Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι ωφέλειες από την επίδραση της τεχνολογίας του ιαδικτύου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι ωφέλειες από την επίδραση της τεχνολογίας του ιαδικτύου"

Transcript

1 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 63 ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Των Χρήστου Α. Βασιλειάδη και Ιωάννη Μυλωνάκη Εισαγωγή Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι ωφέλειες από την επίδραση της τεχνολογίας του ιαδικτύου είναι πλέον διεθνώς αναγνωρισµένες. Μια από τις ωφέλειες αυτές είναι η ενίσχυση των στρατηγικών Μάρκετινγκ που αναπτύσσονται µε τα συµβατικά µέσα διοίκησης. Αντίθετα από ό,τι αναµενόταν, το ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ δεν αντικατέστησε τις κλασικές πρακτικές του στρατηγικού Μάρκετινγκ, αλλά τις ενίσχυσε και τις επέκτεινε. Στις απαρχές του 21ου αιώνα, µετά από την αναγνώριση της ωφελιµότητας και της ανάγκης ύπαρξης και ανάπτυξης του διαδικτύου, η έµφαση δίνεται πλέον στις χρησιµότητες και αξίες που προκύπτουν από την χρήση των διεθνώς διαδεδοµένων υπηρεσιών του διαδικτύου, καθώς και των άλλων µέσων της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας (Urban, 2004). Σκοπός του άρθρου είναι η υποστήριξη της ιδέας της δηµιουργίας πελατειακά προσανατολισµένων ιστοσελίδων από τις επιχειρήσεις και τους Οργανισµούς, καθώς και η πρόταση µιας διαδικασίας τεχνικών βαθµολόγησης, ανάλυσης και ερµηνείας των χαρακτηριστικών των ιστοσελίδων, σύµφωνα µε συγκεκριµένα κριτήρια αξιολόγησης του βαθµού ικανοποίησης των πελατών ή/και χρηστών τους. Πιο συγκεκριµένα, προσδιορίζονται εκείνα τα χαρακτηριστικά (κριτήρια βαθµολόγησης) των ιστοσελίδων, τα οποία προκαλούν περισσότερη ικανοποίηση ή ενισχύουν την κατάσταση δυσαρέσκειας ή ουδέτερης ανταπόκριση από πλευράς του χρήστη. Με τον τρόπο αυτό, ο υπεύθυνος σχεδιασµού των σχετικών διοικητικών διαδικασιών µιας επιχείρησης ή οργανισµού έχει στην διάθεσή του εκτενέστερη και πληρέστερη εικόνα για τον τρόπο που οι πελάτες-χρήστες αντιλαµβάνονται τα χαρακτηριστικά µιας ιστοσελίδας, πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο ερµηνείας των χαρακτηριστικών τους από τον πελάτη. Η τεχνολογία του ιαδικτύου µπορεί να υποστηρίξει την διαδικασία κατανόησης των αναγκών των πελατών µιας επιχείρησης. Επίσης, µπορεί να βοηθήσει, και στην πράξη βοηθά, στη διαδικασία περιγραφής της συµπεριφοράς των πελατών (Aaker et al., 2001), η οποία είναι τόσο χρήσιµη και αναγκαία σε µια σύγχρονη πελατοκεντρική επιχείρηση ή Οργανισµό. Η έννοια Ο Χρήστος Α. Βασιλειάδης είναι Επίκουρος Καθηγητής του Μάρκετινγκ στο Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Ο Ιωάννης Μυλωνάκης είναι ιδάκτωρ ιοίκησης Επιχειρήσεων µε εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ Υπηρεσιών.

2 64 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH του ηλεκτρονικού καταναλωτή και των ηλεκτρονικών αγορών δεν αποτελούν πλέον άγνωστες έννοιες στις περισσότερες των επιχειρήσεων. Οι χρήστες του διαδικτύου, σύµφωνα µε αποτελέσµατα ερευνών (Dann & Dann, 2001), προτιµούν την ψηφιακή αγορά, λόγω: της µη υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας και της διασφάλισης της ανωνυµίας, της δυνατότητας εύκολης και µικρού κόστους επικοινωνίας, της δυνατότητας έρευνας και αναζήτησης πληροφοριών, της δυνατότητας παγκόσµιας πρόσβασης, της εύκολης επικοινωνίας µε άλλες ανθρώπινες κοινότητες µε παρόµοια ενδιαφέροντα και ευρισκόµενα σε µια άλλη κοντινή ή µακρινή γεωγραφική περιοχή, της παρεχόµενης αναψυχής και διασκέδασης, καθώς και της προσωπικής δυνητικής ευχαρίστησης του χρήστη, λόγω των χρησιµοτήτων, και της ευχαρίστησης που προκαλεί η αίσθηση της χρήσης µιας νέας τεχνολογίας. Από την πλευρά της επιχείρησης γίνεται πλέον ευκολότερη η διαδικασία ανάπτυξης Στρατηγικών Μάρκετινγκ που έχουν ως στόχο τους την κάλυψη των ανιχνευµένων και προσδιορισµένων από πριν πελατειακών αναγκών (Siegel, 1997). Κατάλληλα σχεδιασµένα υλικά (προϊόντα) και άϋλα (υπηρεσίες) αγαθά µπορούν και ικανοποιούν διαχρονικά τις ανάγκες αυτές µε αποτέλεσµα να χτίζονται περισσότερο µακροχρόνιες σχέσεις (Customer Relationship Management) αµοιβαίας απόδοσης µεταξύ µιας επιχείρησης και των πελατών της (Kumar & Reinartz, 2006, p.302). Ωφέλειες προκύπτουν και για τον πελάτη, καθώς µπορεί να ενισχύσει µε τη διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών από το διαδίκτυο, την ενηµέρωσή του σχετικά µε τα προϊοντικά χαρακτηριστικά που τον ενδιαφέρουν, καθώς και να συνδυάσει την ψηφιακή αυτή υπηρεσία µε τις υπηρεσίες που παρέχονται στη συµβατική αγορά από τα σηµεία πώλησης. Αυτή η δυνατότητα του καταναλωτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τους πελάτες, οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι η ανάπτυξη µιας αγοραπωλησίας από το διαδίκτυο ενέχει υψηλό ρίσκο αποτυχίας (Bailey & Bakos, 1997, p.18). Η πληροφόρηση των πελατών από το διαδίκτυο θα πρέπει να είναι χρήσιµη και να προσθέτει αξία στις δραστηριότητες των πελατών. Πιο συγκεκριµένα, η πληροφορία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από (Evans & Wurster, 2000, p.70): ακρίβεια, επικαιρότητα, σχετικότητα και συµφωνία ως προς τις απαιτήσεις των πελατών, και διευκολύνσεις για την ανάπτυξη αλληλεπίδρασης µεταξύ του χρήστη και του φορέα αποστολής της. Οι χρήστες των πληροφοριών, οι οποίοι αποτελούν µεταξύ άλλων και πελάτες µιας επιχείρησης, παρουσιάζουν ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυµίες µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται κατά ένα µέρος οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη διαδικασιών τµηµατοποίησης της αγοράς (e-market segmentation). Η τµηµατοποίηση της ηλεκτρονικής αγοράς µπορεί να α- ποφέρει για την επιχείρηση οφέλη, καθώς µε τον τρόπο αυτό κατορθώνει να επιτύχει αποτελεσµατικότερη προσέγγιση των αναγκών των πελατών της και να πληροφορείται ευκολότερα για τις ιδιαιτερότητες της αγοραστικής συµπεριφορά τους (The Wall Street Journal Europe, 21/09/2000, p.8, Kumar & Reinartz, 2006, p.302). Το αποτέλεσµα των διαδικασιών της τµηµατοποίησης µιας ηλεκτρονικής αγοράς είναι η υποδιαίρεσή της σε µικρότερα οµοιογενή εσωτερικά, ως προς τις ανάγκες και επιθυµίες, τµήµατα πελατών. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η ανάπτυξη Στρατηγικών Μάρκετινγκ των επιχειρήσεων και Οργανισµών, καθώς οι στρατηγικές αυτές θα είναι πλέον περισσότερο συµβατές ως προς τις ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυµίες των πελατών κάθε τµήµατος αγοράς. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα µείωσης της ανταγωνιστικής πίεσης που δέχεται µια επιχείρηση από άλλους ανταγωνιστές της όταν αυτοί εξακολουθούν να απευθύνονται σε ευρύτερα µη τµηµατοποιηµένα πληθυ-

3 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 65 σµιακά σύνολα πελατών. Βάσει των παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι µια Στρατηγική Μάρκετινγκ µπορεί να επωφεληθεί από την ορθή χρήση των πληροφοριών του διαδικτύου, καθώς συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των πελατειακών αναγκών και καταλήγει στη διαχρονική α- νάπτυξη σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους πελάτες και στην προσφορά προϊόντων που λαµβάνουν υπόψη τους τις εκάστοτε ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών (Πίνακας 1, Urban, 2004, p.7). Πίνακας 1: ιάγραµµα ανάπτυξης της ροής των 4 βηµάτων του Στρατηγικού Μάρκετινγκ για µακροχρόνιες σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους πελάτες Kατανόηση πελατειακών αναγκών και συµπεριφοράς [Έρευνα Mάρκετινγκ στην ηλεκτρονική και συµβατική αγορά - ιερεύνηση αναγκών των πελατών και αξιολόγηση των προϊοντικών χαρακτηριστικών - τµηµατοποίηση της αγοράς] ιαµόρφωση στρατηγικής µε στόχο την κάλυψη των αναγκών Eφαρµογή της στρατηγικής µε έµφαση στην απόδοση και την ικανότητα Xτίσιµο σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους πελάτες Πηγή: Προσαρµογή και συµπλήρωση από Urban G.L. (2004), Digital Marketing Strategy; Text and cases, Pearson-Prentice Hall, New Jersey, USA Κατάλληλα προϊόντα στο διαδίκτυο αποτελούν αυτά που προσαρµόζονται στις διαχρονικές ανάγκες των πελατών της ηλεκτρονικής αγοράς και χρηστών του διαδικτύου. Τα προϊόντα αυτά κατηγοριοποιούνται, σύµφωνα µε τους Dann και Dann (2001), σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν όσα απαιτούν την παράλληλη ανάπτυξη των διοικητικών λειτουργιών της συµβατικής αγοράς, π.χ. εφοδιαστική αλυσίδα, δίκτυα διανοµής και σηµεία πώλησης για το προϊόν. Στην δεύτερη κατηγορία δεν απαιτείται η ανάπτυξη συστηµάτων διανοµής που να λειτουργούν συνοδευτικά στη συµβατική αγορά, π.χ. οι υπηρεσίες και ψηφιακά προϊόντα. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τα προϊόντα που αφορούν το λογισµικό και υλικό στοιχείο του διαδικτύου. Κάθε ένα από τα παραπάνω προϊόντα (αγαθά και υπηρεσίες) παρέχει χρησιµότητα και αξία ικανοποιώντας τις ανάγκες των βιοµηχανικών πελατών και τελικών καταναλωτών (νοικοκυριών). Έτσι, οι πελάτες και οι καταναλωτές είναι διατεθειµένοι να ολοκληρώσουν µια χρηµατική ή άλλη συναλλαγή αξίας για να τα αποκτήσουν (Kotler & Armstrong, 1994). Η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ηλεκτρονική αγορά συχνά ακολουθεί την υιοθέτηση της στρατηγικής του εκστρατευτικού µάρκετινγκ (expeditionary marketing). Στην περίπτωση αυτή, µια επιχείρηση θέτει, συνήθως, ως στόχο της να ξεπεράσει τον ανταγωνισµό παρουσιάζοντας διαρκώς νέα χαρακτηριστικά στο υπαρκτό προϊόν της. Η στρατηγική αυτή απαιτεί διαρκή επανεξέταση των αναγκών των πελατών και εποµένως καλή ανατροφοδότηση µε πληροφορίες που αποκοµίζονται από την Έρευνα Μάρκετινγκ και αφορούν τις πραγµατικές ανάγκες και επιθυµίες των πελατών.

4 66 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Ιδιαίτερα σηµαντική θεωρείται η δυνατότητα ταχείας αντίδραση µετατροπής του προϊόντος στα διαχρονικά πρότυπα και τις επιθυµίες των πελατών (Hamel & Prahalad, 1991). Η έµφαση δίνεται στα µέσα συλλογής των πληροφοριών που αφορούν τους πελάτες, δηλαδή στην έ- ρευνα Μάρκετινγκ, η οποία στην περίπτωση του διαδικτύου µπορεί να στηριχθεί στις τεχνικές συλλογής µέτρησης και ανάλυσης πρωτογενών και δευτερογενών δεδοµένων που αφορούν τις ανάγκες και επιθυµίες των καταναλωτών (Aaker et al., 2001). Μια από τις πιο συνηθισµένες ε- φαρµογές στην συλλογή πρωτογενών δεδοµένων αποτελεί το ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο (online & questionnaires). Τα ηλεκτρονικά ερωτηµατολόγια αποστέλλονται σε πελάτες που χαρακτηρίστηκαν κατά την διαδικασία της τµηµατοποίησης (segmentation approach) σαν αγορά στόχος (target group). Μέσω του διαδικτύου παρέχονται λύσεις, όπως η αλληλεπιδραστική τεχνολογία των ιστοσελίδων, και δυνατότητες στην έρευνα ανάλυσης των καταναλωτικών αναγκών και προτιµήσεων, καθώς επιτρέπεται η συνεχής, αδιάλειπτη και ανεµπόδιστη συλλογή στοιχείων, καθώς και η διαρκής ενηµέρωση των αποτελεσµάτων (Forrest, 1999, όπως αναφέρεται στο Σιώµκος, 2004, σελ ). Οι ιστοσελίδες του διαδικτύου φιλοξενούν, επίσης, πληροφορίες που βοηθούν τους πελάτες στην διαδικασία της λήψης αγοραστικών αποφάσεων (Bekker & Van der Merwe, 2003). Όµως, οι πληροφορίες αυτές αποτελούν παράλληλα και προϊοντικά χαρακτηριστικά µιας ι- στοσελίδας. Ένα µοντέλο έρευνας που είναι ευρύτερα γνωστό στο γνωστικό αντικείµενο της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών είναι το υπόδειγµα ανάλυσης Kano (Kano model). Το µοντέλο Kano (1984) διερευνά τη σχέση µεταξύ των προϊοντικών χαρακτηριστικών που γίνονται αντιληπτά από τους πελάτες µιας επιχείρησης και του βαθµού ικανοποίησης που προκαλούν σε αυτούς. Το µοντέλο αναλύεται διεξοδικότερα µετά την παρουσίαση της ενότητας των κριτηρίων βαθµολόγησης. Βαθµολόγηση και αξιολόγηση ιστοσελίδων Ηιστοσελίδα και οι πληροφορίες που φιλοξενούνται σε αυτήν αποτελούν χαρακτηριστικά ενός συνολικού προϊόντος µιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην ηλεκτρονική α- γορά. Τα χαρακτηριστικά αυτά κρίνονται από τους πελάτες και διαµορφώνουν την αντίληψή τους για την ιδιαίτερη φυσιογνωµία της κάθε επιχείρησης ή Οργανισµού. Ο χρήστης µιας ιστοσελίδας, αλλά και σηµερινός ή δυνητικός πελάτης, λόγω των συχνών επισκέψεων στην ιστοσελίδα της επιχείρησης ή Οργανισµού, αποκτά µια γενικότερη αντίληψη και εµπειρία για τις δυνατότητες και την ωφέλεια που του παρέχει µια επίσκεψη σε αυτήν, αλλά και εικόνα για την ί- δια την επιχείρηση. Η διαδικασία αυτή επηρεάζει και τον γενικότερο βαθµό ικανοποίησής του από την παρεχόµενη υπηρεσία στο διαδίκτυο. Τα ιδιαίτερα προϊοντικά χαρακτηριστικά αξιολογούνται από τον εκάστοτε χρήστη-πελάτη της ιστοσελίδας µιας επιχείρησης ή Οργανισµού α- νάλογα µε τις ανάγκες και επιθυµίες που επικρατούν τελικά στον συναισθηµατικό κόσµο του, είτε τάση για ευχαρίστηση, ή δυσαρέσκεια και αδράνεια. Με τον τρόπο αυτό φαίνεται να επηρεάζεται από πλευράς επιχείρησης και η απόδοση της προσπάθειας χτισίµατος και ενδυνάµωσης των σταθερών, διαρκών σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους πελάτες της. Η επίπτωση αυτή είναι σοβαρή, εάν αναλογιστεί κανείς ότι ως πελάτες της ηλεκτρονικής αγοράς δεν νοούνται µόνο οι τελικοί χρήστες (τα νοικοκυριά), αλλά και οι ενδιάµεσοι της βιοµηχανικής αγοράς που ενδιαφέρονται για τις πληροφορίες και διευκολύνσεις που παρέχει µια ιστοσελίδα µιας επιχείρησης την οποία θεωρούν ως συνεργάτη τους (Alpar, 1999). Η σχετική αρθογραφία παρουσιάζει αξιόλογο ενδιαφέρον και ακαδηµαϊκό έργο σχετικά µε τα κριτήρια και την µεθοδολογία βαθ- µολόγησης και αξιολόγησης της ποιότητας των ιστοσελίδων. Στις περισσότερες από τις αναλύ-

5 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 67 σεις αυτές, οι ερευνητές υποθέτουν ότι υπάρχει µια σχέση εξάρτησης µεταξύ της ποιότητας µιας ιστοσελίδας και των συχνών επισκέψεων (συχνότητα χρήσης). Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η σχετική µε την αξιολόγηση και βαθµολόγηση των ιστοσελίδων αρθογραφία. Πίνακας 2: Βιβλιογραφική επισκόπηση σηµαντικών πηγών αναφοράς που αφορούν τα κριτήρια βαθµολόγησης και αξιολόγησης ιστοσελίδων Πηγή αναφοράς Αντικείµενο έρευνας Χρήσιµα συµπεράσµατα Brajnik G., Ποιότητα των Web sites Παράγοντες που επιδρούν: (2001). Α. Αποστολή Α1.Ποιότητα πληροφοριών Α2.Επάρκεια Α3. Λειτουργικότητα Α4. Πλοήγηση Β. Απόδοση Β1. Χρόνος ανταπόκρισης Β2. Συναλλαγή Β3. Αξιοπιστία Γ. Ανάπτυξη Γ1. Βαθµός κωδικοποιηµένης πολυπλοκότητας Γ2. Αναγνωρισιµότητα Γ3. Ευελιξία Γ4. Μεταφερσιµότητα Γ5. Σύζευξη σελίδων Γ6. Μετατρεψιµότητα Yarden S., Απόδοση των Web sites Παράγοντες που επιδρούν (1997); Zhi στην απόδοση. J., (2001); Mills & Loosley (2001). Ho, (1997) Αξιολόγηση εµπορικών Κατηγορίες κριτηρίων -Επιχειρηµατικός σκοπός ιστοσελίδων σε περισσότερες αξιολόγησης: -Επίπεδο δηµιουργίας αξίας από 40 βιοµηχανίες Alpar P., Πελατοκεντρικά Υπάρχει σχέση επίδρασης Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει (1999). προσαρµοσµένη πληροφορία µεταξύ βαθµού να δίνεται στην ευκολία στις ιστοσελίδες ικανοποίησης και χρήσης και στο περιεχόµενο επιλογής µιας ιστοσελίδας των πληροφοριών. από έναν πελάτη-χρήστη. Kim S.-E., ηµιουργία κατηγοριών µε Κατηγορίες κριτηρίων 1. Επιχειρηµατική λειτουργία Shaw T. & κριτήρια βαθµολόγησης βαθµολόγησης µιας 2. Αξιοπιστία της εταιρείας Schneider H. µιας ιστοσελίδας ιστοσελίδας 3. Αξιοπιστία περιεχοµένων (2003). 4. Ελκυστικότητα της ιστοσελίδας 5. Συστηµατική κατασκευή 6. Πλοήγηση

6 68 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Πηγή αναφοράς Αντικείµενο έρευνας Χρήσιµα συµπεράσµατα Bekker J. & ηµιουργία κριτηρίων ηµιουργήθηκαν 100 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι Van der βαθµολόγησης µιας κριτήρια που απαραίτητα σε όλες τις φάσεις Merwe R., ιστοσελίδας µε έµφαση προσαρµόστηκαν στον του αγοραστικού κύκλου (2003). την υποστήριξη του αγοραστικό κύκλο 1. Φάση αναγνώρισης της ηλεκτρονικού εµπορίου των πελατών ανάγκης: Προσοχή στις δυνατότητες αλληλεπίδρασης. 2. Φάση συλλογής πληροφοριών: προσοχή στην δυνατότητα πλοήγησης. 3. Φάση αξιολόγησης πληροφοριών: Προσοχή στα περιεχόµενα της ιστοσελίδας. 4. Φάση αγοράς: προσοχή στην αξιοπιστία της ιστοσελίδας. Millen R., Κριτήρια αξιολόγησης της Κριτήρια διαστάσεις 1. Υλικά στοιχεία: Προσοχή στην Van Iwaarden ποιότητας των Web sites µε αξιολόγησης της τεχνολογία, στο σχεδιασµό και J., Van der την χρήση των διαστάσεων ποιότητας των στη διαρρύθµιση της ιστοσελίδας Wiele T. & της ανάλυσης SERVQUAL ιστοσελίδων 2. Αξιοπιστία: Προσοχή σε Ball L. υποσχόµενες ευκαιρίες και (2003); Webb διευκολύνσεις που παρέχονται H. W. & σε µια ιστοσελίδα Webb L. A. 3. Ανταπόκριση: Προσοχή στην (2001). ταχύτερη εξυπηρέτηση δηλαδή στην ταχύτητα παρουσίασης των πληροφοριών αλλά και στην ελκυστικότητα της ιστοσελίδας 4. Ασφάλεια: Προσοχή στην ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων και στην διασφάλιση των χρηστών από τις συναλλαγές (απόθεµα, δυνατότητα επιστροφής, εκτέλεση παραγγελίας) 5. Συναισθηµατική κατανόηση: προσοχή στο σχεδιασµό των δραστηριοτήτων προηγούνται οι ανάγκες του κάθε ιδιαίτερου πελάτη- δώστε έµφαση στην αλληλεπίδραση. Η ανάλυση Kano και η προτεινόµενη πρόταση εµπλουτισµού της ανάλυσης βαθµολόγησης ιστοσελίδων Ηαντίληψη που διαµόρφωσε ο πελάτης σχετικά µε το επίπεδο ικανοποίησής του από µια υ- πηρεσία ή ένα υλικό αγαθό, µπορεί να εκφραστεί σε πρακτικό επίπεδο µέσα από την υιοθέτηση και εφαρµογή συµπερασµάτων που θα προκύψουν από την ανάλυση Kano. To µοντέλο Kano (1984) αναπτύχθηκε κατά την δεκαετία του 1980 από τον Ιάπωνα καθηγητή Noriaki Kano και την οµάδα συνεργατών του. Η ανάλυση που προτείνει η οµάδα ερευνητών βοηθά στον προσδιορισµό του τρόπου επίδρασης που έχουν τα προϊοντικά χαρακτηριστικά (υλικά και άϋλα) στην ικανοποίηση του πελάτη. Με άλλα λόγια το µοντέλο εστιάζει και διευκρινίζει παράλληλα τα ση- µαντικότερα για τους πελάτες προϊοντικά χαρακτηριστικά. Σηµειώνεται ότι η σηµαντικότητα

7 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 69 των χαρακτηριστικών που εκφράζεται µέσα από το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών έχει επιπτώσεις και στο χτίσιµο µακροχρόνιων σχέσεων διαρκείας µε αυτούς (Πίνακας 1). Η τεχνική της ανάλυσης Kano στηρίζεται στην κατασκευή ενός ειδικά διαµορφωµένου ε- ρωτηµατολογίου που κάνει χρήση ζευγών ερώτησης. Τα εκάστοτε ζεύγη περιλαµβάνουν µια ε- ρώτηση τύπου λειτουργικού περιεχοµένου, ως προς το χαρακτηριστικό διερεύνησης (για συντοµία F) και µια ερώτηση µη λειτουργικού περιεχοµένου (για συντοµία DF). Στην δεύτερη περίπτωση του DF, ο πελάτης απαντά στην ίδια ερώτηση σχετικά µε το πώς αισθάνεται εάν υ- πάρχει έλλειψη του υπό διερεύνηση προϊοντικού χαρακτηριστικού. Στην συνέχεια, οι απαντήσεις που δίνονται από τον πελάτη σε µια κλίµακα πέντε επιλογών, κοινή και τυποποιηµένη για κάθε ζεύγος ερωτήσεων, επιτρέπουν στον ερευνητή τον προσδιορισµό του τύπου ανάγκης που εκφράζει τον πελάτη σχετικά µε το χαρακτηριστικό διερεύνησης (προϊοντικό χαρακτηριστικό). Ο τύπος ανάγκης διευκρινίζεται µέσα από ένα σύστηµα τυποποιηµένων αναγκών που καθιερώθηκαν από τους ερευνητές του µοντέλου Kano και προκύπτει στην κάθε περίπτωση διερεύνησης από τους εναλλακτικούς συνδυασµούς των απαντήσεων που δίνονται από τους πελάτες σε κάθε ζεύγος ερώτησης. Η βασική ιδέα της ανάλυσης είναι ότι οι άνθρωποι ικανοποιούν τρεις βασικές κατηγορίες αναγκών, οι οποίες συνήθως είναι (Πίνακας 3): Βασικές ανάγκες (the basic needs: M) Ανάγκες απόδοσης (the performance needs: O) Ανάγκες συγκίνησης (excitement needs: A) Επίσης, υπάρχει η περίπτωση µια υπηρεσία ή ένα προϊόν να χαρακτηριστεί ως αδιάφορο α- πό τον ερευνητή (indifferent: I). Στην περίπτωση αυτή, το χαρακτηριστικό αυτό θα µπορούσε να αφαιρεθεί, καθώς δεν επηρεάζει την ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια του χρήστη. Με τον τρόπο αυτό µπορούν να προσανατολισθούν οι ενέργειες σε προϊόντικά χαρακτηριστικά που συνδέονται µε τις ανάγκες Μ, Ο, Α που επηρεάζουν την ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια των πελατών. Πίνακας 3: Οι τρεις κατηγορίες αναγκών του µοντέλου Kano EÚÌËÓÂ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î ÙËÁÔÚÈÒÓ OÈ ÙÚÂÈ Î ÙËÁÔÚ Â Ó ÁÎÒÓ B ÛÈÎ Ó ÁÎÂ (Must be: M) AappleÔÙÂÏÔ Ó ÙÔ ıâì ÏÈÔ, ÛÙËÓ appleâú appleùˆûë appleô ÂÓ ÈÎ ÓÔappleÔÈËıÔ Ó applefi ÙÔ appleúôûêâúfiìâóô appleúô fió ÙfiÙÂ ÙÔ appleúô fió ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó appleô ÏËıÂ. Ú ÂÈÁÌ : H ÂÓËÌ ÚˆÛË appleô apple Ú ÂÙ È applefi ÌÈ ÈÛÙÔÛÂÏ. AÓ ÁÎÂ applefi ÔÛË (One dimensional: O) AappleÔÙÂÏÔ Ó ÂappleÈappleÚfiÛıÂÙ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ Î È ÏÂÈÙÔ ÚÁ Â, ÛÙËÓ appleâú appleùˆûë appleô ÈÎ ÓÔappleÔÈËıÔ Ó applefi ÙÔ appleúôûêâúfiìâóô appleúô fió ÙfiÙÂ ÂappleÈ ÚÔ Ó ÛÙÔ appleâï ÙÂ Î È ÙÔ Ô ËÁÔ Ó ÛÂ ËÏfiÙÂÚÔ ıìô Â Ú ÛÙËÛË. Ú ÂÈÁÌ : H Û Á ÚÔÓË ÙÂ ÓÔÏÔÁ ÙˆÓ appleôï Ì ÛˆÓ appleô ÂÌappleÏÔ Ù ÂÈ ÙËÓ appleïëúôêfiúëûë ÙË ÈÛÙÔÛÂÏ. AÓ ÁÎÂ Û ÁÎ ÓËÛË (Attractive: A) AappleÔÙÂÏÔ Ó Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ appleô ÔÈ appleâï ÙÂ ÂÓ Ó Ì ÓÔ Ó ÛÙÔ appleúô fió appleô ı ÙÔ appleúôûêâúıâ, ÛÙËÓ appleâú appleùˆûë appleô ı ÙÔ appleúôûêâúıô Ó ÙfiÙÂ ÙÔ Ô ËÁÔ Ó ÛÂ ËÏÔ ıìô Â Ù. Ú ÂÈÁÌ : ˆÚÂ Ó appleôûù ÚÈÍË ÛÙË ÌË ÓÔÁÚ ÊËÛË Î ıâ XÚ ÛÙË- ÂÏ ÙË ÙË ÈÛÙÔÛÂÏ

8 70 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Για την διευκρίνιση των αναγκών αυτών ακολουθούνται τέσσερα σηµαντικά βήµατα. 1. Στο πρώτο βήµα προσδιορίζονται εκείνα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που στην περίπτωσή µας είναι τα προς διερεύνηση τυποποιηµένα κριτήρια βαθµολόγησης των ιστοσελίδων. Συνηθίζεται δε αυτά να βαθµολογούνται µε την τεχνική των σταθµισµένων καρτών (Balanced Scorecards) βαθµολόγησης (Kaplan & Norton, 1992). Τα κριτήρια αυτά ενσωµατώνονται, συνήθως, σε µια κάρτα βαθµολόγησης. Τα κριτήρια αυτά µπορούν να ληφθούν υ- πόψη και για την κατασκευή του ερωτηµατολογίου Kano. 2. Στο δεύτερο βήµα σχεδιάζεται και κατασκευάζεται το ερωτηµατολόγιο, το οποίο σκοπεύει στην προσέγγιση της ψυχολογικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο πελάτης, όταν εξετάζει τα προϊοντικά χαρακτηριστικά µιας ιστοσελίδας. Η ικανοποίηση ή η δυσαρέσκεια, καθώς και η ψυχολογική κατάσταση που εκφράζει τον πελάτη εκµαιεύεται από τα τυποποιηµένα ερευνητικά εργαλεία της ανάλυσης Kano και πιο συγκεκριµένα από τον συνδυασµό των απαντήσεων που δόθηκαν ανά ζεύγος ερώτησης στο ερωτηµατολόγιο Kano. Οι ε- ρωτήσεις ζεύγη τύπου F&DF απαντώνται από τους χρήστες µιας ιστοσελίδας και εκφράζουν την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκονται όταν υπάρχει -περίπτωση ερώτησης τύπου F- και όταν δεν υπάρχει ή ατονεί -περίπτωση DF- ένα προϊοντικό χαρακτηριστικό σε µια ιστοσελίδα (Πίνακας 4). Πίνακας 4: Παράδειγµα ζεύγους ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου Kano που αφορά το κριτήριο βαθµολόγησης Ταχύτητα φόρτωσης αρχικής σελίδας και υποσελίδων µιας ιστοσελίδας 3. Στο τρίτο βήµα ακολουθεί η συλλογή των δεδοµένων που αφορούν τον σκοπό της έρευνας. Όπως είναι γνωστό, ένα από τα συνηθέστερα εργαλεία συλλογής πρωτογενών δεδοµένων στην Έρευνα Μάρκετινγκ αποτελεί το ερωτηµατολόγιο. Οι απαντήσεις που θα δώσει ο πελάτης σε κάθε ζεύγος ερωτήσεων που αφορούν ένα προϊοντικό χαρακτηριστικό, καθορίζουν τελικά και την πιθανότητα το προϊοντικό χαρακτηριστικό θα γίνει αντιληπτό, ως χαρακτηριστικό που συνδέεται µε µια βασική ανάγκη του πελάτη ή µε µια ανάγκη απόδοσης ή συγκίνησης. Τα ερωτηµατολόγια αυτά µπορούν και αποκτούν µια αλληλεπιδραστική δυναµική, καθώς και ωφέλειες κόστους και χρόνου όταν γίνεται ορθολογική χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και ιστοσελίδες του διαδικτύου). 4. Τέλος, στο τέταρτο βήµα γίνεται η ανάλυση, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας και γίνεται ο κατάλληλος σχολιασµός των αποτελεσµάτων. Στην φάση αυτή κάθε προϊοντικό χαρακτηριστικό διερευνάται ως προς την επίδραση που ασκεί στην ικανοποίηση και δυσαρέσκεια του πελάτη (Πίνακας 5 και 6). Αρχικά προσδιορίζεται εάν το προϊοντικό χαρακτηριστικό συνδέεται µε µια από τις τρεις θεµελιώδης κατηγορίες αναγκών. Όπως προαναφέρθη-

9 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 71 κε, η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται από την διασταύρωση των απαντήσεων που δόθηκαν ανά ζεύγος ερώτησης (Πίνακας 5). Στην συνέχεια προσδιορίζεται, βάσει µιας µαθηµατικής σχέσης, ο δείκτης ικανοποίησης και δυσαρέσκειας του προϊοντικού χαρακτηριστικού (Πίνακας 6). Ο δείκτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια και να ληφθεί υπόψη κατά την εκτί- µηση της βαθµολόγησης κάθε πρότασης στην κάρτα σταθµισµένης βαθµολόγησης. Πίνακας 5: Τυποποιηµένος πίνακας προσδιορισµού της αντιστοίχησης των κατηγοριών α- ναγκών µε το υπό διερεύνηση ζεύγος προϊοντικού χαρακτηριστικού Πίνακας 6: Μαθηµατική τύποι υπολογισµού των δεικτών ικανοποίησης και δυσαρέσκειας του πελάτη για κάθε προϊοντικό χαρακτηριστικό διερεύνησης ιοικητικές ενέργειες και προτεινόµενη βελτίωση σχετικών µε την πελατοκεντρική απόδοση των αναλύσεων σταθµισµένης βαθµολόγησης καρτών, κάνοντας χρήση των πλεονεκτηµάτων της ανάλυσης Kano Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η ανάλυση Kano προσδιορίζει την ερµηνεία που δίνει ο κάθε πελάτης για κάθε προϊοντικό χαρακτηριστικό που του προσφέρεται. Η ερµηνεία αυτή είναι α-

10 72 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH παραίτητη και θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την διαδικασία σχεδιασµού των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Μια από τις σηµαντικότερες διοικητικές δραστηριότητες αφορά την προσπάθεια διατήρησης της βιωσιµότητας των προϊοντικών γραµµών. Η βιωσιµότητα ε- ξαρτάται από την υιοθέτηση και διαρκή προτίµηση των αγορών για τα προϊόντα αυτά, µε άλλα λόγια από τον διαρκή πελατοκεντρικό σχεδιασµό των προϊόντων που λαµβάνει πάντα υπόψη του τις αντιλήψεις των πελατών, σχετικά µε τα προϊοντικά χαρακτηριστικά που ενσωµατώνει κάθε ένα από τα προϊόντα της επιχείρησης. Ως προϊόν εδώ, νοείται η ιστοσελίδα που αντιπροσωπεύει για κάθε επίσκεψη του πελάτη µια αξία, συνολική ωφέλεια ή χρησιµότητα. Με σκοπό την κατασκευή ενός εργαλείου µέτρησης που θα συνδυάζει τις δύο τεχνικές παρουσιάζεται παρακάτω ένα προτεινόµενο δείγµα ζεύγους ερωτήσεων που θα µπορούσε να ενσωµατωθεί σε ένα ερωτηµατολόγιο βαθµολόγησης της απόδοσης της ποιότητας και προσδιορισµού του βαθµού ικανοποίησης του πελάτη από µια ιστοσελίδα. Το παράδειγµα που χρησιµοποιήθηκε αφορά την αξιολόγηση ιστοσελίδων από ξενοδοχεία (Πίνακας 7). Ο δείκτης ικανοποίησης και δυσαρέσκειας µπορεί να ληφθεί υπόψη κατά την στάθµιση των βαθµολογιών που προέκυψαν από την κάρτα βαθµολόγησης. Όπως έγινε κατανοητό το κάθε προϊοντικό χαρακτηριστικό, το οποίο στην κάρτα σταθµισµένης βαθµολόγησης λαµβάνεται υπόψη ως κριτήριο βαθµολόγησης, δεν θεωρείται µετά από την ανάλυση Kano ως ισοδύναµο στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορετικοί δείκτες επίδρασης στο βαθµό ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας του κάθε πελάτη και των πελατών. Επισηµαίνεται ότι κατά τον υπολογισµό των δεικτών έχει ήδη διευκρινιστεί η κατηγορία ανάγκης στην οποία τοποθετήθηκε το προϊοντικό χαρακτηριστικό (Πίνακας 6) µε αποτέλεσµα κατά την παρουσίαση των τελικών αποτελεσµάτων να διαφοροποιούνται τα α- ποτελέσµατα της σταθµισµένης βαθµολόγησης των καρτών µια και έχουν συµπεριληφθεί εκ νέου οι σταθµίσεις που αφορούν την ικανοποίηση των πελατών ανά προϊοντικό χαρακτηριστικό. Πίνακας 7: είγµα προτεινόµενου ερωτηµατολογίου µέτρησης των πελατοκεντρικά (customer oriented) προσδιορισµένων προϊοντικών χαρακτηριστικών Ενότητα της κάρτας βαθµολόγησης Κατηγορία 1: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρακαλώ προσδιορίστε το επίπεδο ποιότητας των χαρακτηριστικών της ιστοσελίδας αυτής βαθ- µολογώντας µε 1=κακή απόδοση, 2=καλή απόδοση, 3=πολύ καλή απόδοση, 4=άριστη απόδοση και 0=δεν γνωρίζω, τα παρακάτω χαρακτηριστικά της κάρτας που ακολουθεί. Α/Α Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Κακή Καλή Πολύ Καλή Άριστη /Γ Ταχύτητα φόρτωσης αρχικής σελίδας και υποσελίδων 2 Πιστοποίηση συστηµάτων ασφαλείας 3 Χρήση ασφαλούς συστήµατος πληρωµής 4 Συµβατότητα browser 5 Συστηµατική ενηµέρωση 6 ιαθεσιµότητα παγκόσµιας πρόσβασης στα προϊόντα/υπηρεσίες 7 Έλεγχος HTML (Συµπληρώνετε από τον ερευνητή) Συνολικό σκορ κατηγορίας 1:

11 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 73 Ενότητα της ανάλυσης Kano. Παρακαλώ σηµειώστε την συναισθηµατική κατάσταση που σας αντιπροσωπεύει όταν το χαρακτηριστικό της ιστοσελίδας παρουσιάζει άριστη απόδοση και αντίστοιχα ποια είναι η συναισθηµατική κατάστασή σας στην περίπτωση που το χαρακτηριστικό αυτό παρουσιάσει κακή απόδοση. Η συναισθηµατική κατάσταση εκφράζεται µε τις επιλογές 1= Μου αρέσει αυτό, 2= Αυτό θα πρέπει να είναι έτσι, 3= Μου είναι αδιάφορο, 4= Μπορώ να το ανεχτώ αυτό και 5= εν µου αρέσει αυτό. Α/Α Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Μου αρέσει Αυτό θα πρέπει Μου είναι Μπορώ να το εν µου αρέσει αυτό να είναι έτσι αδιάφορο ανεχτώ αυτό αυτό (F) Όταν η ταχύτητα φόρτωσης αρχικής 1.1 σελίδας και υποσελίδων είναι άριστη (DF) Όταν η ταχύτητα φόρτωσης αρχικής 1.2 σελίδας και υποσελίδων είναι κακής απόδοσης 2.1 Όταν υπάρχει πιστοποίηση που αφορά τα συστήµατα ασφαλείας 2.2 Όταν υπάρχει έλλειψη πιστοποίησης των συστηµάτων ασφαλείας 3.1 Όταν υπάρχει δυνατότητα χρήσης ενός ασφαλούς συστήµατος πληρωµής 3.2 Oταν δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης ενός ασφαλούς συστήµατος πληρωµής 4.1 Όταν υπάρχει συµβατότητα browser 4.2 Όταν δεν υπάρχει συµβατότητα browser 5.1 Όταν γίνεται συστηµατική ενηµέρωση 5.2 Όταν δεν γίνεται συστηµατική ενηµέρωση 6.1 Όταν υπάρχει διαθεσιµότητα για παγκόσµια πρόσβαση στα προϊόντα/υπηρεσίες 6.2 Όταν δεν υπάρχει διαθεσιµότητα για παγκόσµια πρόσβαση στα προϊόντα/υπηρεσίες 7.1 Όταν υπάρχει έλεγχος HTML 7.2 Όταν δεν υπάρχει έλεγχος HTML Το παραπάνω προτεινόµενο εργαλείο µέτρησης λαµβάνει υπόψη τις δύο βασικές ενότητες ανάλυσης, δηλαδή της σταθµισµένης κάρτας βαθµολόγησης και της ανάλυσης Kano που µπορούν, όπως φαίνεται και παραπάνω, να συνεργαστούν αποφέροντας χρήσιµη πληροφόρηση στα αρµόδια στελέχη µιας επιχείρησης. Ωφέλειες µπορούν να προκύψουν από: 1) την διαρκή εφαρµογή µιας στρατηγικής εκστρατευτικού µάρκετινγκ, µέσα από την διαρκή ανανέωση των προϊόντων που θα καλύπτουν καλύτερα τις νέες επιθυµίες και πραγµατικές ανάγκες των πελατών. 2) την εξοικονόµηση πόρων µια και τα χαρακτηριστικά που συνδέονται µε αδιάφορες πελατειακές ανάγκες µπορούν να αφαιρεθούν ή να απασχολήσουν λιγότερο τους σχεδιαστές χωρίς αυτό να έχει αντίκτυπο στους πελάτες της επιχείρησης. 3) την επίπτωση στην βιωσιµότητα της επιχείρησης, καθώς και 4) την µείωση των πιέσεων που δέχεται η επιχείρηση από τους ανταγωνιστές, λόγω των διαρκών βελτιώσεων και της ανάπτυξης των προϊόντων που στηρίζονται κύρια σε στρατηγικές κάλυψης αναγκών συγκίνησης και απόδοσης.

12 74 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Το παράδειγµα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τουριστικών Οργανισµών και φορέων είναι πολύ χαρακτηριστικό. Στην περίπτωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, οι υπεύθυνοι σχεδιασµού ιστοσελίδων µιας ξενοδοχειακής µονάδας, αλλά και οι ευρύτεροι Οργανισµοί και διοικητικοί φορείς µιας περιοχής (ΕΟΤ, Περιφέρειες, Τοπική και Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση) θα µπορούσαν να θέσουν ως στόχο τους την ποιοτική αναβάθµιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουν τόσο στους εν δυνάµει, όσο και εν ενεργεία επισκέπτες, αλλά και στους πελάτες και επενδυτές που ενδιαφέρονται για την περιοχή και τις τουριστικές δραστηριότητες σε αυτήν. Οι παραπάνω µπορούν να καταφέρουν την ποιοτική ανάδειξη και αναγνώριση των ξενοδοχειακών υπηρεσιών τους στηριζόµενοι στα αποτελέσµατα της προτεινόµενης ανάλυσης. Πιο συγκεκριµένα, ιδιαίτερη έµφαση θα µπορούσε να δοθεί στα χαρακτηριστικά που συνδέονται µε τις ανάγκες συγκίνησης και απόδοσης των πελατών. Η παρουσίαση µιας περιοχής µπορεί να γίνει και από πελατοκεντρικά σχεδιασµένα links ξενοδοχείων που φιλοξενούνται στην ι- στοσελίδα ενός διοικητικού φορέα που είναι αρµόδιος για την διοίκηση των τουριστικών δραστηριοτήτων µιας περιοχής. Συµπεράσµατα Μια Στρατηγική Μάρκετινγκ που επιδιώκει να αναδείξει σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους πελάτες της επιχείρησης ή Οργανισµού θα πρέπει, θεωρητικά και πρακτικά, να λαµβάνει υ- πόψη της την ικανοποίηση των πελατών. Επίσης, οι υπεύθυνοι του Μάρκετινγκ θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τις µακροχρόνιες σχέσεις εµπιστοσύνης που επιδιώκουν να χτίσουν µε τους πελάτες τους. Στην περίπτωση αυτή, εάν αποδειχθεί ότι δεν παρέχουν καλές υπηρεσίες σε ένα κοµµάτι των ηλεκτρονικών συναλλαγών θα ήταν προτιµότερο να εξηγήσουν στον πελάτη γιατί δεν το παρέχουν και να συστήσουν ακόµη και ένα ανταγωνιστή που τα καταφέρνει καλύτερα σ αυτό. Στην καθηµερινή εµπειρία της ηλεκτρονικής αγοράς και των εφαρµογών της προκύπτουν αξίες µέσα από την συνεργασία και την συναλλαγή µε τον πελάτη. Η επιχείρηση µπορεί να διερευνήσει τις επιθυµίες και τις ανάγκες των πελατών της ηλεκτρονικής αγοράς µε σκοπό την δη- µιουργία επιπρόσθετης αξίας και ωφέλειας. Μια ιστοσελίδα αποτελεί ένα προϊόν που περικλείει σηµαντικά και µη σηµαντικά χαρακτηριστικά για τους πελάτες. Η ανάλυση Kano συµβάλλει στην κατασκευή ιστοσελίδων µε επίκεντρο τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των πελατών και συµβάλλει στο χτίσιµο ισχυρότερων σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους πελάτες. Βιβλιογραφικές Αναφορές Aaker D.A., Kumar V. & Day G. S. (2001), Marketing Research, 7 th edition, John Wiley and Sons, New York, USA. Alpar P. (1999), Satisfaction with a Web site: its measurement, factors and correlates, <ηµεροµηνία επίσκεψης: >. Bailey J. P. & Bakos Y. (1997), An exploratory study of the emerging role of electronic intermediaries, International Journal of Electronic Commerce, 1(3), pp Bekker J. & Van der Merwe R. (2003), A framework and methodology for evaluating e-commerce Web sites, Internet research: Electronic networking Applications and policy, Vol.13, No.5, pp Brajnik G. (2001), Towards valid quality models for Websites, hfweb01.html <ηµεροµηνία επίσκεψης: >. Dann S. & Dann S. (2001), Strategic Internet Marketing, John Wiley & Sons Inc., USA.

13 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 75 Evans P. & Wurster T.S. (2000), Blown to Bits, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, USA. Hamel, G. and Prahalad, C. K. (1991), Corporate Imagination and Expeditionary Marketing, Harvard Business Review, p. 81. Ho J. (1997), Evaluating the World Wide Web: a global study of commercial sites, Journal of Computermediated Communication, Vol. 3, No. 1, June Kano N., Seraku N., Takahashi F. & Tsuji S. (1984), Attractive Quality and Must-be Quality, Hinshitsu, The Journal of the Japanese Society for Quality Control, April, pp Kaplan R. S. & Norton D. P. (1992), The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance, Harvard Business Review, 80(1): Kim S.-E., Shaw T. & Schneider H. (2003), Web site design benchmarking within industry groups, Internet Research: electronic Networking Applications and Policy, Vol.13, No.1, pp Kotler P. & Armstrong G. (1994), Principles of Marketing, Prentice Hall: New Jersey, USA. Kumar V. & Reinartz W. J. (2006), Customer Relationship Management: A Databased Approach, Wiley, USA. Mills P. and Loosley C. (2001), A Performance Analysis of 40 e-business Web Sites, CMG Journal of Computer Resource Management, No.102, Spring, pp Millen R., Van Iwaarden J., Van der Wiele T. & Ball L. (2003), Applying SERVQUAL to web sites: an exploratory study, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol.20, No.8, pp Sauerwein E., Bailom F., Matzler K. and Hinterhuber H. H. (1996), The KANO model: How to delight your customers, International Working Seminar on Production Economics, Insbruck/Austria, February 19-23, pp Siegel D. (1997), Secrets of successful websites, New Riders publishing, Indianapolis, USA. Σιώµκος Γ. Ι. & Τσιάµης Ι. Σ. (2004), Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Α. Σταµούλης, Αθήνα. Urban G.L. (2004), Digital Marketing Strategy; Text and cases, Pearson-Prentice Hall, New Jersey, USA. Webb H. W. & Webb L. A. (2001), Business to consumer electronic commerce Website quality: integrating information and service dimensions, Proceedings of the 7 th Americas Conference on Information Systems, pp Yarden S. (1997), Evaluating the performances of electronic commerce systems, Proceedings of the 1997 Winter Simulation Conference, pp Zhi J. (2001), Web page design and download time, CMG Journal of Computer Resource Management, pp <ηµεροµηνία επίσκεψης: >.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 7β: Ανάλυση καταναλωτών Χρήστος Βασιλειάδης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 5η: Το «Προϊόν» της υπηρεσίας

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 5η: Το «Προϊόν» της υπηρεσίας Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 5η: Το «Προϊόν» της υπηρεσίας Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΕΦ. 1 Ο Ρόλος του Μάρκετινγκ στη Κοινωνία και την Οικονομία...29 1.1 Εισαγωγικές Οικονομικές Έννοιες...29 1.2 Η Εξέλιξη και το Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/ Πιλοτική εφαρµογή του ΣΜΣΑΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε πολλές επιχειρήσεις παρατηρείται η ανάγκη προσδιορισµού δεικτών για την αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής που εφαρµόζεται και των διαδικασιών και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 2: Χαρακτηριστικά των υπηρεσιών Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE. Έως το 2006 έχοντας σαν κύριο πεδίο δράσης το Word of Mouth Marketing, η

COMPANY PROFILE. Έως το 2006 έχοντας σαν κύριο πεδίο δράσης το Word of Mouth Marketing, η COMPANY PROFILE Η Citrine είναι ένα διαφημιστικό agency. Ιδρύθηκε το 2004 και είναι μία από τις πρώτες εταιρίες στην Ευρώπη που αφουγκράστηκαν τον παλμό της εποχής αφού στράφηκε σε καινοτόμες και εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

Έδεσσα Μάθημα: Διοίκηση Πωλήσεων. Μορφές και τύποι πωλήσεων

Έδεσσα Μάθημα: Διοίκηση Πωλήσεων. Μορφές και τύποι πωλήσεων Τμήμα Διοίκησης Λειτουργιών και Μάρκετινγκ Έδεσσα Μάθημα: Διοίκηση Πωλήσεων Μορφές και τύποι πωλήσεων Ο ρόλος των πωλητών Διαφέρει ανά περίπτωση! Διαφέρουν οι δραστηριότητες Διαφέρει η συμπεριφορά Διαφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Όχι. e-marketing & e-advertising. ωφέλειες. Παραδοσιακό Μάρκετινγκ. Νέες Τεχνολογίες. e-marketing. αγοράζουν

Όχι. e-marketing & e-advertising. ωφέλειες. Παραδοσιακό Μάρκετινγκ. Νέες Τεχνολογίες. e-marketing. αγοράζουν & e-advertising Προώθηση και επικοινωνία στον τουρισµό, µε την χρήση νέων τεχνολογιών ρ.. Ευάγγελος Χρήστου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Αγοράζουν οι καταναλωτές τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες; ΠάνταΌχι! αγοράζουν

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι

Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι Google «Αποστολή της Google είναι να οργανώσει τις παγκοσμίως διαθέσιμες πληροφορίες». Η πρόσβαση στις πληροφορίες έχει μεταμορφώσει τον τρόπο εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝOIEΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ MARKETING ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ IKANOΠΟΙΗΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ KYKΛΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΜΑΡΚΕΤΙΝG ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - TARGET GROUPS ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Certified Industrial Manager (CIM)

Certified Industrial Manager (CIM) (CIM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης

Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Μαυροειδής Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Άγγελος Παντουβάκης Δεκέμβριος 2014 Στόχος Executive

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε.

Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε. Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε. TOP Electronic Components Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ιστορία Η εταιρία TOP Electronic Components Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2 : Αγορά και Περιβάλλον Μάρκετινγκ του Οργανισμού Χριστίνα Μπουτσούκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Ενότητα 2: Marketing και διαδίκτυο Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων e-commerce Project Manager Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Το Περιβάλλον Μάρκετινγκ

Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Το Περιβάλλον Μάρκετινγκ Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Το Περιβάλλον Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 3 ης Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 7: Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε.

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. Περιεχόµενα Πλαίσιο της παρουσίασης ΤΠΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία Οφέλη - παραδείγµατα Προϋποθέσεις Κόστος/Όφελος

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μάιος 2013 Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33 Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ......................................................13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ........................................................................... 25 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Καθηγητής Ηλίας Ζήλας MSc in Information Systems ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 4 η ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 3: Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ΙΙ Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστική στρατηγική

Ανταγωνιστική στρατηγική Ανταγωνιστική στρατηγική Δρ Αντώνης Λιβιεράτος 1. Πηγές ανταγωνιστικού Όμοια προϊόντα Χαμηλότερο κόστος Πλεονέκτημα κόστους Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Υψηλή τιμή Μοναδικό προϊόν Πλεονέκτημα διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ TAYTOTHTA. Λογότυπο. Επαγγελματική κάρτα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ TAYTOTHTA. Λογότυπο. Επαγγελματική κάρτα COMPANY PROFILE Η Citrine είναι ένα Word of Mouth & Digital Marketing Agency. Ιδρύθηκε το 2004 και είναι μία από τις πρώτες εταιρίες στην Ευρώπη που σχεδίασαν και υλοποίησαν καμπάνιες στα Social Media

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών ΙΙ

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών ΙΙ Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών ΙΙ Φάσεις ανάπτυξης πολ. εφαρμογής (1) Τα μοντέλα που παρουσιάστηκαν, εφαρμόζονται και στην ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών καλύπτοντας τις επιμέρους ιδιαιτερότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τµήµα ιοίκησης Χρησιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 6: Τμηματοποίηση, Στόχευση, Τοποθέτηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 6: Τμηματοποίηση, Στόχευση, Τοποθέτηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 6: Τμηματοποίηση, Στόχευση, Τοποθέτηση Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Ρόλος της έρευνας στο αθλητικό μάρκετινγκ, σύστημα πληροφοριών μάρκετινγκ,

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο Θεµατική Ενότητα 4 Ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Η ανάλυση SWOTείναι µια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ιανοµής Η διανοµή αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Σεμινάριο Startup Basics Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Τι παρουσιάσαμε μέχρι τώρα : Τα βασικά της Επιχειρηματικότητας (16/3) Τον Καμβά του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων: Εισαγωγή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Υπεύθυνος µαθήµατος: Ειασηγητής:Dr. Σκάρλας Λάµπρος Email:

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι;

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι; Εταιρικοί δικτυακοί τόποι Είναι χρήσιμοι; Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυμέσων Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r w w w. e m p h a s i s. c o m. g r Η emphasis είναι μέλος του ομίλου εταιρειών ARTION και έχει σαν αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών marketing. Κύριο συστατικό της emphasis αποτελεί η βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

e-academy e-commerce Project Manager

e-academy e-commerce Project Manager e-academy e-commerce Project Manager 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε τις βασικές γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας της ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship)

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Οι αιτήσεις ξεκίνησαν (1ος κύκλος εγγραφών μέχρι 20 Ιουνίου 2015) Έναρξη μαθημάτων: 29 Σεπτεμβρίου 2015 Επιστημονικές υπεύθυνες:

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος Θεματική Ενότητα 5 Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2013 2014 Όμοια Προϊόντα Χαμηλότερο Κόστος Πλεονέκτημα Κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Business Model Canvas. Οδηγός Χρήσης

Business Model Canvas. Οδηγός Χρήσης Business Model Canvas Οδηγός Χρήσης Οι Alexander Osterwalder και Yve spigneur στο βιβλίο τους με τίτλο Business Mode lgeneration: A Handbook forvisionaries, Game Changers and Challengers (2010) ανέπτυξαν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα