. Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της αριστερής στήλης με τις έννοιες της δεξιάς τοποθετώντας το κατάλληλο γράμμα στο διάστικτο. Είδος μεγέθους Έννοιες α. βαθμωτό.. κινητική ενέργεια β. διανυσματικό.. ισορροπία γ. δεν είναι φυσικό μέγεθος.. έργο δύναμης.. δύναμη.. εργασία 2. Αντιστοιχίστε τις φράσεις της αριστερής στήλης με τα φυσικά μεγέθη της δεξιάς τοποθετώντας το κατάλληλο γράμμα στο διάστικτο. Φράσεις Φυσικά μεγέθη α. ένα σώμα έχει.. Δύναμη β. ένα σώμα ασκεί.. Ενέργεια γ. ένα σώμα παίρνει... Έργο δ. ένα σώμα μετατρέπει 3. Να αντιστοιχίσετε τα φυσικά μεγέθη της αριστερής στήλης με τις μονάδες στη δεξιά στήλη τοποθετώντας το κατάλληλο γράμμα στο διάστικτο. Φυσικά μεγέθη Μονάδες α. έργο...j β. δύναμη..w γ. ισχύς..n..kg m/s 4. Ένα κομμάτι πλαστελίνη αφήνεται να πέσει ελεύθερα από μικρό ύψος στην επιφάνεια της Γης. Να συμπληρώσετε στο διάστικτο το είδος της ενέργειας του σώματος σε κάθε περίπτωση. α. ανώτατο σημείο... β. ενδιάμεσο σημείο... γ. λίγο πριν πέσει... δ. μετά την κρούση Ερωτήσεις συμπλήρωσης Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά: 1. Όταν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα και η ταχύτητα του έχουν την ίδια φορά τότε η κινητική ενέργεια του σώματος..., το έργο της συνισταμένης δύναμης είναι και το σώμα...ενέργεια από το περιβάλλον. 2. Όταν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα και η ταχύτητα του έχουν αντίθετη φορά τότε η κινητική ενέργεια του σώματος.., το έργο της συνισταμένης δύναμης είναι... και το σώμα ενέργεια στο περιβάλλον. 5

6 3. Όταν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα και η ταχύτητα του είναι κάθετες μεταξύ τους τότε η κινητική ενέργεια του σώματος είναι... το έργο της δύναμης είναι και το σώμα δεν... ενέργεια από το περιβάλλον. 4. Σύμφωνα με το θεώρημα της κινητικής ενέργειας το συνολικό... των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα είναι... με τη μεταβολή της.. ενέργειας του σώματος. 5. Το έργο του βάρους είναι..... της διαδρομής που ακολουθεί το σώμα. 6. Το έργο της τριβής ολίσθησης δίνεται από τη μαθηματική σχέση 7. Ο τροχός ενός ποδηλάτου που κινείται έχει κινητική ενέργεια λόγω και κινητική ενέργεια λόγω... κίνησης. 8. Αν μετακινούμε με με το χέρι μας κατακόρυφα προς τα πάνω κατά ύψος h ένα σώμα βάρους Β χωρίς επιτάχυνση, τότε εκτελούμε έργο. με τη μεταβολή της. ενέργειας του σώματος. 9. Κινητική ενέργεια υπάρχει εφόσον υπάρχει και δυναμική εφόσον ασκούνται μόνο...δυνάμεις. 10. Η κινητική ενέργεια ενός βέλους που σφηνώνεται σε ένα δένδρο μετατρέπεται σε Η δυναμική και η κινητική ενέργεια ενός αεροπλάνου που προσγειώνεται μετατρέπεται σε. 12. Η ισχύς που μας δίνει μια μηχανή λέγεται και η ισχύς με την οποία την τροφοδοτούμε λέγεται. Η ισχύς την οποία απορροφά ένας ανεμιστήρας είναι.... και αυτή την οποία δίνει είναι Ερωτήσεις διπλής επιλογής - Σωστό - Λάθος Βάλτε το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι σωστή και το γράμμα Λ αν είναι λανθασμένη στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. 1. Σχετικά με τις έννοιες έργο και δύναμη. Ένα σώμα έχει έργο. Ένα σώμα έχει έργο δύναμης. Ένα σώμα έχει δύναμη. Ένα σώμα ασκεί δύναμη. Το έργο μιας δύναμης είναι αρνητικό. Το έργο μιας δύναμης είναι θετικό. Το έργο μιας δύναμης είναι μηδέν. Σωστό Λάθος 6

7 2. Ένα αεροπλάνο κινείται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα σε ύψος 100m από την επιφάνεια της Γης. Το επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας θεωρείται η επιφάνεια της Γης. Σωστό Λάθος Το αεροπλάνο έχει δυναμική ενέργεια. Το αεροπλάνο έχει κινητική ενέργεια. Το έργο που παράγει το βάρος του είναι μηδέν. Το έργο που παράγει η αντίσταση του αέρα είναι μηδέν. Το συνολικό παραγόμενο έργο είναι μηδέν. 3. Ένας ανεμιστήρας έχει απόδοση 0.7 και λειτουργεί με ισχύ 500W. Σωστό Λάθος Η θερμότητα που αναπτύσσεται είναι 350W. Η ηλεκτρική είναι η ωφέλιμη ενέργεια. Η καταναλισκόμενη ενέργεια είναι 150W. Η ωφέλιμη ενέργεια είναι 350W. Στο φαινόμενο αυτό υπάρχουν τρία είδη ενεργειών. 4. Χαρακτηρίστε με Δ και Μ τις διατηρητικές και μη διατηρητικές δυνάμεις αντίστοιχα: Σωστό Λάθος Βάρος σώματος. Τριβή ολίσθησης. Στατική τριβή. Δύναμη ελατηρίου. Δύναμη τόξου. Άνωση Ερωτήσεις συνδυασμού 1. Βάλτε το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι σωστή και το γράμμα Λ αν είναι λανθασμένη. Η κινητική ενέργεια ενός σώματος εξαρτάται από το σύστημα αναφοράς. ( ) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. 2. Ένας αθλητής της άρσης βαρών προσπαθεί να σηκώσει τα βάρη αλλά δεν μπορεί. Παράγεται έργο; α. ναι β. όχι Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 7

8 3. Ένα σώμα ανυψώνεται σε ύψος 3m με τρεις τρόπους: α) Κατακόρυφα β) σε κεκλιμένο επίπεδο γ) με σκαλοπάτια. Πότε το έργο του βάρους του σώματος είναι μεγαλύτερο; Α. στην περίπτωση α Γ. στην περίπτωση γ Β. στην περίπτωση β Δ. σε καμία περίπτωση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 4. Μέσα σε ένα αεροπλάνο που κινείται οριζόντια πετάμε μια μπάλα. Από τι εξαρτάται η κινητική της ενέργεια; α. από την κατεύθυνση που την πετάξαμε β. από την επιλογή του συστήματος αναφοράς γ. και από τα δύο. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 5. Αφήνουμε ένα φύλλο χαρτί να πέσει στο έδαφος. Διατηρείται η μηχανική του ενέργεια; α. Ναι β. Όχι Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 6. Ένας αθλητής εκτελεί άλμα επί κοντώ. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα είδη ενεργειών από τον παρακάτω κατάλογο για να καθορίσετε τα είδη ενεργειών που έχει ο αθλητής στις παρακάτω θέσεις: Είδη ενεργειών: Θέσεις: Δυναμική λόγω βάρους Δυναμική λόγω κονταριού Κινητική λόγω μεταφορικής κίνησης Κινητική λόγω περιστροφικής κίνησης Όταν τρέχει Όταν ανεβαίνει Όταν κατεβαίνει Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Δύο αθλητές της άρσης βαρών διαφορετικού ύψους σε κάποιο σχετικό πρωτάθλημα σήκωσαν το ίδιο βάρος. Ο χαμηλότερος αθλητής χρειάστηκε περισσότερο χρόνο από τον ψηλότερο. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Α. Ποιος από τους δύο εκτέλεσε μεγαλύτερο έργο δεδομένου ότι η ταχύτητα με την οποία ανεβάζουν τα βάρη είναι σταθερή; ο υψηλότερος ο χαμηλότερος δεν επηρεάζει το ύψος Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.... 8

9 Β. Σε ποιον από τους δύο αθλητές η ισχύς είναι μεγαλύτερη στον υψηλότερο στο χαμηλότερο το ίδιο και στους δύο Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Ερωτήσεις που ανιχνεύουν τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών 1. Σημειώστε με Σ τις σωστές και με Λ τις λανθασμένες εκφράσεις. Ένα σώμα έχει δύναμη. ( ) Ένα σώμα αποκτά δύναμη. ( ) Η ύπαρξη δύναμης απαιτεί δύο σώματα. ( ) Ένα σώμα ασκεί δύναμη σε κάποιο άλλο. ( ) Ένα σώμα δέχεται δύναμη από κάποιο άλλο. ( ) 2. Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθεία προς τα δεξιά με σταθερή ταχύτητα. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα δείχνει σωστά τις δυνάμεις που ασκούνται στο αυτοκίνητο; (Βάλτε σε κύκλο τα γράμματα με τη σωστή απάντηση) α β γ δ 3. Ένα εκκρεμές κινείται από αριστερά προς τα δεξιά. Όταν βρίσκεται στο σημείο που δείχνει το σχήμα, ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστάνει τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα; Η αντίσταση του αέρα αμελητέα. (Βάλτε σε κύκλο το γράμμα με τη σωστή απάντηση). α β γ δ 4. Το παρακάτω σχήμα δείχνει την τροχιά μια μπάλας του γκολφ. Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στη μπάλα σε τρεις διαφορετικές θέσεις: Κατά την άνοδο, στην κορυφή της διαδρομής και κατά την κάθοδο. (Η αντίσταση του αέρα αμελητέα). 9

10 5. Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα στα παρακάτω σχήματα: Αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο και ο ο- δηγός φρενάρει. Το κιβώτιο, έχοντας εκτοξευθεί από τη βάση του κεκλιμένου ε- πιπέδου, ανέρχεται προς την κορυφή του 6. Το παρακάτω σχήμα δείχνει ένα ακίνητο βιβλίο πάνω σε ένα οριζόντιο τραπέζι. Να σχεδιασθούν και να περιγραφούν οι δυνάμεις που ασκούνται πάνω στο βιβλίο. 7. Σε μια διελκυστίνδα είναι ένας γίγαντας και ένα παιδί. Ποιος από τους δύο ασκεί μεγαλύτερη δύναμη στον άλλο; (Βάλτε σε κύκλο το γράμμα με τη σωστή απάντηση). α. ο γίγαντας β. το παιδί γ. κανείς από τους δύο Δικαιολογήστε την επιλογή σας Ένας άνθρωπος σπρώχνει ένα φορτηγό για να το μετακινήσει, αλλά το τελευταίο δεν μετακινείται. Να συγκρίνετε τις δυνάμεις που ασκούνται ανάμεσα στον άνθρωπο και το φορτηγό. 9. Το βάρος ενός μαθητή που κάθεται σε μια καρέκλα είναι 700Ν. Η αντίδραση της δύναμης του βάρους του είναι αυτή που ασκείται πάνω στο μαθητή από την καρέκλα τη Γη το έδαφος Bάλτε σε κύκλο το γράμμα με τη σωστή απάντηση και δικαιολογήστε την απάντησή σας

11 10. Σώμα βρίσκεται ακίνητο σε κεκλιμένο επίπεδο, όπως φαίνεται στο σχήμα. Να σχεδιάσετε και να περιγράψετε τις δυνάμεις που ασκούνται σ αυτό. 11. Σε οριζόντιο επίπεδο σπρώχνουμε ένα σώμα, αλλά αυτό δεν κινείται. Να σχεδιάσετε και να περιγράψετε τις δυνάμεις που ασκούνται σ αυτό. 12. Ένας άνθρωπος περπατάει σε οριζόντιο δρόμο. Να σχεδιάσετε και να περιγράψετε τις δυνάμεις που ασκούνται σ αυτόν. 13. Ένα σώμα βρίσκεται 2m ψηλότερα από την επιφάνεια της Γης. Τι από τα παρακάτω είναι σωστό; α. Το σώμα έχει δυναμική ενέργεια β. Το σύστημα σώμα - Γη έχει δυναμική ενέργεια γ. Η Γη έχει δυναμική ενέργεια δ. Δεν υπάρχει δυναμική ενέργεια 14. Να προβλέψετε και να εξηγήσετε τι θα συμβεί στο σώμα του σχήματος αν το αφήσουμε ελεύθερο. Δεν υπάρχει τριβή. 15. Μια μπίλια εκτοξεύεται από το σημείο Α οριζοντίου επιπέδου με αρκετά μεγάλη ταχύτητα υ, κατευθυνόμενη προς την ημικυκλική τροχιά που φαίνεται στο κατωτέρω σχήμα. Φθάνοντας στο ανώτατο σημείο Β εγκαταλείπει τη σιδηροτροχιά και τελικά προσκρούει στο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα V. Β Α υ H ταχύτητα πρόσκρουσης είναι: α. μικρότερη από τη ταχύτητα εκτόξευσης β. ίση με τη ταχύτητα εκτόξευσης γ. μεγαλύτερη από τη ταχύτητα εκτόξευσης. 11

12 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (Θεωρείστε αμελητέα την αντίσταση του αέρα) Να εξηγήσετε με την έννοια της ενέργειας και της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας την κίνηση του βαγονιού στη σελίδα 170 του βιβλίου (Φυσική, Α Ενιαίου Λυκείου, ΟΕΔΒ 1998) 17. Μια μπάλα του μπάσκετ αφήνεται να πέσει από ύψος 2m από την επιφάνεια της Γης. Να περιγράψετε το φαινόμενο χρησιμοποιώντας την έννοια της ενέργειας Ερωτήσεις ερμηνευτικής ή παραστατικής μορφής με συνδυασμό πολλών μορφών και στόχων Α. Σώμα μάζας m αφήνεται από το ανώτατο σημείο του τεταρτοκυκλίου του σχήματος ακτίνας R. Τριβή ολίσθησης υπάρχει μόνο στον οριζόντιο δρόμο και ο συντελεστής τριβής είναι μ. Ο οριζόντιος δρόμος έχει μήκος s μέχρι την άκρη του ελατηρίου. Το σώμα κινείται και συμπιέζει ένα ελατήριο σταθεράς Κ. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: s 1. Χαρακτηρίστε με Σ τις σωστές και με Λ τις λανθασμένες προτάσεις: Η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας ισχύει σε όλη τη κίνηση του σώματος ( ) Το έργο της τριβής είναι αρνητικό ( ) Το έργο του βάρους δίνεται από το γινόμενο Β R ( ) 2. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις: Όταν το σώμα κατέρχεται στο τεταρτοκύκλιο έχει τις εξής ενέργειες: Τα είδη δυναμικών ενεργειών που έχει το σώμα σε ολόκληρη την κίνηση του είναι Κάποιο μέρος της μηχανικής ενέργειας του σώματος α. χάθηκε β. εξαφανίσθηκε γ. μετατράπηκε σε θερμότητα δ. χρησιμοποιήθηκε για να κινηθεί το σώμα (βάλτε σε κύκλο το γράμμα με τη σωστή απάντηση) 4. Η κίνηση του σώματος στο οριζόντιο επίπεδο μέχρι να συσπειρωθεί το ελατήριο είναι: α. ομαλή β. ομαλά επιταχυνόμενη 12

13 γ. ομαλή επιβραδυνόμενη δ. τίποτα από τα παραπάνω Δικαιολογήστε την απάντηση σας Να υπολογίσετε πόσο θα συσπειρωθεί το ελατήριο Πόση ταχύτητα θα έχει το σώμα στο κατώτερο σημείο του τεταρτοκυκλίου; Σε ποιο τμήμα της κίνησης το έργο που παράγει το βάρος θα είναι μηδέν; Δικαιολογήστε την απάντησή σας B. Εκκρεμές αποτελείται από σφαιρίδιο μάζας m και νήμα μήκους l. Το σώμα ξεκινά την ταλάντωση με ταχύτητα υ o όταν το νήμα 90 μοιρών με την κατακόρυφο. m l σχηματίζει γωνία 8. Να χαρακτηρίσετε με Σ τις σωστές και με Λ τις λανθασμένες προτάσεις: Το θεώρημα της κινητικής ενέργειας ισχύει όταν δεν υπάρχουν τριβές. Η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας ισχύει όταν οι δυνάμεις που παράγουν έργο είναι διατηρητικές. Η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας μπορεί να προκύψει από το θεώρημα της κινητικής ενέργειας. Η κεντρομόλος δύναμη που ασκείται στο σώμα είναι σταθερή κατά μέτρο. 9. Το έργο της τάσης του νήματος είναι (επιλέξτε α ή β): α. μηδέν β. διάφορο του μηδενός Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις: α. Τη στιγμή που ξεκινά το σώμα έχει τις εξής ενέργειες:... β. Στο κατώτατο σημείο το σώμα έχει τις εξής ενέργειες: Σε περίπτωση που η αντίσταση του αέρα δε θεωρείται αμελητέα, εξετάστε ποιες από τις παρακάτω αρχές ισχύουν: α. διατήρηση ορμής β. διατήρηση μηχανικής ενέργειας γ. θεώρημα κινητικής ενέργειας 13

14 δ. διατήρηση της ενέργειας 12. Αν δεν υπάρχουν τριβές σε ποιο ύψος θα ανέβει το σφαιρίδιο; Αν δεν υπάρχουν τριβές να υπολογισθεί η ταχύτητα στο κατώτατο σημείο. 14. Αν δεν υπάρχουν τριβές να υπολογισθεί η κεντρομόλος δύναμη στο κατώτατο σημείο. 15. Αν υποθέσουμε ότι το σφαιρίδιο χάνει το 20% της αρχικής ενέργειας που έχει σε κάθε πλήρη ταλάντωση να βρείτε α. Μέχρι ποιο ύψος θα φθάσει κατά την πρώτη ταλάντωση β. Πόση είναι η θερμότητα που αναπτύσσεται κατά την πρώτη ταλάντωση 14

15 Κριτήρια αξιολόγησης 1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΩΡΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Αντικείμενο εξέτασης: Έργο, διατήρηση μηχανικής ενέργειας, διατήρηση ορμής Χρόνος: 45 λεπτά (κατά προσέγγιση) Βαθμολόγηση ερωτήσεων: Αναφέρεται σε κάθε ερώτηση. Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σώμα Α μάζας m 1 = 10kg αφήνεται από το ανώτατο σημείο κεκλιμένου επιπέδου ύψους h = 5m να κινηθεί ολισθαίνοντας. Το σώμα συνεχίζει να ολισθαίνει στο οριζόντιο επίπεδο χωρίς φαινόμενα κρούσης. Σε απόσταση s = 3m από τη βάση του κεκλιμένου επιπέδου βρίσκεται σώμα Β μάζας m 2 = 30kg προσδεδεμένο σε ελατήριο σταθεράς Κ = Ν/m. Το σώμα Α μετά την κρούση ενσωματώνεται στο σώμα Β. Αν οι τριβές θεωρηθούν αμελητέες να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: (g = 10m/s 2 ). A B s h 1. Ποια είναι η ταχύτητα του σώματος Α στο κατώτερο σημείο του κεκλιμένου επιπέδου; (5 μονάδες) 2. Να περιγράψετε τις ενεργειακές μετατροπές που γίνονται: α. Κατά την κίνηση του σώματος στο κεκλιμένο επίπεδο β. Κατά την κίνηση του σώματος στο οριζόντιο επίπεδο έως την κρούση γ. Κατά την κίνηση του σώματος στο οριζόντιο επίπεδο έως τη μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου (3 μονάδες) 3. Πόσο θα συσπειρωθεί το ελατήριο;

16 (7 μονάδες) 4. Αν το κεκλιμένο επίπεδο είναι λείο ενώ στο οριζόντιο επίπεδο ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι 0,3, να βρεθεί πόση θερμότητα θα αναπτυχθεί μέχρι το σώμα Α να αγγίξει το σώμα Β (5 μονάδες) 2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΩΡΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Αντικείμενο εξέτασης: Θεώρημα κινητικής ενέργειας Χρόνος: 45 λεπτά (κατά προσέγγιση) Βαθμολόγηση ερωτήσεων: Αναγράφεται σε κάθε ερώτηση B. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να διατυπώσετε το θεώρημα της κινητικής ενέργειας. (3 μονάδες) 2. Να αποδείξετε το θεώρημα της κινητικής ενέργειας όταν σώμα ξεκινά από την ηρεμία κινούμενο υπό την επίδραση σταθερής δύναμης (7 μονάδες) 3. Σε οριζόντιο δρόμο ένας κύβος μάζας 5kg αρχίζει να κινείται με την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναμης 19Ν. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ των δύο επιφανειών είναι 0,2. Να εφαρμόσετε το θεώρημα της κινητικής 16

17 ενέργειας για να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος σε απόσταση 10m από το σημείο που ξεκίνησε. (g = 10m/s 2 ) (10 μονάδες) 3ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΩΡΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Αντικείμενο εξέτασης: Έργο, ενέργεια, Θ.Κ.Ε., διατήρηση μηχανικής ενέργειας Χρόνος: 45 λεπτά (κατά προσέγγιση) Βαθμολόγηση ερωτήσεων: Αναφέρονται σε κάθε ερώτηση B. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε με Σ τις σωστές και με Λ τις λανθασμένες προτάσεις: α. Ένα σώμα έχει έργο. ( ) β. Μια δύναμη παράγει έργο. ( ) γ. Η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας ισχύει όταν η δύναμη της τριβής ολίσθησης είναι διατηρητική. ( ) δ. Το έργο που παράγει μια διατηρητική δύναμη είναι πάντα ίσο με μηδέν. ( ) (2 μονάδες) 2. Ένα κομμάτι από πηλό πέφτει από κάποιο ύψος στο έδαφος και μετά την πρόσκρουση παραμένει κολλημένο σ αυτό. Η μηχανική ενέργεια του πηλού μετά την πρόσκρουση. α. Χάθηκε β. Μεταδόθηκε στη Γη γ. Μετατράπηκε σε θερμότητα δ. Εξαφανίσθηκε Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση βάζοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράμμα. (2 μονάδες) 3. Να αντιστοιχίσετε τα φυσικά μεγέθη της αριστερής στήλης με τις μονάδες στη δεξιά στήλη τοποθετώντας το κατάλληλο γράμμα στο διάστικτο. Φυσικά μεγέθη Μονάδες α. έργο..j β. δύναμη..w γ. ισχύς..n 17

18 (2 μονάδες)..kg m/s 4. Ένα κομμάτι πλαστελίνη αφήνεται να πέσει ελεύθερα από μικρό ύψος στην επιφάνεια της Γης. Να συμπληρώσετε στο διάστικτο την ενέργεια του σώματος σε κάθε περίπτωση. α. ανώτατο σημείο... β. ενδιάμεσο σημείο... γ. λίγο πριν πέσει... δ. μετά την κρούση... (2 μονάδες) 5. Ένα σώμα μάζας m = 10kg βρίσκεται ακίνητο πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Στο σώμα αρχίζει να ασκείται μια οριζόντια δύναμη F = 60Ν, για χρονικό διάστημα t = 20s. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του οριζοντίου επιπέδου είναι μ = 0,3, να υπολογίσετε: α. Την ταχύτητα του σώματος στο τέλος του χρονικού διαστήματος των 20s. (4 μονάδες) β. Τη μετατόπιση του σώματος κατά το χρονικό αυτό διάστημα. (4 μονάδες) γ. Τη θερμότητα που παράγεται κατά την κίνηση του σώματος... (4 μονάδες) 18

ΚΕΦ. 2.1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

ΚΕΦ. 2.1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ ΚΕΦ. 2.1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 1. Να εξηγήσετε τα παρακάτω φαινόμενα με βάση την αρχή διατήρησης της ορμής: α) ανάκρουση του όπλου και β) κίνηση πυραύλου. 2. Γιατί ο πυροσβέστης

Διαβάστε περισσότερα

3. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ελαστικής και της πλαστικής παραμόρφωσης;

3. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ελαστικής και της πλαστικής παραμόρφωσης; 4.3 Κεφάλαιο 3: Η ΝΕΥΤΩΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 4.3.1 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 1. Να περιγράψετε ένα φαινόμενο στο οποίο αλλάζει η κινητική κατάσταση του σώματος και να προσδιορίσετε το αίτιο της αλλαγής. 2. Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Το έργο μίας από τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα. α. είναι μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο β. έχει πρόσημο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένας μικρός μεταλλικός κύβος βρίσκεται αρχικά ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στον κύβο ασκείται την χρονική στιγμή t= 0 s οριζόντια δύναμη της οποίας η τιμή σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Όταν ένα σώμα μεταφερθεί στη Σελήνη θα αλλάξει: 1. Ο όγκος του 2. Το χρώμα του 3. Η μάζα του 4. Το βάρος του 2. Το αλουμίνο έχει μικρότερη πυκνότητα απο το χαλκό, οπότε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

(ΙΙ) τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας.

(ΙΙ) τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. ΘΕΜΑ Β Β 1. Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από αρχικό μικρό ύψος H, πάνω από το έδαφος και εκτελώντας ελεύθερη πτώση πέφτει στο έδαφος. K (Ι) K (ΙΙ) K (ΙΙΙ) 0 Η y 0 H y 0 H y Α) Να επιλέξετε την σωστή

Διαβάστε περισσότερα

β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t = 2 s έχει ταχύτητα μέτρου υ 4. s γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1 Ν.

β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t = 2 s έχει ταχύτητα μέτρου υ 4. s γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1 Ν. ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένα παιγνίδι - αυτοκινητάκι μάζας 1 Kg είναι ακίνητο στη θέση x = 0 m. Την χρονική στιγμή t = 0 s ξεκινά να κινείται ευθύγραμμα. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές της θέσης του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ 1 0 1 Σελίδα 1

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ 1 0 1 Σελίδα 1 1 ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ-Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ ΘΕΜΑ Β1. Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από αρχικό μικρό ύψος H, πάνω από το έδαφος και εκτελώντας ελεύθερη πτώση πέφτει στο έδαφος. Η γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 1 1 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Οι προτάσεις αφορούν την ευθύγραµµη οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N.

Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N. ΘΕΜΑ Β Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N. Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. Ο ρυθμός με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_3.Φλ1(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 ο Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή Απριλίου 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να

Διαβάστε περισσότερα

W=FSσυνθ. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα φαίνονται οι διάφορες μορφές ενέργειας που θα μας απασχολήσουν. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ( Ε ή W)

W=FSσυνθ. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα φαίνονται οι διάφορες μορφές ενέργειας που θα μας απασχολήσουν. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ( Ε ή W) ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ενέργεια. «Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι ενέργεια. Ξέρουμε ότι είναι κάτι που μεταμορφώνεται, που μεταφέρεται αλλά στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Τ Ρ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Ο Ι Τ Ο Υ N E W T O N

Ο Ι Τ Ρ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Ο Ι Τ Ο Υ N E W T O N taexeiola.gr Φυσική Α Λυκείου Οι Τρεις Νόμοι του Νεύτωνα - 1 Ο Ι Τ Ρ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Ο Ι Τ Ο Υ N E W T O N Α. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΝΟΜΟΣ Κάθε σώμα διατηρεί την κατάσταση ακινησίας ή ευθύγραμμης ομαλής κίνησης αν δεν ασκείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη Κεφάλαιο 1 ο Φυσικά μεγέθη 1.1. Μέγεθος Μέγεθος είναι κάθε ποσότητα η οποία μπορεί να μετρηθεί. 1.2. Μέτρηση Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε όμοια μεγέθη. 1.. Φυσικά μεγέθη Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δύο σφαίρες ίδιας μάζας, m = 0,2 kg, κινούνται ευθύγραμμα και ομαλά σε λείο οριζόντιο επίπεδο σε αντίθετες κατευθύνσεις και με ταχύτητες

ΘΕΜΑ Δ Δύο σφαίρες ίδιας μάζας, m = 0,2 kg, κινούνται ευθύγραμμα και ομαλά σε λείο οριζόντιο επίπεδο σε αντίθετες κατευθύνσεις και με ταχύτητες Δύο σφαίρες ίδιας μάζας, m = 0,2 kg, κινούνται ευθύγραμμα και ομαλά σε λείο οριζόντιο επίπεδο σε αντίθετες κατευθύνσεις και με ταχύτητες μέτρων υ 1 = 6 m s -1, υ 2 = 2 m s -1 αντίστοιχα, ώστε να πλησιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1o A Λυκείου 22 Μαρτίου 28 Στις ερωτήσεις Α,Β,Γ,Δ,E μια μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής απάντησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΡΜΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ Το αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης δύο σωμάτων εξαρτάται από τις ορμές τους. Όταν δύο κριάρια συγκρούονται και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 1. ΘΕΜΑ Β (5323, 9074) Β1.

1. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 1. ΘΕΜΑ Β (5323, 9074) Β1. 1. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 1. ΘΕΜΑ Β (5323, 9074) Β1. Από ένα σημείο του εδάφους εκτοξεύουμε κατακόρυφα προς τα πάνω μια πέτρα. Η πέτρα κινείται κατακόρυφα, φτάνει σε ύψος 6 m από το έδαφος και στη συνέχεια πέφτει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Ε.Γ. ΛΕΜΕΣΟΥ Ιστοσελίδα: www.ekf.org.cy e-mail: searmata@cytanet.com.cy Τηλ.: 99463031 Φαξ: 25817601 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα