ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Χ Ι Ο Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Χ Ι Ο Υ"

Transcript

1 Θέμα 5ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Χ Ι Ο Υ Θέμα: «Έγκριση σχεδίου για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χίου και της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΚΜΗ» Εισήγηση επί της προγραμματικής Σύμβασης: Ο Δήμος Χίου μέσω της παρούσης προγραμματικής σύμβασης μεριμνά για την πολιτιστική προώθηση, προβολή και προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς, για την ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας από νέους επιχειρηματίες ώστε να καλλιεργήσει την επιχειρηματική κουλτούρα. Επίσης, στοχεύει στην ενίσχυση και προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών του Δήμου Χίου, στην υποστήριξη των Δράσεων των Δημοτικών Ενοτήτων και τέλος στην προστασία, περίθαλψη και έλεγχο των γεννήσεων αδέσποτων ζώων. Εν προκειμένω σκοπός της παρούσης προγραμματικής σύμβασης είναι να καταστεί δυνατή η ενίσχυση του πολιτισμού, της επιχειρηματικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος με δεδομένες τις αυξημένες ανάγκες δημοτών και κατοίκων της πόλης μας συνεπεία και της οικονομικής κρίσης, αλλά και αδυναμίας προσλήψεων βάσει του θεσμικού πλαισίου. Η σύνταξη της προγραμματικής σύμβασης βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει καθώς και των άρθρων 2 και 12 του Ν. 4019/11. Η συμβαλλόμενη κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με αριθμό μητρώου Δ Για την υλοποίηση των κοινών στόχων μας η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΑΚΜΗ αναλαμβάνει να στελεχώσει τις δομές, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙ, που συνοδεύουν την παρούσα προγραμματική Σύμβαση με εργαζόμενους άρτια καταρτισμένους και εθελοντές, ώστε να υλοποιηθούν οι δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα. Σημειώνεται ότι όλες οι συμβάσεις που θα υπογραφούν με τους εργαζόμενους θα είναι σύμφωνες με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που ισχύει βάσει του ελληνικού εργατικού δικαίου. Παράλληλα η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΑΚΜΗ με δικά της μέσα και χωρίς άλλη επιβάρυνση του Δήμου Χίου θα αναζητήσει ευρωπαϊκή ή άλλη χρηματοδότηση για την επίτευξη επιπλέον δράσεων με σκοπό ο Δήμος μας και οι Δημότες μας θα έχουν σημαντική ωφέλεια. Σελίδα 1 από 17

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Χ Ι Ο Υ Θέμα: «Έγκριση σχεδίου για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χίου και της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΚΜΗ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στη Χίο σήμερα, την.., ημέρα.. οι κατωτέρω φορείς, καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι»: 1. Ο Δήμος Χίου νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον κ. Πολύδωρο Λαμπρινούδη, Δήμαρχο Χίου 2. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΚΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» και διακριτικό τίτλο «ΑΚΜΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Μήτσουρα Βασίλειο. Συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: Άρθρο 1 ο Περιεχόμενα 1. Περιεχόμενα 2. Προοίμιο 3. Περιεχόμενο της Σύμβασης 4. Αντικείμενο της Σύμβασης 5. Σκοπός της Σύμβασης 6. Διάρκεια της Σύμβασης 7. Πόροι και χρηματοδότηση 8. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 9. Κοινή Επιτροπή 10. Ρήτρες 11. Τελικές διατάξεις Σελίδα 2 από 17

3 Άρθρο 2 ο Προοίμιο Ο Δήμος Χίου μέσω της παρούσης προγραμματικής σύμβασης μεριμνά για την πολιτιστική προώθηση, προβολή και προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς, για την ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας από νέους επιχειρηματίες ώστε να καλλιεργήσει την επιχειρηματική κουλτούρα. Ενισχύει και προωθεί την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών του Δήμου Χίου, την υποστήριξη των Δράσεων των Δημοτικών Ενοτήτων και τέλος την προστασία, περίθαλψη και έλεγχο των γεννήσεων αδέσποτων ζώων. Εν προκειμένω σκοπός της παρούσης προγραμματικής σύμβασης είναι να καταστεί δυνατή η ενίσχυση του πολιτισμού, της επιχειρηματικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος με δεδομένες τις αυξημένες ανάγκες δημοτών και κατοίκων της πόλης μας συνεπεία και της οικονομικής κρίσης. Η σύνταξη της προγραμματικής σύμβασης βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει καθώς και των άρθρων 2 και 12 του Ν. 4019/11. Η συμβαλλόμενη κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με αριθμό μητρώου Δ Άρθρο 3 ο Περιεχόμενο της Σύμβασης Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει: 1. Το αντικείμενο της σύμβασης. 2. Το σκοπό της σύμβασης. 3. Τη διάρκεια της σύμβασης. 4. Τη χρηματοδότηση και τους πόρους, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης καθώς και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. 5. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. 6. Τη συγκρότηση, τις αρμοδιότητες και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία θα μεριμνά για την εκτέλεση και την ορθή εφαρμογή των όρων της σύμβασης. 7. Τις ρήτρες σε περίπτωση παράβασης των σχετικών όρων της σύμβασης. 8. Τελικές διατάξεις. Άρθρο 4 ο Αντικείμενο της Σύμβασης Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αφορά την υλοποίηση πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών δράσεων στα όρια του Δήμου Χίου. Σελίδα 3 από 17

4 Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος θα αναπτυχθούν οι εξής δράσεις (βλέπε Παράρτημα ΙΙ) που στόχο έχουν: Την πολιτιστική προώθηση, προβολή, προστασία και διαμεσολάβηση μεταξύ των κατοίκων του οικισμού του κάστρου με τις Δημόσιες Υπηρεσίες ευθύνης για τη διατήρησή του. Την προώθηση της επιχειρηματικότητας στη Χίο και κυρίως των νέων. Τη διαχείριση και ανάδειξη υπαιθρίων πολιτιστικών και περιβαλλοντικών χώρων. Τη διαχείριση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χίου. Την περίθαλψη, προστασία και έλεγχο των γεννήσεων των αδέσποτων η κακοποιημένων ζώων. Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΑΚΜΗ», θα έχει ή θα παρέχει: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΤΟΜΑ Πολιτικό Μηχανικός ΤΕ 1 Αρχαιολόγος ΠΕ 1 Διοικητικό Προσωπικό ΔΕ 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ 1 Περιβαλλοντολόγος ΠΕ 1 Εργάτες ΥΕ 3 Οικονομολόγος ΠΕ 1 Άρθρο 5 ο Σκοπός της Σύμβασης Η παρούσα προγραμματική σύμβαση, λαμβάνοντας υπ όψη την προτεραιότητα που θέτει ο Δήμος Χίου στον πολιτισμό, την επιχειρηματικότητα, το περιβάλλον κ.α., ειδικά τη σημερινή κρίσιμη εποχή, επιδιώκει την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος. Στόχοι εν προκειμένω αποτελούν: 1. Η συμβολή του Δήμου Χίου, ως φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην εφαρμογή πολιτικών που αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη και αποτελεσματική παρέμβαση για την ανάδειξη του πολιτισμού, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. 2. Η δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού εκ μέρους της συνεταιριστικής επιχείρησης στα πλαίσια της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. 3. Ο συντονισμός των συμβαλλομένων και συμμετεχόντων μερών και ο καθορισμός του βαθμού και του μεγέθους συνδρομής και συνεισφοράς ενός εκάστου προς επίτευξη του τελικού αποτελέσματος. Σελίδα 4 από 17

5 Άρθρο 6 ο Διάρκεια της Σύμβασης Η ισχύς της παρούσης προγραμματικής σύμβασης αρχίζει μετά την έγκριση της από τα αρμόδια όργανα και λήγει 12 μήνες μετά και με την προϋπόθεση ότι η μηνιαία αποζημίωση θα γίνεται προκαταβολικά ανά μήνα. Επίσης υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της παρούσης με νέα χρηματοδότηση. Η διάρκεια της σύμβασης αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την ημερομηνία εκταμίευσης της πίστωσης. Άρθρο 7 ο Πόροι και χρηματοδότηση Το κόστος εφαρμογής των σκοπών της σύμβασης προκαλεί συνολική δαπάνη ύψους ,61 το οποίο θα διατεθεί το έτος Στο ως άνω συνολικό ποσό της δαπάνης των παρεχομένων υπηρεσιών οι συμβαλλόμενοι μετέχουν ως εξής: Ο Δήμος Χίου με το ποσό των ,00. Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με ίδια συμμετοχή 114,61. Η μηνιαία αποζημίωση θα γίνεται προκαταβολικά ανά μήνα και θα συνεχίζεται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου. Το ποσό της χρηματοδότησης δύναται να αναπροσαρμοστεί με νεότερες αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και έγκριση αυτών, λαμβανομένων υπόψη των νέων συνθηκών στην αγορά εργασίας καθώς και το γενικότερο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση δαπανών καθώς και επιμερισμού αυτών (βλέπε παράρτημα Ι) στα συμβαλλόμενα μέλη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης. Άρθρο 8 ο Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσης προγραμματικής σύμβασης, έκαστο των συμβαλλομένων μερών αναλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 1. Δήμος Χίου Διευκολύνει και χρηματοδοτεί κατά το μεγαλύτερο μέρος την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου. Εξασφαλίζει την αναγκαία και απαραίτητη υποδομή σε κτιριακό και λοιπό εξοπλισμό σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. Προτείνει πρωτοβουλίες, που συνάδουν με τους σκοπούς της παρούσης. Σελίδα 5 από 17

6 Διαθέτει τον κτιριακό εξοπλισμό και την υλικοτεχνική δομή. Αναλαμβάνει τον συντονισμό των εργασιών δια της διαθέσεως επιστημονικού υπευθύνου και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών ώστε να διασφαλίζεται η αρτιότητα υλοποίησης του έργου. Προμηθεύει την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με τα κατάλληλα υλικά συντήρησης, εφόσον απαιτούνται αυτά σε εργασίες. 2. ΑΚΜΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό με τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και την ανάλογη εμπειρία προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα υλοποίησης του προγράμματος. Ασφαλίζει το απασχολούμενο προσωπικό στο ΙΚΑ. Κοινοποιεί στους έτερους συμβαλλόμενους αναφορές προόδου όσον αφορά την εξέλιξη του έργου. Ενημερώνει για την πορεία του έργου την Επιτροπή Παρακολούθησης, η σύσταση της οποίας ορίζεται κατωτέρω. Άρθρο 9 ο Κοινή Επιτροπή Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να αναθέσουν στο Δήμο Χίου, τη διοίκηση, παρακολούθηση και τήρηση των όρων της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης. Για το λόγο αυτό συνίσταται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη: 1. Από τον Πρόεδρο του Δήμου Χίου ως Πρόεδρο, 2. Από ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, 3. Από τον Πρόεδρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, με την επωνυμία ΑΚΜΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.. Χρέη γραμματείας της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Δήμου Χίου Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο η παρούσα σύμβαση, η πρωτοβουλία για τη σύγκλιση της οποίας ανήκει στο Δήμο Χίου, συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα και οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι: 1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαδικασιών για την υλοποίηση των σκοπών της σύμβασης. 2. Η επίλυση θεμάτων που προκύπτουν στην πορεία της υλοποίησης επιφέροντας ανάλογες τροποποιήσεις. Σελίδα 6 από 17

7 3. Η έγκριση του απολογισμού των πεπραγμένων, των σχετικών παραδοτέων και των λογαριασμών. 4. Ο έλεγχος της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών και η σύνταξη σχετικής έκθεσης σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. Άρθρο 10 ο Ρήτρες Η παρούσα προγραμματική σύμβαση τίθεται σε εφαρμογή με την υπογραφή της. Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσης προγραμματικής σύμβασης. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης από οποιοδήποτε των συμβαλλομένων μερών, παρέχεται σε κάθε άλλο το δικαίωμα να αξιώσει την αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα προς την ισχύουσα νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσης σύμβασης, οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9 αυτής, θα επιλύονται από τα Δικαστήρια της Χίου. Άρθρο 11 ο Τελικές διατάξεις Η παρούσα προγραμματική σύμβαση είναι πλαίσιο συμφωνίας και το περιεχόμενό της μπορεί να εξειδικεύεται κάθε φορά με ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς την παρούσα σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων προβλεπομένων από τη αυτήν από οιοδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από τα δικαιώματά τους ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. Αφού συντάχθηκε η παρούσα προγραμματική σύμβαση, ανεγνώσθη και υπεγράφη σε τρία (3) αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος Σελίδα 7 από 17

8 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 1.. Δήμαρχος Χίου 2....Πρόεδρος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Σελίδα 8 από 17

9 Παράρτημα Ι ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΤΟΜΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗ (ΜΙΣΘΟΣ) ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΗΝΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Αρχαιολόγος ΠΕ 1 Πλήρης Σύμβαση Έργου 886,08 0,00 886,08 12, , ,96 Διοικητικό Προσωπικό ΔΕ 2 Πλήρης Σύμβαση Έργου 686,08 0,00 686,08 5, , ,80 Περιβαλλοντολόγος ΠΕ 1 Πλήρης Σύμβαση Έργου 886,08 0,00 886,08 5, , ,40 Εργάτες ΥΕ 6 Πλήρης Ορισμένου χρόνου 586,08 160,94 747,02 6, , ,63 Οικονομολόγος ΠΕ 1 Πλήρης Σύμβαση Έργου 886,08 0,00 886,08 5, , ,40 Απρόβλεπτα 2.197,64 Λειτουργικές δαπάνες (70.000χ7%) 4.900,00 ΣΥΝΟΛΟ ,83 ΦΠΑ 16% 16,00% 9.655,17 ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ ,00 Σελίδα 9 από 17

10 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΚΩΔ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Πολιτισμός Επιχειρηματικότητα Περιβάλλον Κάστρο Χίου Ανοικτοί Πολιτιστικοί Χώροι (θέατρα κ.α.) Γραφείο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Βοτανικός κήπος Αιγαίου Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 Π6 Περίθαλψη Ζώων* Π7 Πολιτιστική προώθηση, προβολή, προστασία και διαμεσολάβηση μεταξύ των κατοίκων του οικισμού του κάστρου με τις Δημόσιες Υπηρεσίες ευθύνης για τη διατήρησή του Εξωραϊσμό, προστασία, συντήρηση, προβολή και ανάδειξή των υπαιθρίων πολιτιστικών και περιβαλλοντικών χώρων Ανάπτυξης δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το περιβάλλον, την οικολογία, την υγεία, τον πολιτισμό, βιωματικά σεμινάρια Προώθηση της επιχειρηματικότητας στη Χίο και κυρίως των Νέων μέσω συμβουλών και πληροφόρησης Διοικητικές υπηρεσίες Ανάπτυξη προγραμμάτων για την οικολογία και το περιβάλλον, προστασία της φυτικής βιοποικιλότητας Περίθαλψη, προστασία αδέσποτων και κακοποιημένων ζώων και έλεγχος γεννήσεων Αρχαιολόγος Πολιτικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Εργάτες Περιβαλλοντολόγος Εργάτες Αρχαιολόγος Εκπαιδευτικός Εκπαιδευτικός Οικονομολόγος Διοικητικός Υπάλληλος Οικονομολόγος Οικονομολόγος Διοικητικός Υπάλληλος Οικονομολόγος Περιβαλλοντολόγος Εργάτες Εκπαιδευτικός Διοικητικός Διοικητικός Διοικητικός Διοικητικός Διοικητικός Διοικητικός Κτηνίατρος Κτηνίατρος Διοικητικός Κοινωνία Κοινωνικό παντοπωλείο Π8 Διαχείριση κοινωνικού παντοπωλείου Εργάτες Διοικητικός Διοικητικός *Ο κτηνίατρος θα απασχοληθεί με εθελοντική εργασία Σελίδα 10 από 17

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 1. Υλοποίηση δράσης για την πολιτιστική προώθηση, προβολή, προστασία και διαμεσολάβηση μεταξύ των κατοίκων του οικισμού του κάστρου με τις Δημόσιες Υπηρεσίες ευθύνης για τη διατήρησή του. Το Κάστρο της Χίου βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του λιμανιού της πόλης της Χίου και έχει έκταση περίπου τ.μ.. Το Κάστρο περιλαμβάνει κατοικημένη περιοχή (κατοικούν σύμφωνα με τα στοιχεία 650 κάτοικοι), η οποία περικλείεται από πέτρινα τείχη, τα οποία αποσκοπούσαν στην προστασία του πληθυσμού από ναυτικές επιθέσεις και πολιορκίες. Οι ανασκαφές ανάγουν την ύπαρξη του Κάστρου της Χίου στους ελληνιστικούς χρόνους, και παρόλο που ποτέ δεν εγκαταλείφθηκε, λόγω των πολλαπλών επιθέσεων που δεχόταν από φιλόδοξους κατακτητές, άλλαζε συνεχώς όψη. Στις μέρες μας το Κάστρο της Χίου ταυτίζεται περισσότερο με την εποχή της Γενουατοκρατίας ( μ.χ.), τη σύντομη Ενετική κατάληψη του Κάστρου το , αλλά και την μετέπειτα οθωμανική περιόδο. Το Κάστρο της Χίου πάντοτε αποτελούσε το διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο του νησιού, ωστόσο την εποχή της Γενουατοκρατίας γνώρισε την ενδοξότερη εποχή στην ιστορία του. Τα τείχη του χωρίζονται σε χερσαία και επιθαλάσσια, σχηματίζοντας ένα ακανόνιστο πεντάγωνο όπου ισχυροί προμαχώνες δεσπόζουν κατά μήκος των τειχών, οκτώ από τους εννέα συνολικά σώζονται, άλλοι σε πολύ καλή κατάσταση και άλλοι όχι. Μέρος της ανατολικής πλευράς των τειχών δεν σώζεται σήμερα. Tα χερσαία τείχη περιέβαλλε τάφρος, δημιουργώντας ένα τεχνητό νησί και συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη άμυνα του Κάστρου. Σήμερα η τάφρος έχει αποστραγγισθεί και επιχωματωθεί. Το Κάστρο είχε τρεις εισόδους, την κύρια είσοδο-πύλη, την ονομαζόμενη «Πόρτα Μαγγιόρε» (Porta Maggiore), τη Δυτική Πύλη («Επάνω Πορτέλλο») και τη Θαλασσινή Πύλη (Porta di Marina), η οποία σήμερα δεν σώζεται. Στο Κάστρο έχουν γίνει τελευταία εργασίες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξής του και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται (ανάδειξη επιθαλάσσιου τείχους). Η προτεινόμενη δράση έχει διττό στόχο, καθώς από τη μια στοχεύει στην πολιτιστική προώθηση, προβολή και ανάπτυξη ενός από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά μνημεία της Χίου, που αποτελεί σημαντικό τουριστικό πόλο του νησιού και από την άλλη να συμβάλει στη διαμεσολάβηση και εξυπηρέτηση των κατοίκων του οικισμού του κάστρου με τις Δημόσιες Υπηρεσίες ευθύνης για τη διατήρησή του (3η ΕΒΑ, Πολεοδομία κ.α.) και μ αυτό τον τρόπο θα συμβάλλει και στην προστασία του από αυθαιρεσίες των κατοίκων και των επιχειρήσεων που εδρεύουν σ αυτό, αυθαιρεσίες που οδηγούν σε αλλοίωση της φυσιογνωμίας του. Για την επίτευξή των παραπάνω σκοπών η δομή της δράσης θα στελεχωθεί με επιστημονικό προσωπικό, Αρχαιολόγο και Πολιτικό Μηχανικό, οι οποίοι θα πρέπει να φέρουν σε πέρας τον διττό στόχο της δράσης. Σελίδα 11 από 17

12 Επιπρόσθετα η δράση στοχεύει: στην ενεργοποίηση των εθελοντών και των Συλλόγων του Κάστρου, προκειμένου και αυτοί να συμβάλουν με τα δικά τους μέσα στην πολιτιστική προώθηση, προβολή και προστασία του μνημείου. στην ευαισθητοποίηση των κατοίκων και των επιχειρήσεων για τη μείωση του οικιστικού αποτυπώματος τους στο μνημείο και στην προστασία του από ενέργειές τους ή παραλείψεις τους. στην ορθή πληροφόρησή των κατοίκων και των επιχειρήσεων σχετικά με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που διέπει την προστασία του μνημείου. στη μείωση της ανεργίας. στη κινητοποίηση όλων των παραγωγικών φορέων της Χίου για την πολιτιστική προώθηση, προβολή και προστασία του μνημείου. 2. Υλοποίηση δράσης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στη Χίο και κυρίως των Νέων. Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό κέρδος. Περιλαμβάνει σαν βήματα την Καινοτομία, την ηγεσία, τη διαχείριση και την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας. Στην Ελλάδα θεωρείται από επιχειρηματικούς και οικονομικούς κύκλους αναγκαίο να γίνει μια προσπάθεια καλλιέργειας, με το σκεπτικό πως βοηθάει στην ανάπτυξη της παιδείας, της οικονομίας και της κοινωνίας. Στο σύγχρονο απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον, οι επιχειρηματικές ικανότητες των ανθρώπων είναι σημαντικές περισσότερο από ποτέ. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη θέσει τις βάσεις για μια επιχειρηματική κουλτούρα στην καρδιά της Ευρωπαϊκής στρατηγικής ανάπτυξης. Η προτεινόμενη δράση έχει πολλαπλούς στόχους που συνοψίζονται στη συμπαράσταση μέσω δωρεάν βοήθειας, υποστήριξης, πληροφόρησης και συμβουλευτικής των επιχειρηματιώνεπαγγελματικών της Χίου και κυρίως των νέων να αναπτύξουν την επιχείρησή τους ή να εισέλθουν στην παραγωγική διαδικασία δημιουργώντας μια δική τους επιχείρηση. Επίσης η δράση στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικής συνείδησης, στις γυναίκες, στα Άτομα με Αναπηρίες και γενικά σε άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς και τη στήριξη αυτών που θέλουν να ασχοληθούν με επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και αυτών που ασχολούνται ήδη με επιχειρηματική δραστηριότητα. Σελίδα 12 από 17

13 Με τη δράση της σύστασης της «Δομής Στήριξης της Επιχειρηματικότητας» επιχειρείται να γίνει μία παρέμβαση εκεί που φαίνεται ότι υπάρχουν τα μεγαλύτερα εμπόδια για την εκδήλωση επιχειρηματικότητας στο νησί της Χίου: Στον τομέα της επιχειρηματικής νοοτροπίας ή κουλτούρας. Και στα πρακτικά εμπόδια που συναντούν οι επαγγελματίες στην προσπάθεια εκκίνησης του επιχειρηματικού τους εγχειρήματος. Με την ίδρυση της εν λόγω δομής δίνεται έμφαση στην εξωστρέφεια και έτσι υιοθετούνται καλές πρακτικές διάχυσης, όπως: επισκέψεις και παρουσιάσεις στις εκπαιδευτικές μονάδες, workshop, προώθηση έντυπου υλικού σεμινάρια, ημερίδες κ.α. Επιπρόσθετα η δράση στοχεύει: στην ενεργοποίηση των εθελοντών και των Συλλόγων στήριξης της επιχειρηματικότητας, προκειμένου και αυτοί να συμβάλουν με τα δικά τους μέσα στην επιχειρηματική ανάπτυξη της Χίου. στη μείωση της ανεργίας. στην ορθή πληροφόρησή των επιχειρήσεων σχετικά με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς τις δυνατότητες επιδοτήσεων τους. στη κινητοποίηση όλων των παραγωγικών φορέων της Χίου για την επιχειρηματική και κατ επέκταση οικονομική ανάπτυξη του νησιού. Για την επίτευξή των παραπάνω σκοπών η δομή της δράσης θα στελεχωθεί με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, Οικονομολόγο και Διοικητικό Υπάλληλο, οι οποίοι θα πρέπει να φέρουν σε πέρας τους στόχους της δράσης. 3. Διαχείριση και ανάδειξη υπαιθρίων πολιτιστικών και περιβαλλοντικών χώρων και Υποστήριξη των δράσεων των Δημοτικών Ενοτήτων της Χίου. Ο Δήμους Χίου διαθέτει αρκετούς υπαίθριους πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς χώρους, οι οποίοι λόγω της έλλειψης προσωπικού, αλλά και προβλημάτων που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό σύστημα είτε δεν αξιοποιούνται επαρκώς είτε κινδυνεύουν από την αδυναμία συντήρησής τους και διαχείρισής τους. Επίσης στόχος είναι η υποστήριξη της υλοποίησης Δράσεων των Δημοτικών Ενοτήτων. Σελίδα 13 από 17

14 Μεταξύ των χώρων αυτών είναι: Το πολιτιστικό θερινό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στο κτήμα Καστρομηνά όπου εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο του Το υπαίθριο θέατρο έχει χωρητικότητα με ατόμων, ενώ στον χώρο του κτήματος πραγματοποιείται η «Ημέρα του Παραγωγού». Ο Βοτανικός Κήπος Αιγαίου στα Νένητα είναι ο νεότερος ΒΚ της Ελλάδας και παρόλα αυτά ήταν στο επίκεντρο του παγκόσμιου βοτανικού ενδιαφέροντος μιας και το 6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Βοτανικών Κήπων πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία στη Χίο. Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στον Δαφνώνα. Το πάρκο βρίσκεται στον Δαφνώνα και από εκεί πέρασαν στους πρώτους μήνες λειτουργίας του, παρακολουθώντας τα εκπαιδευτικά προγράμματα μαθητές σχεδόν από όλα τα σχολεία της Χίου. Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής πρόκειται και φέτος να λειτουργήσει, ωστόσο πρόβλημα αποτελεί η μη ύπαρξη Δημοτικών Αστυνόμων, λόγω της διαθεσιμότητας και οι οποίοι είχαν ουσιαστικό ρόλο στο εκπαιδευτικό κομμάτι. Η δράση στοχεύει στην ορθή διαχείριση, εξωραϊσμό, προστασία, συντήρηση, προβολή και ανάδειξή των υπαιθρίων πολιτιστικών και περιβαλλοντικών χώρων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας γενικότερα μέσω της προσέλκυσης επισκεπτών και ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως συνεδριακού ή πολιτιστικού και του πληθυσμού (κατοίκων) της Χίου μέσω της ανάπτυξης δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το περιβάλλον, την οικολογία, την υγεία, τον πολιτισμό κ.α.. Επίσης στόχος είναι η υποστήριξη της υλοποίησης Δράσεων των Δημοτικών Ενοτήτων. Επιπρόσθετα η δράση στοχεύει: στην ενεργοποίηση των εθελοντών και των πολιτιστικών Συλλόγων του νησιού, προκειμένου και αυτοί να συμβάλουν με τα δικά τους μέσα στην ορθή διαχείριση, εξωραϊσμό, προστασία, συντήρηση, προβολή και ανάδειξή των υπαιθρίων πολιτιστικών και περιβαλλοντικών χώρων. στη μείωση της ανεργίας. στη κινητοποίηση όλων των παραγωγικών φορέων της Χίου για την στην ορθή διαχείριση, εξωραϊσμό, προστασία, συντήρηση, προβολή και ανάδειξή των υπαιθρίων πολιτιστικών και περιβαλλοντικών χώρων Για την επίτευξή των παραπάνω σκοπών η δομή της δράσης θα στελεχωθεί με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, Περιβαλλοντολόγο, Εκπαιδευτικό, κηπουρό και εργάτες, οι οποίοι θα πρέπει να φέρουν σε πέρας τους στόχους της δράσης. Σελίδα 14 από 17

15 4. Λειτουργιά και διαχείριση Κοινωνικού Παντοπωλείου Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του στοχεύει στην κοινωνική προστασία και μέριμνα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται από τις συνέπειες της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Επιδιώκει να συμβάλει μέσα από οριζόντια δέσμη ενεργειών ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης στη μερική άρση των συνεπειών της φτώχειας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης ατόμων και οικογενειών. Προβάλει, κινητοποιεί και ευαισθητοποιεί με βάση τα παραπάνω αιτήματα και ανάγκες τον πληθυσμό της πόλης μας καθώς και άλλους συλλογικούς φορείς, ιδιώτες, τοπικές επιχειρήσεις κ.λ.π. για να συνδράμουν στην προσπάθεια στήριξης και αλληλεγγύης προς οικονομικά αδύναμες και ευπαθείς κατηγορίες του κοινωνικού ιστού της πόλης μας. Προμηθεύει με προϊόντα συγκεκριμένου κόστους κατ ελάχιστον τον μήνα, σε άτομα που έχουν κάρτα απόρου προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοπρέπεια των ωφελουμένων. Στο πλαίσιο λειτουργίας και διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου διανέμονται δωρεάν σε δικαιούχες ομάδες πολιτών: Τυποποιημένα τρόφιμα και κατεψυγμένα προϊόντα Είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας Είδη βρεφοανάπτυξης Είδη ένδυσης και υπόδησης Είδη οικιακού εξοπλισμού Εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό υλικό (π.χ.βιβλία, παιχνίδια κλπ.) Ο στόχος που υπηρετείται είναι η κάλυψη πρωτογενών αναγκών διαβίωσης κατοίκων του Δήμου μας, που αδυνατούν οικονομικά να ανταποκριθούν ώστε να διασφαλιστεί μια αξιοπρεπής συνθήκη επανένταξης τους στην τοπική κοινωνία ή συγκράτησης στοιχειωδών όρων διαβίωσης. Επιπρόσθετα η δράση στοχεύει: στην ενεργοποίηση των εθελοντών και των Συλλόγων στήριξης της επιχειρηματικότητας, προκειμένου και αυτοί να συμβάλουν με τα δικά τους μέσα στη στήριξη του κοινωνικού παντοπωλείου. στη ανακούφιση των πολιτών που έχουν ανάγκη στη μείωση της ανεργίας. Σελίδα 15 από 17

16 στην ορθή πληροφόρησή των επιχειρήσεων σχετικά με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς τις δυνατότητες επιδοτήσεων τους. στη κινητοποίηση όλων των παραγωγικών φορέων της Χίου για την στήριξη με κάθε μέσο του κοινωνικού παντοπωλείου. Για την επίτευξή των παραπάνω σκοπών η δομή της δράσης θα στελεχωθεί με εθελοντές που θα διαθέσει η ΚΟΙΝΣΕΠ, οι οποίοι θα πρέπει να φέρουν σε πέρας τους στόχους της δράσης. 5. Περίθαλψη, προστασία αδέσποτων και κακοποιημένων ζώων και έλεγχος γεννήσεων Ένας μη στειρωμένος σκύλος και οι απόγονοί του μπορεί να οδηγήσει σε πληθυσμό σκύλων σε έξι χρόνια. Μια μη στειρωμένη γάτα και οι απόγονοί της μπορούν να παράγουν γάτες σε επτά χρόνια. Περίπου σκυλάκια και τα γατάκια γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε μέρα. Ορισμένα από αυτά γεννήθηκαν για τους εκτροφείς που πωλούν τα ζώα για κέρδος, είναι μερικά που γεννήθηκαν από ανθρώπους που θέλουν τη γάτα ή το σκύλο τους να έχει την «εμπειρία» της γέννας ή που θέλουν τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν το «θαύμα της ζωής» και κάποια αποτέλεσμα του να επιτρέπεται σε γόνιμα ζώα να περιπλανώνται ελεύθερα και να αναπαράγονται. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο αριθμός των σκύλων και γατιών, υπερβαίνει κατά πολύ τον αριθμό των διαθέσιμων να τα αγαπήσουν σπιτιών. Τα ανεπιθύμητα ζώα συχνά αντιμετωπίζονται σαν όχληση. Περιστατικά από γατάκια πνιγμένα και σκύλους εγκαταλελειμμένους είναι συνηθισμένα. Πολλοί άνθρωποι παρατάνε ζώα στις αγροτικές περιοχές, θεωρώντας ότι κάποιος θα τα πάρει ή ότι μπορούν να πορευτούν μόνα τους. Όμως, η τραγική μοίρα για τα ζώα αυτά περιλαμβάνει σκληρή μεταχείριση, πείνα, ασθένειες, παγωνιά, θάνατο στους αυτοκινητοδρόμους, εφοδιασμό για ερευνητικά εργαστήρια, και πιο ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή. Ακόμη και αν κάποιος μπορεί να βρει σπίτια για τα γατάκια η τα σκυλάκια μιας γέννας, ο κύκλος υπερπληθυσμού συνεχίζεται εάν τα ζώα έχουν τη δυνατότητα να αναπαραχθούν. Και τα ζώα από τους εκτροφείς καταλαμβάνουν θέση σε σπίτια που θα μπορούσαν να την έχουν τα άστεγα ζώα, που προορίζονται να σκοτωθούν. Ο νόμος 3170/2003, υποχρεώνει τους Δήμους να στειρώνουν αδέσποτα ζώα. Το πρόβλημα στη Χίο είναι διογκωμένο καθώς υπάρχει μεγάλος αριθμός από αδέσποτα ζώα, που συχνά αποτελούν κίνδυνο για τους πολίτες και κυρίως για τα παιδιά, λόγω επιθέσεων ή ασθενειών που μεταφέρουν. Επίσης τα ίδια τα ζώα υποφέρουν και εντοπίζονται κακοποιημένα ή άρρωστα στους δρόμους της Χίου, πράγμα που δημιουργεί αρνητική εικόνα για το νησί, ειδικά τους θερινούς μήνες, όπου το επισκέπτονται τουρίστες από διάφορες χώρες. Σελίδα 16 από 17

17 Ο στόχος που υπηρετείται από την εν λόγω δράση είναι Περίθαλψη, προστασία των αδέσποτων και κακοποιημένων ζώων και κυρίως ο έλεγχος των γεννήσεων. Επιπρόσθετα η δράση στοχεύει: στην ενεργοποίηση των εθελοντών και των φιλοζωικών Συλλόγων, προκειμένου και αυτοί να συμβάλουν με τα δικά τους μέσα στη στήριξη της δράσης. στη μείωση της ανεργίας. στη κινητοποίηση όλων των κοινωνικών φορέων της Χίου για την στήριξη με κάθε μέσο της δράσης. Για την επίτευξή των παραπάνω σκοπών η δομή της δράσης θα στελεχωθεί με εθελοντές που θα διαθέσει η ΚΟΙΝΣΕΠ, οι οποίοι θα πρέπει να φέρουν σε πέρας τους στόχους της δράσης. Σελίδα 17 από 17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 16 - Αρ. Πρωτ.: 20/02/2013 Ημερομηνία: 367 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 14/09-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 14/09-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 14/09-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 87

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 87 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β ξ 1 Πίνακας περιεχομένων Β.1. Εισαγωγή... 3 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής... 3 Β.2. Προκλήσεις & Φιλοδοξίες του Στρατηγικού Σχεδίου 2015 2109 Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων... 4

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ Οδηγός επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ χωρίς Διάκριση»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ Οδηγός επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ χωρίς Διάκριση» Παραδοτέο: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ Οδηγός επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ χωρίς Διάκριση» στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.

Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco. Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β

«Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής Παραδοτέο 1: Σχεδιασμός «Γραφείου Απασχόλησης» Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής Απρίλιος 2008, Κομοτηνή Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. Συγγραφική ομάδα: Ειρήνη Μάρη Δημήτρης Μπίρμπας

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. Συγγραφική ομάδα: Ειρήνη Μάρη Δημήτρης Μπίρμπας ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Συγγραφική ομάδα: Ειρήνη Μάρη Δημήτρης Μπίρμπας Αθήνα, Οκτώβριος 2011 Οδηγός Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Α εξάμηνο 2014 Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ» Οδυσσέως Ανδρούτσου & 12 Αποστόλων ΤΚ 67100 Ξάνθη Τηλ.: 25410-29282, Fax: 25410-62086 Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 01 /31-01-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

«Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020»

«Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020» ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια» με Σχέδιο Δράσης και Εφαρμογής Παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 32286/26-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 21 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 32286/26-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 21 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 32286/26-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 21 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 21-06-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΔΉΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ» ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΕΚΠΌΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ.

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΔΉΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ» ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΕΚΠΌΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ. «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΔΉΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ» ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΕΚΠΌΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Σελίδα 1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΔΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2001-2012 της ΚΕΠΚΑ ΔΙΕΚ

Περιεχόμενα. ΔΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2001-2012 της ΚΕΠΚΑ ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ Διετές Σχέδιο δράσης 2011-2012 Κ Ε Κ Π Α Δ Ι Ε Κ Περιεχόμενα Πρόλογος...5

Διαβάστε περισσότερα