Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ι. Γένεση του συνεργατισµού 1 1. Ιστορικές ρίζες του συνεργατισµού 1 2. Η συνεργασία στο µεσαίωνα 3 3. Η αστική επανάσταση και ο ρόλος της στην εµφάνιση του συνεργατισµού 6 4. Η ολοκλήρωση της γένεσης του συνεργατισµού 7 5. Οι δάσκαλοι του συνεργατισµού-συνεταιρισµού και οι ιδέες τους 8 ΙΙ. Οι πρώτοι συνεταιρισµοί στην Ευρώπη Ο συνεταιρισµός των δικαίων σκαπανέων του Rochdale 15 ΙΙΙ. Η συνεταιριστική κίνηση στην Ελλάδα από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας µέχρι σήµερα Τουρκοκρατία και πρώτες συνεργασιακές µορφές στην Ελλάδα Η Κοινή Συντροφία των Αµπελακίων Η συνεταιριστική κίνηση µέχρι τη ψήφιση του ν. 602/ Ο ν. 602/1915, οι τροποποιήσεις που γνώρισε και η τελική κατάργησή του Η συνεταιριστική κίνηση από το 1915 µέχρι σήµερα 26 IV. Νοµοθετικές πηγές του σύγχρονου ελληνικού συνεταιριστικού δικαίου 28 V. Το πρόβληµα της εναρµόνισης του συνεταιριστικού δικαίου στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 33 VI. H Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρία (SCE) ή Ευρωπαϊκός Συνεταιρισµός 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Ι. Τι είναι ο συνεταιρισµός 52 ΙΙ. Ο νοµοθετικός ορισµός του συνεταιρισµού Ελληνικό δίκαιο Αλλοδαπή νοµοθεσία 56 α. Γερµανία 56 β. Ελβετία 58 γ. Γαλλία 59 δ. Ιταλία 59 ε. Μ. Βρετανία 60 ΙΙΙ. Τα στοιχεία που συνθέτουν τη νοµική έννοια του συνεταιρισµού Εισαγωγικά Ο σκοπός του συνεταιρισµού 62 α. Έννοια και περιεχόµενο του συνεταιριστικού σκοπού 64 β. Τα µέσα για την πραγµατοποίηση του σκοπού 71 βα. Η συµβολή των συνεταίρων 71 i. Υποχρέωση πίστης και ειδικότερα υποχρέωση συνεργασίας µε το συνεταιρισµό 72 ii. Υποχρέωση εισφοράς 74 ββ. Η επιχείρηση που ασκεί ο συνεταιρισµός 77 i. Η έννοια της κοινής επιχείρησης 77 ii. Αντικείµενο της συνεταιριστικής επιχείρησης. ιάκριση των δραστηριοτήτων του συνεταιρισµού 81 iii. Επέκταση των κύριων δραστηριοτήτων της συνεταιριστικής επιχείρησης σε µη συνεταίρους Μεταβλητότητα του αριθµού των συνεταίρων και του κεφαλαίου Ο συνεταιρισµός ως εκούσια ένωση προσώπων Νοµική προσωπικότητα, εµπορική ιδιότητα και σωµατειακή δοµή του συνεταιρισµού 91

2 6. ιακρίσεις - είδη συνεταιρισµών 94 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ Ι. Η εταιρική συµµετοχή γενικά στο εταιρικό δίκαιο Έννοια και νοµική φύση αυτής Εννοιολογική οριοθέτηση της εταιρικής συµµετοχής στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου Εννοιολογική οριοθέτηση της εταιρικής συµµετοχής στο χώρο του εταιρικού δικαίου 103 ΙΙ. Η εταιρική συµµετοχή στο συνεταιρισµό Το περιεχόµενο του νοµοθετικά χρησιµοποιουµένου όρου συνεταιριστική µερίδα Η συνεταιριστική µερίδα µε την έννοια του χρηµατικού ποσού συµµετοχής στο συνεταιρισµό Τα νοµικά χαρακτηριστικά της συνεταιριστικής µερίδας (Αδιαίρετο, ίσο, µεταβίβαση και κληρονοµικότητα υπό όρους, ακατάσχετο) 114 α. Το αδιαίρετο της συνεταιριστικής µερίδας 114 β. Το ίσο της συνεταιριστικής µερίδας 116 γ. Η µεταβίβαση υπό όρους της συνεταιριστικής µερίδας 117 δ. Η κληρονοµικότητα της συνεταιριστικής µερίδας 120 ε. Το ακατάσχετο της συνεταιριστικής µερίδας Οι φορείς της συνεταιριστικής συµµετοχής. Τα πρόσωπα των συνεταίρων Απόκτηση της συνεταιριστικής συµµετοχής 127 α. Ουσιαστικές προϋποθέσεις για την απόκτησή της 127 β. Τυπικές προϋποθέσεις για την απόκτηση της συνεταιριστικής συµµετοχής Κατάργηση της συνεταιριστικής συµµετοχής 138 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ Ι. Οι έννοµες συνέπειες της εταιρικής συµµετοχής και ειδικότερα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των εταίρων γενικά στο εταιρικό δίκαιο ικαιώµατα των εταίρων 141 α. ιάκριση των εταιρικών δικαιωµάτων από τις αξιώσεις που απορρέουν απ αυτά ιακρίσεις των κατεξοχήν εταιρικών δικαιωµάτων 146 α. Κοινά και ιδιαίτερα δικαιώµατα 146 β. Αναφαίρετα και συνήθη (µη αναφαίρετα) δικαιώµατα 148 γ. Περιουσιακά και οργανικά ή διοικητικά ή λειτουργικά δικαιώ- µατα 149 δ. Ατοµικά εταιρικά δικαιώµατα και δικαιώµατα µειοψηφίας Υποχρεώσεις των εταίρων 151 ΙΙ. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του εταίρου στο συνεταιρισµό Η ιδιαιτερότητα του συνεταιρισµού ως παράγοντας διαµόρφωσης των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του συνεταίρου Ρύθµιση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων του συνεταίρου Η αρχή της ισότητας των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των συνεταίρων 157 α. Έννοια και περιεχόµενο της αρχής της ισότητας. Νοµοθετική καθιέρωση αυτής Προσβολή της αρχής της ισότητας. υνατότητες προστασίας της 161 ΙΙΙ. Τα δικαιώµατα του συνεταίρου ικαιώµατα συνεταιριστικής και δικαιώµατα εξωσυνεταιριστικής φύσης Κατηγοριοποίηση των εταιρικών δικαιωµάτων του συνεταίρου 166 α. Ατοµικά εταιρικά ή σωµατειακά δικαιώµατα και δικαιώµατα µειοψηφίας 166 β. ικαιώµατα περιουσιακά, δικαιώµατα οργανικά ή διοικητικά ή λειτουργικά και δικαιώµατα µικτής φύσης 167

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ Ι. ικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση Εισαγωγικές παρατηρήσεις Νοµική φύση και περιεχόµενο του δικαιώµατος συµµετοχής. Προϋποθέσεις άσκησής του Άσκηση του δικαιώµατος - Αντιπροσώπευση συνεταίρου στη γενική συνέλευση 173 ΙΙ. ικαίωµα ψήφου Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η αρχή ένας συνεταίρος - µία ψήφος 178 α. Καθιέρωση και εξελικτική µέχρι σήµερα πορεία της 178 β. Η αρχή ένας συνεταίρος - µία ψήφος στη σηµερινή νοµική πραγµατικότητα 180 γ. Ανάγκες και προβληµατισµοί της σύγχρονης συνεταιριστικής πραγµατικότητας που οδηγούν σε µια νέα θεώρηση της αρχής ένας συνεταίρος - µία ψήφος Άσκηση του δικαιώµατος ψήφου Περιορισµοί κατά την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου Νοµική φύση και ελαττώµατα της ψήφου 198 ΙΙΙ. ικαίωµα του συνεταίρου να προσβάλει αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Εισαγωγικές παρατηρήσεις Νοµοθετική ρύθµιση του δικαιώµατος Έκταση και φύση του δικαιώµατος Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος προσβολής ή ακύρωσης από το συνεταίρο 207 α. Απόφαση της γενικής συνέλευσης 207 β. Απόφαση άκυρη, ακυρώσιµη και ανυπόστατη 209 γ. Αντίθεση της απόφασης στο νόµο ή το καταστατικό 212 δ. Ύπαρξη ή όχι αιτιώδους συνάφειας ανάµεσα στην παράβαση του νόµου ή του καταστατικού και στο περιεχόµενο της προσβαλλόµενης απόφασης 213 ε. ιαφωνία του ενάγοντα - συνεταίρου 216 στ. Χρόνος άσκησης του δικαιώµατος ικονοµικά ζητήµατα 222 α. Αρµόδιο δικαστήριο (για την άσκηση της αγωγής ακύρωσης) 222 β. ιαδικασία - ικαστική απόφαση 224 γ. υνατότητα λήψης ασφαλιστικών µέτρων ικαίωµα του συνεταίρου να προσβάλει απόφαση της γενικής συνέλευσης που θίγει τα µεµονωµένα ατοµικά δικαιώµατά του και ειδικότερα απόφαση που διατάζει τον αποκλεισµό του 229 α. Απόφαση που θίγει ατοµικά δικαιώµατα συνεταίρου προστασία θιγόµενου 229 β. Ο αποκλεισµός του συνεταίρου 231 γ. Η προστασία του υπό αποκλεισµό συνεταίρου Προσβολή απόφασης γενικής συνέλευσης συνεταιρισµού που απορρίπτει αίτηση εγγραφής νέου µέλους 244 IV. ικαίωµα πληροφόρησης του συνεταίρου Εισαγωγικές παρατηρήσεις Νοµοθετική καθιέρωση - ιακρίσεις του δικαιώµατος Το κατεξοχήν δικαίωµα πληροφόρησης του συνεταίρου 250 α. Νοµική φύση του δικαιώµατος - περιορισµοί αυτού 250 β. Περιεχόµενο του δικαιώµατος πληροφόρησης. Φορέας άσκησης αυτού 253 γ. Άσκηση του δικαιώµατος πληροφόρησης 255 δ. ικαστική προστασία του δικαιώµατος πληροφόρησης ικαίωµα ενηµέρωσης του συνεταίρου µε την πλατιά έννοια του όρου 259 V. ικαίωµα ελέγχου 261 VI. ικαίωµα του συνεταίρου να εκλέγεται µέλος του διοικητικού συµβουλίου του συνεταιρισµού Έννοια - Σύνθεση - ραστηριότητες του διοικητικού συµβουλίου Η αρχή της αυτοδιοίκησης. Έννοια, περιεχόµενο και προσέγγισή της στη συνεταιριστική

4 πραγµατικότητα Αυτοδιοίκηση και management στη σύγχρονη συνεταιριστική πραγµατικότητα Το ειδικότερο δικαίωµα του συνεταίρου να εκλέγεται µέλος του διοικητικού συµβουλίου 269 α. Προϋποθέσεις άσκησης αυτού 269 β. Άσκηση του δικαιώµατος εκλογής 274 VII. ικαίωµα του συνεταίρου να εκλέγεται µέλος του εποπτικού συµβουλίου Έννοια - Σύνθεση - ραστηριότητες του εποπτικού συµβουλίου Κριτική ανάλυση του συστήµατος ελέγχου στο συνεταιρισµό Το ειδικότερο δικαίωµα του συνεταίρου να εκλέγεται µέλος του εποπτικού συµβουλίου 278 VIΙI. ικαίωµα του συνεταίρου να εκλέγεται αντιπρόσωπος συνεταίρων ή συνεταιρισµού Έννοια και νοµική φύση του αντιπροσώπου Ειδικότερα το δικαίωµα εκλογής συνεταίρου ως αντιπροσώπου 282 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ Ι. ικαίωµα συµµετοχής του συνεταίρου στη διανοµή των κερδών του συνεταιρισµού Εισαγωγικές παρατηρήσεις Το κέρδος στο συνεταιρισµό Η προβληµατική της διανοµής των κερδών στο συνεταιρισµό Νοµοθετική ρύθµιση της διανοµής των κερδών στη χώρα µας Τρόπος διανοµής των κερδών Η διανοµή ειδικά στους καταναλωτικούς συνεταιρισµούς Ειδικότερα το δικαίωµα του συνεταίρου να συµµετέχει στη διανοµή των κερδών 296 α. Έννοια, περιεχόµενο του δικαιώµατος και γένεση της αντίστοιχης απαίτησης 296 β. Φύση, νοµική µεταχείριση της απαίτησης 298 γ. ικαστική άσκηση της απαίτησης 299 ΙΙ. Το δικαίωµα συµµετοχής του συνεταίρου στο προϊόν της εκκαθάρισης Γενικές παρατηρήσεις σχετικά µε την εκκαθάριση του συνεταιρισµού Επίδραση της εκκαθάρισης στη συνεταιριστική συµµετοχή Επιτρεπτή ή όχι η διανοµή του προϊόντος της εκκαθάρισης στο συνεταιρισµό; Ο ν. 1667/86 και το θέµα της διανοµής Μέτρο διανοµής του προϊόντος της εκκαθάρισης Νοµική φύση του δικαιώµατος συµµετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης 311 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ι. Το δικαίωµα ή η υποχρέωση του συνεταίρου να συναλλάσσεται µε το συνεταιρισµό Εισαγωγικές παρατηρήσεις Νοµοθετική αναγνώριση του δικαιώµατος συναλλαγής Νοµική φύση και χαρακτήρας του δικαιώµατος Άσκηση του δικαιώµατος συναλλαγής Προστασία του δικαιώµατος συναλλαγής 321 ΙΙ. Το δικαίωµα αποχώρησης από το συνεταιρισµό Η αρχή της ελεύθερης εξόδου και η προβληµατική της Προϋποθέσεις και περιορισµοί κατά την άσκηση του δικαιώµατος αποχώρησης Έννοια και νοµική φύση του δικαιώµατος αποχώρησης Η δήλωση αποχώρησης του συνεταίρου. Νοµική φύση και περιεχόµενο αυτής Η θέση στο συνεταιρισµό του συνεταίρου που έχει υποβάλει δήλωση αποχώρησης Η απόδοση στο συνεταίρο που αποχωρεί της αξίας της µερίδας του 333 ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 336 Βιβλιογραφία 339 Αλφαβητικός πίνακας περιεχοµένων 359

5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ α) Ελληνικές... 37 β) Αλλοδαπές... 40

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ α) Ελληνικές... 37 β) Αλλοδαπές... 40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ α) Ελληνικές... 37 β) Αλλοδαπές... 40 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ι. Έννοια και διακρίσεις της εταιρίας... 43 ΙΙ. Εταιρίες με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ...1 1. Εισαγωγικά... 3 I. Έννοια - Βασικά χαρακτηριστικά - Νομική φύση της ανώνυμης εταιρίας...3 1. Έννοια... 3 2. Βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας... 3 α. Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. XIII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Σελ. IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. XIII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. XIII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XXXVII Α. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Σελ. XXXVII Β. ΑΛΛΟ ΑΠΕΣ Σελ. XXXIX ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1 1. Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2013 1 Ι. Η διδασκαλία των µαθηµάτων, λαµβανοµένων υπόψη και των προτάσεων του συµβουλίου διδασκόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πανεπιστηµιακές παραδόσεις στις Γενικές Αρχές του Αστικού ικαίου Μάθηµα: Εµπορικό ίκαιο ιδάσκων: Βασίλης Τουντόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εναρμόνισης του Θεσμικού Πλαισίου για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Μελέτη Εναρμόνισης του Θεσμικού Πλαισίου για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Μέτρο 2.2: Ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΣΥΝΕΡΓΙΑ Δραστηριότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την υποστήριξη ψυχικά πασχόντων ατόμων Μελέτη Εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Περιεχόμενα ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)... 3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία «ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΛΥΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση της Ελληνικής Συνεταιριστικής Νομοθεσίας με την Ισπανική Συνεταιριστική Νομοθεσία

Σύγκριση της Ελληνικής Συνεταιριστικής Νομοθεσίας με την Ισπανική Συνεταιριστική Νομοθεσία Σύγκριση της Ελληνικής Συνεταιριστικής Νομοθεσίας με την Ισπανική Συνεταιριστική Νομοθεσία η οποία διέπεται από τις συνεταιριστικές αρχές σύμφωνα με την Σύσταση 193/2002 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος ιάγραµµα Περιεχοµένων ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Ι. ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VII XII Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 3 Χρονοδιάγραµµα ενεργειών για σύσταση A.E. 10 Πίνακας Α': ιαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ. Εισηγητής : Δρ.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ. Εισηγητής : Δρ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Περιεχόμενα 1. Αστικοί Συνεταιρισμοί 2. Ευρωπαϊκή Ένωση και Συνεταιριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΠΑ, ΤΑ ΥΣΚΟΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ VAT, DIFFICULTIES IN FACT Α.Μ: 14688 Α.Μ: 14496 ΕΠΟΠΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΠΑ, ΤΑ ΥΣΚΟΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ VAT, DIFFICULTIES IN FACT Α.Μ: 14688 Α.Μ: 14496 ΕΠΟΠΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΠΑ, ΤΑ ΥΣΚΟΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ VAT, DIFFICULTIES IN FACT ΚΟΥΒΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ: 14688 Α.Μ: 14496 ΕΠΟΠΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΝΝΟΙΕΣ Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I. Η σχέση µεταξύ ανώνυµης εταιρίας και χρηµατιστηρίου Σελ. 1 ΙΙ. Η ανώνυµη εταιρία στο ελληνικό χρηµατιστήριο Σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤO Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 1 Ι. Έννοια... 3 ΙΙ. Οι θεωρίες για την εξάρτηση Το κριτήριο της προσωπικής εξάρτησης... 5 ΙΙΙ. Ο χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(α' 196).

Νόµος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(α' 196). Νόµος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(α' 196). Άρθρο 1 1. Αστικός συνεταιρισµός είναι εκούσια ένωση προσώπων µε οικονοµικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Θ.Ε. ΑΡΧΕΣ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΕΟ 10) ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ ΩΝ ΣΤΗΝ Α.Ε. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία

Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία δεύτερη, αναθεωρημένη έκδοση του Hagen Henrÿ Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση - λειτουργία - φορολογία Ο.Ε»

«Σύσταση - λειτουργία - φορολογία Ο.Ε» Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: «Σύσταση - λειτουργία - φορολογία Ο.Ε» σπουδαστής Χαρίτος Νικόλαος Επιβλέπων Καθηγητής: Σωτηριάδου Δομνίκη Καβάλα

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική πράξη: κάθε πράξη που πραγματοποιεί διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών και τελείται για την επίτευξη κέρδους μιας

Εμπορική πράξη: κάθε πράξη που πραγματοποιεί διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών και τελείται για την επίτευξη κέρδους μιας Εμπορική πράξη: κάθε πράξη που πραγματοποιεί διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών και τελείται για την επίτευξη κέρδους μιας επιχείρησης, δηλ. μιας οργανωμένης οικονομικά δραστηριότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Εισαγωγή. I. Το ελάχιστο περιεχόµενο του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγµατος

Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Εισαγωγή. I. Το ελάχιστο περιεχόµενο του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγµατος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΜΑΡΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ. : 134019990978 Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Εισαγωγή I. Το ελάχιστο περιεχόµενο του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγµατος II. Ορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΙ Η ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Φοιτήτρια: Μπερνιδάκη Άννα Αριθµός µητρώου : 8418 Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Νόμος 1667 της 5/6.12.86 (ΦΕΚ Α' 196) Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Νόμος 1667 της 5/6.12.86 (ΦΕΚ Α' 196) Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Νόμος 1667 της 5/6.12.86 (ΦΕΚ Α' 196) Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις (Κωδικοποιημένος με τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι 5.4.13) ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2014 1 Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ. Εισαγωγή... 1

ΙΑΓΡΑΜΜΑ. Εισαγωγή... 1 ΙΑΓΡΑΜΜΑ Εισαγωγή... 1 Ενότητα Ι «Επικοινωνία» 1. Η επικοινωνία... 2 2. Η απόρρητη επικοινωνία... 3 3. Εθνική ασφάλεια και ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήµατα... 4 4. Αναστολή... 4 5. Φορείς... 4 6. Απόλυτη ενέργεια...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙ ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙ ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙ ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΑ ΚΟΛΤΣΑΚΗ Η ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΕΛΕΝΑ ΚΟΛΤΣΑΚΗ Η ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΛΕΝΑ ΚΟΛΤΣΑΚΗ Η ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΣ 2006 i ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Β. Ο παγκόσµιος παράγοντας στο χρηµατοπιστωτικό και τραπεζικό

Διαβάστε περισσότερα