ΜΟ A.E ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟ A.E. 2001 ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 Oδηγοί - Eγχειρίδια 9. «Πρακτικές Συµβουλές για επιτυχηµένες δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας σχετικά µε τις παρεµβάσεις των κοινοτικών διαρθρωτικών ταµείων», ΜΟ A.E

2 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ : Oδηγοί - Eγχειρίδια «Πρακτικές Συµβουλές για επιτυχηµένες δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας σχετικά µε τις παρεµβάσεις των κοινοτικών διαρθρωτικών ταµείων», ΜΟ A.E ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο νέος Κανονισµός Πληροφόρησης και ηµοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Καν. ΕΚ 1159/2000) καθώς και ο νέος Νόµος (Ν. 2860/00) για τη ιαχείριση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, έθεσαν τις βάσεις για µία νέα, πολύ πιο φιλόδοξη προσέγγιση στον τοµέα της πληροφόρησης και της δηµοσιότητας σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων. Η επικοινωνιακή υποστήριξη, η πληροφόρηση και η προβολή ξεφεύγουν πλέον από τα όρια µίας απλής δηµοσιοποίησης και γίνονται αναγκαίοι και αναπόσπαστοι συντελεστές της λειτουργίας κάθε Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΚΠΣ. Το εγχειρίδιο που έχετε στα χέρια σας ευελπιστεί να συµβάλλει στον επιτυχηµένο σχεδιασµό και υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας που υλοποιούνται στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ. Κατά κανένα τρόπο δεν πρόκειται για επίσηµο επικοινωνιακό οδηγό που καθορίζει το πλαίσιο αρχών δηµοσιότητας και τους κανόνες που θα διέπουν την υλοποίηση των δράσεων δηµοσιότητας του ΚΠΣ (Αυτός εκδίδεται από την ιαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ). Φιλοδοξεί απλά να δώσει ιδέες και πρακτικές συµβουλές σε όλους όσους θα εµπλακούν στην υλοποίηση των δράσεων, έτσι ώστε να µεγιστοποιήσουν την αποτελεσµατικότητά τους. Βασίζεται στην εµπειρία από ανάλογες εκστρατείες πληροφόρησης που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 243

3 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ : Oδηγοί - Eγχειρίδια καθώς και σε εισηγήσεις, προτάσεις και οδηγίες από ειδικούς διαφηµιστικών εκστρατειών σε όλη την Ευρώπη. Στο πρώτο µέρος του εγχειριδίου θα βρείτε γενικές συµβουλές για τον σχεδιασµό, προγραµµατισµό / προετοιµασία, υλοποίηση και αξιολόγηση των δράσεων δηµοσιότητας. Στο Παράρτηµα αναλύονται συγκεκριµένες τεχνικές για το πώς πρέπει να συντάσσεται ένα ελτίο Τύπου, πώς οργανώνεται µία έκθεση, τι πρέπει να προσέχουµε µε τον κόµβο στο διαδίκτυο κ.ο.κ. Τα 4 στάδια των δράσεων δηµοσιότητας 244

4 ΠPAKTIKEΣ ΣYMBOYΛEΣ ΓIA EΠITYXHMENEΣ PAΣEIΣ ΠΛHPOΦOPHΣHΣ KAI HMOΣIOTHTAΣ ΣXETIKA ME TIΣ ΠAPEMBAΣEIΣ TΩN KOINOTIKΩN IAPΘPΩTIKΩN TAMEIΩN Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Είναι ζωτικής σηµασίας να σχεδιάσετε προσεκτικά από την αρχή τις δράσεις επικοινωνίας θέλετε να πραγµατοποιήσετε: Προσδιορίστε πρώτα το ακροατήριο στο οποίο εσείς απευθύνεστε και καταγράψτε τις όποιες ιδιαιτερότητές του. Το γενικό στοχοθετηµένο κοινό για τις δράσεις του Γ ΚΠΣ είναι σαφές και προσδιορίζεται ρητά από τον Κανονισµό ΕΚ 1159/2000. (Στόχος Α : δυνητικοί και τελικοί δικαιούχοι Στόχος Β : κοινή γνώµη). Πρέπει, όµως, να εξειδικεύσετε και να περιγράψετε το προφίλ και τις ιδιαιτερότητες (π.χ. γεωγραφικές) του δικού σας ακροατηρίου. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι να προσδιορίσετε µε ακρίβεια το στοχοθετούµενο κοινό του στόχου Α το οποίο - επειδή αποτελείται σε µεγάλο βαθµό και από διαµορφωτές κοινής γνώµης - ενδέχεται σε πολλές περιπτώσεις να γίνει και "εταίρος" σας που θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε ορισµένες δράσεις επικοινωνίας. Στη συνέχεια καθορίστε το βασικό µήνυµα γύρω από το οποίο θα εστιασθούν οι δράσεις πληροφόρησης µε βάση τις ανάγκες του κοινού-στόχου. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι οι άνθρωποι βοµβαρδίζονται από άπειρες πληροφορίες κάθε µέρα και για να τραβήξετε την προσοχή τους θα πρέπει το µήνυµά σας να είναι σύντοµο, ενδιαφέρον και εντυπωσιακό. Ένας καλός τρόπος για να το επιτύχετε είναι να µπείτε εσείς στη θέση τους. Πόσο ενδιαφέρει η πληροφόρηση που τους παρέχεται; Περνάει το τεστ του "Και λοιπόν;" Είναι πολύ σηµαντικό να προσαρµόσετε και να προσωποποιήσετε τα µηνύµατα στα µέτρα του δικού σας ακροατηρίου. Αποφύγετε τον πειρασµό "έτοιµων" πακέτων που δεν εξειδικεύουν και δεν λαµβάνουν υπόψη τους ότι κάθε κοινό - στόχος έχει και τις ιδιαιτερότητές του. Επιλέξτε τα κατάλληλα µέσα για να προσεγγίσετε το ακροατήριο που αποτελεί τον στόχο σας. Οι περισσότερες εκστρατείες πληροφόρησης κάνουν χρήση πολλών µέσων, τα οποία περιλαµβάνουν από τηλεοπτικά σποτ µέχρι άρθρα και ταχυδροµικές επιστολές (direct mailing). Ο τελικός συνδυασµός και το βέλτιστο µίγµα θα εξαρτηθεί από τις απαιτήσεις του ακροατηρίου σας, το ύψος του προϋπολογισµού σας και τις χρονικές δεσµεύσεις σας. [Πριν ξεκινήσετε πρέπει απαραιτήτως να συµβουλευτείτε τον Κανονισµό ΕΚ 1159/2000 για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό αυτό το υλικό που θα δηµιουργηθεί πρέπει να έχει µία οµοιογενή παρουσίαση και να τηρεί ορισµένες προδιαγραφές]. Τέλος, συντάξτε τον προϋπολογισµόσας. Η κατανοµή των κονδυλίων ανάµεσα στις δράσεις προβολής (διαφηµιστικά µέσα) και τις άλλες ενηµερωτικές ενέργειες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν 245

5 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ : Oδηγοί - Eγχειρίδια ισορροπηµένη. Ενδείκνυται να δεσµεύεται ένα 10% για απρόβλεπτες δράσεις που θα προκύψουν στην πορεία. Σκόπιµο είναι επίσης να αναφέρονται και οι δράσεις που δεν επιβαρύνουν άµεσα τον προϋπολογισµό αλλά συµβάλουν στην όλη δηµοσιότητα του προγράµµατος (π.χ. ένα ρεπορτάζ για το Ε.Π. στην τηλεόραση που πραγµατοποιείται µε επιβάρυνση του τηλεοπτικού σταθµού). Είναι αυτονόητο ότι όσες περισσότερες τέτοιες δράσεις δωρεάν δηµοσιότητας περιλαµβάνει ένα πρόγραµµα τόσο αυξάνεται η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητά του (Αρχή της προσθετικότητας των πόρων). Μπορείτε, ενδεικτικά, να επιλέξετε µεταξύ των ακόλουθων µέσων : Τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά σποτ. Πολύ αποτελεσµατικό αλλά ιδιαίτερα δαπανηρό µέσο. Εύκολα µπορεί να απορροφήσει το σύνολο των κονδυλίων δηµοσιότητας αν δεν υπάρξει η απαιτούµενη προσοχή. εν µπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη και παρακολούθηση ειδικών συµβούλων σε θέµατα δηµοσιότητας και διαφήµισης. ελτία Τύπου, συνεντεύξεις Τύπου και άρθρα. Οι περισσότερες µεγάλης κλίµακας εκστρατείες πρέπει να αρχίζουν µε µία ανακοίνωση στον Τύπο. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό ΕΚ 1159/2000, οι αρχές διαχείρισης πρέπει να πληροφορούν τα µέσα ενηµέρωσης σχετικά µε τις διαρθρωτικές παρεµβάσεις που συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. και οι Επιτροπές Παρακολούθησης πρέπει να εξασφαλίζουν πληροφόρηση µέσω του Τύπου σχετικά µε τις εργασίες τους και την πρόοδο των παρεµβάσεων (Οι επαφές της Επ.Πα. µε τον Τύπο πραγµατοποιούνται µε ευθύνη του Προέδρου της Επ.Πα.) Ταχυδροµείο (direct mailing). Καλός τρόπος για να προσεγγίσετε επώνυµα άτοµα, ειδικά αυτά που µπορούν να συµβάλλουν στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης. Καταχωρήσεις. Κατάλληλες για να περάσετε το µήνυµα σε µεγαλύτερο αριθµό ατόµων. Πρέπει να στοχεύουν στην απλότητα και στην έντονη οπτική αντίδραση. Αφίσες. Χρήσιµες για την ενηµέρωση του κοινού σε τυχόν εκδηλώσεις και άλλες δράσεις επικοινωνίες που θα λάβουν χώρα στα πλαίσια του προγράµµατος. Φυλλάδια. Ένας αποτελεσµατικός τρόπος για να περάσετε µηνύµατα και συνολικές πληροφορίες για την πορεία του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Έντυπα και οδηγίες. Χρησιµοποιούνται κυρίως για να µεταδώσουµε αναλυτικές οδηγίες και συµβουλές. Όταν πρόκειται για επαναλαµβανόµενα ερωτήµατα, οι έγγραφες απαντήσεις γλιτώνουν πολύ κόπο και χρόνο. Π.χ. δεν έχει νόηµα να εξηγούµε προφορικά στον κάθε επισκέπτη πώς να συµπληρώσει µία αίτηση, είναι πολύ πιο απλό να του δίνουµε µαζί µε την αίτηση γραπτές λεπτοµερείς οδηγίες για την συµπλήρωσή της. 246

6 ΠPAKTIKEΣ ΣYMBOYΛEΣ ΓIA EΠITYXHMENEΣ PAΣEIΣ ΠΛHPOΦOPHΣHΣ KAI HMOΣIOTHTAΣ ΣXETIKA ME TIΣ ΠAPEMBAΣEIΣ TΩN KOINOTIKΩN IAPΘPΩTIKΩN TAMEIΩN Γραφείο Ενηµέρωσης του Κοινού (info-desk). Εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο που απαιτεί, όµως, άρτια οργάνωση. Από το γραφείο αυτό κρίνεται σε µεγάλο βαθµό η εικόνα της όλης υπηρεσίας προς τα έξω. Μία κακή οργάνωση µπορεί να αµαυρώσει - άδικα πολλές φορές - την γενική εικόνα της υπηρεσίας. Εκθέσεις. Χρήσιµες για την ευαισθητοποίηση ενός µεγάλου αριθµού ατόµων. Συνδυάζουν την µετάδοση του κεντρικού επικοινωνιακού µηνύµατος (µέσω των πανώ, video κλπ) αλλά ταυτόχρονα λειτουργούν και ως γραφείο πληροφοριών επιτρέποντας τη διάθεση τυχόν εκδόσεων, φυλλαδίων, χρήσιµων πληροφοριών κλπ. Σεµινάρια, συνέδρια, εργαστήρια (work-shops) και άλλα µέσα επικοινωνίας πρόσωπο-µε-πρόσωπο. Ιδιαίτερα αποτελεσµατικά, ιδίως προς το τέλος µίας εκστρατείας πληροφόρησης. MIA KAΛH I EA Oργανώστε µία επί τόπου επίσκεψη σε σηµαντικά έργα που εκτελούνται στα πλαίσια του EΠ. Kαλέστε τοπικούς παράγοντες (Bουλευτές, Nοµάρχες, ηµάρχους, Προέδρους επαγγελµατικών φορέων), εκπροσώπους του Tύπου, εκπροσώπους της Kεντρικής ιαχειριστικής Aρχής και της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής και ξεναγήστε τους στους χώρους του έργου. Mοιράστε πληροφοριακό υλικό µε φωτογραφίες και ενηµερώστε τους για την πορεία του έργου. ιαδίκτυο. Πολύ ισχυρό µέσο επικοινωνίας, έχει το πλεονέκτηµα ότι ενθαρρύνει την αµφίπλευρη επικοινωνία. Επιτρέπει επίσης µία τεράστια εξοικονόµηση πόρων σε κόστη παραγωγής και διάθεσης έντυπου υλικού. Βίντεο. Ένα δηµοφιλές και εντυπωσιακό εργαλείο, που ενδέχεται, όµως, να αποβεί αρκετά δαπανηρό. Ενηµερωτικά δελτία. Κατάλληλα για τακτικές ενηµερώσεις και για την κάλυψη σηµαντικών ή πολύπλοκων θεµάτων. Φωτογραφίες, slides. Ιδιαίτερα χρήσιµο σε ότι αφορά τις σχέσεις µε τον Τύπο. Οι καλές και επαγγελµατικές φωτογραφίες των διαφόρων έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια κάθε Επιχειρησιακού Προγράµµατος µπορούν να ζωντανέψουν ακόµη και τα πιο άχαρα και ανιαρά γραπτά µηνύµατα. {Σηµ. Πρέπει πάντα να υπάρχει πρόβλεψη για φωτογράφηση στις διάφορες εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιούνται στα πλαίσια δράσεων πληροφόρησης καθότι συνιστούν "αποδεικτικά στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα της δράσης" βάσει του Κανονισµού 1159/2000 }. 247

7 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ : Oδηγοί - Eγχειρίδια CD ROM. Το CD ROM έχει αποδειχθεί ένα εύχρηστο και οικονοµικό µέσο για να µεταδίδεται ένας µεγάλος όγκος πληροφοριών. Έχει πολύ µεγαλύτερη χωρητικότητα από ότι ένα κλασικό έντυπο και είναι σχετικά απλή η αποστολή και η αποθήκευσή του. Τυχόν κόστος για ενηµέρωση και επικαιροποίηση είναι επίσης χαµηλό σε σχέση µε µία έντυπη επανέκδοση. ιάφορες δράσεις, όπως αυτοκόλλητα που είναι ιδιαίτερα δηµοφιλή στα παιδιά, mouse-pads, καρτ-ποστάλ, ακόµη και screen-savers. Υπάρχουν επίσης πολλές ευκαιρίες για δωρεάν δηµοσιότητα π.χ. µέσα από ένα ρεπορτάζ για το ΕΠ που θα προβληθεί σε κανάλι τοπικής ή και πανελλαδικής εµβέλειας. MIA KAΛH I EA Aναθέστε σε έναν επαγγελµατία φωτογράφο να βγάλει πολύ καλές και εντυπωσιακές φωτογραφίες από διάφορες δράσεις του Eπιχειρησιακού Προγράµµατος. Aυτές στη συνέχεια µπορούν να γίνουν καρτ - ποστάλ αλλά ακόµη και screen - savers που θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Eπιχειρησιακού Προγράµµατος. 248

8 ΠPAKTIKEΣ ΣYMBOYΛEΣ ΓIA EΠITYXHMENEΣ PAΣEIΣ ΠΛHPOΦOPHΣHΣ KAI HMOΣIOTHTAΣ ΣXETIKA ME TIΣ ΠAPEMBAΣEIΣ TΩN KOINOTIKΩN IAPΘPΩTIKΩN TAMEIΩN Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Συντάξτε το χρονοδιάγραµµα των δράσεων επικοινωνίας σύµφωνα µε τις τρεις βασικές επικοινωνιακές φάσεις (Με βάση την προσέγγιση του ΥΠ.ΕΘ.Ο. διακρίνουµε τρεις επικοινωνιακές φάσεις : α) Γενική πληροφόρηση για το ΕΠ και τις δράσεις του, β) Απόκτηση γνώσης για το πρόγραµµα και τις δράσεις του και δηµιουργία ευκαιριών χρηστικής δηµοσιότητας και γ) Πληροφόρηση και δηµοσιότητα για τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα από τις πράξεις του Προγράµµατος). Αποφασίστε την κατανοµή των αρµοδιοτήτων των στελεχών που θα εµπλακούν στην φάση της υλοποίησης των δράσεων. (Π.χ. Ποιός θα κατευθύνει την εκστρατεία πληροφόρησης, ποιός θα είναι υπεύθυνος για τις σχέσεις µε τον Τύπο, ποιός θα έχει την ευθύνη του Γραφείου Πληροφόρησης του Κοινού, ποιός θα απαντά τα ερωτήµατα, ποιός θα έχει την τελική ευθύνη για το ύφος και το περιεχόµενο των δράσεων, κλπ.) Σχεδιάστε λεπτοµερώς τη λειτουργία του συστήµατος διάδοσης πληροφοριών που αναφέρεται στον Κανονισµό 1159/00. Καθορίστε την προθεσµία εντός της οποίας θα παρέχονται οι πληροφορίες και διασφαλίστε ότι η προθεσµία αυτή θα τηρείται. ηµιουργήστε έτοιµους φακέλους που εξηγούν κατά το δυνατόν σε απλουστευµένη γλώσσα, πώς λειτουργούν οι παρεµβάσεις, ποιά είναι τα αναγκαία διοικητικά διαβήµατα, πώς λειτουργεί ο µηχανισµός διαχείρισης, ποιά είναι τα κριτήρια επιλογής, πώς λειτουργούν οι µηχανισµοί αξιολόγησης και από πού αλλού µπορούν να αντληθούν σχετικές πληροφορίες. Κάντε έρευνα και καταγράψτε αναλυτικά όλα τα στοιχεία (υπεύθυνοι, διευθυνσιολόγιο, τηλέφωνα, fax, ) που αφορούν το στοχοθετούµενο κοινό του επικοινωνιακού στόχου Α. Αναζητήστε πιθανές συνέργιες και ευκαιρίες για δωρεάν δηµοσιότητα ούτως ώστε να µεγιστοποιήσετε τους διαθέσιµους πόρους. Υπάρχουν πολλοί φορείς που πιθανότατα ενδιαφέρονται να ενισχύσουν δράσεις δηµοσιότητας. Επιδιώξτε κατά το δυνατόν περισσότερο την υποστήριξη των οργανώσεων του στόχου Α. Εµπλέξτε τους στην οργάνωση των δράσεων πληροφόρησης είτε ως συνδιοργανωτές είτε απλά για να προωθήσουν πληροφορίες, όπως έντυπα κλπ. Πολλές φορές οι οργανώσεις αυτές ξέρουν καλύτερα από εσάς πώς να κινητοποιήσουν, να προκαλέσουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώµης ακόµη και να προσδώσουν κύρος στις δράσεις σας. Προσέξτε, όµως, να διευκρινίσετε από την αρχή τί αναλαµβάνει ποιός και ποιός έχει την τελική ευθύνη διότι είναι εύκολο να δηµιουργηθούν παρεξηγήσεις. 249

9 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ : Oδηγοί - Eγχειρίδια ηµιουργήστε αποκεντρωµένα σηµεία παροχής πληροφοριών(info-points). Επειδή θα κατακλύζεστε από ερωτήµατα του κοινού και ενδεχοµένως θα είναι αδύνατον να ανταποκριθείτε, είναι απαραίτητο να επιµερίσετε τη ζήτηση. Βασισθείτε σε φορείς που µπορούν υπεύθυνα να αναλάβουν ένα µέρος της διάδοσης της πληροφορίας, κυρίως όσον αφορά την γενική και αρχική πληροφορία (Αιτήσεις υποψηφιότητας, οδηγός σχετικά µε το πώς θα συµπληρωθούν τα πεδία της, ένα FAQ /συχνές ερωτήσεις, ένας οδηγός για τους στόχους και το περιεχόµενο του ΕΠ, το σύστηµα αξιολόγησης των προγραµµάτων και τα κριτήρια που θα χρησιµοποιηθούν κλπ). Επιλέξτε τους φορείς αυτούς µε προσοχή και εφοδιάστε τους µε όσο το δυνατόν τυποποιηµένη πληροφορία (έντυπα, οδηγοί κλπ) και ζητήστε τους να σας παραπέµπουν µόνον τα πολύ εξειδικευµένα ερωτήµατα. Τυπώστε φυλλάδια µε όλες τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των Info-points και µοιράστε τα παντού. Προσπαθήστε να συνδέσετε σηµαντικές εκδηλώσεις µε ένα άλλο τοπικό γεγονός για να µεγιστοποιήσετε την προβολή και την προστιθέµενη αξία τους. Λάβετε υπόψη σας τις εποχές του χρόνου καθώς και κάποιες τοπικές ή γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Αποφύγετε τις µεγάλες περιόδους διακοπών, όπως τα Χριστούγεννα και τις καλοκαιρινές διακοπές, όταν οι περισσότεροι άνθρωποι απουσιάζουν ή έχουν άλλα πράγµατα στο µυαλό τους. Λάβετε επίσης υπόψη σας ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις εφαρµογής του ΚΠΣ η υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας αναστέλλεται δύο µήνες πριν τη διεξαγωγή των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών. Βεβαιωθείτε ότι τα άτοµα που θα απαντούν στα ερωτήµατα του κοινού έχουν τις απαραίτητες γνώσεις (καλή γνώση του συστήµατος καθώς και των αναγκαίων διοικητικών διαδικασιών) και την υποµονή να αντιµετωπίζουν ακόµη και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Βεβαιωθείτε επίσης ότι θα είναι συνεχώς διαθέσιµα και ότι θα αντικαθίστανται αυτοµάτως σε περίπτωση απουσίας τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη διαφάνεια και στο αναφαίρετο δικαίωµα (αλλά και αίτηµα) του πολίτη για ενηµέρωση. Για την κατοχύρωση του δικαιώµατος αυτού έχει λάβει σειρά µέτρων. Έτσι, ένας πολίτης που κρίνει ότι δεν έλαβε επαρκείς και ικανοποιητικές πληροφορίες από τις αρµόδιες υπηρεσίες π.χ. για ένα πρόγραµµα που συγχρηµατοδοτείται από την ΕΕ, µπορεί να προβεί σε µία σειρά δυσάρεστων καταγγελιών. Θέστε σε εφαρµογή ένα αυστηρό σύστηµα καταγραφής των ερωτηµάτων του κοινού καθώς και τις απαντήσεις που δόθηκαν (Θα σας είναι ιδιαίτερα χρήσιµο σε περίπτωση ελέγχου ή διαµαρτυρίας). Λάβετε, επίσης, υπόψη σας ότι συµβαίνει συχνά ανισόρροπα άτοµα να διεκδικούν πληροφορίες µε πολύ προκλητικό τρόπο - όχι τόσο γιατί ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν όσο για να τραβήξουν την προσοχή στο άτοµό τους - οπότε απαιτείται ειδικός και πολύ προσεκτικός χειρισµός. Βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη υποδοµή και το ανθρώπινο δυναµικό για να ανταποκριθείτε στην βέβαιη αύξηση της ζήτησης που θα προκύψει µετά την έναρξη της εκστρατείας πληροφόρησης. 250

10 ΠPAKTIKEΣ ΣYMBOYΛEΣ ΓIA EΠITYXHMENEΣ PAΣEIΣ ΠΛHPOΦOPHΣHΣ KAI HMOΣIOTHTAΣ ΣXETIKA ME TIΣ ΠAPEMBAΣEIΣ TΩN KOINOTIKΩN IAPΘPΩTIKΩN TAMEIΩN ( Έχει υπολογισθεί ότι µετά από κάθε ενηµερωτική δράση παρουσιάζεται αύξηση της ζήτησης πληροφοριών τουλάχιστον κατά 20%). Όλες οι δράσεις θα πρέπει να προβλέπουν κάποιο σύστηµα αµφίδροµης επικοινωνίας µε την υπηρεσία σας έτσι ώστε το κοινό - στόχος να µπορεί να αναζητήσει συµπληρωµατικές πληροφορίες (π.χ. µέσω απαντητικών καρτών, αριθµών τηλεφώνων και φαξ, ηλεκτρονικών διευθύνσεων κλπ). Θέστε σε εφαρµογή ένα σύστηµα παρακολούθησης του Τύπου. Είναι πολύ σηµαντικό να τηρείται αρχείο µε όλα τα αποκόµµατα των εφηµερίδων που αναφέρονται στις δράσεις που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια του Ε.Π. Προσπαθήστε να εκτιµήσετε µε ακρίβεια τις ποσότητες των εντύπων και του άλλου υποστηρικτικού υλικού που θα απαιτηθεί για τις ανάγκες των δράσεων. Τυχόν επανεκτυπώσεις (λόγω ανεπαρκούς πρόβλεψης) διπλασιάζουν χωρίς λόγο το κόστος παραγωγής. Ελέγξτε τις καταχωρήσεις και τις αφίσες ότι γίνεται µνεία της συµµετοχής της Ε.Ε. σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1159/2000. MIA KAΛH I EA Eτοιµάστε ένα ειδικό τυποποιηµένο έντυπο για τις ερωτήσεις του κοινού στο οποίο θα καταγράφονται και οι απαντήσεις. Θα αποκτήσετε έτσι ένα πλήρες αρχείο των απαντήσεων που δόθηκαν. Mε τον τρόπο αυτό εξασφαλίζετε οτι οι πληροφορίες παρέχονται µε ακρίβεια και οµοιογένεια. Mπορείτε επίσης να προσθέσετε µερικές από τις ερωταπαντήσεις αυτές στην ιστοσελίδα σας, στο τµήµα FAQ (Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις) και να «προλάβετε» έτσι πολλά ερωτήµατα του κοινού. Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλη την κατάλληλη ειδική υποστήριξη από συµβούλους δηµοσιότητας, διαφηµιστικές εταιρείες και γραφίστες για την παραγωγή του υποστηρικτικού σας υλικού. Μην προσπαθήσετε µόνοι σας να σχεδιάσετε ένα έντυπο - όσο απλό και να είναι - χωρίς την συµβουλή ειδικού, το αποτέλεσµα δεν θα σας δικαιώσει. Προσδιορίστε, όµως, µε ακρίβεια και εκ των προτέρων τί θα ανατεθεί σε επαγγελµατίες εξωτερικούς συνεργάτες διότι οι υπηρεσίες αυτές µπορούν να διογκώσουν αισθητά τον προϋπολογισµό σας. Πριν την εκτύπωση του υποστηρικτικού υλικού (εκδόσεις, φυλλάδια κλπ), ελέγξτε τα κείµενα και τα αριθµητικά δεδοµένα για τυχόν λάθη. Ελέγξτε ακόµη και τους χάρτες γιατί ο δαίµων του τυπογραφείου αρέσκεται στο να εξαφανίζει νησιά. Επιβεβαιώστε τις διευθύνσεις και ιδίως τα τηλέφωνα. Ένας λάθος αριθµός τηλεφώνου σε ένα έντυπο µπορεί να τρελάνει τον άτυχο ιδιώτη - κατά λάθος αποδέκτη των τηλεφωνηµάτων που προορίζονται για την υπηρεσία σας - σε σηµείο που 251

11 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ : Oδηγοί - Eγχειρίδια να θελήσει να σας κάνει µήνυση. Βεβαιωθείτε τέλος, ότι περιλαµβάνουν στην πρώτη σελίδα ορατή µνεία της συµµετοχής της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Πριν την εκτύπωση του οποιουδήποτε εγγράφου βεβαιωθείτε ότι έχετε την έγκριση (το "τυπωθήτω") των αρµοδίων στελεχών της υπηρεσίας σας. ιορθώσεις κατόπιν εορτής είναι ιδιαίτερα δαπανηρές. Βεβαιωθείτε ότι όλο το υποστηρικτικό υλικό θα είναι έτοιµο εγκαίρως, ιδανικά µία εβδοµάδα πριν από κάθε εκδήλωση. Πρέπει να υπολογίσετε ότι το υλικό αυτό, κυρίως οι εκδόσεις, απαιτούν πολλές εβδοµάδες αν όχι µήνες για την εκτύπωσή τους και την αποστολή τους στο τελικό παραλήπτη. Επιλέξτε τους προµηθευτές σας µε βασικό κριτήριο την αξιοπιστία τους στην έγκαιρη διάθεση του υλικού αυτού. MIA KAΛH I EA Eπισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής el.htm ή την ιστοσελίδα της Inforegio policy/sources/graph/embleme en.htm και αντιγράψτε σε µία δισκέτα τις προδιαγραφές του ορθού εµβλήµατος της Eυρωπαϊκής Ένωσης. ώστε την στον γραφίστα σας και προειδοποιήστε τον ότι αν δεν τηρήσει τις προδιαγραφές αυτές, θα υποστεί το κόστος τυχόν επανέκδοσης. Θα αποφύγετε έτσι εµβλήµατα της E.E. µε 15 αστέρια που κυκλοφορούν κατά κόρον καθώς και ανάποδες σηµαίες (µε τα αστέρια να σηµαδεύουν προς τα κάτω ή πλάγια) κ.ο.κ. 252

12 ΠPAKTIKEΣ ΣYMBOYΛEΣ ΓIA EΠITYXHMENEΣ PAΣEIΣ ΠΛHPOΦOPHΣHΣ KAI HMOΣIOTHTAΣ ΣXETIKA ME TIΣ ΠAPEMBAΣEIΣ TΩN KOINOTIKΩN IAPΘPΩTIKΩN TAMEIΩN Γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ Τώρα που οι δράσεις ξεκίνησαν, πρέπει να ελέγξετε ότι όλα θα υλοποιούνται όπως τα σχεδιάσατε: Ελέγξτε ότι όλες οι καταχωρήσεις εµφανίζονται σωστά στις εφηµερίδες, σύµφωνα µε το πλάνο δηµοσίευσης. Ελέγξτε επίσης ότι γίνεται µνεία της συµµετοχής της Ε.Ε. σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1159/2000. Βεβαιωθείτε ότι τα έντυπα και οι προσκλήσεις έχουν φθάσει εγκαίρως στους παραλήπτες τους. Τηλεφωνήστε τυχαία σε µερικούς για να βεβαιωθείτε ότι τα έλαβαν. Μπορείτε, εναλλακτικά, να προσθέσετε το όνοµά σας στην λίστα παραληπτών και έτσι θα εξακριβώνετε πότε ακριβώς τα παραλαµβάνουν. Εάν στείλατε ελτία Τύπου, τηλεφωνήστε στους δηµοσιογράφους για να τους ρωτήσετε εάν χρειάζονται συµπληρωµατικές πληροφορίες και εάν θέλουν να µιλήσουν µε κάποια από τα αρµόδια στελέχη. Βεβαιωθείτε ότι το Γραφείο Ενηµέρωσης του Κοινού λειτουργεί απρόσκοπτα. Εάν τα αιτήµατα για πληροφόρηση κατακλύζουν το προσωπικό το οποίο δεν προλαβαίνει να εξυπηρετεί, προχωρήστε σε άµεσες λύσεις. Βελτιώστε τη στελέχωση, αυτοµατοποιήστε τις απαντήσεις, αυξήστε τα αποκεντρωµένα σηµεία πληροφόρησης, προσθέστε πολλές από τις πληροφορίες στο διαδίκτυο. ηµιουργήστε µία µικρή οµάδα διαχείρισης κρίσεων και καταγράψτε εναλλακτικά σενάρια αντιµετώπισης πιθανών προβληµάτων. (Αν κάτι πάει στραβά, δεν θα έχετε τον χρόνο να σχεδιάσετε ψύχραιµα την αντίδρασή σας, καλό θα είναι να είστε προετοιµασµένοι). Βεβαιωθείτε ότι σε κάθε εκδήλωση πληροφόρησης που πραγµατοποιείται (διαλέξεις, σεµινάρια, εκθέσεις κ.ο.κ.) και που αφορά παρεµβάσεις συγχρηµατοδοτούµενες από τα διαρθρωτικά ταµεία, υπάρχει η ευρωπαϊκή σηµαία στην αίθουσα και το έµβληµα στα έγγραφα υποδηλώνοντας την ευρωπαϊκή συµµετοχή σε αυτές τις παρεµβάσεις (Καν. 1159/2000). Συντονίστε τα αποκεντρωµένα σηµεία πληροφόρησηςκαι βεβαιωθείτε ότι τροφοδοτούνται ανελλιπώς µε το αναγκαίο υλικό. Η σύσταση ενός άτυπου δικτύου µε τους φορείς αυτούς (συγκέντρωση όλων σε τακτές ενηµερωτικές συναντήσεις, ενθάρρυνση της µεταξύ τους επικοινωνίας κλπ) είναι βέβαιο ότι θα ενισχύσει την αποτελεσµατικότητά τους. Ελέξτε ότι οποιαδήποτε ανακοίνωση χορήγησης συνδροµής στους δικαιούχους προσδιορίζει ότι η χρηµατοδότηση προέρχεται και από την Ευρωπαϊκή Ενωση. 253

13 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ : Oδηγοί - Eγχειρίδια Βεβαιωθείτε ότι ενηµερώσατε την Επιτροπή και την Αντιπροσωπεία της στην Ελλάδα µε την ευκαιρία σηµαντικών εκδηλώσεων (π.χ. συνεδριάσεων των Επ. Πα, συναντήσεων υψηλού επιπέδου, εγκαινίων κλπ). Τέλος, ελέγξτε τους κόµβους διαδικτύου ότι γίνεται µνεία στην συµβολή της Ε.Ε. και ότι υπάρχουν σύνδεσµοι (hyperlinks) µε άλλες σχετικές ιστοσελίδες της Ε.Ε. MIA KAΛH I EA Προβάλετε και διαφηµίστε µία βέλτιστη πρακτική του επιχειρησιακού σας προγράµµατος στην ιστοσελίδα Inforegio (success stories) ή στο περιοδικό INFOREGIO PANORAMA της Γενικής ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής στη διεύθυνση: policy/visitors/newforms/stories en.cfm. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ένα πρόγραµµα πληροφόρησης και δηµοσιότητας θα επιτύχει πλήρως τους στόχους του µόνον εάν η αποτελεσµατικότητα και η συνοχή των δράσεων υπόκεινται σε µόνιµη αξιολόγηση. Η σηµασία της αξιολόγησης και του ελέγχου υπογραµµίζεται και στον Κανονισµό 1159/00 σύµφωνα µε τον οποίο : «Η αρχή διαχείρισης υποβάλει στις επιτροπές παρακολούθησης πληροφόρηση σχετικά µε την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα της δράσης που έχει αναληφθεί για τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας, καθώς επίσης και σκόπιµα αποδεικτικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες» (Σηµείο 4.2). Η ποιότητα αυτής της αξιολόγησης και του ελέγχου επιτρέπουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης να εξάγει τα δέοντα συµπεράσµατα κατά την ετήσια έκθεση εκτέλεσης, η οποία περιλαµβάνει και ένα κεφάλαιο σχετικά µε τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας (άρθρο 35, Καν. 1260/99). Μία αξιολόγηση πρέπει να επικεντρώνεται σε 5 βασικά σηµεία-κλειδιά και να απαντά στα ακόλουθα βασικά ερωτήµατα : Συνοχή και ανταπόκριση στις ανάγκες. Ανταποκρίθηκαν οι δράσεις στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του προγράµµατος; Μήπως πρέπει να γίνουν ορισµένες τροποποιήσεις και αναπροσαρµογές ώστε να επαναπροσανατολισθούν οι δράσεις στις ανάγκες; 254

14 ΠPAKTIKEΣ ΣYMBOYΛEΣ ΓIA EΠITYXHMENEΣ PAΣEIΣ ΠΛHPOΦOPHΣHΣ KAI HMOΣIOTHTAΣ ΣXETIKA ME TIΣ ΠAPEMBAΣEIΣ TΩN KOINOTIKΩN IAPΘPΩTIKΩN TAMEIΩN Αποδοτικότητα. Έγινε η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων; Πώς συγκρίνονται τα διατεθέντα κονδύλια σε σχέση µε το παραγόµενο αποτέλεσµα; Θα µπορούσαν να είχαν επιτευχθεί τα ίδια αποτελέσµατα µε λιγότερους πόρους; Αποτελεσµατικότητα. Ποιός ο αντίκτυπος και ποιά η συµβολή των ενεργειών στην επίτευξη του επικοινωνιακού σχεδίου δράσης; Χρησιµότητα. Κάλυψαν οι δράσεις τις ανάγκες πληροφόρησης του κοινού-στόχου; Ήταν χρήσιµες οι πληροφορίες; Είναι ικανοποιηµένοι οι πιθανοί δικαιούχοι από την πληροφόρηση που τους δόθηκε; ιάρκεια του αντίκτυπου των δράσεων (διατηρησιµότητα των αποτελεσµάτων). Πόσο µακροπρόθεσµο αντίκτυπο έχουν οι δράσεις; Π.χ. το σύστηµα διάδοσης των πληροφοριών µπορεί να λειτουργήσει αυτόνοµα ακόµη και µετά το πέρας της συγκεκριµένης εκστρατείας δηµοσιότητας; Με βάση τα ανωτέρω - και εφόσον οι προσδοκίες µας από το πρόγραµµα δηµοσιότητας καθορίζονται σαφώς - µπορούµε να ορίσουµε ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και να προχωρήσουµε σε έναν έλεγχο απόδοσης των δράσεων που πραγµατοποιήσαµε. Σηµεία ελέγχου για την αξιολόγηση µπορούν ενδεικτικά να είναι τα εξής : Αριθµός των ερωτηµάτων / αύξηση του ενδιαφέροντος και της επαφής του κοινού µε την υπηρεσία Ρυθµός αύξησης των επισκεπτών στην ιστοσελίδα Ύψος της ζήτησης πληροφοριών ή εντύπων Αριθµός επαφών µε τους δηµοσιογράφους Αριθµός των παρισταµένων στις εκδηλώσεις σε σχέση µε τον αριθµό των προσκεκληµένων Απαντήσεις σε ερωτηµατολόγια που διανεµήθηκαν, ιδίως στους πιθανούς δικαιούχους (βαθµός ικανοποίησης από την έγκαιρη ανταπόκριση της υπηρεσίας καθώς και την εγκυρότητα των απαντήσεων) Βαθµός διείσδυσης των µηνυµάτων στην κοινή-γνώµη. Έρευνες ως προς την ευαισθητοποίηση και τη στάση του κοινού πριν και µετά το πρόγραµµα δηµοσιότητας Σχέση κόστους-οφέλους των δράσεων Κάλυψη του προγράµµατος και των δράσεων από τον τοπικό και τον πανελλαδικό Τύπο (opportunity to see) Ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν ή επιδιώχθηκαν για δωρεάν δηµοσιότητα Αριθµός εκδηλώσεων που υποστηρίχθηκαν από τρίτους ή συνδιοργανώθηκαν 255

15 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ : Oδηγοί - Eγχειρίδια Αποτελεσµατική και εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος διάδοσης των πληροφοριών και των αποκεντρωµένων σηµείων πληροφόρησης Αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων δικτύων πληροφόρησης Απουσία διαµαρτυριών του κοινού για ελλιπή ενηµέρωση, λανθασµένα στοιχεία ή παραπληροφόρηση Ορθή τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας από όλους τους εµπλεκόµενους και ασφαλώς το κυριότερο, Ροή από ορθά δοµηµένες, σωστά πληροφορηµένες και ολοκληρωµένες προτάσεις για χρηµατοδότηση. 256

16 ΠPAKTIKEΣ ΣYMBOYΛEΣ ΓIA EΠITYXHMENEΣ PAΣEIΣ ΠΛHPOΦOPHΣHΣ KAI HMOΣIOTHTAΣ ΣXETIKA ME TIΣ ΠAPEMBAΣEIΣ TΩN KOINOTIKΩN IAPΘPΩTIKΩN TAMEIΩN Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Καταχωρήσεις Οι καταχωρήσεις είναι ένα ισχυρό µέσο που πρέπει, όµως, να στοχεύει στην απλότητα και την έντονη οπτική αντίδραση. Όταν σχεδιάζετε τις καταχωρήσεις του δικού σας προγράµµατος λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: Χρησιµοποιήστε εικόνες κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικές του ΕΠ που είναι, όµως, ταυτόχρονα και εντυπωσιακές. Να θυµάστε πάντα ότι ανταγωνίζεστε πολλές άλλες καταχωρήσεις στο ίδιο έντυπο. Ο τίτλος πρέπει να δίνει όλη την πληροφόρηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο τίτλος θα είναι το µόνο που θα διαβάσουν οι αναγνώστες. Το κυρίως κείµενο πρέπει να είναι σύντοµο, το πολύ µέχρι 200 λέξεις. Το εικαστικό και τα χρώµατα πρέπει να είναι οµοιόµορφα µε το εικαστικό του όλου προγράµµατος δηµοσιότητας του ΕΠ. Στις καταχωρήσεις πρέπει απαραιτήτως να γίνεται µνεία της συµβολής της Ε.Ε. και, ενδεχοµένως του συµµετέχοντος ταµείου. Σε περίπτωση που συµπεριλαµβάνεται το εθνικό ή περιφερειακό έµβληµα, πρέπει να εµφανίζεται και το ευρωπαϊκό έµβληµα. Πρέπει πάντα να αναγράφεται ένα τηλέφωνο και µία διεύθυνση επικοινωνίας για τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες. Ενηµερωτικά ελτία (Newsletters) Τα δελτία αυτά σας επιτρέπουν να κρατάτε διαρκώς ενήµερο ένα επιλεγµένο κοινό για τις εξελίξεις και την πορεία του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Η δυσκολία, όµως, εδώ έγκειται στο ότι η ροή των ειδήσεων δεν είναι απαραίτητο ότι ταυτίζεται µε την περιοδικότητα του δελτίου (συµβαίνει συχνά να µην υπάρχουν αρκετές ειδήσεις για να συµπληρωθεί µία έκδοση ή δεν υπάρχει ο απαιτούµενος χρόνος από 257

17 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ : Oδηγοί - Eγχειρίδια την είδηση για να εκδοθεί το δελτίο εγκαίρως). Εφόσον, όµως, αποφασίσετε να προχωρήσετε στην έκδοσή του, θυµηθείτε τα εξής: Ενθαρρύνετε τους αναγνώστες να διαβάσουν τις εσωτερικές σελίδες, αναγράφοντας στο πρωτοσέλιδο τα θέµατα του ελτίου. Η ταυτότητα του εντύπου πρέπει να είναι εµφανής (ποιος φορέας το εκδίδει) έτσι ώστε οι αναγνώστες να αναγνωρίζουν αµέσως από ποιόν προέρχεται. Τα θέµατα που πραγµατεύεται πρέπει να είναι σύντοµα και περιεκτικά. Οι αναγνώστες σπάνια έχουν τη διάθεση να διαβάσουν µεγάλα κείµενα. Χρησιµοποιήστε υπότιτλους για να σπάσετε τα µεγάλα άρθρα σε µικρότερα, πιο ευανάγνωστα κείµενα. Χρησιµοποιήστε φωτογραφίες και εικόνες µε λεζάντες που αναδεικνύουν το θέµα σας και µιλάνε από µόνες τους. Π.χ. αν έχετε τη φωτογραφία ενός νέου οδικού άξονα, µην αναφέρετε απλά "ο τάδε νέος οδικός άξονας" αλλά "ο τάδε νέος οδικός άξονας θα συµβάλλει στην µείωση του χρόνου διέλευσης κατά 20%". ελτία Τύπου Τα ελτία Τύπου είναι βασικός συντελεστής για κάθε ενέργεια δηµοσιότητας, ιδίως κατά την εκκίνηση µίας εκστρατείας πληροφόρησης. Παρέχουν τη δυνατότητα για δωρεάν κάλυψη σε εφηµερίδες, περιοδικά και ραδιοτηλεοπτικά µέσα, διεισδύοντας σε χιλιάδες αν όχι εκατοµµύρια θεατές και αναγνώστες. Ποιά έντυπα και ποιοί σταθµοί, όµως, πρέπει να περιλαµβάνονται στη λίστα αποδεκτών των δελτίων Τύπου; Πρώτα πρέπει να καταρτισθεί ένας κατάλογος των µέσων εκείνων που είναι πιο πιθανό να ενδιαφέρονται για το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, συµπεριλαµβανοµένων των επαγγελµατικών, κλαδικών και τοπικών εντύπων. Στη συνέχεια πρέπει να εντοπισθούν οι δηµοσιογράφοι εκείνοι που θα καλύπτουν τα θέµατα αυτά. Ενας καλός τρόπος για να αποφευχθούν δυσαρέσκειες µεταξύ δηµοσιογράφων και διαµαρτυρίες είναι να στείλετε µία επιστολή στα ίδια τα ΜΜΕ ζητώντας τους να ορίσουν τους συντάκτες που θα καλύπτουν το θέµα για λογαριασµό της εφηµερίδας ή του σταθµού. Πρέπει πάντα ένα ελτίο Τύπου να αποστέλλεται ονοµαστικά στους δηµοσιογράφους ειδάλλως κινδυνεύει να παραπέσει και να µην φτάσει ποτέ σε αποδέκτη. 258

18 ΠPAKTIKEΣ ΣYMBOYΛEΣ ΓIA EΠITYXHMENEΣ PAΣEIΣ ΠΛHPOΦOPHΣHΣ KAI HMOΣIOTHTAΣ ΣXETIKA ME TIΣ ΠAPEMBAΣEIΣ TΩN KOINOTIKΩN IAPΘPΩTIKΩN TAMEIΩN Πώς, όµως, πρέπει να συντάσσεται ένα ελτίο Τύπου ; 259

19 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ : Oδηγοί - Eγχειρίδια Αφίσες Η αφίσα είναι ένα δυνατό εργαλείο για την επικοινωνία µε πιθανούς δικαιούχους και το ευρύτερο κοινό. Αυτό αφορά κυρίως δράσεις σχετικές µε την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, την επαγγελµατική κατάρτιση και την απασχόληση, τις επενδύσεις στις επιχειρήσεις και την αγροτική ανάπτυξη. Πέρα, όµως, από την πληροφόρηση που παρέχει µπορεί να «ζωντανέψει» και να διακοσµήσει ένα γραφείο ή τον χώρο µίας εκδήλωσης. Μην ξεχνάτε, όµως, ότι: Ένα απλό µήνυµα και µία δυνατή εικόνα είναι το µόνο που µπορεί να αφοµοιώσει ένας περαστικός την ώρα που περνάει µπροστά από µία αφίσα. Οι αφίσες πρέπει να κάνουν µνεία της συµβολής της Ε.Ε. και, ενδεχοµένως του συµµετέχοντος ταµείου. Εκδόσεις Οι εκδόσεις είναι από τα λίγα µέσα που µπορούν να προσφέρουν µία εµπεριστατωµένη και ολοκληρωµένη εικόνα του συνόλου του Ε.Π. Πρέπει να έχουµε υπόψη µας τα ακόλουθα όταν προχωρούµε στην πραγµατοποίηση µίας έκδοσης: Ολες οι εκδόσεις σχετικά µε τις συγχρηµατοδοτούµενες από τα διαρθρωτικά ταµεία παρεµβάσεις πρέπει να περιλαµβάνουν στην πρώτη σελίδα ορατή µνεία της συµµετοχής της ΕΕ και, ενδεχοµένως, του συµµετέχοντος ταµείου, καθώς επίσης και το ευρωπαϊκό έµβληµα σε περίπτωση που υπάρχει τυπωµένο το εθνικό ή περιφερειακό έµβληµα. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουν τα στοιχεία του οργανισµού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων καθώς και τα στοιχεία της αρχής διαχείρισης που έχει οριστεί για την υλοποίηση της σχετικής παρέµβασης. Πρέπει να αποφεύγονται (κατά το δυνατόν) στοιχεία ή πληροφορίες που ενδέχεται να καταστήσουν το έντυπο ανεπίκαιρο σε σύντοµο χρονικό διάστηµα από την έκδοσή του. Η πρώτη σελίδα πρέπει να κάνει σαφές στους αναγνώστες ποιό θέµα πραγµατεύεται η έκδοση και γιατί το θέµα αυτό είναι σηµαντικό. Η εισαγωγή θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν σύντοµη αλλά και ελκυστική έτσι ώστε να παροτρύνει τους αναγνώστες να προχωρήσουν περισσότερο. Για τα άτοµα που δεν είναι εξοικειωµένα µε το ΚΠΣ και το νέο σύστηµα διαχείρισης καλό είναι στην εισαγωγή να υπάρχει ένα σύντοµο κείµενο π.χ. για το Ε.Π., την αρµόδια διαχειριστική αρχή, τις αρµοδιότητές της και από πού µπορεί ο πολίτης να αντλήσει περαιτέρω πληροφορίες. 260

20 ΠPAKTIKEΣ ΣYMBOYΛEΣ ΓIA EΠITYXHMENEΣ PAΣEIΣ ΠΛHPOΦOPHΣHΣ KAI HMOΣIOTHTAΣ ΣXETIKA ME TIΣ ΠAPEMBAΣEIΣ TΩN KOINOTIKΩN IAPΘPΩTIKΩN TAMEIΩN Ένα καλό σύστηµα πλοήγησης του αναγνώστη στις σελίδες που ακολουθούν (περιεχόµενα, ευκρινείς τίτλοι και υπότιτλοι κλπ) είναι βέβαιο ότι θα τον δελεάσει να διαβάσει παρακάτω. Μην ξεχνάτε ότι πολλοί αναγνώστες θα αρκεσθούν στο να ξεφυλλίσουν µόνο το έντυπο, γι αυτό πρέπει τα σηµαντικά σηµεία να αναδεικνύονται και να εντυπώνονται εύκολα. Η πρόβλεψη στο εσώφυλλο ενός ενσωµατωµένου φακέλλου που θα επιτρέψει να προστεθεί συµπληρωµατικό υλικό εφόσον χρειαστεί, ενδέχεται να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιµη. Εκθέσεις Η συµµετοχή µε ένα stand σε τοπικές, πανελλαδικές ή διεθνείς εκθέσεις είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος για να περάσετε πολλά µηνύµατα σε ευρύ κοινό. Εκθέσεις όπως η.ε.θ., η AGROTICA, η INFOSYSTEM, η POLIS καθώς και πολλές άλλες κλαδικές ή περιφερειακές εκθέσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ένας καλός σχεδιασµός του περιπτέρου σας πρέπει να προβλέπει τα εξής: Τα µηνύµατά σας πρέπει να είναι απλά και κατανοητά και να προβάλουν στοιχεία, αριθµητικά δεδοµένα και πλεονεκτήµατα. Αυτά πρέπει να είναι ορατά από µακριά. Υποστηρικτικές πληροφορίες και δευτερεύοντα µηνύµατα πρέπει να αναγράφονται µε µικρότερα γράµµατα. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι οι ελάχιστες δυνατές διότι ο µέσος επισκέπτης αφιερώνει µόνο λίγα λεπτά στο περίπτερο. εν έχει χρόνο να διαβάσει µεγάλα κείµενα. Χρησιµοποιήστε δυνατά χρώµατα, εικόνες ακόµη και κατασκευές στο εκθεσιακό σας υλικό για να τραβήξετε την προσοχή. Ένα βίντεο είναι πάντα αρκετά εντυπωσιακό. Βεβαιωθείτε ότι το εκθεσιακό υλικό θα φτάσει εγκαίρως στον χώρο της έκθεσης και ότι έχετε τον απαιτούµενο χρόνο και τους ειδικούς συνεργάτες (π.χ. ηλεκτρολόγο) για να στήσετε το περίπτερο πριν την έναρξη. Οι οργανωτές έχουν προβλέψει µετώπη µε την επωνυµία σας; Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλον τον αναγκαίο εξοπλισµό - desk, καρέκλες, ηλεκτρικά spots, τηλεφωνική σύνδεση, γραφική ύλη, κάρτες, τηλεφωνικούς καταλόγους, φόρµες αιτήσεων, Η/Υ, ηλεκτρολογικές συνδέσεις, προθήκες, µικρό ψυγείο, καφετιέρα, καλάθια αχρήστων, κρεµάστρες κλπ. Ενδείκνυται στο περίπτερο να υπάρχει µία µικρή βιβλιοθήκη και ένας Η/Υ µε βασική τεκµηρίωση για το Ε.Π. και το Κ.Π.Σ. καθώς και ένα τραπέζι µε καρέκλες για εκείνους που θέλουν να συµβουλευτούν σε βάθος τα πληροφοριακά στοιχεία. 261

Οκτώβριος 2001 Αγγέλικα Ιωαννίδου Σύµβουλος Επικοινωνίας Μ.Ο.. α.ε.

Οκτώβριος 2001 Αγγέλικα Ιωαννίδου Σύµβουλος Επικοινωνίας Μ.Ο.. α.ε. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Οκτώβριος 2001 Αγγέλικα Ιωαννίδου Σύµβουλος Επικοινωνίας Μ.Ο.. α.ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Για Ενέργειες ηµοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Ε.Π. ΚτΠ)

Συνοπτικός Οδηγός Για Ενέργειες ηµοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Ε.Π. ΚτΠ) Συνοπτικός Οδηγός Για Ενέργειες ηµοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Ε.Π. ΚτΠ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η δηµοσιότητα των Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αποβλέπει στην ευρεία και πλήρη πληροφόρηση των:

Η δηµοσιότητα των Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αποβλέπει στην ευρεία και πλήρη πληροφόρηση των: Α. Εισαγωγή Κεντρικό σηµείο αναφοράς για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας των συγχρηµατοδοτούµενων από τα διαρθρωτικά Ταµεία παρεµβάσεων, αποτελεί η εξυπηρέτηση "του δικαιώµατος των πολιτών να

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 7. «Πλαίσιο ράσεων Eπικοινωνίας των Παρεµβάσεων του Eυρωπαϊκού Kοινωνικού Tαµείου», Eιδική Yπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων EKT, Aθήνα 2003 203 Πλαίσιο ράσεων Eπικοινωνίας των Παρεµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Κανόνες ηµοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το Γ ΚΠΣ, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταµείο Συνοχής», ΜΟ A.E.

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Κανόνες ηµοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το Γ ΚΠΣ, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταµείο Συνοχής», ΜΟ A.E. Oδηγοί - Eγχειρίδια 8. «Κανόνες ηµοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το Γ ΚΠΣ, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταµείο Συνοχής», ΜΟ A.E. 2003 223 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί -

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Πέπη Γιαννουδάκου ΕΥΔ ΕΠΑΕ_Μονάδα Α1 Υπεύθυνη Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Στόχοι Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» 1. Σε κάθε έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, φυλλάδιο, αφίσα, ιστοσελίδα τοποθετείται στην πρώτη σελίδα, το λογότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας στα πλαίσια των Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής την περίοδο 2007 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός : ΚΕ Έκδοση : 1 Ημερομηνία : 26/11/2007 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΠΙΕΡΙΚΗ\Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΙΣΧΥ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Καν. 1303/2013 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Γενικές επισημάνσεις Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος ΕΣΠΑ κάθε Δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενου

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, L 130/30 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαΐου 2000 για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή

Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Θεσσαλονίκη,, 10 Απριλίου 2008 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα. Ελευθερία Βότσαρη Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας Κοινή Τεχνική Γραμματεία

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα. Ελευθερία Βότσαρη Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας Κοινή Τεχνική Γραμματεία Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Ελευθερία Βότσαρη Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας Κοινή Τεχνική Γραμματεία 1 Κανόνες Δημοσιότητας Νομική βάση Γενικές αρχές Oδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002

«Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002 1. «Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002 7 «Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων της συµµετοχής σας είναι κοινή προσπάθεια!

Η µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων της συµµετοχής σας είναι κοινή προσπάθεια! Οδηγός Marketing Η µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων της συµµετοχής σας είναι κοινή προσπάθεια! Σας ευχαριστούµε θερµά για την συµµετοχή σας στην Έκθεση Super Market, Mini Market & Περίπτερο 23, 24 και 25

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγίες στο e-περιοδικό www.greekarchitects.gr. Αξιότιµοι συνεργάτες,

Χορηγίες στο e-περιοδικό www.greekarchitects.gr. Αξιότιµοι συνεργάτες, Χορηγίες στο e-περιοδικό www.greekarchitects.gr. Αξιότιµοι συνεργάτες, Το GreekArchitects.gr, αποτελεί ένα από τα κορυφαία Ελληνικά ηλεκτρονικά περιοδικά για την αρχιτεκτονική. Απαρτίζεται από 18 συντάκτες

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ (MEDIA PLANNING ΚΑΙ MEDIA BUYING) ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Ι. Γενικές αρχές και στόχοι Οι ενέργειες Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός χάρτης για την Καλύτερη Εξυπηρέτηση του Καταναλωτή

Οδικός χάρτης για την Καλύτερη Εξυπηρέτηση του Καταναλωτή 4 απλά βήματα για να «μιλήσετε» με την επιχείρηση αποτελεσματικά Υποστήριξη και επικοινωνία: κλειδί της ικανοποίησης του Καταναλωτή Οδικός χάρτης για την Καλύτερη Εξυπηρέτηση του Καταναλωτή Σημείο εκκίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή έχει τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή έχει τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΝΔΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις Διαφήμισης & Προβολής

Προτάσεις Διαφήμισης & Προβολής Ενέργειες προώθησης και προβολής Πριν το συνέδριο Παρουσία στο Internet Επίσημος δικτυακός τόπος συνεδρίου. Αναλυτική παρουσίαση των πληροφοριών για το συνέδριο στη διεύθυνση cretacert2008.conferences.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

«Υποχρεώσεις δηµοσιότητας - Οδηγίες και υποδείγµατα σχετικά µε τις επεξηγηµατικές πινακίδες και διαφηµιστικά πλαίσια των έργων που υλοποιούνται στο

«Υποχρεώσεις δηµοσιότητας - Οδηγίες και υποδείγµατα σχετικά µε τις επεξηγηµατικές πινακίδες και διαφηµιστικά πλαίσια των έργων που υλοποιούνται στο «Υποχρεώσεις δηµοσιότητας - Οδηγίες και υποδείγµατα σχετικά µε τις επεξηγηµατικές πινακίδες και διαφηµιστικά πλαίσια των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013» 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος. για Εταιρική Ταυτότητα Επιχειρήσεων & Επαγγελματιών

Τιμοκατάλογος. για Εταιρική Ταυτότητα Επιχειρήσεων & Επαγγελματιών Τιμοκατάλογος για Εταιρική Ταυτότητα Επιχειρήσεων & Επαγγελματιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Image Communication με επαρκή επιστημονική και τεχνική υποδομή στο ευαίσθητο πεδίο της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης και άρτιας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυναµώνοντας το Επιστηµονικό Προφίλ του Φαρµακοποιού ως Προαγωγού Υγείας.

Ενδυναµώνοντας το Επιστηµονικό Προφίλ του Φαρµακοποιού ως Προαγωγού Υγείας. Ενδυναµώνοντας το Επιστηµονικό Προφίλ του Φαρµακοποιού ως Προαγωγού Υγείας. Τερέζα Χαραµή Φαρµακοποιός Όλοι εµείς οι φαρµακοποιοί θεωρούµε αυτονόητο και αυταπόδεικτο ότι το επάγγελµά µας συνδέεται άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ" με κωδικό MIS 456794 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ με κωδικό MIS 456794 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000- ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - ΑΘΗΝΑ - 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 714 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΚΚ-6Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α3ΚΚ-6Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙI. Η Συμμετοχή των εταιρειών στο Ενέργεια Β2Β 2010

ΙΙI. Η Συμμετοχή των εταιρειών στο Ενέργεια Β2Β 2010 ΙΙI. Η Συμμετοχή των εταιρειών στο Ενέργεια Β2Β 2010 Η εκδήλωση «Ενέργεια Β2Β 2010» είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τις εταιρείες, ιδιαίτερα αυτές που έχουν να παρουσιάσουν νέα προϊόντα, νέα projects,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020

Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020 Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020 2020 Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Αντώνης Κρυσταλλίδης Γενικοί στόχοι επικοινωνίας Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Γενική Επισκόπηση σελίδα 2 Βήµα 1: Εύρεση ενός συνεργάτη σελίδα 3 1) Αυτόµατη αναζήτηση σελίδα 3 2) Προχωρηµένη αναζήτηση σελίδα 4 3) Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Δήμητρα Κουμπάρου, Δρ. Περιβαλλοντολόγος, στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης

Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης 484 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης Κ Νίκος Σταυρόπουλος άθε ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Θεσσαλονίκη, 26/4/2013 Αρ. πρωτ. : 341 5/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, CCI: 2007CY16UPO001» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

26-29 Μαΐου 2011, Μ.Ε.Κ. Παιανίας Επιστολή Χαιρετισµός Η αναµφισβήτητη επιτυχία της InterAigis 09, της 1 ης ιεθνούς Έκθεσης Πολιτικής Προστασίας. Ασφάλειας, Πυρασφάλειας και Ειδικού Εξοπλισµού Οργανισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΆ...5 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΣΧΈΔΙΟ...6 2.1 Στόχοι...6 Η ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τα στοιχεία που ζητούνται από το ερωτηματολόγιο έχουν καθοριστεί από την Eurostat και η συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική σε όλη την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η λύση της Microsoft Business Solutions-Navision για τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ σας παρέχει ολοκληρωµένες και ακριβείς πληροφορίες ώστε να επικεντρώνετε τις ενέργειές σας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) Στόχοι του Σεμιναρίου Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να γνωρίζετε: Τα χαρακτηριστικά ενός Βιογραφικού Σημειώματος Τι περιέχει και πως συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (3.450,00 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (3.450,00 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αναπτυξιακή Σύµπραξη Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ. 3 ο χλµ Ξάνθης Καβάλας - Ξάνθη Τηλ. 2541440955 Φαξ 2541083007 Αρ. Πρωτ.3372 Εύλαλο, 02-04-2015 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

website guide B2B e-shop

website guide B2B e-shop website guide B2B e-shop Η ιστοσελίδα της Sun Electronics κατασκευάστηκε για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους τελικούς καταναλωτές. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε η τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.trikala-chamber.gr

www.trikala-chamber.gr ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ PORTAL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ www.trikala-chamber.gr 1 Το νέο Portal βρίσκεται πλέον στη διάθεση του κοινού ανοίγοντας ένα παράθυρο συνεργασίας με όλο τον κόσμο. Ο νέος επιχειρηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας

Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας Αθήνα, Ιούλιος 2013 Εισαγωγή Στρατηγική επικοινωνίας Ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Περαία 17/02/2015. Πληροφορίες: Σοφία Αγγέλου. Τηλ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Περαία 17/02/2015. Πληροφορίες: Σοφία Αγγέλου. Τηλ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περαία 17/02/2015 Πληροφορίες: Σοφία Αγγέλου Τηλ.: 2392330067 FAX: 2392076316 e-mail: develop2@thermaikos.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ. 2o Παγκόσµιο Συνέδριο. Τυπογραφίας και Οπτικής Επικοινωνίας. Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ. 2o Παγκόσµιο Συνέδριο. Τυπογραφίας και Οπτικής Επικοινωνίας. Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2o Παγκόσµιο Συνέδριο Τυπογραφίας και Οπτικής Επικοινωνίας Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 24-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ιοργανωτές: Εκδόσεις Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την καταχώρηση δεδομένων στο

Οδηγίες για την καταχώρηση δεδομένων στο Οδηγίες για την καταχώρηση δεδομένων στο Μπουκουβάλας Κωνσταντίνος Εισαγωγή Το ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε. έχει λάβει επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας ως δικαιούχος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφίες από τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις της Παγκρήτιας Έκθεσης, στην Αθήνα.

Φωτογραφίες από τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις της Παγκρήτιας Έκθεσης, στην Αθήνα. 2 Φωτογραφίες από τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις της Παγκρήτιας Έκθεσης, στην Αθήνα. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου 2015 Προϊόντα Γεύσεις Υπηρεσίες Πολιτισμός ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα