Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι ωφέλειες από την επίδραση της τεχνολογίας του ιαδικτύου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι ωφέλειες από την επίδραση της τεχνολογίας του ιαδικτύου"

Transcript

1 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 63 ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Των Χρήστου Α. Βασιλειάδη και Ιωάννη Μυλωνάκη Εισαγωγή Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι ωφέλειες από την επίδραση της τεχνολογίας του ιαδικτύου είναι πλέον διεθνώς αναγνωρισµένες. Μια από τις ωφέλειες αυτές είναι η ενίσχυση των στρατηγικών Μάρκετινγκ που αναπτύσσονται µε τα συµβατικά µέσα διοίκησης. Αντίθετα από ό,τι αναµενόταν, το ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ δεν αντικατέστησε τις κλασικές πρακτικές του στρατηγικού Μάρκετινγκ, αλλά τις ενίσχυσε και τις επέκτεινε. Στις απαρχές του 21ου αιώνα, µετά από την αναγνώριση της ωφελιµότητας και της ανάγκης ύπαρξης και ανάπτυξης του διαδικτύου, η έµφαση δίνεται πλέον στις χρησιµότητες και αξίες που προκύπτουν από την χρήση των διεθνώς διαδεδοµένων υπηρεσιών του διαδικτύου, καθώς και των άλλων µέσων της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας (Urban, 2004). Σκοπός του άρθρου είναι η υποστήριξη της ιδέας της δηµιουργίας πελατειακά προσανατολισµένων ιστοσελίδων από τις επιχειρήσεις και τους Οργανισµούς, καθώς και η πρόταση µιας διαδικασίας τεχνικών βαθµολόγησης, ανάλυσης και ερµηνείας των χαρακτηριστικών των ιστοσελίδων, σύµφωνα µε συγκεκριµένα κριτήρια αξιολόγησης του βαθµού ικανοποίησης των πελατών ή/και χρηστών τους. Πιο συγκεκριµένα, προσδιορίζονται εκείνα τα χαρακτηριστικά (κριτήρια βαθµολόγησης) των ιστοσελίδων, τα οποία προκαλούν περισσότερη ικανοποίηση ή ενισχύουν την κατάσταση δυσαρέσκειας ή ουδέτερης ανταπόκριση από πλευράς του χρήστη. Με τον τρόπο αυτό, ο υπεύθυνος σχεδιασµού των σχετικών διοικητικών διαδικασιών µιας επιχείρησης ή οργανισµού έχει στην διάθεσή του εκτενέστερη και πληρέστερη εικόνα για τον τρόπο που οι πελάτες-χρήστες αντιλαµβάνονται τα χαρακτηριστικά µιας ιστοσελίδας, πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο ερµηνείας των χαρακτηριστικών τους από τον πελάτη. Η τεχνολογία του ιαδικτύου µπορεί να υποστηρίξει την διαδικασία κατανόησης των αναγκών των πελατών µιας επιχείρησης. Επίσης, µπορεί να βοηθήσει, και στην πράξη βοηθά, στη διαδικασία περιγραφής της συµπεριφοράς των πελατών (Aaker et al., 2001), η οποία είναι τόσο χρήσιµη και αναγκαία σε µια σύγχρονη πελατοκεντρική επιχείρηση ή Οργανισµό. Η έννοια Ο Χρήστος Α. Βασιλειάδης είναι Επίκουρος Καθηγητής του Μάρκετινγκ στο Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Ο Ιωάννης Μυλωνάκης είναι ιδάκτωρ ιοίκησης Επιχειρήσεων µε εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ Υπηρεσιών.

2 64 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH του ηλεκτρονικού καταναλωτή και των ηλεκτρονικών αγορών δεν αποτελούν πλέον άγνωστες έννοιες στις περισσότερες των επιχειρήσεων. Οι χρήστες του διαδικτύου, σύµφωνα µε αποτελέσµατα ερευνών (Dann & Dann, 2001), προτιµούν την ψηφιακή αγορά, λόγω: της µη υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας και της διασφάλισης της ανωνυµίας, της δυνατότητας εύκολης και µικρού κόστους επικοινωνίας, της δυνατότητας έρευνας και αναζήτησης πληροφοριών, της δυνατότητας παγκόσµιας πρόσβασης, της εύκολης επικοινωνίας µε άλλες ανθρώπινες κοινότητες µε παρόµοια ενδιαφέροντα και ευρισκόµενα σε µια άλλη κοντινή ή µακρινή γεωγραφική περιοχή, της παρεχόµενης αναψυχής και διασκέδασης, καθώς και της προσωπικής δυνητικής ευχαρίστησης του χρήστη, λόγω των χρησιµοτήτων, και της ευχαρίστησης που προκαλεί η αίσθηση της χρήσης µιας νέας τεχνολογίας. Από την πλευρά της επιχείρησης γίνεται πλέον ευκολότερη η διαδικασία ανάπτυξης Στρατηγικών Μάρκετινγκ που έχουν ως στόχο τους την κάλυψη των ανιχνευµένων και προσδιορισµένων από πριν πελατειακών αναγκών (Siegel, 1997). Κατάλληλα σχεδιασµένα υλικά (προϊόντα) και άϋλα (υπηρεσίες) αγαθά µπορούν και ικανοποιούν διαχρονικά τις ανάγκες αυτές µε αποτέλεσµα να χτίζονται περισσότερο µακροχρόνιες σχέσεις (Customer Relationship Management) αµοιβαίας απόδοσης µεταξύ µιας επιχείρησης και των πελατών της (Kumar & Reinartz, 2006, p.302). Ωφέλειες προκύπτουν και για τον πελάτη, καθώς µπορεί να ενισχύσει µε τη διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών από το διαδίκτυο, την ενηµέρωσή του σχετικά µε τα προϊοντικά χαρακτηριστικά που τον ενδιαφέρουν, καθώς και να συνδυάσει την ψηφιακή αυτή υπηρεσία µε τις υπηρεσίες που παρέχονται στη συµβατική αγορά από τα σηµεία πώλησης. Αυτή η δυνατότητα του καταναλωτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τους πελάτες, οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι η ανάπτυξη µιας αγοραπωλησίας από το διαδίκτυο ενέχει υψηλό ρίσκο αποτυχίας (Bailey & Bakos, 1997, p.18). Η πληροφόρηση των πελατών από το διαδίκτυο θα πρέπει να είναι χρήσιµη και να προσθέτει αξία στις δραστηριότητες των πελατών. Πιο συγκεκριµένα, η πληροφορία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από (Evans & Wurster, 2000, p.70): ακρίβεια, επικαιρότητα, σχετικότητα και συµφωνία ως προς τις απαιτήσεις των πελατών, και διευκολύνσεις για την ανάπτυξη αλληλεπίδρασης µεταξύ του χρήστη και του φορέα αποστολής της. Οι χρήστες των πληροφοριών, οι οποίοι αποτελούν µεταξύ άλλων και πελάτες µιας επιχείρησης, παρουσιάζουν ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυµίες µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται κατά ένα µέρος οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη διαδικασιών τµηµατοποίησης της αγοράς (e-market segmentation). Η τµηµατοποίηση της ηλεκτρονικής αγοράς µπορεί να α- ποφέρει για την επιχείρηση οφέλη, καθώς µε τον τρόπο αυτό κατορθώνει να επιτύχει αποτελεσµατικότερη προσέγγιση των αναγκών των πελατών της και να πληροφορείται ευκολότερα για τις ιδιαιτερότητες της αγοραστικής συµπεριφορά τους (The Wall Street Journal Europe, 21/09/2000, p.8, Kumar & Reinartz, 2006, p.302). Το αποτέλεσµα των διαδικασιών της τµηµατοποίησης µιας ηλεκτρονικής αγοράς είναι η υποδιαίρεσή της σε µικρότερα οµοιογενή εσωτερικά, ως προς τις ανάγκες και επιθυµίες, τµήµατα πελατών. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η ανάπτυξη Στρατηγικών Μάρκετινγκ των επιχειρήσεων και Οργανισµών, καθώς οι στρατηγικές αυτές θα είναι πλέον περισσότερο συµβατές ως προς τις ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυµίες των πελατών κάθε τµήµατος αγοράς. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα µείωσης της ανταγωνιστικής πίεσης που δέχεται µια επιχείρηση από άλλους ανταγωνιστές της όταν αυτοί εξακολουθούν να απευθύνονται σε ευρύτερα µη τµηµατοποιηµένα πληθυ-

3 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 65 σµιακά σύνολα πελατών. Βάσει των παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι µια Στρατηγική Μάρκετινγκ µπορεί να επωφεληθεί από την ορθή χρήση των πληροφοριών του διαδικτύου, καθώς συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των πελατειακών αναγκών και καταλήγει στη διαχρονική α- νάπτυξη σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους πελάτες και στην προσφορά προϊόντων που λαµβάνουν υπόψη τους τις εκάστοτε ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών (Πίνακας 1, Urban, 2004, p.7). Πίνακας 1: ιάγραµµα ανάπτυξης της ροής των 4 βηµάτων του Στρατηγικού Μάρκετινγκ για µακροχρόνιες σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους πελάτες Kατανόηση πελατειακών αναγκών και συµπεριφοράς [Έρευνα Mάρκετινγκ στην ηλεκτρονική και συµβατική αγορά - ιερεύνηση αναγκών των πελατών και αξιολόγηση των προϊοντικών χαρακτηριστικών - τµηµατοποίηση της αγοράς] ιαµόρφωση στρατηγικής µε στόχο την κάλυψη των αναγκών Eφαρµογή της στρατηγικής µε έµφαση στην απόδοση και την ικανότητα Xτίσιµο σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους πελάτες Πηγή: Προσαρµογή και συµπλήρωση από Urban G.L. (2004), Digital Marketing Strategy; Text and cases, Pearson-Prentice Hall, New Jersey, USA Κατάλληλα προϊόντα στο διαδίκτυο αποτελούν αυτά που προσαρµόζονται στις διαχρονικές ανάγκες των πελατών της ηλεκτρονικής αγοράς και χρηστών του διαδικτύου. Τα προϊόντα αυτά κατηγοριοποιούνται, σύµφωνα µε τους Dann και Dann (2001), σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν όσα απαιτούν την παράλληλη ανάπτυξη των διοικητικών λειτουργιών της συµβατικής αγοράς, π.χ. εφοδιαστική αλυσίδα, δίκτυα διανοµής και σηµεία πώλησης για το προϊόν. Στην δεύτερη κατηγορία δεν απαιτείται η ανάπτυξη συστηµάτων διανοµής που να λειτουργούν συνοδευτικά στη συµβατική αγορά, π.χ. οι υπηρεσίες και ψηφιακά προϊόντα. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τα προϊόντα που αφορούν το λογισµικό και υλικό στοιχείο του διαδικτύου. Κάθε ένα από τα παραπάνω προϊόντα (αγαθά και υπηρεσίες) παρέχει χρησιµότητα και αξία ικανοποιώντας τις ανάγκες των βιοµηχανικών πελατών και τελικών καταναλωτών (νοικοκυριών). Έτσι, οι πελάτες και οι καταναλωτές είναι διατεθειµένοι να ολοκληρώσουν µια χρηµατική ή άλλη συναλλαγή αξίας για να τα αποκτήσουν (Kotler & Armstrong, 1994). Η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ηλεκτρονική αγορά συχνά ακολουθεί την υιοθέτηση της στρατηγικής του εκστρατευτικού µάρκετινγκ (expeditionary marketing). Στην περίπτωση αυτή, µια επιχείρηση θέτει, συνήθως, ως στόχο της να ξεπεράσει τον ανταγωνισµό παρουσιάζοντας διαρκώς νέα χαρακτηριστικά στο υπαρκτό προϊόν της. Η στρατηγική αυτή απαιτεί διαρκή επανεξέταση των αναγκών των πελατών και εποµένως καλή ανατροφοδότηση µε πληροφορίες που αποκοµίζονται από την Έρευνα Μάρκετινγκ και αφορούν τις πραγµατικές ανάγκες και επιθυµίες των πελατών.

4 66 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Ιδιαίτερα σηµαντική θεωρείται η δυνατότητα ταχείας αντίδραση µετατροπής του προϊόντος στα διαχρονικά πρότυπα και τις επιθυµίες των πελατών (Hamel & Prahalad, 1991). Η έµφαση δίνεται στα µέσα συλλογής των πληροφοριών που αφορούν τους πελάτες, δηλαδή στην έ- ρευνα Μάρκετινγκ, η οποία στην περίπτωση του διαδικτύου µπορεί να στηριχθεί στις τεχνικές συλλογής µέτρησης και ανάλυσης πρωτογενών και δευτερογενών δεδοµένων που αφορούν τις ανάγκες και επιθυµίες των καταναλωτών (Aaker et al., 2001). Μια από τις πιο συνηθισµένες ε- φαρµογές στην συλλογή πρωτογενών δεδοµένων αποτελεί το ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο (online & questionnaires). Τα ηλεκτρονικά ερωτηµατολόγια αποστέλλονται σε πελάτες που χαρακτηρίστηκαν κατά την διαδικασία της τµηµατοποίησης (segmentation approach) σαν αγορά στόχος (target group). Μέσω του διαδικτύου παρέχονται λύσεις, όπως η αλληλεπιδραστική τεχνολογία των ιστοσελίδων, και δυνατότητες στην έρευνα ανάλυσης των καταναλωτικών αναγκών και προτιµήσεων, καθώς επιτρέπεται η συνεχής, αδιάλειπτη και ανεµπόδιστη συλλογή στοιχείων, καθώς και η διαρκής ενηµέρωση των αποτελεσµάτων (Forrest, 1999, όπως αναφέρεται στο Σιώµκος, 2004, σελ ). Οι ιστοσελίδες του διαδικτύου φιλοξενούν, επίσης, πληροφορίες που βοηθούν τους πελάτες στην διαδικασία της λήψης αγοραστικών αποφάσεων (Bekker & Van der Merwe, 2003). Όµως, οι πληροφορίες αυτές αποτελούν παράλληλα και προϊοντικά χαρακτηριστικά µιας ι- στοσελίδας. Ένα µοντέλο έρευνας που είναι ευρύτερα γνωστό στο γνωστικό αντικείµενο της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών είναι το υπόδειγµα ανάλυσης Kano (Kano model). Το µοντέλο Kano (1984) διερευνά τη σχέση µεταξύ των προϊοντικών χαρακτηριστικών που γίνονται αντιληπτά από τους πελάτες µιας επιχείρησης και του βαθµού ικανοποίησης που προκαλούν σε αυτούς. Το µοντέλο αναλύεται διεξοδικότερα µετά την παρουσίαση της ενότητας των κριτηρίων βαθµολόγησης. Βαθµολόγηση και αξιολόγηση ιστοσελίδων Ηιστοσελίδα και οι πληροφορίες που φιλοξενούνται σε αυτήν αποτελούν χαρακτηριστικά ενός συνολικού προϊόντος µιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην ηλεκτρονική α- γορά. Τα χαρακτηριστικά αυτά κρίνονται από τους πελάτες και διαµορφώνουν την αντίληψή τους για την ιδιαίτερη φυσιογνωµία της κάθε επιχείρησης ή Οργανισµού. Ο χρήστης µιας ιστοσελίδας, αλλά και σηµερινός ή δυνητικός πελάτης, λόγω των συχνών επισκέψεων στην ιστοσελίδα της επιχείρησης ή Οργανισµού, αποκτά µια γενικότερη αντίληψη και εµπειρία για τις δυνατότητες και την ωφέλεια που του παρέχει µια επίσκεψη σε αυτήν, αλλά και εικόνα για την ί- δια την επιχείρηση. Η διαδικασία αυτή επηρεάζει και τον γενικότερο βαθµό ικανοποίησής του από την παρεχόµενη υπηρεσία στο διαδίκτυο. Τα ιδιαίτερα προϊοντικά χαρακτηριστικά αξιολογούνται από τον εκάστοτε χρήστη-πελάτη της ιστοσελίδας µιας επιχείρησης ή Οργανισµού α- νάλογα µε τις ανάγκες και επιθυµίες που επικρατούν τελικά στον συναισθηµατικό κόσµο του, είτε τάση για ευχαρίστηση, ή δυσαρέσκεια και αδράνεια. Με τον τρόπο αυτό φαίνεται να επηρεάζεται από πλευράς επιχείρησης και η απόδοση της προσπάθειας χτισίµατος και ενδυνάµωσης των σταθερών, διαρκών σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους πελάτες της. Η επίπτωση αυτή είναι σοβαρή, εάν αναλογιστεί κανείς ότι ως πελάτες της ηλεκτρονικής αγοράς δεν νοούνται µόνο οι τελικοί χρήστες (τα νοικοκυριά), αλλά και οι ενδιάµεσοι της βιοµηχανικής αγοράς που ενδιαφέρονται για τις πληροφορίες και διευκολύνσεις που παρέχει µια ιστοσελίδα µιας επιχείρησης την οποία θεωρούν ως συνεργάτη τους (Alpar, 1999). Η σχετική αρθογραφία παρουσιάζει αξιόλογο ενδιαφέρον και ακαδηµαϊκό έργο σχετικά µε τα κριτήρια και την µεθοδολογία βαθ- µολόγησης και αξιολόγησης της ποιότητας των ιστοσελίδων. Στις περισσότερες από τις αναλύ-

5 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 67 σεις αυτές, οι ερευνητές υποθέτουν ότι υπάρχει µια σχέση εξάρτησης µεταξύ της ποιότητας µιας ιστοσελίδας και των συχνών επισκέψεων (συχνότητα χρήσης). Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η σχετική µε την αξιολόγηση και βαθµολόγηση των ιστοσελίδων αρθογραφία. Πίνακας 2: Βιβλιογραφική επισκόπηση σηµαντικών πηγών αναφοράς που αφορούν τα κριτήρια βαθµολόγησης και αξιολόγησης ιστοσελίδων Πηγή αναφοράς Αντικείµενο έρευνας Χρήσιµα συµπεράσµατα Brajnik G., Ποιότητα των Web sites Παράγοντες που επιδρούν: (2001). Α. Αποστολή Α1.Ποιότητα πληροφοριών Α2.Επάρκεια Α3. Λειτουργικότητα Α4. Πλοήγηση Β. Απόδοση Β1. Χρόνος ανταπόκρισης Β2. Συναλλαγή Β3. Αξιοπιστία Γ. Ανάπτυξη Γ1. Βαθµός κωδικοποιηµένης πολυπλοκότητας Γ2. Αναγνωρισιµότητα Γ3. Ευελιξία Γ4. Μεταφερσιµότητα Γ5. Σύζευξη σελίδων Γ6. Μετατρεψιµότητα Yarden S., Απόδοση των Web sites Παράγοντες που επιδρούν (1997); Zhi στην απόδοση. J., (2001); Mills & Loosley (2001). Ho, (1997) Αξιολόγηση εµπορικών Κατηγορίες κριτηρίων -Επιχειρηµατικός σκοπός ιστοσελίδων σε περισσότερες αξιολόγησης: -Επίπεδο δηµιουργίας αξίας από 40 βιοµηχανίες Alpar P., Πελατοκεντρικά Υπάρχει σχέση επίδρασης Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει (1999). προσαρµοσµένη πληροφορία µεταξύ βαθµού να δίνεται στην ευκολία στις ιστοσελίδες ικανοποίησης και χρήσης και στο περιεχόµενο επιλογής µιας ιστοσελίδας των πληροφοριών. από έναν πελάτη-χρήστη. Kim S.-E., ηµιουργία κατηγοριών µε Κατηγορίες κριτηρίων 1. Επιχειρηµατική λειτουργία Shaw T. & κριτήρια βαθµολόγησης βαθµολόγησης µιας 2. Αξιοπιστία της εταιρείας Schneider H. µιας ιστοσελίδας ιστοσελίδας 3. Αξιοπιστία περιεχοµένων (2003). 4. Ελκυστικότητα της ιστοσελίδας 5. Συστηµατική κατασκευή 6. Πλοήγηση

6 68 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Πηγή αναφοράς Αντικείµενο έρευνας Χρήσιµα συµπεράσµατα Bekker J. & ηµιουργία κριτηρίων ηµιουργήθηκαν 100 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι Van der βαθµολόγησης µιας κριτήρια που απαραίτητα σε όλες τις φάσεις Merwe R., ιστοσελίδας µε έµφαση προσαρµόστηκαν στον του αγοραστικού κύκλου (2003). την υποστήριξη του αγοραστικό κύκλο 1. Φάση αναγνώρισης της ηλεκτρονικού εµπορίου των πελατών ανάγκης: Προσοχή στις δυνατότητες αλληλεπίδρασης. 2. Φάση συλλογής πληροφοριών: προσοχή στην δυνατότητα πλοήγησης. 3. Φάση αξιολόγησης πληροφοριών: Προσοχή στα περιεχόµενα της ιστοσελίδας. 4. Φάση αγοράς: προσοχή στην αξιοπιστία της ιστοσελίδας. Millen R., Κριτήρια αξιολόγησης της Κριτήρια διαστάσεις 1. Υλικά στοιχεία: Προσοχή στην Van Iwaarden ποιότητας των Web sites µε αξιολόγησης της τεχνολογία, στο σχεδιασµό και J., Van der την χρήση των διαστάσεων ποιότητας των στη διαρρύθµιση της ιστοσελίδας Wiele T. & της ανάλυσης SERVQUAL ιστοσελίδων 2. Αξιοπιστία: Προσοχή σε Ball L. υποσχόµενες ευκαιρίες και (2003); Webb διευκολύνσεις που παρέχονται H. W. & σε µια ιστοσελίδα Webb L. A. 3. Ανταπόκριση: Προσοχή στην (2001). ταχύτερη εξυπηρέτηση δηλαδή στην ταχύτητα παρουσίασης των πληροφοριών αλλά και στην ελκυστικότητα της ιστοσελίδας 4. Ασφάλεια: Προσοχή στην ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων και στην διασφάλιση των χρηστών από τις συναλλαγές (απόθεµα, δυνατότητα επιστροφής, εκτέλεση παραγγελίας) 5. Συναισθηµατική κατανόηση: προσοχή στο σχεδιασµό των δραστηριοτήτων προηγούνται οι ανάγκες του κάθε ιδιαίτερου πελάτη- δώστε έµφαση στην αλληλεπίδραση. Η ανάλυση Kano και η προτεινόµενη πρόταση εµπλουτισµού της ανάλυσης βαθµολόγησης ιστοσελίδων Ηαντίληψη που διαµόρφωσε ο πελάτης σχετικά µε το επίπεδο ικανοποίησής του από µια υ- πηρεσία ή ένα υλικό αγαθό, µπορεί να εκφραστεί σε πρακτικό επίπεδο µέσα από την υιοθέτηση και εφαρµογή συµπερασµάτων που θα προκύψουν από την ανάλυση Kano. To µοντέλο Kano (1984) αναπτύχθηκε κατά την δεκαετία του 1980 από τον Ιάπωνα καθηγητή Noriaki Kano και την οµάδα συνεργατών του. Η ανάλυση που προτείνει η οµάδα ερευνητών βοηθά στον προσδιορισµό του τρόπου επίδρασης που έχουν τα προϊοντικά χαρακτηριστικά (υλικά και άϋλα) στην ικανοποίηση του πελάτη. Με άλλα λόγια το µοντέλο εστιάζει και διευκρινίζει παράλληλα τα ση- µαντικότερα για τους πελάτες προϊοντικά χαρακτηριστικά. Σηµειώνεται ότι η σηµαντικότητα

7 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 69 των χαρακτηριστικών που εκφράζεται µέσα από το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών έχει επιπτώσεις και στο χτίσιµο µακροχρόνιων σχέσεων διαρκείας µε αυτούς (Πίνακας 1). Η τεχνική της ανάλυσης Kano στηρίζεται στην κατασκευή ενός ειδικά διαµορφωµένου ε- ρωτηµατολογίου που κάνει χρήση ζευγών ερώτησης. Τα εκάστοτε ζεύγη περιλαµβάνουν µια ε- ρώτηση τύπου λειτουργικού περιεχοµένου, ως προς το χαρακτηριστικό διερεύνησης (για συντοµία F) και µια ερώτηση µη λειτουργικού περιεχοµένου (για συντοµία DF). Στην δεύτερη περίπτωση του DF, ο πελάτης απαντά στην ίδια ερώτηση σχετικά µε το πώς αισθάνεται εάν υ- πάρχει έλλειψη του υπό διερεύνηση προϊοντικού χαρακτηριστικού. Στην συνέχεια, οι απαντήσεις που δίνονται από τον πελάτη σε µια κλίµακα πέντε επιλογών, κοινή και τυποποιηµένη για κάθε ζεύγος ερωτήσεων, επιτρέπουν στον ερευνητή τον προσδιορισµό του τύπου ανάγκης που εκφράζει τον πελάτη σχετικά µε το χαρακτηριστικό διερεύνησης (προϊοντικό χαρακτηριστικό). Ο τύπος ανάγκης διευκρινίζεται µέσα από ένα σύστηµα τυποποιηµένων αναγκών που καθιερώθηκαν από τους ερευνητές του µοντέλου Kano και προκύπτει στην κάθε περίπτωση διερεύνησης από τους εναλλακτικούς συνδυασµούς των απαντήσεων που δίνονται από τους πελάτες σε κάθε ζεύγος ερώτησης. Η βασική ιδέα της ανάλυσης είναι ότι οι άνθρωποι ικανοποιούν τρεις βασικές κατηγορίες αναγκών, οι οποίες συνήθως είναι (Πίνακας 3): Βασικές ανάγκες (the basic needs: M) Ανάγκες απόδοσης (the performance needs: O) Ανάγκες συγκίνησης (excitement needs: A) Επίσης, υπάρχει η περίπτωση µια υπηρεσία ή ένα προϊόν να χαρακτηριστεί ως αδιάφορο α- πό τον ερευνητή (indifferent: I). Στην περίπτωση αυτή, το χαρακτηριστικό αυτό θα µπορούσε να αφαιρεθεί, καθώς δεν επηρεάζει την ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια του χρήστη. Με τον τρόπο αυτό µπορούν να προσανατολισθούν οι ενέργειες σε προϊόντικά χαρακτηριστικά που συνδέονται µε τις ανάγκες Μ, Ο, Α που επηρεάζουν την ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια των πελατών. Πίνακας 3: Οι τρεις κατηγορίες αναγκών του µοντέλου Kano EÚÌËÓÂ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î ÙËÁÔÚÈÒÓ OÈ ÙÚÂÈ Î ÙËÁÔÚ Â Ó ÁÎÒÓ B ÛÈÎ Ó ÁÎÂ (Must be: M) AappleÔÙÂÏÔ Ó ÙÔ ıâì ÏÈÔ, ÛÙËÓ appleâú appleùˆûë appleô ÂÓ ÈÎ ÓÔappleÔÈËıÔ Ó applefi ÙÔ appleúôûêâúfiìâóô appleúô fió ÙfiÙÂ ÙÔ appleúô fió ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó appleô ÏËıÂ. Ú ÂÈÁÌ : H ÂÓËÌ ÚˆÛË appleô apple Ú ÂÙ È applefi ÌÈ ÈÛÙÔÛÂÏ. AÓ ÁÎÂ applefi ÔÛË (One dimensional: O) AappleÔÙÂÏÔ Ó ÂappleÈappleÚfiÛıÂÙ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ Î È ÏÂÈÙÔ ÚÁ Â, ÛÙËÓ appleâú appleùˆûë appleô ÈÎ ÓÔappleÔÈËıÔ Ó applefi ÙÔ appleúôûêâúfiìâóô appleúô fió ÙfiÙÂ ÂappleÈ ÚÔ Ó ÛÙÔ appleâï ÙÂ Î È ÙÔ Ô ËÁÔ Ó ÛÂ ËÏfiÙÂÚÔ ıìô Â Ú ÛÙËÛË. Ú ÂÈÁÌ : H Û Á ÚÔÓË ÙÂ ÓÔÏÔÁ ÙˆÓ appleôï Ì ÛˆÓ appleô ÂÌappleÏÔ Ù ÂÈ ÙËÓ appleïëúôêfiúëûë ÙË ÈÛÙÔÛÂÏ. AÓ ÁÎÂ Û ÁÎ ÓËÛË (Attractive: A) AappleÔÙÂÏÔ Ó Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ appleô ÔÈ appleâï ÙÂ ÂÓ Ó Ì ÓÔ Ó ÛÙÔ appleúô fió appleô ı ÙÔ appleúôûêâúıâ, ÛÙËÓ appleâú appleùˆûë appleô ı ÙÔ appleúôûêâúıô Ó ÙfiÙÂ ÙÔ Ô ËÁÔ Ó ÛÂ ËÏÔ ıìô Â Ù. Ú ÂÈÁÌ : ˆÚÂ Ó appleôûù ÚÈÍË ÛÙË ÌË ÓÔÁÚ ÊËÛË Î ıâ XÚ ÛÙË- ÂÏ ÙË ÙË ÈÛÙÔÛÂÏ

8 70 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Για την διευκρίνιση των αναγκών αυτών ακολουθούνται τέσσερα σηµαντικά βήµατα. 1. Στο πρώτο βήµα προσδιορίζονται εκείνα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που στην περίπτωσή µας είναι τα προς διερεύνηση τυποποιηµένα κριτήρια βαθµολόγησης των ιστοσελίδων. Συνηθίζεται δε αυτά να βαθµολογούνται µε την τεχνική των σταθµισµένων καρτών (Balanced Scorecards) βαθµολόγησης (Kaplan & Norton, 1992). Τα κριτήρια αυτά ενσωµατώνονται, συνήθως, σε µια κάρτα βαθµολόγησης. Τα κριτήρια αυτά µπορούν να ληφθούν υ- πόψη και για την κατασκευή του ερωτηµατολογίου Kano. 2. Στο δεύτερο βήµα σχεδιάζεται και κατασκευάζεται το ερωτηµατολόγιο, το οποίο σκοπεύει στην προσέγγιση της ψυχολογικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο πελάτης, όταν εξετάζει τα προϊοντικά χαρακτηριστικά µιας ιστοσελίδας. Η ικανοποίηση ή η δυσαρέσκεια, καθώς και η ψυχολογική κατάσταση που εκφράζει τον πελάτη εκµαιεύεται από τα τυποποιηµένα ερευνητικά εργαλεία της ανάλυσης Kano και πιο συγκεκριµένα από τον συνδυασµό των απαντήσεων που δόθηκαν ανά ζεύγος ερώτησης στο ερωτηµατολόγιο Kano. Οι ε- ρωτήσεις ζεύγη τύπου F&DF απαντώνται από τους χρήστες µιας ιστοσελίδας και εκφράζουν την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκονται όταν υπάρχει -περίπτωση ερώτησης τύπου F- και όταν δεν υπάρχει ή ατονεί -περίπτωση DF- ένα προϊοντικό χαρακτηριστικό σε µια ιστοσελίδα (Πίνακας 4). Πίνακας 4: Παράδειγµα ζεύγους ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου Kano που αφορά το κριτήριο βαθµολόγησης Ταχύτητα φόρτωσης αρχικής σελίδας και υποσελίδων µιας ιστοσελίδας 3. Στο τρίτο βήµα ακολουθεί η συλλογή των δεδοµένων που αφορούν τον σκοπό της έρευνας. Όπως είναι γνωστό, ένα από τα συνηθέστερα εργαλεία συλλογής πρωτογενών δεδοµένων στην Έρευνα Μάρκετινγκ αποτελεί το ερωτηµατολόγιο. Οι απαντήσεις που θα δώσει ο πελάτης σε κάθε ζεύγος ερωτήσεων που αφορούν ένα προϊοντικό χαρακτηριστικό, καθορίζουν τελικά και την πιθανότητα το προϊοντικό χαρακτηριστικό θα γίνει αντιληπτό, ως χαρακτηριστικό που συνδέεται µε µια βασική ανάγκη του πελάτη ή µε µια ανάγκη απόδοσης ή συγκίνησης. Τα ερωτηµατολόγια αυτά µπορούν και αποκτούν µια αλληλεπιδραστική δυναµική, καθώς και ωφέλειες κόστους και χρόνου όταν γίνεται ορθολογική χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και ιστοσελίδες του διαδικτύου). 4. Τέλος, στο τέταρτο βήµα γίνεται η ανάλυση, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας και γίνεται ο κατάλληλος σχολιασµός των αποτελεσµάτων. Στην φάση αυτή κάθε προϊοντικό χαρακτηριστικό διερευνάται ως προς την επίδραση που ασκεί στην ικανοποίηση και δυσαρέσκεια του πελάτη (Πίνακας 5 και 6). Αρχικά προσδιορίζεται εάν το προϊοντικό χαρακτηριστικό συνδέεται µε µια από τις τρεις θεµελιώδης κατηγορίες αναγκών. Όπως προαναφέρθη-

9 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 71 κε, η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται από την διασταύρωση των απαντήσεων που δόθηκαν ανά ζεύγος ερώτησης (Πίνακας 5). Στην συνέχεια προσδιορίζεται, βάσει µιας µαθηµατικής σχέσης, ο δείκτης ικανοποίησης και δυσαρέσκειας του προϊοντικού χαρακτηριστικού (Πίνακας 6). Ο δείκτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια και να ληφθεί υπόψη κατά την εκτί- µηση της βαθµολόγησης κάθε πρότασης στην κάρτα σταθµισµένης βαθµολόγησης. Πίνακας 5: Τυποποιηµένος πίνακας προσδιορισµού της αντιστοίχησης των κατηγοριών α- ναγκών µε το υπό διερεύνηση ζεύγος προϊοντικού χαρακτηριστικού Πίνακας 6: Μαθηµατική τύποι υπολογισµού των δεικτών ικανοποίησης και δυσαρέσκειας του πελάτη για κάθε προϊοντικό χαρακτηριστικό διερεύνησης ιοικητικές ενέργειες και προτεινόµενη βελτίωση σχετικών µε την πελατοκεντρική απόδοση των αναλύσεων σταθµισµένης βαθµολόγησης καρτών, κάνοντας χρήση των πλεονεκτηµάτων της ανάλυσης Kano Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η ανάλυση Kano προσδιορίζει την ερµηνεία που δίνει ο κάθε πελάτης για κάθε προϊοντικό χαρακτηριστικό που του προσφέρεται. Η ερµηνεία αυτή είναι α-

10 72 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH παραίτητη και θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την διαδικασία σχεδιασµού των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Μια από τις σηµαντικότερες διοικητικές δραστηριότητες αφορά την προσπάθεια διατήρησης της βιωσιµότητας των προϊοντικών γραµµών. Η βιωσιµότητα ε- ξαρτάται από την υιοθέτηση και διαρκή προτίµηση των αγορών για τα προϊόντα αυτά, µε άλλα λόγια από τον διαρκή πελατοκεντρικό σχεδιασµό των προϊόντων που λαµβάνει πάντα υπόψη του τις αντιλήψεις των πελατών, σχετικά µε τα προϊοντικά χαρακτηριστικά που ενσωµατώνει κάθε ένα από τα προϊόντα της επιχείρησης. Ως προϊόν εδώ, νοείται η ιστοσελίδα που αντιπροσωπεύει για κάθε επίσκεψη του πελάτη µια αξία, συνολική ωφέλεια ή χρησιµότητα. Με σκοπό την κατασκευή ενός εργαλείου µέτρησης που θα συνδυάζει τις δύο τεχνικές παρουσιάζεται παρακάτω ένα προτεινόµενο δείγµα ζεύγους ερωτήσεων που θα µπορούσε να ενσωµατωθεί σε ένα ερωτηµατολόγιο βαθµολόγησης της απόδοσης της ποιότητας και προσδιορισµού του βαθµού ικανοποίησης του πελάτη από µια ιστοσελίδα. Το παράδειγµα που χρησιµοποιήθηκε αφορά την αξιολόγηση ιστοσελίδων από ξενοδοχεία (Πίνακας 7). Ο δείκτης ικανοποίησης και δυσαρέσκειας µπορεί να ληφθεί υπόψη κατά την στάθµιση των βαθµολογιών που προέκυψαν από την κάρτα βαθµολόγησης. Όπως έγινε κατανοητό το κάθε προϊοντικό χαρακτηριστικό, το οποίο στην κάρτα σταθµισµένης βαθµολόγησης λαµβάνεται υπόψη ως κριτήριο βαθµολόγησης, δεν θεωρείται µετά από την ανάλυση Kano ως ισοδύναµο στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορετικοί δείκτες επίδρασης στο βαθµό ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας του κάθε πελάτη και των πελατών. Επισηµαίνεται ότι κατά τον υπολογισµό των δεικτών έχει ήδη διευκρινιστεί η κατηγορία ανάγκης στην οποία τοποθετήθηκε το προϊοντικό χαρακτηριστικό (Πίνακας 6) µε αποτέλεσµα κατά την παρουσίαση των τελικών αποτελεσµάτων να διαφοροποιούνται τα α- ποτελέσµατα της σταθµισµένης βαθµολόγησης των καρτών µια και έχουν συµπεριληφθεί εκ νέου οι σταθµίσεις που αφορούν την ικανοποίηση των πελατών ανά προϊοντικό χαρακτηριστικό. Πίνακας 7: είγµα προτεινόµενου ερωτηµατολογίου µέτρησης των πελατοκεντρικά (customer oriented) προσδιορισµένων προϊοντικών χαρακτηριστικών Ενότητα της κάρτας βαθµολόγησης Κατηγορία 1: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρακαλώ προσδιορίστε το επίπεδο ποιότητας των χαρακτηριστικών της ιστοσελίδας αυτής βαθ- µολογώντας µε 1=κακή απόδοση, 2=καλή απόδοση, 3=πολύ καλή απόδοση, 4=άριστη απόδοση και 0=δεν γνωρίζω, τα παρακάτω χαρακτηριστικά της κάρτας που ακολουθεί. Α/Α Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Κακή Καλή Πολύ Καλή Άριστη /Γ Ταχύτητα φόρτωσης αρχικής σελίδας και υποσελίδων 2 Πιστοποίηση συστηµάτων ασφαλείας 3 Χρήση ασφαλούς συστήµατος πληρωµής 4 Συµβατότητα browser 5 Συστηµατική ενηµέρωση 6 ιαθεσιµότητα παγκόσµιας πρόσβασης στα προϊόντα/υπηρεσίες 7 Έλεγχος HTML (Συµπληρώνετε από τον ερευνητή) Συνολικό σκορ κατηγορίας 1:

11 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 73 Ενότητα της ανάλυσης Kano. Παρακαλώ σηµειώστε την συναισθηµατική κατάσταση που σας αντιπροσωπεύει όταν το χαρακτηριστικό της ιστοσελίδας παρουσιάζει άριστη απόδοση και αντίστοιχα ποια είναι η συναισθηµατική κατάστασή σας στην περίπτωση που το χαρακτηριστικό αυτό παρουσιάσει κακή απόδοση. Η συναισθηµατική κατάσταση εκφράζεται µε τις επιλογές 1= Μου αρέσει αυτό, 2= Αυτό θα πρέπει να είναι έτσι, 3= Μου είναι αδιάφορο, 4= Μπορώ να το ανεχτώ αυτό και 5= εν µου αρέσει αυτό. Α/Α Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Μου αρέσει Αυτό θα πρέπει Μου είναι Μπορώ να το εν µου αρέσει αυτό να είναι έτσι αδιάφορο ανεχτώ αυτό αυτό (F) Όταν η ταχύτητα φόρτωσης αρχικής 1.1 σελίδας και υποσελίδων είναι άριστη (DF) Όταν η ταχύτητα φόρτωσης αρχικής 1.2 σελίδας και υποσελίδων είναι κακής απόδοσης 2.1 Όταν υπάρχει πιστοποίηση που αφορά τα συστήµατα ασφαλείας 2.2 Όταν υπάρχει έλλειψη πιστοποίησης των συστηµάτων ασφαλείας 3.1 Όταν υπάρχει δυνατότητα χρήσης ενός ασφαλούς συστήµατος πληρωµής 3.2 Oταν δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης ενός ασφαλούς συστήµατος πληρωµής 4.1 Όταν υπάρχει συµβατότητα browser 4.2 Όταν δεν υπάρχει συµβατότητα browser 5.1 Όταν γίνεται συστηµατική ενηµέρωση 5.2 Όταν δεν γίνεται συστηµατική ενηµέρωση 6.1 Όταν υπάρχει διαθεσιµότητα για παγκόσµια πρόσβαση στα προϊόντα/υπηρεσίες 6.2 Όταν δεν υπάρχει διαθεσιµότητα για παγκόσµια πρόσβαση στα προϊόντα/υπηρεσίες 7.1 Όταν υπάρχει έλεγχος HTML 7.2 Όταν δεν υπάρχει έλεγχος HTML Το παραπάνω προτεινόµενο εργαλείο µέτρησης λαµβάνει υπόψη τις δύο βασικές ενότητες ανάλυσης, δηλαδή της σταθµισµένης κάρτας βαθµολόγησης και της ανάλυσης Kano που µπορούν, όπως φαίνεται και παραπάνω, να συνεργαστούν αποφέροντας χρήσιµη πληροφόρηση στα αρµόδια στελέχη µιας επιχείρησης. Ωφέλειες µπορούν να προκύψουν από: 1) την διαρκή εφαρµογή µιας στρατηγικής εκστρατευτικού µάρκετινγκ, µέσα από την διαρκή ανανέωση των προϊόντων που θα καλύπτουν καλύτερα τις νέες επιθυµίες και πραγµατικές ανάγκες των πελατών. 2) την εξοικονόµηση πόρων µια και τα χαρακτηριστικά που συνδέονται µε αδιάφορες πελατειακές ανάγκες µπορούν να αφαιρεθούν ή να απασχολήσουν λιγότερο τους σχεδιαστές χωρίς αυτό να έχει αντίκτυπο στους πελάτες της επιχείρησης. 3) την επίπτωση στην βιωσιµότητα της επιχείρησης, καθώς και 4) την µείωση των πιέσεων που δέχεται η επιχείρηση από τους ανταγωνιστές, λόγω των διαρκών βελτιώσεων και της ανάπτυξης των προϊόντων που στηρίζονται κύρια σε στρατηγικές κάλυψης αναγκών συγκίνησης και απόδοσης.

12 74 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Το παράδειγµα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τουριστικών Οργανισµών και φορέων είναι πολύ χαρακτηριστικό. Στην περίπτωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, οι υπεύθυνοι σχεδιασµού ιστοσελίδων µιας ξενοδοχειακής µονάδας, αλλά και οι ευρύτεροι Οργανισµοί και διοικητικοί φορείς µιας περιοχής (ΕΟΤ, Περιφέρειες, Τοπική και Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση) θα µπορούσαν να θέσουν ως στόχο τους την ποιοτική αναβάθµιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουν τόσο στους εν δυνάµει, όσο και εν ενεργεία επισκέπτες, αλλά και στους πελάτες και επενδυτές που ενδιαφέρονται για την περιοχή και τις τουριστικές δραστηριότητες σε αυτήν. Οι παραπάνω µπορούν να καταφέρουν την ποιοτική ανάδειξη και αναγνώριση των ξενοδοχειακών υπηρεσιών τους στηριζόµενοι στα αποτελέσµατα της προτεινόµενης ανάλυσης. Πιο συγκεκριµένα, ιδιαίτερη έµφαση θα µπορούσε να δοθεί στα χαρακτηριστικά που συνδέονται µε τις ανάγκες συγκίνησης και απόδοσης των πελατών. Η παρουσίαση µιας περιοχής µπορεί να γίνει και από πελατοκεντρικά σχεδιασµένα links ξενοδοχείων που φιλοξενούνται στην ι- στοσελίδα ενός διοικητικού φορέα που είναι αρµόδιος για την διοίκηση των τουριστικών δραστηριοτήτων µιας περιοχής. Συµπεράσµατα Μια Στρατηγική Μάρκετινγκ που επιδιώκει να αναδείξει σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους πελάτες της επιχείρησης ή Οργανισµού θα πρέπει, θεωρητικά και πρακτικά, να λαµβάνει υ- πόψη της την ικανοποίηση των πελατών. Επίσης, οι υπεύθυνοι του Μάρκετινγκ θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τις µακροχρόνιες σχέσεις εµπιστοσύνης που επιδιώκουν να χτίσουν µε τους πελάτες τους. Στην περίπτωση αυτή, εάν αποδειχθεί ότι δεν παρέχουν καλές υπηρεσίες σε ένα κοµµάτι των ηλεκτρονικών συναλλαγών θα ήταν προτιµότερο να εξηγήσουν στον πελάτη γιατί δεν το παρέχουν και να συστήσουν ακόµη και ένα ανταγωνιστή που τα καταφέρνει καλύτερα σ αυτό. Στην καθηµερινή εµπειρία της ηλεκτρονικής αγοράς και των εφαρµογών της προκύπτουν αξίες µέσα από την συνεργασία και την συναλλαγή µε τον πελάτη. Η επιχείρηση µπορεί να διερευνήσει τις επιθυµίες και τις ανάγκες των πελατών της ηλεκτρονικής αγοράς µε σκοπό την δη- µιουργία επιπρόσθετης αξίας και ωφέλειας. Μια ιστοσελίδα αποτελεί ένα προϊόν που περικλείει σηµαντικά και µη σηµαντικά χαρακτηριστικά για τους πελάτες. Η ανάλυση Kano συµβάλλει στην κατασκευή ιστοσελίδων µε επίκεντρο τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των πελατών και συµβάλλει στο χτίσιµο ισχυρότερων σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους πελάτες. Βιβλιογραφικές Αναφορές Aaker D.A., Kumar V. & Day G. S. (2001), Marketing Research, 7 th edition, John Wiley and Sons, New York, USA. Alpar P. (1999), Satisfaction with a Web site: its measurement, factors and correlates, <ηµεροµηνία επίσκεψης: >. Bailey J. P. & Bakos Y. (1997), An exploratory study of the emerging role of electronic intermediaries, International Journal of Electronic Commerce, 1(3), pp Bekker J. & Van der Merwe R. (2003), A framework and methodology for evaluating e-commerce Web sites, Internet research: Electronic networking Applications and policy, Vol.13, No.5, pp Brajnik G. (2001), Towards valid quality models for Websites, hfweb01.html <ηµεροµηνία επίσκεψης: >. Dann S. & Dann S. (2001), Strategic Internet Marketing, John Wiley & Sons Inc., USA.

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING :Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) Εμμανουήλ Στειακάκης Καθηγητής Εφαρμογών Α.Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού: η περίπτωση των Boutique Hotels

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού: η περίπτωση των Boutique Hotels ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού: η περίπτωση των Boutique Hotels Νικόλαος Τσιακμάκης Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΠΩΣ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΙΣΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών» Τμήμα: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Ειρήνης Ρέγερ ΘΕΜΑ: «Μελέτη για τη καταναλωτική συμπεριφορά των φοιτητών» Επιβλέπων καθηγητής: Πέτρος Μάλλιαρης ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό ίπλωµα στη ιοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξης Χαραλαμπίδης 14/11 ιπλωματική Εργασία. Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Γεωργιάδης

Αλέξης Χαραλαμπίδης 14/11 ιπλωματική Εργασία. Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Γεωργιάδης «Ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στο ιαδίκτυο: Χαρακτηριστικά παρουσίας - Ποιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών» ιπλωματική Εργασία Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Γεωργιάδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Α.Τ.Ε.Ι. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Αντωνάκης Ιωάννης Εισηγήτριες: ασκαλογιαννάκη Ξανθίππη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΗΘΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ή ΜΕΣΟ ΕΞΑΓΝΙΣΜΟΥ; Εισηγητής: Ζαφείρη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EXECUTIVE MBA) ιπλωµατική Εργασία THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΦΛΩΡΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ1. Εισαγωγικές έννοιες μάρκετινγκ 5 Δ.1.1 Εισαγωγή 5 Δ.1.2 Γενικές οδηγίες προς

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ακαδηµαϊκό έτος: 2005-6 Τίτλος Εργασίας: Technology Acceptance Model:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ: 7622 ΠΑΓΙΑΪ ΓΚΛΕΝΤΙΣΙΑΝΑ Α.Μ: 7910

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα