Φυσικοθεραπεύτικη. Κινησιοθεραπεία ρ. Κων/νος Φουσέκης Καθηγητής Εφαρµογών Φυσικοθεραπείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φυσικοθεραπεύτικη. Κινησιοθεραπεία ρ. Κων/νος Φουσέκης Καθηγητής Εφαρµογών Φυσικοθεραπείας"

Transcript

1 Φυσικοθεραπεύτικη αξιολόγηση Κινησιοθεραπεία ρ. Κων/νος Φουσέκης Καθηγητής Εφαρµογών Φυσικοθεραπείας

2 Μια απλή εξέταση Είναι η κίνηση επίπονη? Είναι η αρθρωση σε καλή λειτουργική κατάσταση? ουλεύουν οι µύες? Είναι αδύναµοι οι πρωταγωνιστές? Είναι βραχυµένοι οι ανταγωνιστές? Λειτουργούν οι συνεργοί µύες?

3 Εξέταση άρθρωσης Παρατήρηση, ψηλάφηση των ανατοµικών στοιχειών της άρθρωσης. Παθητική κινητοποίηση της άρθρωσης Ενεργητική κινητοποίηση Εξέταση του joint play (κύλιση, ολίσθηση). Εξέταση πιθανού <<επίπονου τόξου>>

4 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ανάγκη Αιτιολογηµένη θεραπεία Υ.Α.Σ.Ο. Υποκειµενική αξιολόγηση Αντικειµενική αξιολόγηση Συνεκτίµηση παραγόντων Οργάνωση αποκατάστασης

5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Έλλειµµα Βλάβη (Impairment) Αντικειµενικός, δοµικός περιορισµός µετρήσιµος µε σχετική ακρίβεια. Ανικανότητα (Disability) Περιορισµός ή αδυναµία εκτέλεσης δραστηριότητας που θεωρείται φυσιολογική καθηµερινή. Μπορεί να είναι φυσική, πνευµατική ή κοινωνική Αναπηρία (Handicap) Όταν η ανικανότητα ή αναπηρία εµπλέκεται µε την εκτέλεση κοινωνικών, οικογενειακών ή επαγγελµατικών ρόλων

6 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ - ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΠΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

7 Ιστορικό ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Επισκόπηση Εξέταση κίνησης Ενεργητική Παθητική Ψηλάφηση οκιµασίες αντίστασης Ειδικές δοκιµασίες Αντανακλαστικά & δερµατική κατανοµή Κινήσεις joint play

8 ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΠΟΝΟΣ

9 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Σωµατική, ψυχική, κοινωνική κατάσταση Ηλικία Επάγγελµα χόµπυ Έναρξη συµπτωµάτων περιβάλλον (τραυµατισµός???) Μηχανισµός κάκωσης (κήλη Μ, ΠΧΣ) Ένταση, διάρκεια, συχνότητα, ποιότητα συµπτωµάτων Θέσεις - κινήσεις ανακούφισης, επιδείνωσης Προηγούµενη αντιµετώπιση Προηγούµενες κακώσεις

10 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΝΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ Εντόπιση, έναρξη, διάρκεια, αιτιολογία, συνδροµή ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Ένταση, ποιότητα, πρότυπο, ΕΠΙ ΡΩΣΑ (affective) ιάθεση, άγχος, κατάθλιψη, αίσθηση υγείας ΠΟΝΟΣ ΣΥΝΕΙ ΗΣΙΑΚΗ Νόηµα, άποψη εαυτού Στρατηγικές αντιµετώπισης Συµπεριφ.-πιστεύω, Συνεπιδρώντες παράγοντες ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ Επικοινωνία,φυσ. ραστ. Φάρµακα, παρεµβάσεις, ύπνος ΕΘΝΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Οικογ. Κοιν ζωή Εργασία, αναψυχή, Περιβάλλον, κοινων. επιδράσεις

11 ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ Αναστατώνει τον ύπνο Βαθύς Μειώνεται µε πίεση Κύµατα πόνου σπασµοί Μη επιδείνωση από πίεση ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ µε ίκτερο µεταναστευτικές αρθραλγίες κνησµό κόπωση απώλεια βάρους έκατα αδυναµία γενική κυκλικά προοδευτικά συµπτώµατα ιστορικό µόλυνσης ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΣ γενικώς ηπιότερος τη νύχτα Οξύς- επιφανειακός Μειώνεται µε ακινησία Επιδεινώνεται µε µηχαν. καταπόνηση Συνήθως όχι συσχέτιση µε κάτι συγκεκριµένο

12 ΣΧΕΣΗ ΠΟΝΟΥ & ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕ Α 1. Μετά από συγκεκριµένη δραστηριότητα 2. Στην αρχή δραστ. µείωση στη συνέχεια (θέρµανση ιστών) 3. Κατά-µετά από συγκεκριµένη δραστηριότητα χωρίς επίδραση στην απόδοση 4. Κατά-µετά από συγκεκριµένη δραστηριότητα µε επίδραση στην απόδοση 5. Σε καθηµερινές δραστηριότητες 6. Συνεχής-διάχυτος σε ανάπαυση όχι διαταραχή ύπνου 7. Συνεχής-διάχυτος σε ανάπαυση διαταραχή ύπνου

13 ΠΟΝΟΣ & ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΜΕΣ ΜΥΕΣ: κράµπα, σουβλερός, διάχυτος Σύνδεσµοι, αρθρ. Θύλακος: σουβλερός, διάχυτος Νευρική ρίζα: οξύς, έντονος Νεύρο: οξύς, ξεκάθαρος, «ρεύµα» Συµπαθητικό: κάψιµο, κεντρί, πίεση Οστό: βαθύς, ενοχλητικός Κάταγµα: Έντονος, οξύς, ανυπόφορος Αγγειακός: διάχυτος, σφύζων

14 ΕΥΡΗΜΑΤΑ RED FLAG - άµεση παραποµπή σε γιατρό Έντονος ανυποχώρητος πόνος Ανεπηρέαστος από φάρµακα Έντονος νυχτερινός Έντονος δίχως ιστορικό Έντονος σπασµός Ψυχολογικό υπόστρωµα

15 ΕΥΡΗΜΑΤΑ RED FLAG - άµεση παραποµπή σε γιατρό 1. ΚΑΡΚΙΝΟΣ Επίµονος νυχτερ. Πόνος Συνεχής πόνος Απώλεια βάρους, όρεξης Ανεξήγητη κόπωση Εξογκώµατα 2. ΚΑΡ ΙΟΑΓΓΕΙΑΚΌ ύσπνοια Ζαλάδα Πόνος βάρος στο στήθος Παλµικός πόνος οπουδήποτε Συνεχής-έντονος πόνος σε άκρο Οίδηµα-κυάνωση άκρων 3. ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟ-ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΣΠΛΑΧΝΙΚΟ Συχνός έντονος κοιλιακός π. Συχνές «καούρες», ναυτία, εµετός Αλλαγές λειτουργίας κύστης Ασυνήθιστες αλλαγές εµµην. ρ. 4. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ Αλλαγές ακοής, όρασης Πονοκέφαλοι Προβλήµατα ισορροπίας, συντονισµού, πτώσεις Προβλήµατα κατάποσης Λιποθυµικές τάσεις Απότοµη αδυναµία 5. ΙΑΦΟΡΑ Νυχτερινή εφίδρωση Οίδηµα-ερυθρότητα άρθρωσης δίχως τραυµατισµό

16 ΜΕΤΡΗΣΗ - ΚΛΙΜΑΚΕΣ Οπτική Κλίµακα (VAS) τρέχοντος πόνου χειρότερου πόνου 10 βάθµια Ερωτηµατολόγιο McGill-MelzackMelzack Χάρτες εντόπισης Αλγόµετρα

17 ΣΥΣΤΑΛΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΣ) Μυοτενόντιο σύνολο µε προσφύσεις & νεύρα Παθητικές ανώδυνες εκτός από τα όρια ROM Πόνος στην κατεύθυνση της ενεργητικής κίνησης και στην αντίθετη κίνηση της κατά την παθητική 4 κλασικά πρότυπα - Κίνηση µε ισχύ και ανώδυνη = ΌΧΙ ΣΣ - Ισχυρή κίνηση & πόνος = µύς ή τένοντας - Αδύναµη κίνηση & πόνος = σοβαρή βλάβη περιαρθρικά (πχ κάταγµα) - Αδύναµη κίνηση & ανώδυνη = 3 ου βαθµού θλάση ή εµπλοκή περιφ. νεύρου ή ρίζας

18 ΜΗ ΣΥΣΤΑΛΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΜΣΣ) Κάθε ιστός εκτός µυϊκού και νευρικού Πόνος σε Ενεργητικές & παθητικές στην ίδια κατεύθυνση Πόνος συνήθως στα όρια του περιορισµού της κίνησης 4 κλασικά πρότυπα - Πλήρες ROM-ΌΧΙ πόνος άθικτα ΜΣΣ Όµως ενδέχεται σε άλλες κατευθύνσεις - Πόνος & περιορισµός κίνησης σε κάθε κατεύθυνση Αρθρίτιδα ή θυλακίτιδα (θυλακικό πρότυπο) - Πόνος & περιορισµός κίνησης σε µερικές κατευθύνσεις αλλά όχι σε άλλες (µη θυλακικό πρότυπο, πχ σύνδεσµοι ή τοπική σύµφυση) - Περιορισµός κίνησης δίχως πόνο

19 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

20 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελάχιστη ένδυση Χωρίς παπούτσια Από όλες τις πλευρές Σε στάση & κίνηση Ελέγχονται: -Συµµετρία -Οιδήµατα -Τοµές, πτυχές, αλλαγές χρώµατος δέρµατος -Ατροφίες -Παραµορφώσεις -Αποκλίσεις αξόνων

21 ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΤΑΣΗΣ οµική Λειτουργική

22 ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΤΑΣΗΣ οµική Λειτουργική

23

24 ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΣΤΑΣΗ Βραχύνσεις Αδυναµίες

25

26

27

28 ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

29 ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Πότε & που ξεκινά ο πόνος Εάν κίνηση αυξάνει την ένταση-ποιότητα πόνου Αντίδραση ασθενούς σε πόνο Πρότυπο κίνησης Ρυθµός-ποιότητα κίνησης Σχετιζόµενες κινήσεις Προθυµία ασθενή να κινήσει το µέλος ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Πότε & που ξεκινά ο πόνος Εάν η κίνηση αυξάνει ένταση ποιότητα πόνου Πρότυπο περιορισµού Τελικό αίσθηµα (end feel) Κίνηση σχετιζόµενων αρθρώσεων Το διαθέσιµο ROM

30 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ end-feel ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ Οστό µε οστό (αγκώνας) Συµπίεση µαλακών µορίων (γόνατο) ιάταση ιστού (ποδ/κή, δάχτυλα) ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ Σπασµός (προστατευτικός µετατραυµ.) Καθυστερηµένος µ. σπασµός (αστάθεια, πόνος) Σφιχτή διάταση Σκληρό θυλακικό (παγωµένος ώµος) Μαλακό θυλακικό (οίδηµα) Οστό οστό (οστεόφυτα) Κενό (δεν επιτρέπει ο ασθενής, υπακρωµ. ορογονοθυλακίτιδα) Ελατηρίου (µηνίσκος)

31 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝΙΚΩΝ-ΦΑΣΙΚΩΝ ΜΥΩΝ Janda ΕΠΙΡΕΠΕΙΣ ΣΕ ΒΡΑΧΥΝΣΗ (φασικοί - κινητοποιοί) ΕΠΙΡΕΠΕΙΣ ΣΕ ΧΑΛΑΡΩΣΗ (τονικοί - σταθεροποιοί) - Επιφανειακοί - Ατρακτοειδείς - Ταχείας συστολής - ραστ. Ισχύος - Σχέση µε καµπτικά αντανακλαστικά - Κυρίως διάρθριοι - Τάση για υπερτονία, βράχυνση - Ανθεκτικοί σε ατροφία - Εν τω βάθει - Πλατιά απονεύρωση - Βραδείας συστολής - ραστ. Αντοχής - Σχέση µε εκτατικά αντανακλαστικά - Κυρίως µονοαρθρικοί - Καθυστερηµένης ενεργοποίησης - Τάση για υποτονία, αδυναµία, αναχαίτηση - Εύκολη ατροφία

32 Κινητοποιοί Επιφανειακοί Ατρακτοειδείς Ταχείας συστολής ραστ. Ισχύος Τάση βράχυνσης Σταθεροποιοί Εν τω βάθει Απονευρωτικοί Βραδείας συστολής ραστ. Αντοχής Τάση αδυναµίας Πτωχή επιστρ. αναχαίτηση

33 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝΙΚΩΝ-ΦΑΣΙΚΩΝ ΜΥΩΝ Janda

34 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΥΩΝ Janda ΕΠΙΡΕΠΕΙΣ ΣΕ ΒΡΑΧΥΝΣΗ (φασικοί) Γαστροκ. - Υποκµηµ Οπίσθιος κνηµιαίος Προσαγωγοί ισχίου Οπίσθιοι Μηριαίοι Ορθός µηριαίος Λαγονοψοϊτης ΤΠΠ Εκτείνοντες ΣΣ οσφύς, αυχένα Τετράγωνος Οσφυϊκός Μείζων θωρακικός Άνω τραπεζοειδής Ανελκτήρας ωµοπλάτης ΣΚΜ Σκαληνοί Καµπτήρες άνω άκρου ΕΠΙΡΕΠΕΙΣ ΣΕ ΧΑΛΑΡΩΣΗ (τονικοί) Περονιαίοι Πρόσθιος κνηµιαίος Έσω & έξω πλατύς Μείζων, µέσος γλουτιαίος Ορθός κοιλιακός Πρόσθιος οδοντωτός Ροµβοειδείς Κάτω τραπεζοειδής Εν τω βάθει καµπτήρες ΑΜΣΣ Εκτείνοντες άνω άκρου Οι υπόλοιποι = ουδέτεροι κατά Janda

35

36 ΙΑΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΥΩΝ - ROM Η απώλεια ελαστικότητας των µυών προκαλεί: αύξηση συµπιεστικών δυνάµεων στις αρθρώσεις υπερκινητικότητα σε άλλα σηµεία αρθρώσεις αυτογενής αναστολή της µυικής σύσπασης των ανταγωνιστών ή υπερδραστηριοποίηση αυτών µεταβολή κινητικών προτύπων σηµεία πυροδότησης (trigger points) στους υπερδραστηριοποιηµένους µύες µεταβολή ιδιοδεκτικής πληροφόρησης στο ΚΝΣ

37 ΘΥΛΑΚΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Θυλακικό πρότυπο περιορισµού της κίνησης είναι ο περιορισµός της τροχιάς κίνησης µιας άρθρωσης που οφείλεται σε ενδοαρθρικό πρόβληµα της άρθρωσης (φλεγµονή, οστεοαρθρίτιδα). Το θυλακικό πρότυπο είναι: 1. Eιδικό για κάθε άρθρωση (κάθε άρθρωση ακολουθεί το δικό της Θ.Π.) µε έµφαση σε περιορισµό της κίνησης σε συγκεκριµένες κατευθύνσεις. 2. Η σειρά περιορισµού της κίνησης είναι συγκεκριµένη για κάθε άρθρωση και εξαρτάται από τη σοβαρότητα της βλάβης

38 Ατλαντοαξονική ΑΜΣΣ Γληνοβραγχιόνια Έκταση = πλάγια Κ Πλάγια Κ = στροφή, έκταση Έξω στρ, απαγωγή, έσω στρ Βραγχιολένια Βραγχιονοκερκιδ. Εγγ. Κερκιδολεν Άπω κερκιδολεν Πηχεοκαρπική Κ-ΜΚ αντίχειρα ΜΚΦ, ΜΦ ΘΜΣΣ & ΟΜΣΣ Κάµψη, έκταση Κάµψη, έκταση, υπτιασµός, πρηνισµός Υπτιασµός, πρηνισµός Πλήρης ROM, πόνος στα όρια κίνησης Κάµψη = Έκταση Απαγωγή, έκταση Κάµψη, έκταση Πλάγια Κ=στροφή, έκταση

39 Ισχίο Γόνατο Κνηµοπερονιαία Ποδ/κή Αστραγαλοπτερν. Μεσοταρσικές 1 η ΜΤΦ Γναθοκροταφική Κάµψη, απαγωγή, έσω στρ. (ενδέχεται ΕΣ 1 η ) Κάµψη, έκταση Πόνος µε πίεση Πελµατιαία, ραχιαία Περιορισµός τροχιάς ραιβότητας Ραχιαία, πελµατ., προσαγ, άσω στρ. Έκταση, κάµψη Περιορισµός στο άνοιγµα στόµατος

40 ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ

41 ΨΗΛΑΦΗΣΗ

42 ΨΗΛΑΦΙΣΗ Οδηγά οστικά σηµεία Ελέγχονται Ευαισθησία Ελαστικότητα - υποκινητικότητα Τάση, τόνος, υφή ιστών Ανωµαλίες Θερµοκρασία Υγρασία ξηρότητα Σφυγµοί, κριγµός, τρόµος Αισθητικότητα

43 ΕΡΜΟΤΟΜΙΑ

44 ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

45 ΜΥΟΤΟΜΙΑ 02: κάµψη ισχίου 03: έκταση γόνατος 04: ραχιαία ποδ/κής 05: έκταση δακτύλων Ι1: έξω ανάσπαση ή πελµατ. κάµψη ποδ/κής Ι2: κάµψη γόνατος Α1-Α2 Α2: κάµψη αυχένα Α3: πλάγια κάµψη αυχένα Α4: ανάσπαση ώµου Α5: απαγωγή ώµου Α6: κάµψη αγκώνα ή ραχιαία πηχεοκ/κής Α7: έκταση αγκώνα ή παλαµιαία πηχεοκ/κής Α8: έκταση αντίχ. ή ωλένια πηχεοκ/κής Θ1: απαγωγή ή προσαγωγή δακτύλων

46 ΕΙ ΙΚΕΣ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

47 ΕΙ ΙΚΕΣ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ Πρόκλησης πόνου, αστάθειας Νευρικού ιστού Trigger-points Λειτουργική αξιολόγηση

48 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Έλλειµµα ανικανότητα αναπηρία Καθηµερινή αυτοσυντήρηση (ηλικιωµένοι) Berg Balance Scale (14 x 4=56 βαθµοί) Timed Up and Go (3 µέτρα) Ειδικές απαιτήσεις αθλήµατος ρίψεις άλµατα στροφικές φορτίσεις

49 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Lysholm, Cincinatti Simple Shoulder Test (SST) UCLA shoulder scale Asworth (σπαστικότητας)

50 ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ??? «όλα τα τµήµατα του νευρικού συστήµατος συνδέονται και κανένα δεν είναι σε θέση να αντιδράσει χωρίς να επηρεάζει και να επηρεάζεται από διάφορα άλλα τµήµατα» Sherrington, 1906

51 ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Υπόλοιπο ιατρικό ιστορικό Άλλες παθήσεις θεραπείες Συνοδές βλάβες Κοινωνικά οικονοµικά κριτήρια Επαγγελµατική δέσµευση ασφάλιση Ηλικία στόχοι δυνατότητες Ψυχο-πνευµατικά χαρακτηριστικά

52 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Ένας αποτελεσµατικός φυσιοθεραπευτής πρεπει : ΝΑ ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΑΠΛΑ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ. ΝΑ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ.

Παθήσεις οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ)

Παθήσεις οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ) Παθήσεις οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ) Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήματος Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικού Συστήματος ΙΙ Παθήσεις οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ) Προβλήματα δίσκου & οσφυαλγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΥΠΕΡΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ»

«ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΥΠΕΡΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΥΠΕΡΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΙΟΜΗ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1995 2004 ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗ ΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ ΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ ΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ ΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΩΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΩΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΩΜΟΥ Εισηγητής: Κ. Βαρσαμίδης Σπουδάστρια: Παυλίδου Αναστασία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων

Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων Σπονδυλοθεραπεία (NMT) Επαγγελματική Εκπαίδευση 1ου Έτους Σεμινάριο Ανατομικής Ψηλάφησης Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων Σύλλογος Σπονδυλοθεραπείας & Συναισθηματικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Οσφυαλγία κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και ο ρόλος του νοσηλευτή στην αντιµετώπισή της»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Οσφυαλγία κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και ο ρόλος του νοσηλευτή στην αντιµετώπισή της» Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Οσφυαλγία κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και ο ρόλος του νοσηλευτή στην αντιµετώπισή της» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΓΛΕΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΧΡΗΣΙΑ

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΧΡΗΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΧΡΗΣΙΑ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΡΙΨΕΩΝ & ΑΛΜΑΤΩΝ Εισηγητής Καθηγητής ΔΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχιακή εργασία ΘΩΜΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΕΜ:15230 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 Περιεχόμενα Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων Μανώλης Παπαδόπουλος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, MSc Φυσικοθεραπευτής ΜΑΦ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

α) Η σκλήρυνση δεν είναι κληρονοµική. β) εν είναι ψυχική ή νευρική διαταραχή. γ) Η σκλήρυνση δεν είναι µεταδοτική ασθένεια.

α) Η σκλήρυνση δεν είναι κληρονοµική. β) εν είναι ψυχική ή νευρική διαταραχή. γ) Η σκλήρυνση δεν είναι µεταδοτική ασθένεια. ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ Ή ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ / ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΒΑ ΙΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΒΑ ΙΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΒΑ ΙΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΩΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA:NOΣHΛEYTIKH ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Σπουδάστρια: Πρόκλου Αθανασία Υπεύθυνος καθηγητής: Βαρσαμίδης Κωνσταντίνος 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πτυχιακή εργασία αυτή είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙ Α ΓΟΝΑΤΟΣ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙ Α ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙ Α ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ ΝΕ ΕΛΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ ΑΓΚΩΝΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ ΑΓΚΩΝΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ ΑΓΚΩΝΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΚΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:2737 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις αυχενικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ

Παθήσεις αυχενικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσειςαυχενικήςµοίρας σπονδυλικήςστήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις αυχενικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Αυχενική ριζοπάθεια Αυχενική σπονδυλοαρθροπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΣΦΥΙΚΗ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΣΦΥΙΚΗ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΣΦΥΙΚΗ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: κ. ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ 4-14 Α.1. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ...5 Α.2. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ...7 Α.3. ΒΡΕΦΙΚΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ 4-14 Α.1. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ...5 Α.2. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ...7 Α.3. ΒΡΕΦΙΚΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΜΕΡΟΣ Α EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ 4-14 Α.1. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ...5 Α.2. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ...7 Α.3. ΒΡΕΦΙΚΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ...10 Β. ΜΕΡΟΣ Β ΣΕΛ 15-68 Β.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣ ΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΥΠΕΡΧΡΗΣΗΣ ΑΓΚΩΝΑ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΑΔΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΚακΩσεις μυοσκελετικου στην κολυμβηση ΠαθοφυσιολογΙα - εμβιομηχανικη - προληψη - θεραπεια

ΚακΩσεις μυοσκελετικου στην κολυμβηση ΠαθοφυσιολογΙα - εμβιομηχανικη - προληψη - θεραπεια 23 KEΦΑΛΑΙΟ Γ ΚακΩσεις μυοσκελετικου στην κολυμβηση ΠαθοφυσιολογΙα - εμβιομηχανικη - προληψη - θεραπεια Σ. ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Οι άνθρωποι σε κάθε γωνιά του πλανήτη ασχολούνται με την κολύμβηση ως χόμπι, σπορ

Διαβάστε περισσότερα

Παθητική κινητοποίηση

Παθητική κινητοποίηση Παθητική κινητοποίηση Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, εµφανίστηκε µία σταθερή αύξηση στη χρήση των τεχνικών κινητοποίησης των αρθρώσεων από τους φυσιοθεραπευτές. Η κυριότερη ένδειξη για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α του ΛΥΓ Α ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής : Σοφία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΚΥΛΩΤΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 1880 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα