ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 102. Περίληψη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-9 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 102. Περίληψη"

Transcript

1 Ημερομηνία 07/04/2015 Αρ. Πρωτ Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 102 Περίληψη Έγκριση του Β1 Σταδίου της «Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κοινότητας Κυριακίου». Λιβαδειά σήμερα 06 Απριλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 8238/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης >>. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 30 σύμβουλοι δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Φορτώσης Αθανάσιος 2. Νταντούμη Ιωάννα 3. Δημητρόπουλος Ιωάννης 1. Κουτούλα Παγώνα 4. Κωτσαδάμ Γεώργιος 2. Ζιώγας Γεώργιος 5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης 3. Παπαϊώαννου Λουκάς 6. Τόλιας Δημήτριος 7. Ντελίκος Κωνσταντίνος 8. Διαμαντόπουλος Ανδρέας 9. Κοσκοβόλη Γιαχρίτση Αικατερίνη 10. Σαλαπατάρας Στυλιανός 11. Κοσμίδη Περλεπέ Πανωραία 12. Κυπραίος Χρήστος 13. Γεωργαντά Ελισσάβετ Θ.Ε.Η.Δ.: Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 14. Καρβούνης Σωτήριος Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης 15. Καράντζαλης Δημήτριος (απών από 1 ο Θ.Ε.Η.Δ. έως και 4 ο Θ.Η.Δ.) 16. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 17. Αλεστάς Αθανάσιος 18. Παπαθανασίου Χρήστος 19. Καπλάνης Κωνσταντίνος 20. Ρούσσαρης Αριστείδης(απών από 2 ο Θ.Ε.Η.Δ. έως και 1 ο Θ.Η.Δ. & 3 ο, 4 ο & 6 ο έως και 59 ο Θ.Η.Δ.) 21. Μητάς Αλέξανδρος(απών στο 1 ο Θ.Η.Δ. και από 9 ο έως & 18 ο Θ.Η.Δ) 22. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος 23. Γκικόπουλος Σπυρίδων(απών από 2 ο Θ.Ε.Η.Δ..έως & 22 ο Θ.Η.Δ) 24. Δελής Παναγιώτης(απών από 2 ο έως & 22 ο Θ.Η.Δ.) 25. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(απών στο 3 ο, 4 ο Θ.Η.Δ. και από 6 ο έως και 18 ο Θ.Η.Δ.) 26. Αρκουμάνης Πέτρος 27. Μπράλιος Νικόλαος(απών από 3 ο, 4 ο και 6 ο έως και 59 ο Θ.Η.Δ.) 28. Αίσωπος Κωνσταντίνος

2 29. Σκλάβος Γεώργιος(απών από 6 ο έως & 25 ο και 27 ο έως και 59 ο Θ.Η.Δ.) 30. Καρκάνας Αλέξανδρος 2 Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων: 1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας). Παρόντος και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας. Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης... Εισηγούμενη το 8 ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, την υπ αριθμ. 8/2015 (ομόφωνη) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, σύμφωνα με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του Β1 Σταδίου της: «ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ». Τέλος, η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, η οποία είχε διανεμηθεί, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10, την υπ αριθμ. 8/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου και την υπ αριθμ. 13/2015 απόφαση της Δ.Κ. Κυριακίου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίνει την υπ αριθμ. 8/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου που αφορά το Β1 Στάδιο της: «ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ», ως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω: Β1 Στάδιο της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ» Η μελέτη ΓΠΣ Κυριακίου, που περιλαμβάνει το σύνολο της έκτασης που καθορίζεται από τα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων, στο Στάδιο Β1 περιλαμβάνει για την αναφερόμενη έκταση, τους Χάρτες Π.1 (κλίμακας 1:25.000), Π.2 (κλίμακας 1:25.000), και τους Χάρτες Π.3 (κλίμακας 1:5.000) που αφορούν στους οικισμούς καθώς και το περιεχόμενο των επόμενων ενοτήτων. Π1) Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης της Δ.Ε. Κυριακίου Οι βασικές αρχές της τελικής πρότασης προκύπτουν από τη διερεύνηση των κατευθύνσεων από τις υπερκείμενες βαθμίδες σχεδιασμού. Επίσης από την εκτίμηση των προγραμματικών μεγεθών της Δ.Ε. Κυριακίου και συγκρίνοντας τον εκτιμώμενο στο έτος στόχο πληθυσμό των οικισμών της Δ.Ε. με τις χωρητικότητες προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: Το Κυριάκι χρήζει μεγάλης επέκτασης. Η Παναγία Καλαμιώτισσα χρήζει μικρής επέκτασης. Ο οριοθετημένος οικισμός Ταρσός δε χρήζει επέκτασης.

3 3 Ο μη οριοθετημένος οικισμός Καρυώτι έχει άμεση ανάγκη πολεοδομικής οργάνωσης λόγω του αυξημένου αναμενόμενου πληθυσμού. Στη συνέχεια θα προταθούν οι μελέτες οριοθέτησης και πολεοδόμησής του. Βασιζόμενοι στην ενδεικτική οριοθέτηση που περιγράφεται αναλυτικότερα στο κεφάλαιο Π2.2 οι παραπάνω πίνακες αποδεικνύουν ότι το προτεινόμενο όριο προς πολεοδόμηση του οικισμού Καρυώτι θα πρέπει να είναι λίγο πιο διευρυμένο ώστε να καλύπτει τον αναμενόμενο πληθυσμό για το έτος Ο μη οριοθετημένος οικισμός Άγιος Αθανάσιος εξαιτίας του μικρού αναμενόμενου μόνιμου πληθυσμού (13 άτομα το 2033 σύμφωνα με το Β Σενάριο), της απουσίας παραθεριστικού πληθυσμού και των λιγοστών υπαρχόντων χτισμάτων δεν πληροί τις προϋποθέσεις οριοθέτησης του και έτσι δεν χρήζει ανάγκης πολεοδομικής οργάνωσης. Το δομικό σχέδιο της χωρικής οργάνωσης της Δ.Ε. Κυριακίου (πρώην Κοινότητα Κυριακίου) αποτυπώνεται σχηματικά στο Χάρτη Π.1 (κλ.1:25.000) και περιγράφει το πρότυπο ανάπτυξης της Δ.Ε. και οργάνωσης του οικιστικού δικτύου, τις περιοχές ειδικής προστασίας και τις ζώνες των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Ο πρώην Δήμος και σήμερα Δ.Ε. Κυριακίου διακρίνεται σε τέσσερις (4) μεγάλες χωρικές ενότητες ζώνες και οι χρήσεις γης οργανώθηκαν με βάση τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της κάθε ζώνης. Σ αυτό το πλαίσιο, προτάθηκαν μέτρα που αποκλείουν ή περιορίζουν δραστικά τις χρήσεις που αντιστρατεύονται προς εκείνη που διατηρεί κάθε φορά συγκριτικό πλεονέκτημα ανάπτυξης. Χωρική Ενότητα 1: Περιοχές γεωργικών χρήσεων Πρόκειται για το δυτικό κομμάτι της Δ.Ε., από βορρά προς νότο, το οποίο περιλαμβάνει εκτεταμένους ελαιώνες, γεωργικές γαίες και βοσκότοπους με ορεινή ημιορεινή γεωμορφολογία. Τμήμα της στα βόρεια εμπίπτει στα όρια της Β Ζώνης προστασίας του Όσιου Λουκά. Οι κυρίαρχες δραστηριότητες της περιοχής είναι η Γεωργία και η Κτηνοτροφία και στόχος είναι ακριβώς η διατήρηση και η προστασία ανάπτυξης των παραπάνω δραστηριοτήτων. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης περιοχής της Δημοτικής Ενότητας (οικιστική ανάπτυξη αξιόλογο φυσικό περιβάλλον), προτείνεται συμπληρωματικά και με τις παραπάνω δραστηριότητες και η ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού, ή τουρισμού Φύσης. Στο Κεφάλαιο Π2 που ακολουθεί η περιοχή χαρακτηρίζεται ως περιοχή ανάπτυξης γεωργικών χρήσεων και αγροτουρισμού (ΠΕΠΔ 1) και προστατεύεται πλήρως. Ο συνδυασμός ή η γειτνίαση του εναλλακτικού τουρισμού με τις κτηνοτροφικές μονάδες είναι συμβατή εφ όσον η κλίμακά των κτηνοτροφικών μονάδων είναι μικρή και δεν ξεπερνά τα μεγέθη οικογενειακού τύπου παραγωγής. Για τις οργανωμένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να τηρούνται τα νόμιμα όρια αποστάσεων από τις τουριστικές εγκαταστάσεις, ενώ για τις υπόλοιπες προτείνονται μεταβατικές διατάξεις. Χωρική Ενότητα 2: Ζώνη Τουρισμού, Β Κατοικίας και Αθλητισμού Χωροθετείται ανατολικά του Κυριακίου, στο δρόμο προς την Αρβανίτσα και την Αγία Άννα. Πρόκειται για μία περιοχή με ήπιες κλίσεις που βρίσκεται ανάμεσα σε δασικές εκτάσεις του Ελικώνα. Με τον καθορισμό κατάλληλων χρήσεων και την απαγόρευση άλλων, επιδιώκεται η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του τουριστικού τομέα και η δημιουργία ενός κέντρου αθλητισμού και ψυχαγωγίας που θα μπορεί να φιλοξενεί δραστηριότητες καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στην περιοχή αυτή απαγορεύεται η μελισσοκομία και η κτηνοτροφία (βόσκηση). Χωρική Ενότητα 3: Ζώνη Προστασίας περιαστικού χώρου και ήπιας οικιστικής ανάπτυξης Οι περιοχές που περιλαμβάνονται σε αυτή τη χωρική ενότητα βρίσκονται στην ανατολική και δυτική περιαστική ζώνη του οικισμού του Κυριακίου, σε ακτίνα περίπου 400μ. από τα όριά του. Χαρακτηρίζονται σαν εκτός σχεδίου, με λειτουργίες και υποδομές εξυπηρέτησης του παρακείμενου αστικού πληθυσμού που δεν μπορούν, για διάφορους λόγους, να υλοποιηθούν εντός σχεδίου.

4 4 Ταυτόχρονα αυτή η ζώνη λειτουργεί προστατευτικά για τον οικισμό από ασύμβατες λειτουργίες και δημιουργεί απόθεμα οικιστικής γης στην περίπτωση μελλοντικής επέκτασης. Χωρική Ενότητα 4: Ζώνες Περιβαλλοντικής Προστασίας Στα όρια της Δ.Ε. περιλαμβάνονται δασικές εκτάσεις και ορεινές περιοχές (του Ελικώνα), Καταφύγιο Άγριας Ζωής, θέσεις και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ένα εκτεταμένο παράκτιο μέτωπο. Όλες οι παραπάνω ζώνες, προτείνονται ως Περιοχές Ειδικής Προστασίας. Κύριες Ζώνες Προστασίας 1. Δασικές και Αναδασωτέες Περιοχές 2. Καμένες εκτάσεις που είναι στην διαδικασία χαρακτηρισμού ως αναδασωτέες εκτάσεις από τη Δ/νση Δασών 3. Περιοχή Προστασίας Βιότοπος Corine «Κορυφές όρους Ελικώνα» 4. Μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων Λατσούδι, όπου απαγορεύεται για αόριστο χρόνο η θήρα κάθε θηράματος, υπ.αριθμ /3823/77 (ΦΕΚ 714 Β / ) 5. Παραρεμμάτιες Ζώνες προστασίας, μετά την οριοθέτηση των ρεμάτων, ιδίως αυτών που ρέουν δια μέσου των οικισμών 6. Ζώνη Προστασίας Ακτογραμμής 7. Γεωπεριβαλλοντικά ευαίσθητες Περιοχές 8. Το Δευτερεύον Επαρχιακό οδικό δίκτυο 9. Ζώνες Προστασίας Α και Β Μονής Οσίου Λουκά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις όπως προδιαγράφονται (ΦΕΚ 287/ ΤΑΑΠ ) 10. Οι Κηρυγμένοι Αρχαιολογικοί Χώροι Ακρόπολη Αρχαίας Στείριδας και Φαρύγγιου Άκρου, με έλεγχο δόμησης. Ρόλοι οικισμών στο οικιστικό δίκτυο Η Δημοτική Ενότητα Κυριακίου περιλαμβάνει 5 οικισμούς: το Κυριάκι, τον Άγιο Αθανάσιο, τον Ταρσό, το Καρυώτι και την Παναγία Καλαμιώτισσα (η οποία αποτελείται από δυο γειτονιές την Παναγία Καλαμιώτισσα και τους Αγίους Θεοδώρους). Το προτεινόμενο μοντέλο οικιστικής οργάνωσης της Δ.Ε. Κυριακίου αποβλέπει στη λειτουργία ενός ιεραρχημένου, πολυκεντρικού οικιστικού δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει τρία (3) επίπεδα αναφοράς: τις οικιστικές ενότητες, τις πολεοδομικές ενότητες και τους οικισμούς. Στη Δ.Ε. Κυριακίου διακρίνουμε δύο (2) οικιστικές ενότητες: Κυριακίου, με δύο (2) πολεοδομικές ενότητες και δύο (2) οικισμούς. Η 1 η πολεοδομική ενότητα περιλαμβάνει το Κυριάκι, 4ου ενισχυμένου επιπέδου, που προτείνεται να αποτελέσει το κέντρο της 1ης Οικιστικής και της Δημοτικής Ενότητας. Η 2η πολεοδομική ενότητα, περιλαμβάνει τον οικισμό Ταρσός, που είναι 5 ου επιπέδου. Παναγίας Καλαμιώτισσας, με τρεις (3) πολεοδομικές ενότητες, την Παναγία Καλαμιώτισσα, τους Αγίους Θεοδώρους και το Καρυώτι. Η 1η και η 2η πολεοδομική ενότητα συγκροτούν έναν οικισμό, αυτόν της Παναγίας Καλαμιώτισσας, 5ου ενισχυμένου επιπέδου, και ο οποίος προτείνεται να αποτελέσει το κέντρο της 2ης Οικιστικής Ενότητας. Η 2η πολεοδομική ενότητα, περιλαμβάνει τον οικισμό Καρυώτι, που είναι 5 ου επιπέδου.

5 5 Π2) Οργάνωση χρήσεων γης και προστασία του περιβάλλοντος Η οργάνωση των χρήσεων γης και τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στην έκταση της Δ.Ε. Κυριακίου απεικονίζονται στο χάρτη Π.2 (κλ. 1:25.000). Οι οικιστικές περιοχές αφορούν: την Πυκνοδομημένη περιοχή Κυριακίου Περιοχή Τομέα Όρων Δόμησης 1 την Αραιοδομημένη περιοχή Κυριακίου - Περιοχή Τομέα Όρων Δόμησης 2 τον Οριοθετημένο οικισμό της Παναγιάς Καλαμιώτισσας (ΦΕΚ 827/Δ/1988) τον Οριοθετημένο οικισμό της Ταρσού (ΦΕΚ 1187/Δ/1987) τους μη Οριοθετημένους οικισμούς Καρυώτι και Άγιου Αθανασίου Παραγωγική Ζώνη προς πολεοδόμηση - δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β. Για τον οικισμό του Κυριακίου, προτείνονται δυο περιοχές προς πολεοδόμηση, το πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού(τομέας 1 όρων Δόμησης στον χάρτη) και το αραιοδομημένο (Τομέας 2 όρων Δόμησης) Ο οικισμός της Παναγιάς Καλαμιώτισσας οργανώνεται με μια μικρή επέκταση των ορίων του ώστε να συμπεριλάβει τις ήδη δομημένες μικρές περιοχές στα ανατολικά των δυο οριοθετημένων τμημάτων του οικισμού, όπως φαίνεται στον αντίστοιχο χάρτη. Ειδικότερα για τον μη οριοθετημένο οικισμό Καρυώτι επιχειρείται με την παρούσα μελέτη να γίνει μια καταρχήν οριοθέτηση. Το όριο του οικισμού ορίζεται προς το νότο από τη μορφή της ακτογραμμής. Κατά τα άλλα λήφθηκαν υπόψη οι αποστάσεις που ορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα 85 (ΦΕΚ 181/Δ/ ) και τον Νόμο 2508/1997. Η πρόταση οριοθέτησης περιλαμβάνει τα δύο συνεκτικά κομμάτια του οικισμού και τον ενδιάμεσο σε αυτά χώρο. Σε κάθε περίπτωση το όριο δεν εκτείνεται πέρα των 100μ. από τα όρια των συνεκτικών τμημάτων. Τελικά το ενδεικτικό όριο που προκύπτει απεικονίζεται στο χάρτη Π.3-4 και επιτυγχάνει τη συνεκτικότητα του οικισμού και, στο μέτρο του δυνατού, την επαρκή χωρητικότητα του σε πληθυσμό. Οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας είναι Π.2.3 Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) ΠΕΠ 1 (ΑΠ) - Αναδασωτέες εκτάσεις. Στις αναδασωτέες εκτάσεις απαγορεύεται η πολεοδόμηση και η δόμηση. Σε περίπτωση μελλοντικής εξαίρεσης έκτασης από αναδασωτέα, ως προς τις χρήσεις και τους όρους δόμησης ισχύουν: α) αν ολοκληρώθηκε η επαναφορά της έκτασης στην προ της καταστροφής της βλάστησης κατάσταση, τα οριζόμενα στην ΠΕΠ 2 για τις δασικές εκτάσεις (περίπτωση Α) β) αν κριθεί ότι η έκταση απώλεσε το δασικό της χαρακτήρα, τα επιτρεπόμενα στην περίπτωση Γ της ΠΕΠ 2. Στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί, ή θα κηρυχθούν μελλοντικά, αναδασωτέες κατισχύει η δασική νομοθεσία. ΠΕΠ 2 - Δασικές Εκτάσεις. Επιτρεπόμενες χρήσεις: Α. Δάση δασικές εκτάσεις: (μετά από έγκριση της Δασικής Αρχής)

6 6 1. Χρήσεις, κτίρια και εγκαταστάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η δασική νομοθεσία (Ν.998/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Πιο συγκεκριμένα: Γεωργική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση, διάνοιξη οδών, εγκαταστάσεις τουριστικού χαρακτήρα, κατασκηνώσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μεταλλεία λατομεία, έργα υποδομής, έργα πολιτιστικού χαρακτήρα, στρατιωτικά έργα, ορειβατικά καταφύγια και λοιπές επεμβάσεις (άρθρα 47-57, Ν. 4280/14) 2. Χώροι διημέρευσης και υπαίθριας (και) δασικής αναψυχής (ΦΕΚ 170/Β/95) 3. Αντλητικές Εγκαταστάσεις, Υδατοδεξαμενές, Φρέατα, Μικραί Αποθήκαι για τη φύλαξη εργαλείων (Άρθρο 3 του Π.Δ. 24-5/ , ΦΕΚ 270 Δ ) Β. Μη δασικά αγροτεμάχια Ισχύουν οι χρήσεις και οι όροι και περιορισμοί της ΠΕΠΔ 1, όπως αναφέρονται λεπτομερώς στη συνέχεια της μελέτης. ΠΕΠ 3 (ΑΠ) Ζώνες Προστασίας Ρεμάτων Παρόχθιων Οικοσυστημάτων Οικολογικοί Διάδρομοι Οι ζώνες αυτές ακολουθούν τις κοίτες των ποταμών και των ρεμάτων, είναι οικολογικοί διάδρομοι και το πλάτος τους ορίζεται κατά περίπτωση σύμφωνα με το Ν. 4258/2014 Άρθρο 9 ως εξής: Α)στις εκτός σχεδίου περιοχές διατηρείται υποχρεωτική ζώνη προστασίας ελάχιστου πλάτους 20 μέτρων εκατέρωθεν των γραμμών πλημμύρας (άρθρο 9 παρ.4 του Ν.4258/14, ΦΕΚ 94 Α/14). Β)για τα εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών περιοχές ορίζεται υποχρεωτική ζώνη προστασίας ελάχιστου πλάτους 10 μέτρων εκατέρωθεν των γραμμών πλημμύρας (άρθρο 9 παρ.4 του Ν.4258/14, ΦΕΚ 94 Α/14). Εντός των ΠΕΠ 3 (ΑΠ) απαγορεύεται η δόμηση και οι μόνιμες κατασκευές. ΠΕΠ 4 Ζώνη Προστασίας Ακτογραμμής Εντός της ΠΕΠ 4 ισχύουν τα εξής: Α)Απαγορεύονται οι μόνιμες κατασκευές κάθε είδους και χρήσης πλήν κατοικίας (Άρθρο 6 του Π.Δ / ΦΕΚ 270 Δ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) στα εκτός ορίων οικισμών και εκτός ορίου εγκεκριμένου σχεδίου τμήματα της ανωτέρω ζώνης. Β)Απαγορεύεται η διάνοιξη δημόσιου δρόμου κυκλοφορίας οχημάτων παράλληλου προς την ακτογραμμή σε απόσταση λιγότερο από 100μ. από τον αιγιαλό, με εξαίρεση την περίπτωση δημιουργίας σχεδίου πόλεως, όπου η ως άνω απόσταση μπορεί να μειωθεί στα 50μ. ΠΕΠ 5 (ΑΠ) Γεωπεριβαλλοντικά ευαίσθητες Περιοχές προτείνονται σαν περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ) οι εξής γεωπεριβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές: Α)Οι βραχώδεις ακτές της Δ.Ε. προς τον Κορινθιακό κόλπο. Η ζώνη αυτή χαρακτηρίζεται από εναλλαγή απόκρημνων ακτών με μικρές προσχωματικές πεδιάδες που δημιουργούν ένα εντυπωσιακό παραλιακό ανάγλυφο. Β)Το φαράγγι του ρέματος της Κλεισούρας που αποτελεί το δυτικό όριο της Κοινότητας Κυριακίου. Παρουσιάζει αξιόλογη γεωμορφολογία και εντός της κοίτης του εντοπίζεται η πέτρινη τοξωτή γέφυρα

7 7 του μοναχού Λεοντίου ενώ χρησιμοποιείται και για πεζοπορία ακολουθώντας τη διαδρομή από το Κυριάκι ως τις εκβολές στον κόλπο της Αντίκυρας. Γ)Ο ασβεστολιθικός βράχος της μονής Αγίων Θεοδώρων στην περιοχή Παναγιάς Καλαμιώτισσας. Πρόκειται για εντυπωσιακό πρανές κατακόρυφου ρήγματος που διατρέχει την περιοχή και στην κορυφή του βρίσκεται η μονή Αγίων Θεοδώρων. Στις παραπάνω περιοχές απαγορεύεται κάθε δόμηση και οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους και του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές είναι η περιοχή Αρβανίτσα, η περιοχή Μπαμπλούκι και η περιοχή Φούσκες, ανατολικά του Κυριακίου. ΠΕΠ 6 (ΑΠ) Ζώνη Προστασίας Οδικού Δικτύου Α)Για το Δευτερεύον Επαρχιακό Δίκτυο (Επ.Ο. 4) για τις περιοχές εκτός ορίων οικισμών, ορίζεται ελάχιστη απόσταση 15μ. από τον άξονα της οδού, ενώ για τις περιοχές εντός ορίων οικισμών ή εγκεκριμένου σχεδίου πόλης η απόσταση ορίζεται σε 10μ. από τον άξονα και όχι λιγότερο των 3μ. από το όριο απαλλοτρίωσης της οδού. Β)Για την κύρια Δημοτική οδό Κυριάκι Παναγιά Καλαμιώτισσα, ορίζεται απόσταση 15 μέτρων από τον άξονα της οδού για τις περιοχές εκτός ορίων οικισμών. ΠΕΠ 7 (ΑΠ) Ζώνη Α Απολύτου Προστασίας της Μονής Οσίου Λουκά με την Υ.Α ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/85715/20176/2942/288/ (Φ.Ε.Κ. 287 ΑΑΠ/ ), καθορίστηκαν ζώνες Ά και Β προστασίας του μείζονος σημασίας μνημείου της Μονής Οσίου Λουκά. Οι όροι προστασίας της Α ζώνης, αναφέρονται στην Υ.Α. ΠΕΠ 8 (ΑΠ) Ιστορικά μνημεία με απαγόρευση δόμησης Περιλαμβάνονται νεώτερα μνημεία, κυρίως εκκλησίες. ΠΕΠ 9 Ζώνη Β Προστασίας της Μονής Οσίου Λουκά Οι όροι προστασίας θα καθοριστούν μελλοντικά με Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΠΕΠ 10 - Αρχαιολογικοί χώροι με έλεγχο δόμησης Ο «Αρχαιολογικός χώρος Φαρύγγιου Άκρου (περιοχή Πούντας Ταρσού)». Κηρύχθηκε με την ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/22714/1420 (Φ.Ε.Κ. 603 Β/ ) Υπάρχουν και εντοπισμένοι μη κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή. Π.2.4 Ζώνες Περιορισμού και Ελέγχου της Δόμησης (ΠΕΠΔ) Στις ΠΕΠΔ τίθενται περιορισμοί στη δυνατότητα εγκατάστασης ορισμένων από τις χρήσεις που περιλαμβάνει το υφιστάμενο καθεστώς της «εκτός σχεδίου δόμησης» και στη δυνατότητα ανέγερσης των μεγεθών που προβλέπονται. Για κάθε περιοχή προτείνεται η δυνατότητα συνύπαρξης πολλών χρήσεων, συμβατών αφενός μεταξύ τους και αφετέρου με τον ιδιαίτερο τοπικό χαρακτήρα. Το όριο της αρτιότητας ορίζεται σε 4 στρ. χωρίς παρεκκλίσεις. Οι περιοχές διακρίνονται σε:

8 8 ΠΕΠΔ 1: Περιοχή ανάπτυξης γεωργικών χρήσεων ΠΕΠΔ 2: Παράκτιου χώρου ΠΕΠΔ 3: Τουρισμού, Β Κατοικίας και Αθλητισμού ΠΕΠΔ 4: Προστασίας περιαστικού χώρου και ήπιας οικιστικής ανάπτυξης. Π.2.5 Ζώνες Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Στην έκταση της Δ.Ε. προτείνεται η χωροθέτηση ενός Επιχειρηματικού πάρκου τύπου Β (σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ αριθμ. 3137/191/Φ.15/ Η περιοχή αυτή, έκτασης περίπου 130 στρ. χωροθετείται βόρεια του οικισμού Κυριακίου, είναι εύκολα προσπελάσιμη και έχει αρκετά ομαλό ανάγλυφο. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις στο ΕΠ.ΠΑ. τύπου Β αντιστοιχούν στα οριζόμενα για τους υποδοχείς μέσης και χαμηλής όχλησης στα άρθρα 41 και 43 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143 Α /2011) και στο άρθρο 25 «Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης (ΧΜΟ)» του N. 4269/14. Π.2.6 Περιοχές Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ) Πρόκειται για τις παρακάτω κατηγορίες περιοχών: ΠΕΧ 1: Νεκροταφεία οικισμών (Κυριακίου και την Παναγιάς Καλαμιώτισσας) ΠΕΧ 2: Αλιευτικό καταφύγιο προτεινόμενο σύμφωνα με εκπονηθείσα μελέτη (Παναγιά Καλαμιώτισσα) ΠΕΧ 3: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Κυριακίου (προβλεπόμενη) ΠΕΧ 4: ΧΑΔΑ υπό αποκατάσταση (θέση Τουρμπάκι) ΠΕΧ 5: Χερσαίες εγκαταστάσεις Ιχθυοκαλλιέργειας ΠΕΧ 6: Ανενεργά μεταλλεία προς αποκατάσταση ΠΕΧ 7: Αλουμίνιο της Ελλάδος. Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση, εκτός από αυτή για την οποία εγκρίνονται. Π.2.8 Γενικές Διατάξεις Στο σύνολο της έκτασης της Δ.Ε. για λόγους προστασίας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, αλλά και των παραδοσιακών χρήσεων γης, προτείνεται να ισχύουν τα παρακάτω: Κατισχύει της παρούσας η δασική και αρχαιολογική νομοθεσία. Σε όλη την έκταση της Δ.Ε., εκτός των οικιστικών περιοχών, το σύνολο της κάλυψης των κτιριακών εγκαταστάσεων, των διαμορφώσεων του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και των αναγκαίων παρεμβάσεων για αντιπυρική προστασία δε θα υπερβαίνει το 20% της έκτασης της ιδιοκτησίας. Στο υπόλοιπο 80% της έκτασης της ιδιοκτησίας να παραμένει η φυσική βλάστηση της ή ο γεωργικός της χαρακτήρας. Οι παρεκκλίσεις της εκτός σχεδίου δόμησης για ιδιοκτησίες με πρόσωπο σε εθνικούς, επαρχιακούς ή κύριους δημοτικούς δρόμους ισχύουν μόνο για τους δρόμους που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιοι μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της έγκρισης της παρούσας μελέτης Γ.Π.Σ. σε ΦΕΚ. Για ιδιοκτησίες με πρόσωπο σε δρόμους που θα χαρακτηριστούν ως

9 9 εθνικοί, επαρχιακοί ή κύριοι δημοτικοί μεταγενέστερα της ημερομηνίας αυτής δεν ισχύουν οι παρεκκλίσεις της εκτός σχεδίου δόμησης. Σε γήπεδα που εμπίπτουν σε περισσότερες από μια περιοχές του παρόντος η επιτρεπόμενη δόμηση υπολογίζεται στο σύνολο του γηπέδου και το κτίριο τοποθετείται στο τμήμα του στο οποίο η χρήση του επιτρέπεται. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση τότε οι ελάχιστες αποστάσεις των οικοδομών από τα όρια ιδιοκτησίας μειώνονται στα 5 μ. Επιτρέπεται η εγκατάσταση μόνο μιας κολυμβητικής δεξαμενής ανά ιδιοκτησία στις εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και εκτός οριοθετημένων οικισμών περιοχές. Κατά την κατασκευή νέων ξενοδοχειακών μονάδων σε εκτός σχεδίου περιοχές, των οποίων τα γήπεδα εκτείνονται σε απόσταση μικρότερη ή ίση των 100 μ. από την γραμμή του αιγιαλού, να τεθούν ειδικές προδιαγραφές στη ΜΠΕ για τη μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον από τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των μονάδων αυτών. Συγκεκριμένα, οι ΜΠΕ των μονάδων αυτών να περιλαμβάνουν στοιχεία για τη φυσική βλάστηση και τους μικροοικοτόπους του γηπέδου που εφάπτονται ή βρίσκονται πλησίον της γραμμής αιγιαλού (π.χ μικρολίμνια, θέσεις με δενδρώδη ή θαμνώδη βλάστηση παραλίας κ.λπ.), καθώς επίσης να περιέχουν προτάσεις για τη διατήρηση των (μικρο)οικοτόπων αυτών στο μέγιστο βαθμό. Η τοποθέτηση του κινητού εξοπλισμού της παραλίας να αποτελεί αντικείμενο της ΜΠΕ και να συμφωνεί με σχετική μελέτη του Δήμου, που να αναφέρεται στο σύνολο της παραλιακής ζώνης της Δ.Ε.. Να διασφαλίζεται η ένταξη του κτιρίου στο τοπίο, κατά τρόπο που να προσαρμόζεται με το ανάγλυφο του εδάφους και να μην υπερβαίνει τις κορυφογραμμές. Τα κτίρια τοποθετούνται χαμηλότερα, έτσι ώστε να μην εμπίπτουν και εμποδίζουν τη θέαση των κορυφογραμμών, κατά πρώτο λόγο από τους βασικούς δρόμους πρόσβασης στην περιοχή. Υφιστάμενοι δρόμοι εντός της ζώνης των 100 μέτρων από τη γραμμή αιγιαλού ή, όπου δεν έχει καθορισθεί γραμμή αιγιαλού, από την ακτογραμμή, οι οποίοι εξυπηρετούν επί σειρά ετών νομίμως υφιστάμενες εγκαταστάσεις, πλην των τμημάτων που διαμορφώθηκαν εντός της κοίτης φυσικών ρεμάτων μόνιμης ή περιοδικής ροής, διατηρούνται. Σε όλη την έκταση της Δ.Ε. επιβάλλεται η αποκατάσταση της φυσικής κοίτης και λειτουργίας των ρεμάτων μόνιμης και περιοδικής ροής. Η χωροθέτηση νέων εξατμισοδεξαμενών των ελαιουργείων δεν επιτρέπεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από τη βαθειά γραμμή των ρεμάτων. Επιβάλλεται η δημιουργία περιμετρικής ζώνης φύτευσης ελάχιστου πλάτους 5 μέτρων, κατάλληλων φυτεύσεων, για να μην είναι ορατές από το οδικό δίκτυο και τους οικισμούς. Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη της μελισσοκομίας σε απόσταση 200 μ. από το επαρχιακό οδικό δίκτυο σε όλη την έκταση της Δ.Ε. Κατά την πολεοδόμηση των οικιστικών υποδοχέων είναι δυνατόν τα όριά τους να μεταβάλλονται, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τις ανάγκες της πολεοδομικής μελέτης (δημιουργία αρτίων οικοπέδων, χάραξη περιφερειακών οδών, κλπ.). Σε περίπτωση που για τους παραπάνω λόγους απαιτείται επέκταση εντός ΠΕΠ, η επιφάνεια της εν λόγω επέκτασης δεν δύναται να υπερβαίνει το 5% της συνολικά πολεοδομούμενης έκτασης. Σε γήπεδα που εμπίπτουν σε περισσότερες από μία περιοχές ΠΕΠ ή ΠΕΠΔ της παρούσας πρότασης η αρτιότητα και η επιτρεπόμενη δόμηση υπολογίζονται στο σύνολο του γηπέδου

10 και το κτίσμα κατασκευάζεται στο τμήμα του γηπέδου που εμπίπτει στη ζώνη που επιτρέπεται η χρήση αυτή. Σε περίπτωση όπου στο ίδιο γήπεδο εγείρονται κτίσματα διαφορετικών χρήσεων, η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν μπορεί να υπερβεί τη μέγιστη επιφάνεια που ορίζεται για τη χρήση με τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση. Μορφολογικά Χαρακτηριστικά Όταν εκπονηθεί, με ανάθεση του Υ.ΠΕ.Κ.Α., η μελέτη μορφολογικών χαρακτηριστικών για τα κτίρια του συνόλου της Π.Ε. Βοιωτίας, θα ισχύσουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που θα προκύψουν από αυτή την ειδική μελέτη. Μέχρι τότε προτείνονται τα ακόλουθα: Όλη η έκταση της Δ.Ε. υπάγεται σε έλεγχο των κτιρίων από την ΕΠΑΕ(ΣΑ) όσον αφορά τη μορφολογία τους. Η μορφή των νέων κτιρίων θα πρέπει να ακολουθεί τα υφιστάμενα πρότυπα της τοπικής αρχιτεκτονικής (π.χ. διάσπαση όγκων οριζόντια και καθ ύψος κ.ά.) Τυχόν ενδιαφέροντα στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (π.χ. βράχοι, δένδρα, κρήνες) θα πρέπει να διατηρούνται και να εντάσσονται αρμονικά στο σύνολο. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε pilotis. Στις εκτός σχεδίου περιοχές ειδικά για την ανέγερση κατοικιών, δεν επιτρέπεται η ανέγερση πέραν των δύο (2) κτιρίων ανά οικόπεδο, η δε μέγιστη απόσταση μεταξύ τους να είναι 4μ. Οι αναμονές οπλισμού εγκλωβίζονται σε στηθαία ή πεσσούς. Το μέγιστο ύψος του κτιρίου προσμετράται από το σημείο τομής του περιγράμματος του κτιρίου από το φυσικό έδαφος. Πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου επιτρέπεται μόνο η κατασκευή στηθαίου, στέγης και καπνοδόχων. Τυχόν τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα επιτρέπεται μόνο αν αυτός εντάσσεται στην κλίση της στέγης ή να καλύπτεται από το στηθαίο του δώματος κατά τρόπο ώστε να μην είναι ορατός από τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού. Τα ανοίγματα στις όψεις των κτιρίων (πόρτες, παράθυρα) ακολουθούν τις αναλογίες της τοπικής αρχιτεκτονικής. Προστεγάσματα (μαρκίζες) απαγορεύονται εκτός από γείσο πάνω από το άνοιγμα που γίνεται με συμπαγές υλικό. Οι εξώστες δεν μπορούν να υπερβούν τα 2,5 μέτρα σε μήκος και το 1,5 μ. σε πλάτος και τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 50 εκ. από το άκρο του τοίχου όπου ανήκουν. Τυχόν εξωτερικές κλίμακες από το ισόγειο προς τον όροφο γίνονται συμπαγείς, ενώ, κάτω από την κλίμακα, ο κενός χώρος καλύπτεται από συμπαγή τοίχο. Στην περίπτωση δόμησης σε οικόπεδα με κλίση, μπορούν να διαμορφωθούν επίπεδα ελάχιστου πλάτους 3μ. και μέγιστου ύψους 1,5 μ. από το φυσικό έδαφος. Κτίρια που θεωρούνται αντιπροσωπευτικά δείγματα τοπικής αρχιτεκτονικής αξιολογούνται από την ΕΠΑΕ, ενώ δεν επιτρέπεται η καταστροφή ή /και αλλοίωση του συνόλου ή επιμέρους αρχιτεκτονικών και στατικών στοιχείων. Ανακαίνιση, συντήρηση και εσωτερικές τροποποιήσεις επιτρέπονται μόνο μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ. Εξαιρούνται από όλες τις ανωτέρω διατάξεις κτίρια ειδικών χρήσεων, όταν αυτό επιβάλλεται από τη λειτουργία τους (π.χ. βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, πρατήρια βενζίνης κ.ά.)

11 Η διαμόρφωση των ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων πρέπει να συντείνει στην προστασία του υπάρχοντος φυσικού περιβάλλοντος του ιδίου οικοπέδου, όπως και των ομόρων αυτού με την ελαχιστοποίηση των εκσκαφών και τη διατήρηση φυσικών στοιχείων (δένδρα, βράχοι κλπ). Π.2.9 Μεταβατικές Διατάξεις Οικοδομικές Άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελος, με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, στοιχεία, μέχρι την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάση των υποβληθέντων στοιχείων. Επιτρέπεται η επισκευή των υφισταμένων κτιρίων έστω και αν η χρήση τους δεν προβλέπεται από τις διατάξεις της παρούσης ή οι όροι δόμησης τους αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσης. Κηρυγμένα Παραδοσιακά κτίσματα και κατασκευές επισκευάζονται και αποκαθιστώνται στην αρχική μορφή τους κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και αυτών που καθορίζονται με την παρούσα. Υφιστάμενες δραστηριότητες/χρήσεις οι οποίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3325/05, δύνανται να λειτουργούν για διάστημα έως μια 12ετία από την έγκριση του Γ.Π.Σ. και εφόσον πληρούν τους περιβαλλοντικούς όρους που είχαν τεθεί και με το πέρας της 12 ετίας θα πρέπει να απομακρυνθούν. Στη διάρκεια αυτής της 12ετίας επιτρέπεται η επισκευή και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κτηριακών/μηχανολογικών εγκαταστάσεων και παρέχεται η δυνατότητα της αναγκαίας κτηριακής επέκτασης μέχρι 10% της νομίμως υφιστάμενης δόμησης (εφόσον υπάρχει περίσσεια Σ.Δ. από την ισχύουσα νομοθεσία). Μετά την παύση / απομάκρυνση λειτουργίας της ασύμβατης δραστηριότητας / χρήσης επιτρέπεται η συντήρηση, επισκευή ή ανακατασκευή όλων των κτισμάτων που υφίστανται κατά τη δημοσίευση του ΓΠΣ με νέα χρήση συμβατή με τις επιτρεπόμενες. Μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης στις περιοχές των επεκτάσεων και στις νέες προς πολεοδόμηση περιοχές, εξακολουθούν να ισχύουν οι Γενικές διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος. Μέχρι την οριοθέτηση της κοίτης τυχόν διερχόμενων μικρών ρεμάτων, τα οποία δεν έχουν περιληφθεί στις ζώνες Π.Ε.Π. της παρούσας, η τοποθέτηση των κτισμάτων, που επιτρέπονται ως ειδικές χρήσεις γης στην κατά περίπτωση ζώνη εκτός σχεδίου, πρέπει να γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 20 μέτρων εκατέρωθεν των οριογραμμών της φυσικής κοίτης των ρεμάτων. Μέχρι την πολεοδόμηση των εκτάσεων που προτείνονται από την παρούσα μελέτη (Οικιστικές περιοχές και περιοχή οργάνωσης Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Β ισχύουν οι

12 όροι δόμησης των εκτός σχεδίου περιοχών και όριο αρτιότητας τα 4 στρ. χωρίς παρεκκλίσεις και όριο κατάτμησης τα 6 στρ. Η περίοδος της 12ετίας παρατείνεται, με δυνατότητα συντήρησης επισκευής ή ανακατασκευής όλων των κτισμάτων που υφίστανται νόμιμα κατά τη δημοσίευση του Γ.Π.Σ. (χωρίς όμως δυνατότητα επέκτασής τους), μέχρις ότου εγκριθεί ζώνη υποδοχής της δραστηριότητας στα διοικητικά όρια του οικείου ή όμορων ΟΤΑ, στην οποία επιτρέπεται η μετεγκατάσταση της μονάδας. Μετά την πάροδο της 12ετίας (και της ενδεχόμενης παράτασής της όπως παραπάνω) επιτρέπεται η συντήρηση επισκευή ή ανακατασκευή όλων των κτισμάτων, που υφίστανται νόμιμα κατά τη δημοσίευση του Γ.Π.Σ. με νέα χρήση συμβατή με τις επιτρεπόμενες. Κατ εξαίρεση, προκειμένου για κατοικία, αυτή διατηρείται ως χρήση στην οικοπεδική έκταση στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια οικοδόμησης της, με δυνατότητα επισκευής και επέκτασης κατά την κείμενη νομοθεσία. Π3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Π.3.1 Γενικές χρήσεις γης ανά οικιστικό υποδοχέα Στους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Κυριακίου προτείνονται οι εξής γενικές χρήσεις γης, όπως αυτές κατηγοριοποιούνται στον Ν (ΦΕΚ 142/Α / ): Κατοικία Ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ) άρθρο 17 του Ν. 4269, ΦΕΚ 142/Α / ) επιτρέπονται: 1. Κατοικία 2. Κοινωνική πρόνοια α) Βρεφονηπιακοί σταθμοί, οίκοι ευγηρίας, κέντρα απασχόλησης παιδιών ή ηλικιωμένων β) Βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, γηροκομεία, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα χρόνιων πασχόντων, κοινωφελείς ξενώνες, άσυλα. 3. Εκπαίδευση α) Ειδική εκπαίδευση: ωδεία, φροντιστήρια, σχολές χορού/τεχνών, σχολές οδηγών μόνο στο ισόγειο του κτιρίου και δυναμικότητας μέχρι 75 μαθητές ανά ώρα, μέχρι 1500 τ.μ. ανά οικόπεδο β) Δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση: νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια λύκεια 4. Άθληση α) Μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με επιφάνεια μέχρι 1 στρ: γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, γήπεδα 5x5, πισίνες, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων χώρων υγιεινής, αποδυτηρίων και αναψυκτηρίου. β) Αθλητικές εγκαταστάσεις πυρήνα Α (σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 10788/2004, όπως ισχύει Δ 285) γ) Γυμναστήρια, αθλητικές σχολές μόνο στο ισόγειο του κτιρίου και μέχρι 1500 τ.μ. ανά οικόπεδο.

13 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις: βιβλιοθήκες, αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων τέχνης, μουσεία, πινακοθήκες, μέχρι 1500 τ.μ. ανά οικόπεδο. 6. Χώροι συνάθροισης κοινού μέχρι τ.μ. ανά οικόπεδο (θέατρα, κινηματογράφοι, συνεδριακά κέντρα, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές οικονομικές πνευματικές εκδηλώσεις, κτίρια εκθέσεων). 7. Θρησκεία: Θρησκευτικοί χώροι τοπικής σημασίας. 8. Περίθαλψη (πλην Νοσοκομείων) μέχρι 100 κλίνες ή μέχρι τ.μ. ανά οικόπεδο. 9. Εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών τα οποία δεν αναφέρονται ρητά στις χρήσεις των περιοχών κατοικίας επιπέδου γειτονιάς Κ2, συμπεριλαμβανομένων των υπεραγορών, πολυκαταστημάτων και των εμπορικών εκθέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τα τ.μ. ανά οικόπεδο. Τα εμπορικά καταστήματα που περιλαμβάνονται στην ομάδα της κατοικίας επιπέδου γειτονιάς Κ2 είναι οι εξής: α. Ειδών διατροφής: α.1. Γαλακτοπωλείο α.2. Κατεψυγμένα προϊόντα α.3. Κρεοπωλείο α.4. Οπωρολαχανοπωλείο α.5. Παγωτοπωλείο α.6. Παντοπωλείο α.7. Πρατήριο άρτου, γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής α.8. Πρατήριο Ζαχαροπλαστικής α.9. Πτηνοπωλείο αυγοπωλείο α.10. Τροφίμων και ποτών λιανικής πώλησης συσκευασμένων προϊόντων (άνευ επεξεργασίας, κοπής, συσκευασίας) α.11. Προϊόντων αρτοποιίας β. Λοιπά εμπορικά καταστήματα: β.1. Βιβλιοπωλείο β.2. Ημερήσιου περιοδικού τύπου β.3. Τροφών κατοικίδιων ζώων που δεν πωλούν ζώα και ωδικά πτηνά β.4. Χαρτοπωλείο β.5. Ψιλικών ειδών Όλα τα παραπάνω καταστήματα της παραγράφου β πρέπει να έχουν επιφάνεια μέχρι 100 τμ ανά οικόπεδο,να βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου, απαγορεύεται να διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα και να ασκούν δραστηριότητα στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου. γ. Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών γ.1. Επιδιορθώσεις ενδυμάτων υποδημάτων γ.2 Κουρείο κομμωτήριο γ.3 Φαρμακείο

14 Όλα τα ανωτέρω καταστήματα της παραγράφου γ πρέπει να έχουν επιφάνεια μέχρι 100 τ.μ. ανά οικόπεδο και να βρίσκονται μόνο στο ισόγειο του κτιρίου. 10. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισμοί 11. Ξενοδοχεία (κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιπλωμένα διαμερίσματα και ξενώνες νεότητας) μέχρι 100 κλίνες. 12. Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης αναψυχής, μέχρι 400 τμ ανά οικόπεδο, πλην των κέντρων διασκέδασης, τα οποία απαγορεύονται. 13. Επαγγελματικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης μέχρι 800 τμ ανά οικόπεδο. 14. Στάθμευση (κτίρια γήπεδα στάθμευσης αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους) 15. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής Ενέργειας). 16. Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων 17. Συνεργεία αυτοκινήτων συνήθων οχημάτων (εξαιρούνται τα συνεργεία επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων). 18. Σταθμοί μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ). «Στις περιοχές (ΜΚ) δεν τίθεται ελάχιστο όριο χρήσης κατοικίας ανά κτίριο. Οι παραπάνω χρήσεις που έχουν περιορισμούς (μέγιστη επιφάνεια ανά οικόπεδο, δυναμικότητα κλινών κ.λπ.) δύνανται να χωροθετούνται στο ίδιο οικόπεδο υπό την προϋπόθεση ότι είναι διαφορετικές χρήσεις. Δεν επιτρέπεται η συνένωση διαφορετικών χρήσεων που λειτουργεί ως ενιαίο κατάστημα, εφόσον δεν πληρούνται συνολικά οι τιθέμενοι περιορισμοί. Στις χρήσεις με τα στοιχεία 5,6,8 επιτρέπεται υπέρβαση της συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας δόμησης, καθώς και στη χρήση με στοιχείο 11επιτρέπεται υπέρβαση του αριθμού των κλινών, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο συγκεκριμένοι χώροι ή Ο.Τ. για την ανάπτυξη των χρήσεων αυτών. Η υπό στοιχείο 18 χρήση επιβάλλεται να προβλέπεται από το ρυμοτομικό σχέδιο. Με τον πολεοδομικό σχεδιασμό, για τις χρήσεις με στοιχεία 13 έως και 17, είναι δυνατό να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την πυκνότητα εγκατάστασής τους ή και να απαγορεύεται πλήρως η εγκατάσταση νέων, προκειμένου να εξυγιανθούν πολεοδομικά επιβαρυμένες περιοχές. Με προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορούν να διαφοροποιούνται οι ως άνω χρήσεις για τις οποίες επιτρέπεται να επιβληθούν περιορισμοί για την πρόσθεση ή απομείωση χρήσεων και την επιβολή περιορισμών.» Σημειώνεται ότι οι χρήσεις με τα στοιχεία επιτρέπονται μόνο σε οικοδομικά τετράγωνα με πρόσωπο στο Βασικό Οδικό Δίκτυο του οικισμού, δηλαδή στις πρωτεύουσες και δευτερεύουσες συλλεκτήριες.

15 Πολεοδομικό κέντρο (ΠΚ) (άρθρο 18 του υπ.αριθμ Ν. (ΦΕΚ 142/Α / ) επιτρέπονται ότι και στην κατηγορία κατοικία ενδιάμεσου επιπέδου και επιπλέον τα εξής: 1.1. Κατοικία 1.2. Κοινωνική Πρόνοια 1.3. Εκπαίδευση 1.4. Αθλητικές εγκαταστάσεις εκτός μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων 1.5. Θρησκευτικοί χώροι 1.6. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 1.7. Χώροι συνάθροισης κοινού, εκθεσιακά κέντρα 1.8. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχή προσωπικών υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, εμπορικές εκθέσεις 1.9. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισμοί Διοίκηση Περίθαλψη Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης αναψυχής Κέντρα διασκέδασης αναψυχής: Μπαρ, κέντρα διασκέδασης Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις Στάθμευση (κτίρια γήπεδα) Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής Ενέργειας) Συνεργεία αυτοκινήτων συνήθων οχημάτων (εξαιρούνται τα συνεργεία επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων) Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων Επαγγελματικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ Σταθμοί λεωφορείων (υπεραστικών, διεθνών) Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων «2. Οι χρήσεις με τα στοιχεία 1.20, 1.21 και 1.22 επιτρέπονται, εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο συγκεκριμένοι χώροι ή Ο.Τ. για την ανάπτυξή τους. Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι Αστικό πράσινο (ΠΡ) (Άρθρο 21) Οικισμοί (ΟΙ) (άρθρο 30 του Ν. 4269, ΦΕΚ 142/Α / ) επιτρέπονται: 1.1. Κατοικία 1.2. Κοινωνική πρόνοια 1.3. Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 1.4. Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγ. Α ΦΕΚ 285/Δ /2004) 1.5. Θρησκευτικοί χώροι 1.6. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 600 τ.μ. ανά γήπεδο

16 Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 300 τ.μ. ανά γήπεδο 1.8. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 600 τ.μ. ανά γήπεδο 1.9. Περίθαλψη (πλην Νοσοκομείων) μέχρι 40 κλίνες ή συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 600 τ.μ. ανά γήπεδο Εστιατόρια συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 300 τ.μ. ανά γήπεδο Αναψυκτήρια συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 100 τ.μ. ανά γήπεδο Ξενοδοχεία και Τουριστικές εγκαταστάσεις (εκτός κατασκηνώσεων Camping) Στάθμευση (αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους) Επαγγελματικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης και συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 600 τ.μ. ανά γήπεδο Διοίκηση Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας) «2. Στις χρήσεις με τα στοιχεία 1.6, 1.7, 1.10, 1.11 και 1.15 δύναται να επιτρέπεται υπέρβαση της συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας δόμησης, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για χρήσεις που συνδέονται με προβολή, προώθηση και επεξεργασία προϊόντων τοπικής προέλευσης με συμβολή στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών ή πρόκειται για εγκατάσταση χρήσεων που αξιοποιούν τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των οικισμών, καθώς και με την προϋπόθεση ότι αυτές προβλέπονται από εγκεκριμένο ειδικό χωρικό σχέδιο, του άρθρου 8 του παρόντος νόμου. Η χρήση με στοιχείο 1.15, χρήση της Διοίκησης επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για λειτουργίες εξυπηρέτησης του Δήμου ή του οικισμού.» Καθώς πρόκειται για αξιόλογους, τουριστικούς και με παραδοσιακό χαρακτήρα οικισμούς και για λόγους ασφάλειας και μη όχλησης, δεν επιτρέπονται χρήσεις συνεργείων αυτοκινήτων (κατηγορία 1.14., άρθρο 30, Ν. 4269). Προτεινόμενοι όροι δόμησης Σημειώνεται ότι με το ΓΠΣ θεσμοθετούνται μόνο οι μέσοι συντελεστές δόμησης. Η αρτιότητα και οι λοιποί όροι δόμησης θα καθοριστούν με τις πολεοδομικές μελέτες οι οποίες θα εκπονηθούν μετά την έγκριση του ΓΠΣ. Για τον οικισμό του Κυριακίου προτείνεται μέσος συντελεστής δόμησης του Πυκνοδομημένου τμήματος, τομέας 1 όρων δόμησης μ.σ.δ.= 0.80 και μέσος συντελεστής δόμησης του Αραιοδομημένου τμήματος, τομέας 2 όρων δόμησης μ.σ.δ.=0.60. Για τους οικισμούς Παναγιά Καλαμιώτισσα και Ταρσός προτείνεται να παραμείνουν ίδιοι με τους σημερινούς, δηλαδή μ.σ.δ. =0.4. Όσον αφορά στους μη οριοθετημένους οικισμούς Καρυώτι και Άγιο Αθανάσιο για τον μεν πρώτο προτείνεται η οριοθέτησή του ενώ για τον δεύτερο όχι, καθώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις. Στο Καρυώτι, η υφιστάμενη φυσιογνωμία του σε συνδυασμό με τα

17 πληθυσμιακά μεγέθη τους δε δικαιολογούν αυξημένους συντελεστές δόμησης. Επειδή ο συντελεστής δόμησης καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τη μορφή του οικισμού και κατά συνέπεια επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής των κατοίκων του, προτείνεται επίσης μ.σ.δ. = 0.4. Οικισμός Κυριακίου Π.3.5 Δίκτυα αστικής υποδομής Στον οικισμό του Κυριακίου, κύριο στόχο αποτελεί η αποφόρτιση του οδικού δικτύου από τις διαμπερείς μετακινήσεις. Μέσω των προτάσεων του Π.2.6. (αναβάθμιση του Περιφερειακού Άξονα, νέο παρακαμπτήριο τμήμα του άξονα Λιβαδειά Κυριάκι) αναμένεται η σταδιακή υποβάθμιση του λειτουργικού ρόλου της 3ης Οκτωβρίου από αρτηρία σε συλλεκτήρια. Επίσης, καθορίζονται οι νέες συλλεκτήριες στα τμήματα των επεκτάσεων, όπου θα συνδέονται με το αρτηριακό δίκτυο για να συλλέξουν/κατανείμουν τις μετακινήσεις από/προς το τοπικό δίκτυο (βλ. Χάρτη Π.3-1). Η προτεινόμενη προς διάνοιξη συλλεκτήρια στο ανατολικό τμήμα της επέκτασης, θα πρέπει να έχει αναβαθμισμένο ρόλο, ώστε να εξυπηρετεί τις μεταφορικές ανάγκες της επέκτασης και να συνδέεται με το υπεραστικό δίκτυο (ειδικά σε περίπτωση αστοχίας της διάνοιξης του προτεινομένου παρακαμπτηρίου τμήματος). Τονίζεται ότι πρέπει να υιοθετούνται σχεδιασμοί και τεχνικές, ώστε οι προτεινόμενες συλλεκτήριες να αποτρέπουν διαμπερείς μετακινήσεις. Υπόλοιποι οικισμοί Στους συγκεκριμένους οικισμούς χαρακτηρίζονται ως συλλεκτήριες οι οδοί που φαίνονται στους Χάρτες Π.3-2, Π.3-3 και Π.3-4. Ωστόσο, λόγω της αδιαμόρφωτης κατάστασης των οικισμών και της ύπαρξης υποτυπωδών χαράξεων, η ακριβής ιεράρχηση θα προκύψει από τις μελέτες πολεοδόμησης των οικισμών. Ειδικότερες κατευθύνσεις της παρούσας: Υιοθετούνται οι υπάρχουσες χαράξεις, εκτός των περιπτώσεων που εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό προβληματικές (π.χ. αυξημένες κατά μήκος κλίσεις, ακατάλληλης διατομής, μεγάλες καμπύλες κτλ.). Στο πλαίσιο αυτής της κατεύθυνσης, υιοθετείται και διασφαλίζεται η αρχή της μη κατασπατάλησης της αστικής γης. Απαιτείται βελτίωση γεωμετρικών και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών και αναβάθμιση των κύριων οδών γενικότερα. Όπου απαιτούνται, εξετάζονται και προτείνονται διανοίξεις των οδών, ώστε να διασφαλίζεται η βελτιωμένη λειτουργία του μεταφορικού δικτύου. Η παρούσα μελέτη, προτείνει την ενδεικτική διάνοιξη οδού στην Π.Ε. Παναγίας Καλαμιώτισσας, όπως ορίζεται στο Χάρτη Π.3-2. Ασφάλεια/προστασία οικισμών (σεισμοί πλημμύρες) Για την ασφάλεια και την προστασία των οικισμών και των κατοίκων τους από τους σεισμούς: Οι προτεινόμενοι νέοι οικιστικοί υποδοχείς (επεκτάσεις οικισμών, οικισμοί προς οριοθέτηση) να έχουν ελεγχθεί βάσει της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας. Οι ανοικτοί χώροι (προαύλια σχολείων, χώροι στάθμευσης κ.λπ.), σε περίπτωση σεισμού μπορούν να αποτελέσουν ασφαλείς χώρους συγκέντρωσης για τους κατοίκους.

18 Στην μελέτη ωστόσο δεν διευκρινίζεται ποιοι από τους ανοιχτούς χώρους προτείνονται για την αντισεισμική προστασία των κατοίκων. Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Σ. Το Πρόγραμμα Ενεργοποίησης του Γ.Π.Σ. του πρώην Δήμου Κυριακίου, περιλαμβάνει τρία επίπεδα προτάσεων - δράσεων: - τις απαιτούμενες ειδικότερες μελέτες, - τα αναγκαία έργα και παρεμβάσεις - τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις για την υλοποίηση αυτών των μελετών και έργων. Π.4.2 Απαιτούμενες μελέτες και έργα Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης Γ.Π.Σ. προτείνεται ο προγραμματισμός και η εκπόνηση των ακόλουθων μελετών: Πολεοδομικές Μελέτες Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογή του οικισμού Κυριακίου Κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισμού Κυριακίου σύμφωνα με το Ν. 3937/2011 Άρθρο35, μέχρι να ολοκληρωθεί η Πολεοδομική μελέτη. Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής του οριοθετημένου οικισμού Παναγιάς Καλαμιώτισσας. Κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισμού Παναγιάς Καλαμιώτισσας σύμφωνα με το Ν. 3937/2011 Άρθρο35, μέχρι να ολοκληρωθεί η Πολεοδομική μελέτη. Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής του οριοθετημένου οικισμού Ταρσού. Μελέτη επιβολής μορφολογικών κανονισμών στα κτίσματα του οικισμού Κυριακίου ώστε να ενδυναμωθεί ο παραδοσιακός χαρακτήρας του οικισμού. Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2000 κατοίκων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας των οικισμών, τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων τους και την τουριστική αξιοποίησή τους. Η μελέτη αυτή θα πρέπει να ανατεθεί από το Υ.ΠΕ.Κ.Α., όπως έχει ήδη ανατεθεί για άλλους Νομούς. Τοπικά Ρυμοτομικά/Σημειακές Πολεοδομικές Παρεμβάσεις Τοπικά ρυμοτομικά σχέδια και σημειακές πολεοδομικές παρεμβάσεις θα απαιτηθούν: στην εκτός σχεδίου περιοχή του Κυριακίου για την εξασφάλιση υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους, ή και σε ιδιωτικούς μετά από διαδικασία απαλλοτρίωσης. στην είσοδο των υπόλοιπων οικισμών της Δ.Ε. για την εξασφάλιση υπαίθριων χώρων στάθμευσης. Μελέτες οριοθέτησης

19 19 1 Μελέτη Οριοθέτησης του οικισμού 9 Καρυώτι και στη συνέχεια εκπόνηση μελέτης Κτηματογράφησης Πολεοδόμησης και Πράξης Εφαρμογής σε αυτό. Μελέτες Οριοθέτησης ρεμάτων που βρίσκονται σε προς ένταξη ή/και πολεοδόμηση περιοχές (Κυριάκι, Καρυώτι, Παναγιά Καλαμιώτισσα, Ταρσός) Μελέτες διατηρητέων (παραδοσιακών) οικισμών οικιστικών συνόλων και διατηρητέων κτισμάτων Μελέτες Ανάπλασης Μελέτες Διαμόρφωσης Ειδικές μελέτες ελέγχου της απόστασης από τα Κοιμητήρια Προτείνεται ο έλεγχος καταλληλότητας της θέσης των κοιμητηριών του οικισμού Κυριακίου και της Παναγιάς Καλαμιώτισσας γιατί δεν επιτρέπεται η χρήση αυτή να βρίσκεται μέσα στα όρια του οικισμού ή σε πολύ μικρή απόσταση από αυτά, απεναντίας πρέπει να χωροθετείται σε απόσταση 250μ. σύμφωνα με το Άρθρο 29 παρ. γ του Νόμου Υπ.Αριθμ. 2508/ Σχετικά με την παραμονή των δυο κοιμητηρίων στις θέσεις που είναι σήμερα θα πρέπει να διερευνηθεί με υδρογεωτεχνική μελέτη, μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (εφόσον δεν υπάρχει) και ειδική τεχνική μελέτη και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του οικείου δημοτικού συμβουλίου, αν αυτή η απόσταση μπορεί να μειωθεί έως και τα 20 μ. (Υφιστάμενα κοιμητήρια πριν το 1997), οπότε και να παραμείνουν (Κ.Υ.Α. Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Υγείας Πρόνοιας 26882/5769/ /ΦΕΚ 838/Δ/ : «Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη μείωση των αποστάσεων των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων»). Διαφορετικά προτείνεται η χωροθέτηση νέου κοιμητηρίου των οικισμών σε θέση που προτείνεται από τη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας. Στις νέες αυτές θέσεις θα πρέπει επίσης να πληρείται η ύπαρξη ζώνης μη δόμησης, διαμέτρου περί τα 250 m, βάσει του Π.Δ. 1128/80 (ΦΕΚ 284 Α'): «Περί καθορισμού αποστάσεων δια την ίδρυσιν κοιμητηρίων». Για τη νέα θέση του κοιμητηρίου πρέπει να προηγηθούν: 1. Σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 2. Σύμφωνη γνώμη αρμόδια υπηρεσίας Υπουργείου Πολιτισμού 3. Βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας Υπουργείου Γεωργίας για την έκταση 4. Υδρογωνοτεχνική μελέτη που περιλαμβάνει υδρογεωλογική και τεχνική έκθεση σε κλίμακα 1:2000 (βάσει προδιαγραφών) εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 5. Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας του χώρου σε κλίμακα 1:2000 εγκεκριμένη από το ΥΠΕΚΑ 6. Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 7. Ειδική τεχνική μελέτη (βάσει προδιαγραφών), που περιλαμβάνει α) Τεχνική έκθεση, β) χάρτες, γ) φωτογραφίες. Αναφορικά με το κοιμητήριο του Κυριακίου, η ζώνη των 250 μέτρων καλύπτει τμήμα του προτεινόμενου προς πολεοδόμηση τμήματος του Κυριακίου (δυτικό). Για την περιοχή αυτή προτείνεται η εκπόνηση των απαραίτητων προαναφερόμενων μελετών πριν την εκπόνηση της

20 πολεοδομικής μελέτης. Έως τότε θα απαγορεύεται η έκδοση οικοδομικών αδειών σε ακτίνα 250 μέτρων από το κοιμητήριο ενώ δεν θίγονται οι υφιστάμενες άδειες δόμησης στην εν λόγω ζώνη. Σχετικά με το κοιμητήριο της Παναγίας Καλαμιώτισσας προτείνεται η εκπόνηση των απαραίτητων προαναφερόμενων μελετών πριν την εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης. Έως τότε θα απαγορεύεται η έκδοση οικοδομικών αδειών σε ακτίνα 250 μέτρων από το κοιμητήριο ενώ δεν θίγονται υφιστάμενες άδειες δόμησης στην εν λόγω ζώνη. Εναλλακτικά λόγω του πολύ μικρού μεγέθους του κοιμητηρίου και εφόσον ο Δήμος Λεβαδέων το επιθυμεί μπορεί με απόφαση του να απαγορεύσει πλέον την ταφή στον εν λόγω χώρο και να μετατραπεί ο χώρος σε "μνημειακό πράσινο" και οι ταφές να πραγματοποιούνται στο κοιμητήριο του Κυριακίου Μελέτες Οδοποιίας Μελέτες Λιμενικών Επικαιροποίηση της μελέτης χωροθέτησης και κατασκευής νέου αλιευτικού καταφυγίου στην παραλία Παναγιάς Καλαμιώτισσας με ήπιες υποδομές, για τις ανάγκες της αλιευτικής δραστηριότητας και θαλάσσιου τουρισμού και αναψυχής Μελέτες Ύδρευσης Μελέτες Άρδευσης Μελέτες Αποχέτευσης Ομβρίων και Λυμάτων Μελέτες Διαχείρισης Απορριμμάτων Μελέτες Ενέργειας - Τηλεπικοινωνιών Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Μελέτες Αρχαιολογικών - Πολιτιστικών Χώρων Μελέτες Χαρτογράφησης θυλάκων φυσικής βλάστησης ιδιαίτερου φυσικού κάλλους γεωλογικών σχηματισμών Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε Κοινωφελείς Εγκαταστάσεις (Εκπαίδευση Υγεία Πρόνοια Αθλητισμός) Εκπαίδευση Από την εφαρμογή των προτύπων, απαιτείται για το έτος 2033, η κατασκευή ενός επιπλέον δημοτικού σχολείου (5/Θ), ενός γυμνασίου (3/Θ) και ενός λυκείου (2/Θ) σε έκταση που θα προκύψει από την πολεοδομική μελέτη. Υγεία Πρόνοια Εκσυγχρονισμός και επισκευή κτιρίου Βρεφικού Σταθμού στο Κυριάκι Κατασκευή και λειτουργία ξεχωριστού κτιρίου ΚΑΠΗ στο Κυριάκι. Στις κοινωφελείς εγκαταστάσεις για εκπαίδευση και πρόνοια προτείνεται να διερευνάται πρώτα η καταλληλότητα της χωροθέτησης σε υπάρχοντα κτίρια της οικιστικής ενότητας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 41. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 41. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία 02/02/2015 Αρ. Πρωτ. 1985 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-3 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 41 Περίληψη Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης. Ημερομηνία: 28/05/2015 Αρ. Πρωτ. 13752 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-13 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 183 Περίληψη Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-13 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 214

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-13 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 214 Ημερομηνία: 28/05/2015 Αρ. Πρωτ. 13801 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-13 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 214 Περίληψη Έγκριση γενομένων δαπανών που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 447. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 447. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία 30/11/2015 Αρ.Πρωτ. 32786 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-28ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 447 Περίληψη Περί εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 29. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 29. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία 02/02/2015 Αρ. Πρωτ. 1972 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-3 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 29 Περίληψη Υποβολή αιτήματος για την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 293. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 293. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία: 02/09/2015 Αρ. Πρωτ. 22930 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 293 Περίληψη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 173. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 173. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 173 Περίληψη Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Ξυλείας. Λιβαδειά σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 108 Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 108 Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2016-9ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 108 Περίληψη Ημερομηνία 16/03/2016 Αρ. Πρωτ. 6103 Αναρτητέα Αίτημα του Συλλόγου Ελικωνίων Επαρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 302. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 302. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία: 02/09/2015 Αρ. Πρωτ. 22979 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 302 Περίληψη Έγκριση 2ου ΑΠΕ για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 196 Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 196 Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2016-12ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 196 Περίληψη Επιλογή των Υδρονομέων που θα προσληφθούν για την αρδευτική περίοδο 2016 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 178 Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 178 Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2016-11ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 178 Περίληψη Ημερομηνία 19/4/2016 Αρ. Πρωτ. 8778 Αναρτητέα Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 200 Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 200 Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2016-13ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 200 Περίληψη Ημερομηνία 30/5/2016 Αρ. Πρωτ. 11378 Αναρτητέα Έκλογή τακτικού μέλους της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 148. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 148. Περίληψη Ημερομηνία 07/04/2015 Αρ. Πρωτ. 8533 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-9 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 148 Περίληψη Αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 169. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 169. Περίληψη Ημερομηνία 30/04/2015 Αρ. Πρωτ. 10885 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 169 Περίληψη Υλοποίηση Προγράμματος Δακοκτονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 121. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 121. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-9 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 121 Περίληψη Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους. Λιβαδειά σήμερα 06 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 71. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 71. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-7 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 71 Περίληψη Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 492. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 492. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία 28/12/2015 Αρ.Πρωτ. 35590 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-33ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 492 Περίληψη Καθορισμός τελών Διαφήμισης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 10.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 10. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία 15/2/2016 Αρ.Πρωτ. 3400 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2016-3ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 10 Περίληψη Υποβολή αιτήματος στην Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία 19/02/2015 Αρ. Πρωτ. 3851 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-5 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 45 Περίληψη Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 218. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 218. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία 03/10/2014 Αρ. Πρωτ. 28200 Αναρτητέα Συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού. Από το πρακτικό της αριθμ.2014-22 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 218 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 21/12/2015 Αρ.Πρωτ Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Ημερομηνία 21/12/2015 Αρ.Πρωτ Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Ημερομηνία 21/12/2015 Αρ.Πρωτ. 35014 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-31ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 486 Περίληψη Επιστροφή ποσών προνοιακών επιδομάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 6.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 6. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία 14/01/2015 Αρ. Πρωτ. 1144 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-2 ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 6 Περίληψη Καθορισμός τρόπου χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 65 Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 65 Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2016-6ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 65 Περίληψη Ημερομηνία 01-03-2016 Αρ. Πρωτ. 3983 Αναρτητέα Λήψη απόφασης για Α) Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 67 Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 67 Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2016-7ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 67 Περίληψη Ημερομηνία 03/03/2016 Αρ. Πρωτ. 4967 Αναρτητέα Ανάκληση της αριθμ. 10 /12.2.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-27ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 433 Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-27ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 433 Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2-27ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 4 Περίληψη Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Διαφόρων Εργαλειών. Λιβαδειά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εικόνα 1: Η θέση της Δ.Ε. Πεύκων στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εικόνα 1: Η θέση της Δ.Ε. Πεύκων στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εικόνα 1: Η θέση της Δ.Ε. Πεύκων στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Εικόνα 2: Η θέση του Δήμου Νεάπολης - Συκεών στη Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Εικόνα 3: Ο οικισμός των Πεύκων όπου διακρίνονται το όριο της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 222. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 222. Περίληψη Ημερομηνία: 23/06/2015 Αρ.Πρωτ. 17352 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 222 Περίληψη Έγκριση συμμετοχής του ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 1. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 1. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία 13/01/2015 Αρ. Πρωτ. 566 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-1 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 1 Περίληψη Παράλληλη άσκησης αρμοδιοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 219. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 219. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία 03/10/2014 Αρ. Πρωτ. 28201 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2014-22 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 219 Περίληψη Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2)

Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2) Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2) 1. Οι περιοχές κατοικίας επιπέδου γειτονιάς Κ2, όπως ορίζεται στον χάρτη ΠΜ7 χρήσεων γης της πολεοδομικής μελέτης, αποτελούν περιοχές κατοικίας οι οποίες εξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-16 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 256. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-16 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 256. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-16 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 256 Περίληψη Καθορισμός τρόπου χρήσης των δημοτικών χώρων που διατίθενται ενόψει του Δημοψηφίσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 195 Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 195 Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2016-12ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 195 Περίληψη Ημερομηνία 28/4/2016 Αρ. Πρωτ. 9582 Αναρτητέα Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 259. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 259. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία: 3/07/05 Αρ Πρωτ 073 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ05-9 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 59 Περίληψη Έγκριση της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 2. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 2. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία 13/01/2015 Αρ. Πρωτ. 567 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-1 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 2 Περίληψη Έγκριση για την απευθείας αγορά του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 1. Γενικές αρχές.... 3 2. Γενική αντιστοίχηση χρήσεων γης στις Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης (ΠΟΑ).... 3 3. Αντιστοίχηση χρήσεων γης ανά οικισµό.... 5 3.1. Νέα Αγχίαλος (Π.Ε.1-3)...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 229. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 229. Περίληψη Ημερομηνία: 23/6/25 Αρ.Πρωτ. 7363 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.25-4 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 229 Περίληψη Μεταβίβαση Εξοπλισμού Διαχείρισης Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 400. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 400. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία 16/11/2015 Αρ.Πρωτ. 31496 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-27ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 400 Περίληψη Εξέταση ένστασης κατά της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-19 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 267. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-19 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 267. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία: 29/07/2015 Αρ. Πρωτ. 20729 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-19 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 267 Περίληψη Λήψη απόφασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-13 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 187. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-13 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 187. Περίληψη Ημερομηνία: 28/05/2015 Αρ.Πρωτ. 13757 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-13 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 187 Περίληψη Κανονισμός λειτουργίας του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 84 Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 84 Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2016-9ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 84 Περίληψη Ημερομηνία 16/03/2016 Αρ. Πρωτ. 6070 Αναρτητέα «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 262. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 262. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία: 29/07/2015 Αρ. Πρωτ. 20718 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-19 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 262 Περίληψη Προγραμματισμός Πρόσληψης καλλιτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2012-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 249. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2012-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 249. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2012-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 249 Περίληψη Έγκριση 2 ου Α.Π.Ε. και Τακτοποιητικού για το έργο : «ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 13. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 13. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία 19/2/2016 Αρ.Πρωτ. 3825 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2016-4ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 13 Περίληψη Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2013-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 83. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2013-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 83. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2013-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 83 Περίληψη Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης για ένταξη πράξης στα πλαίσια του χρηματοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 85 Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 85 Περίληψη Ημερομηνία 16/03/2016 Αρ. Πρωτ. 6071 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2016-9ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 85 Περίληψη Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 289 Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 289 Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2016-15ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 289 Περίληψη Ψήφισμα με θέμα Ανακήρυξη Δήμων και Περιφερειών σε ελεύθερες ζώνες από τις συμφωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2014-22 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 230. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2014-22 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 230. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία 03/10/2014 Αρ. Πρωτ. 28217 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2014-22 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 230 Περίληψη Όροι και οι προϋποθέσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Αρσένης Ρίγγας Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) αποτελεί ένα κατευθυντήριο σχέδιο που σκοπό έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ 2016 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Οδικός Χάρτης για την Χωροθέτηση και Θεσμική Έγκριση μιας Επένδυσης Δούμας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 31/2015 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 31/2015 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 31/2015 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 8 ης / 14-7-2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 15 /6/2016 Αρ.Πρωτ Αναρτητέα

Ημερομηνία 15 /6/2016 Αρ.Πρωτ Αναρτητέα Ημερομηνία 15 /6/2016 Αρ.Πρωτ. 15309 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2016-15ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 283 Περίληψη Εξέταση του με αρ.πρωτ. 5237/07-3-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-31ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 469. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-31ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 469. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία 18/12/2015 Αρ.Πρωτ. 34260 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-31ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 469 Περίληψη Πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 86 Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 86 Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2016-9ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 86 Περίληψη Ημερομηνία 16/03/2016 Αρ. Πρωτ. 6072 Αναρτητέα Προγραμματισμός Πρόσληψης καλλιτεχνικού-

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Διενέργεια ελέγχου στατικής επάρκειας ή δελτίο δομικής τρωτότητας σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων επιβάλει η υπουργική απόφαση, που

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 449. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 449. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία 30/12/2015 Αρ.Πρωτ. 35588 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-29ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 449 Περίληψη Έγκριση Απολογισμού Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Η Δήμαρχος Λεβαδέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Η Δήμαρχος Λεβαδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10438 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθμ. 61 Αφού έλαβε υπόψη Η Δήμαρχος Λεβαδέων Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το από 17-2-1986 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 63/Δ/18-2-1986 ) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου γύρω από τα διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Αριθ. Πρωτ.: 8640 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Αριθ. Πρωτ.: 8640 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-2-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 8640 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Διεύθυνση Αμαλιάδος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 ΘΕΜΑ: Χρήσεις γης του ΚΧ 871 Χώρος Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A H M Q t ΚίΑ Υ Π Λ ΙΕ Ω Ν

A H M Q t ΚίΑ Υ Π Λ ΙΕ Ω Ν A H M Q t ΚίΑ Υ Π Λ ΙΕ Ω Ν Αρι0. ττρωτ... Ελήφβη στις_ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡ/ΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ναύπακτος από την αρχαιότητα ως σήμερα

Η Ναύπακτος από την αρχαιότητα ως σήμερα Η Ναύπακτος από την αρχαιότητα ως σήμερα Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1838-1937 1829 - Απελευθέρωση από τους Οθωμανούς 1838 - Αποτύπωση του Φρουρίου και της πόλης Ναυπάκτου από Έλληνες και Βαυαρούς Μηχανικούς της

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 89 Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 89 Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2016-9ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 89 Περίληψη Εγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Λεβαδέων Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ. Ο Ν. 4014/2011 συμπληρώνει 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ. Ο Ν. 4014/2011 συμπληρώνει 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του. Ο Ν. 4014/2011 συμπληρώνει 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του. Ο τρόπος υλοποίησης αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στην χώρα μιας πιο συστηματικής καταγραφής και αποτύπωσης των ρυθμιζόμενων αυθαιρέτων κατασκευών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 294. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 294. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία: 02/09/2015 Αρ. Πρωτ. 22970 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 294 Περίληψη Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ 1 ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Πολεοδομική μελέτη περιοχής Bοσπόρου Γνωμοδότηση ΣΧΟΠ (πράξη 222 /συνεδρία 19 η / 01. 06. 99) Α. Ο Δήμος προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα έντονα προβλήματα των αντικρουόμενων

Διαβάστε περισσότερα

LPG και CNG. Γιαννιτσών 90&Χαλκίδος, Θεσσαλονίκη, Τηλ , , fax:

LPG και CNG. Γιαννιτσών 90&Χαλκίδος, Θεσσαλονίκη, Τηλ , , fax: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4070/12 ΜΕΡΟΣ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΡΘΡΟ 114 ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ζ ΑΡΘΡΟ 185 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ ΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Τα εκτός σχεδίου πρατήρια υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-33ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 497. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-33ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 497. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία 28/12/2015 Αρ.Πρωτ. 35607 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-33ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 497 Περίληψη Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνο

1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνο 1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνου που διατρέχει και συνδέει τον οικισμό από το βουνό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc

Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Θεσμικό πλαίσιο: Ν.1337/83, Ν2508/97 Οδηγίες από τον υπερκείμενο σχεδιασμό Ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 20422 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πικέρμι, 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Φορέας Υλοποίησης του Έργου: «Πράσινο Νησί Αη Στράτης», καλεί εντός δέκα πέντε (15 ) ημερών από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης: 10 η Αριθμός Απόφασης: 3/10/17.06.2014 Σήμερα, 17 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Βασ. Ολγας 160-162 & 25 ης Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.

2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά. Ορισμός του δάσους και των επιμέρους εκτάσεων Αρθρον 3. Εκτασις εφαρμογής. " 1. Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα