Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Αγρίνιο, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 73 ΘΕΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,5 Ευρώ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια α. ειδών σίτισης (Παντοπωλείου- Κρεοπωλείου-Οπωροπωλείου- Αρτοποιείου-Γαλακτοκοµικών ειδών) για τις ανάγκες του Ν.Π... Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α) ήµου Αγρινίου, β. ειδών κυλικείου για τις ανάγκες λειτουργίας των ηµοτικών Κινηµατογράφων (Άνεσις και Ελληνίς) και του Εντευκτηρίου για την Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Αγρινίου (ΚΕ Α) ΕΤΟΥΣ γ. πρόσθετων παροχών σε είδος (χορήγηση γάλακτος) για τους εργαζοµένους του ήµου έτους , δ. ειδών σίτισης για Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας ήµου Αγρινίου έτους (µέχρι τη λήξη του υποεργού και όχι πέραν του έτους) και ε. Ειδών σίτισης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και ηµόσιας Υγιεινής. Η παρούσα συντάχθηκε έχοντας υπόψη τα σχετικά αιτήµατα των Υπηρεσιών του ήµου και των Νοµικών Προσώπων. Η µελέτη συντάχτηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Π 60/2007. Η δαπάνη για την προµήθεια : α.ειδών σίτισης (Παντοπωλείου-Κρεοπωλείου-Οπωροπωλείου- Αρτοποιείου- Γαλακτοκοµικών ειδών) για τις ανάγκες του Ν.Π... Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α) ήµου Αγρινίου προϋπολογίζεται στο ποσό των ,00 ευρώ, µε το Φ.Π.Α. οποία προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί από ιδία έσοδα και θα βαρύνει το Κ.Α του προϋπολογισµού του Νοµικού Προσώπου έτους β. Ειδών κυλικείου για τις ανάγκες λειτουργίας των ηµοτικών Κινηµατογράφων (Άνεσις και Ελληνίς) και του Εντευκτηρίου για την Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Αγρινίου (ΚΕ Α) ΕΤΟΥΣ προϋπολογίζεται στο ποσό των ,00 ευρώ, µε το Φ.Π.Α. οποία προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί από ιδία έσοδα και θα βαρύνει το Κ.Α. 20 του λογιστικού σχεδίου του Νοµικού Προσώπου γ.πρόσθετων παροχών σε είδος (χορήγηση γάλακτος) για τους εργαζοµένους του ήµου έτους , προϋπολογίζεται στο ποσό των ευρώ, ,55 συµπεριλ. Φ.Π.Α., η οποία προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί από ιδία έσοδα και ανταποδοτικά έσοδα του ήµου θα βαρύνει τους Κ.Α. εξόδων , , , , , , προϋπολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους δ.ειδών σίτισης για Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας ήµου Αγρινίου έτους , προϋπολογίζεται στο ποσό των 4.650,00 ευρώ συµπεριλ. Φ.Π.Α., η οποία συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και είναι ενταγµένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ιοικητική Μεταρρύθµιση και θα βαρύνει το Κ.Α του προϋπολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους

2 Ε. Ειδών σίτισης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και ηµόσιας Υγιεινής προϋπολογίζεται στο ποσό των ,00 ευρώ, συµπεριλ. Φ.Π.Α. 13%, η οποία προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί από ιδία έσοδα και ανταποδοτικά έσοδα του ήµου θα βαρύνει τους Κ.Α. εξόδων , , , , , , προϋπολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους Ο ήµος και τα Νοµικά του Πρόσωπα δεν υποχρεούται στην εξάντληση είτε των ποσοτήτων είτε της πίστωσης της µελέτης. Ο ήµος και τα Νοµικά του Πρόσωπα διατηρεί το δικαίωµα να απορροφά κατά τη διάρκεια της σύµβασης τις αναγκαίες ποσότητες εκ των ειδών σύµφωνα µε τις κάθε φορά διαµορφούµενες ανάγκες του, δεδοµένης της αδυναµίας επακριβούς προσδιορισµού των αναγκών του ανά είδος και ποσότητα κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της προµήθειας αυτής, χωρίς όµως να υπερβαίνει το συνολικό ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισµού. Επίσης σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι ποσότητες που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, µετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας, δεν θα γίνει καµία αλλαγή στην τιµή µονάδας(τιµή προσφοράς) µετά την κύρωση του διαγωνισµού. Η σύναψη συµβάσεων εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά από Ηλεκτρονικό ιεθνή ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης για τα είδη της κατηγορίας Παντοπωλείου - Αρτοποιείου - Γαλακτοκοµικών η ανάθεση θα γίνει σε προµηθευτή (ή προµηθευτές) που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή στις τιµές της µελέτης. Για τις κατηγορίες κατεψυγµένων ειδών- (Ψάρια κατεψυγµένα, Λαχανικά κατεψυγµένα, ελαιόλαδου γ) ειδών κρεοπωλείου, δ) νωπών πουλερικών, και ε) ειδών οπωροπωλείου µειοδότης αναδεικνύεται αυτός που προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (σε ακέραιες µονάδες) επί τοις εκατό (%) όπως αυτή προκύπτει από το εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας Τµήµα Εµπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, και µε την προϋπόθεση ότι τα προσφερόµενα από αυτόν τρόφιµα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας. Για τις κατηγορίες ελαιόλαδου της ΟΜΑ ΑΣ (ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ) και τις κατηγορίες Γαλακτοκοµικών ειδών των ΟΜΑ ΩΝ Α ΚΑΙ µπορεί να κατατεθεί προσφορά ανά είδος. Για τις υπόλοιπες κατηγόριες των Οµάδων πρέπει να κατατεθεί προσφορά για το σύνολο των ειδών µε ποινή αποκλεισµού. Συγκεκριµένα τα προµηθευόµενα είδη πρέπει έχουν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ ΠΟΠ ΚΟΡΝ 1200 gr: µε σύνθεση αλάτι και φυτικά έλαια µε άρωµα βουτύρου, χρήση ως καρύκευµα για ποπ κορν, σε συσκευασία πλαστικής σακούλας εντός χαρτοκιβωτίου στην οποία να αναγράφονται τα συστατικά και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος. ΑΛΑΤΙ ΗΜΙΧΟΝ ΡΟ 1Kg: φυσικό θαλασσινό ιωδιούχο κατάλληλο για επιτραπέζιο και µαγειρική, συσκευασία ενός κιλού αναλλοίωτη χωρίς ίχνος παραβίασης µε αλάτι καθαρό λευκό, γυαλιστερό και σπυρωτό. ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΙΩ ΙΟΥΧΟ : φυσικό θαλασσινό ιωδιούχο κατάλληλο για επιτραπέζιο και µαγειρική συσκευασία 500 γρ αναλλοίωτη χωρίς ίχνος παραβίασης µε αλάτι καθαρό λευκό, γυαλιστερό. ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ : Συσκευασία κιλού. από δηµητριακά άριστης ποιότητας, µε συσκευασία χάρτινη αναλλοίωτη στην οποία να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος. Όχι υγροποιηµένο ή σβολιασµένο που δεν θα έχει καµία 2

3 µυρωδιά ή έντοµα ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ που φουσκώνει µονό του,πακέτο 500ΓΡ.: Με συσκευασία χάρτινη αναλλοίωτη στην οποία να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης του προιόντος. Όχι υγροποιηµένο ή σβολιασµένο που δεν θα έχει καµία µυρωδιά ή έντοµα, χωρίς συντηρητικά ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΛΕΜΟΝΑ Α 330ml :Ατοµική συσκευασία 0,33 ml σε πλαστικό ή λευκοσιδηρού δοχείο, µε ανθρακικό µε αναγραφόµενες προδιαγραφές και να αναφέρεται η ηµεροµηνία παραγωγής και η ηµεροµηνία λήξης ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΛΕΜΟΝΑ Α 1,5 L:Συσκευασία σε πλαστική φιάλη µε φυσιολογικό χρώµα και χωρίς αλλοιώσεις (µε ανθρακικό) και αναγραφόµενες προδιαγραφές και να αναφέρεται η ηµεροµηνία παραγωγής και η ηµεροµηνία λήξης ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΚΑ KOLA 330 ml : Ατοµική συσκευασία 0,33 ml µε ανθρακικό σε πλαστικό ή λευκοσιδηρού δοχείο, µε αναγραφόµενες προδιαγραφές και να αναφέρεται η ηµεροµηνία παραγωγής και η ηµεροµηνία λήξης ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΚΑ KOLA LIGHT 330 ml : Ατοµική συσκευασία 0,33 ml µε ανθρακικό σε πλαστικό ή λευκοσιδηρού δοχείο, µε αναγραφόµενες προδιαγραφές και να αναφέρεται η ηµεροµηνία παραγωγής και η ηµεροµηνία λήξης ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΓΚΑΖΟΖΑ 330 ml : Ατοµική συσκευασία 0,33 ml σε πλαστικό ή λευκοσιδηρού δοχείο, µε ανθρακικό µε αναγραφόµενες προδιαγραφές και να αναφέρεται η ηµεροµηνία παραγωγής και η ηµεροµηνία λήξης ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΓΚΑΖΟΖΑ 1,5L:Συσκευασία σε πλαστική φιάλη µε φυσιολογικό χρώµα και χωρίς αλλοιώσεις (µε ανθρακικό) και αναγραφόµενες προδιαγραφές και να αναφέρεται η ηµεροµηνία παραγωγής και η ηµεροµηνία λήξης ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ- ΣΟ Α 0,33L : Ατοµική συσκευασία 0,33 ml µε ανθρακικό σε πλαστικό ή λευκοσιδηρού δοχείο, µε αναγραφόµενες προδιαγραφές και να αναφέρεται η ηµεροµηνία παραγωγής και η ηµεροµηνία λήξης ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ Α 330ml :Ατοµική συσκευασία 0,33 ml (µε ή χωρίς ανθρακικό) σε πλαστικό ή λευκοσιδηρού δοχείο, µε αναγραφόµενες προδιαγραφές και να αναφέρεται η ηµεροµηνία παραγωγής και η ηµεροµηνία λήξης ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ ΕΣ 1,5 L: Συσκευασία σε πλαστική φιάλη µε φυσιολογικό χρώµα και χωρίς αλλοιώσεις (µε ή χωρίς ανθρακικό) και αναγραφόµενες προδιαγραφές και να αναφέρεται η ηµεροµηνία παραγωγής και η ηµεροµηνία λήξης ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΚΟΥΤΙ 160gr:Κουτί χωρίς να είναι χτυπηµένο ή τσαλακωµένο µε σφραγισµένο το περιεχόµενο σε σακουλάκι µε ηµεροµηνία λήξης ΑΥΓΑ 60 65gr :Αυγά φρέσκα µε ηµεροµηνία λήξης χωρίς να είναι ραγισµένα ή σπασµένα, στην συσκευασία να αναγράφεται η προέλευση, η ηµεροµηνία παραγωγής και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 25 ηµερών. 3

4 ΒΑΝΙΛΙΕΣ φακελάκι συσκευασίας (πέντε τεµαχίων) µε αναγραφή στη συσκευασία της ηµεροµηνίας λήξης ΒΟΥΤΥΡΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΠ ΚΟΡΝ 3,5kgr :µε σύνθεση από φυτικά λιπαρά-φυτικά έλαια µε άρωµα βουτύρου σε συσκευασία πλαστικού δοχείου στο οποίο να αναγράφονται τα συστατικά και η ηµεροµηνία λήξης ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΣΕ ΦΕΤΕΣ για τόστ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 ΓΡ.:πρόσφατης παραγωγής µε αναγραφή στη συσκευασία της ηµεροµηνίας λήξης ΓΑΡΙ ΑΚΙΑ 24gr άριστης ποιότητας, εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, η ηµεροµηνία λήξης, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης. ΓΚΟΦΡΕΤΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΙΤ-ΚΑΤ άριστης ποιότητας, εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, η ηµεροµηνία λήξης, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης ΓΛΥΚΟ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΚΙΛΟΥ (ΣΤΑΦΥΛΙ-ΚΕΡΑΣΙ κ.α.): αρίστης ποιότητος τυποποιηµένο σε συσκευασία πλαστική εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, προέλευση, και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 500gr σακούλα: Συσκευασία αναλλοίωτη, κουτί ή σακούλα µε νιφάδες καλαµποκιού πρόσφατης παραγωγής και καλής διατήρησης, εµπλουτισµένα µε βιταµίνες, µε αναγραφή στη συσκευασία της προέλευσης και της ηµεροµηνίας λήξης ΙΠΛΟΦΟΥΡΝΙΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 80γρ άριστης ποιότητας, εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, η ηµεροµηνία λήξης, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης ΕΠΙ ΟΡΠΙΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ: σε διάφορες γεύσεις 150 ml συσκευασία 2 τεµαχίων Στραγγιστό από αγελαδινό γάλα πλήρες 10% λιπαρά, να πληροί τις ισχύουσες περί τροφίµων διατάξεις, στην συσκευασία να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος. Όχι υγροποιηµένο ή σβολιασµένο που δεν θα έχει καµία µυρωδιά ή έντοµα και να προέρχεται από εγκατάσταση που έχει αριθµό ή κωδικό έγκρισης από την Κτηνιατρική Υπηρεσία ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ κρυσταλλική, πακέτο 1KG:Συσκευασία ενός κιλού µε αναγραφόµενη προέλευση Α' Ποιότητας ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500gr:Συσκευασία 500gr µε ηµεροµηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Το περιεχόµενο να είναι φρέσκο και στην καλύτερη κατάσταση, ποιότητας πρόσφατης παραγωγής από 100% σιµιγδάλι και να πληρούν τις αγορανοµικές διατάξεις Τα ζυµαρικά µπορεί να είναι µακαρόνια, σπαγγέτι-κριθαράκι, µακαρονάκι κοφτό, κοχύλια,κοχυλάκι,πένες, αστράκι, πεπονάκι κ.λ.π. ΚΑΚΑΟ 125gr:Κουτί αναλλοίωτο µε ηµεροµηνία λήξης µε φρέσκο άρωµα και φυσιολογικό χρώµα µε αναγραφόµενη προέλευση και ηµεροµηνία λήξης ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΠΟΠ-ΚΟΡΝ :συσκευασία 22kgr σπόροι καλαµποκιού ειδική ποικιλία για παρασκευή ποπ κορν σε συσκευασία χάρτινου σάκου στην οποία να αναγράφεται προέλευση και ηµεροµηνία λήξης, απαλλαγµένο εντόµων και παρασίτων, οχι γενετικά τροποποιηµένο προιόν. 4

5 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 50 γρ: Συσκευασία σε καλή κατάσταση όχι σπασµένο το περιεχόµενο και µε σωστή περιεκτικότητα εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται προέλευση και ηµεροµηνία λήξης, ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΕΝΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 50 γρ: Συσκευασία σε καλή κατάσταση και µε σωστή περιεκτικότητα εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται προέλευση και ηµεροµηνία λήξης ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ GEL 1 ΚG ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΦΡΟΥΤΩΝ Αναλλοίωτη συσκευασία µε ηµεροµηνία λήξης µε προέλευση και σωστό περιεχόµενο, καλοδιατηρηµένο προϊόν ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚ. ΑΕΡΟΣΤΕΓΗΣ 1Kg:σε αεροστεγή συσκευασία, µε ηµεροµηνία λήξης µε φρέσκο άρωµα και φυσιολογικό χρώµα ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟ 490 ΓΡ.:σε αεροστεγή συσκευασία, µε ηµεροµηνία λήξης µε φρέσκο άρωµα και φυσιολογικό χρώµα ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΥ NESCAFE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 ΓΡ.:σε αεροστεγή συσκευασία, µε ηµεροµηνία λήξης µε φρέσκο άρωµα και φυσιολογικό χρώµα ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΕ ΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 ΓΡ.:σε αεροστεγή συσκευασία, µε ηµεροµηνία λήξης µε φρέσκο άρωµα και φυσιολογικό χρώµα ΚΕΤΣΑΠ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 560 ΓΡ. επιγραφόµενα στη συσκευασία τα συστατικά, µε προέλευση χώρας και εταιρίας αναγραφόµενα στη συσκευασία και ηµεροµηνία λήξης, χωρίς συντηρητικά ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200gr: Χάρτινο κουτί αναλλοίωτο µε ηµεροµηνία λήξης και προέλευσης (εταιρία και χώρα) ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ. άριστης ποιότητας, εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, την προέλευση, την ηµεροµηνία λήξης, ΚΡΟΥΑΣΑΝ 70gr άριστης ποιότητας, εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, την προέλευση, την ηµεροµηνία λήξης, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΛΙΠΟΣ (ΤΥΠΟΥ ΦΥTΙΝΗ) 400gr:Φυτικό λίπος για παρασκευή φαγητού σε αναλλοίωτη συσκευασία µε προέλευση χώρας και εταιρίας αναγραφόµενα στη συσκευασία ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΟ ΟΧΕΙΟ 450 ΓΡ., άριστης ποιότητας να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονοµικές διατάξεις, εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, την προέλευση, την ηµεροµηνία λήξης, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ τύπου βιτάµ soft 250gr :Μαλακή σε συσκευασία πλαστικού κυπέλλου µε ηµεροµηνία λήξης µε προέλευση χώρας και εταιρίας ΜΑΡΜΕΛΑ Α 500gr σε διαφορές γεύσεις φρούτων, σε πλαστική ή γυάλινη συσκευασία αναλλοίωτο και επιγραφόµενα στη συσκευασία τα συστατικά, µε προέλευση χώρας και εταιρίας αναγραφόµενα στη συσκευασία και ηµεροµηνία λήξης 5

6 ΜΕΛΙ 900gr από θυµάρι σε συσκευασία αναλλοίωτη, µε αναγραφόµενα συστατικά στο κουτί, προέλευση χώρας και εταιρίας ΜΟΥΣΤΑΡ Α ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 250 ΓΡ. άριστης ποιότητας να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονοµικές διατάξεις, εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, την προέλευση, την ηµεροµηνία λήξης, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 20gr επιγραφόµενα στη συσκευασία τα συστατικά, µε προέλευση χώρας και εταιρίας αναγραφόµενα στη συσκευασία και ηµεροµηνία λήξης ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ 85gr διάφορες γεύσεις:πακέτο σε ζελατίνα αναλλοίωτα και χωρίς να έχουν σπάσει, καλοψηµένα και φρέσκα ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ, ΠΑΚΕΤΟ 200 ΓΡ.:Πακέτο σε ζελατίνα αναλλοίωτα και χωρίς να έχουν σπάσει, καλοψηµένα και φρέσκα ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 225γρ:Πακέτο σε ζελατίνα αναλλοίωτα και χωρίς να έχουν σπάσει, καλοψηµένα και φρέσκα ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ ΠΑΚΕΤΟ 250 ΓΡ.:Πακέτο σε ζελατίνα αναλλοίωτα και χωρίς να έχουν σπάσει, καλοψηµένα και φρέσκα ΝΑΤΣΟΣ 500 γρ: τυποποιηµένη συσκευασία σε καλή κατάσταση και εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται συστατικά, προέλευση και ηµεροµηνία λήξης ΝΕΡΟ 0,5L :φυσικό επιτραπέζιο εµφιαλώµενο σε ειδικά εγκεκριµένα πλαστικά µπουκάλια σφραγισµένα, στα οποία εξωτερικά να αναγράφεται η χηµική ανάλυση και η άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης, ευρείας κατανάλωσης. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΠΑΣΑΤΕΜΠΟΣ 90gr, πρόσφατης παραγωγής τυποποιηµένη συσκευασία σε καλή κατάσταση και µε σωστή περιεκτικότητα εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται προέλευση και ηµεροµηνία λήξης ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΦΙΣΤΙΚΙΑ 100gr πρόσφατης παραγωγής τυποποιηµένη συσκευασία σε καλή κατάσταση και µε σωστή περιεκτικότητα εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται προέλευση και ηµεροµηνία λήξης ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ -ΣΤΡΑΓΑΛΙΑ 100gr, πρόσφατης παραγωγής τυποποιηµένη συσκευασία σε καλή κατάσταση και µε σωστή περιεκτικότητα εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται προέλευση και ηµεροµηνία λήξης ΞΥ Ι 400 gr: τυποποιηµένο σε κατάλληλο πλαστικό µπουκάλι, άριστης ποιότητας 6 βαθµών, εξωτερικά του µπουκαλιού να αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης. Ο ΟΝΤΟΓΛΥΦΙ ΕΣ σε πλαστική συσκευασία 500 τεµαχίων ΠΑΓΩΤ0 : διάφορες γεύσεις συσκευασία κιλού τυποποιηµένη εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται αναλυτικά τα συστατικά, η προέλευση και ηµεροµηνία λήξης χωρίς συντηρητικά ευρείας κατανάλωσης ΠΑΣΤΕΛΙΑ 71gr εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, η ηµεροµηνία λήξης, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης χωρίς συντηρητικά 6

7 ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ 72gr :από εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, η ηµεροµηνία λήξης, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης, χωρίς συντηρητικά ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΓΡ. Συσκευασία σε καλή κατάσταση και µε σωστή περιεκτικότητα εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται προέλευση και ηµεροµηνία λήξης ΠΟΥΡΑΚΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 115gr εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, η ηµεροµηνία λήξης, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης, χωρίς συντηρητικά ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΡΕΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400 gr. oχείο µε πραγµατική σοκολάτα µε ξηρούς καρπούς για επάλειψη,χωρίς συντηρητικά και χρωστικές ουσίες, σε βάζο πλαστικό µε αναλλοίωτη συσκευασία, µε αναγραφόµενα τα συστατικά, στοιχεία προέλευσης και ηµεροµηνία λήξης. ΡΙΓΑΝΗ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΓΡ.: Αναλλοίωτη συσκευασία, πρόσφατη παραγωγή τριµµένη µε πλούσιο άρωµα εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση, η ηµεροµηνία λήξης ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ ΨΗΜΕΝΟ 500gr: Συσκευασία 500gr αναλλοίωτη µε αναγραφόµενες προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α' ποιότητας ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΣΟΥΠΑ (ΝΥΧΑΚΙ Η ΓΛΑΣΕ) 500gr: Συσκευασία 500gr αναλλοίωτη µε αναγραφόµενες προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α' ποιότητας ΣΑΛΤΣΕΣ ΓΙΑ ΝΑΤΣΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟ 45 ΤΕΜ ΤΩΝ 90 gr(τυρί - πάπρικα και άλλες γεύσεις) µε αναγραφόµενες προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α' ποιότητας, στη συσκευασία να αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΡΥΑ: µε γέµιση ζαµπόν - τυρί κίτρινο µε υλικά και συστατικά Α ποιότητας, σε συσκευασία µεµβράνης στην οποία να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης ΣΙΜΙΓ ΑΛΙ 500gr από σκληρό σιτάρι σε κατάλληλη τυποποιηµένη αεροστεγής συσκευασία εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, η ηµεροµηνία λήξης, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΑΜΥΓ ΑΛΟΥ 70 gr ;άριστης ποιότητας, εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, η ηµεροµηνία λήξης, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 60 gr: άριστης ποιότητας, εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, η ηµεροµηνία λήξης, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΕΜΙΣΤΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΣ: άριστης ποιότητας, εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, την προέλευση, την ηµεροµηνία λήξης, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης χωρίς συντηρητικά ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ 38gr :άριστης ποιότητας, εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, η ηµεροµηνία λήξης, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης χωρίς συντηρητικά ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ 400gr:Πρόσφατης παραγωγής από φυσική τοµάτα σε µεταλλικό κουτί µε αναγραφόµενες προδιαγραφές αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης χωρίς συντηρητικά 7

8 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 410gr (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ):µαγειρικής καθαρά πολτοποιηµένη φυσική ντοµάτα σε στραγγισµένη κατάλληλη συσκευασία, πρόσφατης παραγωγής σε µεταλλικό κουτί απλής συµπύκνωσης µε αναγραφόµενες προδιαγραφές αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης χωρίς συντηρητικά ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ γρ Πρόσφατης παραγωγής χάρτινη συσκευασία από φυσική τοµάτα µε αναγραφόµενες προδιαγραφές προέλευση και ηµεροµηνία λήξης αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης χωρίς συντηρητικά ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ: Φακελάκια (10 τεµ) σε κουτί και αναγραφόµενες προδιαγραφές, πρόσφατης παραγωγής και καλής αποξήρανσης και συσκευασίας ΤΣΙΧΛΕΣ 28gr : εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, η ηµεροµηνία λήξης, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης ΦΑΚΕΣ 500 gr: Τυποποιηµένα, παραγωγής τρέχοντος έτους, απαλλαγµένα από ξένα σώµατα µε καρπούς υγιείς, ξηρούς και οµοιογενείς εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης ΦΑΣΟΛΙΑ 500gr:Τυποποιηµένα, παραγωγής τρέχοντος έτους, απαλλαγµένα από ξένα σώµατα µε καρπούς υγιείς, ξηρούς και οµοιογενείς εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1Χ4, ΠΑΚΕΤΟ 40 ΤΕΜΑΧΙΩΝ, για Παρασκευή και απόσταξη καφέ φίλτρου(γαλλικού καφέ) από πορώδες χαρτί. ΦΟΥΝΤΟΥΝΙΑ 33gr άριστης ποιότητας, εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, η ηµεροµηνία λήξης, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΠΑΚΕΤΑ 125gr (ΣΤΑΡΕΝΙΑ):τυποποιηµένες σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία µε αναγραφόµενες προδιαγραφές και φρυγανιές ολόκληρες, χωρίς να είναι σπασµένες και µε τρίµµατα ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 450gr:Πρόσφατης παραγωγής και ψύξης, καλής κατασκευής µε αναγραφόµενες προδιαγραφές, συστατικά προέλευση και ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης. ΧΑΛΒΑΣ: σοκολάτα ή βανίλια, Α ποιότητος, σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης εντός ψυγείου. ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜ. εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, η ηµεροµηνία λήξης. ΧΥΜΟΙ ΠΕΝΤΕ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 LT: άριστης ποιότητας 100% φυσικός χυµός φρούτων χωρίς συντηρητικά, συσκευασµένος σε κατάλληλη σφραγισµένη χάρτινη συσκευασία στην οποία να αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης ΧΥΜΟΙ ΤΡΙΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ 1 LT: άριστης ποιότητας 100% φυσικός χυµός φρούτων χωρίς συντηρητικά, συσκευασµένος σε κατάλληλη σφραγισµένη χάρτινη συσκευασία στην οποία να αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης 8

9 ΧΥΜΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ 250 ml: άριστης ποιότητας 100% φυσικός χυµός φρούτων χωρίς συντηρητικά, συσκευασµένος σε κατάλληλη σφραγισµένη χάρτινη συσκευασία στην οποία να αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης ΧΥΜΟΣ ΒΥΣΣΙΝΟ 250ml : άριστης ποιότητας 100% φυσικός χυµός χωρίς συντηρητικά, συσκευασµένος σε κατάλληλη σφραγισµένη χάρτινη συσκευασία στην οποία να αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 340 ΓΡΑΜ.:Για φαγητά και σαλάτες αρίστης ποιότητος 340 γραµ. συσκευασµένος σε κατάλληλη σφραγισµένη ερµητικά συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η σύσταση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 6 µηνών εκτός ψυγείου. ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥAΣΙΑ 680ΓΡ.:άριστης ποιότητας κοµµένο σε ισοµεγέθεις φέτες σε κατάλληλη σφραγισµένη συσκευασία στην οποία να αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης OYIΣΚΙ 700 ml σε γυάλινο µπουκάλι TEKIΛΑ 700 ml σε γυάλινο µπουκάλι TZIN 700 ml σε γυάλινο µπουκάλι ΒΟΤΚΑ 700ml σε γυάλινο µπουκάλι ΚΡΑΣΙ 187ml σε γυάλινο µπουκάλι ΜΑΡΤΙΝΙ 1000ml σε γυάλινο µπουκάλι ΟΥΖΟ 700 ml σε γυάλινο µπουκάλι ΜΠΥΡΑ 0,33L σε µεταλλικό κουτί ΑΕΡΙΟΥΧΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΠΟΤΟ 4-5% ΑΛΚΟΟΛ ml σε γυάλινο µπουκάλι 2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ : 2.1ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ: Τα χορηγούµενα κατεψυγµένα ψάρια να είναι Α ποιότητας απαλλαγµένα από εντόσθια και αυγά καταψυγµένα κατά µονάδα (IQF) και να είναι συσκευασµένα σε Α και Β συσκευασία (κάλυψη µε πλαστικό φύλλο (Α) µέσα σε χαρτοκιβώτιο (Β), µε τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (ονοµασία πώλησης, ηµ. παραγωγής, ηµ. Λήξης, χώρα προέλευσης και αρ. έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση τεµαχισµού και επεξεργασίας). Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης στους 18 ο C. Τα ψάρια θα είναι τυποποιηµένα κατά ίδια µεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού θα είναι ανάλογο µε το είδος και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Τα χορηγούµενα κατεψυγµένα ψάρια θα έχουν καθαρό βάρος σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Τα προς προµήθεια κατεψυγµένα ψάρια θα είναι οι εξής κατηγορίες: Πέρκα φιλέτο 850γρ Ψαροκροκέτες 450γρ Καλαµάρια 850 γρ 9

10 Τα παραπάνω προϊόντα θα προέρχονται από εγκεκριµένες ψυκτικές εγκαταστάσεις (κωδικός έγκρισης ή καταχώρισης από την οικία /νση Κτηνιατρικής µε τήρηση συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων), θα µεταφέρονται µε εγκεκριµένα αυτοκίνητα ψυγεία εφοδιασµένα µε καταγραφικά θερµόµετρα και θα είναι καθαρά και απολυµασµένα. Τα προϊόντα θα είναι πρόσφατης κατάψυξης. Τα κατεψυγµένα ψάρια κατά την παράδοση θα πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές και Εθνικές διατάξεις (την Κτηνιατρική και Υγειονοµική νοµοθεσία, τις Αγορανοµικές ιατάξεις) και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Η µεταφορά τους θα γίνεται µε εγκεκριµένα αυτοκίνητα ψυγεία µε θερµοκρασία -18 ο C εφοδιασµένα µε καταγραφικά θερµόµετρα και θα είναι καθαρά και απολυµασµένα. Τα προϊόντα θα είναι πρόσφατης κατάψυξης. Ελέγχονται από το ελτίο Τιµών που εκδίδει εκάστοτε η /νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού Αγρινίου ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Τα προς προµήθεια κατεψυγµένα λαχανικά (Αρακάς-Φασολάκια) πρέπει να έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές: 1) Να είναι Α ποιότητας, καθαρισµένα, απαλλαγµένα ινών και βραστερά κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής ή Ε.Ε. 2) Να διατίθενται σε συσκευασία 1 Kg, όπου θα αναγράφεται η ηµεροµηνία καταψύξεως και λήξεως. 3) Να έχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώµα και να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές των κείµενων διατάξεων περί εµπορίας κατεψυγµένων λαχανικών. Η µεταφορά τους θα γίνεται µε εγκεκριµένα αυτοκίνητα ψυγεία µε θερµοκρασία -18 ο C εφοδιασµένα µε καταγραφικά θερµόµετρα και θα είναι καθαρά και απολυµασµένα. Τα προϊόντα θα είναι πρόσφατης κατάψυξης. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κ.Τ.Π, τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ελέγχονται από το ελτίο Τιµών που εκδίδει εκάστοτε η /νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας, Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού Αγρινίου. 3.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο-ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ: 3.1.ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ:Το ελαιόλαδο πρέπει να είναι έξτρα Παρθένο, µε οξύτητας 0 0,08 % ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως και µε τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις καθώς και τους κανονισµούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Να διατίθεται σε συσκευασία πέντε (5) λίτρων ή ενός (1) λίτρου, σε πλαστικά δοχεία, στα οποία θα αναγράφεται ότι είναι ελαιόλαδο παρθένο ή εξαιρετικό παρθένο, η ονοµασία, η κατηγορία το καθαρό βάρος, ο παρασκευαστης-συσκευαστής, η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας Η µεταφορά των προϊόντων θα γίνεται µε καθαρά και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα. 3.2.ΕΛΑΙΟΛΑ Ο : ελαιόλαδο άριστης ποιότητας, ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως και µε τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις καθώς και τους κανονισµούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Να διατίθεται σε συσκευασία πέντε (5) λίτρων ή ενός (1) λίτρου, σε 10

11 πλαστικά δοχεία, στα οποία θα αναγράφεται συσκευασµένο και σφραγισµένο κατάλληλα στην οποία να αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης. Η µεταφορά των προϊόντων θα γίνεται µε καθαρά και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα. 3.3.ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ: άριστης ποιότητας, ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως και µε τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις καθώς και τους κανονισµούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Να διατίθεται σε συσκευασία πέντε (5) λίτρων ή ενός (1) λίτρου, σε πλαστικά δοχεία, στα οποία θα αναγράφεται συσκευασµένο και σφραγισµένο κατάλληλα στην οποία να αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης, αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης. Η µεταφορά των προϊόντων θα γίνεται µε καθαρά και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα. Ελέγχονται από το ελτίο Τιµών που εκδίδει εκάστοτε η /νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας, Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού Αγρινίου. 4.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ: Τα πουλερικά θα είναι νωπά, χωρίς εντόσθια (κοτόπουλο βάρους gr.) Τα πουλερικά να είναι εγχώριας προέλευσης ή προέλευσης Ε.Ε πρώτης ποιότητας, αποπτίλωσης, ανέπαφα, καθαρά χωρίς κανένα ορατό ξένο σώµα, (ακαθαρσία ή αίµα, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσµή, χωρίς εξέχοντα σπασµένα κόκκαλα, χωρίς µώλωπες και χωρίς ίχνη προηγούµενης κατάψυξης. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώµα λίπους στο στήθος, στην πλάτη και στους µηρούς ( σχετ. κανον. ΕΟΚ 1538/91 άρθρο 6 και ΚΑΝ. 853/04).Με αναγραφόµενη επαρκή ηµεροµηνία λήξης και προέλευση καθώς και σήµανση καταλληλότητας Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονοµικές διατάξεις. ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ: Νωπό κρέας µοσχαρίσιο άριστης ποιότητας άνευ οστών από ποντίκι χωρίς λίπος συσκευασµένο κατάλληλα µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ηµεροµηνία λήξης και προέλευση. ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ: Νωπός κιµάς από µοσχαρίσιο άπαχο κρέας συσκευασµένος και αλεσµένος κατάλληλα µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ηµεροµηνία λήξης και προέλευση. ΚΙΜΑΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ : Νωπός κιµάς ανάµεικτος από µοσχαρίσιο και χοιρινό κρέας συσκευασµένο και αλεσµένο κατάλληλα µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ηµεροµηνία λήξης και προέλευση. ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 γρ: από µοσχαρίσιο κρέας συσκευασµένο και αλεσµένο κατάλληλα µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ηµεροµηνία λήξης και προέλευση κρέατος. ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ: Το χοιρινό κρέας πρέπει να είναι από υγιή ζώα νεαρής ηλικίας µε ποσοστό άπαχου κρέατος ως ποσοστό του βάρους άνω του 45%, σε καλή θρεπτική κατάσταση χωρίς οσµή και αίµατα από εγκεκριµένα σφαγεία και θα 11

12 φέρουν τις απαιτούµενες σηµάνσεις όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονοµικές διατάξεις. Το κρέας θα συνοδεύεται κατά την παραλαβή από τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης και θα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονοµικές διατάξεις που αφορούν την παραγωγή, τη διακίνηση και τη διάθεση του προϊόντος. Το κρέας θα παραδοθεί το πρώτο τέταρτο του δηλωµένου χρόνου διατηρησιµότητάς τους, τεµαχισµένο και συσκευασµένο ανάµεικτο (µπριζόλα λαιµός -σουβλάκι χοιρινό), µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και την ηµεροµηνία λήξης. Η παράδοση θα γίνει τµηµατικά ή στο σύνολό του σε χώρου που θα υποδειχθεί από την αρµόδια Υπηρεσία του ήµου µε ευθύνη του προµηθευτή και δικά του µεταφορικά µέσα κατάλληλα για το σκοπό αυτό, µε αυτοδύναµη ψύξη ώστε να εξασφαλίζεται σε όλη τη διάρκεια της µεταφοράς θερµοκρασία 4ο C. Τα µέσα µεταφοράς θα είναι καθαρά και απολυµασµένα. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙ Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: Το κρέας πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώµατος, χωρίς οσµή και αίµατα, η ποσότητά του θα ανήκει στο είδος ζώου. Το είδος και η ποσότητα θα καθορίζεται και θα παραδίδονται από το κάθε Τµήµα της Υπηρεσίας. 1) Τα νωπά κρέατα θα είναι είτε εγχώριας παραγωγής ή θα προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρουν τις απαιτούµενες σφραγίδες. 2) Τα είδη των τεµαχίων του σφαγίου θα παραδίδονται ολόκληρα, µε αναγραφόµενο το κάθε µέρος του κρέατος σε ευδιάκριτη ετικέτα µε Ελληνική γραφή, προκειµένου να είναι εύκολη η αναγνώριση αυτών από την επιτροπή παραλαβής. Το κρέας θα πρέπει να έχει πολύ µικρό ποσοστό µεσοµυϊκού λίπους, να είναι καλά καθαρισµένο από το εξωτερικό λίπος και τις επιφανειακές οξειδώσεις, ώστε η φύρα να µην υπερβαίνει το 3% της ποσότητας που παραλαµβάνεται κάθε φορά. εν γίνεται δεκτή η ύπαρξη µικρών τεµαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσµάτων οστών. 3) Η µεταφορά των κρεάτων θα γίνεται µε καθαρά και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα(ψυγεία) και µέχρι τους χώρους αποθήκευσης του ήµου. Υποχρεωτικά θα φέρουν ηλεκτρονικά καταγραφικά θερµοµέτρων, για τον έλεγχο και την τήρηση των θερµοκρασιακών απαιτήσεων της µεταφοράς του τροφίµου. Τα παραλαµβανόµενα κρέατα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία σφαγής των ζώων. Η θερµοκρασία παραλαβής να µην ξεπερνά τους 5 Ο C 4) Όλα τα νωπά σφάγια θα προέρχονται από µικρά και υγιή ζώα, που σφάζονται σε εγκαταστάσεις εγκεκριµένες από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Θα φέρουν τις απαιτούµενες σηµάνσεις, όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, Αγορανοµικές, Κτηνιατρικές και Υγειονοµικές διατάξεις. Το αρνίσιο κρέας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά Κτηνιατρικής Επιθεώρησης. 5) Ο τεµαχισµός του ζώου θα είναι σύµφωνος µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 2073/2005. Ο τεµαχισµός του νωπού κρέατος πρέπει να γίνεται απαραίτητα σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις. Το τεµαχισµένο κρέας θα συσκευάζεται σε πρώτη και δεύτερη συσκευασία. Η πρώτη συσκευασία θα είναι σε κενό και το υλικό συσκευασίας θα είναι διάφανο και κατάλληλο για επαφή µε τρόφιµα. Η συσκευασία του τεµαχισµένου κρέατος θα πρέπει να γίνεται κατά προτίµηση τη µέρα παραλαβής του κρέατος ή την προηγούµενη. 6) Η διάθεση των νωπών κρεάτων θα γίνεται σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Αγορανοµικές, Κτηνιατρικές και Υγειονοµικές διατάξεις. 7) Τα µεταφορικά µέσα (ψυγεία), τα οποία µεταφέρουν τα κρέατα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήµατος από Υγειονοµικής πλευράς, 12

13 η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους ιευθύνσεις ηµόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήµατος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Επίσης ο µεταφορέας των κρεάτων, θα πρέπει να φορά καθαρή λευκή στολή. 8) Ο προµηθευτής πρέπει να συµµορφώνεται µε τον κανονισµό (ΕΚ) 852/2004 για την υγιεινή των τροφίµων, καθώς και τον κανονισµό (ΕΚ) 853/2004 που καθορίζει ειδικούς κανόνες υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης. Γενικά η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π 203/98 και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί µεταφοράς τροφίµων. Ο προµηθευτής υποχρεούται να αποδείξει µε έγγραφα (από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης) ότι θεσπίζει, εφαρµόζει και διατηρεί διαδικασίες βασιζόµενες στις αρχές ανάλυσης κινδύνου και κρίσιµων σηµείων ελέγχου HACCP στους τοµείς παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Συγκεκριµένα θα ϖρέϖει για την αϖόδειξη των ϖαραϖάνω να ϖροσκοµίσει Πιστοϖοιητικό HACCP ( Hazard Analysis & Critical Control Points Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου ) ή Πιστοϖοιητικό ISO 22000:2005 ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων. Επίσης θα πρέπει να προσκοµίζει τα αποτελέσµατα των µικροβιολογικών και χηµικών αναλύσεων των προϊόντων, που πραγµατοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά που αυτό ζητείται. Ελέγχονται από το ελτίο Τιµών που εκδίδει εκάστοτε η η /νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αιτ-νίας, Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού Αγρινίου. 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ: Τα είδη οπωροπωλείου(φρούτα και λαχανικά) θα είναι άριστης ποιότητας, πρόσφατης συλλογής, ακέραια, υγιή και χωρίς ίχνη προσβολών από έντοµα, παράσιτα, ασθένειες, αλλοιώσεις και ζηµιές από παγετό. Επίσης, να είναι καθαρά, απαλλαγµένα από χώµα και ορατά ίχνη λιπασµάτων, καθώς και ίχνη φυτοφαρµάκων και να µην είναι µεταλλαγµένα. Να έχουν ωριµότητα, που να επιτρέπει αντοχή σε µεταφορά και µεταχείριση ώστε να ανταποκρίνονται στις συνθήκες λειτουργίας της κάθε Υπηρεσίας και γενικά να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν Να µην έχουν υγρασία µεγαλύτερη από το επιτρεπόµενο όριο. Στα συνοδευτικά δελτία να αναγράφεται ο χώρος προέλευσης Τα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις και τις ισχύουσες Εγκυκλίους και Αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η µεταφορά τους θα γίνεται µε καθαρά απολυµασµένα και κλειστά µεταφορικά µέσα του Προµηθευτή. Ελέγχονται από το ελτίο Τιµών που εκδίδει εκάστοτε η /νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας, Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού Αγρινίου. Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών θα ισχύουν οι εκάστοτε Αγορανοµικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. 6.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ: Α.Ο άρτος πρέπει να είναι λευκός, χωριάτικο ή σύµµεικτο των 350 gr. καθαρού βάρους, παραδιδόµενος 3 µε 4 ώρες µετά τον εκλιβανισµό του, δικαιολογηµένης της νοµίµου αποµείωσης. Για την παρασκευή του θα πρέπει να χρησιµοποιείται άλευρο σίτου επώνυµης αλευροβιοµηχανίας. Πρέπει να είναι καλά ψηµένος και να έχει την κανονική και νόµιµη υγρασία του. 13

14 Β.Kουλουράκια φρέσκα αρίστης ποιότητας, από αλεύρι τύπου πολυτελείας, ζάχαρη, βούτυρο, αυγά, γάλα, µυρωδικά κ.λ.π. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 111, 112, 113, 114, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις εκάστοτε Κοινοτικές, Αγορανοµικές και Υγειονοµικές διατάξεις. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π περί επισήµανσης. 7. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ (συµπυκνωµένο, µη σακχαρούχο γάλα, αποστειρωµένο), πλήρες (όπως καθορίζεται σήµερα από την νοµοθεσία). To γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό, εβαπορέ, πλήρες απαλλαγµένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία και θα έχει υποστεί υψηλού βαθµού αποστείρωση σε µεταλλική συσκευασία των 410 γραµµαρίων περίπου καθαρού βάρους. Μετά την αραίωση να προκύπτει γάλα ενός λίτρου τουλάχιστον και ειδικό βάρος 1,028 g/l σύµφωνα µε τον κώδικα τροφίµων και ποτών άρθρο 80 παρ. 3. Να αναγράφονται αναλυτικά στην ετικέτα κάθε κουτιού τα θρεπτικά συστατικά ανά 100ml έτοιµου για κατανάλωση προϊόντος συµπεριλαµβανοµένων και των φυσικών συστατικών του γάλακτος. Εξωτερικά της συσκευασίας θα γράφεται η ηµεροµηνία λήξης του γάλακτος η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 6 (έξι) µηνών εκτός ψυγείου καθώς να φέρει τη σήµανση C.E., καθώς και ειδική σήµανση ότι προορίζεται για τους εργαζόµενους του ήµου Αγρινίου, ώστε να µην είναι δυνατή η περαιτέρω διάθεση του. Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα τροφίµων και Ποτών, τις σχετικές διατάξεις του ΕΦΕΤ και της Ε.Ε. Η προµήθεια εντάσσεται στην παροχή µέσων ατοµικής προστασίας στους εργαζόµενους των ΟΤΑ, σύµφωνα µε την αρίθµ / ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, ηµ, ιοίκησης & Αποκέντρωσης Οικονοµίας & Οικονοµικών-Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την / (ΦΕΚ 990/Β / ) ΚΥΑ και την ΤΤ36586/ (ΦΕΚ 1323/Β / ) ΚΥΑ.Ο ήµος έχοντας υπόψη την σχετική νοµοθεσία θα προβεί στην χορήγηση γάλακτος εβαπορέ, λόγω αντικειµενικής αδυναµίας διανοµής φρέσκου γάλακτος σε ηµερήσια βάση στους εργαζόµενους του ήµου και συγκεκριµένα λόγω πολυδιάσπασης των χώρων εργασίας σε συνδυασµό µε τον µεγάλο αριθµό δικαιούχων (διανοµή σε 10 σταθµούς εργασίας εκ των οποίων οι 5 σταθµοί είναι εκτός των ορίων και σε µεγάλη χιλιοµετρική απόσταση από την έδρα του ήµου) Υπολογισµός γάλακτος ανά άτοµο την ηµέρα σε κουτιά: Με βάση την 53361/ (ΦΕΚ 1503/Β / ) Υπουργική Απόφαση περί"παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την / (ΦΕΚ 990/Β / ) ΚΥΑ και την ΤΤ36586/ (ΦΕΚ 1323/Β / ) ΚΥΑ προβλέπεται σε περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας του ΟΤΑ να χορηγήσουν φρέσκο γάλα, χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος τύπου µακράς διάρκειας ή τύπου εβαπορέ επί κυτίου δηλαδή για κάθε υπάλληλο προβλέπεται 1 λίτρο ή 1000 ml έτοιµου γάλακτος ηµερησίως το οποίο αντιστοιχεί σε 1 κουτί και 0,295 του κουτιού καθαρού βάρους 410 gr συµπυκνωµένου, ηµερησίως, υπολογιζόµενο ως εξής : Η συνήθης διάλυση για γάλα εβαπορέ για να προκύψει έτοιµο γάλα είναι 1 όγκος συµπυκνωµένου γάλακτος + 1 όγκος νερού. Το ένα κουτί 410 gr συµπυκνωµένου 14

15 γάλακτος είναι 386 ml και αραιώνοντας το µε νερό 386 ml µας δίνει 772 ml έτοιµο γάλα και το ένα λίτρο ίσο µε 1,295 κουτιά εβαπορέ. 1. Για το προσωπικό ο υπολογισµός για χρονικό διάστηµα ενός έτους ανά άτοµο, είναι ο εξής: Υπολογισµός γάλακτος ανά άτοµο το χρόνο σε κουτιά εβαπορέ : 1,295 κουτιά εβαπορέ την ηµέρα Χ 261 ηµέρες περίπου το χρόνο =( 338 κουτιά εβαπορέ το χρόνο περίπου). ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΜΕΡΙ ΕΣ ΙΧΤΥ 150gr.:αναλυτικά οι προδιαγραφές όπως αναφέρονται παραπάνω στην κατηγορία ΓΑΛΑ (ΕΒΑΠΟΡΕ) ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΤΩΝ 170gr.:αναλυτικά οι προδιαγραφές όπως αναφέρονται παραπάνω στην κατηγορία ΓΑΛΑ (ΕΒΑΠΟΡΕ) ΓΑΛΑ 1 ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (0-6 ΜΗΝΩΝ) ΣΕ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟ ΟΧΕΙΟ 800 ΓΡ. ΓΑΛΑ 2 ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (6-12 ΜΗΝΩΝ) ΣΕ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟ ΟΧΕΙΟ 400 ΓΡ. ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΑΓΕΛΑ ΟΣ, 1 LT: παστεριωµένο άριστης ποιότητας σε χάρτινη συσκευασία µε αναγραφόµενη την ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΑΓΕΛΑ ΙΝΟ: 1kg:Α ποιότητας στην συσκευασία του να αναφέρονται υποχρεωτικά οι παρακάτω ενδείξεις:1.η επωνυµία και η έδρα του παραγωγού-συσκευαστή 2.βάρος 3.Ηµεροµηνία παραγωγής 3.Ηµεροµηνία λήξης (εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών). Να προέρχεται από εγκατάσταση που έχει αριθµό ή κωδικό έγκρισης από την Κτηνιατρική Υπηρεσία. Θα έχει πλήρη και επιτυχηµένη ωρίµανση, απαλλαγµένα αντικανονικών οσµών και γεύσεων µε τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να µην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος,(τα τριµµένα αποκλείονται) ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ: 1Kg:φρέσκια αρίστης ποιότητος, από αιγοπρόβειο γάλα, πλήρης σε λιπαρά, σκληρή σε άλµη, συσκευασµένη κατάλληλα, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών. Να προέρχεται από εγκατάσταση που έχει αριθµό ή κωδικό έγκρισης από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Θα έχει πλήρη και επιτυχηµένη ωρίµανση, απαλλαγµένα αντικανονικών οσµών και γεύσεων µε τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να µην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος,(τα τριµµένα αποκλείονται). ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200 gr:στραγγιστό από αγελαδινό γάλα πλήρες (3,5-10%)λιπαρά, να πληροί τις ισχύουσες περί τροφίµων διατάξεις Με συσκευασία χάρτινη αναλλοίωτη στην οποία να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος. Όχι υγροποιηµένο ή σβολιασµένο που δεν θα έχει καµία µυρωδιά ή έντοµα και να προέρχεται από εγκατάσταση που έχει αριθµό ή κωδικό έγκρισης από την Κτηνιατρική Υπηρεσία. ΤΥΡΙ ΚΙΤΡΙΝΟ τύπου GOYDA: Α ποιότητας στην συσκευασία του να αναφέρονται υποχρεωτικά οι παρακάτω ενδείξεις:1.η επωνυµία και η έδρα του παραγωγού-συσκευαστή 2.βάρος 3.Ηµεροµηνία παραγωγής 3.Ηµεροµηνία λήξης (εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών). Να προέρχεται από εγκατάσταση που έχει αριθµό ή κωδικό έγκρισης από την Κτηνιατρική Υπηρεσία. Θα έχει πλήρη και επιτυχηµένη ωρίµανση, απαλλαγµένα αντικανονικών οσµών και γεύσεων µε τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να µην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος,(τα τριµµένα αποκλείονται) 15

16 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ: αρίστης ποιότητος, από αιγοπρόβειο γάλα, κατάλληλης ωρίµανσης ωστέ να µπορεί να καταναλωθεί ως επιτραπέζιο ή να τριφτεί, συσκευασµένο κατάλληλα, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών. Θα έχει πλήρη και επιτυχηµένη ωρίµανση, απαλλαγµένα αντικανονικών οσµών και γεύσεων µε τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να µην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος,(τα τριµµένα αποκλείονται). Αγρίνιο, Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Αγρίνιο, ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο /ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ 16

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ Α Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π... ΚΟΙ.Π.Α ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ 1:ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%(CPV: ) ΑΞΙΑ ,75 ΦΠΑ 13% 7.941,41 ΣΥΝΟΛΟ ,16 ΤΜΗΜΑ 2:ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΚΑΠΗ) ΜΕ Φ.Π.Α. 13% (CPV : ) ΑΞΙΑ 8.637,00 ΦΠΑ 13% 1.122,81 ΣΥΝΟΛΟ 9.759,81 ΤΜΗΜΑ 3:ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΚΑΠΗ) ΜΕ Φ.Π.Α. 23% (CPV ) ΑΞΙΑ 2.091,00 ΦΠΑ 23% 480,93 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 2.571,93 ΤΜΗΜΑ 4:ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΠΑ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%(CPV: ) ΑΞΙΑ ,00 ΦΠΑ 13% 4.383,60 17

18 ΣΥΝΟΛΟ ,60 ΤΜΗΜΑ 5:ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΠΑ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (CPV ) ΑΞΙΑ ,70 ΦΠΑ 13% 2.115,97 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,67 ΤΜΗΜΑ 6:ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΠΑ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (CPV ) ΑΞΙΑ ,00 ΦΠΑ 13% 1.932,84 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,84 ΤΜΗΜΑ 7:ΕΙ Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΠΑ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (CPV ) ΑΞΙΑ ,00 ΦΠΑ 13% 2.276,56 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,56 ΤΜΗΜΑ 8:ΕΙ Η ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΠΑ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (CPV ) ΑΞΙΑ ,00 ΦΠΑ 13% 1.305,72 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,72 ΤΜΗΜΑ 9:ΕΙ Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΠΑ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (CPV ) ΑΞΙΑ ,84 18

19 ΦΠΑ 13% 3.349,30 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,14 ΤΜΗΜΑ 10:ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (παράδοση στις δοµές των ηµοτικών Ενοτήτων Αγρινίου, Αγγελοκάστρου, Θεστιέων, Παραβόλας, Νεάπολης, Στράτου)ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΠΑ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (CPV , ) ΑΞΙΑ ,60 ΦΠΑ 13% 3.564,55 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,15 ΤΜΗΜΑ 11:ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (παράδοση στις δοµές των ηµοτικών Ενοτήτων Αρακύνθου και Μακρυνείας)ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΠΑ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ(CPV , ) ΑΞΙΑ 3.634,00 ΦΠΑ 13% 472,42 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 4.106,42 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ Α ΑΞΙΑ ,89 ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 23% ,11 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΟΜΑ Α Β. Προµήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες λειτουργίας των ηµοτικών Κινηµατογράφων (Άνεσις και Ελληνίς) και του Εντευκτηρίου για την Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Αγρινίου (ΚΕ Α) ΕΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ 1:ΕΙ Η ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%(CPV: ) ΑΞΙΑ ,89 ΦΠΑ 13% 2.876,11 ΣΥΝΟΛΟ ,00 19

20 ΤΜΗΜΑ 2:ΕΙ Η ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ(ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%(CPV: ) ΑΞΙΑ ,12 ΦΠΑ 23% 2.804,88 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ Β ΑΞΙΑ ,0 ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 23% 5.681,0 ΣΥΝΟΛΟ ,0 ΟΜΑ Α Γ. Προµήθεια πρόσθετων παροχών σε είδος (χορήγηση γάλακτος) για τους εργαζοµένους του ήµου έτους ΤΜΗΜΑ 1:Γάλα εβαπορέ για τους εργαζοµένους του ήµου (CPV: ) ΑΞΙΑ ,18 ΦΠΑ 13% ,37 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ Α Γ ΜΕ Φ.Π.Α ,55 ΟΜΑ Α. Προµήθεια ειδών σίτισης για Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας ήµου Αγρινίου έτους ΤΜΗΜΑ 1:ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥΜΕ Φ.Π.Α. 13%(CPV: ) ΑΞΙΑ 1.029,55 ΦΠΑ 13% 133,84 ΣΥΝΟΛΟ 1.163,39 ΤΜΗΜΑ 2:ΕΙ Η ΣΙΤΙΣΗΣ (ΕΛΑΙΟΛΑ Ο-ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ) ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥΜΕ Φ.Π.Α. 13% (CPV: , ) ΑΞΙΑ 178,34 ΦΠΑ 13% 23,18 ΣΥΝΟΛΟ 201,52 ΤΜΗΜΑ 3:ΕΙ Η ΠΡΩΙΝΟΥ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%(CPV: ) ΑΞΙΑ 148,50 ΦΠΑ 13% 19,31 ΣΥΝΟΛΟ 167,81 20

21 ΤΜΗΜΑ 4:ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ / ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%(CPV: ) ΑΞΙΑ 332,69 ΦΠΑ 13% 43,25 ΣΥΝΟΛΟ 375,94 ΤΜΗΜΑ 5:ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%(CPV: ) ΑΞΙΑ 778,60 ΦΠΑ 13% 101,22 ΣΥΝΟΛΟ 879,82 ΤΜΗΜΑ 6:ΕΙ Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%(CPV: ) ΑΞΙΑ 200,99 ΦΠΑ 13% 26,13 ΣΥΝΟΛΟ 227,12 ΤΜΗΜΑ 7:ΕΙ Η ΚΡΕΩΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%(CPV: ) ΑΞΙΑ 1.090,80 ΦΠΑ 13% 141,80 ΣΥΝΟΛΟ 1.232,60 ΤΜΗΜΑ 8:ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΕΙΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%(CPV: ) ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 350 gr 0,80 257,60 ΑΞΙΑ 257,60 ΦΠΑ 13% 33,49 ΣΥΝΟΛΟ 291,09 21

22 ΤΜΗΜΑ 9:ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 23% ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (CPV: ) ΑΞΙΑ 90,00 ΦΠΑ 23% 20,70 ΣΥΝΟΛΟ 110,70 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ :ΕΙ Η ΣΙΤΙΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΜΕ ΦΠΑ 13 & 23% ΑΞΙΑ 4.107,07 Στρογγυλ. 0,01 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 4.107,08 ΦΠΑ 23%-13% 542,92 ΣΥΝΟΛΟ 4.650,00 ΟΜΑ Α Ε. Προµήθεια ειδών σίτισης για Κοινωνικό Παντοπωλείο ήµου Αγρινίου έτους ΤΜΗΜΑ 1:ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ(CPV: ) ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% 2.414,73 ΣΥΝΟΛΟ ,58 ΤΜΗΜΑ 2:ΕΙ Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ(CPV: ) ΑΞΙΑ 4.253,82 ΦΠΑ 13% 552, ,82 ΤΜΗΜΑ 3:ΕΙ Η ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ(CPV ) ΦΠΑ 13% 483,60 ΣΥΝΟΛΟ 4.203,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1,2,3 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,67 22

23 ΦΠΑ 13% 3.451,33 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1,2,3, ΜΕ ΦΠΑ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ Α Α Β Γ Ε,ΕΙ Η ΣΙΤΙΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ,8 ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 23% ,7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ Α Α Β Γ Ε,ΕΙ Η ΣΙΤΙΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛ. ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ,5 Αγρίνιο, Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Αγρίνιο, ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο /ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ Ακριβές Αντίγραφο Ο ιευθυντής Στέφανος Χαντζηανέστης 23

24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ Α Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π... ΚΟΙ.Π.Α ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%(CPV: ) Μ.Μ. ΗΤΑ ΜΟΝ.ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 ΑΛΑΤΙ ΗΜΙΧΟΝ ΡΟ 1Kg Κιλό , ,00 2 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Kg Κιλό ,90 900,00 3 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΚΟΥΤΙ 160gr 600 0,85 510,00 4 ΑΥΓΑ 60 65gr , ,75 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5 (ΠΕΝΤΕ ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 400 0,50 200,00 6 ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 500gr σακούλα 900 2, ,00 7 ΖΑΧΑΡΗ 1Kg Κιλό , ,00 8 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500gr , ,00 9 ΚΑΚΑΟ 125gr 200 1,25 250,00 10 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 50 γρ 200 1,00 200,00 11 ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 50 γρ 200 1,30 260,00 12 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ GEL 1 ΚG Κιλό 700 7, ,00 13 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200gr , ,00 14 ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΛΙΠΟΣ (ΦΥTΙΝΗ) 400gr 400 2,35 940,00 15 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ soft 250gr πλαστικό κυπελάκι , ,00 16 ΜΑΡΜΕΛΑ Α 500gr , ,00 17 ΜΕΛΙ 900gr θυµάρι 800 8, ,00 18 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 20gr 700 0,40 280,00 19 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ PETIT BEURRE , ,00 24

25 20 ΞΥ Ι 400 gr 21 ΠΙΠΕΡΙ 100gr 22 ΡΙΓΑΝΗ 50gr 23 ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ ΨΗΜΕΝΟ 500gr 24 ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΣΟΥΠΑ (ΝΥΧΑΚΙ Η ΓΛΑΣΕ) 500gr 25 ΣΙΜΙΓ ΑΛΙ 500gr ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ gr (ΧΑΡΤΙΝΗ 26 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 27 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 410gr (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ) 28 ΦΑΣΟΛΙΑ 500gr 29 ΦΑΚΕΣ 500 gr 30 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 450gr 400 0,40 160, ,55 765, ,50 450, , , , , ,80 400, ,80 800, , , , , , , , ,00 31 ΧΑΛΒΑΣ Κιλό 500 5, ,00 32 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 340 ΓΡΑΜ ,50 100,00 ΑΞΙΑ ,75 ΦΠΑ 13% 7.941,41 ΣΥΝΟΛΟ ,16 ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΚΑΠΗ) ΜΕ Φ.Π.Α. 13% (CPV : ) ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚ. Μ.Μ. ΗΤΑ ΜΟΝ.ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 ΑΕΡΟΣΤΕΓΗΣ 1kg Κιλό 550 9, ,00 2 ΤΣΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜ , ,00 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 3 ΠΑΚΕΤΑ 125gr (ΣΤΑΡΕΝΙΑ) 800 1, ,00 4 ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜ. 60 0,90 54,00 5 ΓΛΥΚΟ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΚΙΛΟΥ (ΚΕΡΑΣΙ) Κιλό 60 9,00 540,00 6 ΓΛΥΚΟ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΚΙΛΟΥ (ΣΤΑΦΥΛΙ) Κιλό 60 9,00 540,00 ΑΞΙΑ 8.637,00 ΦΠΑ 13% 1.122,81 ΣΥΝΟΛΟ 9.759,81 25

26 ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΚΑΠΗ) ΜΕ Φ.Π.Α. 23% (CPV ) 1 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ ΕΣ 11/2 L ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 2 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ ΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 11/2 L 3 ΛΕΜΟΝΑ ΕΣ 11/2 L 4 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΓΚΑΖΟΖΑ 1,5L 5 ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΟ Α 0,33L Μ.Μ. ΗΤΑ ΜΟΝ.ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 370 1,30 481, ,30 585, ,30 650, ,30 130, ,50 245,00 ΑΞΙΑ 2.091,00 ΦΠΑ 23% 480,93 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 2.571,93 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΠΑ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%(CPV: ) Μ.Μ. ΗΤΑ ΜΟΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. 1 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 1Kg Κιλό , ,00 2 ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΑΓΓΕΛΑ ΙΝΟ 1kg Κιλό 900 9, ,00 3 ΓΙΑΟΥΡΤΑΚΙΑ 200gr ,80 800,00 4 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410gr κουτί , ,00 ΑΞΙΑ ,00 ΦΠΑ 13% 4.383,60 ΣΥΝΟΛΟ ,60 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΠΑ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (CPV ) Μ.Μ. ΗΤΑ ΜΟΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. ΨΑΡΙΑ ΚΑΤ/ΝΑ 1 ΨΑΡΙΑ ΚΑΤ/ΝΑ ΠΕΡΚΑ Κιλό , ,00 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΑ 1 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤ/ΝΟΣ 1Kg Κιλό 660 2, ,20 2 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤ/ΝΑ 1Kg Κιλό 690 1, ,50 ΑΞΙΑ ,70 26

27 ΦΠΑ 13% 2.115,97 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,67 1 ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΠΑ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (CPV ) EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο 5 L ΠΛΑΣΤΙΚΗ , ,00 ΑΞΙΑ ,00 ΦΠΑ 13% 1.932,84 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,84 1 ΕΙ Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΠΑ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (CPV ) Μ.Μ. ΗΤΑ ΜΟΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. ΦΕΤΑ ΜΟΣΧΑΡΙ (ΓΙΑ ΚΙΜΑ ΑΠΌ ΝΩΠΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΑΠΑΧΟ ΚΡΕΑΣ) Κιλό , ,00 ΑΞΙΑ ,00 ΦΠΑ 13% 2.276,56 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,56 ΕΙ Η ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΠΑ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (CPV ) Μ.Μ. ΗΤΑ ΜΟΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. 1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΦΡΕΣΚΑ Κιλό , ,00 ΑΞΙΑ ,00 ΦΠΑ 13% 1.305,72 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,72 ΕΙ Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΠΑ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (CPV ) 1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ Μ.Μ. ΗΤΑ ΜΟΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,40 400,40 2 ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ Κιλό 200 1,55 310,00 27

28 3 ΑΝΗΘΟΣ (ΜΑΤΣΑΚΙ) 400 0,44 176,00 4 ΑΧΛΑ ΙΑ Κιλό 400 2,02 808,00 5 ΒΕΡΙΚΟΚΑ Κιλό 400 0,93 372,00 6 ΚΑΡΟΤΑ Κιλό 800 0,88 704,00 7 ΚΑΡΠΟΥΖΙ Κιλό 400 0,90 360,00 8 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Κιλό 500 1,24 620,00 9 ΚΡΕΜΜΥ ΑΚΙΑ(ΜΑΤΣΑΚΙ) 600 1, ,00 10 ΚΡΕΜΜΥ ΙΑ Κιλό , ,00 11 ΛΑΧΑΝΟ Κιλό 810 0,80 648,00 12 ΛΕΜΟΝΙΑ Κιλό , ,00 13 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ (ΜΑΤΣΑΚΙ) 701 0,44 308,44 14 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ Κιλό 800 0,85 680,00 15 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ,53 795,00 16 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Κιλό 250 2,30 575,00 17 ΜΗΛΑ Κιλό , ,00 18 ΜΠΑΝΑΝΕΣ Κιλό , ,00 19 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Κιλό 900 1, ,00 20 ΠΑΤΑΤΕΣ Κιλό , ,00 21 ΠΕΠΟΝΙ Κιλό 400 2,04 816,00 22 ΠΙΠΕΡΙΕΣ Κιλό 300 2,30 690,00 23 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Κιλό ,53 636,00 24 ΡΟ ΑΚΙΝΑ Κιλό 500 1,37 685,00 25 ΣΕΛΙΝΟ (ΚΙΛΟ) Κιλό 300 1,28 384,00 26 ΣΚΟΡ Α 775 0,44 341,00 ΑΞΙΑ ,84 ΦΠΑ 13% 3.349,30 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,14 28

29 ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (παράδοση στις δοµές των ηµοτικών Ενοτήτων Αγρινίου, Αγγελοκάστρου, Θεστιέων, Παραβόλας, Νεάπολης, Στράτου)ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΠΑ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Μ.Μ. ΗΤΑ ΜΟΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. 1 ΑΡΤΟΣ 350gr(CPV ) , ,00 ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΙΛΟ(CPV ) Κιλό 370 7, ,60 ΑΞΙΑ ,60 ΦΠΑ 13% 3.564,55 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,15 ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (παράδοση στις δοµές των ηµοτικών Ενοτήτων Αρακύνθου και Μακρυνείας)ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΠΑ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Μ.Μ. ΗΤΑ ΜΟΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. 1 ΑΡΤΟΣ 350gr(CPV ) , ,00 ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΙΛΟ(CPV ) Κιλό 50 7,08 354,00 ΑΞΙΑ 3.634,00 ΦΠΑ 13% 472,42 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 4.106,42 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ Α Α:ΕΙ Η ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΟΙΠΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ,89 ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 23% ,11 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ Α Α: ΕΙ Η ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΟΙΠΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛ. ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΟΜΑ Α Β. Προµήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες λειτουργίας των ηµοτικών Κινηµατογράφων (Άνεσις και Ελληνίς) και του Εντευκτηρίου για την Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Αγρινίου (ΚΕ Α) ΕΤΟΥΣ ΕΙ Η ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%(CPV: ) Μ.Μ. ΗΤΑ ΜΟΝ.ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ ΠΟΠ ΚΟΡΝ 1200 gr κιλο 30 6,00 180,00 2 ΒΟΥΤΥΡΟ ΓΙΑ ΠΟΠ ΚΟΡΝ 3,5kgr τεµάχιο 50 20, ,00 3 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΜΕΡΙ ΕΣ ΙΧΤΥ 150gr. τεµάχιο 198 1,10 217,80 4 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΤΩΝ 170gr. τεµάχιο 200 0,60 120,00 29

30 5 ΓΑΡΙ ΑΚΙΑ 24gr τεµάχιο ,50 750,00 6 ΓΚΟΦΡΕΤΑΚΙΑ ΤΥΠΟυ ΚΙΤ-ΚΑΤ τεµάχιο 300 0,75 225,00 7 ΓΛΥΚΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ κιλό 17 9,00 153,00 ΙΠΛΟΦΟΥΡΝΙΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΣΕ 8 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 80γρ τεµάχιο , ,00 9 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΠΟΠ-ΚΟΡΝ 22kgr τεµάχιο 50 42, ,00 10 ΚΡΟΥΑΣΑΝ 70gr τεµάχιο 498 0,50 249,00 11 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜ.ΦΡΑΟΥΛΑ 85γρ τεµάχιο 200 0,85 170,00 12 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ 85gr τεµάχιο 501 0,70 350,70 13 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 225γρ τεµάχιο 500 1,15 575,00 14 ΝΑΤΣΟΣ 500 γρ τεµάχιο 300 3,00 900,00 15 ΝΕΡΟ 0,5L τεµάχιο , ,00 16 ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΠΑΣΑΤΕΜΠΟΣ 90gr τεµάχιο , ,00 17 ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΦΙΣΤΙΚΙΑ 100gr τεµάχιο , ,00 18 ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ -ΣΤΡΑΓΑΛΙΑ 100gr τεµάχιο 800 1,00 800,00 19 ΠΑΓΩΤ0 1 kg κιλό 30 10,00 300,00 20 ΠΑΣΤΕΛΙΑ 71gr τεµάχιο 250 1,00 250,00 21 ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ 72gr τεµάχιο , ,00 22 ΠΟΥΡΑΚΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 115gr τεµάχιο 500 1,40 700,00 23 ΣΑΛΤΣΕΣ ΓΙΑ ΝΑΤΣΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟ 45 ΤΕΜ ΤΩΝ 90 gr(τυρί -πάπρικα και άλλες γεύσεις) τεµάχιο 15 35,00 525,00 24 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΡΥΑ τεµάχιο 456 1,50 684,00 25 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΑΜΥΓ ΑΛΟΥ 70 gr τεµάχιο , ,00 26 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 60 gr τεµάχιο , ,00 27 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΕΜΙΣΤΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΣ τεµάχιο 300 0,75 225,00 28 ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ 38gr τεµάχιο ,40 400,00 29 ΤΣΙΧΛΕΣ 28gr τεµάχιο 281 1,19 334,39 30 ΦΟΥΝΤΟΥΝΙΑ 33gr τεµάχιο ,50 750,00 ΑΞΙΑ ,89 ΦΠΑ 13% 2.876,11 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΕΙ Η ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ(ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%(CPV: ) Μ.Μ. ΗΤΑ ΜΟΝ.ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ Α 330ml τεµάχιο , ,00 2 ΛΕΜΟΝΑ Α 330ml τεµάχιο , ,00 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΓΚΑΖΟΖΑ ΤΥΠΟΥ SPRITΕ ml τεµάχιο 800 0,50 400,00 4 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ KOLA 330 ml τεµάχιο , ,00 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ KOLA LIGHT ml τεµάχιο 300 0,50 150,00 6 ΑΕΡΙΟΥΧΟ ΑΛΚΟΟΛΟΎΧΟ ΠΟΤΟ 4-5% ΑΛΚΟΟΛ ml τεµάχιο , ,00 7 ΜΠΥΡΑ 0,33L τεµάχιο , ,00 30

31 8 ΧΥΜΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ 250 ml τεµάχιο 198 0,64 126,72 9 ΧΥΜΟΣ ΒΥΣΣΙΝΟ 250ml τεµάχιο 200 0,70 140,00 10 OYIΣΚΙ 700 ml τεµάχιο 48 15,30 734,40 11 TZIN 700 ml τεµάχιο 4 16,50 66,00 12 ΜΑΡΤΙΝΙ 1000ml τεµάχιο 10 10,00 100,00 13 ΒΟΤΚΑ 700ml τεµάχιο 11 15,30 168,30 14 TEKIΛΑ 700 ml τεµάχιο 10 18,00 180,00 15 ΚΡΑΣΙ 187ml τεµάχιο 99 1,30 128,70 16 ΟΥΖΟ 700 ml τεµάχιο 20 9,50 190,00 ΑΞΙΑ ,12 ΦΠΑ 23% 2.804,88 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ Α Β:ΕΙ Η ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΕ Α ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ,0 ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 23% 5.681,0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ Α Β: ΕΙ Η ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΕ Α ΣΥΜΠΕΡΙΛ. ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ,0 ΟΜΑ Α Γ. Προµήθεια πρόσθετων παροχών σε είδος (χορήγηση γάλακτος) για τους εργαζοµένους του ήµου έτους Γάλα εβαπορε για τους εργαζοµένους του ήµου (CPV: ) ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 410 gr) Μ.Μ. ΗΤΑ ΜΟΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ , ,18 ΑΞΙΑ ,18 ΦΠΑ 13% ,37 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ Α Γ ΜΕ Φ.Π.Α ,55 ΟΜΑ Α. Προµήθεια ειδών σίτισης για Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας ήµου Αγρινίου έτους ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥΜΕ Φ.Π.Α. 13%(CPV: ) Μ.Μ. ΗΤΑ ΜΟΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. 1 ΑΛΑΤΙ ΗΜΙΧΟΝ ΡΟ 1 KG Κιλό 3 0,60 1,8 31

32 2 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΙΩ ΙΟΥΧΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr Κιλό 3 1, ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, ΠΑΚΕΤΟ 1 KG 10 0, ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ,ΠΑΚΕΤΟ 500ΓΡ. 10 1, ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ, ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 160 ΓΡ. 10 0,85 8,5 6 ΑΥΓΑ ΓΡ 180 0, ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κιλό 15 10, ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ. 6 2, ΕΠΙ ΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 150 ML ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 30 2, ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ, ΠΑΚΕΤΟ 1KG 13 1, ΚΑΚΑΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 125 ΓΡ. 2 1,25 2,5 12 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΦΡΟΥΤΩΝ Κιλό 5 7, ΚΕΤΣΑΠ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 560 ΓΡ. 6 2, ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ. 20 3, ΚΟΧΥΛΑΚΙ ΠΑΚΕΤΟ 500 ΓΡ. 15 0,90 13,5 16 ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΟ ΟΧΕΙΟ 450 ΓΡ. 5 2,50 12,5 17 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ ΠΑΚΕΤΟ 500 ΓΡ. 15 0,90 13,5 18 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ ΒΙΤΑΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250ΓΡ. 21 1,20 25,2 19 Μαργαρίνη, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400 ΓΡ. τύπου φυτίνη 10 2,35 23,5 20 ΜΑΡΜΕΛΑ Α ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 500 ΓΡ. ΟΧΕΙΟ 8 1,70 13,6 21 ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ ΟΧΕΙΟ 900γρ 8 8, ΜΕΡΕΝΤΑ (ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400 ΓΡ. ΟΧΕΙΟ 12 2, ΜΟΥΣΤΑΡ Α ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 250 ΓΡ. 6 2, ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ, ΠΑΚΕΤΟ 200 ΓΡ. 40 1, ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ ΠΑΚΕΤΟ 250 ΓΡ. 20 2, ΞΥ Ι 400 γρ 7 0,40 2,8 27 Ο ΟΝΤΟΓΛΥΦΙ ΕΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 1,50 1,5 28 ΠΕΛΤΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 410 γρ µεταλλικό δοχείο 11 1,70 18,7 29 ΠΕΝΝΕΣ ΡΙΓΕ ΠΑΚΕΤΟ 500 ΓΡ. 10 0,90 9 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΡ. 2,55 7,65 31 ΡΙΓΑΝΗ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΓΡ 2 1, ΡΥΖΙ ΠΑΚΕΤΟ 1/2 ΚΙΛΟΥ (ΝΥΧΑΚΙ - ΓΛΑΣΕ) 20 1, ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 10 ΠΑΚΕΤΟ 500 ΓΡ. 25 0,90 22,5 34 ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6 ΠΑΚΕΤΟ 500 ΓΡ. 15 0,90 13,5 35 ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ 400γρ µεταλλική συσκευασία 40 1, ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ γρ χάρτινη συσκευασία 20 0, ΦΑΚΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1/2 ΚΙΛΟΥ 7 1,70 11,9 38 ΦΑΣΟΛΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1/2 ΚΙΛΟΥ 6 1,90 11,4 ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1Χ4, ΠΑΚΕΤΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 2,

33 40 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΣΙΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΠΑΚΕΤΑ 125 Ggr 12 1, ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 680ΓΡ. 31 2,00 62 ΑΞΙΑ 1.029,55 ΦΠΑ 13% 133,84 ΣΥΝΟΛΟ 1.163,39 ΕΙ Η ΣΙΤΙΣΗΣ (ΕΛΑΙΟΛΑ Ο- ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ) ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥΜΕ Φ.Π.Α. 13% 1 ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΟΧΕΙΟ 5 LT (CPV: ) 2 ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 5 LT CPV: ) Μ.Μ. ΗΤΑ 7 5 ΜΟΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. 19,47 136,29 8,41 42,05 ΑΞΙΑ 178,34 ΦΠΑ 13% 23,18 ΣΥΝΟΛΟ 201,52 ΕΙ Η ΠΡΩΙΝΟΥ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%(CPV: ) 1 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟ 490 ΓΡ. 2 3 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΕ ΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 ΓΡ. ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΥ NESCAFE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 ΓΡ. 4 ΤΣΑΙ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ 10 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ Μ.Μ. ΗΤΑ ΜΟΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. 5, ,50 27,5 6, ,10 22 ΑΞΙΑ 148,50 ΦΠΑ 13% 19,31 ΣΥΝΟΛΟ 167, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ / ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%(CPV: ) ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ, ΚΑΤΕΨΥΓΜ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 850 ΓΡ. ΨΑΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΒΑΡΟΥΣ 450 ΓΡ. Μ.Μ. ΗΤΑ ΜΟΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. 7,04 112,64 3,54 70,8 33

34 3 4 5 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 850 ΓΡ. 18 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 KG 15 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ Η ΠΛΑΤΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 KG 21 4,25 76,5 2,12 31,8 1,95 40,95 ΑΞΙΑ 332,69 ΦΠΑ 13% 43,25 ΣΥΝΟΛΟ 375,94 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%(CPV: ) Μ.Μ. ΗΤΑ ΜΟΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. 1 ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΣΚΛΗΡΗ ΣΕ ΑΛΜΗ Κιλό 33 2 ΤΥΡΙ τύπου GOUDA ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΣΕ ΦΕΤΕΣ Κιλό 16 3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΑΓΕΛΑ ΟΣ 40 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 GR 4 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΣΚΛΗΡΟ Κιλό 7 5 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410gr κουτι 6 ΓΑΛΑ 1 ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (0-6 ΜΗΝΩΝ) ΣΕ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟ ΟΧΕΙΟ 400 ΓΡ. 7 ΓΑΛΑ 2 ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (6-12 ΜΗΝΩΝ) ΣΕ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟ ΚΟΥΤΙ 400 ΓΡ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΑΓΕΛΑ ΟΣ, 1 LT ΕΙ Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%(CPV: ) Μ.Μ. ΗΤΑ ΠΑΤΑΤΕΣ Κιλό 69 ΜΗΛΑ Κιλό 20 ΜΠΑΝΑΝΕΣ Κιλό 20 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Κιλό 10 ΑΧΛΑ ΙΑ Κιλό 10 ΒΕΡΙΚΟΚΑ Κιλό 10 ΚΡΕΜΜΥ ΙΑ ΞΕΡΑ Κιλό 20 ΣΚΟΡ Α(ΤΕΜ) 15 ΚΑΡΟΤΑ Κιλό 10 8,00 264,00 6,50 104,00 0,80 32,00 10,00 70,00 0,93 111,60 11,00 22,00 9,00 45,00 1,30 130,00 ΑΞΙΑ 778,60 ΦΠΑ 13% 101,22 ΣΥΝΟΛΟ 879,82 ΜΟΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. 0,71 48,99 1, ,33 26,6 0,53 5,3 2,02 20,2 0,93 9,3 0,71 14,2 0,44 6,6 0,88 8,8 34

35 10 11 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Κιλό 20 ΛΕΜΟΝΙΑ Κιλό 5 1,59 31,8 1,24 6,2 ΑΞΙΑ 200,99 ΦΠΑ 13% 26,13 ΣΥΝΟΛΟ 227, ΕΙ Η ΚΡΕΩΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%(CPV: ) Μ.Μ. ΗΤΑ ΚΙΜΑΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ(ΜΟΣΧΑΡΙ-ΧΟΙΡΙΝΟ) 40 ΝΩΠΟΣ Κιλό ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ (ΠΟΝΤΙΚΙ) ΝΩΠΟ Κιλό 30 ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 ΓΡ 60 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ Κιλό 45 ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΧΟΙΡΙΝΕΣ(ΛΑΙΜΟΣ) ΝΩΠΕΣ Κιλό 40 ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΝΩΠΑ Κιλό 40 ΜΟΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. 6,19 247,6 7,52 225,6 2,48 148,8 2,48 111,6 4,42 176,8 4,51 180,4 ΑΞΙΑ 1.090,80 ΦΠΑ 13% 141,80 ΣΥΝΟΛΟ 1.232,60 1 ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%(CPV: ) Μ.Μ. ΗΤΑ ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 350 gr 322 ΜΟΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. 0,80 257,60 ΑΞΙΑ 257,60 ΦΠΑ 13% 33,49 ΣΥΝΟΛΟ 291, ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 23% ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (CPV: ) Μ.Μ. ΗΤΑ ΧΥΜΟΙ ΤΡΙΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ 1 LT 30 ΧΥΜΟΙ ΠΕΝΤΕ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 LT 18 ΜΟΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. ΑΠΑΝΗ 1,50 45,00 2,50 45,00 ΑΞΙΑ 90,00 ΦΠΑ 23% 20,70 ΣΥΝΟΛΟ 110,70 35

36 ΕΙ Η ΣΙΤΙΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΕΙ Η ΠΑΝΤΟ ΠΩΛΕΙ ΟΥ ΞΕΝΩΝ Α ΜΕ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ Α : ΕΙ Η ΣΙΤΙΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΜΕ ΦΠΑ 13 & 23% ΑΞΙΑ 4.017,07 90, ,07 Στρογγυλ. 0,01 0, ,08 90, ,08 ΦΠΑ 23%-13% 522,22 20,70 542,92 110,70 ΣΥΝΟΛΟ 4.539, ,00 ΟΜΑ Α Ε. Προµήθεια ειδών σίτισης για Κοινωνικό Παντοπωλείο ήµου Αγρινίου έτους ΤΜΗΜΑ 1:ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ(CPV: ) Μ.Μ. ΗΤΑ ΜΟΝ.ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Kg Κιλό , ΖΑΧΑΡΗ 1Kg Κιλό , ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500gr , ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΣΟΥΠΑ (ΝΥΧΑΚΙ) 500gr , ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΟ ΚΛΑΣΙΚΟ 400 gr (ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) , ΦΑΣΟΛΙΑ 500gr , ΦΑΚΕΣ 500 gr , ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% 2.414,73 ΣΥΝΟΛΟ ,58 ΤΜΗΜΑ 2:ΕΙ Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ(CPV: ) Μ.Μ. ΗΤΑ ΜΟΝ.ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410gr , ,82 ΑΞΙΑ 4.253,82 ΦΠΑ 13% 552, ,82 ΤΜΗΜΑ 3:ΕΙ Η ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ(CPV ) Μ.Μ. ΗΤΑ ΜΟΝ.ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΦΡΕΣΚΑ Κιλό , ,00 ΦΠΑ 13% 483,60 ΣΥΝΟΛΟ 4.203,60 36

37 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1,2,3 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,67 ΦΠΑ 13% 3.451,33 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1,2,3, ΜΕ ΦΠΑ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ Α Α Β Γ Ε,ΕΙ Η ΣΙΤΙΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ,8 ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 23% ,7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ Α Α Β Γ Ε,ΕΙ Η ΣΙΤΙΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛ. ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ,5 Αγρίνιο, Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Αγρίνιο, ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο /ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ 37

38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο 1ο :Αντικείµενο Αντικείµενο του ηλεκτρονικού διαγωνισµού είναι η προµήθεια την προµήθεια α. ειδών σίτισης (Παντοπωλείου-Κρεοπωλείου-Οπωροπωλείου- Αρτοποιείου- Γαλακτοκοµικών ειδών) για τις ανάγκες του Ν.Π... Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α) ήµου Αγρινίου, β. ειδών κυλικείου για τις ανάγκες λειτουργίας των ηµοτικών Κινηµατογράφων (Άνεσις και Ελληνίς) και του Εντευκτηρίου για την Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Αγρινίου (ΚΕ Α) ΕΤΟΥΣ γ. πρόσθετων παροχών σε είδος (χορήγηση γάλακτος) για τους εργαζοµένους του ήµου έτους , δ. ειδών σίτισης για Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας ήµου Αγρινίου έτους (µέχρι τη λήξη του υποέργου και όχι πέραν του έτους) και είδη σίτισης για Κοινωνικό Παντοπωλείο της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και ηµόσιας Υγιεινής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. Άρθρο 2ο :Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 1. του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.α 19/1995). 2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 3. του N.3463/2006 «ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158 παράγραφος.. και του άρθρου του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου του Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ) 6. το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)».. Άρθρο 3ο :Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε τους όρους που καθορίζει η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Άρθρο 4ο :Συµβατικά στοιχεία Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: Α) Η ιακήρυξη ιαγωνισµού Β) Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές Γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός ) Συγγραφή υποχρεώσεων 38

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ K.Α.15.6481.0001,15.6481.0002, 15.6481.0003,30.7341.0022, 15.6473.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1095 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ TK 74052 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙ Η ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 29 / 08 /2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ηράκλειο 29 / 08 /2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλης Τηλέφωνο: 2813409185 Fax:2810229207 Ηράκλειο 29 / 08 /2013

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 81/2013 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού και όρων της υπ αριθ. 2/2015 Μελέτης καθώς και των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό για την περίοδο 2014-2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΠΑΊΤΗΣΗ ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΠΑΊΤΗΣΗ ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ) ΠΕΡΙΓΡΑΦ ΑΠΑΊΤΗΣΗ ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ Το γάλα πρέπει να είναι φρέσκο, παστεριωμένο και ομογενοποιημένο, πλήρες με 3,5% λιπαρά, πλούσιο σε διαθρεπτικά στοιχεία, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΚΑ-ΧΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34 Λέρος 02-07-12 Αρ.Πρωτ.:6863 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Β Δ. Υ. ΠΕ. Νοτίου Αιγαίου Κρατικό Θεραπευτήριο Κέντρο Υγείας Λέρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 3/6/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αρ.Πρωτ. 38275 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Πληροφορίες :Μαρία Χριστοδούλου ΤΗΛ.: 2221355173

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γκουρτσιλίδης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω έγγραφα (στο φάκελο των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς), ως απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Πλατεία Βιζυηνού 1 Ταχ. Κωδ. : 69100 Πληροφορίες : Μ.Γκιουλέ Τηλέφωνο : 2531352436 FAX : 2531082705 Αρ.µελέτης

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ././201 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:. / /..-201 Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:....

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 8/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ τµήµα Γ Β. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Tαχ. /νση: Αριστοτέλους 19 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Γ/2/ 376/19-01-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Μποτίτση Φεβρωνία ΤΗΛ. : 2341351626

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Προϋπολογισμός: 59.264,25

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Προϋπολογισμός: 59.264,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Μελέτης: 186 /2014 Προμήθεια γευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΙΗΝΟΟ-ΦΜΣ ΑΔΑΜ: 14REQOC001997814 2014-04-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αριθμ. Πρωτ.798 (ΕΠΑ.Σ.-ΙΕΚ) ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ---------------------------------------------- (ΦΕΚ 1388/ Β / 13-7-09) Πού ισχύει από 13-7-09

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ---------------------------------------------- (ΦΕΚ 1388/ Β / 13-7-09) Πού ισχύει από 13-7-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ------------------------------------------------- ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ----------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 31/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 31/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη: 4-6-2015 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 6649 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συµεωνίδη 2 Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση ορισµένων άρθρων της Α.. 14/89, στα πλαίσια αναµόρφωσης και εκσυγχρονισµού των ρυθµίσεων αυτής»

ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση ορισµένων άρθρων της Α.. 14/89, στα πλαίσια αναµόρφωσης και εκσυγχρονισµού των ρυθµίσεων αυτής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ TΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ, ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα