ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013"

Transcript

1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ ΔΑΣ ΙΙα και ΔΑΣ ΙΙβ: Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙα και ΙΙβ Μαρία Αμπαρτζάκη, Eπίκουρη καθηγήτρια Υποχρεωτικό 5 ο Εξάμηνο Χειμερινό και 6 ο Εξάμηνο Εαρινό αντίστοιχα Προαπαιτούμενο Διδακτικές Ασκήσεις Ι. 5. Αριθμός πιστωτικών μονάδων: Αριθμός Πιστωτικών μονάδων 8 ECTS στο επίπεδο ΙΙα και 8 ECTS στο επίπεδο ΙΙβ. Σκοπός των διδακτικών ασκήσεων είναι οι εξοικείωση των φοιτητών με το πρακτικό μέρος των σπουδών τους (διδακτική διαδικασία) και η ιδιαίτερη εξάσκησή τους στην πρακτική εφαρμογή των θεωριών της σύγχρονης (γενικής και ειδικής) Διδακτικής Μεθοδολογίας του νηπιαγωγείου (Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική). Προγραμματισμός, σχεδιασμός, εφαρμογή, ανάλυση, ερμηνεία, τροποποίηση, κριτική κ.τ.λ. της διδακτικής διαδικασίας, που αναφέρεται σε μια δραστηριότητα ή σε ένα ημερήσιο πρόγραμμα ενός νηπιαγωγείου, είναι τα κυριότερα θέματα/αντικείμενα των «διδακτικών ασκήσεων». Διδασκαλίες φοιτητών και αξιολόγηση της διδασκαλίας από τον αρμόδιο καθηγητή των Παιδαγωγικών. Οι φοιτητές εμπλέκονται σε διδασκαλία και παρατήρηση των διδασκαλιών που διεξάγονται από τους συμφοιτητές τους. Με την επιπρόσθετη οργάνωση εργαστηριακών ασκήσεων, ο αρμόδιος καθηγητής βοηθάει παράλληλα τους φοιτητές να κατανοήσουν τα παραπάνω θέματα και να δραστηριοποιηθούν ανάλογα. (για ΔΑΣ ΙΙα Χειμερινό Εξάμηνο) i. Συνώδη, Ε. & Αμπαρτζάκη, Μ. (Επιμ.) (2011). Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Θεωρία και πράξη. Αθήνα: Πεδίο (προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν). ή ii. Οικονομίδης Β. (Επιμ.) (2011). Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Πεδίο. (προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν). (για ΔΑΣ ΙΙβ Εαρινό Εξάμηνο) i. Οικονομίδης Β. (Επιμ.) (2011). Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Πεδίο. (προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν). ή ii. Συνώδη, Ε. & Αμπαρτζάκη, Μ. (Επιμ.) (2011). Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Θεωρία και πράξη. Αθήνα: Πεδίο (προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν). Παρατήρηση διδασκαλίας, συζήτηση, χρήση σχάρας παρατήρησης/αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης. 11. Γλώσσα διδασκαλίας: Η ελληνική. ΠΑΙ 101: Προσχολική Παιδαγωγική

2 Μαρία Αμπαρτζάκη, Eπίκουρη καθηγήτρια Παράδοση, υποχρεωτικό μάθημα κορμού Προπτυχιακό 2 ο Εξάμηνο, Εαρινό 5. Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 4 ECTS Στόχος του μαθήματος είναι η συστηματική παρουσίαση, ανάλυση, κριτική θεώρηση και προσέγγιση των εκπαιδευτικών ζητημάτων της νηπιακής ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα θα εξεταστούν: α) Εισαγωγή και βασικές έννοιες του αντικειμένου της Προσχολικής Παιδαγωγικής β) Η εξέλιξη του θεσμού του νηπιαγωγείου στον διεθνή χώρο και στην Ελλάδα. γ) Προϋποθέσεις και σκοποί της προσχολικής αγωγής. ε) Μορφωτικές κοινότητες και προσχολική αγωγή. στ) Οι επιδράσεις των κοινωνικο-οικολογικών συνθηκών και ο ρόλος της οικογένειας στην εξέλιξη του νηπίου ζ) Η συνεργασία οικογένειας και νηπιαγωγείου. η) Το πρόβλημα της φοίτησης στο νηπιαγωγείο. θ) Ο αντισταθμιστικός ρόλος του νηπιαγωγείου. ι) Μεταβατικές φάσεις στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο. ια) Προβλήματα ειδικής αγωγής στο νηπιαγωγείο. ιβ) Ο νηπιαγωγός (η κατάρτισή του, ο ρόλος του, η επιμόρφωση και η μετεκπαίδευσή του). Το μάθημα θα διδαχθεί μέσω διαλέξεων, συζητήσεων σε ομάδες και προβληματισμού με τη χρήση πρωτογενών πηγών, εκπαιδευτικών DVD και άλλου διαδικτυακού υλικού. Τα κύρια οπτικοακουστικά μέσα θα είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και ο προβολέας. i. Κιτσαράς, Γ. (2001). Προσχολική Παιδαγωγική. Αθήνα: Εκδόσεις του συγγραφέα (προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν). ή ii. Πανταζής Σπ. & Σακελαρίου, Μ. (2005). Προσχολική Παιδαγωγική: Προβληματισμοί Προτάσεις. Αθήνα: Ατραπός (προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν). Η μέθοδος αξιολόγησης θα είναι η γραπτή εξέταση με προαιρετική γραπτή εργασία. 11. Γλώσσα διδασκαλίας: Η ελληνική. EΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΙ 121 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Λέκτορας ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ Προπτυχιακό επίπεδο, Χειμερινό Εξάμηνο , 5 ο εξάμηνο σπουδών και εξής Σημείωση: για το ακαδημαϊκό έτος το μάθημα θα προσφερθεί στο εαρινό εξάμηνο [αντί του χειμερινού]

3 5. Αριθμός πιστωτικών μονάδων: Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές εξοικείωση με ένα ευρύ φάσμα μάθησης και επιστημονικής διερεύνησης στον τομέα της διοίκησης της εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διοίκηση των σχολικών μονάδων Προσχολικής εκπαίδευσης. Το γνωστικό αντικείμενο του Μαθήματος περιλαμβάνει κατ αρχάς την εξοικείωση των διδασκομένων με τους βασικούς όρους της εκπαιδευτικής διοίκησης και στη συνέχεια τη μελέτη των οργανωτικών δομών και διαδικασιών, τις βασικές αρχές της εκπαιδευτικής ηγεσίας, την σύγχρονη έρευνα σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο και τέλος την εμπλοκή των ιδίων των φοιτητών σε καταστάσεις προσομοίωσης της σχολικής-εκπαιδευτικής διοίκησης με την μεθοδολογία της μελέτης περίπτωσης. ΔΙΑΛΕΞΗ, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ, ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ/ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 2. Phyllis M. Click Διοίκηση μονάδων Προσχολικής και Σχολικής Αγωγής, εκδόσεις, ΊΩΝ, Αθήνα ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ [ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ] 2. ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ [ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ] 11. Γλώσσα διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΑΓΓΛΙΚΗ [ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS] ΣΠΑ 113 Ηγεσία στην Εκπαίδευση ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, λέκτορας ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Προπτυχιακό επίπεδο, Εαρινό Εξάμηνο , 8 ο και 9 ο εξάμηνο σπουδών Προτείνεται στους/ις φοιτητές/τριες να έχουν παρακολουθήσει ή να παρακολουθούν ταυτόχρονα το μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» ΠΑΙ Αριθμός πιστωτικών μονάδων: Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του ερευνητικού πεδίου της εκπαιδευτικής ηγεσίας και η εμβάθυνση στις επιμέρους πτυχές του μέσω ερευνητικών στρατηγικών, κυρίως ποιοτικού χαρακτήρα A. Ηγεσία: Ορισμός και αναγκαιότητα. Διάκριση της ηγεσίας από την διοίκηση. Η εξουσία και η διαχείριση της. Πολιτικές διαχείρισης της εξουσίας. Η έννοια της «μικροπολιτικής». B. Ηγέτης: Ρόλοι και λειτουργίες. Το «όραμα» και η «αποστολή» του ηγέτη. Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και ικανότητες του ηγέτη. Συστημική θεώρηση και ηγέτης. Η αποτυχία του ηγέτη. Γ. Αποτελεσματική Ηγεσία: Η έννοια και το περιεχόμενο της αποτελεσματικής ηγεσίας στην εκπαίδευση. Προϋποθέσεις αποτελεσματικής ηγεσίας στην εκπαίδευση I. κατανόηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της σχολικής μονάδας

4 II. γνώση του χώρου ευθύνης και στρατηγικές εκπλήρωσης των στόχων III. ανθρώπινο δυναμικό, επικοινωνία και παρακίνηση IV. διαδικασίες λήψης αποφάσεων V. ομάδες, συμφέροντα και διαχείριση κρίσεων VI. διαμόρφωση εσωτερικής κουλτούρας και σχολικού κλίματος VII. εισαγωγή και υλοποίηση αλλαγών Δ. Θεωρίες και απόψεις περί ηγεσίας στην εκπαίδευση: α. Θεωρίες [Μετασχηματιστική, Διανεμητική, Συνεργατική, το Περιπτωσιακό Μοντέλο, κλπ] β. Απόψεις [Καθοδηγητική, Οργανωσιακή, Υποστηρικτική, συλλογική, κλπ] γ. Νέες θεωρήσεις: Η ηγεσία ως μάθηση Ε. Σύγχρονες Τάσεις στο Ερευνητικό Πεδίο: Το διεθνές πεδίο. Συσχέτιση σχολικής ηγεσίας και επίδοσης των μαθητών: Μύθοι και πραγματικότητα. Προς μια νέα θεωρητική προσέγγιση της αποτελεσματικής ηγεσίας μέσω συνδυαστικής έρευνας (ποσοτικής ποιοτικής) ΣΤ. Γυναικεία Ηγεσία και Προσχολική Εκπαίδευση: Φύλο και ιδιαίτερα ηγετικά χαρακτηριστικά. Περιορισμοί και διστακτικότητα στην ανάληψη διοικητικών ηγετικών ρόλων. Η σημασία των προτύπων. Ζ. Η ελληνική πραγματικότητα: Αγκυλώσεις, μειονεκτήματα, ελλείψεις. Αυτονομία και συγκεντρωτικό σύστημα ως παράγοντες διαμόρφωσης ηγετικών ικανοτήτων. Δυνατότητες ή αδυναμίες παρέμβασης στην λειτουργία και την οργανωτική δομή της σχολικής μονάδας. Προς ένα μοντέλο ανάπτυξης διοικητικών και ηγετικών στελεχών στην εκπαίδευση. Ανάθεση ερευνητικών δραστηριοτήτων και ομαδοσυνεργατικών projects μικρής κλίμακας- Συζήτηση ευρημάτων. 3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» [για όσους φοιτητές δεν έχουν παρακολουθήσει το ΠΑΙ 121 και δεν έχουν λάβει δωρεάν το σύγγραμμα] 4. Κατάλογος εξειδικευμένης αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας ανά θεματική ενότητα (διανέμεται από την Διδάσκουσα). Αξιολόγηση της ερευνητικής επάρκειας στις ανατιθέμενες σε κάθε μάθημα δραστηριότητες και της συμμετοχικότητας στα ομαδο-συνεργατικά projects 11. Γλώσσα διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΑΓΓΛΙΚΗ [ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS] ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΟΥΡΓΙΩΤΟΥ 1. Κωδικός και τίτλος του μαθήματος: ΠΑΙ 148: Ειδική Διδακτική Μεθοδολογία Γουργιώτου Ευθυμία, Λέκτορας 3. Τύπος μαθήματος (παράδοση-σεμινάριο-υποχρεωτικό κορμού-επιλεγόμενο-διδακτική Παράδοση, υποχρεωτικό μάθημα κορμού 4.Επίπεδο μαθήματος-εξάμηνο (ή εξάμηνα) σπουδών-προαπαιτήσεις Προπτυχιακό επίπεδο-χειμερινό εξάμηνο Γ εξάμηνο Σπουδών 5. Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 6. Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα αποτελέσματα): Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των αρχών, περιεχομένων, στόχων και διαδικασιών συγκρότησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που κατακτούν τα μικρά παιδιά στο πλαίσιο των παιδαγωγικών αλληλεπιδράσεων μέσα στο νηπιαγωγείο. 7. Περιεχόμενο του μαθήματος:

5 Α.ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: Αρχές ολόπλευρης ανάπτυξης και συγκρότησης γνώσεων και δεξιοτήτων των μικρών παιδιών: αναγκαία γνώση για την ανάπτυξη καθημερινών προγραμμάτων Διδασκαλία ή παιδαγωγική αλληλεπίδραση; - Αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές ή πρακτικές με νόημα; - Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού -Η σημασία του σχεδιασμού και της οργάνωσης του μαθησιακού περιβάλλοντος - Η καταγραφή και αξιολόγηση της ανάπτυξης και μαθησιακής εξέλιξης των παιδιών - αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας -Εργασία και παιχνίδι σε ομάδες: Ο ρόλος του παιχνιδιού στη μάθηση Ενίσχυση του προγράμματος μέσα από την εμπλοκή της οικογένειας του μικρού παιδιού. Β.Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Είδη προγραμμάτων που μπορούν να σχεδιαστούν (πρόγραμμα βασιζόμενο στο πρόγραμμα σπουδών (ΔΕΠΠΣ), πρόγραμμα βασιζόμενο στο παιχνίδι, ολιστικό πρόγραμμα, διαπολιτισμικό, δημιουργικό, κ.ά.)-θεματικές προσεγγίσεις και σχέδια εργασίας: Διευρύνοντας τους χώρους μάθησης έξω από την τάξη. Γ.Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων - Οι γιορτές στο νηπιαγωγείο -Το διευρυμένο πρόγραμμα: αυξημένες δυνατότητες για την ανάπτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων-αποτελεσματικές πρακτικές μετάβασης των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. 8. Διδακτικές και μαθησιακές Διαλέξεις-συζητήσεις-ομάδες εργασίας-βιντεοπροβολές 9. Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη Α. Ντολιοπούλου, Ε. & Γουργιώτου, Ε. (2008). Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην Προσχολική. Αθήνα: Gutenberg. Β. Κιτσαράς, Γ. Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης-Διδακτική μεθοδολογία. Αθήνα. Γ. Χρυσαφίδης, Κ. (1994). Βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία. Αθήνα: Gutenberg. Δ. Ματσαγγούρας, Η. (2002). Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση. Αθήνα: Γρηγόρης. 10. Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης Πρόοδος-Τελική γραπτή εξέταση-υποχρεωτική γραπτή ομαδική εργασία Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙΙα Γουργιώτου Ευθυμία, Λέκτορας Υποχρεωτικό, διδακτική άσκηση Προπτυχιακό Ακαδημαϊκό έτος Χειμερινό εξάμηνο Προαπαιτούμενο Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙ 5. Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 8 ECTS Σκοπός των διδακτικών ασκήσεων είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το πρακτικό μέρος των σπουδών τους (διδακτική διαδικασία) και η ιδιαίτερη εξάσκησή τους στην πρακτική εφαρμογή των θεωριών της σύγχρονης (Γενικής και Ειδικής) Διδακτικής Μεθοδολογίας του νηπιαγωγείου (Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική). Τέσσερις (4) ημέρες διδακτικής άσκησης σε δημόσια νηπιαγωγεία της περιοχής του Ν. Ρεθύμνου. Εργαστήρια Προετοιμασίας: Υποχρεωτική παρακολούθηση σε πέντε (5) εργαστήρια. (προγραμματισμός και προετοιμασία των δράσεων στο νηπιαγωγείο, παράδοση, παρουσίαση και σχολιασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των εντύπων). Εβδομαδιαίες συναντήσεις: Oι φοιτητές σε συνεργασία με τις αποσπασμένες νηπιαγωγούς απασχολούνται για το σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την αποτίμηση, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούν στα νηπιαγωγεία (προετοιμασία και ανατροφοδότηση). Νηπιαγωγείο: Κατά τις τέσσερις (4) ημέρες υλοποίησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα

6 νηπιαγωγεία, κάθε φοιτητής/τρια σχεδιάζει και υλοποιεί δύο (2) εβδομαδιαία προγράμματα και συμμετέχει στα υπόλοιπα δύο (2) λειτουργώντας διευκολυντικά στο έργο του/της συμφοιτητή/τριας. Εργαστήρια αναστοχασμού: Προαιρετική συμμετοχή των φοιτητών μετά τις διδασκαλίες σε συναντήσεις που σκοπό έχουν τη διαμορφωτική αξιολόγηση των ημερήσιων προγραμμάτων και την ανατροφοδότησή τους Παρουσίαση, συζήτηση, βιντεοπροβολές, μάθηση μέσω επίλυσης προβλήματος και σχεδίων εργασίας, έρευνα. Μπιρμπίλη, Μ. (2008). Προς μια Παιδαγωγική του Διαλόγου. Η σημασία και ο ρόλος των ερωτήσεων στην προσχολική εκπαίδευση. Εκδόσεις: Gutenberg (Προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν). Αξιολόγηση φακέλου φοιτητών από τη διδάσκουσα και την αποσπασμένη νηπιαγωγό, παρατήρηση και αξιολόγηση των φοιτητών από τη διδάσκουσα και την αποσπασμένη νηπιαγωγό, αυτοαξιολόγηση φοιτήτριας/τή, ετεροαξιολόγηση φοιτητών μέσα στην ομάδα. BAΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΙ 168: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ Προπτυχιακό Επίπεδο 3 ο εξάμηνο σπουδών Όχι 5. Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 4 (τέσσερις) ECTS (α) Η αποσαφήνιση των όρων και των διαστάσεων της αξιολόγησης (π.χ. αξιολόγηση μαθητή, αξιολόγηση έργου, αξιολόγηση εκπαιδευτικού κλπ.), (β) Η παρουσίαση των βασικών θεωρητικών μοντέλων και τύπων αξιολόγησης, (γ) Η κατανόηση των σύγχρονων τάσεων στην εκπαιδευτική αξιολόγηση, και (δ) η απόκτηση γνώσεων για αποτελεσματική σχεδίαση και εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Το μάθημα περιλαμβάνει μια ενότητα παρουσίασης όλων των μορφών αξιολόγησης που συναντώνται σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική αξιολόγηση, μία εισαγωγή στις θεωρίες αξιολόγησης, το θεωρητικό πλαίσιο που τις διέπει και το υπόβαθρο που στηρίζονται. Συζητούνται θέματα πρακτικών εφαρμογών της επιστήμης της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, των διακρίσεων και ταξινομήσεων που έχουν αποτυπωθεί καθώς και η εφαρμογή τους. Επίσης συζητούνται θέματα σύγχρονων τάσεων αξιολόγησης προγραμμάτων και εφαρμογής. Διαλέξεις Συζητήσεις Ομάδες μελέτης Καψάλης, Α., & Χανιωτάκης, Ν. (2011). Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη Ντολιοπούλου, E., & Γουργιώτου, E. (2008). Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση με έμφαση στην προσχολική. Αθήνα: Gutenberg. Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., & Worthen, B. R. (2011). Program evaluation: Alternative approach and practical guidelines. Boston, MA: Allyn & Bacon. Mertens, D. M. & Wilson, A. T. (2012). Program evaluation theory and practice: A comprehensive guide. New York, NY: The Guilford Press. Mertens, D. M. (2010). Research and evaluation in education and psychology. Thousand Oaks, CA: Sage. Stufflebeam, D. L., & Shinkfield A. J. (2011). Evaluation theory, models, and applications. Jossey-

7 Bass. Πρόοδοι & Τελική γραπτή εξέταση 11. Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική ΣΠΕ 420 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προπτυχιακό Επίπεδο Χειμερινό εξάμηνο Επιτυχής εξέταση στο ΣΠΑ Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 14 (δεκατέσσερις) ECTS Δυνατότητα σχεδιασμού και εφαρμογής μιας διαδικασίας αξιολόγησης σε εκπαιδευτικό περιβάλλον Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην εφαρμοσμένη έρευνα, στην επιστημονική συγγραφή και στο πως διερευνάται η ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία. Το περιεχόμενο του εφετινού σεμιναρίου έχει να κάνει με την εφαρμογή της αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον Εκπόνηση & παρουσίαση εργασιών, συζήτηση Ειδικός κατάλογος ανά θεματική περιοχή της κάθε πτυχιακής Τελική πτυχιακή εργασία 11. Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική ΠΑΙ 169 Αξιολόγηση & Μετρήσεις στην Προσχολική Εκπαίδευση ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ Προπτυχιακό Επίπεδο εαρινό εξάμηνο Όχι 5. Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 4 (τέσσερις) ECTS (α) Η κατανόηση της αξιολόγησης και της μέτρησης στην πρώιμη παιδική ηλικία, (β) H γνωριμία με τις σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης, και (γ) η απόκτηση γνώσεων για την αποτελεσματική σχεδίαση και εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης στην πρώιμη σχολική ηλικία. Στην έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται μια εισαγωγή στην αξιολόγηση στην πρώιμη σχολική ηλικία που περιλαμβάνει γενική επισκόπηση της αξιολόγησης και του πως πρέπει να γίνεται στην ηλικία αυτή. Έπεται η γνωριμία με τη χρήση των σταθμισμένων τεστ, το πώς επιλέγονται και χρησιμοποιούνται και πως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τους. Στη συνέχεια γίνεται παράθεση άτυπων μορφών αξιολόγησης, όπως παρατήρηση, κλίμακες ελέγχου κλπ. Τα μαθήματα ολοκληρώνονται με τη γνωριμία με τα συστήματα αξιολόγησης όπως π.χ. η αξιολόγηση με τη χρήση ατομικού χαρτοφυλακίου

8 Διαλέξεις Συζητήσεις Ομάδες εργασίας Ντολιοπούλου, E., & Γουργιώτου, E. (2008). Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση με έμφαση στην προσχολική. Αθήνα: Gutenberg. Brassard, M. R., & Boehm, A. E. (2007). Preschool assessment. Principles and Practices. New York, NY: The Guilford Press. Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, A. (2007). Beyond quality in early childhood education and care. New York, NY: Routledge. Gullo, D. F. (2005). Understanding assessment and evaluation in early childhood education. New York, NY: Teachers College Press. Snow, C. E., & Van Hemel, S. B. (2008) (Eds.). Early childhood assessment. Why, What, and How. Washington, DC: The National Academies Press. Wortham, S. C. (2012). Assessment in early childhood education. Princeton, NC: Merrill Publishing. Ενδιάμεσοι πρόοδοι & Τελική γραπτή εξέταση 11. Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική ΣΠΑ 120 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ Προπτυχιακό Επίπεδο Εαρινό εξάμηνο Όχι 5. Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 7 (επτά) ECTS Η εξοικείωση των φοιτητών/τριων με διαδικασίες αξιολόγησης και η εξάσκηση με όργανα αξιολόγησης του περιβάλλοντος της προσχολικής τάξης και της εκπαιδευτικής πράξης. (α) Παρουσίαση και ανάλυση των οργάνων αξιολόγησης που θα αποτελέσουν το αντικείμενο του σεμιναρίου. Στα όργανα θα περιλαμβάνονται σταθμισμένα τεστ, κλίμακες αξιολόγησης, ερωτηματολόγια, φάκελοι αξιολόγησης, μετρήσεις που καλύπτουν σφαιρικά την αξιολόγηση στην πρώιμη παιδική ηλικία, (β) Ανάλυση, συζήτηση και παρουσίαση των οργάνων αξιολόγησης από ομάδες φοιτητών/τριών, (γ) Πιλοτική εφαρμογή και εξάσκηση των φοιτητών με τα όργανα σε μικρή κλίμακα. Το σεμινάριο ολοκληρώνεται με την τελική παρουσίαση των αποτελεσμάτων και την ανατροφοδότηση των φοιτητών/τριών για τις δυνατότητες αξιοποίησης των οργάνων. Εκπόνηση & παρουσίαση εργασιών, συζήτηση La Paro, K. M., Pianta, R.C., & Stuhlman, M. (2004). The Classroom assessment coring system: Findings from the pre-kindergarten year. The Elementary School Journal, 104 (5), pp Mantzicopoulos, P., & Neuharth-Pritchett, S. (2003). Development and validation of a measure to assess Head Start children s appraisals of teacher support. Journal of School Psychology, 41, Pianta, R. C. (2001). STRS Student Teacher Relationship Scale. Professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. Pianta, R. C. (2003). Standardized classroom observations from pre-k to third grade: A mechanism for improving quality classroom experiences during the P-3 years. Pianta, R. C., Howes, C., Burchinal, M., Bryant, D., Clifford, R., Early, D., & Barbarin, O. (2005). Features of pre-kindergarten programs, classrooms, and teachers: Do they predict observed classroom quality and child-teacher interactions? Applied Developmental Science, 9(3),

9 Εργασίες & Παρουσιάσεις 11. Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΚΟΙ 100: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Θεόδωρος Ελευθεράκης, Λέκτορας Παράδοση, υποχρεωτικό μάθημα κορμού. Προπτυχιακό επίπεδο Χειμερινό εξάμηνο Α εξάμηνο σπουδών. 5. Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 4 ECTS Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με έναν πρωτόγνωρο χώρο, στο πλαίσιο του οποίου αναλύεται μεθοδολογικά η κοινωνία υπό το πρίσμα διεπιστημονικών ερμηνειών. Από τους στοιχειώδεις παράγοντες που συγκροτούν το κοινωνικό και πολιτισμικό σύστημα στο οποίο γεννιόμαστε, μαθαίνουμε σταδιακά να συμπεριφερόμαστε και να επικοινωνούμε με τα άλλα άτομα-μέλη της κοινωνίας. Σε αυτή την ικανότητα συμβάλλουν α) οι θεσμοί που μας «γαλουχούν», β) οι κανόνες που μας ελέγχουν, γ) οι αξίες που μας κατευθύνουν και δ) τα πρότυπα της συμπεριφοράς που μας αναγνωρίζουν. Βασικοί άξονες των εν λόγω παραγόντων είναι, από τη μια, η ένταξη του ανθρώπου στην κοινωνία, και από την άλλη, η διείσδυση της κοινωνίας στον άνθρωπο. Διαλέξεις Συζητήσεις 1. Γιουλτσής, Βασίλειος Τ. (1997). Γενική Κοινωνιολογία. Πέμπτη έκδοση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Α.Ε. (προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν) 2. Giddens, Anthony (2009). Κοινωνιολογία (Sociology, μτφρ. Δ.Γ. Τσαούσης). Αθήνα: Gutenberg (προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν) 3. Καρράς, Κ. (2011). Ο Εκπαιδευτικός σ έναν κόσμο που αλλάζει. Αθήνα: Gutenberg (προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν). 4. Κορώσης, Κωνσταντίνος (2010). Η Γένεση του Χριστιανισμού και οι επιδράσεις του στον μικρόκοσμο και στο κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον του ανθρώπου. Μια κοινωνιολογική προσέγγιση. Αθήνα: Παρρησία (προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν) 5. Hughes, Michael & Kroehler, Carolyn J. (2007). Κοινωνιολογία: Οι βασικές έννοιες (Sociology: The Core, μτφρ. Γ.Ε. Χρηστίδης). Αθήνα: Κριτική 6. Τσαούσης, Δημήτριος Γ. (2000). Η Κοινωνία του Ανθρώπου. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, 16η ανατύπωση. Αθήνα: Gutenberg Τελική γραπτή εξέταση. ΣΠΕ 403: Σεμινάριο Πτυχιακής Εργασίας στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Θεόδωρος Ελευθεράκης, Λέκτορας Υποχρεωτικό Σεμινάριο Πτυχιακής Εργασίας

10 Προπτυχιακό επίπεδο Χειμερινό εξάμηνο Προαπαιτούμενα: να έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής σε τέσσερα (4) μαθήματα: 1. ΚΟΙΝ Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 2. ΠΑΙΝ Μεθοδολογία Ψυχοπαιδαγωγικής Έρευνας Ι 3. ΠΑΙΝ Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και 4. ένα μάθημα από: ΚΟΙΝ Πολιτική κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση: θεωρία και πράξη, ή ΣΠΑΝ Σεμινάριο Παιδαγωγικών, Κοινωνιολογία του Σχολείου, ή ΣΑΕΝ Σεμινάριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. 5. Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 14 ECTS Ο σκοπός του Σεμιναρίου είναι ο φοιτητής «να μάθει να ερευνά», δηλαδή να μπορεί να εργάζεται με επιστημονικό τρόπο (επισκόπηση της βιβλιογραφίας, χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων εμπειρικής έρευνας, κατηγοριοποίηση και ερμηνεία αποτελεσμάτων και συγγραφή τελικού κειμένου της έρευνας-εργασίας του) στην ερευνητική περιοχή του αντικειμένου της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Το αντικείμενο του Σεμιναρίου είναι: «Πολιτική κοινωνικοποίηση στο Σχολείο», δηλαδή η μελέτη των παραγόντων/μεταβλητών της πολιτικής κοινωνικοποίησης του ατόμου στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος (Νηπιαγωγείου/Δημοτικού). Στο σεμινάριο διερευνώνται οι εξής επιμέρους θεματικές περιοχές: Σχολική κοινότητα, σχολική τάξη, οικογένεια-σχολείο, αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία, ο ρόλος του δασκάλου/νηπιαγωγού, θεσμοί της σχολικής ζωής: μαθητική κοινότητα, εκπαιδευτική επίσκεψη-εκδρομή, σχολική βιβλιοθήκη, πίνακας ανακοινώσεων, σχολική εφημερίδα-περιοδικό, σχολική γιορτή, πολιτιστική εκδήλωση, εθνική γιορτή, εξωσχολικές δραστηριότητες, αθλητικές δραστηριότητες-σχολικοί αγώνες κ.ά. Διαλέξεις-Συζητήσεις-Παρουσιάσεις εργασιών-οπτικοακουστικά μέσα 1. Β. Οικονομίδης & Θ. Ελευθεράκης (Eπιμ.): Εκπαίδευση, Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα. «Ατραπός». Αθήνα Α. Καζαμίας & Λ. Πετρονικολός (Eπιμ.): Παιδεία και Πολίτης. Η Παιδεία του Πολίτη της Ελλάδας, της Ευρώπης και του Κόσμου. «Ατραπός». Αθήνα Μ. Γκίβαλος: Πολιτική κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικό περιβάλλον. «Νήσος». Αθήνα Δ. Καρακατσάνη: Εκπαίδευση και πολιτική διαπαιδαγώγηση. Γνώσεις, αξίες, πρακτικές. «Μεταίχμιο». Αθήνα Π. Τερλεξής: Πολιτική κοινωνικοποίηση. Η γένεση του πολιτικού ανθρώπου. «Gutenberg». Αθήνα 1999 Υποχρεωτική γραπτή εργασία Υποστήριξη τελικών αποτελεσμάτων. ΠΑΙ 120: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Θεόδωρος Ελευθεράκης, Λέκτορας Παράδοση, επιλεγόμενο μάθημα Προπτυχιακό επίπεδο Εαρινό εξάμηνο ο-8ο εξάμηνο σπουδών 5. Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 4 ECTS Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές έννοιες της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και να τους εξοπλίσει με την κατάλληλη θεωρητική υποδομή, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την κατανόηση των θεσμών, των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων, των σχέσεών τους με τους άλλους θεσμούς, καθώς και του ρόλου τους στην αναπαραγωγή και άρση των κοινωνικών ανισοτήτων.

11 Κοινωνιολογία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (A. Compte, I. Dewey, E. Durkheim, F. Tonnies, K. Mannheim, F. Clark). Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση. Συνιστώσες της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης (Κοινωνικοποίηση. Κοινωνική ένταξη. Εκπολιτισμός. Εκπαίδευση- Αγωγή- Παιδεία). Η Κοινωνική Αναγνώριση της «Παιδικής Ηλικίας» (Θεωρίες Ph. Aries, L. de Mause, N. Postman). Μορφές συγκρότησης της οικογένειας και κοινωνικοποίηση (Μορφές οικογενειών, πρακτικές ανατροφής). Κοινωνική Προέλευση και Κοινωνικοποίηση (Κοινωνική τάξη, κοινωνικό στρώμα οικογένειας και σχολική επίδοση). Εθνικό ή ταξικό σχολείο; Η σχολική γνώση ως ιδεολογία της άρχουσας τάξης. Ο ρόλος του Σχολείου στη Σύγχρονη Κοινωνία. Η Κοινωνική Ανισότητα στην Εκπαίδευση (Θεωρίες: J. Coleman & Chr. Jencks, B. Bernstein, A. Jensen, T. Parsons, P. Bourdieu). Διαλέξεις Συζητήσεις 1. Σ.-Μ. Νικολάου: Θεωρητικά ζητήματα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. «Gutenberg». Αθήνα 2009 (προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν) 2. Θ. Ελευθεράκης: Εθνικό Σχολείο; «Gutenberg». Αθήνα 2006 (προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν) 3. Π. Καλογιαννάκη- Κ. Καρράς. Η 'ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ'. Τα graffiti στα Πανεπιστήμια την εποχή της 'κρίσης'. «Δαρδανός». Αθήνα 2012 (προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν) 4. Λ. Γώγου: Η κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων και οι προοπτικές της κοινωνικής έρευνας. «Γρηγόρης». Αθήνα 2011 (προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν) 5. Χ. Νόβα-Καλτσούνη: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. «Gutenberg». Αθήνα Κ. Λάμνιας: Κοινωνιολογική θεωρία και εκπαίδευση. «Μεταίχμιο». Αθήνα 2002 Τελική γραπτή εξέταση. ΣΠΑ 115: Σεμινάριο Παιδαγωγικών, Κοινωνιολογία του σχολείου Θεόδωρος Ελευθεράκης, Λέκτορας Σεμινάριο Προπτυχιακό μάθημα - Εαρινό εξάμηνο Προαπαιτούμενα: 1. ΠΑΙΝ 105: Μεθοδολογία Ψυχοπαιδαγωγικής Έρευνας Ι 2. ΠΑΙΝ 120: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και 3. ΚΟΙΝ 108: Πολιτική κοινωνικοποίηση στην εκπαίδευση: θεωρία και πράξη 5. Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 7 ECTS Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές μια πρώτη εξοικείωση με την επιστημονική ερευνητική μελέτη των παραγόντων/μεταβλητών που βοηθούν ή δυσχεραίνουν την κοινωνικοποίηση του ατόμου στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος (Νηπιαγωγείου/Δημοτικού). Στο σεμινάριο διερευνώνται οι εξής επιμέρους θεματικές περιοχές: Α. Τομέας - Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου: Οργανωτικές μορφές του σχολείου. Κοινωνιολογία της σχολικής τάξης. Σχέσεις οικογένειας και σχολείου (συνεργασία και σύγκρουση): αποτελεσματικό σχολείο. Εκπαιδευτικές ανισότητες και κοινωνικοποίηση. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Εκπαίδευση και κοινωνική κινητικότητα. Η εκπαίδευση στη σύγχρονη κοινωνία (δημοκρατικό σχολείο). Το σχολείο στις πολυεθνοτικές (πολυπολιτισμικές) κοινωνίες. Εκπαίδευση και οικονομία. Μηχανισμοί κοινωνικής επιλογής από το σχολείο: διαγωνισμοί, εξετάσεις, αξιολόγηση. Β. Τομέας - Κοινωνιολογία της Ειδικής Αγωγής: Κοινωνική και φιλοσοφική διάσταση της αναπηρίας. Η νομοθεσία της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα. Ένταξη, ενσωμάτωση. Inclusive Εκπαίδευση, inclusion. Συνεκπαίδευση. Οι πρωτεργάτες της Ειδικής Αγωγής. Τα σχολεία της Ειδικής Αγωγής και σύλλογοι ΑμεΑ. Η επαγγελματική αποκατάσταση και εκπαίδευση των ΑμεΑ. Η ιδιωτική πρωτοβουλία και η κρατική μέριμνα στην Ειδ. Αγωγή. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ΑμεΑ.

12 Διαλέξεις-Συζητήσεις-Παρουσιάσεις εργασιών-οπτικοακουστικά μέσα 1. Σ.-Μ. Νικολάου: Θεωρητικά ζητήματα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. «Gutenberg». Αθήνα Ε. Σιάνου-Κύργιου: Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες. «Μεταίχμιο». Αθήνα Μ. Κελπανίδης: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. 4η έκδοση, «Ελληνικά Γράμματα». Αθήνα Π. Παπακωνσταντίνου: Εκπαιδευτικό έργο και αξιολόγηση στο σχολείο 2 η έκδοση. «Μεταίχμιο». Αθήνα Θ. Ελευθεράκης: Εθνικό Σχολείο; «Gutenberg». Αθήνα 2006 Υποχρεωτική γραπτή εργασία. NIKOΛΑΟΣ ΖΑΡΑΝΗΣ ΠΛΗ 104: Πληροφορική στην Εκπαίδευση ΙII Νικόλαος Ζαράνης, Επίκουρος Καθηγητής Παράδοση, επιλεγόμενο μάθημα Προπτυχιακό επίπεδο Χειμερινό εξάμηνο ο ή 5 ο ή 7 ο εξάμηνο σπουδών, Προαπαιτούμενο το ΠΛΗ Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 4 ECTS Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη α) δημιουργία, τροποποίηση και μορφοποίηση ιστοσελίδων β) δημοσίευση και συντήρηση δικτυακών τόπων γ) δημιουργία δικτυακών μικρών εφαρμογών για το Νηπιαγωγείο Αυτό το εισαγωγικό μάθημα διδάσκει το φοιτητή πώς να: α) αναγνωρίζει την επεξεργασία όψεων στο Web β) εντοπίζει τις βασικές λειτουργίες των κουμπιών της γραμμής εργαλείων γ) προσδιορίζει μεθόδους για τη μορφοποίηση κειμένου δ) δημιουργεί ένα σύνδεσμο υπερκειμένου σε μια ιστοσελίδα ε) δημιουργεί ένα σελιδοδείκτη σε μια ιστοσελίδα στ) δημιουργεί μια εικόνα υπερσύνδεση, ζ) δημιουργεί πίνακα σε μια ιστοσελίδα η) δημιουργεί πλαίσια θ) δημιουργεί γραμμές πλοήγησης ι) δημιουργεί κοινά σύνορα κ) δημιουργεί πρότυπα σελίδας. Διαλέξεις - Συζητήσεις A) Τάσος Μικρόπουλος & Ιωάννα Μπέλλου, Σενάρια Διδασκαλίας με υπολογιστή, Κλειδάριθμος, Αθήνα (προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν). B) C. Depover, T. Karsenti & Β. Κόμης., Διδασκαλία με χρήση της τεχνολογίας, Προώθηση της μάθησης, ανάπτυξη ικανοτήτων. Κλειδάριθμος, Αθήνα 2010, (προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν). Τελική γραπτή εξέταση στο εργαστήριο υπολογιστών ή γραπτή εργασία. ΣΠΕ 416: Σεμινάριο στη Διδακτική Μαθηματικών με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών. Νικόλαος Ζαράνης, Επίκουρος Καθηγητής Σεμινάριο πτυχιακής εργασίας Προπτυχιακό επίπεδο Χειμερινό ΣΑΕ 316 και Επιτυχής εξέταση σε δύο μαθήματα συναφή με τους υπολογιστές 5. Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 14 ECTS

13 Ο στόχος του σεμιναρίου είναι η γνωριμία των μαθητών με τη διδακτική των Μαθηματικών και τη χρήσης τους σε δραστηριότητες που βασίζονται σε υπολογιστές Το αντικείμενο του σεμιναρίου είναι, πρώτον, η εξέταση των υφιστάμενων ερευνών όσον αφορά την ένταξη των υπολογιστών στο Νηπιαγωγείο και συγκεκριμένα στο ειδικό τομέα των Μαθηματικών και, δεύτερον, η ενσωμάτωση του λογισμικού για Μαθηματικά στο ελληνικό νηπιαγωγείο. Διαλέξεις Συζητήσεις Χρήση οπτικοακουστικών μέσων Προτείνεται βιβλιογραφικός κατάλογος, προσαρμοσμένος στο θέμα της/του κάθε φοιτήτριας/ φοιτητή. Προφορική υποστήριξη και γραπτή εργασία ΠΛΗ 100: Πληροφορική στην Εκπαίδευση Ι Νικόλαος Ζαράνης, Επίκουρος Καθηγητής Παράδοση, υποχρεωτικό μάθημα κορμού Προπτυχιακό επίπεδο Εαρινό εξάμηνο ο εξάμηνο σπουδών 5. Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 4 ECTS Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη δημιουργική και εποικοδομητική αξιοποίηση των πολλαπλών χρήσεων του υπολογιστή στο Νηπιαγωγείο. Τα αντικείμενα που θα διδαχθούν κατά την διάρκεια των παραδόσεων είναι τα εξής: α) Εκπαιδευτικές Λειτουργίες του Υπολογιστή: στάσεις και απόψεις σχετικά με την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών (Ν.Τ.) στην προσχολική εκπαίδευση, πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα β) Η εκπαιδευτική χρήση του υπολογιστή: ως γνωστικό αντικείμενο, ως πηγή πληροφόρησης και ως γνωστικό εργαλείο γ) Βασικά στοιχεία υπολογιστών δ) Το λειτουργικό σύστημα των windows (windows XP, vista) ε) Επεξεργαστής κειμένου (Microsoft Word) στ) Λογιστικό φύλλο (Excel) ζ) Σχεδιάζοντας παρουσιάσεις (Power Point). Διαλέξεις - Συζητήσεις Α) 1. Νικόλαος Ζαράνης & Βασίλειος Οικονομίδης, Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στην Προσχολική Εκπαίδευση. «Εκδόσεις Γρηγόρη», Αθήνα 2008 (προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν). Β) 1. Βασίλης Κόμης., Εισαγωγή στην Διδακτική της Πληροφορικής, Κλειδάριθμος, Αθήνα 2005, (προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν). Τελική γραπτή εξέταση στο εργαστήριο υπολογιστών. ΣΠΑ 121: Σεμινάριο Παιδαγωγικών με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Νικόλαος Ζαράνης, Επίκουρος Καθηγητής Σεμινάριο, επιλεγόμενο μάθημα Προπτυχιακό επίπεδο Εαρινό εξάμηνο ο ή 8 ο εξάμηνο σπουδών, Προαπαιτούμενα: ΠΛΗ 100, ΣΤΑ Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 7 ECTS Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών σε α) βασικές έννοιες των πολυμέσων β) κατασκευή εκπαιδευτικού λογισμικού γ) δημιουργία μικρών εφαρμογών για το Νηπιαγωγείο.

14 Τα αντικείμενα που θα διδαχθούν κατά την διάρκεια των παραδόσεων είναι τα εξής: α) Κατανόηση του περιβάλλον εργασίας στα πολυμέσα και των χαρακτηριστικών του β) Σχεδιασμός κίνησης γ), Εισαγωγή και επεξεργασία video δ) κατασκευή εκπαιδευτικού λογισμικού, ε) τεστ αξιολόγησης για τους μαθητές, στ) εισαγωγή δεδομένων στο SPSS. Διαλέξεις Συζητήσεις Χρήση οπτικοακουστικών μέσων Προτείνεται βιβλιογραφικός κατάλογος, προσαρμοσμένος στο θέμα της/του κάθε φοιτήτριας/ φοιτητή. Προφορική υποστήριξη και γραπτή εργασία ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΜΟΥ 100: Μουσική και Ρυθμική Αγωγή I Ζερβουδάκης Στ. μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. 1. Υποχρεωτικό Αριθμός πιστωτικών μονάδων: Προπτυχιακό, Χειμερινό εξάμηνο. 3. Επεξεργασία α) του ρυθμού διαμέσου του σώματος και κρουστών οργάνων. β) του λόγου σε συνδυασμό με το ρυθμό. γ) της μελωδίας. 4. α)βασικές έννοιες θεωρίας της μουσικής. β).σολφέζ γ)διδασκαλία τραγουδιών με χρήση μελωδικών και ρυθμικών κρουστών. 5. Διδασκαλία πρακτική εξάσκηση.. α) Jukka Maki: Η χαρά της μουσικής.πατάκης,1995,(προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν). β) Otto Karolyi:Εισαγωγή στη μουσική. Νεφέλη, γ) Ματέυ Π.: Ρυθμική. Γ. Νάκας, 1986 δ) Καψάσκη Μακρή : Τα πρώτα μου τραγούδια. Αθήνα 1988 Τελική προφορική εξέταση.. ΜΟΥ 101: Μουσική και Ρυθμική Αγωγή II Ζερβουδάκης Στ. μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Υποχρεωτικό Προπτυχιακό επίπεδο, εαρινό εξάμηνο, προαπαιτούμενο ΜΟΥ Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 3 ECTS Επιλογή και σχεδιασμός κατάλληλων εμπειριών για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που αφορούν: α)τη μουσική εκτέλεση-ερμηνεία, β)τη δημιουργικό-

15 τητα, γ) την ακρόαση-περιγραφή. α)ρυθμική ανάλυση και επεξεργασία τραγουδιών, περιγραφή ιστορίας με Ήχους. β) Αυτοσχεδιασμός και σύνθεση μελωδίας με βάση το λόγο. γ) Γραφική σημειογραφία. δ) Ακρόαση. ανάλυση και επεξεργασία μουσικών έργων. Διδασκαλία πρακτική εξάσκηση.. α)αντωνακάκης-χιωτάκη:μουσική Παιδαγωγική. Καστανιώτης 2007 (προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν). β)gertrud Meyer- Denkmann: Πειραματισμοί στον ήχο. Νικολαΐδης γ) Ger Storms: 100 μουσικά παιγνίδια. δ)ζερβουδάκης Σ.- Μάργαρη Μ.: Από το ταξίδι του χρόνου. Αθήνα Τελική προφορική ή γραπτή εξέταση.. ΜΟΥ 102: Μουσική και Ρυθμική Αγωγή ΙΙΙ Ζερβουδάκης Στ. Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Κατ επιλογήν υποχρεωτικό. Προπτυχιακό επίπεδο, χειμερινό εξάμηνο, προαπαιτούμενο ΜΟΥ Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 3 ECTS α) Εισαγωγή στα μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα β)οργάνωση μουσικού συνόλου κρουστών. γ)γνωριμία με παιδικά τραγούδια και μουσικέs δραστηριότητες απ όλο τον κόσμο.. α)οι μέθοδοι Dalcroze και Orff, η προσέγγιση Kodaly. β) Δημιουργία ομάδος κρουστών οργάνων συστήματος Orff. γ) Διαπολιτισμικά τραγούδια. Διδασκαλία πρακτική εξάσκηση. α) Σέργη.Λ: Δημιουργική μουσική αγωγή για τα παιδιά μας.gutenberg 1989, ( προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν). β) Εδώ Λιλιπουπολη τα τραγούδια,ianos γ)d.mc Donald G.M.Simons: Musical growth and development. Shirmer Books δ)j.b. Turner and R.S. Schiff.: Let s Make Music (multicultural songs and activities), Hal- Leonard, Τελική προφορική ή γραπτή εξέταση.. MOY 103: Μουσική και Ρυθμική Αγωγή ΙV Ζερβουδάκης Στ. μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π.

16 Κατ επιλογήν υποχρεωτικό. Προπτυχιακό επίπεδο, εαρινό εξάμηνο, προαπαιτούμενο ΜΟΥ Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 3 ECTS Ανάπτυξη και βελτίωση μουσικών ικανοτήτων με στόχο την καλύτερη κατανόηση των στοιχείων της μουσικής ( μελωδία, ρυθμός, δυναμικές, ηχόχρωμα, αρμονία και φόρμα). Δημιουργία ομάδος χορωδιακού τραγουδιού.(επιλογή από την παραδοσιακή και σύγχρονη ελληνική μουσική. Διδασκαλία πρακτική εξάσκηση. α)θεοδωράκης Μ.: 40 τραγούδια για παιδιά. Παπαγρηγορίου-Νάκας β)μαυρουδής Ν.: Χάρτινο καράβι.. Παπαγρηγορίου Νάκας γ) Σμώλ Κ.: Μουσική, Κοινωνία, Εκπαίδευση.Νεφέλη,1983. Τελική προφορική ή γραπτή εξέταση.. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΙ Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση Μιχαήλ Καλογιαννάκης, Λέκτορας Παράδοση - Επιλεγόμενο Προπτυχιακό - 3 ο εξάμηνο σπουδών 5. Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 4 ECTS (European Credit Transfer System) Εξετάζονται ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τις εξής θεματικές ενότητες: (α) ιδέες των παιδιών, θεωρίες μάθησης και οι επιδράσεις τους στην ανάπτυξη πλαισίων για την οργάνωση δραστηριοτήτων από τις Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση, (β) διδακτικές στρατηγικές στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση, (γ) εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση, (δ) διάφορες δραστηριότητες Φυσικών Φαινομένων για την προσχολική ηλικία (βαρύτητα, ηλεκτρισμός, σκιές, φως, ήχος, φυτά, στερεά, υγρά, αέρια, περιβάλλον, φαινόμενο του θερμοκηπίου κ.ά.). Επιστημολογική συγκρότηση της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και η μύηση στις Φυσικές Επιστήμες για την προσχολική ηλικία. Διαλέξεις συζητήσεις παρουσιάσεις εργασιών βιωματικές ασκήσεις. Το μάθημα είναι υβριδικό και προσφέρεται εξ αποστάσεως στο σύστημα διαχείρισης μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης (e-class) στη διεύθυνση (στα ελληνικά). Επίσης, αναπτύσσεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook και Twitter. Ραβάνης, Κ. (2003). Δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο από τον κόσμο της φυσικής. Αθήνα: Δίπτυχο [προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν] ή

17 Κολιόπουλος, Δ. (2006). Θέματα διδακτικής Φυσικών Επιστημών. Η συγκρότηση της σχολικής γνώσης. Αθήνα: Μεταίχμιο [προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν]. Γραπτή εξέταση προφορική εξέταση προαιρετική ή υποχρεωτική γραπτή εργασία ΣΠΑ 107 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων από τη Διδακτική των Φυσικών επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση Μιχαήλ Καλογιαννάκης, Λέκτορας Σεμινάριο Προπτυχιακό - 5 ο εξάμηνο σπουδών ΠΑΙ 156 ή/και ΠΑΙ Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 7 ECTS Εισαγωγή σε βασικές θεωρίες και έννοιες της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών για παιδιά προσχολικής ηλικίας και στρατηγικές ανάπτυξης σχετικών διδακτικών δραστηριοτήτων. Διδασκαλία και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην προσχολική εκπαίδευση των παρακάτω θεμάτων*: ανακύκλωση, ο κύκλος του νερού, σκιές, ιδιότητες του αέρα, ατμοσφαιρική ρύπανση, βύθιση, πλεύση, ηλεκτρισμός, ηφαίστεια, σεισμοί, μαγνήτες, τήξη-εξαέρωση, ουράνιο τόξο, φως, χρώματα, αέρας και ιδιότητές του, χώρος, χρόνος, κ.ά. *Τα θέματα που αναφέρονται παραπάνω είναι ενδεικτικά και μπορούν να διαφοροποιηθούν σύμφωνα με τις επιλογές/προτιμήσεις των φοιτητών/τριών. Συζητήσεις - Έρευνα - Παρουσιάσεις εργασιών - Βιωματικές ασκήσεις Σχετική βιβλιογραφική λίστα [ελληνική και διεθνής (στα Αγγλικά και στα Γαλλικά) με επιστημονικά άρθρα] διανέμεται στους/στις συμμετέχοντες/ουσες του σεμιναρίου. Προφορική εξέταση ΠΑΙ Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση Μιχαήλ Καλογιαννάκης, Λέκτορας Επιλεγόμενο Προπτυχιακό - 4 ο εξάμηνο σπουδών 5. Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 4 ECTS Μεθοδολογία της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση Οργάνωση των δραστηριοτήτων περιστρέφεται γύρω από τους εξής άξονες: (α) θεωρίες μάθησης για τις Φυσικές Επιστήμες, (β) οι όψεις των φυσικών φαινομένων που είναι κατάλληλες για την προσχολική ηλικία (καλοί και κακοί αγωγοί της θερμότητας, τήξη, πήξη, εξαέρωση, υγροποίηση, εξάτμιση, θερμική διαστολή και

18 συστολή, φως, σκιές, χρώματα, μαγνητικές ιδιότητες της ύλης, τριβή, η γη ως ουράνιο σώμα, η εναλλαγή της ημέρας και της νύχτας κ.ά.), (γ) προσεγγίζονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η παιδική σκέψη για τα συγκεκριμένα διδακτικά αντικείμενα, (δ) διατυπώνονται με βάση τα γνωστικά εμπόδια των παιδιών οι αντίστοιχοι διδακτικοί στόχοι. Διαλέξεις συζητήσεις παρουσιάσεις εργασιών βιωματικές ασκήσεις. Το μάθημα είναι υβριδικό και προσφέρεται εξ αποστάσεως στο σύστημα διαχείρισης μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης (e-class) στη διεύθυνση (στα ελληνικά). Επίσης, αναπτύσσεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook και Twitter. Πλακίτση, Κ. (2008). Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική και στην πρώτη σχολική ηλικία: σύγχρονες τάσεις και προοπτικές. Αθήνα: Πατάκης [προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν]. ή Ραβάνης, Κ. (2002). Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση - Διδακτική και Γνωστική Προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός [προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν]. Γραπτή εξέταση προφορική εξέταση ενδιάμεσα τεστ προαιρετική ή υποχρεωτική γραπτή εργασία άλλες μέθοδοι. 11. Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική ΣΠΑ Σεμινάριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση Μιχαήλ Καλογιαννάκης, Λέκτορας Σεμινάριο Προπτυχιακό - 4 ο εξάμηνο σπουδών 5. Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 7 ECTS Αναζήτηση στοιχείων από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί και συζήτηση θεμάτων που αφορούν στη συλλογή του εμπειρικού υλικού, στην κατασκευή μέσων συλλογής δεδομένων και στην ανάλυση και επεξεργασία ευρημάτων για τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση. Το σεμινάριο εστιάζει στην αναζήτηση πληροφοριών από πηγές και βάσεις δεδομένων σχετικών με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πεδίο της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών για την προσχολική εκπαίδευση που αφορούν τις παρακάτω θεματικές περιοχές: (α) βιωματικές νοητικές αναπαραστάσεις των παιδιών της προσχολικής ηλικίας για το φυσικό κόσμο, (β) διδακτικές παρεμβάσεις και δραστηριότητες από τις Φυσικές Επιστήμες για μικρά παιδιά, απόψεις, στάσεις και ανάγκες των νηπιαγωγών, (γ) τυπικές και άτυπες μορφές διδακτικής παρέμβασης για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο, (δ) ρόλος του μουσείο για τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση, (ε) Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Συζητήσεις Έρευνα - Παρουσιάσεις εργασιών Βιωματικές ασκήσεις Σχετική βιβλιογραφική λίστα [ελληνική και διεθνή (στα Αγγλικά και στα Γαλλικά) με επιστημονικά άρθρα] διανέμεται στους/στις συμμετέχοντες/ουσες του σεμιναρίου. Προφορική εξέταση 11. Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

19 MAΡΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΦΙΛ 103: Παιδική Λογοτεχνία Μαρία Καραΐσκου, Eπίκουρη καθηγήτρια Παράδοση, κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα Προπτυχιακό επίπεδο Χειμερινό εξάμηνο Α εξάμηνο σπουδών 5. Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 4 ECTS Το μάθημα αποσκοπεί: α) στην εξοικείωση του φοιτητή με τη φύση και το ρόλο της παιδικής λογοτεχνίας β) στη γνωριμία του με σημαντικά κείμενα της ελληνικής και ξένης παιδικής λογοτεχνίας γ) στην κατάδειξη των μεθόδων ανάγνωσης ενός παιδικού λογοτεχνικού κειμένου. Το μάθημα αποτελεί μια γενική εισαγωγή στη θεωρία, ιστορία και κριτική της παιδικής λογοτεχνίας και παρουσιάζει διμερή διάρθρωση. Σε ένα πρώτο επίπεδο εξετάζονται ζητήματα που αφορούν στον ορισμό της παιδικής λογοτεχνίας και στο ρόλο του παιδιού ως αναγνώστη και κριτικού λογοτεχνικών κειμένων. Επίσης αναλύονται οι άξονες βάσει των οποίων μπορεί κανείς να προσεγγίσει ένα λογοτεχνικό έργο (οπτική γωνία, θέμα, δομή, πλοκή, χαρακτήρες, σκηνικό, διακειμενικότητα) και η ιδιαίτερη λειτουργία που προσλαμβάνουν στα συμφραζόμενα της παιδικής λογοτεχνίας. Ακόμη, διερευνώνται παράμετροι κλειδιά για την ιδιαίτερη φύση της λογοτεχνίας που απευθύνεται στο παιδί, όπως η γλώσσα, η εικονογράφηση, το χιούμορ, και η ιδεολογία. Στη συνέχεια, έπειτα από μια σύντομη σκιαγράφηση της ιστορίας της ξένης παιδικής λογοτεχνίας, επιχειρείται μια αναλυτικότερη επισκόπηση της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα ποιητικά και πεζογραφικά είδη που ευδοκιμούν στο πλαίσιο της, καθώς και στους σημαντικότερους εκπροσώπους τους, ενώ μέσα από τη δειγματοληπτική προσέγγιση συγκεκριμένων κειμένων εφαρμόζονται στην πράξη οι θεωρητικές γνώσεις που οι φοιτητές αποκόμισαν από το πρώτο μέρος του μαθήματος. Διαλέξεις - Συζητήσεις Α1) Μ. Κανατσούλη, Εισαγωγή στη θεωρία και κριτική της παιδικής λογοτεχνίας σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Β έκδοση. Θεσσαλονίκη. University Studio Press 2002 (προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν). Α2) Μ. Καρποζήλου, Το παιδί στη χώρα των βιβλίων. Αθήνα. Καστανιώτης 1994 (προτείνεται να διανεμηθεί δώρεαν). Β) Π. Χαντ, Κριτική, θεωρία και παιδική λογοτεχνία, μτφρ. Ε. Σακελλαριάδου Μ. Κανατσούλη. Αθήνα. Πατάκης Γ) P. Hunt (επιμ.), Κατανοώντας τη λογοτεχνία για παιδιά, μτφρ. Χ. Μητσοπούλου, Αθήνα, Μεταίχμιο Δ) Μ. Κανατσούλη, Ιδεολογικές διαστάσεις της παιδικής λογοτεχνίας. Αθήνα. Τυπωθήτω Γ. Δαρδανός Ε) Χ. Σακελλαρίου, Ιστορία της παιδικής λογοτεχνίας. Ελληνική και παγκόσμια. Αθήνα. Εκδόσεις Δανιά Τελική γραπτή εξέταση ΣΠΕ 421: Σεμινάριο πτυχιακής εργασίας. Το χιούμορ στην παιδική λογοτεχνία

20 Μαρία Καραΐσκου, Επικ. καθηγήτρια Σεμινάριο πτυχιακής εργασίας, κατ επιλογήν υποχρεωτικό Προπτυχιακό επίπεδο Χειμερινό / εαρινό εξάμηνο Ζ εξάμηνο σπουδών 5. Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 11 ECTS Σκοπός του σεμιναρίου είναι α) να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την κριτική ανάγνωση παιδικών λογοτεχνικών κειμένων β) να είναι σε θέση να τα προσεγγίσουν με βάση σύγχρονες λογοτεχνικές θεωρίες γ) να αναδείξουν τα στοιχεία τους εκείνα που μπορούν να καταστούν χρήσιμα στην εκπαιδευτική πράξη. Το σεμινάριο επικεντρώνεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική διάσταση πολλών παιδικών λογοτεχνικών κειμένων, παλαιότερων, αλλά κυρίως συγχρόνων, που έχει να κάνει με τους χιουμοριστικούς μηχανισμούς που υιοθετούν με σκοπό όχι μόνο να γίνουν ελκυστικότερα στο παιδί αναγνώστη αλλά και να του περάσουν διάφορα «δύσκολα», ενίοτε και ανατρεπτικά για την κρατούσα ιδεολογία, μηνύματα. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι διάφορες εκφάνσεις του αστείου στη λογοτεχνία (λογοπαίγνιο, παραδοξολογία, σάτιρα, σαρκασμός, ειρωνεία, γκροτέσκο, παρωδία, μεταμφίεση κ.α.) ενώ θα δοθεί έμφαση στις ιδιαιτερότητες της χρήσης τους στην παιδική λογοτεχνίας και σε ζητήματα πρόσληψης από τον αναγνώστη παιδί. Διαλέξεις Συζητήσεις Παρουσιάσεις εργασιών Γενική και ειδική βιβλιογραφία διανέμεται στους φοιτητές κατά τις πρώτες συναντήσεις με την διδάσκουσα. Τελική γραπτή εργασία και προφορική υποστήριξη

14:30-17:30 ΜΟΥ 100: Μουσική και ρυθμική αγωγή Σ. Ζερβουδάκης Αίθουσα Μουσικής. νηπίων Ι (α τμήμα) ΠΑΙ 155: Συγκριτική Προσχολική

14:30-17:30 ΜΟΥ 100: Μουσική και ρυθμική αγωγή Σ. Ζερβουδάκης Αίθουσα Μουσικής. νηπίων Ι (α τμήμα) ΠΑΙ 155: Συγκριτική Προσχολική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014 ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Δευτέρα 8:30-11:30 ΣΠΕ 404: Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Μανωλίτσης Δ7 ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας Ι ΕΠΑ 701: (ΜΟΥ 100) Μουσική και ρυθμική. αγωγή νηπίων Ι (β τμήμα)

Γ. Μανωλίτσης Δ7 ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας Ι ΕΠΑ 701: (ΜΟΥ 100) Μουσική και ρυθμική. αγωγή νηπίων Ι (β τμήμα) Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016 Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Σχολή Επιστημών Αγωγής ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 8:30-11:30 ΕΠΑ 207 (ΙΣΤ 106) Η Ιστορία στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κωδικός μαθήματος: SEAB109 (3Ω/Υ) Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών: 3o και 4 ο Μονάδες ECTS: 6 Διδάσκων: Γιάννης Πεχτελίδης e mail: pechtelidis@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ . Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στρατηγικές για την ενίσχυση των μαθητών 2 & 3 Οκτωβρίου 2008 2ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-1 Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές ότι οι Πρωτοετείς και Δευτεροετείς φοιτητές (εισακτέοι από το ακ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Ισχύει για τους φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στο τμήμα το Ακαδ. Έτος 2014-15 (πρωτοετείς). Οι φοιτητές/τριες προηγουμένων ετών ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Θεματικές ενότητες για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 2 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥ017 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Εξάμηνο σπουδών: Γ και Δ (3Ω/Υ) Ώρες και αίθουσα διδασκαλίας: Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης

Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης Κωδικός Μαθήματος: ΠΑ0200 Διδάσκων: Δόμνα Κακανά [dkakana@uth.gr] Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 3 ο & 4 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΡΙΤΗ 1-9-2015 08:15-11:00 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ος κύκλος (Μαθήματα 1-3): Περιεχόμενο και βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο 1: Εισαγωγικά στο μάθημα Αρβανίτη Ευγενία ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2016 08:15-11:00 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ -ΣΤΟΧΟΙ Να εξασφαλιστεί, μέσω της ΠΑ, ένας ουσιαστικός και λειτουργικός συγκερασμός της Παιδαγωγικής Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) για φοιτητές του ΤΕΠΑΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ Λέκτορας στο

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Σχολή Επιστημών της Αγωγής. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Σχολή Επιστημών της Αγωγής. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Σχολή Επιστημών της Αγωγής οδηγός σπουδών Γραμματέας Τμήματος: Ευγενία Μυλωνά, Τηλ. 28310-77652, e-mail: emilona@edc.uoc.gr Οργάνωση του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τελευταία ενημέρωση: 7/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης Σκοπός Σκοπός αυτού του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό για την διδασκαλία των μαθημάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ ΣXOΛH EΠIΣTHMΩN AΓΩΓHΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 PEΘYMNO 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πρόεδρος: Καθηγήτρια Ευφημία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο)

132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο) 132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο) Επαγγελματικές Διέξοδοι Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 2/9/2013 3/9/2013 4/9/2013 5/9/2013 6/9/2013

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 2/9/2013 3/9/2013 4/9/2013 5/9/2013 6/9/2013 1 ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΕΚΔΟΣΗ: 1 2/9/2013 3/9/2013 4/9/2013 5/9/2013 6/9/2013 509. Θέματα ιστορίας και φιλοσοφίας των

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για μουσεία

Τίτλος Μαθήματος: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για μουσεία Τίτλος Μαθήματος: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για μουσεία Κωδικός Μαθήματος: ΚΤ1390 Διδάσκων: Νίκη Νικονάνου, niknik@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 5ο Μονάδες ECTS: 5 Περιγραφή του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

«Διδάσκω και διερευνώ τη διδασκαλία μου σε μια πολυπολιτισμική τάξη»

«Διδάσκω και διερευνώ τη διδασκαλία μου σε μια πολυπολιτισμική τάξη» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Διδάσκω και διερευνώ τη διδασκαλία μου σε μια πολυπολιτισμική τάξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) A. Διάρθρωση Προγράμματος Μαθματα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόμενα) Μαθματα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Μαθήματα Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Παραδόσεις 4. Μαθήματα Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP1021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρώτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μαθηματικά ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε

Διαβάστε περισσότερα

Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης. Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio

Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης. Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio 1 Σελίδα 1. Portfolio Vs Κλασικός φάκελος εργασιών.. 4 2. Βασικά χαρακτηριστικά του portfolio... 5 3. Ο ρόλος του/της

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό

Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD650 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Λειτουργικά Συστήματα ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA310 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ 2986/5 Νοεμβρίου 2014 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟ ΠΜΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΤΕΑΠΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ INSTITUTE OF EDUCATION ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 1. 4. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 2 5. Πίνακες Μαθημάτων 2 6. Περιγραφή Μαθημάτων 4

1. Εισαγωγή 1. 4. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 2 5. Πίνακες Μαθημάτων 2 6. Περιγραφή Μαθημάτων 4 Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών - Μάστερ (ΜΑ) στα Διαδραστικά Πολυμέσα 1. Εισαγωγή 1 2. Όραμα και Στόχοι του τμήματος 1 3. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική σας βαθμολογία να αναγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα